18. August 2019
    
Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO) - Dolezite.sk

Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


  2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)

Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.

Kde sa dá v Božom Slove nájsť toto učenie ? Vykúpení v nebi by museli byť zbavení ľútosti a súcitu, ale aj ľudskosti ? Nie, to Božie Slovo neučí. Ľudia, ktorí hlásajú uvedené názory teológov, môžu byť vzdelaní, ba i čestní, podliehajú však satanovmu klamu. Satan ich zvádza, aby dávali určitým pojmom v Biblii iný význam, aby v texte Božieho Slova videli tvrdosť a zlobu, ktorá patrí satanovi, nie nášmu Stvoriteľovi. "Ako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemá záľuby v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Odvráťte, odvráťte sa od svojích zlých ciest! Lebo prečo máte zomrieť, dome Izraelov ?" (Ez 33,11)

  Ľudský rozum nie je schopný uvedomiť si, koľko zla napáchalo falošné učenie o večnom utrpení bezbožných. Učenie Biblie, plné lásky a dobroty, oplývajúce súcitom a zľutovaním, zatieňujú povery a strach. Keď si uvedomíme, ako falošne predstavuje satan Božiu povahu, nemôžeme sa diviť, že ľudia majú z nášho milosrdného Stvoriteľa stach, hrôzu, ba dokonca ho nenávidia. Príšerné predstavy o Bohu, ktoré sa týmto učením šíria z kazateľníc po celom svete, urobili z tisícov, ba miliónov ľudí pochybovačov a ateistov. Tento blud prijali z Ríma, práve tak ako nesprávny deň odpočinku. (TEXT Z KNIHY VEĽKÝ SPOR VEKOV, KTORÚ MOŽNO DOSTAŤ ÚPLNE ZADARMO NA TEJTO STRÁNKE: http://www.velkysporveku.eu/ )

Iní zase zachádzajú do opačného extrému a tvrdia, že dar večného života dostane každí a bezbožní budú bez trestu. Avšak Písmo jasne hovorí: "Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi." (Rim 6,23). Zem poškrvnená zlom a hriechom bude zničená "večným" ohňom, podobne ako bola  spálená Sodoma a Gomora pre ich bezbožnosť. Na to však Boh stvorí Novú zem, na ktorej už viacej hriechu nebude, pretože celý vesmír bude poučený čo spôsobilo odvrátiť sa od Božieho nemenného zákona a využitie nášho daru slobody voľby proti Stvoriteľovi neba i zeme. Tí čo si vybrali smrť, a nie život s Ježišom Kristom, túto večnú nádheru v láske a radosti s naším Stvoriteľom a s celým unizverom vesmíra nepocítia. Avšak Boh stále dáva každému milosť a nádej, aby sme sa obrátili k nemu skrze obeť Ježiša Krista a prijali ho do svojho srdca ako Božie deti.

Dobré zprávy o pekle (VIDEO)

Co je to smrt a co je po smrti? Co je to peklo a kde se peklo nachází? Je peklo skutečné, nebo je pouhý výmysl? Je opravdu milující Bůh tak krutý a nechá hříšné lidi smažit na věky ve věčném ohni? Opravdu se budeme dívat věčně na své milované jak trpí zatímco mi se budeme radovat v ráji? Co nám říká Bible o životě po smrti? Je život po smrti, nebo člověk nic neví a čeká na druhý příchod Pána Ježíše Krista a následný soud? Podívejte se na toto video, které Vám odpoví na všechny tyto otázky. VIDEO NÁJDETE TU: http://www.znamenicasu.cz/video-hledani-pravdy-dobre-zpravy-o-pekle/ 


Patrezz Sijjón
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
filip . wyboceci64   |   ip:95.103.22   |   2013-04-11  (18:18)
67% hlasovalo = 5  
mínus plus
  Nedajte sa oklamať poskokom synagogy satanovej!

http://www.youtube.com/watch?v=AA__T6JGt3Y


filip . wyboceci64   |   ip:95.103.22   |   2013-04-11  (18:23)
67% hlasovalo = 5  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=1S8T-khoy2E


filip . wyboceci64   |   ip:95.103.22   |   2013-04-11  (18:36)
67% hlasovalo = 5  
mínus plus
  Nielen že peklo nie je,ale slobodomurásky poskok,z ktorého siomédia urobili druhú "kráľovnú srdc",vám bude tvrdiť,že peklo je priamo v nebi!

http://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-11  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...vážne si autor článku myslí že ak obviní BOHA že je krutý, budú ospravedlnené jeho hriechy ktorými ublížil nevinným?
...tento človek zjavne trpí nedostatkom spravodlivosti, dostane ju a nezmenia to ani jeho vyplakávania, na svoju nápravu dostával šancu celý život, BOH mu daruje každý deň jeho života, tento deň dostáva z BOŽEJ milosti aby sa obrátil, pokiaľ to nestihne, alebo odmietne, jeho problém.


Ukázať príspevok od prispievateľa Patrezz . colijeju3  |   ip:87.244.19


Matej . tywagupa0   |   ip:78.98.35.   |   2013-04-11  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja s autorom tohoto článku súhlasím. Ak si niekto spája večnú lásku, ktorou je Otec s väčným zatratením, potom ešte vôbec nepochopil, čo to vlastne láska a teda Boh je.
Veľké evanjelium Jánovo, ktoré Boh diktoval Jakobovi Lorberovi, odpovedá na túto problematiku a aj na všetky ostatné ( len toto dielo má cez 3300 strán a Lorber dokopy napísal viac ako 12000 strán )


243.kapitola. Následky falošnej predstavy o onom svete.

1) Len farizeji neboli ešte jednotní a zákonník hovoril: „Táto vec znie pravda celkom nádejne; avšak nesúhlasí s pojmom naproti tomu stojacim večnej odmeny. Lebo ak je dobrý človek za svoje dobré činy, za svoju trpezlivosť v bolestiach a za rôzne utrpenie odškodnený záhrobnou večnou odmenou, mal by tiež večne byť potrestaný previnilec, súci v stálom labužníctve na tomto svete.

2) A keby sa ľuďom zvestovalo, že je nakoniec tiež ešte z pekla možné vykúpenie, potom bude na zemi ešte viac previnilcov! Teraz predsa ešte zdržuje veľmi mnohých ľudí od zlých jednaní bázeň pred večnými trestami v pekle a nádej k dosiahnutiu večnej blaženosti pobáda ľudí k dobrému! Ak však predpokladáme, že tiež zatratení majú ešte akúsi nádej, že budú raz blažení, potom sa k nim budú tiež dobrí viac a viac obracať a čisté dobro sa stane na Zemi skoro tak vzácne ako diamanty. To je pre mäkké srdce síce veľmi potešiteľné, - ale pocit spravodlivosti pritom zaniká! To je moja celkom priama mienka.”

3) Hovoril som Ja ( Ježiš ) : „Pre teba môže byť veľmi príjemné, pre Mňa je však veľmi krivé! Ak myslíš, že buď peklo alebo nebo majú slúžiť za pohnútky, ktorými ľudia majú byť zdržovaní od zla a privádzaní k dobru, potom si ešte naplnený v podstate celkom falošnou vierou; lebo celkom špatný človek sa tvojmu peklu a tvojmu nebu zasmeje a celkom dobrý je dobrý tiež bez tvojho pekla a bez tvojho neba. Lebo peklo a nebo vytvárané tak ako ty si vec predstavuješ, sú až veľmi vhodné pre to, aby každého človeka učinili čo možné špatným.

4) Lebo, kto koná dobro len pre odmenu, ten požičiava peniaze na vysoké úroky a kto to činí, ten nemá lásku k blížnemu a ešte menej lásku k bohu. Lebo kto nemiluje svojho blížneho, ktorého vidí, ako môže milovať Boha, ktorého nevidí?!

5) Odstráňme však nebo a peklo a pozrime sa potom na tvojich zbožných ľudí! Začnú ešte viac zúriť a sa hnevať ako veľmi ziskuchtivý dohadzovač, ktorému jeho dlžník utiekol s požičanými peniazmi; a pretože sa už nemusí báť pekelných trestov, musí potom takí ľudia byť krotení len schválenými zákonmi svetskými.

6) Jednali teda ľudia už zo začiatku špatne tým, že praotcovia činili svojim deťom peklo pokiaľ možno horúce a nebo líčili všetkými farbami svetla a všetkým ľudským zmyslom otročiacimi dosiahnuteľné peklo a pre až príliš ťažko dosiahnuteľné nebo neprešla nikdy v pravú lásku k Bohu a k blížnemu, ale u slabších myslí sa zvrhla v stále väčšiu bázeň a u silnejších myslí plných viac vnútorného svetla sa riadne vtelila v úplnú ľahostajnosť k Bohu a k blížnemu. Lebo títo silnejší ľudia neverili o sebe celkom ničomu, avšak pre formu konali veci, aby udržali obyčajný ľud pri viere, aby sa nebúril proti tým, pre ktorých musel pracovať, aby si títo mohli za stratenú vieru v Boha, v nebo a peklo pripraviť non plus ultra nebo na svete.

7) Ďalší dôsledok toho je však terajšia takmer úplná bezbožnosť medzi ľuďmi, ktorí by im dávno povstali v najväčšej zúrivosti proti pánom a veľmi vecne sa ich spýtali, prečo im musia slúžiť a byť poddaní, keby ich od toho mečom nezdržiavali svetské zákony Ríma.

8) Hľa, to všetko je následok takého pocitu spravodlivosti v dušiach ľudí, ktorí vždy ako ty najostrejšími slovami ľuďom kázali, že Boh síce v nebi večne odmeňuje dobré, avšak pre Svoju neúprosnú spravodlivosť tiež večne trestá v najstrašnejšom pekle najneslýchanejšími trýzňami bez akéhokoľvek úľavy zlé!

9) Ó, vy blázni! Či existuje otec, ktorý by len pre troške lásky k svojim deťom, uvrhol do doživotného žalára dieťa, ktoré sa dopustilo chyby proti jeho príkazu a ešte by ho chcel dať každodenne, dokiaľ by žil, trestať?! Ak to však neučiní ľudský otec, ktorý je v základe ako človek predsa len špatný, o čo oveľa menej tak učiní Otec v nebi, ktorý je Samá večná a najčistejšia Láska a Dobrota!

10) Alebo predstav si len na zemi skutočne múdreho rozumného človeka! Bude môcť kedy schváliť večne trvajúci hriešnika, alebo prisúdi niekomu taký trest? Iste nie - a múdry Boh tým menej!

11) Ja vám však hovorím, že v budúcnosti nemajú byť medzi Mojimi pravými nasledovníkmi celkom žiadne ani dočasné tresty, aj keď doposiaľ platilo; život za život, oko za oko a zub za zub, - ale ak ti dá niekto zaucho, nevracaj mu ho, ale nastav mu ešte druhú tvár, aby ti mohol dať ešte jeden, ak inak nemôže byť s tebou v mieri, aby potom bol pokoj a jednota medzi vami! Ak ti niekto vyrazí oko, nerob mu to isté, ale odpusti mu a tak ako trpiaci polepšíš jeho srdce. Nesplácajte nikdy zlo zlom, tak budete mať ako Moji skutoční učeníci pokoj vo svete a tým práve tiež ukážete, že ste skutočne Mojimi učeníkmi!”

http://www.lorber.cz/prehled_vej.html
xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-04-11  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alan Dalles,
Kongres Spojených štátov, 1945

„Končí vojna, (bolo to po II. svetovej vojne), všetko sa dá do poriadku. Dáme všetko čo máme, všetko zlato, všetku materiálnu moc v prospech dobehnutia
a balamutenia ľudí. Ľudský mozog, vedomie ľudí je prístupné na zmeny. Zasejeme tam chaos, nenápadne zmeníme ich hodnoty na falošné a necháme ich týmto
falošným hodnotám veriť. Ako? Nájdeme svojich rovnako zmýšľajúcich spojencov, nielen v samotnom Rusku, ale aj v štátoch bývalého východného bloku. No
pozerám, spojencov je tu dosť.
Krok za krokom budeme rozohrávať grandióznu tragédiu zániku týchto národov do úplného a nezvratného umlčania ich sebavedomia. Z literatúry a umenia
napríklad odstránime ich sociálnu podstatu. Literatúra, divadlo, film, všetko bude všemožne podporovať a oslavovať najhanebnejšie ľudské pocity. Budeme
vyzdvihovať takzvaných umelcov, ktorí budú presadzovať a vtĺkať do hlavy občanom chuť sexu, násilia, sadizmu, zradcovstva a všelijaké iné nemorálnosti.
Vo vedení hospodárstva vytvoríme chaos a zmätok, budeme postupovať nenápadne, ale aktívne vytvárať despotizmus úradníkov a úplatkárov. Poctivosť a
slušnosť budú terčom posmechu. Pozrime sa na tú paralelu dnes. Hulvátstvo a narkománia, živočíšny strach druha pred druhom, homosexualita, úchylnosť,
nehanebnosť a zákernosť,
nacionalizmus a nepriateľstvo národov, predovšetkým nepriateľstvo, nenávisť k všetkému ruskému a k všetkému slovanskému.
Všetko toto budeme obratne, nenápadne pestovať a rozvíjať. Len niekoľko málo ľudí si bude domýšľať o čo ide, či snáď tomu aj rozumie, ale takýchto ľudí
postavíme do bezvýchodiskovej situácie, urobíme z nich terče posmechu, nájdeme spôsob ako ich ohovárať a vyhlásime ich za odpad spoločnosti. Vytrháme
duchovné korene spoločnosti, znevážime základy morálky národov. Takto budeme narúšať pokolenie za pokolením, zameriame sa na deti a na mládež. Budeme ich
rozvracať, učiť nerestiam a budú tak mravne upadať. Vytvoríme z nich cynikov, bezduchých ľudí a kozmopolitov. Takto to urobíme.“filip . wyboceci64   |   ip:95.103.22   |   2013-04-11  (19:43)
67% hlasovalo = 5  
mínus plus
  Patrezz- Ty si zisti kde žiješ a kto je za bájkami ako je jedno čomu veríte,jedno akí ste,všetkým bude odpustené,tak len smelo vchádzajte nie úzkou,ale širokou bránou atď,atď...

http://www.youtube.com/watch?v=byzLVeLwUPU


lukaso . wosupede51   |   ip:195.28.94   |   2013-04-11  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  má zmysel pozerať to video?lebo chcem sa zasmiat na blbostiach okolo tej ich viery :D


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-11  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lukaso...smej sa, pokiaľ žiješ, to je tvoj čas, viac nedostaneš.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-11  (19:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Patrezz

...nevidel som video, nechce sa mi...je to dlhé.


Matej . tywagupa0   |   ip:78.98.35.   |   2013-04-11  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S dušami, ktoré sa samy privedú do stavu pekelného, tým, že sa obrátia Bohu chrbtom a činnú silu, ktorú dostali na konanie dobra a lásky zvrhnú v zlo a nenávisť, čo je samo o sebe už veľmi smutné, sa deje v najhoršom prípade nasledovné :(ospravedlňujem sa tu diskutujúcim, že sem kopírujem dlhšie texty, no nevidím lepšieho riešenia, ak to niektorých tu priateľov obťažuje, ospravedlňujem sa. )

71. Osud zhmotnenej duše na onom svete.

1) (Pán:) „Ak je však tomu tak, čo potom prospieva duši, keby pre telesného človeka získala všetky poklady Zeme a ponorila sa teda do tela a do jeho sprostej zvieracej žiadostivosti, avšak vo svojej duchovnej sfére by potom utrpela škodu a stratila realitu pravého života?! Odkiaľ potom vezme na onom svete niečo, aby sa potom stala skutočne niečo, ak sa stala ničotou hmoty sama ničotou?!
2) Áno, priateľ, kto má, tomu je každý dar ziskom, takže má potom vždy ešte viac! Ale celkom inak je tomu s tým, čo o sebe nič nie je a nič nemá! Ako sa teda má dať niečo tomu, čo sa predtým dalo chytiť a zničiť lžou?!
3) Či môžeš dostať tekutinu do nádoby, ktorá je len v tvojej predstave a inak nikde inde, alebo do nádoby, ktorá tu síce je, ale má na všetky strany toľko dier, že by sa dali sotva spočítať?! Podrží azda čo i len jedinú kvapku?!
4) Ach, keby bola hmota o sebe akou je, trvalá a nemeniteľná skutočnosť - čo však je
nemožné - bolo by ako taká čo je pravdou a kto by ju získal a ju vlastnil, bol by potom vo vlastníctve pravdy; a keby duša prešla do hmoty, stala by sa skutočnou a trvalou skutočnosťou!
5) Pretože však hmota je len súdom duchovna, ktoré nemôže a nesmie trvať, lež len tak dlho, pokiaľ sa v ňom zhromažďuje duchovný praživeľ, seba poznáva a potom pri určitom primeranom nadobudnutí sily rozloží hmotu okolo seba a premení v príslušné duchovno, musí teda svetská a zhmotnená duša zdieľať nakoniec osud hmoty.
6) Ak sa rozkladá hmota, deje sa to tiež s dušou. Rozkladá sa, aspoň väčšinou, v
substanciálne psychoéterické atómy prasily a vlastnej duši po odpadnutí tela nezostáva pritom nič iné ako azda ten či onen základný typ zvierací kostry bez svetla a často takmer úplne bez života, ktorý nemá ani najmenšiu podobu s bytosťou ľudskou.
7) Taká duša je potom v stave, ktorý praarciotcovia nadaní duchovným zrakom nazvali a tiež veľmi pravdivo a správne označili She oul a (peklo - smäd po živote).
8) Podľa toho je teda tiež celá Zem a skrátka všetko, čokoľvek si len schopnými svojimi hmotnými zmyslami vnímať, pravé Sheoula. Je to pre dušu, ktorá je alebo skôr sa má stať duchom, smrť; lebo ktokoľvek prestal byť ako to čo bol, je tiež ako to čo bol, úplne mŕtvy.
9) Tiež duša je po odpadnutí tela mŕtva, ak z vopred popísaných dôvodov takmer úplne stratila to svoje ľudsky podstatné a zostala z nej najvýš zvieracia kostra. Musí znova uplynúť tebe nepredstaviteľné časové obdobie, ako sa taká do všetkej hmoty ponoriaca sa duša stane bytosťou podobnou človeku a dlho to potrvá, ako sa z takejto duše stane úplný človek!
10) Ty si teraz pravda pomyslíš, že u Boha musí byť tiež toto všetko v jedinom okamihu možné. Ja ti však na to hovorím, že u Boha sú pravda všetky veci možné. Ak Boh chce mať bábky a automaty, stačí jediný okamih pre to, aby nimi naplnil celý viditeľný priestor!
11) Ale všetky tieto bytosti nebudú mať žiadnu vlastnú a slobodnú vôľu a žiaden vlastný, o sebe tu súci, samostatne jednajúci život. Budú sa hýbať a pohybovať len podľa Božej nimi prúdiacej vôle. Ich zrak bude zrakom Boha a ich myšlienky budú myšlienkami Boha. Takí tvorovia budú ako jednotlivé údy tvojho tela, ktoré bez tvojho poznania a chcenia nebudú o sebe schopné vôbec sa pohybovať a byť činné.
12) Nie je však tomu celkom inak s tvojimi deťmi, ktoré vzišli tiež z tvojho tela a krvi?! Tieto deti už nečakajú na tvoju vôľu; majú plne vlastný život, poznanie a chcenie. Budú ťa síce počúvať a prijmú od teba poučenie a príkazy, avšak ničmenej nie podľa tvojej, ale vždy len podľa svojej najvýš vlastnej vôle, bez ktorej by si ich mohol v čomkoľvek práve tak málo poučiť, ako nejakú vytesanú sochu alebo kameň!
13) A hľa, tvorovia so slobodným poznávaním a chcením, ktorí sa majú sami určovať a
zdokonaľovať, aby tým potom tiež zostali naveky slobodnými a seba určujúcimi bytosťami, musia byť tiež Bohom tak stvorení, aby im bolo možné toho dosiahnuť!
14) Bohom smie tu byť stvorené len akosi akoby v schránke uzavretej všetkými možnými životnými schopnosťami opatrené semeno; ďalší slobodný životný vývoj a výcvik musí byť prenechaný semenu samotnému. Musí začať tiež navonok okolo neho prúdiaci život, z Boha sám o sebe priťahovať a tvoriť z neho vlastný, o sebe tu súci život.
15) A pozri, niečo takého nejde tak rýchle ako si myslíš, pretože zárodočný život o sebe nemôže byť tak mocný a účinný ako od večnosti najdokonalejší život v Bohu!
16) A pretože každá seba skazenejšia duša má vždy rovnaké určenie, nemôže sa jej ani na onom svete k jej životnému šťastiu pomôcť inak, ako že si s nie mnohými, ešte ju k službám súcimi prostriedkami môže a podľa večného Božieho rádu tiež musí pomôcť sama.
17) Teraz som ti nepochybne jasne a zreteľne vysvetlil, čo je vlastne satan a čo peklo a čo vlastná večná smrť a zostane ti teraz asi sotva už nejaká otázka o niečom, čo by ti nebolo dostatočne jasné! Ak by ti to malo však byť ešte nejasné, pýtaj sa; lebo hľa, Slnko sa skláňa k západu a my potom budeme večerať!”

Veľké evanjelium Jánovo, 5 diel, 71. kapitola

http://www.lorber.cz/prehled_vej.html


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-04-11  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .. Patrezz.. už niekoľko krát som tu tvrdil čosi o večnosti a nekonečnosti !!!V "Biblických " počiatkoch takýto výraz nikdy nebol! Je to výmysel Cirkevný! A pokiaľ je používaný v cirkevných kruhoch tak je to priznanie že nič nevzniklo, nebolo stvorené!!!


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2013-04-11  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, aj sa som za..
Nech Lucifera prepáli boží lúč.. :-)


Tan . nakyremy48   |   ip:195.168.2   |   2013-04-11  (20:15)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pre autora článku :
Ellen G. White (ďalej EGW) určila 2krát dátum príchodu Ježiša Krista – koniec sveta. Prvý raz na rok 1843 a druhý na 1844.:):) Veľké sklamanie EGW keď Ježiš neprišiel upokojili niektorí z jej spolubratov, ktorí jej povedali, že vtedy Ježiš prešiel do „nebeskej svätyne“. EGW toto zakrátko potvrdila tým, že to prehlásila za pravdu, lebo vraj rok predtým sa jej zjavil anjel a toto jej povedal.
Ďalšími falošnými proroctvami EGW bolo to, že počas občianskej vojny USA, mala Veľká Británia vyhlásiť USA vojnu. Tiež predpovedala, že Jeruzalem nikdy nebude ako mesto vybudovaný.
EGW bola plagiátorka – veľa jej kníh nie je jej, je od mormonských a iných autorov.
Zaujímavé je, že adventisti si na začiatku sobotu nesvätili, svätiť si ju začali až neskôr a začínali a končili v pevne stanovenú hodinu – asi od šiestej do šiestej. Nakoniec po nejakých iných návrhoch a hádkach, EGW mala ďalšie videnie – „sobotu si treba svätiť od západu slnka do západu“. A má to byť pečať, ktorá oddelí praví Boží Izrael od bezbožníkov.A svatenie soboty sa stalo podmienkou spasenia.:)
Adventisti najprv odmietali uznať Božstvo Ježiša Krista. Veď z nich aj vznikli Jehovisti a iné sekty, ktoré odmietajú veriť, že Kristus je Boh - lebo v Písme sa to vraj nepíše. Pozostatok tohoto učenia sa dá u nich nájsť aj dnes - tvrdia, že archanjel Michal Ježiš Kristus, co je neuveritelny nezmysel .Takto dehonestovali Krista iba na stvorenú bytosť. Z Boha len anjel.Taktiez veria, ze dusa je smrtelna.
Adventisti v USA majú a mali vlastnú Bibliu, ktorá nielen pod čiarou, ale priamo
v texte obsahuje "inšpirované texty EGW".
Tato sekta nemá problém hocikedy stiahnuť svoje učenie a začať učiť hocičo iné. Podľa toho ako im to vyhovuje.
Preto je zrejmé, že k tým najväčším hlúpostiam od EGW sa dá dostať len ťažko,kedze si menila veci, ako jej to vyhovovalo, ale napriek tomu - sú tu pozostatky toho učenia, na internete sú aj staré materiály, aj keď v angličtine...
Neostáva nám však nič iné len sa za nich modliť, veriť v Božie milosrdenstvo a prosiť o ich oslobodenie Ježiša, lebo „len keď nás Ježiš oslobodí, budeme skutočne slobodní“


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-04-11  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..Patrezz.. Večnosť a nekonečnosť NEKONĆÍ , ale ani NEZAČÍNA!!!/Pomôcka:použivajte radšej ---výraz ktorý "KTOSI " zmenil--Veky vekov!!! Lebo matematiku nikto nestvoril ona je nezávislá ..


bublifuk . mupexege50   |   ip:37.188.23   |   2013-04-11  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto veri na jazero plne siry pod zemou, kde sa bude skvarit do konca vekov, tak ten sa tam mozno aj dostane. Clovek si totiz moze zvolit cestou ktorou pojde a svoju realitu si vytvara sam a kazdy den. Clovek nie je len mravcek ktory lezie po bylinke, ani nieje vydany na pospas svojmu osudu. Clovek je rozumna entita, ktora dokaze tvorit a pretvarat realitu v ktorej zije. Boha ako zdroj lasky a kreativnej energie nepopieram, ale tie rozpravky ktore nam tu tlacia vsetky nabozenstva mozete odlozit pekne do suplika. Zivot je tak krasny ako si ho sami vytvorime. Tak chodte zit a tvorit a este rozdavat radost. Ved o to ide.


Jakub . qebiceko42   |   ip:213.151.2   |   2013-04-11  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ku myšlienke z tohto článku vyššie že Zem bude zničená ohňom a Boh stvorí novú Zem:

Vážený čitatielia táto myšlienka/náuka je nebiblická. Všimnite si ako sa tieto biblické texty vyjadrujú o Zemi.
Žalm 104:5,Kazateľ 1:4
Matej . tywagupa0   |   ip:78.98.35.   |   2013-04-11  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja len nadviažem na príspevok od Tan, že o druhom príchode Ježiša Krista sa píše v Jakobovi Lorberovi ako o dobe kedy začne väčšina ľudí žiť v pokoji, v pravde a láske tu na zemi, tým myslím, že nastane doba, kedy ľudia budú duchovne založený,naopak, obdobie antikrista je v tomto diele vyložené ako obdobie, kedy väčšina ľudí bude materiálne založená. ( To by sa možno hodilo na to dnešné... ) Čiže ten druhý príchod je treba brať obrazne a duchovne, aj pred 2000 rokmi si židia mysleli, že mesiáš príde v oblakoch so zástupom anjelov a pritom prišiel úplne v tichu a v skromnosti.
Ale nikomu názor neberiem, len pre zmenu píšem čomu verím ja a čo je napísané v Lorberovi.


Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2013-04-11  (20:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tan: Čítal si jej knihy ? Lebo podľa toho čo si napísal asi nie..
Nepredpovedala žiadny príchod Krista. To vytýkala práveže ľuďom, ktorý v tej dobe žili !! Už z tvojej vety viem, že máš len predsudky. V roku 1844 bola otvorená nebeská svätyňa svätých.
Nemám moc času ti tu na všetko odpovedať. Jedine ti môžem poradiť čítať Božie Slovo a drźať sa len toho.
Mnohí proroci aj v Biblii predpovedali kopu vecí ale nestali, pretože proroctvo je často krát upozornením na zmenu. Ak sa to nezmení, proroctvo sa vyplní, ale keď sa ľudia začali kajať, nestalo sa tomu tak.. Je takých x-prípadov v Biblii..
Osobne nie som adventista.. Aj keď uznávam ich učenie pretože je čisté a drží sa Božieho Slova.. Zatiaľ čo poznám osobne adventistov, tak tie veci čo mi tu tvrdíš ty, oni nevyznávajú napr. Archanjel Michal = Ježiš Kristus atď ..
A áno duša je smrteľná ! .. "Duša, ktorá hreší, tá zomrie." (Ezechiel 18,20) Čítaj Slovo Božie s modlitbou a pokorou. Tam je všetka pravda ukrytá. Nechcem ti vytýkať nevedomosti Božieho Slova, sám som niektoré veci nevedel hneď, preto nech ťa Pán žehná pri ďalšom štúdiu.
Neviem ako to je v USA, zatiaľ čo som ja čítal jej knihy a spisy používa sa u nás náš najdôvernejší preklad Biblie - Roháčkov, pretože evanjelický a ekumenický je veľmi chybný a mnohé hebrejské a grécke výrazy sú zle preložené.. Ale ak majú svoj preklad, nevidím na tom nič zlého.. Keby mám perfektné znalosti jazyka, určite by som si aj ja preložil Bibliu sám.. Avšak na túto službu ma Boh nepovolal
Rovnako ani ja nemám problém stiahnuť svoje učenie, pokoriť sa a prijať nové veci.. Samozrejme pokiaľ to je v súlade s Božím Slovom.. každý sa učíme od nášho Majstra
Odporúčam pozrieť stránku nášho spoločenstva: http://www.barankova-nevesta.estranky.sk/clanky/filmy-a-dokumenty.html
"..a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí." (Jn 8,32)


Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2013-04-11  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jakub: Toto je naše zlé chápanie slov ako večný, večné veky, atď.. O Sodome a Gomore bolo napísané, že budú zničené večným ohňom.. Horí dodnes tento oheň ? Nie.. takže nebol večný.. Rovnako aj o Abrahámovi bolo napísané, že bude žiť večné veky.. žil ? Nie ! Ale žil dlho.. predstavuje to dlhú dobu, ale nie nekonečnú .. a takýchto príkladov je veľa v Božom Slove.. Pozri si to video, ktoré som pridal k tomuto článku.. Tam je viac toho


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-04-11  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..Patrez..Chýba vám vedomosť o tom že kedy a kto dal pokyn vo všetkých biblických textoch nahradiť ..


grg . jywodove41   |   ip:188.123.1   |   2013-04-11  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jeden zivot by bol prilis kratky na vecne zatratenie...ludia sa prevteluju.


Jakub . qebiceko42   |   ip:213.151.2   |   2013-04-11  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Patrezz . colijeju3:
Áno to je pravda, večný oheň v Sodome a Gomore (Júda 7)už dávno nehorí.
V skutočnosti ide o ten fakt že hmotná planéta Zem nemá byť zničená vôbec! Biblia o tom nikde nehovorí. A podporujú to tie spomenuté dva biblické texty zo Žalmu a Kazateľa.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-04-11  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..časový a rozmerový udaj "veky vekov" za večnosť a nekonečnosť!!/pomôcka - bol Pápež a jeho menežeri!/a to je spochybňujúce svedectvo istých dogiem!/


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2013-04-11  (21:34)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ŽIAĽ NEMÔŽEM AUTORA ČLÁNKU POCHVÁLIŤ, SÚ TO NEZMYSLY V ROZPORE S BIBLIOU.
PEKLO JE BIBLICKÝ FAKT.
AK BY NEEXISTOVALO PEKLO, BOH BY NEBOL SPRAVODLIVÝ

JEDINÁ PRAVOVERNÁ (KOPTSKÁ) ORIENTÁLNA CIRKEV PEKLO JEDNOZNAČNE SCHVAĽUJE, PRETOŽE JE TO BIBLICKÝ FAKT

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/radostna-zvest-evanjelium-priamo-od-ducha-svateh
o.html

TU SI MÔŽETE STIAHNUŤ AJ OFICIÁLNU TEOLÓGIU KOPTSKEJ CIRKVI, PÍŠE SA TAM PODROBNE AJ O PEKLE
http://www.vierafilozofia.sk/subory/Teologia_Koptskej_cirkvi.zip


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2013-04-11  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre súčasných katolíkov je presne opačný problém dávame dôrazu na peklo
Poznám stovky katolíkov,ale ani jedného som nepočul sa vyhrážať peklom.
Modernistická súčasná katolícka teológia ani peklo viac menej neuznáva

PROBLÉM U KATOLÍKOV JE PRESNE OPAČNÝ. VZHĽADOM K TOMU, ŽE MNOHÍ KATOLÍCI ŽIJÚ NEPOROVNATEĽNE HRIEŠNEJŠIE AKO NEVERIACI, SNAŽIA SA SVOJE SKRYTÉ HRIECHY OSPRAVEDLNIŤ PREHNANÝM SPOLIEHANÍM SA NA BOŽIU MILOSŤ
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/falosni-krestania-bozia-milost.html


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2013-04-11  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POZRITE ČO HOVORÍ BIBLIA O ZATRATENÍ. JE TAM VEĽA MIEST O PEKLE
BOH BY MUSEL BYŤ NESPRAVODLIVÝ, AK BY NEBOLO PEKLA
****
B.4 The wicked were warned about their fate in several places
Psa 9:17 The wicked shall be turned into hell, [And] all the nations that forget God.
Prov 5:5 Her feet go down to death, Her steps lay hold of hell.
Prov 7:27 Her house [is] the way to hell, Descending to the chambers of death.
Prov 9:11 For by me your days will be multiplied, And years of life will be added to you.
Prov 15:24 The way of life [winds] upward for the wise, That he may turn away from hell below.
Prov 23:14 You shall beat him with a rod, And deliver his soul from hell.
Deu 32:22 For a fire is kindled by my anger, And shall burn to the lowest hell; It shall consume the earth
with her increase, And set on fire the foundations of the mountains.
Isa 47:14 (NKJV) Behold, they shall be as stubble, The fire shall burn them; They shall not deliver
themselves From the power of the flame; It shall not be a coal to be warmed by, Nor a fire to sit before!
Sometimes the words Shoel & Hades are used to denote the grave
Gen 42:38 But he said, “My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is left alone.
If any calamity should befall him along the way in which you go, then you would bring down my gray hair
with sorrow to the [Hell] grave.”
(C) THE STATE OF DEATH AS EXPRESSED IN THE BIBLE
C.1 Sometimes The State or Condition of Death, represented as a place
1 Sam 2:6 “The LORD kills and makes alive; He brings down to the grave and brings up.
Psa 89:48 What man can live and not see death? Can he deliver his life from the power of the grave?
Selah
C.2 Sometimes Shoel Or Hades is Used To Denote The Place Of eternal
Punishment
Deu 32:22 For a fire is kindled by my anger, And shall burn to the lowest hell; It shall consume the earth
with her increase, And set on fire the foundations of the mountains.
Psa 9:17 The wicked shall be turned into hell, [And] all the nations that forget God.
Prov 9:18 But he does not know that the dead [are] there, [That] her guests [are] in the depths of hell.
***************************
B.4 bezbožní boli varovaní o ich osude v niekoľkých miestach
Psa 09:17 bezbožní sa obrátil do pekla, [A] všetky národy, ktoré zabúdajú Boha.
Prov 05:05 Jej nohy zostupujú do smrti, jej kroky chopili pekla.
Prov 07:27 Jej dom [je] cesta do pekla, Zostupne do komôr smrti.
Prev 9:11 Lebo ma budú vaše dni sa násobí, a rokov života bude pridané.
Prov 15:24 spôsob života [vetry] hore pre múdre, aby mohol odvrátiť od pekla nižšie.
Prov 23:14 Vy sa bili ho palicou, a doručiť jeho dušu z pekla.
Deu 32:22 Pre požiaru vzplanul môj hnev, a páliť na najnižšiu pekla, to musí spotrebovať na zemi
s jej nárastom, a zapálili základy hôr.
Isa 47:14 (NKJV) Hľa, sú ako slama, spáli je oheň; Nesmú dodať
sami z moci plameňa, to nesmie byť uhlia bude prehriata, ani oheň sedí pred!
Niekedy slová Shoel & Hades sa používajú na označenie hrobu
Gen 42:38 Ale on povedal: "Môj syn sa ísť dole s tebou, pretože jeho brat je mŕtvy, a on zostane sám.
Ak sa kalamita by stretnúť ho na ceste, v ktorom idete, potom by znížilo moje šediny
s ľútosťou na [pekla] hrob. "
(C) STAV SMRTI, ako je uvedené v Biblii
C.1 Niekedy štát alebo stav smrti, predstavoval ako miesto
1 Sam 02:06 "Pán zabije a robí živý; Ten prináša do hrobu a vychováva.
Psa 89:48 Čo človek môže žiť, a nie vidieť smrť? Dokáže splniť svoj život z moci hrobu?
Selah
C.2 Niekedy Shoel Alebo Hades sa používa na označenie v mieste večné
Trest
Deu 32:22 Pre požiaru vzplanul môj hnev, a páliť na najnižšiu pekla, to musí spotrebovať na zemi
s jej nárastom, a zapálili základy hôr.
Psa 09:17 bezbožní sa obrátil do pekla, [A] všetky národy, ktoré zabúdajú Boha.
Prov 09:18 Ale on nevie, že mŕtvi [sú] tam, [že] jej hostia [sú] v hlbinách pekla.perseus . tituqojo66   |   ip:91.127.11   |   2013-04-11  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prečo sa k tomuto ešte nevyjadril čižmička?
čižmička, došli ti argumenty?
alebo sa bojíš, že tvoju komunikáciu by ti zachytili súdruhovia z nbú?


perseus . tituqojo66   |   ip:91.127.11   |   2013-04-11  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čižmička sa ospravedlňuje, nemôže sa momentálne zúčastniť diskusie, šiel sa pokloniť relikvii.
http://www.topky.sk/cl/10/1346144/Na-Slovensko-pricestovala-vzacna-relikvia-dona-Bosca--zakladatela-
salezianov


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-04-11  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sion


vieš že maš uveriť a dobro konať,,nie zlo a neprsvvosť na ihych ľudoch pachať


preto ťa PánBoh stvoriteľ neba i zeme nezachrani,,,lebo pachaš nepravosť a zle kutky konaš na ľudoch inych,,

niekto straší ľudí ,,,,peklom,,,a niekto varuje ich pred peklom,,,a hovorí im ,,,že aj ich zachrani,,,nie odsudi,,,pred večnou skazou,,,stači len počuvať čo hovorí nie si do kolečka mlieť len a len to svoje,


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-04-11  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak sme sa zasa stretli.
Jehovisti, Katolíci,Sektári,Fanatici, Ateisti, Nič-netušiaci blbci a amatéri a máme tu nedovarený guláš ktorý chce teraz každý dochucovať podľa tradičných a zaručene najlepších receptov starých mám ,ktorý by nám mal určite všetkým zaručene ohromne chutiť.

Halelujah!!

PS, mám otázočku (trošku off topic) - "existuje podľa vás peklo"??

perseus . tituqojo66   |   ip:91.127.11   |   2013-04-11  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jolopuk
a kde by inak zostúpil ježiš a potom vstal z mŕtvych?


carlos . kyvanyxy15   |   ip:89.173.16   |   2013-04-11  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Joplins
NEEXISTUJE :o))))Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-04-11  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perzeus..
Ja neviem,,ty vieš?
klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-04-12  (06:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .Joplins. Keby nebolo pekla--nebol by ani raj!! Podmienkou existencie pekla je existencia raja!!ASPOŇ V MYSLI!!!


Matej . tywagupa0   |   ip:78.98.35.   |   2013-04-12  (06:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som spravil taký prierez touto diskusiou, všetko čo napíšem je z Lorbera a opakujem, nikomu názor neberiem, ani nespochybňujem, píšem iba to, čomu verím ja. Každý sme od Boha dostali slobodnú vôľu.
Ľudská duša , čo do svojho zloženia ( pretože aj duša sa skladá zo základných častíc ) je staršia ako celý vesmír a má pôvod v padnutých duchoch.
V skratke, keď Boh stvoril prvých duchov, tak jeden z nich menom Satan sa aj s duchmi, ktorý vzišli skrze neho ( ale Božou mocou ! ) obrátili Bohu chrbtom a Satan ako ich vodca sa chcel sám stat Bohom. Tu dobrotivý Otec zobral Satanovi všetku tvoriteľskú moc a boli tu dve cesty. Buď ho s celým jeho zástupom zničiť, alebo zachrániť. A keďže Boh je večná láska a on vždy všetko zachraňuje, tak sa vybrala druhá možnosť. Tu bola duša Satana aj s duchmi v jeho sfére pevne uchopená a rozložená na základné častice ( duša je deliteľná ) a tieto zhluky menších duší boli pevne uveznené v hmote. Čiže celý vesmír vznikol iba kvôli pádu jedného ducha. A celý vesmír je iba súdené, do hmoty uveznené duchovno.
Toto rozdelené duchovno sa princípom zjednocovania postupne uvoľnuje z hmoty cez nerastnú, rastlinnú, živočíšnu až sa zjednotí do tvaru ľudského. Duša človeka dostáva však ešte navyše ducha z Boha. Čiže duša človeka je vzatá z pretvoreného padlého ducha. To je tá obrovská láska Otcova, on postavil lásku nad spravodlivosť, aby všetko čo bolo stratené bolo znova nájdené a zachránené.

Ostatný text je z Lorbera :

10. Vývoj tvaru duše až k človeku.

1) (Pán): „Všetky tieto zvieratá, ktorých počet je preto tak nekonečne veľký, aby bola umožnená čo najväčšia rôznosť charakterových vlôh, sú však pod zákonom musu, aby sa mohli vyvíjať podľa určenej smernice, ktorá sa nazýva – čo najvyššia inteligencia -; to znamená nie sú schopné jednať inak než ako to pripúšťa kruh, ktorý obkľučuje ich tvar duše. Oznámte napríklad nejakému vtákovi seba presnejšie, že by bolo lepšie nestavať otvorené hniezdo, ale azda upletený dom, - zostane predsa pri svojom hniezde! A môžete byť uistení, že od vzniku druhov, každý druh si staval svoj príbytok vždy tak, ako sa to deje tiež ešte teraz. Dôvod toho spočíva akosi v obmedzenom obzore (duševnom tvare), ktorý nemožno rozšíriť práve tak, akoby sa nemohlo dieťa učiť ťažkej vyššej matematike, keby ešte nepochopilo počiatočné základy.
2) Rôzne tvary, ktorými musia zvieratá prechádzať sa zhodujú s obdobiami alebo s rokmi vývoja človeka. Ak je teda vyvinutá najvyššia zvieracia inteligencia – uvážte dobre, nezáleží tu nikdy na vonkajšom tvare, ale len na duševnom vývoji! – potom môžu tieto vyvinuté inteligencie splynúť v ľudskú dušu, ktorá teda teraz obsahuje po prvé vzájomne sa dopĺňajúce najvýš vyvinuté inteligencie, za druhé však, keďže je prechodom mnohých nižších životov, musí byť zobrazením celého vnútorného života vôbec, pretože toto všetko v sebe obsahuje. Je teda teraz čo do vonkajšieho tvaru a čo do vývoja schopného vnútorného tvaru dokončená. Koruny stvorenia ľudského tvaru s najvýš vývoja schopným zárodkom je v novo zrodenom človeku dosiahnuté.
3) Teraz začína druhý úkol: Človek má dosiahnuť najvýš možného slobodného poznania v poznaní Stvoriteľa a vo vývoji vnútorného človeka.
4) Doposiaľ bol tvar duše tupý, nestaral sa o duchovné, ale len o hmotné veci a platilo pre neho len právo silnejšieho. Božstvo však chce, aby Ho Jeho dielo, ktoré bolo doposiaľ neúnavne spravované, teraz tiež poznalo a sa snažilo z lásky sa k nemu priblížiť, nie z bázne pred jeho silou. Ako tu urobiť?
5) Božstvo Sa musí zastrieť, ak chce dosiahnuť tohto cieľa; to znamená že musí Svojho tvora postaviť do pomerov, ktoré mu umožňujú slobodne zo seba Božstvo uznať alebo neuznať. Pritom nesmie Božstvo vykonávať žiaden nátlak, keďže by inak smer vôle neovplyvňovala láska, ale bázeň, ktorej sa treba vyhnúť. Uvážte však sami, ako by sa vám páčilo, keby ste boli obklopení len sluhami, ktorí by vám slúžili toľko z bázne miesto z lásky! Táto rastlinka lásky môže vzniknúť len vtedy, keď stále rastúca jasnosť a prehľadávanie vecí zjednáva duševnému človeku nenútené dôkazy o veľkej ponúkanej láske a múdrosti Božstva, ktoré ho strháva k obdivu a láske.
6) Duševnému človeku pridáva sa však Vodca; lebo samá duša sama ako dokonalý tvar, ktorý nemôže byť ďalej vytváraný, by nevidela nad sebou už nič vyššie, keby sa do nej nemohlo vlievať duchovné cítenie, pociťovanie moci, ktorá ju pokoruje a pridržiava k tomu, aby hľadala svojho Stvoriteľa. A je ním božská iskra, ktorá sa do nej vkladá ako duch, ktorý sa má zároveň s ňou vyvíjať, správnou výchovou vždy viac a viac ju prestupovať a seba poúčaním uvádzať do všetkého poznania.
7) Toto pravé manželstvo, ktoré počína už pri zrodení človeka, bolo však násilne porušené, lebo teraz sa deje len vývoj duše nútene vývinom tela, ale vnútorný duch zostáva v nej väčšinou ako embryo (zárodok). Účelom života však je, nechať oboje súčasne sa vyvíjať, takže jedno je vždy v primeranej závislosti na druhom.
8) Táto duchovná iskra je od Boha a obsahuje pôvodne všetku pravdu a správne poznanie. Touto iskrou je človek v najužšom spojení so samým Praduchom Božím a ňou môže vnikať do všetkých tajomstiev a múdrostí Boha Samotného. O tom má pravda veľmi málo ľudí len akési tušenie. A toto tušenie, ktoré mnohokrát len ešte slabo prebleskuje, nechať zažiariť k úplnej istote a vedení, je účelom Môjho učiteľského úradu – a cesta k tomu je dané Mojou náukou.”

16. Pán a Lucifer.

1) Keď Som teraz pozrel na zástup Svojich stúpencov, ktorí zbožne načúvali Mojim slovám, a dobre ani nevedeli, čo si z nich vybrať, tu pocítila Moja duša hlboký súcit a veľmi veľkú lásku k tým, ktorí Ma tak dôverne počúvali. Zároveň Som však videl, ako sa v nich namáhalo zlo, aby odvrátilo ich duše odo Mňa a obrátilo ku svetu. Tu sa rozľútostilo Božstvo vo Mne a človek Ježiš ustúpil, takže vládol vo Mne len Otec.
2) A všemohúcnosť (Ja) hovorila: „Učiňme ešte jeden pokus, či sa nepodarí oslobodiť ich všetkých od toho, čo usiluje dolu a oslobodiť ich, aby sa stali deťmi výšiny, aby sa stratený syn navrátil do domu otcovského!”
3) A hľa, tu upadli všetci do hlbokého spánku. Ja však ako človek Ježiš a predsa Boh od večnosti stál Som Sám a povolal Som k Sebe Lucifera, padnutého archanjela, pre ktorého bolo toto všetko stvorené.
4) Tu sa uvoľnili duše od tiel spiacich a zhromaždili sa okolo Mňa a zažiarila v nich jasne svietiaca iskra, ktorá týmto doposiaľ ešte zle znečisteným dušiam udeľovala svetlo a životné teplo.
5) A (duše učeníkov) pokľakli predo Mnou a prosili Ma: „Pane, neodvracaj sa od nás! Ty Si nás zachránil a povedieš nás ďalej!”
6) Lucifer stál predo Mnou v podobe krásneho mládenca, lenže bez lesku, so sklonenou hlavou a čakal na Moje slovo.
7) Ja Som mu povedal: „Ty si, Svetlonos, nemohol Božstvo vidieť, ale len pociťovať a keď si vyšiel zo strediska Mojej lásky do všetkých priestorov nekonečnosti, aby si tvoril svetlo a život, domnieval si sa, že si nie nositeľ sily, ale vlastník sily. Ty si premenil svoju lásku v pýchu a povedal si: „Boh, ktorého nemožno vidieť, nie je Boh. Tvory, ktorí tu vznikajú mojou vôľou, uctievajú ma ako jedine viditeľnú bytosť, ako Boha. A preto im chcem byť a zostať bohom ja!”
8) Tu zaznel v tebe Môj hlas a hovoril: „Plnosť Môjho Ducha pôsobí s tebou a v tebe a všetky vlastnosti, ktoré spočívajú vo Mne, tvoria hore aj dole stupnicu do nekonečna. Dám ti diel svojej sily, aby každý vládol z najvnútornejšieho obmedzenia, ktoré tu tvorí najvnútornejší bod, to znamená sily prúdiace sem z nekonečna z dvoch strán. A tak môžeš ako konečná zo Mňa vyjdená bytosť predsa nekonečne pôsobiť so Mnou ako protipól, ktorý je tu v primeranom pomere ku Mne.”
9) Ty si však toto varovanie nedbal; lebo tvoja sila stvorila z teba nespočetné bytosti a ony ťa poslúchali a stali sa mocné, pretože si nechcel zničiť tieto novo stvorené (bytosti), ako čiastku teba. Vždy mocnejšie vzrastal tento zástup a ony ťa učinili svojim bohom. Tu si sa znova rúhal hovoriac: „Ja som boh; lebo nikde nevidím silu, ktorá niečo tvorí!” – Pochábeľ, akoby konečno mohlo kedy vidieť a pochopiť nekonečno!
10) Spútal Som ťa teda a hľa, tá istá sila stojí tu pred tebou osobne a hovorí ti: „Ja Som ten doposiaľ neviditeľný Boh! Poznávaš Ma teraz? Vráť sa do domu otcovského, aby si bol zbavený púť a zaujal miesto, ktoré ti patrí! Pozri tu na zástup predo Mnou kľačiacich, uvoľnených od teba, oživených v sebe Mojim dychom a navždy obrátených ku Mne! Zanechaj vzdoru, nech do seba vdýchnuť teplo Mojej lásky – a všetka hmota sa rozpráši v nič!”
11) Hovoril Lucifer: „Ty si Ježiš Nazaretský, človek veľkej sily, ktorú som kedysi mal tiež ja. Ale aby som poznával v tebe Boha, najvyššiu silu, nekonečnosť v nekonečnu, - nie, nikdy! Čo bolo so mnou, môže tiež byť s inými. Ľudia sú smrteľní, ich telá zhnijú – tak sa rozpadneš aj ty! Tvoje telo sa rozplynie a z Ježiša zostane len prach.
12) Poznám svoju vinu a vidím sa zbavený svetelnej ozdoby, tiež ti prajem tých nie mnoho mojich, ktorí sa tamto obracajú k tebe. Všemohúcnosti však nikdy nenapadne zničiť svoje stvorenie, ktoré je vlastne dielom mojim, ku ktorému som ja jej len dopomohol a ktoré tiež ja milujem práve tak ako ono, lebo je zo mňa. Nech trvá boj ďalej; lebo až tento boj podmieňuje život. Hrôza smrti je dielom mojim a tým pridržiavam svoje tvory k sebe a oni zostávajú u mňa, aby moje vlastnosti mohli v nich žiť, je to teda už tak správne, ako to je! – Čo chceš teda ešte odo mňa?”
13) Hovoril Som Ja: „Tu nie je miesto k hádke; veď ty vieš veľmi dobre, o čo sa jedná. Mne ako Bohočloveku je daná všetka sila nebies a len tvoja zatvrdnutosť Ma nechce poznať, pretože stále ešte dúfaš, že predsa nad Božstvom zvíťazíš, že sa Ho zmocníš. Jeho veľkú zhovievavosť si vykladáš ako slabosť, jeho lásku ako malomocnosť. Ty nechce prísť od svoje zástupy, pre ktorých záchranu Som Sa teraz Sám priodel (telom) a snažíš sa ich podnecovať aj keď vieš, že tvoji prívrženci sú teraz už veľmi oslabení a schudnutí. Podarilo sa ti polapiť myseľ a odvrátiť od poznania. Trvanie pohanstva je dielom tvojim. Cez to všetko boli však všetky tvoje skutky tak obrátené, že padnutí predsa len budú ku Mne vedení – a to ti všetko ešte nestačí?”
14) Hovoril Lucifer: „Tí, ktorí ti pripadli, čakajú len na moje zavolanie, aby sa vrátili. Daj im príležitosť, by som ti dokázal, ako sú slabí! Ak prehrám, uznám ťa! Daj mi moc nad tvojim telom, nech ma ohliadať vnútorného človeka, ktorý žije v tebe a uvidíme, ako málo je na ňom božského! A tiež títo tu sa vrátia ku mne, ktorému patria, až Ježiš zaplatí smrťou svoju daň”
15) Hovoril Som Ja: „Čo Ja Sám privediem do Svojho Kráľovstva, je pre teba naveky stratené. Ja viem od prvopočiatku sveta najlepšie, ktoré cesty vedú ku spaseniu. Ale dávaj si pozor, - miera tvoja je naplnená! Z lásky k tvorom Mojich nebies a Zemí prišiel som znova a z lásky k nim dielo dokonám cez tvoju tvrdošijnosť!
16) Nevyvzdoruješ si, aby bol so zánikom tvojim spečatený ten zánik všetkých bytostí, ktoré sú z teba a že tým bude podmienená lehota, ktorá je poskytnutá tiež tebe. Raz príde doba, kedy budeš nielen zbavený svojho lesku ako teraz, ale budeš stáť predo Mnou tiež zbavený každej bytosti z teba a potom tvojim zničením nebude už postihnutý žiaden tvor. Budeš sa potom musieť znova rozhodnúť – či nedáš prednosť tomu, aby si dobrovoľne prišiel ku Mne. Teraz odstúp odtiaľto; lebo Moje rozhodnutia sú pevné a staň sa Moja vôľa!”
17) Potom Lucifer zmizol. Ja Som potom žehnal dušiam okolo Mňa zhromaždeným, posilňoval ich a prikázal im, aby sa vrátili do svojich tiel.

17. Odhalenie plánu stvorenia a plánu vykúpenia.

1) Mnohí sa tu budú diviť, prečo Som vyvolal duše svojich učeníkov z tiel, aby som ich takto učinil svedkami tohto výjavu. To sa stalo z dvoch dôvodov.
2) Najprv nemali pri prebudení priniesť do svojho pozemského života spomienku na to, keďže by to bolo neužitočné, áno pre ich ďalší vývoj škodlivé – potom však preto, že duša jedine vo svojom slobodnom stave je schopná prehliadať svoje predchádzajúce stupne. Záležalo však na tom druhom, aby Ma tieto duše mohli ako svojho Pána a Tvorcu úplne poznať a prosiť, aby som ich chránil. Lucifer potom mal poznať, ako je zbavovaný svojich prívržencov a ako sa stáva stále vždy bezmocnejším.
3) Je tu teraz na čase, aby sa pre porozumenie tohto ďalšieho úplne jasne vyložilo, kto a čo Lucifer je, ako si ho predstavovať a ako je možné v každom jednotlivom človeku nad ním zvíťaziť. Až pri potrebnom objasnení týchto najdôležitejších otázok možno pochopiť správne stvorenie, Moje zostúpenie na Zem, Moje utrpenie a zomieranie. Počúvaj teda svet, veľké, akéhokoľvek obrazu úplne zbavené tajomstvo Môjho plánu stvorenia a vykúpenia!
4) Keď sa Božstvo postupom, ktorý vám zostane navždy tajuplný, našlo a v Sebe poznávalo tvoriaceho a všetko objímajúceho svetového Ducha, tu vzniklo v Ňom mocné vlnenie a nutkanie a hovorilo v Sebe: - Vystavím Svoje ideje zo Seba, aby som videlo na nich, čo zmôžu Moje sily! – Lebo dokiaľ nevzniká žiadna činnosť, môže Božstvo Samo Seba poznávať len v nepatrnej miere. Až na Svojich dielach poznáva vždy viac Svoju moc a teší Sa z toho, (ako každý majster až na svojich dielach poznáva, čo je v ňom a má z toho radosť).
5) Božstvo chcelo teda tvoriť a povedalo Si ďalej: „Vo Mne spočíva všetka sila večnosti; stvorme teda bytosť, ktorá by bola vyzbrojená všetkou silou ako ja Samotné, ale tak, aby v sebe mala vlastnosti, z ktorých budem môcť poznávať Samo Seba!” Tu bol stvorený duch, ktorý bol vyzbrojený všetkou silou zo Mňa, aby názorne predviedol Božstvu Moje vo Mne spočívajúce sily.
6) V tomto duchu chcelo Božstvo Samé stanoviť pevný bod vlastnej pôsobnosti, podobne ako človek, ktorý ide, nachádza až v pevnej opore Zeme pevný bod, aby mohol dať Svojej sile pôsobiť a ďalej sa pohybovať. Odpor, ktorý kladie Zem samotná, je však žiaduci, áno je to prostriedok, aby sa vlastne prejavila sial a tým sa uskutočňoval ďalší pohyb. Táto odovzdaná sila, ktorá bola vložená do novo vzniknutého ducha, bola protipólom, to znamená bola vhodným protikladom všetkých tých vlastností, ktoré označujete božskými, že však nie je preto nie božská, ale umožňuje len šíriť pravé svetlo poznania.
7) Lebo každá vlastnosť, ak je dokonalá, musí byť taká, aby sa mohla sledovať z dvoch hľadísk. Tam, kde obe hľadiská spadajú do jedného bodu, možno nájsť Moju dokonalosť. Zostupne a vzostupne od tohto strediska sa strácajú obe do nekonečna.
8) Uvažujte ako príklad o láske, ako o najvyššom zákone a najušľachtilejšej vlastnosti v strede Môjho srdca! Každý ľahko pochopí, že najvýš láskyplný človek môže svoju lásku ešte ďalej stupňovať; lebo ľahko si možno predstaviť, že už na vašej Zemi je vždy ešte nejaký človek, ktorý je ešte láskyplnejší. A predsa spozoruje, že aj ľudia najvýš láskyplní majú v sebe primeraný protipól a z toho dôvodu sú tiež schopní z lásky a vzhľadom k múdrym dôvodom odrieknuť hociktoré priania, ktoré by boli tým, ktorí ich prednášajú, len ku škode.
9) Ak by bola teda stvorená bytosť, ktorá je postavená na túto hranicu, z ktorej sa môže na obe strany slobodne vyvíjať, možno ľahko pochopiť, že môže v sebe vždy viac a viac vycvičiť túto spôsobilosť ku odopieraniu. Tým sa vždy viac od tejto primeranej hranice vzďaľuje a konečne môže zájsť až do veľmi nekonečných hlbín protipólu, to znamená do najkrajnejších bezcitností. Môžete si teda u zlého človeka primyslieť vždy ešte horšieho, bezcitnejšieho, ktorý zachádza až do najhrubšej zištnosti.
10) Ak Som stvoril teda bytosť, ktorá mala všetky – pozor! – len primerané póly Mojich božských vlastnosti, neznamená to, že Som sa ich zhostil úplne, takže Som Sa ako Boh skladal akosi len z jednej polovice, ale značí to len, že Som stvoril bytosť, ktorú Som postavil na túto hranicu, vyzbrojil Svojou všemohúcnosťou, teda pôsobil cez ňu a ponechal ju na vôli vyvíjať sa hore aj dolu. Z tejto všemohúcnosti Som ju nechal voľne pôsobiť.
11) Toto prvé svetlo poznania – to je teda poznávania možnosti vzostupne alebo zostupne sa vyvíjať – malo spôsobiť, aby (ona bytosť) dobrovoľne zostávala v stredisku, aby odtiaľ pôsobila v najužšom spojení s božským Praduchom a sama ako Stvoriteľ vždy tvorila nové bytosti, aby Tvorca a tvor mali z toho skutočnú radosť a v tejto radostnej činnosti požívali zvýšenú blaženosť.
12) Ak vám teraz poviem, že tento prvostvorený duch sa volal „Lucifer” (teda Svetlonos), pochopíte tiež teraz, prečo sa volal tak a nie inak. Nosil v sebe svetlo poznania a ako prvá duchovná bytosť mohol veľmi dobre poznávať hranice vnútorných duchovných polarít. Vyzbrojený Mojou úplnou mocou povolával potom v život bytosti iné, jemu úplne podobné, ktoré v sebe pociťovali tiež Božstvo a videli v sebe rozsvecovať to isté svetlo poznania ako on. Vystupovali rovnako sami ako tvorcovia a boli vyzbrojení všetkou silou Môjho Ducha. Lenže vyžarovali z nich zvláštne sily Môjho Praducha rozdelene, to znamená svojou povahou odpovedali Mojim siedmym hlavným vlastnostiam a tak bol ich počet sedem.
13) Tomu sa tu nesmie rozumieť tak, akoby nemali ostatných šesť vlastností, pretože vyznačovali onú jednu, ale mali vo svojej bytosti primeraný rys, ktorý ich činil spôsobilými byť nositeľmi jednaj zvláštnej vlastnosti a ktorý obzvlášť vyvíjali; lebo už v prvých počiatkoch Som postavil Svoje bytosti pod nutnosť, aby jedna druhej nemohli chýbať – najlepší to prostriedok, aby sa zabránilo vzájomné povyšovanie.
14) Lucifer, vediac dobre, že mal v sebe predstavovať protipól Boha, sa domnieval, že bude môcť teraz Božstvo akosi na seba na a upadol v omyl, že môže ako stvorená a tým konečná bytosť pojať do seba nekonečnosti lebo tiež tu platil zákon: „Nikto nemôže Boha (nekonečnosť) vidieť a pritom život zachovať.” Podľa toho mohol síce podstatu Božstva pociťovať, jeho rozkazy, dokiaľ stál v patričnom strede počuť, nikdy však Božstvo osobne vidieť.
15) Ako nemôže konečná bytosť nikdy pochopiť a nepochopí nekonečnosť a môže teda v tejto veci vždy ľahko upadnúť do omylov a pri zostupnom pohybe môže v týchto omyloch zotrvávať, tak zapadol Lucifer cez všetky výstrahy do bludu, že môže Božstvo uchvátiť a zajať. Tým opustil správne stanovisko, vzdialil sa zo stredu Môjho srdca a prepadal vždy viac a viac falošnému prianiu zhromažďovať okolo seba svoje tvory vzniknuté síce ním, lenže zo Mňa, aby ovládal priestory zaľudnené rôznymi bytosťami.
16) Vznikla teraz hádka, to je rozdelenie na strany, ktoré viedlo konečne k tomu, že Som moc Luciferovi danú vzal späť a on sa stal so svojimi stúpencami bezmocný a okradnutý o tvorivú silu.
17) Vznikla prirodzene otázka: Čo sa má stať s týmto zástupom padlých a akoby mŕtvych, to je, javiacich sa byť nečinnými?
18) Boli tu len dve cesty. Prvá cesta bola: Lucifera z jeho stúpencami zničiť a stvoriť potom druhého, ktorý by bol bezpochyby podrobený tomu istému omylu, keďže dokonalejší duch, ktorého by som vystavil slobodne navonok, ktorý by teda nebol závislý na Mojej vôli, nemohol byť stvorený. Stvoriť stroje, ktoré by prevádzali bez vôle čo rozkážem ja, nebolo nijako ťažké. Aby sa však vydobylo svetlo sebapoznania, bola doterajšia cesta jediná. Keďže však Luciferom, to je jeho prostredníctvom boli stvorení tiež duchovia, ktorí Mi zostali verní, patrili do jeho sféry. Náhle zničenie Luciferovo bolo by teda znamenalo tiež zničenie všetkých živých bytostí.
19) Predstavte si človeka, ktorý okolo seba zhromaždil potomkov, ktorí bezpochyby pochádzajú od neho ako prostredníka, ale za svoj život vďačia však vlastne Mne! Ak majú byť skutky, myšlienky atď. tohto človeka navždy zničené, potom musia byť tiež zničení jeho potomkovia, keďže inak pamiatka na neho žije predsa v nich ďalej. Len úplné vyškrtnutie všetkého toho, čo s ňou kedy prišlo do akéhokoľvek styku – či už je to dobré alebo zlé, či to zaslúžilo zničenie alebo nie – umožnilo by zabudnutie úplné.
20) Prečo by toto bol však zasluhoval Lucifer, ktorého pád sa stal len omylom, a chová teda v sebe možnosť odloženia tohto omylu? Prečo by zasluhovali zničenie bytosti, ktoré ostali verné a konečne: Kde by zostala Moja múdrosť, keby som bol od počiatku nepoznával a nepredvídal možnosť odpadnutia, pri ktorom treba vylúčiť opakovanie priebehu stvorenia?
21) A pred všetkým iným: Kde by zostávala Moja láska, ktorá opustiac od zničenia, hľadala by radšej prostriedky, aby múdrosťou priviedla stratené bytosti späť ku svetlu poznania, aby takto zostávali v primeranej rovnováhe polárnych vlastností?
22) Zostala teda len druhá cesta, ktorú máte pred sebou v hmotnom stvorení.
23) Predstavte si človeka, ktorý vôbec nechce uznať, že kráľ zeme je mocným vládcom, pretože je síce od neho všetkou silou a plnou mocou vyzbrojený, ale sám ho nikdy nevidel! Tento človek sa vzbúri proti nemu a chcel by sa sám povyšovať za kráľa. Kráľ, aby nenechal jemu verných poddaných zahubiť, chytí ho, oberie o jeho výzbroj, zbaví ho všetkej plnej moci a dá ho uvrhnúť do tuhého väzenia na tak dlho, dokiaľ nebude privedený k rozumu; a to isté učiní aj s jeho prívržencami. Podľa toho ako sa dajú títo prívrženci na pokánie a uznajú svoj omyl, budú oslobodení a primknú ku kráľovi, ktorý sa im teraz ukázal tiež viditeľný.
24) Tento slabý, pozemský obraz ukazuje vám Môj skutok; lebo tým uväznením je hmotné stvorenie. Ale pre porozumenie ďalšieho, musíte však prebudiť duševné cítenie, keďže ľudský rozum je k pochopeniu príliš krátky.
25) Duša sa skladá z nespočetného počtu častíc, z ktorých každá odpovedá nejakej zo Mňa pochádzajúcej ídei. Ak sa raz dostala dohromady, nemôže sa už stať inou ako je, pretože odpovedá charakteru, ktorý dostala. Ak je nejaký kryštál vykryštalizovaný, nemôže už byť vo svojej podstate menený a kryštalizuje buď ako klenec alebo šesťhran, osemhran atď., podľa toho, aký tvar odpovedá jeho charakteru, to znamená nahromadenie čiastočiek okolo jeho životného strediska.
26) Ak má tu teda byť vytvorená zmena preto, že kryštály nedopadli celkom čisto, potom musí byť teplom (láskou) rozpustené, aby pri chladnutí teplej vody lásky, ktorá odpovedá prepúšťaniu jej vôle, znova vykryštalizovali. Potom sa tvoria znova nové krásne kryštály a každý obozretný chemik dokáže zaiste docieliť pokiaľ možno krásne, jasné a veľké kryštály, primerané ich účelom.
27) Hľaďte, takým chemikom Som Ja! Ja Som rozpustil znečistené kryštály (Lucifera a jeho stúpencov) v teplej vode lásky a nechal tieto duše teraz opäť znova vykryštalizovať, aby sa stali čistými. Že sa to deje vzostupne ríšou nerastnou a rastlinnou až k človeku, je vám známe. Keďže však duša Luciferova objíma všetko hmotné stvorenie, musí sa tiež toto stvorenie prejavovať v tvare človeka. Tak sa tiež všetky duchovné spolky zjednocujú vždy v jednej osobe, ktorá sa prejavuje vodcom tohto spolu a tvorí to, čo sa nazýva jeho sférou. Niečo podobné, čo by toto jasne vyjadrilo, v hmotne nie je, preto Som hovoril: Otvorte svoje duševné cítenie!
28) Teraz sa vám stane tiež jasnejšie, prečo sa Lucifer domnieva, že musí jednať tak, ako sa to deje aby mohla byť stvorená hmota, čo je omyl, pretože konečným cieľom Môjho stvorenia nie je hmota, ale cieľom bytostí zo Mňa vystavených je len slobodné poznávanie, milovanie a chápanie Božstva, hmota však je k tomu len prostriedkom v núdzi. Lucifer trval na tomto druhom omyle a stratil sa v koncoch svojich polárnych vlastností, oklamávajúc samého sebe tým, že musí udržovať hmotu. Bolo mu dané toľko slobody, aby mohol hmotu preniknúť, čo je vedome v sebe ohliadať, aby poznal ako prvostvorený duch, aké utrpenie priviedol svojim druhom a tým aby bol vedený k obráteniu. Lenže on sa neobrátil, ale chcel konečne riadne vládnuť ako knieža hmoty, ktorá mu patrí. Zatemňoval preto čo najviac znova sa vytvárajúce ľudské kryštály, aby udržal svoju ríšu; lebo boj s Bohom sa mu zdal byť veľký, vznešený a život udržujúci.
29) Ľudské kryštály, ktoré k dosiahnutiu cieľa museli byť postavené znova slobodne, mohli sa prikloniť k nemu alebo ku Mne a mnoho už pravda za života padlo do jeho sietí. Viď pohanstvo, v ktorom sa dával uctievať ako kráľ a svoje polárne vlastnosti, skrývajúce v sebe rovnako najväčšiu múdrosť dával uctievať ako bohov!
30) Niekto sa teraz spýta: Prečo Som dopustil také podfuky? Zostáva to nezrozumiteľné, ak sa neuvažuje o konečnom cieli, ktorým je to najslobodnejšie sebapoznanie v Bohu.
31) Keď si nejaký veľký vodca národa má záľubu v zvrátenostiach a strhne so sebou svojich stúpencov, ako sa tu príde čo najrýchlejšie k cieľu, aby sa dostalo všetkým pravé svetlo? Iste, ak upustí vodca národa sám od svojich zvráteností; lebo stúpenci ho budú čo najrýchlejšie nasledovať. Ak sa snaží však niekto odvracať od neho stúpencov jednotlivo po tak dlho, až tu stojí (vodca) samotný, bude cieľ oveľa viac oddialený.
32) U Mňa teda platí vždy ísť k jadru a ak nemôže byť zmenené jadro, potom až ísť okľukou! Keďže teda v priebehu zajatia – spomeňte teraz na obraz kráľa – bola dávaná stále výčitka: - Keby som mohol vidieť kráľa, uveril by som v neho! -, bolo tým podmienené Moje zčlovečenie; po prvé pre padnutých a za druhé, aby bolo Božstvo učinené osobne viditeľné nepadnutým a tak sa korunovala ich viera.
33) Tu je tajomstvo Môjho zčlovečenia, ktoré museli prelomiť hmotu, ktorá by sa inak musela stávať vždy tvrdšou a tvrdšou, keby sa Lucifer vždy viac a viac strácal do tvrdosti protipólov. Moje zčlovečenie prikázalo teda zastaviť a ukázalo presne cestu k oprosteniu od modloslužby a uctievania polárnych vlastností a muselo potom tiež podať dôkaz, že po prvé – to najvýš dosiahnuteľné – smrť, ktorou boli ľudia viazaní na hmotu a jej pôžitky, môže byť premožená a za druhé, že život sa nekoná v hmote, ale v duchu a že hmota je len väzením ducha.
34) Že Som si pripravil vhodnú Zem, národ a rodinu, kde mohol byť úspech Mojej obete istý, keďže inak by bol mohol Lucifer nado Mnou zvíťaziť, je samozrejmé a dejiny národa židovského odpovedajú na otázku, kde sa to muselo stať.

Veľké evanjelium Jánovo, 11. diel. 10, 16, 17, kapitola.
Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2013-04-12  (06:58)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kritizujete bez toho aby ste si vôbec ten článok prečítali a pozreli to video.. Nemá význam každému jednému odpovedať.. každý nesieme zodpovednosť za svetlo pravdy, ktoré sme prijali.. Boh je spravodlivý, ale neni tyran a bezcitný.. Každý si odnesie svoj trest a to buď druhú smrť (strata existencie) alebo večný život.. myslím, že je to dosť spravodlivý trest.. Ak je pre niekoho potešenie prizerať sa z nebies na bezbožných ako sa večne trápia v plameňoch ohňa, kričia, rúhajú sa,.. Ak by mal byť takýto Boh, prepáčte ale to neni môj biblický Stvoriteľ lásky a dobrého..skúmajte Písmo s pokorou a modlitbou, nech vám Pán vyjaví pravdu


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.88.   |   2013-04-12  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K článku: Už meno napovie! Parazitické obĺbovanie v praxi!

Jediná obrana proti falošnému egregoru je oboznámiť sa s védickým poznaním a tak uviesť do činnosti svoje zdravomyslie / rozum oboznámení so skutočnými dejinami ľudstva v spojení so svedomím /!


jurosiq . jaqemela00   |   ip:195.91.7.   |   2013-04-12  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nepokojne je moje srdce kym nespocinie v tebe . Ako to myslel ten nestastny odvolany biskup ze peklo je v nebi asi tak ze ked sme z Boha vysli a k Bohu sa mame vratit tak peklo je vecne odlucenie od boha pozrite sa na deti v detskych domovoch boli odluceny od rodicou z nejakeho dovodu bud sa onich nechcu alebo nemozu starat dalo by sa to nazvat peklom a zit v prfektnej idealnej rodine z dokonalimi rodicmi nazvat nebo dokonali rodicia neexistuju ale Boh je dokonali teda aj dokonali otec a uvedomenie si ze som navzdy odluceny od Boha nekonecnej a dokonalej lasky je peklo


takto . wuwipygi82   |   ip:178.41.19   |   2013-04-12  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hoci som krstený ako kresťan, doteraz som neprišiel na to, načo je komu náboženstvo? Teda okrem toho, že je to veľmi dobrý zastierací manéver. Predhodí sa masám nejaká téma a tie si začnú jeden druhému trhať vlasy a medzitým im spod riti ukradnú aj stoličku a ani si to nevšimnú. Fakt dobrééé!!! Kresťanstvo má skvelé myšlienky, len ma zaujíma kedy budú zavedené do praxe? Bohužiaľ ani za 2000 rokov sa im to zatiaľ nepodarilo.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.80.16   |   2013-04-12  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
prečo sa teda hovorí, že "Ježiš zostúpil do pekiel a na tretí deň vstal z mŕtvych", keď

biblia hovorí (lukáš 23 kap.)
"Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás! 39 No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 40 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. 41 Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 42 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. "

teda už v ten deň bol ten zločinec čo sa kajal s ježišom v raji, ale podľa kresťanov, mal byť ježiš v tom inkriminovanom čase ešte "zostúpený do pekiel"???????


Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2013-04-12  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: To je blud katechizmu.. Biblia nič také neučí.. Inak ten preklad: "Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji." je zlý.. Originál má vyzerať takto: "Amen, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji" JEDINÁ ČIARKA/DVOJBODKA zmenila význam celej vety.. V gréčtine nie sú čiarky..V gréčtine vyzerá tento verš nasledovne kde žiadna čiarka ani dvojbodka nieje: "και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω" ... Preto naši prekladatelia si dali tú čiarku tak, aby im sedeli ich bludné učenia katechizmu.. na základe tejto prekladateľskej chyby vznikli mnohé falošné teórie a učenia o Božom Slove.. Ale nebojím sa o tých, ktorý nemali možnosť poznať túto pravdu.. Pretože Boh je spravodlivý a bude súdiť podľa nášho srdca a toho či sme prijali pravdu alebo nie.. Sme zodpovedný za každé svetielko.. Boh si v každej dobe používal prorokov aby sa nenechali zviesť.. Na túto dobu máme sestru Ellen Whiteovú, ktorá bola pokorná, skromná žena, nepotrebovala žiadne teologické školy ani múdrosť tohto sveta, mala len ukončené 3.stupne základnej školy, a Boh si ju na takéto veľké veci použil aby šírila svetlo! Dodnes sa tlačí jej najlepšia kniha: Veľký spor vekov .. Ellen by som nazval malým svetlom k veľkému .. po prečítaní jej kníh som sa stal horlivejším a začal som viac vnímať Božie dielo.. Nájdete tam úžastné odpovede o vzniku zla, kde začal tento duchovný boj, aký je plán, prečo Boh nezničil hneď Lucifera, históriu, súčastnosť a pre nás asi to najdôležitejšie: budúcnosť a finálny boj..
Knihu nájdete na tejto stránke: http://www.velkysporveku.eu/ ..Boh to tak krásne zariadil, že úplne zadarmo, dokonca aj poštovné je zadarmo.. Je to škoda odmietnuť posolstvo, ktoré je pre celé ľudstvo


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.80.16   |   2013-04-12  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Patrezz
takže ľudská reč či už jazykom, či písmom je nedokonalá. má rôzne dvojzmysly, nepresnosti v odmlkách, prekladoch, ako teda máme od slova do slova veriť biblii, keď ani nevieme zaručiť, či to čo sa nám dostalo ako písmo sväté je správne?


Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2013-04-12  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stále sú tu originál preklady, avšak v pôvodných jazykoch ako hebrejčtina, aramejčtina a gréčtina.. Napr. čo našli zvitky od Mŕtveho Mora.. Boli identické spolu s prekladmi tej doby napriek tomu, že boli písané pred 2000 rokmi.. Veľké zmeny sa začali robiť až v dnešnej dobe, najmä kvôli EKUMENIZÁCII - tj. spájanie cirkví na základe falošného učenia.. Preto odporúčam preklady porovnať a kto má možnosť, pozrieť sa aj do pôvodných jazykov.. Pre každého kto hľadá pravdu, má Boh cestu.. Najdôležitejšou vecou je, že KRISTUS je tá Skala.. Najdôveryhodnejší preklad na Slovensku je Roháčkov z 1969 alebo v CZ Králicky .. Každý kto úprimne hĺadá pravdu a pozná sebazaprenie, tak Boh ho k nej dovedie.. Nie nadarmo Boh posielal prorokov, aby učili ľuďom Slovu.. Je to škoda, že mnohí kresťania odsudzujú Židov a duchovný Izrael, pretože to sú naše korene.. A podobne odsudzujú aj Whiteovú.. Ale to bolo v každej dobe, že Božích prorokov potupovali a zabíjali.. Dnešná spoločnosť hľadá prorokov (podobne ako v tej pred Kristom), ktorí budú hovoriť o slávnej budúcnosti na zemi, ako sa všetci budú mať dobre, ako je všetko v poriadku.. Lenže Boží proroci karhajú, naprávajú, vychovávajú a Boh skrze nich odstraňuje naše chyby a nedodstatky.. Avšak ľudská pýcha tomu bráni aby sme niečo menili v našich životoch.. A tiež som nebol prv ten, ktorí príjmal toto svetlo od sestry Whiteovej.. Bol som príliš pyšný na to aby som mohol uznať, že sa v niečom mýlim a radšej som mal učenie cirkvi než Božieho Slova


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.80.16   |   2013-04-12  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Patrezz
tak ako je to s Ježišom? zomrel za tých čo v neho veria a zostúpil do pekiel a potom vstal z mŕtvych, alebo peklo nie je (ako píšeš vo svojom článku)a jeho obeť bola zbytočná? a ako je to s tými, čo zomreli pred ježišovým narodením. nemohli o ňom vedieť, teda ani v neho veriť. majú teda šancu na spasenie, alebo budú zatratení? zomrel teda aj za nich?

nepropaguješ ty učenie new age? asi nám tu distribuujú nekorektné biblie. máme teda biblii veriť, alebo sa máme len domnievať kde a ako má byť čiarka dvojbodka, čo je vhodnejšie slovo na preklad a pod.? čomu v nej teda veriť máme a čo si máme domyslieť?
alebo bol Ježiš len historická postava, prorok, ako je spomínaný v islame?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.80.16   |   2013-04-12  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  patrezz
súhlasím s tebou, kralický preklad je kvalitný, ale dnešnému človeku ťažko pochopiteľný.mne sadol. naozaj pri prekladoch môže dochádzať k nepresnostiam. neviem však aramejsky, ani grécky, ani latinsky a hebrejsky a ani nemám možnosť a prostriedky dostať sa k originálnym textom. môžem veriť len tomu, čo mi bolo sprostredkované, svojej intuícii a svojmu srdcu. ale kde je dané, že sa nemýlim?


Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2013-04-12  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM: Neviem, z kade máte to učenie, že zostúpil do pekla.. Toto som už počul veľa krát aj keď jedine viem z Božieho Slova, že v sobotu odpočíval v hrobe, ale nikde sa nepíše, že bol v pekle.. Biblia spomína o ríši smrti (šeol/hádes) kde duše mŕtvych/zosnulých spia a čakajú na povel archanjela kedy sa prebudia k Božiemu súdu.. Zobudia sa na večný život alebo na odsúdenie a druhú smrť..
TU JE NIEČO K TOMU: V židovských spisoch slovo, ktoré sa používa ako opis ríše mŕtvych sa nazýva „Šeol“. Ono proste znamená „miesto zosnulých duší.“ Novozmluvné grécke slovo, ktoré sa používa za označenie "pekla" je „Hades“, ktoré sa tiež vzťahuje na „miesto zosnulých/mŕtvych.“ Iné verše v Novej zmluve poukazujú na to, že je Šeol/Hades dočasné miesto, kde sú držané duše, ktoré očakávajú vzkriesenie a posledný súd. Zjavenie Jána 20:11-15 ukazuje na jasný rozdiel medzi týmito dvomi vecmi. Peklo (ohnivé jazero) je konečné miesto súdu pre zatratených. Hades je dočasné miesto. Takže nie, Ježiš nezostúpil do „pekla“ preto, že je „peklo“ budúca ríša, ktorá začne pôsobiť po Veľkom Bielom Súde Trónu (Zajvenie Jána 20:11-15).

Nebola jeho obeť zbytočná.. vďaka Jeho obeti môžu byť spasení aj pohania..
Vtedy nemali Ježiša, ale pozemských veľkňazov a systém krvavých obiet.. Toto všetko Kristus ukončil svojou obeťou na kríži a stal našim veľkňazom v nebeskej svätyni svätých

New Age rozhodne nie.. sám som v tom kedysi žil, resp. tým spôsobom až pokým som nezistil, že to je pasca pre slepých, ktorá vyzerá navonok ako červené krásne jabĺčko, ale vo vnútri je prehnité a červavé

Každá Biblia má svoju Skalu a tou je nemenný Kristus.. Ale v rôznych prekladoch je kopa odchýlok, ktoré v dnešnej dobe dokážu narobiť poriadny zmätok ..Preto nám Boh posiela prorockého Ducha.. A jedným z nich je Ellen Whiteová.. a modlím sa aby tu boli ďalšie osoby ako ona, lebo mnohí Whiteovú odmietajú pre jej ostrú kritiku cirkvi

Nedávno som mal doma pár moslimov, ktorých sa mi s Božou pomocou podarilo obrátiť ku Kristovi.. Ich učenie je ako vravíš, že ho poznajú len ako proroka.. v mojom prípade to bolo, že ani to nevedeli.. vedeli len o ňom pod menom (Isú - po Turecky Ježiš).. Určite to neni len historická postava ! Pretože to meno je nad každé mená.. Bol to Boží Syn - Boh v tele človeka, ktorý odložil korunu Kráľa vesmíru a ponížil sa až na smrť pre našu spásu..

Z jazykov sú zanechané originály aj na internete.. Pôvodné jazyky nemuseli prekladať tým pádom nedošlo k chybám.. Takže nepotrebuješ žiadne prostriedky na to.. Ako som už raz povedal: Boh bude súdiť spravodlivo.. On vidí do našich sŕdc ..ak sme nemali možnosť poznať a prijať nejakú pravdu, neodsúdi nás za to.. Ale ak pochybujeme v tom čo veríme, to je hriech.. A to je najvyšší čas začat pátrať a hľadal Božiu pravdu a milosť..
Buď požehnaný ANONYM, "Kto hľadá, nájde" ! AMEN


filip . wyboceci64   |   ip:95.102.22   |   2013-04-12  (17:09)
67% hlasovalo = 5  
mínus plus
  Patrezz- prečítaj si Emmerichovu a netrep už.
Študuj:

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-04-12  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lidstvo a cirkev je spiknuti proti cloveku hele ale ale ty


ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.64   |   2013-04-12  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa autor chce ku niecomu vyjadrovat mal by si aspon nastudovat cosi o problematike pretoze inak vypada trapne.
Sucasna krestanska nauka uci o ludskej slobodnej voli-clovek ma slobodnu volbu vdaka ktorej sa moze rozhodnut medzi dobrom a zlom, medzi tym ci (obrazne) pojde s Bohom a bude spolupracovat na jeho plane so svetom, alebo pojde proti nemu. Kedze vedieme dialog s vecnou bytostou, sme predurceni pre vecny zivot a raz dojdeme do situacie kedy kazdy z nas, ludi musi urobit definitivne a nezvratitelne rozhodnutie. Ti, ktori sa rozhodnu pre vlastne ego proti Bohu ostanu potom v tomto uplne slobodnom rozhodnuti vecne. Boh iba respektuje ich slobodu-nic viac. A toto je stav ktory krestanstvo nazyva peklo-nie je to ziadna muciaren alebo nejake miesto pod zemou kde hori vecny ohen, ale STAV. Clovek zatrati Boha, nie Boh cloveka. Biblia obsahuje nauku o pekle ako varovanie-pozor, aj takyto koniec je pre cloveka mozny! Kat. cirkev vyhlasila stovky ludi za svätych (t.j.takych ktori sa na 100% dostali do neba) ale nikoho za zatrateneho. O tom si rozhoduje clovek uplne sam a pri plnom vedomi.Matej . tywagupa0   |   ip:78.98.25.   |   2013-04-12  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Patrezzz

Chcel by som sa s tebou skontaktovať cez mail a prediskutovať niektoré veci, pretože z veľkej časti s tebou súhlasím. Je niečo také možné ?


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.184   |   2013-04-12  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najlepšie čítanie o matke kresťanskej cirkvi - biblie je jej vzor:

http://www.ulozto.cz/xJBXLZM/r-m-vlas-talmud-zdroj-nenavisti-cz-pdf

ktorý, aby nebol v zlom svetle, umlčali a prepísali ho cez milosrdenstvo a lásku do biblie!

Inak, náboženskí egregory tu majú dobrú stránku, neviem čo tu onanujú, keď tam by sa mohli duševne ukájať!

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-12  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uzasny ilustracny obrazok.
tak peklo je nad juznou ameriou...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-12  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  amerikou


Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2013-04-13  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Matej: Neni problém.. Som sa, určite sa máme čo zdieľať.. Kontakt nájdeš na našej stránke: www.barankova-nevesta.estransky.sk ..na pravo je kontakt.. Kľudne napíš.. Shalom Shabbat


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-13  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prichystaj si penazenku matej, do nevestinca sa nechodi s holymi rukami :)))

shalom shabbat ??? bzzzzzzz


bezejmmmmena . buwiwuso77   |   ip:90.178.25   |   2013-04-13  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nahodou kucma v kamenaku tam jeden borec sel s drobnyma. a aj tak poridil :O


Mazy . hynuweku19   |   ip:94.69.92.   |   2013-04-13  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lidi nemejte strach, peklo bude tak narvany, tolik
miliard dusi, ze buch nebude mit zadnou sanci vzdorovat
az se na nej vrhnem a rozslapem ho na placku.
Holt mame presilu, no..


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-13  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kto si že si robíš srandu z miesta, ktoré je tak strašné, že si to nedokážeš ani predstaviť?
...stráviš v ňom prvú sekundu a budeš prosiť toho z koho sa rada posmievaš aby ťa vyslobodil a ponechal ťa čo i len pred jeho bránou aby si nemusela pozerať a prežívať tú hrôzu ďalšiu sekundu.

Peklo existuje a ty možno budeš jeho súčasťou, ale hádam nie, len blázon by sa tam pýtal dobrovoľne ak tu na zemi má otvorenú cestu do NEBA.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.175   |   2013-04-14  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre náboženských egregorov, ktorým sa už nechce písať, tak by sa mohli pre zmenu zahrať na svoju obľúbenú tému!

http://www.jesusdressup.com/

A pre tých, ktorí budu už hodne deprimovaní, tak by si mohli ísť dobiť baterky!

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/

A šabes - gojom nezaškodí sa precvičiť vo svojej biblií!

http://www.ulozto.cz/xJBXLZM/r-m-vlas-talmud-zdroj-nenavisti-cz-pdf
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-14  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aky uchyl by take miesto vytvoril...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-04-14  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma.
Taký ktorý rozumie pojme spravodlivosť!!!

Tebe by sa asi veľmi lúbilo, keby ti nietko vykynoží rodinku, predtým znásilní všetky ženy,,a potom ho za "odmenu" nechajú užívať si ďalej život!!

hm..to hej,,takí ludia ako ty, by nemali mat pravo ani volit..kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-14  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  posielam pozdravy na lesenie do danska joplicka.

si volajaky agresivnik v poslednej dobe :)

tak ale som sa nepytal na vazenie alebo elektricke kreslo...


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.175   |   2013-04-14  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

Všetky náboženstva, ich druhy, poddruhy i poddruhy poddruhov, každé jednotlivo hovoria, že „Len výlučne a iba v našej vlastnej viere je úplná, nedotknuteľná, svätá a absolútna pravda. A všetky ostatné náboženské viery sú prekrútením absolútnej pravdy, omylom, lžou”. Práve to je najpresvedčivejší, krátky a prístupný dôkaz toho, že všetky náboženstva klamú. J. K. Duluman.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-14  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale v ramci spravodlivost musim uznat, super myslienka.
takze zhrnieme si to...

udajny panbozko, teda stvoritel vsetkeho a vsevedko, vytvori maticku zem, necha po nej pobehovat hmotu, ktorej da slobodnu volu konat hovadiny, dokonca mu k tomu da aj prostriedky - v nasom pripade na vykynozenie rodinky postaci napr. motorova pilka - v ramci dualizmu, vytvori si protistranu ktora bude to chuda zvadzat na zle a ak sa mu to podari, tak bude vecne trpiet...

fantazia je zvlastna vec...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-14  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...všetky podmienky ktoré si tu dostal, boli vytvorené pre tvoje užívanie, ako s nimi narábaš je na tvojej slobodnej vôli, ty si sa rozhodol sám, preto si budeš aj znášať následky za každý skutok, slovo, myšlienku, zaplatíš do posledného zlého skutku ktorým si urazil BOHA, alebo ublížil blížnym, nič nezostane utajené ani premlčané, predložíš celý svoj život, od slov až po skutky.

...viem neveríš preto sa posmievaš, ale to ťa nebude ospravedlňovať, užívaj si svoju vieru, do chvíle kým nepredstúpiš pred absolútnu PRAVDU a to že raz umrieš hádam vie každý.

Peklo existuje a tvoja viera to rozhodne nezmení, dokonca ani tvoje úvahy o tom ako je nespravodlivé že bolo vytvorené, máš celý život nato, aby si sa v ňom neocitol, nezahoď svoju šancu.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-14  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a ja si myslim, ze to nezmeni tvoja viera frasik...
neboj, pre mna za mna mozes vecne skusat priechodnost jeziskovych hnatov :)))


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-15  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...myslíš správne, túto spravodlivosť nezmení moja viera, pretože ja som túto dokonalú spravodlivosť nestvoril.

..."myslieť" môžeš aj ďalej, lež ani tvoje "myslím" to nezmení, len vystihuje strach sa pred túto spravodlivosť za svoje skutky postaviť ak dožiješ na tomto svete, raz dožiješ, to neovplyvní ani tvoje myslím.

A nakoniec kucminko, mýliť sa môžem ja, alebo ty, ale celé ľudstvo sa po tisícročia mýliť nemôže, preto múdry sa pripraví na všetko, aj nato že raz sa stretne s BOHOM.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-04-15  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  frasik, bububu...

tak sa priprav aj nato, ze ta nasi predkovia na druhom svete vytazaju za vajcia za tebou predvadzanu zidofiliu :)))

kez na vsetko, no...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-15  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nestresuj,stále máš čas.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-04-15  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "len vystihuje strach sa pred túto spravodlivosť za svoje skutky postaviť"

ako ty vies ake su moje skutky?

svedomie mam ciste, mozeme skusat priechodnost jeziskovych hnatov spolocne :)))


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-15  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...svoje svedomie už dávno nepočúvaš, neklam sám seba...pokiaľ by bolo čisté, neurážal by si tu ľudí krížom krážom len preto že uverili...ten kto sa nehanbí urážať cudzích ľudí, nemá svedomie.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-04-15  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to sme uz absovlovali, neurazam nikoho.

zo somarin sa nemienim prestat smiat, povedz mi jediny dovod.

a za frasa sa hadam nezlostis lucifer...


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-15  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...svoju obhajobu si dobre zapamätaj, budeš ju potrebovať, raz určite.


kucma . fyvafixa2   |   ip:82.145.21   |   2013-04-15  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej, mohlo by to vyzerat asi v style, ze pocuj starec, to si nemohol dat viac relevantnych dokazov nez rozpravkovu knizku :)


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-04-15  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...aby ti zobral dar ktorý ti daroval?.., slobodnú vôľu sa rozhodnúť aký chceš byť? vždy ponechá ľudom len vieru, pretože ak by si vedel, už by si nebol tým čim chceš byť, ale tým, aby si sa nedostal do pekla, nechce aby si bol dobrý zo strachu, ale preto že chceš byť dobrý.

Dôkaz dostaneš, ale až duša opustí telo a ty v tej chvíli pochopíš všetko.


kucma . fyvafixa2   |   ip:82.145.21   |   2013-04-15  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vidis...ako to uz vsetko vies.
tak sa staraj o vlastnu obhajobu a nestaraj sa uz tolko o moju...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-15  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma, ze ta to este bavi ....
Nechaj im ich nebo ,nechaj in ich peklo. Ved predstava je to ich, aj ked riadne posahana. Ked tie muky pekelne dokazu tak krasne vycibrit, aby si dokazali, ze viera v neznamu a nedokazatelnu entitu ma pre nich to dobre a pre tych, co sa na ich pieskovisku hrat nechcu, tuto zlu.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-04-15  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...stranku.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-04-15  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vies rafael, ked tito panbickari spajaju moralku s rozpravkami a potom sa cudujeme, ze upada.
no kto uz dnes veri rozpravkam...


Peter . fikymigu16   |   ip:84.47.22.   |   2013-04-28  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak,tak,nehádžte perli sviniam...


Meris . ligovili76   |   ip:178.41.14   |   2013-06-21  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto neverí v peklo, mal by si 100% pozrieť toto od začiatku do konca, je to strašné:

http://www.youtube.com/watch?v=DwY4qr_ySwY&;feature=player_embedded

Nikomu by som neprial skončiť v pekle.


bezyps . xeqaqisi94   |   ip:88.212.40   |   2014-06-25  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblia je raj krvov pisana pre tich co veria šicko-že veria, boh je laska. naco bulo bohu peklo,nato kedz bul trojjedzini-abi še vihutorel na tich dvoch že to ne von!i zrobil tak co dobre-ta von a co plane ta to dabol šumne vimišleno ne.kukaj vpekle aspon ceplo je a v koscele žima je.ta chto ma ceplejše šerdce boh či dabol!bo dabol - nevimišlel zlo ale boh.ja hutorim to rozpravka pre glupich.jak može bic nechto milujuci a necha povraždzic telo ludzi tato len sadista po krevi pachnuci tvor meši bic!!! bo dachto uveri že kocka vajco je.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Římskokatolická církev je největším pokrytcem na světě


2012-05-04  (08:39)  |  Náboženstvo a mystika
Římskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám. Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše

Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Tyrania nedemokratických režimov.

ČO TO JE?

Můj život na syrové stravě

História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu u...

Marihuana a účinky na organizmus športovca

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.5268 s