19. September 2019
    
Vatikánske podnikanie - Dolezite.sk

Vatikánske podnikanie


  2011-09-27  (14:57)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vatikánske podnikanie

Vatikánske podnikanie


(pokračovanie epilógu - Záujmy pápeža a Vatikánu z príspevku - Vatikán prijal prezidenta SR)


 
Jedným z tajných plánov Vatikánu a tým aj jezuitov je získať čo najväčší majetok a byť tak ekonomicky najsilnejším štátom sveta s naprostou nezávislosťou. Jedine tak môže dosiahnuť svetovú nadvládu. Nebude preto na škodu pozrieť sa, ako to katolícki predstavitelia praktizujú práve cez jezuitský rád. Rímska cirkev nikdy nepohrdla tým, keď mohla mať zo svojich „duchovných” výdobytkov aj častý zisk. V tom boli jezuiti úplne rovnakí ako všetky ostatné rády a ešte ich aj v mnohom predstihli. V každom prípade je dnes známe, že bieli otcovia patria medzi najbohatších majiteľov pôdy v Severnej Afrike. V Mexiku majú dodnes strieborné bane a cukrovarnícke rafinérie. V Paraguay čajové a kakaové plantáže a továrne na koberce. Tiež dodnes chovajú dobytok a každým rokom exportujú nekonečné tony mäsa, koží a masti rovnako aj mliečne produkty atď. (Andre Mater, ktorého cituje Pierre Dominique, La politique des Jesuites, str. 191)

Vatikán prostredníctvom jezuitov držal vo svojich rukách monopol na chlieb, múku, soľ, cukor, dobytok, kože, kávu, tabak a na mnoho ďalších komodít vďaka jezuitským otrokárskym kolóniám v Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Indii, na Filipínach a na mnohých ostrovoch obidvoch oceánov. A príjem zo svätopeterského haliera bol roku 1870 cez 4 milióny a začiatkom 20. storočia už cez 15 miliónov dolárov. (M. Williams: The Catholic Church in Action, New York, 1934, str. 153)
Obrovské sumy peňazí plynuli do Vatikánu aj prostredníctvom jezuitskej kongregácie Propaganda viery, ktorá už v roku 1850 získala takmer tri a pol miliónov zlatých frankov. (E. de Pressensé: Du catholicisme en France, Paříž, 1851, str. 35).
Okrem toho, čo sme teraz vymenovali (a to je v skutočnosti len malý kúsok nesmiernej plochy) mal pápežský trón pod sebou už Banku di Sconto (bola založená „svätou” stolicou v roku 1830), Banku Romana (založená „svätou” stolicou v roku 1834), Banku svätého Ducha (inovovaná „svätou” stolicou v roku 1834), Sporiteľňu od prelátov P. Moriniho a C. L. Moriniho (založená v roku 1836) s 10 miliónov escudov ročného vkladu, podiel rímskych veľkofinančníkov cez Banku Romana z roku 1852, benátsku Banku sv. Marka (založená v roku 1895), Banku Generale di Roma, Credito mobiliare, Banku Artistico-Operaia, spoločnosť Societa del Acqua Pia Antica Marcia ktorá združovala všetky rímske vodárne (založená „svätou” stolicou v roku 1845), spoločnosť s anglickým kapitálom Societa Anglo-Romana pel l´ lluminazione a gas s dividendami okolo 20 miliónov dnešných dolárov (založená pápežom v roku 1852), Banku di Roma (založená „svätou” stolicou v roku 1880), spoločnosť Societa Elletrica Anglo-Romana (založená „svätou” stolicou v roku 1883) a ďalšie vatikánske spoločnosti a podniky. (A. Caracciolo: Roma capitale, Dal Risorgimento alla crisi dello stato liberale, str. 126-127).
Je na mieste tiež pripomenúť veľké vydavateľstvá novín a časopisov nielen v Taliansku (Osservatore Romano a časopis jezuitského rádu Civilta Cattolica), ale aj v Severnej Amerike, Kanade, Austrálii, Južnej Amerike a vo všetkých európskych katolíckych alebo v štátoch s prokatolíckym zameraním.
Ďalej plynuli peniaze do pápežského kráľovstva z cenných papierov, z burzy mnohých krajín, zo špekulatívnych burzových spoločností, z vynálezov - Spoločností pre poistenie (poisťovacie spoločnosti) napr. proti ohňu, povodniam, zemetraseniam, úrazom, náhlej smrti, z predaja odpustkov, z pútí, darov (čo dar, to veľa desiatok miliónov dnešných dolárov), rôznych odkázaných dedičstiev atď.
Okrem toho sme nevymenovali špekulácie so stavebnými pozemkami, ďalej vlastníctvo továrni, plynárni, elektrárni a rôznych priemyslových kolosov v USA a v Európe, ďalej dopravné katolícke spoločnosti (Societa per le Tranvie e gli Omnibus), plynárenské spoločnosti, pekárenské spoločnosti (Societa Molini Pantanella, ktorá je dodnes vlastníctvom Pacelliho rodiny (pápeža Piusa XII.) a ktorá skúpila všetky mlyny a pekárne v Taliansku). "Akonáhle vyššie uvedení páni dosiahli monopol nad mlynmi, cena múky a chleba okamžite stúpla.(Avanti, Roma, VIII., 1897, str. 26)

Kapitál Vatikánu bol ešte pred prvou svetovou vojnou v každej banke alebo spoločnosti v hodnote desiatok a stoviek miliárd dolárov. A tento kapitál okrem európskeho trhu stačil ešte ovládnuť Sýriu, Madagaskar, Indočínu, Rodéziu, Libanon a veľa ďalších krajín Blízkeho Východu, tiež Egypt, Maltu, Maroko, Tripolis, Barcelonu, Carihrad atď. Tu všade, rovnako ako v súčasnej dobe, vládli jezuiti tvrdou rukou trhového hospodárstva. Záujmy vatikánskych bank viedli k tureckej vojne v roku 1911 o Líbyu rovnako tak ako neskôr o celú severnú Afriku.
Aj napriek tomu všetkému bohatstvu a majetku, aj napriek všetkým pozemkom a finančnému bohatstvu, sa cirkev neustále sťažovala na svoju chudobu (presne tak je tomu aj dnes – nič sa na tom nezmenilo). Ako dôkladne pápež svetu ukazoval, že svoju chudobu nepredstiera, ale že je skutočná!
Denne však umieralo veľa vlastných katolíckych kňazov skutočným hladom, zvlášť v Taliansku. Milióny detí Ríma podliehali chorobám, chodili v roztrhaných handrách, pochovávali svoje deti, sotva sa narodili, žili v špine v kôlniach, pivniciach a chatrčiach, žobrali a deň čo deň zápasili o holé prežitie. Ako slepo pápežovi dôverovali ! Viac a ešte viac sa tlačili ku katolíckej cirkvi v snahe získať svojimi púťami a darmi zo svojich posledných peňazí spasenie a blahobyt.
Nie je to verný obraz aj dnešnej politiky Vatikánu? Aj dnes cirkev stále dookola drzo tvrdí, aká je chudobná, komunizmom zúbožená, vydrancovaná. Ako je v mnohých postkomunistických krajinách bez majetku, pozemkov, financií, div že nie priamo o hlade, keď sotva len prežíva. Aké to dokonalé divadlo chudoby hrá pred svojimi ovečkami a celým svetom!

Aj dnešné obchodovanie tajných jezuitov sa týka vecí, za ktoré obyčajný človek dostáva veľmi ťažké väzenie alebo dokonca i trest smrti. Obchod s drogami (viď napr. Mladá fronta Dnes, 3.7.1998, str. 11. článok „Heroín je na západe znovu ...”) a so zbraňami a udržiavaní výroby a vývoja obidvoch je podľa presakujúcich informácií na prvom mieste. Ale máme tiež zatiaľ nezverejnené informácie aj o obchode s „bielym mäsom”, ďalej o podiele na medzinárodnej sieti prostitúcie, o obchode s nelegálnymi detskými orgánmi alebo priamo živými deťmi (viď napr. malá zmienka v Katolíckom týždenníku č.37, 13.9.1998, str. 3), o obchode s tajnými informáciami, o obchode s nelegálnym zlatom, diamantmi, smaragdami, rubínmi a ostatnými drahokamami. Niet pochýb o aktívnej účasti jezuitov v špionážnych sieťach a v neposlednej rade tiež organizovaním, vedením a podporovaním medzinárodných zločineckých a teroristických organizácií po celom svete.
Neštítia sa proste ničoho. Vo všetkom sú veľmi „ťažké” peniaze. Napríklad obchod s „bielym mäsom” prináša mesačne (!) mnoho miliónov mariek len v Európe. Sú to transakcie, o ktorých nemá prostý človek ani tušenia.

Prepojenie jezuitov s ekonomikou USA je oveľa dôkladnejšie, než podhubie alebo korene stromov. Jezuiti sú v správnych radách akciových spoločností. Sú riaditeľmi, námestníkmi, hlavnými poradcami, najväčšími alebo hlavnými investormi, vrchnými šéfmi, manažérmi a hlavnými ekonómami rôznych spoločností, napr.: plavebných spoločností, kávových plantáži, lodných holdingov, oceliarskych spoločností ako Republik Steel, National Steel, leteckých spoločností ako Boeing Airplaine, Lockheed, Aikraft, Curtiss Ride, naftových gigantov ako Philipps Oil, Kreol Petroleum, závodov na výrobu áut a lietadiel Ford, Chrysler a ďalšie.
Nie je vôbec žiadne tajomstvo, že atómový výskum USA tiež riadia jezuiti rovnako, ako celý program NASA, voľbu kozmonautov a podobne. Riadia voľbu prezidentov, voľbu moderátorov pri voľbách, priamo riadia kurzy dolárov podľa cien ropy a podľa ťažby zlata (ktoré majú taktiež pod svojou vládou), ďalej korigujú ceny obilia, múky, močoviny, kukurice, kávy, ryže, cukru, dreva, chemikálií, hnojív a ďalších strategických komodít.
A rovnakú aktivitu jezuitov môžeme pozorovať aj v Austrálii a po celej západnej a teraz aj po celej východnej Európe, ďalej v Ázii, Afrike a na rôznych oceánskych ostrovoch. Dnes neexistuje ani jeden svetový monopol, ktorý by bol bez riadenia jezuitov. Pochopiteľne, že ide o jezuitov pod najtajnejšou prísahou, teda o ľudí, schopných čokoľvek poprieť - ak to je v záujme rádu, tak aj svoju vlastnú rodinu alebo príslušnosť k rádu.
Rád jezuitov svoj zisk a rozpočty veľmi prísne utajuje, rovnako, ako skutočný počet aktívnych členov rádu (v roku 1979, ako uvádza Dr. Rivera, ich bolo „okolo 102.000.” (A. Rivera: Alberto, part 1, str. 7), čo je číslo, ktoré nikde oficiálne nenájdeme). „V našej dobe je Vatikán jedným z najmocnejších finančne trhových podnikov sveta. Vlastní majetok v hodnote mnohých miliárd.” (viď Karl A. Molnau: Hriechy politického katolicizmu, pravá tvár cirkevnej hierarchie, str. 46).

Jezuitskí kardináli USA 60-tych rokov - Spellman, Monney, Stritche a šéf amerických jezuitov Vincent Mac Cormick previedli tesné finančné spojenie medzi Vatikánom a USA na čele s Fordom, Rockefellerom a Morganom. Finančne a politicky podporovali americký katolicizmus tiež Kennedy, firma Coca-Cola, First National Bank, bankový dom Sullivan and Reed, International Latex Corporation, Shuffer Oil, Bank of Amerika, American National Gasoline Corporation, General Motors Corporation, Sinclair Prairie Oil Corporation, novinové a časopisecké trusty, Bankers Trust Company a ďalšie. Za tieto služby odmeňoval pápež svojich verných miliardárov šľachtickými titulmi: Maltézsky rytier, Rytier vatikánskeho rádu svätého Hrobu, Rytier vatikánskeho rádu svätého Gregora a podobne (J. Lavreckij: Vatikán, ... str. 261).
Nedá mi, aby som neodcitoval nasledujúce slová, ktoré charakterizujú skôr prostého naivného a svetovú politiku neznalého človeka, než rozhľadeného slovenského premiéra, politika a diplomata, ktorý napísal: „V roku 1995 som bol vo Vatikáne na návšteve Svätej stolice. Bol som úprimne prijatý Svätým otcom, mali sme stretnutie medzi štyrmi očami, prijali ma aj ďalší vysokí funkcionári, dostal som vyznamenanie radu Maltézskych rytierov, mali sme spoločný obed a rozprávali sme sa o budúcnosti Slovenska. ...vždy, keď som bol predsedom vlády, Slovenská republika s Vatikánom vystupovala koordinovane...
Vo svojej funkcii som sa stretol aj s príslušníkmi a vyznávačmi iných cirkví. Napríklad s budhistickými mníchmi. Od ich veľmajstra mám suvenír, vlastnoručnú kresbu s obrazom šťastia. Stretol som sa s lámami, šíitmi, sunnitmi, islamistami. Stretol som sa so Svedkami Jehovovými a s ďalšími. Na čo si však treba dávať dobrý pozor, sú sekty. V súčasnosti veľmi agresívne vystupujú proti tradičným cirkvám a civilizácia môže mať s nimi ešte veľké problémy. ...Teraz, ako som už v opozícii, prišiel za mnou Otec Hlinka, aby som vraj niečo urobil, pretože hrozí oddelenie cirkvi od štátu. Odpovedal som mu, že by som rád niečo urobil, ale vidím, že u nás cirkev podporuje vždy len tých, čo jej ubližujú, a neváži si tých, ktorí jej pomáhajú.
...Vysoko si vážim a veľký vplyv má na mňa jeho eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec. Je to výnimočná osobnosť, vzdelaný, rozhľadený, prosto duchovný obor. Tak isto si hlboko ctím jeho eminenciu kardinála Tomka. Bol to prvý človek, ktorému som sa zveril so svojimi názormi na samostatnosť Slovenska a ktorého slová som hltal doslova ako mannu nebeskú. Bol to človek, ktorý prešiel celý svet a vedel sa k takejto problematike vyjadriť...“ (V. Mečiar, Slovenské tabu, 2000).

Na margo tohto Mečiarovho vyznania uvádzam, že Vatikán nebol spokojný s tempom plnenia dohôd, ktoré uzatvoril s komunistickým režimom ešte v období pred jej pádom, resp. pred „zamatovou revolúciou“. Dňa 7. septembra tlač ubezpečuje verejnosť, že vzťahy medzi cirkvou a štátom sú naďalej posilňované... (viď ČTK, 7.9.1989).
A ďalej: „Do úradu sídelného arcibiskupa a metropolity, prímasa Slovenskej cirkevnej provincie, bol v nedeľu (10. septembra 1989) uvedený biskup trnavskej arcidiecéze Ján Sokol .... Na čele delegácie Vatikánu bol kardinál Jozef Tomko. Obradu sa zúčastnil tiež apoštolský nuncius arcibiskup Francesko Colasuonni ... ”
Aj v Spišskom Podhradí bol vysvätený nový biskup rímskokatolíckej cirkvi ThDr. František Toundra ... „Biskupskému vysväteniu bola prítomná oficiálna delegácia Vatikánu vedená kardinálom Jozefom Tomkom ... a prítomní boli tiež ďalší zahraniční hostia rímskokatolíckej cirkvi.” Nový biskup uviedol, že bude podporovať dobrú spoluprácu medzi cirkvou a štátom (ČTK, 11.9.1989).
  Alebo článok „Slovensko má kardinála” z doby ešte pred rozdelením Československa, ktorý hovorí, že 29. mája 1991 bol menovaný slovenským kardinálom Ján Chryzostom Korec - jezuita, absolvent noviciátu (od 12. 9. 1939), neskôr študent jezuitskej teológie (viď Katolícky týždenník č.26, 30.6.1991, str.1).

Nový pápež Ján Pavol II. bol už od svojho nástupu neoblomný a dokonca chcel znovu zaviesť stredovekého ducha v cirkvi. Hnev tohto tvrdohlavého, panovačného, bigotného pápeža (tiež „presvedčeného komunistu”, ako píše kňaz Alberto Rivera) proti šíriteľovi prokomunistických myšlienok, generálovi jezuitského rádu Arrupeho bol nakoniec tak veľký, že „... Pápež (Karol Wojtyla, Ján Pavol II.) obvinil aj jezuitský rád dokonca z teologických úchyliek a jeho generál Arrupe bol penzionovaný (bol to bezprecedentný prípad v dejinách tohto rádu!). Zároveň Ján Pavol II. oficiálne uznal rád Opus Dei (Božie dielo), ktorého členovia spolupracovali s diktátorom Frankom v Španielsku, podporovali diktátora Salazara v Portugalsku a boli v tesnom spojení s Pinochetom v Chile. V roku 1984 podpísal Ján Pavol II. nový Kódex kanoníckého práva katolíckej cirkvi, ktorý kňazom zakazuje, aby sa zaoberali politickou činnosťou.” (S. G. Lozinskij: Dejiny pápežstva; str. 305).

  Paradox je, že táto inštitúcia Opus Dei je výhradne jezuitského zloženia od samého začiatku svojej existencie. Kryje akcie jezuitov aj akcie ich agentov, akcie rôznych projezuitských organizácií, tajne spolupracuje s medzinárodnými silami a medzinárodným terorizmom atď.

Z Vatikánu zazneli aj osudové slová a obecné nariadenia, v ktorých je zavrhnutý socializmus... zavrhnutý liberalizmus... Už pápež Lev XIII. poukázal na to, že neodpustiteľná je sloboda bohoslužby, že nemôže byť spravodlivo udelená sloboda prejavu a vyjadrovania... Takže slobodu myslenia, tlače, vyučovania a bohoslužby, ktoré niektorí považujú za prirodzené práva človeka, nie je možné štátu dovoliť...
„Musíme,” povedal pápež Pius XI., „znovu nastoliť toto učenie a cirkevné nariadenia.”Pomocou slov o „slobode svedomia”, o „slobode viery”, o „práve organizovania cirkevných ceremónií a bohoslužieb” a o „práve zhromažďovania a konania omší”, sa rímskokatolícka cirkev vždy zhostila postupne svojej moci. Ako málo toho v minulosti ľudia vedeli a vedia aj dnes o praktikách rímskokatolíckeho systému. Pre Vatikán je otázka času iba púhym trpezlivým vyčkávaním. Svoje ciele sleduje na desiatky rokov dopredu. Preto nie je náhoda, že 12 rokov pred pádom komunizmu znovu zaznievali hesla o „slobode a demokracii” z úst jezuitov a v ich časopisoch, na jezuitských staniciach v rádiu a v prehláseniach českých disidentov. Aby svojmu kriku v médiách o ubližovaní cirkvi dodali jezuiti aj patričnú váhu, veľa katolíckych farárov sa ich tajnou zradou dostalo pred komunistické súdy a do väzenia. Bola to vysoká hra Vatikánu, v ktorej musel komunizmus padnúť. A vojsko pešiakov pre túto hru boli nič netušiaci samotní rímski katolíci a duchovní.
Títo katolícki duchovní vôbec nič nevedeli o tom, že hrajú úlohu obetných oviec. Obete sa museli brániť do posledného dychu naprosto vierohodne. Toto divadlo muselo byť celkom skutočné. Veľa obetí bolo jezuitami vyprovokovaných ku konaniu a k prijímaniu tajných omší po domácnostiach a veľa ich potom bolo týmito alebo inými jezuitami prezradených. Tak sa vyrábali mučeníci. A Vatikán do éteru reval, zatiaľ, čo jezuitský rád jednoducho katolíkov „trhal a vydával napospas”.
Organizácia Amnesty International spájala českých rímskokatolíckych disidentov s celým rímskokatolíckym svetom. Pochopiteľne, že jezuitskí duchovní mali väčšie možnosti. Je zaujímavé, že aj keď boli títo jezuitskí disidenti zatvorení vo väzniciach, že dopisy od tejto organizácie vždy dostali... Tiež vplyvom tovarišstva začali noviny intenzívnejšie písať o perzekúciách cirkvi v bývalom Československu. Nie je tajomstvom, že veľa oficiálnych aj neoficiálnych rímskokatolíckych duchovných podpísalo Chartu 77. Najväčšie percento z týchto duchovných boli jezuiti alebo ich spolupracovníci.
Preto tiež dnes jezuiti intenzívne pracujú aj vo väzniciach. Už v roku 1993 sa usilovali o vytvorenie funkcie pre kňaza na trvalý úväzok vo väzniciach (Viď Magazín Dnes, 7. októbra 1993, článok: Z väzenia na faru, z fary do väzenia) - niečo ako väzenský kurátor pre duchovnú „pomoc” väzňov (dnes je to napríklad na Slovensku už bežnou praxou a skutočnosťou)!
 
O tom, že do väzenia nosili títo kňazi aj iné, než „duchovné hodnoty” z rímskokatolíckych a jezuitských časopisov a životopisov svätých, nie je potrebné dlho písať. Vyššie uvedený článok priznáva aj cigarety. A ako ďalej článok poukazuje, práve prostredníctvom cigariet sa kňaz votrel do priazne väzňa a tak sa dostal do vnútra týchto ľudí s jediným cieľom, tak ako v minulosti napríklad v Indii, väzňa pokrstiť, a to hoci aj na smrteľnej posteli. Okrem toho, spoveď, mnohých tajomstiev zo súkromia a tiež púte do Španielska sú pochopiteľne stálym ohnivkom medzi „ovečkami” a jezuitskými kňazmi aj v dnešnej dobe.

Ďalšie aktivity a majetky Vatikánu
Akcionárom Standard Oil, General Electric, General motors a mnohých ďalších monopolných gigantov bol osobne aj jezuita Spellman a Tylor.
„Všetky dôležité finančné manipulácie Vatikánu prebiehajú dnes medzi Bankou sv. Ducha a Morganovou bankou.” Do tejto banky tiež pápež ukryl vatikánsky poklad (nakradnutý z celej Európy od dôb inkvizície až po druhú svetovú vojnu) v podobe množstva ton zlatých prútov, v tom čase bol triezvy odhad - hodnota 50 miliónov dolárov. (viď Karl A. Molnau: Hriechy politického katolicizmu, pravá tvár cirkevnej hierarchie, str. 63).
Dnes sa vie, že je to len torzo skutočného vatikánskeho pokladu. Cez Morganovu banku siahali siete Vatikánu do všetkých svetových bank nielen v USA, ale tiež v Európe. V dnešnej dobe však priamo tento európsky bankový svet už ovláda sám. Vôbec nemusíme pochybovať o tom, že Vatikán má prsty aj vo všetkých významných českých a slovenských bankách, fondoch, sporiteľniach, poisťovniach atď. Šedá jezuitská eminencia vládne aj českému finančnému trhu rovnako, ako v ostatnom svete.
V Monte Carlo má Vatikán také postavenie, že svojimi jezuitami ovláda úplne všetky herne, kasína, zábavné podniky, banky, poisťovne a ďalšie ústavy. Vlastní aj najznámejšie Casíno Monte Carlo. Spovedníkom monackého kráľa (nebohého) Rainera III. bol v 60.-tych rokoch americký jezuita Tucker, ktorý bol zároveň najväčším finančným manažérom Vatikánu. Herne už vtedy vynášali ročne 30 miliónov dolárov, kde plných 25% išlo bez daní priamo do Vatikánu. Dnes už to sú čísla oveľa vyššie. (viď Karl A. Molnau: Hriechy politického katolicizmu, pravá tvár cirkevnej hierarchie, str. 63-64).
Navyše, jezuiti predávali, a robia to dodnes, licencie na zobrazovanie Panny Márie z Lurd. V 60-tych rokoch stála licencia viac, ako milión lír. Zlatou baňou pre Vatikán je predávanie ostatkov - napríklad trieska z Kristovho kríža, Máriine topánky, Kristov kabát, rôzne plátna a podobne.
Okrem toho vlastnil Vatikán v 60-tych rokoch tiež toľko pôdy po celom svete, že spolu to bolo viac, ako 15 miliónov hektárov podľa najmenšieho triezveho odhadu.
V roku 1967 ohodnotil vtedajší taliansky minister financií Preti talianske akcie, ktoré boli majetkom Vatikánu na 100 miliárd lír. Dividendy z týchto akcií robili ročne 4 miliardy lír.
Podľa ocenenia anglického časopisu Economist predstavuje hodnota akcií a ostatného majetku Vatikánu najmenej 22 miliárd západonemeckých mariek (údaj je z roku 1970). Podľa údajov amerického časopisu Time je to však najmenej 60 miliárd západonemeckých mariek.
Akcie Vatikánu sú uložené asi do všetkých odvetví obchodu a priemyslu. Ekonomické štúdie uvádzajú výrobu plastických hmôt, ocele, cementu, počítačov, textilu, chemikálií, hnojív, výbušnín, toaletného papieru, automobilov, plynu, rafinérií ropy, pitnej vody, mlynov a potravín.
V rokoch 1969 až 1970 investoval Vatikán podľa Lo Bella v USA a Kanade viac ako 2 miliardy oficiálnych dolárov. Väčšina vatikánskych transakcií prebieha prostredníctvom Chase Manhattan Bank, First National City Bank a Continental Illinois Bank. Ovšem veľa peňazí je uložených na kontách s fixnými menami a preto unikajú pozornosti. V roku 1972 prevádzal Vatikán transakcie v USA za pomoci Taliana M. Sindona, jedného z mocných bankárov New Yorku. Na pomoc jezuitovi Sindonovi stanovil Vatikán osemnásť člennú komisiu zloženú napríklad z: viceprezidenta Ford Motor Company, J. C. Bourghasa, vedúceho US National Industrial Conference Board, M. R. Gaynsborougha a vydavateľa Wall Street journal, V. C. Roystera. V októbri 1974 však vydala milánska prokuratúra zatykač na Sindona pre podvodné machinácie v milánskej banke Banca Unione, ktorú vlastnil a v ktorej mal Vatikán 10 percent akcií. Ak si zoberieme len „Svätopeterský halier, ten v roku 1866 zarobil 1,8 miliónov dolárov a v roku 1870 to už boli 4 milióny dolárov.” (Michel Williams: The Catholic Church in Action, New York, 1934)

  Tento „Svätopeterský halier“ zarobí (predajom) len v deň svätého Petra a Pavla, 29. júna iba v USA, viac ako 6 miliónov dolárov. Na zbierkach v diecézach sa vyberie ďalších vyše 70 miliónov dolárov. Vatikánske známky vynesú ročne najmenej 3 milióny dolárov. Koľko dolárov dostane Vatikán v podobe darov asi nikto presne vedieť nikdy nebude, ale triezve ekonomické rozbory a americká ekonomická literatúra uvádza, že ide najmenej o jeden a pol miliardy dolárov ročne.
Podľa správy talianskeho časopisu Oggi a amerického časopisu Vision z roku 1952 bol valutový a zlatý fond Vatikánu na začiatku 20. storočia - 11 miliárd dolárov. V samotných USA bol tento fond 25 miliárd dolárov a zlatá zásoba Anglicka bola 5 miliárd dolárov. Na vypísanie všetkých miliardových a stámiliónových obchodov, kontraktov a podnikov Vatikánu v priebehu 19. a 20. storočia by nestačilo ani desať tristo stránkových kníh. (J. Lavreckij: Vatikán, ... str. 166-190; Vision, 7.VIII.1953).

V akom protiklade potom vyznieva v Českej republike správa o tom, že všetci katolícki hodnostári, funkcionári, farári, kňazi a ostatní pracovníci dostanú aj cez to, že sú štátnymi zamestnancami, svoj 14. plat ako kompenzáciu za trojročné nevalorizovanie ich platov. Zatiaľ, čo ostatným štátnym zamestnancom z necirkevnej oblasti je ich plat už dávno ukrátený o 60 % a je im zastavený aj 13. a 14. plat, kňazom je však 14. plat uvolnený. A to nehovoriac o platoch robotníkov v štátnych a súkromných podnikoch atď. (Lidové noviny, 12.12.1997, str. 4). Len pre zaujímavosť uvádzam, že začiatkom roku 2005 boli v Slovenskej republike farárom zvýšené platy o 40 %, avšak odkiaľ ich štát zobral - nebolo to náhodou na úkor učiteľov, študentov, zdravotníkov, robotníkov a dôchodcov ?
 
Kňazom sa teda na Slovensku nežije zle, hoci cirkevní hodnostári a ich výhodám naklonení politici stále rozprávajú o skromnom až chudobnom živote duchovných, realita je však celkom iná. Vďaka zmluvám, ktoré náš štát podpísal s Vatikánom, nefinancujeme iba bežné platy farárov v mestách a na dedinách, ale aj kňazov, ktorí si zarobia oveľa viac ako obyčajný pracujúci Slovák.
Ministerstvo vnútra a obrany SR dnes zamestnávajú exkluzívne platených kňazov, ktorých pôsobenie vláda už odobrila. Na oboch ministerstvách pôsobia kňazi v hodnostiach: major – má k dispozícii tím ľudí, ktorých riadi, čiže svojho zástupcu, sekretárky a jemu podriadených kňazov. Tiež má k dispozícii služobnú zbraň (kňaz-policajt?!), služobné auto, mobil… Ďalší štyria kapitáni a jeden nadporučík pôsobia na krajských policajných riaditeľstvách a na policajnej akadémii. Ich platy sú od 30 do 50 tisíc korún a k tomu aj nie lacné cirkevné rúcha a iné výhody.
Samozrejme, okrem polície ďalší kňazi už pôsobia v armáde a v Zbore justičnej a väzenskej stráže. Keďže aj ostatným cirkvám patria výhody, ktoré si vybavili katolíci, kňazov ďalších vierovyznaní bude v našich ozbrojených silách ešte pribúdať. Na ministerstve vnútra zriadili Úrad ekumenickej rady cirkvi, v ktorom je vytvorených sedem tabuľkových miest. Zmluva s Vatikánom hovorí aj o pôsobení duchovných v radoch Železničnej polície…(Live, 13/2005).1

Misionárky z krajín tretieho sveta pracujú už aj v Českej republike
V ČSFR patrili v roku 1990 a 1991 k ženským reholám napríklad: Inštitút Blahoslavenej Panny Márie (anglické panny), Kongregácia milosrdných sestier sv. Karola Boromejského, Rád cisterciániek, Rád Bosých karmelitániek, Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metóda, Kongregácia Dcér Božskej lásky, Kongregácia Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa, Česká kongregácia sestier dominikánok, Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Kongregácia chudobných školských sestier de Notre Dame, Kongregácia sestier Tretieho rádu sv. Františka pod ochranou Rafaela, Kongregácia sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie Tretieho rádu sv. Františka, Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, Kongregácia sestier služobníčok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Kongregácia školských sestier rádu sv. Františka, Kongregácia Sestier Premonštratiek, Kongregácia Šedých sestier Tretieho rádu sv. Františka, Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul, Rád sv. Uršuli Rímskej únie, Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho...
Prácou tajných mníšok po celom svete je (okrem pomoci tajným rehoľníkom v politickom ťažení) hlavne obstarávať obete pre Pannu Máriu a udržiavať s ňou neustále okultné spojenie. Avšak táto časť mníšok, ktorá dennodenne udržiava kontakt s s diabolskými okultnými silami nikdy z kláštora nevychádza a sú spojené so svetom iba prostredníctvom jezuitských otcov. (O rádoch jezuitiek sa zmieňuje český časopis Jezuité, č. 3, 1998).
Nárast ženských rehoľných rádov súvisí aj s ich službou, ktorá je vo svete rovnaká ako v mužských reholách. Je dobré si zapamätať, že nech má katolícky rehoľný rád (zvlášť ženský) akékoľvek meno (viď vyššie), sú to takmer vždy nastrčené rády tajných jezuitov, ktoré priamo alebo nepriamo založenie ženských rádov iniciovali a iniciujú dodnes. Rád môže pritom niesť aj meno svätého, ktorý žil ešte pred vznikom Tovarišstva Ježišovho. Je to iba krycí manéver. A tak, ako existuje oficiálny rád jezuitov a jeho neoficiálna vetva, rovnako tak je tomu aj u veľa projezuitských alebo priamo jezuitských ženských reholách. Aj ony konajú rovnako tajne a v ústraní, ako ich mužskí kolegovia.
Aj ony sa podieľajú na tajnej alebo oficiálnej činnosti vo všetkých oblastiach. Nájdeme ich napríklad ako novinárky, moderátorky, speváčky, spisovateľky, prekladateľky, lekárky, zdravotné sestry, pracovníčky v nakladateľstvách, charitách, kluboch, združeniach, v televízii, na úradoch, ak profesorky, rektorky, učiteľky a podobne. Všade, kde pôsobia tajní alebo oficiálni rehoľníci, tam majú svoje rádové kolegyne - pomocníčky, ktoré spolupracujú a vytvárajú tak zohraný tím. Tieto mníšky preto tiež nikdy počas svojho života, pokiaľ musia vystupovať na verejnosti, nenosia žiadne rehoľné rúcho.
 
V roku 1950 založil otec Marcel Roussel, znepokojený totálnym prevrátením hodnôt francúzskej spoločnosti, Misijnú rodinu Donum Dei (Boží dar). Jeho základnou myšlienkou bolo, aby jej členky žili medzi ľuďmi, pracovali ako oni, a tak pomáhali evanjelizovať svet. Myslel si, že väčší zmysel má obnovovanie kresťanských hodnôt v reálnom živote ako za múrmi kláštorov. Okrem toho pracujúce dievčatá do sveta bežných ľudí preniknú oveľa jednoduchšie ako kňazi a mníšky. Mladé dievčatá bývali priamo v mestách a okrem každodennej práce pomáhali tým, ktorí to potrebovali. Pôsobili v rodinách, v štvrtiach chudobných, na školách, vo väzniciach, medzi prostitútkami, a pri každej svojej činnosti dávali v materialistickom svete najavo Božiu lásku. Sestry pracovali v najrôznejších profesiách – veď misionári sú potrební v každom povolaní, aj medzi úradníkmi, v továrňach či baroch.
V roku 1955 si prenajali reštauráciu v Toulone a zrodila sa myšlienka L´Eau Vive (Živá voda), reštaurácia, v ktorej si ľudia môžu nasýtiť nielen svoje telo, ale aj dušu. Ako sa rodina Donum Dei rozrastala, sestry boli vysielané do Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky, a na všetkých kontinentoch začali vznikať reštaurácie L´Eau Vive. V týchto, na prvý pohľad absolútne svetských zariadeniach pracujú misionárky. Možno to vyzerá ako veľmi zvláštna myšlienka. Ale jesť sa musí a do reštaurácie občas zablúdi každý z nás, takže je to celkom dobré miesto na evanjelizáciu. Zo zarobených peňazí financujú sestry rôzne charitatívne aktivity. A tak sa zdá, že šíriť posolstvo Kristovej lásky prostredníctvom špecialít francúzskej kuchyne nie je zlý nápad.
Prvú takúto reštauráciu L´Eau Vive založil vo Frýdlante nad Ostravicou v Českej republike generálny prokurátor rád karmelitánov, páter Jozef Jančár, ktorý momentálne pôsobí v Ríme. Kedysi pôsobil vo Frýdlante ako farár. Preto „dotiahol“ túto prvú reštauráciu práve sem.
Sestry ju otvorili 22.02.1998, ale prvé misionárky prišli do Frýdlantu ešte v roku 1993. Učili sa jazyk, budovali reštauráciu, nadväzovali prvé kontakty a pomáhali pri pastorácii. Sestry nedostávajú žiadny plat (ako je to od prvopočiatku bežné u jezuitov) a zo zisku financujú charitatívne aktivity. České úrady ich však berú ako pracujúce cudzinky a podľa predpisov je prevádzkovanie reštaurácie podnikaním a tak sestry platia dane, zdravotné a sociálne poistenie ako všetci ostatní podnikatelia...
  Všetky dievčatá pracujúce v L´Eau Vive sa teda majú čo obracať. Sú to laické misionárky, Bohu zasvätené osoby, a prvoradým poslaním reštaurácie je šíriť posolstvo Božej a Kristovej lásky medzi ľuďmi v ich bežnom živote. Duchovno sa medzi lákavé vône pripravovaných jedál najvýraznejšie zamieša počas každodennej modlitby Ave Maria. Tú sestry v sprievode gitary a tradičného afrického bubna tamtamu (tieto nástroje symbolizujú spojenie kresťanstva a šamanizmu) spievajú vždy medzi siedmou a pol ôsmou večer. Pracovný zhon na chvíľu ustane, hostia odložia príbory a dostanú text modlitby, aby sa mohli – ak chcú – k misionárkam pridať.
Reštaurácie L´Eau Vive v súčasnosti fungujú vo viac ako desiatich krajinách sveta (v Čechách sú dve, v Brne a vo Frýdlante). Misionárky vedú aj rôzne typy ubytovacích zariadení, domov pre pútnikov, ale pracujú aj v bežných zamestnaniach ako napríklad lekárky, učiteľky... s tým, že sú zasvätené laičky Tretieho rádu karmelitánov. Navštevujú väzenkine, chorých, prostitútky, pomáhajú ľuďom na okraji spoločnosti, rozdávajú jedlo chudobným, organizujú adopcie na diaľku, atď. Súčasťou poslania sestier misionárok Nepoškvrnenej Panny Márie je povinnosť odísť do ktorejkoľvek krajiny, kam ich predstavení pošlú, takže sa naučia byť všade „doma“. Aj pre laické sestry platia prísne pravidlá ako pre členky mníšskych rádov za múrmi kláštorov, vrátane celibátu. Dodržiavať ich medzi ľuďmi je však omnoho ťažšie ako v kláštore. Na Slovensku zatiaľ reštaurácia L´Eau Vive nie je (viď Časopis Slovenka č. 20/2005).

© František Šteffek

 
ateista
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . vohahexu49   |   ip:87.117.20   |   2011-09-27  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzdávam ti vďaky, že som sa po odpočinku znova prebudil - je to tvoj dar. Celý nasledujúci deň chcem konať tak, ako kanal tvoj jednorodený Syn, keď chodil po zemi a všade konal činil dobro. Každého človeka, ktorého stretnem mi posielaš ty, aby som v ňom videl brata. Nech sa v mojich slovách a činoch prejavuje Kristova láska voči všetkým. Nech nikto odo mňa neodíde bez toho, aby som mu nepovedal dobré slovo. Nech sa viem vžívať do situácie iných a zabúdať na seba. Nech nikdy nie som neprívetivý, ale nech som príjemne srdečný. Nech je vo mne iskra humoru, ktorý je taký potrebný. K tomu ťa prosím o pomáhajúcu milosť skrze Ducha Svätého. A dovoľ mi, aby som každého priblížil, čo len málo, k tvojmu Synovi skrze Pannu Máriu. Amen.

Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.

Pozdrav Pán Boh.
Pán Boh uslyš.

Prežehnanie
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chváloslovie
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Vzývanie Ducha Svätého
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)

Modlime sa.
Večný Bože,
ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas’, Mária...
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’, Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas’, Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:

Raduj sa, nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa.
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-09-27  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tolko sraciek pokope
:(
co dodat?


SH . hyfipepa86   |   ip:213.151.2   |   2011-09-27  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium naco to tu spamujes


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-09-27  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty si tu nový, však? Dobre sa tu rozhliadni a zorientuj sa. Máš tu len dve možnosti: Zaradiť ss medzi diskutujúcich so zdravým rozumonm, alebo medzi kostolné stádo. Tak veľa zdaru pri správnej voľbe.


lucifer . kokotyme78   |   ip:78.141.69   |   2011-09-27  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-09-27  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prvom rade si treba uvedomiť že cirkev je tu už niekoľko tisícročí...tak prečo by mali byť chudobný...BOH dopraje každému...kto v neho UVERÍ....a žije pravý Kresťanský život...neviem čo sa tu rozplývate nad Vatikánskym majetkom....neveríte, ale ukazujete prstom...obviňujete ale nemáte najmenší dôkaz...hanobíte a urážate nevinných...a potom sa divíte že v živote má niekto viac ako vy.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-09-27  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom...ateisti....Vatikán nemusí ovládnuť celý SVET...jemu totiž celý SVET patrí...pretože tento SVET patrí BOHU a jeho synovi JEŽÍŠOVY...ateisti sú len niekto kto mu ho chce ukradnúť...nič viac nič menej...už to pochopte BOH EXISTUJE.


spravodlivost . horycepu13   |   ip:184.154.4   |   2011-09-27  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=G1YoXUM9Bes
Jan Hus zomrel zbytocne a ludia nic nepochopili.


Dejdej . kysyvafy61   |   ip:77.103.17   |   2011-09-27  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To bych rád věděl jak se podělíte se světovým judaismem,když celý svět patří Vatikánu,co chudáci judáci,půjdou žebrotu?
Nebo je to ještě jinak?Jste jen odnoží judaismu jehož bohem je sám Lucifer.(To není z mojí hlavy to řekl ten, jemuž se pokrytecky klaníte - Ježíš!)Takže vy se dělit nemusíte!
Jen bych chtěl vidět vaše tváře až zjistíte co všechno vám nepatří a čemu všemu nešéfujete.Myslím ,že budou mít výraz jako tváře penězoměnců které Ježíš vykopal z chrámu páně!


trtko . fumisima35   |   ip:85.237.22   |   2011-09-27  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trapna anti-kresťanská propaganda. Nemusím RKC a viem že Vatikán je zahojený ale ľudia toľko sprostosťí som ešte nečítal. Bullsh*t.


Jarmila . venavyke92   |   ip:88.103.69   |   2011-09-27  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Domnívám se, že je to takhle: Tajní rabíni ovládají nejen judaismus a celý svět- ale ovládají i tajné jezuity, ba i tajné muslimy. Táhne se to prostě již několik tisíc let- možná 5 700 let, což je letopočet, který slaví židi. Křesťanství znetvořil Pavel z Tarsu, utvořil z něj falešné náboženství- pravý opak toho, co hlásal Ježíš. Od té doby církev bohatla a bohatla- a dnes je to korporace se vším všudy, kterou vlastní mezinárodní banksteři, zejména Rothshild s Rockefelerem.lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-09-27  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dejdej...kde si prosím ťa čítal že judaizmus slúži luciferovi?...ja som si kúpil len pár židov a títo židia založili slobodomurársku sektu...aby prichystali svet na ovládnutie...vlastne týchto židov už ani židmi nenazývaj....dávno neslúžia BOHU...ale sebe a svojim potrebám.


Groover . kyrovuse69   |   ip:217.119.1   |   2011-09-27  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto je dnes toľko kresťanov čo je mäso.. sadli im na lep.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-09-27  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tým mäsom ma napadla taká spomienka z detstva. Keďže pochádzam z prísne ateistickej rodiny, mama mi hovorievala, prečo anjeličkári v sutane a vôbec celá funkcionárska hierarchia tej príšernej kostolnej organizácie odmieta jesť v piatok mäso. Má to korene v minulosti. Samozvaní služobníci neexistujúcej modly nazhromaždili majetky, žrali každý deň ako kyseliny až boli z toho obézni ako prasatá, hoci obyčajné ovečky hladovali. Aby tieto výstavné modlitebné mátohy nakoniec nepraskli z prejedania sa, stanovili si sami jeden bezmäsitý deň. Ako táto gastronomická kamufláž v praxi dopadla, môžete nádherne vidieť vo výbornej slovenskej komédii V piatok trinásteho...


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.102.36   |   2011-09-27  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obrovsky rozmer vplyvu Vatikanu ho svojim sposobom robi neviditelnym.

Kto ma taky ostry zrak, aby odhalil hranice jeho moci?
Nie je to klamlive, akym malym statom Vatikan je? Vyborna skrysa odkial riadi toho zvera.

Ovladnutim likvidity drzia svet pod krkom, zatial co sa narody zmietaju v zmatku. To je len vrchol ladovca.
Nimi vyvoleny vidia do ich 'Matrixu' a ini im ho spravuju. A ostatni v nom ziju.


jolefoto . xaryguwi62   |   ip:85.237.22   |   2011-09-27  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je až na počudovanie akú veľkú nenávisť proti katolíckej cirkvi a všetkému okolo nej, tu majú niektorí diskutujúci. Čo vás ženie k tejto nenávisti? Áno, súhlasím s tým že Vatikán disponuje veľkými financiami. Neviem či chce vládnuť svetu. Za to ale viem koľko dobra robí Vatikán najmä v krajinách tretieho sveta, rôznymi humanitárnymi pomocami. Napr: stavanie škôl a nemocníc, vybavenie týchto stavieb zariadeniami potrebných na ich fungovanie, nezištná pomoc rehoľných sestier po celom svete (to tiež nieje zadarmo)a mnoho ďalších aktivít ktoré dávajú mnohým ľuďom po celom svete možnosť aspoň trocha žiť ako ľudia. Pochybujem že matka Tereza a ostatné rehoľné sestry by chceli niekedy ovládnuť celý svet. Prečo sa niektorí z vás tvária že toto neexistuje a navážate sa do Vatikánu, rímskokatolíckej cirkvi, kňazov atď. Toľko nenávisti, proti určitej skupine ľudí vyznávajúcich jedného boha svedčí len a len o vašej úbohosti. Biblia hovorí: Peter ty si skala a na tejto skale vystavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Platí to už 2000 rokov a bude platiť naveky. Mne sa zdá že toto vás žerie najviac.


contedisavoya . simecymo35   |   ip:213.112.2   |   2011-09-27  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No neviem...Je iste ze katol. cirkev ma velke majetky, presne tak ako ostatne cirkvi, ci su to stovky miliard neviem, neskumal som to ale proti Rockefelerovcom, Rotschildovcom, Goldmanovcom a ostatnym tuponosym su to urcite chudaci. Tito hore spomenuti maju vo vlastnictve najväcsiu tlaciaren penazi (FED). A garantujem vam ze jezuiti to noiesu, je to dost odlisne vierovyznanie...
Vlastnit majetok nie je nic zle alebo odsudeniahodne (pokial k nemu viedla poctiva cesta), aj RKC ma pravo vlastnit majetok na udrzanie svojej existencie a poctivo podnikat.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-09-27  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jelitofo, ja som bol vychovávaný k nenávisti ku krucifixu a všetkému, čo súvisí s modlami. Teraz som ja prevzal štafetu a cieľavedome to vštepujem ostatným. Prostredie a doba je na to ako stvorená, najlepšia, ako kedykoľvek predtým. Klamal by som, keby som ti tvrdil, že nemám vplyv na mládež...


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:178.40.23   |   2011-09-27  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Náboženstvá a ateizmus humanizmus je len "podvod" ktorý slúži na ovládanie populácie!


Dejdej . kysyvafy61   |   ip:77.103.17   |   2011-09-27  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej lucifer,Přečti si třeba tohle
http://leva-net.webnode.cz/products/rozhovor-s-haroldem-rosenthalem/
ane bo kdyby se ti to nezamlouvalo tak si budeš muset přečíst nepřátelskou literaturu - bibli!


Dejdej . kysyvafy61   |   ip:77.103.17   |   2011-09-27  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ještě jednou pro Lucifera:
42 Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal.

43 Proč mluvení mého nechápete? Protože hned slyšeti nemůžete řeči mé.

44 Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži. (1)

45 Já pak že pravdu pravím, nevěříte mi.

(Nový Zákon, Jan 8, 42-45)

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/neco-o-krestanstvi/


spravodlivost . horycepu13   |   ip:184.154.4   |   2011-09-27  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za to ale viem koľko dobra robí Vatikán najmä v krajinách tretieho sveta, rôznymi humanitárnymi pomocami. Napr: stavanie škôl a nemocníc, vybavenie týchto stavieb zariadeniami potrebných na ich fungovanie, nezištná pomoc rehoľných sestier po celom svete (to tiež nieje zadarmo)a mnoho ďalších aktivít ktoré dávajú mnohým ľuďom po celom svete možnosť aspoň trocha žiť ako ľudia. Pochybujem že matka Tereza a ostatné rehoľné sestry by chceli niekedy ovládnuť celý svet.


http://slovakia.humanists.net/tereza.htm
http://www.ateizmus.sk/index.php/video-galeria/filmy-a-dokumenty/494-matka-tereza-z-kalkaty
http://hvizdos.blog.sme.sk/c/226267/Svaty-pokrytec-Matka-Tereza.html
http://atllanka.net/index.php?text=558-pekelny-andel-vatikanu-matka-tereza
http://pietruchova.blog.sme.sk/c/238657/Matka-Tereza-Bill-Gates-a-pochybne-moralne-autority.html


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.28.198   |   2011-09-27  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nezdá sa Vám, priatelia, že tu vari máme dve skupiny ktoré sa vzájomne obviňujú, raz z genocídy, začne jeden a ver mi, hned nájdu predstaviteľa druhej skupiny, ktorý vuňuchá genocídu za ktorú sú vraj jeho oponenti zodpovední - no a len čo je jeden odhalený ako ten, čo túži po svetovej nadvláde zatial čo ovláda jeho kapitál - hned sa objaví totožné obvinenie zo strany tých druhých - čo si myslia, že ostatok naozaj Boh pozbavil akejkoľvek schopnosti vlastného rozmýšľania. Vrana k vrane sadá a svojou sebeckosťou spôsobujú bolesť a utrpenie obaja.


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.102.36   |   2011-09-28  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec

Uz ti niekdo vysvetlil, ze Oni hraju na dve strany?
A obe strany kontroluju, po celom svete...

Ak niekde vo Svete je trenica medzi dvomi skupinami, sance su, ze su v pozadi a tahaju za nitky.

Vidis tie revolucie? Nahoda?
Trebars aj v minulosti a od 1776 sa tento jav zacina objavovat z celou silou.


kalimurti . batoxuno09   |   ip:217.12.58   |   2011-09-28  (08:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ateisti kopírujú stefeka?:D


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.1   |   2011-09-28  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SKOR PREJDE TAVA UCHOM IHLI AKO SA BOHAC DOSTANE DO NEBA.poculi ste bozie slovo ,amen .preco sa cirkev a stado tim to bozim slovom neriadi ale nanho prdi? to vlastne ukazuje ze ani cirkev ani ovce v skutocnosti neveria, robia to len na oko .


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:2.98.162.   |   2011-09-28  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John, trebalo by byt slepým na to aby človek nevidel, že oni ťahaju všetky nitky za úplne všetkou tzv verejnou mienkou a trendmi a zatial čo akékoľvek myšlienky, ktoré im nesedia v zárodku akýmkoľvek spôsobom zadusia, včítane a s veľlkou obľubou, násilím. No niekde predstavujú aj 100 percent vlastných aktivistov a otvorene aj vykonávajú svoju vlastnú špinavú prácu - na vyšších stupňoch, samozrejme. Inde si nájdu príživníkov ktorých si kúpia, aj na vyšších stupňoch, samozrejme, na vykonávanie spoločnej špinavej práce. O kom sa tu hovorí? O svetových humanistoch, samozrejme!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nestrašte nás s infláciou, tlačenie bankoviek

Po vypuknutí finančnej krízy sa snažil FED kompenzovať bublinu, tlačením nekrytých bankoviek, pre účel oživenia ekonomiky.


Occupy Wall Street: Umělá opozice Nového světového...

Proč musel zemřít Kadáfí a Libye?

Money as debt

Kaddáfí je nažive alebo ako s nami manipulujú médiá.

Vážená naša vláda

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3406 s