18. August 2019
    
Vystúpenie S. Miloševiča z roku 2000 - Dolezite.sk

Vystúpenie S. Miloševiča z roku 2000


  2009-08-06  (08:15)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vystúpenie S. Miloševiča z roku 2000„Pred druhým kolom hlasovania vás chcem oboznámiť so svojim videním politických pomerov a situácie okolo volieb v našej krajine, obzvlášť v Srbsku.

Ako je vám dobre známe, už celé desaťročie sa podnikajú úsilia s cieľom dostať pod kontrolu Západu celý Balkánsky polostrov. Väčšia časť tejto úlohy je vyriešená prostredníctvom dosadenia bábkových vlád v niektorých krajinách a ich premeny na štáty s obmedzenou suverenitou alebo vôbec bez akejkoľvek suverenity.

V dôsledku neprijatia takéhoto osudu pre náš štát sme boli vystavení tomu najrozmanitejšiemu nátlaku, akému len môžu byť vystavené národy v súčasnom svete. Rozsah a intenzita tohto nátlaku stále viac narastali ako plynul čas. Skúsenosti, ktoré rozvinuté krajiny nazhromaždili v druhej polovici 20. storočia, - pády vlád, provokovanie neporiadkov a občianskych vojen, skompromitovanie a likvidácia bojovníkov za národnú slobodu, privedenia štátov a národov na hranicu biedy, - zažila na vlastnej koži naša krajina a náš národ.

Udalosti, ktoré sa rozbehli okolo našich volieb, sú taktiež súčasťou organizovanej kampane očierňovania nášho štátu a národa, keďže predstavujú prekážku nastolenia absolútneho dominovania Západu na Balkánskom polostrove.

V našej spoločnosti už dávno existuje zoskupenie, ktoré pod názvom opozičnej politickej strany demokratickej orientácie zastupuje záujmy vlád, realizujúcich nátlak na Juhosláviu a obzvlášť na Srbsko. Toto zoskupenie v súčasných voľbách vystúpilo ako demokratická opozícia Srbska. Jeho skutočný pán však vôbec nie je ich kandidát na post prezidenta Srbska. Jeho dlhoročný pán je predseda Demokratickej strany a kolaborant z vojenskej aliancie, ktorý bojoval proti našej krajine. Nedokázal dokonca ani utajiť túto svoju spoluprácu. Ostatne, celej našej verejnosti je známa jeho výzva voči NATO – bombardovať Srbsko toľko týždňov, koľko je treba, kým jeho odpor nebude zlomený. Takže, na čele tohto organizovaného zoskupenia v súčasných voľbách stojí predstaviteľ armády a vlád, ktoré celkom nedávno bojovali proti Juhoslávii.

Predstavujúc ich záujmy, členovia tohto zoskupenia sľubovali našej verejnosti, že na čele s nimi Juhoslávii nebude hroziť žiadne nebezpečenstvo vojny alebo násilia, v krajine nastane ekonomická prosperita, značne stúpne životná úroveň, Juhoslávia sa vráti do medzinárodného spoločenstva a tak ďalej.

Mojou povinnosťou je oficiálne a včas upriamiť vašu pozornosť na to, že tieto sľuby sú klamstvá.

V skutočnosti je všetko celkom naopak, keďže práve naša politika garantuje mier а ich politika iba vedie k pokračovaniu konfliktov a násilia. Dôvod toho je nasledovný. Po nastoleniu vlády, ktorú podporuje, teda fakticky dosadzuje aliancia členských krajín NATO, Juhoslávia bude nevyhnutne rozdrobená. To nielen predstavuje zámer NATO, ale aj predvolebný sľub demokratickej opozície Srbska. Od ich zástupcov sme počuli, že Sandžak dostane autonómiu, o ktorú sa už desať rokov usiluje člen ich koalície Sulejman Ugljanin, hlava separatistickej moslimskej organizácie a ktorá fakticky oddeľuje Sandžak od Srbska. Ich sľuby taktiež sú spojené s poskytnutím autonómie Vojvodine, čo privedie nielen k oddeleniu tejto oblasti od Srbska a Juhoslávie, ale podľa všetkého aj k jej pripojeniu k Maďarsku. Podobným spôsobom od Srbska chcú odtrhnúť aj iné územia, obzvlášť niektoré pohraničné oblasti. Ich pripojenie k susedným štátom sa už dávno stalo témou sporov, ktoré neprestajne stimulujú predstavitelia národnostných menšín v Juhoslávii, s tým, aby napomohli pripojeniu našich území k susedným štátom, kde ich menšina predstavuje hlavný národ.

В duchu tejto politiky rozdelenia Juhoslávie by sa Kosovo stalo prvou obeťou. Jeho dnešný status by bol vyhlásený za legálny a definitívny. To je prvé územie Srbska, s ktorým by sa Srbsko muselo rozlúčiť, pritom neprechovávajúc ani len nádeje na to, že mu bude niekedy vrátené.

Územie, ktoré by si zachovalo meno Srbsko, by bolo okupované medzinárodnými, americkými alebo nejakými tretími vojnovými kontingentmi, ktoré by disponovali jeho územím ako vojenským cvičiskom a ako svojim vlastným majetkom, v súlade so záujmami tej strany, ktorej armáda by zaujala tieto pozície.

Počas uplynulých desaťročí sme videli veľa príkladov takého hospodárenia a jeho následky, obzvlášť v priebehu posledného desaťročia sú nasledovné: v mnohých krajinách po celom svete, bohužiaľ, v nedávnom čase aj v Európe, napríklad v Kosove, Republike Srbskej, v Macedónsku, v našom bezprostrednom okolí. Srbský národ by čakal osud Kurdov, s perspektívou rýchleho vyhubenia, keďže Srbov je menej ako Kurdov a ich pohyb by bol obmedzený na oveľa skromnejšie územia, než je to, ktoré už desaťročia obývajú Kurdi.Čo sa týka Čiernej hory, jej osud by bol zverený do rúk mafie, pravidla hry ktorej by mali občania dobre poznať. Každý, kto neposlúcha, alebo tým viac vzdoruje záujmom mafie, sa dostáva na zoznam osôb na odstrel, ktorý vylučuje právo na akékoľvek omilostenie.

Uviedol som túto predstavu o osude Juhoslávie pre prípad, ak plán NATO bude zrealizovaný v našej krajine a s cieľom upriamiť vašu pozornosť aj na to, že za podobných okolností, okrem straty územia a poníženia občanov, všetci budú vystavovaní neprestajnému násiliu. Noví vlastníci území bývalej, Juhoslávie ako aj okupanti územia, ktoré bude naďalej nazývané srbským, budú konať teror nad obyvateľstvom, ktorého územia sa zmocnia. Samotný srbský národ by viedol nekončiaci boj o obrodenie srbského štátu a o svoje zjednotenie v ňom.

…Nechcú mier a blahobyt pre Balkán, chcú aby to bola zóna neprestajných konfliktov a vojen, ktoré by im zabezpečovali alibi neprestajnej vojenskej prítomnosti. Bábková vláda takto garantuje násilie, zabezpečuje dlhodobú vojnu – čokoľvek, len nie mier. A iba naša vlastná vláda garantuje mier.

Ďalej. Všetky krajiny, ktoré sa ocitli v postavení obmedzenej suverenity, s vládami, nachádzajúcimi sa pod vplyvom zahraničných síl, sa rýchlo dostali do biedy. Do takej miery, ktorá vylučovala nádej na spravodlivejšie a humánnejšie sociálne vzťahy. Veľký rozkol na väčšinu žobrákov a menšinu boháčov – to je obraz Východnej Európy posledných rokov, ktorý všetci môžeme vidieť. Tento osud by neobišiel ani nás. Aj my by sme pod kontrolou a taktovkou vlastníkov našej krajiny rýchlo získali obrovský počet veľmi chudobných, perspektíva ktorých dostať sa z biedy by bola veľmi vzdialená a neistá. Menšina bohatých by pozostávala z elity pašerákov, ktorej by bolo dovolené byť bohatou za podmienky, že bude v každom ohľade lojálna vo vzťahu k tímu, ktorý rozhoduje o osude ich krajiny.

Verejný a štátny majetok by sa rýchlo transformoval na súkromný, ale vlastníkmi tohto majetku, vychádzajúc zo skúsenosti našich susedov, by sa spravidla stávali cudzinci. Neveľkú výnimku by tvorili tí, kto si kúpi právo vlastniť majetok cestou lojality a pritakávania, čo by ich vyviedlo za hranice elementárnej predstavy o národnej a ľudskej dôstojnosti.

Najcennejšie národné bohatstvá za takýchto podmienok sa stanú zahraničným majetkom а tí, ktorí ho doteraz vlastnili, v novej situácii budú slúžiť zahraničným firmám vo vlastnej vlasti.

Spolu s národným ponížením, rozdelením štátu a sociálnym krachom sa budú dať pozorovať rozličné formy sociálnej patológie, spomedzi ktorých sa prvou stane kriminalita. A to v žiadnom prípade nie je predpoklad, ale reálna skúsenosť krajín, ktoré prešli túto cestu, ktorej sa pokúšame vyhnúť za každú cenu. Hlavné mestá kriminality sa ani zďaleka nenachádzajú na Západe, ako to bolo kedysi, ale na východe Európy.

Pre náš národ je organizovaný zločin súčasnosti málo pochopiteľný, keďže sme po Druhej svetovej vojne až do 1990-tých rokov žili v spoločnosti, ktorá nepoznala kriminalitu.

A rozmach kriminality, ktorému by sa nedalo vyhnúť v krajine, ktorou by sme sa stali, stratiac suverenitu a stratiac veľké územia, tento rozmach by sa ukázal byť pre náš neveľký a nenavyknutý na kriminalitu národ nebezpečný rovnako, ako je pre spoločnosť a národ nebezpečná vojna.

Jedna z hlavných úloh bábkovej vlády – ak sa taká dostane k moci, - spočíva v zničení národnej uvedomelosti. Štáty, ktoré sú riadené zvonku, sa relatívne rýchlo lúčia so svojimi dejinami, so svojou minulosťou, so svojimi tradíciami, svojimi národnými symbolmi, svojimi zvykmi, často aj s vlastným spisovným jazykom. Nenápadná na prvý pohľad, ale veľmi efektívna a tvrdá selekcia národnej uvedomelosti by redukovala národ na niekoľko jedál národnej kuchyne, nejaké piesne a tance a na mená národných hrdinov, udelené potravinám alebo kozmetickým prostriedkom.

Jedným z nepochybných následkov obsadenia územia akéhokoľvek štátu zo strany superveľmocí v 20. storočí je likvidácia národnej uvedomelosti národa, žijúceho v tomto štáte. Zo skúsenosti takýchto štátov je vidieť, že národ je sotva schopný odsledovať rýchlosť, s akou začína používať cudzí jazyk ako svoj, stotožňovať sa s cudzími historickými činiteľmi, zabúdajúc na svojich, lepšie sa vyznať v literatúre okupantov ako vo svojej vlastnej, nadchýnať sa cudzími dejinami, nadávajúc pritom na svoje, podobať sa na cudzincov, a nie na seba samého…

Strata národnej prirodzenosti predstavuje obrovskú porážku akéhokoľvek národa, ale tomu je nemožné sa vyhnúť za existencie súčasných foriem kolonizácie. Okrem toho, táto nová forma kolonizácie vylučuje, vďaka svojej podstate, akékoľvek podmienky pre vyjadrenie myšlienok, prejavenie vôle.

Koniec koncov, vylučuje možnosť akejkoľvek tvorivosti. Podmanené štáty berú občanom, ktorí v nich žijú, právo slobodne vyjadriť svoj názor, keďže tento názor sa stretáva s despotizmom. Obmedzovanie slobodného myslenia – to je forma mučenia v krajine, ktorá stratila slobodu. А o prejavení vôle, prirodzene, nemôže byť ani reč. Prejaviť vlastný názor je prípustné iba v podobe frašky a realizujú to iba sluhovia zahraničných pánov.

Obzvlášť chcem zdôrazniť: štáty, zbavené suverenity, podľa zákonov hry sú zbavené práva na tvorivosť, obzvlášť na výdobytky v oblasti vedy. V tomto prípade vonkajšie sily financujú vedecké práce vedcov a rozhodujú o využití výsledkov ich výskumov. Závislé štáty, hoci aj majú vedecké laboratória a vedecké inštitúty, nevlastnia ich ako samostatné subjekty, ale sú iba ako filiálkami vedeckých centier v zahraničí, ktoré kontrolujú ich samých a obzvlášť úroveň rozvoja tvorivého myslenia a vedeckých objavov. Táto úroveň sa musí pohybovať v medziach dovoleného, aby neboli zasiate semená vzbury v okupovanej krajine a zotročenom národe.

V súčasnosti, pred druhým kolom hlasovania, členovia demokratickej opozície Srbska na prostriedky, získané zo zahraničia, uplácajú, vydierajú a zastrašujú občanov, organizujú stávky, neporiadky a silové akcie s cieľom paralyzovať výrobu a akúkoľvek činnosť a aktivitu. Všetko to sa pochopiteľne robí nato, aby v Srbsku boli zmrazené životné procesy, vysvetľujúc to tým, že život znovu začne prúdiť a bude sa rozvíjať dynamicky a úspešne iba vtedy, ak sa jeho organizovaním začnú zaoberať tí, ktorí tu predstavujú záujmy, projekty a ciele okupantov.

Naša krajina predstavuje suverénny štát, máme vlastné zákony, vlastné inštitúcie moci. Srbsko sa musí ubrániť pred inváziou, ktoré je preň pripravené s pomocou rôznych foriem podvratnej činnosti. A občania musia vedieť, že účasť na tejto činnosti, - úlohou ktorej je zabezpečiť zahraničné dominovanie nad našou vlasťou, teda jej okupácia, - ich robí historicky zodpovednými za búranie práva na existenciu vlastnej domoviny. Zverujúc svoj štát iným, cudzej vôli, rovnako zverujú do cudzích rúk aj svoj život a budúcnosť svojich detí a spoluobčanov.

Považoval som za svoju povinnosť varovať pred následkami činnosti, ktorá sa financuje a podporuje vládami krajín NATO. Občania mi môžu a nemusia veriť. Len by som bol rád, aby nebolo už príliš neskoro, keď sa presvedčia, že moje varovania boli pravdivé, teda vtedy, keď už bude ťažké napraviť tie chyby, ktoré občania napáchajú v dôsledku svojej naivity, omylov alebo povrchnosti. Ale tieto omyly bude zložité napraviť a niektoré z nich sa možno ani napraviť nikdy nepodarí.

Nevyjadrujem svoje názory takýmto spôsobom kvôli vlastnému prospechu. Dvakrát som bol zvolený za prezidenta Srbska a raz za prezidenta Juhoslávie. A zrejme každému, po uplynutí týchto desiatich rokov je jasné, že na Srbsko neútočia kvôli Miloševičovi, ale na Miloševiča útočia kvôli Srbsku. Moje svedomie je pokojné, ale nebolo by čisté, ak by som po desiatich rokov riadenia krajiny nepovedal svojmu národu, čo si myslím o jeho osude, v prípade žeby mu tento osud nanútil niekto iný, hoci už len preto, aby mu potom vysvetlil, že si takýto osud vybral sám.

Takýto omyl, - keď si ľudia vyberajú to, čo za nich vybral niekto iný, - je ten najnebezpečnejší omyl; a predstavuje hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol oficiálne obrátiť na občanov Juhoslávie s týmto prejavom.“

september 2000
Zdroj: www.chelemendik.skShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Lord X   |   ip:84.47.118   |   2009-08-06  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hranice statov maju byt tvorene podla narodnostneho (etnickeho) principu a podla zelania ich obyvatelov...

Ak na nejakom vacsom uzemi v state zije vyse 88 percent prislusnikov inej etnickej skupiny ktora ma vacsinu uz aspon 100 rokov a chce samostatnost, nie je spravne branit im v tom. Preto odtrhnutim Kosova suhlasim (okrem 3 hornych okresov). Ale dalej by delenie Srbska uz pokracovat nemalo, lebo na ostatnom uzemi maju srbi (viac-menej) vacsinu...

A v ziadnom pripade sa tato situacia neda prirovnat k madarom na slovensku ako nas niektori strasia, lebo madari nikde na vacsom uzemi nemaju vacsinu a este sa ich pocet zmensuje. Takisto na rozdiel od albancov drviva vacsina nechce ani autonomiu, a neziju v chudobe.

Co je ale dolezite, je nizka zivotna uroven a vysoka porodnost albancov, a z toho vyplyvajuca korupcia a kriminalita, ako sa pise aj v clanku. Toto treba riesit...

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Kosovo
http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia#Demographics


kalumet1   |   ip:85.237.24   |   2009-08-06  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chelemendik, choď si tie tvoje boľševícke stupidity vyšpľachovať domov k Uralu!


Dr.Gonzo   |   ip:217.75.87   |   2009-08-06  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ROTFL ten chelemendik co napise to perla... :))))))


longchi   |   ip:78.16.79.   |   2009-08-06  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  si zaujimavy idealista Lord X, ale mal by si sa zobudit z toho sna, ktory sme my snivali na zaciatku tejto hry. Veci uz davno niesu take ake si myslime a vsetko sa deje kvoli niecomu inemu a nie kvoli tomu, ze kolko inej populacie obyva dane uzemie! Toto sa tu deje v europskej unii potajomky, ale iste! A co si myslite, ze kto vyvola ustavne problemy medzi narodmi a krajinami!


Peter Szakal   |   ip:24.150.16   |   2009-08-06  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X

- hranice statov nemaju vobec existovat.
Hranice su jednym z dovodov, preco ludia manipulovany par chamtivcami ublizuju svojim blizkym

kalumetl
- pan Chelemendik ten clanok iba prelozil a v Milosevicovom prejave ziadna bolsevicka stupidita nieje. Podla teba ma pravo na nazor len niekto? Mal by si sa hanbit!


klifton   |   ip:91.127.19   |   2009-08-06  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre kalumetl: nechaj ho na pokoji, hovorí pravdu. radšej sa pozri do zrkadla a spýtaj sa kto si?


Lord X   |   ip:84.47.118   |   2009-08-06  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter Szakal - a co by si chcel one world government?
Hranice maju existovat, takisto ako staty so zvrchovanou vladou, aby si ludia mohli rozhodovat o sebe a nie niekto o nich kto je 100 000 km daleko, alebo minimalne preto lebo existuje jazykova bariera. Ale maju byt take, aby zbytocne neobmedzovali pohyb obyvatelov a ekonomiku. (napr. ako schengensky priestor je super, ale lisabonska zmluva je uz trocha moc...).

longchi - zas az taky idealista nie som, je celkom mozne ze kosovo bude teraz na tom ekonomicky este horsie a rozkradnute zapadnymi korporaciami, ale ved jeho obyvatelia si to tak zelaju.. a je to lepsie ako etnicke konflikty.. samozrejme ze oddelenie kosova hralo do karat aj roznym mozno pochybnym zaujmom zapadu, ale to nic nemeni na veci ze bolo spravodlive.


Hellp   |   ip:78.141.11   |   2009-08-06  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to smutne citat a najhorsie na tom je ze je to pravda. Ano sme uz len moderni otroci bohacov ja si to uvedomujem velmi dobre a uvedomujem si ze s tym bude treba aj nieco robit. Ale myslim ze este nie je cas. Ludia si musia trosku potrpiet, vazne to potrebuju. Zlo a dobro neexistuje je len uhol pohladu. Moj uhol pohladu to chape tak ze bohaci nam postavili pekne tazku prekazkovu drahu a neustale ju samozejme vylepsuju. Jej cielom je nas "naucit" nieco o sebe a myslim ze bude existovat tak dlho ako ju bude treba (este dlho ludia su povacsinou slepy). Ale som o tom presvedceny ze nakonci aj tak ostane len nemonetarny system pretoze je to to jedine co sme naozaj poriadne este nevyskusali ( vo vacsom mertiku ). Podla mna to pootvori dvere a ukaze cestu. :) Dovtedy Vam vsetkym prajem uspesne preliezanie prekazok a pekne sa pri tom rozculujte to robi veci samozejme tazsie namiesto si sprekazkami pomahat (bohaci to chapu ako podvadzanie a je to trestne :) ).


vojtech   |   ip:85.237.10   |   2009-08-06  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nech mu je zem lahká Slobodanovi,mal pravdu vo vsetkom co uviedol,stalo sa,a ak tu niekto si fakt myslí že ulupenie Kosova bolo spravodlivé,klobuk dole


sxg   |   ip:91.127.18   |   2009-08-06  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bože, veď to je len preklad, a radšej po dlhej dobe niekto z KGB ako dvadsať rokov CIA a Mossad.


kalumet1   |   ip:85.237.24   |   2009-08-06  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemám rád, keď agent FSB nám tu podsúva “múdrosti“ vojnového zločinca. Ak sa mám hanbiť, tak len za slovákov lezúcich do prdele takýmto chelemendikom.


sxg   |   ip:91.127.18   |   2009-08-06  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalumet1, aj tuto nájdeš chybu?:
Kolik ještě zahyne Srbů a Muslimů pro pološílené ideje o islámském státě, který se nikdy neuskuteční, protože to ani Západ nedovolí, protože si Západ přeje, abyste vy, Muslimové, zmizeli v bojích se Srby a Chorvaty.
Vy jste pokrevně nejbližší Srbům, protože jste vznikli ze Srbů. Copak váš přechod, vlastně přechod vašich předků k jinému náboženství, má z nás udělat nesmiřitelné nepřátele, když jsme vyrostli ze stejného kmene? Vy nemáte nikoho bližšího, nežli Srby. Kdykoli jste povstávali proti Srbům v prospěch někoho třetího, byla to i vaše i srbská katastrofa.
http://afinabul.blog.cz/0903/vzpominka-na-dr-radovana-karadzice
Jasné vojnový zločin ako tento:
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/175687-palestinske-ostrelovani-izraele-je-valecny-zlocin-uvedli-obranci-prav.html
Alebo ten v Osetii?


kalumet1   |   ip:85.237.13   |   2009-08-06  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže tieto ušľachtilé úvahy oprávnili srbov (pôvodne rusov) k bezuzdnému vraždeniu, ktoré má obdobu iba 2. sv. vojne. Aké ušľachtilé! Geneticky sú všetci z rusov pochádzajúci disponovaní k pocitu absolútnej nadradenosti nad všetkými - viď Gruzínsko, Srbsko-Bosna-Kosovo, k totaálnej svetovláde. Títo potomci normanov sa nikdy nezmenia, navždy budú hrozbou svojim susedom!


klifton   |   ip:91.127.19   |   2009-08-06  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre kalumetl: (bez toho l, by si mohol byť aj indianskou fajkou mieru :o))) ) Je hanbou nás Slovákov, že PRAVDU o nás a naších blízkych (Slovanoch) nám nehovorí Slovák, ale Rus, alebo Ukrajinec aj keď paradoxne člen Slovenskej NÁRODNEJ strany, a skutočnosť nezmeniš, aj keď ju bude hovoriť aj člen Hitlerjugend (Racinger :o)) ). Ak si myslíš, že tu niekto tomúto chlapíkovi lezie do riti, tak poviem za seba: radšej jemu, ako dajakým židákom, lebo ten je aspoň našej krvi.


pišta   |   ip:87.244.23   |   2009-08-06  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  che, niet sa čomu čudovať prečo Miloševiča odstránili, v podstate má vo všetkom pravdu


Raziel   |   ip:85.237.22   |   2009-08-06  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuj ty Lord X máš ty vôbec predstavu čo sú ty albánci zač , mám malu skusenosť s týmto národom a som rád , že som neobišiel ako niektorý srbský osadníci. Možno sú tam aj normálny ludia no večšina je to národ grázlov obchodníkov z drogami a našimi ženami. Neprejde veľa času a bude to tam vrieť znova . To nakoniec mocnosti potrebujú , ozbrojiť bandu vrahov aby robila nepokoje.Pekne si preštuduj dejiny a pozri sa na informácie aj z druhej strany a možno sa dopátraš pravdy kto vraždil ako prvý v tomto konflikte.


Lord X   |   ip:84.47.118   |   2009-08-06  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Raziel - ja som si plne vedomy co su albanci zac a neobhajujem ich. Naozaj je to neprisposobivy narod plny kriminalnikov a extremistov, ako vravis, a vrazdili aj prvi.
Nic to ale nemeni na fakte ze ich je tam drviva vacsina a som presvedceny, ze nasilu ich drzat v spolocnom state so srbmi by viedlo k ovela horsim etnickym konfliktom ako doteraz.
A neviem kde by to malo znova zacat vriet ked teraz uz v srbsku nie je ziadna odtrhnutiachtiva mensina, ktora by mala nejaku sancu uspiet, alebo mala na nejakom vacsom uzemi dlhodobu vacsinu.


Peter Szakal   |   ip:24.150.16   |   2009-08-07  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X
nie nechcem globalnu svetovladu
mal som na mysly len to, ze vyspele ludstvo nepotrebuje hranice, vlady a policie... ale ako citam net-diskusie, dozaista nam to nehrozi:-)


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-07  (07:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z diskusie

LordX napísal :
CAk na nejakom vacsom uzemi v state zije vyse 88 percent prislusnikov inej etnickej skupiny ktora ma vacsinu uz aspon 100 rokov a chce samostatnost, nie je spravne branit im v tom. Preto odtrhnutim Kosova suhlasim (okrem 3 hornych okresov). Ale dalej by delenie Srbska uz pokracovat nemalo, lebo na ostatnom uzemi maju srbi (viac-menej) vacsinu...

abz to v zápätí to vyvrátil :
>>A v ziadnom pripade sa tato situacia neda prirovnat k madarom na slovensku ako nas niektori strasia, lebo madari nikde na vacsom uzemi nemaju vacsinu a este sa ich pocet zmensuje. Takisto na rozdiel od albancov drviva vacsina nechce ani autonomiu, a neziju v chudobe.

Premeňme si to na drobné.
Postavil som s rodinou dom. Mám v dome podnájomníkov. Ja bývam z rodinou (4 osoby) dole a hore býva albánsky pár. Po čase sa albánskemu páru javí nespravodlivé, že nemôže využívať celý môj dom na výrobu a skladovanie heroínu. Začína mať, zatiaľ len verbálne nároky na jednu miestnosť dole. To odmietnem s odôvodnením že sú dvaja a majú takú istú plochu ako my štyria. Sused, američan (žije so ženou sám v 2x väčšom dome ako ja), ktorí je narkoman a albánec mu dáva heroín, ma príde poprosiť o jednu miestnosť navyše pre albánsky pár.
Vzhľadom k tomu, že verím v dobro, jednu miestnosľ mu prepožičiam, samozrejme zadarmo.
Tým ale spúšťam lavínu. Ani neviem kedy, zrazu je albáncov hore 8 a vrecia s heroinom nachádzam už aj vo svojej kúpeľni.
Volám políciu, susedov. Prídu, pozrú a skonštatujú, že som zlý človek, lebo ja sa s rodinou dole rozvaľujem a 8 albáncov sa tlačí hore.
Som odľud, fašista, nacionalista a neviem aký ešte -ista len preto, že sa snažím zachrániť svoj rodný dom a žiadam, aby tentokrát už 15 albáncov z neho vypadlo.
Začínam o sebe čítam v novinách a pozerám na seba v TV. Zisťujem že som netolerantný, že albáncov tam bolo pôvodne 25 ale ja som potichu zlikvidoval 10.
Teraz prichádza sused-američan. Ale z puškou. Reku ide mi pomôcť, spravodlivý a demokrat.
Pomohol mi.
Zastrelil mňa a moju rodinu.
Zmena vlastníka domu je prevedená na katastri bez problémov, lebo sused-angličan našiel záveť, kde dom odkazujem bratom albáncom.

Pozri si oficiálny film ČT Uloupené Kosovo. Potom sa hraj s percentami.
http://911blog.yweb.sk/forums/415/Dokument-Uloupene-Kosovo-zakazany-dokument-CT.html

kalumet1 napísal :
>> Takže tieto ušľachtilé úvahy oprávnili srbov (pôvodne rusov) k bezuzdnému vraždeniu, ktoré má obdobu iba 2. sv. vojne. Aké ušľachtilé! Geneticky sú všetci z rusov pochádzajúci disponovaní k pocitu absolútnej nadradenosti nad všetkými - viď Gruzínsko, Srbsko-Bosna-Kosovo, k totaálnej svetovláde. Títo potomci normanov sa nikdy nezmenia, navždy budú hrozbou svojim susedom!

Toto je výsledok degenerácie tvora nazývaného človek.
Toto je výsledok demokratického školstva.
Idiot, čo vie písať ale nevie čítať.


kalumet1   |   ip:91.127.17   |   2009-08-07  (08:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63: sám si výsledok totálnej bolševíckej degenerácie a pôsobiť na blba argumentami nemá zmysel.
Klifton: so zadosťučinením konštatujem, že lezba do riti je tvojím spôsom života, tak som ťa aj odhadol!


zloba   |   ip:78.99.60.   |   2009-08-07  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63 B R A V O !!!!!

kalumetl
"Nemám rád, keď agent FSB nám tu podsúva “múdrosti“ vojnového zločinca. Ak sa mám hanbiť, tak len za slovákov lezúcich do prdele takýmto chelemendikom."
Ty miluješ len múdrosti vojnových zločincov z tej druhej strany, Bush, Clinton, Allbright.....


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-08-07  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalumetl ti si nikoho neodhadol skorej bx som povedal ze Oli63 odhadol teba a to velmx presne ...chod sa porozprava zo srbmx ktorx to zazilx na vlasnej kozi a potom tu rozpravaj nejake nazorx, ja mam dost kamaratov co tam ziju a to co mx rozpravali bx sa sem asi nezmestilo a mozno niektorxm ludom bx s toho doslo zle...


klifton   |   ip:78.99.23.   |   2009-08-07  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalumetl: súhlasím s ostatnými tvojimi oponentmi v tejto diskusii, písať si sa naučil (to je zaujímavé), ale čítať nie.
Logika: úplne - .o)))


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-07  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 kamulet1

>>Oli63: sám si výsledok totálnej bolševíckej degenerácie a pôsobiť na blba argumentami nemá zmysel.

Vzhľadom k faktu, že nevieš čítať, by ti nasledovný článok mohol prečítať nejaký tvoj súkmeňovec-idiot, ktorý vie pre zmenu čítať a nie písať.
http://dolezite.sk/Profesionalni_bloggeri_a_uzitocni_idioti.html

Potom sa dozvieš, že diskutovať s tebou nemá význam.
Máš pravdu. Vo všetkom čo napíšeš. :)


kalumet1   |   ip:91.127.17   |   2009-08-07  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to, že tu čelím kôpke boľševíckou érou spracovaných jedincov ma tažko rozhodí. Ste nekonečne zamilovaní do svojich slovanských bratov a históriu chápete presne tak, ako vás učila moskva - perkrútiť a použiť. Pred rozmýšľajúcimi ľuďmi sa len strápňujete.
moon: skús sa raz spýtať pozostalých po srbskom vraždení a nie tých kamarátov, ktorí sa to možno zúčastnili.


zloba   |   ip:78.99.60.   |   2009-08-07  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Páni, ide do tuhého, kalumetl je na najvyššom stupni vývoja užitočného idiota. Okolo obeda tu chvíľku nebude, bude si búchať hlavičku s jarmulkou o zem.
Rozmýšľajúci človek pochopí, že ak ten čo schválil rezolúciu OSN č. 1244 a následne ju poruší, tak tu niečo neskutočne smrdí.


ZkurvenaVlada   |   ip:158.195.1   |   2009-08-07  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To co sa stalo v srbsku nema na svedomi cudzia mocnost ale Tito a srby samy ved v tejto krajine je co kopec to stat alebo aspon autonomia. Je pravda ze vo vojne zomrelo vela nevinnych ale to je vojna mali to rozdelit predtim a boloby sak ked albanci chceli kosovo mali im dat sirsiu autonomiu a boloby nemuseli umierat nevinny na oboch stranach. tie vase diskusie su niekedy az ubohe. Vojna je zla treba sa jej vyhnut za kazdu cenu aj za cenu stratenia suverenity. vid 2. svetova SR a CR sa vzdalo a v porovnani s Polskom tu bolo Svajciarsko. A nejaka akoze slovanska laska k rusom je blbost sak ked sa mame v laske ako slovania preco platime ceny zaplyn ako Nemci?


zloba   |   ip:78.99.60.   |   2009-08-07  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale notak, nezhadzuj to len na Tita a na Srbov. Ak si sa o to len trošku zaujímal, vedel by si, že sa to tam tiahne už stráááášne dlho a problémy s albáncami sa tam objavovali v pravidelných intervaloch.
To, čo je pre Srbov Kosovo Polje, to pre Slovákov Devín, Nitra, Tatry... Albánci majú nárok na Kosovo akurát tak počtom obyvateľov, ale svoju krv aj za Európu, takú ako ju poznáme tam nechali Srbi, či sa Ti to páči alebo nie.


kalumet1   |   ip:91.127.17   |   2009-08-07  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zloba: ako sa cítiš v koži neužitočného zmrda? pokecaj si od srdca so svojími slovanskými súkmeňovcami a mysli si, že máš aj pravdu...


zloba   |   ip:78.99.60.   |   2009-08-07  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalumetl choď už choď, lebo to tu len zasieraš. Nedal si jeden jediný overiteľný argument/fakt za tú dobu čo si tu. Odvádzaš od témy atď, viac o Tebe sa dá dočítať v príspevku od Oli63 o užitočných idiotoch.
Hlavička obúchaná? Sionista pošahaný.


Lord X   |   ip:78.99.169   |   2009-08-07  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63 - "CAk na nejakom vacsom uzemi v state zije vyse 88 percent prislusnikov inej etnickej skupiny ktora ma vacsinu uz aspon 100 rokov a chce samostatnost, nie je spravne branit im v tom. Preto odtrhnutim Kosova suhlasim (okrem 3 hornych okresov). Ale dalej by delenie Srbska uz pokracovat nemalo, lebo na ostatnom uzemi maju srbi (viac-menej) vacsinu...

abz to v zápätí to vyvrátil :
>>A v ziadnom pripade sa tato situacia neda prirovnat k madarom na slovensku ako nas niektori strasia, lebo madari nikde na vacsom uzemi nemaju vacsinu a este sa ich pocet zmensuje. Takisto na rozdiel od albancov drviva vacsina nechce ani autonomiu, a neziju v chudobe."

AKO som to tym vyvratil?? Ved som len pravdu napisal, ze tieto 2 situacie sa ani zdaleka nedaju porovnat. Napis podrobnejsie, lebo nechapem na co narazas...


Lord X   |   ip:78.99.169   |   2009-08-07  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63 - Uloupene Kosovo som videl... Co ti budem hovorit, obe strany pachali vojnove zlociny a obcianska vojna je vzdy zla, ale koren konfliktu bol v tom, ze Srbi si chceli nasilu udrzat uzemie s dlhodobou cudzou vacsinou. Albanske separatisticke snahy boli opravnene demografiou uzemia. Vox populi - vox dei!


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-08-07  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to kalumetl medzi mojmx kamaratmx zo srbska su aj albanskx srbx ktorrx nesuhlasili s txm co sa tam dialo a preto museli odtial utiect a ver tomuco rozpravali bx sa ti asi moc nepacilo ...kebx si niekto po nejako case robxl narok na tvoj pozemok a argumentoval bx txm ze ma viacej deti nez tx tak neverim tomu zze bx sa ti to pacilo...


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-08-07  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X nemas uplne tak celkom pravdu ...totiz albanci na to uzemie prichadzali postupne a txm ze srbx sa knim chovali ako kludom a dovolili im tam stavat domx tak sa samozrejme mnozili a mnozili az jedneho dna si povedali ze dosiahli kriticke mnoztvo a dalej si domxsli...


Lord X   |   ip:78.99.169   |   2009-08-07  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63 - ale samozrejme sukromne vlastnictvo je nad statnymi zaujmami, a vo fungujucom pravnom state by sa to co si opisal nemalo stat. Kosovo bohuzial fungujuci pravny stat velmi nie je...


zloba   |   ip:84.47.3.6   |   2009-08-07  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lord, presne ako píše moon, ked sa na cudzom území premnožíš, ešte stále je to cudzie územie a nie tvoje! V tom dokumente to jeden starý pán (srb) pekne povedal, bolo to asi takto: "táto zem, tento dom aj to nebo nad ním sú moje a nikto nemá právo mi to zobrať".


daro   |   ip:91.127.18   |   2009-08-07  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mal uplnu pravdu !a bude este horsie kim sa ludia nespametaju nasim vladam sa verit neda ,su skorumpovane a konaju len v svoj prospech !


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-08-07  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  obavam sa ze v najblizsich par rokoch sa dozijeme neprijemnxch prekvapeni... len dufam ze ich prezijeme vo zdravx..


Lord X   |   ip:78.99.169   |   2009-08-07  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zloba - ano, stary srb ma pravdu. je to predsa jeho sukromne vlastnictvo a to mu nikto na svete nemoze zobrat!
Bohuzial sa to v kosove casto deje a neschopna OSN sa len prizera.


sxg   |   ip:91.127.11   |   2009-08-07  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalumet1, nenadávaj mi do bolševikov, nie som žid, nenadávaj my do fašistov, nie som žid, ba ani do národných socialistov, pretože spolupracovali do roku 1933 so židmi, takže sa nadýchni a znova, kto som?


Peter Szakal   |   ip:24.150.16   |   2009-08-07  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: Kalumetl

...a históriu chápete presne tak, ako vás učila moskva - perkrútiť a použiť...

tak to by som ti prial vidiet ucebnice vytvorene kapitalistami v USA a v Canade.
To sa vola myskovanie mozgov! Nasi sudruhovia dejinotvorci boli prd.

Preco stale na niekoho nadavas? Moskva, Bolsevici...zamyslel si sa niekedy nad tym, aky rozdiel je medzi kaptalistami a bolsevikmi?
It is the same shit.


camila   |   ip:88.212.40   |   2009-08-07  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahojte všetci.Vidím, je tu len pánska jazda. Diskusia je divoká a skutočne poukazuje na schopnosť ľudí, pozabíjať sa pre všetko možné. Ja som vo veku, keď môžem porovnávať obdobia rôznych vlád. To čo je v článku preložené, je posledný výkrik. Ten človek cítil, že sa končí jeho éra a vlastne už nemá čo skrývať. To čo urobil za svojej vlády, nemožno pripisovať vždy len jemu. Niekedy je to o nátlaku, niekedy je to o dokazovaní sily, niekedy je to ako v tejto diskusii. Každý chce byť v pozícií toho najmúdrejšieho.Ale treba brať do úvahy krásne ponaučenie z biblie. Hoďte kameňom, kto je bez viny.Myslím, že premnoženie nejakého národa alebo etnika, ešte nezaručuje nárok obsadenia krajiny v plnom rozsahu znenia.To by sme sa doma veľmi čudovali, čo by sa tu dialo, ak by toto pravidlo malo platiť. Každý národ má právo na slobodu a vlastnú zem. Ale zemeguľa je pre takýto počet ľudí malá. To si určite myslia aj provokatérske skupiny, ktoré nahrávajú ako už niekoľkokrát bolo spomenuté Novému svetovému poriadku. Verím tomu, že celý príspevok smeroval práve k tejto myšlienke, ktorú nám Miloševič chcel povedať. A práve preto je dôležitá tolerancia a ochota podeliť sa, pomáhať si a skutočne žiť. Žiť ako ľudia. Otvorené hranice je jedna vec, dobrá pre obchod, ale ponúka aj iné nekalé možnosti. Nesmieme určite zabúdať, že práve na takýchto diskusiách sa zúčastňujú ľudia, ktorí nás majú len vyprovokovať a urobiť nám v hlave chaos. Všetci sme uvažujúci ľudia, preto je ideálnejšie najskôr počúvať, prehodnotiť a potom sa vyjadrovať. Je dôležité si uvedomiť, že nič sa už teraz nedeje bez príčiny. Ani štátne nepokoje, ani žiadna kríza, ani nič, čo by už dávno nemalo svoj scenár. Sledujte rôzne nezávisle televízie, porovnávajte správy, všímajte si rôzne konšpiračné teórie, aj keď Vám môžu byť na smiech, niekedy nám pomôžu pochopiť veci, ktoré sa dejú okolo. Nechcem sa hrať na premúdru, ale iba chcem povedať, že skôr ako sa hádať, by sme mali naše diskusie usmerniť k hľadaniu pravdy a riešenia. Ja viem, je to ťažké, ale stačí sledovať našu vlastnú politickú scénu a zistíme, že Miloševič akoby hovoril o našej krajine. My už dávno nie sme majiteľmi našej krajiny. Okrem pár zbohatlíkov je všetko v rukách cudzincov a EU. Sme zadĺžení po uši a bude horšie, kým bude Fico bačovať a každá vláda ako Jánošík. Je jedno, kto tam sedí, len sa kradne a meria od buka do buka. Tak je nutné zamerať svoju pozornosť, ako zachrániť to čo tu ešte zostalo. Ako nedovoliť žiadnej cudzej vláde, aby nám zbohatlíci a majitelia svetovej banky, rozkazovali ako máme žiť a kedy. Len toľko som chcela. Ospravedlňujem sa každému, kto bude mať pocit, že to sem nepatrí. Ale tento článok, nebol o Miloševičovi, iba o krutej pravde, ktorú aspoň raz vo svojom živote povedal a tá pravda bola, je a bude aktuálna pre všetky národy, pokiaľ sa nenaučíme spoločne si žiť na tejto malej plánete, ktorá už je aj tak dosť na nás nasratá a myslím, že príde čas,keď sa začne hnevať na plné obrátky. Potom nám bude jedno, kto sme a kde sme, keď budeme bojovať s hladom a chorobami. Prajem každému krásny deň a lepší pokec.


kalumet1   |   ip:85.237.18   |   2009-08-07  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg: ...si hejslovenský kretén!


sxg   |   ip:91.127.79   |   2009-08-07  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalumet1, dobré :D
...inak myslel som, že ma nazveš antisemita, ale prestrelku pri výklade, kto je semita si zrejme čakal. :D


kalumet1   |   ip:85.237.18   |   2009-08-07  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedno je isté: hejslováci s naširoko zavretými očami sa tu przentujú ako totálni antisemiti, antiamerikanisti a srbofili. Ako s takou verbežou, ktorá nič okrem tohoto neuznáva, pokojne a vecne diskutovať? Keď sa niekto opováží napadnúť ich milovaných “slovanov”, idú vyletieť z kože a častujú ma najsprostejšími urážkami. Do riti s vami, čvarga.


sxg   |   ip:91.127.79   |   2009-08-07  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dôkazy pre kalumet1 a iných:
http://afinabul.blog.cz/hledani?page=1&;query=Srbsko&search=ublog
zdroje sú pod článkom.


sxg   |   ip:91.127.79   |   2009-08-07  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2.Dôkazy pre kalumet1 a iných:
http://afinabul.blog.cz/hledani?page=1&;query=srebrenica+&search=ublog


sxg   |   ip:91.127.79   |   2009-08-07  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a také homemade video:
http://rutube.ru/tracks/1567721.html?v=9b4b501cc07e1573214c91501e4e3dc9


sxg   |   ip:91.127.79   |   2009-08-07  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podobnosť čiste náhodná:
Je tomu přesně rok, kdy gruzínsky prezident Michael Saakašvilli popichován svými "přáteli" ve Washingtonu vydal povel k útoku na Jižní Osetii a Abcházii. Domníval se, že to bude snadné vítězství, možná čekal, že mu jeho američtí kamarádi přikvačí na pomoc. Nepočítal ovšem s probuzením ruského medvěda.

To, co následovalo, byl výprask na holou. V desetidenní válce byla gruzínská armáda rozdrcena a Saakašvillimu nepomohla ani zásilka nových kravat ke žvýkání poslána z USA letecky expres do vlastních rukou pana prezidenta. Rusům se dokonce podařilo zajmout několik vozidel amerických poradců naložených až po vrch přísně tajnou vojenskou a špionážní technikou. Jako následek byli Američané nuceni v následných měsících měnit hesla a šifrovací kódy u svých šmírovacích družic.

Světová média dštila oheň a síru na ruského "agresora", ale to bylo všechno, co mohla dělat. Postupně, jak ubíhaly měsíce, musela přiznat tu a tam, že to nebyli Rusové, kdo v tom konfliktu byli agresoři.

Podívejte se na několik fotek z těchto dnů. Viz odkaz.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/fotogalerie/2009/08/06/valka-zblizka-lonske-krveproliti-v-gruzii-objektiv/


zloba   |   ip:84.47.3.6   |   2009-08-07  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalumetlov výrok, ktorý zároveň 3x poprel:
9:36 - "to, že tu čelím kôpke boľševíckou érou spracovaných jedincov ma tažko rozhodí."
11:52: "zloba: ako sa cítiš v koži neužitočného zmrda?"
14:46: "sxg: ...si hejslovenský kretén!"
14:55: " Do riti s vami, čvarga."

si úplne kľudný, pravdu máš :DDDDDDDDDD


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-07  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diskusia pod tymto clankom ma sklamala asi najviac zo vsetkych, ktorych som sa tu na dolezite.sk zucastnil. niekolkym z vas by som odporucil, aby sa nevyjadrovali k tejto problematike, ak cerpaju svoj nazor iba na zaklade informacii zo SMEtiarne, lebo potom s vami naozaj nie je rozumna rec.

zacnem pomerom srbov a albancov na uzemi kosova a jeho vyvojom.(albanci su za rokom vedeni ako prvi)

1899 48 % 44 %
1921 66 % 26 % (je zjavne, ze srbov postihla 1. svetova vojna viac)
pomer sa viac menej nemenil az do:
1961 67 % 27 %

"Po vojne prišiel Josip Broz Tito, ktorý sa stal pánom Juhoslávie. Počas jeho vlády trpeli znovu hlavne Srbi, do Kosova boli premiestňovaní etnický Albánci. Srbi boli presídľovaní ďalej na sever. Ich domovi boli dávané Albáncom. Počet Srbov žijúcich v tejto Srbskej provincii sa začal neustále zmenšovať a naopak počet etnických Albáncov drasticky rásť."

niet divu, ze tito robil to co robil. bol to rodeny chorvat a to nebol prvy priklad ich nevrazivosti k srbom. vid ante pavelic a jeho ustasa pocas druhej svetovej vojny (holokaust jak oci).

na druhej strane mame meno vrchneho predstavitela albanska, envera hodzu a jeho sen o velkom albansku. sucastou velkeho albanska malo byt aj kosovo. tito suhlasil: "Kosovo was Albanian". enver hodza spravil z albanska najchudobnejsiu krajinu v europe a tento jeho uspech do dnesneho dna zostal neprekonany. pri lenivosti etnickych albancov v kosove je pravdepodobne, ze oni tento jeho uspech prekonaju. takmer 70% miera nezamestnanosti a mafia vo vlade tomu dava dost dobre predpoklady!

pred hodzovym systemom skazy utieklo z albanska udajne na 1 000 000 albancov. skuste hadat, kde by ste ich, pripadne ich potomkov dnes nasli!

ano! vacsinu v kosove.

nie je ani tajomstvom, ze preco boli USA, EU, NATO, pripadne lichvar soros taky akcny v akcii kosovo. je tam tolko nerastneho bohatstva, ze az na par krajin ho moze zavidiet cely svet. a o drogach tu uz zmienka bola.

a aby niektori z vas boli konecne v obraze, tak odporucam dat do googla nasledovne:

"racak massacre"

jeden tip:

http://www.slobodneunas.estranky.cz/clanky/juhoslavia/ako-v-kosove-podviedli-usa_-nato-a-zapadne-staty-


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-07  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 kri

Pre idiotov ktorí vedia čítať si mal začať odkazom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kosovo
a nie percentami. Percentá obyvateľov nevyjadrujú historické súvislosti.
Ináč súhlas.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-07  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K histórii Kosova.
Toto je zrozumiteľnejšie.
http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/clanek.phtml?id=1152627


Peter K   |   ip:91.127.9.   |   2009-08-07  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Oli63: Podľa teba má zmysel blbcovi vysvetľovať, že je blbec?


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-08  (07:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemá.
To je len zotrvačnosť. :)


ANONYM   |   ip:195.168.4   |   2009-08-10  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem naco sem chodia provokovat obrezaní.Ved mate tolko stranok kde sa docitate tu vasu "pravdu".

Pre LORD X-hm dobra logika,takze ak to sledujes iste vies ze EU bude coskoro moslimska,podla teba to je v poriadku,ok.A casom mozme aj to nase Slovensko dat ciganom.

Oli63 : vsetka cest,ale tento vyrok je nadherny snad sa to neda ani krajsie povedat:
Toto je výsledok degenerácie tvora nazývaného človek.
Toto je výsledok demokratického školstva.
Idiot, čo vie písať ale nevie čítať.

:-))))))) S dovolnim by som ho rad niekedy pouzil pri diskusii


longchi   |   ip:78.16.125   |   2009-08-10  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oli a camila maju pravdu!!! Ludia nemozme sediet na riti a hadat sa s obrezanymi, ze kde je pravda, ked ju tu citame kazdy den!!!! Nieze povstan slovac, ale vstante ludia a pochpte, co sa tu deje! Bavime sa o tajnych veciach a nechceme ich prijat na druhej strane, nemozme byt taki sprosti!! Hodiny tykaju a zachvilu nam odbiju novy svetovy poriadok v ktorom sa uz pomaly, ale coraz istejsie nachadzame! Neverte zidom, aj ked mili su ku vam!!!


sxg   |   ip:84.47.50.   |   2009-08-10  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://korannovyzakon.blog.cz/


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-10  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 ANONYM

Kedykoľvek a kdekoľvek, bez uvedenia zdroja. :)


stryco byco   |   ip:89.173.15   |   2009-08-11  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Éden nemenovaný herco z Hollywoodu v edném filmu povídál a fčil bych ho citúvál, že :"zabi edného človéka a si vráh, zabi ich milión a si dobyvátel", takže není co řešát.


Lorenzo   |   ip:82.193.26   |   2009-08-29  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Your report is very interesting indeed.
I invite You to see my Italian-Estonian site http://www.pillandia.blogspot.com
You'll find a rich collection of photos of political borders from all the world.
Best wishes!
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Fidel Castro sa domnieva, že Izrael nebude prvý, kto zaútočí na Irán

Podľa predpokladu vodcu kubánskej revolúcie Fidela Castra - Irán by sa nemal báť útoku zo strany Izraela, pretože Izraelčania nezaútočia na túto krajinu prví.


Obama spustil klimatickou válku

Proroctvá sa napĺňajú

Zastánci legalizace se dočkali

Lež o dvou věžích – pokračování II. a III.

Run from the cure / Útěk před lékem - cz sub

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3431 s