22. August 2019
    
Vrah Milana Rastislava Štefánika a jeho pohnútky - Dolezite.sk

Vrah Milana Rastislava Štefánika a jeho pohnútky


  2010-06-04  (10:17)  |  Z domova
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vrah Milana Rastislava Štefánika a jeho pohnútky

4. mája 1919 zahynul v lietadle pri návrate do vlasti Milan Rastislav Štefánik. Dnes si pripomíname 91. výročie tejto tragédie. O jeho smrti sa vedú mnohé diskusie. Prinášame vám k tejto téme unikátny príspevok, ktorý presvedčivo tvrdí, že išlo o vraždu, aj s odhalením vinníka a jeho pohnútok. Ide o preklad z českej knihy ČERNÁ KNIHA MINULOSTI, ktorá však vyšla len v Nemecku.

Dňa 4. mája 1999 uplynulo 80 rokov od smrti Milana Rastislava Štefánika. Podľa doteraz platného zákona Českej republiky ide o muža, ktorý sa zaslúžil o štát. Ale v postkomunistických českých novinách, ani v televízii o ňom nepadlo ani slovíčko.

Tak si ho doprajme tu. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách, pri Brezovej pod Bradlom, v rodine evanjelického farára. Najprv študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave a v Šarvaši maturoval. Roku 1898 vďaka štipendiu Československej jednoty, spolku, ktorý už vtedy existoval, začal študovať v Prahe najprv na Českej technike, potom prešiel na filozofickú univerzitu a potom zamieril k štúdiu astronómie. K jeho okruhu známych patrili Šrobár, Herben, Vrchlický, Svobodová, Malypetr, rodina Haunerovcov a Josef Uprka. V roku 1903 zverejnil v Čase ,,Československý národný program“ s tézou že český a slovenský národ tvoria spoločne vyššiu národnú jednotu.

V tej dobe už nebol závislý na podpore k štúdiu. Pre pražské električky vynašiel systém automatického prehadzovania výhybiek. Vybrusuje a predáva optické šošovky, vynašiel traky na patentný gombík, navrhol dokonca lietadlo. V roku 1902 získava prechodný pobyt v letnom semestri filozofickej fakulty v Zürichu. Pobyt si predĺžil zamestnaním v optickej dielni v Ženeve. Navštívil hvezdáreň v Palerme a je delegátom na zjazde medzinárodných študentov v Palerme, od novembra 1904 odpromovaný doktor. Je zamestnancom observatória v Anglicku, prednáša na Oxforde, pozoruváva zatmenie slnka po celom svete. V roku 1912 sa stáva francúzskym občanom. Je dvakrát operovaný v Prahe na žalúdočné vredy a slepé črevo a je najmenej raz za rok niekde v nemocnici.

Výbuch svetovej vojny ho zastihne v Maroku, hlási sa ako francúzsky občan do armády. Hneď na to je opäť v nemocnici a znova operovaný, takže ho armáda ako nespôsobilého odmieta. Skúsi to ako dobrovoľník letectva a 15. mája podniká pri Arrase svoj prví bojový let. Použije svoje hvezdárske znalosti a navrhne upevnenie gyroskopického ďalekohľadu na guľomet. Taktiež aj meteorologický výskum počasia pre potrebu letectva. Než ho francúzska armáda pošle v septembri 1915 do Srbska, má za sebou už 32 bojových letov. Zlomový moment nastane, keď 7. septembra 1915 sa stretáva s dobrovoľníkmi roty Nazdar, s ktorými začali francúzske légie. Na balkánskom fronte podnikne 12 letov.

Po zrútení frontu sa dostáva do Talianska, kde je opäť operovaný a v decembri 1915 znova. V tej dobe sa stretáva v Paríži s Masarykom a Benešom, s ktorými sa dohaduje o prijatí francúzskym ministerským predsedom Briandom. Takých ľudí ako bol Masaryk a Beneš sa okolo štábov dohody pohybovalo veľa. Toto stretnutie zabezpečené Štefánikom znamenalo začiatok vecí československých ako štátu. Pri všetkej úcte k starému pánovi, všetky tie projekty a memorandá, ktorými TGM obdaroval vlády dohody by boli zostali nepovšimnuté, keby nebolo brannosti našich legionárov. Až tu je okamžik začiatku československého štátu. Táto, Dr. Štefánikom zabezpečená schôdza spravila z oboch vierozvestcov štátnikov.

Mimo prestávok v nemocniciach, vyznačoval sa Štefánik nezlomnou energiou až do svojej smrti. Je to on, kto uzavrel s generálom Grazianim dohodu o zriadení československej armády (légií) v Taliansku, rokuje vo Washingtone so štátnym sekretárom Lansigom, navštívi našu armádu na Sibíri a nechá zatknúť boľševických agitátorov medzi legionármi a poslať ich do zriadeného Československa pred súd. K tomu ale nikdy nedošlo lebo generál Štefánik bol mŕtvy. Dňa 4. mája 1919 odletel na dvojplošníku Caproni z Udine v Taliansku, aby sa vrátil na Slovensko. Ľudia, čakajúci na letisku, počuli streľbu a videli náhly pád lietadla. Lietadlo sa zrútilo pri Ivanke neďaleko Vajnor. Od tej doby uplynulo v roku 1999 80 rokov.

Napriek tomu, že zákon hovorí:

„Milan Rastislav Štefánik sa zaslúžil o štát“,


nikde nebolo pripomenuté toto výročie ani jedným slovom. Ani v médiách, ani v televízii. Nespomenul si taktiež nikto z našich nekonečne tárajúcich politikov a predstaviteľov štátu.

Inak Štefánikov most v Prahe – za boľševika „Most Švermův“, tak ako nám boľševik zmenil históriu, ktorá mala začať až s ich revolúciou – sa už zase zaplať Pánu Bohu za to, že sa už znova volá „most Štefánikův“. Taktiež sochu toho komunistu nechala obvodná rada v Prahe I. z vltavského nábrežia odstrániť. Šverma sa nezaslúžil o štát, ale ako boľševik mal svojou ideológiou spoluúčasť na útlaku celej jednej generácie nášho národa.Mudr. Rudolf MAXA odsúdený na 16 rokov ako retribučný väzeň, stomatológ z Paríža, priateľ majora Štefla – francúzskeho dôstojníka a zakladateľa roty Nazdar rozprával v Kartúzoch (mesto v Poľsku):

Nepohodlný bol generál Dr. Štefánik hlavne preto, že pred odletom na ruský front k našim legionárom požadoval na schôdzi zvolanej majorom Šteflom do Švajčiarska, za prítomnosti ďalších predstaviteľov nášho oslobodenia od pána dr. Beneša vysvetlenie, kam šla väčšina zbierky amerických Čechov a Slovákov, ktorí zbierali prostriedky v rámci financovania zahraničného odboja. TGM zveril tento obnos Benešovi, ktorý zaručil prevzatie svojím podpisom. Keď však Beneš nebol ochotný podať vysvetlenie, generál Dr. Štefánik zbledol rozčúlením a naliehal, aby podal vysvetlenie, kam tie peniaze šli a ako boli použité. Beneš sa začervenal v tvári a všelijako sa vykrúcal.

Iba major Štefl zachoval pokoj a hladil si svoje fúzy. Vytiahol z aktovky denník „Petit Parisen“ a prečítal článok, že Dr. Beneš, známy ako „roi de roulette“ (kráľ rulety) prehral v Monte Carle nesmierne sumy peňazí. Článok bo zakončený otázkou, odkiaľ tie peniaze mal. „To je provokácia,“ zareval Beneš, „niekto mňa chce kompromitovať manipulovanou lžou“. Generál Štefánik, ktorý sa medzitým upokojil, povedal: „Sme v cudzej krajine, tu sa hádať nebudeme. Vyjasníme si to pred národným súdom za prítomnosti prezidenta Masaryka, ako a kto pre našu krajinu pracoval a s tými darmi na oslobodenie hospodáril.“ Schôdza sa rozišla namrzene. Major Štefl pri lúčení s ostatnými vyhlásil: „Priatelia, toto sú zatiaľ len začiatky. Veľa si od toho nesľubujem. Defraudácia je kriminalita. Dr. Beneš od tejto chvíle nebude spať a bude iba vymýšľať ako sa zbaviť súdneho konania.“

Prevažnú časť zbierky amerických krajanov získal pre prvý odboj predseda Američanov českého pôvodu dr. Karel Pergel – organizátor a vodca tohto odboja. Hneď po prevrate v roku 1918 bol „odprataný“ ako veľvyslanec do USA a potom do Japonska. Doma bol zvolený poslancom. V roku 1932 predložil otázku osudu amerických peňazí verejne, že je konečne čas, aby to TGM, ktorý ich zveril dr. Benešovi, konečne vyúčtoval. Behom 48 hodín bolo ,,zistené“, že je americkým občanom a na nátlak vedenia štátu musel republiku opustiť. Že nie je Čechom, aj keď sa narodil v Čechách. Aj napriek tomu, že po mnoho rokov bol v zastupiteľských službách nášho štátu a ako taký ho reprezentoval a bol dva razy zvolený za poslanca. Typická ukážka vtedajšieho hradného teroru riadeného Benešom. Keby sa to vyšetrovanie uskutočnilo, tak aspoň časť pravdy o Benešovi by sa bola dostala na verejnosť. A mohlo byť zabránené uskutočneniu jeho ďalších odporností, vrátane zapredania našej krajiny do boľševickej sféry. Aby zlí ľudia zvíťazili, stačí, keď dobrí mlčia.

Po návrate generála Štefánika od légií v Rusku v roku 1918, kde už bol ako minister vojny nového štátu, písal pán Frič, jeden z účastníkov vtedajšieho stretnutia, majorovi Šteflovy: „Že pozoruje intrigy proti generálovi Štefánikovi a znižovanie jeho vysokého kreditu medzi politikmi. Že pán Beneš jediný sa stavia vedľa TGM. Že má pocit, že ho hryzie vyhrážka Národným súdom po návrate Štefánika do vlasti. A navyše, že sa mu dostali do rúk nejaké dokumenty hovoriace o príprave atentátu na generála Štefánika pri jeho návrate vlakom.“ To bolo povedané aj generálovi Štefánikovi a ten bol rád, že sa niekto o jeho bezpečnosť stará.

Pri návrate z Talianska do vlasti použil teda pre neho už pripravené talianske lietadlo Caproni. Netušil, že letí v lietadle smrti. Napriek tomu, že kde-kto v Bratislave poznal pomerne presnú dobu príletu gen. Štefánika, vojenskej jednotke tvrdili, že sa očakáva maďarské výzvedné lietadlo, ktoré musí byť zostrelené. Vojaci identifikovali nie maďarskú, ale taliansku značku na krídlach celkom zavčasu, ale...! Preto boli podľa tendencie o tejto skutočnosti hovoriť postupne likvidovaní.
Smrť generála dr. M. R. Štefánika – podľa Ferdinada Peroutka

„V nedeľu 4. mája 1919 pred poludním sa chystala Bratislava slávnostne uvítať osloboditeľa generála Milana Rastislava Štefánika. Niekoľko minút pred dvanástou sa objavil nad Bratislavou taliansky dvojplošník a začal krúžiť nad letiskom. Bolo veterné počasie. Zrejme zrazený vetrom, možno z inej, nikdy nevysvetliteľnej príčiny lietadlo prudko zakolísalo, začalo kolmo padať k zemi a zmizlo z dohľadu pozorujúcich. Za malým lesíkom vyrazil k nebu prúd čierneho dymu. Tragédia, ako sa tušilo, bola dokonaná.“

Citácia podľa publicistu Ferdinanda Peroutka v jeho „Budování státu“. Je známe, že pán Peroutka patril k stúpencom politiky pána Beneša. Preto vetrom obišiel „nikdy nevysvetlenú “ smrť generála dr. Štefánika, ale nechal si zadné dvierka k možnému úteku z vedomej lži otvorené slovami „pravdepodobne z inej nikdy nevysvetliteľnej príčiny“.

Generál dr. Štefánik sa naozaj svojím radikálnym antiboľševizmom nehodil do politiky dr. Beneša. Ohrozoval i jeho možnú kariéru, pretože pre svoju všeobecnú obľúbenosť na západe sa uvažovalo, že by mohol prevziať aj ministerstvo zahraničia – post, o ktorý usiloval dr. Beneš. Len o tej všetkými počutej a všeobecne známej streľbe na lietadlo generála Štefánika, pán Peroutka ani nemukol. Samozrejme, kto je pri moci, sa snaží ovplyvniť verejnú mienku. A aj k ututlaniu neprávostí a takéhoto zločinu.
K odhaleniu mohyly generála Štefánika prišli všetci – okrem Beneša a komunistov

Okolnosti, za akých došlo k vajnorskej katastrofe, boli na Slovensku vereným tajomstvom. Jeden z prvých žalobcov bol Milanov brat Igor Štefánik, evanjelický kňaz z Palanky v Juhoslávii. V liste, zverejnenom v Národných novinách v Martine, napísal: „Generálovu smrť nezapríčinila nehoda, bola to úkladná vražda! Na to poukazujú mnohé stopy, ktoré čakajú na vyšetrovanie.“ Brat Igor učinil verejné vyhlásenie, pretože dúfal, že na základe toho dôjde k súdnej žalobe a k riadnemu vyšetrovaniu a praví vinníci budú usvedčení. Nedošlo! Miesto toto bolo zostavených niekoľko komisií postupne za sebou, do ktorých členov nominoval Hrad a všetky končili záverom: nešťastná náhoda. Verejná mienka označovala práve Beneša ako hlavného vinníka vajnorského nešťastia. Potom ešte raz brat Igor verejne protestoval pri odhaľovaní mohyly na bradle prejavom, v ktorom taktiež upozornil na Benešovú neprítomnosť.

V roku 1919 sa začal neverejný proces s vojakmi, ktorí o streľbe rozprávali: pri prelete lietadla nad delostreleckými kasárňami vo výške asi 100 m vypálili na rozkaz salvu z pušiek a potom strieľali jednotlivo. Pravdepodobne lietadlo zasiahli, pretože začalo horieť. „Dostali sme rozkaz“, vypovedali, ,,že priletí nepriateľské lietadlo a že ho musíme zostreliť“. Nebolo to po prvý krát, keď vojaci takto hovorili. Súdne pojednávanie bolo však prerušené, svedkovia boli políciou zastrašovaní a celá udalosť sa ututlala. Oheň oprávneného podozrenia však pod povrchom tlel ďalej a trvalo zaťažoval bratské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi.

Hradný historik Peroutka, ktorý sa snažil spočiatku vysvetliť zrútenie Štefánikového lietadla „asi závanom vetra“, po rokoch v inej výpovedi otvorene priznal, ako bol generál Štefánik na Hrade pre ich politické záujmy nežiaduci.

Peroutka: „Boli špekulácie o tom, ako by sa Štefánik zachoval, keby návrat do vlasti prežil. Musíme premýšľať, akú úlohu by hral v demokratickej republike tento zarytý individualista s aristokratickými záľubami, keby ho osud neskolil na samotnom začiatku... Mal mnoho predpokladov v sebe, aby sa stal prívržencom diktatúry a vodcovského princípu. Na ktorú stranu by sa bol postavil, keď po rokoch začali tieto myšlienky Európu znepokojovať? A ako veľká by bola v kritickej chvíli jeho osobnosť? Aké by z toho vznikali zmätky a problémy [cháp pre Beneša, nie pre oba naše národy]. Štefánikovou smrťou sa posilnila prevaha liberálnych realistov v zahraničnom odboji. Pretože tí, čo nakoniec po jeho smrti tu zostali, boli realisti.“

Víťazstvo zahraničného odboja sa datuje predsa dňom 28. októbra 1918. Kto teda „zvíťazil“ spomínaného 4. mája 1919 zavraždením gen. Štefánika? Pri každom podozrení z vraždy sa najskôr zisťuje, kto z toho mohol mať prospech. Peroutkov článok mohol byť indíciou k usvedčeniu organizátorov zločinu.


04.05.2010

Napísal Redakcia Beo.sk


Redakcia Beo.sk
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
durislav   |   ip:87.48.148   |   2010-06-04  (12:43)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Najskôr Štefánik, potom Dubček. Asi o 80 rokov sa takto bude písať aj o smrti Dubčeka. Škoda, že skutočnosti o smrti týchto Slovákov ostáva niekde utajovaná, po ich smrti likvidovaná a okažite vládnúcimi činiteľmi prekrucovaná.


tom   |   ip:193.110.1   |   2010-06-04  (13:01)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zaujímavý článok...dosť silno mu verím, starí ľudia vždy hovorili, že Štefánika zabili.....teda dal zabiť Beneš, lebo sa ho bál. Bol to velikán, ktorý niekomu prekážal.


mkultra   |   ip:178.40.24   |   2010-06-04  (13:20)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To je divné, v uputávke je napísané "pri návrate do vlasty" ale v článku je napísané "pri návrate do vlasti"
To je záhada, toto by sme mali riešiť a nie nejaké NWO a apokalypsu a iné ťalafatky.


valdo   |   ip:95.103.6.   |   2010-06-04  (16:51)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
   Výborný článok. Vyrovnávanie karmy v tomto období sa dotýka aj karmy národov,
preto je potrebné, aby sa zistili aj príčiny smrti našich slávnych osobností, ktorí zahynuli za záhadných okolností, či sa to páči našim susedom, alebo nie. Ako už povedal Orwel: Ten kto ovládá prítomnosť, ovládá aj minulosť! A ten, kto ovládá minulosť, chce ovládnúť aj budúcnosť! Falšovanie minulosti je špecifikum pre tých, ktorí vládli doteraz. My im budeme musieť odpustiť, ...ale najsamprv chceme počuť priznanie. Bude to ako spoveď,...uľahčenie si a nijaký argument
typu: Vo vyššom štátnom záujme! Smrť nepozná štátny záujem,... je to vždy- len vražda.!!!


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-06-05  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Štefanik bol "Komunista" ako bič, to čo vydel v Rusku nemalo s Komunizmom nič spoločné, Štefaník veril v ideu Socializmu, pochádzal zo skromných pomerov, ty čo vidia v Štefanikovi triedneho nepriateľa pracujúcich, sa hlboko mýlia pretože gen. Milan Štefánik , bol Komunista , ako bič.


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-06-05  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na margo ešte dodám , že največší Komunista a Humanista, bol súdruh Ježiš.


OzavradnMRtefnikanejsoupesvdenmnozjennaSlovenskutefniknebylvbecp   |   ip:94.113.12   |   2010-06-05  (23:30)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No v Čechách také je spousta lidí, kteří si myslí, že M.R. Štefánik byl zavražděn. Ostatně to, že na letadlo prokazatelně střílelo vojsko se ví už dlouho. Ona ta svědectví tak nová nejsou. Myslím, že Štefánik jako vzdělaný a vlivný demokrat nebyl určitě moc po vůli známým socialistickým a náboženským fanatikům jako byl Masaryk a Beneš. Ostatně Masaryk obdivoval třeba italskou mafii, takže ani není divu, že vládli mafiánským způsobem (atentát nebyl ostatně spáchán pouze na Štefánika, ale třeba i na dalšího vlivného republikána Aloise Rašína zastánce restriktivní monetární politiky a výrazného kritika hradní politiky) a de fakto odsoudili Československo k zániku už onou roztržkou s Vatikánem (a ostatně i s většinou katolického obyvatelstva jak v Čechách tak na Slovensku - 80% - proti němuž si založili tu svou Československou církev husitskou - 1920 a různé ty lóže) a ztratili nejvlivnějšího bezprostředního spojence. Byli rovněž zastánci celého toho nesmyslu s "Československým" národem, který nesmyslně nalinkovala Saint-Germainská smlouva a centralizovali vpodstatě veškerou moc v Praze, což pak zcela zákonitě vedlo k protičeským náladám na Slovensku, rozpadu Československa a vzniku Slovenského štátu - protože jinak by se stalo kořistí Maďarska prolomením Trianonu už tehdy, ne až teď, kdy to opět i díky celému tomu nesmyslu s Lisabonskou smlouvou zase hrozí. (ostatně pamatuji si na osobní rozhovor s prezidentem Klausem na samém počátku pokusu o odboj proti Lisabonské smlouvě v Česku někdy na jaře 2008, kdy vyjádřil velké podivení, jak mohli na Slovensku tak lehce schválit Lisabonskou smlouvu, když jim z toho reálně hrozí prolomení Trianonských dohod a nechápal tu krátkozrakost - a už je to tady... To jsme tady měli minulý týden seminář o Trianonské dohodě, který pořádal prezident, no a tam po vystoupení těch řečníků se najednou zvednul maďarský velvyslanec a začal velice plamenně a maďarsky s překladatelem spílat řečníkům a tvrdil, že prý se tam uráží Maďarsko a že prý Maďarsko absolutně uznává Trianon a podobné kecy, skoro z toho byl diplomatický skandál. No a o pár dní později? Je to lež, Trianonská smlouva výslovně stanoví, že občanství Maďarska mimo jeho území zaniká do 1 roku po jejím schválení. Takže bych Slováci radil, nevěřit Maďarům ani slovo.) Nakonec se Beneš dal do holportu s Komunisty, jejichž vítězství jim zajistil odsunem Němců a pohltilo nás všechny bolševický impérium. Rozhodně chápu, proč český Senát odmítl schválit v r. 2004 ten Lex Beneš "E. Beneš zasloužil se o stát" a proč ho prezident Klaus - poté, co ho komunisti a socialisti i přes veto Senátu protlačili sněmovnou odmítl podepsat.
Myslím, že nastává čas, kdy je třeba se podívat na historii bez růžových brýlí a přestat donekonečna omílat legendy a mýty a kouknout se co byli ti naši "tatíčkové" opravdu zač.
http://www.cez-okno.net/clanok/oknom-historie/taticek-masaryk-otec-naroda
http://www.radio.cz/cz/clanek/100255
http://www.cez-okno.net/clanok/okolnosti-zrodu-csr-1?page=5&;quicktabs_2=2
http://www.smisene.webzdarma.cz/view.php?cisloclanku=2005061301
http://www.cs-magazin.com/2003-03/view.php?article=articles/cs030324.htm
http://www.cs-magazin.com/2009-02/view.php?article=articles/cs090241.htm
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Chemtrails dôkaz na Prime

Hlavným účelom rozprašovania chemtraiksu má byť zabraňovanie globálnemu otepľovaniu. O tom ale, že sme nedobrovoľne očkovaní priamo zo vzduchu a ani nevieme čím, o tom už sa nehovorí.


11. výročie bombardovania Juhoslávie

Podobenstvo o jaskyni

Marec - mesiac knihy.

William Cooper

Pozor Slováci „ Náckovia majú na Slovensku zelen...

Archív

Stručne k Ládinovej smrti

Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Lietadlá spred tisícročí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2705 s