18. September 2019
    
Vynořují se lékařské důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi - Dolezite.sk

Vynořují se lékařské důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi


  2011-06-06  (18:10)  |  Z domova
  62% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vynořují se lékařské důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi
Hra s obviňováním zeleniny nadále pokračuje v celé EU, kde superodolný kmen e. coli postihuje pacienty a plní nemocnice v Německu, ale naprosto nikdo nemluví o tom, jakým kouzlem se e. coli mohla stát odolnou vůči osmi různým třídám antibiotk a pak se náhle objevit v potravinách.

Tato variace E. coli patří do kmene O104, a kmeny O104 nejsou normálně téměř nikdy odolné vůči antibiotikům. Aby získaly tuto odolnost, musejí být opakovaně vystavovány antibiotikům, aby na ně byl vyvíjen "mutační nátlak", který je donutí k úplné odolnosti proti lékům.

Jste-li zvědavi na původ takového kmene, musíte především sledovat, jak probíhala inženýrská změna e. coli a dosti přesně determinovat, kterým antibiotikům byla baktérie vystavena během svého vývoje. A tento krok byl učiněn (viz níže), a když se podíváte na genetické dekódování tohoto kmene O104, který nyní ohrožuje konzumenty potravy po celé EU, objeví se fascinující obraz, jak muselo dojít k jejímu vzniku.

Genetický kód odhaluje historii kmene
Když vědci v německé Institutu Roberta Kocha dekódovali genetickou stavbu kmene O104, zjistili, že je odolný všem následujícím antibiotikům a jejich kombinacím:
• penicillins
• tetracycline
• nalidixic acid
• trimethoprim-sulfamethoxazol
• cephalosporins
• amoxicillin / clavulanic acid
• piperacillin-sulbactam
• piperacillin-tazobactam

Navíc tento kmen O104 má schopnost produkovat speciální enzymy, které mu dodávají to, co by se dalo nazvat "bakteriální superschopnosti", technicky známé jak ESBL.

"Extended-Spcectrum Beta-Lactamases (ESBL) jsou enzymy, které mohou být produkovány baktérií a učinit je odolnou vůči cefalosporinům, jako ceufuroxim, cetofaxim a ceftazidim - to jsou nejužívanější antibiotika v mnoha nemocnicích", vysvětluje Agentura ochrany zdraví v UK.

K tomu má tento kmen O104 navíc dva geny - TEM-1 a CTX-M-15, před nimiž se "chvějí lékaři již od 90. let," jak píše The Guardian. Proč se lékaři před nimi chvějí? Protože jsou tak smrtelné, že u mnoha jimi nakažených lidí dojde ke kritickému selhání orgánů a oni prostě zemřou.

Jak se bioinženýrsky vyrábí superbaktérie
Jak tedy přesně dojde k tomu, že vznikne kmen baktérií odolný vice než tuctu antibiotik v osmi různých kategoriích léků, obsahující dvě smrtelné mutace genů plus schopnosti enzymu ESBL? Je skutečně jenom jeden způsob, jakým se to může stát (a jeden jediný) musíte vystavit tento kmen e. coli všem osmi třídám antibiotických léků. Obvykle se to nedělá najednou, samozřejmě: nejprve ji vystavíte penicilínu a vezmete přeživší colonie, které jsou odolné penicilínu. Pak je dále vystavíte tetracyklinu. Přeživší kolonie jsou nyní odolné jak penicilínu, tak tetracyklínu. Pak je vystavíte sulfaléku a posbíráte přeživší kolini, a tak dále. Je to proces genetické selekce, prováděný v laboratoři, za účelem požadovaného výsledku. Takto vznikají některé biozbraně vyráběné americkou armádou ve Ft. Detrick, Maryland

I když skutečný proces je trochu složitější, závěrem je, že vytvoření kmene bakterie e. coli, který je odolný osmi třídám antibiotik, vyžaduje opakované a vytrvalé vystavování těmto antibiotikům. Je sktuečně nemožné si představit, jak by k tomu mohlo dojít samo od sebe v přírodním světě. Například, kdyby tato baktérie pocházela z jídla (jak nám tvrdí), kde potom získala všechny tyto odolnosti vůči antibiotikům, když je faktem, že na zeleninu se antibiotika nepoužívají?

Když vezmeme v úvahu genetické důkazy, které nyní stojí před námi, je těžké si představit, jak by se toto
mohlo odehrát "divoce". Zatímco resistence na jedno antibiotikum je běžná, vytvoření kmene a. coli odolného osmi různým třídám antibiotik - v kombinacích - prostě popírá zákony genetické permutace a kombinace v přírodě. Jednoduše řečenu, tato superbaktérie e. coli nemohla vzniknout přirozeně. A zbývá tedy jediné vysvětlení, odkud může pocházet: z laboratoře.

Kmen byl vytvořen uměle a pak vypuštěn do světa
Důkazy nyní ukazují na to, že tento smrtící kmen e. coli byl uměle vytvořen a pak buď uměle vypuštěn do potravin, anebo nějak unikl z laboratoře a vstoupil do potravin sám. Pokud nesouhlasíte s tímto závěrem, a to klidně můžete, pak musíte najít vysvětlení, jak se tato oktobiotická baktérie (imunní vůči 8 druhům antibiotik) vyvinula sama od sebe ...

A tento závěr je ještě děsivější nežli "bioinženýrské" vysvětlení, protože by znamenalo, že oktobiotické baktérie se prostě mohou objevit kdekoliv kdykoliv bez příčiny. A to by byla dosti exotická teorie.

Můj závěr dává lepší smysl: Tento kmen e. coli byl téměř jistě vytvořen uměle a pak vypuštěn do potravin se specifickým cílem. Jaký cíl by to mohl být? Zdá se mi, že je to evidentní.

Současně tu působí problém, reakce a řešení. Nejprve způsobit PROBLÉM (smrtící kmen e. coli v potravinách). Pak počkat na veřejnou REAKCI (obrovské pozdvižení, protože lidé jsou terorizování e. coli). Jako odpověď na to přijde žádoucí ŘEŠENÏ (totální kontrola nad globální zásobou potravin a postavení mimo zákon syrové potravy, syrového mléka a syrové zeleniny).

A o tom to celé je, samozřejmě. FDA (Americký úřad pro potraviny a léky) se spolehl na stejný jev v USA, když prosazoval svůj nedávnyý "Zákon o modernizaci bezpečnosti potravin", který v podstatě staví mimo zákon malé rodinné organické farmy, pokud nelížou holínky regulátorů FDA. FDA byl schopen zničit svobodu farmářství v Americe tím, že zahrál na strunu široce rozšířeného strachu, který následoval po vypuknutí nákazy e. coli v amerických potravinách. Když se lidé bojí, samozřejmě, není obtížné přimět je, aby souhlasili s téměř každým stupněm regulační tyranie. A způsobit, aby se lidé báli svého jídla, je velmi
snadné ... stačí několik tiskových prohlášení vlády poslaných e-mailem mainsteramovým médiím a je to.

Nejprve zakážeme přírodní medicínu, potom zaútočíme na potraviny
Uvědomte si , že toto vše se děje vzápětí poté, co EU zakázala léčivé rostliny a potravní doplňky - zákaz, který staví mimo zákon nutriční terapie, které pomáhají udržet lidi zdravé a bez nemocí. Nyní, když jsou tyto byliny a dpolňky zakázány, dalším krokem je způsobit, aby lidé měli strach z čerstvé potravy. To proto, že čerstvá zelenina je léčivá, a dokud má veřejnost právo koupit si čerstvou zeleninu, může vždy zabránit nemoci.

Ale pokud můžete způsobit, aby se lidé BÁLI čerstvé zeleniny - nebo postavit ji vůbec mimo zákon - pak můžete donutit veškerou populaci, aby žila z mrtvé stravy a předzpracované stravy, která podporuje degenerativní nemoci, a tak posílit postavení mocných farmaceutických společností.

To vše je součástí stejného plánu, jak vidíte: udržet lidi v nemocech, odepřít jim přístup k léčivým bylinám a doplňkům, a pak využít jejich utrpení prostřednictvím globálních farmaceutických kartelů.

Geneticky modifikované potraviny hrají samozřejmě podobnou roli: jsou vytvořeny k tomu, aby kontaminovaly naše potraviny genetickým kódem, který způsob širocerozšířenou neplodnost
mezi lidstvem. A ti, kteří ještě budou schopni se rozmnožovat i po vystavení GMO, budou natolik trpět degenerativními nemocemi, že jejich "léčba" opět bude obohacovat lékové společnosti.

Vzpomínáte si, která země byla nedávno postižena hrozbou e. coli? Španělsko. Proč Španělsko? Vzpomeňte si na uniklé zprávy z Wikilieaks, které odhalily, že Španělsko odolalo zavedení
GMO do svého zemědělského systému, i když mu americká vláda skrytě vyhrožuje politickou odvetou za jeho odpor. Falešné obvinění Španělska z rozšíření e. coli je pravděpodobně onou pomstou za španělskou neochotu naskočit do geneticky modifikovaného vagónu.

To je příběh, který stojí za ekonomickým zničením španělských rolníků pěstujících zeleninu. Je to jedna ze zápletek, které probíhají ve schématu událostí kolem e. coli.

Potraviny jako válečná zbraň vytvořená Big Pharmou
Mimochodem, nejpravděpodobnějším vysvětlením, kde byl vyvinut tento kmen e. coli, je, že farmaceutičtí giganti ho vytvořili ve svých vlastních laboratořích. Kdo jiný má přístup k veškerým antibiotikům a vybavení potřebnému k vytvoření cílených mutací potenciálně tisíců kolonií e. coli? Lékové společnosti mají jedinečné postavení k tomu, jak provést tuto akci a mít z ní prospěch. Jinými slovy, mají jak prostředky, tak motivaci, aby se angažovaly speciálně v podobných akcích.
Mimo lékové společnosti jsou tu snad i regulátoři infekčních nemocí, kteří mají podobnou laboratorní kapacitu. Například CDC by to pravděpodobně mohla také provést, kdyby skutečně chtěla.

Důkaz, že někdo bioinženýrsky vytvořil tento kmen e. coli, je zapsán přímo v DNA baktérie, Je to lékařský soudní důkaz, a to, co odhaluje, nelze popřít. Tento kmen prošel opakovanými a dlouhodobými vystaveními osmi různým třídám antibiotik, a pak se nějakým způsobem objevil v potravinách. Jak jinak je toto možno provést, než důkladně naplánovaným schématem provedeným grázlovskými vědci? Není možno, aby vznikla
"spontánní mutace" v kmeni tak, aby byl odolný nejvyšším osmi třídám značkových antibiotických léků, které jsou dnes prodávány Big Pharmou. Takové mutace musí být záměrné.
A opakuji, pokud nesouhlasíte s tímto tvrzením, pak to znamená, že říkáte NE, nebylo to uděláno záměrně … stalo se to náhodou! Což je, jak znovu říkám, ještě děsivější!
Protože to znamená, že antibiotická kontaminace našeho světa je na tak extrémním stupni, že kmen e. coli může být v přírodě nasycen osmi různými druhy antibiotik natolik,
že se přirozeně vyvine ve smrtící superbaktérii. Pokud tomu lidé věří, tak je to ještě děsivější teorie než bioinženýrské vysvětlení!

Začala nová éra: Biologické zbraně v naší stravě
Ale v obou případech - nezáleží na tom, čemu věříte - je prostou pravdou, že svět nyní čelí nové éře globálních kmenů superbaktérií, které nelze léčit žádnými známými léky. Samozřejmě mohou být snadno zabity koloidním stříbrem, což je právě důvod, proč v posledních letech FDA a světoví regulátoři zdraví zuřivě napadali společnosti vyrábějící koloidní stříbro. Nemohou dopustit, aby veřejnost měla v rukou přírodní antibiotikum, které skutečně funguje. To by zničilo celý jejich záměr, aby všichni lidé byli nemocní.

Ve skutečnosti tyto kmeny e. coli mohou být snadno léčeny kombinací přírodních plnospektrálních antibiotik z rostlin jako je česnek, zázvor, cibule a léčivé rostliny. Navíc probiotika mohou pomoci vyrovnat flóru trávicího systému a "vytěsnit" smrtící e. coli, která by mohla být současně přítomna. Zdravý imunitní systém a dobře fungující trávicí trakt může zvítězit nad infekcí superbakterie e. coli, ale je tady ještě jedna věc, o které lékařská komunita nechce, abyste věděli. Dávají absolutní přednost tomu, abyste zůstali bezmocnou obětí ležící v nemocnici a čekající na smrt, bez jakýchkoli možných vyhlídek. Přesně to je "moderní medicína". Způsobují problémy a prohlašují, že je léčí, a pak vás nedokážou léčit ničím, co by skutečně fungovalo.

Téměř všem úmrtím, která se dnes přičítají propuknutí e. coli, se dá snadno a lehce zabránit. Jsou to úmrtí z nevědomosti. Ale ještě spíše to mohou být také úmrtí na
novou éru biologických zbraní v potravě, vypuštěných buď skupinou šílených vědců, anebo systémovou institucí, která vyhlásila válku lidské populaci.

Zdroj, CZ preklad: http://orgo-net.blogspot.com/

Warfare.blog.cz
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-06-06  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco mam pocit, ze je to len vela kriku pre nic? ako pri vtacej/prasacej chripke atd.


PETER   |   ip:87.244.23   |   2011-06-06  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím s článkom, presne takto to je. Vlastne ma to napadlo hneď ako prišlo prvé uverejnenie o tejto baktérií.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-06-06  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale tiež si myslím, že daľším zámerom bolo zložiť španielsku ekonomiku na kolená.
A k bakteriologickým zbraniam:
Sú síce dohody na zákaz ich vývoja a nebodaj výroby, ale...
Verí niekto tomu, že veľmoci sa vzdali možnosti v tichosti takéto zbrane vyvíjať?
Ved aj AIDS bol skonštruovaný a vypustený do sveta so zámerom zlikvidovať nepohodlné skupiny obyvateľstva - feťáci, šlapky.Eva   |   ip:78.157.16   |   2011-06-06  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co když se bakterie "vypěstovala"v čističkách odpadních vod!V odpadu se sejdou všechny bakterie antibiotika,virotika ,mykotika atd.Tam se z kultivovali díky hromadění se v čističce.Větší město a v čističce je vše,bakterie má prostředí. a mutanti budou přibývat.Dříve se nemohly bakterie/ v tak velké míře /setkat v jednom domovním septiku.Chtělo by to vysvětlit.Nic nebude jen tak.EU nařídila čističky i pro vesnice-ať to stojí co to stojí -zajímalo by mě to jak to je.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-06-06  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale tam máš systém na ničenie baktérií.
UV žiarenie a pod.


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-06-06  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ďalší dôkaz toho, že človek je tak primitívny tvor že...

baktéria si vie vytvoriť rezistenciu

človek nevie


Eva   |   ip:78.157.16   |   2011-06-06  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co když ten systém v něčem selhal a bakterie mutant je tu.


adykr   |   ip:90.177.18   |   2011-06-07  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vela ludi ma tak silny imunitny system, ze si u nich ta bakteria ani neskrtne.


dada   |   ip:212.80.64   |   2011-06-07  (02:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://pravdu.cz/zdrava-vyziva/jezte-zdravo


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-07  (07:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bolo to už dávnejšie, čo som bol v SAV na oddelení mikrobiológie, no sérotyp ( nie kmeň ) O104 ak sa nemýlim bol nájdený prvýkrát v 1980 v Japonsku v hovädzom mäse, ktoré nebolo dobre tepelne spracované. Ročne ochorie na to niekoľko tisíc ľudí, úmrtnosť 3%. Na liečbu sa používajú heterocyklické amíny, nie antibiotiká.

Článok je veľmi, ale veľmi zlý, toto ma opäť zabilo: Uvědomte si , že toto vše se děje vzápětí poté, co EU zakázala léčivé rostliny a potravní doplňky... toto už autor sranduje....

lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-06-07  (07:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kolko ludi umrelo ? 12 ? 13 ?
to je smutne
kazda zbytocna smrt je smutna
a kolko ze to ma nemecko obyvatelov , ahaaa , viacej ich tam umrie na zadusenie cukrikom asi

takze bububububu
a preco bububu ?
no vidim dve moznosti
tak ako pise pan v clanku
1. bude paka na zatovrenie fariem malych a sebestacnych
alebo
2. pride nejake nove serum , ucinjnejsie a treba ho hned ockovat :)


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-06-07  (07:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ozaj je zaujimave ako vytiahli bakterie
ked je potrebne sa rozpravat o EURE A GRECKU a ostatnych statoch
vsetci sa tu topime v dlhoch


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-07  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen. Biznis a Eu štruktúra je nenažratá...


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-06-07  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alebo mať na polici koloidné Ag, a keď ťa to postihne, vypiť. /s mierou do 30ppm/.
3% úmrtnosť je dosť, ale nič nezvyčajné, ale viac je v tom politiky a novinárskeho ovplyvňovania.DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-07  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam, s tým novinárskym ovplyvňovaním súhlasím. Každého polroka si vyrobia tému a keďže nie sú odborníci, takto to dopadne....


pepo   |   ip:95.103.28   |   2011-06-07  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZA VSETKYMI SVINSTVAMI STOJI AMERIKA A ZIDIA!!!


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-07  (08:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pepo, Escherichiu majú najviac v malíčku Japonci ( Ogura, Hyashi, Iguchi ) . Tam bol pred 30 rokmi prvý prípad...


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-06-07  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Dnes lze již s jistotou tvrdit, že nejen bakterie e- coli O104 byla vyvinuta uměle v laboratoři, ale také ptačí a prasečí chřipka a samozřejmě i AIDS. Možná že už kdysi Španělská chřipka, která zabila 60 milionů lidí, byla už tenkrát vyrobena uměle v laboratoři.
Ptačí a prasečí chřipka vynesla monopolním farmaceutickým korporacím obrovské zisky- když si vzpomeneme, jak přinutily takřka všechny vlády mnoha států, že si musí povinně zakoupit vakcíny. Jen vláda Polska tenkrát odmítla- a všichni víme, jak později dopadla.Také neuvěřitelně předražený lék Tamiflu jim vynesl obrovské zisky. Také jsme si ho tenkrát naivně s manželem koupili- dvě krabičky po 10 tabletkách za 2000 Kč. (Pak jsme ho po roce vyhodili, když jsme si přečetli, kolik obsahuje jedů a jaké má vedlejší účinky).
Je čím dál víc vidět, že nám vládnou neskutečné svině a zločinci. Vzpomínám si, jak Rakouská firma Baxter byla chycena českou laboratoří přímo při činu, že úmyslně zaslala do Česka léky, nakažené ptačí chřipkou- přesto tenhle skandál nikdo neřešil a nebyli za tenhle zločin nikdy potrestáni.
http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-dostala-vakcina-nakazena-smrtelnym-virem-ptaci-chripky-1df-/domaci.aspx?c=A090216_212758_domaci_abr
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-06-07  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vcera davali debatu na CT24 o tejto nakaze, zaujimave je, ze ten dotycny pan spomenul, ze v krajinach tretieho sveta zomrie rocne 2 miliony deti na podobnu chorobu. To nechava chladnym kazdeho ,lebo predsa v krajinach tohto typu nezijeme. Ale ked zomrie zopar nemeckych ubermenschen, cely svet je na nohach.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-07  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael presne tak. Nákaza rôznymi sérotypmi E.Coli je úplne bežná. Pletú z hovna bič - a tu doslova.


dada   |   ip:212.80.64   |   2011-06-07  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Proc by za vsim mela stat nejak instituce, ktera chce vsechny znicit?

Myslim, ze podobne je to jako s touto prihodou, kde to taky vypada hrozne podezdrele a nakonec je vysvetleni uplne racionalni - proste obcas nektere veci zmutuji - klidne i vlivem nejake jaderne katastrofy:

http://pravdu.cz/prihoda/nevysvetlitelna-prihoda


Magy   |   ip:119.224.8   |   2011-06-07  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor je pekne sermuje so slovickami, ale jeho argumentacia je uplne derava. Hned uvediem priklad. Pise: "Takové mutace musí být záměrné.
A opakuji, pokud nesouhlasíte s tímto tvrzením, pak to znamená, že říkáte NE, nebylo to uděláno záměrně … stalo se to náhodou! atd..."
Pre autora je svet zjavne ciernobiely - bud to bola konspiracia vlady a/alebo farmaceutickych monopolov, alebo len nahodna mutacia v prirode. Neexistuje ziadna alternativa, iny sposob a pokial si podla neho dovolite nesuhlasit s jednou jeho teoriou, neda vam na vyber - musite automaticky suhlasit s tou druhou!! Argumentuje tu stale s akousi zeleninou - ALE VED ZELENINU UZ PRI TESTOCH VYLUCILI AKO POVODCU!
Autor zjavne nevzal do uvahy jednu uplne obycajnu, aj ked samozrejme nie normalnu ani prirodzenu cestu, ako sa tato superbakteria mohla vyvinut. Nevzal do uvahy tie antibiotika (vsetkych moznych aj nemoznych druhov), ktore sa v obrovskych kvantach pridavaju do zradla a krmiva pre dobytok a hydinu!!! Roky! Hygienici a lekari uz daavno upozornuju, ze toto sa raz vypomsti. Mam dojem ze ten den nastal. A nemusi byt hned za vsetkym nejake supersprisahanie. Occamova britva - poznate?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-06-07  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Možno, ale vezmi do úvahy aj názor DrHujera a rafaela, ktorý hovorí, že podobná choroba nie je nejaká anomália, ale bežná choroba vyskytujúca sa v krajinách tretieho sveta.
Tak potom prečo zrazu z toho robia humbug?
Skús tú occamovu britvu použiť na toto!
Prečo sa o tom hovorí až vtedy, ked zomrie niekto z árijcov?
Aký je teda pomer?
1 árijec má hodnotu 7 Slovanov, alebo 20 ľudí z krajín tretieho sveta?
Lebo ak by takto choro nerozmýšľali, už by dávno proti tomu bojovali.
Takže - čo tá tvoja britva hovorí?


solium   |   ip:91.191.94   |   2011-06-07  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale je pravdou, ze ten vyskyt bol subezny na viacerych miestach...ak je to na potravinach, moze za to distribucia...Ale nerozumiem jednemu; ti ludia museli nieco pojest, to sa urcite stopovalo. Preco stale nemozu narazit na zdroj povodu? Alebo voda? Ale to by zrejme bolo ovela viacej infikovanych...Najs   |   ip:195.28.67   |   2011-06-07  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každopádne tento článok prinútil k zamysleniu a k diskusii. Ďakujem vám. Môj názor bol od začiatku výskytu SARS,atd. až po úbohé uhorky, že všetko je to záležitosť imunitného systému postihnutého jedinca. Všetkých nás nemôžu vykynožiť, veď kto by na nich robil. Cigáni? A tie reči o umierajúcich miliónoch afrických detí sú iba prvomájové reči, ktoré počúvam už viac ako 30 rokov. Prečo ich potom "pribúda". Osobne pochybujem aj o tým 6-7 miliardách ľudstva na zemi...


DamienKarras   |   ip:85.248.76   |   2011-06-07  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak a môžeme sa vsadiť. Ja si myslím, že tak 2-3 mesiace a bude nová vakcína.Ja som presvedčený, že denne zomrie viac ľudí pri sexovaní ako zomrelo nemcov na E-coli.Z večerných správ je jasné, že to niekam smeruje, teda naše tupé média pripravujú pôdu pre vyhlásenie novej pandémie.Keď každý večer v správach bude mať priestor napr. ubúdajúci počet vrabcov bežný občan to začne pokladať za tragédiu a vzčlenené miliony budú samozrejmosťou.


Pao   |   ip:195.168.2   |   2011-06-07  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priebežne aktualizovaná mapka s počtom nakazených a počtom obetí v Nemecku:
http://www.welt.de/gesundheit/article13411268/Aktuelle-EHEC-Infektionen-in-Deutschland.html


tom   |   ip:78.98.69.   |   2011-06-07  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Suhlasim s Damienom, Je to bezna infekcia, akych je na svete vela...v indii zomrie na zltacku denne viac ludi a nikto z toho tragediu nerobi..keby to bola taka superbakteria zomrelo by viac ludi nie 17 z 2500nakazenych...ide mozno len o silneji kmen a pokial viem je liecitelna antibiotikami tak zase odtial podtial konspiranti :)


dodo   |   ip:195.168.8   |   2011-06-08  (01:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže v pohode keď jem zdravo, tak sa nemám čoho báť :). Pohoda


gomez   |   ip:91.127.22   |   2011-06-08  (06:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemci to len využili na donútenie španielov k pôžičke. len im to moc nevyšlo pretože teraz budú musieť zacvakať škody ktoré tým bludom španielom spôsobili


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.48   |   2011-06-08  (07:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez
Ale pozor škody zaplatí štat z daní ovčanov teda aj zo zisku z nás ,nezabúdaj na nemecký "corporate prison industrial complex" vo východnej europe....

Pôžičky a hlavne úroky im nanútia ale zas súkromné banky.....


http://dolezite.sk/Euroval_163.htmlKolobot   |   ip:188.167.4   |   2011-06-08  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No moment ale nepletie sa tu zase piate cez deviate ?

Ved E coli tu už bola to áno aj sa vyskytuje v krajinách tretieho sveta a možno ja inde ale pokiaľ viem tak tento radikálne odolný vylepšený a zmutovaný kmeň je na úplne inej úrovni ako tie čo sa vyskytovali a vyskytujú inde a o to tu ide.

A to že si budeme čakať na látku od nejakej farma firmy a na očkovania tak to už v podstate nemusíme, veď pokiaľ viem jedna firma už prišla s tým že má na to liek a začali ho už aj dávať tým Nemcom a relatívne zaberá.

Čiže pre mňa sa tu zase akosi moc nápadne opakuje scénar, ktorý tu už bol. Avšak teraz ide v pozadí asi o niečo iné keď sú do toho ťahané tie potraviny.

Ale ja tak. Idete tu s teóriami s čističkami odpadu a podobnými záležitosťami pôvodu baktérie. A pritom podla mňa ste zabudli zobrať do úvahy že tu ide o Nemecko. A myslíte si že nemecká precíznosť a špičkové čističky asi najlepšie v Európe to niekde posrali? Nemci čo majú všetko pod dohľadom a potraviny, keď som bol na brigáde na jablkovej farme v Nemecku, kde nebolo žiadne striekanie a každé jablko čo malo len mikrálnu vadu bolo zhodené zo stromu, až ich tam ostalo len "10" dokonalých ktoré išli na nemecký trh. Tak mi tu niekto tvrdí že v Nemecku sa stala niekde chyba a zrazu tam niekde vznikla prirodzene baktéria, ktorá nemá na svete obdobu. Tak to sa mi moc nezdá.

A najme tu nikto vždy príde s tým že to je náhoda:
prasacia chrípka
vtačia chrípka
E,Coli
...

Vždy sa ukázalo po skončení epidémie, že to nebola náhoda a kto si myslí že toto je zase náhoda tak je podla mňa buď platený diskutér alebo ma dlhé vedenie. To je môj názor.


ooomygod   |   ip:78.98.9.7   |   2011-06-08  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer vysvetli mi prosím liečbu hetericyklickými amínami keď sú to silné karcinogény ? napríklad taký amoksiklav je širokospekrálne antibiotikum ktoré je na báze amoxycilínu a tiež sa ňou lieči Ecoli. Prosím objasni mi princíp použitia amínov a ich účinok na baktériu ?

Heterocyklické aminy (HA) jsou sloučeniny, které vznikají při zpracování za vysokých teplot v potravinách živočišného původu z bílkovin a sacharidů. Jsou silnými karcinogeny, které se v mase vytvářejí např. během grilování z kreatinu, aminokyselin a cukrů (v množství mikrogramy/kg). Vytvářejí se v procesu hnědnutí masa, a to především v tekutině uvolňované při záhřevu masa. Dalším významným zdrojem HA je tabákový kouř.
DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-08  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veľmi zjednodušene. Heterocyklický amín (CH2)5NH, čo je piperidín - základ loperamidu. Loperamid sa používa na túto liečbu v prípadoch, keď sa nemôžu použiť antibiotiká. Ide o symoptomatickú liečbu. Nelieči pôvodcu, ale symptómy, čím odľahčuje organizmus a umožňuje mu použiť vlastné ozdravné procesy.


ooomygod   |   ip:78.98.9.7   |   2011-06-08  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže pripúšťaš že liečba je predovšetkým antibiotikami ale len v prípadoch s funkčnými poruchami čriev resp.inými komplikáciami zabraňujúcimi klasickú liečbu sa použijú hore citované amíny, ktoré však nie sú prvkom ktorý odstraňuje pôvodcu ochorenia (baktériu) ale odstraňuje symptómy ochorenia. a pri oslabenom imunitnom systéme zasiahnutého človeka to môže byť osudné. takže vyvraciaš svoje tvrdenie citujem:"Na liečbu sa používajú heterocyklické amíny, nie antibiotiká."
DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-08  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opravujem svoje tvrdenie. Na liečbu sa používajú okrem iného ATB i HA.


ooomygod   |   ip:78.98.9.7   |   2011-06-08  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  loperamid sa nesmie použiť pri bakteriálnej dizentérii takže by to pacient s Ecoli asi neprežil. citujem z príbalového letáku : Loperamid sa nesmie podávať pri akútnej bakteriálnej dyzentérii, najmä ak je v stolici prítomná krv, a ak je sprevádzaná zvýšenou telesnou teplotou ako aj pri iných bakteriálnych hnačkách.
DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-08  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, to je taktiež pravda. Závisí to od sérotypu Escherichie.


min0   |   ip:178.41.65   |   2011-06-09  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no myslim ze clanok je uplne od veci a autor moc pozera dokumenty od new age ...


FEAR   |   ip:85.248.5.   |   2011-06-09  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia ide o jeden velky faktor u ludstva...a to je strach...velke spolocnosti vo svojich laboratoriach urcite neskumaju bakterie z podlahy vasho domova...zaoberaju sa mutovanim.
urobia bakteriu namakaju ju aby nieco vydrzala a jasne co je lepsim testovacim objektom ako bezny clovek???vyskusaju urobia vlnu STRACHU kupia si moznost akoze preskumat imi vytvorenu bakteriu cize len predlozia fakta ze bakteria na bezne lieky nereaguje a ze maju v rukach mozny liek....thakto sa vo svete tocia prachy...zaraba im ich strach...je to thake iste ako u fy. Microsoft a jej dcerskych spolocnostiach...robia programy ale aj virusy...a sami prisli s antivirovymi programami len aby otocili prachy na ukor ludskeho STRACHU...vsetko je to otom ludi najprv vystrasit a potom na ich strachu zarabat....


Sis   |   ip:89.103.72   |   2011-06-12  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiez si myslim, ze je to celé o strachu. Ktosi tu napísal "Ale pozor škody zaplatí štat z daní ovčanov teda aj zo zisku z nás, atd...." A to je presne ono, pokial budeme ovčania (ovce) a neuchopime svoju vlastnu vnutronu silu každý sám za seba, tak dovolujeme aby sa taketo veci diali.

Článok hore podává praktické informácie, co je super a zároven vyvolává v ludoch strach zo spiknutia a z nemoznosti tomu zabranit. Nie je v nom ani naznak východiska, povzbudenia. O kolko je lepsi nez to co nám servíruju v médiách?


jiri   |   ip:89.176.19   |   2011-06-13  (03:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nezapoměli jste na velkochovy zvířat? Těm jsou preventivně podávaná antibiotika a tak mají ve střevech ideální podmínky ke vzniku nových bakterií. Jak jste napsali o tom zákazu bylinných léků, tak nemáte úplně pravdu. Tyto byliny nebudou zakázány, jen se budou dál prodávat pod označením potravinový doplněk a ne jako léčivo. To že celý svět upadá je jasné, ale vy tímto překrucováním a zveličováním faktů nic dobrého nedosáhnete. Docela se mi líbí myšlenka, že podobné konspirace vytváří sama vládnoucí elita...


anon   |   ip:95.105.16   |   2011-06-15  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trocha optimizmu bez podpory "Big pharmy" tohto sa bojí najviac, - lieky bez možnosti licencovania, (o Big Pharme - http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_lobby)
Nádej pre mnohých - http://www.thedcasite.com/the_dca_papers.html
Dalšie možnosti liečenia poradte sa zo svojím lekárom o nových metódach ktoré možno obchádza - http://www.thedcasite.com/beyond_dca.html


Danuka   |   ip:89.103.24   |   2011-06-18  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím,že to v podstatě vytvořil člověk,ale nevědomky,vezměme v úvahu MRSA,
taky jí nevytvořil nikdo uměle a je jí je poslední dobou více a více,lidé zneužívají hodně antibiotika ,nebo v nevědomosti na vir vezmou ATB a to je právě to hrozně špatně.Než jít k lékaři,koupí v lékárně dostupné léky,u nás volně ATB nejsou k prodeji a to jen dobře ,ale ve světě celkem ano.A to je práve to,že to dobré v malé míře může nasekat paseku ve velké míře nevědomosti laika....obzvláště nebere - li na daný kmen cílené ATB.Jo mezi námi - ta cibule a stříbro jsou opravdu to nej z antibakterialních dostupných věcí.Ale hlavně to stříbro nejezte -)ono se používá v upravené formě do ran a opravdu funguje.


retard   |   ip:78.157.16   |   2011-07-21  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bla bla


zolo . jecivuse91   |   ip:174.20.21   |   2012-04-15  (06:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kde su tie lekarske dokazy ktore sa vynoruju?
Vie niekto uviest aspon jeden jednoznacny rukolapny dokaz? Nadpis hovori o hotovych DOKAZOCH ale cely clanok je zalozeny len na dohadoch.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Lex Matovič

Poslanec Igor Matovič prednedávnom (v septembri) vysypal na svojho parlamentného kolegu Martina Poliačika injekčné striekačky. Dôvodom bolo Poliačikove priznanie k užívaniu drog. Poliačik v inkriminovanom texte pripustil, že človek po prvej dávke heroinu nemusí hneď na druhý deň ísť predávať svoje telo na ulicu. To Matoviča asi najviac rozzúrilo, pretože to nekorešponduje s jeho predstavou, ktoru nadobudol počas sledovania detektívnych seriálov v slovenskej televízií. Poliačik tým vraj nabádal deti na drogy.


AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY

Světový bankovní byznys: Šokující údaje

Farmaceutický priemysel, rakovina a nemocnica Košice-Š...

Práca v Google? Žiaden problém, stačí zodpovedať ...

PROROCTVÍ: JE PŘÍŠTÍ PAPEŽ POSLEDNÍM PAPEŽEM?

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4024 s