19. August 2019
    
Vypukne občianska vojna na Slovensku? - Dolezite.sk

Vypukne občianska vojna na Slovensku?


  2009-12-14  (09:58)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vypukne občianska vojna na Slovensku?

Začnime optimisticky - možno pôjde len o masové krvipreliatie. Horizont udalostí - teda bod možného návratu, sme už dávno prekročili, vývoj udalostí smeruje samospádom k svojmu finále, tj. k spoločenského výbuchu. Najprv stručný politologický exkurz na pochopenie toho, prečo veci dospeli až do tohto štádia. To, že väčšina politických problémov Slovenska je banálna oproti problému s rómskou menšinou si všimli už asi všetci, samozrejme s výnimkou politikov.
Politik sa už z podstaty svojho "povolania" nikdy nebude vážne zaoberať skutočnými a vážnymi problémami; jeho politická existencia je založená na vytváraní tzv. politických problémov zo záležitostí, ktoré predtým aj potom, ako sa im politik venuje, fungujú spravidla bezproblémovo.
Existujú problémy a politické problémy. Každý, komu ide úprimne o riešenie problému, by sa mu mal prestať venovať, akonáhle je problém vo fáze politického problému, tj. v dočasnej pozornosti politikov - vtedy je neriešiteľný. Treba počkať, kým záujem politikov o problém opadne a vznikne tak opäť šanca na jeho riešenie.
Politik nikdy problémy nerieši - zo svojej podstaty ich len vytvára, čím potvrdzuje svoju spoločenskú opodstatnenosť. Politika by sa ďaleko nedostala, keby sa ukázalo, že problém v akejkoľvek sfére riešia vždy odborníci danej sféry, nie politici. (Prieniky týchto dvoch skupín sú vzácnou výnimkou, pričom však politik-odborník, ak chce zostať politikom, sa musí vždy skôr či neskôr prestať správať ako odborník.)
Jedinou možnosťou prežitia politikov v spoločnosti je verbálne a programové vytváranie stále nových a nových problémov. Politika je niečo, čo sa prejavuje zásadne cez problém.
Jediným skutočným zdrojom politickej moci je hnev. Politika preto akýkoľvek problém zaujíma len dovtedy, kým pomocou neho môže u masy vzbudzovať hnev. Riešenie problému hnev nevzbudzuje, preto túto fázu politik zakaždým obchádza tým, že upozorní na nový problém.
Z tohto dôvodu doteraz využíval každý politik aj rómsku otázku len na vzbudenie hnevu, no keď tento cieľ splnila, rýchlo ju zo svojho záberu vypustil. Vďaka dlhoročnej aplikácii tohto postupu sa situácia dostala do štádia nekontrolovateľnosti. Súčasný prístup k rómskej menšine je už len zúfalým odďaľovaním výbuchu metódou "dajme im všetko zadarmo, len nech sú, preboha, ešte nejaký ten rok potichu".
Lenže oni potichu nebudú. Ani majoritné obyvateľstvo nebude potichu, keď mu štát priamo pred očami predvádza švindľovanie s aristotelovskou formulou spravodlivosti pri prerozdeľovaní spoločných statkov.
V rámci tejto tisícročiami overenej formule sa majú spoločné statky prerozdeľovať na základe zásluhovosti. Experimentovanie s touto formulou, aké predvádza náš štát v prístupe k rómskej menšine, nie je len celkom nezmyselnou, iracionálnou a prehnanou charitou, ale, čo je horšie, ohrozovaním podstaty spoločenskej zmluvy, ktorú ma občan so štátom (tj. že obmedzí svoje slobody aj majetky - formou daní - na úkor štátu, ktorý s nimi na základe spoločenskej zmluvy narába). Ak s nimi štát nenarába spravodlivo a prerozdeľuje ich nie podľa pravidiel spravodlivosti, ale napr. na rasovom princípe (Rómom za spoločné peniaze postavíme a dáme, aj keď si rozbijú atď.), začne sa občan opodstatnene pýtať, prečo by mal byť voči takémuto štátu - a jeho zákonom - vôbec niečím viazaný.


Obzvlášť ak napríklad sociálnej poisťovni začnú dochádzať peniaze na jeho vlastné dôchodky. Zaujímala by ma suma, akú štát každý mesiac zo spoločných zdrojov vyhodí oknom na podporu neprispôsobivých občanov, ktorí celý život neprejavili voči štátu jedinú zásluhu okrem zvyšovania opodstatnenosti polície, armády, väzníc, detských domovov, úradov práce a upratovacích čát.
Možno už len jej zverejnenie by v čase krízy, v čase takmer kolabujúceho stavu škôl, nemocníc a ciest, viedlo k spontánnym pogromom. Lebo o tom tu hovoríme, o pogromoch. Keď sa spoločenská situácia vymkne spod kontroly, rovnováha sa obnoví spontánne takými opatreniami, ktoré nemajú nič spoločné s humanizmom, spravodlivosťou, dobrom, morálkou alebo civilizovanosťou. Žiaľ, história nás učí, že je to nevyhnutne tak. Ani u nás to nebude inak. Akcia vyvolá reakciu, tá ďalšiu reakciu atď. atď. Straty na oboch stranách budú nepochybne veľké.
Aby sme si rozumeli, nie som rasista, nepociťujem žiadnu rasovú nenávisť, naozaj. Väčšina Slovákov nie sú rasisti. Máloktorého vytáča samotná farba pleti. Drvivá väčšina z nich len neznáša určité negatívne vzorce správania, ako kradnutie, parazitovanie, totálna asociálnosť, netolerantnosť, zámerná a cielená degenerácia, apatia, kriminálnosť, využívanie práv ale kašľanie na povinnosti… To, že je možno 90 percent rómskej populácie nositeľom týchto vzorcov naozaj nie je náš rasistický problém. Označovanie rasizmom je zbytočné traumatizovanie. Slováci nie sú rasistickí národ. Lenže aj oni podliehajú tomu, na čom je založená evolúcia, tj. zovšeobecňovaniu skúseností.
Zvýšená ostražitosť voči Rómom ako takým vedie možno v jednom prípade z desiatich k nespravodlivému predsudku, ale v šiestich až siedmych prípadoch k záchrane majetku, zdravia, života alebo aspoň duševnej vyrovnanosti a chute do jedla.
Je v záujme majoritnej spoločnosti, ale aj samotných Rómov, aby sa čím skôr prijali realistické riešenia tohto problému. (To znamená už žiadne peniaze, nič zadarmo aj za cenu ich úmrtia, následné ostré a tvrdé použitie silových zložiek, v niektorých oblastiach izolácia od majoritného obyvateľstva, koniec diskriminácie bielych atď.) Netreba si robiť ilúzie - už teraz sú to riešenia tvrdé a možno čiastočne protiústavné. Ak sa však nepoužijú "lebo Európska únia", tak zákonite dôjde k stupňovaniu napätia a následnému výbuchu. Potom prídu na rad riešenia celkom živelné a krvavé. Vyvolajú obrovské straty na majetku aj životoch, ako "záchrancovia" sa ukážu skutoční rasisti a neonacisti - odpad spoločnosti, ktorý sa tak dostane na vrch. Čo je lepšie?
Nejde tu predsa o šírenie rasovej nenávisti, naopak - je to volanie po chladnom rozume, ktorý jediný môže predísť výbuchom takej rasovej nenávisti, aké sme tu nezažili od dôb prvej Slovenskej republiky a ktoré túto spoločnosť traumatizujú a rozdeľujú doteraz. Nechcem zažiť občiansku vojnu s Rómami, ani pogromy na nich. Chcem s nimi spolunažívať ako s normálnymi a plnohodnotnými občanmi. Pokiaľ je ale toto prianie nerealistické, je treba podniknúť kroky aspoň na to, aby nedošlo k vyššie opísanému scenáru.
V záujme majoritnej časti aj rómskej menšiny sa teda treba chytiť rozumu. To v prvom rade znamená prestať s nezmyselnými a nezdravými rečami o tom, že za stav rómskej menšiny môže majorita. Každý si za seba predsa zodpovedá sám! Jedine chorí a degenerovaní nie. Keďže nie som rasista a nepovažujem teda Rómov za degenerovaných, musím ich, na základe logiky, uznať plne zodpovednými za stav, v akom sa nachádzajú. Tvrdiť čokoľvek opačné - robiť z nich slabochov, usmrkaných chudákov a akési polozvieratá nezodpovedajúce samé za seba a svoje životy, by bolo skutočnou urážkou a rasizmom.
Takéto zbavovanie zodpovednosti ich samotných a prisudzovanie zodpovednosti za nich majoritnej spoločnosti je čímsi chorobomyseľným a pomýleným, asi ako keď dlhoročne týraná žena obhajuje tyrana alebo obeť znásilnenia, či olúpenia uvažuje, či náhodou príliš neprovokovala a nie je zodpovedná za to, že sa stala obeťou.
Ak sa niekto dopracuje do stavu, kedy jeho jedinou formou existencie, akej je schopný, je parazitovanie na systéme, musí uniesť zodpovednosť za také konanie. Aj v prípade, že ide o Rómov. Všetko ostatné by bolo rasizmom.
Preto treba veci nazývať pravými menami. Prevládajúce správanie rómskej menšiny na Slovensku je čistou hybris - tj. prvkom celkom vymknutým, pohŕdavým a arogantným voči obci (štátu) a ich poriadku, prvkom nepoznajúcim mieru. Už antickí Gréci vedeli, že prirodzenou odpoveďou na hybris je nemesis (trestajúca, poriadok tvrdo naprávajúca spravodlivosť). Ak nezasiahne nemesis, potom hybris rozvráti celý systém a privodí jeho pád. (Toto je podobné ako s politickou hybris, s ktorou máme na Slovensku v poslednej dobe už zase bohaté skúsenosti.)
Argumenty o akomsi prirodzenom spôsobe rómskeho života, ktorý sme mali narušiť a tým spôsobiť ich mizériu, si taktiež treba odpustiť. Žiadny z európskych národov už nežije tzv. prirodzeným spôsobom života, tj. spôsobom, akým žil pred dvesto, či päťsto rokmi.
2.1 camera digital hp megapixel Hovorí sa tomu adaptabilita. Jednotlivci i národy sa podriaďujú pravidlám nových epoch, tak to chodí. Každý neplatič by mohol začať nariekať nad krásou prirodzeného spôsobu života v lone prírody a obviňovať štát z toho, že mu jeho prirodzený životný štýl berie. Z nejakého dôvodu však väčšina bielych takto nenarieka, ale dokáže sa požiadavkám štátu prispôsobiť aj v menej príjemných aspektoch.
Oproti tomu predstava drvivej časti rómskej menšiny je taká, že na strane príjmov jej výdobytky moderného štátu nevadia, zatiaľ čo na strane výdavkov by si priali akýsi prirodzený stav. Prijímajú teda len "príjmovú" časť spoločenskej zmluvy, zatiaľ čo na "výdavkovú" nielen, že kašlú, ale na ňu agresívne útočia (viď. nepokoje a masové útoky voči silovým zložkám štátu, ergo proti samotnému štátu).
http://bloxxter.info/2009/06/06/proc-na-slovensku-nemohl-vyjt-clnek-jozefa-kariky-preco-na-slovensku-vypukne-obcianska-vojna/

+ cenzúra na sme.sk

http://bloxxter.info/2009/06/06/proc-na-slovensku-nemohl-vyjt-clnek-jozefa-kariky-preco-na-slovensku-vypukne-obcianska-vojna/sxg
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
moon   |   ip:195.168.4   |   2009-12-14  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím že s článkom sa nedá nič iné len súhlasiť. Treba tu zaviesť Grécky model.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-12-14  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetci

Grecke hybris,je anglicke hubris,co znamena arogancia alebo bezocivost.

Nemesis je Grecka Bohyna bozskej odplaty,alebo pomsty.

Len ze autor ignoruje ulohu urokov ktore odsavaju vysledeky prace romov (aj bielich) a naslednu MIZERIU,BEZNADEJ,HLAD A ZUFALSTVO !

To co autor opisuje je symptom kasinoveho efektu urokoveho financnictva na spolocnot!

Vy ktory este do teraz stale nechapete co je to kesinovi efekt urokov na ekonomiku,tak tu vas prosim na kolenach stiahnite si to. JE TO ZADARMO!:

http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta

Ak nezlikvidujeme urokove financnictvo to bude nas koniec!

NIE BI CIGANOV - MOJ ROZKAZ JE BI HO UZERNICKEHO POHANA!

Rudolf Vasky,lider HTC,nezlikvidovatelna politicka strana,zalozena v roku 1998!


snowmaker   |   ip:95.103.14   |   2009-12-14  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  výborný článok... trošku obšírny úvod ale čo sa týka jadra fakt super... najviac sa mi páčilo to ako si skritizoval fakt že každého kto si dovolí kritizovať hneď ho zaškatuľkujú ako rasistu...


durislav   |   ip:87.48.148   |   2009-12-14  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skvelý článok, výborné postrehy,musím len súhlasiť.
Zrovna včera podvečer sme sa v jednej partii bavili na túto tému. Pripadá mi, akoby pisateľ článku bol pri vedľajšom stole a robil si z našich rečí poznámky a doplnil ich o vlastné poznatky. Grécky model nemá chybu. Blahoželám.


Yruslao   |   ip:85.248.32   |   2009-12-14  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre RV : Človek "boží", choď sa liečiť... Si ako platňa, čo sa zasekne na jednom mieste a hrá do nekonečna to isté!
Okrem vugarizmov, t.j. prznenia tohoto portálu a prznenia slovenčiny nedokážeš nič. Buchni si silne hlavou do múru, aby sa ti to poprehadzovalo. Používať nadávky s cieľom aktivácie mysle toho koho urážaš je primitívne... Nadávať vie každý debil...


Hallp   |   ip:212.41.25   |   2009-12-14  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som si starosti s romami nerobil. Priroda ich vstrebe sama. Skor alebo neskor :) Castou principu prezitia je aj to ze neprisposobive aj tak neprezije a pred koncom sa snazi rozmnozit co najviac (coho sme svedkami v dnesnych dnoch). Hmm ano viem ze s tym treba nieco robit ale terab pouziv sirsi kontext ako je len nasa spolocnost a politika a vziat do ramca aj prirodu a jej zakony. Z takehoto sirsieho ramca uz to vyzera ovela lepsie :)RV   |   ip:76.15.209   |   2009-12-14  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yruslao

Mas pravdu,aj mne je to uz trapne,ale to je urcene pre tych novych navstevnikov ktory len zacali chodit sem na dolezite.sk a pre nich to urcite bude nieco nove a sokujuce.

Tak urob mi laskavost,ty a ostatni ktory uz poznate "moju zaseknutu platnu",len to prehliadnite a chodte dalej.

A pokuste sa ma nevsimat!Este raz,aj mne uz je to trapne!


marian   |   ip:213.81.13   |   2009-12-14  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  plne súhlasím s týmto článkom a zhodou náhod, sme sa presne o tomto bavili aj včera u známych ...


PETER   |   ip:62.197.20   |   2009-12-14  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
súhlasím, je dôležité aby sa niektoré veci opakovali pre teraz prichádzajúcich. Môj kámoš bol tiež šoknutý z info ktoré tu objavil aj keď ja som ich už dva roky poznal.


thinkit   |   ip:91.127.17   |   2009-12-14  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre napísaný článok. Môžem len súhlasiť


x_astar   |   ip:95.102.18   |   2009-12-14  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skvelý článok, čo dodať? snáď len že autor to má v hlave vporiadku


alibaba   |   ip:91.127.50   |   2009-12-14  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viete co ma sere? ze problematika romov sa zneuziva na okliestovanie prav bielych.priklad.rodinne pridavky.minula vlada pustila kampan ze pridavky sa znizuju pre romov.a ludia sa dali nachytat.a este chvalili ze im vlada znizila rodinne pridavky.takze vsetkym bielym znizili pridavky na deti.ale ak to chceli na romov mohlo sa to upravit adresne. ale to slovak nepochopi.ze?.


Echo   |   ip:158.193.8   |   2009-12-14  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, opakovat to treba. Suhlas s RV. Ja som tu asi 2 mesiace a doporucujem stranku sirokemu okoliu aj ked odozva je slaba, treba byt trpezlivy ludia musia dospiet k potrebe z vnutra.
Clanok je fajn...rozsiruje prehlad.


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-12-14  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter a Echo

Jaj,clapci moji vdaka. Je velmi tazko byt na strane pravdy ked mate voci sebe masu nechapavych.

Preto som aj zo zufalstva nad tou masovou nechapavostou v roku 1994 vydal moju knizocku Tretia Cesta.

Tak pre tych ktori ju este necitali tu je link A JE TO ZADARMO!

http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta


putnik   |   ip:195.80.17   |   2009-12-14  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, super clanok.
Ale to ze je tu problem, vieme uz davno. To ze ho exekutiva neriesi (neriesi s viditelnymi zmenami - uspechmi), to vidime. Nezodpovedanou otazkou je, kto a ako ma tento problem vyriesit. Povedzme ze exekutiva. A ako? Zatial nenasla riesenie (alebo to uspesne taji).
Byt typickym "problemovym" Romom, tak viem kradnut, klamat, robit deti a brat socialne davky. A takyto zivot mam rad. Byt problemovym Romom, neviem sa inak uzivit ako kradnutim a zo socialnych davok. Kradnutie povazujem za nevyhnutny sposob zivota - inak by som umrel od hladu. Teda kradnut je dobre! Je to jediny sposob ako prezit. Iny sposob nepoznam. Co chcete urobit, aby som nekradol?
Problematickej romskej mensine je potrebne dat alternativny sposob zivota, k tomu sucasnemu. Bez prijatelnej alternativy niet zmeny. Alebo ich chceme odstranit vramci odstranenia problemu? Az budu mat prijatelnu alternativu, uz staci len zabezpecit, aby bola prijatelnejsia ako ako je ta terajsia. Napriklad presadenim prava.
Vidim dve cesty akou sa mozeme uberat pri strete s tymto ale aj inymi problemami nasej spolocnosti.
1. Nahradit exekutivu takou, ktora bude riesit problemy.
2. Najst vseobecne prijatelne riesenie problemu a prinutit exekutivu realizovat toto riesenie.
Ale chce to vacsina? Chce vacsina vyriesit romsky problem sposobom prijatelnym pre problemovych Romov?


bublinka   |   ip:78.99.100   |   2009-12-14  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opakovat do bezvedomia a do zblaznenia a k tomu prajem kazdemu vela energie a sily a viery,ze to ma zmysel,lebo to zmysel ma.


999   |   ip:85.135.13   |   2009-12-14  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bez toho aby som sa zastával Rómov. Všetci Rómovia za posledných sto alebo aj tisíc rokov neokradli Slovensko o takú sumu o ako napríklad Mečiar.
Pointa: Niekto sa chce zbaviť možno státisícov tisícov príživníkov, ale nedokáže sa zbaviť jedného prehnitého parazita. Mohol by som spomenúť aj toho ďalšieho ktorý si priznal že: ,,ryba smrdí od hlavy“.
Riešenie: Najskôr sa zbaviť psychopatov a potom môžu rozumný ľudia začať riešiť Rómsku otázku.Krovak   |   ip:194.154.2   |   2009-12-14  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Putnik: najma si myslim, ze riesit to treba postupne - pekny priklad toho, ze to ide je tusim v ?Nitre?, kde romska cast ma svojho vajdu, s nim sa zacalo komunikovat a uz napriklad nie je problem z odpadkami vsade okolo barakov - pretoze ich vedie rozumne. Druha vec je, ze nezamestnanost je 95%, ale posun oproti napriklad "luniku" tam je velky.


Beebee   |   ip:87.197.13   |   2009-12-14  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak 999, Meciar, Poor,Majsky,Lexa, VSZ Kosice atd atd atd...
Nepamatam si ze by niekto nastupil, demonstroval, ziadal riesenia.
Jedine na co si spomynam bol ten clovek (neviem si spomenut na meno) co isiel/sli demonstrovat v BA a ziadal/i aby sa Slota ospravedlnil tej policajtke, a ze takyto clovek do politiky nepatri..

Inak nic. Do leziaceho si kazdy radsej kopne. Je to bezpecnejsie :o)


Pistalka   |   ip:195.49.18   |   2009-12-14  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Absolutny suhlas s clankom

999 - tiez absolutny suhlas + treba pridat celu bandu od 89teho az po sucasnost

putnik: snahu vysvetli to co pises romom + vsetko mozne ine - existuje mnoho projektov, ktore sa realizuju a vela financnych prostriedkov, ktore su na toto vynakladane, zial ale akosi to stale NEFUNGUJE v praxi. Taky cigan Ti odkyve "co len budes chciet", svatosvate Ti slubi aj modre z neba, ale nepohnes s nim, lebo jemu sa nebude CHCIET.


nojano   |   ip:87.197.96   |   2009-12-14  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RV
uz mi to tvoje neustale omielanie to o tej knihe lezie na nervy.. lezie mi to na nervy tak ze som si ju musel stiahnut.. a co dodat?? druhu cast mojho nazoru na tvoju osobu sem napisem ked ju precitam.. ale zatial mi pripadas ako celkom rozumny clovek.. uvidime ci sa to po precitani tej knihy zmeni..


sapp   |   ip:88.103.83   |   2009-12-14  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to RV:


zmena ekonimiky by hodne veci poriesila ale autor sa clankom snazi poukazat na to ze tych problemov v nasej spolocnosti je omnoho viac

trebars taka cenzura ale nie o tom som chcel

Cigani sú dobrovoľne špinaví, dobrovoľne sú negramotní, dobrovoľne plodia polodebilné deti aj v inceste, dobrovoľne odmietajú robiť, dobrovoľne prenechávajú deti detským domovom ak im to vyhovuje, dobrovoľne sa nestárajú o seba ani osvoje deti,dobrovolne ziju bez akejkolvek hygieny, mnohí z nich dobrovoľne chodia za krádeže a samoudanie do basy hlavne na zimu, kde je o nich postarané.

a toto nezmeni ziadna ekonomicka reformaEva   |   ip:78.157.16   |   2009-12-14  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Může za to stát ČR i Sl.R.Ten chaotický vývoj za 20let bez vize ve školství ,tisku,veřej právním vysílání,především televize./střílení vraždy apod./Po 20let na soc.dávkách si vychovali další generace, které jsou na soc. dávkách bez práce a povinností ke státu-bez placení daní.Nechala bych jim samozprávu nad svou "obcí"ať se naučí dělat a hospodařit.Nějak se skutečně začít musí.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2009-12-14  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja to vidim na trik od nasich starych ŇÚ UORLD ORDR. rozdel a panuj.
myslim, ze politici to vedia velmi dobre co sa robi ale je tu ina sila ktora to riadi.

stymto neda rady nikto, hoc by som sa aj ja potesil a pridal k hocijakej akcii zameranej na zmenu!!!

tieto problemy su po celom svete a v omnoho väcsom meradle a myslim, ze vsetci vieme ,ze to je planovane!!!

takze ako ktosi napisal- ryba smrdi od hlavy ta ryba je riadne velka!!!

neviem neviem!!!!!!
kri   |   ip:213.151.2   |   2009-12-14  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  999 | ip:85.135.13 | 2009-12-14 (14:42)

"Bez toho aby som sa zastával Rómov. Všetci Rómovia za posledných sto alebo aj tisíc rokov neokradli Slovensko o takú sumu o ako napríklad Mečiar."

nemam rad meciara, este menej dzurindu a miklosa (tito dvaja okradli slovensko viac ako meciar. pre zaciatok: hovori ti nieco pojem diamantova bana?

ale k veci. v roku 1995 som zmaturoval a poberal som podporu v nezamestnanosti 1900 SKK. dobre, vsak som nikde nepracoval, nezasluzil som si. na poste stala predomnou ciganka a teta za okienkom jej nalistovala viac ako 8 000 SKK a to prosim pekne v roku 1995.

na slovensku mame okolo 380 000 ciganov. toto cislo moze byt ale vyssie, lebo pri scitani ludu si urcuju narodnost kadetade. 90% z nich nepracuje, cize mame nejakych 342 000 darmozracov. ak pripada kazdemu na hlavu co i len jedna 1000 koruna a to pripada, tak sa bavime o 350 000 000 skk mesacne. ja to velmi skromne odhadujem na 1 000 000 000 skk mesacne. a to pisem iba o tych co su na slobode, cize nie taki co su v base, alebo v detskom domove, na ktorych idu dalsie peniaze z nasich dani.

350 000 000 * 12 = 4 200 000 000 (skromne 4 mld rocne)

ale opakujem. toto je cislo, ktore je velmi pri zemi, skoro pod zemou. svojho casu povedal henry ford vetu, ze ak by ludia vedeli ako funguje nas penazny system tak najneskor do nasledovneho rana by sme tu mali revoluciu. v podobnom duch sa vyjadrila aj jedna moja znama pracujuca na jednom z uradov. ak by ludia vedeli kolko penazi ide na ciganov tak zajtra tu mame revoluciu.

niekto tu spominal VSZ. ta bola sprivatizovana v 1. vlne kuponovej privatizacie, cize sa podakujte miklosovi, klausovi, jezkovi...v celkovom objeme 68 %. za meciara sa uz iba doprivatizovavalo.

este jedna pikoska ohladne VSZ. majetok rezesovcov sa v roku 1998 odhadoval na 250 000 000 skk aj s vilou na spanielskom pobrezi. po reprivatizacii (dzurindovom vyvlastneni - prakticky ako za komancov) - rezesovci vratili velku cast svojho podielu naspat statu, ktory este pod dzurindovym vedenim umoznil paradne sa na tomto ksefte nabalit hajzlom z penty. preco to spominam? trotli schmognerova s miklosom priklepli novemu bossovi gabrielovi eichlerovi plat 10 000 000 skk v cistom (MESACNE!!!) v kresle najvyssieho bossa sedel 2 roky tj 24 mesiacov. to nam dava spolu 240 000 000 SKK v cistom. to co trvalo rezesovcom nakradnut nejakych 7 rokov to dostal eichler za roky dva.

este nejaky dotaz?


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-14  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri
po tomto Tvojom prispevku sa jednoznacne aj s celým mojim národom prehlasujem za sprosteho Gojima,tí co nas nazyvaju Gojimami maju 1000% pravdu.Lebo na toto nenachadzam slov ked si to naozaj clovek uvedomi co sa tu po 89 udialo...to ani rozum nemoze pochopit, to ani hyeny nemaju medzi sebou takych Havlov,Miklosov,Dzurindov,carnogurskych a meciarov a este dalsich k....ov


albionSK   |   ip:92.245.8.   |   2009-12-14  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nespravne je kopat do ciganov podla mna, od 89 nas tu sustavne okrada kazda vlada, za minuleho rezimu cigani pracovali tak jak aj biely, problem je vo vedeni nie v ciganoch, najprv dat moznost pracovat, ak by to nevyslo tak potom nacrtnute riesenia...


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-12-14  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  albion uz som tusim aj tu niekolkokrat spominal, ze my sa nesmieme zbavovat svojej zodpovednosti, ale zaroven nebrat na seba zodpovednost za nieco s cim nic nemame. romsky problem sa netyka iba romov. je to aj nas problem a ak ho romom pomozeme vyriesit tak pomynie aj nas problem. preto aj niektori ekonomovia tvrdia, ze kriza je na nieco dobra. ludia sa konecne pozastavuju a vravia si aj ked iba sami pre seba: upps, tak takto teda nie! takto to dalej nepojde.


albionSK   |   ip:92.245.8.   |   2009-12-15  (00:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri: jasne, ze mame cigansky problem, to musi riesit vlada, ta ma na to zakonne kompetencie, ak to neriesi, treba rypat do vlady nie do ciganov.
Cigani robit vedia, videli sme za komunizmu, problem je vo vlade, nie v ciganoch..


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-15  (07:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mudro vravite kri aj albion

az mi je to divnô... suhlas


Pistalka   |   ip:195.49.18   |   2009-12-15  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri

Nie len o tej VSZtke mi presne tieto informacie hovoril otec. Ja som rada,ze mam otca, ktory ma prehlad a vie mi co to vysvetlit aj z minulosti (aj ked nie vzdy suhlasim s jeho nazormi), ale mnoho mladych ludi nema absolutne sajn, ze ako to s tou privatizaciou ci uz za meciara alebo dzurindu bolo... a meciar je sice svina ale je to slaby odvar mikiho.


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2009-12-15  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri: ked veris diamantovej bani je to tvoj problem. S tym VSZ je to tak, ze to nemoblo 10, bl to jeden milion, vyplacany v USD - skus popozerat po nete (je to sice tiez dost, ale vyrazne menej). Ak ma nejaky relevantny dokaz pre svoje tvrdenie, budem velmi rad ked ma opravis


synovialis   |   ip:92.52.19.   |   2009-12-15  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý článok-treba opraviť tých naozaj málo chýb a poslať pánom (ne)sediacim v parlamente.


oista   |   ip:66.45.240   |   2009-12-16  (06:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto treba veci nazývať pravými menami špinavý Cigáni!


bublinka   |   ip:91.127.12   |   2009-12-16  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sybila:„Preto človek, i keby si myslel, že je už mnoho ráz viac, ako boli jeho predkovia, bude stále doháňať a učiť sa tomu, čo tu už tisíc a tisíc ráz bolo. V ľudskom vývine je len obmena, ale stále jedno a to isté"


Ekonom   |   ip:84.47.21.   |   2009-12-16  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja nechcem vojnu :(


kiwo   |   ip:87.244.20   |   2009-12-16  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obyčajný smrteľník problematiku nevirieši,ale my volíme tých ktorí rozhodujú,alebo by mali rozhodovať za nás.Politika potrebuje problemové situácie,politici potrebujú plat a my potrebujeme o niečom diskutovať,aby sme zabudli na to, na čo sme tých pánov politikov volili.Romsky problém je vyriešiteľný,ale za spoluučasti samotných romov.Soc.vylúčenie romov,je alarm,ale prečo ho sami spúštame.Rom.problém je fenomém,ale prečo ho už konečne neriešime.Peniaze určené na tento problém by mali prísť priamo k adresatovi a nie aby sa cestou strácali.Politický aparát tento balík rozkráda a my sa slepo prizeráme a zvalujeme vinu ,len a len na romov.Ak by nastala kontrola pri ozajstnej fin.dotácií myslím že problém by už dávno nebol.Dotácie prichádzajú z EU a nie s dani našich občanov.Tento fakt chcú len skupiny ktoré okrádajú prekrútiť.Tak pouvažujme spoločne kde a kto je ........


rainbow   |   ip:213.253.2   |   2009-12-17  (00:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak pokial sa nevyriešia politické problemy,nebudu sa riešiť ani romske v krčme pri pive byva hneď všetko jasné.Po vojne sa riešili kolaboranti dosť tvrdo a nezačali s tym komunisti a po novembrove garnitury s tymi čo?Nie je tu žiadna moc ani vôla ani z ludu ani odnikial,len využili vakuum,anarchiu,bezmocní sa spoza plota pozeraju.Male Slovensko je už tak zamotané že sa už bude len každy pozerať a dufať že niekto zasiahne a nezasiahne lebo nema kto.Hlavne nech chudoba slovenská volí neoliberalov a kresťanov judášov...


kiwo   |   ip:87.244.20   |   2009-12-17  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vrana k vrane sadá,kto z nás problém hľadá?Problémom je čo zajtra,veď nezamestnanosť sa dotýka už každej rodiny.Samí obchod.zástupca,samí luhár ktorý Ťa chce využiť,zodrať,len pre svoju nenasýtenosť.Celý život sa učíš,prispôsobuješ a nakoniec zistíš ,že si nikto a tvoj hlas je dobrý len pri vol.urne,a aj tak je tvoj hlas zmanipulovateľný bez toho že to sám chceš.Sistém je tak nastavený a môžeš ho daják zmeniť?Doba ,v ktorej žijeme podľa môjho názoru sa blíži k finálu,nepomôže ti ani skorumpovaná cirkev.Nechcem vojnu,neprajem si bolesť žiadneho človeka pretože si uvedomujem ,že som ľudská bytosť ,ktorá verí v niečo viac a preferuje inú hodnotu ako násilnosť,pretvárku,lakomstvo,závisť.Vo svojom vnútry bojujem s timito neduhmi a myslím,že vyhrávam aspoň sám nad sebou.Viem že boh všetko vidí,aj všeto pamätá.Chudobný som,chudobný zomriem a som štastný že mám nádej v ktorú veria mnohý.


duves   |   ip:217.118.1   |   2009-12-17  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak tu vypukne občianska vojna, do pol roka je tu americka armada. V tom momente maju otvorenu cestu pre vybudovanie americkeho radaru. To čo sa deje, je odplata za odopretie v čr. Myslim, že na to už na jar upozornoval server www.osud.cz


DavidLansky   |   ip:84.245.95   |   2009-12-18  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak, nič sa nedeje náhodou. Všetko je dopodrobna naplánované. Neustálym uprednostňovaným neprispôsobivých Rómov sa v domácom majoritnom bielom obyvateľstve stupňuje nenávisť až kým to nepraskne. A keď to praskne nepochoduje sem US ARMY a NATO, ale predtým nás poriadne pokropia bombami a raketami s obohatením uránom ako to bolo v Srbsku, alebo bielim fosforom ako to je v pásme Gazy. Politici, médiá a priemysel sú vlastnení a financovaní slobodomurárskymi lóžami a tie pracujú pre Iluminátov - bankárov. Ak budú mať záujem napr. o naše zásobárne pitnej vody, ktoré sú najväčšie v strednej Európe, tak vyvolajú jednoducho konflikt. Politik na rozkaz dá rozkaz zasiahnuť proti Rómom a v nás sa iba prebudí pretrvávajúca nenávisť voči Rómom a občianska vojna je na svete. Žiadne konšpiračné teórie, žiadne náhody, žiadny boh, žiadne zákony prírody, žiadni mimozemšťania, ale jednoduchá logika. Za všetkým je človek, skupina ľudí, ktorí už pekných pár storočí ovládajú svet. Vyvolajú vojnu a potom financujú obe strany vo vojne a tým sa nabaľujú. V knihe Protokoly sionských mudrcov sa píše približne toto: Musíme zničiť národy, lebo len nacionalizmus je schopný nás poraziť, musíme pomiešať bielych ľudí s farebnými a vyvolať medzi nimi vojny.
Dosť z plánov v tejto knihe Iluminátov z roku 1903 sa už vyplnilo. Kto vplyvný sa im chcel postaviť, alebo o nich nahlas rečnil, zomrel záhadnou smrťou( J.F.Kennedy, John Lennon, Princezná Diana, Michael Jackson a ďalší). Za všetkým utrpením sveta stoja bankári ako Rotchild a Rockefeller. Oni tlačia peniaze, ktoré nie sú ničím kryté, oni ich požičiavajú štátom za úrok, oni nechali zhodiť dvojičky aby mohli napadnúť Irak a zmocniť sa ropy, oni u nás môžu vyvolať rasovú vojnu aby nás mohli napadnúť a zmocniť sa našej vody. Je im jedno či nás vyhladia všetkých, veď si postavili v USA mohylu za niekoľko sto miliónov dolárov. Na nej stojí sedem nových prikázaní v siedmich jazykoch a hneď prvé je: ´´Udržuj populáciu pod 5 miliárd´´. Momentálne je nás 6,5 miliardy, tak neviem ako nás chcú zredukovať, no verím, že prosbou aby sme sa prestali množiť to asi nebude. Ľudstvo je hlúpe len preto, lebo je systematicky ohlupované, tými čo pasú po moci a myslia si, že sú niečo viac, ale sú to len ďalší ľudia z mäsa a kostí ako každý a každou generáciou sú menej šikovní, ich otcovia vytvorili svetovládu, ktorú oni len zdedili a mi obyčajní ľudia môžeme vidieť aké smiešne chyby robia (napr. pád WTC 7, to je skratka úbohé tĺcť do hláv ľuďom, že tretí mrakodrap v New Yorku spadol, lebo horelo v dvoch kanceláriách, alebo 1,5 milióna vakcín od firmy BAXTER proti AH1N1 v Českej Republike nakazených vtáčou chripkou). Zdedili len návody ako nás pásť ako ovce, ako si nás kupovať a oblbovať zábavou, alkoholom, drogami a materiálnymi vecami. Ak sa im niekto postaví, tak ho zabijú, ak sa im postaví viac ľudí, tak im dajú vodcu aby ich viedol a zničil.
Riešenia sa zdajú zložité, ale pritom sú úplne jednoduché. Rasistou je len blázon. Ľudsto sa delí len mentalitou a tá sa dá zmeniť len zákonom. Zákon prírody, silnejší a lepší vyhráva a môže sa množiť, tým sa jeho druh zachová, môžeme vidieť každý deň okolo seba, s tým rozdielom, že okrem silnejšieho a lepšieho vyhráva prešpekulovaňejší a väčšinou aj bezcitnejší, ľudský hyenizmus je vidieť na každom kroku. Tento zákon je však zákonom zierat. Človek dostal výsadu rozumu a duše. Veľký filozofi ako Sokrates, či Platón našli v rozume a duši zmysel a dali nám návody ako žiť a ako hladať krásu a harmóniu v živote. Nie sme zatratení, ešte môžme bojovať a to tak aby sa toto čo sa deje okolo nás už nikdy v budúcnosti nezopakovalo. Podľa mňa by sme si mali jeden druhému pomáhať všade na svete. Zničiť banky ako najväčších vykorisťovateľov. Každý človek by mal dostať fixný plat napr. 1000 eur momentálnej hodnoty mesačne ako štandard, plus to čo zarobí. Veď peniaze nie sú aj tak ničím kryté už minimálne 30 rokov, tak prečo ich nenatlačiť koľko je treba. Treba ich nemocniciam, školám a iným dôležitým inštitúciám, ktoré boli vytvorené v náš prospech, no teraz už slúžia iba zisku a nie nám. Na svete by sa mali vyrábať len kvalitné výrobky a pracovať by mal len ten kto chce. Veď naháňaním sa za ziskom tým, že sa vyrábajú nekvalitné zbytočné výrobky sa len ničia prírodné zdroje a devastuje planéta. Načo by mal každý človek pracovať a robiť to čo ho nebaví? Nech robí to čo ho baví, alebo nech nerobí nič. Ľudstvo tým, že produkuje zbytočne viac škodí samo sebe, než pomáha. Veď od priemyselnej revolúcie robia väčšinu fyzickej práce stroje. Spotreba materiálnych vecí by mala byť daná zákom a opotrebovaný tovar by sa mal recyklovať. Napr. načo si kupovať, alebo načo vyrábať vysávač, ktorý vydrží len pol roka. Lebo je lacný? Lebo sme dali prácu ľudom, ktorí ho vyrobili? Veď je to úplná hlúposť. Treba vyrobiť jeden kvalitný, ktorí vydrží. To isté s autami. Každý, alebo každá rodina nech má nárok na jedno auto a ak chce viac, nech si ho zaslúži napríklad tým, že sa zúčastní misie za zcivilizovanie Afriky a nie za jej vykorisťovanie a vyhladzovanie ako je tomu teraz. Samozrejme ak by mali všetky rodiny zrazu auto, tak by sme sa na cestách nepohli. Zase vidím len jednuché riešenie. Stavalo by sa viac ciest a to nad zemou aby neškodili zvieratám a čo sa týka znečisťovania ovzdušia. Už dávno sú vymyslené autá na iný pohon ako nafta či benzín, len vplyvom Iluminátov nebola povolené ich výroba. V mene zisku a moci z ropy sa vyrábali a vyrábajú autá s obrovskou spotrebou, ktoré znečisťujú planétu.
Jednoducho vždy je čo robiť na tejto planéte, ale nech to nie je v mene zisku, ale v mene ľudstva. Návod je v duši každého z nás. Ak treba peniaze nech sa natlačia. Každý nech má svoj štandard a kto chce mať viac, nech si to zaslúži prácou a populácia ľudstva nech je regulovaná zákonom a nie jedovatými výrusmi, kozmetikou a potravinami. Každý by mal mať max. 2 deti. Zmizne kriminalita, zhon, hyenizmus, bieda, hlad. Chamtivosť, závisť, ohováranie pretrvá, ale ubudne. Človek sa môže stať šťastným a harmonickým. Aby to dosiahol musí bojovať. Radšej zomrieť v boji za skutočné ideály, než ako vykorisťovaná ovca na nejakú chorobu, alebo vakcínu.


MuadDib   |   ip:95.102.30   |   2009-12-19  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavne si treba uvedomiť, že Sociálna poisťovňa nemá na dôchodky preto, lebo Čurindova vláda umožnila ľuďom odopierať Sociálnej poisťovni 1/2 svojich povinných odvodov a ukladať si ich na svoje súkromné účty.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-12-19  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak | ip:194.154.2 | 2009-12-15 (11:27)

sorry, ze az teraz. samozrejme, ze mam k dispozicii relevantne info!

"Podľa dostupných informácií, ktoré nepoprela ani pani ministerka financií, má súčasný prezident železiarní čistý príjem mesačne okolo 10 mil. korún. O príjmoch ďalších členov súčasného manažmentu tu nebudem hovoriť, ony sú niekoľkonásobne väčšie, ako boli príjmy manažmentu predchádzajúceho, takže v tom sme na jednom mieste. Pritom oproti minulosti sa vo VSŽ zhoršili priemerné platové podmienky asi o 7 % v nominálnych mzdách."

http://www.psp.cz/eknih/1998nr/stenprot/023schuz/s023004.htm

platok sdl o tom pise trochu inak. vraj to navrhol samotny rezes. iste! ten tak mohol navrhovat, bol rad ze nesiel sediet za katr!

"...najväčší majiteľ hutníckeho kombinátu Rezeš úzko spolupracoval s novou vládou na "konsolidácii" firmy. Rýchlo súhlasil s príchodom Gariela Eichlera na najvyšší post. Podľa nášho zdroja to bol on, kto sa vo funkcii predsedu dozornej rady s novým prezidentom VSŽ dohodol na manažérskej odmene takmer 10 miliónov Sk mesačne!"
http://www.noveslovo.sk/archiv/1999-21/str07.html

ad bana:

http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1192776

Autor: Laco Kapusta

Otázka: Prosím o odpoveď a žiadne vyhýbanie sa.
Ako vidíte budúcnosť diamantovej bane v Juhoafrickej republike, ktorá patrí/patrila? Slovenskej republike?
Aká bola vaša účasť pri rozkrádaní tejto bane? Kolujú vo verejnosti rôzne informácie.
Nikto ešte na túto otázku neodpovedal.

Ivan Mikloš: Viď odpoveď na otázku užívateľa s nickom Igor321.

Autor: Igor321

Otázka: Prijemny den pan Miklos,
co si myslíte o panovi vladimirovi pavlikovi, ktory Vas vo svojich clankoch spaja s podvodom na pána jozefa petrova v kauze diamantovej bane v jar? dakujem za odpoved

Ivan Mikloš: Myslím si, že pán Pavlík by mal vyhľadať lekársku pomoc.

miklosFan napísal:
Otázka: Mohli by ste priblizit Vase dojmy z konferencie Bilderberg 2005.

Ivan Mikloš, podpredseda SDKÚ-DS napísal:
Top stretnutie top biznis lídrov Európy a sveta. Veľmi dobrá neformálna diskusia.

MIKLOŠOVA VEĽPIESEŇ

Ja som Mikloš a ty nie,
len ja mám správne myslenie.
Moja vôľa preto zneje:
Kto je chudák, ten nech neje!

Nech sa neučí, kto nemá na školu,
veď mne retardi oči nekolú!
Zatvorím na Východe o pár škôl viac,
tak vyrovnaný rozpočet bude na mesiac!

A pacienti na kieho frasa
chcú sa liečiť znova – zasa?
Zatvorím špitály a operačky!
Vytiahnem rozpočet z ďalšej sra_čky!

Potravín ceny k nebesám
vynesiem národu len ja sám.
A kým dôchodci sa spamätajú,
nech v obchodoch Ameriku majú.

Zahľaden uprene do mrakov,
dusiac slovenských „mamtákov“,
urobil zo Slovenska Ameriku.
Žial latinskú, biedou až po Mexiku!

ci verim na banu?

ha, ja neverim miklosovi!!!


PeterButora   |   ip:91.127.22   |   2009-12-20  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Malokto vidi za oponu ako DavidLansky, naozaj velmi dobre zhrnutie, moja ucta.

Psychopati/satanisti v podobe slobodomurarov/iluminátov.

Katolicka cirkev je tiež infiltrovana, zial.
http://home.nextra.sk/olinko/index.html


kiwo   |   ip:87.244.20   |   2009-12-21  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemecký židia vládnu svetu,vlastnia viac kapitálu/penazí,majetku/než celý svet dokopy.Toto 1.percento ovláda celosvetovú moc.Smutné je jedine to,že väčšina ľudí o tom vie a nedá sa stým robiť vôbec nič.Pretransformovaný nemecký američania,vládnuca trieda zariadila skoro všetky vojny od roku 1900 do dneška.Neviem si vysvetliť ak židia ako vyvolený národ majú takú moc, prečo sú ovládaný SATANOM,či všetko čo konajú má zámer len k ich chúťkam a dokazovaniu aký sú nedosiahnuteľný a veľký.Každý spolok /ilumináti,freedomisti,slobodomurari,satanisti/a mnoho iných sú postihnutý tou najzákernejšou chorobou-pýchou a pretvárkou.Verím ,že božia moc je prostriedok ich skazy.Hovorí sa o poslednom kroku ,ktorý čaká ľudstvo a tým je zničenie náboženstva,cirkvy .Po tomto celosvetovom chaose sa svet dočká,v to čo si zaslúži.Tí ktorí veria sa nemusia ničoho báť,pretože len ozajstná viera zachráni človeka.Nosíš ju v sebe.


StanZoldak   |   ip:78.98.121   |   2009-12-21  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DavidLansky
Úplne mi hovoríš z duše, navyše, som za z tvojho článku aj priučil. Môj otec taktiež takto "vidí za oponu" a nedávno ma do týchto vecí okolo slobodomurárov "zasvetil".
Keby väčšina ľudí na svete takto rozmýšľala ...
Avšak kvôli tomuto manipulovaní masmédií a politiky to nie je možné.DavidLansky   |   ip:87.244.22   |   2009-12-21  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ako tak čítam reakcie, stále veľa ľudí vidí nadprirodzeno okolo toho čo sa deje okolo nás. Nie, stále treba opakovať každému nie je to tak, žiadne čary Satana či Boha. Ak v to uveríme, že sú to len ľudia, potom sa ich prestaneme báť a porazíme ich. Tí čo nás ovládajú sú ľudia z mäsa a kostí ako každý iný a ovládajú nás len strachom (strachom z nadprirodzena, strachom z pekla, strachom zo straty zamestnania a neschopnosti splácať hypotéku atď.) a strach je i to čo je ich hnacou silou, lebo sami sa boja o to čo vybudovali ich otcovia. Majú iba postupy a osnovy ako nás ovládať, ktoré zdedili po svojich predkoch. Koľko z vás sa pýtalo prečo sú policajti takí zákerní, keď mlátia ľudí na zhromaždeniach hlava nehlava. Odpoveď je len jedna: majú strach. Strach, že prídu o prácu a napr. nebudú môcť ďalej splácať hypotéku, úver, živiť rodinu atď. .

Ako som spomínal, rasista je len blázon a rasizmus je len prostriedok, ktorým nás taktiež ovládajú. Netreba hádzať všetkých do jedného vreca ako napríklad židov. Židia sa vyznačovali lakomosťou a chamtivosťou. Jeden rabín v Maďarsku vyhlásil pred asi 20 rokmi, že takmer celá spoločnosť už myslí ako židia a keď sa pozeráme okolo seba, tak je to pravda. Všade len honba za peniazmi a nič iné.

Nie sú však všetci židia zlí, sú len prešpekulovanejší, lebo boli vždy prenasledovaní a naučili sa skrývať a prežívať. Sionisti si zas myslia, že sú vyvolení Bohom a mi sme len odpad. Ich vodcovia ich ovládajú taktiež len strachom, strašením že mi bieli a všetci neverci im chceme len zle. Stačí si prečítať a pochopiť knihu: Lstí a klamem. Židia sú tiež len ľudia a nie všetci sú zlí, tí zlí ich len ovládajú. Ak by sa prestali ľudia báť, prestalo by zlo. Všetci by mali držať spolu proti strachu a zlu, bez rozdielu na farbe. Náboženstvo je tiež prostriedok k manipulácii a k strašeniu, ale vieru ľudom netreba brať, iba ju upraviť. Vynať z kabali, koránu atď úseky, ktoré označujú nevercov za podľudí. Biblia z nás zas robí poslušné, nečinné, slepé ovečky a nevercom sľubuje plamene pekelné. Peklo, ale nie je pod zemou, ale na zemi. Stačí sa pozrieť do Afriky. Tam nech sa narodia tí, ktorí hlásajú tieto náboženské bludy.

Moja teória, prečo sa to všetko deje je trošku zvláštna, ale aj tak si myslím, že prirodzená. Príroda je príliš silná a hrá s tým kto hrá pre jej plány. Silu prírody a jej zázraky môže vidieť každý v rôznych prírodovedných dokumentoch. Príroda nerieši či to niekoho bolí alebo nie ak sa ho potrebuje zbaviť. Je jasné, že ľudstvo svojím spotrebným spôsobom života a bezohľadným ničením prírody speje k zániku a hlavne sa nekontrolovane premnožuje. Príroda jednoducho nahrala tomu alebo tým, ktorí to chcú riešiť tak, že znižujú naše stavy propagovaním nezdravého spôsobu života, vypúšťaním karcinogénov do ovzdušia vody a potravín, vyvolávaním vojen, hladmorov, chorôb atď. . Príroda má svoj plán. Ak niekto príde s iným riešením ako znížiť populáciu ľudstva a zachrániť planétu, dá šancu jemu. Príroda nie je boh ani nadprirodzeno. Príroda je plán, ale nie osud. Za všetko si môžeme sami svojou nečinnosťou v riešení jej problémov s nami. Budúcnosť nie je daná, je len taká akú si ju sami urobíme. Ak príde ten kto nás povedie, verím že dostane od nej šancu. Pravda je v minulosti. Príklady: slobodomurár a bývalý prezident USA George Waschington dostal šancu od prírody preto aby posilnil moc slobodomurárov: zúčastnil sa mnohých bojov a vždy vyšiel bez zranení, dokonca sa stalo, že v jednej bitke prežil len sám. Kristus sa dostal na kríž, lebo sa opovážil postaviť židom. Neskôr kôli katolíckej cirkvy zomierali státisíce ľudí vo vojnách za Boha. Keďže históriu píšu víťazi, tak nie všetko musí byť pravda, no najsilnejší príklad vidím v Hitlerovi. Darilo sa mu až podozrivo dobre a vyhol sa mnohým atentátom. Príroda mu dala šancu. Zbavil ju 50tich miliónov ľudí. Boľševizmus ju zbavil ešte viac miliónov a dnešná iluminátska demokracia ju zbavuje denne hladom a vojnami ďalších ľudí. Pre prírodu sme škodná pokiaľ nebudeme mať pravidlá ako si ju vážiť. V súčasnosti vidíme okolo seba selekciu silnejšieho. Tak ako to je v prírode: silnejší prežije. Mi sme však dostali rozum aby sme si mohli pomáhať a netrpieť. Silnejší prežije má platiť pre zvieratá. Pre nás nech platí silnejší nech pomáha slabšiemu a lepšie nech sa má ten kto si to zaslúži šikovnosťou a pracovitosťou, ale nie na úkor toho, že devastujeme prírodu, alebo sa má niekto horšie, alebo zomiera hladom pár tisíc ďaleko či pod oknom v mraze.


kiwo   |   ip:87.244.20   |   2009-12-23  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemám žiaden predsudok voči iným a vôbec nie voči židom.Tí obyčajný si vytrpeli naozaj dosť.Len poukazujem na svet,a na to čo mňa osobne páli.Vyhlásenia ako redukovať svetovú populáciu,čo potrebuje ten a onen ,tá a tá krajina ma niekedy núti porozmýšľať či som naozaj taký malí a nikto.Je smiešne ak niekto zapredá svojich ,za učelom niečoho väčšieho.Financovanie vojen ako bola 2.s.vojna od zbohatlíkov ma núti myslieť či vyhlásenia ,ktoré počujeme sú len v teoretickej rovine alebo sa môžme tešiť na niečo väčšie ,čo nás čaká.Na planéte žije cca:6,5 miliardy ľudí,a ak niekto chce a vyslový plán o redukovaní na 5,5 miliardy,neviem kde sa stratí ostatok ľudí.Zachráni ľudí dajaká strata,a čo o 20.rokov.Moc ,peniaze robia zázraky,ale dokedy im my dovolíme robiť tieto zazračné špinstvá?Verím že je nás mnoho ktorý nie sme kúpený.Hovorí sa ,že je čas Satanovej vlády a on používa len to čo sa mu poddá.Verím že je nás zatiaľ dosť,ktorí odolávaju a vidia veci v pravom svetle.Boh je na našej strane a pomôže nám zachrániť nielen seba ale i ostatných.Príroda je čosi čo vytvoril boh pre nás,pomáha nám a pomáhať bude.Len chýba spätná väzba.To sa musíme naučiť azda všetci.PRAJEM všetkým veľa zdravia,rodinnej pohody a štastia./viac ako tým s Titaniku/


erika   |   ip:84.245.95   |   2009-12-23  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DavidLansky
Pan Lansky, mam priatela s podobnym zmyslanim ako Vy.. Pocas rokov co som s nim sa mi v mnohom otvorili oci, hoci on si mysli, ze ho moc nevnimam, opak je pravdou, vazim si ho a prajem mu aby mu tento pristup pohladu na svet..


erika   |   ip:84.245.95   |   2009-12-23  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..vydrzal:)


Fuco   |   ip:147.251.4   |   2010-01-16  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je smutne, ze tento problem sa skutocne vyriesi len prave zmienovanou obcianskou vojnou. A dovolim si tvrdit ze cigosi na to doplatia mnohonasobne viac (nemaju vyzbroj, vybavenie, prostriedky...). Policia, teror a raidy neonacistov budu na dennom poriadku. Uz sa tesim ako vyskusam moju novu zbran, ktoru si do par rokov bude musiet zaobstarat kazdy...


Jano   |   ip:94.112.16   |   2010-02-08  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ej Strážná veža už je tu!


Andrej   |   ip:87.197.99   |   2011-06-20  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcianska vojna na Slovensku urcite bude,to je viac nez iste.Slovensko je multikulturna krajina,co znamena zarucene problemy v buducnosti.Odlisne kultury,odlisna mentalita,odlisne spravanie,to je jednoduchy navod,ako zabezpecit v jednej krajine chaos a anarchiu.Problemom dnesnych laviciarov je ten,ze je malo neonacistov,proti ktorym by bojovali.D.Lipsic prednedavnom vyhlasil,ze ich je 3500.Ked sa cigansky problem nebude riesit,ich pocet samozrejme narastie a nasi "tolerantni"budu moct ukazovat,aki sme rasisti a fasisti.Mimochodom,ak je dnes takym hitom byt laviciar,otazka znie kto to je..skutocnost je,ze sa jedna o anarchistov,ich tuzbou je chaos,anarchia.Obcianska vojna je idealny prostriedok na tu ich vytuzenu anarchiu.Pravda ma vzdy dve strany,nenechajme pravo vyjadrovania len "tolerantnym"sfetovanym anarchistom..diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Podkožní implantáty se budou vyvíjet v Brně?

V Brně vznikne nové centrum vědeckého výzkumu. Poznáme až časem, jestli se bude jednat o pomoc lidstvu ve smyslu lepšího porozumění vyšším přírodním zákonům a jejich využití pro prevenci a léčbu, nebo jestli to jen posílí moc pharmaceutického průmyslu a současný alopatický přístup k léčení ve stylu "diagnóza - chemický lék".


skutočnost o Usama bin Ladinovy

10 způsobů, kterými vás policejní stát sleduje

Tvorba severokórejskej „reality“

Vzniká nové občianske politické hnutie "Priama ob...

Koučing prežitia sociálneho kolapsu

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ako také ovce

Hlinové vystúpenie v parlamente

V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4567 s