24. August 2019
    
Stručný výklad príbehu Krista bez teologických drístov - Dolezite.sk

Stručný výklad príbehu Krista bez teologických drístov


  2012-03-13  (19:09)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Stručný výklad príbehu Krista bez teologických drístov

 


Každý z nás už pravdepodobne dávno vie, že počas histórie ľudstva prebiehal v rôznom časovom období a na rôznych miestach boj medzi chudobnými a bohatými a o tom bol pravdepodobne aj príbeh Ježiša Krista a jeho malej náboženskej sekty, ktorá začala prekážať vplyvným predstaviteľom židovského kléru - veľkňazom. Tento príbeh však nebol prvý a ani posledný, pretože boj medzi chudobnými a bohatými sa odohrával už pred Kristom a jeho smrťou to neskončilo. Mnoho ľudí si však ešte neuvedomilo, že sa stal symbol Krista prostriedkom vhodným na ožobračovanie ľudí a práve správanie pokryteckého duchovenstva financovaného zo štátneho rozpočtu a nedostatok oprávnenej kritiky kléru je hlavnou príčinou toho, že sa naďalej financujú pokrytci žijúci napríklad vo Vatikáne, ktorí pyšne opakujú paranormálny príbeh zakladateľa kultu osobnosti pri popíjaní drahých vín zo zlatých pohárov.

 


Väčšina ľudí asi  nepochybuje o tom, že Kristus bol synom židovky, ktorá sa volala Mária. Mnoho ľudí však pochybuje o tom, že mal biologického otca ako každý človek. Niektorí veriaci ešte k tomu suveréjne nazývajú jeho matku pannou, ale to ku kresťanstvu asi patrí. Napríklad i dnes možeme pozorovať ako bezdetnú Terezu nazývajú MATKOU Terezou a tej by zrejme oslovenie panna pasovalo viac ako matke Ježiša Krista, alebo ako bezdetného Ratzingera nazývajú (svätým) OTCOM a tak sa ani nedivím, že ženu v druhom stave nazvali pannou a stačí im k tomu viera. Je však zrejmé, že kto bol otcom Krista s istotou nevieme. Niektorí tvrdia, že Mária bola pôvodom židovka a žena nežidovského vojaka Pandiru (Tiberius Julius Abdes Panthera), ktorému bola počas jeho neprítomnosti neverná a podviedla ho so židovským tesárom Jozefom, ktorý ju dostal do druhého stavu. Možno je to pravda a možno mal práve preto neskôr pochopenie pre cudzoložnicu, ktorú chceli pred ním ukameňovať, ale existuje i názor, že Máriu znásilnil tento rímsky vojak Pandira a neskôr sa jej ujal Jozef. Nech už to bolo akokoľvek, určite je to pravdepodobnejšie ako zázrak a Ježiš na 99,999% mal biologického otca a pravdepodobne aj súrodencov.


Kristus bol jednoduchý kazateľ, ktorý chodil so svojimi učenníkmi po krajine, navštevoval ľudí od ktorých občas niečo vyžobral a vykladal im svoje názory. Nepatril však k vplyvným a bohatým židovským veľkňazom, ktorí si užívali na úkor zmanipulovaných ľudí tak ako to dnes robia jeho nasledovníci žijúci napríklad vo Vatikáne a nebol ani príliš významnou osobnosťou na scéne, ale po určitom čase začal židovským veľkňazom prekážať, pretože mal ako chudobnejší kazateľ bližšie k obyčajným ľuďom, ktorých si získaval aj za pomoci sektárskej klasiky ako sa môžeme dočítať aj v biblii - (Sľubovaním nadprirodzených schopností a posmrtného delíria: kontrétne blábolmi o tom, že len jeho nasledovníci sa dostanú do neba a ostatní budú zatratení, že tí čo v neho veria budú môcť za odmenu popíjať otrávené nápoje a že budú môcť robiť zázraky ešte lepšie ako on i keď v skutočnosti ovládal zopár trikov. Je tiež možné, že sa ešte k tomu vydával za božieho syna z čoho neskôr vzišlo obvinenie za rúhanie).

Okrem toho pravdepodobne spochybňoval autoritu kléru kritikou ich pokryteckého štýlu života a údajne tvrdil, že boháči sa ťažko dostanú do neba  (Yessss, Joseph Ratzinger going to hell !!! ) a tak sa postupne Kristus stával obľúbencom chudobných židov a nepriateľom veľkňazov. Je teda pochopiteľné, že veľkňazi, ktorí neboli zrovna vzorom skromnosti sa potrebovali nového buriča a konkurenta zbaviť a podľa platnej židovskej jurisdikcie sa neskôr podarilo velekňažskej rade jeruzalémského chrámu odsúdiť Krista za rúhanie a neskôr ho ešte k tomu obvinili z velezrady, lenže Pilát nepovažoval toto obvinenie z velezrady za opodstatnené a chcel ho prepustiť. Veľkňazi však mali veľký vplyv v spoločnosti a tvrdili, že ako žid má byť potrestaný podľa zákona židov, ale o jeho osude nakoniec rozhodol pouličný tlak veľkňazmi vyformovaných veriacich. Veľkňazi tak za podpory nekritických veriacich dosiahli to, čo potrebovali a brutálne utýrali a zavraždili Krista. Kresťania veria, že Kristus zomrel za naše hriechy a pripisujú nám všetkým účasť na vražde 2000 rokov mŕtveho židovského kazateľa i keď sme si nežiadali jeho smrť a zo smrti Krista mali prospech veľkňazi a do dnes na jeho príbehu zarábajú obrovské peniaze tí vo Vatikáne, ktorí pripomínajú veľkňazov ohrozovaných Kristom. Podľa môjho názoru Kristus zomrel hlavne pre pokrytectvo a nenažranosť židovského kléru a tiež pre zákon o rúhaní, ktorým veľkňazi argumentovali, pretože Kristus asi o sebe tvrdil, že je boží syn, ale pred ich zrakmi to nedokázal. Ja ako človek neveriaci v boha považujem tento zákon za absurdný a to, čo klerici považujú za rúhanie považujem zvyčajne za šarlatánstvo. Vydávanie sa za božieho syna považujem za výsadu bláznov, pokiaľ tvrdenie nedokážu a môj postoj nikoho neohrozuje, ale niektorí veriaci tvrdia, že rúhanie treba trestať ukameňovaním tak ako sa píše v biblii.

 Ako som už naznačil v úvode, symbol Krista bol zrejme na začiatku pre určitú skupinu nespokojných ľudí nádejou, ale dnes je skôr prostriedkom na udržiavanie moci kresťanských veľkňazov, ktorí pyšne rozprávajú o jeho smutnom príbehu z prepychového sídla. A kto za to môže ? Príčinou je len nedostatok kritického a racionálneho myslenia a práve preto v kostoloch môžeme vidieť riadne prekŕmených duchovných, ktorí hovoria, že obžerstvo je smrteľný hriech a preto môže Ratzinger pri stromčeku ovešanom zlatými guľami drviť naďalej paranormálne bludy o Kristovi a rozprávať o skromnosti a preto môže cigáň recitujúci deťom o ritiach a vagínach prehlásiť, že je kresťan a práve preto mu predstavitelia cirkvi na to nič nepovedia a radšej si otierajú ústa o ateistov, ktorí aspoň priznajú že neveria sumérsko-židovsko-kresťanskej mytológii aj keď vedia, že ich mnoho hlupákov automaticky zaradí do kategórie ĽUDIA BEZ MORÁLKY.

 


Ale čo sa dialo ďalej po brutálnom utýraní Krista ? Kresťania veria, že vstal z mŕtvych a nakoniec skončil v nebi. Vstanie z mŕtvych by sa ešte dalo pochopiť, pretože občas je možné vzkriesiť aj utýraného človeka a tak srdce môže opäť začať tĺcť. Prikláňam sa však viac k tomu, že jeho telo z hrobky ukradli a paranormálne drísty o jeho vstúpení do neba vytvárali len jeho nasledovníci, aby posilnili kult jeho osobnosti. Niektorí neveriaci sa možno prikláňajú k tomu, že telo zámerne ukradli Kristovi nasledovníci, aby potom mohli tvrdiť, že sa stal zázrak a aj to je určite pravdepodobnejšie ako skutočný zázrak, ale ja mám trochu iný názor. Začal by som tým, že hroby mučenníkov nie sú pre mnohé vládnuce skupiny príjemnou skutočnosťou a všetci dobre vieme akú silu mala napríklad spomienka na Jana Palacha. Veď nakoniec i preto sa chceli páni strážiaci svoje lukratívne pozície tajne a rýchlo zbaviť jeho tela.

 

Jan Palach bol pochovaný na Olšanských hřbitovech a v roku 1973 boli jeho ostatky bez súhlasu pozostalých spopolnené a popol uložený v rodných Všetatech. Prevoz prebehol v utajení a rýchlo, ale jeho prázdný hrob bol naďalej navštevovaný. I v tomto prípade by sa dal vyprodukovať zázrak a presne na tomto príklade môžete vidieť aký dokáže byť problém hrob rebela pre skupinu ľudí pri moci, ktorá si je vedomá hrozby nespokojných ľudí inšpirovaných myšlienkami mučenníka. Podľa môjho názoru v prípade Krista išlo o to isté. Veľkňazi sa tela potrebovali  zbaviť, preto ho ukradli a z krádeže systematicky obviniňovali Kristových nasledovníkov, preto krátko po Kristovej smrti v zázrak uverilo len malé množstvo ľudí medzi ktorými boli zrejme i Kristovi nasledovníci, ktorí si mysleli, že strážcovia odmietajú priznať zázrak. Veľkňazom tento podvod dlhú dobu vyhovoval, pretože sa zbavili tela a viera v zázrak u malej skupiny ľudí na začiatku vďaka obviňovaniu Kristových nasledovníkov z krádeže tela neohrozovala autoritu veľkňazov do takej miery ako keby existoval skutočný hrob buriča. Ich plán však nakoniec zlyhal a so stúpajúcou nespokojnosťou občanov začal kult mŕtveho Krista získavať silu a zároveň aj viera v zázrak. Veľkňazi neskôr síce mohli priznať, že telo zlikvidovali za účelom zničenia myšlienok buriča, ale tým by si páni moralisti hovoriaci len pravdu uškodili. Je však možné, že sa o to neskôr niekto z veľkňazov pokúsil, ale asi nemal jednoznačný dôkaz a členovia nového kultu osobnosti v tom videli asi len útok veľkňazov, ktorým myšlienky Krista prekážali.


A tak kresťanstvo začínalo rásť až sa nakoniec z Kristovho kultu osobnosti stalo svetové náboženstvo, ktoré i dnes ovládajú zrejme ešte väčší pokrytci žijúci v prepychu ako tí, ktorých kritizoval Kristus. Okrem toho i kresťania obviňovali mnohých ľudí za rúhanie, mučili svojich kritikov a popravy boli brutálne. Spomeňme si napríklad na myšlienky Jána Husa, ktorý kritizoval kresťanských veľkňazov podobne ako zrejme kritizoval Kristus židovských a práve Jána Husa nasledovníci Krista nakoniec obvinili z kacírstva a upálili.


Mnoho veriacich verí, že Ježiš bol boží syn a údajne to dokazoval rôznymi zázrakmi, ale ja tomu neverím. Mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy a kresťania nemajú ani to, čo by sme mohli nazvať celkom dobrým dôkazom. Ježiš pravdepodobne len ovládal rôzne triky, ktorými bol schopný upútať možno zopár ľudí, ale pred zrakmi veľkňazov, ktorí ho obvinili podľa židovského zákona o rúhaní nedokázal, že je tým za koho sa pravdepodobne počas svojej púte vydával. Jednocho povedané neverím paranormálnym výplodom členov kultu osobnosti Krista tak ako neverím mýtom, ktoré produkujú zástancovia kultu osobnosti mŕtveho diktátora Kim Čong-ila. O ňom totiž tvrdia, že vraj nemusel chodiť na toaletu a ak dostatočne veríte v paranormálne svedectvá, potvrdí vám to mnoho ľudí kultu jeho osobnosti:

http://www.cas.sk/clanok/213109/myty-okolo-kim-cong-ila-69-nikdy-nemusel-chodit-na-toaletu.html

 
Rád by som na záver spomenul ešte jedného významného kritika o ktorom sa moc nehovorí a ktorý sa nespoliehal na rozdieľ od veriaceho Krista na pomoc vesmirneho a večne skrývajúceho otca, ale na svoju múdrosť a silu. Bol to človek, ktorý nemal absolútne žiadnu úctu k bohom v ktorých ľudia verili a postavil sa na stranu ľudí, keď od nich začali klerici pod hrozbou božieho trestu žiadať dary pre údajne existujúcich bohov. Prométheovi bolo ľudí ľúto a nepáčilo sa mu, že klerici týmto spôsobom ožobračujú poctivých ľudí a tak stručne povedané vymyslel plán, ktorý mal za úlohu zbaviť ľudí parazitujúcich klerikov. Plán mu vyšiel a klerikov porazil svojou vychytralosťou, ale Prométhea nakoniec potrestali. I príbeh o Prométheovi som pre úsporu času skrátil a chcel som len naznačiť, že sa jednalo o boj proti obetám. Aj on bol rebelom, ktorého myšlienka sa mnohým klerikom nepáčila a aj on bol potrestaný za to, že sa dokázal postaviť kléru skrývajúcemu sa za boha. V tomto príbehu práve Prométheova neviera v boha pomohla, pretože veriaci sa báli postaviť klerikom na odpor, ktorí sa skrývali za autoritu boha. Príbeh Prométhea však treba brať s rezervou, pretože bol dekorovaný nadprirodzenými blábolmi podobne ako to bolo i v prípade Krista. Možno sa dokonca nevolal ani Prométheus, ale podobný príbeh sa zrejme odohral. Nie je totiž tajomstvom, že v minulosti klerici žiadali od ľudí, aby prinášali obety bohom, ktoré samozrejme končili v ich žalúdkoch a tak je celkom racionálne predpopladať, že sa našli aj ľudia, ktorým to prekážalo.

 


Zaujímavý je i príbeh o Kainovi a Ábelovi a ani tu nemám problém veriť, že sa niečo podobné odohralo. Príbeh bol v podstate o klerikovi, ktorý žiadal obety pre boha i keď v skutočnosti končili v jeho žalúdku. Najväčšou drzosťou bolo, že tento žobravý kňaz ohŕňal rypákom nad darom od človeka, ktorý pracne obrábal pôdu a tvrdil, že bohu je mäso viac milé ako plodiny, čo nakoniec viedlo k vražde zo žiarlivosti. Škoda len, že nemali i tretieho brata, ktorý by mal povahu Prométhea.  ;-) Príbeh by mal možno happyend a žobravý kňaz by musel možno okúsiť pestovanie plodín, aby si začal viac vážiť to, nad čím pred tým ohŕňal rypák. Tak a toľko môj výklad života Krista a niektorých mýtov bez potreby viery v zázraky.

 

 


  


davo ;-)
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
mkultra . jytewedu51   |   ip:91.127.16   |   2012-03-13  (20:41)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Davo, zbytočne sa snažíš, tento článok bude stačiť na klasický flamewar, ale dieru do sveta s ním neurobíš. Najprv si treba zodpovedať otázku - je možné vykonať "zázraky" ktoré vykonal Ježíš? Je možné chodiť po vode, premeniť vodu na víno,liečiť ľudí dotykom, vstať z mŕtvych? Po troche uvažovania nad podstatou sveta, zistíš, že to možné je. Vykonal to Ježíš Kristus? Je to čisto otázka viery.

Davo...
http://static.pokato.net/2011-02-04-14-45-13642833340.jpg


Marcos001 . wotevudi17   |   ip:213.215.1   |   2012-03-13  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo a cital si aj biblicku verziu o Kristovi?Lebo tam sa pise ze hrob bol strazeny lebo sa zidia poistili pre pripad keby bol skutocne bozi muz.He? Tvoja kritika ma slabe miesta.Ale aspon je Kristus pre teba realna osoba, to je uz pokrok v mysleni.Co je pre teba dobry dokaz po takmer 2000 rokov? Pre mna su dokazom proroctva.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Davo, zbytočne sa snažíš, tento článok bude stačiť na klasický flamewar, ale dieru do sveta s ním neurobíš. " Nepotrebujem robiť dieru do sveta. Nepotrebujem byť ako Kristus na ktorého smrti do dnes parazituje odpad ľudskej spoločnosti. A nepotrebujem tvoriť kult osobnosti. Je mi to u prdele a vyjadrujem si len svoj názor.

"Najprv si treba zodpovedať otázku - je možné vykonať "zázraky" ktoré vykonal Ježíš? "Také otázky si dávaj ty. Ja žiadam dôkaz tvrdenia. Tvoje pochybné bľabotanie je pre mňa menej ako šťakanie psa.

"Lebo tam sa pise ze hrob bol strazeny lebo sa zidia poistili pre pripad keby bol skutocne bozi muz." Ako som už písal, výkladov je viac a hrob podľa môjho názoru nestrážili vojaci pod hrozbou smrti ako sa nám snažia dnes kresťania nehovoriť. Tie konkrétne citácie vôbec neohrozujú môj názor, pretože ja neverím všetkému, čo zapísal Ferda, či Jarda,....

Doslovné bláboly v spisoch fanúšikov kultu osobnosti Krista nie sú dostatočne dôveryhodné. Je tam mnoho zámerných výmyslov.

"Ale aspon je Kristus pre teba realna osoba, to je uz pokrok v mysleni." Kristus v akého veria kresťania pre mňa nikdy reálny nebol a vodcov malých siekt tu už bolo veľa a nie je na tom nič zázračné.


Marcos001 . wotevudi17   |   ip:213.215.1   |   2012-03-13  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja celkom respektujem tvoju neveru, nemas dokazy.Boh od nas neocakava poslusnost na zaklade dokazov ale iba z viery.Ked si stastny ja ti to zelam.Tento zivot sa da zmyslplne prezit aj bez Boha.Sloboda je uzasna vec.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Lebo tam sa pise ze hrob bol strazeny lebo sa zidia poistili pre pripad keby bol skutocne bozi muz." A to ako vojaci s kudlami za opaskami by dokázali ustrážiť božieho supermuža ? ;-)

"Také otázky si dávaj ty. Ja žiadam dôkaz tvrdenia. Tvoje pochybné bľabotanie je pre mňa menej ako šťakanie psa." Sorry, neupresnil som. Takže náprava: Tvoje pochybné bľabotanie o zázrakoch je pre mňa menej ako šťakanie psa.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo.., " Tvoje pochybné bľabotanie je pre mňa menej ako šťakanie psa"....dúfam že tvojou cestou sa nevydá už nikto, ľudstvo v budúcnosti by sa ako človek určite nesprával.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo.., " Tvoje pochybné bľabotanie o zázrakoch je pre mňa menej ako šťakanie psa"...a klesáš hlbšie a hlbšie, presne do morálneho odpadu.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Boh od nas neocakava poslusnost na zaklade dokazov ale iba z viery." Nezaujíma ma, čo podľa teba od nás očakáva postavička v ktorú neverím.

"Tento zivot sa da zmyslplne prezit aj bez Boha." S tým súhlasím a dodám, že to isté platí aj pre veriacich. I z vierou môžu prežiť kvalitný život...

"Ked si stastny ja ti to zelam." Dík, podobne.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "a klesáš hlbšie a hlbšie, presne do morálneho odpadu." Nie, len som sa nekonkrétne vyjadril. Paranormálne drísty si jednoducho riešte medzi sebou. Pre mňa sú naozaj menej ako štekanie psa. To ma totiž môže upozorniť, aby som vyliezol na najbližší strom ;-) Drísty o zázrakoch bez dôkazov sú pre mňa nepodstatné. Pochopil si to už ?


Marcos001 . wotevudi17   |   ip:213.215.1   |   2012-03-13  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo na co su ti dokazy? Kvoli sebe alebo kvoli mne?Ty sa chces presvedcit alebo ja? Zidia sa chceli zichrovat ze ho neukradnu fanatici aby z toho nevznikla povera.Mozno tam boli aj ine scenare. A potom preco negujes vypovede ucennikov o vzkrieseni, a tiez vzkrieseni 3000 mrtvych co sa ukazali pribuznym? Lebo je to nemozne? Co ty vies co je mozne a co nie?Poznas vsetky tajomstva vesmiru?


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ". I z vierou môžu prežiť kvalitný život..." Sorry S


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo...ty dôkaz nikdy nedostaneš, ani neveríš, prečo by si ho mal dostať?...existuje len jediné miesto kde ho dostaneš, je to tvoje SRDCE, lenže ty si si už vybral, aspoň zatiaľ.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " Davo na co su ti dokazy? Kvoli sebe alebo kvoli mne?Ty sa chces presvedcit alebo ja? " Ja žiadam len dôkaz tvrdenia. Nemám dôvod veriť v mimoriadne udalosti bez dôkazov. V podstate som zaujal rovnaký prístup ako v prípade Lochneskej príšerky.


"Zidia sa chceli zichrovat ze ho neukradnu fanatici aby z toho nevznikla povera" Ako som už uviedol v článku, neverím, že sa báli žvatlania zopár miestnych bláznov viac ako by sa báli jeho hrobu. To len kresťania nafúkli podobne ako dnes nafukujú, že hrob strážili vojaci pod hrozbou trestu...Kresťanom sa ťažko verí.


"A potom preco negujes vypovede ucennikov o vzkrieseni," Mám na to podobné dôvody ako keď kresťania negujú svedectvá o tom, že Kim Cong Il nepotreboval srávať.

"a tiez vzkrieseni 3000 mrtvych co sa ukazali pribuznym" Zapísať sa dá čokoľvek a vieš o tom, že s Aštarom Šeranom komunikuje viac ako 100 000 občanov Českej Republiky ? ;-) To tvrdí Benda akurát možno som sa trochu splietol v čísle.

"Poznas vsetky tajomstva vesmiru?" Nepoznám, ale argumentom z neznalosti nepodoprieš svoje paranormálne bludy.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "davo...ty dôkaz nikdy nedostaneš, ani neveríš, prečo by si ho mal dostať?" Veriť môžem v čo len chcem a nie je na tom nič jednoduché. Za 2000 rokov neboli kresťania schopní dokázať ani jeden jediný zázrak. Ešte aj v prípade Matky Terezky vyprodukovali takú pochybnu story, že to až pekné nie je. Samozrejme médiá ich v tom krásne podporovali a málo ľudí si dalo tú námahu, aby si zistilo o tom viac. Presne o tom sú aj svedectvá, ktoré boli spísané pred tisíckami rokov Jankom, Marekom a podobne...http://slovakia.humanists.net/zazrak.htmdavo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Veriť môžem v čo len chcem a nie je na tom nič jednoduché" Pardón, zložité. Boha čo sa dnes tak mýlim ? ...


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  I Matka Tereza bola len obyčajná žena, ale kresťania majú akúsi úchylku robiť z nej zázračnú pani. To asi pochytili od rôznych pochybných židov, ktorí urobili z kazateľa syna Jahveho, ktorý s obľubou pričuchával k spálenému mäsu ako sa môžeme dočítať v biblii.

Je to celé podivné. Z matky Krista spravili pannu, z panny Terezy spravili matku a z oficiálne bezdetného Ratzingera spravili otca. Toto náboženské bludárium je len urážkou inteligentných ľudí a mňa naozaj hnevá, že imbecilov, ktorí vykladajú tieto bludy v kostoloch musíme platiť zo štátneho rozpočtu.


ramm . lacajevu37   |   ip:176.61.21   |   2012-03-13  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troška sa zapojim:D smial som sa babke ked si citala cedulky ktoré si vymienajú, no a ona my povedala že ma zato boh potrestá čo už.No a toto má byť mierumilovny boh, ináč náboženstvá použivju klasicke spôsoby zotročovania-strach, babka sa normalne bojí že ked nepojde do kostola tak ju boh potresta. A ona veri lebo aj ostatny, za cenu ignorácie zdraveho rozumu.


hmm . mygolore96   |   ip:91.127.23   |   2012-03-13  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano všetko je spochybniteľné pretože sme vtedy nežili. Je to pravda že cirkev žere do pupkov. Nebudem teraz hovoriť moj názor na Ježiša, ani na cirkev. Ludia, nieje zaujímavé, že pominulé roky sa takéto veci neriešili, a teraz sa chystá prevrat vo vatikáne, v británii nesmieme nosiť znaky kresťanstva. Slobodomurári chcú jediné svetové náboženstvo, a ked ste si nevšimli, takýmito článkami ho už mi pomaly prijímame a ostatné odsudzujeme..


ramm . lacajevu37   |   ip:176.61.21   |   2012-03-13  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aké nové náboženstvo slobodomurárov?


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ramm...akí slobodomurárske náboženstvo?...je to svetovláda lucifera.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ramm..teda aby som bol presný...mala byť.


ramm . lacajevu37   |   ip:176.61.21   |   2012-03-13  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neverím v boha tak ani v lucifera, ani toto nové náboženstvo ma neovplyvní v mojich názoroch na život.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ramm...ale presne o to slobodomurárom ide, aby si neuveril a tak ťa stiahli do pekla...a ako čítam tvoje príspevky aj sa im darí.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak povie mi uz konecne niekto co ma clovek pribity na krizi spolocne so vznikom sveta alebo zivota.
jedine naco som doteraz prisiel je prepisovanie mozgov od narodenia a spajanie nespojitelneho...

ozivoval mrtvoly? a preco len 2 ci 3?
chodil po vode? to machroval ci co?
ozdravoval posadnutych diablom? to teraz takych nieto, len same dusevne poruchy?
tak ked ma prist tak nech pride bo vela ozdravovania este ma na tomto svete...
ja uz mam kupene klince a vyhliadnuty bucik.
hajde zide!

davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja len toľko, že nie som slobodomurár, ale ateista. Okrem toho nezakladám ani kult osobnosti a vyjadril som si len svoj názor na pokrytecký klér s čím si v podstate súhlasil: "Je to pravda že cirkev žere do pupkov"

Čo je na tom náboženské a čím konkrétne podporujem agendu slobodomurárov ? Veď ostatné je už len racionálny výklad udalostí popísaných v biblii bez potreby viery v zázraky, ale pokiaľ sa ti zdá pravdepodobnejšia paranormal story, môžeš si v to veriť.


333 . koniqylo86   |   ip:85.216.14   |   2012-03-13  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo . qyripiqu42

toto tvoj clanok mi pripomina porekadlo:ked zldoej ktrici chyte zlodeja:)


na jednej strane tvrdis ze biblia je rozpravka a asam tu davas rozpravku ,ateist.

co k tomu dodat snad len ze je mi to naspiech.

tak isto s istotov vie prd co bolo pred 2000rokmi ,tak ako ja ale hold ja verim PanuBohu a ty rozpravkam ,a tu je velky rozdiel,ja neverim bibli ale PanuBohu a jemu.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ramm...ale dobrá správa je, že budú aj ateisti spasený, ak žili život BOHU milý.


barbar . culoxopa61   |   ip:91.127.24   |   2012-03-13  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si nedovolim tvrdiť, že nosné fakty o živote Krista sú podané v súčasnej kresťanskej literatúre so stopercentnou presnosťou. Stupeň vierohodnosti tak dlho posúvaný do budúcnosti až do dnešných časov je ale dostatočný na to, aby človek po hlbokom zamyslení sa nad týmto zaúpel od údivu. Učenie ježišovo implementované do spoločnosti (v dôkladnom poňatí bohužiaľ zatiaľ iba hypoteticky)má nevídane pozitívne výsledky na trvalú komplexnú spoločensku obrodu. Ľudstvo ale potrebuje niečo čo by ho "zobudilo" aby aj v skutočnosti reagovalo na Kristom ponúkané riešenie pozemského bytia. Davove indície v článku sú úbohé.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "na jednej strane tvrdis ze biblia" Biblia je mytologický výklad udalostí. Dokážem vysvetliť napríklad i príbeh o Babylónskej veži a podobne. Netvrdím, že sú to všetko výmysli.

Inak je zaujímavé pozorovať ako strašne kresťanom záleží na zázračnej story. No ako už povedal Pat Condell v jednej svojej prednáške, kresťanstvo je hlavne o viere v mambo jambo (zázraky)...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  barbar.
tak teraz skus rozmyslat inac.
vymen to "jezisovo ucenie" za "moralne hodnoty vyspeleho cloveka" a mas ateizmus :)
naco ti je cirkev a biblia?


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ramm...ale dobrá správa je, že budú aj ateisti spasený, ak žili život BOHU milý." Samozrejme, veď nám to sľúbil sám veľký Kuffa, že ? ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=f6Xfjspw-is


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Davove indície v článku sú úbohé."Daj svoje "stopercentné" indície...aspoň zo tri a poriešime.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-13  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako sa máte?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-13  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo..

hovori ti niečo pojem "slobodná vôla"??

čo si pod tým predstavuješ?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a neda mi este pre vyskytnuteho z pekla.

"ale dobrá správa je, že budú aj ateisti spasený, ak žili život BOHU milý."

ja nechcem. s takym pisacikom ako si ty neviem ako by som vecnost stravil...


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak páči sa mi, že konečne Kuffa dostal rozum a uvedomil si, že nezáleží na náboženstve, ale na povahe človeka. No za to, že to povedal na verejnosti bol exkomunikovaní. Jednoducho katolícke prasce neznesú rozum. Potrebujú akúsi primitívnu dogmu, že len človek, ktorý verí v akéhosi big brothera sledujúceho každý náš krok môže byť dobrým. No zaujímalo by ma v čo za debilného big brothera veria vo trebárs vo Vatikáne, keď sa neboja hazardovať, klamať, zakrývať zneužívanie detí a zarábať na pornografii...


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale ateistickom systéme už žijeme, stačí ti to ako dôkaz že toto nieje správna cesta ľudstva?


Čáááu Joplins...davo znova prednáša:)


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ako chceš, vždy si môžeš vybrať...nevrátim sa kvôli tebe do pekla.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskytnuty z pekla.
ved nejakych 70 % slovakov su vraj krestania.
tak co sa ti nepaci na spravnosti chodu ludstva?


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "hovori ti niečo pojem "slobodná vôla" Boha a ty čo zas riešiš za nepodstatné somariny ?


povazan . wohicygu14   |   ip:85.216.19   |   2012-03-13  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento vymysleny typek jezis bol maximalne tak nadraty stolar co rad mudroval...ale cirkev odviedla vybornu robotu, tolko vekov ludi ovladat bachorkami, gratulujem :)


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...nemám na mysli pracujúcich ľudí, ale ľudí ktorý im ateistický systém nastavili.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskytnuty z pekla.
kto su to oni?
myslis si ze som ja slobodomurar, iluminat,...
myslis si ze davo, rafael, ramm, alebo najnovsie povazan su taki?
nevidis, ze to len zdravy rozum vyhrava nad zastaralymi debilizmami?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-13  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo..
hlavne,ze ty riesis dolezite veci,,v tvojej hlavicke..

nechapes vobec niecomu a hras sa tu na mudraka..
nejdem s tebou stracat cas,lebo je to doslovné hadzanie perál osranej svini v chlieve..

"pulvis et umbra sumus"lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...myslím politikov, slobodomurárov, illuminátov, ak nie si dobré pre teba, si len oklamaný...preto si ateista.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "hlavne,ze ty riesis dolezite veci,,v tvojej hlavicke.." Samozrejme. Kritika pokrytectva kléru je dôležitá a i obhajoba racionálneho myslenia, pretože mnoho ľudí dáva prednosť mambo jambo príbehom a potom sa to upaľuje, alebo vymetá diabol jedna radosť.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskytnuty z pekla.
tak to prrrr.
ja som ateista kvoli takym ako si ty a joplins!
alebo ten dilino z kostola s jeho nazormi...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-13  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co sa tyka katolickej organizacie a ich prehmatov s tebou suhlasim..
no opakujem..nevies o krestansvte vobec nic,,vsetko si uplne detsky miesas,,a nicomu nechapes..

katolicka organizacia nazov "krestanska" zneuzila..
nema s krestanstvom a Jezisom vobec nic spolocne!!!

no kedze sa s tebou nejdem hadat..tak ta necham v tvojom dobrovolne vybranom omyle,,a intelektualnom ukajani..Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-13  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
ty si ateista kvoli nam??
to co je za obvinenie??
mas ty zdravy rozum??

Anupew . jacanidy24   |   ip:31.3.43.9   |   2012-03-13  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo máš u mňa 99% to jedno percento dole za to že si neotvoril tému že odkiaľ kresťanstvo pochádza (myslím tú fiozofickú časť).


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...trafil si sa si ateista aj kvôli mne, ale určite nie kvôli Kresťanom, ale hlavne kvôli sebe...vyžívaš sa v tom ak môže š sa hrať na múdreho a spochybňovať zdravý rzum všetkých veriacich, baví ťa to....táto vlastnosť sa volá pýcha, ateizmom som ju v tebe vypestoval.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplinko.
ak by tvoje biblicke nezmysly neexistovali, tak by neexistovali ani moje protibiblicke argumenty?
kapisto?
a teraz povies, jasne ze nie su moje. to boh a ja na jeho obraz.
a ja ti poviem, hovno si tvor stvoreny na bozi obraz, pretoze ty so vznikom sveta nemas nic spolocne...
a tak stale dokola...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-13  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nastastie ma uz prestalo bavit hadat sa s hlupymi detmi..kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskytnuty z pekla.
ok odchazdaju ti argumenty a hras to na to aky si ty skromny krestan (aj ked sa prehlasujes ako obraz boha, poznamka kucmu) tak to balim.Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:78.145.10   |   2012-03-13  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milý Davo,

Tvoj článok by sa mi páčil ak by neobsahoval zbytočné osobné poznámky ktoré znejú ako osočovanie.

=vydávanie sa za božieho syna bez dôkazu považujem za výsadu bláznov, pokiaľ tvrdenie nedokážu= ako to chceš mať dokázané. Verím, že Kristus to dokázal tým, ktorí mali oči dostatočne otvorené. To, že to nedokázal každému je jednoduché = ani žltú ani červenú farbu by nedokázal slepým, a čudoval by som sa ak by sa o to vôbec pokúšal.

Lutujem každého kto dokáže povedať že Boh sa neustále skrýva, ja si práve myslím, že ho vidno čoraz viac - ale zase, slepí ho nevidia a ani vidieť nemôžu.

Ináč Tvoje myšlienky sú rozvinuté aj inde a podrobnejšie, napríklad tu

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Prelom_Epochy.pdfdavo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám ešte pre veriacich otázku. Myslíte si, že by mal mať kresťan s týmto článkom nejaký veľký problém ? Propagujem snáď niečo amorálne ? A je pre kresťana naozaj tak dôležité veriť v nejaké paranormálne vlastnosti Krista ?

"Davo máš u mňa 99% to jedno percento dole za to že si neotvoril tému že odkiaľ kresťanstvo pochádza (myslím tú fiozofickú časť)." Neviem, čo konkrétne myslíš. Môžeš upresniť ?
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo.
tak tak.
povesti a bajky su im prednejsie nez dodrziavanie skutkov ich idola...


Kristus . rygywovi26   |   ip:178.41.8.   |   2012-03-13  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo , Davo tak ty vo mňa neveríš ? A vidíš ja ti tu píšem . Nie je to snáď dôkaz božej existencie ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...nedochádzajú mi argumenty, len nechápem prečo by som sa mal s ateistom ako ty, rozprávať o Viere?...viera sa nedá nanútiť...ty ma určite nezvedieš z cesty, tak sa kľudne pobaľ...dobrú noc.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a konecne mam ip toho skur.vysyna co sa za boha prehlasuje.

hybaj. teraz ta utopim.
bo tie muciace zariadenia na stenach mi uz lezu na city.
akvarka budu ovela lepsie.


Kristus . rygywovi26   |   ip:178.41.8.   |   2012-03-13  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma nikoho neutopíš ja predsa chodím po vode .


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...mám aj ja svoje typy, nesúdim, ale uži si život, prajem ti ho v bohatstve a sláve, lebo v pekle sa na teba tešia démoni...dobrú noc.


Anupew . jacanidy24   |   ip:91.191.73   |   2012-03-13  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo to čo propagoval Mojžiš a Ježiš je prevzatá Egyptská filozofia ktorú nepochopili aj Gréci sa to snažili (hermetizmom) ale neuspeli. Pretože obaja študovali a žily v zemi bohov a len tak čistou náhodu zmúdreli a odišli a učili tieto drísty toto si Raova rodina nedovolila takto mystifikovať


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristus.
tak pod ty nehmotna matoha, pre ktoru neplatia zakony prirody ktore stvoril tvoj otec.
kucma ta aj v pohari vody utopi...


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Tvoj článok by sa mi páčil ak by neobsahoval zbytočné osobné poznámky ktoré znejú ako osočovanie. " Prepáč, niekedy mi to proste nedá a keď si ešte predstavím na živo niektoré udalosti pri písaní, tak niekedy vyprodukujem aj niečo oplzlejšie.

"=vydávanie sa za božieho syna bez dôkazu považujem za výsadu bláznov, pokiaľ tvrdenie nedokážu= ako to chceš mať dokázané. Verím, že Kristus to dokázal tým, ktorí mali oči dostatočne otvorené. To, že to nedokázal každému je jednoduché = ani žltú ani červenú farbu by nedokázal slepým, a čudoval by som sa ak by sa o to vôbec pokúšal." Ako by som to chcel mať dokázané ? Trebárs by ako boží syn mohol zanechal nejaký nezničiteľný artefakt na nejakej významnej hore... Ako boží syn by mal niečo také zvládnuť. Mimochodom akým spôsobom to dokázaľ ľuďom, ktorí mali dostatočne otvorené oči ? A nenaznačuj mi prosím, že neexistuje možnosť ako zanechať mimoriadny dôkaz. Tým sa ohrádza aj Ivo Benda a tvrdí, že nebude dávať žiadny dôkaz o existencii vesmírnych lidí, lebo by sme mu aj tak neuverili.

"Ináč Tvoje myšlienky sú rozvinuté aj inde a podrobnejšie, napríklad tu" Ja som písal dosť stručne, lebo som chcel obsiahnuť viac tém a je to v podstate len článok, ktorý som nechcel robiť zbytočne dlhý.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskytnuty z pekla.
necitim sa ani bohaty ani slavny
skor mam pocit ze mi radsej doprajes zivot s tymi demonmi.
ale taky kruty je uz raz krestansky svet.
dobru noc.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo...vydávať sa za následok veľkého tresku je čo?...veda?


Kristus . rygywovi26   |   ip:178.41.8.   |   2012-03-13  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma to čo nevieš uchopiť , vieš opísať a pritom som hmotný až až


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Davo , Davo tak ty vo mňa neveríš ? A vidíš ja ti tu píšem . Nie je to snáď dôkaz božej existencie ?" Neviem ti presne odpovedať a preto skús túto istú otázku položiť ľuďom v tomto zozname: http://www.zlatestranky.sk/firmy/-/q_psychiatria/1/


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ja ti ho neprajem, určite nie...ideš po tej ceste sám.


Kristus . rygywovi26   |   ip:178.41.8.   |   2012-03-13  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len celkom nechápem moje ovečky ktoré ma nikdy nevideli a veria vo mňa . Teraz si môžu prečítať moje slová a nikto ma neprosí o milosť, nikto ma nechce nasledovať . Nieje to trocha schizofrenické ?


fatima . vamohura49   |   ip:178.41.5.   |   2012-03-13  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo . qyripiqu42:"...a práve preto v kostoloch môžeme vidieť vyžraté prasatá, ktoré vykrikujú, že obžerstvo je smrteľný hriech a preto môže Ratzinger pri stromčeku ovešanom zlatými guľami drviť naďalej paranormálne bludy o Kristovi a rozprávať o skromnosti a preto môže cigáň recitujúci deťom o ritiach a vagínach prehlásiť, že je kresťan a práve preto mu predstavitelia cirkvi na to nič nepovedia a radšej si otierajú hubu o ateistov..."

To ako si sa dostal od fararov, cez papeza k ciganom? Cudna postupnost...o niecom svedci.

"Zaujímavý je i príbeh o Kainovi a Ábelovi a ani tu nemám problém veriť, že sa niečo podobné odohralo. Príbeh bol v podstate o klerikovi, ktorý žiadal obety pre boha i keď v skutočnosti končili v jeho žalúdku. Najväčšou drzosťou bolo, že tento žobravý kňaz ohŕňal rypákom nad darom od človeka, ktorý pracne obrábal pôdu a tvrdil, že bohu je mäso milšie, čo nakoniec viedlo k vražde zo žiarlivosti. Škoda len, že nemali i tretieho brata, ktorý by mal povahu Prométhea. ;-) Príbeh by mal možno happyend. Tak a to je môj výklad niektorých mýtov v skratke.

davo ;-)"

4. kapitola Genesis zaznamenáva narodenie Kaina a Ábela. Hebrejský text naznačuje, že bo-
li dvojčatá. Až do narodenia Seta, keď mal Adam 130 rokov, nie je zaznamenané žiadne ďal-
šie narodenie Evinho dieťaťa. Narodenie Seta nasledovalo dávno po narodení Kaina a Ábela,
väčšina učencov uvádza, že k tomu došlo až o 100 rokov neskôr. No keď Kain zabil Ábela a
za trest bol vyhnaný z krajiny, posťažoval sa Jahvemu v Genesis 4:14: „... je isté, keď ma kto-
koľvek nájde, že ma zabije.“ Po svojom vyhnaní Kain našiel mnoho iných ľudí, pretože Ge-
nesis 4:17 zaznamenáva, že Kain sa nielenže oženil, ale vybudoval i mesto. To nebudujete len
pre dvoch ľudí. Títo ľudia patrili k pred-adamickým rasám, o ktorých sa zmieňuje druhá časť
2. kapitoly Genesis.
Biblia žiadny presný údaj o počte detí Adama a Evy neuvádza, ale keďže žil až 930 rokov, dá sa predpokladať, že ich muselo byť mnoho, veď dostali príkaz – Potom ich Boh požehnal a riekol im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem..."
Toto sa pise v Biblii, ja netvrdim, ze tomu verim, alebo, ze je to pravda, ale pises nieco ine...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristus.
uchopis ty lochnesku priseru?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-13  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mili ateisti

vy zaztancovia logiky co to furt tvrdite ze ste,kde ju mate .potom ked chcete dokaz o tom ze PanBoh stvoritel neba i zem bol a je a ze bol v krze krista na zemi?

vsak logicke je ze ked je nieco o tom ze ams uverit v neho nemozes mat najskor rukolapny dokaz, ze je,najprv musis uverit,

a tak ked budes mat dokaz ze budes vidiet a moct si chytit PanaBoha tak to uz o viere neni ale je to o tom ze viete ze je.

tak nvm aku to vy logiku nelogicku pouzivate,haaa?

jeden tu tvrdi ze verime v rozpravku a krmi nas inou.eset raz ani jeden z vas co na zemi jest ani papez ani sporos nevie co prestne sa stalo pred 2000rokmi tak to am byt pred koncom.pouzite tu vasu logiku a pochopte to konecne.zakladate si na faktoch ktore nesu vobec dolezite ,biblia je nato tu aby ste uverili v jezisa, syna Panaboha stvoritela neba i zeme a tak nasli cestu k jeho otcu PanuBohu stvoritelu neba i zeme,a je uplne jedno ci chodil po vode abo nie ci to videli mnohi a este viac ich nevidelo.preto hovori jezis vam v bibli aby ste vedeli achapali,blahoslaveny ten ktori uverili a ani nevideli.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristus.
ja ti ju opisem!


JUDrpagan . wodureci05   |   ip:178.143.1   |   2012-03-13  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovanom bolo kresťanstvo nanútené, tisícročia mali svoju pravú vieru, ktorá bola potlačená... násilným krstením novorodencov bez ich slobodného rozhodnutia...


Kristus . rygywovi26   |   ip:178.41.8.   |   2012-03-13  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  správne Kucma .Si môj prvý učeník .


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-13  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre teistov.

Kristus . rygywovi26 | ip:178.41.8. |

berte si, je tu dalsi co sa za mesiasa vydava.
som ochotny prispiet klincami a kvalitnym bukovym drevom.Kristus . rygywovi26   |   ip:178.41.8.   |   2012-03-13  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 ja ťa chápem syn môj. Je to ako mať strašne škaredú ženu a každé ráno sa na ňu pozrieť a povedať si "je to krásavica" to sa potom omnoho ľahšie žije .


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "To ako si sa dostal od fararov, cez papeza k ciganom? Cudna postupnost...o niecom svedci." Písal som o pokrytectve, ktoré je nedostatočne kritizované a to sa týkalo Ratzingera, niektorých kostolných prasiat a nakoniec aj rapujúcemu cigáňovi, ktorý sa hlási ku kresťanstvu. No ak ti záleží na postupnosti, prajem veľa úspechov v kritike môjho článku. ;-) Pointa ti však zrejme unikla...

A neviem, či už je to spôsobené únavou, ale ja nechápem tvojej druhej námietke. V článku som len racionálne vysvetlil príbeh o Kainovi, Ábelovi a hospodinovi. V skratke: Boh odmietne Kainovu obeť, ten žiarli na bratra Ábela a ten ho zabije.

"Biblia žiadny presný údaj o počte detí Adama a Evy neuvádza, ale keďže žil až 930 rokov" Primáti pred 6000 rokmi nežili 930 rokov akurát sa pred tým inak počítali roky. Ale možno sa dožil 930 mesiacov, čo je 77.5 roka.

Okrem toho všetko sú to Sumérske mýty a treba ich brať s rezervou: http://sumeri.humanisti.sk/
davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-13  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Slovanom bolo kresťanstvo nanútené, tisícročia mali svoju pravú vieru, ktorá bola potlačená.." To je pravda a keby som mal veriť v boha, skôr by som uveril tomu, že nás stvoril Svagor a nie židovský mäsočuchavec Jahve.fatima . vamohura49   |   ip:178.41.5.   |   2012-03-14  (00:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia nie je katolicke nabozenstvo, ani iny fanatizmus, toto asi uniklo Tebe.
Druha namietka nebola o nicom inom, ako o tom, ze Kain, musel mat aj dalsich bratov...


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (00:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Biblia nie je katolicke nabozenstvo, ani iny fanatizmus, toto asi uniklo Tebe." Viem, že biblia nie je katolícke náboženstvo. S počiatku sú to všetko Sumérske mýty, ktoré však majú reálny základ, ale nič nadprirodzené v tom nie je.

"Druha namietka nebola o nicom inom, ako o tom, ze Kain, musel mat aj dalsich bratov..." Ja som netvrdil, že nemal. Len som v článku s trochou humoru pridal poznámku, že keby bal brata s povahou Prométhea, príbeh by možno skončil happyendom. Keď sa zamyslíš nad tým ako Prométheus poriešil kňazov, ktorí pýtali v mene bohov obety, zistíš, čo som tým myslel.
https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/prometheusotvoreneoci . xudakybe14   |   ip:173.32.54   |   2012-03-14  (02:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jak vysvetlis slepemu od narodenia rozdiel medzi zltou a modrou farbou pochopi to niekedy? Pre neho su to len rozpravky o ktorych ani len nesniva, lebo slepi ludia nemaju sni. davo bohuzial si na nespravnom brehu rieky.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-14  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preklad časti Galaktickej databázy :

Je jasné že Kristus mal vynímočné kvality v súvislosti s liečením. Tiež riadil tvorivý aspekt svojich myšlienok, tak že prekračoval prírodné zákony. Medzi inými vecami mohol lietať. Je to skoro isté, že hviezda z Betlehéma bola tým čo dnes nazývame UFO, nakoľko bola pod inteligentným riadením.

Teda je pravdepodobné, že v tejto hre mali ruku vesmírne bytosti. Je možné, že Kristovo embryo sa vyvinulo na inej planéte. Potom bolo dopravené na Zem vesmírnou loďou a umelo implantované do panny Márie. Implantácia bola vykonaná ihlou do jej brucha, zatiaľčo bola pod „elektronickou“ anestéziou. Môže sa to spraviť aj na diaľku.

Embryo môže byť tiež teleportované do uterusu cez hyperpriestor. Uvedená teleportácia sa môže uskutočniť priamo z planéty alebo z kozmickej lode. Po ustanovení oficiálneho kontaktu budú vesmírni ľudia o tom pravdepodobne informovať.

Potom bude zverejnený dokument o všetkych okolnostiach s videomateriálom z Kristových čias. V skutočnosti vesmírne bytosti nechcú, aby sa na nich nazeralo ako na bohov, to by mohlo byť ťažko stráviteľné pre mnoho kresťanských kongregácií. Vesmírni ľudia nechcú byť uctievaný ako bohovia, ale chcú spoluprácu na teoretickej a praktickej úrovni.

Anjeli sú bytosti obývajúce vyššie civilizácie v vyšších životných sférach mimo Zeme.

10 prikázaní sú pravidlami ľudskosti, ktoré by sa mali nasledovať k rozvoju civilizácie, k vyššej úrovni. Kristus sa inkarnoval aby učil ľudskosti a zákonu univerzálnej lásky. Do času jeho inkarnácie bol Boží koncept diktátorský. Boh bol prísny diktátor , ktorý zničil všetkých , ktorí s ním nesúhlasili.

Kristus poskytol učenie -miluj svojho blížneho ako seba samého a budeš súdený tou istou mierou ako si súdiš druhých. V zmysle týchto pravidiel Boh nemôže byť zlý, pretože by porušil svoje pravidlá. Tiež nám dal odkaz, že Boh má nekonečnú lásku k človečenstvu.

Odsudzovanie ľudí a bytostí, ktorí neuznávajú Krista ako najvyššiu autoritu / diktátor /
je následne zabrzdením zákonov , ktoré nám sám dal. Táto časť z kresťanstva musí byť odstránená.

Slovo kresťanstvo musí byť zmenené na učenie o Kristovi , rovnako by sa nemalo hovoriť o odsudzovaní.

Náboženstvo musí byť preformulované tak, aby sa zameralo na Božiu univerzálnu lásku a Krista ako nositeľa tejto lásky, bez zaujatosti k ľudským pohľadom na život. Ak sa to neuskutoční, a náboženstvo sa sa sústredí len na komandovanie , trestanie, strach a diabla, v budúcnosti ako učenie neprežije.
Istotne galaktická federácia nedovolí kontakt - je založená na princípoch univerzálnej lásky. Telo Krista muselo byť za týchto všetkých okolností geneticky manipulované, aby nebola podvedomá prekážka pre túto prácu, pretože predchádzajúce civilizácie mali náboženský odkaz. Medzi iným , bol odstránený z genetického kódu,

Ak by boli uvedené domnienky správne, mohlo by to viesť pre niektoré kresťanské skupiny k veľkým problémom , keď vesmírne bytosti vstúpia do oficiálneho kontaktu s ľuďmi na Zemi. Vesmírni ľudia budú vtedy hovoriť o Kristovi a jeho práci , zdokumentovanej rozsiahlým videomateriálom , tiež z Kristových čias.

Z toho dôvodu je dôležité, že je tu dostupné alternatívne učenie, keď sa to stane, ktoré môže nahradiť náboženský obraz, ktorý mali kresťania až doteraz. Keď bude jasné, že telo Krista bolo manipulované aby mal čo najviac vyvinutú , vysoko vyvinutú dušu, bude to problém pre viac kresťanských zoskupení . Altrnatívne učenie môže potom viesť kresťanov k univerzálnemu konceptu Boha a byť nezávislé od formy a občianského postavenia.

To je úplne nevyhnutné. Keď Zem vstúpi do oficiálneho kontaktu s vesmírnými bytosťami, bude jasné, že sú tu bytosti, ktoré môžu sami hocikedy robiť čo chcú s fyzickou hmotou a majú prírodné danosti robiť to, čo robil Kristus fyzicky / liečiť, lietať, chodiť po vode atď /.

Sú tu vo Vesmíre tiež bytosti bez fyzickej formy, ktoré môžu prijať formu akú si prajú. Sú tu bytosti bez pohlavia a bytosti s viac ako dvoma pohlaviami. Tiež sú tu svetelné bytosti bez tela. Tieto bytosti nemajú materiálne telo ako ho popisujeme na Zemi, ale telo vybudované zo svetelnej energie. Rozmanitosť medzi rozličnými žijúcimi bytosťami je enormná, ak je to videné podľa pozemských štandartov. Ako tu bolo spomenuté , že anjeli sú bytosti z vyšších civilizácií a prírodných dimenzií mimo planéty Zem.


Kresťanský koncept Boha musí byť schopný to ustáť a niečo naviac. Koncepcia Boha musí byť z tohto dôvodu pozdvihnutá na omnoho vyššiu úroveň, ktorá nie je závislá na forme a vzťahoch. Keď sa stane náukou a neobyčajnou pomocou cez modlenie k Kristovi, môže byť vyjadrená viacerými spôsobmi. Kristus dnes môže byť vo vyššej dimenzii života. Bude schopný prijať modlitbu ako telepatické volanie. Môže pomôcť osobe s kreatívnou silou myslenia. Iné bytosti v vyšších dimenziach života môžu prijať modlitbu a odpovedať na ňu.

Kresťania majú zriadený kanál pre mentálnu komunikáciu, ktorý je filtrovaný cez osoby s koncepciou Krista. Pozn. : Tomu zodpovedá súčasný pozemský model komunikácie a ovplyvňovania cez egregory.

Osoby môžu z uvedeného dôvodu komunikovať s veľkým počtom bytostí, tiež vesmírnými bytosťami a budú vnímať komunikáciu ako keby prichádzala od tej istej bytosti menom Kristus.
To tiež využívajú vyššie civilizácie pre vštiepenie špirituálnych vedomostí kresťanom. Samozrejme to musí byť spravené veľmi opatrným spôsobom,

Pretože osoby , príjmu informáciu, ktorú interpretujú ako protikladnú k centrálnej dogme, ich cirkevnej poslušnosti, , keď bude komunikácia v tomto prípade braná ako posolstvo od Diabla, môžu zastaviť celkom svoju komunikáciu. Ak sa budú učiť mentálnej komunikácii na vyššej úrovni , človek nebude mať tieto obmedzenia.

Volanie, ktoré príjmajú kresťania aby išli pomôcť ľuďom do vzdialených oblastí sú často telepatickým posolstvom od skupín spomedzi vesmírných ľudí, pracujúcich na spojení a rozvojových projektoch pre ľudí na Zemi. Môže to byť pokyn priamo od Boha. V takej miere v akej sú kresťania indoktrinovaní, s učením o láske k blížnemu, v takej môžu byť použitý na túto prácu. Môže to byť škoda, ak by sa mala práca zastaviť kvôli špeciálnej koncepcii týkajúcej sa Boha, ak by im mali vesmírni ľudia ukázať ako to v skutočnosti je a vyjadriť im svoju koncepciu Boha. Kresťanstvo s týmto zámerom pracuje okolo tristo rokov. Potom náboženstvo začalo byť korumpované ľuďmi s túžbou po moci, ktorí zmenili predpoklady náboženstva.

Dôvod pre poukazovanie na kresťanstvo je medzi inými skutočnosťami, spraviť koniec pre náboženskú prax, kde je zvyčajné obetovanie ľudí. Náboženstvo sa riadi aby sa to naplnilo. Kresťanstvo je ďalej korumpované a niektorí misionári túžia po moci, čo opäť prispieva k ničeniu ostatných kultúr na Zemi. Teraz je situácia mimo kontrolu. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté zvýšenie úrovne technologických a prírodných vied na Zemi na daný stupeň, aby ľudia mohli oslabiť náboženské dogmy. To bolo uspokojivé len z časti , rovnaký bol výsledok v režimoch s terorom a s podrobením cirkevných prikázaní k udržaniu moci. Týmto spôsobom boli ľudia upálený na hranici, čo malo hrozný účinok na karmu pozemskej civilizácie a cirkvi. Tí ktorí odmietli kresťanské dogmy pomocou prírodných vied , zavrhli tiež Boha , a to nebolo absolútne zámerom.

Výsledkom bol široko-mienený materializmus, ktorý brzdí vývoj. Ak sa na to pozrieme z hľadiska galaktických civilizácií, vývoj Zeme sa dostal do slepej uličky.

Na druhej strane vývoj vo Vesmíre, ktorý teraz Zem utvára, brzdí blokom galaktickú vývojovú fázu. Technologický vývoj a silovo dogmatická viera, spravili to, že Zem je teraz závažným činiteľom tvoriacim ohrozenie iných planét v galaxii.

Nízka úroveň prírodného pozemského prostredia, pôsobí cez špeciálne prírodné zákony tak , že civilizáciam s najmenej dvomi planétami utvára prekážku v ich vývoji.

Ak by došlo napríklad na Zemi k vypuknutiu atómovej vojny, mohlo by to spôsobiť porušenie rovnováhy v galaktickom telese a v najhoršom prípade viac ako stovky planét by mohli byť zničené zlým vplyvom cez nevídanú aktivitu nôv a podobnými fenoménmi. Je ťažko vysvetliť, ako môže malá planéta akou je Zem narušiť také veľké teleso akým je galaxia.

Človek to môže porovnať s fungujúcou homeopatiou, kde malé množstvo rozpustenej kvantity môže ovplyvniť väčšiu kvantitu s tým istým frekvenčným vzorom, aký je obsiahnutý v prvej malej kvantite. To umožňuje vesmírnym bytostiam pracovať celkom odlišným spôsobom ako predtým.


Je isté, že duša Krista bola veľmi vysoko vyvinutá. Energia z ktorej príjmal svoju silu, mala strieborno-bielú farbu a je nazývaná Kristova energia. Niektorí sú tej mienky, že jeho úloha mala čo dočinenia s zvýšením planetárnej frekvencie. Došlo k zvýšeniu frekvencie, tak ako jeho krv tiekla z kríža do zeme . Ak je to pravda, musel mať mimozemské telo s vyššou frekvenciou, ako bola priemerná hodnota pri jeho krvi.
Niektorí kresťania očakávajú, že sa Kritus vráti ako hlava veľkej inváznej armády. Potom bude súdiť žijúcich a mŕtvých podľa dogiem.

V súvislosti s mŕtvými, dogma je chybná , v rovnakej miere jestvuje osobné súdenie podľa činov na Zemi / karma /, krátko po odchode, na čo a hneď potom sú predložené nové plány založené na nich / činoch / a osoba sa reinkarnuje v vhodnom tele, v vhodnej úrovni a na vhodnej planéte.

V súvislosti s tým, že príde dolu z nebies s veľkou armádou, ktorá zabije každého, ktorý nestojí na správnom učení, ja verím , že je to odrazom priania stredovekých kňazov. Priali si aby sa to stalo, pretože to sami hovorili, ako tí ktorí budú zachránení tak, že príjmú neobmedzenú moc .

Kristus v svojom bytí bol antimilitaristický, a teda mám veľké pochybnosti, že by mohol podstúpiť také riziko...
Ak by prišlo k vojenskej intervencii na Zem z vesmíru s cieľom ´´ vyčistiť Zem ´´ , som presvedčený že sila náboženstva by bola prvá vec, ktorú by to postihlo. Po tom ako sa Zem scivilizuje kontaktom s galaktickou civilizáciou, je možné že Kristus by znovu navštívil Zem v podobe akú má teraz. Je možné, že ako žena. Napriek tomu dúfam, že Kristus sa zjaví v podobe, aby bol viditeľný z pozemského fyzického rozmeru.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-14  (08:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iný pohľad : http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6016-ragauian-vypravi-aneb-o-zivote-praci-a-deni-tady-a-ted-
v-nas-i-kolem-nas-z-mnoha-uhlu-pohledu-09-ii-cast/


mind . depuhiso24   |   ip:195.28.75   |   2012-03-14  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nadchádzajúca ,,diktatúra humanity" alebo panstvo Antikrista sa rozšíruje na stránkach doležite naplno.
Počul som z úst niektorých zvrátencov zo zlepenca ,že Slovensko je : krajinou žido-kresťanskej civilizácie,alebo kultúry".Podobné hlasy vydávajú aj iní gojimovia ,ktorí vyrastli na darwinovej evolučnej mitologie a najma tí,ktorí konvertovali zo židovstva na kresťanstvo.Zdrojom židovstva bol je ich zvrátený a nenavistný judaizmus.Judaizmus je farizeizmus,ktorý sa stal talmudizmom,talmudizmus sa stal rabinizmom v stredoveku a ten sa stal moderným rabinizmom,ktorý devastuje všetko morálne čo dal svetu kresťanstvo a jeho učenie,podľa ktorého sa riadil celý svet,ktorý teraz rabinizmus /komunizmus/ všetko devastuje a celý svet amoralizuje.Je to cesta farizejizmu cesta do pekla.Preto učenie evanjelium podľa Matúša upozornuje:Dajte pozor a chránte sa kvasu farizejov a saducejov.Beda vám fariozeji,pokrytci,lebo zatváratew nebeské kráľovstvo pred ľudmi..Vy farizeji čistite času a misu z vonku,ale vaše vnútro je plné lúpeže a nepravosti.Ich hrtan je hrob .Svojím jazykom hovoria vždy ľstivo.Za perami majú jed vretenic,ich ústa sú plné kliadby a horkosti,ich nohy sú rýchle prelievať krv,na ich cestách je skáza a nešťastie.Prečitajte si talmud,kabalu ,ktoré sú plné židovskej zvrátenosti,vulgarity,obscésnosti.Katolickej cirkvy sa veľmi boja,preto ju zákerne úskokmi nivočia cez svoje deravé toaletné doláre.Pritom sa chvália:,,Sme otcovia všetkých revolúcií a vojen ..Môžeme sa chváliť tým že sme strojcami reformácií,ktoré sme cez naše peniaze započali cez Husa,Kalvina,ktorý bol z nás aj Martin Luther sa podal vplyvu svojich židovských priateľov a autorit a so židovskými peniazmi bol jeho plán úspechom..Vďaka našej propagande našim teoriam komunizmu,liberalizmu a dezinterpretácií slobody boli mysle gojimov pripravené prijať naše plány.Oddelili sa od cirkvy a tak padajú do našich pasci.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-14  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neskutočné - reštitucia a cirkev v ČR. Len aby to neprišlo k nám. Ospravedlňujem sa čitateľom, že to nie je priamo k téme a trošička to súvisí. :: http://blisty.cz/art/62659.html


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-14  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidím, že netolerantné mínuskovanie zúrivo funguje. Akoby sme k tomu prišli, keby sa ľudkovia dozvedeli , že to MOHLO byť ináč ? Takže ešte raz : Preklad časti Galaktickej databázy :

Je jasné že Kristus mal vynímočné kvality v súvislosti s liečením. Tiež riadil tvorivý aspekt svojich myšlienok, tak že prekračoval prírodné zákony. Medzi inými vecami mohol lietať. Je to skoro isté, že hviezda z Betlehéma bola tým čo dnes nazývame UFO, nakoľko bola pod inteligentným riadením.

Teda je pravdepodobné, že v tejto hre mali ruku vesmírne bytosti. Je možné, že Kristovo embryo sa vyvinulo na inej planéte. Potom bolo dopravené na Zem vesmírnou loďou a umelo implantované do panny Márie. Implantácia bola vykonaná ihlou do jej brucha, zatiaľčo bola pod „elektronickou“ anestéziou. Môže sa to spraviť aj na diaľku.

Embryo môže byť tiež teleportované do uterusu cez hyperpriestor. Uvedená teleportácia sa môže uskutočniť priamo z planéty alebo z kozmickej lode. Po ustanovení oficiálneho kontaktu budú vesmírni ľudia o tom pravdepodobne informovať.

Potom bude zverejnený dokument o všetkych okolnostiach s videomateriálom z Kristových čias. V skutočnosti vesmírne bytosti nechcú, aby sa na nich nazeralo ako na bohov, to by mohlo byť ťažko stráviteľné pre mnoho kresťanských kongregácií. Vesmírni ľudia nechcú byť uctievaný ako bohovia, ale chcú spoluprácu na teoretickej a praktickej úrovni.

Anjeli sú bytosti obývajúce vyššie civilizácie v vyšších životných sférach mimo Zeme.

10 prikázaní sú pravidlami ľudskosti, ktoré by sa mali nasledovať k rozvoju civilizácie, k vyššej úrovni. Kristus sa inkarnoval aby učil ľudskosti a zákonu univerzálnej lásky. Do času jeho inkarnácie bol Boží koncept diktátorský. Boh bol prísny diktátor , ktorý zničil všetkých , ktorí s ním nesúhlasili.

Kristus poskytol učenie -miluj svojho blížneho ako seba samého a budeš súdený tou istou mierou ako si súdiš druhých. V zmysle týchto pravidiel Boh nemôže byť zlý, pretože by porušil svoje pravidlá. Tiež nám dal odkaz, že Boh má nekonečnú lásku k človečenstvu.

Odsudzovanie ľudí a bytostí, ktorí neuznávajú Krista ako najvyššiu autoritu / diktátor /
je následne zabrzdením zákonov , ktoré nám sám dal. Táto časť z kresťanstva musí byť odstránená.

Slovo kresťanstvo musí byť zmenené na učenie o Kristovi , rovnako by sa nemalo hovoriť o odsudzovaní.

Náboženstvo musí byť preformulované tak, aby sa zameralo na Božiu univerzálnu lásku a Krista ako nositeľa tejto lásky, bez zaujatosti k ľudským pohľadom na život. Ak sa to neuskutoční, a náboženstvo sa sa sústredí len na komandovanie , trestanie, strach a diabla, v budúcnosti ako učenie neprežije.
Istotne galaktická federácia nedovolí kontakt - je založená na princípoch univerzálnej lásky. Telo Krista muselo byť za týchto všetkých okolností geneticky manipulované, aby nebola podvedomá prekážka pre túto prácu, pretože predchádzajúce civilizácie mali náboženský odkaz. Medzi iným , bol odstránený z genetického kódu,

Ak by boli uvedené domnienky správne, mohlo by to viesť pre niektoré kresťanské skupiny k veľkým problémom , keď vesmírne bytosti vstúpia do oficiálneho kontaktu s ľuďmi na Zemi. Vesmírni ľudia budú vtedy hovoriť o Kristovi a jeho práci , zdokumentovanej rozsiahlým videomateriálom , tiež z Kristových čias.

Z toho dôvodu je dôležité, že je tu dostupné alternatívne učenie, keď sa to stane, ktoré môže nahradiť náboženský obraz, ktorý mali kresťania až doteraz. Keď bude jasné, že telo Krista bolo manipulované aby mal čo najviac vyvinutú , vysoko vyvinutú dušu, bude to problém pre viac kresťanských zoskupení . Altrnatívne učenie môže potom viesť kresťanov k univerzálnemu konceptu Boha a byť nezávislé od formy a občianského postavenia.

To je úplne nevyhnutné. Keď Zem vstúpi do oficiálneho kontaktu s vesmírnými bytosťami, bude jasné, že sú tu bytosti, ktoré môžu sami hocikedy robiť čo chcú s fyzickou hmotou a majú prírodné danosti robiť to, čo robil Kristus fyzicky / liečiť, lietať, chodiť po vode atď /.

Sú tu vo Vesmíre tiež bytosti bez fyzickej formy, ktoré môžu prijať formu akú si prajú. Sú tu bytosti bez pohlavia a bytosti s viac ako dvoma pohlaviami. Tiež sú tu svetelné bytosti bez tela. Tieto bytosti nemajú materiálne telo ako ho popisujeme na Zemi, ale telo vybudované zo svetelnej energie. Rozmanitosť medzi rozličnými žijúcimi bytosťami je enormná, ak je to videné podľa pozemských štandartov. Ako tu bolo spomenuté , že anjeli sú bytosti z vyšších civilizácií a prírodných dimenzií mimo planéty Zem.


Kresťanský koncept Boha musí byť schopný to ustáť a niečo naviac. Koncepcia Boha musí byť z tohto dôvodu pozdvihnutá na omnoho vyššiu úroveň, ktorá nie je závislá na forme a vzťahoch. Keď sa stane náukou a neobyčajnou pomocou cez modlenie k Kristovi, môže byť vyjadrená viacerými spôsobmi. Kristus dnes môže byť vo vyššej dimenzii života. Bude schopný prijať modlitbu ako telepatické volanie. Môže pomôcť osobe s kreatívnou silou myslenia. Iné bytosti v vyšších dimenziach života môžu prijať modlitbu a odpovedať na ňu.

Kresťania majú zriadený kanál pre mentálnu komunikáciu, ktorý je filtrovaný cez osoby s koncepciou Krista. Pozn. : Tomu zodpovedá súčasný pozemský model komunikácie a ovplyvňovania cez egregory.

Osoby môžu z uvedeného dôvodu komunikovať s veľkým počtom bytostí, tiež vesmírnými bytosťami a budú vnímať komunikáciu ako keby prichádzala od tej istej bytosti menom Kristus.
To tiež využívajú vyššie civilizácie pre vštiepenie špirituálnych vedomostí kresťanom. Samozrejme to musí byť spravené veľmi opatrným spôsobom,

Pretože osoby , príjmu informáciu, ktorú interpretujú ako protikladnú k centrálnej dogme, ich cirkevnej poslušnosti, , keď bude komunikácia v tomto prípade braná ako posolstvo od Diabla, môžu zastaviť celkom svoju komunikáciu. Ak sa budú učiť mentálnej komunikácii na vyššej úrovni , človek nebude mať tieto obmedzenia.

Volanie, ktoré príjmajú kresťania aby išli pomôcť ľuďom do vzdialených oblastí sú často telepatickým posolstvom od skupín spomedzi vesmírných ľudí, pracujúcich na spojení a rozvojových projektoch pre ľudí na Zemi. Môže to byť pokyn priamo od Boha. V takej miere v akej sú kresťania indoktrinovaní, s učením o láske k blížnemu, v takej môžu byť použitý na túto prácu. Môže to byť škoda, ak by sa mala práca zastaviť kvôli špeciálnej koncepcii týkajúcej sa Boha, ak by im mali vesmírni ľudia ukázať ako to v skutočnosti je a vyjadriť im svoju koncepciu Boha. Kresťanstvo s týmto zámerom pracuje okolo tristo rokov. Potom náboženstvo začalo byť korumpované ľuďmi s túžbou po moci, ktorí zmenili predpoklady náboženstva.

Dôvod pre poukazovanie na kresťanstvo je medzi inými skutočnosťami, spraviť koniec pre náboženskú prax, kde je zvyčajné obetovanie ľudí. Náboženstvo sa riadi aby sa to naplnilo. Kresťanstvo je ďalej korumpované a niektorí misionári túžia po moci, čo opäť prispieva k ničeniu ostatných kultúr na Zemi. Teraz je situácia mimo kontrolu. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté zvýšenie úrovne technologických a prírodných vied na Zemi na daný stupeň, aby ľudia mohli oslabiť náboženské dogmy. To bolo uspokojivé len z časti , rovnaký bol výsledok v režimoch s terorom a s podrobením cirkevných prikázaní k udržaniu moci. Týmto spôsobom boli ľudia upálený na hranici, čo malo hrozný účinok na karmu pozemskej civilizácie a cirkvi. Tí ktorí odmietli kresťanské dogmy pomocou prírodných vied , zavrhli tiež Boha , a to nebolo absolútne zámerom.

Výsledkom bol široko-mienený materializmus, ktorý brzdí vývoj. Ak sa na to pozrieme z hľadiska galaktických civilizácií, vývoj Zeme sa dostal do slepej uličky.

Na druhej strane vývoj vo Vesmíre, ktorý teraz Zem utvára, brzdí blokom galaktickú vývojovú fázu. Technologický vývoj a silovo dogmatická viera, spravili to, že Zem je teraz závažným činiteľom tvoriacim ohrozenie iných planét v galaxii.

Nízka úroveň prírodného pozemského prostredia, pôsobí cez špeciálne prírodné zákony tak , že civilizáciam s najmenej dvomi planétami utvára prekážku v ich vývoji.

Ak by došlo napríklad na Zemi k vypuknutiu atómovej vojny, mohlo by to spôsobiť porušenie rovnováhy v galaktickom telese a v najhoršom prípade viac ako stovky planét by mohli byť zničené zlým vplyvom cez nevídanú aktivitu nôv a podobnými fenoménmi. Je ťažko vysvetliť, ako môže malá planéta akou je Zem narušiť také veľké teleso akým je galaxia.

Človek to môže porovnať s fungujúcou homeopatiou, kde malé množstvo rozpustenej kvantity môže ovplyvniť väčšiu kvantitu s tým istým frekvenčným vzorom, aký je obsiahnutý v prvej malej kvantite. To umožňuje vesmírnym bytostiam pracovať celkom odlišným spôsobom ako predtým.


Je isté, že duša Krista bola veľmi vysoko vyvinutá. Energia z ktorej príjmal svoju silu, mala strieborno-bielú farbu a je nazývaná Kristova energia. Niektorí sú tej mienky, že jeho úloha mala čo dočinenia s zvýšením planetárnej frekvencie. Došlo k zvýšeniu frekvencie, tak ako jeho krv tiekla z kríža do zeme . Ak je to pravda, musel mať mimozemské telo s vyššou frekvenciou, ako bola priemerná hodnota pri jeho krvi.
Niektorí kresťania očakávajú, že sa Kritus vráti ako hlava veľkej inváznej armády. Potom bude súdiť žijúcich a mŕtvých podľa dogiem.

V súvislosti s mŕtvými, dogma je chybná , v rovnakej miere jestvuje osobné súdenie podľa činov na Zemi / karma /, krátko po odchode, na čo a hneď potom sú predložené nové plány založené na nich / činoch / a osoba sa reinkarnuje v vhodnom tele, v vhodnej úrovni a na vhodnej planéte.

V súvislosti s tým, že príde dolu z nebies s veľkou armádou, ktorá zabije každého, ktorý nestojí na správnom učení, ja verím , že je to odrazom priania stredovekých kňazov. Priali si aby sa to stalo, pretože to sami hovorili, ako tí ktorí budú zachránení tak, že príjmú neobmedzenú moc .

Kristus v svojom bytí bol antimilitaristický, a teda mám veľké pochybnosti, že by mohol podstúpiť také riziko...
Ak by prišlo k vojenskej intervencii na Zem z vesmíru s cieľom ´´ vyčistiť Zem ´´ , som presvedčený že sila náboženstva by bola prvá vec, ktorú by to postihlo. Po tom ako sa Zem scivilizuje kontaktom s galaktickou civilizáciou, je možné že Kristus by znovu navštívil Zem v podobe akú má teraz. Je možné, že ako žena. Napriek tomu dúfam, že Kristus sa zjaví v podobe, aby bol viditeľný z pozemského fyzického rozmeru.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-14  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este raz, teraz aj pre macku z Melmacu
Neexistuje sposob, aby v tridsatrocnej sage trvania zivota Jezisa mal niekto moznost zaznamenat skutocnost,ako sa stala.
Napriek tomu cela sprava o Jezisovi a jeho cinoch sa podrobne popisuje-dokonca s doslovnym citovanim, co povedal-v Novom zakone.

Pocnuc od vyvrazdovania novorodencov na rozkaz Herodesa, az po zmrtvychvstanie nie je o tom ani zmienka v knihach inych historikov okrem nehistorickej knihy Novy zakon.
Je nemozne, aby Herodes nariadil vrazdenie novorodencov. Herodes nemal zmocnenie Rima, aby vydaval taketo rozkazy,keby to bol urobil, sam by bol popraveny. Cisar Augustus bol jedinym vladcom Rimskej rise a nikdy by nedovolil taky masaker. Nie Herodes, ale Tiberius bol milacikom cisara Augusta a stal sa jeho nastupcom.
Masaker a historia, ktora nasledovala, vratane celeho Jezisa su vsetko hole vymysly.
Stale vsak najsilnejsim dokazom proti existencii Jezisa je, ze o nom v historickych zaznamoch z tych cias nikde nie je zmienka.


Takze mily gordon,vlastnosti jemu dane vytvoril clovek, podobne ako vlastnosti Yetiho,Nessie, Artusa. Rozoberat jeho nadprirodzene schopnosti je smiesne, detinske a samozrejme zbytocne.

ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.1   |   2012-03-14  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ta husova kazen je velkolepa,k nej sa ovce pre istotu ani nevijadria.ved lepsie je verit ze jezisko ozivil mrtvolu ako zit podla jeho slov ze ludia su bratia a sestry take somarstva predsa mozu tarat len komunisti ,ludia su si rovny ale az po zdochnuti ako hovori sveta cirkev a jej stado


marcuss . sowehuti15   |   ip:178.41.23   |   2012-03-14  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A AKA BOLA OTAZKA? :)gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-14  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, snažne Vás vyzývam- naučte sa čítať. Pomôže Vám to, tu ide o info a nie o to či má niekto vo vlastníctve Pravdu. S informáciami nakladá každý podľa svojich schopností a skúseností. Normálka človek nikomu nič nevnucuje.
S úctou / G /.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-14  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mnau, mnau, ako hovoria ti stamgasti z Melmacu gordon Shumway.
Alebo este lepsie mily Alf, to, ze ty vies citat, neznamena, ze vsetko, co precitas je aj pravdive. Inak pretransformovat myticku postavu Krista na mimozemstana, to uz je kusok hodny aj nasho sucasnika Astara.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-14  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A snazne ta prosim pozierac maciek z vesmiru, precitaj si o com je clanok a nesplietaj halucinacie, pol Dannikena,stvrt Astara a stvrt blbizmu vytvoreny vlastnou myslou.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-14  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovorím, že neviete čítať - je to info , nie môj názor. Dolezite .sk je o alternatívnych informáciách. Namiesto toho , že by ľudkovia pridávali k článkom ďalšie a ďalšie alternatívne informácie , a iných ľudí inšpirovali, tak tu manifestujú anonymne svoje negatívne vlastnosti. Srdečne pozdravujem.


Karol . wiqukeha84   |   ip:46.34.228   |   2012-03-14  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako citam prispevky, mal by som jednu poziadavku, aj ja chcem to co hulite, hlavne Pan Gordon, no ty si borec, to je praca na nobelovu cenu, ty musis byt minimalne reinkarnovany Mojzis, bavite sa tu o tom co bolo pred dvoma tisickami rokov, najlepsie ze hodne ludom boli pripisovane vlastnosti, ucenie, ... ako Jezisovi (Jehosua ben Jozef), dokonca sa po celom svete nachadzaju predmety z obdobia v ktorom ludia nemali zit, preco prave Jezis Kristus ? a co tý ludia pred tym, to boli ateisti, zrazu prisiel boh, a kde bol 8,5 miliard rokov, ked nasa zem ma 4,5 a vesmir 13, to asi pracoval na tom embryu ako spomina Gordon. Nic proti veriacim, ale nieco tu smrdi.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-03-14  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dlhsie som tu nebol ako ako vidiet stale sa tu toci o tom istom. Clanok je vyborny a ponuka daleko prirodzenejsi pohlad na vec. Rozumny ludia to vedia a ostatok pod vplyvom hviezdiciek,nadprirodzenych sil a inych debilizmov to nikdy nepochopi. AMEN


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-03-14  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon-suhlas


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jáááj deti, vy furt nedáte pokoj že? :DDD Furt len to isté dookola ateisti hovoria a hovno z toho je, prečo len to robia? :DDD

No nevadí, aspoň sa pobavíme.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2012-03-14  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Taky se mi líbily Gordonovy příspěvky ... Akorát bych měl výhrady k tomu , že Kristus byl mimozemšťan . Mimozemnšťan byl údajně JEHOVA (Mojžíš na hoře a "bůh" v ohnivém mraku) . Kristus byl údajně proti JEHOVOVI a učil o BOHU živém . :-))

Přesto se mi Gordonovy příspěvky velice líbí . Jen tak dál ...


ironman . nytiduje66   |   ip:195.80.17   |   2012-03-14  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Taketo kvazi clanky - skor by som to nazval blogy, pometeneho individua len uberaju na vaznosti stranky ako Dolezite.sk. Admin by mal zvazit, ci je vsetko suce na uverejnenie. Ateisti maju svoje domeny, krestania zase svoje, tak nech sa toho drzia. Vobec nemam zaujem citat cokolvek, co sa mi pokusa odkazat nejaky ateista. Ak si DAVO mysli, ze s takouto zlataninou odkloni niekoho od viery, tak je naivny hlavne on sam.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM . sidasafa91 |

tak ako vy nikdy nepochopite bibliu a com vlastne je,lebo pokial neuveris v jezisa si mimo aabsolutneho chapania,a v tom je vas problem,tak nas nesud ,ja nemienim sudit teba


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-03-14  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Číselník, veď je to iba obyčajná zbierka účteniek z Lidla! Niektorí padnutí z lešenia tu z nej neustále uverejňujú ukážky svojich nákupov lacných vín... :-DDD


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco mili ateisti v samotnej bibli mate napisane ze do konca len malo ludi vydrzi a bude verit,do konca vyliatej poslednej ohavnosti do 1335 dni,

takze sa moc nekasajte ze je vas mnoho tych co neveria skutocne,tych ej aj medzi akoze krestanmi mnoho aj medzi knazmio ,takze nvm taky to argument pouzivat na obhajobu vas pravdy moc neobstoji.

rafael,
opieras sa o historiu ale jaksi stale prehliadas ze v 16storoci vypalovali kniznice a bola taka cenzura ze aj nostradamus musel pisat svoje verse v podobenstvach bo by ho zabili,takze ty sa tomu cudujes preco o jezisovi je len v biblii zmienka anie aj v historii a ze sa nenasiel ziadny historik,co by o nom pisal.myslis ze len tak pre srandu vypalovali knizbnice?a pachali najvacsi hriech na historii a jej uchovaniu.

v ten den zli vyhrali nad odobrimi a chopili si vlady nad svetom a menili historiu aby ju schovali pred ludimi tak ako pred tebou a ty si jasny priklad ako im to krasne vysslodavo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "pometeneho individua" To viac sedí na Mojžiša, ktorý prikázal vojakom znásilniť ženy, povraždiť malé deti a ktorý po konzumácii halucinogénnych húb považoval horiaci krík za Jahveho...

"Ak si DAVO mysli, ze s takouto zlataninou odkloni niekoho od viery, tak je naivny hlavne on sam." Ver si aj v MaxiPsa Fíka obývajúceho Mars ak ti to robí radosť a čítaj si teda radšej poverčivé zlátaniny nejakého fanúšika kultu osobnosti Krista. Ja som si vyjadril svoj názor a keď ťa to nezaujíma, môžeš si ísť čítať niečo iné. Na tejto stránke je kategória náboženstvo a mystika, môžu sa tu pridávať ak takéto články. A ak si myslíš, že tým nikoho neodkloním od viery, nerozčuluj sa.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v bibli je jeden pribech a to :

jezis prisiel k neviestkam a k ich spolocnikom ,hodoval s nimi a zabaval sa ,prisli k nemu farizeji a pytali sa ze ci syn bozi moze sediet s nimi,

a on im na to:len zdravi a mrtvi nepotrebuju lekara ale chori ano,preto som medzi nimi a nie medzi vami farizejmi.


a tu mate nadhrene poukazane ako to je a ako to je aj s vami ,

zdravi su veriaci,mrtvi su ti co nikda uz uverit ani nemozu ani nemaju a ani nebudu,a chori su ti co este maju sancu najst cestu k PanuBohu,a je len na vas ci ste este schopni ist a najst.

zdravi isto nie ste bo neruhali by ste sa mu tu,ani jezisu ,bo jezis je on, PanBoh stvoritel neba i zeme ,ale v ludskej podobe,bo skrze neho prisiel medzi vas .a viete ,ze vam hovori v bibli jezis,ze len on PanBoh stvoritel neba i zeme je vas otec vsetkych nas,a viete ze mate v bibli ctit otca svojho i matku svoju aby ste naveky zil,


to znamena ze ho mate mat v ucte a nie sa mu ruhat a ponizovat ho.

ak toto neviete bo ste to necitali v bibli od nes to viete bo precitali ste si,takze sa nemozete vyhovarat ze som vas nevaroval,vsetci co citate moj prispevok,


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo . qyripiqu42

mojzis povisil hada nad cloveka preto prisiel syn cloveka aby povysli syna cloveka nad hada.


a syn cloveka teda jezis bol panBoh stvoritel neba i zeme ,teda kusok jeho ,bo vecnost nemoze byt v cloveku , a vies preco hovoril ja som zaciatok a koniec,zaciatok je ked uveris a koniec ked neuveris ,inej cesty niet ,je sice mnoho ciest ale len dva smeri a to su co hovori on,zaciatok a koniec.


japantypan . tipanare63   |   ip:193.87.99   |   2012-03-14  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333

a koli čomu v tom 16-storočí pálili knihy?? Čo pred nami mali ukryť...nejako mi ušla pointa...rozmeň nám to na drobné pls :-))


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skutocnu historiu ,co tu uz bolo ,aby vedeli ,kedy pride druhy raz bo len on bude vediet veci kere iny nevedia,


japantypan . tipanare63   |   ip:193.87.99   |   2012-03-14  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
nik neprichádza k Otcovi len cez Ježiša...je len jedna cesta, pravda a život...Ježiš je cesta, pravda a život...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sam jzis v bibli hovori,ze pride po nom druhy co vezme z jeho ,co jeho jest,teda Jzisa Kista a prida svoje.co ma co dane jemu jest od otca PanaBoha stvoritela neba i zeme


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie Jezis je zaciatok a koniec,to co pises ze je p cesta a pravda azivot ,musis ale najprv prejst zaciatkom a to uverit v neho,potom je az to co pises ty,a koniec je pre tych co neuverili v neho


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze mili ateisti este stale tvrdite ze biblia sa nenaplna?vsak sa naplna sami tvrdite ze je vas coraz viac co neverite ,tak aako v bibli sa pise ,tak nvm o com tu potom tocite ze je to rozpravka,ked tu sami priznavate ,toco sa v nej pise a to ,ze mnohi dopadnu od vieri a nebudu verit a na konci ich bude coraz viac.


ironman . nytiduje66   |   ip:195.80.17   |   2012-03-14  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
Ty to fakt necitis? Na ateisticke kecy sy zvedavy len a vylucne iba ateisti. Neotravuj prostredie a chod onanovat na Ateista.sk


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "jezis prisiel k neviestkam a k ich spolocnikom ,hodoval s nimi a zabaval sa ,prisli k nemu farizeji a pytali sa ze ci syn bozi moze sediet s nimi,

a on im na to:len zdravi a mrtvi nepotrebuju lekara ale chori ano,preto som medzi nimi a nie medzi vami farizejmi.," Boha ty sa dáš riadne opantať sektárskym slalomom...

Inak čosi podobné mohol vyprodukovať i Ján FÍGEĽ novinárom na svojej pôstnej prasačej párty a bola by aspoň stranda. Príklad: Pán Figeľ, prečo sa tu zabávate na prasačej párty, keď máte mať 40 dní bez radosti ? : http://spravy.pravda.sk/styridsat-dni-bez-radosti-pre-krestanov-sa-zacal-post-pfe-/sk_domace.asp?c=A
100218_104724_sk_domace_p29

Odpoveď: Som tu preto, lebo mŕtvi a zdraví ma nepotrebujú. ;-) A moja strana je plná chorých ľudí.

Sorry, to by asi nebola dobrá výhovorka, ale snažil som sa pomôcť ;-)))

Takže takto páni moralisti: Keď vás prichytia trebárs pri zábave v gay baroch, treba povedať, že: Len zdraví a mrtvi nepotrebujú lekára, ale chorí áno, preto sme medzi nimi a nie v nemocnici, alebo v útulkoch zvierat.julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-03-14  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333-mozes mi nieco objasnit?dvakrat minimalne som sa pytal joplinsa a neodpovedal,tak skusim u teba.
Ako mi zdovodnis svoju logiku,ked priznavas,ze tu zurila cenzura gigantickych rozmerov a potom ma chces presvedcit,ze kniha,ktora bola cenzormi upravena a potom dana do obehu,obsahuje Pravdu?Podla mna je viac pravdy v hlinenych tabulkach,ktore lezali v zemi par tisic rokov a ziadni manipulatori k nim nemali pristup.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  daevo

vidis vybral si si to co si si mal


ja som ti tu pisal nieco ine,

a to doslovne ti poviem teraz,Jezis je zaciatok i koniec,zaciatok pre tych co v neho uverili skutocne a celym srdcom,

koniec pre tych co v neho neuverili,takze nevedia ani len o tom o com sa snazia pisat,proste koniec

on je brana pre tych co uverili otvorena a vedia viac ako pre tych co je zavreta ,bo kluc od nej nenasli,ty nevedia co je za tou branou,a s tym sa zmier aj ty,bo taras ani nvs o com bo nepusti ta nik za nu.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblia je pisana v podobenstvach,preto ty co su na konci ,teda neuverili v Jezisa Krista ,nevedia o com je prenich nema cenu,a tak je tu,oni maju dojem ze im pomohla ludi drzat pod kontrolou a zdierat ich ,preto je cirkeu o biznise niektora na co tu aj mnohi ateisti aj veriaci poukazuju.

ale tak ako je o biznise tak je aj o viere ,bo mnohi skutocne veria a nasli cestu vdaka nej a Jezisu k PanuBohu stvoritelu neba i zeme.
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-03-14  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani sa nečudujem, že ti ten puk z lešenia neodpovedal. Akonáhle kostolných príbuchov pritlačíte argumentami k múru, hneď ukazujú buď bezcenné účtenky z Lidla, alebo mlčia ako duté vŕby. :-DDD


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo . qyripiqu42 | ip:64.64.11. | 2012-03-14 (16:24)

"jezis prisiel k neviestkam a k ich spolocnikom ,hodoval s nimi a zabaval sa ,prisli k nemu farizeji a pytali sa ze ci syn bozi moze sediet s nimi,

a on im na to:len zdravi a mrtvi nepotrebuju lekara ale chori ano,preto som medzi nimi a nie medzi vami farizejmi.," Boha ty sa dáš riadne opantať sektárskym slalomom...

Inak čosi podobné mohol vyprodukovať i Ján FÍGEĽ novinárom na svojej pôstnej prasačej párty a bola by aspoň stranda. Príklad: Pán Figeľ, prečo sa tu zabávate na prasačej párty, keď máte mať 40 dní bez radosti ? : http://spravy.pravda.sk/styridsat-dni-bez-radosti-pre-krestanov-sa-zacal-post-pfe-/sk_domace.asp?c=A
100218_104724_sk_domace_p29

Odpoveď: Som tu preto, lebo mŕtvi a zdraví ma nepotrebujú. ;-) A moja strana je plná chorých ľudí.

Sorry, to by asi nebola dobrá výhovorka, ale snažil som sa pomôcť ;-)))

Takže takto páni moralisti: Keď vás prichytia trebárs pri zábave v gay baroch, treba povedať, že: Len zdraví a mrtvi nepotrebujú lekára, ale chorí áno, preto sme medzi nimi a nie v nemocnici, alebo v útulkoch zvierat.

-davo to mohol povedat len jeden z nich ale nie vsetci ze ,ale oni vsetci su zevraj krestiania a maju to minimalne v nazve svojho spolku,)

a ked ta najdu v gaj klube ,skus potom im najprv prejst sa, po vode pred nimi a potom im povec, ked prejdes na druhu stranu suchy, ze si prisiel medzi chorich bo ta najviac potrebuju.pipko . cyrekuty96   |   ip:195.91.10   |   2012-03-14  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viete prečo bláznov držia v bláznincoch?

Lebo blázon nevidí že je blázon a zdá sa mu že je normálny. A pozor! Všetci okolo sa mu zdajú byť čudný.

Blázon má pomýlené myslenie a chce presvedcit ostatných , že oni sú blázni.

Kto je ale "akože" blázon - veriaci, či ateista.
Každý má svoju pravdu a svoje dvôvody.

Môže veriaci debatiť s ateistom? Môže, ale aj jeden aj druhy musia byť na rovnakej úrovni.
Inteligent vr. inteligent
čurák vr. čurák.

No žial, v tejto debate sa medzi sebou hašteria väčšinou stredoškoláci a pubiši pred maturitou. Nechce sa mi veriť, že až na pár výnimiek viete o čom je život.

Pipko.

S verbou do zarábania peňazí, fetovania, chlastania a nezabudnite sa venovať dostatočne promiskuite. Nevážte si rodičov, kradnite a klamte.
Veď boh neexistuje, treba si užiť pokial ste tu, lebo po smrti Vás rzožerú červi /v lepšom prípade skončíte v krematóriu/.
Po smrti už pre Vás nič nie je, budte pokojný! Ničoho sa nebojte. Peklo je len výmysel klérikov.
Odovzdajte sa Satanovi. Je bohatý, pekný, inteligentný a má toho veľa čo vám ponúkne, len aby ste náhodou neskĺzli.

Na mňa sa vykašlite a neriešte ma!
Som len obyčajný hlupák, ktorý sa večer pomodlí a verí, že žije dostatočne na to, aby sa mohol po smrti tešiť s večnosti.Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-03-14  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najlepšie to bude vedieť vysvetliť pacient. O chvíľu bude mať v ústave vychádzku. :-DDD


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "vidis vybral si si to co si si mal" Presne, pretože som chcel upozorniť na to, čo sa v skutočnosti udialo. Ty jednoducho nechápeš, že to, čo si o Kristovi odcitoval je len záznamom jeho zlyhania. Užívať si s nimi zábavy,hodoval, obzeral neviestky a keď ho prichytili pri tejto zábave tí, ktorých poučoval o skromnosti, tak sa začal trápne vyhovárať na to, že jeho baviči sú chorí.

Jeho povaha prefíkaného žida sa nezapre. "Bohvie", čo by sa stalo, keby sa dostal k moci. Možno by častejšie týmto "zábavným" spôsobom liečil chorých na "superpárty" ;-)


japantypan . tipanare63   |   ip:193.87.99   |   2012-03-14  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo.

kde sa píše, že sa s nimi zabával???


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyzerá to tak, že Kristus síce ohrozoval rečami o skromnosti postavenie veľkňazov, ale mimo zraky svojich ovečiek nepohŕdol zábavou, hodovaním, okukávaním neviestok a možno im ukázal aj svoje kráľovstvo božie ;-) Viete asi, čo tým myslím. A keď ho ovečky pristihli, začal sa vyhovárať, že ho na párty potrebujú. ;-)

Trochu mi to pripomína hippies sektárov, ktorí pôsobili vo Woodstocku. Títo boží synovia z woodstocku dokázali obhájiť aj fajčenie jointa a tvrdili, že ich spája s bohom. No a pre Ježiška bola zase zábava a hodovanie spôsobom ako liečiť chorých na párty, alebo tomu zle rozumiem ? Rýchlo, dalte nejaký výklad teológa, nech sa zabavím aj ja.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "kde sa píše, že sa s nimi zabával???" Reagoval som na ten text od číselníka. Prečítaj si ho: jezis prisiel k neviestkam a k ich spolocnikom ,hodoval s nimi a zabaval sa ,prisli k nemu farizeji a pytali sa ze ci syn bozi moze sediet s nimi,


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pipik.
a ty si na akej teistickej urovni?
inteligent ci hlupak?

ateizmus nie je o "S verbou do zarábania peňazí, fetovania, chlastania a nezabudnite sa venovať dostatočne promiskuite. Nevážte si rodičov, kradnite a klamte."

takto zmysla len idiot co si spaja dobro so svojou pravdou a zlo s pravdou druheho.

zit ako jezis je co? robit zazraky? uzdravovat chorych? ozivovat mrtvych? mat mudre reci?
nikde som sa nedocital aby chodil do kostola alebo prispieval do cirkvi :)
zatial mi z neho vychadza len nejaky dobovy spiderman.

co bude po smrti neviem. bude peklo, nebo alebo nic?
neviem. ja to neodmietam tak ako ziaden ateista, len akosi sa tomu tazko veri len na zaklade reci pologramotneho zida, ktory je podla vsetkych dokazov vymysleny.

chces zit vecne? vies si ty vobec vecnost predstavit?
ak ako predstav si, ze tento nas okolity svet je vecny a nepotrebujes boha.
ak ked nejaky tipek stvoril tento svet odpoved na "preco sme tu" nemas. nevies preco vznikol tipek.

ak je tipek dokonaly a milosrdny tak naco sa tu vyhrazas peklom a satanom? toho kto spravil.
vadi mu ze v neho neverim? nie spravodlivy a uz vobec nie dokonaly


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kukal som dneska do akvarka.
teisti mi pripadaju ako tie rybicky.
ja som im spravil miesto zivota, davam im stravu, rozhodujem o ich zivote...
kto ho vie ci sa ku mne modlia ked pridem...
no neni to bozsky pocit :)


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celý článok je tak prekrútený fantáziou a zaujatosťou autora, že sa to nedá ani čítať...nič nepochopil, nepochopí a ani nechápe že slová BOHA sú stavané na každého z nás a na každý deň aj tejto doby...ak by chápal o čom sú tieto slová pochopil by že sú hlavne o ňom, farizeji boli v tedy, farizeji sú aj dnes, autor tohto článku sa ani trochu nelíši od ľudí, ktorý žili pred 2000 rokmi, prekrúcanie, klamanie a ohováranie, nič viac a nič menej...len si vysvetlil BIBLIU po svojom a predkladá nám to ako absolútnu pravdu...ale pýtam sa ako to môže vedieť s takou presnosťou?...z čoho vychádza jeho pravda?...z čoho vychádzajú jeho tvrdenia, že sa nemýli?...a kde ateista nadobudol presvedčenie že je viac ako len dobrý a milý kresťan, ktorý je tichý slovom, skromný na majetok a dobrý a Láskavý ku všetkému čo žije na tejto planéte bez rozdielu nato ako a kto mu ublíži...odpúšťa srdcom, nie pomstou, pohladí chorého, pomôže zúfalemu...nepokradne, nenadáva, slušný a láskavý s úsmevom na tvári...kto je lepší?...davo, ktorý neverí, ale skrz to všetko uráža a zosmiešňuje, prekrúca a súdi bez dôkazu...kto je človek budúcnosti, prospešnejší pre spoločné spolužitie, kto je lepší sused?...davo, alebo Kresťan s BOHOM v SRDCI?...už si pochopil davo o čom je BIBLIA?...je o tebe...ži si svoj život, ale nenúť nás meniť ten náš, nechcem byť ako ty, plný klamstva a pýchy...nepoznať Lásku je horšie ako smrť...a tú máš davo istú aj ty...umierať s vierou že budem žiť ďalej, je oveľa lepšie ako s pocitom že ťa už nikto poznať nebude...davo...klameš, klameš stále a rád, zabávaš na svojich klamstvách a tvoja pýcha rastie, urážaš ľudom ktorý ti neveria, prečo?...lebo tým urážajú tvoje dielo?...dielo ktoré zabíja Lásku?...nechaj si ho farizej...ja som človek 21.stor, plný Lásky a pochopenia, ktorý miluje život tak že ho chce prežívať aj po zostárnutí tela, ktoré sa rozpadne až hnije presne tak ako tvoje klamstvá, ale BIBLIA tu bude stále a prežije aj tebe, na teba a tvoje slová si nikto nespomenie už zajtra ak umrieš, ale BOH tu bude naveky...prečo?....lebo nie každý v sebe zabíja Lásku ak ty....vic k tebe a tvojim hlúpim článkom už nemám nič, pretože tvoje klamstvá sa nedajú dokázať, prečo, lebo tvoje tvrdenia sa odohrávajú v ďalekej minulosti, alebo vo vesmíre a tam nikto z nás dosah nemá, preto všetky tvoje tvrdenia je len nová viera, ktorá nemá v sebe žiadnu Lásku...NECHAJ SI JU...ja mám BOŽÍ pôvod, nezamením ho za zvierací.


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.108   |   2012-03-14  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Á, nehovoril som? Pacient sa už objavil na pravidelnej večernej vychádzke. Bola tu taká otázka (viď. vzššie), že prečo vraj bláznov držia v cvokhauzoch? Pacient, máš slovo...! :-DDD


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia, povedzte mi prosím vás, ako teda vznikol svet? Kto ho vytvoril? Len tak sa zrazu objavil výbuch s tisícami planét či ako? A nehovorte mi tu, že odkiaľ sa vzal Boh... práve preto je Bohom. Jednoducho chcem vedieť váš argument (a nedajbože to nezoberte ako pokus o nápravu alebo obrátenie na správnu vieru, to sa nedá :))).

Zaujíma ma len vaša odpoveď.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia, povedzte mi prosím vás, ako teda vznikol svet? Kto ho vytvoril? Len tak sa zrazu objavil výbuch s tisícami planét či ako? A nehovorte mi tu, že odkiaľ sa vzal Boh... práve preto je Bohom. Jednoducho chcem vedieť váš argument (a nedajbože to nezoberte ako pokus o nápravu alebo obrátenie na správnu vieru, to sa nedá :))).

Zaujíma ma len vaša odpoveď.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vids dejvo podla seba sudi teba :)ci?tak sudis i jezisa ze ked sa s nimi zabaval tak hresil ci?hadam si nemyslis ze PanBoh stvoritel neba i zeme moze hresit?

to je to ze si ostal pred branou a nie anie vstupit ,tam neprejdes ziadnym podliezanim ani nadskakobvanim ina cesta dnu nevedie iba zkrze Jezisa Krista.

mna tu mozes zosmiesnovat a prekrucat aj tak dnu nevojdes,

Jezis preto hovori v podobenstvach aby si si vybral to co chcesa ty si vyberas a pises tu.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma . fyvafixa2 |

lenze on je spravodlivy a uplne dokonaly,PanBoh stvoritel neba i zeme.

len ty si tiez nepodliezol aby si to dokazal pochopit a aby si ho nasiel,


Marco . favusabu8   |   ip:95.103.16   |   2012-03-14  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jan Hus bol borec


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.
Zj 20,5
A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.
Zj 20,6
Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
roh
sevp
rkc
npk
ep
b21
cep
gre

Zj 20,7
A keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho žalára


-len chcem podotknut ze tisic rokov sa naplnilo v 2000com

tisic rokov je od vtedy kedy bolo prve nevolnictvo v anglicku.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.

vysvetloval som to uz casto ale poviem to aj tebe takto.

neviem. a tiez neviem ci na tvoje otazky ma nejaky clovek v dnesnej dobe realnu odpoved.
prezil by si keby na svete bola otazka na ktoru nemas odpoved?

co je boh okrem slova?
osoba? vec? nahoda? priroda?

nic z toho. je to len odpoved ako aj neviem.

kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
ale spolu s tym aj stvoritel pekla a satana...
alebo ti nepotrebovali tvorcu?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,,

ja ta mam priatelu celkom rad, zato ako a co pises..
no niekedy tak bludiš ,ze mi to neda reagovat..

tych 1000 rokov sa este nestalo..
je to Kralovstvo ktore bude ustanovene ked sa vrati Kristus na zem druhy krat..

no uz je blizko...az velmi blizko..

"Mat 24,33
Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
Mat 24,34
Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane.

od vtedy ako sa zacnu diat tie veci, tak do konca nebude viac ako zivot jednej generacie..!!

jedno pokolenie sa nepominie a ja myslim ,ze je to nasa generacia co zazije koniec!!kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este pre nikto.

zda sa ti ze pripevok od joplinsa sa tyka vecneho zivota?
koniec? behom jednej generacie?

ty kokso. silna kava


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "vids dejvo podla seba sudi teba :)ci?tak sudis i jezisa ze ked sa s nimi zabaval tak hresil ci?hadam si nemyslis ze PanBoh stvoritel neba i zeme moze hresit" Ono nakoniec na zábavu má právo každý, lenže tu išlo skôr o to, že zo zábavy robil akúsi formu pomoci. To máš takú istú katastrofu ako keď ktosi robí z modlenia pomoc blížnemu. Čosi podobné sa do dnes robí trebárs vo Vatikáne.

"hadam si nemyslis ze PanBoh stvoritel neba i zeme moze hresit?" Ten žid nebol bohom a väčšinou nič netvoril. Bol to v prvom rade žobravý kazateľ, ktorý poznal zopár trikov.

Okrem toho pripisovať vytvorenie neba a zeme si môže každý...ale dokázať to je už úplne niečo iné, že ? Tak ako mi tu tvdíš, že stvoril Zem a nebo, ja ti môžem tvrdiť, že montujem rakety Aštara Šerana...

333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.
roh
sevp
rkc
npk
ep
b21
cep
cep
gre

Zj 20,5
A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.


joplin

aj aj ta mam rad neboj.ale citaj,este raz


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
roh
sevp
rkc
npk
ep
b21
cep
gre

Zj 20,7
A keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho
žalára


dalsich 1000r


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1000 a 1000 je dvetisic ci?
nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma nesledujem príspevky, len tak som to sem hodil, takže neviem na čo mieriš tým "príspevkom od joplinsa o večnom živote". Ak máš na mysli tento príspevok hore, koniec behom jednej generácie, tak s tým by som si ťažkú hlavu nerobil... aj preto lebo nechápem o čom joplins niekedy točí, a aj preto leby si myslím že nie je to podstatné, joplins tu len pobehúva a šíri poplašné správy o konci sveta.. čo sa týka mňa, ja si tiež myslím že 2. príchod Krista bude onedlho (možno v rozmedzí 100 rokov?), ale máme sa snažiť žiť! A nie sadnúť si pred net a hovoriť o konci, ako to rád hovorí o sebe joplins a potom ešte dokonca vyhlási že je prorok atď...

Odpoviem ti aj na príspevok "ale spolu s tym aj stvoritel pekla a satana...", čopak bratku, netušil si, že satan je padlý anjel? To len tak, u nás je to známe už dlho, ale nemám ti to za zlé, ty kresťan asi nebudeš :DD


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.108   |   2012-03-14  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Číselník, čo tu predvádzaš, assembler?

:-DDDDDDDDDDDDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333..
citam jak citam,,no nestalo sa to este..
este tu nie je ani obraz selmy,,ani znamenie selmy,,a ani ludia nie su zabujaní za to ,ze to znamenie neprijali..

a uz vobec neboli ludia vskriesení..teda prve vskriesenie sa este nestalo,,

ci??


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jezis ked ukrizovany bol .otvarali sa hroby a stavali mrtv yz nich ci?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zj 14,1
A videl som a hľa, Baránok stál na vrchu Sione a s ním sto štyridsaťštyri tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho Otca napísané na svojich čelách.
Zj 14,2
A počul som hlas z neba jako hukot mnohých vôd a jako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách.
Zj 14,3
A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme.
Zj 14,4
To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a Baránkovi,
Zj 14,5
a v ich ústach nebola najdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím.
Zj 14,6
A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu
Zj 14,7
a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.
Zj 14,8
A iný, druhý anjel nasledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy.
Zj 14,9
A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku,
Zj 14,10
bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom,
Zj 14,11
a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vodne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto prijme znamenie jej mena.
Zj 14,12
Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.
Zj 14,13
A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril: Píš! Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si odpočinuli od svojich prác, a ich skutky nasledujú s nimi.
Zj 14,14
A videl som a hľa, ukázal sa biely oblak, a na oblaku sedel podobný Synovi človeka a mal na svojej hlave zlatú korunu a vo svojej ruke ostrý srp.
Zj 14,15
A iný anjel vyšiel z chrámu volajúc veľkým hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku, a hovoril: Pošli svoj srp a žni, lebo ti prišla hodina žať, pretože dozrejúc uschlo žnivo zeme.
Zj 14,16
A ten, ktorý to sedel na oblaku, hodil svoj srp na zem, a požatá bola zem.
Zj 14,17
A zase iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je na nebi, a mal aj on ostrý srp.
Zj 14,18
A ešte iný anjel vyšiel z oltára, ktorý mal moc nad ohňom, a zavolal veľkým krikom na toho, ktorý mal ten ostrý srp, a povedal: Pošli svoj ostrý srp a srež strapce vinice zeme, pretože dozrely jej hrozná.
Zj 14,19
A anjel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho.
roh
sevp
rkc
npk
ep
b21
cep
gre

Zj 14,20
A lis bol šliapaný vonku za mestom, a z lisu vyšla krv, ktorá sahala až po úzdu koňom na tisíc šesťsto štádií čiže honov.-tu mas co sa dialo v 17 storoci,inkvizicia ci?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1600r-honov


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto..

A nie sadnúť si pred net a hovoriť o konci, ako to rád hovorí o sebe joplins a potom ešte dokonca vyhlási že je prorok atď...

s tebou by som sa rad porozpraval..
lebo ako sam pises ani necitas diskusiu,,ani nepoznas ludi,,ani nazory,,no mna si hned zaskatulkoval!!!

ja som o sebe vyhlasil ,ze som prorok??
to mas odkial prosim ta???

to ze hovorim o konci sveta,je preto, lebo vidim,ze sa blizi..
ved ty ak si krestan,,tak by si to mal vediet,,,,a mal by si vediet aj to,co pisem je podla biblickych proroctiev a dost sa to zhoduje..ci mas snad iny nazor??

PS..do 100 rokov sa to stane??
no dost si pozadu.,.
ja by som povedal ,ze do 20-30 rokov sa to stane..


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som povedal ze do 2,5roka

ak sa mozem votret do vasje debaty


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, niekde som to čítal, neboj sa, ja ľudí neposudzujem predčasne, ale dosť jasne si pamätám ako si citoval že "proroka prijmú všade len nie v jeho dome" a napísal si to takým spôsobom, že to vyzeralo ako keby si hovoril o sebe, ak som ťa urazil tak sa ospravedlňujem :))

Koniec sveta sa pochopiteľne blíži, ale nemôžeme presne vedieť kedy bude, pokojne to môže nastať aj o 20 rokov! Neboj sa, ja dosť dobre vidím čo sa vo svete deje, aj ja si prajem príchod Krista a spútanie satana, ale to čo som chcel povedať je, že máme ŽIŤ! Keby som sa s tebou úplne stotžnil, len by ma to obralo o chuť k životu, len by som si hovoril "za chvíľu je koniec, nemá nijaký zmysel sa o niečo usilovať, pracovať, niečo budovať" atď.

MAXIMÁLNE 100 rokov. Uvidíme ako sa bude vyvýjať situácia a potom budeme ratovať :DD

čau


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto . hegilehu69 |

joplin zije keby nie nerobi ale maka a beha po leseni


joplins

tak co este stael si myslis ze sa mylim?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 pokojne sa votri, ale čo si myslel? začiatok prenasledovania či už rovno príchod? lebo príchod to asi ťažko.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "kto je človek budúcnosti, prospešnejší pre spoločné spolužitie, kto je lepší sused?...davo, alebo Kresťan s BOHOM v SRDCI?" Veru pozor, som normálne hrozba okolia, ale taký kresťan s bohom v srci ? To radosť bývať vedľa takého a hlavne ak je počernejší a recituje o ritiach a vagínach...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.

pozri sa -Mt 13,57
I pohoršovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.

kazdy kto vidi co sa deje vo svete..a hovori ,,alebo šíri Bozie slovo a proroctva ,,je prorok!!

aj ty si prorokom, lebo vies co sa stane (z biblie) a hovoris o tom. (mozno):-))

a ak to robis,,si prorokom. aked si prorok tak hlavne kde si s teba robia srandu ci utocia na teba,,je tvoj vlastny domov a mesto..

je to tak uz tisicrocia.

takze takto to je so mnou ako prorokom.


333..do 2,5 roka??
daj nejake indicie..lebo ja viem ,ze sa to tak skoro nestane,,lebo najprv sa musia stat ine veci,,a potom sa to moze zacat pocitat na dni..
no vela veci sa este nestalo ,,a neverim ,ze sa stanu do 2,5 roka!

no ale daj...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku


joplins


hla toto sa hodi i nanase toto tisic rocie co bolo,inkvizicia a zabijanie aj husa upalili bo neklanal sa selme a neprijal jeho znamenie.aj vsetkych evanielikov co nepresli na do rkc v 17storoci,co pozabijali. ci?

dali si trony posadali si.habsburgiovci ,papez cisari ,krali


a klanali sa selme .papezovi.

a neprijali znamenie ,dnes ho primaju mnohi aj mi sme prijali,teda ty co boli na anmesti v 1989 mali parozky na ruke,a naplnilo sa nepreda a nekupi ten kto neprime jeho meno jjeho znamenie bud na celo abo naruku.

ludia v kldr nekupia a nepredaju v eu ani do eu ani nikde an svete ina u nich sami sebe.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo, netrep, ateista nie je zlý, a ak to aj niekto tvrdí, zvysoka sa na to vykašli... ateista môže byť niekedy lepší ako kresťan (pripomeniem KDH).


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto toto

a vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich shromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora.
Zj 20,9
A vyšli na šír zeme a obkľúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale sostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich.
Zj 20,10
A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.
Zj 20,11
A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo najdené.
Zj 20,12
A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.
Zj 20,13
A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo daly mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov.
Zj 20,14
A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť.
roh
sevp
rkc
npk
ep
b21
cep
gre

Zj 20,15
A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.
Štúdijný režim Čítací režim
< Predošlá kapitola


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto
"čopak bratku, netušil si, že satan je padlý anjel? To len tak, u nás je to známe už dlho, ale nemám ti to za zlé, ty kresťan asi nebudeš :DD"

doteraz som nepochopil tento teisticky myslinkovy skrat.

copak bratku, vari boh nie je vsevediaci stvoritel celeho sveta a teda aj tvojho padleho anjela?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo ty si nacisto hlupy!

to akoze do kedy ides vyziapovat ako ozrata pubertiačka ,ze rytmus je KRESTAN,,len preto lebo ma na gagore zaveseny krizik???

si normalny clovek alebo len nasraty a zaslepeny debil??
lebo presne takto argumentuju vymletí cigani,ked su nasratí.
ziadna logika,ziadne zamyslenie,,len za kazdu cenu trafit, urazit,rozdrbat,a zabit!!

aj lutujem ,ze som na teba reagoval..333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto . hegilehu69

nemilis si krestanstvo s farizejstvom?

kdh spolok farizejov vsak si videl ako postili.)

a to by mi az tak nevadilo keby nekradli ale kradnu jak straky,aj lipsic sa chcel vozit na fabiii za 88ke a,mat na nej nalepku pomahat a chranit


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, z tvojho hľadiska teda je prorokom každý kto hovorí šíri SP, môžbyť, ale ja seba samého ako proroka nikdy brať nebudem (a aj tak to nie je podstatné).


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty mne daj veci tie co ymslis ze sa maju najprv stat a nestalis a?


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "a predkladá nám to ako absolútnu pravdu." Aspoň keby si netrepal. To bibliu ti predkladajú ako absolútnu pravdu, takže si to nepleť...Za vieru v môj výklad ťa nečaká posmrtná odmena a za nevieru v môj výklad ťa nečakajú posmrtné mučenie. Takže môjmu textu vôbec nemusíš veriť, ale teológom musíš veriť, lebo inak vraj zhoríš v pekle.

Toto je len môj subjektívny výklad mýtov a nič viac. V článku nie je uvedené, že je to absolútnou pravdou. Vyjadrujem si len svoj názor...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto
a este k tomu slubu o druhom prichode jezisa.
vies si predstavit kolko ludi uz odrbal.
a tak to ide generaciu po generacii...
vazne veris ze ty si ta vyvolena? na zaklade coho?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej kucma pozastav sa trošku a dovoľ mi niečo objasniť, lebo ten skrat máš práve ty (myslíš že mńa to tvoje vysvetlenie nenapadne?). Boh stvoril anjela, ale všetci- anjeli aj ľudia- máme slobodnú vôĺu, nie sme zvieratá aby sme sa riadili nejakými pudmi alebo dačo také, takže satan sa stal satanom z vlastnej vôle (ovládla ho pýcha), myslím že Boh čakal aj to, že ho satan zradí, ale on nie je taký že by sa niekde schoval a "kvôli bezpečnosti to nespravím". Keby bol taký tak nestvorí nič.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
takze kto spravil satana a ako?
boh vytvorenim samodestrukcneho programu slobodna vola...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skrat.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dokonalost.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  error.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplin

neuraz sa ale to ti nepoviem preco si myslim zz priblizne 2,5 rokaa bude naplnene 1335dni mozem ti vysvetlovat ak budem vdiet co tu das ale nepoviem ti toto ,mozno raz ael teraz este isto nie,


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "to akoze do kedy ides vyziapovat ako ozrata pubertiačka ,ze rytmus je KRESTAN,,len preto lebo ma na gagore zaveseny krizik???" On to dokonca aj o sebe prehlásil. Na youtube sa dá nájsť i záznam rozhovoru, ale nechci prosím, aby som to hľadal. Ja ten jeho rypák nemám rád a som šťastný, keď ho nevidím. Ďakujem za pochopenie.

Okrem toho ak ideme spochybňovať vieru tých, ktorí sa k nej prihlásili, môžeme začať od vrchu - od Ratzingera.

A môžeme pochybovať aj o tých percentách, ktoré získala RKC pri sčítaní, či ?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,,
myslim,priatelu,ze ten text hovori o buducnosti,,nie o (z nasho pohladu) minulosti!!

Zj 20,4
A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

su to vsetci ludia ktorí boli zabity ako hovoris aj inkviziciou ci inak,,no aj tí ktorí budu zabity antikristom na konci ked bude velke súženie a satan bude mat moc nad celym svetom!

A dalej v jednom a tom istom verši sa hovorí o ludoch co su zabity,,ze sa IM dali trony (nie habsburgovcom ci kralom).. a ze OZILI a KRALOVALI s Kristom 1000 rokov!
je to jasne ,ze sa jedna o krestanov.

Dalej, V ako victory, na namestiach v 89 nema nic zo znamenim selmy!
znamenie selmy bude znak na ruku ci na celo, bez ktoreho nepredas ani nekupis a nevim o tom,ze by bol niekto neschopny kupovat ci predavat v 89-tom ked neukazal v obchode na predavačku V-ečko..ci??

Podla mna pojde o mikročip a elektronicky system s elektronickymi peniazmi ci impulzami a ked ho nebudes mat tak ani do obchodu nevojdes a uz vobec nic ani nepredas ani nekupis,,jedine vymennym obchodom chlieb za kalerabik..

tie texty co tu davas su zo zjavenia a jednaju o buducnosti a case ked antikrist bude na zemi vladnut a bude zabijat krestanov vo velkom,,a nasledne co sa bude diat po prichode Jezisa na zem..333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

inac sa rad s tebu bavim o bibli.

este tu bol biblista ale ten sa neak odmlcal


a este jeden dobry co fakt bol dobry co daval citaty z biblie co mi vela ozrejmili a to bol nick kkkk velkym

ale ten tez uz neprispeva

co si osobne myslim ze je velka skoda


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ABY SME SI TO UJASNILI!

kucma- ja som v živote netvrdil že som vyvolený, úprimne pochybujem o tom že som vyvolený, ani by ma neprekvapilo keby som bol medzi tými čo boli sťatí pre Krista. A čo sa týka konca sveta, teraz ho neriešim, nemalo by to nijaký zmysel, zaujíma ma, ale NIKTO nie je schopný vysvetliť zjavenia Jána, tie ani vysvetlené nebudú, pretože to tak Boh chce. Pochopíme ich až keď sa to stane, ďalej sa už s prepáčením neviem poriadne orientovať, lebo všetci sa tu "prekrikujeme".

Čo sa týka dava, tak by som povedal že vzhľadom na dnešné ateistické pomery, je to veĺmi inteligentý človek, nie taký ako pandemonium, ktorý je vždy a všade je proti sviniarom kresťanským ovečkám, vidno to z jeho príspevkov...

333- K téme konca sveta sa veľmi vyjadrovať nebudem, len tak zo zaujimavosti (ako som sa už vyjadril- zjavenia Jána vysvetlené nebudú), takže čo poviem budú len dohady atď., ktoré sa mi tu nechce písať.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "nikto.
takze kto spravil satana a ako?
boh vytvorenim samodestrukcneho programu slobodna vola..."

Tak ty by si rád strojom bratku? :DD v pohode, ak chceš, môžeš :DD Absolútne nechápeš Boha tak nemá význam sa k nemu vyjadrovať, pobavil si ma :D


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto..
z jednej strany mas pravdu ,ze celkom pravda zo zjavenia nebude vysvetlena nikdy ,,(mozno vo vecnosti,v 1000 rocnom kralovstve) no nesuhlasim ako pises,ze to je totalna hadanka ktorej nemoze nik chapat!!

Boh dal napisat aj to,,aj viac ako 80 % je tam jasnych ako facka..
a dalej..Boh chce aby sme boli pripravení a aby nas ten den nazastihol ako zlodej v noci,,a to sa da jedine tak,ze to citas,,a kontrolujes podla svetovych udalosti a javov..
inak budes medzi spiacimi pannami ktoré boli velice prekvapene ,ze zenich sa uz vratil ,,a oni pospali!!

1 Tes 5,2
Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci.
1 Tes 5,3
Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.
1 Tes 5,4
Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej.

nie sme vo tme..a zjavenie jana je tiez na to aby sme v tej tme neboli..
lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo...nič si znova nepochopil, ja nehovorím o treste...skús znova porozmýšľať.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto
naopak, ja viem preco ty boha tak dobre chapes...

neviem ako inac by som tu "slobodnu volu" nazval ako program, ty si to mozes nazvat duchovenstvo alebo hocico, ale som rad ze si to aspon zhruba pochopil.

v podstate mne je vas boh ukradnuty. na zaklade vasej zvratenej logiky ze staci verit na nebo a sa tam dostanes musi platit aj opak:
neverim na peklo tak sa tam nedostanem.

len nechapem, preco na vase presvedcenie idu aj moje dane a naopak to neplati...nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak som sa vyjadril že je to totálna hádanka, tak sa ospravedlňujem, nemal som na mysli toto.

Áno, byť pripravený, ale ako? Finančne? Hospodársky? Skôr duševene. A pripravený musíme byť vždy.

Čo sa týka tohoto... spiacou pannou by som bol, ale len v tedy keby som sa dal označkovať, a pod. a túto situáciu by som rozhodne zaregistroval, takže trúfam si povedať, spať pri prenasledovaní nebudem.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-14  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " davo...nič si znova nepochopil, ja nehovorím o treste...skús znova porozmýšľať."Ty si nepochopil na čo som ja narážal...


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma, máš zvláštne informácie... velice zvláštne... zo SP asi nebudú, že? "nie keždý kto mi hovorí "Pane, Pane" plní moju vôľu". Toto povedal Ježiš (alebo zhruba toto).

Aj keby si veril v nebo a peklo a bol by si zlý, neľutoval by si svoje zlé činy (zámerne sa vyhýbam slovu hriechy, lebo na to ste všetci alergický), tak by si sa dostal do pekla.

A naopak- Aj keby si bol ten najhorší človek na svete a všetko by si oľutoval, dostal by si sa do neba, ale samozrejme by si si chvíľu "posedel v chládku".

A ten podtón manipulovania zo strany cirkvi vynechaj, keby cirkev chcela manipulovať tak si vytvorí oveľa vhodnejšie náboženstvo ako kresťanstvo, to však žiaľ ani jednému ateistovi akosi nedopína...


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo...ti nenarážaš, ty len ohováraš a súdiš bez dôkazu...stále si nepochopil, nevadí možno raz.

kucma..v podstate mne je vas boh ukradnuty. na zaklade vasej zvratenej logiky ze staci verit na nebo a sa tam dostanes musi platit aj opak:
neverim na peklo tak sa tam nedostanem...TI SI NA TEJ CESTE, lepšie by bolo pre teba byť úplny ateista, ktorý boha ani nechcel spoznať, ako ho spoznal, potláčal, urážal a odmietol.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, nevyriekaj rozsudky a nesúď, aj o tom sa zmieňuje SP...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
neviem co je SP.

tieto informacie nemam odnikial. normalny zdravy usudok ktory nie je ovplyvneny krstenim, birmovanim, nedelnymi kaznami...

a ten podton zo strany manipulovania cirkvi je ocividny tak ho nikdy nevynecham.kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zvedavy som ci by si na to ze existuje boh prisiel aj sam...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala sedem hláv a desať rohov a na svojich rohoch mala desať diadémov a na svojich hlavách mená rúhania.
Zj 13,2
A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi, a jej nohy boly jako nohy medveďa a jej ústa jako ústa ľva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc.
Zj 13,3
A videl som jednu z jej hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou.
Zj 13,4
A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili: Kto je podobný šelme, a kto môže bojovať s ňou?!
Zj 13,5
A boly jej dané ústa, ktoré hovorily veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala štyridsaťdva mesiacov.
Zj 13,6
A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí stánia na nebi.
Zj 13,7
A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom.
Zj 13,8
A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta.
Zj 13,9
Ak má niekto uši, nech počuje!
Zj 13,10
Ak vedie niekto do zajatia, pojde do zajatia; ak zabije niekto mečom, musí byť zabitý mečom. Tu je trpezlivosť a viera svätých.
Zj 13,11
A videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila jako drak.
Zj 13,12
A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená.
Zj 13,13
A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva sostupovať z neba na zem pred ľuďmi.
Zj 13,14
a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila.
Zj 13,15
A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití.
Zj 13,16
A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo,
Zj 13,17
a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena.

Zj 13,18
Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.


-nech mi veriaci katolici odpustia,ale toto je o papezoch,poslednych dvoch


prvy papez bol zraneny no uzdravil sa

,mal velku moc od draka ,dal mu i tron,kapitalizmus,je zname ze jan palo2 sluzil kapitalizmu a postaralsa aj o pad komunizmu v 1989, on tam bol dosadeny aby toto dokazal,co aj dokazal bo bol prvy polsky knaz .teda z vychodneho bloku ak si niekto mysli ze ho tam vybrali nie preto mylis sa.

racinger vykonava ten isty urad ako jano palo2

ma moc a nuti ludi aby sa klanali prvej selme raneej od meca,bo ho vyhlasuje a chce ho spravit svatym


a toto

Zj 13,13
A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva sostupovať z neba na zem pred ľuďmi.
Zj 13,14
a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila.
Zj 13,15
A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití.
Zj 13,16
A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo,
Zj 13,17
a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena.

Zj 13,18
Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.


a toto je vsetko to co sa deje na zemi od druhej svetovej vojny az po dnes vid libiu333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplin


chapes ma uz?


klanali se vseci selme,1000rokov


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplin


chapes ma uz?


klanali se vseci selme,1000rokov


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma si na hlavu alebo čo??? a toto máš teda odkiaľ tento výmysel?

"na zaklade vasej zvratenej logiky ze staci verit na nebo a sa tam dostanes musi platit aj opak:
neverim na peklo tak sa tam nedostanem."

Aj ten bol z tvojej nezávislej múdrosti, ktorá je bohužiaľ ovplynená ateizmom?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 nesúhlasím s tebou, Benedikt XVI nikdy nehovoril aby sem sa klaňali Jánovi Pavlovi II. Nanajvýš aby sem sa k nemu modlili, a modlitba je rozhovbor, nie je to klaňanie sa, to by mal vedieť každý. Modlím sa ku svätým, ale neklaniam sa im.lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto...nesúdim a ani nebudem, máš pravdu...len som chcel ozrejmiť kucmovi, čo by bolo pre neho lepšie...mimochodom stále ich nechápem, ja neverím na ufonov a ani sa o to nezaujímam a už vonkoncom pre jeho vieru na mimozemský život nikoho neurážam, tolerujem ich a rešpektujem, lenže kucma, davo, a ostatný na tomto fóre sú taký bezcharakterný že ani nedokážu rešpektovať nikoho slobodnú vôľu, vedia ju len urážať, zosmiešňovať a ponižovať človeka, ktorý žije čestným a poctivým životom....kto je potom človek budúcnosti?...kucma?...davo?...správajú sa ako otrokári...bičujú ľudí pre ich slobodu.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
co sa ti na tom nepaci?
takze co je vlastne podmienkou vecneho zivota?
moralka?
vies teizmus je viera v boha.
teista nerovna sa automatiky moralny clovek.
tak co mas vlastne proti ateizmu?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa už tak veľmi opierate o Sväté Písmo, mali by ste vedieť aj to, že "pekelné brány nepremôžu cirkev" to povedal sám Ježiš. Ak by bol pápež tá šelma, tak to by už protirečilo evanjeliu, môj názor je že kat. cirkev nikdy neupadne tak hlboko že aj pápež by bol satanista


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No parada zase paradny clanok extremne mudreho cloveka. Inak dobra debat. Ako to ze tu neni aj lucifer?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto

ako myslis nemozem ta nutit aby si sa vyjadroval k niecomu co nechces,


joplin

moc rozmyslas v malom,teda ze kazdy clovek v obchode,a preto si ymslis ze su to cipi,ale ked zauvazujes o celych statcoh co sa udialo a deje v politike a ako su izolovane staty kere neposluchaju,embraga a tak,vezmi si kubu iran a kldr ,vzdy ed neposluchali boli uvalene embarga ,tak isto bol dost velky problem kupovata predabat s kapitalistickym svetom u na s pred 1989 ,tak ako v celom vychodnom bloku,po 1989 to padlo ludia mali parozky ba rukach na anmesti v podstate jeho znamenie chapes?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto . hegilehu69
ale nikde nemas napisane kera to je sry,nikde nemas napisane konkretne aka to je ci?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333.


a vsetci tí ktorí by sa neklanali obrazu selmy ci selme,boli pobití!!!

ja sa neklaniam papezovi a nie som zabity..
tak ako to je??

ja si myslim,ze text hovori o antikristovi,,teda nejakom politikovi ktory sa vyhlasi za Boha v novopostavenom chrame (ktory sa chystaju stavat zidia na chramovej hore v jeruzaleme) a samozrejme spoji politiku s nabozenstvom!!!
nakoniec po dosiahnuti moci toto nabozenstvo bude nicit,,lebo bude chciet byt oslavovany ako boh on sam!!!

antikrist bude politik,,podla mna to bude niekto z Rotschildovcov alebo niekto z tych iliminatskych rodin..a bude to musiet byt Zid..lebo zidia ho prijmu ako svojho mesiasa,,co by papeza nepriajali...

takze sa ti to nejak bije,priatelu..

musis si ujasit fakty a citat pozorne..nemozes jedno od druheho odtrhat a domyslat si..

antikrist musi byt Zid,,a papez Zidom nie je,,takze nemoze byt ani antikrist..
dalej,,ako sa k tomu postavia rodiny co usiluju o svetovladu a manipuluju cely svet,,maju neskutocnu moc..myslis ,ze by len tak prenechali papezovi moc nad celym svetom??

pochybujem!!!
premyslaj..

a ak chces popisem ti aj tie vieci co sa este nestali,,333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto . hegilehu69 | ip:81.0.116. | 2012-03-14 (20:57)

333 nesúhlasím s tebou, Benedikt XVI nikdy nehovoril aby sem sa klaňali Jánovi Pavlovi II. Nanajvýš aby sem sa k nemu modlili, a modlitba je rozhovbor, nie je to klaňanie sa, to by mal vedieť každý. Modlím sa ku svätým, ale neklaniam sa im.


-vidis uz si zvedeny modlit sa mas k PanuBohu stvoritelu neba i zeme a jeho synu a duchu svatemu.bo to je cely PanBoh stvoritel neba i zeme ,popremyslaj,

nad tym


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podmienka večného života? Byť dobrým človekom- Boh bude hľadieť predovšetkým na tvoje zmýšľanie a tvoje dôvody, prečo si urobil to a prečo ono. A čo je dôležité, bude ťa súdiť ako ateistu. Je spravodlivý.

Nemám proti ateizmu ani tak to čo mám proti ateistom- zamietanie faktov a odmietnutie sa nad nimi zamyslieť, tá netolerancia, nechápeš? Pozri si domovskú stránku- len sa tam útočí na kresťanov, proste nedajú pokoj. Nebudú mlčať. Musia sa do toho ozvať. pýtajú sa človeka ako kresťana, a keď im ten človek odpovie ako kresťan tak ho vysmejú. Niekedy to tu vyzerá ako čisté sprisahanie- ateista si pripraví otázku a sformuluje ju tak, že či odpovieš Áno alebo Nie- aj tak ateista vyhrá.

Príkladom ti môže byť jedno podobenstvo s Ježišom čo za ním prišli farizeji so ženou ktorú pristihli ako smilnila a chceli ju ukameńovať, ale nechce sa mi to sem dávať, mám prácu, možno inokedy.


lucifer, súhlasím, väčšina ateistov je taká, ale sú našťastie aj rozumnejšie výnimky (i keď bohužiaľ dosť zriedkavé).


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " nikto . hegilehu69
ale nikde nemas napisane kera to je sry,nikde nemas napisane konkretne aka to je ci?"

Ježiš to povedal apoštolovi Petrovi

1. pápež bol Peter, on bol zakladateľom cirkvi.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stopro súhlasím s joplinsom

antikrist bude politik.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
jasne tvoje su fakty, ako inac :)
ja praveze ako si mozes vsimnut nad nimi rozmyslam dostatocne.

moj pribeh:
2 tyzdne krst
8 rokov prve svate prijimanie
15 birmovka
18 slobodna vola

takze kto tu utoci a na ciju slobodnu volu?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepáčte, vyjadrujem sa na každý príspevok zvláť.

"-vidis uz si zvedeny modlit sa mas k PanuBohu stvoritelu neba i zeme a jeho synu a duchu svatemu.bo to je cely PanBoh stvoritel neba i zeme ,popremyslaj,

nad tym"

Premýšľal som nad tým už dávno...... moje stanovisko sa nezmenilo- modlitba je rozhovor s Bohom, Boh mi nebude mať za zlé keď sa obrátim na svätca a poviem mu prostredníctvom modlitby "oroduj za mńa u Boha"... Tebe to príde logické??


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins . xuhydime11

kadaffi ,husajn , nic?

este raz beries prilis vsetko doslovne,boli to videnia,a ako vies ze an tom nepracuju aby neboli pobity aj ty aj ja skrze potraviny atak hm?

vsimni si ako chodia urcite celebriti z tym znamenim v novinach a tak ,este stale mi tvrdis ze to neni ono?


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...tak načo sa potom zapájaš do týchto debát?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.

a ja ze nie som tolerantny!
zenim sa v kostole. vies preco?
mam velmi rad svojich najblizsich a tolko to divadlo spravim lebo im by sa z toho zrutil cely svet...
toto je vysledok toho vasho tolerantneho krestanstva!

myslim, ze opacne to nefunguje a stara mama mi povedala ze na urad ani nepride.

spravil by si ty opak keby si mal v rodine vacsinu ateistov?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma ja z tvojich príspevkov vyčital iba jasné nezvažovanie faktov, ak sa ti chce, prečítaj si staršie komenty čo si napísal, s odstupom, a všimneš si ich.

A priateľu, nepoznám absolútne tvoj príbeh, takže sa ti k tomu nebudem veľmi vyjadrovať, ale dodám však že na vine bolo okolie a rodičia, je nezmyslom ťa nútiť ak nechceš, ak sa to stalo, nemal by si to pripisovať RKC (rímskokatolíckej cirkvi). Čo sa týka mńa, ja sa na veci snažím pozerať s odstupom, a som presvedčený že Ježiš Kristus ŽIJE. Nie preto lebo to povedali rodičia, či RKC, či susedia, či kamarát, ale preto lebo som vnútorne presvedčený, toto by si asi ťažko pochopil.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto dobre to pises. Len im daj.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
takze fakty. no a zase sme doma.
komu sa ty snazis nanutit slobodnu volu?

no daj. jezis zije a ako si sa to dozvedel? od jezisa?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Husajn? :DDDD Ten skorumpovaný blázon ktorý s láskou hľadel na Bushov portrét? :DDD S tým to bolo jednoduché- využili ho- odhodili ho... 333 máš veĺmi popletený celý ten koniec sveta, priveľa si sa do toho zažral, a ťažko by si sa dostal z tej motanice (aspoň predpokladám že cez net ťa nedonútim aby si začal úplne odznova uvažovať).


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto . hegilehu69

pozor peter zalozil krestanstvo.na uceniJezisa Krista nie ze bol prvy papez,a este nieco este jedna cirkev pochodi z vasej ,po reformovani,takze su tu dve cirkvi z neho,nvm ako je joplin a jeho spolocenstvo bo jeho historiu moc nepoznam,


a tu by sa dalo este spomenut 17strorocie,a to ze sa odmietli klanat ty veriaci co boli v reformovanej z vasej selme ,teda papezovi,som evanielik takze sry moze to tu vyzerat ako ze si hajim svoje,

myslim si ale,ze skutocna cirkev aani brany pekelne su vseci veriaci co prijali ucenie Jezisa Krista a skrze neho uverili v PanaBoha stvoritela neba i zeme,to je ta cirkev co ju ziadne brany pekelne nepremozu,bo ked si pozrez nietorych knazov v kazdej cirkvi ,taksa to o nich neda povedat ani pri vseckej ucte ze ich nepremohla.cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto a osobnu skusenost zo zivym Bohom nemas?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
a este som sa nedozvedel co je to ten panboh.
je to tvoje presvedcenie ku ktoremu sa modlis?


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru "nikto", veľmi pekne píšeš.lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...dozvedieť sa to môžeš len skrze svojho SRDCA...vieš kto to je, ale dôkaz nájdeš len vo svojom srdci...iný nedostaneš a už vôbec nie očitý.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto . hegilehu69

nikto robil som s clovekom kery bol v iraku za sadama a pracoval tam,vravel uplnenieco ine ako kapitalisticke politiske spicky,

takze sryy niekto iny to ma popletene.,

nechcem sa ta dotknut viem ze na cirkev sa tazko pocuva zle ked ide o svoju,od malicka som mal aj ja s tym problem,vyrastal som za doby ked katolici a evanielici neboli az tak super k sebe ako teraz,neraz som to pocitil na vlastnej kozi,ale dnes som starsi a vidim veci velmi dobre a troska inak ako sa vidi ludom,bosa ich ta pravda dost dotika a odmietaju ju prijat ,koli svojmu egu,bo nechcu si priznat ze sa roky milia,a ani si neuvedomuju ze su fakt od malicka vedeny urcitim smerom,ja encem aby si popustil cirkev abo nieco take ,aj chcem len aby si rozmysla nad tym,ze nie vsetko je take akosa tvari ze je,


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 ale je aj mnostvo knazov co ich diabol nenachital a dobre spravuju svoju farnost a nejednu dusu zachranili. Urcite si zo zapadu tu je to strasna bieda.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma, dovoľ mi sa ti ospravedlniť, ako som už povedal, tak nepoznám tvoj životný príbeh.

To že sa ideš ženiť v kostole je od teba povedal by som šľachetné, a neber tieto slová ako pchanie sa ti do zadku. Čo sa týka mňa, ja by som si ateistku nebral, a keby boli ateisti rodičia, tak aj tak by som išiel do kostola, ale chápem ťa.

Čo sa týka toho, že sa snažím nanútiť slobodnú vôĺu, tak NIKOMU NIČ NENANUCUJEM, vy sa pýtate, ja odpovedám, ukazujem vám svoje argumenty, a už viackrát somsa vyjadril že pochybujem že obrátim ateistu cez internet. Veľmi sa mi páči jedna veta "Ak chceš niekoho obrátiť, pozvi ho na rok bývať ku sebe." Táto veta ma viac krát usmerńovala, pýtal som sa samého seba či by som tým dokázal obrátiť človeka, niekedy som si odpovedal "nie" a teda som sa snažil byť LEPŠÍ- a to je podstata kresťanstva...

A aj keby som ti opísal moje presvedčenia, dôvody, prečo Ježiš žije, aj tak by to nemalo NIJAKÝ dopad (aj k tomu som sa už kedysi vyjadril).Takže ti nedám ohľadom tohoto nič.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  god, gott, isten, dieu, dios, dio...

to tu vazne nepride cudne to ze tak vyznamna bytost ani len vlastne meno nema?


Majkl65 . hajipybo6   |   ip:178.143.3   |   2012-03-14  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekný článok a prínosné komentáre (čítam len zvýraznené). autor len tak ďalej, myslieť rôznými smermi - znak slobodnej mysle!


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak uz aj lucifer je tu ta parada. Lucifer uz sisi kupil ten casopis??


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
stale to nechapes. mojim cielom nie je ta presvedcit.
mojim cielom je aby si nevyvracal fakty (aj ja to slovo pouzijem ak dovolis) slovami, ze to musi byt pravda lebo to netvrdim ja ale nejaka ina dokonala a neomylna bytost.
trebars tie uryvky z biblie zevraj od jezisa.

a aby ste sa uz konecne odlucili od statu.
este raz. moje presvedcenie je bezplatne!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto
zatvorte sa do chramov, modlite sa kolko chcete, izolujte sa od vonkajsieho sveta, ukrizujte sa tam pre mna za mna, zasiahol by som len ak by slo o mojich blizkych...

ale za jedine svoje peniazky. ok?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma POZOR!!

presne o tomto píšem!!! nič nevieš a hneď táraš (nič v zlom), preto hovorím, že si netolerantný.

"god, gott, isten, dieu, dios, dio...

to tu vazne nepride cudne to ze tak vyznamna bytost ani len vlastne meno nema?"


Má meno- Jahve!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy...nekúpil a kde ho zoženiem? a napíš mi aj názov.

kucma...nevyvracal fakty?...ty sa fakt krútiš ako vretenica na kameni, dochádzajú ti argumenty či čo?...bavíme sa tu o viere nie o faktoch...neprekrúcaj zmysel témy ak nedokážeš argumentovať, všimol som si to u teba už dávno, je to úbohé.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
aha, tak teraz uz stojim v POZORE!!


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no... tvoje presvedčenie je bezplatné... hovoríš to ako keby som musel platiť tú nedeĺu 50 centov, a aj keď nezaplatím tak za mnou nikto nepríde s výčitkami a sotva by som mohol hovoriť že sa z toho spovedám...


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia veď to už pochopte že Vás cirkevníci ťahajú za nos!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskytnuty z pekla.
ako mi mozu dochadzat argumenty ked sa s tebou nebavim?
jaj prepac. ty tomu veris tak asi spolu argumentujeme.333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy . tucalepu28

a povedal som ze vseci kanzy su taky ,ja som povedal ze mnohi a v kazdej su uz inde ako skutocny veriaci,,takze s tebu suhlasim ,kolego


joplin

kam si sa podel?nikto

ja mam tiez problem uz s tym ze moje spolocenstvo veri a berie v podstae ako prveho zakladatela cirkvi mojzisa,

a priitom mojzis je zakladatel ale cirrkvi satansekj,


aj v bibli sa o tom pise ze mojzis povysil hada nad cloveka ,preto poslal PanBoh Jezisa syna svojho


aby to dal do poriadku,a ja uz odmietam mojzisa ako zakladatela krestanstva bo nikda to tak nebolo.


v tomto sa aj moja cirkev myli.

Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A keď cirkev vyberá od ľudí peniaze tak by mala byť zdanená!!!

Tímto krátením dane, nás okráda všetkých!!!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...nemusíš sa so mnou baviť, nepotrebujem tvoje povolenie nato aby som ti vytkol, tvoje správanie.

kucma...zavrite sa do svojho ateistického chrámu, ktorý si chcete postaviť a dokazujte si tam svoju neomylnosť, len som zvedavý kto z vás tam bude šéf, či ten ktorý si viac navymýšľa, alebo ten ktorý sa bude správať ako človek.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto

ako nic v zlom ale trolkovia ta dostali prestne kam chceli odlakali ta k svojej diskusi .)

kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
tvoje pripevky mna nezaujimaju a to vobec.
len nechapem, ako je mozne ze vsetci tu prispievaju 50 centov v nedelu a v meste odkial pochadzam - bardejove za posledne roky pribuli 3 nove kostoly.
to akoze z bozej duchovnosti stoja?


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...prečo by mali platiť dane z darov?...to by si musel robiť aj ty, dostaneš narodeninový dar, tak zaplať z neho daň....zaplatíš?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a kucma s tebou sa tu už dohadovať nechcem, možno neskôr, ale teraz na to fakt nemám náladu ani chuť, chcem si ísť pospať. Okrem toho tvoj problém spočíva v tom že nechceš pochopiť, nie že nevieš, takže nemá absolútne nijaký zmysel sa tu o tom baviť......... Mal by som k tejto téme ešte veľa čo dodať, a nie sú to len také ledabolé argumenty viery, ale tu o tom vážne nebudem hovoriť, keby z očí do očí, O.K., inak nie.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som rád ak ma niekto okráda!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ateisticke chramy...lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a znova...nemáš argumenty tak ťa zrazu jeho príspevky nezaujímajú, ale prečo potom diskutuješ?...nedáva to logiku, ale čo už to si celý ty a tvoja predstava o lepšom svete.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je rozdiel ak je unik na dani 5 eur a je rozdiel ak je unik na dani pár stovák miliárd eur.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer no ten co som ti uz minule odporucil. Vola sa Milujte sa. V nabozenskich predajniach sa da zohnat ale maju aj stranku aj tam sa da citat.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter a ty ma neokrádaš ak dostávaš dary a nezdaňuješ ich?

kucma...sú to vaše múzea s dinosaurami.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
ano diskusia konci ze ja neviem :)
taketo diskusia ja osobne mam rad a ak si z vychodu kludne.

na dobru noc skus porozmyslat preco chces diskutovat o viere a kto je v skutocnoti ten co presviedca ;)

aj ked sam si tvrdil ze viera do neba nestaci...


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš to je ako s politikou. Politik ukradne 10 milionov eur a nespravia mu nič.

Bežní občan ukradne na chlieb a zavrú ho.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ajaj :DD vidíte aký som hlupák? Malo mi to dopnúť, kucma je samé ucho a potom vybuchne "tvoje príspevky ma nezaujímajú" Tak načo si sa pýtal somárik? :DD A áno- z Božej duchovnosti stoja, máš pravdu, všetci sme tu taký slepí, taký sprostučkí, odpusťte nám vaša najmúdrejšia jasnosť :D Tvoja pýcha a hlúposť sa len tak derú na ten povrch...

Úprimne ti prajem pekný život, ale pochybujem že taký budeš mať..

Nič v zlom!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskytnuty z pekla.
ateizmus nie je paleontologia.
tvoj boh to sice tak tvrdi ale verit tomu nestaci.
tento svet takto nefunguje.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy...ďakujem, pozriem si to.

Peter...pozri nikto tvoje peniaze nechce, ale pokiaľ tu je 70% obyvateľstva veriacich a prispievajú na tvoje vzdelanie, infraštruktúru a na potreby aby si mohol v tomto štáte fungovať hádam nechceš aby ti platili dane zato, aby tu mohli mať svoju veru?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
nechapes. tvoje prispevky do zvoncka v nedelu v kostole.

co uz spis za pc eminencia?


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš neprávosť a podvod je v tom, že cirkev nás okráda všetkých!!!

A keď cirkev vyberá od ľudí peniaze tak by mala byť zdanená!!!

Tímto krátením dane, nás okráda !!!


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter tiez nemam rad ked moje dane sa pouzivaju na tak stupidne veci ako je sport. Ja bi som zrusil celi fudbal aj stadiony. Skoda tich penazi co tam stat pcha. Poprepichoval bi som vsetki lopti.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v prvom rade kucma, k tebe sa vyjadrím už definitívne, keď končím, znamená to že idem spať, nie že som sa vzdal boja, chápeš? Či skôr nechceš chápať?

dobrú noc


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
a o mne tvrdia ze som ta najkludnejsia povaha.
vybuchujem len v tvojej skreslenej realite.
dobru noc.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
a bojuj bojovnik.
jezis to potrebuje.lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...paleontológia je dôvod ateizmu....zavrite sa tam a diskutujte donekonečna, nešírte to klamstvo medzi ľudí.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins


daj mi tu tie veci co podla teba este len sa maju stat ,po pripade sa prestahuj pod clanok kde je ten velky kriz ,tu je to uz dost nepriehladne,vdkaa trollkom


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cowboy to je super, ale čo mám s toho ja?

Nie som rád ak ma niekto okráda!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy...presne aj ja som zato, aby sa zdanila Slovenská reprezentácia, aj tak nič nehrajú.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a nebojujem bro :D Ježiš nestojí o hlupákov, ktorí sa vyťahujú a nielenže sú nevzdelání ale aj hlúpi :DD

posielam "pusu" všetkým :DDDDD


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zo športu máš niečo!

Z cirkvi nemáš nič!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ani dane neplatia!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...okrádajú?...a z čoho?...z tých 20%, ktoré ti politici odsúhlasili?...z tých 20% sa v tomto štáte platí všetko, od dopravy až po kultúru, prečo chceš zdaniť len jednu časť, tak zdanme všetko.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuj chlapec moj si poču aby športovci neplatili dane?


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-03-14  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ani zadok si neutrú!!! :DDDDDDDDDDDDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...to rozhodne platí u teba, ale nie u mňa...u mňa je to práve naopak.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som toho isteho nazoru! Ak zdaniť tak všetok zisk!!!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...a z čoho platia dane?...z mojich daní, z ktorých ich sponzorujem?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-03-14  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto.
tak o takych nestoji! nevzdelani a hlupi.
tak potom je to strasny pokrytec!
ten tvoj jezis...
chudaci africania co si skolu zaplatit nemozu a tiez chudaci retardovani...alebo posadnuti diablom?


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano z tvojich daní! Ale nie z cirkevnických! O to platiš viac ty! Chápeš tú ekonomiku???


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev treba jednoznačne zdaniť!!!lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...to sa netýkalo škôl, ale tvojich názorov.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak už je to nezmysel a podvod tak nech za to platia štátu - nám všetkým!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...to že nenavštevuješ kostoly ťa ešte neoprávňuje aby ti za tie kostoly niekto platil...mne tiež nikto neplatí zato že tu stoje ihriská, ktoré nenavštevujem.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo tu vyprávaš, čo tu rozprávaš? Platia dane zo zisku štátu? Neplatia! - Okrádajú!
Nie som rád ak ma niekto okráda!

Ty by si tiež nemal byť rád ak ťa niekto okráda!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...cirkev nemá zisk, dostáva dary.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha takže zisk je mínus!

Dobre vráť sa do školy, alebo sa poraď zo psichologom!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tímto krátením dane, nás okráda všetkých!!!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo si to nevieš uvedomiť?


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...definuj zisk ktorú má cirkev, neviem akú činnosť si predstavuješ pre tento zisk, ktorý cirkev vytvára.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peťo...alebo z čoho má zisk?


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jednoznačné vysvetlenie: dary = čistý 100% zisk ktorý sa músi zdaniť!

A dane sa neplatia!

Tímto krátením dane, nás okráda všetkých!!!Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj teba lucifer!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...a ty prečo neplatíš dane z tvojich darov?...okrádaš ma to mi vadí.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak už chápeš???lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter..pochopím ak začneš tie dane platiť aj ty.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja neplatím???

Neviem odkiaľ to máš, ale ja som zamestnaný a platim odvody do poistovní a štátu!

Zase cirkev nemá žiadne odvody - neplatí nič štátu!!!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš lucifer seri.e ma iba to že nevieš posudiť situáciu! Keď platíme všetci, tak by mala platiť aj cirkev! Lenže cirkev neplatí tak nás okráda! Už ti to lepšie asi nevysvetlím!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...načo?...žijú z darov...poisťovňu si zaplatia aj zdravotníctvo...každá kňaz zo svojho platu.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musíš na to prísť sám!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...viem posúdiť situáciu...aj oni dostávajú plat z darov.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...pokiaľ ty prídeš nato kto ťa v skutočnosti okráda, asi pretečie veľa vody.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano žijú z darov a neplatia štátu - nám nedávajú nič!!!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jednoznačné vysvetlenie: dary = čistý 100% zisk ktorý sa músi zdaniť!

A dane sa neplatia!

Tímto krátením dane, nás okrádajú všetkých!!!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter ty sa delíš o dary s verejnosťou?


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedy to už pochopiš, lepšie ti to už nevysvetlím. Je to skrátka podvod!!!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano platím dane!!!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čím skúr to pochopíš tím lepšie pre nas všetkých!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter...plat nieje dar.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale ak to nepochopíš, tak ostaneš v nevedomosti a dalej ťa budú okrádať o tvoje dane!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano žijú z darov a neplatia štátu - neplatia nám !!!


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  peter cirkev plati dane napriklad kostol plati za energie ako podnikatelski subjekt a to je riadna palka. Na to sa musi skladat veriaci. Vedsinou to v kostoloch vychadza len tak tak abi vysli. co este chces zdanit. Vetsina biskupstiev su zadlzene abi opravili havarijne stavi kostoloch a to v sulade s pamiatkarmi a to je sakra drachsie.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter..ja to chápem, ty si zaujatý.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Možno že to raz pochpíš! Len aby nebolo neskoro!

maj sa,


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter čo mám pochopiť ako sa ma snažíš zmanipulovať?


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-14  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia možno raz pochpíte čo Vám tu ujo Peter písal!


lenlen . lovegigu11   |   ip:188.123.1   |   2012-03-14  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo radsej ako napisat o tom co je nespravne, je lepsie pisat o tom co je spravne

napis radsej o Slovansko-Arijskych vedach

Slovania neboli krestania, to si len zidia uzmysleli, ze nas budu takto ovladat

kazdy kto mysli a citi to vie a vidi
takze ? :))


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-14  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ujo Peter písal o svojej závisti k bohatstvu ktoré má cirkev, preto sa ju snaží pumpnuť cez dane.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  peter ked niekto da sponzorsky dar FC tak si to odpise z dane a FC neodvadza z daru dan. To je cista zlodejina nas vsetkych co nechodime na fudbal. To ti pride ako v poriadku? A co mas zo sportu Ty? Ze kukas nanho v telke??


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer mas aj si aj na facebooku?333 . koniqylo86   |   ip:85.216.14   |   2012-03-14  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen . lovegigu11

nene Jezis prisiel ako vykupitel vsetkych nie len slovanov .to len ti vids za tym zida


lenlen . lovegigu11   |   ip:188.123.1   |   2012-03-14  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
narataj do 3 a popremyslaj si, aku hlupost si napisal
nech by bol jezis genialny akokolvek, nech by bol aj boh , bozi syn, bozia papuca, bozi grg

neprisiel by sa sem nechat priklincovat
uz vobec nie kvoli takym parazitom ako su RKC mafia
obetovat svoje telo/maso ? :) nekazal nieco o dusi a duchu svatom ?

ked uz , prisiel ucit , sirit poznanie , NIE SLEPY VIERU PRE OVCE
no a neprisiel sem prave uzit zbludene ovce izraelitov ?

ale to slovania nie su
Slovanov ucili iny velky ucitelia predsacowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz spite?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-14  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja uz spim..


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2012-03-14  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ty kokso ale ste zase zasrali tu debatu. boh neexistuje je to iba slovo ktore si nemate kam priradit a tak si o objekte ktore to slovo udajne pomenuvava kadeco namyslate alebo verite niecomu co si namyslali ini pred vami.Je to dost velky problem ak existuje nejake slovo clovek si ho potrebuje k niecomu priradit. Ale mate to jasne napisane na zaciatku bolo slovo, tak je to aj na konci len slovo (ktorym Vas ovplyvnuju) nic viac. Lebo slovo bude vzdy len slovo. Citite udajne jeho dotyky alebo slova pripadne inac jeho existenciu pritom Vam na to nesluzi ani jeden zmysel (Hmat,Čuch,Chuť,Zrak,Sluch) takze nie ste schopni nic take vnimat iba ak vo vasich predstavach. Takych pocitov o kadecom ja som mal uz barskolko ale vzdy viem rozlisit svoje predstavy od reality. Pozrite si radsej nejaky romanticky film,horror,scifi,aktyX namiesto citania kostolnych textov, ved to je to iste - len si pekne zite vo virtaul reality ja Vam ju neberiem. Ale tvrdit ze je skutocna to uz tak trochu zavana poruchami vnimania, asi to bude tym ze sa prilis casto oddavate svojim kostolnym predstavam a praktikam. Je na to lahka pomoc, staci ked si viac zacnete uvedomovat realitu okolo seba ktoru vnimate len svojimi skutocnymi zmyslami. No jasne ze ste v poriadku len trochu mimo asi ako po uziti halucinogenu. Tak pekny vecer. :-))


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko istotu mas len smrt. Ked zomries tak zbades co sa stane len tam uz nebude slobodna vola takze uz len primes co je tam.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-03-14  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme, že *** neexistuje! Pozrite, slušnému človeku ani filter nedovolí to oplzlé kostolné slovo napísať... :-DDD


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-14  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale nevite to dokazat. Takze to nebude nikdi jednoznacne. As kym nezomriete.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2012-03-14  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy Iste tak ako kazde rano ked sa prebudis a prijmes to co je. Ale jedno rano sa uz neprebudis. O tom si asi nepremyslal. Ty si myslis ze sa budes stale prebudzat. No neviem ako pre Teba ale pre mna by to bolo potesujuce aj keby som sa prebudil rovno v pekle, Ja totiz neratam po smrti ani s takym komfortom tak co sa nad tym trapit. Navyse to nie je moja predstava to necham krestanom ktori boli zli. Inac Ty mas asi tak isto overenu svoju pravdu ako hinduisti co si myslia ze sa prevteluju, reinkarnuju.No a co ak je to tak ze kazdy bude mat to co si predstavoval.Potom Vam to peklo nezavidim, no a ja sa radsej reinkarnujem zase do tela cloveka, pekne sa zase narodim a ty sa smaz v pekle alebo chod do neba ako chces a ako ta svaty peter ohodnoti.

A vies co, s Tebou je to to iste.Ked zomries tak zbades co sa stane len tam uz nebude slobodna vola takze uz len prijmes co je tam. Ale podla mna uz nic nezbadas, tak nebude to take strasne.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2012-03-15  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy
Dokazat to vieme. Je to lahke dokazat.
Vidis okruhlu kocku na Tvojom stole ? Nie je tam ? Tak potom neexistuje.
S Tvojim bohom je to to iste, presne taky isty dokaz staci.
Ak ho vidis - musi mat nejaky tvar
Ak pocujes - musia byt jeho slova dokonale a nikdy si nesmu nijako odporovat, inac je to len vyplod tvojej mysle - hlas svedomia(teda mozgu).
Ak ho citis musi mat bud chut,hmatatelny tvar alebo vonu.
Nic ine zmyslami nevies citit.

No a ak ho citis inac tak potom mas uz len fantaziu, a pocity.
Pocity mozes mat aj k vymyslenej postave ja mam rad Toma Sawyera rad som si kedysi o nom cital. Ty mozno Jezisa takze tvoje mozne pocity k nemu si viem predstavit.
No a potom mas este fantaziu - tak tam mozes mat cokolvek co neexistuje..

A tak si to teraz mozes zhrnut a vybrat co Ti pasuje, podla mna
ak budes k sebe skutocne uprimny skoncis pri svojich pocitoch k tomu co si nevidel ale iba cital a pocul alebo objektoch z fantazie pripadne oboch variantach.
Nic z boha si realne necitil nosom,chutovymi poharikmi,hmatom,nepocul usami,nevidel ocami.

Takze dokaz som Ti podal, staci ak budes sam k sebe uprimny a si rovno ateistom.
Alebo sam seba klam dalej - Tvoja vec.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-15  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som v praci a moj pocitac z minuleho storocia mi neumoznuje dostatocne richlo reagovat. Ale skusim.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-15  (00:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten tvoj kluc ze iba co vydim a ... tak existuje tak je trochu detinsky lebo potom ani sgnal v mobile nevidim ani necitim tak je to len vyplod fantazie avela inych veci co vedci objavili potom nexistuje.... Vela ludi prezilo klinicku smrt a to aj ateistou a inovercou a vsetci sa zhoduju co zazili. To mi dava istotu ze je iba jeden boh a zidne moje predstavy sa mi nesplnia.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-15  (00:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ver ci never kazdeho cloveka drzi pri zivote nadej. Aj ateistov. V pekle uz ziadna nadej nexistuje to je dost desive ze stav ktori tam je sa uz nijako nezmeni. To ta bude desit ked budes zomierat a ovladne ta smrtelni strach. Vsetky hriechi sa ti vynoria a diabol ti ich bude predcitavat ako zalobca na sude. Uz som videl tak umierat ludi.


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-15  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak nic dobru


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2012-03-15  (01:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy tak ano signal sice nevidis ale mame rozne pristroje ktorymi sa da merat. Existenciu toho o com sa bavime este nikto nikdy nijakym pristrojom nikdy neodmeral takze Tvoj argument je tak trochu pase. No tak sa este upresnim - na dokaz neexistencie staci uplne jednoducho dokaz toho ze nikto to nevie nijako svojimi skutocnymi zmyslami zaregistrovat a ani nijakymi pristrojmi. Potom odkial je ta postava ak nie z ludskej fantazie a bajok.

No a co sa klinickej smrti tyka. Ano zazitky ludia maju ale mame aj dokazy ako a v ktorej casti mozgu vznikaju. A vies co ja som Ti povedal co si o tom myslim. Mozes a nemusis si to zobrat na vedomie.. Z mojej strany to nie je o tom ze ma mozes presvedcit jedine dokazom. Teba nic nepresvedci lebo pises o nadeji..

Ak by peklo existovalo prave v pekle by musela byt najväcsia nadej pretoze ked si na dne mozes ist uz len hore... Ty mozes z neba ist uz len dole alebo stat na mieste. O nadeji nic potom asi nevies ak si myslis ze ludia dole nemaju nadej.Ale co ten hore, ten si zvykne no a potom co, nuda v takom nebi ani orgazmus netrva vecne vsetko je relativne. Co by si mal v pekle asi prezivat ak nebudes mat ziadne receptory.Mozes zazivat len dusevne peklo ale to len vtedy ak Ta ma co trapit.. O com to neustale tarate to si naozaj myslis ze to comu hovorite dusa citi nejaky ohen,teplo,chlad alebo ine vzruchy ?
A naozaj si myslis ze existuje len jeden bohoclovek ktory ta moze spasit ak v neho veris. Naivita nema hranic.Si myslis ze spokojna dusa dnes, by mohla prezivat dusevne peklo potom ? A preco by mala ?

No a co sa tyka napriklad zazitkov z klinickej smrti, velmi zaujimava bola kniha zivot po zivote aj ma trochu svojho casu ked som ju cital oslovila, niektori ludia mali rozne zazitky a udajne lietali ako duchovia po nemocnici z izby do izby. To ma tak trochu presvedcilo ale potom som zase cital istu studiu kde urobili jeden pokus, dali v nemocnici na skrine nejake texty tak aby ich nebolo vidiet no a dlhodobo skumali ci aspon jeden clovek po klinickej smrti povie ano lietal som tu po izbach ako duch a videl som na skrini napisane to a to.. No co myslis kolko ludi videlo nejake texty na skrini...
ANI JEDEN.
Navyse dnes vieme ze ak stimulujemem myslim ze 'spankovy lalok' tak ludia prezivaju podobne zazitky.. Nedostatok kyslika nasledne odumieranie mozgu respektive urcitu stimulaciu mozgovych buniek a nasledne zazitky, tomu hovoris dokazy. Chod si sadnut do centrifugy zazijes ziarivy tunel.. Tak snivaj dalej. Alebo hod este nieco sa pobavime.

A NADEJ ? TAK POVEDZ ZE VERIS Z POTREBY A JA TA BERIEM NEMUSIME SA TYM DALEJ ZAPODIEVAT.
Ja to nepotrebujem, mam na to jednoduche - no ved zomriem a potom mozno uvidime...
Ale tomu slovu mozno davam velmi malilinku pravdepodobnost. Videl si umierat koho tak.
Ja som videl umierat ludi a nikto nikomu nic nepredcitaval Vies co rozpravky uz davno necitam fakt ako maly som cital o trolloch,vodnikoch a bolo to tiez vzrusujuce a zaujimave.Aj som s tym zaspaval fantazia je krasna vec.Ale prebud sa clovece.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2012-03-15  (01:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cowboy No a tak ma napadlo na margo tych ktorym diabol predcitava ich hriechy pred smrtou, pre mna je to len dokaz toho ze ak clovek veri tomu ze po smrti bude sudeny tak sa urcite boji ze za svoje hriechy bude sudeny a tak si na nich pekne spomina a trapi sa kvoli nim, jednoducho ma strach a ozyva sa jeho svedomie.. No jaky diabol zas predcitava to su fakt take hluposti, mozes malym detom hovorit ze ak nebudu robit co im povies tak pride bobo alebo ze ak budu zli pojdu do polepsovne ci pouzivat ine zastrasovacie metody. Sme dospeli ludia co to nechapes ? Ved uz ste s tym poriadne trapni.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (08:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
rafael,
opieras sa o historiu ale jaksi stale prehliadas ze v 16storoci vypalovali kniznice a bola taka cenzura ze aj nostradamus musel pisat svoje verse v podobenstvach bo by ho zabili,takze ty sa tomu cudujes preco o jezisovi je len v biblii zmienka anie aj v historii a ze sa nenasiel ziadny historik,co by o nom pisal.myslis ze len tak pre srandu vypalovali knizbnice?a pachali najvacsi hriech na historii a jej uchovaniu.

333,Nuz k tejto demagogii len tolko.
Zvitky od Mrtveho mora boli uchranenne od toho, zeby ich niekto cenzuroval, ci upravoval, kedze sa nasli len pred 60 rokmi a pochadzaju prave z obdobia ,ktore suviselo s hypotetickym posobenim Jezisa. Takze opravnene by ta mali byt o nom aspon nejake zaznamy, ved bol predsa tak dolezity pre tu dobu. Ale nie je tam nic, ani tuk...333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-15  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   No ty kokso ale ste zase zasrali tu debatu. boh neexistuje je to iba slovo ktore si nemate kam priradit a tak si o objekte ktore to slovo udajne pomenuvava kadeco namyslate alebo verite niecomu co si namyslali ini pred vami.Je to dost velky problem ak existuje nejake slovo clovek si ho potrebuje k niecomu priradit. Ale mate to jasne napisane na zaciatku bolo slovo, tak je to aj na konci len slovo (ktorym Vas ovplyvnuju) nic viac. Lebo slovo bude vzdy len slovo. Citite udajne jeho dotyky alebo slova pripadne inac jeho existenciu pritom Vam na to nesluzi ani jeden zmysel (Hmat,Čuch,Chuť,Zrak,Sluch) takze nie ste schopni nic take vnimat iba ak vo vasich predstavach. Takych pocitov o kadecom ja som mal uz barskolko ale vzdy viem rozlisit svoje predstavy od reality. Pozrite si radsej nejaky romanticky film,horror,scifi,aktyX namiesto citania kostolnych textov, ved to je to iste - len si pekne zite vo virtaul reality ja Vam ju neberiem. Ale tvrdit ze je skutocna to uz tak trochu zavana poruchami vnimania, asi to bude tym ze sa prilis casto oddavate svojim kostolnym predstavam a praktikam. Je na to lahka pomoc, staci ked si viac zacnete uvedomovat realitu okolo seba ktoru vnimate len svojimi skutocnymi zmyslami. No jasne ze ste v poriadku len trochu mimo asi ako po uziti halucinogenu. Tak pekny vecer. :-))


-na zaciatku,bolo slovo,

slovo je jeden sposob prenosu myslienky z tvojej hlavy do mojej,takze pretosa spomina v bibli ze na zaciatku bolo slovo,slovo bozie,pisane,

nie ,ze slovo stvorilo PanaBoha stvoritela neba i zeme,uxistuje este vizualny prenos ,a telepaticky,vyzualny v podobe fimu vtedy nebol ,az v tejto nasej vyspelej dobe ,a tepelatia zakrpatela,takze nvm ako inak by sisa dozvedel o nom ,ak nie vdaka sluvu napisanom.
su lzdia ktory tvrdia ze zvierata nemaju rozum len pudy,ale kazdy kto pozna zvierata dokonale ,vie ze ma rozum ,dokonca i dusu,ale je to len o poznani,tak ako tvoje je poznanie len take ako dokazes zajst ,pisal som uz vyssie ze ateisti skoncili na Jezisovi Kristovi bo v neho neuverili,ich poznanie je len potial,i ked su presvedceny vdaka svojmu egu o opaku,ale tomu tak nie je bo by prisli na to ,ze je bo Jezis Kristus im ukazuje cestu k nemu,takze tvoje tvrdenie ze neni ,potvrdzuje len jeho slova a to,ze nik k nemu nenajde cestu ,len zkrze neho.takze vy ste v podstate dokaz ,ze biblia zas neklame

opytam sa ta z coho sa sklada podla teba slnko?

rafael

cital si ich videl si ich ,bol si v teame kery ho nasiel?ak nie skade vies ze hovoria ludia ty pravdu.a si si siti ze je to pravda co tvrdia.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, to je ale chaby argument,ze?
Precitni z bozieho slova, prestan fakty nahradzat vierou a coskoro, ale ak len budes chciet a budes sa chciet aj prezentovat tolkokrat pertraktovanym terminom ako je slobodna vola, potom sa bude dat s tebou aj normalne diskutovat na zaklade dostupnych informacii, faktov empirie.
Inak je absolutne zbytocne bavit sa s tebou o niecom, co si vykonstruovali mocni sveta pred 1700 rokmi.
Tvoja logika je veru cudna, biblia je cenzurovana, kedze sa dochovali len vytlacky po r.1600, ale ak predlozis dokaz, ktory nebol cenzurovany, autocenzurou si si ho vypalil ty sam, aby si nahodou nezapochyboval.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-15  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úryvok z toltéckeho učenia. Dúfam, že to niekto zúrivo vymínuskuje , len za to, že nie som ako on.

Don Miguel Ruiz : Štyri dohody.

Keď budeme dodržiavať štyri dohody, nemôžeme žiť v pekle.

Nehrešiť slovom.

Nebrať si všetko osobne a nevytvárať si domienky.

Robme vždy len to najlepšie , čo dokážeme.

Nepotrebujeme nič vedieť , ani dokazovať.

Stačí byť , riskovať a tešiť sa zo života.

Povedzte nie keď chcete povedať nie,

povedzte áno keď chcete povedať áno.

Máte právo byť sami sebou.

Sami sebou môžeme byť len vtedy ak urobíme všetko, tak ako to najlepšie vieme. Staneme sa majstrami.

Žite vždy len v súčasnom dni.333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-15  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

je cenzurovana,ale je pisana v podobenstvah tak aby jej noerozumeli,aby ju neznicili,chapes ci?

dodens ludia nerozumeju poriadne ani len zjavenu jana.

lebo je v podobenstvach.

som uz dost dlho an zemi ,a cital som toho vela ,ci za komunistov ci po a ci za tvrdeho kapitalizmu a cenzury,hovo ri ti neco expres ?tyzdenik,uz tu neni ,a ten bol teda fakt dobry tam pisali ludia co aj nieco vedeli.netvrdim ze vsetko bola pravda, ale vo vela veciach boli skutocne objektivny.

ako nejdem sa tu s tebov pretlacat nazorovo,ja som ti len povedal ,co si ja myslim o tom,a ak ty nepovazujes sam seba za dokaz toho,ze je pravda to co hovori Jezis,ze bez neho cestu k nemu k PanuBohu stvoritelu neba i zeme nenajdete ,a tym padom biblia neklame ,je len tvoja osobna vec tvojho svedomia a vedomia,ale proste je to fakt bo ty tu tvrdis,ze ziadny neni ja tvrdim opak,ty tvrdis ze Jezis je vymysleny,ja tvrdim zas opak,

tak ako je pravda to ze biblia neklame ani v tom ze maloktori vidrzia verit az dokonca 1335 dni.

precitaj si kolki tu pisu ze neveria ,takze je to zas len potvrdeny fakt ze to tak je,precitaj si nieco o scitani ludi na sovensku a kolki sa priznali k vieroviznaniu svojmu ,ze ich je zas menej.paradoxne v kapitalizme je ich menej ako po pade komunizmu,ze?to tiez potvrdzuje len pravdivost biblie.

ale ty ako ta poznam zas odpietnes to ako pravdu.a budes tvrdit nieco ine,


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-15  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon . telulofe97

zamysli sa ides proti bibli. v bibli mas jasne napisane ze len jeden je majster a to Jezis,tak ako je npisane ze len jeden je otec a to otec nas vsetkych ,


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,za prve, fakty bez biblickych zvastov znamenaju, ze Jezis Kristus podla vsetkeho nielenze necinil nic zazracne, ale doknca ani nezil.

Za druhe, cenzura sa nepotvrdila, nakolko nie si schopny to dokazat, nakolko Zvitky od Mrtveho mora ta usvedcuju, ze nemas pravdu.

Za tretie, ludia tej doby pisuci bibliu, si neuvedomovali jednu podstatnu vec, ktora aj vam veriacim akosi unika,to, ze niekto nieco napise, este neznamena, ze ta vec je pravdiva.

Za stvrte, evanjelia pisali ludia, ktorych existenciu tiez nemozno dokazat, co je paradox.

No a ten expres som cital, bol to skvely tyzdennik, stal 4 koruny a bol daleko lepsi ako vsetky ostatne dokopy..Ale nema to ziaden suvis ani s bibliou, ani s nicim inym.
Co ma spolocne scitanie ludu s pravdivym obsahom biblie? Ze v biblii napisu, ze pocet veriacich bude klesat? To je predsa normalny proces, pocet veriacich klesa s urovnou vzdelanosti, dostupnosti informacii.
Preto je pocet veriacich vacsi v zaostalejsich krajinach, ako je Afrika, Juzna a Stredna Amerika,ci vychodna Azia.
Tak ako teraz citame s usmevom o kultoch starych narodov, ci ich nabozenstvach, rovnako nepochopitelne budu generacie po nas povazovat za cudne, ci usmevne nasu vieru v narodeni z panny, ci zmrtvychvstani.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,za prve, fakty bez biblickych zvastov znamenaju, ze Jezis Kristus podla vsetkeho nielenze necinil nic zazracne, ale doknca ani nezil.

Za druhe, cenzura sa nepotvrdila, nakolko nie si schopny to dokazat, nakolko Zvitky od Mrtveho mora ta usvedcuju, ze nemas pravdu.

Za tretie, ludia tej doby pisuci bibliu, si neuvedomovali jednu podstatnu vec, ktora aj vam veriacim akosi unika,to, ze niekto nieco napise, este neznamena, ze ta vec je pravdiva.

Za stvrte, evanjelia pisali ludia, ktorych existenciu tiez nemozno dokazat, co je paradox.

No a ten expres som cital, bol to skvely tyzdennik, stal 4 koruny a bol daleko lepsi ako vsetky ostatne dokopy..Ale nema to ziaden suvis ani s bibliou, ani s nicim inym.
Co ma spolocne scitanie ludu s pravdivym obsahom biblie? Ze v biblii napisu, ze pocet veriacich bude klesat? To je predsa normalny proces, pocet veriacich klesa s urovnou vzdelanosti, dostupnosti informacii.
Preto je pocet veriacich vacsi v zaostalejsich krajinach, ako je Afrika, Juzna a Stredna Amerika,ci vychodna Azia.
Tak ako teraz citame s usmevom o kultoch starych narodov, ci ich nabozenstvach, rovnako nepochopitelne budu generacie po nas povazovat za cudne, ci usmevne nasu vieru v narodeni z panny, ci zmrtvychvstani.


japantypan . tipanare63   |   ip:193.87.99   |   2012-03-15  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

s faktami by viera nemala zmysel...o čom to je bud veriš alebo neveriš...ty máš tvoju pravdu...ja mám svoju pravdu...otázne je ktorá je tá prava...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved to je pekne, co si napisal, nic ine totiz ani napisat nejde. Ale tym padom si rovnaky ateista ako ja, lebo neveris v ostatnych bohov.

Otazka ale nie je o tom, kto ma pravdu, ale kto sa moze opriet o fakty a dokazy, no a veriaci to teda urcite nie su.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-15  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa zamýšľam už dlhšie , takýto text nikdy nemôže byť proti bohu. Ľudkovia je to na V8s. Naučte sa čítať. Vnímať. Je to úplne jasné. Mám to tu vysvetlovať. To sa mi ozaj nechce. Pretože to už zaváňa poučovaním a tomu sa vyhýbam. Mňa zaujímajú a rozširujem info. Takže staneme sa majstrami v tom čo robíme.

Toltécke učenie nepopiera Boha.
Pomáha ľuďom aby sa na Zemi netrápili a spravili si tu raj.
Samozrejme úzkoprsí kresťania to nechcú. Nemohli by nás strašiť peklom. Naučme sa usmievať a osloboďme sami seba sa. 8- )))Napíšem tu úryvok : Nepotrebujeme uctievať sošky Panny Marie, Krista alebo Budhu. Ale môžeme , pokiaľ chceme, ak máme z toho potešenie, robme to.

Tu krásne vidíme príklad toho že správne ducuchovné učenie alebo náboženstvo neodsudzuje človeka , k ničomu ho nenúti, nepresvedčuje nneodsudzuje.


Iný úryvok : Každý čin sa stane rituálom uctievania Boha.

Kresťania sú v prúseri lebo nič okrem toho svojho nepríjmu, sami sa obmedzujú zo strachu.
Tak sa kresťanstvo svojími chybami a slepotou dostane už v neďalekej budúcnosti do krízy a zanikne vlastnou zásluhou.

Sloboda , ktorú hľadáme, je sloboda byť sami sebou, sloboda môcť sa vyjadriť.

Takáto nevinná veta u dogmatického a zaslepeného kresťana vyvolá okamžitú podozrievavosť- je to v súlade s učením, a prečo tam nie je poslušnosť? Tu na Zemi je veľa ľudkov , ktorí si myslia, že poznajú Pravdu. Keď im povieme , viem že nič neviem , okolo nás sú nekonečné obzory, vedia intuitívne , že je to tak , ale zavrú oči a povedia nechcem to vedieť , načo mi to je , Ja mám svoje, to mi stačí. Ale prečo my sotatní máme byť takí istí ?

A to že je jeden Majster nie je pravda. Pretože keď už, tak jestvuje Vesmír a nad ním je Superuniverzum a každý Vesmír má svojho Boha / stvoriteľa / a každý má iné schopnosti a právomoci v riadení dejov- napr. zásahy do udalostí v budúcnosti. Neplýtvajte energiou , tým že mi tu vypisujete. Týka sa to všetkých. Radšej pridávajte nezávislé info. Nech si každý urobí vlastný obraz.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-15  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael . qelyhutu11

skade vies ze tie zvitky nie su ppodvrh?nie si zas len odkazany na vieru ze to je pravda co sa v nich pise?sam sebe si odpovedaj ne nemusis


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-15  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael

k tej cenzure ze nebola v 16storoci precitaj si o nostradamusovi,ze musel pisat v podobenstvach,to dokonca tvrdia tvoji historici ,o ktorych sa tak rad opieras.bo keby ich nenapisal v podobenstvach tak by ich ani nemohol vydat.koli katolickej cirkvi.takze mi netvrd ze v tejj dobe nebola katolicka cenzura.

a ked si cital expres tak ti mozno neuniklo ze tam pisali o davincim a jeho schovatej trinastej osobe na obraze poslednej veceri Jezisa Krista.preco by ju schovaval ,keby nebola cenzura ha?


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-15  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte sa zapojím ako nezávislý člen do debaty. Keď sú zvitky podvrh, skade vieš , že biblia nie je podvrh? Medzi tým sa našli ďalšie zvitky. Pôvodná Biblia nejestvuje. Pôvodné zvitky sa dajú dátovať , lebo sú z medi. Zdravím Rafaela. Expres bol fajn. Ale aj Výber a 100+1.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-03-15  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máte prevdu aj nemáte. Keď človek nie je jednostranne zameraný vidí tisíce súvislostí. Skrytosť a symbolika nebola len z dôvodu cenzúry , ale aj z dôvodov viacznačnosti –texty / napr. naši predkovia robili tabulˇky , ktoré sa dali čítať zhora nadol , zľava do prava a po uhlapriečke / obrazy, symboly aj pímená a znaky.

Ďalší dôvod je že to sa učili od starých majstrov z dávných civilizácii.
V tých časoch boli tieto znalosti dostupné.

Dnes máme kultúry , ktoré tiež používajú znaky s veľa význammi a pochádzajú z minulosti. Pri preklade sa to nedá vychutnať .

Nakoniec aj Biblia je prikladom ako sa zničí vysoko duchovná myšlienka , keď sa prenesie na papier. To nejde. To aj vzniklo.

Bežný človek si ju otvorí na hocijakom mieste a nechápe. Preto je aj toľko výkladov.

tu je úryvok od českého autora :

Milí čtenáři, odmyslete si neodmyslitelnou hatmatilku celých generací církevních přepisovačů „písma svatého“, kteří pod tlakem svých nadřízených upravovali věty původních záznamů ke stále většímu zmatení ve zbožném šílenství až do dnešní podoby. Věděli, proč tak činí. Protože vždy s výjimkou úplných počátků křesťanství oni i jejich nadřízení chlastali víno, smilnili a koupali se v krvi nevěřících a nakonec i svých oveček, byť kázali vodu, lásku a milosrdenství. Aby zamaskovali své v historii tohoto lidstva dokonale zadokumentované viny před sebou navzájem i vůči okolí, ve svých opisech starých textů chtěli být božštější něž Bůh samotný, O skutečné kvalitě jejich temného nitra obecně svědčí i dnešní přečetné celosvětové skandály římsko-katolické církve a jejich / i v našich podmínkách / nezřízená touha po majetku a moci nad námi všemi. Byť onou apokalyptickou šelmou z Janova zjevení není nikdo jiný než právě sama římskokatolická církev, již nejednou jsem tobě i čtenářům doporučil, abychom navylévali s vaničkou církevní špíny a hnusu dlouhých staletí i dítě pravdy v ní ponořené. Vraťme se ale k tématu. Onomu muži je tedy v dané vizi andělem strážným či jinou pověřenou bytostí připomenuto, že ostatní odcházejí. Vidí světla, lidi, kteří mizí nahoře v nebi. Mizí jemu i těm ostatním, kteří jsou kolem něho, ale kteří si z vlastní vůle za eony svého vývoje zde v hmotných světech tuto cestu vzhůru neotevřeli…..

ľudkovia osloboďme sa , teraz je taká doba. Pracujme na sebe.

To je zo všetkého najdôležitejšie.

rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,Nostradamus pisal v púodobenstvach kvoli cirkvi. To mas pravdu.

Cirkev bola institucia, ktorej sa vtedy kazdy bal. Napisat nieco v rozpore s bibliou sa rovnalo trestu smrti.

Podvrhom so Zvitkami od Mrtveho mora mozes operovat len ako zadubeny veriaci, podvrhom s dostickami Sumerov rovnako, lebo aj tie su podobnym opisom stvorenia sveta ako dokonala biblia napisana o tisicky rokov neskor. Takto mozes pokladat za podvrh vsetko.
Ale vlastne ty pokladas za podvrh uplne vsetko, okrem slova v biblii
.
Da Vinci bol neveriaci, ktory si z cirkvi neustale stielal. Jeho tzv. Posledna vecera bola toho jasnym prikladom. Hypotezu D.Browna su aj tak len hlupym vysvetlenim doby, v ktorej nezil a nic o nej nevedel.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...dám ti otázku, ale odpovedz mi pravdivo, ak chceš nemusíš, nezáleží mi na tom, len som zvedavý...chcel by si žiť ako v Raji?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jeden RaJ som poznal, tam by som zit nechcel. Ale asi mas na mysli raj s malym r, tak tam by som teda nechcel zit. Cisto hypoteticky je predstava raja u ludi postradajuci zdravy rozum, jedine vychodisko z tohto marazmu zvany zivot.
Ale pre nas, ktori na ziadnu nadstavbu neverime, je raj na Zemi to jedine, o co sa treba pokusit. Ale to nesie zo sebou aj to, comu sa branite, odstranit vsetky nabozenstva, potom tu bude ten pravy raj na Zemi.lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...nepýtal som sa na spôsob ako by si ho dosiahol...stačí mi odpoveď áno, nie...ale ako som pochopil z tvojej odpovedi tak áno...moja odpoveď znie, nie nikdy ten raj nedosiahneš ak budeš potláčať a zabíjať v ľudoch slobodnú vôľu, tvoja cesta k Raju vedie cez zákazy a rušenie niečoho čomu hovoria CESTA iný...ak im ju budeš rušiť vždy tu bude len zem.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepochopil si to, ale to je tu u teba zvykom.
Nie v tvojom ponimani raja by som nechcel zit,
Lebo raj povazovany vami za raj nikdy nepochopim, ani ho nechcem vyskusat. To, comu ty a tebe podobni hovorite raj, je nedostatok sebavedomia, vlastnej sebarealizacie, podrobenemu sposobu voci tzv. autoritam a v neposlednom rade strach zo smrti.
Moja predstava raja, je, ze clovek sa zbavi otrockej predstavy sluzit neexistujucemu bohu, alebo instituciam, ktori jeho prostrednictvom vladnu a oblbuju ludi tohto sveta.Nie je v tom nic materialne, ziadne peniaze za toto nikdo nechce, len aby konecne zvitazil zdravy rozum.
Tvoja predstava raja sa teda od mojej diametralne lisi, lebo napriek vami deklarovanym odporom voci materialnym statkom si predstavujete nieco, o com sa ani mocnym tohto sveta nikdy nedostane.lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...poznám tvoj postoj k Cirkvi, ja poukazujem nato že ty raj na zemi nikdy nedosiahneš...ideš skôr opačnou cestou, cestou plaču a utrpenia, pre tých ktorý tvoju cestu k raju nezdieľajú...ale moja otázka má aj skrytý charakter...prečo pociťuješ potrebu žiť ako v Raji, kde je mier a Láska...ak tieto pocity a spôsob života v iných potláčaš?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo ak by si poznal hypoteticky imperativ, ktorym sa cirkev odvolava na svoje opodstatnenie a chod, tak to je to, co mi najviac vadi.
Sice sa to krasne pocuva, ako cirkev v mene boha vyzyva vsetkych na mier na Zemi a sirenie lasky.
Ale prave tento hypoteticky imperativ je zodpovedny za presny opak. Za vojny, utrpenie, hlad, chudobu a nenavist.
Najviac vojen v historii ludstva sa konali a konaju prave pre sirenie mieru a lasky toho, ktoreho jedineho praveho nabozenstva. Jedine, co sa tym dosiahlo je nenavist medzi Zidmi a moslimami, medzi katolikmi a protestantmi, hinduistami a moslimami atd...


Potom samozrejme vam, ktori ste sa nechali nachytat na akykolvek druh viery, nezostava nic ine, len cakat na vas vysneny raj, ktori ste svojim konanim mohli sice zabezpecit tu na Zemi, ale vam staci aspon ta predstava vo vecnom zivote s nejakym vysnivanym hrdinom.
lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...lenže tvoj problém je v tom, že teraz ten mier potláčaš práve ty....si to ty rafael, kto útočí ako prvý, práve preto aby tu presadil svoju vieru...ty si teraz agresor rafael, ty rozdúchavaš plamene nenávisti.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-15  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samozrejme, z tvojho predpojateho nazoru sa to tak javi, rovnako sa to tak javi aj tomu hinduistovi pri nazoroch moslima, zida pri nazoroch moslima, katolika pri nazore protestanta.
No a za tym vsetkym stoji to, co treba kritizovat, vymyslenych bohov a ludi, ktori takemuto niecomu veria. Ak by si ludia toho boha nevymysleli, nemuseli by sa pre jednotlive rozdiely pochopenia svojho vytvoru hrat na siritelov lasky a mieru v mene boha, stacilo by v mene ludskosti. Ale to vam prekaza, lebo bez imaginarnych bytosti by ste ani nevedeli, o com ta ludskost je.
Takze nesnaz sa zvalit vase pohnutky, ktore mozno boli uslachtile,ale zvrhli sa na to, co dnes vo svete je, na nas, ktori neveria vasim vyfabrikovanym nezmyslom.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-03-15  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael . qelyhutu11 |

odpust ale trepes len tak huci,vies prd na aky raj cakme,)

trepes tu o otom ze uznavame autority a ze raj je o tom uznavat len jednu.v skutocnom raji ziadna autorita neni,tak ako by nemala byt ani na zemi,lenze prave to ze ludia sa obratili k PanuBohu chrbtom prinieslo to ze sa klanaju vsetkym autoritam na zemi,ktore maju peniaze a moc svetsku,Jezis nikda neucil aby sa ludia klanali takymto autoritam,prave naopak,preto bol proti modlosluzbam,bo to je to klanat sa inym bohom,klanat sa svojmu sefovi v praci ,svojim vladarom,svojmu fotbalistovi a tak dalej,to ze cirkev zaviedla toto iste a modlosluzbu ma vo svojej hierarchiji,neznamena ze taky je aj raj.

a ak si cital vobec bibli tak by si mal toto vsetko vediet,ze raj by mohol byt na zemi,tak ako vravi Jezsi ale to by museli vsetci prijat jeho ucenie,ale nestalo sa tak ,bo niekto na zemi prijal hada za svojho pana,a klania sa mu dodnes.

rafael sory ty nehladas pravdu ty si prisiel vnucovat svoje videnie sveta a prekrucas aj jasne napisane veci v bibli len aby si dosiahol dojem ze ju mas,maj sa krasne .fakt porozmyslaj kam kracas,a ci len rozum ti staci aby si dosiel tam kam chces a nelutoval,ze si nepocuval aj srdcom.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...tvoj názor samozrejme nič nerieši a ani nevyrieši to že tento raz si sa stal agresorom ty a to rovno pre svoju vieru, ale aby sme mali vo veci jasnejší význam...kde a kedy začali vojnu Kresťania?


DocJUDr . xoqokino77   |   ip:193.87.99   |   2012-03-15  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Lucifer čauko :)


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-15  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DocJUDr ...ahoj:)


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2012-03-15  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon
Úryvok z toltéckeho učenia nie je proti onému ale ani za, inac dobre moze byt. Ved robme co chceme.

333
A naco Ti mam pisat z coho sa sklada slnko, poznam ta - neplodna debatka by to bola.


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-15  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mňa serie len jedno! Že ma cirkev okráda!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-15  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Okrádajú nás všetkých!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-15  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunisti chcely, aby sme si boli všetci rovní ! CIrkevníci chceli byť vždy niečo viac - nestačila im rovnosť. A preto dnes disponujú obrovskím majetkom a ohadzujú sa zlatom!!!
Komunisti im to chceli vziať a rozdať chudobným ľudom! Cirkvy sa to nepáčilo, tak poštvala ľudí proti komunizmu! Ježiš Kristus, ak vôbec existoval hlásal - Rovnosť, Bratstvo a Lásku!
Cirkev tieto 3 základné princípy nerešpektuje! Cirkev - podvádza, klame a okráda!!!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.141.10   |   2012-03-15  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech cirkev platí dane tak ako mi všetci!!! Či sme športovci, podnikateľia, lekári, občania...

Nech platia! Lebo ak nebudú platiť, tak nás okrádajú, o to viac musíme zo svojich penazí platiť mi!!!

Nech platia! Keď aj mi platíme!


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-16  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,ty vies o tvojom vysnivanom raji rovnaky prd, ako ostatni.
Samozrejme, ze raj neexistuje, ani existovat nebude, rovnako ako boh, ktoreho ste si vy vytvorili na obraz cloveka a nie naopak ako tvrdite. Takze sa ukludni a netep blbosti, lebo o bohu mame vsetci rovnake informacie, tzn. ziadne, a o raji, ktory vam slubuje tiez.
Takze ty a so svojim poskokom pacientom tu mozte od rana do rana vysvetlovat kazdemu vlastnu viziu raja, aj tak nikoho nepresvedcite o tom, ze je to pravda.


Boh, satan, peklo, raj, su detske rozpravky, a kedze niektori nevyrastli z rozpravok, napriek dospelosti, este to neznamena,ze ich vizia je pravdiva. Skratka len nevyrastli z infantilnosti.


No a citovat Jezisa a jeho viziu raja, tak to chod na vech stranky a precitaj si nadpis. Bez teologickych dristov nie je ani podstata Jezisa prava, takze citovat fiktivnu osobu sa naozaj nepatri....


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.26.211   |   2012-03-16  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, Prepáč, že mi to trvalo sa ozvať. Nuž Ty chceš dôkaz Boha prostredníctvom manipulácie predmetov ktoré prípadne popierajú zákony fyziky a to neide. To len Boh hlupákov a podvodníkov dokáže. Boh, ako aj každá iná Duša je energia, aj ked božská Duša je energiou najčistejšou a najuvedomelejšou zo všetkých - a pomocou energie Boh, ktorý by sa dal porovnať generálnemu riaditelovi funkčného spoločenstva samouskutočnených Duší zariaduje takú postupnosť udalostí aká sa vyžaduje v najlepšom záujme všetkých ktorých sa udalosti týkajú. Objektívny Boh riadi pochody vesmíru a zákony fyzyky, zachovania energie, matematiky a logiky platia pre každého, včítane subjektívneho Boha, teda toho, o ktorom sa folkloristicky zvykne hovoriť - a ako vidíme niektorí sa o ňom vedia do nekonečna zabávať. Podlá falošná a materialistická cirkev okradla ľudstvo a úprimnú snahu priblížiť sa k najčistejšej a najuvedomelejšej Duši Vesmíru tým že nekonečne zneužívala vieru jednoduchších ľudí, pričom neustále používala slovo Boh, hoci cirkev ho dodnes nedokáže definovať. Ved sa pozri na toto forum, sú tu inteligentní ľudia ktorí prskajú pri slove Boh a je mi ich ľúto - ale ich chápem. Je to ale smutný výsledok pre nedostatočne uvedomelých ak si pletú svoj vlastý odpor k cirkvi a jej tláchaninám s odporom k Bohu. Cirkev Boha nevlastní a Bohu sa hnusí - no ľudstvo si ju zaslúžilo, lebo ľudia sa dodnes tejto špinavej prostitútke ktorej rúcho bolo po dve tisícročia nasiaknuté krvou úprimných kresťanov, klaňajú. Neviem či som sa vyjadril dostatočne jasne. Ale dôkaz Boha nájdeš sám v sebe a všade okolo seba, ak sa naučíš na čo treba vyzerať. Tento svet nie je dokonalé miesto, práve naopak, je to očistec kam čistá Duša nepríde, ak sa len neobetuje aby viedla druhých. Nesúd Boha podľa dejov na Zemi, tie si robí ľudstvo samo. Krásny víkend prajem. A som rád, že si tú debatu zase trošku rozprúdil.


frano . kipewuli89   |   ip:95.102.23   |   2012-03-17  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  One faction of them eventually convinced a Roman emperor by the name of Constantine to compile a book that would both encompass the folk beliefs of his people and provide a way to herd them like sheep (The lord is my Shepherd). This was the birth of the Roman Catholic church. Over the years it expanded, absorbing ideas from other religions and folk beliefs along the way. Ideas that were not considered palatable were persecuted relentlessly in an effort to preserve and maintain a universal mental mono-culture.

http://benjaminfulford.com/Howthe.html


cowboy . tucalepu28   |   ip:217.12.48   |   2012-03-17  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko dufam ze sa tu este kuknes. ja az teras dostal na net. Mnostvo myslienok mi napada pri citani tvojich argumentoch. Tu sa to neda tak opsirne tak len skratke.
Mas velmi skreslenu predstavu o viere. To neni ze nam rodicia daco povedali a precital som jednu knihu a uz som veriaci. Aspon ja som vsetko dlho skumal a az silne osobne zazitky ma presvedcili o spravnosti mojho rozhodnutia patrit Bohu. Take detinske argumenti som daval nikedy v puberte. Mal som stastie ze mi nane mal kto odpovedat. Ti si asi nemal to stastie tak sa ich drzis doteras.
Pre aktivne veriaceho cloveka nespociva viera v boha to je prenas fakt ale ze nas ten boh moze vykupit a budeme moct bit snim v nebi lebo pre cloveka je to nemozne.
Boh sa pisnim protivi ti si toho tipicki priklad. Vo svojej piche si myslis ze svojim rozumo vsetkych prechitracis aked niecomu nerozumies tak to vyhlasis za blbost. Ak chces bit objektyvny tak najdi skutocne veriacich ludi a chvilu ich pozoruj a povec potom co je na viere zle.


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-17  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiško je vymyslená osoba a jeho narodenie našité na Slnovrat a rímske Saturnálie. Dôvod k pochybnostiam a nám k istote dávajú tieto fakty:
o 1. O bohu neexistuje jediný dôkaz - tým pádom dokazovať jeho syna je podvod.
o 2. Ježiš vraj ako syn boží a prorok predpovedal, že "Zem bude večne" a pritom my dnes vieme, že Slnko po spálení svojho paliva sa pretlakom roztrhne a o 4 miliardy rokov zničí Zem, nezničiteľné dielo akože jeho otca
o 3. Ježiš potom netušil, že o 1300 rokov vyvraždí jeho sekta na 200 000 000 Indiánov - on dokonca netušil, že ich predkovia boli jeho súčasníkmi a o ich existencii takisto netušil.
o 4. Je dokázanou lžou , že údajný Ježiš naučil kresťanov Otčenáš. Ide o 2000 rokov staršiu moditbu ako bol on, je zachytená na egyptskom papyruse a volal sa Modlitba slepého.
o 5.Nazaret - mesto odkiaľ mali pochádzať jeho akože rodičia (totálne vymyslené osoby) v čase života Ježiša neexistoval. Nazoreánci boli Eséni z Kumránu (kresťania pred Kristom, ktorí o Kristovi nič netušili a ich objavené zvitky sú z obdobia 100 rokov a pred a 70 rokov po údajnej smrti Krista). Pisatelia Skutkov apoštolov si 40 rokov po údajnej smrti Ježiša nevedeli poradiť s výrazom nazoreánsky a tak sa uchýlili k mestu Nazaret, ktorý sa v tej dobe objavil na mape." Nasrani" sú dodnes v arabštine kresťania. Preto ten vymyslený Nazaret.
o 6. Kumránske zvitky obsahujú "Kázeň na hore" lžou pripisovanú údajnému Ježišovi, vrátane zázrakov, ktoré údajne robil.
o 7. Samozvaný 13. apoštol Pavol priznáva v liste Korintským, že on hovorí o inom Ježišovi (osobe) ako Jeruzalemská komunita - vyluhal si ho 40 rokov po jeho údajnej smrti. Teda nikdy ho nestretol. Ako sa zisťuje bol agentom Ríma a zmizol z dejiska - jeho hrob je neznámy. To údajne oslepnutie a znova nadobudnutie zraku sa Vám môže ako Pavlovi prihodiť aj dnes, keď na Blízkom Východe chytíte istú zelinu a nedopatrením sa dostane jej výlučok do blízkosti očí.
o 8. To že sa Pavel-Šavel prizeral ukameňovaniu Štefana sa ukázalo tiež ako lož. Iné písomné zdroje – pre kresťanstvo kompromitujúce – hovoria, že nie že sa prizeral kameňovaniu len strážiac rúcha vojakov, ale on sám zvrhol zo schodov údajného neskoršieho svätca a nebol to Štefan ale Jakub údajný brat údajného Ježiša (v skutočnosti na mesiáša pretvorenej legendy Jána z Gamaly)
o 9. Kumránski Esejci – prví kresťania totiž prisahali že Šavla – Pavla zabijú „a nebudú jesť a piť, kým nebude mŕtvy“. Pavel zmizol potom z javiska dejín – Rimania ho ako svojho agenta „upratali“ – jeho hrob je neznámy.
o A tak by sme mohli pokračovať ako sa rodila viera založená na tradícii. A tradícia založená na lži.WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-17  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veriaci sú tak zmanipulovaní dehonestujúcim vplyvom cirkevných šamanov, že ich psychika vytvára dokázateľné podvody na tele ich samých. Stigmy – tzv. presväté rany Vykupiteľa – a skutočná krv objavujúce sa stigmatikom na tele priviedli Vatikán do pomykova z vlastnej sugestívnej lži uplatnenej na úbohých zmanipulovaných. Istej časti - ak nie všetkým - sa stigmy objavujú v dlaniach, čo sa ukázalo ako lož, lebo človek ukrižovaný cez dlane rúk jednoducho z kríža spadne, tým, že vlastná váha tela vyvoláva v rukách ťah, ktorý roztrhne dlane (odskúšané na mŕtvolách). Rimania ukrižovávali odsúdených prebitím ruky klincom v zápästí a visiaci chudák sa potom postupne udusí váhou vlastného tela. Takže všetky kríže na Slovensku s ukrižovaným Ježišom a klincami a ranami v dlaniach ukazujú vlastne 2000 ročnú lož. Stigmatici však lživo krvácajú z dlaní, nie zo zápästí. Ďalšia skupina stigmatikov sa skompromitovala stigmami po kopii rímskeho vojaka, keď 50% stigmatikov krváca z pravej strany a 50% z ľavej. Vatikán bol náchylný tvrdiť, že pravdu majú obidve skupiny, ale my ateisti tvrdíme skromne, že luhajú všetci takto „osvietení" mučeníci lži. Viera je založená na tradícii a tradícia na lži.WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-17  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pomyselný Ježiš nebol celkom svätý, mal preto pochopenie sexuálne excesy neviestok. Existujú narážky na jeho homosexuálne sklony v Evanjeliu podľa Mareka sa píše: " ...zvláštna epizódka, ktorú uvádza iba evanjelista Marek. Spomína, že po Ježišovom zajatí v záhrade išiel za ním akýsi mladík, odetý plachtou na holom tele. Keď ho chceli chytiť, pustil plachtu a utiekol im nahý." Niektorí šamansko-vatikánskí vykladači písma súdia, že ten nahý mladík bol samotný Marek.


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-17  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o Keďže Evanjeliá vznikali cca 40 rokov po smrti údajného Ježiša a samozvaný 13 apoštol Pavel sa priznal, že on mal na mysli INÉHO JEŽIŠA ako Jeruzalemská komunita, ľahko prišlo k tomu, že 40 rokov jeruzalemskí (pod tlakom úspešnejších Pavlových marketingových lží, rozširovaných jeho cestami v Rímskej ríši) prepísali skutočnú ukrižovanú legendu Jána z Gamaly (syna protirímskeho odbojného rabína) na Ježiša a označenie Spasiteľ, Vykupiteľ, Mesiáš sa začalo používať až 180 rokov po jeho smrti. Tak sa mohlo stať, že mal brata Jakuba a dokonca aj tvrdenia mimo misu, že pochádzal z rodu Dávidovho po Jozefovi. Ako mohol pochádzať z rodu Dávidovho (ten vymyslený Ježiš Pavla z Tarzu), keď údajný Jozef bol iba pestún a otec bol Najvyšší – a k tomu vymyslený?????


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-17  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o Hypoteticky možno predpokladať, že práve Ján z Gamaly bol po otcovi z rodu Dávidovho (lebo rabíni = Leviti, si viedli rodokmene) a syna Jána mu Rimania popravili z pomsty za odbojnosť a ako dôvod zatknutia bola preukázaná synova homosexualita – ktorá sa aj podľa Biblie trestala smrťou. Ak tým nahým mladíkom bol pisateľ a svedok evanjelista Marek, kolieska do seba zapadli. Marekovo Evanjelium si kresťanskí vykladači cenia najviac zo všetkých štyroch kánonizovaných, potom ako dali z pôvodných 27 Evanjelií 23 nenávratne spáliť. Myslím, že by sme sa dočítali vecí. Je to iera založená na lži. Zabudnite na Ježiša a zabudnete na 2000-ročný podvod.


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-17  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o Tak sa pozrime očami A.Romana akéže veci to popísal Polepetko evanjelista Matúš: 1. "Moje jarmo je lahodné." Matúš vkladá Kristovi do úst tieto vety: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie ... Vezmite na seba moje jarmo ... lebo moje jarmo je lahodné a moje bremä ľahké." (Mt 11, 28-30) Keďže som tých pár slov nevedel nijak pochopiť, poobzeral som sa po okolitom Matúšovom texte a našiel som celkom blízko zopár, zdá sa mi vhodných, príkladov. Lahodné jarmo: "Ak ťa pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď ... A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď." (Mt 5, 29-30) "Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé." (Mt 5, 39) "Milujte svojich nepriateľov, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú." (Mt 5, 44) Dovolím si kresťanom položiť naivnú otázku: Koľkokrát ste nastavili druhé líce? Koľkokrát ste sa pristihli pri láske k nepriateľovi? Veď je to lahodné jarmo! Sladké bremä: "A brat vydá brata na smrť a otec dieťa a dietky povstanú proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno." (Mt 10, 21-22)  "Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč."(Mt 10, 34) "Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho." (Mt 10, 39) Dovolím si kresťanom opäť položiť naivnú otázku: Koľkokrát ste sa potešili z toho, že Kristus priniesol na zem meč? Koľkokrát ste obetovali, nie život, ale len trochu pohodlia, pre Krista? Veď je to sladké bremä!


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-17  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  WannabeeP...čo ste dokázali?...vraždy, vojny, hlad, chudoba, násilie, drogy, plač, túžba po moci, pýcha, závisť...nič ste nedokázali, len na seba privodiť UTRPENIE.


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:89.243.18   |   2012-03-17  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wannabe, pripájam sa k Luciferovi. Je síce hodne pravdy vo Vašich argumentoch - ale čo z toho? čo nám tým básnik chcel povedať? Lebo o podvodoch a falošnosti cirkvi už každý vie.

Zatiaľ to beriem že ste si tu výdatne vyliali svoj hnev - vrátim sa zajtra, len pre prípad že by sa objavilo aj niečo konštriktívne.

Dobrú noc.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-18  (00:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ježiško je vymyslená osoba a jeho narodenie našité na Slnovrat a rímske Saturnálie. "

Rujánci pomohli Obodritom pri krížovej výprave roku 1147 na mori proti Dánom a na súši proti Sasom. Až roku 1159 získavajú Dáni na mori prevahu a z Rujany spravia svojho povinného spojenca. V roku 1168 zničil dánsky kráľ Waldemar arkonskú Svantovítovu svätyňu a Ránovia museli prijať kresťanstvo. Postupne sa celý ostrov germanizoval a dnes patrí k Nemecku tak ako aj územia Obodritov, Veletov, Srbov a západných Pomoranov. Tým, že sa v pohanskom kraji zaviedlo kresťanstvo samozrejme neznamenalo

okamžitý koniec starej viery. Tá bola v ľuďoch hlboko zakorenená. Kresťanstvo sa s tým vysporiadalo po svojom. Bohovia boli degradovaní na démonov (besov). Aby sa zamedzilo sláveniu pohanských sviatkov boli staré tradície začlenené do kresťanstva. Takýmito sviatkami sú Fašiangy (cirkvou dlho zakazované), Vianoce (zimný slnovrat, 25.12.- rímsky pohanský sviatok narodenia slnka), Veľká noc (sviatky jari a plodnosti), Svätojánske pálenie ohňov (oslava letného slnovratu). Pohanské kultové miesta boli zničené. Kresťania vyrúbali mnoho posvätných hájov, vypaľovali chrámy a okázalo zhadzovali modly do riek. Na posvätných miestach postavili kostoly alebo kláštory. Funkcie niektorých silno uctievaných bohov boli prenesené na svätcov. Tak sa stalo aj s Perúnom, ktorého v Rusku nahradil sv. Iľja Gromovnik, alebo s Velesom- sv. Vasilij. Tieto kroky mali pri vymetaní starého náboženstva úspech, ale na druhej strane kresťanstvo pohltilo veľa pohanského. Kresťanstvo nakoniec ostalo monoteistické len formálne. Stačí sa zamyslieť nad katolíckym uctievaním svätých a pozrieť sa na kostoly plné sôch pod ktorými sa kresťania modlia.

http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=slobog


" Veriaci sú tak zmanipulovaní dehonestujúcim vplyvom cirkevných šamanov, že ich psychika vytvára dokázateľné podvody na tele ich samých. Stigmy – tzv. presväté rany Vykupiteľa – a skutočná krv objavujúce sa stigmatikom na tele priviedli Vatikán do pomykova z vlastnej sugestívnej lži uplatnenej na úbohých zmanipulovaných" Veriaci často pri stigmách argumentovali tým, že sami by si tie rany určite nespôsobili, ale ja si myslím, že fanatici s tým nemajú problém. Spomeňme si na muslimov, ktorí sú schopní pre svoju vieru obetovať aj vlastný život, alebo na každoročné brutality na filipínach, takže nech mi nikto netvrdí, že by si niečo také sami nespravili.
http://aktualne.atlas.sk/velkonocne-oslavy-na-filipinach-ukrizovanie/archiv/

Stigmi neboli vedecky dokázané...Všetko sú to len akési svedectvá na úrovni svedectiev o levitácii. Posledné zmienky o stigmách boli v roku 1973 a nikto s tzv stigmatikov nedokázal, že stigmy sú skutočne niečo viac ako trik.

Dodatok:
http://www.topky.sk/cl/13/1291480/Skandal-v-cirkvi--Svatec-Pater-Pio-bol-podvodnik--stigmy-si-robil-
kyselinou-

http://www.videacesky.cz/navody-cheaty-pokusy/veda-podvodu-chi-a-stigmatadavo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-18  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "o Hypoteticky možno predpokladať, že práve Ján z Gamaly bol po otcovi z rodu Dávidovho" http://slovakia.humanists.net/cristo.htm


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-18  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo..
čas na tvoje argumentovanie sa blíži..

no podozrievam ,že pred tým koho teraz tak sebavedome napádaš, ti tvoje neumyte pokrytecké ústa zamrznú , ked pride chvíla pravdy..

už to nie je ďaleko,,neboj..
davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-18  (00:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo mám teraz urobiť Joplins ? Začať veriť zo strachu z pekla ? O čo ti vlastne ide ? A tešíš sa na moju popravu v ktorú veríš ? ...neviem, čo máš so mnou za problém. Nič zlé ti nerobím.


davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-18  (00:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Posledné zmienky o stigmách boli v roku 1973 a nikto s tzv stigmatikov " Opravujem dosť hrubú chybu z tzv stigmatikov...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-03-18  (01:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo.. nie ,netesim sa na tvoju popravu..
len ta varujem,ze ten proti komu bojujes tak vehementne sa ti smeje do tvare..

ma v ruke cas, priestor, aj tvoj zivot ,,,a na koniec sa on postavi nad tvojim prachom a bude uctovat..

bytost zo svetla ktora nepodlieha casu, priestoru, bolesti ani smrti bude na konci sumarizovat tvoje pokusy o popretie jeho existencie..

a pred tymto ta varujem, a vystriham,,NEROB TO,,NEMA TO VYZNAM..!!

to je cele, si clovek , si povolany..
a ci budes vyvoleny ,je len a len na tebe..

no hovorm ti este raz,,nikdy nad nim nevyhras..

"Boh je mŕtvy"- Nietsche.

(par rokov po tomto pyšnom vyhlaseni)

"Nietsche je mŕtvy"- Boh.

davo . qyripiqu42   |   ip:64.64.11.   |   2012-03-18  (01:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "len ta varujem,ze ten proti komu bojujes tak vehementne sa ti smeje do tvare.."Či sa smeje, alebo žere spálené mäso trápi skôr veriacich. Mňa nie...zaujíma ma zrovna tak ako Aštar Šeran a mimochodom podľa muslimov skončíš zle aj ty. Robíš si z toho niečo ? Ak nie, potom aspoň vieš ako sa cítim ;-)


"a na koniec sa on postavi nad tvojim prachom a bude uctovat.." K tomu si pomôžem výrokom A.Einsteina, lebo to vyjadril presne ako to cítim: Prečo mi píšete že boh má potrestať Angličanov?Neudržiavam priateľský vzťah ani s bohom ani s Angličanmi,iba s hlbokou ľútosťou pozorujem ako boh tresce tak veľa svojich detí za ich početné hlúposti,ktoré možno prisudzovať zodpovednosť iba jemu samému..Podľa môjho názoru,jediné čo by ho mohlo ospravedlniť je iba jeho neexistencia (citát z Einsteinovho listu Edgarovi Mayerovi-2.1.1915)

http://ateizmus.wordpress.com/2010/08/28/veda-a-viera-v-boha/


"no hovorm ti este raz,,nikdy nad nim nevyhras.." Ja s bohom nehrám...ani na skrývačku ani kocky.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-18  (07:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nocne vylevy jolopukiho treba brat s rezervou. To, co napisal, je len nepochopenim textu,ktore je nad jeho vyrokmi.
Presne ako male deti, ak im chcete zobrat hracku.
Stale budu kricat, trieskat hlavou o stenu.
A pritom je to take jednoduche, to, co si ludia vymysleli, nemoze mat realnu podobu, to co ludia tej vymyslenej veci priradili, sa stat nemoze.
Ale to je uz na inu debatu, veda aj v skumani mozgu pokrocila, a dockame sa vysvetlenia,kde a za akych okolnosti prislo k zopnutiu dvoch neuronov za ucelom vymyslania boha.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-18  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...tvojho dinosaura tiež nikto nikdy nevidel a veríš tomu že žil...ak tomu veríš potom si na rovnakej úrovni ako Joplins, nemáš mu vôbec čo vyčítať a už vonkoncom zosmiešňovať jeho vieru....tvoja je na rovnakej úrovni ako jeho...máte rovnaké základy, pretože tvojho dinosaura tiež nikto nikdy nevidel, najviac ma zabávaš ak tu vypisuješ o slabej chápavosti veriacich a neskôr to podkladáš teóriami o dinosauroch, to potom vyzerá ako keby sme sa ani od seba nelíšili, tak ako to teda je?...rafael


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-18  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pacient, kde som pisal, ze sa klaniam dinosaurovi?
Kde su postavene katedraly na oslavu a uctievanie dinosaurov?
TO, ze sa nasli pozostatky dinosaurov, o ktorych tvoja priblbla kniha nepise, nie je moja vec.
To, ze sa autori nevyznali v historii, archeologii, astronomii,biologii, tiez nie je moja vec.
To, ze sa nasli veci, ktora tvoja kniha neobsahuje,neznamena, ze to neexistuje.
To,ze niekto spochybnuje, nieco, co neexistuje, nemusi znamenat, ze uveri vsetkemu ostatnemu.
Ale jedno je iste, dinosauri zili, napriek absencii zaznamu v tvojej onihe.
Zem je starsia, ako sa uvadza v tvojej knihe.
Zem sa otaca okolo Slnka, aj ked to nevedeli pisatelia knihy.
Evolucia je nepopieratelny fakt,aj ked o tom pisatelia nevedeli.
A tak sa da pokracovat donekonecna,
napriek tomu nemusime sa klanat k prvej bunke, prvej kosti dinosaura,ci trilobitovi.lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-18  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš rafael...VIERA nieje o skúmaní a hľadaný dôkazov, ale o tom aby si sa stal lepší človek, človek ktorého podstatou bytia na tejto planéte počas svojho života, je byť ku všetkému dobrý, Láskavý, chápavý, múdry, spravodlivý, človek ktorý nepozná nenávisť, neklame, nezávidí, netúži po moci, peniazoch, nepozná pýchu a pomôže človeku bez rozdielu nato či je to priateľ alebo nepriateľ, rafael o tomto je viera, aby si v sebe našiel práve tieto vlastnosti...ak mi tu začneš písať o tom že ich máš, tak nemáš, pretože by sa to priečilo už len z tvojich príspevkov, z ktorých niekedy nenávisť až prim kričí, zosmiešňovanie, urážanie...o tomto je BOŽIE učenie a viera...toto ti žiadny dinosaurus na svete nedá a vieš prečo je na svete teória o dinosauroch?...aby si tú cestu nehľadal, aby si nikdy nenašiel v sebe tieto vlastnosti, dokonca ich zavrhoval už len pri prezentácii, tak ako to robíš keď zavrhuješ veriaceho....skutočne múdry človek, by sa z veriaceho poučil a úprimne by hľadal PRAVDU, pretože ak ju aj hľadá tak ju aj nájde, pretože ju do nás BOH vložil...akús ju aspoň pohľadať, potom získaš aj dôkaz.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-18  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pacient, tak preco tie frazy?
Preco nedokazete sirit dobro a lsku medzi ludmi tak, aby ste sa zaroven nestrapnovali vymyslenymi entitami?
Preco potrebujete na sirenie dobrych veci klamstva?
Nie ste potom rovnaki,ako ti,ktorych kritizujete?
Neklamte, nevymyslajte si.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-18  (07:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...tvoj nekonečný argument o slnku a plochej ZEMI, dovoľ aby som ti ozrejmil pár faktov, ak by v tej dobe ľudia mali satelity a raketoplány, myslíš že by zato upaľovali kozmonautov?...mimochodom ja si nemyslím že zem je plochá a slnko sa točí okolo zeme a predsa verím, dokonca si dám aj hromozvod na svoj dom a stále budem veriť.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-18  (08:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...prečo si myslíš že klameme?...bojíš snáď BOHA?...bojíš sa človeka ktorý takto žije?...ak sa jeho nebojíš, nemusíš sa báť ani BOHA, nemôžeme klamať len preto aby to Vám vyhovovalo, my nemôžeme klamať.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-18  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty mas nekonecny argument, ak ta obvinim z toho, ze existenciu svojej vymyslenej entity nedokazes zdovodnit. Potom prepnes na sirenie lasky a dobra. No a co je na tom take fascinujuce, ze potrebujes na sirenie svojich altruizmov aj nejaku modlu?
Ved ty popieras dinosaurov, evoluciu, rozpinajuci sa vesmir, nie ja. Takze ak by si ty a tebe podobni mali dostatok moci ako v nedavnej dobe, tak vsetkych upalite za sirenie niecoho,co je v rozpore s vasou zle napisanou knihou.
WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-18  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rovnakú vypovedaciu hodnotu o existencii nadbytočnej hypotézy stvoriteľa hovoria tieto zákonitosti a tvrdenia,

A) Zákon zachovania hmoty (energie)
B) Einsteinova rovnica E = m×c^2
C) Existencia hmoty a antihmoty
D) Nietscheho téza o absurdite vesmíru
E) Occamova britvaWannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-18  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak je Boh je nad časom a priestorom, nesmrteľný, všadeprítomný a všemohúci - potom :
Boh nemá počiatok, ale bol vraj príčinou sám sebe, bol vraj vždy, ale nepripúšťa jediný dôkaz o sebe.
Boh je vševedúci , je mu všetko jasné - dokonale pozná i svoju podstatu a nič o tom neodkázal po prorokoch i po zoslanom synovi.
Boh ako svojho tvorcu určil sám seba a jediným východiskom je absurdita – bol vraj vždy.
Ako je možné, že vytvoril prírodnú zákonitosť nezávislú na čase, popierajúc tak vlastnú existenciu?
Bohu nikto neurčil účel, nemal iného tvorcu, jeho podstatou je „byť vždy“ - absurdita.
Boh nepotrebuje viac vedieť, lebo už všetko vie – v tomto svetle posledný súd je fraškou.
Boh vie všetko o minulosti, prítomnosti i budúcnosti – je nad časom a teda všetky udalosti sa pre Boha stali naraz.
Boh bol v priestore i nad priestorom, nepohybuje sa - fluktuáciou „tam“ by vykázal neprítomnosť „tu“, čím by porušil atribút všadeprítomnosti .
Boh sa nemení, je nezávislý na čase a priestore, nevykazuje pohyb alebo zmenu - Boh je mŕtvy.
Hmote alebo energii je to jedno. Vesmíru je to jedno – on tvorí iba nezmysly sebe vlastné.rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-18  (08:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuz pocestujme trocha v case, az sa zobudi hodinar, on ti povie presne, preco to tak je. On predsa vsetko tak zariadil,aby sme pochybovali a len poniektori pochopili,preco jeho existencia nie je dokazatelna.
Samozrejme rovnako nedokazeme existenciu inych nadprirodzenych bytosti,ale to nic nebrani tymto teoretikom,aby tvrdosijne hajili len toho svojho.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-18  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ako by som ja mohol niekoho upaľovať, zavrhovať, ale urážať len preto že neuveril?...konal by som presne tak ako by to BOH nechcel...čiže tvoje obvinenie nieje o mne, ale o tebe....vieš tvojou podstatou a správnou cestou je ODPÚŠŤAŤ, nie obviňovať a už nie dokonca niekoho kto je po smrti ak začneš poukazovať na hriechy napáchané cirkvou...z hriechov sa majú ľudia poučiť, poučiť tak aby každý pochopil, že ak sa nenaučíme odpúšťať, nikdy nepochopíme že budeme chovať v sebe len nenávisť.

WannabeeP...filozofiou nepoprieš existenciu BOHA, len poprieš že existuje Láska, ktorú v sebe máš nájsť prostredníctvom VIERY v BOHA...vy sami chcete pociťovať v sebe kľud a mier, ale to sa nikdy nepodarí, ak na celom svete bude len jeden z nás prechovávať vieru v to, že jeho hriechy nikto nevidí.

rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-03-18  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cirkev je boh, boh je cirkev, su to spojene nadoby,bez ktorych by ani jedna neexistovala, az toto pochopis, pochopis, preco kritizujeme boha a cirkev zaroven.


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.143.1   |   2012-03-18  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...cirkev tvoria ľudia, ľudia ktorý sa učia nájsť v sebe podstatu z ktorej boli stvorený, pochopiť že sú BOŽÍ, pochopiť že vedia a dokážu žiť tak ako BOH....na tejto ZEMI sa máme tomu naučiť, preto sme tu rafael, pre nič iné len pre toto, až potom môžeme prekročiť NEBESKÚ BRÁNU do večného života, preto je tu toľko falošných bohov a evolúcia, preto vás démoni zvádzajú, aby ste toto nikdy nepochopili.


Martinos . cudyxyla04   |   ip:109.230.4   |   2012-03-18  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wanabe vies ty vobec co znamena slovo chapat? Je odvodene od slova chopit, uchopit nieco chytit. Ako moze dat boh co i len po prorokoch vediet o svojej podstate-NEUCHOPITELNEJ je mimo nasho chapania!!!
Tvoja chyba je ze si rozumom obmedzeny a este to tu vsetkym ukazujes.ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.141.10   |   2012-03-18  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer, prepáč, ale si úplne ale úplne zmanipulovaný a zdeptaný človek, čo sa cirkvy a viery v boha týka!

Prečo ideš zastávať to čo je už dávno vyvrátené a nepravdivé! Veď pozri sa okolo seba, čo má cirkev, Vatikán, kresťanstvo spoločné z bohatstvom, nadradenosťou a otrokárstvom? Ja túto otázku odpoviem za teba!

Je to obyčajný podvod!!!

Ale vieš čo je na tom najhoršie? Najhoršie je to, že svojím správaním a konaním, zasahujú aj do vecí, ktorím vobec nechápu!!! Tým pádom na to doplácame mi občania!


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-18  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na tomto zákone si vylámalo zuby mnoho „vynálezcov“ až tak, že väčšina z nich zošalela. Zostrojiť perpetuum mobile, ktorým sa snažili poprieť Zákon zachovania, by samozrejme znamenalo súčasne dokázať stvoriteľa energie z ničoho, teda pánbenka. Nepodarilo sa, a ja zostávam ateistom. Dôkaz platnosti podal nositeľ Nobelovej ceny fyzik Landau. Zákon zachovania energie vo fyzike hovorí, že v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná, čiže nie je funkciou času. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií. Boh ako tvorca tohto Zákona je rozpor sám v sebe lebo sa akoby pokúša vierou nábožných dokázať svoju všemohúcnosť stvorením zákona, ktorým súčasne svoju existenciu popiera. Záver? Hmota (energia, čo je to isté) boli vždy.


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-19  (05:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veriaci tvrdia , že boh bol vždy, ale dôkazu nemajú jediného.
Kresťanstvo vypálením posledných zvyškov alexandrijskej knižnice a vraždou odkazu antiky DÔKAZU nastolilo v Európe 1000 rokov temna, ktoré v závere prekrylo 600 rokmi inkvizície.
Rozum pochoval vieru ale veriaci to nevedia pochopiť.


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-03-19  (06:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, že tá vybájená modla neexistuje, je u mormálnych ľudí základný postulát.


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:85.216.23   |   2012-03-19  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako moze dat boh co i len po prorokoch vediet o svojej podstate - pýta sa ma Martinos.

Martinos, veď ty sa rúhaš. Obviňuješ boha z neschopnosti čokoľvek vysvetliť komukoľvek?

vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.html


mtconqueror . gocalegi55   |   ip:109.230.6   |   2012-04-15  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento tvoj prispevok ale vyvolal melu, no musim ti povedať že máš informačné medzery a dosť velké ktoré keď vyplníš dostaneš Full HD obraz nie len VGA cez 100 okuliare! Ide asi o toto: Stačí si prečítať nový zákon (môžeš aj starý) aby si uvidel že táto kniha jasne poukazuje na židov, pohanov a neskôr od skutkov apoštolov na pravú cirkev Krista
(tento TITUL nie je priezvysko ako u Janka Mrkvyčky ale slovo ktoré nebolo preložene čo je chyba, Kristus je Grécke slovo pre pôvodné Hebrejské - Mesiaš čo znamená ten pomazaný- iným slovom - vyvolený Bohom pre nejaký účel a ešte iným Unicus - Jedinečný takže pre všetkých: Keď sa povie Ježíš Kristus tak je to Ježíš je Mesiáš, ten pomazaný - z originálu Yeshua ha mashiach)

To je ten čo urobil to! čo nikto z nás nemohol, nemôže ani nemá v moci urobiť za chyby aké ľudia stále robia z neposlušnosti ale v ramci slobodnej vôle rohodovania o svojom osude,či spôsobe života. Do tej doby, celá zem bola až na pár vyvolených pod vplyvom Satanovho Kráľovstva no to skončilo Mesiášovým príchodom! Ten otvoril novú cestu, možnosť zmeny, obeť stvoriteľa za stvorenie a to všetko z Lásky, Zadramo na základe Viery nie zo skutkov ale ako Dar
(lebo je napisane: že nikto nebude spasený-iným slovom zachránený- zo skutkov aby sa niekto nechválil)
A prečo to tak urobil? Lebo Boh je Bohom spravodlivým a pravdivým a čo povie je zákonom nie len pre nás ale pre všetkých ,všetko a aj pre neho samotného, On neporuší to čo povedal a povedal to jasne už na začiatku v knihe Genesis: že človeka stvoril na svoj obraz, ako najvyššiu formu stvorenia, a dal vládu na zemi komu? NÁM ju dal! a Kto to zbabral kým bol oklamaný? my sme to zbabrali oklamany Diablom - klamarom, zlodejom a vrahom to je ten úplne prvý hriesnik - tiež stvorenie no on nemá fyzické telo on nieje z tohto sveta ale má moc vplývať na tento svet pretože Duchovný svet je nadradený hmotnému! Ale pre neposlušnosť sme klamstvom dali vládu tomu zlému! Ide stále len o neposlušnosť stvorenia voči úžasnému milujúcemu a spravodlivému Bohu a to sa dá zase dočítať pri potope, pri Saulovi keď chceli mať radšej kráľa ako pohania než počúvať Boha, atď. našťastie len do tej chvíle kedy sa karta otočila a začalo odpočítavanie a príprava na zmenu moci a vlády nie len na zemi ale v celom vesmíre aj duchovnom svete!

A na zemi sa pri legálnej prehre Diabla pri ukrižovaní(a aj vzkriesení čo je potvrdenie pravosti) začalo nie len odpočítavanie, príprava na druhý príchod, zrušenie vlády ľudí a nastolenie vlády vzkrieseného Mesiáša - 2 božej osoby, syna - božieho slova, ale aj posledného taženia Satana (diabla) proti Bohu ale nie útokom na nebeské kráľovstvo ale už ako veľmi dobre vie ako na to, opäť útokom na ľudí, útokom na jeho milované dielo len aby ich zničil čo najviac a dal ich na miesto stvorené nie pre ľudí ale pre 1/3 anjelov a jeho samotného Satana teda prvých vzbúrencov, čo je miesto ich trestu a to večne, ide o miesto bez časového konca a bez možnosti nápravy alebo zmeny!
(Rim 6:23 - Odplatou za hriech je smrť a Darom Božím je večný život z milosti v Ježišovi- Mesiášovi)
A prečo? Lebo tou prehrou vie že tam pôjde čas sa mu kráti a nezabráni tomu lebo je napísané že v nebi je jeden anjel ktorý je mocnejší a silnejší ako on ktorý ho zviaže a uvezní, boží syn si s ním nebude ani špiniť ruky!

Jednou z jeho(Satanových) hlavných vecí a činností je kopírovanie originálu takže kde je jeho kráľovstvo? nie dole pod nami to by asi veľa nevidel ale nad nami v druhej urovni neba( Ján popisuje 3 hladiny neba, kde 3tie je to kde je Boh a hierarchia anjelov -nejdem popisovať- v druhom nebi je niečo ako parlament a tu bola zvrhnutá 1/3 anjelov a 1ve nebo je to čo vidíme my ale nevidíme do duchovného sveta lebo ľudia niesu duchovný ale materiálny a telesný.)a od tial zo svojho copyright trónu riadi útoky na hlavne veriacych ktorí poznajú pravdu a hovoria ju ďalším plus:

Konečne som sa k tomu dostal!!! vytvorením Falošnej církve na zemi okolo roku 300 v Ríme!
Je doba milosťi a čas sa ešte zachániť: ako bolo predpovedané skrze prorokov v biblii že už nebude potopa ako za noeho ale bude ako za tých dní takže bude tiež nejaká loď ale nie hmotná, materiálna, ale duchovná! Neprejde ľudstvo cez vodu ako za čias mojžíša do zasľúbenej zeme ale skrze OHEŇ, a tak isto sa raz dvere na lodi zatvoria a už nitko nevojde dnu a to čo ostane vonku zhorí a čisté odpláva loďou do novej zasľúbenej zeme kde už nebude NIKDY ŽIADNE ZLO, SMRŤ, TMA, STRACH.... NIČ NEGATIVNE. Iba SVETLO, TEPLO, samé dobré veci(to nie je alkohol ani nič podobné), čo oko ešte nevidelo , ucho nepočulo a na srdce ani myseľ neprišlo!

Takže výsledok je že existuje preáve teraz ešte stále pravá a falošná cirkev, jedna je v skrytosti s mocou takou istou akú mal Ježíš lebo ju tu prenechal ale nie ako tašku s milionom EUR pracháčom,ale so zázrakmi, divmi, záchranným kolesom v osobe Svätého Ducha - 3tia božia osoba ktorá tu je na zemi už 2000 rokov a neprebýva v kostoloch, budovach miestach ale v ľudoch lebo tí čo uveria stanú sa chrámom svetého Ducha a ten v nich bude prebývať a vyučovať ich a pripravovať! a Druhá je falošná tú je vydno všade ale tá nehovorí pravdy, nikdy nikoho neuzdravila ani nerobila dobré veci! a tak isto je to aj s ľudmi v nich, na pravých vidieť zmeny v ich okolí a že robia to čo je v Biblii a sa aj dejú tie popísané veci a na falošných to vidieť nie je, sú to len omamné reči, rituály, modlárstvo, klamstvo a politika.

titul pápež v BIBLII neexistuje tak ako tam nie je ani očistec ani spoveď ani vyvyšovanie čo modlenie sa k Márii čo je jej urážkou pretože nie je BOhom ani pannou nekonečnou a nič pre nás neurobila.. je to človek ako my, stvorenie!

http://www.kvs.websnadno.cz/Jaky-je-Buh.html?


mtconqueror . gocalegi55   |   ip:109.230.6   |   2012-04-15  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Príspevok na konci je stránka videí odporúčam to prvé - dôkazy o vzkriesení


mtconqueror . gocalegi55   |   ip:109.230.6   |   2012-04-15  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte dodám že falošná církev má podľa ich viery hlavu na zemi a tou je pápež ale kto je potom Boh?a Kto Mária?
Pravá církev má telo na zemi a hlavu v nebi a tou hlavou je a má byť vždy len Kristus žiadny náhradník takého Satan ešte len pošle a to bude antikrist čo je v preklade - namiesto mesiaša - falošné za pravé!

biblia jane poukazuje v zajveni jána na šlapku a nevestu a tu je popísané kto je kto z pravej a falošnej cirkve! Pravá nevesta dodržiava a verí v to čo je v božom slove pretože vie kto je jej ženích a že príde aj čo bude znamením príchodu no nevie presný čas nikto to nevie ani ženích iba otec ženícha a to preto aby nemohol zlodej ukradnúť nevestu ako je zvykom na svadbach tradične, preto je chránená! A falošná církev nenávidí nevestu presne ako služka Abrahámovi keď porodila Ismaela a neskôr sa Sara dočkala svojho skutočného syna Izaka od Abraháma! Dedičom môže byť len jeden no nie súbojom ale vyvolením božím! preto sa biju do teraz i ked pri smrti Abraháma si vraj podali ruky!!! V tej dobe neexistoval Islám ani Arabi!

Takže otázka je, koho čaká šlapka? nikoho vácneho, len zákazníka aby oškubala na dobrú návnadu a zničila!

Nevestu čaká úžasný večný život so ženíchom v bezpečí!!


sarki . nybixove45   |   ip:78.98.80.   |   2012-04-22  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neda mi neprispiet. Niektori sa tu povznasate a obhajujete svoju pravdu tym ze ak tento kult vydrzal 2000 rokov, musi to byt pravda. Ja by som to prirovnal k pyramidam. Pyramidy su niekolko tisic-rocny pozostatok a pamiatka genialneho stavitelstva. Krestanstvo a cirkev je niekolko tisic-rocny pozostatok genialneho marketingu. Nic viac, nic menej. Nasiel sa clovek ktory dokazal svoje ucenie podat jednoduchym masam drazdenim elementarnych pudov co sa deje v kostoloch do dnes. Babky si myslia ze toto ucenie potrebuju, ze potrebuju pocuvat "kazne" lebo v ich mozgu prebieha chemicka reakcia, uvolnuje sa dopamin a takyto pocit zazivaju len tam a maju z toho dobry pocit. Do dokonalosti je to dotiahnute na zapade kde maju tie svoje sedenia o nieco interaktivnejsie a hlasne pritakavaju a pokyvkavaju hlavami nad slovami kazatela ktory nerobi nic ine len drazdi ich elementerne pudy. Cirkev ma svoje majetky, veriaci dobry pocit. Win-win situacia, vdaka tomu cirkev preziva dodnes so vsetkym co k tomu patri. Sam som to zazil kedze pochadzam zo silne veriacej rodiny a niekedy mi az rozum zostava stat nad tym pokrytectvom hlavne v case sviatkov. Pekny den prajem vsetkym veriacim aj neveriacim.


mio . loxucehu12   |   ip:195.168.8   |   2012-06-11  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo, tvoje uvahy su rozumne. samozrejme pravda urcite bola ina ale urcite blizsie k tebe ako k cirkvi. a este uvediem par faktov 1/ vo vesmire platia fyzikalne zakony (zazraky ako to vnima cirkev neexistuju) 2/ nas hmotny svet, slnko, zem, zivocichy, clovek bol vytvoreny 3/ tvorca vlozit do kazdeho elementu vsetko co povazoval za potrebne 4/niektori ludia vedia s tvorcom (teda zrejme s nim) komunikovat a tak ziskat viac informacii (su to ludia bez nabozenskej viery) .


Davo . jafilehy   |   ip:87.106.14   |   2013-05-02  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Menší dodatok k článku - Ježíš Kristus: kdo to byl a jak vznikají podobné legendy
http://www.youtube.com/watch?v=vIMF2fS_1UMdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Toto nie je kríza, ale úpadok civilizácie

Úpadok civilizácie nie je koniec sveta, ale je to zásadná zmena, s ktorou sa treba naučiť žiť, ktorú nemožno podceňovať. Nie je to katastrofický scenár, ale všadeprenikajúca realita. Napokon vrcholom naivity v tomto smere je predstava, že naša civilizácia vydrží večne, lebo proces vzostupu a úpadku civilizácií v dejinách ľudstva je úplne prirodzený.


Poznačte si! Naša Zem je dutá.

Nežná revolúcia

Neoliberalizmus

Trilógia o priamej demokracii, časť 1. - ŠVAJČIARSKA ...

Propaganda

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Naše výhody vstupu do EÚ

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.6447 s