23. September 2019
    
Vývoj nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku - Dolezite.sk

Vývoj nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku


  2013-03-15  (09:27)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vývoj nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku

Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí (vo veku do 25 rokov) z dlhodobého hľadiska ovplyvňuje ekonomiku negatívne.    Ak sa mladí ľudia nedokážu uplatniť na trhu práce po dokončení štúdia, či už stredoškolského alebo vysokoškolského, sú nútení buď odcestovať za prácou do zahraničia alebo zostať nezamestnaní na Slovensku. V prvom prípade, ak sa jedná o dočasnú udalosť, tak dôchodok zarobený v zahraničí alebo jeho časť sa pravdepodobne spotrebuje v domácej krajine, čo ekonomike skôr prospieva. Naopak tí, ktorí tu zostanú nezamestnaní, budú mať problém nadobudnúť vlastné bývanie, osamostatniť sa a ostanú závislí na štátnych transferoch alebo budú pracovať načierno. Ďalším negatívom vysokej nezamestnanosti je motivácia odchodu za prácou do zahraničia natrvalo, pričom často môže ísť o vzdelaných ľudí, ktorí nemajú na našom trhu dostatočne vysoké ohodnotenie.

Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj nezamestnanosti mladých ľudí počas obdobia rokov 2002-2012.

Tab. 1 Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov na Slovensku

 

Situácia na trhu práce mladých ľudí nie je lichotivá, keďže viac ako tretina z nich je evidovaná na úradoch práce (35,3 %). To znamená, že približne každý tretí mladý človek si nevie nájsť prácu, čo je najhoršia úroveň od roku 2002. Rok 2002 je však od toho súčasného v mnohom odlišný. Hospodárske vyhliadky sú výrazne negatívnejšie. Vtedy totiž Slovensko začalo rásť rýchlym tempom na úrovniach okolo 5 %, neskôr dokonca aj viac. Dnes je hospodársky rast podstatne nižší, viaceré inštitúcie znížili vyhliadky na tento rok. Inštitút finančnej politiky predpokladá rast už len na úrovni 1,2 %. Nedávno znížila odhad rastu našej ekonomiky aj Európska komisia na 1,1 %. Vzhľadom na ťažko predpovedateľný vývoj v eurozóne a v Nemecku je rozumné predpokladať možnosť ďalšej revízie.

 

V grafe nižšie môžeme vidieť vysokú závislosť medzi rastom ekonomiky a vývojom nezamestnanosti.  Kým ekonomika rástla, nezamestnanosť klesala a opačne. To platilo do roku 2009. Od roku 2010 ekonomika opäť rástla, avšak nezamestnanosť stagnovala a v súčasnosti rastie.

 
Graf 1 Porovnanie nezamestnanosti mladých ľudí a ekonomického rastu na Slovensku
 
 
Zdroj: Eurostat, Vlastné spracovanie
 
Pozrime sa však podrobnejšie na vývoj nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku počas obdobia od roku 2002. Situácia na trhu práce v roku 2002 nebola jednoduchá. Celková nezamestnanosť vtedy dosahovala svoj vrchol (19,3 %) a deficit verejných financií bol na úrovni 7,7 %, čiže bolo potrebné pokračovať v konsolidácii. Nový Zákonník práce z roku 2002 takisto obsahoval viacero sporných zákonov, ktoré sťažovali zamestnávanie mladých ľudí. Medzi najvýraznejšie môžeme zaradiť neumožnenie práce na čiastočný úväzok, zrušenie práce na dohodu a posilnenie odborov a zamestnancov na úkor zamestnávateľov. Väčšina z nich bola v priebehu nasledujúcich rokov zrušená, čo sa pravdepodobne odrazilo aj na poklese nezamestnanosti. Ďalším pozitívom bolo zavedenie rovnej dane, ktorá podporila rozvoj podnikania a uľahčila fungovanie daňového systému.
 
V nasledujúcich rokoch hospodárskeho rastu, zlepšovania sa podnikateľského prostredia(napr. v roku 2004 sme dosiahli v tom rebríčku podľa štúdie Svetovej banky 4. miesto) a trhu práce sa nezamestnanosť mladých ľudí postupne znížila až na úroveň 19,7 % v roku 2007.
 
Nástup vlády Róberta Fica v roku 2006 prebiehal počas najvýraznejšieho rastu slovenskej ekonomiky, ktorý bol podmienený vplyvom reforiem predchádzajúcej vlády a príchodom viacerých zahraničných investorov, najmä v oblasti automobilového priemyslu. Počas tohto obdobia bolo uskutočnených niekoľko opatrení, ktoré ovplyvňovali trh práce mladých ľudí. Jedno z prvých opatrení bolo výrazné zvýšenie minimálnej mzdy z 6900 Sk na 7600 Sk v roku 2006 a o rok z 7600 Sk na 8100 Sk. Medzi ďalšie, ktoré pravdepodobne ovplyvňovali aj zamestnávanie mladých ľudí možno zaradiť napríklad limitovanie pracovnej činnosti na dohodu na minimálne desať hodín týždenne, pričom existujú pracovné činnosti, ktoré sa vykonávajú menej ako desať hodín týždenne. V tom prípade sa však dá uzavrieť aj dohoda o vykonaní práce, ktorá už limitovaná nie je. Okrem toho sa obmedzilo reťazenie pracovných zmlúv na dobu určitú, čiže ich nebolo možné uzatvárať na dlhšie ako tri roky. Ďalšou novinkou bolo, že zamestnanec môže pracovať v priemere maximálne 48 hodín týždenne. Mladí ľudia by boli teoreticky ochotní pracovať aj viac, preto možno nebolo nutné striktne stanovovať dĺžku týždennej pracovnej doby pre všetky vekové skupiny.
 
V roku 2008 počet nezamestnaných mladých ľudí začal pomaly rásť, čo sa naplno prejavilo v roku 2009. Pravdepodobne najväčší vplyv mala prichádzajúca hospodárska kríza, ktorá sa prejavila hromadným prepúšťaním a minimálnou tvorbou nových pracovných miest. Vláda preto mala reagovať spružnením trhu práce a zrušením niektorých reštrikcií spomínaných vyššie, ktoré zaviedla počas obdobia rastu, a ktoré pravdepodobne tiež dopomohli negatívnemu vývoju.
V roku 2011 vláda Ivety Radičovej zrušila niektoré opatrenia,  ktoré dovtedy negatívne vplývali na nezamestnanosť. Brigádu mohli študenti vykonávať aj bez potvrdenia o štúdiu. Skúšobnú dobu bolo možné predĺžiť od prvého septembra až na šesť mesiacov. Takisto dočasné kontrakty sa mohli začať opakovať rýchlejšie, čiže zmluvu na určitý čas bolo možné predĺžiť až na tri roky.
 
Od roku 2013 sa stala práca na dohodu kvôli vládnym zmenám v Zákonníku práce opäť menej zaujímavá. Okrem toho, že sa z dohôd musia platiť odvody, dohodári získali aj niektoré práva zamestnancov, ako napr. nárok na minimálnu mzdu. Skúšobná doba sa taktiež už nedá predĺžiť na viac ako tri mesiace. Prepustení zamestnanci majú opäť nárok na výpovednú dobu aj odstupné. Doteraz sa museli rozhodnúť, či chcú výpovednú lehotu, odstupné, alebo ich kombináciu. Výška, samozrejme, závisela od odpracovaných rokov.
 
Zákonník práce bol v minulosti upravovaný k väčšej pružnosti alebo rigídnosti v závislosti od vlády, ktorá bola pri moci, resp. na základe politickej objednávky. Okrem Zákonníka práce však majú na zamestnanosť významný vplyv aj ekonomický rast, úroveň podnikateľského prostredia, kvalita právneho systému a úroveň vzdelania pracovných síl. Predpovedať ďalší vývoj na trhu práce mladých ľudí je preto náročné.
 
Inštitút finančnej politiky predpovedá v nasledujúcich rokoch rast na úrovni 3% HDP. Možno však polemizovať na realistickosťou tohto odhadu. Eurozóna sa aj v tomto roku potáca na prahu recesie a konkurencieschopnosť Slovenska je poškodená vyšším daňovo-odvodovým zaťažením platným od nového roku.
 
To sa podpíše aj na vývoji nezamestnanosti a teda aj na nezamestnanosti mladých. Situácii nepomáha ani nízka úroveň vzdelávania. Vzdelávanie často nezodpovedá dopytu na trhu práce a pre absolventov s danou kvalifikáciou tak nie je dostatok voľných miest. V záujme vyššej zamestnanosti by preto mal aj vzdelávací proces prejsť reformou, po ktorej bude viac orientovaný na potreby trhu práce a menej na počty absolventov, z ktorých dnes mnohí končia na úradoch práce.
 
http://www.iness.sk/stranka/8126-Vyvoj-nezamestnanosti-mladych-ludi-na-Slovensku.html

Stanislav Červenka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DedoJozefVarga . fucudemu51   |   ip:62.197.22   |   2013-03-15  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.cenastatu.sk/
Dlh Slovenska rastie katastrofálnym tempom z dôvodu neefektívneho nakladania z verejnými zdrojmi zo strany predstaviteľov verejnej správy čiže politických strán NR SR. Verejný dlh môžu poslanci NR SR zastaviť jedine, že dokážu zlepšiť aktívnu zamestnanosť, keď máme 300 tisíc nezamestnaných doma a ďalších 400 tisíc občanov si muselo nájsť zamestnanie v zahraničí no aj napriek tomu tento model ekonomiky sa vydáva za lepší a demokratický, než bol model štátnej plánovanej ekonomiky bártrového zahraničného obchodu v rámci krajín združených v RVHP a tak lož je pravda a pravda je lož, len ak patokracia hyen hrabe pre seba.

Je fakt, že integračný a globalizačný ekonomický fašizmus sa už prejavuje v plnom nasadení a ľudstvo sveta trpí. Predsa touto cestou debilov z UE a našej krajiny nie je možné danej pokračovať.


Nebolo by to ľahké ako sa dostať zo srabu von, nakoľko súdruhovia huji a debili z NR SR nám za 15 rokov nasekali sekeru dlhov, podľa debilov z vlád a NR SR vraj prosperujúcou ekonomikou 1. 25 bilióna korún. V eurách 38 miliárd €.

Po prvé je potrebné , keď sa budú konať protesty v nasledujúcich 2-3 rokoch, žiadať odstúpenie vlády a vymenovanie úradníckej vlády, ktorá by vládla do času, pokiaľ by si občania Slovenska neprijali novelu volebného zákona v ktorom by si odhlasovali aj možnosť tých voličov v mieste bydliska, obce, mesta, okresu, odhlasovali by si právo odvolania voleného svojho zástupcu z NR SR. hujové pluralitné ritné strany občianskym volebným zákonom poslať na večne časy do horúcich pekiel a súdruhov straníkov postaviť pred sud, aby sa zodpovedali za zadlženie Slovenska, za likvidáciu Slovenska. Potom by si už volený zástupcovia ľudu museli počínať zodpovedne a hľadať cesty ako to napraviť.
MyMindHurts . kihywulu86   |   ip:85.216.24   |   2013-03-15  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Deň za dňom bližšie ku dnu, deň za dňom bližšie k Ficovej poprave...


xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-03-15  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  osobne davam prednost poprave dzurindu.....


LogON . mowogesu02   |   ip:84.47.12.   |   2013-03-15  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  INESS, to je nejaká vedma zo španielsko-mexickej telenovely?
:-)
;-)


Projevy . cydicaky25   |   ip:92.52.52.   |   2013-03-17  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adolf Hitler – politik, diktátor, ríšsky kancelár a vodca. Dnes spomínaný najmä v súvislosti s rozpútaním druhej svetovej vojny a masovým vyvražďovaním Židov. Koľko ľudí dnes ale vie, čo si skutočne Hitler myslel, čo hovoril a ako videl politickú a spoločenskú situáciu okolo seba?

Obvykle sú nám postava a najmä konanie Hitlera podávané s istou dávkou predpojatosti. Nemôžeme sa tomu ani príliš čudovať. Bolo o ňom napísaných mnoho kníh. Ale mnoho z nich bolo písaných z pohľadu “víťaza”. Veľmi často nám bol (a vlastne stále je) vykresľovaný ako šialenec, fanatik, narušená osobnosť. Ako je teda možné, že takáto chorá myseľ dokázala ovládnuť desiatky miliónov Nemcov? A nielen Nemcov, ale aj ľudí iných národov na celom svete. Nielen ľudí jednoduchých, ale aj vzdelaných. Spisovateľov, nositeľov Nobelovej ceny, vedcov, špičkových politikov a umelcov. Boli snáď aj všetci títo ľudia nakazení vírusom šialenstva?

Ukážky prejavov Adolfa Hitlera:

DôLEžITÉ!!! Zlato nemá hodnotu, ľudská práca áno:
http://www.youtube.com/v/MbdXghRDV44

Prečo Hitler odmietal vojnu:
http://www.youtube.com/v/AA3mwgsF6lI

DôLEžITÉ!!! Kapitál slúži hospodárstvu a hospodárstvo národu:
http://www.youtube.com/v/M8L0f_WhhDc

Mierové ponuky Poľsku:
http://www.youtube.com/v/BIEi9lXM0_U

Rozdiel medzi národmi a ich vedením:
http://www.youtube.com/v/7jPaaAlY05Q

DôLEžITÉ!!! Ako v demokracii ovláda kapitál médiá a "slobodu slova":
http://www.youtube.com/v/qBdOa7tgRhw

Zákaz zbraní hromadného ničenia:
http://www.youtube.com/v/8_WsyslVxrM

Úcka k českému národu:
http://www.youtube.com/v/BvDC4atKpqA

Ukážky sú z knihy Adolf Hitler Projevy. Dá sa ju kúpiť do Česka najlepšie z Guidemedia a na Slovensku na Martinuse. Sám ju mám doma, a každému ju veľmi odporúčam!!!

Celá recenzia: http://www.protiprudu.org/adolf-hitler-projevy-recenzia/

Admin dôležité mi nedovolil uverejniť článok, tak to sem dávam takto.
dusan . rupudapo98   |   ip:147.229.1   |   2013-03-17  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ah jaj zase ekonom ktorí vedome zamlčiava fakty a to vec že pri vstupovaní do EU odišlo do zahraničia pracovat 500 000ludí ked prišla kríza ludia sa začali vraciat čo bol asi najdoležitejší vplyv na nezamesntanost, ale toto media vedome zamlčiavaju a ako vidím tak aj autor nie že klame, ale robí to čím sa v tomto systéme najlepšie manipuluje a tým je polopravda a zamlčiavanie udalostí.Nikdy som nevolil Fica asi nebudem, to tu pišem pre tzv. dutohlavých pravičiarov(nemysl9m vsetkych) ktorý nazívaju Ficovoličom každeho kto je za práva zamestnancov.


dusan . rupudapo98   |   ip:147.229.1   |   2013-03-17  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  *ani nebudem* ,sry za spam nejde mi uprava prispevku


nika . womecuvi19   |   ip:31.170.80   |   2013-03-19  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to strasne, mam 28r po skole som bola v polsku u znamej nieco som si aj zarobila, vratila som sa, dorobila si maturitu a pracovala som 3roky ako predavacka v potravinach a 1rok ako zastupkyna v potravinach, potom som dostala vypoved lebo moje miesto sa zrusilo a stacila uz iba jedna zastupkyna v potravinach, UZ ROK A TRI MESIACE SOM NEZAMESTNANA! IDE MA VYEBAT, MAM NERVY NEMOZEM SI NAJST PRACU! A MILUJEM PRACU V OBCHODE A NEMOZEM SI NIC NAJST! hladala som aj ine zameranie ako obchod,no bezuspesne! NENAVIDIM VYEBANE SLOVENSKO! S PRIATELOM BYVAME V 1izb. byte A NA DEN MAME 6€!!! ON MA UCITELSKY PLAT 500€ V CISTOM, ANI DIETA SI NEMOZEME DOVOLIT, SKUVENY POLITICI, CELA VLADA AJ PREZIDENT!!! KEDY SA SLOVACI ZOBUDIA A ZVRHNU CELU VLADU! NENAVIDIM SLOVENSKO!!!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.80.16   |   2013-03-19  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nika
článok hovorí o nezamestnanosti mladých ľudí, ty máš 28.
mladí sú do 25 r.! už si za zenitom, výbehový typ. prečo si si našla učiteľa? myslíš si, že podnikateľom a menežérom nestojí?
a omnoho lepšie! a bola by si zabezpečená, aj dieťa by ti spravil!


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.21   |   2013-03-19  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak ako píše ANONYM . sipyrige36 na rozmnožovanie nemá nárok na Slovensku sprostý učiteľ s 500€ ale len pán podnikateľ, pán politik a pán managir :DDDDDDDDDDD

Za 20 rokov vás bude na HejSlovensku 4 milióny a z toho bude pol milióna Maďarov a milión a pol RomIndoSlovákov :DDDDDDDDDDDDDDDDD

kto neutečie za hranice na západ prehraje, jedine že by bol pán podnikateľ, pán politik alebo pán managir :DDDDDDDDnika . womecuvi19   |   ip:31.170.81   |   2013-03-19  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preto mam ucitela lebo sa naozaj lubime a nemienim si niekoho brat pre prachy a za 5rokov sa rozviest a decko aby bolo poznacene psychicky rozvodom a malo problemy v zivote sa zaradit, nechcem znicit dietatu zivot, to len chudery a ovce si beru chlapov kvoli peniazom. Chyba nieje vo mne preco mam ucitela, Ale v nas seckych ze sa nevieme tym KUVAM postavit a poslat ich do riti! Snivam o tom kedy sa slovaci vzburia, ale o tom mozem len snivat.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.21   |   2013-03-19  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nika treba sa učiť jazyky a odísť za lepším do zahraničia aj s mužíkom učiteľom a kedy sa to na Slovensku zlepší no dám ti odpoveď v básni :DDDDDDDDDDDDDDD

Jonáš Záborský - Slováci (1842)
Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí?
Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí!
Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,
a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede.
Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu,
a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu.
Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady?
Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!!!


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:178.40.85   |   2013-03-20  (07:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba si uvedomiť že "systém" s vami teda z väčšinou z vás už nepočíta,je nastavený depopulačne a každy čo sa len i trochu orientuje v chazarskej okultnej krvavej mágií hned rozpozná ich plán ktorý realizujú už celé stáročia.Vaše vedmie-poznanie vzdelanie,školstvo,masmédia,nové trendy,sú všetko len nástroje na zničenie,vašho chápania,inteligencie a citov.
Do budúcnosti s vami nepočítajú ani "vyššie zasvätení" pretože ste už súčasťou "člankom" tohto chorého systému a ani si to drvivá väčšina vôbec neuvedomuje!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI

Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Bosenské pyramídy

Podivné útvary na snímcích z Marsu

Čo vedia Bill Gates, Rockefellerovci a giganti ...

Putinova geopolitická šachová partie s Washingtonem v S...

Albrightová hovorila a senátor zhnusene odišiel….

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2927 s