17. August 2019
    
Vývoj kresťanstva - Dolezite.sk

Vývoj kresťanstva


  2011-09-09  (16:17)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vývoj kresťanstva

Nič tak nezvráti ľudskú spoločnosť ako moc, a úplná moc zvráti úplne...

 

Keď Judaizmus klesol na svoje dno v Judei  (tým že sa oslavoval  Sabat namiesto Boha, opovrhovalo sa inými národmi, chýbala láska, a jestvoval úplný nedostatok vedomostí o duchovnej ceste), božský martýr Ježiš Kristus prišiel do tejto zeme a obetoval sa za duchovnú spásu ľudstva - prostredníctvom obnovenia Pravdy.    Dal ľudstvu učenie o Bohu a o láske - ako prostriedkov pomocou ktorých sa dopracovať k porozumeniu Stvoriteľa a priblížiť sa k nemu.   Za tým sa vydal do rúk katov, bol mučený a ukrižovaný, ale potom, čo ho zobrali dole z kríža, jeho povedomie projektovalo predstavu jeho tela, ktoré sa zjavilo niekoľko krát pred jeho apoštolmi, aby im dokázal nesmrteľnosť povedomia.

 

Židovskí nasledovníci Ježiša, včítane väčšiny jeho verných apoštolov, začali rozširovať Jeho učenie v Rímskej ríši , v Arabských krajinách, v Indii a pravdepodobne aj v Číne.  Medzi miestami kde učil a krstil apoštol Ondrej boli aj južné oblasti Ruska.

 

Väčšina Ježišovych nasledovateľov žila v obrovskej Rímskej ríši, ktorá zahrnovala aj Judeu a Byzanciu (Grécko). Spočiatku rímske úrady tvrdo prenasledovali a zabíjali kresťanov.  Situácia sa zmenila vo štvrtom storočí nášho letopočtu, počas vlády cisára Konštantína, ktorý rozpoznal politické možnosti za silou kresťanstva a začal ho ustanovovať ako oficiálnu štátnu vieru.

 

Od toho bodu začalo dochádzať k zlomu v charaktere samotného kresťanstva…

 

Je to jedna vec, keď je duchovné hnutie prenasledované a jeho členovia, a hlavne vodcovia, sú kruto trestaní - a je to úplne iná vec, keď sa také hnutie stane štátnou vierou, aktívne členstvo v ktorej zabezpečí jednotlivcovi moc nad ľuďmi a obsype ho materiálnymi vymoženosťami. 

 

V súčasnosti sú už historicky doložené etapy, ktoré viedli k ustanoveniu kresťanstva ako štátnej viery.  Hlavne jestvujú dôkazy o rozbrojoch, ktoré jestvovali medzi biskupmi, ktorí nimi prejavovali svoju nesmiernu kresťanskú lásku už k počiatočnej  sláve štátnej cirkvi: vyhlasovali anatémy (zatracovanie) jeden na druhého, organizovali vraždy, fabrikovali falošné obvinenia jeden na druhého cisárovi a žiadali ho, aby dal popraviť konkurenciu… .

 

Počas jednej zo „synod” (Nikénskej) situácia vraj prebiehala takto:

 

„… Biskupi a patriarchovia, ktorých úlohou je nastoliť kresťanstvo na neochvejnom základe, sa zďaleka nechovajú podľa ľudových predstáv o kresťanstve.  Niektorí boli takmer nahí, so zauzlenými vlasmi a strapatými bradami, niekoľko ich prišlo odetých vo zvieracích kožiach, zatiaľ čo všetci vyzerali morbídne a vysilene z veľkej chudoby a pokánia.  Niektorí boli natoľko slabí, že sa nedokázali pohybovať bez pomoci, pričom každý z nich prejavoval iný temperament, ako odraz spôsobu životov, ktoré viedli.  Niektorí prejavovali pokoru, iní sa zdali byť mierumilovnými, mnohí sa radi hádali, zatiaľ čo tam boli aj takí, čo boli mimoriadne agresívni”.

 

Nikénska „synoda” nariadila, aby bol každý, kto by čítal alebo vlastnil Ariove písma popravený.

 

Tak sa stalo sa, že to boli práve tí „agresívni” jednotlivci, ktorým sa podarilo získať vedúce pozície, a nasledovne sa títo zbavili pokorných a oddaných kresťanov ohováraním,  telesným násilím, a ak sa vyžadovalo, aj vraždami.

 

Boli to oni, kto rozhodol o obsahu Nového Testamentu, pričom sa do neho dostali písma, ktoré sa nezdajú byť kresťanskými: Listy Judovi a Jánovi, a tiež tie výňatky z listov Pavla, ktoré boli napísané v neprijateľnom moralizujúcom judaistickom štýle, a nie v štýle Ježiša Krista.

 

Súčasne „agresívni” nezačlenili do Nového Testamentu jedno z najcennejších evanjelií — Filipa, pretože ho nedokázali pochopiť; a navyše toho, jeho obsah odhaľoval ich vlastnú predajnosť a duchovné zlyhanie.

 

(Ľuďom sa povedalo, že biblia je vraj kniha, ktorej autorom je samotný Boh  — že je to „Bohom podnietená” kniha.  Ale ani len Ježiš Kristus s tým nesúhlasí — a teraz vidíme, prečo.)

 

Tá časť učenia Ježišovho, ktorá hovorí o vývoji Duše, bola zakázaná počas týchto počiatočných „synod”.  Tým sa z písma vytratil zmysel stvorenia materiálneho sveta, ako aj inkarnácie ľudí a zvierat —  vlastne celá podstata existencie sa stala nevysvetliteľnou na základe teologickej teórie, ktoré bola zvrátená týmito agresívnymi hlupákmi.

 

Výsledkom je to, že dva tisíc rokov po inkarnácii Ježiša Krista „kresťanskí” teológovia nedokázali vysvetliť zmysel života ani len sebe samým, kdežto ešte niekomu inému.

 

Ale toto malo položiť základy konštrukcie celej metodológie duchovnej práce, na ktorej sa mohli budovať ďalšie hodnotné poznatky… .

 

Navyše, slovo Ježiša Krista, ktoré obsahovalo popis Boha - Otca tiež nebolo zahrnuté do Nového Testamentu pre nevedomosť „agresívnych”.  Výsledkom je to, že celá biblia neobsahuje popis Boha - Otca!  Ale čo je to za vieru, keď ešte aj popis Boha z nej chýba?!

 

Skromný postoj k sebe samému a láska (v podobe súcitu, ohľaduplnosti  a starostlivej pozornosti voči druhým) — ostali iba oslavovanými predstavami prvotných dejín skutočného kresťanstva, popísaného vo Filokálii” (alebo láske k dobru, kráse a cnosti, známej z východnej cirkvi) a v niektorých iných knihách.   Každodenné činy tých, čo patrili k vládnucej cirkvi, boli úplne iné.   

 

Cirkevná doktrína sa časom vyvíjala.  Avšak nie smerom k metódam porozumenia Boha a priblíženia sa k Nemu v zmysle kvality Duše.  Práve naopak!  Agresívni” vytvárali novú doktrínu tak, aby im umožnila zotročiť a priniesť do svojej nadvlády kongregáciu, a aby mohli nútiť ľudí podporovať svojich duchovných predstaviteľov” materiálne, zatiaľ čo by ľudia bledli a triasli sa pred svätými otcami” a vysokopostavenými patriarchami…

 

Nová doktrína sa zakladala na týchto predpokladoch:

 

Človek je úplne nehodnou bytosťou, beznádejne stratený vo svojich hriechoch  — nielen tých, ktoré sám spáchal, ale už prvotne v hriechu Adama a Evy… Preto sú všetci ľudia predurčení pre život v pekle.

 

Jediným spôsobom ako sa zachrániť, je pevne dodržiavať príkazy cirkvi (nakoľko všetky ostatné viery pochádzajú od Satana). Treba navštevovať cirkevné svätostánky, prispievať k živobytiu kňazov, hlásiť im svoje hriechy, a zúčastňovať sa prijímania.  Ináč má človek miesto v pekle zaistené!

 

A ktože sú títo kňazi?  Sú to ľudia, ktorí prostredníctvom vysviacky” — údajne získali mimoriadne postavenie prostredníkov medzi Bohom a človekom.  Jedine prostredníctvom ich príhovoru môže človek získať milosrdenstvo Božie a zachrániť sa od pekla.   Potrebné je tiež slúžiť cirkvi” dôsledne — materiálne a, ak sa žiada, — aj zbraňami.

 

Navyše človek má tiež povinnosť zmierňovať utrpenie svojich príbuzných a priateľov — Tých, čo zomreli, a teraz žijú v pekle, samozrejme.  To isté sa týka tých, čo ešte žijú, ale sa dostali do problémov.  Za účelom ich spasenia je treba objednať (za platbu) mimoriadne služby — za pokoj niečej Duše” alebo na uzdravenie”.

 

Taktiež je treba krstiť deti.  Je to absolútne potrebné!  Čo ak dieťa zomrie bez toho, že by bolo pokrstené — takmer určite by išlo do pekla, v takom prípade.  Krstenie detí je ďalšou službou za ktorú sa platí.  To isté platí o cirkevnom pohrebe, ktorý vraj prináša určité výhody pre tých, čo zomreli!  Ako môže niekto očakávať, že Boh by bol natoľko primitívny, že by nemiloval tých, čo sa nepodrobia takýmto rituálom?!

 

Takýmto spôsobom agresívni”, ktorí nadobudli moc prostredníctvom sebeckých klamstiev, využívali lásku k blížnemu svojich veriacich, zatiaľ čo si zabezpečovali peniaze a moc sami pre seba.

 

Jeden z najúčinnejších trikov agresívnych” bolo prehlásenie pohlavnej lásky za hriech, dokonca za mimoriadne vážny hriech.  Vzťahy medzi pohlaviami nemohli byť celkom zakázané zo zjavných dôvodov, ale ľudom bolo treba dať povolenie kňazov na to, aby im bolo dovolené ich udržiavať — napriek tomu, že Boh k tomu cirkvi nikdy nedal právomoc!

 

Hlavne ženy, ktoré vstúpili do pohlavného vzťahu bez povolenia agresívnych” sa stávali obeťami mimoriadneho poníženia.  A deti, ktoré inkarnovali prostredníctvom tiel takýchto matiek boli na život označené ako  nelegitímne”.  Nebolo povolené ich krstiť — čím sa im odopreli všetky práva, včítane práva cirkevného sobáša a založenia legitímnej rodiny.   

 

Došlo k ustanoveniu kultu pohlavnej nedotknutosti Márie — matky Ježišovej — ktorá vraj niesla plod a dokonca porodila Ježiša bez straty panenstva.  Panny sa začali nazývať „nevinnými”.  Preto sa všetky ostatné ženy — bez ohľadu na to, ako k „tomu” došlo — považovali za vinné.  Ženy, ktoré stratili svoju „nevinnosť” bez povolenia cirkvi museli znášať opovrhovanie a „kresťania” ich považovali za menejcenné, za nesmierne hriešne („smrteľne hriešne”, dokonca). Také ženy boli úplne závislé na modlitbách „kňazov” ohľadom ich spásy…

 

…Dobre známou skutočnosťou, ktorá najjasnejšie dokazuje zločinecké sebectvo „agresívnych” ktorí ovládali katolícku cirkev, bola možnosť otvorene si kupovať  „odpustenie hriechov”… .  Ľuďom sa dávali za tým účelom vyrobené potvrdenky o platbe, zvané „odpustky”.  Boli to „certifikáty” ktoré mala Duša predložiť Bohu na  „druhom svete”?

 

Ľudia si mohli kúpiť odpustky za hriechy ktoré ešte nevykonali — pre akékoľvek hriechy! — Pokiaľ len platia!  Len plať, kúp si Božie odpustenie — a pokračuj v hrešení, niet sa čoho báť!  Potom plať zase — a pokračuj v akomkoľvek hrešení!  Plať, plať, len plať!…

 

Doslov: Veľa sa už napísalo o zločinoch kresťanskej cirkvi spáchaných počas 18 storočí jej existencie.  Podľa Katarov najväčším zločinom kresťanskej cirkvi nebolo mučenie, vraždy, dokonca celé genocídy národov, lebo vývoj bol potrebný a každá statočná Duša si vybrala taký osud, aký najlepšie prispel ku konečnému blahu každého, tak ako si to aj zvolil Ježiš Kristus keď upozornil na Božie učenie o láske, pred 2000 rokmi.  Podľa Katarov najväčším zločinom cirkvi je krivé použitie Kristovho mena na ospravedlnenie a dokonca zdôvodnenie týchto zločinov a to, že svojimi činmi a príkladom cirkev okradla ľudstvo nielen o úprimnú vieru v Boha, ale aj o svedomie.

 

Katari nikdy neurážali úprimných kresťanov akejkoľvek denominácie, dokonca mnohí ich vodcovia vyšli z radov ortodoxných katolíkov.

 

Z bolesti ktorú svet prežíva ako výsledok, zmúdrie. Nová generácia Duší sa naučí nasledovať Krista nielen slovami, ale aj svojimi každodennými skutkami, a tým sa aj jej utrpenie oproti skorším generáciám na Zemi zníži.  Návrat Krista na Zem v tomto období sa dlho predpovedal.  Len tí, čo ho nosili v srdci, ho počujú a vidia.

 

Vladimir Antonov, z angličtiny, http://www.godspeakstoday.info

 

editované.

Doslov, Corascendea.


Dr Corascendea Cathar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-09-09  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chudák písmenká že aj takéto bludy musia znázorňovať ako tento článok


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-09  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mapovanie vývoja tejto v histórii ľudstva smutne známej organizácie by za dobu jej pochybnej existencie zabralo bezpochyby tisíce strán. Bolo by to však neveselé čítanie. Smutné a tragické. Smutné preto, lebo hoci príroda a evolúcia postavila človeka na vrchol tvorstva, ten trestuhodne dar svojho mozgového potenciálu zneužil na vymýšľanie abstraktných modiel. Zjednodušil si život klaňaním sa vymysleným trtkom, ľahkovážne zahadzujúc fakt, že on je pánom iba sám sebe. Dokonalé je iba nič, no napriek tomu štatistickým odhadom 97% populácie na Zemi verí nejakej nehmotnej mátohe a jej
pripisovaným zázrakom. Veru, smutný pomer tuposti k zdravému rozumu! Celé je to tragické preto, lebo v mene takýchto duchárin zomrelo násilím nepredstaviteľné množstvo ľudí. Vojny sa síce viedli aj predtým, no tentoraz bol na ich rozpútanie vymyslený "vyšší princíp", alebo na ospravedlnenie univerzálna veta - "naša modla XY to dopustila, aby nás skúšala..." Ale vráťme sa k meritu článku. Budem citovať svoj iný nedávny príspevok - čo láskavý čitateľ isto zhovievavo prepáči - keďže na tomto fóre sú i pacienti do nemoty kopírujúci úryvky rozprávok z veľkej knihy stáda. V mojom prípade aspoň nejde o plagiát: Prezentovaná organizácia a jej odnože sú existenčne založené iba na domnienkach a dogmách, účelovo pospájaných do bizarného celku. Sama o sebe nie je zdrojom žiadneho poznania, pokroku či úžitku. Akoby aj mohla! Je to obor na hlinených nohách, podoprený barličkou iracionálnej viery. Je to však veľmi účinný propagandistický nástroj na udržiavanie poslušnosti a strachu slabších jedincov,v čom je skryté najväčšie nebezpečenstvo pre samotné ľudstvo. No predovšetkým je to jedna obrovská nezdanená banka. Najpozoruhodnejšie je, že duchovne zotročené a poddané ovce nikdy svojho najvyššieho bossa živého nevideli. Majú jeho podobizne, navrhnuté podľa idylických predstáv, no v skutočnosti ho zastupuje vždy iba starý roztrasený prokurista vo Vatikáne. Otázne je, prečo takáto nedôveryhodná anachronická organizácia ešte stále straší v civilizácii 21. storočia...


jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-09-09  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kedy už pochopí ateista že tie križiacke vojny a ine násilnosti spôsobili len a len ľudia ako on a jemu podobný...ved v biblii jasne stojí prikázanie že nezabiješ ! ktorý veriaci človek potom mohol konať násilie ? žiaden ... aj tí "veriaci" čo v mene pánovom konali, nikdy veriaci neboli!


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-09-09  (22:01)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Najviac zarážajúce na tejto doméne je fakt, že články o kresťanstve obyčajne píšu veriaci ateisti, ktorím sekundujú satanisti. Význam pseudonimu pandemónium znamená "souhrn zlých duchů, démonů,sídlo démonů, vláda démonů".A to asi tak vystihuje túto doménu, ktorá si hovorí dôležité.sk pokiaľ píše o kresťanstve. Jednoducho cieľom článkov aj diskusie k nim je zdiskreditovať a sprofanovať vieru v Boha a kresťanstvo anblok.

A teraz k meritu veci.Autor veriaci ateista nepoznajúci absolutne obsah Biblie v článku jasne napísal, že k všetkým exesom v takzvanom vývoji kresťanstva došlo od Nicejského koncilu v roku 325 n.l., ked sa pričinením neznaboha Konštantína etablova RKC ako štátne náboženstvo Rímskej ríše. Pravá cirkev Kristova nevesta zostala celé dejiny nepoškvrnená na rozdiel od prostitutky, ktorá sa za kristovu nevestu predstavovala ale skutkami opísanými v článku ju zároveň popierala. Kristus tento vývoj predpovedal v známom podobenstve o "pšenici a kúkoly". Kto chce ten si ho môže prečítať v Matúšovom evanjeliu 13 kapitole. Vývoj kúkolu bol zmapovaný dokonale v histórii ľudstva a predpovedaný otrasný hanebný koniec ho neminie. Opísaný je v Zjavení 18 kapitole.

Preto všetky tieto články majú jediný cieľ, odradiť aj zvyšok ľudí, ktorí by chceli poznať pravú kresťanskú vieru a cirkev , hádzaním do jedného vreca s duchovnou smilnicou a jej nemanželskými deťmi, rôznymi falošnými sektami kresťanstva na čele s RKC.Pisateľ veriaci ateista aj pandemonium sú modernými GMO kúkoľom v odbornej literatúre označený ako "mátonoh mámivý". Ich argumenty vyzerajú na prvý pohľad vábivo, mámivo a logicky, ale pod ťarchou dôkazov z Biblie , sa ukážu ako samé klamstvá, ktorými zamorujú túto stránku. Opakujem ešte raz, ich cieľom je zastrieť rúškom klamstiev pravdy o pravej kresťanskej viere a cirkvi.A pre menej chápavých opakujem, že RKC ňou určite nie je.Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-09  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale aspoň je zábava...


poli   |   ip:95.170.24   |   2011-09-09  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista a ktora cirkev je ta prava pravucka daj mi vediet rad by som sa tam pridal k nim a doloz aj dokazy ze su pravi vdaka za info.


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-09-09  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečítaj si Bibliu a sám to zistíš, dôkazy ľahko identifikuješ podľa jej charakteru a činnosti, ktorá sa nezmenila za 20 storočí jej existencie. A začni napríklad knihou Skutkou apoštolov, aby si vhupol hneď do deja. Pravá cirkev je verným obrazom viery lásky a činnosti pravých kresťanov tam opísaných. Pokiaľ to myslíš vážne a nechceš sa len zabávať ako Pandemonium...


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-09-09  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečítaj si Bibliu a sám to zistíš, dôkazy ľahko identifikuješ podľa jej charakteru a činnosti, ktorá sa nezmenila za 20 storočí jej existencie. A začni napríklad knihou Skutkou apoštolov, aby si vhupol hneď do deja. Pravá cirkev je verným obrazom viery lásky a činnosti pravých kresťanov tam opísaných. Pokiaľ to myslíš vážne a nechceš sa len zabávať ako Pandemonium...


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-09  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JN7.

Presne tak JN7, ako si napísal križiacke vojny a iné násilnosti spôsobili zlý agresívni ľudia ktorí sa skrývali za vieru a preto dávam článku za pravdu, nie sú to žiadne bludy ale pravda, sám si ju potvrdil.

Sekta kresťanská si to sektársky všetko vo veľkej knihe náležite ošetrila, veď po skúsenostiach z predošlých náboženstiev bolo z čoho brať ponaučenie. A tak sa neustále dozvedám že veriaci sú Tí lepší a ateisti Tí horší lebo veriaci majú v biblii nezabiješ a ateisti nemajú nezabiješ.. Ste banda luhárska že sa nehanbíte pánbožkári písať ľuďom v 21 storočí že križiacke výpravy mali na svedomí ateisti a im podobní. Nebyť tej vašej neexistujúcej kresťanskej modly neboli by žiadne križiacke výpravy a milióny zabitých pre ich iný názor alebo vieru. Nebyť tej vašej modly ktorej niet ani na nebi ani na zemi ani vo vesmíre a ani mimo priestor a čas tak by bol dnes svet oveľa oveľa ďalej. Paradoxné je na tom pre mňa práve to, že niečo čo neexistuje zmagorilo a zabilo toľko ľudí. Mali by ste konečne vstúpiť do seba a spamätať sa trochu, Boh je iba v hlave veriaceho nikde inde nie je. Potom poniektorým z toho aj magorí, haraší a sú schopní aj zabíjať v mene Pána a zabúdajú na prikázanie.. Je to koniec koncov samotné svedectvo o duševne slaších jedincoch ktorých RKC akurát tak zneužívala po stáročia.poli   |   ip:95.170.24   |   2011-09-10  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bibliata myslim to vazne a bibliu aj ine knihy mam precitane. Naozaj neviem preco to nemozes povedat priamo ak ti dal Boh vedomie , normalne povedz nazov cirkvi ci je to pravoslavna alebo grekokatolici a pod.


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-09-10  (06:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby si to myslel vážne, tak by si vylučovacou metódou na to prišiel sám, keď tvrdíš, že Bibliu aj iné knihy máš prečítané. Neviem síce ktoré, či napr. aj historické, ale pomôžem ti. Ktorá cirkev neporušovala Božie prikázanie nezabiješ? Ktorá cirkev sa nezúčastňovala bratrovražedných vojen v mene politiky? Ktorá cirkev zachovávala prísne kresťanskú neutralitu a nezapájala sa do politických sporov? Ktorá cirkev bola následne za to prenasledovaná? Napr. v nedávnej minulosti, členovia ktorej cirkvi boli ochotní radšej zomrieť vo fašistických koncentrákoch alebo komunistických gulagoch, než aby porušili svoju lojalitu a poslušnosť k Božím zákonom lásky k blížnemu, ktoré považuje za nadradené ľudským zvieracím zákonom a nadradenosti ich krvilačných ideólogií? Ktorá cirkev nosí na sebe znak lásky k blížnemu o ktorom povedal Kristus, "podľo toho vás spoznajú, že budete mať lásku medzi sebou aj k blížnemu"? Členovia ktorej cirkvi neboli ochotní ani učiť sa boju, a odmietali účasť v armádach sveta z dôvodu svedomia? Členovia ktorej cirkvi boli ochotní nechať sa zatvárať manipulátormi zneužívajúcimi svoju politickú a ideologickú moc, častokrát aj niekoľkonásobne a odsedeli si vo väzeniach aj niekoľkonásobne viac rokov za nenastúpenie na vojenskú službu? A to je len jeden z identifikačných znakov, ktorým môžeš poznať, ktorá je to tá pravá cirkev Kristova. Alebo také knihy si nečítal? Mám pokračovať ďalšími identifikačnými znakmi?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-10  (06:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ale križiacke výpravy neviedol BOH, ale králi...a to nie sú bohovia....iba niekto kto sa naňho hral....aby sa mu ľudia klaňali a báli sa ho a on si mohol beztrestne užívať statky a blaho...kde tam vidíš podobnosť s písmom v BIBLII.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-09-10  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve
polozim ti otazku ,ked si tak znali biblie.a viery v PanaBoha,koho anieli vylievaju case v zjaveni jana?anieli PanaBoha alebo boha mojzisovho?

ako neuraz sa ale este raz si precitaj novy zakon zjavne nechapes co tam rozprava jezis .ked pieses ,ze skutocne veriaci v PanaBoha a nie v zlate tela(symbol mamony)viedli vojny a zabijau ludi.


m4th10   |   ip:195.91.56   |   2011-09-10  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Biblista. Z celkom pochopitelnych dovodov mas problem menovat tu jedinu pravu tu na zemi. Chapem...ak sa jedna o tu ktorej zakladatel nas opustil zaciatkom 19teho storocia a sladko spinka pod nahrobkom v podobe piramidy s freemason znakmi na reliefe na freemason cemetary v u.s. tak by som odporucil radsej necitat taketo blogy.Bud jej ostanes slepo verny a vtedy ostan v ohrade alebo "zhres" a badaj aj vo svetskych demonmi a satanom inspirovanych textoch ludi zo sveta v ktorom vsetci vy blazni zijeme tak kratko a ideme sa tu zozrat.obcas by som to tu cele vypol.ale potom sa radsej pozriem na nieco pekne alebo objimem niekoho koho mam rad a prenecham tieto destrukcne umysly kompetentnym organom.;) stale sa pytate preco toto Boh dopustil a opacne Bola to jeho vola.ateisti zase za vsetko mozu ti veria.dajte si po facke a znormalnite sa lebo kvoli takym tabornikom ako vy sa nase deti budu zabijat v dalsom konflikte kvoli takej veci ako: Nazor.


1lukas123   |   ip:188.167.3   |   2011-09-10  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://img193.imageshack.us/img193/8211/31291521822164477281616.jpg.. jak stare babky na trhu


jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-09-10  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v celku zaujímavá diskusia, trochu tu narobil jeden diskutujúci smrad ale lucifer a 333 ho rýchlo bez problémov vyvetrali ... biblista daj mi svoj email chcem sa ťa súkromne na nieake veci opýtať ohľadom biblie


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-10  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo to tu trepete veriaci snáď nikdy nikoho nezabili ?
Ahá to neboli veriaci lebo nedodržali božie prikázanie.. :-))

Ja poznám veľa veriacich čo sem tam porušia božie prikázanie.
Oni nie sú veriaci ? Ále nekecajte.

Ste pokritci.


doctore2011   |   ip:78.55.162   |   2011-09-10  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista:
bohuzial mi neda nereagovat.
ide a islo vzdy len o peniaze a mozem to dokazat!
kazdy kto sa trosku zamysli a ma pat po hromade musi nato aj sam prist. pozri sa okrem ``tvojej biblie`` na historicke knihy (kotre silne koreluju so starym testamentom mimochodom oproti novemu testamenty, ktory je velmi slabo podlozitelny) a hlavne si precitaj originaly! vsetkych! evanielistov nielen , hlavne sa koncentruj na tych ktory viac koreluju s historikmi a teda nie su z doby par storokov po kristovi


333   |   ip:85.216.14   |   2011-09-10  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve
ako sem tam porusit bozie prikazanie je u teba ako v pohode sem tam niekoho zabit?

ako neuraz sa, ale troska uboha obrana.

a ako vzdy takticke neodpovedanie na otazku,bezna praktika ateistu na tejto stranke.(


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (06:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve...veriaci ľudia nie sú naprogramovaný roboti...takisto majú svoje slabosti...a stane sa že im podľahnú...a to platí na každého jedného človeka...aj ateistov...všetci sme slabý a okolie nám to dáva aj patrične pocítiť....a toto okolie ktoré nám deň čo deň podsúva hriechy...vytvoril lucifer...pravý veriaci nestráca vieru...ale podľahne pokušeniu a to je rozdiel...BOH nakoniec vylieči všetky naše slabosti...tu na zemi musíme s tými slabosťami každý deň bojovať...ale v NEBI ich ani nepocítiš.


jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-09-11  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve: aj satan verí v boha ..on ho dokonca aj videl takže čo tu bludarčiš ? byť veriaci nestačí ...treba dodržiavať všetko čo bolo napísane ... to čo píšem máš dokonca v biblii ...

Ludia ste normálny ? tak ak raz sa nerozumiem a nemám prečítanú ani vysvetlenú Einstainovu teoriu tak sa predsa nebudem naťahovať s nieakym fyzikom ...a vy čo tu akože v celom internete robite na každej diskusnej stránke o kresťanstve ? len trepete trepete a trepete a múdri ste jak bethoveni


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7...ateisti sa tu chovajú ako keby rozlúštili samotný kód života....ale doteraz nevedia ani ako funguje počítač...do ktorého tak veselo vyťukávajú svoje teórie...čo veta to omyl...nechcú si pripustiť že je tu BOH, pretože ich pýcha dokonalosti im proste nedovolí si pripustiť to, že je tu ešte niekto dokonalejší a múdrejší ako sú oni samotný...ja nie som dokonalý aj keď som lucifer...vždy a naveky sa mám čo od BOHA a JEŽÍŠA učiť...a som tomu rád...a nechcem aby to bolo inak....steve...nie si dokonalí...smola...a nikdy ani nebudeš...pretože už len tu na zemi žijú vzdelanejší a múdrejší ľudia ako si ti...a nepreferujú svoje myšlienky tak že ohovárajú všetko Kresťanské...ale žijú v tichosti a pokore...ktorá ich k tej múdrosti učí....a kto hľadá PRAVDU nakoniec vždy nájde BOHA a JEŽÍŠA...ti hľadáš pravdu len tu na dôležitom.sk...skús nazrieť aj do BIBLIE...a zistíš sám že sú tam všetky odpovede na tvoje otázky...ale samozrejme to by si najskôr musel zahodiť svoju pýchu a myslenie že si najdokonalejšia bytosť...peknú nedeľu..prajem všetkým.


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vysvetlenie, aby sa nepisalo o voze a diskutovalo o koze.
Zdroj clanku pochadza z New Age stranky, teda z pohladu Biblie je to doktrina "demonov a diablov".

Hned na vrchu je obrazok s textom "Holy Spirits (The Divine Teachers) Speak Today".
V preklade "Svati duchovia (bozski ucitelia) dnes vravia". Velke pismena nas maju zmiast.
"Divine teachers" je ako temin "ascended masters", ktory je cisto okultny.

A. Crowley, H.P. Blavatsky, A. A. Bailey boli inspirovani "bozskymi ucitelmi".
A ak ma niekto aspon kuse informacia o tychto troch hore menovanych, tak sa z tohto textu ani tej stranky nebude "ucit".
Slobodomurari uplne absorbovali ich ucenie; a sucasne hnutie super-cirkvi (power-churchech) sa len hmyri doktrinou "demonov a diablov".

Samotny Kristus Jezis a jeho apostoli nas vystrihaju pred nou a pred nazretim do "hlbok satanovych".


mirec13   |   ip:91.228.24   |   2011-09-11  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry den prajem. Myslim, ze obrodenie ludi uz konencne nastava, vidiet to aj na prispevkoch niektorych. Mozte sa tu hadat o viere dokedy chcete - jej pravy vyznam pochopite len vtedy, ak sa uberate aj jej cestou zivotom. Kritizujte ma kolko chcte, ale ak napisem ze VIERA JE TO NAJLEPSIE CO CLOVEK MOZE MAT, ALE NABOZENSTVO TO NAJHORSIE, myslim to naozaj vazne. Viera v dobro, lasku, cest a spravodlivost Vas posuva dalej, nielen pred monitor pocitaca, dokazete robit skutocne "zazraky", no nabozenstvo Vas stale nuti uvazovat spiatocne.
Verit, ze biblia je dokonala je presne to iste, ako hovorit, ze kazdy sme dokonaly. Vo svojej podstate je to aj pravda, ale ak clovek na sebe nepracuje z pohladu duchovneho rozvoja (dobro, laska, pravda, cest, spravodlivost), stava sa z neho len ubohe torzo skutocneho "obrazu boha". Uz davno je dokazane, ze biblia je len castou mudreho poznania, ktore tu bolo po dlhe veky a na ktore sa niekedy uplne zabuda (co sa tyka obsahu, tak obsahuje len niektore evanjelia ktore sa v danej dobe hodili do celkoveho obrazu).
Raz som cital krasny citat, ktory sa hodi aj sem medzi vase utocne prispevky:
"Verim, ze poslednym nabozenstvom na zemi bude skutocna a cista pravda"


jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-09-11  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mirec13 : nehnevaj sa ale ty si typická mámona :) obaluješ rezne s jedom do krásnej struhanky ... povedz mi kto dávno dokazal že biblia je len castou mudreho poznania ... daj mi tie mená ludí čo to dokazali odhaliť :) ... ach jaj taketo príspevky s 98% krásnych sladkých slov a 2 % jedu su velmi nebezpečné ..


mirec13   |   ip:91.228.24   |   2011-09-11  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7 vazim si tvojich prispevkov, no tiez si myslim, ze ani ty nie, ani ja nie sme dokonali a mame sa co zdokonalovat. Ja nikomu neradim, co je spravne, ja len hovorim, ze treba pracovat na sebe. Je smutne, ze prave ten jed zasadzujes svojimi "dobre mierenymi radami" od zaciatku diskusie. Co uz, aj trollom niekto musi byt.
Sam Jezis hovoril ze sa netreba klanat modle - ale to pochopia len ti, ktori skutocne rozmyslaju! Myslis si, ze biblia by mala byt modlou alebo cestou poznania?


Rob   |   ip:92.52.22.   |   2011-09-11  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .. je jedno odkiaľ príde Pravda, či od Crowleyho, Marleyho, New age alebo obamu. Pravda je Pravda a má svoje čaro. kto vraví pravdu vie, aku ma príchuť , a preto ju vie aj spoznať. pre každého z nás je odetá v iných šatách pretože všetci sme rozdielni.ale pod šatami je vždy tá istá. tak nech je pravda odetá v kresťanstve,budhisme,judaizme, nech chodí a prezentuje sa od byta k bytu ako svedok Jehova. nech má dreadlocks ako Rastafari. nech vystupuje v Tv ako vodca národa. Hlavne nech ju dokážeme spoznať vo vnútri, a potom sa možno už nebude musieť maskovať a báť sa že ju opäť unesú a navlečú do šiať, podľa toho ako sa to komu hodi.
no prv musíme preukázať že sme hodný vidieť jej nahé telo.
..peknu nedeľu :)idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevrazdim, neznasilnujem, pomaham ludom, riadim sa vseobecnou etikou. PRECO by som mal verit v boha aby som bol dobrym clovekom? Ja jednoducho neverim a preto ma nemozete ukamenovat. Preco by som mal verit v bytost ktora necha trpiet cloveka? Zabava sa na tom? Boh je vraj vsevediaci, vsevidiaci, vsemohuci. O com tu hovori ten biblista? To nemysli vazne. Kto je ten boh co nezabrani vojne zabijaniu hladomoru. Je to "skuska o boha". Dobry vtip. A vraj boh miluje kazdeho cloveka :)


jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-09-11  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mirec13 : ano ano dakujem za krásne sladké čalamády a mediky čo píšeš dobre sa to číta fakt ..moje príspevky si aj zaramuj ak si ich tak vážiš ale moj názor na tvoje príspevky nezmeníš ..neodpovedal si mi a pletieš tu slovo modla ktorého význam ani nepoznáš a ešte ho spájaš k biblii .. o čom s tebou dalej môžem písať ?ak zabíjaš čas tak možme sa baviť a písať si o koníčkoch a záľubách možno máme nieaký spoločný a ušetríš si čas písania vlastných omylov ...


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po poriadku.
Boh Starej a Novej Zmluvy nie je Boh chaosu.
No jeho protajsok Lucifer/Satan/Cerveny Drak/Had/Klamar je tu, aby zabil, ozobracil a znicil.

Kazdy z nas ma dar slobodnej vole.
Ak nechces byt stastny, v poriadku, Satanovi demoni a mocnosti ti z verbou budu strpcovat zivot.
Ak neches sluzik Bohu YHWH, v poriadku, Lucifer sa z radostou naverbuje.

Ak vidis zobraka, tak zreves na Boha "nakrm ho lebo ja teraz nemam cas"?
Ked chces jest, tak si das Boha naklusat, aby ta nakrmil?
Clovek tu je na Zemi od toho, aby pomahal cloveku.
Boh YHWH mu k tomu dava moc a prostriedky.
Boh YHWH tu nie je poslusny psik, aby nas tu obskakoval.
Ty nemas nohy, ruky, usta?!

Toto vsetko a este viac je v 'tej Biblii', pri ktorej si tu pomaly kazdy odpluje.
Nie je ziadna modla. Omyl! Ak je to 'len dalsia cesta', vies o nej?
Aspon si precital Bibliu, 700+ stran? A vies co, nestaci to len citat, lebo Satan ju tiez pozna.

A vies co este? Vobec sa Mu nepaci, ako je tam prezentovany: ako vrah, zlodej a nicitel.
A kto prisiel aj za teba zomriet? Lucifer, Hitler, Papez??? Kazdy z nich ma narok na svoju porciu "pravdy"?
Kristus Jezis hovori: "ledine ja som Zivot, Pravda, a nikdo nepride k Otcovi, jedine cezo Mna".
ON nie je len jeden spomedzi mnohych, ON BOL, ON JE a ON BUDE na veky vekov.

Amen


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-11  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravím vás, priatelia! Zároveň zdravím aj nepriateľské ovce z kostolného stáda. Nie, že by mi chýbalo mekotanie z vašej knihy, ale bol som so známymi na chate, kde za 48 hodín
nepadlo ani jediný raz slovo ***! Týmto sa chcem so všetkými podeliť o príjemne strávené chvíle. Vedzte, že ak ste v správnej spoločnosti s ľuďmi so zdravým rozumom a hlavne čo
najďalej od modlárskych fanatikov, hneď je život krajší a plnohodnotnejší...!


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tesi ma, ze oddychnuty.

A mas aj nieco k teme alebo len osobne utaky.


jn7   |   ip:88.212.36   |   2011-09-11  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John11146 : si jeden z mála čo má v hlave jasno


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem jn7.

Ale nie som tu pre vlastny prospech. Ani Krustus Jezis tu nebol pre vlastny prospech.
No nakoniec zvitazil, a kazdy kto v Neho dufa, tiez zvitazi.

Ja nemam ziadne osobne predsudky k akemukolvek diskutujucemu.
Pokial mi pamat sluzi, mam pravo na slobodny prejav a nejake +/- na prispevku ma nerozhadze.
Len sa cudujem, ze niekto si da tu namahu.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Ja Ti nebudem odpovedať na otázky o nejakých anjeloch ak v nich neverím, preto som Ti neodpovedal.

A Vy ostatní verte si čomu chcete, ešte prejde veľa vody kým si ľudia vášho typu vôbec pripustia a nie to ešte aj uvedomia že sme tu sami a takisto že je tu len to čo my urobíme. Zázraky a iné nezmysly sa nikdy nekonali a ani neuskutočnia. Konáte veľkú chybu, vediete svoje okolie stále tou istou cestou ktorá nemá racionálny dôvod a žiaden rozumný cieľ. Veríte hlúpostiam a hlúposti ste aj zasvetili svoj život.
Je to koniec koncov Vaša vec.

Na Vás netreba ani kontrolovanú spoločnosť. Pomocou neexistujúcej modly sa vzdávate svojej slobodnej vôle vytvoriť rozumnejšiu a schopnejšiu spoločnosť. Sekáte dobrotu aj keď Vás nikto nevidí, sami sa kontrolujete pretože veríte že vie o tom čo spáchate.

Takúto kontrolovanú spoločnosť mohol vytvoriť len niekto kto Vám prefíkane prešiel cez rozum. A ja sa na Vás nemám ani prečo hnevať, asi ste dosť hlúpi ak ste sa nechali takto nachytať..
Netvrdím že všetko v biblii je zlé, zaoberá sa predsa aj morálkou ktorú si privlastňujete ako keby nezabiješ platilo len pre kresťana.. Ale tá podstata o ktorú práve kráča Vám, tá jednoducho neni.. Je to stupídny výmysel. To by bolo hanby keby ste prišli na to že žijete v ilúzii, to by bolo nariekania koľko ste si toho odriekli pre niečo čo neexistuje.. Koľko ste si odkľakali a odrapotali v kostole k ničomu. To by bolo ale strachu čo s Vami bude po smrti.. Možno by ste si konečne uvedomili že ste tu len raz a možno by ste žili úplne ináč, lepšie.. Jednoducho tak ako posledný krát.. :-))
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve...krásne si to vystihol...Kresťana nemusíš kontrolovať...pretože žije v láske a harmónii...a BOH to tak chce...aby ľudia žili podľa jeho desiatich prikázaní...tak ako žijú tí...ktorých nemusíš kontrolovať ani sa ich báť...keby tak žili všetci...nemusel by som si vonku zamykať svoje auto...a vieš vôbec ktorý boli prvý ktorý porušili jeho zákony?...práve tí ktorý v BOHA prestali veriť...potom už to malo dominoví efekt...a ako to dopadlo vidíš nakoniec sám....koniec koncov preto sa neustále útočí na Kresťanov a BOHA...lebo ak umrie posledný z BOŽÍCH veriacich...nastane na zemeguli nekontrolovateľné zlo....a vieš prečo?....lebo na to ZLO už nebude mať kto ukázať prstom a tak povedať ľudom že toto nieje pre nich DOBRÉ....každý z Vás či ste ateista, moslim, budhista, nesie od narodenia v sebe dobro...keď ste boli deti plakali ste pri každom zlom čine ľudí...ktoré ste videli na vlastne oči...a prečo to tak bolo?...lebo Vás ako dieťa ešte neomotala pýcha, závisť, lakomosť...brali ste SVET taký aký do Vás na začiatku vložil práve BOH, Váš skutočný OTEC, ktorý je nekonečne milujúci a plný lásky, pretože vy pochádzate z BOHA taký ste boli aj ako deti...a čo z ás vyrástlo...možno pochopíte teraz.


adam   |   ip:78.98.206   |   2011-09-11  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve
za posledné 2 vety máš odomňa +.


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je fakt, ze casy su tazke. Tazke boli, odkedy sa clovek previnil proti Boziemu prikazaniu.

Ale nie je pravda, za nas Kristus Jezis necha na pospas Nepriatelovi.
Sam povedal, ze bude "s nami az do konca tohto sveta". On nas neopusta, tych, ktori v Neho verime a dufame.

Boh dopusta, aby si kazdy vybral svojho 'krala', aj keby to znamenalo vecnu smrt.
Nemoze konat proti slobodnej voli, ktoru nam Sam vlozil; ale je ulohou Cirkvi Kristovej hladat tych, co "sa stratili".

A vedz, Boh svojim vlastnym Slovom potvrdil, ze necha vzrast Cirkvi, ktora bude hodna jeho Mena.
A bude Jej ulohou porazit sily Zla, ktore sa teraz rozmahaju, a oslobodit tych, ktori su v ich okovach.
A tak ako za cias, ked pod vedenim Mojzisa vyviedol Izreal z Egypta, vyvedie nas aj na sklonku vekov.

Nie dovod na beznadej.
Len ten, kto nevie o oslobodeni od hriechu skrze Krista, bude bludit v 'tme'.
Bude tu posledna konfrontacia Bozieho Kralovstva este tu na Zemi so silami Antikrista - Syna zatratenia;
to je nevyhnutne, tak ako Mojzis a Aron zapasili s Faraonom (Ramesses III.) a jeho magmi.

To nie su vymysly a sialenstvo. Existencia zidovskeho naroda je samym dokazom, ze to, co sa udialo, sa udeje este raz.
Je to ustanoveny a nepopierany fakt. A Biblia je miesto, kde je to zapisane.
A to, ze Biblia popisuje do detailov historicke udalosti a k nim sa vztahujucim proroctvam a predpovediam,
ustanovuje s neotrasitelnou istotou predpovede buduce.


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John11146 si NORMALNY???
Citujem ta: "Ak vidis zobraka, tak zreves na Boha "nakrm ho lebo ja teraz nemam cas"?"
Aj knazi si stale vyberaju iba jednoduche priklady.

Ked vidim umierajuceho na rakovinu... (dopln text)

"Ak nechces byt stastny, v poriadku, Satanovi demoni a mocnosti ti z verbou budu strpcovat zivot."

Ja som stastny bez boha. Podla teba som vacsi hriesnik ako ty?

Sa uvedom.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked vidim umierajuceho na rakovinu...poteš ho BOŽÍM slovom, že sa smrti báť nemusí, pretože duša je nesmrteľná a čaká ho večný život...ja sa chorôb nebojím, nebojím sa nepriateľa, nebojím sa smrti...pretože viem že BOH a JEŽÍŠ ma v NEBI potešia....a preto som šťastný a odpustím každému aj nepriateľovi...pretože oni nevedia čo činia...všetko za čím tu na zemi zlo konali, im v hodine smrti z ruky vypadne a zostane im len PRAVDA....ktorá VIERA my dáva takú silu že sa ničoho nebojím?...len ta BOŽIA ktorú nám tu hlásal jeho SYN JEŽÍŠ a je zapísaná v BIBLII.


adam   |   ip:78.98.206   |   2011-09-11  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  idsivy
to je dobre, lebo v dnešnýx časox sa mi zdá už málo šťastnýx ľudí. to značí, že ti nič dôležité nexýba, a škodlivého nemáš naviac. i keď situácie sú vratké.
snáď jedný z tak mála šťastlivcov je pandáš, ale napriek tomu , že bol 2 dni preč a bol "šťastný", a ani raz za ten čas nespomenuli boha, pocítil túžbu znova o ňom počuť, aj keď ako on tvrdí "aspoň je zábava". tvári sa ako šťastný, ale v skutočnosti nieje, lebo mu xýba buď boh, alebo zábava.
to aký si hriešnik sa prečo pýtaš johna? on o tom nerozhoduje.
ja som zase bez boha bol nešťastný, a jeho prijatie mi umožnilo získať životnú rovnováhu.
nie som šťastný /život prináša všelijaké situácie, takže niekedy tak , niekedy inak/ , ale je to s ním lepšie ako bez neho.


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze ak v iraku NATO zbombarduje nemocnicu a zomrie vela nevinnych deti, je to v poriadku. Ked ten clovek chory na rakovinu umiera v bolestiach, je to v poriadku. Ak pojdem po ulici a zabije ma auto tak to len pan boh skusa vieru mojich pribuznych. Ten boh je riadny vtipalek. Ja jednoducho neverim lebo boh neexistuje. Ja verim v seba. Preco sa snazis ludi presvedcit ze boh existuje? Dam ti adresu a mozes spolu s bohom prist na kavu a predstavit mi ho. Ty mas vieru ze boh existuje, ja mam vieru ze boh neexistuje. To ze neverim nieje zlocin. Aby sme sa zhodli musis presvedcit ty mna alebo ja teba. Ja o neexistencii boha dokazy nepotrebujem, ty ich zase nemas. A prosim ta nedavaj mi tu take dokazy typu matka tereza alebo existenciu dobra. Toto nieje ziaden dokaz. Je to iba o filozoficka hracka pre menej chapavych ludi.


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adam. Aj veriaci aj neveriaci su niekedy stastni a niekedy naopak. Nieje to o bohu.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-11  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len ten, kto verí v seba, môže byť šťastný. Ovce nemožu byť nikdy spokojné, pretože sa permanentne boja tej svojej mátohy na tri písmená. Len čím ďalej od vymysleného ***a a kostolného sektárstva!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  idsivy...nemáš jeho dôkazy...a ani nepociťuješ jeho existenciu...lebo neveríš...a to že sa dejú na svete zlé veci...nespájaj s BOHOM ale s ľudmy...ak sa niekto rozhodne zbohatnúť na rope ktorá patrí inému..nemôže zato BOH...ak si niekto zlou životosprávou privodí chorobu...nemôže zato BOH...a ak ťa na ulici prejde auto..tiež zato nemôže BOH...pretože on to auto nešoféroval a ani ťa neprevádzal cez cestu...za všetko toto zlo ktoré vidíte...si môžete ľudia len VY sami...ten kto v neho neverí...nech nezvaľuje svoje VINY na BOŽIE meno...ten kto UVERÍ v BOHA a žije podľa jeho desiatich prikázaní...nemusí sa báť suseda...ktorý žije v BOŽEJ VIERE s ním...ale ak má vedľa seba suseda ktorý neverí...nemá ho kto zastaviť ak podľahne pokušeniu aby získal úrodu svojho suseda....toto je to ZLO okolo Vás...rešpektujete len seba a svoje potreby...dokonca už neveríte ani že existuje dobro...podľahli ste zlu...úplne ste sa mu oddali...niektorý z neho ťažia a tí ktorý neťažia trpia a nenávidia...preto sa zabíja, okráda, klame, pýcha zatienila zdravý rozum...ten kto nemá milióny...už nemá ani cenu....kto Vám toto zlo dal BOH?...alebo človek...ktorý v neho prestal veriť...mali ste BOHA poslúchať a žiť podľa jeho desiatich prikázaní a vy ste namiesto toho uverili ľudom...ponechal Vám slobodnú vôľu... a toto je výsledok toho že ste v BOHA prestali veriť....bojíte sa o zajtrajšok...ale ja VERÍM ja sa o zajtrajšok nebojím...pretože ak sa aj niečo zlé stane BOH ma v srdci vždy poteší...a ak ma niekto zabije...BOH ma v NEBI UVÍTA....lebo som nesmrteľný.


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  idsivy

Ja neviem, kto si ty, a ani neviem aku skusenost mas s 'knazom' (predpokladam rimsko-katolickym, "familiarne" krestanskym).
Mas pocit, ze som konfrontacny? Je nemam osobnu skusenost s 'knazom' uz 'par rokov' a neviem, akym sposobom by som mohol zosobnovat 'knaza'.

Prosim nevytrhavaj slova z kontextu.
Vedz, ze nie je v zaujme Boha a Jezisa Krista, aby tu na Zemi bolo slzave udolie.
Nie je to jeho prirodzenost, aby sme zili zubozeny zivot.

Dal som jednoduchy priklad.
Boh nestvoril cloveka, aby sa uspokojoval nad jeho utrpenim.
A takisto, clovek nema pravo kritizovat Boha, ze tu niekto trpi, trebars aj ty.

Ja jednoduchymi prikladmi nepredpokladam, ze su tu 'jednoduchi' ludia.
Ak chces viest uplnu a komplikovanu debatu, prosim.
Ja sa tu neukazujem, ze vas tu precuram.

A ja verim, ze Boh stvoril cloveka schopneho stavat mesta, vynaliezat vsakovake nastroje a pristroje, ...
Dal mu schopnost komunikovat s inymi ludmi a pomoct a porozumiet im.

Lekar rozumie chorobam, tak lieci. Znamy pozna lekara a odporuci ti ho.
Co na tom ta uraza? Mas oci, usi, nos a usta, aby si vnimal a prijimal infomacie.
Jednoducha otazka ti kladie nadludske usilie?

Ak neveris v Boha asi znamena, ze mu to nemozes povedat z oci do oci.
Nemyslis, ak bol clovek stvoreny 'akousi bytostou', nebude ta bytost nad jeho chapanie?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetci veriaci su tak isti ze BOH stvoril svet. Upenlivo kritizuju vsetky vznikajuce teorie, odlisujuce sa od ich "pravdy" No tak ci tak, ked uz viete KTO TO UROBIL staci dat odpoved na jednoduchu otazku: AKO TO UROBIL?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...BOH...pretože ateisti nám stále nedokázali opak...asi tak...a mne aj keby dôkaz predložili...tak by neuspeli...pretože ja som BOHA VIDEL...a zaprieť ho by znamenalo zaprieť aj svoju existenciu...kucma pochop...ak by ľudí stvorilo niečo iné...už dávno by nato vedci došli...a dobre vieš aké sú dnes moderné technológie...jediné čo vedci skôr či neskôr nájdu bude BOŽIA EXISTENCIA...lebo je živý...a on dáva život tomuto všetkému aj tebe kucma.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..a ako to urobil?...svojim SLOVOM...povedal a BOLO toto všetko.


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John11146:
"Boh nestvoril cloveka, aby sa uspokojoval nad jeho utrpenim?" Vojny, katastrofy, choroby. Miliony mrtvych ludi... Boh je VSEMOHUCI. Presviedcali ma ze boh je velky dobracisko. Preco toto dopusti? Preco tomu nezabrani? Odpoved nevie nikto. Preco nezabrani tomu aby ma zrazil vlak? Chce ma zabit aby som bol skor pri nom? Fajn, ale kto bude zivit moje deti? Mozno umysel boha vyskusat silu mojich deti. Preco skusa moje deti a nie cudzie? Aha jasne, boh ma s kazdym specialny plan. Z toho vyplyva ze boh nieje spravodlivy. K niekomu je dobry, k niekomu menej. Boh sa zabava.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze lucifer ked si ho uz VIDEL, pri buducej "schodzke" sa, prosim ta, opytaj AKO TO UROBIL?
nech aj kucma uveri...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vraj svojim slovom, povedz mi uprimne, ktory zivocich na svete vie vydavat SLOVA ?


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma

Ako Big Bang 'stvoril' cloveka?
Prosim ta vies to vysvetlit? Vies to dokazat?

Na inej diskusii najdes moju odpoved. 'Vznikajuce teorie' su tiez viera a polemika.
http://dolezite.sk/Vznikla_Zem_pred_6000_rokmi_polemicka_korespondencia_me_111.html

Boh z clovekom nepolemizuje, preco ma dve usi, preco toto a preco hento.
Musim to akceptivat, no nie vsetko co vidim je bozi zamer.
Podla mojho 'iracionalneho' presvedcenia budem nasledovat jeho prikaznie: "nepokusaj YHWH, Boha svojho".

Uveris, ked budes vsetko vediet?


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer:
Jasne za vsetko moze clovek, aj za geneticke vady aj za prirodne katastrofy. Neprehanaj


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John11146
nie som uplny zastanca BIG BANGu, tak sa mi to nesnaz nanutit. keby som bol krestan, a to by niekto ustanovil v biblii, mozno by si to bral za jedinu moznu pravdu. TAKZE POZOR.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a či človek netvorí najprv slovom?...povie a stane sa...a BOH stvoril človeka presne na svoj obraz...ak by vedeli zvieratá hovoriť...nikdy by si neochutnal ich mäso...a to je pre teba zdravé či nie?...lebo by si sa musel najprv s nimi dohodnúť....ale BOH dal vládu človeku...nad všetkým živým na tejto zemi...preto sa ich nepýtaš...jednoducho si jeho telo vezmeš.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne tak, aj ty si vytvoril svet len slovom, no v skutocnosti to bolo urcite inak. stale by si musel aj prve usta co to slovo vyriekli z niecoho vytvorit...
z tvojich slov jednoznacne vyplyva, ze si tu BOH. ignorujes vsetko zive okolo seba. si jednoducho stvoreny na obraz BOHA, obraz...
ani s bakteriou, ktora ta zajtra mozno zabije (ver mi, ze ti to neprajem) sa nedohadujes. existuje vela chorob na ktore ludia kazdy den umieraju. stale sa citis neohrozeny, no az do tej doby... popieras evoluciu, ale tie choroby, ktore tu pred 20-timi rokmi neboli sa jednoducho "vyskytli". mutaciou na jednobunkovej urovni.
ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každé učenie zostane čisté najviac 500 rokov po smrti učiteľa.
Stalo sa to po smrti Buddhu, stalo sa to po smrti Krista.
500 rokov udržiavajú oddaní následovníci učenie čisté a potom vždy prídu obchodníci s vierou, farizeji, špekulanti a politici.
Ranní kresťania verili v reinkarnáciu, nemali nič proti predmanželskému styku, neprikazovali celibát kňazom.
Ja sa považujem za následovníka ranných kresťanov a neuznávam súčasnú svetskú cirkev.
Práve tá stvorila stvorenia opité ateizmom.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...baktériou?....skôr či neskôr nájdeš liek na všetky choroby...ale popri nich si človek vytvorí ďalšie...rozkážeš aj baktériam...povieš chcem žiť v sterilnom prostredí a baktéria ťa nezabije...ale umrieš na starobu...kucma...ti hľadáš dôkaz o BOHU...ale BOH nechce aby si vedel...ale aby si VERIL...pretože iba ten kto verí že poklad nájde ho neskôr aj nájde...a o tom je aj BOŽIA VIERA...hľadaj ho a nájdeš ho...nepríde za tebou sám...dôkaz o BOHU máš všade okolo seba...aj vesmír nastavil tak aby bol v súlade s Vašimi životmi....ak by tam bol chaos...musel by prísť niekto aby ho takto nastavil či nie?...zo smetiska tiež nevytvoríš krásu...ak ho neupraceš len ti sám.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia dala jednoduchu odpoveď na všetko, Boh povedal buď svetlo a bolo svetlo. On stvoril všetko. A preto je to veľmi jednoduche pochopiť odkiaľ to vśetko je. Avšak biblia nebola schopna dať odpoveď na to odkiaľ sa tu znenazdajky vzal dokonaly Boh ktory slovom vytvoril všetko a preto tvrdi že Boh tu bol, je a bude. Je prvopočiatočny a nestvoreny. Skratka a jednoducho Boh to je axioma ktoru ak spochybnime tak padne cela teologicka nauka. A tak sa Boh nemôže spochybňovať. Akurat že sa píše že na začiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. On povedal sam seba.. Skratka Boh je iba slovo, hra zo slovičkami na začiatku a tym inteligentnejšim je jasne že všetko je to iba hlúposť a tí čo to písali sa hrali zo slovami a tvorili niečo čo si oni predstavovali ako to asi mohlo čisto teoreticky byť lebo inač to bolo pre nich nevysvetliteľne. Blesku sa dnes už nikto ani nediví a Bohom blýskanie a hrmenie nepripisujú.. Skončí jedného dňa aj tá vaša biblia v knižniciach ako rarita minulosti. Normálne zmýšľajúcim ľuďom také vysvetlenie stvorenia nestačí a chcú dôkazy alebo aspoň vidieť toho Boha, no ale namiesto Boha tu máme iba prísľub že raz iste príde. Ako rozprávka pre malé deti by to bolo celkom postačujúce.. Dospelý človek si uvedomuje že už preślo 2011 rokov od Krista a furt nič.. Iba kopec úpálených za bosoráctvo a zabitých pre inú vieru.A to nehovorím o tom akú paseku robí vo svete korán, ďalší z nezmyslov. :-))


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este slova klasika "najvacsi prejav nedovery krestanov voci milostivemu bohu je bleskozvod na streche kostola"
taky chram este nikto nevymyslel, aby sa nan nebal upevnit spominane zaraidenie.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
hras sa na BOHA a asi preto vkladas do mojich ust nieco co by som nikdy nepovedal. tvrdim, ze najst liek na vsetky choroby je nemozne, pretoze ako sa ukazalo, ze aj ta bakteria je schopna sa branit. je to prave clovek, ktory ich agresivnou metodou dohana k mutaciam. posledny priklad EKOLY hovori za vsetko. vari aj ta tu uz bola a zisla z noemovej - gilgamesovej archy ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve....skôr si tu bol ti ako si povedal svoje prvé slovo...potom si začal tvoriť...BOH je tu od večnosti...ak by chcel aby si to chápal...dal by ti o tom poznatky....BOH chce len aby si bol šťastný...pretože si jeho dieťa...BOH chce aby ste boli všetci šťastný...nie len jednotlivci z Vás...on medzi Vami rozdieli nerobí...rozdieli medzi sebou robíte sami...pre BOHA ste všetci jeho deti...a ten kto koná dobro a žije podľa jeho zákonov toho aj prichýli do svojho večného KRÁĽOVSTVA...je to ako keby si mal ti dvoch synov vo svojom dome..,plní bezpečia a krásy a vonku je hlad a vojna...proste peklo...jeden žije ako to chceš ti...a druhý ti pokoj v dome kazí...čo urobíš?...dobrého si ponecháš a druhého ktorý ti pokoj v dome kazí a tvorí v ňom len zlo...jednoducho vyhodíš...pretože nedopustíš aby zlo zvíťazilo nad dobrom...ktoré chceš pre svojho dobrého syna.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ja sa nehrám na BOHA...to si už NIKDY nedovolím...ale jedna PRAVDA je že choroby si hlavne tvoríte vy sami...zlom okolo seba...alebo chémiou, pretože ste nedôverovali BOŽIEMU POŽEHNANIU nad vašou úrodou.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...voľakedy ľudia skutočne verili že ak do Kostola udrel blesk...privodili si BOŽÍ hnev...ale časom ako spoznávali prírodu vedeli že ich BOH netrestá...ale jednoducho elektrina priťahuje kov...ľudia pochopili systém prírody...a preto je tam ten hromozvod.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
tak tak, to nie BOH - ta cista osoba, ale my si to robime. ozaj a to akoze ta mutovana ekola nebola na noemovej-gilgamesovej arche? vari aj ty si neuveril v evoluciu, ved to by potom uz musela byt tam, za cias minulych...


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  idsivy

Boh YHWH dal cloveku Zem do spravy a za panstvo. Sme zodpovedni za to, co sa na nej udeje.
Zem je stale Jeho vlastnictvo a je v nasej sprave. Je Zem tvoja, ze urcujes pravidla?

Nuti ta Boh zabijat? Naprogramoval ta tak? Nemozes inak?
Boh si nemoze protirecit: jednak ustanovit vrazdu za hriech a nabadat na prestupenie Jeho zakona.
Kazdy nas pocin je zaznamenany a na Poslednom sude nam bude vsetko zratane.

Ale nemyl sa, ze ak niekto zabija, ze to tak Boh ustanovil. Vedz, ze to je zlocin.
Boh vyzaduje, aby sa na Zemi jeho ustanovania respektovali a dodrziavali.

Vojny tu nie su preto, lebo Boh to tak chce alebo, ze je lahostajny.
Ludske rozhodnutie konat nepravost Boh nemoze zvratit. On nie je tyran.
Sme suverenne bytosti a Boh nase rozhodnutie respektuje.
Ale to neznamena, ze Boh suhlasi, aby sa ludia nezmyselne vrazdili.

Takisto Jeho integrita vyzaduje, aby neponechal nepravost nepotrestanu.
Priklady zo Starej Zmluvy: Potopa sveta, spalenie Sodomy a Gomory, pobitie obyvatelov Caananu Izraelitmi, odvlecenie Izraelu do Babylonu,...
No v Novej Zmluve nam Boh ponukol milost skrze smrt, pochovanie a vzkriesenie Jeho syna Jezisa.


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer:
"BOH chce aby ste boli všetci šťastný"
Vsemohuci boh chce ale asi to nevie zariadit


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aké strašne obmedzené a limitované je chápanie mnohých!

Formy života prežívajú v latentnej forme vo vesmíre v kométach a tak sa voľakedy dostali na Zem.
Myslíte si, že dnes sa už tak nedeje?
Boh šíri život celým vesmírom.

@idsivy:
Boh chce, ale človek nie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a ako vieš že ekola vznikla na počiatku svete?


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

A presne to o čom píšeš s tým hromozvodom jedného dňa ľudia pochopia aj s tým Bohom.. A nejaký Tvoj potomok bude písať 'voľakedy ľudia skutočne verili že existuje pán Boh ale potom došli na to že neexistuje a neni treba ho uctievať'.. :-))
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John11146
takze BOH je zlocinec a dalej uz tuto temu nie je nutne rozoberat. Zabit! svojho syna, by ani taky ATEISTA ako je kucma nedokazal.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  idsivy...BOH bude tvojho vraha súdiť za tvoju VRAŽDU...ale nezasahuje mu do slobodnej vôle...tak ako nezasahuje do tvojich rozhodnutí...jemu nerozkáže aby vraždu na tebe nespravil...hovorí mu to zákon ktorý mu dal NEZABIJEŠ...a ako sa vrah rozhodne je len na ňom...nie na BOHU....preto hovorím ak by ste UVERILI V BOHA a žili podľa jeho prikázaní...nepocítili by ste zlo.


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - mal by si sa viac vzdelávať, lebo takto sa svojou nevzdelanosťou iba strápňuješ.
Boh nezabil svojho syna, urobili tak ľudia a Kristus sa obetoval, aby svojou smrťou ukázal cestu.
Bola to najväčšia obeť a činy Boh posudzuje podľa zámeru.
Ten nebol egoistický.
Aj matka často uchráni svoje dieťa tým, že sama zahynie.
Je veľký rozdiel medzi sebaobetovaním a samovraždou.
Snaž sa ho pochopiť.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...Vravím ľudia pochopili ako funguje systém...ale VERIACI VEDIA aj to že ho stvoril BOH....a Kucma...to že bol JEŽÍŠ obetovaný je Veľký dar...pretože sa obetoval za Vaše hriechy...ktoré narobili ľudia...a nakoniec dal aj ľudom na výber...zabili ho samotný ľudia..nie BOH...ľudia si zvolili aby bol JEŽÍŠ zabitý.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trapny vzdelanec anonym
on je vsevediaci a vseriadiaci. vsetci veriaci sa tak strapnuju, pretoze nevedia vysvetlit "slobodnu volu".
tak, vedel ci nevedel co sa stane. ak sa dostal do "uzkych" musel obetovat ludsky zivot. a ako to ze to nevedel. ako to ze to bolo jedine riesenie. ako to?
zastrasujte si koho chcete, mna ziaden JEZIS nespasil ani sa ho nebojim. je totizto uz 2000 rokov po smrti.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a boli to ľudia ako ti...taký ktorý v JEŽÍŠA neuverili.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tym Bohom to mame asi tak že kto uveri ten uveri kto neuveri ten neuveri. Nevidim jeden rozumny dovod uveriť takym nezmyslom nedavaju mi logiku nech sa hrabem v biblickych textoch koľko chcem. Vidim za tym iba určitu koncepciu, manipulaciu, účelové ovládanie mysle, svetonázor s ktorým sa nestotožňujem, istého chlapíka menom Ježiš ktorého ukrižovali tak ako mnohých iných ukrižovali a ani pes po nich neštekol. Navyše tu mame ine podobne naboženstva v dejinách všetko je to kópia a upgrade toho čo už v dejinách bolo, s inými obmenami upravené kresťanskými chytrákmi ktorí pomocou biblie pomali ovládli svet. Prečo by som teda mal uveriť tym nezmyslom. Spamätajte sa konečne z tych hluposti ktore si na Vas pripravili iní.Pravdomluvec   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto sa pýtal na tú vieru čo vraj odmieta vojenskú službu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Svedkovia_Jehovovi
Takou skupinou sú Jehovisti. Ich deti z polovice minulého storočia tiež vyrastali v pevnej viere, že určitý rok, bez toho že by dospeli, bude koniec sveta... Niektorí také niečo volajú duševné týranie... Tých, čo to prežili, to poznačilo do konca života. Pracoval som s ľudmi čo prežili duševné bolesti a majú problém prispôsobiť sa normálenemu životu. Nikto sa mi nezdal natoľko poznačeným ideologiou svojej skupiny ako boli Jehovisti. Viera má oslobodzovať človeka od strachu a má mu dať silu konať správne a podľa vlastného svedomia. Akákoľvek viera, ktorá zastrašuje a zotročuje je cudzia Bohu a iba prostriedkom na ovládanie. Takzvaní neznabohovia nedokážu narobiť toľko škody druhým, ako fanatici...


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miera prejavov slobodnej vôle rastie s vývojom ľudstva.
Dáš svojmu dieťaťu úplnú slobodu?
Pustíš trojročné dieťa hrať sa na diaľnicu, ked to chce?
Obmedzíš dočasne do určitej miery jeho slobodu s tým, že ked bude väčšie, dovolíš mu aj riadiť auto a ísť po tej diaľnici.

To, čo urobil Kristus bolo bezprecedentné a zanechalo to tak silnú stopu, že po dobu 2000 rokov sa na tento čin nielenže nezabúda, ale naopak - fascinuje čoraz viac ľudí.

Boh človeka neobetoval, to Kristus sa obetoval sám.
Boh o tomto úmysle vedel, ale nezasiahol, lebo človeku dal slobodnú vôľu.
Kristus vedel, že Boh vie a preto sa ho v pochybnostiach pýtal.
Aj Kristove pochybnosti nie sú nadarmo.
Boh využíva každej možnosti, aby nám ukázal cestu.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-11  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve, márna snaha. Sú to pátričkárske ovce, sú to duševní mrzáci...


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John11146:
"Ludske rozhodnutie konat nepravost Boh nemoze zvratit. On nie je tyran."

Nooo nemusi hned niekoho zabijat aby nieco zvratil. Ale ked nedokaze zmenit rozhodnutie niekoho, tak potom nieje vsemohuci ako sa v katechizme tvrdi.


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium:
Si dôkaz prospešnosti Božieho zákazu incestu.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM
svojmu dietatu das slobodnu volu ked ho po 2 tyzdnoch zivota nezaradis krstom medzi KRESTANOV. INAC NIE !!!


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  idsivy:
Ak by menil rozhodnutia ľudí, mali by slobodnú vôľu?
Nemali - boli by otrokmi a Boh nie je tyran.


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - vravím:
Vzdelávaj sa!
Slobodnú vôľu nadobúdaš krstom?
Nestrápňuj sa svojou nevedomosťou.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM
citaj pozorne. slobodnu volu BERIES krstom. nestrpnuj sa svojou dislexiou.


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slobodna vola znamena, ze sa mozes rohodnut ist proti svojim zaujmom.
Boh ti ponuka spasu skrze Krista Jezisa, ty sa mozes slobodne rozhodnut a odmietnut to.

A Jezisa nezabil jeho Otec, ale bolo to nevyhnutne pre nasu spasu.
Samotni Zidia pred Pontskym Pilatom vyhlasili "nech na ich rukach ostane Jeho krv".

Pre tvoju informaciu Jezis vstal zmrtvych a vystupil do Neba a sedi po pravici Boha Otca vsemohuceho.
A tam za nas oroduje u Otca. Robil podla Otcovej vole, aby nikto kto v Neho veri, nezahynul vecnou smrtou.

Tiez mozes realizovat svoju slobodnu volu, a to:
- "Rob, ako si zmyslis. To je cely zakon." (A. Crowley - cloveku)
- "Nech sa stane podla Tvojej vole." (Jezis Kristus - Bohu Otcovi)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...pravý Kresťan...dá dieťaťu aj BOŽIE slovo...ktoré prináša LÁSKU...a tak sa mohlo dieťa samo rozhodnúť...či v BOHU zotrvá...alebo neuverí a pôjde vlastnou cestou...tá cesta ktorú mu ukáže ateista...vždy dopadne tak ako vidíš teraz vonku.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemomium - Máš pravdu.. Škoda sa tym važne zaoberať, stale budu tliachať tie nezmysly.


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slobodnú vôľu berieš krstom ?
Ty ?
Ako " berieš " ?
Ty si myslíš, že v okamihu pokrstenia plne preberáš zodpovednosť za svoje činy?
:-D
Boh ťa neovláda, pritom je ale všeovládajúci.
Máš slobodnú vôľu, ale bez Boha sa nič nedeje.
Ani vlások ti nevypadne bez toho, aby Boh o tom nevedel.
Boh ale nesedí celé dni a nerozhoduje o vypadávaní vlasov.
Ste smiešni vo svojej snahe brať všetko doslovne a hrajkať sa so slovíčkami.
Máte však medzeri v porozumení a chápaní srdcom.
Rozum vás stále klame.
Rozum je najväčší klamár a podvodník - je iba nástrojom ega.
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rob ako myslis za vhodne. chod kazdu nedelu do kostola lebo pojdes do pekla.
vystupil do neba. pekne. no uz nie sme sklenikovi ludia, preto nebo neexistuje. je to len lom svetla a vdaka tomu ma nebo nebesku farbu.
moja slobodna vola mi pravi, ze nepijimam svatsky zivot a neprijimam spasu JEZISA.
ak mi dal taky dar, preco by ma zato poslal do pekla?
dakujem za taky dar. nech sa mi ukaze, chcel by som mu ho vratit.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ak žiješ dobrý život aj ako ateista...pokrstí ťa v NEBI...lebo v tebe prebýva Láska.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...mimochodom BOŽIA LÁSKA...ktorú ti daroval pri narodení.


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - co ti bráni v tom, okamžite spáchať samovraždu?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym.
krstom si KRESTAN. tak uz si nic ine ako jedinu "pravdu" nevyberies.
mna rozum este nikdy nesklamal, takze mu verim.
rozum je najvacsi klamar a podvodnik :) pekne, ale velmi nerozumne!!! aspon v tom to mame jasne.
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym
no pod, preco nespacham samovrazdu?


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - tvoj problém spočíva v tom, že tvojím zdrojom znalostí kresťanstva bola tvoja babka, ktorá o ňom nevedela viac, než napríklad Pandemonium.
Kresťanom sa nestávaš krstom.
Aspoň nie takým formálnym v dobe nevedomosti, ako sa to zväčša prezentuje.
Rozum ťa ešte nikdy nesklamal?
Nebol si nikdy opitý?
Ani zaľúbený?
Veríš mu vždy?lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...kresťan ju nespácha kvôli peklu...ti ju nespáchaš lebo sa bojíš smrti:)


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - nepatrí sa na priamu otázku odpovedať otázkou.
Takže: čo ti bráni v tom, okamžite spáchať samovraždu?
Ved by si sa nedostal do pekla.
Prečo to neurobíš?
Chceš si ešte užiť?
Coho?ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na cca hod.off


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym
verim mu, takze nie som neveriaci. komu by som veril ak nie svojm rozumu. tebe isto nie, lebo rozpravas nerozumne.
lusius
tak sa bojis smrti ako aj ja. pud sebazachovy maju aj zvierata - na tvoje prekvapenie. este prednedavnom si mi tvrdil nieco ine.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM...akože nie....rovno priamou čiarou...za takými sa BOH ani neobzrel...len si tu padali ako po daždi a potom tu nariekali aký boli slepí....ale to len tak mimo témy...príbehy z pekla:)


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze z tejto zaujimavej diskusie som zistil ze boh nieje vsemohuci, lebo nedokaze zmenit nasu volu, nebrani nespravodlivosti, chorobam atp. Jezis spachal velky hriech, lebo isiel dobrovolne na smrt - samovrazda. Dalej som sa dozvedel ze ateisti maju dokazovat ze boh neexistuje a nie ze veriaci maju dokazovat ze existuje. Dokonaly boh nas stvoril nedokonalymi pretoze mame tendenciu zhresit. Cize odflakol svoju pracu.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
Ateizmus je presvedčenie, že Boh alebo bohovia neexistujú, absencia viery v existenciu Boha alebo bohov. Nehovorí nič o morálke alebo amorálnosti človeka. Obviňoval si tu nevinných ľudí ktorí Vám oponujú z nemorálnosti spolu z JN7 a podobnými individuami. Ste zviknutí svojich oponentov obviňovať z niečoho čo neurobili aby ste mali navrch alebo ako ?ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pripúšťaš teda, že pud sebazáchovy môže byť silnejší ako rozum?kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym
nedostal by som sa nikam. ani do pekla ani do neba.
tak ako viem, ze tu nebol prednarodeninovy zivot, tak tu nebude ani posmrtny zivot. naco sa klamat. KLAMAT VLASTNY ROZUM, NATO TREBA RIADNU DEGENERACIU ROZUMU.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ja by som sa za teba obetoval...aby som ti život daroval...a to je rozdiel...kto sa OBETUJE tak ako JEŽÍŠ aby druhý žil ide priamo do NEBA:)...asi tak...nebojím sa smrti...ale zobrať si ho sám a len tak...je ťažký hriech a ideš do pekla.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ja som ťa z niečoho obvinil?...len hájim obhajujem BOHA...ktorého ti verejne popieraš...ak zostanem ticho uveria tebe...lebo nebudú počuť aj to že BOH EXISTUJE..a to je slobodná vôľa..každý nech sa sám rozhodne:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius
podla mna to bude stale len SAMOVRAZDA, SAMOOBETA. degeneracia ROZUMU.
povedal som ti uz jasne, ze svojho syna NIKDY nezvediem na krestansku sektu.
vdaka tomu presvedceniu ako mas ty by bol schopny aj obetovat vlastny ZIVOT.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale ja tu nehovorím o tvojom synovi...ale o nás dvoch...a čo myslíš ak by ma popravili za teba...nebola by to DOBRÉ pre teba?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a o tejto LÁSKE kázal JEŽÍŠ...v NEBI za DOBRÉ SKUTKY BUDEŠ ODMENENÍ....preto by to bolo pre mňa ešte lepšie:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
ak by som ta ja alebo moj syn pocuval, tak by sme mohli dopadnut zle v takom pripade.
samozrejme ze by to pre mna v takom pripade bolo DOBRE.
si krasne odstrasujuci priklad SEKTY. takto sa rodia aj SAMOVRAZEDNY ATENTATNICI. robia to len pre DOBRO ostatnych. OBETUJ SA a ides do NEBA.
fakt sila.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samovrazdeni atentatnici samozrejme


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samovražedný atentátnik rozosieva smrť...ja sa nezabijem...zabijú mňa...aby som ja...zachránil tvoj život...atentátnik sa zabije sám a zoberie aj ten tvoj...nemyl si ma.


Pravdomluvec   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapci, milujem Váš rozhovor, lebo každý z Vás sa zdá byť úprimným. Ved o to tu ide, o výmenu názorov a úprimosť nado všetko. Ak by každý všetko vedel, nemusel by tu byť, život je Božia dielňa života v ktorej sa každý otesáva o každého druhého, koho stretne. Zohodou okolností, dlho som sa toľko nenasmial, cítim, že ste ešte aj Boha pobavili svojimi skvelými príspevkami. Zhodou okolností, Boh má veľký zmysel pre humor a úprimný ateista je mu oveľa milší ako pokrytecký panbožkár...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius
obetuj sa a uz mi daj pokoj. ty budes v nebi a mne sa bude zit lepsie.
DOHODA?


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-11  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rimsko-katolicka cirkev (R.-K.C.) si vybrala svoju vlastnu cestu, a to tym, ze si 'mysli', ze si moze uzurpovat pravo menit biblicku doktrinu.

Katechizmus je v rozkole z Bibliou.
Katechizmus je pre clena R.-K.C. 'exotericky' text hlasajuci veriacim cosi v spojitosti s Kristom, a ako postupovat po rebriku vyssie.
Pre zasvetenych je to text 'esotericky' popierajucim ucenie Jezisa Krista a biblicke ustanovizne.

Co sa v skutocnosti praktizuje v R.-K.C.:
- Papez je boh a Kristus podlieha jeho dekretom
- Den odpocinku je Nedela
- Adoracia Eucharistie, a premenenie chleba a vina na telo a krv
- Uctievanie Marie (jej neposkvrnene pocatie, nanebozvatie, ona za nas oroduje) - one je ale mrtva
- Krst nemluvnat
- Birmovka
- Spoved knazovi
- Celibat knaza
- Modlenie sa k svatym
- Modlenie sa za zosnulych
- Stavba chramov na pohanskych miestach uctievania a pohrebiskach
- atd.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..

Ja verejne nepopieram Boha, mne je Boh ukradnuty lebo pre mňa neexistuje ja len Tebe dohovaram aby si sa dal dokopy a spamätal, nič take neexistuje a ak ano rad Ti uverim ak mi daš relevantny dôkaz ale ak ho nemaš mal by si potom Ty uveriť mne ak zmyšľaš rozumom nie len srdcom pretože srdcom ja mam rad aj Toma Sayera a Hackleberyho Fina, tiež som si ich obľubil kedysi no ale viem že neexistuju na rozdiel od Teba.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-11  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdomluvec
ja nie som ateista. som POLYATEISTA, cize az na jedineho BOHA taky ako ostatni.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec...ale BOH nás miluje všetkých rovnako:))))...a zato ako nás nakoniec bude súdiť si môžeme len a len sami:)...synov a dcéry, ktorých zatratí bude stále milovať...ale nedovolí aby prebývali v jeho kráľovstve spolu s tými dobrými...pošle ich na miesto...ktoré si vlastne vytvorili sami...každému nakoniec dá to...čo sám na tejto zemi rozdával...rozdávaš zlo...dostaneš zlo...rozdávaš dobro...dostaneš dobro...spravodlivé či nie?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ale ja dôkaz nepotrebujem...pretože som ho VIDEL...a dôkazom som sám sebe...mňa už potrestal pamätáš:)


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer:
Staci ak ti za cely tvoj zivot o bohu nikto nepovie a si v pekle? KRUTE


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..

Dokonca som si obľubil aj Ježiša keď som o ňom čital nejaku knižku od Jehovistov o Ježišovi to ale neznamena že tomu uverim že to tak naozaj bolo a že to bola pravda a že je to tak ako to je napisane.. :-))

NEUVERIL som aj keď som si tú postavu obľubil ako pozitívnu postavu. No ale pochop je to iba roman Ježiš možno ani neexistoval.

Blahoslavení ktorí nevideli a uverili.. HaHaHa pekne tam utočia na ego čitateľa no kto by nechcel byť blahoslaveni a teda kto by neuveril.. Pekne tam manipuluju, potom som si začal všimať manipulačne prvky je ich tam véééľa... SI len zmanipulovany.Pravdomluvec   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer: Boh nám dáva všetkým rovnakú šancu. Ano, je to presne tak. Každý si tvorí svoj vlastný osud zajtra svojimi skutkami a myšlienkami dnes. Nie je to len spravodlivé, ale je to jeden z hlavných Božích Zákonov.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

Na Tebe som si všimol že túžiš po odmene v nebi, často totiž o nej píšeš.
Je to len Tvoje chtivé ego ktoré Ti hovorí že Boh existuje.
Túžiš po odmene, Tvoja viera nie je tou skutočnou čistotou ducha.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  idsivy...veď vravím ako si ateista a žiješ DOBRÝ život...BOH ťa pokrstí v NEBI...lebo si rozdával jeho LÁSKU...ktorú ti dal...keď si sa narodil.


Pravdomluvec   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve, každý kto vie a skúsil Boha, sa zaujíma viac a život po opustení tela, ako ten kratučký pobyt v tele. Sto rokov oproti priestoru v ktorom čas neexistuje, je len okamih. Mám taký pocit, že krivdíš Luciferovi. Je to iná perspektíva. Ja tiež vidím v tomto živote len prostriedok ako sa dopracovať k niečomu hodnotnejšiemu a trvalejšiemu. To nie je sebectvo. To je otázka perpektívy. A nie je to ani odmena, je to jednoducho tvorenie si svojej vlastej budúcnosti a svojich vlastných budúcich možností.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ja hlavne túžim aby všetci UVERILI v BOHA a jeho SYNA JEŽÍŠA...pretože by som aj tu na zemi žil s Vami ako v NEBI a tak V BOŽEJ LÁSKE...a s BOHOM.


P   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer: Koňa môžeš priniesť k vode, ale nemôžeš ho donútiť ju piť.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  P...stačí ak mu ukážeš tú správnu cestu...a necháš ho odísť cestou tú ktorú si vybral sám...neskôr kôň sám príde k tej VODE aj sám....a napije sa.


idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Koňa môžeš priniesť k vode, ale nemôžeš ho donútiť ju piť." Pekna myslienka


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-11  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrú noc priatelia:) a BOH s Vami.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec

Definuj slovné spojenie - kto vie a skúsil Boha.P   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer: Toto rozhodne platí ... do posledného súdu.
Nie každý kôň je rovnako inteligentný a ani rovnako snaživý. Ináč by to boli kone na bežiacom páse - bez jedinečnej osobnosti. Práve že každá Duša je jedinečná a vytvára si svoju vlastnú hodnotu a krásu.


P   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve - Ku komu Boh hovorí, kto s ním žije každý svoj dych a pozná jeho zákony. A spoznal a overil si ich na vlastnej koži.


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-11  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - ak by si sa nedostal nikam, aký význam má teda tvoj terajší život?
Alebo žiješ len preto, že ti pud sebazáchovy nedovolí spáchať samovraždu?

Alebo inak.
Ak by bol incest povolený, dokázal by si súložiť so svojou sestrou, či dcérou?
Použil by si prezervatív, aby sa nenarodilo postihnuté dieťa, teda všetko by bolo ok?

A ak spomínam deti, poznáš prípad, kedy sa matka obetovala v prospech dieťaťa?
Považuješ to za následok rozmýšľania zdegerenovaného mozgu, ktorý sám velebíš?
Alebo stoja pudy nad rozumom?
A čo je potom cit?
Alebo láska?

idsivy-píšeš:

" Takze z tejto zaujimavej diskusie som zistil ze boh nieje vsemohuci, lebo nedokaze zmenit nasu volu, nebrani nespravodlivosti, chorobam atp. Jezis spachal velky hriech, lebo isiel dobrovolne na smrt - samovrazda. Dalej som sa dozvedel ze ateisti maju dokazovat ze boh neexistuje a nie ze veriaci maju dokazovat ze existuje. Dokonaly boh nas stvoril nedokonalymi pretoze mame tendenciu zhresit. Cize odflakol svoju pracu "

UFFF !!!

Chodíš na elektrošoky?
Prečo by mali veriaci dokazovať existenciu Boha?
Požadujú to snád?
To ateisti by mali čo dokazovať.

Veria, že všetka hmota vznikla z ničoho.

Jedného dňa tu nebol ani gram hmoty a o miliontinu sekundy tu už bolo nekonečné množstvo hmoty.

A aj energia sa tu vzala odnikiaľ.
Sila!

A potom buchol blesk do nejakej kaluže a vznikol život.
Tak tomuto uverí hádam len ateista.

Najsmiešnejšie na tom je to, že práve ateisti sa odvolávajú na rozum a dôkazy, pričom teorie, v ktoré VERIA odporujú jednak zdravému rozumu a NIKDY sa nedokázali!
Nepodarilo sa ich napodobniť v laboratornych podmienkach.

Empirické poznanie je vedecké poznanie opierajúce sa o pozorovanie a experimentovanie.

Na to sa ateisti odvolávajú a to práve zlyhalo.Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec

Boha som skúsil, no skúsil som aj viac... A takisto som zistil že Boh je ilúzia v mojej mysli. Idea myšlienok. Stalo sa mi to keď som čítal veľa biblických textov, skrátka unikol som z reality.. Boha som už skúsil a chápem Vás, unikáte z reality lebo je to pre Vás výhodnejšie žiť v pozitívnom očakávaní vyvoja udalostí a takisto je pre Vás výhodnejšie mať imaginárneho priateľa. Máte presne v hlavách to o čom píšeš, o perspektíve. Ale je imaginárna, nie je skutočná a takisto Vás robí šťastnými aj to chápem. Vlastne Vám rozumiem ale nechcel by som takto žiť mám rád PRAVDU nech je akákoľvek trpká. človek môže mať aj halucinácie a môže tomu neochvejne veriť pretože všetky naše myšlienky premietame do reality. Aj ja som veril asi tak 3 mesiace mi to vydržalo, potom som sa uvedomil odkiaľ pochádza ten zdroj. Ubezpečujem Ťa že nie je z tohto sveta a vlastne ani neexistuje, pokiaľ ho skutočne nehľadáš. Ak ho nájdeš neuvedomíš si že to dokáže Tvoj mozog vyprodukovať. Budeš si myslieť že je to realita. Máš niečo lepšie ako Boha ? Ten ma už totiž nezaujíma, pochopil som že ak človek niečomu naozaj verí a ja som uveril potom sa to premietne do jeho života a do jeho reality. A tak som zase doma so svojimi ateistickymi myšlienkami, nič take ako Boh naozaj nie je. Ubezpečujem Ťa. Problém je v tom že Ty si to neuvedomuješ, pretože s ním žiješ každý deň tak ako píšeš. Tak skúsil som ho.. A čo je zaujímavé dosť ma týral, chcel aby som umyl riad alebo si upratal po sebe. To som nikdy nerobil.. Hovoril ku mne tak ako píšeš..
Je z našej mysle, kdesi kde je sebakontrola a ilúzia a ešte iné veci. Neviem to presne definovať. Pochádza odtiaľ - z našej mysle ak tomu uveríme, odkiaľ ho nevieme identifikovať ako seba. Pre niekoho je to Boh a pre niekoho ničo iné. Všetci ho máme. Sme to ale my sami.Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-11  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM

To že vedecké bádanie nedokázalo experimentami niečo potvrdiť je ireleventné, nezabúdaj že žijeme v dobe cca. 100 rokov od začiatku využívania elektriny čo je strašne málo na to aby sme boli schopní nové a mladé teórie vôbec dokázať. Nie sme ešte stále na to technicky na úrovni.. To ale neznamená že nemusia byť správne alebo sa nemusia blížiť pravde, ide o to že vedecké teórie ak sa myĺia tak nemajú problém priznať svoj omyl a usmerniť vedecké bádanie iným smerom čo teológia nedokáže nikdy alebo ak tak po dlhých stáročiach a upaľovaní vedcov niečo napokon prizná. Dnes tomu už tak nie je a preto sa teológovia radšej držia od vedy ďalej, už priznali aj evolúciu dokonca aj to že vo vesmíre tiež môže byť život...idsivy   |   ip:178.41.18   |   2011-09-11  (23:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM:
"A aj energia sa tu vzala odnikiaľ."

Rovnaka otazka z druhej strany: A kto stvoril boha?

Co sa tyka kto komu ma co dokazovat:
Moja pravda je: Na stole nie je kolac.
Tvoja pravda je: Na stole je kolac, ale ho nevidno


P   |   ip:2.98.174.   |   2011-09-11  (23:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve - Kto povedal že Boh nám má sprostredkovávať len lahodné skúsenosti? Dobrý učiteľ Ti dá také úlohy z ktorých vie, že podrastieš. To často vyžaduje snaženie, niekedy aj námahu. Niekedy spojenú s bolesťou. Ja som posledný, čo by druhého prehováral, dakujem Ti za to, že sa delíš so mnou o svoj názor, na ktorý máš plné právo. Ja možno nebudem s Tebou súhlasiť, ale budem bojovať za Tvoje právo vysloviť aj mienku s ktorou nesúhlasím... Prajem veľmi dobrú noc a dakujem všetkým za tento večer...


ANONYM   |   ip:74.63.112   |   2011-09-12  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odpovedz si sám ja odpoved nepotrebujem lebo chápem, že mi nie je dané pochopiť všetko.
Som s tým zmierený a nemám s tým problém.
Moje ego nie je tým vôbec zranené.
Tvoja posadnutosť dôkazmi mi je na smiech.

Moja pravda je:
Na stole je koláč, ale z odtiaľto na neho nevidno.

Tvoja pravda je:
Nevidím na koláč, čiže tam nie je.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-09-12  (07:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve
hm dobre vykrutenie,z odpovede na ktoru nemas ani paruu odpovedat,fakt hodne odbornika ako ty na vieru v PanaBoha.ale hlavne ze si dovolis tvrdit jednoznacne ze neni.a ze vedci maju pravdu jednoznacnu,neumyselnu,aj ked ich platia ludia co su proti PanuBohu:)


biblista   |   ip:188.167.1   |   2011-09-12  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn7, ak sa ma chceš niečo spýtať, prejdi na článok http://dolezite.sk/Pravo_na_dlh_165.html Takto som si vyjasnil v súkromnej debate otázky s joplinsom. Ide o to, aby sa nám do debaty neplietli degeši, ktorí zasmradzujú túto stránku, lebo si myslia, že majú právo sa vyjadrovať aj k veciam, ktorým nerozumejú len preto, že majú otvor na zadku.


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-09-12  (08:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Žiadny strach, hlúpe debaty diskutujúci vždy po zásluhe odmenia.


Pravdomluvec   |   ip:78.145.10   |   2011-09-12  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrí ľudia, všimli ste si ako táto príjemná debata zmenila ton návratom jedného človeka čo doteraz tak fanaticky predstieral zastupovať Boha?

Od Božieho komentátora priamo do stoky a s nepokrytou nenávisťou! Zasmradzovať je rozhodne to správne slovo, v tomto prípade.

Jeden to vždy musí pokaziť všetkým ostatným... Smutné...


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-12  (09:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru tak.
Ale netreba ho zbytočne krmiť.
http://www.cez-okno.net/clanok/psychologia/nekrmte-trolly


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-12  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak sa veriaceho spytate, kto stvoril svet, jednoznacne odpovie BOH. ak sa ho budete dalej vypytovat ako? kedy? uz to bude len hatlanina, ze to nie je podstatne, jednoducho staci, ze si tu.

ak sa veriaceho spytate ci existuje nebo, jednoznacne odpovie ANO. ak sa ho spytate, kde presne sa to miesto nachadza, zase to bude len volajaka nic nedavajuca hatlanina.
to iste plati aj o pekle.

ak sa veriaceho spytate ci existuje posmrtny zivot, samozrejme odpovie ANO. co ale sa presne deje, nikdy nikto nezisti.

drahi veriaci, je smutne, ze Vasa absolutna pravda je zalozena na tak chabych pilieroch. nebude tu vecne. vdakabohu.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-12  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Veria, že všetka hmota vznikla z ničoho.

Jedného dňa tu nebol ani gram hmoty a o miliontinu sekundy tu už bolo nekonečné množstvo hmoty.

A aj energia sa tu vzala odnikiaľ.


Anonym, ako vzdy sa uchylujes k jednej jedinej utkvelej myslienke niecoho z nicoho, pritom sam pripustas moznost vytvorenia niecoho z nicoho. Preto sa ta ako vzdy opytam, aka je energia vesmiru?


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-09-12  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

Ja pozerám na tieto oltárne jelitá zvysoka. Aj keď sa nám,ľuďom so zdravým rozumom, pletú pod nohami, sú zdrojom nekonečnej zábavy. Tieto ich psedodiskusie sú toho dôkazom.


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-12  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zato ty si ukážkovým príkladom vysoko inteligentného diskutujúceho.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-12  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...zbytočne nadávaš...zbytočne urážaš...si tým proste známi, nikoho to neprekvapí...naopak tento štýl sa často využíva...nemáš v sebe originalitu?...skús niečo nové.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-12  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No už len ty si ten pravý a originálny! To by si musel najprv prestať hrať sa na výstavnú ovcu békajúcu dookola tie isté kostolné hlúposti. Prejav trochu originality a hlavne zdravého rozumu...!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-12  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...ale to nejde...pretože, ja som originál:)...a zdravý rozum my nechýba...nepijem, nefetujem...makám a hlavne a to je najdôležitejšie spoznal som teba:)))))))))))))))))))))


333   |   ip:85.216.14   |   2011-09-12  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
hm myslis ze an case zalezi?vdaka tomu ze ludia stvorili cas, nejdem tu rozoberat ,kto,lebo je to jedno tak ako je jedno kedy PanBoh stvoril nebo i zem,tak ako je jedno, kedy zil jezis a ci vobec zil,podstata jeho bytia je to co skrze bibliu priniesol pre ludi,aby pochopili o co ide,

ale k veci,tym ze cas niekto stvoril spravil z ludi otrokov,otrkov casu.lebo do vtedy jeho plinutie bolo relativne,vdaka tomu ,ze ho meraju,je uz jeho plinutie konstantne,a neuprosne.

este raz na case ,kedy presne stvoril PanBoh nezalezi,mne osobne je jedno ci to bolo pred tisiickami rokov alebo milionmy,ale vam popieracom jeho existencie strasne zalezi na case.pritom vasi vedci vam davaju teorie kedy a ako ,a co je horsie vy tie teorie hlasate ako pravdu skutocnu a neomylnu,a pritom su to z mojho pohladu take iste rozpravky ako z vasho biblia.lebo tvrdit nieco co sa neda dokazat je fakt silna odvaha,je to tak ako s vesmirom vasi vedci tvrdia ze je nekonecny ,a pritom len nie je mozne sa dostat na jeho koniec,bo ziadna ludska technologia to nedokaze.ale to neznamena ,ze je skutocne nekonecny, a tak je to aj s PanomBohom,ale to je uz o inom.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-12  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333...vesmír končí tam kde začína NEBO:)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-09-12  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
hehe nuda je zla :))zahraj si radsej piskorky:))ako tu stracat rozumi:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-12  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer ma v podstate pravdu. BOH sa len jednoducho da vymenit za slovicko NEVIEM. BOH=NEVIEM.
Naco sa klamat. Naco robit zo seba vseveduceho. Tak sa mi zda, ze vsetci veriaci uz maju vysvetlene, aj ked velmi nelogicky a hlupo, vsetky otazky, ktore trapili ludi tisicrocia.
Vy to fatk nevidite, ze ste zbabelci. Vy to fakt nevidite, ze ste si stvorili vsevediaceho BOHA. no je to len prostriedok, ako urobit vsevediaceho CLOVEKA. boh je stvoreny na obraz bozi alebo bozi syn vzal na seba ludsku podobu.
kedy vzikol svet - BOH, NEVIEM. ako vznikol vesmir - BOH, NEVIEM. aka sila to tu vsetko riadi BOH, NEVIEM. co bude, ked odidem z tohto sveta - BOH, NEVIEM. ako nastane koniec sveta - BOH, NEVIEM. co je tam kde konci vesmir - BOH, NEVIEM.
alebo zeby to fakt bol BOH, no NEVIEM, NEVIEM. jedno je iste, ci uz clovek bol alebo nebol, svet sa tocil a to znamena, ze je uplne zbytocne tvorit BOHOV. nahoda sa uz nejako zariadi aj bez LUDSKYCH BOHOV. lebo na pociatku bolo slovo a slovo vie vydat len CLOVEK !!! no clovek na pociatku byt nemohol, tym padom nebolo na pociatku ani SLOVO ANI BOH. logicka hadanka...


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-12  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333

Odkedy vedcov platia Tí čo sú proti pánu Bohu. Máš nejaké konkrétne dôkazy že veda je falšovaná tými čo sú proti pánu Bohu ? Ale nebuď smiešny nedá sa byť proti niečomu čo nie je. A dokonca ani za. Presne tak sa vedci k pánu Bohu stavajú, nie je to pre nich nič zaujímavé. Máš snáď pocit že napríklad ja som proti pánu Bohu alebo niekto iný ? Veď ak niečo nie je tak nemôžem byť proti tomu. To sa nedá. A ak Ty veríš že to je a niekto tomu neverí tak je proti tomu ? Čo to máš za zvrátenú logiku ? To sú nejaké logické klamy čo Ty tvrdíš.
Veda skúma, pozoruje, hľadá odpovede na otázky, rozvíja možné teórie alebo ich zatracuje. Nezakladá si na nejakej starej knihe. Ak neveríš vede vypni doma elektrinu, odpoj plyn, nepoužívaj auto a ostatné vymoženosti ktoré Ti priniesla veda a choď do nejakej drevenej chatrče v lese. Ja vede verím aj keď v niečom, spravidla v tom čo sa nedalo ešte dokázať alebo pokusom potvrdiť sa samozrejme veda môže mýliť. Vieš o tom že sa vedcom podarilo uvariť v nejakom kotli v ktorom simulovali podmienky pri vzniku života časti štruktúry DNA ? Netrebalo na to ani pána Boha. Jednoducho sa DNA na úrovni molekúl štruktúrovala a množila sama, pretože tam fungovali obyčajné chemické a fyzikálne zákony. Si dielom nie Boha ale fyziky, chémie , evolúcie a takisto náhod v týchto procesoch ktoré nastali v čase. Ja tomu verím. Aj keď život je zázrak, aj tak verím že je to z ničoho pretože kto by potom stvoril ešte dokonalejšiu bytosť v ktorú Ty veríš ? Logicky to muselo vzniknúť z ničoho. Kto by stvoril Boha ? Ak tu bol stále potom ja môžem tvrdiť že život bol stále, respektíve vznikal a menil sa podľa podmienok ktoré nastali. Jednoducho sa prispôsoboval a takisto sa rozvíjal spoluprácou rôznych organizmov ktoré našli symbiózu.. A vytvorili sa z toho rôzne živočíchy. Spoluprácou buniek. No hoď niečo že to tak nebolo, táto teória má logiku nie ako Tvoja. Iste, telo živočíchov vyzerá ako keby to niekto zostrojil, má rôzne funkčné časti tak ako keby to tvoril nejaký staviteľ živočíchov, tvorca.. Ale kreacionizmus tiež padá na tej istej otázke - kto by stvoril tvorcu ? Ak dokázal tvoriť to čo je vytvorené potom by musel byť oveľa dokonalejší.. No len napíš kto by ho stvoril. Takže pre mňa je logickejšie že to vzniklo z ničoho a nie z niečoho ešte dokonalejšieho schopnejšieho ako sme my. Napíš kto stvoril BOHA. A kde je keď ho nevidno. A prečo tu nie je. A prečo tomu treba veriť a neda sa vidieť alebo ohmatať. Je to havadina, chapeš ? Klaď si otazky ako male dieťa a hľadaj. Začni odznova, tak ako keby si sa včera narodil. Pytaj sa, odkiaľ som. Si z bruška maminy. No a kto ma stvoril. Tvoj otec s maminou sa mali radi spojili svoje bunky a vznikol si Ty.. Boh tam nebol pri tom chapeš ?
A nebol ani predtym ke+d sa spajali bunky a vznikali prve živoćichy. Nebol tam ani predtym keď vznikali bunky. Skratka na to aby to vzniklo Boha vobec netrebalo.

Tak dobru noc.Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-12  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Minule mi jeden veriaci vysvetľoval že vesmir ide s matematickou presnosťou, že planety sa okolo slnka otačaju a že to tak musel niekto usporiadať. Darmo som mu vysvetľoval že fyikalne zakony, ( príťažlivosť a odstredivá sila) dokážu pohybujúce sa telesá takto usporiadať hviezdy a planéty bez toho aby musel niekto zasahovať, že na to stačil pohyb týchto telies a buď sa zrážali alebo usporadúvali až sa nejako usporiadali on v tom videl pána Boha pretože to ide všetko s matematickou presnosťou... Darmo som mu vysvetľoval že ak vletí kométa do slnečnej sústavy môže sa z nej stať obežnica slnka, teda planéta.. Povedal mi pan Boh je a hotovo..
Tak a skončili aj moje argumenty, veriacemu netrebalo argumenty tak škoda bolo sa nim ďalej zapodievať.

Tak skúste napísať niekto ako ten Boh odkiaľ sa zobral. Z ničoho ? Veď tomu neverite že niečo môže byť z ničoho. Tak som zvedavy na nejaku rozumnu odpoveď.Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-12  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve, to bola iba prachsprostá ovca. I mne sa stalo, že ma otravoval nejaký kostoloprd a normálny človek je našťastie (alebo našťastie pre nich?) obrnený istou dávkou trpezlivosti voči oltárnym pacientom. Ale musel som sa veľmi ovládať, aby som sa neopýtal niekoho, aké je vlastne storočie? Dotyčná ovca ani netvrdila takú debilinu, že "kde končí vesmír, začína nebíčko" a mal som sto chudí ísť domov vybrať z trezoru kvér...


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok hore asi nikoho nezaujíma alebo mu nerozumiete, nikto k tomu nemá čo napísať? Ja fakt oceňujem každý článok, ktorý má iný pohľad ako ja a prinesia mi info ktoré napoznám. Všetky tieto boje na dolezite sú nezmyselné a argumenty, dôkazy , logické vývody napísané s ľahkosťou sú nelogické ascestné. Nedása to vyriešiť bnijako. Mne sa páči to slovo , ešte tu nepadlo. Minule tu Groover písal o inom náboženstve. Myslím , že tam sa používa. Nestvorenosť Boha a duše. Pochopiť nepredstaviteľné , neuchopiteľné a tajomné sa dá neracionálnou intuíciou .


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-09-13  (08:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve:
Či už človek v Boha verí, alebo nie stále tu budú otázky na ktoré nebude mať odpoveď, to čo okolo nás je, jednoducho presahuje naše chápanie. Hrať sa na to že všetkému rozumieme a je nám jasné nemá zmysel.

Z môjho pohľadu sú veci ktoré Boh zjavil a sú veci ktoré nezjavil. Nemá pre mňa veľký význam sa zaoberať vecami ktoré nezjavil, pretože aj tak k ničomu nedôjdem.
To čo zjavil, ale pre mňa má zmysel poznávať a snažiť sa tomu porozumieť, pretože vidím, že to má zmysel a je pravdivé v bežnom živote.

Gordon:
článok je z môjho pohľadu jednostranný a zavádzajúci.
Žiť v tom že mi je všetko jasné a všeztkému rozumiem, je život v ilúzii, nedá sa k tomu dospieť intuíciou iba ak sebaklamom.


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-13  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA OSOBNE SI VYBERAM ZIVOT V NEVEDOMOSTI, NEZ BY SOM SA MAL UCHYLIT DO ZIVOTA V SEBAKLAME. ZIADEN BOH PRETO NEEXISTUJE.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-09-13  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
ako súvisí to že Boh neexistuje s tím, že Ty si sa rozhodol žiť v nevedomosti?
Ak človek neverí v Boha tak je to záruka, že nežije v sebeklame?


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-13  (08:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP
jednoducho. sam tvrdis, ze existuje este vela otazok, na ktore clovek nema (to este neznamena ze nikdy mat nebude) odpovede.

ale biblia tie odpovede uz ma, a pre mna by znamenali jedine SEBAKLAM ak by som ich teraz zacal povazovat za pravdive.
Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-09-13  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
Biblia nemá odovede na všetky otázky a biblia to priznáva. Ak si myslíš, že má biblia odpovede na všetky otázky tak taktiež klameš sám seba.


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve - mravce si môžu urobiť mravenisko v aute, alebo aj vo výpočtovom stredisku.
Môžu roky chodiť po jednotlivých súčiastkach a aj tak nepochopia ako vznikli a na čo slúžia.
Ich inteligencia je limitovaná.
Ty chceš pochopiť Boha, vesmír a odpoved na otázku prečo?
Rozdiel medzi IQ psa a človeka je cca 40 bodov.
Rozdiel medzi IQ človeka a Boha je nekonečný.
Pes dokáže pochopiť ako-tak princíp bicykla, na viac jeho inteligencia nestačí.
Ty chceš pochopiť Boha?
:-D


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-13  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP
netvrdim ze na vsetky. citaj pozorne. bavime sa o odpovediach co tam su.

festinalente
mas pravdu. tych 40 bodov ti uz dava moznost pochopit nekonecno. gratulujem.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyvoj krestanstva ?

tak zacalo to nepochopenim krista
nasledovalo jeho vrazdou
uzurpovanie moci
ovladanie mas
klamstva
vrazdy
kradeze
podvody
demagogia zase vrazdy
potom vela vrazd
vela kradnutia
oblbovanie mas
potlacovanie pokroku
presadzovanie svojho vymyslenoho videnia sveta
vyhladzovanie slovanov
vrazdenie klamstvo a zlodejina


zabudol som nanieco ?
gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa vždy páči ako sa tu dezinterpretujú moje myšlienky, počet možných dezinterpretácií jednej vety vidím obrovský. Nie je tu snaha o pochopenie ,čo píšu druhí -len nálepkovanie. Ja som Pálešovu angeológiu čítal, dostal sa ďaleko, mnohí čo sem píšua kritizujú to pochopia ako aj článok hore až na sebe popracujú. Načo? Netreba nám to , však. Článok hore je mnohostranný a nie jednostranný. Jednostanný je te čo to tvrdí.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zabudli sme :
manipuláciu najväčšieho známeho rozsahu
ničenie cudzích kultúr, ktoré prevyšovali kresťanskú
nedostatok pokory
chamtivosť
obžerstvo
klamstvo
sadizmus
vierolomnosť
nedostatok súcitu
pokrytectvo
klaňanie sa zlatému teľaťu
pohŕdanie inými nekresťanskými národmi
brzdenie pokroku v poznaní
zarytosť a zadubenosť
zatajovanie dôležitých informácií
....kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-13  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon.
mam pocit ze si sa zapojil do zlej debaty. clanok hore neni o Palesovej angeologii ale o vyvoji krestanstva.
zbohom


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-13  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon.
ale idem si ho precitat. mozno sa nieco nove dozviem...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-09-13  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
máš pravdu nehovoril si že biblia ma odpovede na všetky otázky, ale aj tak nerozumiem tomu ako súvisí to že nemáme odpovede na všetky otázky z či Boh existuje alebo nie.

gordon:
článok hore nie je náročný na pochopenie, ale je zameraný proti biblii a niektoré veci ktoré potom pripisuje cirkvi sú v rozpor z bibliou.
Ak napríklad niekto pozná dobre bibliu nemôže, súhlasiť s tím že jediný spôsob záchrany je pevne dodržiavať príjazy cirkvi. To je z hľadiska biblie absolutný nezmysel pretože aj keby nebiem ako pevne človek dodržiaval neviem aké dobré príkazy tak spasenia si za to nezaslúži.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pomýlil som si článok.


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-13  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP
precitaj si clanok co som pisal vyssie, uz by som sa len opakoval.
kucma | ip:88.212.37 | 2011-09-12 (21:46)


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-13  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP
boh existuje ale otazkou ostava ci je pravdivy. MOJA teoria o zelezitom spenate a pravde celkom postacujuco vysvetluje nelogicke zmyslanie nabozenstiev a aj to, ze maju malo argumentov a tou ich logikou pravda vobec neexistuje.

pred 20-timi rokmi bola este pravdiva teoria o zelezitom spenate. nastastie sa tato teoria nikdy neuzakonila za dogmu, tak ako to robia nabozenstva. vtedy to este bola pravda a nikto o tom nepochyboval. no vzikla aj teoria o nezelezitom spenate. istemu vedcovi sa to nepozdavalo a tak este raz pemeral hodnotu zeleza v spenate a prisiel nato, ze predchadzajuci vedec sa pomylil v desatinnej ciarke. a hopla. uz bola pravdivou teoriou druha moznost.
ANO zelezity spenat stale existuje. co ak vedec nerozkrojil ten spravny spenat. co ak ten spenat rastie na jupiteri, alebo lepsie hocikde vo vesmire. toto sa nikomu nemoze podarit vyvratit a preto existuje. ANO existuje zelezity spenat a tvoj BOH to momentalne drzi v oboch rukach.
tymto chcem poukazat na aj na vrtkost "pravdy" krestanov a to, ze su taki trufali nezmyselne prehlasovat svoju "len vieru" za absolutnu pravdu.
a este jedna otazka: JE BIBLIA DOKAZ ? ak ano o akej viere to tu rozpravate. ved z vas tu vedci ludia. to ze ten dokaz je na smiech, to je uz o niecom inom ... nehladajte ani nepredkladajte dalsie dokazy, stratite svoju vieru...
takze vasa viera je tak ako ostatne odkazana na smrt. bez dokazov vam bude verit coraz menej a menej ludi (len spominam na nabozenstva minule) no a s dokazmi by z vas boli vedci.
JEDNODUCHO SI CLOVEK NEVYBERIE.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen....tak zacalo to nepochopenim krista
nasledovalo jeho vrazdou
uzurpovanie moci
ovladanie mas
klamstva
vrazdy
kradeze
podvody
demagogia zase vrazdy
potom vela vrazd
vela kradnutia
oblbovanie mas
potlacovanie pokroku
presadzovanie svojho vymyslenoho videnia sveta
vyhladzovanie slovanov
vrazdenie klamstvo a zlodejina...otázka znie: ako si prosím ťa prišiel nato že to robil BOH...ale poriadne zváž svoju odpoveď.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma....spochybňujete zo stevem...dookola že BOH neexistuje...daj my dôkaz o tvojich teóriách...ako si prišiel vôbec nato že neexistuje?...len tak?...dám ti otázku ak existuje zlo...odkiaľ pochádza...a ak existuje DOBRO...kto to ľudí naučil?...a prestaň už porovnávať Kresťanskú vieru s tými tvojimi teóriami...stále píšeš to isté...už ma to nebaví ani čítať...vysvetli ľudom kucma...ak si taký teoretik...prečo by vlastne podľa teba, nemal existovať a nie ho neustále s niečim porovnávať.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a aby som ti už od začiatku vyvrátil tie tvoje VEDY...doteraz ti tvoji vedci nedali ŽIVOT ničomu...hovorím o živote..nie o matematických teóriách...tak prečo?...kucma, steve, lenlen, PREČO?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve...a mimochodom hore si o mne čakal...môžem s tebou argumentovať o BOHU a jeho EXISTENCII donekonečna...tak tu o mne neklam prosím ťa.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve...pardon...nie čakal...klamal.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
vsetko mas v mojej teorii. dokaz o jeho neexistencii ti nedam. nedosiahnem totizto do vsetkych kutov vesmiru a mozno by si sa potom zacal vyhovarat aj za jeho hranice.
stale ma davas do pozicie, ze ti mam nieco dokazovat. NIE. ty si tu ten co tara hluposti bez najmensieho dokazu a predostieras to ako JEDINU MOZNU PRAVDU.
zamozrejme, ze falosna pravda moze existovat len na zaklade DOGMATICKOM. jednoducho vsetko, co smeruje proti nej odmietas a tak ju v podstate uchovavas nazive.
stale len predostieras DOMIENKY. este ani raz si tu nepredostrel nic PRAVDIVE.
odkial pochadza zlo? dobro? zivot? kedy vznikol svet? ako? kde konci vesmir? co je za jeho hranicami?
co je po smrti? ...
je to vela otazok no ty mas len jednu univerzalnu odpoved. odpovedz si sam. moze mat tolko otazok jedinu odpoved? sotva.
este ti predostriem otazky, ktore donedavna mali tiez tu tvoju univerzalnu odpoved.
preco je nebo nebeske? preco je v noci tma? co je poz zemou? kde je koniec zeme? preco udiera blesk?
preco vzika zemetrasenie? odkial sa berie burka? preco slnko obieha okolo zeme? ...
vsetkym odpovediam daj cas. stale nemas pravdu, len BOZI NEZMYSEL.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...odpovede na technické otázky ako funguje zem si nájdeš aj na internete...ale odpoviem ti na otázku kto to všetko stvoril...odpoveď je jednoduchá...BOH:)...a dokáž my opak...že všetky tieto prírodné úkazy...stvoril niekto iný:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius
hm? ze jednoducha ... moj opak je ze ho stvoril ZUFEJ. dokazuj teraz ty opak. zufej tu bol na zaciatku sveta a bude tu aj na konci sveta. ZUFEJ ta ma nesmierne rad. stretnes sa s nim po SMRTI. ZUFEJ to tu vsetko riadi. tu mas dokaz. fakt je to pravda. nikdy mi to nevyvratis.
momentalne drzim ZUFEJOV NAJNOVSI ZAKON. teraz mi ho zoslal z nebies. je tam aj najnovsie desatoro. daj adresu, tiez ti ho poslem. ZUFEJOV original je len jeden.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer a kto stvoril tvojho "stvoritela" ?


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všimnite si jednu (vcelku zábavnú) vec:

Kresťania sú čoraz viac prístupnejší vede.
Uznávajú vedu, ako nástroj skúmania vesmíru.
Argumenty, že cirkev upaľovala tých, čo spochybňovali geocentrický systém, už dnes neobstoja.
Ateisti s obľubou tieto veci pripomínajú, zabúdajú však podotknúť, že cirkev robila zverstvá prostredníctvom neveriacich - zväčša oblečených v talároch.

Naproti tomu ateisti čoraz viac inklinujú k slepej viere plnej dogiem.
Odvolávajú sa na empirický systém skúmania a pritom sa im nepodarilo v laboratórnych podmienkach vytvoriť hmotu z ničoho, ani život úderom elektrického výboja do chemickej zlúčeniny.

Veria však v Big Bang - že všetka hmota a energia vznikla z ničoho, pričom súčasne uctievajú nedotknuteľný zákon o zachovaní hmoty a energie.
Nezrovnalosti kozmeticky upravujú vytváraním rôznych teórií - napríklad o iných dimenziách, či vlastnostiach vesmíru.
Veria, že život vznikol úderom blesku do prapolievky, pričom sa im to NIKDY nepodarilo dokázať.
Dôkaz však berú ako jediný akceptovateľný nástroj uznania nejakej teórie.
A ak absentuje, poukazujú na to, že je to tak iba dočasne.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius
precitam ti uvod, je to fakt zaujimava kniha.
na pociatku bol ZUFEJ a ten povedal SLOVO. to slovo sa telom stalo a prebyvalo medzi nami...
je to jednoduche, BOH stvoril ZUFEJ.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  resp. BOHA


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zufej ? co to je zase za hlupost ?
uz nie adam a eva pardon pre zidov lilit


kto stvoril BOHA ?


lucifer niekde som nepisal ze to robil boh
pisal som o krestanskej mafii

ich boh je na tolko ubohy ze sam toho spravil pramalo
na spinavu pracu si najimal spodinu

ak sa bavime o jahvem :)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma....hahahahahahahaha...jasné...ale mňa neoklameš ďalšími bohmi...pretože ja som skutočný lucifer...ti sa klaňaj komu chceš...ja sa pokloním a budem uctievať jediné svojho BOHA a jeho JEDINÉHO SYNA JEŽÍŠA....vieš koľko som vymyslel takýchto rozprávok?...miliardy.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
tvojho boha ja neuznavam. on nie je taky vsemohuci ako moj. ZUFEJ je taky vsemohuci, ze nie je potrebne nikoho obetovat. a ZUFEJ povedal prve slovo a z toho slova sa stal BOH. nemas dokazy ze to tak nebolo.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen...ale ja som bol príčina všetkého zla skrze JEŽIŠOVÚ cirkev...zneužíval som cirkev nato...aby ľudia znenávideli BOHA.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer ty si hlavne naivny a pometeny hlupacik
:)
klanat sa :) hahaha
ty si zabavnylucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tvoj zufej..je blbosť...tak ako moslimstvo, budhizmus, hinduizmus, vidíš kľačala predo mnou trišvrtina populácie...teraz je čas im povedať kto je ich skutočný BOH...volaj svojho boha ako chceš...ale ver že za všetkými týmito bohmi sa skrýva moje meno...lucifer.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej lucifer.
neber si mojho ZUFEJ do ust. nic si nevymyslel.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOH..nechce aby si sa mu klaňal ale v neho VERIL ako vo svojho skutočného OTCA...ktorý ťa stvoril...miloval ho a uctieval...ja osobne rád...pred ním kedykoľvek pokľaknem...ti nemusíš...môžeš ho napríklad objať...tak ako som to urobil ja:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
tvoj boh je blbost. tak ako moslimstvo, budhizmus, hinduizmus.
tvoj boh klacal pred mojim ZUFEJOM a kukaj co sa z neho vyklulo. lucifer sa na mojho ZUFEJA nezmoze. moj ZUFEJ LUCIFERA zmetie vodou z TIZAVEHO PRAMENA. je silnejsi ako tvoj BOH. mas smolu.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...vymyslel:)...aby som Vám odvrátil tvár od skutočného BOHA a tak Vás dostal po smrti do pekla.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ZUFEJ ta privedie do nebeskeho kralovstva aj bez toho aby si v neho veril. on je jediny charakter. sice sa neukaze, ale vie to pochopit.


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - zabúdaš na jednu vec.
Až tvoja viera prežije min. 2000 rokov a bude mať miliony následovníkov, potom sa môžme spolu baviť.
Dovtedy však upadne do zabudnutia, rovnako ako tvoja viera v Otca Vesmíru s menom Big Bang a Matky života s menom Blesk v Prapolievke.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ak tomu teda veríš...tak si si práve cvakol lístok do pekla:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
teraz som sa mu dival do tvare. povedal mi ze peklo neexistuje. vraj mas robit to co uznas za vhodne. ze ak budes robit veci dobre budes sa citit dobre. ak budes robit veci zle budes sa citit zle. nic mi neprikazuje. dal mi slobodnu volu.
ten ZUFEJ je fakt skvely


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ja mám slobodnú vôľu a nemôžem si robiť čo chcem...pretože ak by som prestal dodržiavať desať BOŽÍCH prikázaní...priviedol by som na svojich bratov a sestry zlo a to nechcem...v dome musí existovať poriadok...ináč by z toho vznikol len chaos a bordel...a to je zlé....potom tvoj zufej je nedokonalý...je to len napísaný bordel na papieri ktorému si uveril.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente
ano existuju teorie o big gangu a matky zivota menom blesk. ja som ich nikdy neprijal za svoje, aj ked su pravdepodobnejsie ako to ze by toho bol schopny nadclovek menom BOH.
tvoja viera na pocudovanie je uz dost stara. viera trva do momentu kym sa nepreukaze ze je to pravda. tento smer nenaberie uz nikdy. nemysli si ze tvoja viera je tvoj vymysel. nanutili ti ho tak ako to krestania zvyknu poslednych 2000 rokov. len zato este "zije"
nie si nic nez ovca. pan je tvoj pastier, nic ti nechyba. je ti to zname?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
zabudas ze ZUFEJ stvoril BOHA. dal mu slobodnu volu. tvoj boh si len osvojil pravidla, ktore uz davno uzakonil ZUFEJ. ba v motlidbe mi povedal ze on stvoril RAJ. ze to len tvoj BOH sa do toho miesal a tak sme tam kde sme. tvoj BOH je pricinou ZLA.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...a chýba ti niečo k životu?....to čo tebe chýba t berie ten čo nedodržuje jeho desať prikázaní...pochop kucma...neexistuje zlo...ktoré by tam nebolo uvedené...a to tieto zákony existujú 2000 rokov...prečo sa podľa nich ľudia stále neriadia?...nikto by nebol hladný...nikto by netrpel?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
nechyba ZUFEJ je moj pastier. to tvoj BOH je priciou zla. keby sa nemiesal do rajskeho zivota by sme tak mohli zit. posral to aj jezisom kristom. chcel sa vydavat za jedineho trojjedineho boha ale to uz ZUFEJ nevydrzal a tak zoslal na zem zlo.
nebyt BOHA boli by sme stale v RAJI.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...v desiatich BOŽÍCH prikázaniach je aj to že nebudeš mať iných bohov....ak ich máš páchaš smrtelný hriech...a to je priama čiara rovno do pekla...na to asi tvoj zufej nemyslel čo?


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
Boh stvoril vesmír,Boh stvoril život.
Boh vytvoril prírodné a fyzikálne zákony a vniesol tak poriadok do vecí.
Ja tomuto verím.
Povedz mi, čomu veríš ty a čo robí tvoju vieru dôveryhodnejšiu.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...tvoj zufej tu nebol ani pred 30 rokmi...vieš koľko z nich uzrelo svetlo sveta...keď prišiel na svet internet?....a vieš koľko z nich ešte aj uzrie?...veľa kucma...veľa...ver mi.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente
ja verim v ZUFEJA. v modlidbe mi povedal ze peklo neexistuje. on milostivy ZUFEJ by nikdy nic take nevymyslel. to len pokrytec BOH vas zastrasuje, aby vas zviedol na svoje chodnicky.
to je ale hajzel.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...človek bol stvorení na obraz BOHA...preto sa naňho radi hrajú a vymýšľajú si nových....ale BOH si aj toto zlo podchitil vo svojich zákonoch.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
moj ZUFEJ tu bol este pred tvojim BOHOM. a vobec, co je to 30 rokov. vies ze vesmir sa stale rozpina. dnes je to 30 rokov a zajtra to uz bude 300 rokov. to len vedci si potrebovali za potrebne meriat cas.
pre existenciu ZUFEJA to nie je nevyhnutne. vrav si co chces, ale to ze ZUFEJ NEEXISTUJE nikdy NEDOKAZES.


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - pozri... čakal som debatu na úrovni, dočkal som sa iba drýstov s výsmešným tonom.
To sa môžem už baviť aj s trllom Pandemionom...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a kde bol toj zúfalec..len pred 10 rokmi?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
ZUFEJ je vyssia bytost a na jeho obraz by urcite cloveka nestvoril.
to len tvoj BOH sa chcel zapacit zivocichom tvojho druhu tak to takto uviedol.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...tak kde bol?..odpovedz mi.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
moj ZUFEJ pred 10 rokmi uvazoval, ze sa konecne ukaze, aby uz definitivne odvratil BOZIE KLAMSTVO.
ale nemohol to urobit. to by sa v tom momente vsetci veriaci stali vedcami, pretoze by mali nesporny dokaz ze existuje - vies videa, fotky a tak. tak by jeho nabozenstvo zaniklo. on tak neznasa vedcov.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente
kazdy co sa rozprava s krestanom caka debatu na urovni.
stale sa docka ale len rozpravok z knihy pravd. este stale mi nikto neodpovedal, ci je biblia dokaz a ci tak trochu veriaci nie su vedci, ked svoju teoriu obhajuju dokazom. aj ken nezmyselnym.
neviem kde beries uroven vysmesneho tonu, pretoze ja tomu verim. FAKT. a ty nedokazes opak.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-13  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer ešte ti nedošlo že ty ani neuctievaš Boha ? Tvoje prejavy svedčia o tom že to vnímaš dosť skreslene ba až detsky. A na fakty reaguješ odmietavo pričom tvoje vlastné argumenty sa neopierajú o objektívnu realitu.


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ha-ha-ha !!!
Tí ateisti sú ale tupí !!!
:-D
Chcú fotky a vídeá, ako dôkaz existencie Boha !
Hlupáci !
Stačí otvoriť oči a pozrieť sa na oblohu, na list, či na čokoľvek iné...
Chcete fotky a pritom vám beží video dokazujúce Božiu existenciu neustále !
Slepí a nadutí !
Ak to nevidíte, tak to neexistuje.
Neexistuje elektrina, neexistuje vietor !
Hlupáci !
Denne elektrinu používate, denne vás vietor ofukuje.
Cítite ich prejav, aj ked samotný zdroj nevidíte, to vám stačí na vieru.
Ale Boha necítite a prejavy jeho existencie popierate.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...groover...moja realita je taká že som stál pred jeho TVÁROU a ak sa pozriem do zrkadla...vidím vašich bohov...groover...alebo kucma...uveďte my jeden jediný hriech alebo zlo...ktoré by nebolo podchytené v jeho desiatich zákonoch...v tak jednoduchých a ľahko chápaných...pre každého...aj pre toho kto nemá vzdelanie....a mimochodom moja najobľúbenejšia teória bola popieranie pekla...pretože by sa ľudia nemali čoho báť a tak ľahšie páchali hriechy na svojich bratoch a sestrách.


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všimnite si jednu (vcelku zábavnú) vec:

Kresťania sú čoraz viac prístupnejší vede.
Uznávajú vedu, ako nástroj skúmania vesmíru.
Argumenty, že cirkev upaľovala tých, čo spochybňovali geocentrický systém, už dnes neobstoja.
Ateisti s obľubou tieto veci pripomínajú, zabúdajú však podotknúť, že cirkev robila zverstvá prostredníctvom neveriacich - zväčša oblečených v talároch.

Naproti tomu ateisti čoraz viac inklinujú k slepej viere plnej dogiem.
Odvolávajú sa na empirický systém skúmania a pritom sa im nepodarilo v laboratórnych podmienkach vytvoriť hmotu z ničoho, ani život úderom elektrického výboja do chemickej zlúčeniny.

Veria však v Big Bang - že všetka hmota a energia vznikla z ničoho, pričom súčasne uctievajú nedotknuteľný zákon o zachovaní hmoty a energie.
Nezrovnalosti kozmeticky upravujú vytváraním rôznych teórií - napríklad o iných dimenziách, či vlastnostiach vesmíru.
Veria, že život vznikol úderom blesku do prapolievky, pričom sa im to NIKDY nepodarilo dokázať.
Dôkaz však berú ako jediný akceptovateľný nástroj uznania nejakej teórie.
A ak absentuje, poukazujú na to, že je to tak iba dočasne.

Boh stvoril vesmír,Boh stvoril život.
Boh vytvoril prírodné a fyzikálne zákony a vniesol tak poriadok do vecí.
Ja tomuto verím.
Povedz mi, čomu veríš ty a čo robí tvoju vieru dôveryhodnejšiu.

Ha-ha-ha !!!
Tí ateisti sú ale tupí !!!
:-D
Chcú fotky a vídeá, ako dôkaz existencie Boha !
Hlupáci !
Stačí otvoriť oči a pozrieť sa na oblohu, na list, či na čokoľvek iné...
Chcete fotky a pritom vám beží video dokazujúce Božiu existenciu neustále !
Slepí a nadutí !
Ak to nevidíte, tak to neexistuje.
Neexistuje elektrina, neexistuje vietor !
Hlupáci !
Denne elektrinu používate, denne vás vietor ofukuje.
Cítite ich prejav, aj ked samotný zdroj nevidíte, to vám stačí na vieru.
Ale Boha necítite a prejavy jeho existencie popierate !

FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všimnite si jednu (vcelku zábavnú) vec:

Kresťania sú čoraz viac prístupnejší vede.
Uznávajú vedu, ako nástroj skúmania vesmíru.
Argumenty, že cirkev upaľovala tých, čo spochybňovali geocentrický systém, už dnes neobstoja.
Ateisti s obľubou tieto veci pripomínajú, zabúdajú však podotknúť, že cirkev robila zverstvá prostredníctvom neveriacich - zväčša oblečených v talároch.

Naproti tomu ateisti čoraz viac inklinujú k slepej viere plnej dogiem.
Odvolávajú sa na empirický systém skúmania a pritom sa im nepodarilo v laboratórnych podmienkach vytvoriť hmotu z ničoho, ani život úderom elektrického výboja do chemickej zlúčeniny.

Veria však v Big Bang - že všetka hmota a energia vznikla z ničoho, pričom súčasne uctievajú nedotknuteľný zákon o zachovaní hmoty a energie.
Nezrovnalosti kozmeticky upravujú vytváraním rôznych teórií - napríklad o iných dimenziách, či vlastnostiach vesmíru.
Veria, že život vznikol úderom blesku do prapolievky, pričom sa im to NIKDY nepodarilo dokázať.
Dôkaz však berú ako jediný akceptovateľný nástroj uznania nejakej teórie.
A ak absentuje, poukazujú na to, že je to tak iba dočasne.

Boh stvoril vesmír,Boh stvoril život.
Boh vytvoril prírodné a fyzikálne zákony a vniesol tak poriadok do vecí.
Ja tomuto verím.
Povedz mi, čomu veríš ty a čo robí tvoju vieru dôveryhodnejšiu.

Ha-ha-ha !!!
Tí ateisti sú ale tupí !!!
:-D
Chcú fotky a vídeá, ako dôkaz existencie Boha !
Hlupáci !
Stačí otvoriť oči a pozrieť sa na oblohu, na list, či na čokoľvek iné...
Chcete fotky a pritom vám beží video dokazujúce Božiu existenciu neustále !
Slepí a nadutí !
Ak to nevidíte, tak to neexistuje.
Neexistuje elektrina, neexistuje vietor !
Hlupáci !
Denne elektrinu používate, denne vás vietor ofukuje.
Cítite ich prejav, aj ked samotný zdroj nevidíte, to vám stačí na vieru.
Ale Boha necítite a prejavy jeho existencie popierate !


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...tieto rozprávky vytvárajú...slobodomurári...ktorý ti vládnu na tejto zemi...samozrejme v utajení...pretože ak by si nahliadol do ich tajností...videl by si komu skutočne títo ľudia slúžili...luciferovi.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente
ZUFEJ odpust zbludilej ovcecke. teraz som mu vysvetlil, ze ty nie si hoden aby jeho oko spatrilo tvoju tvar a obracia to proti tebe. ja som mu fakt vysvetlil, ze sa ukazat nemozes, aby si nezruinoval svoje jedine pravdive nabozenstvo, on je akosi pozadu a nepochopil to.
prepac mu aj to, ze za vsetkym, oblohou, listim a cokolvek inym vidi BOHA a neprijme tvoju ZUFEJOVSKU LASKU. on zato nemoze. zabludil. stratil svoju slobodnu volu vprospech BOHA.
ale v podstate je to aj tak jedno. ved peklo neexistuje. nech si ide kam chce.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-13  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer keby si netáral a miesto toho sa seriózne zaujímal o Boha. Už len to že ješ mäso a intoxikuješ je pokrytectvo z tvojej strany.

FestinaLente ma naopak zdravý pohľad na Boha. Takto je človek spojený s Bohom a nie tým že trepe hlúposti o osobnom kontakte pričom nedodržiava ani základne regulácie.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
rozpravka ako rozpravka. takych ja vymyslim milion za vecer. a nie som lucifer. ak sa k tomu prida 2000 rokov, mozno to bude aj pekna hatlanina, ktora zmetie z ludskeho zivota mnoho oveciek.
dal som ti sancu konecne ozit. ponukol som ti pravdu ZUFEJOVU. ber abo nechaj tak.


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - čo keby si sa prestal ponižovať a radšej seriozne odpovedal na otázky ?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente
no pocit urazenosti je na mojej strane. vsetky tvoje odpovede na moje otazky koncia troma pismenami. bez ohladu nato, ze spolu nesuvisia, ze nemaju jednotny obsah.
jedine co maju je jednotna odpoved JA TO FAKT NEVIEM - BOH.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente
a teraz fakt nechapem, co ta na mojej viere ZUFEJOVEJ uraza. ved je taka dobra a v prospech vsetkych.
ty si taky pokrytec.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...nie neprosím:)...ja BOHA mám...BOH je môj skutočný OTEC...tvoj zúfalec...sedí niekde za netom a smeje sa...on ma nestvoril.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a mimochodom...je to len plagiátor...ktorý odobral skoro všetko z 2000 rokov starej BIBLIE.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-13  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Festivalový Lentus, preradil si sa od CHF vekslákov medzi oltárne ovce, alebo si príliš precitlivelý?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-13  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O Bohu by si mal vedieť čo najviac tým že sa snažíš pochopiť podstatu sveta a jeho zákony.. povedať miesto toto len neviem je duchovná lenivosť. Premárnený život mimo duchovnej sebarealizácie ťa len degraduje do zvieracej ríše alebo ešte horšie.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
tvoj zufalec BOH sa teraz smeje. neni tvoj otec a ty ho za svojho otca pokladas. ZUFEJ to chape. ZUFEJ je k tebe zhovievavy. ZUFEJ ta stvoril a riadi tvoje ciny, ktore nie su sucastou tvojej slobodnej vole. JEDNDUCHO to je cely ZUFEJ.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...pekne si teraz na svojho zúfalca poprel...no nebol by na teba hrdý....ako môže byť milostivý?...keď je na zemi toľko zla...a mimochodom ak by riadil moje činy, ktoré nie sú súčasťou mojej slobodnej vôle...asi by som nepáchal zlo celé tisícročia.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
odpovedat si neviem znamena priestor pre hladanie pravdivych odpovedi. odpovedat si ja uz viem, je len smrt duchovenstva na tej urovni, na ktorej sa momentalne nachadzas.
zase mi nie je jasne, pretoze hovoris o bohu a ze by si mal pochopit podstatu sveta a jeho zakony.
ja sa chcem duchovne realizovat, biblia ti da falosne vysvetlenie vzniku sveta a to nie je mozne prijat.
TY TO MAS AKESI POMATENE.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
to robis ty aj so svojim bohom. pochop. ZUFEJ vam dal slobodnu volu, obom. on je spravodlivy. toto by nikdy neurobil. za vsetko mozes ty aj so svojim bohom.
a pockaj. v modlidbe mi povedal ze ma riesenie. vytvori svojho syna a dceru MINOTEA a SLEVANEU. oboch potom ukrizuje aby ti dal moznost vykupenia.
bude to super. spolu s dusou spravodlivosti budu 4-jedinnym bohom!!! ten nema najmesiu chybu.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...zabudni na zufeja....tak ako hovoril JEŽÍŠ...príde veľa falošných prorokov...ale jeden antikrist bude robiť aj falošné zázraky...tak sa priprav...ak začnú budeš to mať ako dôkaz o BOŽEJ EXISTENCII...lebo sa táto predpoveď naplnila...ktorá je stará 2000 rokov....a je napísaná v BIBLII kucma...nikde inde v BIBLII...hádam ti to ako dôkaz potom postačí.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrú noc...kucma....ráno vstávam do práce.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ved to, ze nikde inde. nedavaj mi prosim dokazy, bude z teba vedec a tych nemas rad.
BOH to musel povedat, aby si uz v inych neuveril a tak ostal pri nom. no pravda je taka ze to predpovedal aj ZUFEJ. kapitola 206 list mezopotancanom : "prorok moze byt kazdy, kto si precita dejepis, staci to uz len nejako odovodnit, ze moja hatlanina smerovala k tomu co sa stalo".
a este kapitola 101 list CINANOM : "je velmi smiesne, ked prorok skonci na krizi, ved to musel vediet"Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-13  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak, pekne ráno za pás, alebo k lopate, luciferko! Na oltárnych prítrtov len prácu, aby prišli na normálne myšlienky...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-13  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
dobru noc. neber to vsetko tak vazne. ved nejde o zivot. aj ked si to myslis. ja hlavne zabijam vecery konverzaciami. ak aj ten tvoj boh existuje, dufam ze sa nehneva, ved tvrdis ze je milostivy.
ja len jednoducho milujem zivot natolko, ze mi nikto nebude rozpravat co mam robit, kde mam chodit, ako mam zit.
ak ma zato posle do pekla, dufam ze aspon moju dusu to nebude palit, sak je dusa. nehmotna, bez citov a nervovych zakonceni.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-13  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá ich milostivá mátoha na tri sa určite hnevať nebude. Tej vraj (údajne) nič nie je ani za chrbtom... :-DDD


Pravdomluvec   |   ip:89.243.18   |   2011-09-13  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma - Prečo si myslíš že Boh by bol natoľko malý a natoľko neschopný že by Ta nemohol učiť, súčasne ako Ti dáva ilúziu, že robíš presne čo chceš? Ak by Boh chcel, naviedol by Ta presne na to, čo máš urobiť, aby si dostal tú poučku v živote, ktorú si zaslúžiš... Tak Boh pracuje. Je dokonalý.


Pravdomluvec   |   ip:89.243.18   |   2011-09-13  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekto sa pýtal, aký hriech nie je pokrytý 10 prikázaniami, napríklad tento - mám vedomosti, ale namiesto toho, aby som ich použil pre najväčšie blaho druhých, použijem ich na povzšovanie sa nad druhými. Podľa mojich zákonov, toto je veľký priestupok a koľko ľudí sa ho dopúšťa. Týchto sedmoro sa nezdá, ale ked o nich porozmýšľaš, sú prísnejšie ako desatoro:

• Naplnenie vždy zahrňuje druhých
• Nevhodná udalosť sa neudeje
• Duša je súdená viac za jej úmysly, než za výsledky jej činov
• Duša je plne zodpovedná za všetky svoje činy
• Dôvodom pre inkarnáciu je rast Duše
• Hodnota poznania je v jeho prínose pre druhých
• Robenie chýb nie je na prekážku rastu

Podľa týchto už len nenápomocnosť je hriechom, zatiaľ čo najvyšším cieľom je prispievať k blahu druhého - a to hlavne dobrým úmyslom vo všetkom!

Dobrú noc všetkým tým, čo idú spať.


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-14  (07:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdomluvec.
a cele to tajomstvo zveril tebe? no zbohom. taka obrovska pravda.
pocuj radsej o to m nikomu nehovor. je to dost obligatna zalezitost, vies.
vsetk co povies moze byt potom na bozom sude pouzite proti tebe.
dakujem mu pekne za tu iluziu, no ked sa bude hnevat ze robim nieco ine. ta naco mi taka slobodna vola je.
vsetci veriaci si tu myslia, ze objavili patenent na spravny zivot. ze ateisti robia len veci zle pretoze su ich opakom. hovno. moj zivot nie je len o kradeziach, vrazdach, neuctievani si rodicov, sulozeni... druhym pomaham ovela viac nez hociktory pokrytecky krestan. a do kostola nepojdem, pretoze to povazujem za urazku ludskej dostojnosti.
taky je ateisticky svet. ziadna tragedia.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (08:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani ateisti ba ani veriaci zo strany kresťanstva nevedia čo je zmyslom života. Dokonca ani čo je správny život v kvalite dobra.

-nepoznajú čo je to duša a akú má povahu.
-nevedia čo je to karma a ako funguje.
-nedodržujú základne regulácie ktoré sú navyše zobrazené aj v Kresťanstve.
-neobetúvajú jedlo Bohu pred tým než ho zjedia.
-nechantujú mantry a neospevujú Boha.
-nepoznajú veľkosť Boha a ponižujú ho na časť ktorá je podmienená.
-sú v kvalite vášne a zmyslom ich života je len uspokojovať potreby tela.
-stavajú sa proti faktom zatial čo ich argumenty su fanatické.
-ich špekulácie nemajú podložené ničím hodnotným.

Subtilné zákony karmy – utrpenie, ktoré spôsobujeme druhým, nám nebude odpustené. Príroda nám dáva veľa ovocia, zeleniny, obilia, mlieka (mliečnych produktov) a iných prírodných surovín. S týmto všetkým by sme mali byť spokojní a šťastní.

Žiadne jedenie mäsa
Žiadne mäso, ryby či “len” vajíčka. Oddaní Pána Krišnu sa snažia predchádzať zbytočnému násiliu a trápeniu. Vidia ostatné živé bytosti ako duchovné. Napríklad niektoré tvory môžu byť menej inteligentné, aj tak sú považované za synov a dcéry, našich bratov a sestry. Prečo by sme mali niekoho zabíjať? Keď dieťa zabije menej inteligentného brata, myslíte že to poteší jeho otca?

Žiadne omamné látky
Žiadne drogy, alkohol, kávu, čaj alebo cigarety. Svet sa utápa v ilúzií, lačnosti, falošnom egu a v zneužívání energie vo vlastný prospech. Oddaní Krišnu musia byť plne pri vedomí.

Vyhýbanie sa omamným látkam ako sú drogy, je nevyhnutný krok, aby sme pokročili v duchovnej realizácií. Tieto substancie majú schopnosť “spútať” našu myseľ, ale nemôžu ju už očistiť (”uvolniť”). Môžu vás dostať hore, ale skoro vás nevyhnutne stiahnu dole.

Žiadny hazard
V hnutí Hare Krišna se snažíme očistiť našu myseľ, a tak sa pripraviť na duchovnú cestu seberealizácie. Hazard však uvádza myseľ do pohybu a zamestnáva ju. Začnete si myslieť: aké sú moje možnosti? Ako ďaleko sa môžem dostať? Ako sa mám zachovať v prípade výhry? I keď budete ďalej hrať iba pre hru samotnú, hazard odtiahne vašu myseľ na scestie od skutočného zmyslu života.

Žiadny nedovolený pohlavný styk
Všetko má svoje miesto, a to platí aj o pohlavnom styku. Keď má pár pohlavný styk po svatbe a za účelom splodenia dieťatka, je všetko vporiadku. Akceptujeme rozkoš, ale zároveň preberáme zodpovednosť.

Inak nám pohlavný styk privedie do života komplikácie, vykorisťovanie, sklamanie a ilúziu. Pre duchovný vývoj by sme mali svoj život zjednodušiť a udržať našu myseľ a zmysly pod kontrolou. Striedmosť v pohlavnom živote nám tiež pomôže.

Keď niekto prezentuje náboženstvo tak by mal dodržiavať všetky zmienené veci. Pokiaľ to nerobí tak je pokrytec a sám nevie o čom je duchovná sebarealizácia. Bez prijatia duchovného učitela či prítomnosti oddaných Boha je pokrok u takej osoby veľmi spomalený až zabrzdený. Také osoby si radi vymýšlajú svoje vlastne výklady náboženstva a Boha pričom sú to len individuálne špekulácie ktoré sa neopierajú o objektívne fakty a védy celkovo. Védy sa stali aj základom pri najnovších vedeckých teóriach a kvantová mechanika bola viac objasnená pri diskutovaní na tému védskeho poznania. Kvantoví fyzici čerpali z toho inšpiráciu a zmysel ako potvrdil Werner Heisenberg. Je to neocenitelná literatúra ktorá podáva základy ako náboženstva tak aj exaktnej vedy a morálky.

Preto sú výroky ktoré obhajujú len jednú alebo druhu stranu nezodpovedné. Veda má svoj blízky vzťah k spiritualite a všetci popredný vedci na svete uznávajú že veda, fyzika a filozofia majú pevný vzťah a bez tohto prepojenia by ich odmietla aj spoločnosť. Iba laik si utvára o vede predstavy ako o ucelenej forme mechanickej práce a meraní ich činností. To je práve fyzická ideológia ktorá sa zavrhuje už celé polstoročie. Samotný objav bez filozófie a zmyslu nemá hodnotu.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-09-14  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Grover:
a nie je tak trochu problém aj v tej sebarealizácii - prílišná zameranosť na seba. Ak dobre rozumiem biblii tak práve to je problém nás ľudí- zameranosť na seba. Je úplne jedno či sa v tej zameranosti na seba ženiem za uspokojovaním svojích potrieb, alebo sa znažím dosiahnuť neviem aké "duchovné výšiny"

Kučma: Ježiš vedel, že skončí na kríži, dokonca to učeníkom predpovedal, bolo to pre nich natoľko neprijateľné, že to jednoducho popreli, preto ten šok keď k tomu nakoniec došlo.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najprv musíš vedieť čo to je realizácia a podľa tvojho opisu máš o tom skreslenú predstavu. Sebarealizácia sa zakladá na odovzdaní sa. Teda práve presný opak falošného ega a pýchy. Tento proces treba nasledovať presne a nie vymýšlať si o ňom vlastné cesty ktoré nikam nevedú.


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-14  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP
aha, takze nie ateistit su zodpovedni za jeho ukrizovanie. to on sam.

no to mi odlahlo.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-09-14  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
ak by niekto chcel udrieť tvoje dieťa a Ty by si sa postavil medzi útočníka a Tvoje dieťa a ranu by si dostal Ty, tak určite je to Tvoje rozhodnutie, ale to nezbavuje zodpovednosti toho kto útočí na Tvoje dieťa za nesprávne jednanie.
Ale máš pravdu v tom, že by to boli ateisti ktorí by boli zodpovední za ukrižovanie Ježiša, v tom čase ateisti neboli. To len z hľadiska historíe. Z teologického hľadiska memá zmysel niekoho obviňovať za ukrižovanie Ježiš.

Grover:
A aký to je proces?


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-14  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP
ak by niekto chcel udriet moje dieta, tak by som mu to nedovolil a ranu by dostal on.
nehovoriac o tom, ze ak by som mal silu vsemohuceho, schytal by to teda riadne. urcite by som len tak nestal a cakal ze ma udrie.
z logickeho hladiska ma zmysel obinovat za ukrizovanie jezisa sameho seba. pretoze disponoval prostriedkami to urobit inac.
kurnik, ved je bozi syn.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-14  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma, čo sa ti nezdá na tých zákonoch, ktoré nám tu predložil Pravdomluvec, veď Ty si tu tiež napísal podľa čoho sa riadiš. Viackrát si tu zopakoval, že tvojím meradlom konania je jednoducho cit- že ak cítiš , že je to dobré, tak je to dobré a naopak. No ale city môžu byť u každého iné, a je potom možné podľa citu hľadať spoločenský konsenzus? Asi nie.
Pravdomluvec
Trocha som nad nimi pouvažoval a musím povedať, že s každým bodom súhlasím, pretože sú postavené na Ježišovom prikázani lásky, a vlastne nemá to chyby.
S psychologického hľadiska sa dá povedať, že dodržiavať tieto zásady dokáže iba človek, ktorý prekonal túžbu po moci, resp. túžbu ovládať iného.Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-14  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma a mimochodom avizoval si, že si prečítaš aj článok o Angelólogii, tak môžeme potom na tú tému aj seriózne pokecať, ak chceš.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=jgLrYPZHNyY&;feature=related


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-14  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover pekná mantra, moja obľúbená je táto:
http://www.youtube.com/watch?v=HOoMWnLxHH4


kucma   |   ip:195.146.1   |   2011-09-14  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo
stale nechapem naco ti je k tomu konsenzu nejaky jezis. a aj keby to bola jedina cesta, preco to stale musi byt spojene s ostatnymi otazkami, trebars ze stvoril svet, ze ma caka po smrti a tak.... je to vela otazok bez rovnakeho predmetu a obsahu a maju len jedinu odpoved. to pre mna nemoze byt prijatelne.
o angeologii. no neviem, mne to pride podobne ako horoskop. treba mi na to precitat viacej, este mam malo info.


Pravdomluvec   |   ip:92.28.203   |   2011-09-14  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem Slavo, že vidíš do 7 Božích Zákonov. Sú od Boha, sú dokonalé a podľa nich Kristus žil. To boli inteligentného človeka Božie prikázania. Kristus chodil medzi pastiermi a najchudobnejšími, nevzdelanými bezdomovcami, aj hrdlorezmi,tým ich preložil do jednoduchšej reči: nezabiješ, nepokradneš atd. Ked sa tzv agresívni zmocnili kresťanskej doktríny ako politického nástroja, neviem či len z hlúposti, ale rozhodne aj z vypočítavosti vynechali všetko, čo nabádalo ľudí používať vlastný rozum a vlastné svedomie. Dostali sa k moci a vyžadovali predovšetkým poslušnosť, a slepú vieru. Tak sa zrodilo 10 prikázaní, z ktorých 3 a v niektorých jazykoch až 4 sú nacielené na uctievanie - koho? Predovšetkým cirkvi, lebo ved ona predstavuje Boha na Zemi! A tak po stáročiach jednoduchí ľudia nesprávne začali ztotožňovať cirkev s Bohom a obviňovali Boha zo zločinov cirkvi. A to rodilo namiesto slepej viery tzv rozumnejších ateistov. Všetko je logické. Ale proti komu sú títo ateisti so svedomím - nuž pozrime sa na príspevky - jasne proti nezmyslom cirkevnej dogmy, a nie skutočne proti Bohu.

Prečo Boh pripustí utrpenie - lebo ľudstvo si ho samo vytvára. Prečo bol Kristus ukrižovaný a Boh to dovolil? Lebo Kristus na seba vzal tú najťažšiu a najbolestivejšiu úlohu byť jedným z troch prvých čo sa stanú dokonalými, vedomosťami, oddanosťou a vlastnou čistotou. Tie tri Duše ktoré viedli dejiny zatial čo sa stávali božskými sa v kresťanstve volajú Otec, Syn, a Duch Svätý. Mali ľudské skúsenosti a majú zmysel pre humor. Sú to učitelia, ktorých tí, čo sú proti nespravodlivosti a utrpeniu môžu nasledovať.Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  10 Božích prikázaní je len slabým odvarom skutočných regulácii. Všetko som napísal hore v članku.

Kresťan zo Západu by pri návšteve Indie iste nevychádzal z údivu, keby mu nejaký Ind povedal: “Ste následovník jordanismu.”

Kresťanstvo pochádza spolu s židovstvom a islámom z oblasti, ktorou preteká rieka Jordán. Je však nepravdepodobné, že by kresťania, židia a muslimovia radi videli svoje tradície vtesnané do jednej umelo vytvorenéj kategórie nesúcej názov “jordanismus”.


Ale presne to sa stalo následovníkom pôvodných náboženských tradícií Indie. Slovo “hinduizmus” je odvodené od mena rieky v súčasnom Pakistáne – Sindhu či Indus. Zhruba od roku 1000 n.l. začali nájazdníci zo Stredného Východu územia za riekou Sindhu nazývať Hindustán a tamojších obyvateľov hindovia, pretože v ich jazyku sa písmeno “s” vyslovovalo ako “h”. V následujúcich storočiach termín “hindu” prijali dokonca i samotní Indovia ako obecné označenie ich rôznych náboženských tradícií. Ale pretože slovo “hindu” sa nedá nájsť v písmach, na ktorých sú tieto tradície založené, je nevhodné. Správny názov pre duchovné tradície založené na Védach je “védska dharma” či “sanátana-dharma”.

Hnutie Hare Krišna je súčásťou védskej vaišnavskej tradície a predkladá učenie Véd v jeho pôvodnéj, čistéj podobe, ktorá sa zachovala vďaka postupnosti učiteľov a žiakov (parampara). Toto učenie preto dokázalo a dokáže zmeniť životy tisícov ľudí pozitívnim spôsobom.

Vaišnavismus – historické a filozofické korene

Védska civilizácia je uznávaná učencami celého sveta ako jedno z najvýznamnejších období ľudských dejín. Zanechala po sebe kultúrne dedičstvo neobmedzenéj fyzickej, metafyzickej, duchovnej hodnoty v podobe véd, umenia a náboženstva.Táto civilizácia bola od prvopočiatku založená na duchovnéj múdrosti, ktorú behom stvorenia vesmíru predal osobne Boh, Krišna prvej stvorenej bytosti a druhotnému stvoriteľovi Brahmovi. Ten túto múdrosť predal svojmu synovi Náradovi a tento slavný mudrc ju predal – okrem svojých iných žiakov – i Vjásadevovi, ktorý býval na posvätnom mieste Badrináth vysoko v Himalájach.

Od stvorenia vesmíru až do začiatku Káli-jugy, súčasného veku, ktorý trvá už približne 5 000 rokov, bola táto veda o duchovnej realizácií a rozvoji vedomia Boha, Krišnu, verejným majetkom celého ľudstva a predávala sa len ústným podaním. ;)


Pravdomluvec   |   ip:92.28.203   |   2011-09-14  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skutočnosť je tá, že podstata pravdy je len jedna a že všetci tí, čo sa k nej úprimne chceli dopracovať, sa vždy dopracovali k tomu istému zdroju. To, že sa týmto teoriám davali iné mená v iných častiach sveta malo kultúrno-politické dôvody, no jedna vec je tu dôležitá, a to je sila poznania o Bohu, a poznanie skutočnej nesebeckej lásky. Sila tohto poznania je natoľko obrovská, že všetci mocnári dejín sa vždy snažili akosi dostať ju pod svoju zástavu. Preto je toľko náboženstiev, kultov atd. No mocnári nepochopili podstatu, a to je to, že sa táto nesmierna sila univerzálnej lásky nedá zneužiť na násilenstvo a hromadenie mamony - práve preto, že skutočná nesebecká láska spája človeka s Bohom. Ten, čo len raz okúsi pocit blaha, tak ako ho prežívajú Duše v Jednom, alebo v nebi podľa kresťanskej viery, na ten pocit nikdy nezabudne a po ničom inom túžiť nebude, ako sa k nemu vrátiť. Bude opovrhovať mamonou, zneužitou a skorumpovanou svetskou mocou, bude sa zabávať na politicko motivovaných cirkevných dogmách akejkoľvek denominácie a stane nedotknuteľným. Láska je najväčší dar a lásky sa dostáva tomu, kto miluje druhých, nesebecky. Ludstvo ho môže ukrižovať, ale klince sa jeho Duše nedotknú.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente

Mal by si sa viac zaujímať o vedu, vedci totiž netvrdia že život vznikol úderom blesku do prapolievky, to je Tvoj nejaky predsudok z nejakej jednej možnej teorie, posledne sa vedcom podaril kusok - simulovať vznik života v nejakom kotli kde pri určitej teplote a tlaku vznikli časti a štruktúry DNA..
Problém ja vidím ale v tom že Ty to vlastne nechceš vedieť, podľa Teba to bolo aj tak ináč aj keby si mal na stole rovno návod ako vytvoriť život doma v kuchyni v hrnci, aj tak by si tvrdil že potom musel byť nejaky kuchar ktory to uvaril a ma nas všetkych rad a istotne jeho syn umrel za naše hriechy.. :-))

Dalej pišeš.
Boh stvoril vesmír,Boh stvoril život.
Boh vytvoril prírodné a fyzikálne zákony a vniesol tak poriadok do vecí.

No to by ma zaujimalo ako ten Boh rozkazal molekukam, protonom, neutronom a všetkym ostatnym ćasticiam aby sa spravali tak ako sa spravaju keď si nevie rady z ľuďmi, že ON údajne vytvoril fyzikálne zákony.
Fyzikalne zakony platia aj na Boha (keby existoval) to si buď isty.

Ďalej pišeš: Stačí otvoriť oči a pozrieť sa na oblohu, na list, či na čokoľvek iné...

A kde tam vidiš Boha ? Ja vidim že Ty tomu nerozumieš ako to mohlo inač vzniknuť ako že to niekto vytvoril,
a preto si mysliš že to vytvoril Boh. No fajn, ale prečo by to mal byť Boh potom to naozaj mohol byť Zufej ktoreho spomina kucma no a Tvoja viera je neprava.. :-))

Pišeš : Denne elektrinu používate, denne vás vietor ofukuje.
Cítite ich prejav, aj ked samotný zdroj nevidíte, to vám stačí na vieru.
Ale Boha necítite a prejavy jeho existencie popierate .

Existencia Elektriny a vietra sa da dokazat. Existencia Boha nie a navyse keby to aj stvoril nejaky
nevidetlny, nedokazatelny Boh co ak tu uz nie je a uz davno neexistuje. Tvoja viera je postavena na predsudkoch a jednej starej knihe na nicom inom. Iba na tom že si niečomu uveril ale rozmyslaš pri tom aj v inych dimenziach, trebars že to mohlo byť aj naozaj inač ako prave s Bohom alebo nie ? Pretože ak nie tak Tvoja viera Ťa robi slepym a hluchym. Vidiš len to čo vidieť chceš..Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover

Uvedomuješ si vôbec že to čo pišeš o hnuti Hare Krišna, védskej vaišnavskej tradície a učení Véd je len duchoprázdna reklama na vymývanie mozgov ? Nič čo má nejakú logiku alebo racionálny základ. Iba Hare Krišna Hare, Hare Hare rama rama Hare rama a dokola pre duševne nevyrovnaných a slabých na ich ovládnutie a úplné zblbnutie.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdomluvec.
podstata pravdy je ta, ze svet je taky aky je a je len na tebe, ci sa ti paci alebo nie . taki ako si ty sa len cely zivot klamu. ked ta uz sklamali veci pozemske, utiekas sa k veciam nadpozemskym. bohuzial sebaklamom. ak ti to pomaha byt stastnejsim, tak sa v tom uchovavaj. mna to v podstate tesi tiez, ked niekomu len tak malo, ze bude lepsie na inom svete, vyvolava pocit blaha.
ine mena davaju vsetci ludia nevedomosti, ktoru ani za boha nechcu priznat. boh je nekonecna studna odpovedi aj na otazky, ku ktorym sa clovek mozno nikdy nedopatra. nevedomost taky dokonaly clovek, zijuci v tak dokonalom svete nemoze dopustit.
mna osobne to velmi trapi. ludia tu nechodia ako ludia ale ako ovce. stale vzhliadaju k oblohe, modlia sa, prosia niekoho imaginarneho o pomoc. nebyt toho mytu, co tu siris, mozno by sa poprosili o pomoc navzajom. ver mi. ja to robim casto a tiez casto pomaham druhym. vyvolava to vo mne pocit blaha.
toto ale fakt funguje.


Pravdomluvec   |   ip:92.28.203   |   2011-09-14  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve, Posúd možnosť jedného Boha, volajme ho prvotným Bohom, je to princíp bez vlastného povedomia. Spočíva v jedinom zákone - že dobro je silnejšie ako zlo a zlu nie je dovolené zvíťaziť. Tento princíp poháňa celý Vesmír, ktorý je nekonečný, vždy bol a vždy bude.

Potom sa zrodili prvé zárodky života a prvé povedomie, ktoré sa vyvíjalo a rástlo. Jeden, dvaja, až traja sa stali najskúsenejšími a časom najmúdrejšími Dušami Vesmíru. Pochopili zákon o sile dobra, teda prvotného a obkektívneho Boha. Ked pochopili všetky zákony Vesmíru, stali so rovnými Bohu, a stali sa výkonným Bohom - v kresťanstve Otcom Synom a Duchom Svätým. Títo časom vyvinuli Božie Zákony, tie podľa ktorých sa riadi ľudstvo - Bohom. Tento ak niekto chce, trojjediný Boh, mal ľudskú skúsenosť a je najčistejšou, najmúdrejšou a najspravodlivejšou Dušou vo Vesmíre. Pretože pozná všetky zákony Vesmíru stal sa Bohom aj tým, že môže tvoriť nové reality, nové možnosti pre sebauskutočnie tých, čo sú hodní vstúpť do Jeho spoločnosti. Na to, aby sa Duša mohla zúčastniť, musí preukázať svoju vlastnú zdatnosť tým, že zvládne dané skúšky na Zemi. Kde je bolesť, pokušenie a zdá sa aj nespravodlivosť. Ako ináč by sa človek učil, život na Zemi nie je cieľom ale prostriedkom na dosahovanie umu a schopností žiť v priestore bez bolesti...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdomluvec
beres drogy? dobro je silnejsie ako zlo?
v prvom rade by si mal zmenit meno na Bajkomluvec.
Mal by si pochopit: "dusa" je sucatou cloveka a nikdy neopusti tvoje telo. nebola tu ani pred terajsim zivotom a nebude tu ani po terajsom zivote. nevies ani o tom ze spis a neto zeby si este ostal "nazvie" po smrti.
zivot nie je skuska, preto ho moji mili veriaci nepodcenujte. zivot je zaciatok a koniec a nic potom uz nebude. preto zite kazdy den naplno, tak akoby to mal byt vas posledny. neklamte te sa a nespoliehajte na reci panbozkarov.Pravdomluvec   |   ip:92.28.203   |   2011-09-14  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma, je to veľmi povzbudivé, že máš takú dôveru vo vlastný život. Bohu na tom vôbec nezáleží, či v neho veríš, alebo nie. Boh nepozná sebectvo. Ak konáš každý svoj deň podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, lepšie robiť nemôžeš, ani v očiach Boha. Neviem odkiaľ berieš to modlenie, od cirkvi, zrejme. Ak by naozaj malo ísť o mňa, ja sa takmer nikdy nemodlím. Ak niekto niečo úpenlivo chce, musí si to zaslúžiť a nič na tomto alebo inom svete sa nedá "vymodliť". Ako si dnes ustelieš ako človek, tak budeš zajtra spať ako Duša. Jednoduché, jasné a spravodlivé. Niekedy to trvá viac ako jeden život, kým sa plná spravodlivosť nastolí a práve to oddialenie časom niektorýh vedie k tomu, že si myslia že spravodlivosť - a ani Boh, neexistuje.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bajkomluvec
ak boh nepozna sebectvo, tak nie je vsevediaci.
robim kadzy den podla svojho najlepsieho svedomia aj bez toho pocitu, ze sa na mna niekto diva zhora. ja preto nevidim potrebu sebaklamu.
to ze sa nemodlis to ma fakt tesi. aspon nepatris do kategorie, ktore ked sa to podari pripijuju uspech bohu a ked sa to nepodari diablovi. toto naco je dobre, nikdy nepochopim.
este raz ti vravim, ze dusa cloveka je jeho sucastou. ak spis spi aj tvoja dusa. to znamena, ze nemyslis, neprodukujes, nerobis v podstate nic okrem toho ze ta hibernacia uchovava nazive. jednoduche a spravodlive.
ci maj viac ako jeden zivot necham na tvojom uvazeni. ozaj a kolko zivotov si uz mal predtym?


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec

To všetko čo si napísal nie je ale dokázateľné - ani jedna veta. Je to iba určitý svetonázor ktorý sa Tvojou smrťou môže pre Teba kľudne skončiť pretože ste doteraz nedokázali ani posmrtný život a Tz môžeš kľudne žiť v ilúzii.

Aj malé dieťa vidí že ak mu umrie psík, mačička, morské prasiatko tak už nežije. Existenciu Duše ako nehmotnej a schopnej existovať bez fyzického tela je nedokázateľné a ja sa striktne držím faktov nie povier o Duši. Takže žiaľ nemôžem posúdiť a ani pripustiť takú možnosť o ktorej píšeš, to by sme museli ísť pekne po poriadku a dokázať asopň existenciu duši bez tela a existenci posmrtného života duši.. Ináč si budeme zakladať na predsudkoch nie na reálne overiteľných faktoch.Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-14  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporúčam všetkým ísť sa radšej niekam zabávať, ako filozofovať o neexistujúcich modlách. Ja sa idem teraz baviť na chatu, čo je v živote ďaleko príjemnejšie a podstatnejšie.


Pravdomluvec   |   ip:92.28.203   |   2011-09-14  (18:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma, môj úprimný priateľ, mal som veľa životov predtým. Podelím sa s Tebou len o jednu prekrásnu i ked smutnú skúsenosť z tohoto. Počas štúdií sme si s jedným človekom vytvorili nesebecké priateľstvo skutočnú hodnotu ktorého som si uvedomil len po mnohých rokoch, ked som toho človeka na tejto hladine stratil, na rakovinu. Osudy nás odviali do rôznych častí zeme po štúdiách, no akosi sme ostali v styku. Potom sme sa stretli, po desaťročiach, a po pár dňoch som prežil najkrajšie dni svojho života, kedy sme sa s kamarátom vrátili, už ako mierne šedivejúci do mladosti, šantili sme spolu a spomínali na staré časy a dobre sa nasmiali. Bez alkoholu, bez drog. Rozhodli sme sa, že ostanem v bližšom styku. Môj priateľ ochorel a zomrel zakrátko. V noci som mal pocit, že som stále blúdil po uliciach kde priatel žil, a ktoré som poznal. Nad ránom som stál na nezaujímavom mieste, pri lavicke, pod lampou na ceste ktorá viedla odkial som prišiel a robil som tam niečo veľmi dôležité... To miesto som videl na stebielko trávy. Zatým som mal len pocit hlbky. O dva dni mi volala jeho rodina, že moj kamarat zomrel práve v tú noc. Spýtal som sa, či taký popis miesta kde som stál, niečo pripomína - áno bolo to práve pred vchodom do nemocnice kde priateľ dodýchal. Nikdy nič dôležitého bezo mňa neurobil ani len neodišiel z tohoto sveta. Plnú pamäť toho, čoho som sa zúčastnil zatiaľ čo moje telo spalo o mnohé kilometre dalej som si neodniesol, len pocit hlbky a spolupatričnosti... neskôr nastalo medzi nami dalšie spojenie, s verným kamartom na druhej strane. Bude čakať na mňa pri bráne... Dávam Ti Kucma plné právo ma obviňovať z halucinácií drog atd, a vysmievat sa mi. Ale Ti prajem aby si aspon raz zažil niečo tak krásne ako je spojenie s Dušou ktorá ostala pri Tvojom Boku potom čo si si myslel, že si ju stratil... Mohol by som napísať knihu o podobných svojich skúsenostiach s Bohom.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-09-14  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
ak by všemohúci Boh riešil problémy, len silou a mocou, nemohol by byť obvinený z toho, že svoju všemohúcnosť zneužíva?


Pravdomluvec   |   ip:92.28.203   |   2011-09-14  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, prosím nezabudni nám povedať o svojich skúsenostiach z chaty. Viem že budú stáť za to. Dobrý deň prajem.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-14  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemaj boja, určite áno. A nepadne tam ani jedinýkrát to odporné slovo ***.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-14  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IPp...dobrá otázka....SVET je jedna veľká detská izba...a poriadok si v nej musíme vždy urobiť sami...OTEC nevpustí nikoho do záhrady, kde pestuje plno nádherných ruží...čo by tam potom zostalo?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdomluvec.
to je pekna historka. no a s bohom si sa stretol v ktorej casti?
IP
ak nerobi nic, tak ho obvinujem z necinnosti. toto sa pise aj v biblii: na siedmy den oddychoval. v preklade z ovcieho jazyka: uz dokoncil co mal a serie na vas.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to all
a tolko moznosti na starozakonne zazraky v dnesnej dobe existuje...


Pravdomluvec   |   ip:92.28.203   |   2011-09-14  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma - Boh mi to celé sprostredkoval. A ešte Ti musím dodať, že aj ja som mal určité obdobie v živote, kedy som si myslel, že som ateistom. Nie je na tom nič zlého. Cirkev chcela ovce, Boh nechce ovce. Nato dáva ľudom rozum aby ho pužívali, spytovali svoje skúsenosti a robili si svoje vlastné uzávery. Lebo to robí nie za účelom ovládania, ale z nesmiernej lásky. Tak, aby sa každý vyvinul nakoľko sa dá, do plnej svojej ľudskej krásy, a každý si môže zvoliť takú cestu, aká jemu osobne vyhovuje. Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže. Iste si to počul, a je to pravda.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdomluvec
takze odpoved je opat jednoduchsia nez si myslis. boh si ty. ty v podstate ani boha nepotrebujes. pohana ta tvoja sila sebaklamu - viera. uz samotna viera ti ako vravis pomaha, takze nie vobec podstatne, resp. nevyhnutne, aby nejaky boh fakt existoval.
ako vidim, poradil si si aj so SVOJOU vierou v neho. aj preto BOH nie je v tomto pripade podstata a preto neexistuje.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v podstate mne je to uplne jasne. nikto z vas sa nezhodne v tom, ako boh presne vyzera a ake ma vlastnosti. z jednoducheho dovodu. kazdy si ho vysvetluje po svojom.
je to taky imaginarny priatel, ktory ta nikdy nesklame, vsetko ti vysvetli, miluje ta za kazdych okolnosti...
kazdy z vas ma svoje druhe ja, ku ktoremu sa obracia v casoch krizy...
no naco toto


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve tvoje a názory Pandemonia beriem s rezervou viem že ste na tieto témy ešte nedorástli a tak nás musíte urážať ;) Tieto diskusie nie sú pre vás tak neviem načo tu potrebujete stále prispievať. Ventilácia ega nepomôže.

Kucma počúvaj Pravdomluvca lebo to má v hlave omnoho lepšie preskúmane ako ty. Tvrdiť že ty alebo on je boh je naivné. Nebudem to tu rozpitvávať ale takéto bludy som už dlho nečítal. Boh má presne dané vlastnosti a energie ktorými disponuje a sú tak nepredstavitelné veľké že naše hlavičky to nepochopia. Všetci čo uctievajú Boha sú najväčší vedci lebo pochopili absolútnu pravdu zatial čo zmätené duše stále hľadajú cestu a vymýšlajú si rôzne slepé teórie či uctievajú polobohov ako Lucifer a nepríjmajú žiaden typ morálky a zodpovednosti za svoje konanie. Svet každého odmení len do takej miery ako sa odovzdal Bohu.

Odporúčam si prečítať niečo o karme..

http://andrejcierny.blog.sme.sk/c/275312/Karma.html


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
no samozrejme, ze tvoj boh ma z tvojho uhla pohladu presne dane vlastnosti. stavim sa ale, ze toto je vysvetlenim vsetkeho len v tvojom pripade. to usudzujem aj z tvojho vyhlasenia, ze nase hlavicky to nepochopia.
v mojom a v pripadoch inych je to len nic nedavajuca hatlanina.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nie je moj uhol pohľadu. Milióni ľudí na celom svete uznávajú toto poznanie a opis Boha podľa véd je najdokonalejší vôbec. Inšpirovali vedecké, teologické ale aj filozofické kruhy po celé stáročia. Tvoje laické názory vychádzajú z mnoho vecí. Po prvé si védy nečítal, chýbaju ti realizácie a si zmetený falošným egom.

To že to ty nechápeš svedčí len o tebe a nie o védach. Každý rozumný človek ktorý ich čítal ich pochopil a riadi sa nimi. Tvoje tvrdenia že človek môže byť Boh sú naopak smiešne a zavádzajúce. To čo robíš ty je sektárstvo a špekulácia ktorá sa neopiera o náboženstvo. Opieraš sa maximálne o vlastné táraniny a podobné zmýšlanie majú mnohí fanatický ezoterici ktorí sú v kvalite vášne.

To však nie je poznanie a už vôbec ti to nepomôže do budúcnosti. Zatial čo védy maju presný proces a chápu jeho zmysel. Je rozdiel prezentovať pár zlepených subjektívnych názorov a zväzky ktoré tvoria tisíce a tisíce stŕan poznania o povahe hmotného a duchovného sveta.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
to ze kazdy co ich cital sa nimi riadi, je zase len tvoj sebaklam.
ked uz nic, tak su to aspon MOJE vlastne taraniny. tvoje je len neustale prisvojovanie si niecoho, co napisali ini. okej, ste skupina ludi, ktora ma podobneho imaginarneho priatela, no urcite to nie je uplne ten isty. aj tu tvoju teoriu si kazdy clen tvojho nabozenstva opisuje rozne.
a viem to, pretoze ja osobne poznam viacerych ludi aj z tvojho aj z ineho nabozenstva. nikto sa uplne nezhodol v co presne vlastne veri.
toto mi ver.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-14  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover, kucma vlastne len parafrazoval hypotezu krestanov, nic viac, pouzival rovnake argumenty, ake pouzivaju oni, alebo ini veriaci, alebo dokonca aj ty. Vsetko su to totiz len hypotezy, hypotezy su aj co sa tyka zrodu vesmiru, ci zivota na Zemi v podani vedcov. Lenze vsetci automaticky povazuju za fakt, ze akonahle je niekto ateista, tak absolutne suhlasi s hypotezou hlasanou vedcami. ALe ak sa hypoteza ukaze spravna, co sa v pripade vedeckych objavov neraz potvrdilo, je daleko lahsie verit tejto hypoteze, ako hypoteze veriaceho. Tu sa vsetci veriaci ohanaju tym, ze ateisti su vlastne este vacsi veriaci, ako oni sami, ved predsa zdielaju nazor vedcov, ze vesmir vznikol z nicoho. Pritom veriaci vlastne hlasaju to iste, len oni to maju podoprete argumentom boha. Pritom nechapu absolutne vyznamu slova hypoteza, lebo o verifikacii, ci falzifikacii pri viere tieto nepotrebuju. Zato vedecke hypotezy sa tymto musia prehryzt, lebo kazda ich hypoteza je prave tymito atributmi podmienovana. Nemozme vyhlasit, ze vsetky cicavce rodia zive mladata, dokonca aj keby sme vtakopyska nikdy nepoznali, lebo sa niekde v minulosti, takyto cicavec tiez mohol nachdzat. Tak je to aj v pripade inych vedeckych hypotez, kazda je svojim sposobom falzifikovatelna, a tak by mali byt rovnako falzifikovatelne aj vase hypotezy.To, ze krestania tvrdia, ze existuje jeden jediny boh, je rovnaka hypoteza, ako s tymi cicavcami. Takze najvacsi rozdiel medzi vedeckymi hypotezami a vierou je akceptacia falzifikacie. To, ze kucma pouzil nejakeho ZUFEJ-a, je rovnako tazko spochybnit, ako krestanskeho boha, ak totiz trvate len na dlzke uctievania, ci pocte veriacich, tak ten argument je rovnako chaby ako argumenty ateistov voci existencii akehokolvek boha, ci veriacich v popreti ostatnych bohov. Ateisti samozrejme nikdy nedokazu neexistenciu krestanskeho boha, ci akehokolvek ineho, lebo to sa ozaj neda. Otazkou len ostava, ci sa akemukolvek nabozenstvu podari dokazat toho svojho. Kedze sa to nikdy v minulosti nepodarilo, je takisto mozne, ze tento remizovy stav bude az do vymretia ludstva. Ale ateisti urcite s touto patovou situaciou nebudu ti sklamanejsi.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover

Odvolávať sa nejaké zväzky ktoré tvoria tisíce a tisíce stŕan poznania o povahe hmotného a duchovného sveta je scestné, nič z toho nezažiješ aj keď si ich tisíckrát prečítaš jedine ak im uveríš a potom sa ti to prisnije, zazdá začneš to vnímať ako pravdu, realitu a Ty to potom začneš vnímať ako skutočný duchovný zážitok tú virtualitu ktorú si v hlave vytvoríš. Všetko je to o tom ako sa necháš psychologicky spracovať a ovplyvniť, tak potom budeš vidieť svet, Boha, duše tak sa Ti bude svet aj javiť podľa toho čomu budeš veriť. No tak len sa nechávajte ďalej magoriť veď je to nakoniec o Vašich duševných stavoch.

PS: Nakoniec ani duševne chorí ľudia si nie sú ochotní pripustiť že sú duševne chorí..Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  //to ze kazdy co ich cital sa nimi riadi, je zase len tvoj sebaklam.//

Kucma nauč sa čítat pozorne aby si neslovičkáril. "Každý ROZUMNÝ človek ktorý ich čítal ich pochopil"

//ked uz nic, tak su to aspon MOJE vlastne taraniny. tvoje je len neustale prisvojovanie si niecoho, co napisali ini. okej,//

V dalšiom rade celý život sú tvoje názory ovplyvňované len niečim z VONKU. To znamená že asi 99.9% tvojho názoru je formuláciou každej osoby z vonku. Či už to bude kniha, učiteľ, internet alebo hocičo iné. To len ako ifnormácia aby si pochopil ako každý získava poznanie.

// ste skupina ludi, ktora ma podobneho imaginarneho priatela, no urcite to nie je uplne ten isty. aj tu tvoju teoriu si kazdy clen tvojho nabozenstva opisuje rozne.//

Dalšia tvoja špekulácia a predsudky. Všetci členovia sa prikláňaju k védam. To znamená objektívne poznanie a nie ako komu vyhovuje. Za dalšie je nášho imaginárneho kamaráta by sa tvoje telo aj ako celý vesmír rozplynul a bez neho sa nepohne ani steblo tŕavy. Ale ty si Boh takže ty si to už vedel.. ;)

A dodávam že existuje len jedno náboženstvo a to Sanathana Dharma a je to najväčšie náboženstvo na svete. Teraz ho uznáva cca. 2 miliardy ľudí a hlbšie sa o neho zaujíma veľká časť svetovej populácie na západe známa aj ako Hinduizmus. Ašrámy ktoré uctievajú Boha sú umiestnené po celom svete.

//a viem to, pretoze ja osobne poznam viacerych ludi aj z tvojho aj z ineho nabozenstva. nikto sa uplne nezhodol v co presne vlastne veri.
toto mi ver.//

Po tom čo si tu predviedol ti uverím figu makovú. Milujem ľudí ktorí vedia súdiť poznanie véd na základe jednoho človeka. Si riadny hotentót keď takto uvažuješ. Ja som osobne bol v ašráme kde bolo cca 30 ľudí a každý sa v názoroch SHODOVAL. Navyše to boli najpríjemnejší ľudia akých som v živote stretol a oproti dnešnej civilizácii su čistý. Poznanie beru seriózne a Bohu sa venujú celý deň. Keby si nebol v spoločnosti démonov tak by si možno aj niekedy uvedomil čo je to normálny život a láska k Bohu.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve tvoje názory už poznám. Ďakujem za spestrenie ale od reality máš hodne ďaleko. Môžem ti dať príklad na kopu vecí v ktoré veríš a nikdy ich nepochopíš alebo ti ich žiaden vedec nedokáže. Majú len teórie, hypotézy a nie dôkazy takže ťa teraz nachytám na tvojej vlastnej pomýlenej filozofii dokazovania faktov.

Doteraz nie je dokázane čo to je vedomie a či ho majú aj ostatný ľudia. Ostáva ti len veriť že maju rovnaké vedomie ako ty. A je to rovnako základná vec ako Boh. Len aby si si uvedomil túto logickú súvislosť a netáral mi tu hlúposti o viere lebo poznanie každého človeka tvorí z viac ako 80% viera v javy a objekty ktoré príjmaš od autorít v poznaní.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael

Presne tak ako pises, ja mam taku hypotezu ze ziadny Boh neni. No a oni maju hypotezu ze je a dokonca ma take a take vlastnosti a poslal svojho syna aby nas vykupil za nase hriechy a tak dalej a tak dalej..

Tak ked sa potvrdi hypoteza veriacich tak ja sa iba potesim aj sa zacudujem poriadne no ale ked sa potvrdi moja hypoteza mam obavu ze veriaci budu verit tym hlupostiam dalej pretoze nebudu ochotni prijat jednoduchu pravdu ze ich imaginarny kamarat je naozaj len imaginarny nachadzajuci sa v hlave veriaceho a budu zo svojim imaginarnym kamaratom zit dalej lebo je to pre nich lahsie verit na lepsiu buducnost ktoru im ma udajne pripravit niekto iny nie oni sami. Oni sa totiz potom dokazu tesit a utesovat aj vtedy ked na to nie je jediny realny dovod.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-14  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
na toto ti fakt nemam co odpovedat. jedine ty a ti co veria védam su ROZUMNI ludia - prijali rozumy z vonku, ved aj tak su vsetky nazory z vonku a nikto nema vlastny nazor. existuje len jedno nabozenstvo...
AKURAT TAK VO SVETE OVIEC.
hej zdalo sa ti ze sa vo svojich nazoroch uplne zhodujete asi tak, ako ja sa uplne zhodujem v nazoroch s rafaelom, steveom a pandmoniom. tiez su to najprijemnejsi ludia, akych som v zivote poznal, pretoze su cisty. poznanie beru seriozne a ani nezakopnu o boha. a demonom sa zdaleka vyhybaju.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael ďakujem za pekný nadhľad do diskusie. Všetko čo si napísal. Áno súhlasím. Preto sú tieto diskusie teória proti teórii. Až na to že je len jedna objektívna pravda. A k tomu bodu musí dospieť každý a vaše životy sú úspešné len do tej miery ako ste pochopili skutočnú objektívnu pravdu.

Práve preto sa poznanie zakladá na realizáciach ktoré su osobného charakteru. Iba sebarealizované osoby alebo sanyásini ktorích je na svete cca asi stovka majú skutočne reálne poznanie o Bohu tým že tomu zasvätili celý život dodržiavaním všetkých regulácii ktoré sú opísane vo védach.

A potom môžme ich milosťou, my prostí ľudia získať poznanie a časom aj vlastnú realizáciu ako to vlastne je. Treba však vyvinúť snahu a tužbu spoznať skutočnú pravdu. Venovať sa tomu veľmi úprimne a neodsudzovať hocičo len na základe predsudkov. Vyhladaním duchovného učitela a zasvätením sa. To je jeden z prvých krokov. Ale na to musí človek pochopiť aspoň zmysel duchovného pokroku. Podľa véd iba jeden z tisíc Karmí (ľudí v ilúzii mája) je Jnani a teda ten koho je zmyslom života SKUTOČNE nájsť absolútnu pravdu. Lebo pokiaľ je to len vedlajšia zábava a človek to nemyslí skutočne vážne tak v tom rýchlo nepokročí.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma

Už si prestal argumentovať tak sa k tebe nevyjadrujem. Také primitívne príspevky si choď písať na ateizmus.sk.. tám maš ovce. Tvoja skupina ma fakt nezaujíma. Doteraz ma neprekvapili ničím čo by som nevedel ;)


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover

Ty tvrdíš že nie je dokázané čo je to vedomie ? Existoval kedysi materialistický výklad čo je to vedomie. Odkedy majú slovo aj pánbožkári tak materialistický výklad nevyhovuje tak širokej škále svetonázorov no a preto údajne nie je dokázané čo je to vedomie. Skrátka rozšíril sa počet možností a tak sa jednoducho o vedomí budeme hádať ako o pánu Bohu. Ale urob malý pokus, vraz si do hlavy železnú tyč a uvidíš či ešte nejaké vedomie budeš vôbec mať, alebo nebudeš. Ja to skúšať nebudem pretože mám taký silný pocit že bez funkčnej hmoty o to vedomie prídem.

Z wikipédie
V najširšom zmysle slova je vedomie súbor predstáv (pocitov, myšlienok, citov, vôle atď.), ktoré nejaká osoba v danom okamihu o sebe (o svojich duševných a duchovných stavoch) má.

Kedysi to bolo tak nejako, nepametám si to úplne presne ale asi v tom zmysle že. Vedomie je prejavom vysoko organizovanej hmoty. Prejavom, nie vecou a nie je to samozrejme hmotné takže aj hmota môže vytvoriť niečo nehmotné. Prejav je totiž nehmotný. To je tá Tvoja Duša, prejav živej vysoko organizovanej hmoty.

O tom čo vedomie je a čo už nie je pri prejavoch vysoko organizovanej živej hmoty by sa tiež dalo polemizovať.
Budhisti veria že aj vŕba má dušu pretože sa vedome prejavuje, napríklad po zájdení slnka zavrie kvety.

No ale čo sa týka vedomia, možno by si mohol trochu popátrať po tom ako funguje neurón, neurónové siete a uvedomiť si že sa Tvoje telo skladá z miliónov snímačov tlaku, teploty, takisto máš oči ktoré vnímajú obraz, čuchové bunky, sluch no a to všetko je pripojené na centrálnu sústavu neurónovej sieti v mozgu z 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek. Ak Ti to nestačí na pochopenie že vedomie je vnútorným prejavom tejto vysoko organizovanej hmoty ale myslíš si že teda je to ináč tak napíš ako to je, rád si to nechám vysvetliť.

No a nakoniec keď sa to tak vezme, to že nie je dokázané čo je to vedomie neznamená že Boh existuje.Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve

Vôbec si nepochopil ani jednoduchý logický príklad ktorý som dal. Vravel som o vedomí ostatných a nie o individuálnom.

Len mi dokazuješ že nevieš čítať rovnako ako vačšina diskutérov ktorý radi mystifikujú hocičo čo ich len napadne. Tvoja viera že duša pochádza z matérie ma nezaujíma.

Keby si mal viac znalostí o sofistikovanej falzifikácii dôkazu poznania vedy vzhľadom k psyché tak by si mi tu takéto veci netvrdil. Vedomie je rovnako mysteriózny jav ako Boh a to je to na čo poukazujem a rovnako ako ja alebo ty ani jeden vedec na zemi doteraz nedokázal reálne potvrdiť z čoho vedomie plynie. Svoje teórie prezentujú rovnako ako ja, bez reálneho dôkazu. Máš rovnako len vieru ako ja a keď rozumieš základným argumentom tak to pochopíš.

Preto sa poznanie zakladá na rozumnom prijatí argumentov ktoré su logické a dávaju zmysel. Vedomie ako také nie je produktom hmoty ale duše. A duša je duchovná substancia ktorá nepochádza z matérie. Ty mi to nemôžeš vyvrátiť ani potvrdiť. Toto poznanie sa zakladá na sebarealizácii alebo uvedomelom stave v ktorom si duša v tele uvedomí že nie je telo. Pokiaľ si to nezažil tak si tu môžeš o tom špekulovať a snažiť sa ma presvedčiť o svojich bludoch. No mňa to fakt nezaujíma.
Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover

Ale neboj sa pochopil som čo si mal na mysli ale považujem takú debatu za hlúposť. Tiež sa objavil nejaký chlapík v dejinách ktorý tvrdil že neexistuje nič okolo neho iba on a všetko čo vníma je produktom jeho mysle. No skús mu to vyvrátiť. Takými hlúposťami sa mi ale nechce ani zaoberať.

A ano môžem potvrdiť moja duša v mojom tele si neraz uvedmila že nie je telo. Ale ja to považujem za pocit nie za overiteľný fakt lebo to tak cítim. To čo cítim nepovažujem za fakty ale za pocity na rozdiel od Teba.

Tak ty tvrdíš že vedomie je produktom duše a duša je duchovná substancia ktorá nepochádza z matérie. Nemôžem Ti to dokázať ani potvrdiť no ale keď to Ty tvrdíš tak to dokáž Ty mne a ja sa pridám na Tvoju stranu.. Ináč sa tu budeme naťahovať ako o tom neviditeľnom, nezmerateľnom, nedokázateľnom, pánu Bohu ktorého Ty identifikuješ len na základe pocitu ktorý si získal z informácií. Napokon nebyť informácií o pánu Bohu nebolo by ani Tvojich pocitov o pánu Bohu a nebolo by ani našej diskusie. Chápeš na čom je to vôbec položené, na informácii. Nie na pravde.
Pravdu musíme dokázať alebo potvrdiť ináč ju za pravdu považovať nemôžme.. Preto Boh pre mňa nie je pravda, proste false.. Tvoje pocity sú vytvorené na základe informácií ktoré si si overil zase len pocitmi. Preto už od malička deťom hublú do hlavy otčenáš a vychovávajú v kresťanských tradíciách aby potom pocity zvíťazili nad zdravým rozumom. No len hoď niečo na základe akých faktov funguješ. Ak na pocitoch ktoré si získal informáciami a ovplyvnili Ťa ale nevieš ich nijako dokázať a ani overiť iba ak zase len pocitmi tak potom je škoda sa ďalej baviť.Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-09-14  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Grover:
Čo je to duša?
v čom sa Tvoje chápanie duše odlišuje ako je všeobecne chápaná v kresťanstve ktoré je iné ako to čo o duši hovorí biblia.
Nezdá sa mi že by osobný zážitok z nadprirodzenom bolo niečo na čom, môžeme niečo zakladať.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-14  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover

12 miliárd neurónov zapojených a spolupracujúcich v neurónovej sieti to je strašne veľa, strašne veľa neurónov tak to si teda ja osobne dokážem predstaviť že tie neuróny dokážu vytvoriť vedomie a uvedomia si seba, svoje telo, aj svoje vedomie = teda projekciu seba samého a vnímania takisto svoje okolie avšak neviem si predstaviť niečo duchovné alebo duševné bez hmoty to je čo to duchovné ktoré tvorí vedomie, čo je to v tvojom ponímaní duchovné to je nejaké NIČ ktoré sa vznáša nad oblakmi alebo niečo iné ? Hráte sa pánbožkári s tými slovíčkami ale definujte ich najprv pretože ináč sa budeme baviť jeden o voze a druhý o koze.

Napíš čo je duchovné. Odkiaľ pochádza. Ako vzniká. Z čoho sa skladá..

Ja Ti to totiž popísať viem o čom tvrdím a dá sa to aj dokázať že to existuje na rozdiel od Teba..Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-09-14  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Grover:
mňa by ešte zaujímalo, že keď je duša z Tvojho pohľadu taká dokonalá načo je jej telo


Pravdomluvec   |   ip:78.145.10   |   2011-09-15  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duša je tá jedinečná konfigurácia poznania, energie a lásky, ktorá sa sformovala ako dôsledok skúseností určitého povedomia na zaáklade jedného alebo viacerých, či aj mnohých, životov.


Pravdomluvec   |   ip:78.145.10   |   2011-09-15  (00:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to aj odpovedá na otázku, načo Duša potrebuje telo - aby jeho prostredníctvom nadobúdala skúsenosti z ktorých rastie, učí sa a zdokonaľuje sa. Dokonalá Duša telo už nepotrebuje. Preto sa hovorí, že telo je vozidlom Duše.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (00:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec, Ktorý názor je podľa teba správnejší
1. človek je telo a duša
2. človek je telo duša a duch


Pravdo   |   ip:78.145.10   |   2011-09-15  (01:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prvý, lebo veľký Duch môže inkarnovať do niekoľkých tiel súčasne, a ešte nechať podstatnú časť svojho povedomia - Ducha za sebou. Dakujem za inteligentnú otázku, vidím, že sa tým zaoberáš.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (01:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som sa skôr priklonil k druhému názoru, pričom pod slovom duch chápem akúsi esenciu, výťažok duševného prežívania, teda že duch človeka je to čo sa môže ďalej inkarnovať a nadobúdať skúsenosti. Mohol by si možno troška viac osvetliť ako chápeš reinkarnáciu. Čo sa podľa teba reinkarnuje?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (06:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobré ránko....všetkým:)...dnes je sviatok sedem bolestnej panny MÁRIE...tak šup...šup...do kostola....lebo ak neuveríte v BOHA za života, tak Vám ručím Vám zato že v neho po smrti určite uveríte....vlastne to už budete VEDIEŤ:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bez duše je telo len mŕtva hmota. To čo sa volá život to je duša, to ste vy. Neexistuje na to empirický dôkaz. Človek to môže pochopiť len vlastnou skúsenosťou keď sa duša prestane stotožnovať so zemou, vodou, ohňom, vzduchom, éterom, mysľou, inteligenciou a falošným egom. Všetky hmotné prvky podliehajú skaze, no duša nie.

"Duse se nerodi, ani nikdy neumira. Nikdy nevznikla, nikdy nevznika a ani nikdy nevznikne. Je nezrozena, vecna, trvala a puvodni. Nezahyne, je-li telo zabito."

A inač dobré ráno ;)

Haré Krišna !


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duša má rozmer atómu, ale môže byť postrehnutá dokonalou inteligenciou. Pohybuje sa v piatich druhoch vzduchu (prana, apana, vyana, samana a udana). Duša je umiestnená v srdci a šíri svoju energiu po celom tele. Keď je od týchto piatich druhov hmotného vzduchu očistená, odhalí svoju duchovnú silu.

Účelom hatha-yogy je pomocou rôznych pozícií tela ovládnuť päť druhov vzduchu, ktoré dušu obklopujú. Zmyslom týchto cvičení nie je hmotný zisk, ale vyslobodenie nepatrnej duše zo spleti hmotnej atmosféry. Povaha nepatrnej duše je opísaná vo všetkých vedskych písmach a jej prítomnosť môže na základe praktickej skúsenosti pocítiť každý rozumný človek. Iba hlúpy človek si môže myslieť, že táto nepatrná duša je všeprenikajúca visnu-tattva.

Podľa Mundiaka Upanisady je nepatrná duša umiestnená v srdci každej živej bytosti a jej vplyv sa šíri po celom tele. No vzhľadom k tomu, že veľkosť nepatrnej duše sa vymyká vnímaniu materialistických vedcov, niektorí z nich naivne tvrdia, že duša nejestvuje. Nepatrná individuálna duša nesporne sídli v srdci každej živej bytosti spolu s Naddušou a vydáva odtiaľ všetku energiu, ktorú telo potrebuje. Krvinky, ktoré z pľúc rozvádzajú kyslík do celého tela, získavajú svoju energiu od duše. Keď duša opustí telo, krv prestane plniť svoju funkciu a jej kolobeh v tele sa zastaví. Moderná medicína síce pripisuje červeným krvinkám dôležitosť, ale nie je schopná dospieť k záveru, že zdrojom všetkej energie v tele je duša. Uznáva však, že srdce je sídlom všetkých energií v tele.

Tieto nepatrné častice duchovného celku sa prirovnávajú k molekulám slnečnej žiary. Slnečná žiara obsahuje nespočetne veľa molekúl. Podobne sú nepatrnými časticami Najvyššieho Pána duchovné iskry, ktoré tvoria Jeho žiaru. Volajú sa prabha, lebo patria do vyššej Pánovej energie. Z hľadiska vedskeho poznania a ani z hľadiska modernej vedy teda nemožno vylúčiť existenciu duše v tele. Dokonalý opis vedy o duši však podáva samotný Boh v Bhagavad-gíte.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (07:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...prečo ďakuješ luciferovi?...už to konečne pochop...ja som tento deň nestvoril...ale BOH a jeho SYN JEŽÍŠ:)...ja som sa do tohto dňa zobudil tak ako ti:)...nemám pre jeho vznik žiadny podiel.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-15  (07:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vy musite pit minimalne vodu z pracky
inac sa to neda vysvetlit


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (07:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen...a prečo?...mám doma poháre tak ako ti...ateisti z čoho pijú vodu?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no zase len teisticke sracky.
spolocnost Vas a Vase zdroje berie tak vazne, ze to nepovazuje za potrebne zahrnut do skolskych osnov dejepisu, fyziky, chemie, matematiky, prirodovedy, ...
stale to drzi bokom.
to sa ani nikdy nestane. jednak su vase "VIERY" uz dost stare nato, aby sa potvrdili za pravdive. jednak by ste sa museli zhodnut na jedinej pravde, pretoze ak by ste zacali brat pravdu z jednej viery, stale by sa ovela vacsia skupina ludi nastvala.

tak lucifer, sup sup do kostola. keby to bolo v skole, nemusel by si sa o svojej pravde chodit uistovat do BLAZINCA.
hej a dnes pekne a z plnych pluc: PAN JE MOJ PASTIER, NIC MI NECHYBA....


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teizmus pohana vpred len skupiny ludi osobitne.

sila ateizmu je v tom, ze vsetko co ateisti preukazu dokazmi za pravdu, to musi byt povazovane celou spolocnostou za pravdu. aj teisti su z obrovskej casti ateisti. ste tiez zalozeny na materialnych veciach a odmietanie Vam v tomto pripade nijak nepomoze.

rozmyslajte o tom. vari vase deti nechodia do SKOL? vsetci spolu, bez ohladu na vyznanie sa ucia spolocne PRAVDU.

no do kostolov chodia osobitne. tam, kam ich poslete. tam sa ucia PSEUDOPRAVDU. taku, ktoru sa im snazite nanutit.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obhajuješ spoločnosť ktorá je beztak na výsmech. Sami pokrytci, korupcia, sebectvo. Uži si ju ;)

Učitelia ktorý jedia mäso, hazardujú a vedú sexuálny život. O takých nestojím. To nie sú autority ale výsledok bezbožnej civilizácie. Osol oslovi najlepšie sa páči.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.

maso mam rad. bars fajne je nato, aby som ho vylucil z mojho jedalneho listka. som ako clovek vsezravec a tvoje duchovenstvo ma nikdy nepresvedci.

hazardujem bo sa mi to paci. taky poker by bez penazi bola len "bezducha" hra.

a len to nie. neber mi sexualny zivot.

ty chybaj nezijes. to zivot toto? si podla mna mrtvola chodiaca po tomto krasnom svete.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak si ho jedz. Nikto ti neberie slobodnú vôľu. Nechápeš ani o čom je zbožný život a po smrti skončíš prinajlepšiom v tele zvierata do ktorého každý kope.

Človek je inač plodožravec a nie všežravec ako to tvrdí veľa laikov.

Ani sa nečudujem že máš také chabé znalosti aké máš. Čo by si chcel s takou karmou a démonskou povahou.


Pravdomluvec   |   ip:78.145.10   |   2011-09-15  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo, prepáč mi oneskorenie. Neviem či sleduješ. Vidím čo myslíš. To, čo popisuješ je Duša. Tá esencia. Ked sa sformuje dostatočne na to, aby nadobudla samostatnú totožnosť mimo tela, stane sa Duchom. Obrovký Duch, ako Kristov (čo nie je jeho správne meno, lebo to bola len jedna aj ked výnimočne dôležitá inkarnácia), ktorý na základe mnohých inkarnácií získal nesmierne bohatstvo znalostí, by spätne mohol inkarnovať do mnohých tiel "vynikajúcich osobností". Namiesto toho obrovská a milujúca Duša rozdáva seba samú, to znamená, že daruje častice svojho povedomia iným Dušiam, ktoré miluje, aby im pomohla s ich rastom. Vie sa napríklad, že niekoľko guru úprimne verili, že sú Kristovou reinkarnáciou, a bola to čiastočná pravda, práve v tomto zmysle. Vychádzam zo znalostí a pochopenia inkarnácie z Testamentu Katarov. Táto písomnosť obsahuje tie informácie, v skratke a v modernom jazyku, ktoré sa rímsko-katolícka cirkev snažila potlačiť po vyše 700 rokov, lebo vedela, že ju odhalia ako falošného kresťana a cirkev mamony. No nie je to čítanie pre každého, lebo reč je nesmierne stručná, nie je tam jediné zbytočné alebo kvetnaté slovo a nič sa neopakuje. Treba sa zamyslieť nad každou vetou. Tak ako to platí o 7 Božích Zákonoch. A hlavne, len dostatočne zrelá Duša tieto informácie pochopí. Zrelých Duší je v inkarnácii málo, lebo ked Duša dozreje, spravidla už neinkarnuje. Je niekoľko stupňov zrelosti Duše. Božská Duša je dokonalá a vševedúca. Jedno, teda nebo v kresťanstve, nie je priestorom kde sa vznášajú Duše len tak, ale je to spoločenstvo Duší v ktorom koexistujú na zaáklade toho, že každá Duša prispieva k blahu spoločenstva na základe tých znalostí a schopností, ktoré si vyvinula počas svojho rastu. Je to prekrásne spoločenstvo, v ktorom sa každý uplatňuje podľa svojich najlepších schopností, kde neexistuje nenávisť a nespravodlivosť a kde panuje radosť, vzájomné pochopenie a láska. Ten, kto teto princípy chápe, aj rozumie, prečo pre vstup Boh stanovil také prísne ale dokonale spravodlivé kritéria.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma stedoveka nauka o archanieloch(duchoch doby) sa empiricky(štatisticky)
potvrdila, je falzifikovateľná a preto vedecká- Zobuď sa!


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
mas pravdu. mam chabe znalosti. no len v oblasti tvojej viery a to z dovodu, ze sa jej zdaleka vyhybam.
clovek ako ty je plodozravec, no vacsine ludi bez masa chyba potrebne mnozstvo latok, potrebnych pre zdravy zivot - zato tvoja hlava nefunguje tak, akoby mohla keby jedla maso.
tvoje nadavky do karmy a demonov povazujem za irelevantne, ako povazujem celu tvoju protiludsku vieru za irelevantnu.
a nechapem vobec, ako sa moja dusa moze dostat do zvieracieho tela. sak tvrdis, ze zvierata dusu nemaju. ci aj oni veria v hinduizmus? ci ako to je?
odkial je vlastne narastajuca populacia. kde je fabrika na duse?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo
napomylil si sa. ja som trvrdil, ze mam malo info, nie ze ju odmietam.
co sa mi to tu vlastne snaziz zase nanutit. sam autor povedal, ze niekoho ohromi, niekto ju zatrati a niekto k nej bude zastavat neutralny nazor.
ja som ten neutralista. akosi sa mi nechce uberat tymto smerom. no a co.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec, Zdravím, budem reagovať ale trocha neskôr. Musím isť do obchodu:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nie sú nadávky. To je logický záver z tvojej mentality a uvažovania.

Všetko živé má dušu. Od polobohov cez človeka až po nepatrné baktérie. Tým že nenasleduješ dharmu človeka sa sám svojou slobodnou vôľou degraduješ do zvieraťa. Máš rad sex a mäso. Prosím. Zvieratá majú oveľa lepší pôžitok zo sexu a dravce sú uspôsobené na trávenie mäsa. Každý dostané také telo aká je jeho mentalita a karma.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
este k tomu tvojmu konsenzu. poznam taky zakon vola sa zakon SR a aj napr. ustavu SR.
stale tam neni nic o tom, ze ked nebudes chodit do kostola alebo budes uctievat inych bohov pojdes do vazania.
konsenzus dobreho a zleho sa da spravit aj bez boha.
sak sme hadam rozumni ludia.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
ty budes najskor ovca. clovek si taku dusu aku mas ty vobec nezasluzi.
budes prijimat za pravdu, co ti povedia ini. sex budes mat len ked ta pripustia. jest budes len travu.
myslim, ze asi tak ta momentalne vystihuje tvoja karma.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-15  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo mas pravdu je falzifikovatelna, co sa potvrdilo tym, ze na uzemi Australie, ci Ameriky ziadne goticke stavby nepostavili v ramci tvojho ducha doby. To ale neznamena, ze falzifikaciou tvojej hypotezy sa stane zaroven aj vedeckou. Chyba jej totiz aj verifikacia, lebo to, ze sa stavali nezavisle na poznani ci vedomosti sa neda dokazat. je omnoho realnejsie, ze kedze clovek je tvor, ktory rad cestuje tak poznatky z jedneho kuta sa cestovanim dostali do druheho kuta. Kedze pocas stavania gotickch stavieb clovek toho do Ameriky, ci Australie s pochopitelnych pricin vela nenacestoval, je pochopitelna absencia tychto stavieb.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma

Tvoj príspevok nemá ani hlavu ani pätu ba ani logickú súvislosť s tým čo je správne a čo nie. Nauč sa argumentovať.

A za dalšie je na pobavenie keď pojedač mäsa bude poučovať o karme iných. Používaš pojmy o ktorých vieš makové.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
takze nikto kto pojedol maso uz nedostane znova ludsku podobu. tak to je smutne. a kto potom tu ludsku podobu dostane? lev co bol vegetarian?

tak ako som ti povedal. tvoj boh je len v tvojej hlave a to co tebe pripada velmi logicke mne pripada velmi hlupe.

tvoj argument bol ze sa mam naucit argumentovat. ako?
tak ako to robis ty. existuje len jedina pravda a hotovo.

to nie je argumentacia to je blabotanie. blablablablaKARMAblablablaVÉDYblablablaYÓGAblablabla...

to ti len vysvetlujem, aku logiku dava ta tvoja hatlanina vsetkym ostatnym na tomto fore. veriacim, ci neveriacim. taku logiku do mojej hlavy veru nedostanes!


Pravdomluvec   |   ip:78.145.10   |   2011-09-15  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Statistiky jednoznačne dokazujú, že určité degeneračné choroby sú spojenú s jedením mäsa. Rakovina hrubého čreva takmer neexistuje u vegetariánov.

Kuracina sa stala najlacnejším mäsom. Kurence sú krmené smetím, len aby chytro vyrástli a na pult. Ich mäso je nehodnotné. Mäso zvieraťa, už len z biologického hľadiska, má len toľko hodnoty, ako mala strava z ktorej telo vzniklo. Pred 50 rokmi kuracina bola iná ako je dnes, dnes je to priemyselá surovina, ktorá sa stáva podhodnotnou, dokonca karcinogénnou.

Vegetariánstvo sa nedá nikomu nanútiť, ale každý kto voľakedy jedol mäso a prestal, si uvedomil a na vlastnom tele, a Duchu, pocítil rozdiel.

Všetko, čo sa získalo bolesťou nesie jej stopy. Bolesť druhého, človeka, čo zvieraťa, poznačí každého kto sa jej zúčastnil. Priamo, či nepriamo, konzumáciou.

Pozrite sa na tváre zrelých žien, tých čo jedia mäso a tých čo nie. V pätdesiatke je často 20 ročný rozdiel v čistote a pružnosti pleti.

Každý nech prijíma do svojho tela to, čo sa mu žiada a výsledkom bude to, čo si zaslúžil. Opäť len slobodná vôľa a spravodlivost Božia, tak ako vo všetkom.... človek sa učí len tou najťažšou cestou - cestou vlastných omylov a bolesti. A poučku si často uvedomí len vtedy, ked je už neskoro. No v inom živote, ak sa vôbec vráti, bude už múdrejší... Preto je zbytočné hockoho presviedčať, alebo sa hádať.

Dobrú chuť každému.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...ale mne nevadí že ma urážaš, zato že velebím BOŽIE meno...a hájim ho ako jedinú PRAVDU...pretože každá urážka vo mne posilňuje DUCHA SVÄTÉHO...ktorý vo mne prebýva...ja ťa nikdy neurazím...nemám ťa totiž prečo pre tvoju slepotu urážať...pretože si uveril mojim klamstvám, ktoré som tu rozosieval celé tisícročia...skôr ťa ľutujem a budem sa modliť aj za tvoju dušu...aby si VIDEL a POZNAL BOHA a JEŽÍŠA ešte za života....a tak nemusel chápať PRAVDU po smrti.


LordX   |   ip:95.102.21   |   2011-09-15  (11:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia ci Vedy su sice pekna a prepracovana literatura, ale to je aj Epos o Gilgamesovi, Harry Potter ci Pan Prstenov. O par tisic rokov sa tak mozno dockame aj naivnych ludi uctievajucich Sauronovo Oko ci Nimbus 2000. :))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec...keby BOH nechcel aby sme konzumovali mäso...nikdy by nám nedal zvieratá...a s istotou ti môžem len potvrdiť že ak prestaneš konzumovať mäso...tvoja telesná stránka nikdy nedostane toľko potrebných živín...ako ti dá samotné mäso...podporuje rast tvojej svalovej hmaty...upevňuje cievy a mnoho mnoho ďalších zdravých vecí...a kde si prosím ťa prišiel na tú rakovinu?...od vegetariána?...groover má určite 180 cm a 55 kg...lebo vegetarián toľko bielkovín nikdy nezíska ako z mäsa.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX...BIBLIA nieje rozprávka...BIBLIA je aj proroctvo...ktoré sa napĺňa...máš v nej zahrnuté aj čipy...ktoré chystajú slobodomurári pre Vás ateistov.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-15  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty strasne smiesny nosic fotonov, keby v tvojej bibli bolo napisane, ze mas denne zabit a obetovat bohu sto oviec, bez mihnutia oka by si to urobil, lebo predsa boh tak chcel.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-15  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak s tymi cipmi je to priam patologicke, uz vidim ako babku z Hornej Dolnej ocipuju, ked pojde dolu do dediny na rinok.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma

Ľudské telo dostavajú iba duše s takou karmou a dharmou ktorá je v s tým v súlade. Či už boli v minulom živote pes alebo žili na iných planetárnych systémoch. A funguje to aj bez toho či si nejaký hotentot myslí to či ono. Bodka.

LordX tvoje stupídne názory na védy ma neohúria.

Moderné média a rozprávky porovnávať s historickými dokumentmi. Je ako pliesť si piesok so zlatom. Si riadne vedľa.
Naopak ľudom to nevyhovuje už len z toho dôvodu že sebaklam je pohodlnejší. Ale realita dostihne každého klamára.


Človek ktorý sa nepoučil zo svojej histórie nemôže pochopiť ani svoju budúcnosť.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...prečo urážaš Lordove príspevky?...či teba tvoje védy... neučia sebakontrole a pochopenie aj myšlienok nepriateľa?


Pravdomluvec   |   ip:78.145.10   |   2011-09-15  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer - Kristus jedol len ryby, pokial prišlo k mäsu, a ja tak robím tiež. Tri roky som však bol úplným veganom, to znamaná, že som sa nedotkol ničoho čo je spojené so životom zvieraťa, ani len mlieka. To obdobie mi zachránilo život. No žiaľ, musel som sa vrátiť k rybám a radosť mi to nerobilo. Prijímam ich telo, lebo sa jedná o kolobeh surovín. Tzv čistú vodu ktorú piješ, bud si istý, dakto iný pred Tebou už konzumoval. To isté platí o vápniku, železe atd, z ktorých je spravené telo. Pritom sa ale snažím minimalizovať bolesť. Bolesti spôsobenej teplokrvným zvieratám sa hrozím. Sú nám bližšie ako by si veril... Boh nevidí až taký rozdiel medzi človekom a vyšším zvieraťom, prechod je dokonca celkom plynulý. V každej viere je kus pravdy, ver mi, Buddhisti vedia prečo si vážia zvieratá. Mám hodne času pre Buddhistov práve preto, ako aj pre ich mierumilovnosť a znášanlivosť.

Dakujem za diskusiu.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď s ním nesúhlasím tak mu nebudem liezť do zadku ako to mnohí robia len preto že si ako svoje autority zvolili hlupákov.

Zavádzanie a lož sa nemá tolerovať. Analyzovať hlúpe myšlienky je rovnako strata času.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec, Kristus nejedol ani ryby ani žiaden typ mäsa. Píše sa to aj v Biblii. Samozrejme nie v tej fraške čo sa hrá na bibliu. Vyhodili všetko čo im nevyhovovalo len aby si mohli ďalej jesť mäso. Čisté darebáctvo. Preto považujem asi 95% Kresťanov za pokrytcov. Lucifer je jedným z nich. Ani ho nepočúvaj veď vidíš čo píše. Jedno robí a druhe píše.

http://www.youtube.com/watch?v=Nb6dWrace38


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...pýcha ti zatemnila myseľ...odpusť svojim nepriateľom...lebo nebudeš nikdy dokonalý.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...v BIBLII sa nepíše o zákaze jedenia mäsa preto...lebo nám to BOH nezakazuje...je to len výmysel tvojho krišnu.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja im nemám čo odpúštať. Nič mi neurobili. Zbytočne nepolemizuj.

To ako žijú je ich problém. Sami si nesú karmu za svoje činy. Prezentovať alebo znevažovať védy je však veľký priestupok.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer ty si v ruke asi nikdy nedržal inú Bibliu než tú ktorú pozmenili rovnaký truhlíci ako ty.

A skús mi tu vravieť niečo o láske keď kvôli tebe a podobným pokrytcom zomierajú zbytočne zvieratá.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-15  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No neviem, nejako mi to nesedi, v dobe ladovej, co bezpochyby bola, zili aj ludia, co bezpochyby zili, plodov vela nebolo, co je tiez bezpochyby pravda, mamuty zili, nevymysleli sme si ich, aku mali vlastne tito ludia moznost nejest maso? Preco ti chudaci namiesto pokojneho rozjimania nad zamrznutou podou lovili mamutov?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
a ktorou vetou som ta urazil? nie si ty volajak velmo zakomplexovany?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...a nevieš prečo by som mal čítať svoje klamstvá...jedinú knihu ktorú som v pekle nenapísal je BIBLIA...všetky knihy sa odvíjajú od nej...aj tvoja viera...tebe som vynechal mäso preto aby som ti skrátil život...vieš istota je istota...ešte by si sa na konci svojho života rozhodol obrátiť na pravého BOHA...preto som ti zakázal jesť mäso...aby tvoje telo chradlo a strácalo potrebné živiny...poraď sa z lekárom ak my neveríš.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak lucifer, sup sup do kostola. keby to bolo v skole, nemusel by si sa o svojej pravde chodit uistovat do BLAZINCA.
hej a dnes pekne a z plnych pluc: PAN JE MOJ PASTIER, NIC MI NECHYBA....žeby tu?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za prvé teraz nežijeme v dobe ľadovej. A za druhé je aj vedecky dokázané že telo človeka patrí medzi plodožravce-bylinožravce. To znamená že nevie tráviť trávu ale iba základne plody a zeleninu ako aj šalát a podobne. Trávenie mäsa musí byť za prvé tepelne upravené, ďalej sa trávy 2x dlhšie a navyše spôsobuje srdečné choroby a ucpáva cievy.

Vegetariánstvo je pre človeka vhodné z hľadiska zdravia, ekonómie, etiky, karmy a morálky. Argumenty na obhajobu tohto typu stravovania fungovali možno pred rokmi ale teraz je celkový pohľad triezvejší. Aj vedecká komunita mala prirodzene sklon venovať sa viac obhajobe lebo sami boli požierači mäsa. V ich prípade sa jednalo iba o mystifikáciu zdravého stravovania v prospech ich ideálov.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius
tak prepac. este zivo mam hrozive spomienky pred ocami. vazne som chodil do toho BLAZINCA a vazne v tom blazinci vsetci spievali: PAN JE MOJ PASTIER, NIC MI NECHYBA.
je to len moja hroziva spomienka. prepac, ak ta to urazilo. to som nechcel.


LordX   |   ip:95.102.21   |   2011-09-15  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A co takto maso z laboratoria? Pri tom zvierata netrpia. Ako sa krisnovci postavia k takemuto masu?

http://veda.sme.sk/c/6042233/maso-budeme-pestovat-v-laboratoriu.html


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer ty nerozmýšlaš rozumom. Si fanatik a tvoje poznanie sa nezakladá na realizáciach či zdravej logike. Kým ješ mäso tak mi tu môžeš vypisovať hocičo ale si pokrytec. Riadiš sa iba tým čo ti vyhovuje.

Ja nemám len vieru. Mám mnohé istoty. Preto tvoje klamstvá ľahko priehladnem. Môžeš si myslieť že ideš správnou cestou ale skončíš zle lebo žiješ v sebaklame. Si vrah a chuťové bunky vyhrali nad inteligenciou. Čo sa týka bielkovín tak to su hlúposti ala dnešná doba plná darebákov a ty si im naletel.

Pokiaľ ide o otázku bielkovín, Dr. Paavo Airola, uznávaná autorita v oblasti výživy a prírodnej biológie, hovorí: “Pred dvadsiatimi rokmi bola doporučovaná denná dávka bielkovín 150 g, teraz klesla na 45 g. Prečo? Pretože spoľahlivé svetové výskumy potvrdili, že náš organizmus toľko bielkovín nepotrebuje a že skutočná denná potreba je 30 až 45 gramov. Nadmerná konzumácia bielkovín je teda nielen plytvaním, ale v skutočnosti vážne poškodzuje telo a spôsobuje nebezpečné choroby ako rakovina a ochorenia srdca. Ak chceme, aby naša strava obsahovala denne 45 g bielkovín, nie je nutné jesť mäso. Môžeme ich získať z čiste vegetariánskej stravy tvorenej rôznymi obilninami, strukovinami, orechmi, zeleninou a ovocím.”

Mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a orechy sú koncentrovanými zdrojmi bielkovín. Napríklad syr, arašidy a strukoviny obsahujú v rovnakom váhovom množstve viac bielkovín ako párok, biftek alebo iné mäso.

Zdravie vôbec nie je problém. Problém je pokrútená mentalita démonov. Ktorý nevidia pravdo pretože ju vidieť NECHCÚ ba ani im to nevyhovuje.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://veda.sme.sk/c/6042233/maso-budeme-pestovat-v-laboratoriu.html

Keď niekedy takto získaš mäso tak za neho nebude negatívna karma a to či už bude zdravé na jedenie je otázne. V každom prípade je lepšie žiť zdravým životným štýlom.

Nie nadarmo je slovo vegetariánstvo od slova vegetus čo znamená zdravý, vitálny a svieži.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
takze tvoja hlava ti hovori, nejedz maso. ok. preco si stale myslis, ze ti to hovori boh.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...zviera ťa odeje...nakŕmi...aj sa napiješ z mliečka:)...mimochodom...ako vieš že 45g..bielkovín je dostačujúce práve pre tvoje telo?...vážiš toľko čo ten doktor čo ti to napísal?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma

Na to ani nemusíš veriť v Boha. Stačí ti logika a rozum ;)

Lucifer

Zabudol som že ty to ovládaš lepšie ako lekári a odborníci na túto tému.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover..nie som lekár...ale jedno je potvrdené...mäso ti dáva veškeré živiny...nikto ťa nenúti jesť mäso...ale ti ma pre zmenu nenazývaj bláznom ak ho jem...je to pokrm ako každý iný a že ti veríš že si intoxikuješ telo...tak my prosím ťa vysvetli...čím si ho intoxikuješ...obsahuje snáď jed?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
ved to je jasne. mas este nejaky problem, o ktorom sa chces porozpravat.
dokazem ti, ze nato tiez nebude treba boha, ze postaci logika a rozum.
Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael prečo také nelogizmy?: "Slavo mas pravdu je falzifikovatelna, co sa potvrdilo tym, ze na uzemi Australie, ci Ameriky ziadne goticke stavby nepostavili v ramci tvojho ducha doby".
Pletieš hrušky s jablkami. Hypotéza Angelológia je falzifikovateľná, pretože dodžala vedecký postup(1. stanoviť hypotézu 2. overíť ju na empirickom materíaly 3. zhodnotiť- potvrdila sa hypotéza alebo nepotvrdila), a nie preto že na území Austrálie či Ameriky žiadne gotické stavby nepostavily.
Máš samozrejme pravdu, že gotický štýl(resp. podobný) sa v Austrálií ani Amerike nebjavil, ale to nevyvracia angelológiu.
Hypotéza angelológie dejín znie takto:"Pokiaľ sa sedem archanielov každých 72 a 354 rokov cyklicky striedajú ako duchovia času, dejiny by mali podliehať tomu odpovedajúcim periodickým a synchroným kultúrnym vlnám".
Teda ak napr. ak vládne Archaniel Samael( mars v astrológií), archanjel vojny, tak stúpne počet vojenských konfliktov, úmrtí, ríše sa rozdeľujú..
Pravdomluvec- ozvem sa večer.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
aha. takze takto to je. a plati to aj o tom co sa stane, alebo len o tom co sa stalo.
obvinoval si ma ze som vestec. podla tvojich slov, by si uz mal vediet, aky archanjel nasleduje a teda co sa stane.
takze? cakam teraz na tvoje jasnovidecke schopnosi...Maatheww   |   ip:95.103.10   |   2011-09-15  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sa mi to tu nechce ani citat tie vase sproste hadky ktorymi aj tak nic nevyriesite

mimochodom cim viac sa thadate tym viac negativnej energie tvorite a podporujete temnych


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-15  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo to, ze goticke stavby nie su v lokalitach ,ktore som menoval, nevyvracaju angeologiu, len ju usvedcuju z toho, ze nepatri medzi vedecke hypotezy.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-15  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No to som netušil že tu mame aj temnych, to bude zas nejaka nova vieronauka.
Mimochodom ja už sa nehadam ja už som pochopil že Groover bude mlieť o vedach a tych hatlaninach ako o jedinej pravde, lucifer o svojej pravde, ti ďalši o svojej no a ja mam svoju pravdu a zatiaľ ma nikto žiadnym argumentom nepresvedčil aj keď ja by som sa presvedčiť nechal keby vedeli tie svoje dristy panbožkari nejako dokazať nie len odvolavať sa na ďalšie a ďalšie dristy.

Problem ale vidim v tom že panbožkari ani na argumenty nereaguju stale melu tu istu pesničku aj keď argumentov sa tu našlo dosť nie len odo mňa že teda ten ich ex najvyšši vlastne neexistuje.
Krutia sa okolo duše, ducha a zaoberaju sa či duša a duch je alebo neni to iste a podľa toho čo čitam fakt mam pocit že asi piju tu vodu z pračky. Veď to je jak z vedeckofantastickeho romanu - rozhovory z inej galaxie.

Pekný deň Vám prajem


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-15  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je vlastne cele o tom, co Steve hore nado mnou napisal, kazdy veriaci vo svoje si bude stale dookola opakovat to, co sa naucil z tych svojich kniziek, ziadna zmena nenastane ani zajtra, ani o mesiac, ani o 1000 rokov, stale budu rozpravat presne to iste. Nenastane tam ziaden posun, ziaden ustupok, ziadna novinka. V tom je rozdiel oproti vedeckym teoriam, ci hypotezam, tie sa menia, doplnaju, alebo uplne zaniknu, vzdy pride nieco ine, co nam objasni mozno nieco viac, nieco menej, bez dogiem, bez modiel.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ale tebe netreba už žiadne argumenty ani predkladať...pretože ti si vo svojom srdci tak zatvrdnutý že aj keby sa ti BOH zjavil...neuveril by si...len spochybňuješ a prekrúcaš slovíčka...ale nejde ti dookola písať to isté...ak JEŽÍŠA nechceš vpustiť do svojho SRDIEČKA nevkročí tam a nepocítiš jeho LÁSKU.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-15  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

To je typické pre pánbožkárov hrať na city.Sa obzri okolo seba do srdiečka je čo vpúšťať, netreba na to viac ako 2000 rokov starú historickú postavu a dať jej celý priestor v srdiečku, to je bláznovstvo z Tvojej strany nie mojej že toto robíš. Údajne umrel za naše hriechy ktoré sme ešte neurobili aký to nezmysel, tak dokáž to najprv. Napísať nejaké hovadiny a dať to ľuďom pred oči bolo kedysi jednoduché, nebolo toľko literatúry a pre ľudí to musel byť triler. A čo Vesmirni Lide nechce sa Ti k nim pripojiť ? Diagnozu na to maš, aj očipovania sa bojiš aj bajkam veriš.

Skus sa na to pozriet, odporučam Ti to.

98 % z vás se propracovává vlastní volbou do Temných světů.
Již NYNÍ je vaše mysl dálkově ovládána
na 95 % ještěry z Temných světů. (2007)
Zavedením ČIPŮ do vašich těl budete brzy ovládáni na 99,9 % !
Jenom 2 % z vás se směřuje do Nebe
a tím se vyhne čipové totalitě.
Ještě stále máte příležitost toto malé procento zvyšovat
prací na sobě a se sebou !
SVŮJ ŽIVOT JEŠTĚ STÁLE DRŽÍTE VE SVÝCH RUKOU !
www.andele-svetla.czlucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vesmírny ľudia?....žartuješ?...vymyslel som ich hneď ako ľudia začali veriť že nie sú vo vesmíre sami...nikdy NEEXISTOVALI...A ANI EXISTOVAŤ NEBUDÚ.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve to že sa preferujú takou láskou som opísal z BIBLIE...ale mne išlo len o jedno aby ľudia uverili na vesmírnych ľudí...a nie na BOHA...pretože iba ten čo v neho neverí sa nebojí páchať zločiny ani proti svojmu svedomiu.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
no jasne, vsetko co smeruje proti tvojej viere si vymyslel ty. nic si nevymyslel, len to radikalne odmietas.
jednoducho povedane: odmietas vsetko co by sa nezhodovalo s tvojou "pravdou", aj keby to fakt pravda mala byt..


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...existuje veľa klamstiev...a tým nemyslím len o VIERE ale myslím tým čohokoľvek...dom, dedičstvá, milenky a atď....ale PRAVDA je VŽDY len JEDNA...vždy...a tá o VIERE znie že BOH A JEHO SYN JEŽÍŠ EXISTUJÚ.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma....ja som nemal dôvod...ľudom vymýšľať ich klamstvá...stačilo ich to naučiť...a ukázať im že tým si oveľa ale oveľa spríjemnia život...ale bolo to vždy len na úkor a utrpenie oklamaného...preto sa to tak volá KLAMSTVO je utrpenie a PRAVDA spasenie a odpúšťanie.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
viera neznamena automaticky pravdu.
ja verim ze zacnes pouzivat svoj vlastny rozum. no pravda to nikdy nebude.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...vieš ono je to tak...ja svoj rozum používam..človek ktorý verí v BOHA nieje blázon...je to človek tak ako ti...ti veríš že neexistuje..ja VIEM ŽE EXISTUJE a to je rozdiel medzi nami dvoma...ja neverím ja VIEM.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
hras sa tu na boha. pochop. nie si hoden, aby si na zaklade svojho hlupuckeho rozumu (podotykam ze ja som natom podobne)rozhodoval co pravda je a co pravda nie je. a uz vobec nie bez dokazov a len na zaklade spochybnitelnych argumentov.
odkial mas istotu, ze tvoju hlavu OVLADA BOH, ked sam jednym dychom tvrdis, ze clovek ma SLOBODNU VOLU.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...opakujem ja sa nevydávam za BOHA a už nikdy ani NEBUDEM...on moju hlavu neriadi...dal my slobodnú vôľu sa rozhodnúť a ja som sa rozhodol...znova som Vás začal milovať ako bratov a sestry a nebudem Vám už klamať že neexistuje tak ako som to robil doteraz...naprávam to čo som tu pokazil...preto vám hovorím PRAVDU...BOH EXISTUJE.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
smola, podla mna mas SLOBODNU VOLU a s tym bohom ma len zavadzas.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...mňa nepresvedčíš o mojich klamstvách...dokonca ak ma stretneš na ulici...podám ti ruku a ani ma nespoznáš...pri pive sa s tebou zasmejem a aj posťažujem o bežných problémoch...ale ak sa ti predstavím zavrhol by si ma?...len preto že som veriaci?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..mám slobodnú vôľu a zavádzal by som ťa len ak by som ti tvrdil že existuje iný boh...napríklad ten grooverov...ale ja ti hovorím PRAVDU O SKUTOČNOM BOHU A JEHO SYNOVI JEŽÍŠOVI.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
stale si ma nepresvedcil ze mas PRAVDU. bohuzial mas SLOBODNU VOLU a teda mozes kludne klamat aj o bohu.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...vieš spájaš slobodnú vôľu s PRAVDOU...ale to nejde..pretože slobodnú vôľu máš nato či budeš klamať alebo hovoriť PRAVDU a ja ti hovorím PRAVDU.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
neee e e. ten co ma SLOBODNU VOLU moze kludne predkladat KLAMSTVO a tvrdit, ze je to PRAVDA.
jeho SLOBODNA VOLA MU TO KLUDNE DOVOLI.
smola


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale funguje to aj naopak či nie?...všetko je v tebe aj tieto slová.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
nikdy nevies, ci to co povazujes za absolutnu pravdu je produktom len tvojej SLOBODNEJ VOLE alebo je to skutocne PRAVDA.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...tvoja veta nedáva žiadny význam...pretože ak sa slobodne rozhodnem že je to PRAVDA...tak je to PRAVDA...a mňa oči neklamú..ja som BOHA VIDEL A UVIDÍM...odpustil my...nemá prečo ma už od seba odohnať...a zakryť si svoju TVÁR....a mimochodom ti chceš presvedčíť lucifera...že BOH neexistuje?...to skôr rozbiješ žulu hlavou.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
to ze sa tvoja slobodna vola rozhodla pre moju slobodnu volu nema vobec ziadny vyznam. je slobodna a kludne sa mohla rozhodnut pre KLAMSTVO.
tvoja slobodna vola moze kludne produkovat predstavy o bohu a o tom, ze ti odpustil takze ti stale nemam dovod uverit.
hej hej hej. a co take ti odpustil? teraz uz chapem o co ti ide. spravil si nieco zle a bojis sa ze skoncis v pekle, ze. zatial ti este nikto okrem tvojho ja neodpustil. malo ty ta to trapit nadalej.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ti co pochybili na tomto svete hladaju rozhresenie na druhom. tento sa jednoducho neda zacat od znova.
aj keby mali prijat aj ostatne pseudopravdy za skutocne.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...ale ja nelámem tvoju slobodnú vôľu..len ti ukazujem PRAVDU...a ak sa rozhodneš pre klamstvo je to tvoje slobodná vôľa...nie moja...a mimochodom ak sa pozrieš z okna...uvidíš všetko čo my odpustil.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer..

Modlíš sa k Bohu ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ráno aj večer...a tým mu aj ďakujem za všetko čo mám a že my preukazuje svoju milosť.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si dobre umiestnený. Časom ti príde poznanie.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
to ze si v duchu rozpravas dogmaticke poucky nemusi znamenat, ze sa s nim rozpravas. to ta kludne moze tvoja SLOBODNA VOLA presvedcit, ze sa rozpravas s bohom aj keby si sa rozpraval sam so sebou.
vsetko nasvedcuje tomu, ze tvoje druhe ja je boh.
rozpravas sa s nim, ale v skutocnosti nerozpravas, len tvoris myslienky. myslis si ze ta pocuva, ale v podstate sa pocujes len ty sam. myslis si ze ti pomoze, ale v podstate ani sam neveris tomu, ze to co chces pride aj bez toho, aby si nieco urobil.
najhorsie je, ze slobodna vola ti to mozno nikdy nepovie. to ze ta cely zivot KLAMALA.
strasna je ta slobodna vola.Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer, ignoruj ho ;)

Takto útočia len preto lebo ich svedomie má strach pred pravdou. Prítomnosť Boha oživuje svedomie, morálku, cnosť a hľadanie správnosti.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...mne poznanie prišlo...je to JEŽÍŠ ktorého mám vo svojom SRDCI...kucma...modlidba je o čítaní...nie o rozprávaní sa sám zo sebou:)...ale o tom že BOHU ďakujem.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluzia.
aj ked citas, vsetky myslienky ostavaju len v tvojej hlave. vsetky.
stale je to len o tom, ze sa rozpravas s imaginarnym priatelom v tvojej hlave.
dakuj si komu chces, tvoja slobodna vola ta moze presvedcit o tom, ze tvoje myslienky niekto pocuje.
minimalne je tu taka moznost.Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer všetci sa ešte len učíme. Poznanie je niečo čo je na celý život.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma

Neviem na čo ho otravuješ. Jeho nepresvedčích o opaku, v tomto je už správne umiestnený a nič ho z tade nevykorení.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
a co si myslis o ZUFEJOVI?Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-15  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Uznávam že BOH A JEHO SYN JEŽÍŠ EXISTUJÚ tak ako píšeš. V Tvojej hlave, v hlavách iných a takisto v knihách a literatúre.. No ale čo mimo týchto zdrojov a myšlienok alebo predstáv.. Tam nie sú a ak budeš tvrdiť že áno mal by si dať nejaký dôkaz ináč Ťa vyhlasujem za zmanipulovaného snílka žijúceho v predstavách a nie skutočnej realite.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...opakujem ja neďakujem imaginárnemu priateľovi...ja ďakujem svojmu BOHU...o ktorom VIEM že EXISTUJE už to pochop...imaginárnemu priateľovi by som ďakoval ak by som veril že existuje mimozemšťan.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...zufej je klamstvo...pre zúfalcov.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...a ktorý kresťan by si bral na seba moje...čiže luciferové hriechy?...pre kresťana ako som ja by to bol ťažký hriech klamať a prisvojovať si luciferové hriechy...a volať sa jeho čiže mojim menom..by si hádam nedovolil nikto...a to že som verný kresťan ti hádam ako dôkaz postačia moje príspevky..či nie?.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
opytal som sa ta na ZUFEJA. no nie preto aby som pokracoval v nezmyselnej konverzacii. to, ze je to klamstvo, to ja dobre viem. len som ti chcel vysvetlit, ako sa ja citim, ked ty rozpravas o bohu.
v podstate som az tak vela zmien neurobil. vyhlasil som ho za tvorcu sveta, stvorjedineho boha, tiez ta miluje a tiez je imaginarny a jeho neexistenciu sa ti nikdy nepodari dokazat, pretoze sidli tam kde konci vesmir.
a o slobodnej voli sa budeme natahovat donekonecna.
no vedz, ze ta tvoja az taka slobodna nie je, ked si sama nepripusti, zeby sa mohla mylit, aj ked ma slobodu vyberu...lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a vysvetlíš my prosím ťa ako si môžem zmýliť BOHA?...keď ho poznám:)...stál som pred jeho TVÁROU...ten tvoj štvrjedinný...je len tvoja viera nie moja...slobodná vôľa pamätáš...a ak by som začal veriť v iného...tak by som musel poprieť sám seba...a to nejde...lebo sa každý deň vidím v zrkadle:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...a never na tieto klamstvá o to dlhšie budeš v očistci aby si to pochopil....že je trojjedinný.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
takze si to pochopil. ten tvoj trojjediny je len tvoja viera a nic sa nestane, ked nikdy nebude moja. to by som ja musel popriet sam seba...aj tak je boh klamstvo...pre zufalcov...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
a vysvetlujem ti to cely cas ako sa da pomylit BOHA.
tvoja SLOBODNA VOLA si robi co chce.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...náhodou ja som šťastný a vyrovnaný človek...vieš kucma...ak žiješ dobrý život...pokrstí ťa aj v NEBI:)...lebo rozdávaš jeho lásku, ktorú do teba BOH dal, keď si sa narodil:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ee.
to ta len klame SLOBODNA VOLA.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...vieš ja si BOHA nezmýlim ani keby niekto predomnou začal robiť zázraky a hovoriť že je boh...lebo ja skutočného BOHA poznám osobne a poznám aj jeho TVÁR...asi tak.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie nie vsetko zle.
nevidel si ho. to ta len oklamala SLOBODNA VOLA.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...neoklamala...nemýli si slobodnú vôľu z bláznovstvom...to ma chceš uraziť...nemám 5 rokov.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
a ako ta to uraza. ved SLOBODNA VOLA je slobodna.
moze si vytvarat blaznovstva...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh je najužastnejší a nikdy ho nepochopím. Počúvať o jeho vlastnostiach je nektar.

http://www.youtube.com/watch?v=MuAGGZNfUkU

O Ardzuno, jsem Nadduse sidlici v srdci vsech zivych bytosti. Jsem pocatek, stred i konec vsech tvoru.

Mezi Aditji jsem Visnu, ze svetelnych zdroju jsem zaricim sluncem, mezi Maruty jsem Marici a mesic mezi hvezdami.

Mezi Vedami jsem Sama Veda, mezi polobohy jsem Indra, kral nebe, mezi smysly jsem mysli a v zivych bytostech jsem silou zivota (vedomim).

Mezi Rudry jsem Siva, mezi Jaksi a Raksasy jsem panem bohatstvi (Kuvera), mezi Vasuy jsem ohen (Agni) a mezi horami jsem Meru.

Vez, o Ardzuno, ze z knezi jsem veleknez Brhaspati, mezi vojevudci jsem Kartikeja a mezi vodnimi nadrzemi jsem ocean.

Mezi velkymi mudrci jsem Bhrgu, mezi vibracemi jsem transcendentalni om. Z obeti jsem zpivani svatych jmen (dzapa) a z nehybnych veci jsem Himalaje.

Ze vsech stromu jsem posvatnym banyanovnikem, ze vsech svetcu mezi polobohy jsem Narada. Z Gandharvu jsem Citraratha a mezi dokonalymi jsem svetec Kapila.

Vez, ze z koni jsem Uccaihsrava, ktery povstal pri stloukani oceanu. Z uslechtilych slonu jsem Airavata a z lidi jsem kral.

Ze zbrani jsem blesk, mezi kravami jsem surabhi, z ploditelu jsem Kandarpa, buh lasky, a z hadu jsem Vasuki.

Mezi mnohohlavymi Nagy jsem Ananta, z tvoru zijicich ve vode jsem polobuh Varuna, ze zesnulych predku jsem Arjama a z prisnych soudcu jsem Jama, pan smrti.

Mezi demonskymi Daitji jsem cisty oddany Prahlada, mezi podmaniteli jsem cas, ze zvirat jsem lev a mezi ptaky jsem Garuda.

Ze vseho, co ocistuje, jsem vitr, z bojovniku jsem Rama, z ryb jsem zralok a z tekoucich rek jsem Ganga.

O Ardzuno, jsem pocatek, stred i konec vsech stvoreni. Mezi vsemi vedami jsem duchovni veda o vlastnim ja a pro logiky jsem konecna pravda.

Z pismen jsem pismeno A, mezi slozeninami jsem parove kompozitum. Jsem nevycerpatelny cas a z tvoritelu jsem Brahma.

Jsem vsepohlcujici smrt, jsem prvotni princip vseho, co teprve prijde. Mezi zenami jsem slava, stestena, spanila rec, pamet, inteligence, vytrvalost a trpelivost.

Mezi hymnami Sama Vedy jsem Brhat-sama, z poezie jsem Gajatri. Z mesicu jsem Margasirsa (listopad - prosinec) a z rocnich obdobi jsem kvetouci jaro.

Jsem take hra o stesti mezi podvody a nadhera v nadhere. Jsem vitezstvi, jsem usili a jsem sila silnych.

Z Vrsniovcu jsem Vasudeva a z Panduovcu Ardzuna. Mezi svetci jsem Vjasa a mezi velkymi mysliteli Usana.

Ze vsech zpusobu potlacovani nezakonnosti jsem trest; tem, kteri touzi zvitezit, jsem moralnim chovanim. Mezi tajemstvimi jsem mlceni a pro moudre jsem moudrosti.

Dale jsem, Ardzuno, semenem vseho, co existuje. Neni bytosti, at pohyblive ci nehybne, ktera by mohla existovat beze Mne.

O mocny hubiteli nepratel, neni konce Mym bozskym projevenim. To, co jsem ti vyjevil, je jen maly naznak Meho nekonecneho majestatu.

Vez, ze vsechny bohate, krasne a slavne vytvory povstaly z pouheho zlomku Me nadhery.

K cemu je ti vsak zapotrebi tak podrobneho vedeni, Ardzuno? Jedinou svou casteckou pronikam celym vesmirem a udrzuji jej.

;)


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-15  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

No ja vidím že si vzorný kresťan, tie Tvoje príspevky musia pretáčať kolečká nejednému obyčajnému kresťanovi ak toto čo píšeš číta, pretože Ty vzorný kresťan si naozaj rarita. Len mám obavu že píšeš z blázinca. Nechápem prečo Ti kučma ešte stále oponuje veď ty máš absolútnu pravdu vo všetkom čo píšeš, síce sa nedá dokázať ale vydržal si a preto si vyhral - máš teda pravdu aj keby si ju nemal.

Kučma nechaj ho už - múdrejší ustúpi.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a ja ti hovorím PRAVDU...blázon a slobodná vôľa sa nezhodujú...kto by chcel byť dobrovoľne blázon?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-15  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda zostane pravdou nezávysle na tom čo si kto myslí.

Prajem dobrú noc.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-15  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prajem Vám všetkým dobrú noc...tak znova zajtra priatelia a BOH s VAMI:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-15  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve.
no do riti. mas pravdu. moja argumentacia sa znizila na uroven lucifera a groovera. grrrrrr. az mi z toho beha mraz po chrbte.
rychlo prec odtialto.


FestinaLente   |   ip:190.129.1   |   2011-09-15  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Väčšina názorových rozdielov a následných hádok má korene v nedokonalosti ľudskej reči.
Už len definícia základných výrazov je nemožná.
Z tohto dôvodu sa nikdy rečou, alebo písmom nedostaneme k všetkým uznávanému výsledku.
Prostredníctvom písma, či reči sa môžme k Bohu priblížiť, ale pochopiť ho môžme iba načúvaním.
Takže najdôležitejšie je naučiť sa počúvať - teda byť ticho.


Pravdomluvec   |   ip:92.28.196   |   2011-09-15  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Festina Lente - presne tak.

Hovorí sa v článku hore,že agresívni hlupáci nakoniec vyhrali v debatách?FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-15  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skôr odradili ostatných od čítania.


Pravdomluvec   |   ip:92.28.196   |   2011-09-15  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ono je to zato zaujímavé, stať sa svedkom aj takéhoto stretnutia. Ináč človek stráca primerané predstavy o vonkajšom svete a vytvorí si ilúzie z vlastných očakávaní.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael ak si prečítaš hypotézu angelológie, tak zistíš, že sa tam nehovorí len o architektúre, nikde sa tam nepíše, že architektúra musí byť nevyhnutne všade a v každom čase synchrónna. Nakoniec koľko toho o dejinách amerického kontinentu a Austrálie vieme, určite menej ako o Eroázií.
Empirické zistenia(synchronicity a periodicity) nie sú predmetom sporu.
Otázne je čo ich spôsobuje?
Skopírujem tu potvrdenie od vedeckej špičky v oblasti chronobilógie Prof. Franza Hallberga
"Potvrdzujeme zistenia Páleša a Mikuleckého pomocou lineárnej a nelineárnej rytmometrie pre výskyt veľkých lekárov, dejepiscov a básnikov v dejinách... Chronobiológia sa musí sústrediť aj na skúmanie takýchto približne 500-ročných rytmov vo vývoji ľudskej kultúry, o akých podali správu Páleš a Mikulecký... Je to sľubný príspevok k transdisciplinárnej vede." http://www.sophia.sk/recenzie/prof-franz-halberg


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý večer Páni, ešte odpíšem Kucmovi a chcel by som sa ešte vyjadriť k reinkarnácií pre Pravdomluvca. Ste tu ešte?


Pravdomluvec   |   ip:92.28.196   |   2011-09-15  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý večer Slavo.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-15  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý večer, mali sme dnes návštevu, tak preto až teraz. Ináč môžem vám tykať?


Pravdomluvec   |   ip:92.28.196   |   2011-09-16  (00:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak ide o mňa, mne môže každý tykať.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-16  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  P, musím ti povedať, že som veľmi rád, že si navštívil toto fórum, lebo si ho naozaj obohatil. Zaujímal by ma tvoj zdroj náuky o reinkarnácií, hovoríš, že je to nejaký Katarský testament, je to na nete?


Pravdomluvec   |   ip:92.28.196   |   2011-09-16  (00:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.dhaxem.com, vyber International a potom Testament Katarov

Dakujem Ti, aj ja som rád, že som Ta aspoň takto stretol. Mrkol som na ten článok o angelologii, ja by som tieto rytmi spájal hlavne s astrologiou, ale vo vesmíre všetko súvisí so všetkým ostatným a bezo sporu vedie k jednému spoločnému cieľu, a to ešte aj zrýchlujúcim sa tempom.

Možno si ešte pohoríme, niekedy. Dobrú noc.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-16  (01:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrú noc...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitamínu D, a je to epidemie tak hluboká a závažná, že epidemie prasečí chřipky H1N1 vypadá ve srovnání s tím jako rýma. Nedostatek vitamínu D je tak rozšířen, že je to alarmující, a je také základní příčinou mnoha dalších vážných nemocí jako rakovina, cukrovka, osteoporéza a srdeční choroby.


The Arrivals 10-15

Americký vlastenecký sviatok - Deň vlajky

"Teória musí byť dostatočne šialená na to, aby ...

Biateky razili Sloveni.

Výroky Jána Slotu

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Den bez lékaře, nákupů, médií


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.5586 s