21. Júl 2019
    
Viac svetla na situáciu v Grécku - Dolezite.sk

Viac svetla na situáciu v Grécku


  2011-06-23  (07:38)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Viac svetla na situáciu v Grécku

 

 

Dlužní ekvilibristika

 

 

Kolik Řecko opravdu dluží? Dluží hodně? Jak hodně? Kolik je dluh a kolik úroky? Jak jsou na tom jiné země? Přesnou částku není možné vyčíslit, ale zhruba 7 – 10% dluhu je dlužný kapitál, zbytek jsou úroky a úroky z úroků.

Řecko ještě dnes platí dluh z roku 1929, který má u USA. Úroky jsou tak velké, že dlužnící už dávno dostali to, co půjčili. Z každé splátky, které Řecko odvádí, jdou pouhá 3 % na umoření dluhu a zbytek na úroky. Zahraniční dluh Řecka se zvětšil od roku 1997 z 114,570 miliard eur na 354,541 miliard v březnu 2011, tedy o 239.971 miliard. Na úrocích bylo zaplaceno na 386 miliard eur (nejde o tiskovou chybu).

Pár čísel

Opravdu je Řecko nejzadluženější zemí na světě, jak se nám snaží vsugerovat? Pár údajů vám dokáže opak. Tak např. ve většině evropských médií se píše, že Řecko má přebujelý státní aparát a státní úředníci si žijí nad poměry. Kolik procent pracujících pracuje ve státní sféře? Podle údajů Mezinárodní organizace práce nejvíce státních zaměstnanců lze nalézt ve Švédsku (33,8 % všech pracujících), Dánsku (32,3 %) a Francii (29 %). Řecko je v Evropě na šestém místě s 22,3 %. Nejméně lidí zaměstnává německý stát – 14,3 %.

Jsou platy v řeckém soukromém sektoru z nejvyšších v Evropě? Ve »staré Evropě« bylo Řecko na 15. místě spolu s Portugalskem. K tomu má Řecko nejdražší spotřební zboží a potraviny.

Projděte si i další údaje, které jsou snadno ověřitelné a zjistitelné na oficiálních stránkách Organizace pro spolupráci a rozvoj, na stránkách MMF, EU, Evropské centrální banky a jinde.

Zahraniční dluh v absolutních hodnotách podle Světové banky činil ve 2. čtvrtletí 2010:

USA dlužily 13 983 miliard dolarů, Velká Británie 8930 miliard, Německo 4712 miliard, následovaly například Irsko s 2131 miliardami, Rakousko se 754 miliardami, Dánsko s 559 miliardami a na devatenáctém místě žebříčku Řecko s 532 miliardami.

Samozřejmě můžete argumentovat, že se nedá srovnávat velikost Řecka např. s USA, ale rozhodně lze srovnávat Řecko s Dánskem, Irskem, Rakouskem a dalšími zeměmi. Aby byl obraz přesnější, zaznamenejte vztah zahraničního dluhu a HDP (údaje jsou z roku 2009, zdroj: CIA Fackdook):

Irský dluh dosahuje 1004 % HDP, britský 416 %, švýcarský 271 % a řecký na sedmém místě žebříčku 167 % HDP. A takto vypadá zahraniční dluh na hlavu (zdroj: WorldLingo 2007): Irsko 424 300 dolarů na hlavu, Velká Británie 189 800, USA 41 300 a Řecko 33 300 dolarů na hlavu.

V pozadí Brusel

Pro pochopení situace v Řecku je třeba vrátit se alespoň do 90. let 20. století, kdy začal z Bruselu řízený proces omezování výrobního potenciálu země. Do roku 1992 Řecká státní banka alarmovala, že státní dluh je příliš velký. Najednou od roku 1992 není o dluhu ani slova. Nebyl zájem, aby centrální státní banka upozorňovala na dluh. Tehdy totiž začala fiesta spekulantů a velkých bank. Z dluhů vydělávají.

Soukromé banky dostaly možnost půjčovat jednotlivým zemím. Všimněte si, že dnes státy nedluží jeden druhému, ale soukromým bankám. Tedy, zkrachuje-li stát, patří soukromníkům!!! V rámci této politiky bylo také vytvořeno euro, které představuje globální sjednocený prostor pro bankovní trh a umožňuje spekulaci opravdu v grandiózním měřítku. Banky skutečně vycucly finanční hotovost jako vývěva: jejich aktiva se zvýšila čtyřikrát. Sice je vrátily na trh, ale ve formě půjček, jejichž pomocí vysávají i poslední drobty. V podstatě veškerý výsledek lidské práce patří celosvětové finanční oligarchii. Soukromé banky soustředily veškerou hotovost EU.

Pernamentní dluh

Řecko je laboratorní králík a jeho případ je precedentní pro celou Evropu, nebo alespoň prozatím pro Eurozónu. Spekulanti a banky však nechtějí, aby Řecko zkrachovalo, ale mají pro něj připravenou instituci tzv. »perpetual depth« = permanentní dluh. Tím mají šanci stále vydělávat, protože všechno, co se v zemi vyprodukuje, odplyne do jejich kapes a navíc země ztrácí právo samostatně a nezávisle rozhodnout o tom, jak hospodářskou situaci řešit.

V roce 1995 dlužilo Řecko přibližně 110 miliard, což představovalo 58 % HDP, dnes je to přes 500 miliard. Splátky se neřídí tím, co může dlužník platit, ale tím, co chce věřitel. Jeden můj kolega trefně poznamenal: »To je hrůza. Je to, jako bys mi dlužila pět tisíc, měla auto, které stojí 10 a kupce, který by ti dal osm. Já bych ti zakázal mu to prodat a určil bych ti kupce, který by auto bral za tři. Peníze by dal rovnou mně, i když ty bys doma neměla ani kousek chleba, a tak bych ti zase ty tři půjčil s vydřidušským úrokem. Tvůj jediný majetek by byl fuč a znovu bys mi dlužila pět tisíc a úroky.«

Někteří se logicky zeptají: Když však budou v Řecku nízké platy a lidé budou mít velmi nízkou nákupní sílu, to přece bude pro spekulaty nevýhodné, když nebudou lidé schopni nakupovat a hýbat trhem. To platilo tak v 80. letech minulého století. Dnes spekulanty a velkopodnikatele mnohem více než maloobchod zajímají státní dotace a daňové úlevy, spekulace na finančním trhu. Maloobchod je jen jednou z reklam, z výkladů firem, které tak vytváří svůj image na trhu akcií. Tímto způsobem se také elegantně zbaví oblastí, které jsou chudé. V rámci této filozofie je postaven nový zákon o obcích v Řecku, takzvaný Kalikratis, na základě něhož byly správní celky přeměněny na akciové společnosti. Kdo si nevydělá, kdo není zajímavý pro globální kapitál, je tak nelítostně odkázán ke zmírání. Rozdíly mezi jednotlivými regiony se tak budou prohlubovat.

Do role posluhů

Co bude s Řeckem je rozhodnuto. Země se má stát rekreační oblastí. Opravdu skvělá budoucnost! Připomínám, že v současnosti se 65 % veškerého turistického ruchu soustřeďuje do Thajska. Také si připomeňme, jak vypadala turistická Kuba v době Batistů. Posluhové čekající na bakšiš, obchod s bílým masem, živý skanzen a žádná možnost využít vlastní možnosti. To je budoucnost Řecka podle velkokapitálových plánů.

Vždyť se v Řecku nic nevyrábí, žádnou ekonomiku nemá, tak co by chtěli, možná si říkáte ovlivněni masmédii. Ale skutečnost je opět jiná, než předkládá oficiální propaganda: Řecko je zemí s ohromným přírodním bohatstvím: V současnosti jsou nevyužité zdroje mědi, hliníku a zlata. V mořích jsou nevyužité zdroje zemního plynu. Země má ohromný zemědělský potenciál, který by dovolil ekologickou produkci v Evropě nedostatkových produktů (olivový olej, citrusy, letní ovoce a raná zelenina, bavlna, ale také bylinky a koření, ryby a mořské produkty, skopové maso a mléčné výrobky). Bohužel nic z těchto zdrojů se nenachází v řeckých rukou. Od 80. let 20. stol. EU zdánlivě nelogicky, zato systematicky, likviduje řecké zemědělství.

Nebezpečí likvidace země

Evropané často navrhují, že by země měla prodat státní majetek včetně ostrovů v rámci logiky: »Dlužíte, musíte platit, takže rozprodejte, co máte«, ale není to tak jednoduché. Jednak odpor lidu by byl asi totálně nekontrolovatelný. Navíc ústava jasně říká, že státní majetek může být využíván pouze pro obecný prospěch. Stát nesmí majetek ani prodat ani pronajmout pro komerční účely. Dnes jsou používány různé triky, jak tato ustanovení obejít a dostat se ke státnímu majetku (např. předání k používání, dlouhodobé používání atd.). V Řecku se intenzivně privatizuje od roku 1991 a od té doby byl zprivatizován majetek za 12 miliard eur. Nyní by MMF a spol. rád viděl na stole 50 miliard a to za tři roky, které by měly být získány právě prostřednictvím rozprodání státního majetku.

Řecko je v nebezpečí naprosté likvidace země. Společnost, hospodářství i politika se nacházejí v totálním rozkladu. Řecká národní ekonomika nemůže přežít. Eurozóna má dvě možnosti, jak zareagovat: buď Řecku řekne: »Když nestíháte, odejděte«, což neudělá, protože by riskovala, že Řecko vyhlásí krach a spekulanti tak přijdou o ohromné zisky, které vyplývají z těžké situace země. Případně a nejpravděpodobněji v Řecku využije, co může, sledujíce své zájmy a ze zbytku země udělá odpadiště.

Další otázkou je, zda by Řecko mělo nebo nemělo zůstat v Eurozóně. Musíme vyjít z toho, že země sdružené v Eurozóně nemají žádnou šanci na obranu v případě krize. Pokud země nemá vlastní měnu, jak se postaví na vlastní nohy?

Připomeňme si také rezoluci OSN z podzimu 2010, která konstatuje, že Řecko je v nejhorší situaci v historii zemí, které kdy měly problémy s dluhem a to proto, že nemá žádné nástroje, aby restartovalo svou ekonomiku. Země, která je v krachu v případě, že vlastní měnu má, může ji devalvovat, ale ať ji podcení jakkoliv, nemůže ji zničit úplně. Naopak devalvací může nabudit export nebo turistický ruch. Navíc Řecko nemá ve svých rukou ani státní zlato, protože je odevzdalo do Frankfurtu.

Jaké má Řecko šance, naděje a jaké další tahy jsou možné a co by přinesly? Renomovaní ekonomové jako např. Max Keiser, Alex Wolf, anebo řecký Dimitris Kazakis se shodují na tom, že země je na tom hůř než například Argentina, ba dokonce, že je na tom hůř než kterákoliv jiná země, která kdy měla problémy s dluhem. Právě proto, že nemá měnu.

Buržoazní odpůrci memoranda navrhují vystoupit z Eurozóny. Takové hlasy se objevují v samotné Eurozoně. V každém případě z jiného důvodu. Vystoupení z Eurozóny by představovalo zelenou pro věřitele, aby vytvořili ještě mnohem horší podmínky pro splacení dluhu a opět oni by byli těmi, kteří by měli pod absolutní kontrolou kurz nové řecké měny.

Všechny údaje směřují k závěru, že »řecká krize« v rámci kapitalismu řešení nemá. Jediným řešením je vystoupení z EU a jejich svazujících pravidel, znárodnění základních zdrojů bohatství a jejich systematický rozvoj na základě kritéria uspokojení lidových potřeb a ne kapitalistického zisku. Nejsem snílek. Souhlasím s Marxem, který dobře věděl, že provést něco takového ve vlnách globální krize v jediné malé zemi je prakticky nemožné. Ale globální krize kapitalizmu je tak hluboká a nekontrolovatelná, že k tomu dojde ať imperiální bossové a jejich posluhové chtějí nebo ne. Mohou podobné myšlenky i postavit mimo zákon, mohou přistoupit k různým restrikcím v Řecku, v ČR i jinde, ale upřímně: stala se ze země nehybná placka, když inkvizice upálila Giordana Bruna?

 

Haló noviny, 20. 6. 2011Věra KLONTZA

 


hrebenda
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-06-23  (08:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto caka postupne vsekty krajiny
utopia nas vo nasej vlastnej hluposti
a co na to politici ? nic , ved oni v tom idu tiez
niektori umyselne iny ako slepy hlupaci
kazdy mesiac je krasne vidiet ako skusaju kde vsade sa daju sroby este utiahnut , kolko ludia znesumartintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-06-23  (09:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;hl=sk&v=MY5yZtpGeRc

Jste připraveni? Kolaps se blíží

Rozvhovor a analytikem Gerardem Celente. Tobogán současné ekonomiky je před kolapsem. Vlády a banky budou do poslední chvíle ždímat lidi do krve. Nevěřte politickým stranám, levým ani pravým. Nevěřte, že vše je "pod kontrolou", na problémech pracují nejlepší mozky světa, jen musíte mít trpělivost. (Dejte nám více času... a také více peněz, více vojáků. Vítězství je na dohled. Za rohem čeká prosperita.)
To vše je lež. Nečekejte východiska od těch, kteří na nynější situaci nesou vinu. Politici "praví i leví" již měli dostatek šancí i času k nápravě, ale oni způsobili ještě větší ztráty a větší chaos, vůbec na žádném řešení nepracují, jen chystají další represe proti občanům. Návrhy "selského rozumu", pokud se nekryly se stranickou linií, byly všechny napadány jako poplašné, příliš pesimistické, šířící "blbou náladu". Ale tady nejde o pesimismus ani optimismus. Tady jde o rozpadající se ekonomický systém, který povede ke krvavým občanským nepokojům. Jde o bankroty států, exekuci státního majetku, strmě stoupající ceny komodit.
V rozhovoru a Alexem Jonesem: http://geraldcelentechannel.blogspot.com/
(mj. navrhují přímé hlasování pomocí internetu - když můžeme mít internetové bankovnictví, proč ne internetovou přímou demokracii).

http://afinabul.blog.cz/1106/jste-pripraveni-kolaps-se-blizi
http://rt.com/usa/blogs/trends-forcaster-gerald-celente/collapse-coming-ready/


realista   |   ip:91.148.28   |   2011-06-23  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemali si požičiavať.
Produktivita = Siesta aj 3x denne.
A teraz sa rozplačem....


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-06-23  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak stat skrachuje, neznamena to, ze tam vsetko budu vlastnit banky, banky praveze svoje peniaze uz neuvidia preto to natahovanie s eurovalom a podobnymi podvodmi


e   |   ip:213.81.18   |   2011-06-23  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jojo, oni si nepožičiavali! Požičiavali si "ich" politici, aby mohli viac kradnúť!


Fero   |   ip:163.244.6   |   2011-06-23  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím s realistom. Problém je v tom, že si nemali toľko požičiavať. Teraz je už neskoro robiť hociaké opatrenia, lebo či už zvolia jedno alebo druhé, tak na to doplatia ľudia.


cipo   |   ip:178.40.50   |   2011-06-23  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto si vybrali Grécko, lebo je to krajina s vyspelou občianskou spoločnosťou a súdržnosťou medzi jednotlivými pracujúcimi, keď povolia oni a nechajú sa vťiahnuť do ochudobňovania čaká to celú EU, v SR si môžu šróby doťahovať koľko chcú, a viem o výskumoch o našej krajine kde sa mnohý odborníci čudujú aké ochudobňovanie vydržíme a bez reptania...Je to v našich povahách, niečo v tom zmysle, že keď sa má sused zle vydržím to aj ja, ale keď sa má dobre závidím a udám ho moci perzekutívnej :)


uhadni   |   ip:85.135.17   |   2011-06-23  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Reealista a Fero. Ak tvrdite ze si nemali tolko poziciavat, kde potom podla Vas su USA a Velka Britania, kam podla Vas smeruje kazdy stat v tomto ekonomickom systeme? Vratane Slovenska, kazdy rok sa "deficit statnych financii" zvacsuje...a cim sa asi pokryva? Dlhopismi, pozickami, privatizaciou. A to nehovorim o urokoch. KAZDA KRAJINA EU ma neuveritelne dlhy voci externym instituciam, ci uz bankam alebo privatnemu sektoru. A cim viac krajim krachne, tym rychlejsie pojdu za nimi aj ostatne. Grecko je na "najlepsej" ceste byt priekopnikom v tomto "novovznikajucom, velmi lukrativnom odvetvi".

viac info tu, vedzte ale ze sa vychadza z oficialnych udajov, ktore predsa nesmu vyvolat paniku(inak povedane, trosku okresane- toto je ale len moj osobny nazor na informovanost zo strany EU a financnikov).
Asi najpodstatnejsie z clanku: "S rozpočtovými deficitmi rastie i celková zadlženosť. V eurozóne vlani vzrástla až na 78,7 percenta HDP zo 69,4 percenta v roku 2008. V EÚ sa celková miera zadlženia v roku 2009 posunula až na 73,6 percenta HDP, rok predtým predstavovala 61,6 percenta HDP. " clanok bol napisany v roku 2010.

http://finweb.hnonline.sk/c3-42808130-kP0000_d-europu-potapaju-obrie-dlhy


iz   |   ip:95.103.97   |   2011-06-23  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sranda na tom je, že akože niet východiska? ak má každá minca dve strany, čo je v tomto prípade druhá strana krachu všetkých štátov? - zbytočnosť hraníc, zbytočnosť vlád, ostane jeden veľký svet poprepájaný susednými dedinami, kde bude prebiehať výmena tovaru..

Nech Grecko zverejni ktora banka s akou statnou prislusnostou je ta, ktora na nich uz zarobila tie gigamiliardy.. som zvedavy co snimi ludia porobia.
barbar   |   ip:91.127.14   |   2011-06-23  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skôr ako vzdáme hold Islandu je treba si overiť, či je to dlhodobo udržateľné. Ak nie, je treba navrhnúť modifikáciu, šitú na naše pomery. V každom prípade ale je treba vziať ovládacie páky z rúk dnešných bankárov a politikov. Keď aj za cenu materiálneho schudobnenia. Pretože my všetci vieme definovať hranice osobnej hrdosti a sebaúcty a toto sa samozrejme nemusí prelínať so vždy plným bruchom. Naši paraziti majú síce na nás pripravený mechanizmus manipulácie skrze našu pupkovú spokojnosť. Rozkopme im túto zbraň - postarajme sa o zrušenie peňazí a rôznych "nadnormatívnych zásob" držaných decentnými sysľami pretože je to v rozpore s dobrými mravmi. Dá sa to urobiť jemne, decentne bez akýchkoľvek známok surovostí.


hal   |   ip:188.167.1   |   2011-06-23  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spanielska revolúcia mi veľmi pripomína textilnú u nás v 89-tom.Ukazujú policajným drábom holé ruky.Láska zvíťazí nad...bla,bla.Pravdoláskari dokážu toto veľmi rýchlo zneužiť vo svoj prospech,ak si nedajú pozor.Máme s tým svoje skúsenosti.
Molami prežraný zamat sa musí nechať zamknutý na sklade v prípade budúcich revolúcií,lebo len tak sa dá vyčistiť tento chliev.V záujme našich detí.


tibir   |   ip:91.148.21   |   2011-06-23  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...za to čo sa deje v západnej európe si môžu samotný kapitalisti...
...zapadná európa je taká akú si ju kapitalisti postavili...
...a práve kapitalisti si súčastnú situáciu do akej svet dostali musia riešiť...
...čokoľvek sa na západe udeje môže byť v režii práve kapitalistov...
...


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-06-24  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes za vsetky celosvetove problemi moze nekontrovatelna solidarnost. Od produkujucej triedy su odcerpavane miliardy, ktore by mohli byt pouzite na posilnenie ekonomiky a vytvorenie novych pracovnych miest a lepsieho zajtrajska. Vybrate miliony stat zdevastuje na darmozracov a zbytocne socialne podpory. Ano caka nas zmena a to zrusenie akejkolvek nutenej solidarnosti, len bohuzial bez krvi to nepojde, lebo chamrad sa bude dozadovat svojich prav, ktore su v rozpore s prirodou a jej zakonmi.


DamiennKaras   |   ip:158.193.2   |   2011-06-24  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keď čítam takéto články stále viac a viac sa mi páči myšlienka z filmu The Village.


jojoXY   |   ip:86.59.6.6   |   2011-06-24  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no čo s tým urobíme?
Euroval je pyramídová hra pri ktorej môže byť výherca len jeden.
A je to ten ktorý hýbe Finančným systémom a ťahá vzadu za šnúrky.


vierona   |   ip:78.98.15.   |   2011-06-25  (07:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenze problem je uz dalej ludia ktorí si roky setrili sa nemozu dostat k svojim usporam-je naozaj na case dat takej EU zbohom!!ketasia na tolen americky jewreji!!


vierona   |   ip:78.98.15.   |   2011-06-25  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Grékom ku kríze pomohli americkí bankári z Goldman Sachs

Goldman Sachs je vyšetrovaná za pomáhanie Grécku schovávať jeho rozsiahle dlhy.
Kontroverzná banka z Wall Street - prezývaná ako upírska chobotnica pretože jej chápadlá rozťahuje široko a ďaleko - je obvinená z profitovania z komplexných menových obchodov, ktoré Grécku pomohli sfalšovať jeho financie.


raelista   |   ip:91.148.12   |   2011-06-25  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uhádni keď dá Banka vysokú pôžičkú nezamestnenému aby sa mu ľahšie žilo, keď mú dôjdu tie peniaze a znova čaká na ďaľšiu pôžičku, ktorú financuje ale zamestnaný... kto je hlúpy, kto na vine,keď zamestnaný sa má horšie ako ten nezamestnaný?
Aj tvoja domácnosť keď minie viac ako zarobí aká je to domácnosť ako dlho bude fungovať?
Exekútor ti povie jedine načo si bral pôžičku keď si vedel že úrok za tvoj dlh je výšší ako tvoj príjem.
A teraz sa rozplačem nad Grékmi...Oni su obeť??? Načo žijú nad pomery?Prečo neštrajkovali vtedy keď čerpali úver a zatiaľ čo my sme makali oni mali siestu.


uhadni   |   ip:85.135.15   |   2011-06-25  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Realista, ja netvrdim ze to nie je vina toho kto sa da oklamat bankou, ze ked si vezme teraz pozicku bude sa mat lepsie(chvilu ano ale pak pride cas splacania dlhov a uz je zle). Ked sa na to pozreme z moralneho hladiska, tak banky sa hraju na zachrancov, pricom casto opak je pravdou. Kedze ten, kto si od nich peniaze pozicia nielen ze nic neziska, este na urokoch castokrat vela "prerobi". Ale banky maju na svojej strane argument ze sa predsa "snazili" pomoct. Co je totalny nezmysel. Pravdou by to bolo iba v tom pripade, keby sa pozickami financovali dlhodobe investicie s predpokladom, ze tieto by zdvihli prijmy statu natolko, ze by bolo splacanie dlhu+urokov znesitelne- inak povedane: keby zisky z investicie prevysovali splatky s urokmi. V tom vidim jediny prinos bank ako vlastnikov obrovskeho okamziteho kapitalu, ktory sa da okamzite investovat s cielom zvysit prijmy. Chybou statov vsak je, podla mna, ze z tychto poziciek len financuju chod statu, cize z nich platia len sustavne vydavky, ktore predsa v buducnosti prijmy nezdvihnu. Ide len o zaplatavanie dier, co je z dlhodobeho hladiska neudrzatelne, hlupe a nezodpovedne. (toto bohuzial poukazuje na to, ze staty bud nie su soběstačné- neviem ako to napisat po slovensky, ale ved si rozumieme :), alebo sa nejaka cast verejnych penazi "stratila"-korupcia a ine charakterove vlastnosti moderneho fungovania sveta. a tieto straty sa teda musia nahradit pozickami, privatizaciou...)

Aby sme si dobre rozumeli, ja Grecko ani ostatne (asi vsetky) staty neobhajujem z toho pohladu, ze minali viac ako si mohli dovolit. Len tym umoznili bankam a privatizerom, aby si pomalicky nahrabali do vlastnych vreciek. Napisal som len tolko ze bohuzial vsetky staty su na tom priblizne rovnako ako Grecko. Iba sa znova odputava pozornost obyvatelstva a vyhlasuju sa hlasky ako ONI si zili nad pomery a podobne, ako si aj ty napisal. Musim ta vsak opravit. Z pohladu financovania statov, si MY (obyvatelia EU, USA a inych) zijeme nad pomery. Mame vacsie vydavky ako prijmy, ale to nebudem druhykrat pisat.(vid odstavec #1)

Co sa teraz v eurozone deje je asi toto: staty, ktore su na tom este horsie, resp. na tej istej ceste ako Grecko, idu Grecko trestat a poucat, ako sa ma riadit chod statu. Co je nonsens.

Odbocim od temy kus ale je to nieco podobne ako ked sa USA "hra" na policajta a siritela osvety vo svete. "Najdemokratickejsia" krajina ktora uzasnu, slobodnu demokraciu siri vsade do sveta (vacsinou pomocou financnych sankcii, embárg a armadou) a pritom u nich doma sa porusuje ustava, zakony ako patriot act su urazkou ludskych prav a slobod, krajina ma obrovsku nezamestnanost (podla niektorych zdrojov az 22%, oficialne uvadzaju cca 9%- z toho je ale vylucena znacna cast nepracujucich, viac ozrejmi clanok http://www.eutimes.net/2011/03/real-us-unemployment-rate-may-be-22-percent-for-february/), kriminalita je dennodenna realita, zdravotne sluzby sa stavaju komoditou pre bohatych, v skolach ich tusim ucia len ako sa vystrielat-toto bolo myslene viac ako "zart", myslim ze viete na co narazam. A namiesto riesenia tychto problemov a financovania rozvoja krajiny oni daju cez 700 miliard USDolarov na armadu- to je mozno povazovat za investiciu do statu, kedze vo vojenskom odvetvi pracuje mnoho americanov, no tieto peniaze by sa dali vyuzit priamo na riesenie uvedenych problemov. A takato krajina hra reprezentativnu ulohu v sireni "demokracie". dalsi nonsens.


uhadni   |   ip:85.135.15   |   2011-06-25  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Objavil som super prednasku o fungovani dnesnych statov, trhu, socialnej sfere. je to 9 dielna seria(po 10 min) na youtube.Odporucam. Pan Keller to vysvetluje velmi zretelne aj pre lajkov. (jedna myslienka z prednasky : usa znizuje socialnu podporu pre vystavbu bytov a tieto financie idu do vystavby vaznic...zaujimave riesenie socialnych problemov svojich obyvatelov to zas amici vymysleli, btw vo vazeniach je 2,25 miliona americanov a tito sa tiez nerataju medzi nezamestnanych - to na doplnenie mojho tvrdenia o prispevok vyssie)

http://www.youtube.com/watch?v=CY47vSevyQM&;feature=related


uhadni   |   ip:85.135.13   |   2011-06-26  (02:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dalsia super prednaska a debata o ekonomike

http://www.youtube.com/watch?v=wdwmhXOsN-E&;feature=relmfu

debata http://www.youtube.com/watch?v=zbB442Efm5c&;feature=relmfu


vierona   |   ip:95.102.19   |   2011-06-26  (06:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  W.Tarpley - Soros & Co. contra Europa v google

dňa 18.06.2011
realista   |   ip:91.148.12   |   2011-06-26  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uhadni nepolemizujem nad pravdami ktoré si napísal ale stale trvám na tom že požičiať si len na to aby som sa dobre najedol je ekonomické KO.
Prečo nik nenapíše o koľko Gréci svoj dlh za ten rok svojím šetrením znížili ! Ja ti to teda poviem: o nikoľko - ten sa akúrát zvýšil!!! A pointa...? No nešetria iba o tom rozpravajú...
A teraz chcú ďaľšie love!!!
U nás dôchodky nie sú 2 000 € u nás ak si žije niekto nad pomery je štát-vlada=papaláši nič neprodujú a berúúúúú.


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-06-26  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Realista plne stebou suhlasim... A dlh sa zvysil snad v kazdej krajine EU bo boly nutene si poziciat aby pozicaly Grecku juj neh zije MMF


uhadni   |   ip:85.135.16   |   2011-06-26  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme ze ich vyjadrenia o setreni a snahe zachranit ekonomiku a tym aj samotny stat su len jalove reci pre masy. Ako ale vidno aj masam to uz doslo a vysli do ulic. Bohuzial s tym asi vela nespravia- ano suhlasim ze aj ludia mali protestovat proti svojim nadhodnotenym dochodkom uz vtedy, no toto je opat chyba viacmenej statu, lebo to tak nastavil a ludia pravdepodobne predpokladali ze je to vysledok ich velmi produktivneho nic nerobenia a tak boli ticho.
Dalsia absurdita, aj ty o tom pises realista, ze sa snazia splatit dlhy dlhmi. Tu uz pre normalneho cloveka ostava rozum stat.
O tom znizovani setrenim by sa dalo diskutovat. Kedze ma krajina take obrovske dlhy a z toho vyplyvajuce uroky, obavam sa ze ani keby svoje vydavky ( administrativa, platy, dochodky,...) zoskrtali o bohviekolko, uz ich to aj tak nezachrani. Samozrejme toto trva ovela dlhsie ako "medializovane problemy" Grecka. Setrenie ma obrovsky vyznam vzhladom na efektivitu vyuzivania prijmov. Avsak ak prijmy su mensie ako vydavky(kvoli dlhom) tak setrenie je opat len oddalovanie konca.

Ja sa len obavam ze akonahle krachne Grecko (nepisem o moznosti krachu , ale o case kedy sa tak stane) pojdu za nim aj ostatne staty EU. Nie kvoli tomu zeby Grecko bolo nejaka silna ekonomika a krajiny nebudu mat kde exportovat svoje tovary, ale preto, lebo sa zacne (uz sa tak scasti deje) spekulovat o udrzatelnosti EU a o funkcii a stabilite eura. Tento efekt len umocnia pady Spanielska, Irska a dalsich.

Vsimol som si ze so sebou obaja suhlasime, len to inak opisujeme :)

Inak na mozne rozsirenie informacii ako sa v eurozone setri. Prikladom bude nase krasne Slovensko :
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-49691100-miklos-vyrobil-sekeru-mina-viac-ako-pociatek
Takto to bohuzial ide uz roky. Po malych krockoch (2-5%) sa stale viac a viac zadlzujeme.
Dalsie video+clanok k tejto teme : http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&;hraj=1947


uhadni   |   ip:85.135.16   |   2011-06-26  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby sme boli objektivnejsi, tu je clanok o pracovitosti/lenivosti Grekov.

http://chmelar.blog.respekt.ihned.cz/c1-52122490-at-si-lini-rekove-pomuzou-sami


mondie   |   ip:212.29.3.   |   2011-06-29  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdravim, pani vieru a jej cisla, napr.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html


jardob   |   ip:78.98.166   |   2011-06-30  (00:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedže ekonomika je skryty podvod na obyvatelstvo, a vsetko smeruje k coraz silnejsiemu vplyvu sukromnych bank, kiez by sa zrodila na svete propaganda, s cielom znarodnit sukromny majetok bank (je to len taka nahla nedomyslena myslienka :-)). Lenze aj keby sa stat pokusal takto "nemoralne" zachranit ekonomiku a ludsku dostojnost, je velka pravdepodobnost, ze do popredia a riadiacich pozicii by sa dostali zasa len ti isti ludia, ktori stali v pozadi privatnych bank. Stalo sa to po revolucii, a deje sa to stale. Tazko povedat ci existuje riesenie ako sa vymanit z pazurov financnej oligarchie. V prvom rade v state rozhoduje vlada, nie obycajni ludia, ti maju bezne minimalny vplyv na to co sa v state deje. Podla mna, civilizacie sa nevyvyjaju do nekonecna. Civilizacie, ako aj rise rastu, nakoniec zaniknu a vzniknu nove. Niečo sa po tych starych zachova, nieco nie, criepky mudrosti obcas ostanu lezat na zemi a niekto si ich vsimne. Niekedy neostane nic. Teraz mi napadlo ak sa v cine opakuju roky podla zvierat, podobne ako sme aj ako ludstvo malo dobu kamennu, medenu atd. Tato epocha ludskych dejin by sa dala nazvat epochou financneho tigra (zvierata, selmi). Iste je ze aj tato epocha ma svoj zaciatok a koniec, nez ju nasledne nahradi ina civilizacia ludi a spolocenske zriadenie. Nic netrva vecne, vzdy sa skratka nieco stane a ukonci eru nejakej epochy ludstva..


Dopamin   |   ip:195.91.11   |   2011-07-04  (02:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=QHFK1yKfiGo


Lucia   |   ip:87.244.22   |   2011-07-07  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Plne s vami suhlasim... smeruje to vsetko niekam do haja...


Peter . fikymigu16   |   ip:85.237.22   |   2011-11-03  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celkom rozumna diskusia, pravda je že finančná oligarchia má silnú moc, s tým asi súhlasíte všetci. Ja vidím toto riešenie, v krajinách by mali vzniknúť národné hnutia za oslobodenie sa od bankárov a kapitálu. Pozrite, ako sa má napr. živnostník či malý podnikateľ, neustále si v strachu či ekonomicky prežiješ, zamestnanci sú zas platení mizerne - cieľ je aby si všetci brali úvery a dostali sa do područia. Riešením je znárodnenie bánk, veľkých firiem, obmedziť fungovanie podnikania len na malé a stredné firmy a podporiť ho!! Takto zostane zisk plynúci inak súkromníkom všetkým ľuďom, banky a podniky by fungovali ako akciové spoločnosti riadené manažérmi s princípom ich motivácie k dobrým hospodárskym výsledkom a mali by garantovanú pracovnú pozíciu kontraktom - neviem či tak nejak nefunguje aj ČEZ, to je dôležité aby sa dobre hospodárilo.Súkromná firma sa nemôže stať silnejšou ako štát. Ľudia by nevolili poltické strany ale osobnosti z regiónov v priamych voľbách, okrem toho by sa mala posilniť kompetencia samospráv na úkor centra.
Takto nejak by to mohlo fungovať.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Jak dosahnout zmeny?!

To ze svet neni svobodnym a ani humannim mistem pro zivot, si uz skoro vsichni uvedomujeme. Nikdo z nas ale nevi jak celou zmenu odstartovat, mnohdy se rozdelujeme do nesmyslnych skupin a jeste sami deme proti sobe... Misto abysme tahli za jeden provaz! To musi skoncit! Zapojte se do diskuze! Dejme hlavy dohromady. A popremyslejme spolecne jak tento svet zmenit...


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru

Drahí slováci v Amerike.

Jedzte šupky?!

NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy...

Obrana pred psychopatmi III

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2914 s