18. September 2019
    
Vedecký základ medzihviezdných letov. - Dolezite.sk

Vedecký základ medzihviezdných letov.


  2011-07-26  (10:06)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vedecký základ medzihviezdných letov.

Vedecký základ medzihviezdných letov.

 

Zdroj : galactic database, preklad . Kategória : mimozemské informácie o štruktúre hmoty a Vesmíru.

 

Vlastný text :

 

Uvedený materiál poskytuje pohľad na veci a záležitosti, ktoré sa dejú v energodimenzií 2. To značí na úrovni fotónov. V uvedenej energodimenzii sa častice vo voľnom stave pohybujú rýchlejšie ako svetlo a maximálna rýchlosť , ktorú môžu dosiahnúť je mocninou rýchlosti svetla.

 

Energodimenzia 2 je energodimenziou nad „ľudskou prírodnou úrovňou“

/ fyzickou dimenziou / na engonickéj rozmerovej osi a definuje prírodnú dimenziu, ktorá prechádza z vyššej éterickej ( nižšia éterická dimenzia je zahrnutá do ľudskej prírodnej  úrovne) do astrálnej dimenzie. Reakcie ktoré sa udejú v tejto energodimenzii vytvárajú elektrinu , magnetizmus a gravitáciu. Ortodoxná mechanika počíta len s špecifickými silami. Medzi týmito silami sú teplo a chlad, ktoré sú výsledkom molekulovej kinetickej energie. Elektrický prúd reprezentuje tok elektrónov, kde rýchlosť elektrónov určuje volty , a počet elektrónov na objem určuje ampéry.

 

Energia produkovaná v atómových zariadeniach je reprezentovaná fotónmi ( častice svetla s vysokou rýchlosťou a energiou ) , neutrónmi s kinetickou energiou a alfa časticami s  kinetickou energiou. Atómové zariadenia produkujú malé elementárne častice (neutriná) a ostatné elementárne častice, ktoré pozemská veda v súčastnosti nepozná. Forma energie ktorú používame v atómových zariadeniach je gama rádiácia,

( fotóny ) ktorá sa premieňajú na teplo.

 

Sily z energodimenzie 2 sa neprejavujú ľahko. O týchto silách je známe , že priťahujú prútik oproti zemi, ak je pod ním podzemná voda. Sily energodimenzie 2 sa dnes používajú na Zemi hlavne v alternatívnej medicíne.

 

Hydrodynamický princíp.

 

Uvedený princíp odráža hlavný princíp , ako je vybudovaná hmota v humpnape (ľudskej prirodzenej úrovni ). Je založený na laboratórnom výskume. Pokus sa spraví ponáraním dvoch sfér (pozn.: gule ) do veľkej nádrže s zodpovedajúcou vzdialenosťou medzi nimi. Tieto sféry sú spojené tenkou hadičkou a keď do nich pumpujeme stlačený vzduch, objem sfér sa zvyšuje alebo zmenšuje. Tieto sféry sa opakovane zmenšujú alebo zväčšujú s rovnakou frekvenciou. A stále.

 

 Ak je frekvencia sfér vo fázi , potom sa budú priťahovať jedna k druhej a keď sú frekvencie v opačnej fázi , potom sa budú odpudzovať jedna od druhej. Sily , ktoré sa vytvoria medzi týmito sférami reprezentujú matematicky gravitačnú silu. (Pozn.: je to model ) Keď umožníme sféram kolísanie dopredu a dozadu v tej istej osi , s tou istou frekvenciou , potom medzi sférami vznikne sila, ktorá sa podobá magnetizmu ( priťahovanie jedného konca a tlačenie druhého ). Tento princíp môže byť nosným pre interakcie medzi energodimenziou 1 a ostatnými. 

 

Napríklad : ak  nastavíme vesmírnu loď na rovnakú fázu s nebeským telesom ( hviezda, planéta ) s pomocou vĺn ktoré fungujú v energodimenzii 2, potom vytvoríme príťažlivú silu medzi telesom a vesmírnou loďou a uvedená sila bude urýchľovať loď oproti telesu. Zrýchlenie uvedie loď do rýchlosti mocniny rýchlosti svetla, to je z dôvodu, že vlny energodimenzie 2 majú maximálnu rýchlosť mocninu rýchlosti svetla. Uvedený princíp je jedným, ktorý je najviac používaný neidentifikovanými loďami naštevujúcimi Zem.

 

Základný princíp

 

Veda vyjadruje štruktúru vesmíru ako štvorrozmernú homogénnu guľu. Vesmír je plný veľmi malých častíc – mikroidov, vo veľkom množstve. Mikroidy sú nastavené na žiadanú frekvenciu Bohom Vesmíru.

 

Poznámka autora prekladu:

 

 Pomenovenie vyjadruje skutočnosť , že ide o Boha nášho Vesmíru, ktorý bol stvorený Bohom Supervesmíru, ktorý je nášmu Vesmíru nadradený.

Štvorrozmernú guľu si môžeme zo všetkých viacdimenzionálnych objektov predstaviť najľahšie. V našom 3D svete /zmyslové vnímanie / je rezom trojrozmernej gule plošný útvar kruh. Takisto priemetom gule na plochu je kruh.

 

Priemetom štvorrozmernej gule na priestor 3D je guľa. Teraz som si nie istý či jedna alebo viac, pozemská topológia a geometria má tieto veci vyriešené. Pokračujme. V našom 3D svete sa objekty opisujú v súradnicovej sústave s 3 osami x,y,z = výška,dĺžka,šírka.

Predstavme si, že ho rozšírime o ďalšiu súradnicu a tou bude priemer gule r. Bod v štvorrozmernom priestore bude mať teda súradnice x,y,z,r.

 

Najprv si predstavíme jeden bod 3D priestoru s súradnicami x,y,z okolo , ktorého sa všetkými možnými smermi rozbiehajú úsečky všetkých možných dĺžok. Koniec jednotlivej úsečky je bodom štvorrozmerného priestoru.

Vyplnili sme teda objem supergule bodmi. To je náš Vesmír. Keď ich počet bude nekonečný, máme predstavu nekonečného Vesmíru.

 

Frekvencie, ktoré sú vibračným výtvorom prvého vzoru, ovplyvňujú prvý vzor, ktorý je stavebným kameňom všetkých väčších vzorov, ktoré všetky vytvárajú vlastné ovplyvňujúce frekvecie atď. Výsledkom po mnohých malých úrovniach je vzor, ktorý vnímame ako atóm. Frekvencie, ktoré sú veľmi vysoké, také, ktorých vlnová dĺžka je menšia ako priemer fotónu, sú frekvenciami náležiace k energodimenzii 2.

 

Častice v energodimenzii 2.

 

Vlnové vzory , ktoré interferujú jeden s druhým sa nazývajú časticami.

 

Subatómy.

 

Subatómy sú tie častice, ktoré ortodoxná veda nazýva quarkami. Tieto sú vybudované podobne ako kryštalická mriežka oscilotrónov, presne ako je vybudovaný normálny kryštál z atómov. Subatóm má niečo ako tvar, pričom časť kryštalickej mriežky sa neustále mení. To sa deje tak, že subatóm periodicky vysiela a príjma oscilotróny. Všetky druhy subatómov to robia tým istým spôsobom a rovnakou rýchlosťou. Ale  to sa deje vždy v istej mriežke. Tieto nepretržité zmeny spôsobujú, že subatóm vysiela isté vlny. Uvedené vlny spôsobujú, že subatóm má reakciu s každým iným a vytvára skupiny, ktoré sú založené na príťažlivých a odpudivých silách medzi subatómmi. Subatómy sa  môžu tiež viazať k ostatným ako atómy v chemickej hmote. To môžeme vidieť ako prebiehajúcu výmenu oscilotrónov medzi mnohými subatómami. To je základom toho, že je obtiažné odchytiť voľný kvark a kvarky majú rýchlosti až do mocniny rýchlosti svetla.

 

Polytróny

 

Polytróny majú zloženie z mnohých subatómov. Niektoré z týchto častíc sa podľa ortodoxnej vedy nazývajú elementárne častice. Ostatné sú pre ortodoxnú vedu neznáme, pretože sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo.

Multipolytrón sa nazýva zloženie mnoho polytrónových skupín.

Častice ako elektróny , pozitróny, a podobne sú multipolytróny.

Niektoré časti astrálného matrixu sú vybudované z multipolytrónov, ktoré môžu jestvovať v energodimenzii 2.

 

Izotechnický kmitavý produkt

 

Polytrón môže obsahovať dva subatómy, z ktorých každý má individuálnu frekvenciu. Ak sa uvedené frekvencie zmiešajú, poskytnú dve nové frekvencie, ktoré sú produktmi prvých dvoch. Ak sú frekvencie subatómov rovnaké, ale fázovo obrátené jedna oproti druhej o 90 stupňov, vtedy vzniknú dve nové frekvencie, ktoré sú dvojitou frekvenciou pôvodných frekvencií. To nespôsobí príťažlivé alebo odpudivé sily medzi dvomi subatómami, pretože fázový posun o 90 stupňov je neutrálny.

 

V tejto situácii dôjde k výmene oscilotrónov, ktorá drží polytróny spolu.

Subatómy, ktoré sú mimo oscilotrónovej podoby výmeny ostatných subatómov a ktorých frekvencia je viac odlišná od frekvencie polytrónových subatómov, môžu jestvovať vo voľnom stave, pohybujúc sa okolo.

 

Pozn. : Uvedené pomenovania izotechnický alebo proces ITM sú z nášho hľadiska bizarné a ani pri najlepšej vôli mi nenapadá, aký je vzťah medzi pomenovaním a obsahom tohto pojmu. Podobne to bude asi aj pre iných čitateľov. Proces ITM je energetickým základom na získavanie energie pre medzihviezne lety.   


Pavol Čalovka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-26  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no prosim,, uzasna nahoda..


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-26  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter a ten vedecký základ je kde?


M   |   ip:217.119.1   |   2011-07-26  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovom "vedecký" sa v poslednej dobe dosť plytvá - to je vedecky overené!


nerw   |   ip:83.240.87   |   2011-07-26  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak tu som skovcil s citanim clanku: Elektrický prúd reprezentuje tok elektrónov, kde rýchlosť elektrónov určuje volty , a počet elektrónov na objem určuje ampéry.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-26  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nerw, neber im to. Oni chcú na základe tohoto lietať vo vesmíre ...


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-26  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDD Takéto pavedecké teórie, články a ich šíritelia mali zelenú aj u nás v počiatku päťdesiatych rokoch. Dnes sa tešia pozornosti asi už iba na dôležitej stránke. Nepísal to náhodou nejaký "vedecký" pohrobok podobný napríklad Oľge Borisovne Lepešinskej?


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-27  (06:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to preklad. Kto sa chce dozvedieť viac musí používať hlavu / čo dnes asi nie je bežné , vládne tu čoraz viac povrchnosť / a naučiť sa čítať / tým nemyslím abecedu / . Ako ste napísali – oni podľa toho chcú lietať . Nie , oni podľa toho lietajú. Je tam opísaný jednoduchý experiment. Je to model fyzikál. princípu.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-27  (06:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Paveda je naša veda a nie ich. Arogancia bráni poznaniu.


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-07-27  (07:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A aká je hodnota tohto smiešneho prekladu údajne fyzikálneho princípu pre prax, pavedátor? :-DDDDDD


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-27  (07:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hodnota je v tom , že sa to dá prakticky uskutočniť ako experiment potvrdzujúci fyzikálny model popisujúci vzťah medzi frekvenciami, hmotnými objektami, magnetickým poľom , gravitačným poľom.


TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-07-27  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D "Vedecky" na dolezite.sk neexistuje a ak ano tak je to nejaka aberacia :D


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-27  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napísal som tu článok : Veda , ale nie je vedecký , len popisný. Kto chce nech číta.


Ochechula   |   ip:79.49.211   |   2011-07-27  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na dokonale pochopenie niecoho takeho treba mat vystudovanu aspon kvantovu mechaniku, elementarnu fyziku atd....laicke clanok...laicke prispevky...


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-27  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CO TO ? KDE TO ? :-))) mikroidy su nastavene na ziadanu frekvenciu bohom vesmiru :-))) ktory bol stvoreny bohom super vesmiru ktory mu je nadradeny :-)) No konecne sa ta bozska s.r.o. zacina rozrastat aj o nadriadenych :-)) Tak toto je mega clanok. Ste ma fakt dobre pobavili. By ma zaujimalo ktora sekta a kto moze vymyslat taketo bludy - zeby som tusil ? :-))))))) ROZUMU ZDAR


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-27  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ochechula, neviem, či autor prekladu tú fyziku študoval, no ako si spomínam na teoretickú mechaniku, kde sme rátali množstvo paliva potrebného na prekonanie niektorej z kozmických rýchlostí, tak asi nie...

gordon, kedy naposledy podľa tohoto leteli do vesmíru?


Steve   |   ip:178.41.96   |   2011-07-27  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No fasa. Toto som potreboval vedieť na zostrojenie lietajuceho polytronoveho vysavača.


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-27  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ochechula: ta elementarna fyzika by sa nasla a tak je jasne ze tvrdenie "Ortodoxná mechanika počíta len s špecifickými silami. Medzi týmito silami sú teplo a chlad, ktoré sú výsledkom molekulovej kinetickej energie." okolo nej ani nepreslo. Vo fyzike "chlad" nema vyznam, je to len ludsky popis nedostatku tepla.
Podobne aj zabrdnut co geometrie je konstrukcia stvorrozmerneho priestoru so suradnicami z, y, x a "polomer gule" je znacne roztopodivny. Zvlast tym, ze sa k trom vektorom pridava skalar.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-07-27  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak, skaláre, gupky a mečúňky ich fyzika pozná. Ale aká to je rybička ten vektor? :-DDDD


Steve   |   ip:178.41.96   |   2011-07-27  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer

Vektor určuje dĺžku, smer a orientáciu rybičky. Je to údaj potrebný pre rybárov pri love.JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-27  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je vedecky dokázané, že s fľašou slivovice sa dostanete ďalej. A keď ju preložíte litrom žinčice, bude to aj dostatočne rýchle.


Masleyko   |   ip:178.41.70   |   2011-07-28  (03:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon > toto ma od nasej fyziky daleko :) a od vedeckej este dalej.
Ochechula> kvantova fyzika je elementarna v podstate ..
Krovak > to v uvodzovkach je tipujem z clanky, necital som ho cely, ale nepoznam ortodoxnu mechanika pocita so silami ,a aj kvantova, ale slovo sila ma v kazdej znacne odlisny vyznam a sily resp interakcie elemntarnych castic su 4 pokial viem a su v standardnom modeli a teplo je elektromag. sila ...je to tam rozobrate do zakladu .. a ten 4D rozmer no neviem ako je gula kolma na vsetky 3 ostatne dimenzia aby sa stala 4. no a v 2D je vektor a v 3D tenzor sa to tusim vola Tenzor a vlastne aj pre viac rozmerov to je tenzor. tolko fyzikalny pohlad ..


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-28  (07:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja to beriem v pohode. Keď niečo viem tak sa tým nemusím otŕčať, ale niekto sa snaží za každú cenu presadiť. To je pekné , že viete čo sú skaláry, vektory a tenzory/ tu som už značne nedôverčivý / . Nikde tam ale neuvádzam tieto pojmy a ani to nie je potrebné .


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-28  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Masleyko: ano tenzor napadol aj mna, ale na definicu priestoru to vidim ako problem.
gordon: problem je ten, ze x, y, z su vektory - maju velkost a maju smer. Inak povedane x urcuje ako je bod vzdialeny od stredu doprava/dolava, y napriklad hore/dole a z blizsie/dalej ked si to predstavime ako keby tie 3 osi boli pred nami. Potial je to fajn. Bolo by fajn keby si povedal ze stvrty rozmer je na ne kolmy (v 4D je to logicke), bral by som aj keby si povedal ze stvrty rozmer je cas (v tom sa sice blbo cestuje, ale budiz). Ked ale za dalsi rozmer nominujes "priemer gule" (pardon, tak to nie je polomer) ma to jeden problem ze to neudava smer. Popravde nie celkom tusim co tam ta gula vlastne robi, teda aky ma vyznam.
Ako to znovu citam, nechcel si skor vysvetlit ze jeden bod v 3d sa premietne do viacerych bodov v 4d, pretoze ta posledna suradnica nie je definovana? to by mi dalo zmysel, aj ked teda ta gula by skor nem fungovala, respektive by taky priestor bolo dost neprakticke popisovat a realne by tak skor nefungovaljoplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-28  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=nHZX9dc3eHc


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-28  (09:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No tak fajn, lidičky , ja Vás mám rád. Napísal som , že zo všetkých viacrozmerných objektov si najľahšie predstavíme štvorrozmernú guľu. To je pravda. Mohol som napísať štvorrozmernú kocku, ale to by som musel nakresliť a je to zložité a nájsť to .. ako rez , čiže na papieri 2D by boli axonometricky, aby to bolo názorné, pospájané kocky3D . V pôvodnom texte sa píše že Vesmír je štvorrozmerná guľa. To čo som napísal je z dôvodu predstavivosti. Ide o body priestoru . Súradnicovú sústavu. Veľa ľudí si totiž nevie predstaviť viacrozmerné priestory a nekonečný Vesmír. Mala to byť pomôcka. S vesmírnými letmi , pohybom, vektormi to ako vidíte nemá priamy súvis. Takisto Vesmírňania resp. bytosti z Galaktickej federácie keď píšu : loď sa pohybuje pozdľž prunbusickej osi nemyslia tým , že ide o skutočnú os niekde v hyperpriestore, ale snažia sa nám názorne vysvetliť o čo ide. Ide o zmenu kvality pozdľž nejakej osi. Nie len o zmenu súradníc ako to pozná naša mat/fyz. Samozrejme aj naša matika môže vyrobiť nejaký model kde so zmenou súradníc sa mení fyzikálny parameter-napr rozloženie teploty na doske ktorá je zohrievaná na dvoch miestach...Lepšie sa to asi nedá. Vzťahy medzi priestormi, súradnicové sústavy a osi v nich sú na rôzných miestach GD popisované a časť som tu uverejnil.


Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-28  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon: aaha, jasne potom to beriem ako ilustrativny priklad (akurat nie prilis podareny). Do buducnosti ak mozem poradit "jeden obrazok zastane 1000 slov" ;-)


Masleyko   |   ip:178.41.70   |   2011-07-28  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak > to mas pravdu :) ked ale hovoril o vektoroch, a niecom navyse, (guli) tak mi to skor pripominalo tenzor ako nejake urcenie suradnic priestoru.
inak len tak mimo tohoto som sa zamyslel .. gula resp. jej povrch cize nejaka kruznica je v ppodstate kolma ne vsetky ostatne 3rozmery ci nie ? no a pohybovat sa ale po povrchu a aj vnutri tej gule by bolo stale len v 3D no v nasich 3Dhlavach a zivote sa to tazko predstave ..


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-28  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre K. : štvorrozmernú guľu nakresliť neviem , preto som zvolil model – kvôli predstave.
Pre M.: to je stále nepochopenie . Nejde o to že by bola 3D guľa kolmá na tri osi – to by bolo zobrazenie obyčajnej gule v súradnicovej sústave 3D. To sa dá predstaviť . Horšie je to s 4D guľou. Práve o tom sú tieto články , že ako sa to rieši pohybom vesmírných lodí v Vesmíre. Obyčajným pohybom v 3D / 4D ( uhol pohľadu ) lietajú aj pozemské prostriedky.Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-28  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon: no nakreslit je to jednoduche vyzera ako kruh, len je to znacne zavadzajuce :-D Mal som skor na mysli nakreslit ako sa lisi 1D a 2D a potom 2D a 3D. so 4D je to technicky vzate vlastne ekvivalent (ano nakreslit to tak aby to bolo pochopitelne je problem. Myslim ze tu by bolo namieste to vymodelovat v priestore ale ani to by asi nepomohlo)


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-28  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve preto som to spravil najlepšie – ten opis , aby som zabránil týmto diskusiam, lebo by som tu musel uverejniť celú úvodnú knihu z geometrie a to by mi neprešlo. Lepšie to neviem. Odpovedám na Váš podnet _ pochopíte to sám , čo ste napísali . Nejde to . 1D je bod. 2D je napr. úsečka . 3D je všetko to čo poznáme. 4D si väčšina ľudí nevie predstaviť . Preto sa používa postup , ktorý som opísal v článku. Postup sa dá nazvať zníženie počtu dimenzii – buď spravíme rez alebo priemet na plochu. Dostaneme obraz objektu o 1 dimenziu menšieho. Ináč má to veľa spoločného s každodenným životom. Zoberme si rúru – ak ju prerežeme kolmo , na reze je kruh , ak šikmo je rez elipsa. Zaoberá sa tým deskriptívna geometria a kedysi to vedela prinajmenšom polovica ľudí na stred. školách. Srdečne zdravím .


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-28  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ináč dovolím si tu spropagovať knihu : Velký prevrat / v češtine / , Taťjana a Vitalij Tichoplavová. Niektoré nadpisy kapitol – vedecké chápanie sveta z geometrického pohledu- Človek a jeho geometria – Zlatý rez – Geometria jemnohmotných ľudských tiel- Biopočítač- zázraky...........
Ešte som to len začal čítať, už len tie ilustrácie by sa Vám páčili. Pochopí to každý. 11 EU. Poslal som na dôležité ďalšie články , ktoré by mali na už zverejnené nadväzovať , tak uvidíme.... Zasemi to tu bude každý sprdávať a vyvracať . Riadím sa tým , že zavrhnúť môžem niečo zajtra, ale aj za 10 rokov. Zatiaľ keď sa stretnem s neznámym, tak prečo by som to zavrhol . Zahatám si tak v budúcnosti cestu aby som na niečo prišiel.Krovak   |   ip:109.230.4   |   2011-07-28  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mal som na mysli nieco taketo: http://www.log24.com/log/pix08A/081201-Dimensions.gif


Masleyko   |   ip:178.41.70   |   2011-07-28  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pisal som ze to ma napadlo len mimo toho :)


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-07-29  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím,že som na to prišiel . Naša hyperguľa má supersymetriu / rezy cez stred / , čo sa o hyperkocke nedá povedať. Preto je podobné zobrazenie obtiažné. Ale nejaká možnosť by tu bola = 4 gule sa dotýkajú v najtesnejšom usporiadaní ako tetraéder. Tak by vyzeral rez hypergule v 3D. Podobne sa v učebniciach zobrazuje napríklad molekula fosforu P4.
Takto sme sa zamotali na prkotinke a pomôcke a kde je celok ?Miguelll   |   ip:178.41.44   |   2011-08-05  (02:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ake postavenie maju vo vasom svete sukuby?


Krovak   |   ip:93.174.18   |   2011-08-05  (07:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon: celok je zlozeny z prkotiniek. Teda detailov. A my sme skoncili pri sledovani struktury maleho kusku latky z celych siat :-)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Video: Jak Island svrhl banky

„Proč banky považujeme za něco jako posvátné chrámy?“ Tohle je rétorika otázek, které klade islandský prezident Olafur Ragnar Grimson (a zodpovídá) v těchto skutečně monumentálních třech minutách pravdivosti z té frašky, kterou je Světové ekonomické fórum v Davosu.


Analýza "úpravy cenníka" Slovenskej pošty za...

Momentky z, ehm, z EHMK2013

Protičínské inscenace v Tichomoří

Komu a ako Hitler platil dlhy?

Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4568 s