23. Máj 2019
    
Voľná energia je na svete, ale ... - Dolezite.sk

Voľná energia je na svete, ale ...


  2009-06-14  (22:18)  |  Technológie
  64% hlasovalo = 4  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Voľná energia je na svete, ale ...

Prvý signál, že s našou fyzikou čosi nie je v poriadku, sa objavil už začiatkom šesťdesiatich rokov 20. storočia: išlo o obyčajného chrobáka. Keď tento hmyz vedci dôkladne preskúmali, ukázalo sa že povrch jeho krídiel a rýchlosť, akou sa pohybuje, nevytvára dostatočnú aerodynamickú silu, aby mohol lietať. Chrobák však zrejme nepoznal fyziku a lietal ďalej. Všetko ukazuje na to, že nemieni počúvať akademikov. Nie je sám. Čoraz častejšie sa ozývajú odvážlivci vymýšľajúci zariadenia, ktorých podstata fungovania sa prieči všetkým zásadám súčasnej fyziky a popiera svojou existenciou tvrdenia najväčších vedeckých autorít. Americký inžinier Howard Johnson, autor mnohých nových významných a vedeckých a ,,vedecky pochybných“ vynálezov, majiteľ niekoľkých patentov, jedného dňa zišiel z vedeckej cesty a stal sa disidentom vo svete fyziky. Napriek všetkým názorom o beznádejnosti svojho konania, proti všetkým a proti "zdravému rozumu" zostrojil motor, ktorý môže pracovať bez napájania zvonka.

johnson_generator.jpgKeď sa po prvý raz objavil na patentovom úrade s modelom motora a kompletnou dokumentáciou, dozvedel sa od tamojších úradníkov, že Patentový úrad USA nie je miestom, kde by sa chceli zaoberať perpetuom mobile. Našťastie pre seba a na pohoršenie fyzikov po rokoch experimentálnych ukážok a tvrdej práce, patentoval svoju kacírsku mašinu pod číslom 4151431. Opísal vo svojom patente činnosť motora poháňaného voľnými elektrónmi, aké obsahujú obyčajné magnety. Johsnson dospel k názoru, že energia elektrónov pohybujúcich sa v magnetoch, pri ich náležitom usporiadaní, môže byť sama osebe nevyčerpateľným zdrojom sily, schopnej poháňať veľké motory, turbíny, ba dokonca celé vlaky. A nie je to len teória. Prototypy motorov, ktoré vyrobil, pracujú bez výhrad, hoci ani Johnson sám nedokáže objasniť, ako k tomu dochádza, najmä ak takéto konanie je v rozpore so základným zákonom zachovania hmoty a energie. Z hľadiska fyziky by takéto stroje vôbec nemali fungovať. Ale fungujú. Akoby fyzika zrazu dostala schizofréniu. Aj motor funguje, aj zákony...


Kozmická batéria
To že nik nemá rád konštruktérov, ktorí s fyzikou zaobchádzajú bezstarostne, svedčí aj prípad takzvaného Joe Oeho ohniva. Je prekvapujúco jednoduché, dostatočne napája motor konvenčného auta, čerpajúc svoju silu z kozmu. Podľa skupiny vynálezcov ide o toto: v koncentricky umiestnených cylindroch ponorených do obyčajnej vody, sa zbierajú ako v kondenzátore zlomky orgonálnej energie, vyžarovanej kozmom. Nazýva sa orgon. Je to energia, ktorá nikoho nič nestojí a je praktický nevyčerpateľná, konštruktéri nedokážu objasniť, ako k tomu dochádza. Tak či onak ohnivo funguje a autá, ním vybavené, sa pohybujú bez problémov. Aj na tento vynález udelil /po rokoch sporov/ Francúzky patentový úrad patent pod číslom 60986, v zapätí vynález uložili do zásuvky. V posledných desaťročiach sa veľa hovorí o tzv. energii zadarmo. Mnohí experti však veľmi vážne tvrdia, že rozvoj zariadení generujúcich túto energiu už desaťročia účinne blokujú finančné elity a vlády jednotlivých krajín za mlčanlivého súhlasu spoločenstiev, ľahko podliehajúcich manipuláciám. Existujú dôkazy o tom, že vzniklo veľa metód umožňujúcich vytváranie obrovského množstva energie s minimálnymi nákladmi, ale žiadna z nich ,,nevstúpila do života“. Prečo? Väčšina spomínaných metód nejakým spôsobom súvisí so skrytým poľom éteru. Zdrojom energie, ktoré ,,moderná“ veda zvyčajne ignoruje. Netradičných zdrojov pohonu je veľa. Posilňovač relé Nicolu Teslu, zariadenie na energiu žiarenia T.H. Morayho, motor EMA E.Grayho či testatický stroj P.Baumana - všetky tieto vynálezy poháňa "energia žiarenia“. Túto prirodzenú formu energie, chybne označovanú ako ,,statická elektrina“, možno získať bez prostredne z okolia alebo extrahovať z obyčajnej elektriny metódou frakcionovania. Švajčiarska organizácia Methernitha Community má v súčasnosti šesť činných modelov nepoháňaných žiadnym palivom, ktoré čerpajú silu zo zásob spomínanej energie. Viacerých vynálezcom sa podarilo skonštruovať funkčné zariadenia, ktoré uvádzajú motor do chodu pomocou samých stálych magnetov. Okrem toho existujú mnohé vynálezy na ohrev vody, ktoré v konečnom dôsledku vedú k vzniku neobmedzeného množstva vodíkového paliva na pohon motorov. Ešte nezvyčajnejšie je, že v roku 1957 Freedman z USA si dal patentovať istý druh zliatiny, ktorá rozkladá vodu na vodík a kyslík bez akéhokoľvek prispenia elektrického prúdu, pričom sama zliatina nepodlieha žiadnym chemickým zmenám. Znamená to, že pomocou kúska tejto zliatiny možno vytvárať vodík z vody celkom bezplatne a nekonečne...

Dosť pre každého
Takto by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho a spomenúť reakciu studenej jadrovej syntézy, tepelné pumpy podporované slnečnou energiou atď. Existujú desiatky iných systémov, ktoré dobre fungujú a sú overené. Jednoznačne z nich vyplýva, že technológie využívajúce ,,energiu zadarmo“ sú už hotové a čakajú na využitie. Táto energia nás môže zbaviť znečistenia a je jej dosť pre každého. Umožnila by napríklad uzavrieť všetky atómové elektrárne, odsoliť neobmedzené množstvo morskej vody a dodať ju do najzapadlejších kútov sveta, pestovať rastliny v skleníkoch aj v zime a to kdekoľvek. Všetky tieto zázračné výhody, ktoré by uľahčili a zlepšili náš život na tejto planéte, a to každému, však nemôžeme využívať. Otázka znie, komu prospeje takéto zdržiavanie spomínaných vynálezov?money23.jpgExistujú štyri mohutné sily, ktoré vytvárajú túto situáciu. Na prvom mieste je monopol peňazí. Ten je v rukách neveľkého množstva súkromných bánk ktoré sú vo vlastníctve najbohatších rodín sveta. Tie chcú prebrať kontrolu nad kapitálom vo svete, čiže chcú prebrať kontrolu nad životom každého z nás... Druhou silou, ktorá brzdí všeobecný prístup k technológiám ,,energie zadarmo“, sú vlády jednotlivých krajín. Existuje ustavičná, bezohľadná rivalita opozície a možnosť vplyvu na to, čo sa deje vo svete, pričom vždy vyhráva ,,najsilnejšia“ strana. V ekonomike sa to volá ,,zlatý zákon“, ktorý hlása, že ,,ten, kto má zlato, určuje zákon“. Rovnako je v politike, ibaže tento proces má viac darvinovský charakter. Jednoducho tu pôsobí zásada ,,prežitia najobratnejšieho“. V politike ,,najobratnejší“ znamená spravidla najsilnejšiu stranu, takú, ktorá je schopná použiť najšpinavšie metódy. Získanie prístupu k neobmedzeným zásobám energie v súčasnom stave vzťahov, panujúcich na našej planéte, nepochybne povedie k zmene ,,rovnováhy síl“. To by mohlo viesť k všeobecnej vojne, ktorej cieľom by bolo ,,znemožniť iným“ mať výhody v podstate z neobmedzeného bohatstva a sily. Všetci budú chcieť vlastniť túto technológiu a zároveň sa snažiť znemožniť, aby ju dostali iní. Preto vlády jednotlivých krajín sú druhou silou usilujúcou sa znemožniť všeobecný prístup k ,,energii zadarmo“. Ich zbraňou je neudeľovanie patentov, zdôvodňované bezpečnosťou krajiny, hrozby vynálezcom, odpočúvanie ich telefónov, krádež ich vlastníctva a iné druhy šikanovania.. Silou, ktorá znemožňuje všeobecný prístup k spomínaným technológiám, sú skupiny šarlatánov, bláznivých vynálezcov a podvodníkov /v USA dodnes funguje človek nahovárajúci státisíce ľudí na namontovanie elektrického generátora poháňaného ,,energiou zadarmo“/. Tí potom ideálne diskreditujú skutočné výdobytky v oblasti získavania ,,energie zadarmo“. Jediná osoba, ktorá podvádza vo veľkom, dokáže zničiť dôveru ľudí v celej krajne k spomínanej technológii. Doktor Peter Lindemann, ktorý je známou autoritou v oblasti praktického použitia viacerých revolučných technológií, tvrdí, že takmer každý z nás, tak ako vlády, túži prežiť. Bojíme sa neznámeho, aj keď vieme, že sa za ním skrýva veľká odmena. Podľa neho však existuje iba jediná sila, brániaca všeobecnému prístupu k energii zadarmo, ktorou je nemorálna motivácia správania sa živočícha menom človek. Technológia ,,energie zadarmo“ je vonkajšou manifestáciou Božej štedrosti. Je to hybná sila ekonomiky osvietenej spoločnosti, v ktorej má každý to, čo potrebuje. Objavenie sa technológii ,,zadarmo“ je príznakom úsvitu civilizovanejších čias. Podľa Lindemanna nik z tejto energie nezbohatne, nik jej pomocou neovládne svet. Je to skutočný dar Boží. Núti všetkých k zodpovednosti za to, čo robíme, k sebadisciplíne. Lindemann píše: ,,Súčasná civilizácia dosiahla vrchol svojich možností, pretože zasiala semená svojej vlastnej premeny. Neduchovnému ľudskému tvorovi nemožno zveriť energiu zadarmo“, lebo bude robiť to, čo vždy, čiže neľútostne ťahať výhody jeden od druhého, alebo sa v procese rivality navzájom zabíjať. Ak siahnete po knihe Atlas Shrugged alebo po správe Rímskeho klubu o obmedzení vývoja, dozviete sa, že najbohatšie rody vedia o tom desaťročia a plánujú žiť vo svete energie zadarmo a opäť nás všetkých udržiavať v súčasnom stave vedomia. To nie je nič nové. Kráľova vždy považovali ľud za svojich poddaných. Nové je však to, že vy i ja sa môžeme lepšie dorozumieť ako doteraz.Šanca novej spoločnosti
Začína sa diať čosi neobyčajné: vynálezci zverejňujú svoje vynálezy namiesto toho, aby si ich dali patentovať alebo ich udržiavali v tajnosti. Informujú o nových energiách v knihách, videom, internetom. Hoci práve na internete je veľa balastu, hodnotných informácií aj tam pribúda /www.free-energy.fr, www.keelynet.com, www.rumor-millnews.com, www.gewo.cz


A ešte niečo
Keďže prvé dve sily nikdy nepripustia konštrukciu strojov poháňaných energiou ,,zadarmo“, jedinou možnosťou je zostrojiť ich samostatne alebo s priateľmi. Zbieraním informácií na túto tému sa každý môže stať ohnivkom v udalostiach, ktoré prinesú výhody všetkým. V súčasnosti už malé súkromné skupinky vypracúvajú ďalšie podrobnosti. Mnohí výsledky publikujú na internete. Lindemann tvrdí, že my všetci predstavujeme štvrtú silu. Keď sa postavíme proti ignorancii a nečinnosti, môžeme zmeniť históriu a spoločnými silami dosiahnuť, aby sa svet stal takým, aký chceme, aby bol. Napriek tomu ,,energia zadarmo“ už je na svete a celkom zmení náš život, naše vzájomné vzťahy. Musíme však najskôr, tak ako vo všetkých ostatných prípadoch súvisiacich s duchovnou vierou, manifestovať svoju veľkodušnosť a vieru vo vlastný život.Epochálny vynález bez pohybového generátoru, ktorý dodáva elektrinu zadarmo, trvale a bez obmedzenia. Tento prístroj bol pomenovaný svojím vynálezcom ako bez pohybový elektromagnetický generátor, teda anglický MEG. Tento článok spôsobil značný rozruch, ale aj nedôveru, zrejme asi tiež preto, že ani svetové média sa o ničom takom nikdy nezmieňovali. MEG predstavuje revoluční prístup k výrobe energie pre stále náročnejšie hospodárstvo. Avšak zároveň sa môže stať obrovským ohrozením pre energetické spoločnosti. Je nesporné, že až vrastie do svojej predurčenej roly, podrobí si trh a poskytne ľudstvu trvalý a predovšetkým čistý zdroj energie, čo zatiaľ za prijateľnú cenu dosial nedokázal žiadny iný energetický zdroj. Pre laika je MEG jednoducho technický zázrak. Pokiaľ si však pozorne prečítate pár nasledujúcich riadkov, pochopíte že sa o žiadny zázrak nejedná, pokiaľ nepochopíte bude to pre vás zázrak, niektorí sa tomu budú neveriacky vysmievať. Takýto prístup je u nás ľudí bohužiaľ častý, avšak len do tej doby, než nám to niekto povie v televízii. Predovšetkým je treba sa zoznámiť s jeho hlavnými časťami.

Permanentní magnet: Najdôležitejším prvkom zariadenia je permanentný magnet zakreslený uprostred schematu. Na tomto zobrazení je tyčový a z neho na vrchu a dole vybiehajúca línia magnetického pola. Tento magnet je nutný pre funkciu prístroja hlavne pre jeho naštartovanie.

Materiál jadra: Materiál jadra je nanokrištalická prenosová cesta magnetického toku. Namiesto toho aby magnetické siločiary cirkulovali v priestore medzi severným a južným pólom magnetu, vstupujú do nanokrištalickéj prenosovej cesty v materiály jadra. Výnimočné vlastnosti dovolili tomuto materiálu, aby sa zmocnili celého magnetického poľa permanentného magnetu, tak že sa tu mimo jadra žiadne voľne magnetické pole nevyskytuje.

Kolektorové cievky: Miesto odberu energie bezohybového elektromagnetického generátoru sú kolektorové cievky.

Vstupné cievky: Sú body riadeného vzostupu energie, ktorá uvádza do pohybu ich oveľa väčšie množstvo.

Ako MEG funguje?
Ide o konverziu – premenu energie vektorového potenciálu vonkajšieho poľa Zeme do magnetického poľa, pohybujúceho sa vo vnútri uzavretej magnetickej slučky.

Dostatočná voľna energia vonkajšieho poľa našej Zeme sa pričíta k magnetickému poľu vo vnútri uzavretej slučky.

Prerušovaná činnosť vstupnej cievky v podstate funguje tak, že riadi prísun tejto voľnej energie vonkajšieho poľa.

Uzavretý okruh je nútený spolupracovať s vnútorným magnetickým poľom a snaží sa v tejto situácii o vyrovnanie nerovnovážnych pomerov. Preto sa prechodne manko energia magnetického poľa vo vnútri uzavretého okruhu, ktorá je neustále odčerpávaná na výstupoch kolektorových cievok, doplňuje o ďalšiu ,,voľnú“ energiu vstupujúcu z vonka.

Energia z MEGu odvádzame z kolektorových cievok. Ľahko pritom zistíme, že kolektorom odoberáme šesťkrát väčšie množstvo elektrickej energie, než je množstvo dodávané do vstupných cievok. Ak však časť takto získanej energie opäť prevedieme späť do vstupných cievok, predstavuje nepretržitý a nekonečný energetický prebytok ten bezplatný prúd.

Prúd zadarmo
Energetický tok plynúci z MEGu skutočne predstavuje výsledný produkt či výstup, nahrádzajúci stratové splodiny systémov poháňaných fosílnymi palivami, ako napríklad automobilový motor. To čo bol odpad, to tu predstavuje užitočný výkon, využiteľný ako bežná elektrina odoberaná z rozvodovej siete.

Čo doteraz bráni správnemu pochopeniu MEGu?
MEG používa malé množstvo energie k premene, to znamená k čerpaniu oveľa väčšieho množstva inak nepoužiteľného energetického toku, a to kontrolovateľnou, čistou a pohodlnejšou formou než doteraz. To u niektorých ľudí vyvolalo ,,škrabanie na hlave“, ide totiž o úplne nový spôsob, ako zachádzať s prúdom. U ľudí, ktorí majú pocit, že sú dôverne oboznámený s princípmi zachovania energií, to predstavuje nutnosť značného posunu v spôsobe uvažovania. Zásluhou intenzívneho vyučovania ku spôsobu myslenia, pri ktorom sa preberajú výhradne uzavreté systémy, to môže vzdorovať roky. A to je tiež zámer ropných spoločností, ktoré financujú vysoké učenie a určujú tiež smer a mantinely ,,vhodnej“ výučby. Otvorený systém bez pohybového elektromagnetického generátoru môže do výstupu vtiahnuť energiu okolia a preto je sním neustále v interakcii. To vedel Nikola Tesla, ktorý takto vedel poháňať svoj elektromobil. Zásluhou nového pohľadu na prúdenie energii otvára MEG novú cestu. V týchto chvíľach si ešte ani nevieme uvedomiť o aký významný vynález sa jedná. Určite to však pochopíme v tom okamžiku, ako náhle sa MEG objaví na trhu. Podľa informácií to vyzerá, že sa toho už skoro dočkáme.

Zdroj: www.prop.skShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-14  (23:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Volnou energií se zabýval http://www.mwm.cz/ . Učinil jsem také nějaké pokusy s motorem s permanentními magnety,ale bezvýsledně. Konzultoval jsem to s redaktorem tohoto magazínu,ten mi sdělil že podobný přístroj testoval s inženýry za pomoci výpočetní techniky a drahých měřících přístrojů. Také bezvýsledně. Podařilo se někomu z vás něco podobného sestrojit?


Marko   |   ip:195.168.1   |   2009-06-14  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Absolutny suhlas!
Zaujimave citanie je aj na http://free-energy.webpark.cz/?X


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (00:29)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vy si nezasluzite energiu zaddarmo a tak platite.Nedokazete odmietnut zle,dostanete zle.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jeee, aj tu je iluminator - boh :D Pocuvajte ho, on vie pravdu!
Nedokaze odmietnut okomentovat vas, pretoze to vy zacinate. Len on ma pravdu, nikto iny!
A predstav si, zasluzime si energiu zadarmo. Elita ju ma, preco ju nemozeme mat aj my? My sme im to vymysleli, nie je to ani ich napad. Elita nam kradne nase vymysly a nechava nam veci ako auta na naftu. Keby sme mali cistu energiu a auta na baterky tak nenicime zivotne prostredie. A to je chyba elity, nie nas.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (00:44)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Keby ste si zasluzili zadarmo, mali by ste zadarmo. Oni nic nekradnu. Za vsetko zaplatia a ked sa niekto zapreda,je to jeho problem.To niesu vase napady.To su sukromne napady a ten kto to spravi si moze robit co chce.Nebudete predsa brat to co spravi niekto iny pokial nebude suhlasit.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (00:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, nic nekradnu. Uz cirkev, nimi zalozena, nas okradala o vsetko. Knazi nic nerobili len brali dane. Teraz je to to iste - financna kriza, kedy my sme prisli o majetky a elita sa este len viac obohatila. Tak isto vyzerali aj vsetky krachy na burze - slusni ludia prisli o svoje majetky a prachy, na ktore cestne a tvrdo makali... a tie svine, co ani prstom nepohli si zobrali uplne vsetko... elita nam nechce dobre, elita nas chce obrat o vsetko


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (00:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Lidé se zpovídají ze svých hříchů, aby ulehčili svědomí - a mohli bez starostí jít a znovu páchat hříchy, obvykle tytéž.


Keby ste si nepoziciavali,nebrali by vam majetky.Preto vas ucim ako sa mozete stat lepsimi.Keby tvrdo makali,mali by aj bez poziciavania.sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (01:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia tvrdo makaju celu svoju existenciu a nikde sa nedostali. Od otrokarstva, cez feudalizmus este aj v socializme aj v kapitalizme ludia len tvrdo makaju a maju cim dalej tym menej. Je to prave elita, ktora nehybe ani prstom a hrabe majetky bez toho, aby brali ohlad na nas alebo svet okolo seba.

A co sa tyka hriechov, ty sam si proti biblii.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (01:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zivot je boj, kto bojoval, dostal sa. Boj sam so sebou.Elita ma dost, nepotrebuje vase drobaky.Potrebuje rozumnu spolocnost.


pepanos   |   ip:78.99.193   |   2009-06-15  (01:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto je riadna haluška, tento článok... Som sa pobavil. Sci-fi ľúbim.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (01:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kravina... Ty bojujes sam so sebou dneska cely den a nedostal si sa nikde. stale si len a len ty sam zacykleny... elita ma dost od nas, drobaky nam berie ale stale. rozumna spolocnost by bola, keby elita rozdala svoje prachy medzi nas, aby neumierali deti v afrike. potom by sme ich brali ako normalnych a rozumeli by sme si. nekritizovali by ich, keby makali. lenze oni nemakaju. takisto jak ty. len kecas a kecas ale nic z teba... inak za chvilu pojdem spat, takze dobru noc


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (01:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty nevies kam sa chcem dostat.Mozno prave na tomto mieste chcem ostat,aby prisiel vysledok toho,co som si zaumienil.Vy by ste len prachy chceli.Zarobte si.Je vas problem,ze ste neschopny zarabat velke prachy.


Ramus   |   ip:85.135.20   |   2009-06-15  (02:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator: Pride doba ked nebudu ziadne prachy , a tak nikto nebude kupit, predat, zdierat ani zadlzit sa. Ludia nesu taky sprost aby sa donekonecna nechali zotrocovat tymto primitivnym systemom. Zistia ze peniaze sa nedaju žrať. Ta doba uz klope na dvere , od toho okamihu ked tie dvere niekto otvori tak ludia sa uz nebudu rozdelovat na bohatych a chudobnych, ale na inteligentnych a sprostych. A ty sprosty budu aj tak stastny.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (02:24)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To nikdy nepride.Ludia su falosny, vzdy sa budu zapredavat a preto pride kontrola elity.Moc pozeras zeitgeist,ale to ta prejde.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (05:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Iluminator, zase dokonale opisujes seba. Ty si falosny, zapredal si sa elite, ktora ti ovladla mozog a poriadne vymyla. Preto vidis len svoju pravdu a nic viac. Preto nam nedokazes rozumiet, zatial co my sme ta odhalili uz ked si napisal svoj prvy prispevok - si uplne mimo. Ci uz mentalnou poruchou alebo naschval, to povedat neviem, ale si len zahladeny sam do seba. Nic viac ako seba nevidis, pozeras sa na nas a vidis tam seba, pozeras sa po svete a vidis tam... seba. Potom, ako velky inteligent, odsudzujes nas za svoje vlastne predstavy, ktore maju "realny" a "pravdivy" zaklad - z tvojej vlastnej hlavy. Nevyvratitelny, pretoze ty ho pouzivas ako axiom a tie veci sa logicky vyvratit nedaju.
Si len obycajny pokrytec a klamar, ktory klame sam seba a prezentuje sa ako "ten, ktory uci a otvara oci". Smola.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (05:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A co sa tyka zeitgeistu, ten film by si nepochopil aj keby ti ho niekto prehral nasilu za tvojou elitackou oponou v mozgu - ty to proste nechces, ide to proti tvojim zakladnym axiomom a preto ten film musi byt potupeny aj v ociach inych ludi. Si priserne jednoduchy.


hlupy jano   |   ip:78.99.61.   |   2009-06-15  (06:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skoda ze to co pise sa v clanku neni pravda.hmm.s tym chrobakom autor tym mysli asi chrusta.raz to bolo publikovane ze chrust lieta aj ked nema aerodynamicke kridla.to chrust je velmi tazky a vrchne krovky tie hnede maju blby tvar.takze ked chrust leti vydava ohromne mnozstvo energie.preto lieta len na kratke vzdialenosti.prakticky len prelet zo stromu na strom.nedrzi ho ziadna kozmicka energia bohuzial.skoda.hhmm.


Laco   |   ip:213.68.14   |   2009-06-15  (07:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby to vsetko bola pravda, nedalo by sa to donekonecna utajovat, davat do sufliku atd. Tak vela ludi sa neda umlcat.


nikita   |   ip:84.245.88   |   2009-06-15  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslim. ze taka energia je mozna, len este nie sme na takej urovni aby sme to pochipili a prisli na to, mozno je to jednoduchsie ako sazda, ludia v jaskyni si tiez nevedeli predstavit inu energiu ako ohen, lebo neboli na takej urovni aby pochopili napr. elektrinu, mozno sme aj my voci novemu zdroju energii este jaskynni ludia


why 1   |   ip:78.98.123   |   2009-06-15  (07:50)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ilu-eliminator ...
skoda reagovat na tvoje "perly"... a pre buducnost navrhujem vsetkym ctenym prispievatelom odpovedat tomuto individuu bodkami - takto ... Nereagovat bude najlepsia odpoved.


sharpiq   |   ip:80.242.16   |   2009-06-15  (08:48)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  sage: sice off-topic, ale stale sa mi paci pristup, my nic, to ONI su ti zli. Ak tvrdis ze "Ludia tvrdo makaju celu svoju existenciu a nikde sa nedostali." asi by si si mal trosku nastudovat historiu a porovnat si napr. dnesny stav, kde ma kadejaka luza internet, auto, dom a kazdy den co do ust so stavom napr. pred priemyselnou revoluciou. To ze zbohatnu elity vzdy v konecnom dosledku znamena ze zbohatnu VSETCI. Akurat niektori zavistlivi pseudo-komunisti budu vzdy nariekat ze oni maju viac.

Hrozne sa mi paci ked stale niekto spomina najbohatsich ludi planety, zoberme si napr. Billa Gatesa. Je bohaty ze je to az nezdrave, ale kto sleduje jeho karieru vie, ze musel zo zaciatku strasne riskovat a sanca bola mozno 1:20 ze mu to vyjde. KTO z vas zavistlivych chudakov by bol schopny investovatv 20tke vlastne uspory a ist rozbiehat novy biznis v oblasti o ktorej este nikto pomaly nic nevie? Kolko z vas radsej islo vyslapanou cestou zakladna-stredna-vysoka skola-priemerne zamestnanie len aby neriskovalo?


2ge   |   ip:58.147.52   |   2009-06-15  (08:55)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  pre autora: vyskusal si co i len jeden pristroj, ktory si opisal (energia zadarmo), alebo si len prebral clanky ? Vies, je velmi dolezite pisat o tom, co si aj skusil. Ucia nas - never nikomu, len sebe (teda neucia nas, ale tak by to malo byt). Co aj ked teba oklamali (nevedomky, tak ako si nas oklamal ty?)

Preto otazka znie: KTO VYSKUSAL TIETO VECI a kde to najst. Clanok je jedna vec, realita druha. Ja zo zasady neverim nikomu, iba sebe.


nikita   |   ip:84.245.88   |   2009-06-15  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v podstate mas pravdu, lebo hranice kedy clovek povie mam uz dost asi neexistuju, lebo k zivotu clovek nepotrebuje vela,skor je to o chceni ako o potrebe


vlady   |   ip:88.146.20   |   2009-06-15  (09:03)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jsem potěšen že na Slovensku je věnován prostor pro tyto vynálezy. Rád chodím na váš server. Také se tomu věnuji. http://vmiksik.sweb.cz


Bee bee   |   ip:87.197.13   |   2009-06-15  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten chrobak, ktory sa spominal, nie je chrust, ale cmeliak.
To len na okraj.

A ak neplati zakon zachovania energie, tak z toho by vyplyvali velmi zaujimave uvahy a moznosti ohladom vesmiru a mozno aj Boha... to len na druhy okraj.

P.S. Pekny den


Bee bee   |   ip:87.197.13   |   2009-06-15  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz ma napadlo, ze poznam aj par ludi,ktori nechapem ako mozu vobec chodit, mozno tiez pouzivaju nejaku volnu energiu :o)))


Bee bee   |   ip:87.197.13   |   2009-06-15  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby vsetky prispevky neboli az take pesimisticke:

http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&;sid=5752
._.   |   ip:86.1.171.   |   2009-06-15  (11:13)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tendencny clanok,tentoraz z opacneho spektra tabora.Staci sledovat jednotlive odborne vyrazy,hladanie senzacii za kazdu cenu a oblbovanie nevzdelanych ludi.Sorry,davam minus.


Guru   |   ip:78.108.14   |   2009-06-15  (11:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Lidi, vše bude v pohodě. Tento rok bude veřejně představena FREE ENERGY technologie firmy STEORN www.steorn.com

Technologie je levná, dostupná, škálovatelná, mobilní. Žádné emise, žádný solar, vítr ani studená fúze.

Nejedná se o podvod ani o trik.

Počínaje 18.6. má 300 vývojářů zadarmo přístup k jejich technologii.

Každý čtvrtek až do 20.8. dostanou zdarma 3 výukové e-learning moduly (lekce). Pro ostatní firmy bude technologie dostupná později v tomto roce - přesné datum se tají.

Kdo má pochybnost, může si pustit video z titulní stránky, kde 3 nezávislí inženýři se vyjadřují k celé záležitosti.


Laco   |   ip:213.68.14   |   2009-06-15  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Guru: A potom zazvonil budik...


kenan   |   ip:77.234.22   |   2009-06-15  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak sa vam zda volna energia ako nezmysel tak sa kuknite : http://www.youtube.com/watch?v=us7YB7eiOeQ&;feature=related
magneticky pulse motor : http://www.youtube.com/watch?v=bLXmpiUL2kw&;feature=PlayList&p=CF3B89C10B89965E&playnext=1&playnext_from=PL&index=5

zaujmave podanie zachovania energie : http://www.youtube.com/watch?v=a49d5cJOGQ0&;feature=related
tu dalsi prototyp http://www.youtube.com/watch?v=XisELMzrqgA&;feature=channel_page
toto je z 2003tieho roku http://www.youtube.com/watch?v=P4pMiBD21oo&;feature=channel_page

takto sa vytvara elektricka energia : http://www.youtube.com/watch?v=ZLAy-5IZzvI&;feature=related

a takto si ju mozete vyrabat vy doma a skladovat do autobaterii: http://www.youtube.com/watch?v=nD4qLXHSPhg&;feature=fvwkenan   |   ip:77.234.22   |   2009-06-15  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento clovek predstavuje MEG motor, ktory je spominany v clanku , a uspesne ho zaviedol do auta : http://www.youtube.com/watch?v=jt5z8L4LBJE&;feature=related


slaco   |   ip:213.151.2   |   2009-06-15  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto neveri nech si prenajme tento stroj

http://www.perendev-power.com/emm 300kw.htm


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Elita vie o vynalezcoch.Ma sledovacou medii, ale vela z vynalezou su len nefunkcne blbosti,ktorimi ludom znechutia nove technologie a budu sa ich bat kupovat.Velmi lahka hra na psychiku a mozem o tom aj pisat.Ludia sa lahko ovladaju, ale svoje sebecke vlastnosti im bude riesit cip.


nikita   |   ip:84.245.88   |   2009-06-15  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to chces povedat, ze vsetci vynalezci dob minulych boli sebecky?


:)   |   ip:85.216.25   |   2009-06-15  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale kam ty na toto vsetko chodis...


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby neboli,nepredali by patenty za relativne male peniaze.Mali na to pravo, vytvorili a teraz si uzivaju bohactva.Svojim sposobom sa vsak da povedat,ze boli sebecky.


nikita   |   ip:84.245.88   |   2009-06-15  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a je niekto podla teba aj nesebecky?


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj elita je sebecka, lebo chcu pre dobrych lepsi svet, ale tak isto aj pre seba. Tento druh sebectva je spravny.Kazdemu by malo ist o lepsi svet.Cipy vam konecne ukazu co je to nebat sa, pokial budete slusny.


nikta   |   ip:84.245.88   |   2009-06-15  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco stale hovoris vam, to chces povedat, ze bez cipov bude elita a ty jediny spravodlivy, no to klobuk dole asi pred tebou,ajajaj


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj pride poriadok a bude to lepsie.Dens rodia nedozrete matky deti a tie deti potom nepoznaju poriadne co robia a ake to ma vsetko nasledky.Bude to ine, lebo vzniknu specialne predmety na poukazanie toho,ako ma kazdy nas cin nasledok na vsetko ostatne.


lol   |   ip:88.102.22   |   2009-06-15  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lidi to sou nesmysly! Nezdá se vám divný že pokaždé když to nekdo sestrojí tak to nefunguje? Jsou to bludy a nesmysly. kdyby to fungovalo tak by stacilo aby to ukazali skeptickým vedcum. Ale protoze volan energie je nesmysl a internetova kachna tak nic takového nejde ukazat vedcum. Tyto stroje jsou jen na papire!


Me and you   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smrad iluminator obsadzuje aj dalsi nezavisly blog.
www.neutralzone.sk


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A teba je co do toho ? Vy obsadzujete kazdu diskusiu, rozsirujete vsade vas jeden pohlad a urazate tych,ktori tvrdia nieco ine.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Iluminator: najvacsia sranda je, ze cip nebude riesit nic. Len to, ze ludia budu trestani rovnako ako teraz. Nezmeni to ich podstatu, budu rovnaki ako su teraz.
A si to stale len ty, ktory rozsiruje jeden pohlad. Urazas vsetkych svojimi klamlivymi hrami sa pravdu a spravodlivost, nechapajuc zmysel ani jedneho ani druheho. Pysis sa logikou, ktoru ta ucil najskor nejaky elitak a ktoru si sa naucil naspamat a nic ine nevies.
Nepoukazujes na chyby inych, len kritizujes svojou propagandou veci, ktore su proti elite. Ked ta zamestnava tak robi dost velku chybu, takych blbcov ako ty je na svete vela, ked ti platia tak robia velku chybu, tvoja propaganda je totizto smiesna. Kto ti na nu skoci si ani nic ine nezasluzi.


kenan   |   ip:77.234.22   |   2009-06-15  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 iluminator :kdez ten co kradol ti spanok , kdez ten co den co den strazil si zadok vystupi na zajtrajsi vanok. strach a moc beznadejna bude k nicomu a tak vec ze zaliest budes musiet do zeme!!!


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia budu pod neustalim pohladom.Teraz sa mozu skryvat a robit zle poza chrbaty.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten co ta prebudi zo spanku,ten kto ti da vedomie a poznanie som ja, lebo viem co je realita a co iluzia.Prebudeny pocas dna a napravenie dalsich dni, to je smer kazdeho z nas a ten smer ma vysledok,ktori pride a usmerni mnohych neistych.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenze to budu moct robit aj potom. Cip nie je spasa, stale ma svoje chyby. Totalne riesenie by bola uprava mozgov (definitivna), cip je len policajt s rovnakou efektivnostou. Navyse keby si ty videl, co chce elita, tiez by si bol z toho zhrozeny. Robia veci poza tvoj chrbat a skryvaju sa.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ty su sa prebudil zo spanku len do dalsieho sna, ktory ti pripada realnejsi ako ten prvy, preto si myslis, ze si uz hore. Lenze ty este stale sladko spis, odfukujes a hras vojnu vo svojom vlastnom uzavretom svete.
Tvoje vysledky si vsimni su stale tie iste: totalne nic. Propagujes svoje pokrytectvo vsade mozne, ale malokto ti to zerie. Vystup zo svojho sna a konecne raz sa prebud a neostavaj v posteli.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby som sladko spal, nechal by som snivat aj teba a ty by si nemal dovod nic pisat, ale prave ty robis,co ja chcem a potrebujem.Tvoja nevedomost mi tak krasne napomaha ale zaroven ma robi smutnym, lebo vidim jej nasledok v inej sfere tvojho zivota.Neda sa naraz dokazat oboje,ale da sa postupne prist na system vedomia.To pochopis,ale musis chciet.To je zaklad.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cip nebude mat chybu,lebo bude len prostriedkom vedomia.Uz pocit ze ho mas ta bude robit lepsim.Lepsie povedane strach.Nech si zerie kto chce, ja len prezentujem realitu.Keby ta nesralo, ze mnohych dokazem oslovit, nepisal by si mi a bolo by ti jedno, ale ty vidis moju silu a to ti vadi.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uvidis ako nakoniec ja - jedna osoba dokazem zmenit pohlad vsetkych slovenskych nezavislich medii a ty ani nevies aky pohlad chcem vytvorit.To je ta skutocna nevedomost.Ty mi mozno svojim pohladom pomahas a pritom ani nechces.Hra na psychiku je ucena testovacim davom a funguje dokonale,lebo ludia su strasne podobny.Potom staci len nasmerovat a zadat stop.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozno si to prave ty, s kym sa tu hraju vsetci. Kym si to ty ale neuvedomis, co s tym narobime?
A ty jedina osoba dokazes zmenit pohlad medii? Sam to nedokazes, pretoze si hlupak, ktory nema ani zakladne pojmy a dojmy usporiadane.
Ked to niekto dokaze, bude to zase elita a nie ty. :)


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A tiez strach funguje len dokial maju ludia co stratit. Raz aj to prestane platit.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V poriadku sage, ak si to myslis, je to fajn.Bavte sa dalej ;-)Coskoro uvidis vysledok, len ide o to,ci ho dokazes pochopit.Ja tvoju psychiku poznam, lebo je priemerna.

Rage - zivy ludia budu mat vzdy co stratit.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  My sa bavime a bavit sa budeme. Ved nato si tu predsa prisiel - bavit verejnost! Moja psychika je neskutocne priemerna, ale co ked som schyzofrenik a mam v zalohe dalsiu? Mozno si ta raz najdem a nakopem ti prdel :D
Zivi ludi maju jeden zakladny faktor - nenavidia samich seba. Raz mozu stratit vsetko a su schopni sa aj zabit. Nepodcenuj ich.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vies, zas iba nevies, ci mi to ze sa bavite vyhovuje alebo nie.To viem iba ja a ak mi to bude vadit, uplne ta od toho odtiahnem. Mozno rpave zabava vas robi nevedomimi,ci nie ? Tv, porno, hry. to je realita a v tom najdes aj dosledok.

Prosim ta nepreferuj nasilie.To nikam nevedie.Ty ma ovladnut strachom nemozes ani vyhrazanim, ale ty budes riadeny strachom,lebo je to potrebne.To njiej vyhrazanie,ale opatrenie.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ma odtiahni od bavenia. Presvedc ma o svojej pravde a o svojej bezuhonnosti, pane som-pokrytecky-pravdomluv-a-propagacny-uprimny-clovek. Tu, ty a ja. Dosledkov je milion.

Ja preferujem nasilie? Zase tvoj vymysel z tvojej hlavy. Nemysli si, ze ti na to skocim, taky hlupy nie som.
Strachom ovladali viaceri. A robia to stale. No nie vzdy to funguje a nie vzdy to fungovat bude. Ak nas nieco naucila historia tak to, ze dokonale veci neexistuju. Ani ty nie si dokonaly, propaganda sa ti rozpadava vo vlastnych rukach. A ani opatrenie to nie je, maximalne tak opatrenie pred strachom z toho, ze zase si ta najdu ti isti chlapci, co ta skopali do krvi v druhej triede.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja dobre viem, co mne vyhovuje.Ked mi to prestane vyhovovat, skoncim, alebo zacnem inak.Ostatne ma netrapi.To ze to bude tebe vyhovovat mne vadit nebude, lebo si moc slaby na to,aby tvoje vedomie nieco zmenilo.Iluminati vedia,preco potrebuju ludi ako ja, lebo vedia vyuzit aj to najmensie k najvacsiemu.Ty to vyuzit nevies,lebo len typujes a nevies.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ta odtiahnem tam kde budem potrebovat,ale tak aby si netusil, ze mi prave ta pozicia vyhovuje.Nebudem ta odtahovat tam kde ty chces ist,lebo je to strata casu a aj tak by si schvalne len odopieral to co ti chcem dat.Ked o tom nebudes tusit, nebudes moct odopierat.

Ja som tebe nechcel jnakopat prdel.Ty si tu o tom pisal/Ja si tu nebudem dokazovat svoju silu.Moje vedomie je silnejsie ako tvoje sedliacke reci o nakopani prdele.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-15  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sranda vas citat ale Iluminat brzdis to, asi si sa naozaj zaciklilxD


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme, velky iluminator, poloboh (mozno komplet boh), ktory nenavidi cirkev krestansku, tak si zalozi vlastnu. Ocipuje ju a bude si vladnut zo svojho kontrolneho panelu.
Si obycajny hlupak, ktory sa da vyuzivat inymi. Myslis si o sebe, aky si borec, no nechapes stale tie zaklady. Tie ti unikaju a unikat budu, kym sa budes uzatvarat do svojej pevnosti, ktorej hovoris pravda. Kym budes sediet len dnu,nepochopis svet von. Mozes sa hrat na neviemakeho velkeho bossa, ale si obycajny cloviecik, ktoremu niekto taha nitky. Nieco ti niekto povedal a preto si si isty, ze vies uplne vsetko. Ze ta klamali uz nepochopis, pretoze to od teba nechcu. A nitkami ti hybu dalej.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ryuzaky, mozno ano, mozno nie. Vies to isto? Vies to o co mi ide ? Ja nepojdem len preto aby som vam nieco dokazal z miesta, ktore mi vyhovuje ;-) To vy sa nechavate ovladat egom.Ja ego ignorujem ;-))) V tom je sila vedomia a prebudenia.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator: nechapes, nevidis, nechces pocut, citat, vidiet, hovorit. Vyhovuje ti cyklit sa vo vlastnej hlave, pretoze keby si vysiel von, rozbijes si hubu o krutu realitu. Lenze tomu neuniknes, ci v tomto zivote alebo v dalsiom (ak existuje reinkarnacia). Ty ego neignorujes, ty sa egom brutalne riadis - mas svoje pokrytecke ego, ale nazyvas to logika, aby to lepsie znelo a nepililo ti to usi. Zaspal si vlastne prebudenie a teraz sa hras na mudrca. Je mi ta luto.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne, budes ma odtahovat jak ty chces. To, ze niekto odtahuje teba vidiet ale nechces. Stale pozeras len a len sam na seba, vidis svoj odraz okolo seba a tvaris sa, aky si ty dobry. Lenze sa preber konecne, to pokrytectvo ta raz omrzi a realite neuniknes.
Nikdy nepochopis moje myslenie, pretoze ty mas len svoju pravdu a budes v nej zit do skonania sveta Amen


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozno prave nechcem citat,vidiet,vnimat ;-) Myslis, ze moze mat rozbitu hubu ten,kto to zazival casto a pozna dokonalo nasledky preco mal rozbitu hubu od zivota?Hmm. Mozno ano.Mozno je moje ukazovanie ega len zamerne, aby som vas provokoval a oddaloval od toho co ste sem prisli hladat ;-))))))))))))))


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale ty to nechapes :D Ty nevidis nie tym prvym zrakom, s ktorym sa hras a sa tu prezentujes. Tym druhym, ktoremu ty veris a povazujes ho za pravdivy. Ja viem velmi dobre, ze sa tu len hras na idiota, ktory nema ani potuchy o svete. Lenze niekto ti klame do tych druhych oci a to vidiet nechces.
A btw koho tu provokujes? Myslis si, ze niekoho tu oddalujes od toho, co sme sem prisli hladat? Sa nedaj vysmiat! Ja sa tu s tebou bavim len pre cire pobavenie publika, ktore si pride na svoje. A najdu mozno ovela viac, ako dufali, ze najdu :)


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-15  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat kolko impulzov ti dal sage na to aby sa debata niekam pohla? Kolkokrat upozornil na tvoje ano dobre pocujes tvoje chybi? Ale ty nie ja tu chcem byt, vsetci budete ocipovany lebo je to nutne, vy si zato mozete, vy ma nechapete. Dost ubohy repertoar:/


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozno potrebujem,aby ste si mysleli,ze ma odtahujete.Zas je to obojstranne.Ja ti poviem len jedno.Idem podla logiky.Keby tato komunikacia nebola pre mna vyhodna, bol by som ticho ;-) Ja nerobim zbytocne, lebo by ma to odialilo od mojho zameru.Nepotrebujem pochopit teba,lebo mam svoj zamer a ty mna ako priemerny clovek nezaujimas.Mna zaujimaju plany elity. ;-)Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ryuzakym, preco si myslis ze sa chcem niekde v diskusii pohnut.Mozno prave aby sa prestalo riesit chcem dosiahnut? ;-)Ja som rad,ze sa bavime o blbostiach,lebo ja mam za to plat a vam stracaju nezavisle media vahu ;-)


theSentinel   |   ip:78.99.103   |   2009-06-15  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator, ach zasnivany blazne! iba najivny hlupak si moze mysiet, ze dokaze ovladat a sledovat ludstvo na zemi... usmernovat ho a diktovat mu ako stadu oviec... mozes si najivne mysliet ze cipy budu fungovat a ze ty a tvoja "elita" budete na vrchole celeho systemu, ale takych sarlatanov ako si ty a tvoja banda hrdlorezov, ktorych nazyvas elita tu uz bola kopa... clovek je trpezlivy tvor, ale kazdy pohar raz pretecie... preco svetova elita stale zbroji? boja snad vojny? ...haha, ved na nej zarabaju... zbroja lebo sa boja, lebo vedia, ze ked pretecie pohar pride nieco comu nedokazu zabranit... a tak nie sme to my kto zije v strachu, ale prave ty a tvoja "elita"


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie my ta odtahujeme. My s tym nemame nic spolocne. Nas do toho netahaj. Je to prave elita, ktora s tebou taha sem a tam, ako jej to vyhovuje. My s tebou tahat nechceme, je to len a len tvoja kapusta, ze si im to dovolil.
Jasne, logika.... tie reci uz si odpust, nemas ani sajnu o com rozpravas :)
A zase tvoj ciel, no jasne. Bla bla bla, mam svoj ciel, bla bla bla, ja som pravda... krestansky rap :D stale dookola to iste... btw kolko ti platia?
A tvoje zamery, ktore musia ostat utajene... Fakt sranda.... A ja som premerny clovek? A nie som nahodou cielova skupina zamerov elity? Takze ta vlastne zaujimam aj ja... Aha, niekto je zase uplne mimo.
A co vies o elite? Okrem toho, ze im ocividne lizes zadky?


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-15  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj si nenamyslaj. Ludia si to citaju iba pre pobavenie. Ziadnu vahu nestracaju. Pozri precital som si co som chcel urobil som si svoj obraz a momentalne mam dezert:))


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super,odtahujte ma.Mozno skoncim prave na mieste kam ma chcete o dtiahnut a kam aj potrebujem ist ;-) Zas neviete,lebo nepoznate moj skutocny zamer.Raz som taky,potom zas iny, ale vsetko ma svoj dovod a ja viem prewco to robim.Vy ma mozete mat tam kde ma budete chciet mat, ale elitu to neposkodi.Moje slova elite pomahaju a to je dolezite.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco si niekto cita playboy? Pretoze je nadrzane hovado. Preco si niekto cita komenty? Pretoze sa chce pobavit. Take jednoduche to je... a presne na to ty sluzis... Ale mas ovela dalekosiahlejsi vyznam, obaja to vieme. Lenze kto z nas vie viac?


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spomen si ako vyzerali tieto media skor ako som sem prisiel ;-)Keby moje plany nefungovali, nebol by som tu a nemal staly plat. ;-)


theSentinel   |   ip:78.99.103   |   2009-06-15  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedinu vec co tu robis, je ze odbocujes od temy, pises ludom schvelne take prispevky aby na ne reagovali a nediskutovali tak o temach ktore precitaju ale o tebe... zavazdas a zabavas...


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-15  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A mam vas dvoch tam kde som chcel mat:)


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba hlupak si moze mysliet, ze podcenovanie niekoho tomu niekomu nevyhovuje.Elite sa dari plan a postupne sa naplna.Sam platis eurom a to bola dost velka zmena,ktora je planovana a bude mat svoju nadveznost.Uz teraz ste ovladany elitou a to nemate ani cipy.Toto ovladanie je vsak ine ako bude v dalsom obddobi.Toto ovladanie ma zapricinit len ich ciel.ma bto byt cesta k ocipovaniu a globalizacii.Potom uz budete riadeny,aby ste neskodili.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ale teraz uz mam pracu ;-) Mam jednu schodzku a konzultaciu.Pridem vecer a dovysvetlujem.Ryuzaky, radsej si mohol povedat co z toho mas, ze ma mas tam kde si ma chcel mat.V tom je rozdiel medzi nami.Ja mam ciel a ty si len zmeteny.Tvoja vyhra znamena len potesenie tvojho ega.Nic viac ;-)Moja vyhra znamena cestu k lepsej buducnosti.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozno potrebujem odbocit od temy,mozno je to len smerovanie ;-)


theSentinel   |   ip:78.99.103   |   2009-06-15  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pocuj iluminator, ked uz tak ospevujes tu tvoju elitu... si fakt polutovania hodny ak si myslis ze takeho blbecka ako si ty co tu bude spamovat diskusiu, ktora by bez teba bola o niecom, fakt si myslis ze az im "posluzis" sa k tebe nepostavia ako k nam "priemernym" ludom? :D


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sage ja sa ti cudujem ako mozes s takym kokotom cely den diskutovat,Ved jeho uz ani na psychiatriu by nezobrali,je to beznadejny retard z nejakeho zapadakova co chodi srat do kukurice lebo ani latrinu doma nema.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-15  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.neutralzone.sk/ skoro som sa zadusil ked som vydel jeho fotku ako najnovsieho clenaxDD


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nezavisle media nemozu byt nezavisle,ked maju len jeden pohlad na elitu.Znamena to, ze su riadene len druhou stranou, ale nie, ze to niekam povedie.Vy neuznate nieco ine ako vetu elita je zla, lebo mate otvorenu len druhu stranu. Ste len opacny,ale nie vedomi.


Kexo   |   ip:95.102.86   |   2009-06-15  (17:15)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ludstvo este nieje pripravene na takuto energiu. Este sme nedospeli mentalne do stavu kedy by sme dokazali nieco take. Tuto energiu si musime zasluzit aby sme ju potom vedeli vyuzivat. Je to ako dat detom pistol skôr ci neskor by sa nieco stalo. Ludstvo sa mentalne nedostalo za poslednych 100 rokov nikam dalej ba dokonca sa posunulo dozadu. Najlepsie roky na zavedenie FREE ENERGY boli ked elektrika bola este v plienkach. Vtedy si mohli ludia pomaly zvykat na FREE ENERGY ktoru by mali vedla seba. Teraz by to bola casovana bomba... revolucie, nepokoje, obcianske vojny ... FREE ENERGY moze dosiahnut jedine jednotlivec ale nie ludstvo. A ten jednotlivec je na to pripraveny ... s pozdravom www.h2o-energia.wz.cz


theSentinel   |   ip:78.99.103   |   2009-06-15  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o elite ako o niecom dobrom by som sa vyjadroval az by im islo o blaho ludi a nie o omastenie vreciek... az by chceli odrstranovat problemy a nie zotrocovat... az by naplnali skutocnu podstatu slova elita a nebola to iba banda hrdlorezov, co sleduje len svoje sebecke ciele na ukor ostatnych a za cenu vsetkeho, co nam "preimernym" povedzme uz len svedomie, alebo etika nedovoli!


niekto   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator, pokiaľ si v tele z mäsa a kostí a vnímaš dianie okolo seba očami a ušami, tak potom si vyskočil von z ,,reality,, asi ako mi ostatní :) Nerob zo seba.. veď vieš čo. Nikdy nevieš na koho narazíš


Kexo   |   ip:95.102.86   |   2009-06-15  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla mna bude treba vytvorit novu kulturu a novu civilizaciu ... Nas konzumny sposob je uplne neprijatelny a hlavne drancuje prirodu ... FREE ENERGY by nic nevyriesilo ... Musime sa zmenit aby sme toho boli hodny ... Predstavte si ze by zrazu auta jazdili na orgon. Kolko aut by ste mali doma ? 5-6 ??? viete si predstavit to este vacsie drancovanie prirody vystavat tolko novych aut... novych domov a vsetkeho keby to bolo zadarmo ? Tento svet by sme od nerastov vytazili zachvilu ... Musime sa naucit byt setrny ku vsetkemu okolo nas.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Iluminator: lepsia buducnost by bola,keby vsetci ludia naraz vykapali. ostali by len zvierata, ktore by rozhodne nenicili tak svet, ako ludia.
Nezavisle media neexistuju, je to dost prazdny pojem, ktory utesuje ludi. Spravny vyraz by bol "media nezavisle od elity".


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Kexo: a naco by si mal 6 aut? naco by si mal viac domov? uvedomujes si, o com rozpravas? keby si mal veci zadarmo, take nieco by ta bavilo nanajvys rok, mozno dva. potom by si sa toho ozral a dal pokoj celemu materialnemu svetu. pretoze nic netrva vecne, co raz zacalo


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2cv: nechapes to... rovnako ako to nechape iluminator. som zvedavy, komu to dojde skor.
len si prosimta citaj jeho prispevky... uvedom si, ze on nie je retardovany dement, ale vysoko inteligentny clovek, ktory sa tuna na nieco hra. hra sa na dementa, ale v skutocnosti je to obycajny inteligent, (ktoremu mozno fakt niekto plati) s obycajnymi chybami inteligencie... never jeho propagande (nie nwo, ale tomu, ze je hlupak), to je presne jeho ciel


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uvedomte si vsetci tu zmenu iluminatorovu, ktoru dneska spravil - prestal sa hrat na dementa a ukazal svoju tvar - je to inteligent, ktory tu prisiel robit roztrzky a klamat kazdemu o vsetkom. Uvedomte si, ako vas klame tym, ze je hlupak. Za maskou uplne vykradnuteho blbca sa skryva inteligent, ktory si len plni svoje ciele. Moj ciel bol ukazat jeho tvar vam, aby ste sa k nemu spravali tak, aky on skutocne je - inteligent, nie zaostaly dement, ktorym fakt nie je. Ja som si svoj ciel dufam splnil a vy uz dalej budete vediet, ze len skutocny inteligent sa dokaze zahrat na absolutneho hlupaka.
Samozrejme, nezabudajte, ze potrebuje klamat na to, aby dokazal, co potrebuje. Preto s najvacsou pravdepodobnostou poprie vsetko, co som teraz napisal. A ak nie, tak zase len bude klamat. Majte to na pamati.


Iluminator   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nereagujte na mna. Som retard.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase klamstvo :) iluminator, s tymto tu fakt neobstojis, ja nemam ani 18 a som ta prekukol


niekto   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :)) Nemá dar slova. Nepozná ani pravopis a podľa skladby viet je to násťročný táraj. Ten svetieľkovač. Pardón, Iluminátor :)


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  on to robi zamerne. skladba viet, zamena i/y... len chce vyzerat ako blb aby ste mu to zrali. sam to priznal


niekto   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kdeže. Má tam byť ypsilon :) alebo nie?


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kde ma byt Y?


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminator | 2009-06-15 (18:39)

Nereagujte na mna. Som retard.

-----------------------------------
toto nepisal iluminator, jedine zeby zmenil IP za poslednychpar hodin


hlupy jano   |   ip:84.47.96.   |   2009-06-15  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tato stranka lezi v zaludku mnohim proamericky orientovanym papalasom a stranam. ich metoda je stranku od majitela odkupit.asi pred 2 mesiacmi tu jeden v diskusi ponukal ze odkupi stranku.ked sa to nepodari navrhnu majitelovi mesacny poplatok napriklad 1000 e.aby umiestnoval na stranku napriklad clanky aka je amerika demokraticka a podobne dristy ako pise pravda ,sme ,aktualne.sk atd.ked s ani to nepodari tak zaplatia jedneho ako ilumnator aby sabotoval a spamoval diskusie. dalsi postup neviem.snad admin povie ci ci sa mu nevyhrazali.ale to az neskor asi za mesiac .ked iluminator zlyha.


longchi   |   ip:78.16.248   |   2009-06-15  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz dlho sa zaoberam tymto smradom a este stale neviem ci mu platia, alebo sa sam chce robit niekym, kto vycnieva z radu. Takisto predpokladam, ze je to pubertak, no daco ma v sebe, co ho zaraduje aj niekam inam a z coho ma teraz radost, ze sa vobec o nom bavime. Nemam rad takychto manipulatorov, ale aspon nas zobudia a nechavaju nas pri bdelom stave! No ked ma za to zaplatene, tak je to len dalsi zo spinavych zidakov, pre ktorych navrhujem tentoraz uz totalny holocaust a pekne motyku, nech sa vyslachtia a nech zlepsia spekulaciami taktiku okopavania a prihrnania zemiakov v new jew order praxi.Mozno im potom pridame k tomu trosku z prasata, ktore je pre nich take spinave a fajne!


kakaduu   |   ip:62.168.11   |   2009-06-15  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia, ja sa vam cudujem. Cakal som v diskusii veci k clanku a vy sa tu odbavujete svorne na niekom a s niekym, kto k teme urcite neprispeje ... Kazdy normalny clovek, ktory si to tu precita, sa pojde vygrcat za roh a uz sem nikdy nepride ... Mna uz tiez nejako napina


Iluminator   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vy viete len to co ja vam dovolim o mne vediet, ste len o tolko uvedomelejsi co ja vam ukazem! mam vsemoznych panov, preco by som nedokazal zmenit adresu behom chvilky? robí mi radost ako sa tápate v nevedomosti :-D


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Povedz mi, co chces este dodat k tomuto clanku. Podporme vyskum tejto energie alebo zacnime vyuzivat ciste zdroje energie. Takze si vyberme a zacnime konecne nieco robit.
2Iluminator: svoj ciel som dosiahol...


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2009-06-15  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ti Iluminator

Hmm, mam dynamicku ip a na t aby sa mi menila sa nepotrebujem hrat na nejakeho poslusneho psika svojich "panov"


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2009-06-15  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to iluminator

Viem to co chcem vediet, ty sa sam rozhodnes co vsetko nam umoznis vediet o sebe...


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech hocico poviem, vzdy bude niekto za a vzdy niekto proti a preto vas obcas klamem, lebo je to sucastou mojej cesty.Mozno prave chcem aby ste zostali nevedomi,lebo taky vyhovujete inym a preto vas vase ega zenu k priepasti.Iluminati su skusenost, vedomie a moc ktora sa vynara.Uz roky ich chcu napadat a oni vyuzili zas iba ludsku naivitu a dali ludom pocit,ze boli zlikvidovany.Cely cas si s vami robia co chcu a tak isto aj s cirkovou.Teraz sa vynaraju,lebo vedia, ze maju pod kontrolou banky a na nich su zavisly vsetci.Preto dostali neskutocnu moc.Armada zmetie kazdeho, kto sa bude chciet vzopriet,lebo vy ste uz sancu mali.Kradli ste,nicili a chovali sa sebecky.Teraz pride ich cas.Cas zobudzxania, nadeje a pochopenia.Som rad, ze sa mi dostala tato cest v pomahani a v globalizacii.Staty bez hranic su jedinym riesenim ako ukoncit vojny.Likvidacia nabozenstiev je jedina moznost ako ukoncit nabozenske vojny.Vy ste ako ovce.Kazdy z vas si mysli,ze prave jeho viera je ta najlepsia a neznesie ine.Tomu bude koniec raz a na vzdy. Ziadne iluzie, iba zdravy a rozumny ludia kracajuci spolocnost cestou poznania a pochopenia prirode.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vivat iluminat!Krasa mysle sa vynara a topi vsetko skazene a nerozumne skodiace vsetkym.Iluminatis enge modi rise


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-15  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kakaduu to jedna z vecí ktoré chce dosiahnúť, jeho príspevky sú také aby si vlastne nevedel o čo mu ide, treba prestať na neho reagovať a začať diskutovať k veci, a hlavne treba takéto stránky naďalej podporovať inak mu to vyjde


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne ako píše kakaduu, treba dat minus a ignorovat ho, aj tak len trpí komplexami menejcennosti a problémami so sebarealizáciou a teší ho že aspon niekde má akútakú pozornost...
neodpovedajte na jeho posty a IGNORE na neho...
PS: sage ak vieš IP adresu z ktorej sa najviac prihlasoval, pošli ju na admin_team@post.sk, tu nepíš nič, Morty rád posvieti do temnoty ;)))


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Morty, keby bolo takych psychologov ako si ty viac, vyzeralo by to tak ako teraz ;-) a prave o tom hovorim. Presne tvoja nevedomost je iba utekom, tak ako je to aj u nezavislich medii.Vymyslanie pribehov o tom co nepoznate sa vam stane osudnym,lebo sa sami nicite a tvorite si tolko nazorov, ze potom uz ani ludia nevedia, co je vlastne pravdou a to je uvolnenie cesty ;-)


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcete pravdu? Iluminator je schopny vas klamat za kazdych okolnosti a stale dookola. Sam vam hovori, co robi a preco to robi... Jedine, co mozete prenho urobit je ignorovat ho. To je presne to, co od vas chce. Tym ukazete, ze ste silnejsi ako on.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vobec ma netrapi vase patranie po mojej ip, ved to robia taky ako vy vsade a vzdy sa chcu len ukazat.Vzdy ked prislo k cinu, museli pocitit nasdledok ich nevedomia a presne to pride.Len tak dalej chlapci ;-)Bojim bojim, ale aspon zarabam ;-)


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej smradi, co mi spravite?Chcete zas len nasilie?Ved o tom hovorim, presne preto budete cipovany,lebo chcete len obmedzovat a prejavovat svoje primitivne sklony.Nech sa paci, ved prave taky budu zaciatkom a dokazom nwo. Vy sami ukazete akym je prinosom nwo.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ignoraciou obmedzite iba seba, chcete len jeden pohlad len preto, lebo ho chce nejaky sage a kaze vam aby ste ma ignorovali?Nech sa paci, vzdy to bude vasa volba a nasledok reakcie.Vzdy je to len vysledok a presne na vas zalezi aky bude.To je vas osud o ktorom vam pisem a ktory prameni z vaseho vedomia a nevedomia.Hlavne media vam ukazuju jednu stranu, nezavisle si vymyslaju pribehy a konspiracie,ale nedopustia aby niekto hovoril proti nim a tym sa vobec nelisia od ziadnych medii.Je to len obmedzenie pohladu.Obe strany vas krmia len tym jednym.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rage ma pravdu.Chcem vasu ignoraciu ale tym iba priznate, ze si jeden clovek vie zastat elitu.Asi mam pravdu, ked odmietate argumentovat.Asi ste naozaj nevedomi.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Morty, mas pravdu.Ignoracia bola vzdy riesenim a preto ste aj tak dopadli ;-)


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sme nevedomi, elita je najlepsia a iluminator vyhral :D


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak vazeni
chodim na tuto stranku par mesiacov ale zistujem ze je stranka pre mentalne nezrelých ludi.Normalny clovek neveri na iluminatov ani na cipy ani na NWO ale vie ze za vsetkým su bankari a urok.Tých zlikviduje behom roka Rusko s Cínou a Indiou.S iluminatorom mozu diskutovat jedine vacsi debili ako je on.Pre normalneho cloveka je retardovaný kokot.
Je mi na grc z tejto stranky a pozrel som si aj http://www.neutralzone.sk/
dlasi grc, vsetko iba pre uchylnych nesvojprávnych debilov zijucich v imaginarnom svete.


Ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2009-06-15  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby sa ti to nevypomstilo neviem kde si zyskal dojem ze tuto stranku navstevuju len "obicajny " ludia...


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sage už yeb na neho, to nemá on za lubom, to jeho psychická choroba... no na druhej strane strašne to tu spamuje aj ked ho ignoruješ, kludne by sa mu zišiel ban, vobec nie je prinos do diskusie len ju zneprehladnuje a rozhadzuje stále tými istými pitchovinami a tvorí len obyčajný spam, balast,,, máš tu IP? ja mu nechcem ublizit slubujem že nechcem, ja sa s nim len porozpravam, zvyšok bude na nom :DD


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  QuienT. Ja mam staticku a mozem si dovolit pisat co je moja potreba.Vy mate strach,nie ja.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ryuzaky: predpokladám že tie i/y boli pre oživenie diskusie :-D


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovorim vam, ze elita existuje len vo vasej hlave.Je to vyplod nezavislych medii a smejdov, ktori chcu zarabat na konspiraciach.Vsetky tieto weby stoja za hovno a len vas manipuluju.Miso ano, je to vsetko len imaginarne.Tak ako aj ten vas boh a preto si z vas mozem robit prdel.Ste strasne zahladeny do svojho jedneho pohladu,lebo vam to vykreslil nejaky fanaticky dokument.Cipovany samozrejme budete,ale dobrovolne a nie nejakopu elitou.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Morty: ja naneho jebem cely ten cas :D a nie je to psychicka choroba, velmi sa mylis.
IP musis pytat od admina, na http://dolezite.sk/forum/ vidis prve tri casti ipcky, stvrtu musis pytat od niekoho ineho. ked pise vsetky posledne prispevky sam, zmenil ip za posledny cas 3 krat, takze prajem vela zdaru.
A co sa tyka diskusie, fakt neviem,kto chce co pridat. Povedaneho toho uz bolo viac jak dost, kto ma co povedat to proste povie. Iluminatora som dostal presne tam, kde som to chcel, skoncil som s nim a odteraz jeho klamstva, pokrytectvo a pretvarky ignorujem :)


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dajte mi ban,ved mam staticku ip.Je to lahke.Cenzurujte ma, nech nikto nepocuva tie blbosti co pisem.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mišo: tiež celkom zdravý pohlad na svet :), aj ked sú tam isté väzby...


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2009-06-15  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, a iluminati su zrazu "samozvany spasitelia sveta", mas prilis obmednezy pohlad na svet a kazdeho hadzes do jedneho vreca, ja sa nenechavam obmedzovat ideologoiu nabozenstva, statneho zriadenia, podla moznosti ani peniazmy... Svojim uvazovanim zatlacas dnesnych ludi na uroven tych z 18.-19. stor. Vsetkych co nemaju ani nechcu mat nieo spolocne s iluminatmi. Ilumniati a im podobne skupiny uz starocia vykorystuju ludi, pod iluziou ochotnej pomoci ale o ludi im nikdy neslo. Beznych ludi povazuju za nejaku "podrasu", ktoru je nevyhnutne vykorystovat, lebo inac sa odmietne podriadit ich voli. iluminati su zaslepeny svojim presvedcenim, ze to co robia je nevyhnutne a pre ludi prospesne, to ludia si podla nich taky sprosty ze si to neuvedomuju a tak sa proti nim buria. To ze taketo vzbury podnecuju prave iluminati a im podobne skupiny ludi je uz asi vedlajsie. Je to len taky zacarovany kruh obvynovania sa navzajom ale pritom kazde strany sporu casom zabudaju na to ze sme vsetci jedno, ludia. Nechapem preco iluminati a im porodne skupiny sa nesnazia nadviazad s beznymi ludmi nejaky otvoreny dialog a ukazat ludom o co im ide, kedy aspon cast zo svojich majetkov venovali tym ludom, kroty na ich ciny v historii najviac doplatili zmensili by sa rozdiely medzi ludmi, kleslo by napatie...ak je cinnost iluminatov pre ludi skutocne propesna, preco potom ma tolko ludekych obati? Ako vidim, niektory ludia su natolko obmedzeny ze je pre nich vyhodnejsie ludi zabijat, psychycky a podobme manipulovat a kontrolovat, zial nevidia suvyslosti a vzajomne vstahy medzi nimi. Maju len svoju pravdu a za nou idu, bez ohladu na to ci to este vobec ma zmysel, ci to skuticne je pravda, presne tak ako niektore nabozenstva, cirkev a pod. A ritom staci len otvorit oci a mysel svetu, potom slovek vidi mhono veci inac. Aj medzi vami iluminatmi je vela schopnych ludi nieje to clovek, je skoro ako clovek, ktory ma svojho pana, veri mu, pocuva ho na rozkazy a pritom len sam seba nechava maniluplvat, plni len volu druheho a nie sameho seba...


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NWO sa blizi a vy teraz neviete z ktorej strany fuka vietor.Ste len obetami vymyslov nezavislych medii.Vy zas nemate svoj pohlad.Ti co niesu ovplyvnovany hlavnymi, manipuluju ich zas nezavisle a konspiracne weby.Potom uz ani nevedia svoje mena.


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sage jeden z vas dvoch je urcite retard,ak to nie je iluminator ako tvrdiš tak si to Ty. a este vacsi ako ten retard.


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2009-06-15  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clovece, ty ma fakt prekvapujes


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sage jeden z vas dvoch je urcite psychicky narusený,ak to nie je iluminator ako tvrdiš tak si to Ty.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy si mysli ako do mna vidi a kazdy radi nieco ine.Ved tak aj dopadnete.Nieste schopny najst spolocnu cestu a preto vas treba riadit.Kazdy z vas len konspiruje a nepozna pravdu.Elita ano a preto vam mozu pomoct.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy si tu mysli, ze otvara oci inym a prave preto nemoze riesit svoje a preto ostanete nadalej hlupy.riesenie pride.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso, ty si tu prinosom.Mozno ti to pojde lepsie ako mne.Normalne si sa mi zalubil.Vyzen im tie konspiracie a ukaz im realitu.Mozno ty si to svetlo, ktore ma prist.Verim ti.


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2009-06-15  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To iluminator

Otvor oci, aj ty si len jeden z nas...clovek. Pripominas radikalnych moslimov, pre svoje presvedcenie su schopny na sebe odpalit bombu, len pre to ze im niekto nahovori, ze pojde do neba, ked zabije vela ludi bez jeho viery.
Slobodne myslenie a vola ti nic nehovori, prestan byt nastrojom v rukach niekoho druheho...viem ma to mozno nejake "vyody" vdaka ktorym mas pocit ze to je vyhone... Je to len iluzia...


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Miso: mozno neuveris, ale iluminator a ja sme velmi podobni ludia. ide o to, ze ty asi fakt nechapes, o co tu cely cas ide a o co tu islo. uplne ti unika podstata celeho iluminatora a pointa sageho, ktory sa tu s nim hadal. len kvoli tomu, ze nevidis dovod neznamena, ze sme retardi. len ty nemas informacie.


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neunika mi nic,jeden kokot z Povazskej Bystrice, druhý z Trnavy, ked ma naseriete zverejnim tu cele vase IP a obetujem 2 litre nech vas nejake holohlave gorily vybuchaju lebo na toto uz nemam nervy


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-15  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidíte začal viac písať zase len preto, aby na neho niekto zareagoval, v jednom komentári píše že má asi pravdu ked si vie jeden človek zastať elitu a v ďalšom že elita neexistuje, on hovorí čo ho práve napadne, proste aby mal stále pozornosť a zaujímave je že tu začal aktívne zasierať diskusie len nedávno a začína už aj na iných weboch


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sage ale je, zažil som rozne psychické choroby u ludí, aj u takých, ktorí sa zdali uplne zdraví :), to máš iná dost blbé ked si myslíš že ste si podobní, chudák :(


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech sa paci, ale tvoje vyhrazanie je zbytocne, lebo tvoje utesovanie nebude trvat dlho.Obetuj kolko chces.Nech sa paci.Tvoje gorily budu odchytene a vypocute.Pride ti balicek.Tak ty dement pribrzdeny pod a dokonci to co tu slubujes, alebo len tak kecas do vetra? Ty niesi pravy chlap, lebo len strasis a nedokazes si za nicim stat.


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2009-06-15  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Da svitania sudruh :D


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Morty, mozem ti pomoct v kariere.Bol by si dobry ako handra.Sudim podla tvojich slov ze v nou v nwo budes.Sluha v bani, nic viac.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso ty dement, zavolaj opicky.Stoj si za svojim,alebo sa teraz zacnes vyhovarat ked si bol pred chvilkou taky tvrdy?Prosim, zaplatim im tie 2 tisicky ked pridu.Podme smradek.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso vyhrazanim fakt nic nedosiahnes, ani tie 2 litre nemusis obetovat staci IP :), ono sa to niekedy spraví samo, len tak svihnutím carovného prútika :-DDD


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je krasne, ze si toho zazil vela. Ludi ako ja a iluminator si asi nezazil. Nazval by som to bytost polo-osvietenecka. Vieme, ako vyzera osvietenie. Neviem, ci to vies ty. No obaja sme zastali pred tym, pretoze tu nam to viac vyhovuje. Neviem, ci mas vobec predstavu, aka je to krasa, ked je clovek v takom stave. Mas neuveritelnu moc... Nekonecnu trpezlivost, pochopenie pre ciny inych, ktore potom dokazes usmernovat tak, ako ty chces.
Najzaujimavejsia cast je, ze malokto chape, co sa vlastne deje. Ludia vidia arogantne bytosti, ktorych hlupost nepozna hranic. Malokto si uvedomi, ze je to obycajna maska, ktora ich ma chranit pred pravdou - ti ludia nepoznaju milosti, nemaju sucitu, city pre ich stratili vyznam. Su vsak nebezpecni prave v tom, ze dokazu menit chod veci. Svoje ciele dosahuju vsetkymi dostupnymi prostriedkami. Mozes nas nazvat bezcitne chore svine, nevystihnes vsak pravu podstatu celej veci.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre, tak pre vsetky handry. Moja ip je 213.181.128.245

Kto chce, nech radsej pride a nech sa nevyhraza.Ked sa budete vyhrazat tu,budem vediet,ze chcete len ukazat aky ste silny ,ale skutky vam nic nehovoria.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No co teda?Proti iluminatovi vam nepomozu ani vyhrazky.To si zapamatajte.Nebudete viac plodit agresiu a vyhrazat sa tym,ktori prejavia svoj nazor aj ked je akykolvek.Ja diskutujem,ked sa vam nepaci, nereagujte.Nieste tu sami, inych mozem oslovit.


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-15  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ty si pis ty deges povazskobystrický ze sa stretneme, viac si k pocitacu nesadnes to ti garantujem, ja si na teba cas najdem a velmi skoro


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rad, ze ste prestali trepat blbosti.Konecne mozem pisat k veci a nemanipolovat vas zmentenim a klamstvom.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sage, sebaklam ti niečo hovorí?
Iluminator: daj aj adresu pre nás handry, nechce sa mi stracat cas patlanim v pegonete


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pocuvaj misko a aku mas rad kavu?Garantuje aj stat a mnohy len naivne skocia.Ja ti neverim, lebo si zostraty a chces byt len videny.To ti nepomoze.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridi aj s gorilami, v zoo nam chybaju.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najhorsie na nas je to, ze dokazeme urobit hocico, len kvoli tomu, ze chceme ist za svojim cielom. Neexistuju prekazky, nie je nam nic svate... Tieto veci su len iluziami a my to dobre vieme. Zneuzivame to, ze vy v tie iluzie verite a preto budeme stupat po vas, kym si to neuvedomite. Lenze by si to uvedomovat nechcete a preto sa nedokazete zbavit ani vlastneho ega. Kvoli tomu vam ludia ako iluminator budu lezat v zaludku. Mozete ma vyhlasit za retarda, skuste si ale prejst co som napisal a zistite, ze sa to velmi divne zhoduje s realitou. Kym ale verite v iluzie, ste na nas kratki.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Morty,musis sa snazit viac.Nebude to take lahke.Ale ani taku jednoduchu vec nedokazes.Tak naco tu zacinas riesit ip, ked si neschopny zistit moje meno?Si len obycajny zvachal.Trochu si uvedom,ze nemas moznosti.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy je tu strasny hacker, ale hackujete iba papulami.Som vam hovoril ze ste nevedome ovce.Dajte sa dokopy.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sage, sam sebe si prekazka, lebo mas len svoje ubohe ego a nemozes nim dobehnut druhych.Taky isty je aj ten nevyrovnany miso.Snazi sa len kecat aby sa ho niekto bal a sam vie, co je za odpad.Je to smiesne.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso, chod sa vyhrazat detom na pokec,tam viac uspejes.Tam mozes strasit svojim primitivnym ksichtom.Teba naozaj len ocipovat a hodit do priekopy.


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najvacsia sranda su klamstva. Su to tak jednoduche veci, malokto to tak vsak vidi. Co by ste si mali uvedomit je fakt, ze my sa nezamotavame do vlastnych lzi, kym nam to nevyhovuje. Malokedy dokazu ovce reagovat inak ako si my prajeme. Uvedomujte si to, ked sa s nim rozpravate.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sankte polaris tiego por nome


joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-06-15  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krv.....krv...krrrrrrrrrrrrrrrrv.... chceme vidiet krrrrrvvvvv.... jeééé jéééé... chlapciska nezbedne len by to vystrajalo a za vlasy sa kvákalo, a robit nema kto.

ps. a mozem prist aj ja na to vase sedliacke derby???

ps2 a co si mam obliect??? a bude aj gulas??.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sage potlesk, ale tlieskaju ti mozno postihnute deti okolo teba.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sage prečítaj čo si napísal a porozmýšlaj kto sa tu eguje :), vačšina ludí ma masku, vieš kolko je hajzlov na svete ktorí urobia hocičo aby dosiahli svoj ciel? ktorí stupaju bezcharakterne po druhých a práve koli takým prašivým hajzlom je to tak ako to je, protirečíš si, fakt si myslím že si mierne vedla, ja neverím na ilúzie a nemyslím si že si retard, myslím že si sa nejak teraz pohaluzil, mal by si sa vyspat, ráno je mudrejšie večera :)


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, teba rad uvitame.Si nase svetlo.Mozes miska potom hodit domov.


joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-06-15  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tam mozes strasit svojim primitivnym ksichtom.Teba naozaj len ocipovat a hodit do priekopy.
ilu zasa 100 bodov....


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Morty,len tak dalej.Ukaz mu svoju silu.


joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-06-15  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  konecne to tu ma "uroven"

takto som sa uz dlho nenasmial....

ilu tak ja teda dojdem. ale adresu pytaj od neho skor, ja nebudem hladat kde byva...!!!


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins rad ta dnes vidim.Chyba mi podpora.Nevies o dalsich konspiracnych weboch?Porad a odmenim sa poznanim.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On sam nevie kde byva.Podla jeho slov musi byt riadne ozraty.


joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-06-15  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem bratu. ja poznam tiez len tento. som v tejto brandži este zelenac. no ale ked ich najdem tak uvidis tie bomby!!!!


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aha ako sa mi ten chudak vtiera, a to som mu napisal len par prispevkov, asi nemá koho ráno fajčit, chýbajú mu tekuté ranajky, len skoda ze nemam zaujem...


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj tak dakujem.Ked nieco najdes, daj vediet.Nstrpime ziadne konspiracne teorie, ktore manipuluju slusnych ludi.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kto by sa ti nevtieral morty? To sa neda. Strasne si vazim tvoj nazor.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-15  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam jeden zatah, musim sa urychlene rozlucit.Zajtra sa mi mozno podari prist.Konspirujte a zistujte.Nezabudnite, ze zmena je jedina vo vas a musite sa snazit najst smer.Vivat illuminati


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins nepi bomby, radsej tahaj sluky :D


sage   |   ip:78.98.117   |   2009-06-15  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Morty: joplins pije asi cokolvek (krv krista napriklad) a je to na nom vidno :)


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminator ty trapny hlupacik. prispevok

Iluminator | 2009-06-15 (18:39)
Nereagujte na mna. Som retard.

som pisal ja. ty si urobil presne to co som cakal, zacal si pisat bludy o tom ako si si behom chvilky zmenil ip /co dokazu takmer vsetci/. zrejme si si myslel, ze sem prisiel podobny choromyselny idiot ako ty, alebo si chcel aj takyto banalny prispevok vyuzit vo svoj prospech. PRESTAN ZAPLNAT DISKUSIU SVOJIMI NEZMYSELNYMI VYLEVMI. jedine co robis je, ze v kazdej diskusii odvadzas pozornost od temy. nie preto, ze by si bol "illuminati" ale preto, ze ta bavi byt stredobodom pozornosti. masirujes si ego na tom ako vies "zavadzat", "zahmlievat" a "narusat" diskusiu. mas pritom pocit, ze si nieco viac ale opak je pravdou... my /diskutujuci/ sme urobili chybu, ze sme ti tu pozornost dopriali.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D heheh, keby ta krv dako slapala, možno by som ochutnal :-DDD
sage ja som myslel že si šiel už spat ;)


Ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2009-06-15  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale toto on planoval, chcel len dosiahnut aby sme otvorily oci. On vedel ze ho niekto testuje tak to naschval hral dalej.... bla bla bla

Predbehol som ta Iluminati:))Ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2009-06-15  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto uz diskusia nieje ostalo tu par deti ktore sa dotahuju o pozornost a citia sa pritom dolezite.
Ja du taky o dum dal


Me and you   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bassboost je admin a svoj prispevok napisal preto,lebo ho iluminator odhalil.Nezavisle media? Nie,chce zarobit na vasich konspiraciach. Je taky isty ako majitelia hlavnych medii.Len zarabat na ludskej blbosti a slabosti.


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ach jaj...


Me and you   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bassboost.Ja som napisal len nazor.


Iluminator   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ryuzaky niktdy si tu nebol prinosom.Mozes ist.Nikto ta neprosi aby si tu ostal.Aspon si stoj za slovom a uz sa nevracaj.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie je ziaden iluminator to si len sami takto navzajom tajne piseme :-DDDDDDDD


Me and you   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved je tu viac konspiracii ako ludi.Uz neviem komu mam verit.Idem prec.Tieto media dokazal oslabit jeden clovek.Ste slaby ludia a dobre sa sa vami zahral.Neboli ste pre neho ziadny oponenti.Urobil len to co chcel.


Janooo   |   ip:195.146.1   |   2009-06-15  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je otrasne sledovat priebeh diskusii za posledne dni. Same urazky, napadania. Ked ti niekoho nazor nesedi, tak na co to donekonecna riesis ? Mam vas brat nadalej ako priatelov ked tu nadavate ? Prave ta jednota je co nam chyba a tam hore vedia, ze ked nie sme jednotny, tak sme lahsie ovladnutelni. Vacsina z nas tu na blogu je na tej istej lodi. Pekny vecer ;-).


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no to sa mýliš, to ja chcem aby ste si to vy mysleli, aha aka je sranda odkedy morty prišiel ;)


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nesmiete to tu brat celkom vážne, ja som sa celkom pobavil, s rezervou chlapi, Humor je najlepšia zbran proti ludskej hluposti ;)


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale Me and you / Iluminator naco sa tu hras? naco tu mas 2 mena? ved rovnaka ip adresa 67.159.45 ... neklame narozdiel od teba ty decko trapne. padaj na pokec.


mono   |   ip:87.244.19   |   2009-06-15  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminator - len jednu poznamku k tebe, zvysok povedali ostatni.

ty ego urcite neignorujes :) neignoruje ho nikto. nemozes ignorovat ani jednu zlozku svojej osobnosti.
i ked, tebe to vyhovuje a ja neviem co vyhovuje tebe a preco ja chudak nezarabam velke peniaze lebo sa bojim.

a dalsia otazka na teba - myslis ze je spravne ludi udrziavat v strachu? co myslis, aky dopad to bude mat na psychiku populacie?

skus pre zmenu odpovedat PRIAMO i ked tebe vyhovuje ze my nevieme co si myslis a taktiez ty vyhovuju tvoje hrubice, lebo my nevieme co tym sledujes.


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mono naco davas tomu hlupakovi otazky. je to pre neho len moznost prejavit sa. on nie je ten kto by ti da na tieto otazky odpovede. on je nejaky znudeny studentik co nemoze po nociach spavat tak sem vypisuje sprostosti. nedostava sa mu pozornosti okolia tak ju hlada tu.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte vás musim naučit že v ramci terapie u niektorých psychických chorob treba blaznov ignorovat, hlavne takých čo podozrivo moc frajeruju s latinčinou ;)))


Morty   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bassboost, neverim ti.Ved ty niesi admin.


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a spät k téme: a to známe slovenské perpetuum mobile Nalej bo vypito, vypi bo naliato, by sa nedalo použit na výrobu energie?


Iluminator   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco tu admin pyta peniaze za konspiracie?Radsej podporim hlavne media navstevou ako nezavisle, ktore pytaju peniaze.


Iluminator   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin,preco tu zverejnujes nase ip?


Morty   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D oo sakra teraz začnú všetci písat ako morty (23:27), a to som tu pod touto prezyvkou jeden necelý večer, čím som si tolko pozornosti zaslúžil...


Morty   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Buego sakteze migera.


Morty   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovoril som,ze tieto media nebudu problem napadnut.


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak sa spytaj admina aku adresu ma Me and you /67.159.45 ... / odkedy sem prispieva a aku adresu mal Iluminator ked pisal prispevok

- Voľná energia je na svete, ale ...2009-06-15 (23:28) | Technológie | 67.159.45...
Iluminator: Admin,preco tu zverejnujes nase ip?...

mas pravdu, niesom admin.


Iluminator   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konspiration nepodlozene dolezite latinske


Iluminator   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bassboost je admin, za minutu zistil moju ip a neverim,ze mu ju admin tak pohotovo poslal.Admin naco sa tu hras?Ukaz pravu tvar.Ty chces hladat pravdu a sam klamat?Si uboziak a pokrytec.Mal som pravdu.


MortySaSmeje   |   ip:158.195.1   |   2009-06-15  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a spieva si: oo jedným slovom bieeeda, takto sa fakt nedá... najmenej stokrát som ti vravela nejedz ten žltý sneh :)


Iluminator   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Morty,vymysli si nieco svoje.Len debil sa zasmeje nad zltym snehom.


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (23:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty chudacik. ty si tu so mnou pises pod viacerimi menami a mne ides hovorit ze som uboziak a pokrytec. keby si nebol primitiv tak by si odpoved nasiel velmi lahko. prezradim ti male tajomstvo, nie som admin, ale slobodomurar 12 stupna skotskeho ritu loze solar a mam temnu schopnost zistovania ip adries cez vsevidiace oko. tiez som iluminat a riaditel zemegule.


Iluminator   |   ip:67.159.45   |   2009-06-15  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty radsej sleduj ip,lebo uz moc trepes adminko.


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-15  (23:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ved sa tes, ze si stebou niekto pise.


admin   |   ip:78.99.23.   |   2009-06-16  (00:28)
  o mne bezo mna? ja - admin tejto stranky pisem VZDY len pod nickom admin. tento nick je blokovany a iba ja ho viem pouzivat. Bassboost v skutku nieje admin. Co sa tyka IP, tak vasa IP nieje zverejnena, resp. je zverejnena jej cast pre lahku kontrolu, ci niekto nekradne identitu inemu uzivatelovi.
Z tej ciastocnej IP sa vsak viac vycitat neda. V pripade ze nesuhlasite o zverejnovanie IP, mozem namiesto toho zverejnovat HASH IPcky, ktory bude rovnako funkcny, avsak neviem, ci to ludia pochopia, predsalen toto nieje IT forum.

A co sa tyka prispevkov, ktore boli spomenute. Je to na chod a zveladovanie tejto stranky. Som sice rad, ze sa o tom diskutuje a odsudzuje. V pripade, ze sa to niekomu nepaci, kludne moze skusit investovat tolko usilia do podobnej stranky a rad sa pridem pozriet, ci na nu neda reklamu, alebo nepoprosi o almuznu na jej chod.

tymto chcem este aj ty podakovat prvemu prispievatelovi:
P.KMETO TRENCIN 3Eur

stranka, kde bude zoznam bude coskoro


neviem on on?   |   ip:91.127.15   |   2009-06-16  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Iluminator - citam tu tie tvoje reakcie a stale rozmyslam co si ty za pripad

je myslim ze vsetkym jasne ze nech poviem hocico odpovies takym stylom ze: mam ta tam kde som ta chcel mat alebo ze som primitiv ktory nic nevie a prave ty mi to vysvetlis pretoze ty poznas na vsetko odpovede

nechcem ti na nic argumentovat pretoze som si vsimol ze to nema zmysel dufam ze sa ostatny ponaucite ale musim povedat co som si vsimol.evidentne ti to robi radost a velmi ta to bavi co tu predvadzas ale skus si uvedomit ze aj ty si obycajny clovek ktory sa pravdepodobne nedozije nicoho co by z teba urobilo nieco viac naopak pravdepodobne si uz vopred odsudeny na zivot plny pisania do diskusii tak aby si co najviac ludi nastval.viem robi ti to dobre mozno to tak nie je ale vyzera to tak ze potrebujes pozornost co je dost smiesne takze ta berem s velkou rezervou asi ako vsetci tuna tak si uvedom ze tu uz nikoho nepresvecis tymi tvojimi vyplodmi o tvojej pravde odpisal si sa sam uz len tym ako sa zamotavas vo vlastnych vyjadreniach a neskor sa chces vyhovorit ubohym sposobom ze sme to nepochopili alebo podobne je to trapas

uvedom si ze z teba ziadny iluminan ani podobna pic..ina nikdy nebude a skapes ako obycajny clovek ... na tvoju reakciu nie som zvedavy nechaj si ju a skus si uvedomit co robis aj tak ta to o rok prejde AHOJ


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-16  (00:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj za mna tu pisu iny, ja som bol prec.Hlupaci neznesu moju kritiku.


Filip   |   ip:78.99.172   |   2009-06-16  (00:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.freepatentsonline.com/4423334.html?query=motion+electric+generator&;stemming=on

Toto je myslím ten patent, o ktorom sa tu hovorí. Angličtina je v tom článku na mňa dosť hustá, takže to neviem posúdiť stopercentne. Ak je to tak, potom je ten MEG niečo troch iné a nejedná sa o žiadnu čistú energiu z kozmu. Rovnako čistá je obyčajná energia z vodných elektrární.

Tu je druhý patent, ktorý by to potenciálne mohol byť. Ten som nečítal skoro vôbec, už na to nemám chuť.

http://www.freepatentsonline.com/5347186.html?query=motion+electric+generator&;stemming=on

Enjoy


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-16  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminati budu mat uz skoro predlzene zivoty.Mechanicke tela.


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-16  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne ako pise admin "Z tej ciastocnej IP sa vsak viac vycitat neda" lenze ak sa hlupak chyti do pasce tak sa prezradi aj sam.


neviem on on?   |   ip:91.127.15   |   2009-06-16  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahaaa tak teraz som ta pochopil dakujem ti

vedel som ze ty si taky vtipkar a ze nas vsetkych dorazis tym ze si si z nas robil srandu dakujem uz ta chapem si vtipny


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-16  (01:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Energia zadarmo ; pre ludi?
preco?
aby uz vobec nic nerobili? tak to mozu zit bez energie, len tak sa uchylit do hor a zit zo zberu korienkov a plodov... zadarmo nieco davat je nepripustne, nie ze by to neslo... ale aj ten stroj musi niekto riadit, aj ten stroj musi niekto vyrobit, atd...
Je vela principov zostrojenia stroju na vyrobu energie , ale ... chcu to ludia? podporia cloveka, ktory im ju da? teda preda za zlomok ceny?

ved aj ropa je material zadarmo, dar od boha... ale na jej tazbu treba ludi, platenych ludi....
stroje na energiu zadarmo uz mame...
aj energia z vetru je zadarmo, aj zo slnka je zadarmo, ale na stroj je potreba ludi na vyrobu, na udrzanie chodu, opravy,,,

chcete vsetko len zadarmo!!!!

to nieje cesta...!!!!nikita   |   ip:84.245.88   |   2009-06-16  (07:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre ranko, potom co som si vsetko precitala, mi to akosi pripada, ze ilu uz sam cip ma na otestovanie, je naprogramovany na jeden program a ten mu ide dookola


slaco   |   ip:213.151.2   |   2009-06-16  (07:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Slovensky Kral ty si nepochopil co je volna energia. Povinne citenie pre teba: http://free-energy.webpark.cz/


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-06-16  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi oceňujem, že príspevky od iluminátora už nemusím čítať. je to úľava. Tie kraviny už presahovali únosnú mieru a presmerovávali normálnu diskusiu do sféry psycho.


moon   |   ip:193.200.1   |   2009-06-16  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kedisx davno som vxdel video kde prezentovali perendev generator a vxzeralo to tak ze to funguje...
...takxchto technologii su plne trezorx...


fero   |   ip:195.146.1   |   2009-06-16  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bassboost:
Co by sa nedalo!
Ja som z tvojej IP vycital ze si z Trnavy resp.okolia


fero   |   ip:195.146.1   |   2009-06-16  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bassboost
a 67.159.45 je z Woodstock, Ilinois USA


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-16  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vidis fero. s ciastocnej ip si vycital nepodstatne informacie. "trnava a okolie" by sa muselo vztahovat na cele zapadne slovensko ale to je jedno. mne vobec neslo o jeho lokalizaciu, len o to, ze si tu pise pod viacerimi menami niekedy aj sam so sebou. hlupak sa prezradil sam. chytil sa na hacik ako rybka a nebolo treba ani jeho celu ip.


bassboost   |   ip:78.99.189   |   2009-06-16  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin - neuvazoval si o zavedeni registracie pre prispievanie do diskusie?


mirka   |   ip:81.89.53.   |   2009-06-16  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  asi by bolo vhodne vratit sa spat k teme clanku a nie sa tu zaoberat nejakym iluminatorom ...suhlasim s nazorom Kexa - ludstvo este nie je pripravene na free energy, v tomto stave ludstva by to bola skor pohroma...


admin   |   ip:195.168.2   |   2009-06-16  (10:44)
  bassboost, uvazoval, ale vela ludi je proti povinnej registracii. Uvidime, ako sa osveci + a - potom budem uvazovat o niecom raznejsom


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin co tak hlasovanie o ban pre iluminati?Vsetko co mohol povedat povedal uz to nebude brane ako cenzura...


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ban na ip, zamedzenie pristupu z proxi


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-16  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ryuzaky, presne tak.Konspiruj,ja ti aj tak hovorim, ze pridem zas.


admin   |   ip:195.168.2   |   2009-06-16  (11:53)
  Z dovodu mnohych staznosti na identitu Iluminator som musel prikrocit k blokovaniu jeho IP, resp jednu z dvoch, ktore pouzival. Dolezite.sk mal a dufam teraz znova bude portal, kde ludia debatuju o dolezitych problemoch sveta.
Verim v kvalitne a prinosne debaty a pevne dufam, ze tymto sa skvalitnia.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem velmi pekne admin


numlock   |   ip:89.173.15   |   2009-06-16  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten MEG, ak som správne pochopil, využíva pole Zeme - to by pri masovom využití (napr. ako ropa) mohlo mať nepríjemné následky - oslabenie poľa našej planéty. Magnetické pole nás chráni pred kozmickým žiarením. Nie som si istý, či je to teda správna cesta... (ale ja niesom vedec) :/


aqua   |   ip:87.197.11   |   2009-06-16  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Posielam zoznam zaujímavých kníh, od jedného zabudnutého a hlavne nedoceného autora a vedca, vynálezca väčšieho pozorovateľa a napodobňovateľa prírody nepoznám.

Coats & Schauberger - Living Energies - Viktor Schauberger's Brilliant
>Work With Natural Energy Explained (2001)
>
>Coats & Schauberger - Nature as teacher - New principles in the working
>of nature (1998)
>
>Coats & Schauberger - The Energy Evolution - Harnessing Free Energy from
>Nature (2000)
>
>Coats & Schauberger - The fertile earth - Nature's energies in
>agriculture, soil fertilisation and forestry (2000)
>
>Coats & Schauberger - The water wizard - The extraordinary properties of
>natural water (1997)
>
>Implosion - Viktor Schauberger and the Path of Natural Energy (1985)
>
>Johansson et al. - Self-organizing Flow Technology - In Viktor
>Schauberger's Footsteps (2002)
Je to zatial všetko v anglictine, je jedna kniha Tajuplna a lieciva sila vody, je v češtine čítal som to a vrele to odporučam.
Touto cetou sa obraciam na vás či by niekto nemal záujem spolupodielať sa na preklade týchto kníh, začali by sme Living energies, hlavne sa jedná o sponzorig. Taky preklad a vydanie stoji nejakých 20 000 Sk, ja prispievam asi 2000 Sk tiez,alebo ked sa niekto najde kto to urobi tak som ochotny prisiet. Dakujem


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Banovat Iluminatora? Vy ste sa zblaznili. Prave tym ste len dokazali, ze sloboda na tejto stranke neexistuje. Dokazali ste len vlastnu obmedzenost, ktoru vam na oci vyhadzoval prave Iluminator.
Cely cas vam ukazoval, aki ste obmedzeni, ked nedokazete ani pochopit, ze vam chcel len pomoct. Zijete vo velkych iluziach a nechcete sa ich pustit a pomocou nich ste ovladatelni. Dokazov mate vela po celej diskusii, tym ze ste ho zabanovali to len potvrdzujete.
Iluminator chcel vyriesit zakladny problem, ktory sposobuje elitu, ktory umoznuje cipovu totalitu - je to ludska hlupost. Ta vedie k viere v lepsie zajtrajsky bez padnych dovodov - citate ti pekne clanky o vynalezoch, politike, ekonomike a krivde, ktora je na vas pachana, potom vam ukazu Venus a vy ste celi prec z toho. Myslienka Venusu zije uz niekolko desatroci, ako je mozne, ze este stale to nie je zrealizovane? Kvoli ludskej hluposti a lenivost. Radsej budete pozerat na Zeitgeist ako ist do ulic a zacat nieco riesit. Budete sa stretavat na forach a riesit kadeco, no ked vam niekto zacne vyhadzovat na oci vasu vlastnu vinu, radsej ho zabanujete. Spamatajte sa, kym je cas.


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozno sa pytate, preco vam klamal. Stale sa ho ziadate o priame odpovede, ale on vam neodpoveda. Myslite si, ze on je len obycajny blbec a dement, urazate ho a ignorujete to podstatne, co vam chce povedat - vas pravda boli. Cely cas vam to tu vyhadzuje na oci a vy to cely cas ignorujete. Cistu pravdu nechcete pocut, len sa tak tvarite. Preto vam ani neodpoveda - nema to zmysel. Vychvalujete ludi, ktori stoja za vami, ale nepriznate iluminatorovi pravdu, aj ked ju ma cely cas. Nie v tom, ze elita je dobra a cipova totalita je spasa, ale v tom, ze kym vy budete slepi k vlastnej zodpovednosti, tak cipy bude mat kazdy clovek na tejto zemi.
Sage sa vam to tiez pokusal vysvetlit, hral s Iluminatorom jeho hru. Myslel si, ze mozno to pochopite skor, ked budu dvaja - velmi sa mylil. Nemyslite si ale, ze vam hovoril pravdu - bol taky isty pokrytec ako Iluminator. A vedome, bol to jeho zamer. Rovnako ako Iluminatorov. Presne taki isti pokrytci, ako ste aj vy. Ked sa chcete hadat, zacnite sa pytat, preco ste ho vlastne zabanovali. Ak verite v slobodu slova, preco ju utlacate. Ak skutocne verite v pravdu, preco nechcete prijimat urcite nazory. Mozno preto, ze sami nedokazete rozlisovat medzi pravdou a klamstvom.
Kludne sa mi smejte, zhadzujte ma alebo ma banujte. Neporiesite tym nic, len ostanete stale uzavreti v dojme, ze je vsetko v poriadku. A splnia sa tym Iluminatorove slova - elita vyhra, pridu cipy a bude pokoj.


@   |   ip:213.215.1   |   2009-06-16  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hilda, Ty tupá, sprostá, dementná, primitívna krava. zaostalá, negramotná, imbecilná... ako sa Ti to páči ???????


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave si dokazal presne to, co bolo napisane, takze dost


admin   |   ip:195.168.2   |   2009-06-16  (15:29)
  @, prosim viem, ze jej chces poukazat na skutocnost, ale da sa to isto aj jemnejsie. Aj napriek tomu ze s Hildou nesuhlasim, lebo jeho prispevky som cital a niektore vymazal, lebo to uz malo uroven hnoja a Hilde sa nedostali, preto ma este skresleny obraz o nom.


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admine, ked jeho prispevky mali uroven hnoja a dokazovali iluminatorovu pravu tvar, preco si ich vymazal? skus uviest aspon priblizne, o com boli. nemam tu dokonaly prehlad, ale minimalne odkedy sa do diskusie pustil sage plati priblizne to, co je uvedene vyssie


admin   |   ip:195.168.2   |   2009-06-16  (15:47)
  hilda, napr sa mi vyhrazal a to ja nerad. ale uz dost bolo. aj tak je to tu plne off-topicu.


zloba   |   ip:78.99.46.   |   2009-06-16  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hilda, pozri, keby to písal tak ako napríklad ty, bez tých osobných urážok a nadávok, doteraz by tu bol. Ja som kľudný človek, len tak ma niečo nevytočí, ale pri ňom som doslova vybuchol. Tu nešlo o to či má pravdu alebo nie, ale to akým spôsobom ju vykladá. Ty sama si napísala: "Vychvalujete ludi, ktori stoja za vami, ale nepriznate iluminatorovi pravdu, aj ked ju ma cely cas. Nie v tom, ze elita je dobra a cipova totalita je spasa, ale v tom, ze kym vy budete slepi k vlastnej zodpovednosti, tak cipy bude mat kazdy clovek na tejto zemi." Tak má pravdu alebo nie? Iluminator zapieral mnohokrát sám seba. Ľudia vedia, že konajú zlo, ale iluminatorov systém: zmeňte sa lebo Vás pozabíjam, nezaberie! Elita nechce nikomu dobre, len sebe a nehovor, že nemám pravdu. Mne nerobí problém zbaviť sa určitých pohodlných vecí, ale ovplyvním to len v malej miere, pretože páku na zmenu spoločnosti má práve momentálne tá jeho elita a nie utláčaná, do dlhov vháňaná spoločnosť.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-16  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hilda zapni gombik co mas na zadnej casti hlavy ked ides pisat


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-16  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zloba ti to vysvetlil


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zloba, bud si vyrovnany a nic ta nenastve, alebo sa na to len hras. to je pravda. neexistuje nic take ako docasna vyrovnanost alebo nahodne vyvedenie z rovnovahy - bud to mas alebo to nemas. o to mu presne islo: dokazat vam nie len to, ze to nemate, ale ani nechapete, o com rozpravate.
A ma pravdu aj nema. Sikovne si pise to, co mu prave vyhovuje, to je sposob jeho manipulacie. Ja viem, ze elita si sleduje svoje zaujmy, v tom mas pravdu. Aj on si to raz priznal. Lenze nemas pravdu v tom, ze paku na zmenu spolocnosti drzi elita - samotna spolocnost je tou pakou. Elita len vyuziva vasu obmedzenost a preto na vas platia recicky iluminatora a preto ste ho odsudili, preto vas dokazal vyviest z vasej rovnovahy - nechapete a ani nechcete.
A chces mi povedat, ze je normalne, ked vacsina obcanov v state sa necha dirigovat niekolkymi politikmi a zeru im ich kecy? Ved je to chore... ale ludia stale chodia na volby, pozeraju spravy alebo sa z nich smeju. Namiesto toho, aby s tym nieco robili.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-16  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hilda prijmi ospravedlnenie


zloba   |   ip:78.99.46.   |   2009-06-16  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No prvý odstavec si napísala ako básnik, ešte k tomu v teoretickej, neurčitej rovine. Vôbec nás nezmanipuloval, jediné čo spravil bolo to, že sme sa na vec pozreli aj z druhej strany a napr. konkrétne mňa to ešte viac usvedčilo v mnochých veciach v ktoré som veril aj predtým.
"nechápete a ani nechcete" takéto slová sa používajú na predvolebných mítingoch, na oblbovanie oviec, prosím nepoužívaj to tu, znižuješ sa na Iluminátorovu úroveň.
ozvem sa neskôr...


zloba   |   ip:78.99.46.   |   2009-06-16  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matez, prijme, nieje bez chrbtovej kosti.... :D


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stale teda ostavas na svojom... (co mimochodom iluminator prezentuje ako jeho ciel) za prve basnictvo je brane normalne ako veda uz niekolko storoci a za druhe cela matematika, fyzika, psychologia ale aj filozofia su vedy teoreticke, na ktorych dneska stoji svet. jedna sa viaze s druhou, no nieco ich napaja a pomocou toho sa prenasaju na tento svet a menia ho. preto moje teorie nie su o nic nizsie ako hocico ine.
a ako vies, ze ta nezmanipuloval? urobil si presne to, co on chcel (aspon to tak prezentuje) ergo nic. zaujimalo by ma vsak, z akej strany si sa na veci pozrel.
a este stale ma tu nikto nepresvedcil, ze niekto fakt aj chape, co to vlastne iluminator robi a preco. mozno sage podla toho, ze uz tu nepise


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matez, mna neurazis, ja viem, ze to myslis len v dobrom :) rovnako ako aj zloba a skoro vsetci dalsi (vy asi viete, na koho myslim :))


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hilda Iluminátor je inteligentný mnohdy som mu dával za pravdu. Ale prekročil hranice.. On ma dar napisat koment bez myslienky a zaroven som si z neho odniesol vzdy niečo hodnotne. Utvorila si si skreslený obraz vďaka jeho talentu. Este musí dospieť.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem z akeho dovodu ale podvedome ho precenujete...


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco mas ten pocit? Ako si prisiel na to, ze ho precenujem? A co, ked si to prave ty, kto ho podcenuje? Ako si mozes byt taky isty, ze prave ty vies viac ako on? A ake hodnotne veci si si odniesol z jeho komentov?


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este by ma zaujimalo, ako si prisiel na to "podvedome precenovanie". fakt si neuvedomujem, zeby moje myslienky niekoho podvedome precenovali - skor to robia vedome a je to ich zamer. nie vzdy sa stretnes s menej inteligentnym clovekom a ked neprecenis niekoho velmi inteligentneho, prides o sancu sa nieco od neho naucit.


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pardon, ... a ked podcenis niekoho velmi inteligentneho, prides o sancu sa nieco od neho naucit...


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo to bol dobrí manipulátor, ktorý vie použivať náhodu ako svoju zbraň. Pripomína mi mna :). A jeho myslienka http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect .


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "fakt si neuvedomujem, zeby moje myslienky niekoho podvedome preceňovali" pekná veta :)


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaklad je stale ten isty - nevies to ani ty ani ja. Dost mozno ani on nie. A kazdy, kto chce manipulovat by mal vediet, ako kooperovat so vsetkym, co sa vyskytne. Niekedy ani netreba zasahovat :)
Stale mi chyba ta istota, ktoru mas ty ked o nom pises. Tyka sa to jeho manipulatorskych schopnosti, jeho myslienky aj jeho cielov.


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ohladom tej peknej vety - sam si asi pochopil, co presne tym bolo myslene :)


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Istota vychádza s toho ze dopadol ako dopadol. Nikto nieje dokonalý. Schopný manipulátor nemoze byt spokojný s tým akým spôsobom skončil Iluminátor. Hádame hádame hádame a vďaka tejto technike dokaze kazdy zdržovať komunikáciu na mŕtvom bode ako dlho chce. Hilda suhlasim aj ked nesuhlasim ,)


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak moment, ako vies ze skoncil? A ako si mozes byt isty tym, ze on s tym spokojny nie je? Davas tu vela svojich nazorov, ktore su ale len obycajne predpoklady :)
A nezda sa mi, zeby niekto dokazal udrzovat mrtvy bod, jedine ze s tym suhlasia vsetci zucastneni


zloba   |   ip:91.127.33   |   2009-06-16  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hilda:"a ako vies, ze ta nezmanipuloval? urobil si presne to, co on chcel (aspon to tak prezentuje) ergo nic"
- a ako vieš ty, že ma zmanipuloval? ako vieš, že som urobil presne to, čo on chcel? poznáš ma? Problém tu mnohých diskutujúcich je, že sa snažia ľuďom vnútiť to čo nieje pravda. Viď to čo si napísala...
"nechápete a ani nechcete" - toto sa dá napríklad použiť u ľudí, ktorí si stále myslia, že WTC zostrelil ujo na somárovi s AK-47 na chrbáte... Oni nechcú chápať a vedieť, že tí zlí sú inde a to preto, že je to FAKT! A to je ten rozdiel v debatách, niekto teoretizuje a iní dávajú FAKTY, takže by som si poprosil od Teba jeden FAKT, resp. dôkaz na to čo tvrdíš, že "som urobil to čo chcel, ergo nič". Bavme sa o faktoch, nie o básničkách. ďakujem


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-16  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ty si skončil a objavila sa Hilda,).
"A ako si mozes byt isty tym, ze on s tym spokojny nie je?" Pride mi to nepravdepodobne to je vsetko. Všetko je relatívne:), Ano su to moje názory netvrdím ze su pravdive. Otázka kam sa za cely cas co písal pohol?


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pretoze tu stale len kecame o kravinach, neriesime vobec nic a stale nam ti ujovia, co znicili WTC robia svoj bordel. Stale a este furt. To je dost zakladny fakt, ktory plati uz nejaky ten cas. Ked potrebujes ine fakty, tak napriklad nikto tu nezacal rozoberat ine moznosti jeho osobnosti len tie, ktore predpokladaju jeho mentalnu zaostalost za zvyskom diskutujucih. Sage tu niekde pisal, ze taki ludia sa zamotavaju do lzi len vtedy, ked im to vyhovuje, co by aj v tomto pripade sedelo.
A ked uz chces fakty, tiez poprosim nejake na podopretie tvojich hypotez :)
Sme su sami rozumni ludia, ako verim, a teda bud sa konecne vykasleme na tieto bezvyznamne flamewary a zacneme sa hybat alebo tu budeme pokracovat donekonecna. A splni sa Iluminatorova vola :D


aqua   |   ip:87.197.11   |   2009-06-16  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase sa tu nerobi nic ine len sa spamuje.
Hilda nie si nahodou jeho kamoska? ved si chotde na kavu pokecat, tam to mozte cele rozobrat, myslim ze tu tie vase problemi nikoho nezaujimaju.


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto tu nevedie nikam. Resp koniec lezi pradaleko. Navrhujem diskusiu cez IM protokoly, tu len budeme spamovat. Ja davam adminovi suhlad zmazat vsetky moje prispevky, myslim ze sage by tiez nebol proti a vela inych takisto. Mozno ani iluminator :). Nech sa to tu precisti a ostanu len komenty k teme.
Ked chcete moje ICQ/MSN atd, poslite mi svoje cislo alebo poziadavku na moj mail scatman@pobox.sk a doriesime to tam.


zloba   |   ip:91.127.33   |   2009-06-16  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aqua, pomaly sa dostávame k veci, už sme pri zlých ujoch... :D


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som jeho kamoska, nemam ani sajnu kto to je a kde byva. A ako vidis, nekecam tu s iluminatorom ale s inymi ludmi, vyssie uz je uvedeny navrh na premazanie zaspamovanych tem a nastolenie poriadku


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-16  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No Iluminátor rozhodne neskončil :D, už som čítal jeho príspevky aj na inej stránke, a všetky su stále o tom istom, a keď si ich po čase nikto nevšíma začne nám nadávať aby sme na neho reagovali...


zloba   |   ip:91.127.33   |   2009-06-16  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pripájam sa, admin má dnes Deň D (Delete) :D


admin   |   ip:195.168.2   |   2009-06-16  (17:07)
  zloba, nuz... mne sa nikto vyhrazat nebude ;) pohar pretiekol. Iluminator musi dospiet. Alebo aspon by mal.


kakaduu   |   ip:62.168.11   |   2009-06-16  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak má takýto web fungovať, musia tu platiť pravidlá. Ak chceš prispievať, zaregistruj sa ... keď robíš neplechu, máš smolu. Lenže to by chcelo prekopať tento web a na to treba prachy ...


slaco   |   ip:213.151.2   |   2009-06-16  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kakaduu naco prachy, staci chut a nadsenie :)


kakaduu   |   ip:62.168.11   |   2009-06-16  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slaco, nič proti tvojmu názoru ... ale nemáš pravdu.


slaco   |   ip:213.151.2   |   2009-06-16  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to nieje moj nazor to je vtip :)


kakaduu   |   ip:62.168.11   |   2009-06-16  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 slaco: nechcel si skor povedat ze si to myslel ironicky? http://cs.wikipedia.org/wiki/Ironie
Decka, decka ... chcete riesit veci, ktore maju vplyv na beh tohto sveta a pritom je vasa uroven zakladnych vedomosti na urovni neuspesneho absolventa jednotriedky. Ja vas nehanim, ani vam nic nevycitam. Tento (aj predchadzajuci) rezim za poslednych x desatroci nemal zaujem aby bol "plebs" vzdelany. Je to chyba systemu a vy s tym nic nenarobite. Vela z vas tu vyskakuje nad hrozbou NWO, ale kedze ste len vedomostne nemluvnata, nepriamo NWO hrate do kariet. Rozumie mi tu vobec niekto, co som tym chcel povedat?Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-16  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slaco :
myslim, ze ja som dost docela dobre pochopil co je volna energia... ale ty si asi vobec nepochopil moju reakciu. reakcia bola na pisanie ze by ludstvo malo energiu zadarmo... .ano... povinne citanie som prestudoval a teraz sa teba spitam zas ja. vies co su castice Tarx E? vies co su castice Tarx Ei?
vies co je zakladna stavebna jednotka celej existencie energie???

volnu energiu mame vsade okolo nas... je to aj ta energia, ktoru nazves ako laik telkineza. ako funguje? cez ktory tip energie pracuje ????

dalsia vec: MAG je blbost...

a tak isto aj nekonecny energeticky prebytok...

energia je vo svojej podstate nekonecna, ale nesmieme zabudat, ze je menliva a hlavne nestala...

energia by sa dala vyuzit uplne inak ako doteraz ... elektricka energia, ale zas je tu hacik ... nikdy nedokazeme zmenit takzvane prirodne zakony v nasej dimenzii bez nasledkov ... destruktivnych... pre nas samich...
Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kakadu, preco by sme ti nemali rozumiet? :D ide o to, ci ty rozumies cielom jednotlivych prispievatelov. niektori tu ukazuju karty, ini hraju necistu hru a zavadzaju naschval :)


Ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2009-06-16  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekomu to príde divne kedze sa pokusame nieco viac dozvediet. Niekto si moze mysliet ze prispievatelia zaujimajuci sa o dane temy uz vyrastli a nepotrebuju sa predvadzat.


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-16  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Predvadzat je slabe slovo. Pozri sa, co pisal sage. Tak nedokonale divadlo, ani to obstojne nezahral. A predsa len mi pride slovo "predvadzat sa" ako slabe, no nenapada ma uz ziadne ine.


Horal   |   ip:213.215.1   |   2009-06-16  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hilda,
dievča zlaté - neviem, ako dlho tu sleduješ reakcie tu už dobre známeho prispievateľa ,,Iluminátor" ,o ktorom sa tu už diskutuje pod každým článkom viac, ako o téme samotného článku.
Niekedy by som mu takmer aj uveril, že sa naozaj upísal tej satanskej sekte, ktorú tu toľko spomína a je u nich Novice na 1 stupni a je touto sektou aj platený, aby tu rozvracal diskusiu, znechucoval ľudí a odvracal pozornosť od preberaného problému...
No skôr sa prikláňam k tomu, že zvolil TOTÁLNE NESPRÁVNY PRÍSTUP a hru/rolu, ktorú tu hrá je absolútne nesprávna.
Tým netvrdím, že v podstate nemá pravdu - áno ľudia sú zaslepení, manipulovaní, nevidia, nepočujú, nechápu, nerozumejú, nevedia, nemajú PRAVDIVÉ informácie, žijú v ilúzii, v klamstvách/lžiach, sú otroci súčasného systému,...
Ale prístup, aký zvolil (ak teda beriem v úvahu druhú variantu - prečo píše, ako píše - snáď nie som v tomto prípade tak naivný:-) - teda urážanie/nadávanie/zhadzovanie/osočovanie/napádanie iného diskutujúceho/podceňovanie/vyhrážanie/písanie štýlom iba ja mám pravdu-ty nie (pričom veľakrát nemal/nemá pravdu a už len tu v tejto diskusii koľko hlúpostí popísal a celkovo tu na webe sám sebe protirečí, ten má teda strašný guláš v tej svojej hlave...), ty si iba hlupák, čo nič nevie atď. - toto je veľmi nesprávny prístup. A ak niekto takýto prístup toleruje/prehliada, či s ním dokonca súhlasí - ten by sa mal nad sebou vážne zamyslieť...
Myslím, že každý človek musí najprv sám precitnúť, sám chcieť a potom opäť sám otvoriť oči/snažiť sa chápať/porozumieť/vidieť súvislosti,... a nie, aby sa tu v diskusiách niekto takouto formou snažil inému takto otvárať oči.
A nakoniec tu napíšem - ja aj tak neverím, že bude NWO - nebude ee. Bude NEW AGE (aj keď ten prechod bude zrejme dosť bolieť) a ,,elita" sa tohoto veľmi obáva, ale nakoniec proti tomu vôbec nič nezmôže, oni už majú svoje dni spočítané ;-)


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-17  (00:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zober si, ze mas nejaky ciel. Napriklad chces robit niekomu drzku. Ist rovno za nim a rozbit mu drzku je ale dost nevyhodne - bude nasraty, moze zautocit naspat atd. Najlepsie je teda zariadit veci tak, aby si rozbil drzku sam (alebo mu ju rozbil niekto iny) a uplne ta vynechal z uvazovania. To sa da dosiahnut, niekedy az prekvapivo jednoducho - musis poznat myslienie toho cloveka a zvysok si zariadis sam. Co ked toto robi aj on?
Ty jeho ciel nepoznas, rovnako ako ich neponam ani ja a asi ani nikto iny na svete. Nevies teda objektivne ohodnotit jeho spravanie, dost mozno je jeho taktika ucinna pre jeho vlastne ciele.
To su len hypotezy a viem, ze je pravdepodobnejsie, ze to tak nie je. Akurat ze take veci su potom o dost nebezpecnejsie, ked pridu vtedy, ked ich najmenej cakas. Vsetci tu iluminatora odsudili, ze vraj si protireci, nema podklady na svoje reci - uz aj sage na to upozornoval - je to len maska, za ktorou sa skryva nieco uplne ine. Ze aj sage je obycajny pokrytec a tiez robil to iste teraz nechame stranou :)


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-17  (00:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po vynechani iluminatora z diskusie sa dostavame k problemu NWO - je to realne mozne, ci sa to podari ukaze buducnost. Ja som skor za nejake obcianske uvedomenie si vlastnej situacie a pohnutie sa niekde, nie ostavat v tej istej pozicii uz stovky rokov. Ci bude new age neviem, ale ani o tom vela neviem, takze nemozem povedat nic :) Ked mas nejake clanky, ktore vyjadruju co si tym myslel (popr nejake ine zdroje), prosim ho to sem :)


Ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2009-06-17  (00:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To si mozme rovno zahrat kufor:)


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-17  (00:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To presne sa tu odohrava cely cas... nejaky konstruktivny koment nebol uz cele veky, vlastne mozeme vyhlasit patranie po niecom takom. Urobme si sutaz o najkonstruktivnejsi koment!


Horal   |   ip:213.215.1   |   2009-06-17  (00:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...aby som to upresnil - myslel som cesta k NEW AGE bude bolestivá, nie ten prechod, pretože na tejto ceste ,,elita" bude ľudstvu hádzať pod nohy veľa prekážok a brzdiť tak ľudstvo vo vývoji, ako to už robí storočia/tisícročia...
Článkov je veľa, min. jeden fajn ma napadá, len neviem, či to sem dať :-)


Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-17  (00:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odkazy tu hadam nic nepokazia a ked to nechces hadzat tu, mozem ti dat svoj mail /ktory tu uz niekde aj je/


Tak Tak   |   ip:193.200.1   |   2009-06-17  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejako sa nedarí, aj ten MEG sú všade len jedna fotka, žiadne video, samý nákres.
Podľa mňa súčasnými možnosťami nemôžme postaviť stroj ktorý pracuje na úplne iných princípoch.


http://fem7.uniag.sk:8880/kexo/node/12
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=49&;postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=5b83d4274c8080399ed77c0a58dd210e
http://hawelson.blog.cz/0611/nabijecka-vyuzivajici-volnou-energii
http://hawelson.blog.cz/0702/meg-moje-zkusenosti
http://www.cez-okno.net/clanok/vsechno-je-jinak

atakdále


pre ILUMINATORA   |   ip:194.154.2   |   2009-06-17  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pocuj, chod sa prosim Ta dat vysvatit za knaza a tam v kostoloch hlasaj tie tvoje "pravdy" babkam co nemaju ponatia co je to mat vlastny rozum a budu ta slepo pocuvat. Lebo tu moc neuspejes. Ak ta tu niekto riesi, tak len preto ze ho rozculujes svojim spamovanim. Vypne PC a ILUMINATOR neexistuje..pamataj ty internetovy spasitel :)


Archimedes   |   ip:78.99.124   |   2009-06-17  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to skoda, ze je na internete 99.999% vymyslov za ucelom obohatenia sa "vynalezcov". Ved keby ich skutocne nahanala tajna sluzna a snazila sa utajit tie "vynalezy", tak by sa ich snazili verejne ukazovat na univerzitach, vysvetlovali ich funkciu do podrobna, aby vynalezy prezili. Realita je skor taka, ze vyburcuju ludi, ze maju super objav, vysvetlia z neho 75%, ktore nie su ziadnym prinosom a z nich este nie je zjavne ako dochadza k vyrobe volnej energie. Potom na predavaju videa, schemy a ktovie co este, aby blbi ludia to od nich kupovali. ... Ja mam skoncenu experimentalnu fyziku v prahe, tak uz ma hocikto len tak neohuri. Venoval som sa skumaniu roznych zariadeni podla navodov na internete asi 5 rokov a na kazdom som nasiel dovod jeho nefunkcnosti. Nuz pozor ludia a v ziadnom pripade za nic neplate! .... Po sklamani z tychto "vynalezov" sa jedinym realnym zdrojom energie javi jadrova fuzia, kde je uplne jasne odkial energia pochadza....Ak niekto ma doma nejaky "vyrabac" energie pripadne auto na H2O vyrobene, tak sa rad pridem pozriet, fotky ani videa ma nezaujimaju. Som zvedavy ci sa najde taky clovek.


Janooo   |   ip:91.127.12   |   2009-06-17  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  The Orion Project has started to conduct research on devices that will ultimately be able to self-power and provide enough additional electrical energy to cover all the requirements for an average home:

http://www.theorionproject.org/en/pmg.html


kamen   |   ip:87.197.11   |   2009-06-17  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2hilda: iluminatora vobec nie je skoda, jeho posobenie tu sa neda inak nazvat ako spamovanie... vdaka admin :)


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-17  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak tak.

uz som pisal ze je to blbost.

ked buduci rok... teda ak sa podari vyde moja knizka s nazvom Theory of S.A.R. - EXISTENCE, nasledne dalsie dve Theory of S.A.R. - HUMAN, Theory of S.A.R. - MYSTERY potom pochopis preco si to dovolujem tvrdit...

Skor by som povedal, ze ludstvo by sa malo ubrat smerom pouzivaniu energie ziskanej pomocou fyzikalneho javu pohybu a zotrvacnosti...

je to nenarocna technologia a hlavne ,,, nezapada ako slnko, neprestane viat ako vietor. pristroje nepotrebuju obmienat kristaly atd... Neni z nich smrtelny radioaktivny odpad, nenicia zivotne prostredie ... atd...... proste sa zapne a rok... 2...10 rokov sa elektricka energia vyraba...


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-17  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Horal:

Takze, neviem preco na debate o energii preberate stale nieco ohladne NWO...

ale teda sa pridam...
1.,
iluminati... ILUMINATS... niesu sekta...
je to zoskupenie ludi s vacou mocou a postavenim ktory pochopili ze v jednote je sila..., vyuzivaju ritualy k dosiahnutiu jednoty a s myslienkou nadobudnutia schopnosti a moci...//sice o nich malo vedia ale dobre...

2., niesu to vobec slobodomurari = freemasons

... niektory na zaciatku patrili k bratstvu a po pochopeni ritualov a urcitych zakonov, pochopeni ludskej povahy sa zoskupili a vytvorili pre nezasveteneho satanisticku sektu / oni na rozdiel od inych vedia ze satan a zlo nieje to co si ludia myslia...//, ktora vyuziva svoju moc... k LOBINGU...

3.,
NWO nieje vec ani len iluminatov, ani len freemasons, ani cirkvi jednej ci onej...

je to vec spolocnosti...

je to cesta ako zachranit tento polozhnity svet od upadku...

je to NEVYHNUTNOST!!!!

4.,

iluminati nemaju hierarchiu postavenu na stupnoch... ani na novicoch...

ani len netusite co sa vlastne skriva za spolocenstvom iluminati...

ale trosku ti napoviem ... je to rada...Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-17  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  horal...

elita??

kto je pre teba elita???

ti co maju peniaze? ti co maju moc? ti vo vlade? cirkev? nejake tie smiesne sekty?

nebodaj ?? aha :
vesmirni lide ?? :)

a preco si myslis ze stale niekto tebe ci inym hadze nieco pod nohy a ludstvo brzdi????Hilda   |   ip:78.98.117   |   2009-06-17  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminatora skoda nie je, mal aj zaujimave myslienky, budem musiet zohnat niekoho na jeho nahradu (nie nahradu za spam, ale za tie niektore myslienky). Mal aj iny pohlad na vec co by sa malo cenit. Skoda veci nie je.
Horal, ked vies viac o iluminatoch alebo mas nejake zdroje, z ktorych si cerpal, protim ta osviet ma alebo ma naved na spravnu cestu k osvieteniu.
A nieco ludstvo brzdi, pretoze je daleko za svojimi vedomostami a moznostami.


jarop   |   ip:85.248.36   |   2009-06-18  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Hilda: Už jedna preložená kniha o Schaubergerovi existuje. Je to riadna buchla a dobré čítanie. Volá sa Tajuplná a léčivá síla vody (Viktor Schauberger).
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_knihy-prirodna-lekaren_Tajuplna-a-leciva-sila-vody-Viktor-Schauberger_150628.html


jarop   |   ip:85.248.36   |   2009-06-18  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa niekto reálne zaoberá týmto tak diskusný klub je napr. na energie.upramene.cz.
Tam sa rieši overovanie takýchto vecí.Michal   |   ip:213.151.2   |   2009-06-19  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Precital som si clanok, potom som si zacal citat debatu lebo som dufal ze tam najdem prispevky k veci teda od ludi ktory sa snazili zostrojit stroje na volnu energiu lebo zda sa ze diskusia na tomto fore byva viac kriticka ako samotny clanok (v clanku sa vecsinou pise ze to funguje a v diskusii najdem skusenosti ludi ktori pisu ze im to nefungovalo). Aj som natrafil na par prispevkov od autorov ktorim to neslo, ale dalej uz boli vecsinou keci od deti ako iluminator, ja by som bol za kebyze sa vsetky prispevky ktore nesuvisia z clankom a su absolutne od veci mazali a IPcky autorov na nejaky cas zablokovali. Deticky sa mozu vratit na azet a pisat si tam. Myslim ze nikomu sa nechce citat nezmysli kym sa konecne dostane k nejakemu rozumnemu prispevku ktory je k veci.


Hilda   |   ip:78.98.11.   |   2009-06-20  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alebo zaviest dve debaty ku kazdemu clanku - jedna k teme a druha od temy :)
Zase ked si uvedomis, ze tie problemy maju nejaku pricinu a my sa tu hrame na mudrych a riesime nepodstatne kraviny, kym nechavame chore jadro - je to normalne? Je to dost proti logike a treba s tym nieco spravit.


Drahomira , Chicago, Il, USA   |   ip:67.176.14   |   2009-06-22  (05:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Volna energie je prvnim clankem, ktery me zaujal na techto strankach. Nevim,kdo je kdo, kdo je proti komu a kdo je s kym. Ale vim, ze tu jsme vsichni proto,abychom se dovedeli nove a rozsirili si tak sve vedomi, ktere jsme vsichni az doposud meli dost uzke. Volna energie je znama vec, jejim prukopnikem v Cechach je Nikola Tesla, cesky vedec, ktery byl vsak umlcen. Nebyla jeste vhodna doba. Ted prisla doba, ze tuto energii dostanou vsichni ti, kteri budou zit v nove dobe, budou myslet nove a budou otevreni na zmeny. Byli jsme nauceni,ze vsechno jde tezko a ze se vsechno musi vydret. Neni to pravda. Vse jde udelat jednoduse, ale na vse si musime zaslouzit. Nedostaneme to do te doby, dokud budou mezi lidmi a narody valky, nevrazivost a rivalita. Dejme se dohromady a budeme mit vsechno. Vitejme kazdeho, kdo vi, vic nez my, takovy clovek nam muze jedine pomoci. a ten clovek, ktery napsal ten clanek je krasavec.Je mu treba dekovat, ze venuje svoji energii nam vsem. Mu se to jednou vrati. A tem, kteri chteji zit postaru a v nevedomosti se to vrati taky. Ja ti dekuji a preji
vsem at energii nove doby zazijeme brzy, velmi brzy.


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-26  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  archimedes:

tvoje prianie my bolo rozkazom...

kedze mas nejaku skolu :)))

tak som sa rozpraval s timom a budes moct prist pozriet uz mnou spominany prototip...

chyba registracia a skusky a mozes byt medzi prvimi co ho uvidia a mozno aj vyskusaju :)

chcel by si?
posli tvoje info na: slovenskykral@censtrum.sk


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-06-26  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ak by si sa dobre rozumel niecomu co treba v time mozeme ta aj angazovat...podporis tak Slovensko a jeho znovuvrchol... ako za T.G.Masaryka...


magorium   |   ip:88.146.18   |   2009-06-29  (01:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jsou zde vynikajici clanky. Zjevne je nutne ocenit mimoradne clanky o samovyrobe energie. Vynikajici material!!. Skvělé leštěné prdy!!! Samozrejme, na samovyrobu generatorku volne energie je nutne sbirat, sbirat a sbirat prachy jak tvrdi autor. Funguje to asi tak, kdyz dojdou penize, dal uz v hospode nenalevaji. Doporucuji autorovi navstevu psychiatra.


juky   |   ip:85.135.16   |   2009-07-08  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam otestovany vlastny pokus rozhybat koleso- co by som chcel pouzit v generatore. uplne volna energia. co by som mal robit?


jupiter147   |   ip:213.151.2   |   2009-07-16  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V hospode nenalievaju,ked dojdu peniaze?Ale nalievaju vodu, tu daju zadarmo.


clovek   |   ip:78.141.66   |   2009-08-06  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uboha diskusia . Vsetci si myslime aki sme mudri a neomylni . Vsetku vinu zvalujeme na cele ludstvo ale jedno si treba uvedomit ze ty predstavujes to skazene ludstvo rovnako ako tvoj brat. Zmena zacina od jedinca a pokracuje celym pokolenim a nie naopak.

Na nicom nezalezi... Budha


kutil   |   ip:87.244.19   |   2009-08-21  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  menej kecat a skusat aj nieco urobit ja uz mam vyrobeny a odskusany aj 2 typ vivijaca aaaaa funguje to


a.r.t.i   |   ip:80.87.209   |   2009-09-07  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hehe no ak sa raz ludia rozhodnu celosvetovo sa vzburit proti vlade a mocnostiam pozuby ozbrozit a vyzabijat celu vladu.. idem s vama :D:D
6 mld ludi nikto nezastavi no nie? :)


Tono   |   ip:95.170.23   |   2009-09-24  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi zaujímavý článok.Potreboval by som nejaký generátor energie zadarmo.Potrebujem napájať 4 konvektory 2500W plus 120litrový bojler 2000W. Spolu 12000W, t.j. 12kW.Mä niekto takéto zariadenie na predaj, alebo má kontakt na predajcu? Ak nie, tak robte niečo užitočné a nemláťte prázdnu slamu. :-)


Iluminator666   |   ip:195.91.79   |   2009-09-24  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminati sa riadia zakonmy duality ktore už pochopily egypťania aby bol zaručeny vyvoj.Keby nebolo iluminatou tak žijeme teraz ešte v slamenych chatrčiach.Ich ulohou je kontrola a vyvin človeka aby mohla fungovať evolucia a preto sa nazivaju aj osvieteny.99% percent všetkych druhov čo kedy žilo na tejto planete vymrelo lebo neboly kontrolovane.Tak si uvedomte že nemaju len moc ale aj zodpovednosť.


Iluminator666   |   ip:195.91.79   |   2009-09-24  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vašou jedinou ulohou je sa naučiť opeť milovať.zbaviť sa predsukou,zavisti nenavisti hnevu ktore su len vykvetom strachu ktory v nas pestovali aby sme lepšie pochopily čo je to laska


Iluminator666   |   ip:195.91.79   |   2009-09-24  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je koniec jednej ery po ktorej začina druha a miesto toho že tu čitaťe tieto všeliake članky cheďte račej navštiviť susedou a spitať sa ich ako sa maju?Iluminator666   |   ip:195.91.79   |   2009-09-24  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neverte mysli ale verte srdcu lebo len srdce je skutočne mysel je len bordel čo ste za cely život nazbieraly a drži vas v strachu.


Lily   |   ip:95.103.60   |   2009-11-09  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže, ako som od začiatku čítala príspevky iluminátora a sageho a ostatných, tak som občas ozaj nevedela čo si mám myslieť a o čo všetkým ide. Už som ozaj nevedela čomu mám veriť ak som sa snažila na to celé pozerať s každej strany. Ale ako som sa blížila ku koncu, tým som si viacej uvedomovala, že to čo tu riešite absolútne nemalo zmysel. Pomaly pri každom článku sa rozoberá buď viera alebo elita. Tieto diskusie (niekedy aj hádky a nadávanie ľudí, ktorí sú mimo keď takto reagujú ai.) nikam nevedú. Hádate sa len o tom kto má pravdu a ako to v skutočnosti je, pričom je to bezvýznamné.
Každý môžme mať iný názor a to sa musíme naučiť aj rešpektovať a rešpektovať aj samého seba. Ak budeme ľudí zbytočne zavádzať a robiť si z nich hračky ako v prípade iluminátora nedovedie to k ničomu inému ako ku zmätku a každý sa bude s každým hádať(podľa mňa mu išlo o zmätok).


Chcem vám ľudia povedať, presne to isté ako Iluminator666:"Našou jedinou úlohou je naučiť sa milovať, zbaviť sa predsudkov..." Aj ďalej, čo písal, vo všetkom súhlasím.

Pochopte že nemá zmysel sa tu o niečom inom baviť. Ak chceme voľnú energiu, dobre. Diskutujme. Ale nech to je bez nenávisti a osočovania a nadávania. A ak sa niekto taký vyskytne, tak mu z láskou vysvetliť o čo tu ide a že keď má záujem u nás vyvolať zmätok a vzájomné rozhádanie sa, že nemá šancu.

Ospravedlňujem sa za gramatické chyby, tým ktorým to trhá oči, ale ja sa ozaj odjakživa snažím naučiť gramatiku ale akosik sa mi to nedarí :D
ďakujem :-) a prajem Vám len to najlepšie.

PS: ozaj by ma zaujímalo či je každý s každým alebo každí s každým ale prikláňam sa k tej prvej možnosti


jjjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-01-12  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes - 12.1.2010 - bude demonštrovaná voľná energia. Pozrite na stránku www.steorn.com


Casnik   |   ip:95.102.74   |   2010-03-09  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.thevenusproject.com/ Ak sa zaujimate viac tak si prezrite ten link.


Ori   |   ip:92.245.19   |   2011-08-07  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som na to šiel inak-spýtal som sa 1 známeho,ktorý má spojenie s "menej hmotnou rovinou"či je možné sa dostať k hotovej skrinke.-jeho odpoveď bola že v nejakej garáži v Budapešti.Viac detailov vraj nevidí kvóli obrovskému strachu výrobcov..


sando . dexepady6   |   ip:213.151.2   |   2011-10-02  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujem urobiť virtuálny model motora a ukázať pohyblivé časti. nevie mi niekto poradiť v akom programe by sa to dalo?


Karol . wiqukeha84   |   ip:147.175.6   |   2013-01-16  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obavam sa, ze keby generator volnej energie fungoval, nieje na svete sily ktora by zabranila jeho rozsireniu. Ja ho vyrobim, bude mi fungovat, pochvalim sa s nim v robote, vyrobi si ho dalsich 20 ludi, aj im bude fungovat atd. Ak to niekto ma a mu to funguje, kludne to doneste kumne do labaku zmerame to a zistime ako to funguje. Ak to naozaj funguje, nemoze byt pre nikoho problem to nechat zmerat. Ja nepatrim medzi eonomickych samozvanych elitarov a urcite by som si nechcel ani takyto vynalez privlastnit, skor by som napomohol jeho masovemu rozsireniu.

V clanku hore boli formulacie, ktorym som dost nerozumel, prisli mi trochu az sarlatanske.

/1957 Freedman z USA si dal patentovať istý druh zliatiny, ktorá rozkladá vodu na vodík a kyslík bez akéhokoľvek prispenia elektrického prúdu, pričom sama zliatina nepodlieha žiadnym chemickým zmenám. Znamená to, že pomocou kúska tejto zliatiny možno vytvárať vodík z vody celkom bezplatne a nekonečne.../

Rozne kovy maju rozne nadpatia. Na rozlozenie vody na vodik a kyslik treba systemu dodat energiu. Je jedno ci v podobe eletkrickej energie alebo v podobe fotochemickej reakcie, teda ziarenia. Voda je energeticky stabilnejsi system ako vodik a kyslik samostatne. Preto na jej rozlozenie musime vynalozit pracu. Na elektrochemicky rozklad pouzivame elektrody. Podla energie ktoru treba na rozklad vody musime eletkrody spolarizovat na rozny potencial. Tento potencial vsak este nestaci, okrem toho totiz rozne kovy maju rozne tzv. nadpatie vodika o ktore sa nam potrebne napatie zase zvysuje. Nasim cielom je teda minimalizovat toto nadpatie a dostat sa tak co najblizsie hodnote teoretickej. Najnizsie nadpatie ma pokial viem platina. Kedze je draha, tak sa pouziva lacnejsi nikel. Ten ma sice vacsie nadpatie ale stale mensie ako dalsie kovy. Cim vyssie nadpatie, tym mensia ucinnost, lebo energia stratena nadpatim sa premeni na teplo. Ak nejaka zliatina ma nulove nadpatie a rozklada vodu zdanlivo samovolne, tak sa bud sama vo vode rozpusta (ako vapnik, horcik, alkalicke kovy), alebo vyzaduje dopadajuce svetlo a sama funguje len ako fotokatalyzator (takto vodu dokaze rozkladat napriklad TiO2), pripadne obsahuje radioaktivne izotopy a tieto dodavaju potrebnu energiu, pripadne nejaky iny nespomenuty zdroj energie. Proste voda je ako vybita baterka a vodik a kyslik je nabita baterka. Baterka sa bez energie nenabije. Tak isto sa voda nerozlozi sama od seba.

Ked sa aj nejaky takyto vynalez vyskytne a bude fungovat, najlepsie co s tym dany clovek moze spravit je ho zverejnit. Ale aby sa nezosmiesnil, tak to musi naozaj nespochybnitelne fungovat. Bez ohladu na to ci rozumie principu alebo nie. Zverejnenim jednak pomoze rozsireniu a to masovemu a jednak zabrani aby si ho niekto dal patentovat. Totiz ak je to raz zverejnene, tak nikto si nanho nemoze robit patentove naroky. Je to takzvany "sucasny stav techniky". Je jasne, ze keby si to chamtivy jednotlivec chcel patentovat a nenormalne na tom zbohatnut, tak by ho skor ci neskor niekto odstranil a vynalez mu ukradol. Na to maju svetove elity dost moci. Ale ked tento clovek prekona svoju vlastnu chamtivost a objav zverejni, tak ako on tak aj hocikto iny nad nim straca pravo patentovania. Moze ho vyrabat na svete hocikto bez obmedzenia. Hocijaka firma. Trufam si povedat, ze objav v oblasti energetiky typu studena fuzia a pod. by mohol zamavat celou touto elitarskou chaskou a definitivne ju odstranit z hry. Energetika je totiz velmi vyznamny sektor.


Tittos . sypiradi93   |   ip:217.12.54   |   2013-04-09  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čítal som príspevok viššie, že kto to vyskašal,verím sám sebe a kecy. Bohužial si myslím že to napísal taký človek ktorý ešte nič v živote nevyrobil a čaká milióny pre telkou doma, bohužial kvoli takým luďom sa nerozširuje voľná energia.Keby tak veľmi chcel tak by si pohľadal schémy a popisy na takéto veci.Ja Vám viem ukázať stránku kde sú všetky tieto veci popísané,podaktoré vyskúšané, možete si prezerať od rána do večera avšak táto stránka je po maďarsky, ale to už nechám na Vás. Ináč ja sa zaoberám s Tesla switch a zatial vypadá že to funguje...

http://fenykapu.free-energy.hu/


jassica . cynasesu00   |   ip:41.206.12   |   2014-07-24  (02:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Môj priateľ mi dumpingové pred týždňom po tom, čo som obvinil ho vidieť niekoho iného, a urážať ho. Chcem ho späť v mojom živote, ale on odmietne mať akýkoľvek kontakt so mnou. Bol som tak zmiasť, a neviem, čo mám robiť, tak som sa dostať na internet o pomoc a ja som videl svedectvo o tom, ako kúzlo koliesko pomôcť im dostať svoje ex späť, takže som sa obráťte na kúzlo koliesko a vysvetliť môj problém s ním a to kúzlo pre mňa a ma uisťujú o 2 dni, že môj ex sa vráti ku mne ak môjmu najväčšiemu prekvapeniu druhý deň, môj ex prišiel klope na moje dvere a prosiť o odpustenie. Som tak šťastná, že moja láska je späť, a nielen to, že sme pred svadbou. Ešte raz ďakujem DR OJEFOR kúzlo. Vy ste naozaj talentovaný a nadaný. E-mail: DROJEFORSPELLCASTER@GMAIL.COM je jediná odpoveď. Ten môže byť veľkým prínosom a ja sa nezastaví publikovanie ho, pretože on je skvelý človek .....
môže vyriešiť nasledujúce ......
(1) Ak chcete, aby vaša ex späť.
(2) ak budete mať vždy zlé sny.
(3) Ak chcete byť podporované vo vašej kancelárii.
(4) Chceš ženy / muži bežať po vás.
(5) Ak budete chcieť dieťa.
(6) Ak chcete byť bohatí.
(7) Ak chcete zviazať váš manžel / manželka, aby sa
tvoja navždy.
(8) Ak budete potrebovať finančnú pomoc.
(9) Bylinná starostlivosti
(10) Ak môžete byť schopní uspokojiť svoju ženu
sex túžba vďaka
nízke erraction.
(11) Ak je vaša menštruácia odmietajú prísť
sa v deň, kedy
predpokladám, že ani cez tokov.
(12) Ak je vaša práca odmietnu platiť, ľudia
vďaka vám?.
(13) vyriešiť problém s pôdou a získať ju späť.
(14) Páčilo sa vaša rodina Denny si vášho
že jo?
(15) Nech ľudia počúvať moje slová a robiť my
ktoré.
(16) Máte nízky počet spermií?
(17) zlé lucks
(18) HIV CUREdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

2010: K ČOMUSI SA SCHYĽUJE...

Denne sme svedkami nehorázneho „prevracania kabátov“, popierania verejných vyhlásení, ktoré sa už ani nepokúšajú ospravedlňovať – už sme si totiž na všeobecné klamstvo zvykli. Klamstvo, lož, pretvárka a „imidž“ /iné slovo pre pretvárku/ sa stali spoločensky akceptovateľné, dokonca sa stali životným štýlom – nazýva sa „flexibilita“...


SYN ČLOVEKA.

Je video live z unikajúcej ropy pravdivé?

Realita dneska ...

Vznik národov a sebazničujúci Slováci

Koncentračné tábory v USA

Archív

Nožom ho bodol do brucha! Dokedy nám budú ubližovať?

Keď vidím čo sa dnes na Slovensku deje, často si kladiem otázku. Dokedy nám budú asociáli a skorumpovaní politici ubližovať? Nedávne udalosti len dokazujú, že pokiaľ sa na Slovensku nezobudíme, nečaká nás nič dobrého.


Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?

Zlatý zlatý štandard

Momentky z, ehm, z EHMK2013

Bankroty, menej štátu a reálne peniaze

Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.403 s