23. Máj 2019
    
Vznik národov a sebazničujúci Slováci - Dolezite.sk

Vznik národov a sebazničujúci Slováci


  2010-07-08  (13:19)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vznik národov a sebazničujúci Slováci

Rôznorodosť jazykov bola jedným zo spúšťacích mechanizmov na vznik národov. Ľudia sa ťažko dorozumeli medzi sebou, vytvárali dorozumievacie skupiny. Skupiny, ktoré istý spôsob dorozumenia našli sa zlúčili, alebo žili vedľa seba, čo umožňovalo komunikovať, či obchodovať. Niektoré kočovali, iné si vytýčili teritórium, ktoré im kočovní často narúšali, mnohých vyhubili, alebo zotročili, niektoré si aj osvojili zvyky domácich skupín. Predpokladá sa, že v minulosti žilo viac národov ako dnes, ale expanziou cudzích zanikali i splynuli. Takto vznikali národy, ktoré určuje: jazyk, územie, kultúra i spoločná história.

     Jazyk je hlavným znakom národa. Slovenčina je jeden z najrozvinutejších a tým aj najstarších jazykov na Zemi. „Americký vedec a lingvista profesor Price považuje slovenčinu za kľúč ku všetkým slovanským jazykom, za unikum na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, 15. XII. 1943, str. 9). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na varšavskom kongrese slavistov. Delegáti z Poľska vyšli s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej počiatočným bodom je slovenčina. Všetky slovanské delegácie, okrem českej, odhlasovali poľský návrh: Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. III. 1989)"


     
Dnešná doba nepraje pojmu „národ", najmä u svetoobčanov, ktorí sú doma všade a nikde. Všetko cudzie je dobré, len nie domáce, neprejavujú záujem o vlastnú históriu, rozvoj vlastného spoločenstva je pre nich skoro urážkou a prihlásiť sa k vlastnému národu im prináša hysterické záchvaty. Národy boli, sú a budú, hoci súčasná globalizácia neosoží rozvoju národných identít. Na druhej strane to môže pôsobiť obohacujúco. Vysloviť jednoznačné stanovisko, prečo zaniklo také množstvo národov asi ani nie je možné, nakoniec možno ani všetci národmi neboli.


      Treba jednoznačne zdôrazniť: spolupráca medzi národmi je v dnešnej dobe nutná, potrebná a dokonca žiaduca, nie však vtedy, keď jeden národ si osobuje mocensky ovládať národ druhý. Úžitok musia mať obidve strany. Takto je možné očakávať rozvoj národných spoločností za účastí vyspelých jedincov.


        Keď národy zaujali určité teritórium mali záujem o vlastný rozvoj. Praktizovali to vzdelávaním, bádaním, poznávaním. Tým, že vytvárali hodnoty získavali k územiu i vytvoreným hodnotám vzťah, začali ich milovať a preto aj chrániť. Iste celé tieto územia neboli žiadnym pozemským rajom, niekedy sa však uspokojili aj s miestami nie veľmi pohostinnými, či dokonca až podmienkami drsnými, najmä prírodnými.


       Členenie ľudstva na národy si nevymysleli ľudia ani žiaden ideológ. Bol to prirodzený vývin. Tie najlepšie a najpriestrannejšie miesta obsadili skupiny početnejšie, silnejšie, výbojnejšie. Národy väčšinou túžili po samostatnosti. To však nešlo vždy dodržať, už len preto, že sa tieto národy navzájom potrebovali a sami potom utvárali rôzne zoskupenia. História jednoznačne dokázala: kde vstúpil človek ako tvorca skupín nemalo to dlhú životnosť, bolo to na úkor niekoho a bez násilia nebolo možné tieto skupiny udržať. Vždy sa jednalo o záujmy mocenské. Pod zámienkou spojenia území vznikali ríše, únie, federácie. Pod zámienkou ekonomických výhod spoločenstvá ekonomické. Za účelom blízkosti kultúr a jazykov vytváranie federácií. Vždy ide o jav neprirodzený, teda aj dočasný.      Takéto zoskupenie veľmi často boli tvorené násilím. Asi už vtedy sa rodili utopisti, ktorým sa rozdelenie ľudstva na národy nepáčilo a tí potom bojovali za svoj sen často aj nevyberanými prostriedkami. Títo utopisti pochádzali, resp. pochádzajú z malých i z veľkých národov. Boli a sú temer považovaní za mierotvorcov, za ľudí rozumných a rozvážnych. Proti nim stáli a stoji väčšina ľudí, pre ktorých je národ samozrejmosťou.


      Malé národy vždy mali a majú obavy z národov veľkých, najmä z tých, ktoré mali ich vo svojom susedstve. Kameňom úrazu sa pre malé národy stávalo a stáva, keď veľké národy v čomkoľvek začali ich napodobňovať, alebo si ich dokonca začali vyberať za spojencov. Je to cesta zradná, pretože veľkí a silní vždy hája svoj záujem, svoj prospech. Solidárnosť veľkých a silných máva často falošný tón. Egoizmus nepustí.


       Vytvárať „priateľské spoločenstvá národov" sú ilúziou, ak také priateľstvo neprinesie národom približne rovnaké výhody. Nikdy netrvajú dlho, alebo stanú sa formálnymi. Ktokoľvek sa pokúšal putá medzi národmi utužiť, takmer skôr uškodil, hoci aj v dobrej vôli. Ak budeme hovoriť o sťahovaní národov, tak slovanské národy sa posúvali smerom západným, aj keď im muselo byť jasné, že tam nebudú samé a že narazia na neprekonateľné prekážky. Slovania so svojimi pohanskými tradíciami narazili na Germánov a Slovanov to trochu zaskočilo. Udržali sa s vypätím všetkých síl pričom rozhodujúcim obdobím bolo 19. storočie.


       Otázkou existencie Slovanov v Európe v minulosti sa dnes už zaoberá viac ľudí. Žiaľ, ako sa často stáva oficiálne, poniektorí historici tejto téme sa buď vysmievajú, alebo vyhýbajú. Slováci prežili vplyvy maďarizácie a katolizácie a sú dnes svojbytným národom. Veľké vonkajšie vplyvy, vrátane nezriedkavého násilného ovplyvňovania genómu slovenského národa, verme prospievajú jeho skvalitneniu. Mimoriadne tlaky maďarizácie a katolizácie v sekularizovanej Európe prežili Slováci bez úhony, naopak posilnení i o vstrebávanie schopností a ideí ďalších národov. Je nepochopiteľné a až odsúdenia hodné, ako málo si dnes nemalá časť národa cení slovenské národné obrodenie. Slovenský národ bol vzkriesený vplyvom osvietenstva v Európe, ktoré pod tlakom liberalizácie, prinieslo národný pohyb aj v našich zemepisných šírkach. Liberalizmom sa nechali v prospech národného obrodenia strhnúť aj pokrokoví kňazi, čo iste bolo javom pozitívnym.


      Slovenskému národu bolo za jeho existencie oveľa viac ubližované, ako by on ubližoval národom iným. Nakoniec nie je ani vlastnosťou Slovanov všeobecne a teda aj Slovákov byť výbojným. Je to ich prirodzená vlastnosť. Nie je však už prirodzené, že najviac si škodia samotní Slováci. Boli a sú to rany nadmieru kruté a veľa sa nelíšili a nelíšia od rán smrteľných. Nie je tu miesto na tak malej ploche aby sme vymenovali koľko Slovákov a ktorí škodili slovenskému národu, kolaborovali z našimi nepriateľmi, či už vidinou vlastného prospechu, alebo z nedostatku úcty k vlastnému národu. Takýto škodcovia sa nájdu v každom národe avšak zbaviť sa dojmu, že Slováci sú seba trýznitelia, je až do oči bijúca. Dokážeme sa sami trýzniť aj v časoch mieru, keď priame nebezpečenstvo vojnových útrap nehrozí, okrem našej slovenskej závisti.


        Slovenské lokajstvo a ohýbanie chrbta pred každým, je v časoch prežitia národov neznesiteľné. Nevážime si seba, ani blízkych a kamarátov si hľadáme výlučne zo zištných dôvodov. Neurobíme nič pre svoju obec, mesto, štát. Dokonca nemalá časť príslušníkov slovenského národa „hrdo" vykrikuje, že sa hanbia za to, že sú Slováci. Odkiaľ prišla a kde sa tá slovenská zloba zrodila? Dehonestácia slovenského národa aj vlastnými príslušníkmi je tak dlhodobá a natoľko už uväznená v našom podvedomí, že slúži ku cti všetkým tým, ktorí sa snažia vylepšiť našu neuspokojivú situáciu. Najviac sa zbytočne porážame sami svojím presvedčením o malosti a bezmocnosti, ktoré je silne podporované médiami všetkého druhu.


     Dôležitosť toho, že si vážime seba, neplatí iba pre jednotlivých ľudí, ale aj pre národ. Obávam sa však, že asi na svete nie je žiadny iný, ktorého vlastní príslušníci by sa tak dlhodobo a cielene podieľali na potláčaní hrdosti k príslušnosti k vlastnému národu a dokonca aj na jeho duchovnom a materiálnom poškodzovaní v prospech iných. Pociťovať národnú hrdosť dokážeme snáď len vtedy, keď slovenskí športovci zožnú úspech. Ešte že sa im to občas podarí.

  
   Národy často používajú svoje mýty a legendy na podporu svojbytnosti a národnej hrdosti. My Slováci naopak máme tendenciu ich potláčať, popierať a zosmiešňovať. Zato v počte senzibilov, či ľudí duchovne zameraných v prepočte na hlavu obyvateľa sme zrejme medzi poprednými v civilizovanom svete. Slovenský národ prežil aj horšie časy, urobme teda všetko preto, aby sme neboli jeho hrobármi.

 

Zdroj: Dr. Vladimír Šotter, Národný Inštitút Francois Marie Voltaire


Voltaire
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-07-08  (14:42)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Opäť dobrý článok, ktorý opäť niečo správne vystihol a pomenoval. Chýba nám hrdosť, a dnešná mládež, tak ta už nič nevie o vlastenectve, o hrdosti byť Slovákom. Západná a tak bezduchá kultúra sa vkradla pomaly do našich príbytkov, a to len preto, že my sme to dovolili.

Stačí sa pozrieť na našu reč a pochopíme. Pomaly samé cudzie slovo, ak hovorí politik, vedec, riaditeľ...dokonca už aj medzi pospolitým ľudom...a pomaly to nikomu nevadí, prijali sme to v úplnej tichosti, bez spierania sa, bez protestu.

A tak to pokračuje ďalej z nami, ohýname chrbát čím viac k zemi, ešte sa čudujem, že ešte stále to ide, hrdosť a vlastenectvo sa pomaly vytráca, a tak pomaly zaniká každý národ, pokiaľ nestojí o vlastnú reč, vlastné zvyky a tradície, o vlastnú krajinu...Smutné, ale pravdivé...

Preto povstaň Slovač a nedovoľ, aby to tak bolo už skutočnosťou!


ANONYM   |   ip:95.103.53   |   2010-07-08  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sry ze pokazim diskusiu kclanku ale nemozem inak:DDDhahaha debilkove ale nap traju.

Šéfa SaS Sulíka nezvolili za predsedu parlamentu!
Predseda SaS Richard Sulík
08.07.2010 14:35
Diskusia (109) | Zdieľaj | Galéria | Pošli tip |
BRATISLAVA - Nastupujúca koalícia napriek dohode nepresadila šéfa strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka do čela parlamentu.


V tajnej voľbe ho podporilo len 75 poslancov, na zvolenie mu chýbal jeden hlas. Štvorkoalícia má v Národnej rade 79 zástupcov. V hlasovaní neuspel ani kandidát Smeru-SD Miroslav Číž, ktorého podporilo 58 zákonodarcov. Voľba nového predsedu Národnej rady sa bude opakovať.

Za nezvolením lídra SaS Richarda Sulíka na post predsedu parlamentu nie je rozkol v novej stredopravej koalícii SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd, ale neskúsenosť poslaneckých nováčikov, uviedli podpredseda SDKÚ-DS Pavol Kubovič a budúca premiérka Iveta Radičová.

„Zle poučení poslanci, nováčikovia, o tom, akým spôsobom majú hlasovať, išlo o neplatné hlasy,“ vysvetlil neúspešnú voľbu Kubovič. Sulíkovi v tajnej voľbe chýbal jeden hlas, získal ich 75, potreboval nadpolovičnú väčšinu zo 150 členného zboru. Neplatných bolo osem hlasov.

Radičová označila neplatné hlasy za technické zlyhanie parlamentných nováčikov, ktorí hlasovali len za jedného z kandidátov, ale mali sa vyjadriť k obom nominantom. „Predovšetkým je to vážny krok, nemalo sa niečo také odohrať. Predpokladám, že poslanci sa znovu zoznámia so spôsobom tajného hlasovania a potom sa tá chyba nezopakuje,“ poznamenala.
"Tri lístky boli také, kde som ja bol zaškrtnutý, že áno, ale pán Číž nebol zaškrtnutý, že nie, a takýto hlasovací lístok je neplatný," povedal Sulík po hlasovaní. Zároveň poprel, že by išlo o zámer zo strany koaličných partnerov.
Foto: SITA, Zdroj: ČTK, SITA


ANONYM   |   ip:95.103.53   |   2010-07-08  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  risko tvrdi ze na troch bol zaskrtnuty a ciz nebol ze nie.hahaha to mu mam ako zozrat a si mysli ze ked to on povie a bez dokazu ze mu to zezerem a radicovej taky:)))kde ziju.?politikovi neverim uz zo zasady po tolkych skusenostiach,


LordX   |   ip:178.40.69   |   2010-07-08  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz ho nastastie zvolili.. niekto sa pomylil alebo kceli urobit bububu :)


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-07-08  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty kokso, nedobre držal Ríško balónik! A to že vie tak dobre spievať, Cocker, či ako...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-07-08  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten vyškerený hochštapler by chcel byť predsedom parlamentu? On môže byť akurát tak iba predsedom spolku lesieb a narkomanov.


ANONYM   |   ip:95.103.53   |   2010-07-08  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Štúdia: Ropa z Mexického zálivu sa po roku dostane k európskym brehom
TASR | 8. júla 2010 13:29
Modelová štúdia ukázala, že ropa z vrtu spod havarovanej plošiny Deepwater Horizon zasiahne do jedného roka východné pobrežie USA. V nízkej koncentrácii vstúpi do otvoreného Atlantiku a prúdy ju zanesú až k európskym brehom.

Ropná škvrna sa stále zväčšuje.
Autor: ČTK/AP


Oznámili to Fabian Schloesse, Axel Timmermann a Oliver Elison Timm z Havajskej univerzity v Manoe. V rámci série počítačových simulácií "vypustili" na mieste havárie vrtnej a ťažobnej plošiny Deepwater Horizon rovnomerným tempom od 20. apríla do 17. septembra 2010 osem miliónov vo vode sa vznášajúcich častíc ropy.

Následne z celkom ôsmich 360-dňových dráh častíc vo všeobecnom modeli oceánskeho prúdenia (Ocean General Circulation Model for the Earth Simulator, OFES) vybrali päť, ktoré sa najlepšie zhodovali s doterajšími reálnymi približne 2,5-mesačnými pozorovaniami.
Simulácie poskytli očakávané obsahy častíc ropy vo štvorcoch približne 10 krát 10 kilometrov až do apríla 2011. Pri predpokladanom úniku 50.000 barelov ropy denne počas 150 dní to boli zhruba dva metre kubické ropy na 100 kilometrov štvorcových.

Skutočné obsahy budú o čosi menšie, lebo simulácie nezohľadňujú koaguláciu ropy (tvorbu dechtových gúľ) a chemickú či mikrobiálnu degradáciu ropy. To znamená, že simulácie sa nedajú brať doslova (také konštatovanie napokon platí o drvivej väčšine počítačových simulácií, bez ohľadu na vedný či technický odbor), no predstavujú užitočnú pomôcku pri odhade pravdepodobného budúceho vývoja.

Simulačné častice ropy sa najprv šírili v Mexickom zálive. V jeho východnej časti vstúpili do Slučkového prúdu, potom do úzkeho Floridského prúdu a napokon do Golfského prúdu. Po roku sa približne 20 percent častíc "vypustených" v mieste Deepwater Horizon dostalo do otvoreného Atlantiku.

Z modelovania vyplýva, že už v októbri 2010 treba rátať so znečisťovaním pobreží severovýchodnej Floridy, Georgie a Južnej i Severnej Karolíny. Hlavná vetva subtropického gýrusu potom tenkú hladinovú vrstvu ropy posunie smerom k Európe.

V októbri a novembri pri Floride vždy zosilnejú severovýchodné vetry ropu zatlačia bližšie k atlantickému pobrežiu, na západe Floridy v Mexickom zálive naopak ďalej od pobrežia.
Environmentálne potešiteľnejšou správou v záplave zlých je, že Floridský prúd, pretekajúci hlbokou Floridskou úžinou, sústredí väčšinu uniknutej ropy, takže prírodný "filtrovací systém" v najužšom mieste úžiny zmierni šírenie ropy do severného Atlantiku.


sharpiq   |   ip:80.242.16   |   2010-07-08  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry clanok, ale hrdost sa neda budovat zhora, ta musi prichadzat zdola. Treba sa informovat o uspechoch slovenskych inzinierov, vedcov, pracovnikov vseobecne a treba ich davat za priklad nasim detom. Zial, v sucasnosti nie je povazovane za uspech, ak je niekto spickovy odbornik ale uspechom je byt tzv. celebrita, castokrat clovek ktory je prehnane exhibicionisticky (vid. reality shows) a cielom mladeze nie je pracovat, ale byt zamestnany na teplom miestecku podla moznosti bez tej prace.

Na druhej strane nesuhlasim s Tonym, zapadna kultura je IMHO ovela viac sustredena na uspech v zivote nez vychodna (staci porovnat napr. Svedsko s Ruskom). Takisto pochybujem, ze sa socializmu bol byvaly rusky blok vzorom cnosti a vzdelanosti ...


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-08  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem polemizovať s autorom, ináč zaujímavý článok, niektoré informácie sú pre mňa nové, len chcem dodať, že celkom nesúhlasím s tým "svetoobčanom". Každý z nás si pod týmto pojmom predstavuje niečo iné, niekto "multikulturalizmu",ako stratu tradícii, jazyka..., podľa mňa pojem "svetoobčan" vystihuje definícia povznesenia sa nad "egoistické národné záujmy" v prospech globálnych riešení (dobro ľudstva ,ako celku),v skratke určitá svetová občianska spoločnosť, kde sa pojem "národný" chápe iba v zmysle kultúrnom a jazykovom. Z "nešťastného vývoja" v 20 storočí všetci vieme, ako ľahko sa môže pojem národ, trieda politicky zneužiť ,áno v 19 storočí to pre Slovákov malo svoje veľké opodstatnenie, ale teraz by som si na týchto pojmoch už veľmi nezakladal ,doba národného uvedomenia je za nami. Teraz (ako ľudstvo)musíme hľadať riešenia pre svet na báze svetoobčianskej, nie národnej, pretože jednoducho by to bola zase slepá ulička do , ktorej by sme sa ,akom ľudstvo znovu dostali.


klifton   |   ip:95.103.24   |   2010-07-08  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin, admin, ty si ale poridný .......... :o)))) veď ty vieš čo .o))


klifton   |   ip:95.103.24   |   2010-07-08  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Neverte politikom!

(Doporučený list J. Petrova J. Figelovi)
Vážení občania Slovenskej republiky, kauza Diamantová baňa v JAR nie je žiadnym nezmyslom ani fikciou, ako sa Vás snažia presvedčiť v internetových diskusiách rôzni nasadení dezinformátori, alebo neveriaci tomáši, ktorí ešte stále viac veria sprofanovaným politickým klamárom a ignorujú nezvratné a reálne fakty.
Klikni pre zväčšenie

Robert Fico a Ján Figel 7.2.2010 v STV 1-O 5 minút 12


Kauza Diamantová baňa v JAR je skutočnosťou, podieľali sa na nej skutoční ľudia, skutočná je aj zmluva, ktorú podpísali za Martimex skutoční ľudia. Žiaľ, skutočnosťou je aj fakt, že táto investícia za 40 mil. USD nepriniesla žiadny prospech občanom Slovenska tak, ako mala podľa návrhu Jozefa Petrova, ale len bande kriminálnych zločincov. Ján Figeľ vedome verejne klamal v televíznej relácii O 5 minút 12 pred celou slovenskou verejnosťou, keď povedal, že o kúpe diamantovej bane nič nevie. Usvedčuje ho doporučený list Jozefa Petrova, ktorý mu bol zaslaný potom, čo neodpovedal na niekoľko predošlých listov. Hoci bol v tom čase slovenským eurokomisárom, vec nepostúpil finančnej polícii EÚ!
Kauza Diamantová baňa v JAR nie je ani klebetou ako tvrdil v tej istej televíznej relácii Robert Fico.
Vážení občania, skúste sa opýtať politikov prečo sa tak panicky boja pravdy. Odpoveď je jednoduchá, pretože sa boja najviac Vás. Boja sa dňa kedy pochopíte, že Vás vo všetkom klamú a Vy ich prestane voliť.
- Skutočným nezmyslom a fikciou nie je kauza Diamantová baňa v JAR.
- Skutočným nezmyslom je tvrdenie, že na Slovensku je demokracia.
- Nezmyslom je tvrdenie, že KDH a SDKÚ-DS, ktoré majú v názve slovo „kresťanské“, majú s kresťanstvom aj niečo spoločné. (Je to len marketingový ťah a jeho zneužitie).
-Nezmyslom je tvrdenie, že Ficov SMER-SD má niečo spoločné so sociálnou politikou.
-Tak ako bolo nezmyslom propagandistické tvrdenie o diktatúre proletariátu a beztriednej spoločnosti, v ktorej mali byť všetci rovní, rovnakým nezmyslom je tvrdenie o demokratickom kapitalizme:
-V skutočnosti sa jedná o bankársko-korporatívny–manipulatívny fašizmus, v ktorom sú zisky kapitalisticky súkromné (pre vyvolených finančných oligarchov) a straty komunisticky kolektívne (pre daňových poplatníkov, ktorým sú určené len tzv." reformy" a zvýšenie veku odchodu do dôchodku, čoho sa reformátori á la Mikloš či Sulik už nevedia dočkať).
Vážení občania Slovenskej republiky, nedajte si vziať právo na pravdu. Pravda je najvyššou hodnotou poznania a zakazovať o nej hovoriť, alebo ju utajovať v mene čohokoľvek, je zvrhlosť. Veď aj Biblia hovorí...“všetko, čo bolo utajené bude zverejnené ...“, len nehovorí kedy.
Téma-Diamantová baňa v JAR = absolútne tabu!
autor

Ak sa o niečom nesmie diskutovať a stáva sa z toho dogma – je to koniec slobody prejavu a demokracie. Tentokrát nejde o oficiálnu verziu o 11. septembri 2001, či počet obetí holokaustu. Na Slovensku vďaka bývalému redaktorovi Necenzurovaných novín Vladimírovi Pavlíkovi, jednému z mala tých, ktorí nestratili odvahu a neupadli do apatie, pribudla na internetových diskusiách téma okolo ktorej je zo strany prvoprúdových médií zarážajúce ticho.

Neprekvapuje, že mlčí polícia, prokuratúra, justícia, či oficiálne vládne kruhy. Prekvapuje, že mlčí už aj bulvár. Vyzerá to, že Vladimír Pavlík zahrabal tentokrát do príliš veľkého lajna z ktorého sa začína pozvoľna šíriť zápach, ktorý začína znervózňovať niektorých aktérov tohto príbehu o ktorom sa už dlhé roky slovenská verejnosť nemala dozvedieť. Asi v tomto prípade, ako je už na Slovenku zvykom, už nebude stačiť len mávnuť rukou, všetko poprieť, označiť autora za cvoka, či grafomana a podať návrh na trestné stíhanie za ohováranie, či žalobu na ochranu osobnosti. Dôkazy pána Jozefa Petrova, ktorý začiatkom 90. rokov v dobrej viere navrhol predstaviteľom Slovenskej republiky projekt zakúpenia diamantovej bane v JAR sú natoľko závažné, že v každom právnom štáte by sa stali predmetom ich preskúmania príslušnými inštitúciami. Nie však na Slovensku, kde sa po novembrovom zamatovom pretrasformovaní komunizmu na komunistický kapitalizmus, v privatizáciách všetkých rangov rozkradli miliardy na úkor väčšiny občanov.

Oplatí sa ešte vôbec podať pomocnú ruku niekomu zo Slovenska, ak sa skupina chamtivých hyen v ľudskej koži dokáže bohapusto obohatiť na úkor celého štátu, najmä ktorému mal projekt slúžiť, nehovoriac už o tom ako sa odvďačili samotnému autorovi projektu, ktorý mal byť dokonca zlikvidovaný. Cesta do pekla je žiaľ často dláždená dobrými úmyslami, ako sa presvedčil pán Jozef Petrov. Nechajme na týchto stránkach prehovoriť fakty o ktorých nech si utvorí vlastný úsudok každý návštevník tejto stránky.
Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike


1990 - 1991 riaditeľ odboru hospodárskej a sociálnej politiky, Úrad vlády SR.
1991 - 1992 minister privatizácie SR
autor Ak si Ivan Mikloš namýšľa, že bude donekonečna pred verejnosťou bohorovne zatĺkať stretnutie s Jozefom Petrovom v budove Úradu vlády SR za prítomnosti Štefana Veselovského a dvoch svedkov, sprevádzajúcich Jozefa Petrova, je to rovnakou politickou chybou ako Miklošov počiatočný postoj ku kauze financovania SDKÚ, ktorá ho neskôr dobehla tak, ako ho napokon dobehne aj kauza s diamantovou baňou v JAR. Tak ako je lož pracovnou metódou V. Mečiara, je pracovnou metódou Ivana Mikloša, byť vždy utajeným mužom v pozadí, ktorý veci organizuje, ale jeho meno sa nikdy nespomína. Jeho súčasné strohé odpovede na dotieravé otázky o diamantovej bani, ku ktorým je viac menej dotlačený aj samotnými politickými priaznivcami SDKÚ, sú pre neho typicky arogantné a povýšenecké. Jozefovi Petrovovi a Vladimírovi Pavlíkovi odporučil aby vyhľadali pomoc lekára – psychiatra!
http://hnonline.sk/slovensko/c1-40326060-miklos-pre-hnonline-fico-je-zakerny-zbabelec

Bez ohľadu na Miklošove podceňovanie a opovrhovanie slobodných názorov slovenských občanov, je ale nezvratným faktom, že:
1. Jozef Petrov je absolútne apolitickou osobou, ktorej je úplne jedno či bude na Slovensku vo vláde pravica alebo ľavica, nemá preto sebemenši dôvod niekoho krivo obviňovať, alebo rozohrávať proti Miklošovi nejaké spravodajské hry, za aké sa často na Slovensku označuje pomenovanie veci pravými menami.
2. Je nespochybniteľné, že Jozef Petrov, vlastní autentické vizitky Ivana Mikoša a Štefana Veselovského uverejnené v dokumentoch na tejto stránke a na ktorých v tom čase ostali určite aj ich odtlačky prstov.
3. Jozef Petrov ma dvoch svedkov, prítomných pri stretnutí, ktorí kedykoľvek dosvedčia, že pri stretnutí bola Ivanomi Miklošovi odovzdaná projektová dokumentácia, vrátane projektu na zakúpenie diamantovej bane v JAR pre Slovenskú republiku.
4. Ivan Mikloš po stretnutí Jozefa Petrova a osobne poslal do vtedajšieho štátneho podniku Martinex v Martine a Geologického prieskumu v Spišskej Novej vsi, kde bol riaditeľom Miklošov známy.

Ivan Mikloš na výzvu zúčastniť sa spoločnej tlačovej konferencie doposiaľ nereagoval. Jozef Petrov je kedykoľvek pripravený zúčastniť sa konfrontácie mimo územia Slovenskej republiky, za účasti médi, s Ivanom Miklošom, aby mu tento mohol priamo, tvárou v tvár, zodpovedať na otázku, či sa v roku 1990 stretli v súvislosti s projektom zakúpenia diamantovej bane v JAR a zároveň aby sa mohol vyjadriť aj k iným ním predloženým dôkazom potvrdzujúcim pravdivosť jeho tvrdení.
Ak Ivan Mikloš popiera už len tieto elementárne a dokázateľné fakty a de fakto popiera samotné stretnutie s osobou menom Jozef Petrov v roku 1990, každý nezainteresovaný a súdny človek si kladie otázku, aký je skutočný a pravý dôvod jeho straty pamäte, ak by aj neskôr nikdy nemal nič s projektom zakúpenia diamantovej bane, čo prakticky realizovali iné osoby.
Odpoveď je jednoduchá, ak by Ivan Mikloš mal skutočne čisté svedomie v tejto kauze, nebol by pre neho žiadny problém priznať aspoň skutočnosť, že v roku 1990 sa stretol s Jozefom Petrovom, ktorý mu predložil projekt zakúpenia diamantovej bane v JAR. Od ďalšieho postupu pri realizovaní projektu sa mohol jednoducho dištancovať a uviesť, že mu o výsledku tohto projektu už ďalej nebolo nič známe. V prípade Ivana Mikloša tak tomu ale nebolo, preto niet pochýb, že tu platí staré a životom preverené príslovie, „kto mlčí ten svedčí!“

Addendum editora:
Jedenásta časť „Diamantovej bane v JAR“ prináša šokujúce svedectvo bývalého špeciálneho agenta tajnej služby JAR, ktorý bez škrupúľ, unikátnym drsno-realistickým podaním, odhaľuje odvrátenú a skutočnú tvár slovenských politikov a s nimi spriahnutých komplicov a ich prisluhovačov pozašívaných na rôznych štátnych inštitúciách. Toto mimoriadne závažné a jedinečné svedectvo, ktoré by mohlo ašpirovať na bestseller roka, žiaľ v plnej nahote odhaľuje mystifikáciu tzv. novembrovej nežnej revolúcie, v skutočnosti najväčšej špinavej hry s vlastným národom akú rozohrali spravodajské agentúry ŠtB a KGB a ich prisluhovači. Tisíce občanov Slovenska, ktorí sa ocitli na hranici chudoby a biedy, tisíce tých ktorí budú najviac postihnutí hospodárskou krízou, by sa mali pýtať všetkých tých, ktorí sa na ich úkor bohapusto a amorálne obohatili tunelovaním a sofistikovaným rozkrádaním štátneho majetku, dokedy budú klamať a okrádať tento národ? Dokedy sa budú amnestiami zakrývať zločiny, štátny terorizmus a zneužitie tajnej služby na únos o ktorom podáva svedectvo Jozef Petrov, ktorý poskytnutím usvedčujúcich dôkazov odhalil zločinnú a podvodnú činnosť syna bývalého prezidenta Kováča? Je potrebné pripomenúť veľmi závažný fakt ku kauze Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý rozhodol, že štát nemal uväzniť Lexu za Dzurindovej vlády ohľadom únosu mladého Kováča, keď ho priviezli z JAR. Slovensko vzdalo boj o odvolanie, lebo podľa ministerstva spravodlivosti chýbajú argumenty.
V čom je pointa? Dohovor o ľudských právach síce NEPRIPÚŠŤA UDELENIE AMNESTIE NA ZÁVAŽNÉ TRESTNÉ ČINY, z ktorých boli podozriví predstavitelia štátu, ale doteraz v takýchto prípadoch ROZHODOL vždy len vtedy, keď sa naň OBRÁTILI OBETE takéhoto činu. Európsky súd vo svojom rozsudku PRIPOMENUL, že Michal Kováč mladší to doteraz NESPRAVIL.
(Nespravil to preto, lebo vedel, že Mečiar má materiály o jeho trestnej činnosti ekonomického charakteru, ktoré mu poslal pán Petrov, ktorý sa vtedy domnieval, že Mečiar mu pomôže v kauze diamantovej bane).
Kedy sa obyčajní ľudia dozvedia pravdu o pozadí transakcie s diamantovou baňou, z ktorej profit neslúžil im ale skupine chamtivých a bezohľadných zločineckých hyen? Arogancia a zaslepenosť mocou však v prípade Jozefa Petrova narazili na jeho odvahu a tvrdošijnosť pitbulla. On sa totiž nedal a naďalej nechce dať oklamať a zastrašiť tak ako je klamaná a zastrašovaná slovenská verejnosť. Pokiaľ budú na svete jednotlivci, ktorí sa nezľaknú ani fyzickej likvidácie, má mlčiaca väčšina nádej, že pravda nebude navždy žobrať u dvier ako hovorí klasik a raz nastane aj čas zodpovedať sa za svoje skutky. Súhrn-časový sled udalostí
#


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-08  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klifton...neviem


putnik   |   ip:188.112.8   |   2010-07-08  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O inakosti Slovakov som cital nieco ine (E. Pales), s cim som sa stotoznil. Ja to citim takto:
Slovak nema vazbu na zem ako zapadne narody. (O.i.) Ak sa prestahuje do Ciech, nema problem byt Cechom, ak sa prestahuje na Ukrainu, nema problem byt Ukraincom. Lebo je stale medzi svojmi - ludmi s podobnou mentalitou, citenim, bytim. Su tu rozdiely, no nie tak zavratne.
Mne je blizsi Poliak s podobnymi problemami, radostami a starostami ako ja, a hlavne s podobnym citenim, konanim - BYTIM; ako niektori tiez Slovaci, ktori su Slovaci len formalne, vnutorne maju celkom inu naturu. Slovenskeho (Slovanskeho) ducha odmietaju ako nieco zle. Neurobia pre Slovenskeho ducha nic, maximalne ho skusaju "vylepsit" na obraz zapadneho cloveka - najcastejsie Americana. (Aky to narod, Americky?)
Nasa kultura, tradicie, duch Slovanstva - to je to, co nas spaja. Uplne ine hodnoty ako spajaju Spanielov ci Francuzov.
No v marazme celosvetoveho duchovneho upadku je to dnes tazko rozpoznat. Pionieri noveho veku vsak tohto ducha rozvijaju.
Nech zije narod Slovakov (Slovanov), ktorych poklady (to co nas spaja a identifikuje medzi inymi narodmi) su viac duchovne ako hmotne!


ferko   |   ip:178.40.70   |   2010-07-08  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM
si zabil ale zabudol si ze potom zvolilo sulika o jeden hlas naviac :D
takze sa im to vratilo
nejaky smerak ho ma asi rad


LordX   |   ip:178.40.69   |   2010-07-08  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tam pozerajte diskusiu v Lampe so Sulikom a Miklosom.. Prave prebieha :)


Ferguson   |   ip:88.212.36   |   2010-07-09  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hodnotný článok. Autor vystihol boľačky Slováka. Ťažko je mať vo svete dobré meno, keď si ho sami nerobíme.


rannkor   |   ip:94.142.23   |   2010-07-09  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len netreba stracat nadej a verit si


Slovenský patriotizmus je tichý, skromný, no pevný ako oceľová struna. Podobný čistej, úprimnej modlitbe.
Podobný čistej úprimnej modlitbe

Tento text vznikol v rámci hnutia SPRAVODLIVOSŤ. Jeho úlohou je porozprávať všetkým, a teda aj Slovákom, o slovenskom patriotizme. Slovenský patriotizmus si zasluhuje pozornosť, skúmanie, napodobňovanie, obdiv, ba dokonca aj závisť. Nemám na mysli patriotické výroky slovenských politikov raz za štyri roky pred voľbami do parlamentu, ale ozajstný vzťah Slovákov k svojej zemi, svojim predkom a k sebe navzájom. Slováci sú hlboko presvedčení o tom, že sú národom, ktorý žije na svojej zemi, na Slovensku, národom, ktorý tu bude žiť aj ďalej, napriek rôznym prekvapeniam, ktoré mu dejiny nachystajú. Možno preto slovo „národ“ má v slovenskom jazyku vysoký duchovný význam. Slováci veria v slovenský národ, táto viera je čistá a veľmi pevná. Úplne inak sa veci majú u susedov.

Český patriotizmus silne zaváňa pivom, Švejkom, sudetskými Nemcami a prázdnym pražským intelektualizmom. Česi sú v zásade toho názoru, že sú národom, no akoby s týmto názorom neboli úplne stotožnení. Raz sú český národ, inokedy Európania. Kedy a ako je to pohodlnejšie a výhodnejšie. Česi si často a radi zo seba ako z národa uťahujú a clivo prežívajú odvekú neopätovanú lásku k Nemcom. Na svojich bratov Slovákov pozerajú tak trochu zvysoka, ale svojej nadradenosti nad nimi v hĺbke duše neveria. Zložitý, rozpoltený a neradostný je český patriotizmus.

Alebo iní susedia – Rakúšania. U nich je to s patriotizmom celkom slabé. Neveria a nikdy ani neverili v existenciu rakúskeho národa a pri každej historickej príležitosti sa snažia pripojiť k Nemcom. Pravda, neúspešne. Aj tu je znovu neopätovaná láska k Nemcom, podobná tej českej, ale horšia, dramatickejšia. Medzi zdravým lokálpatriotizmom Bavoráka z Mníchova a „nevydareným Nemcom“ Rakúšanom zo Salzburgu neleží vyše dvesto kilometrov, ale priepasť komplexov, príznačných pre Rakúšana. Svojho času z nich vyrástol fenomén Heidera, ktorý sa Rakúšanom snažil vsugerovať, že sú národ. Snažil sa dlho, no nepodarilo sa.

Nemci nikdy neboli národom a v súčasnosti sa ani nesnažia, aby seba takto vnímali. Nemci sú lokálpatrioti svojich zemí, v nedávnej minulosti rôzne veľkých feudálnych štátov. Nemecko by vôbec nebolo, nebyť romantika Bismarcka. V Nemcoch sa doteraz ozýva bolesť z porážok v dvoch svetových vojnách a hanba za Hitlera, mimochodom Rakúšana, ktorý z myšlienky nemeckého národa urobil celosvetového strašiaka. Ale Bavoráci a Prušiaci sa v hĺbke duše nikdy za jeden národ nepovažovali a ani sa nedokážu považovať. Nehovoriac už o východných a západných Nemcoch, ktorí na seba zanevreli kvôli náhlemu zjednoteniu rozdeleného Nemecka tak hlboko, že táto urážka nebude zabudnutá minimálne sto rokov.

Susedia Maďari sú národ dosť patriotický. Maďari sa, prirodzene, považujú za národ, ale nikdy medzi nimi nezavládne jednota v otázke, koho považovať za Maďara, a koho nie. V samotnom Maďarsku žije milión Rómov – kto sú? Slovenskí Maďari, ktorých je pol milióna, sú mentalitou slovanskí ľudia, ktorí hovoria po maďarsky nie celkom čisto, aj oni sú Maďari? A dva milióny rumunských Maďarov, to je už otázka celkom neriešiteľná. Je to akoby izolovaný národ, ktorý si žije svojím osobitým životom a s Maďarmi ho spája iba jazyk. Maďarský patriotizmus je nadnesený, patetický a dosť silno odtrhnutý od reality. Sú to spomienky na „veľkú minulosť maďarského národa“ obdobia rozkvetu Rakúsko-Uhorska, za ktorým nasledovali pre Maďarov surové časy. Spomienky romantické a zrejme dosť vzdialené od historickej pravdy. Taký maďarský národ, o ktorom zrazu družne zaspievalo celé Maďarsko, najmä po nedávnych voľbách do maďarského parlamentu, pravdepodobne nikdy neexistoval. Áno, skutočne bol v 19. storočí moment, keď nadmieru početným maďarským grófom a barónom, ktorí si dosť ťažko našetrili na koňa a výzbroj, sa zrazu zazdalo, že ovládli div nie celú Európu, a oni, obyčajní radoví pešiaci, rozhodujú o osude v tom čase najväčšej európskej ríši Habsburgovcov. Približne v rovnakom čase sa donskí kozáci po prvý raz bližšie zoznámili s Maďarmi a toto stretnutie sa Maďarom vrylo do pamäti. Zato ruským kozákom – nie. Veď kde už len tí sa nenaskákali a nemávali šabľami, ale Maďarsko si akosi nezapamätali. Práve vtedy, v polovici 19. storočí, uhorská časť Habsburskej ríše bola prudko na vzostupe, nabrala územia, kde žili prevažne Slovania, a urýchlene sa pokúsila asimilovať pôvodné obyvateľstvo. Čo sa aj čiastočne podarilo. Čiastočne však nastal aj opačný jav – asimilovali sa, teda poslovančili a porumunčili samotní Maďari. Všetky tieto slávne udalosti ostali v minulosti, ale Maďarom akoby to nebolo celkom jasné. Ich militantné vyhlásenia o pätnásťmiliónovom maďarskom národe vyvolávajú v Európe podráždenie a niektoré národy, napríklad Slováci, ich považujú za hrozbu. Maďarský patriotizmus vychádza ako historický, nostalgický, militantný, hrozivý, hlasný a patetický. A veľmi nepríjemný, aj pre samotných Maďarov. Nie všetkých, no mnohých. O ostatných hovoriť ani netreba – ostatným sa maďarský patriotizmus vôbec nepáči, lebo sa opiera o nepodloženú nádej „maďarského národa“ prehodnotiť výsledky dvoch svetových vojen na úkor všetkých susedov naraz. Je potrebné povedať, že výsledky akýchkoľvek vojen sa skôr či neskôr prehodnocujú, ale nebudú to robiť Maďari.

Poľský patriotizmus je zvláštny jav. Celé stáročia boli Poliaci veľmi silno proti niekomu, často súčasne proti všetkým. Veľmi zriedkavo však boli za niečo, hoci len za národnú jednotu. Poliaci sú početný a veľmi životaschopný slovanský národ, veria v poľský národ, ale táto viera bola veľakrát podlomená úlohou chronickej obete pre Poliakov nešťastnej geopolitiky. Na rozdiel od Maďarov, Poliakom sa nedarí romantizovať a ospevovať slávnu minulosť – táto sláva je už príliš vzdialená. Preto poľský patriotizmus, bohužiaľ, vychádza najmä ako antiruský alebo antinemecký, a tak je to spravodlivé. Nemci a Rusi si Poľsko v posledných storočiach veľa ráz delili.

Patriotizmus Rusov a Ukrajincov spomeniem len stručne – je celkom osobitý, všeľudský, globálny, imperiálny a zodpovedá známemu heslu „Moskva je Tretí Rím a štvrtý nebude!“. Rusi sú v súčasnosti jediný národ kresťanskej civilizácie, ktorý dokáže viesť veľké vojny a prinášať veľké obete. Patriotizmus Rusa je patriotizmom bojovníka. V rýchlo meniacom sa svete je pojem „ruský národ“ čoraz viac zložitejší, ale existencia tohto národa sa nikdy nespochybňuje. Toto všetko nemá slovenský patriotizmus – jednoduchý, svetlý, celistvý a veselý.

Slováci veria v to, čomu sa iné národy už odnaučili veriť. Nespochybňujú to, o čom sa donekonečna a bezvýsledne sporia Česi a Rakúšania. Ako zdravé veselé dieťa, ktoré vyrástlo v šťastnej rodine, slovenský národ si nekladie otázku, či existuje alebo nie. Slováci hlboko, úprimne a, trúfam si povedať, priam posvätne veria tomu, že sú národ. A Boh ich odmení podľa ich viery. Boh ochraňuje Slovákov a Slovensko - a len On vie, prečo. No chcel by som sa predsa len podeliť o niektoré úvahy. Hovorí sa: daj pokoj, máš pokoj. Akoby sa Slováci celé stáročia riadili touto múdrou vetou. Nikdy na nikoho neútočili, nič cudzie nebrali, nekradli. Nepáchali zlo v takom rozsahu, v akom sa to darilo mnohým ich susedom. Hoci pokušenia sa vynárali vždy, keď prichádzala vojna, a vojen bolo dosť.

Keď v roku 1939 Hitler ponúkol prvému slovenskému prezidentovi Tisovi a Slovensku poľské mesto Zakopané, Tiso to kategoricky odmietol. Ani výmena obyvateľov medzi porazeným Maďarskom a obnoveným Československom nemala nič spoločné so surovým vysídlením sudetských Nemcov. Dobyvatelia na Slovensko prichádzali a zase odchádzali. Tatárov striedali Turci, Turkov Maďari, Maďarov Nemci, Nemcov Rusi, Rusov západné korporácie a banky. No Slováci vždy zostávali vo svojej nebohatej vlasti, pokrytej rôzne vysokými horami, so svojou ucelenou detskou vierou, že sú národom a ním aj zostanú. V tomto sa Slováci podobajú na Rusov v období tatárskeho útlaku. „Počkáme, pravoslávni, pokým sa Tatári pominú,“ - hovorili, mysleli si a verili Rusi niekoľko storočí. A Boh ich odmenil podľa ich viery – Tatári sa pominuli, rozdrobili a roztratili na obrovských priestoroch, prestali byť národom. A Rusi sa národom stali. Veľkým národom, ktorý si zachoval vieru pod stáročným útlakom.

Slovenský patriotizmus je obdivuhodný z hľadiska slovenskej skúsenosti úspešného, nie však násilného odporu proti prišelcom-dobyvateľom. Lev Tolstoj s jeho teóriou neprotivenia sa zlu násilím, sa v istom zmysle podobá na Slovákov, no bol viac teoretik. Slováci sú však praktici. Nemajúc možnosť zvrhnúť dobyvateľov silou, Slováci mali duchovnú silu, vieru a statočnosť neprijať utláčateľa na svojej zemi, duchovne sa s ním nezmieriť. Nezabíjať nepriateľa, ale ani sa s ním nezbližovať, ukázať mu, že je tu cudzí a že je u nich len dočasne. Práve ukázať mu, a oni sami sa popritom zjednotia do občiny a budú ju vnímať ako veľkú rodinu. Ak sa však prišelec ukázal nie zlý, ale celkom dobrý a užitočný, Slováci ho prijímali a prijímajú do rodiny ako svojho. Slovensko po stáročia obývali mnohí príslušníci iných národov - napríklad Nemci a Maďari žijúci so Slovákmi bok po boku na etnicky zmiešaných územiach južného a východného Slovenska.

Slovenský patriotizmus je tichý, skromný, ale silný ako oceľová struna. Podobný čistej úprimnej modlitbe. A ešte Slováci tak ako nikto na svete vedia, že sú Slovania, a veria v slovanstvo, hoci táto viera v iných slovanských národoch prakticky vyhasla. V Slovákoch však nevyhasla. S nedôverou počúvajú, keď sa im snažím vysvetliť, akí vzdialení sú súčasní ruskí vodcovia od slovanských myšlienok. Počúvajú, ale neveria, myslia si, že zveličujem. Zázraky sa vo svete ustavične dejú. A tak sa môže stať aj taký, že Slováci, malý bezbranný slovanský národ v srdci Európy, nedovolí, aby zhasla sviečka slovanstva, zachová tento pre našich predkov posvätný oheň pre budúcnosť, pre všetkých Slovanov, pre celý svet. Lebo skutočne veria.

Zakončím v neradostnom tóne. Žiaľ, patriotizmus je málo vlastný súčasnej slovenskej liberálne a kozmopolitne orientovanej „elite“, ktorá vznikla výsledkom krádeže tisícročia pod názvom postkomunistická privatizácia. Slováci však prakticky na tom nemajú nijakú vinu – také sú časy, také mravy. Neboli to Slováci, ktorí to všetko vymysleli. To k nim prišli nejakí noví „osloboditelia“ a povedali: „Odteraz bude takto. Bolo to vaše, teraz je naše, a vaši čestní politici nám trochu pomôžu.“ Chvalabohu, táto „elita“ slovenských privatizérov sa už teraz, pred našimi očami postupne rozplýva v dejinách.

A patriotizmus Slovákov zostáva výsadou národa, kompasom v hustnúcom súmraku nových otrasov a vojen.


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-07-09  (07:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Včera som si unavený a ospalý ľahol pred televízny prijímač a schuti som si pozrel semifinále MS vo futbale medzi Uruguajom a Holandskom. Zápas skončil, ale pred spaním som ešte poprepínal medzi zopár kanálmi a zastavil som sa pri TA3, ktorá reprízovala podpis koaličnej dohody straníckymi lídrami SDKÚ-DS, SaS, KDH, Mostu/Híd a budúcou premiérkou Ivetou Radičovou. Po jej podpise sa mali možnosť vyjadriť lídri všetkých strán ako aj pani Iveta Radičová. Ja osobne som spozornel pri tom, čo si vyslovene namýšľal predseda strany SaS pán Richard Sulík, citujem:

„Po dvadsiatich rokoch budeme mať prvú vládu bez komunistov. Myslím si, že to bolo načase.“

Nevedel som či sa mám smiať, alebo plakať, ale v každom prípade som bol rád, že som ležal. Tak to vezmeme pekne od podlahy.

„Pochopte kluci”, snaží sa Danisz (JUDr Josef Danisz, rozhodujúci člen komisie vyšetrujúcej skutočné pozadie udalostí 17. novembra, člen Charty 77 a Výboru na ochranu nespravodlivo stíhaných, v skutočnosti agent StB s krycím menom “Anna”, dnes spoločne s Mariánom Čalfom- v tom čase aktívny agent KGB, úspešný podnikateľ), „kdyby se ukázalo, že tu revoluci udělal Lorenc (posledný šéf ŠtB, Penta a v súčasnej dobe sused pána Ivana Mikloša- moja pozn.) s Hegenbartem, uškodilo by to dobré věci. Nemá smysl předčasně bourat mýty. Lidé věří, že je to dílo studentů a Občanského fóra, tak proč jim tuhle víru brát?“

Z publikácie Polojasno od českého autora Václava Bartuška

„Ponovembroví politici, zodpovední za kontinuitu komunistického právneho systému, infiltráciu prisluhovačov komunistickej strany a ŠtB do všetkých politických strán a za okrádanie občanov vlastného štátu, nemajú preto morálne právo odsudzovať zločiny komunizmu. Jedine čo tento štát skutočne potrebuje sú jednotlivci nezávislí na peniazoch a priazni médií.“

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

1. Iveta Radičová (rod. Karafiátová) sa narodila 7. 12. 1956 v Bratislave a je na zozname členov KSČ.
2. Mikuláš Dzurinda dvakrát žiadal o členstvo v KSČ a takto každoročne oslavuje Víťazný február.
3. Ivan Mikloš pochádza z komunistickej rodiny. Na ekonomickej univerzite v Bratislave bol predsedom Fakultného výboru Socialistického zväzu mládeže.
4. Ján Figeľ svojho času predseda Fakultného výboru Socialistického zväzu mládeže na EF VŠT (Technická univerzita v Košiciach) a predtým podpredseda pre ideologickú činnosť. O tom, že KDH je prešpikované ŠtBákmi som už na mojom blogu písal.
5. Béla Bugár ešte stihol byť pred „pádom“ opony kandidátom KSS.
6. Richard Sulík naivný amatér trýzniaci svoju dušu sebaklamom.

Takže Superman letiaci ejakulátom vitaj v boji 21. storočia: Modrí boľševici vs. stredná vrstva. Z nádejného ministra financií sa vďaka hlúpej naivite stal iba držiak modrého balónika. Tak Richard, DRŽ!
Zdroj: krija.blog.pravda.sk


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-07-09  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rannkor, pekné, taký príspevok hodný dať na titulnú stranu, vie také niečo ozaj potešiť, povzbudiť, ďakujem zaň.:O)

Marian, fakt sú to cirkusanti, preto tu dám jednú ódu od M. Dzurindu:

Pomník vďaky

Hoci som mladý, pochabý, Hoc dokázať chcem viac a viac,
už neraz som sa zamyslel, dozadu hlavu obrátiac.
A čo som videl? Život bohatý, plynúci v šťastnej krajine,
Veselé detstvo chlapčenské V slobodnej šťastnej rodine.
Čím rokov viac, čím starší som, Tým viac sa zamýšľam,
Ako to, že domov môj Teplučký stále mám?!
Za to, že neviem, čo zrada, klam, Že život to je pre mňa dar,
Nie utrpenie, klamstvo mar, Vďaka ti, slávny Február!
Vďaka ti, robotník i roľník, Vďaka ti otec, mať,
Že môžem rojčiť, stále sniť, Slobodnej zeme plody brať.
Premnoho vďaky v srdci mám, Že môžem šťastne dnešok žiť,
Snežienok ráno natrhať, Potom zas večer s milou byť.
Nuž počuj, otec, drahá mať, Počúvaj šťastná moja vlasť.
Keď toľkú radosť v duši mám, Čo všetkým sľúbim darovať.
Nechcem byť dlžník večitý, Chcem polia, lúky orávať
Do všetkých hriadok zasievať "


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-07-09  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vždy si rád prečítam podobný článok.


rannkor   |   ip:94.142.23   |   2010-07-09  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Tony

uz som sa pokusal o to

ale spomynany clanok je od che_le-me/ndika

a od neho admin clanok na tento web jednoducho nepusti

vidis aj jeho meno musim rozkuskovat aby mi presiel prispevok


LordX   |   ip:95.103.12   |   2010-07-09  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani mne nejde pridat prispevok s che-le.mend..ikom. Fuj, cenzura!!


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-07-09  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Správca, prečo nie je možné dať na hlavnú stránku ten článok, ktorý sem dal rannkor? Ozaj by ma zaujímalo, že prečo, keď ja nevidím nič zlé v ňom, práva naopak, takže prečo???


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-07-09  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rannkor, len škoda, že Che.le.men.dik nevyužil ten čas, keď bol poslancom v SNR, aby povedal ľudom, poslancom, všetko to, čo hovorí aj na svojej stránke. Nejak ho tam nebolo skoro ani vidieť, alebo sa mýlim?


GLOBUS   |   ip:91.148.29   |   2010-07-09  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor sa sekol zrejme mu ušlo viav faktov zrejme súdil podľa seba, nič viac nič menej
Slováci sú hrdý národ, ktorí má jednu dobrú vlastnosť - vlasteneckú sebakritiku čo chýba napriklad židom či američanom!Na základe tohto faktu nemôžeme súdiť seba podľa autorových slov v kontexte jeho negatívneho zmýšľania!


JurajKalusDelviar   |   ip:217.23.25   |   2010-07-10  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo musím už po toľkatýkrát písať text do diskusie znova, lebo po prvom odoslaní väčšinou sa nezobrazí - a ten kontrolný súčet mám VŽDY dobre!!!

Ch.e. Le-me-n!d Ik bol poslancom? Kedy a za ktorú stranu?


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-07-10  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za SNS 2006-2010 : http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_poslancov_NR_SR_%282006-2010%29 Je pod číslom 49.


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-07-11  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napísal VILIAM ČERNÁK

Strana Richarda Sulíka Sloboda a Solidarita čoraz viac začína písať podobný príbeh úspechu, pádu a sklamania ako nie tak dávno Aliancia nového občana (ANO) Pavla Ruska. Čosi naznačovala už kandidátka, kde chýbajúcich odborníkov suploval kvalitný populistický marketing.

To, že ministrom kultúry má byť moderátor politických debát Daniel Krajcer, je ešte stráviteľné. Dnešný svet totiž veľmi netuší, čo to je kultúra. Takže pokaziť tendencie pseudokultúry by bolo len žiaduce. Avšak nominácia na post štátnej tajomníčky jedného z najdôležitejších rezortov: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je veľmi studenou sprchou pre Slovensko.

Ten má totiž prevziať istá Lucia Nicholson. Rezort, kde ten najnižší úradník má mať vysokoškolské vzdelanie, tak jeho tajomníčka má ukončené gymnázium, čiže rozšírenú základnú školu. Nie som zástanca posudzovania ľudí podľa dosiahnutého vzdelania, lebo prirodzená inteligencia, roky praxe a osobná zanietenosť na vlastnom raste znamená ďaleko viac ako 3 tituly pred menom a 2 za menom.

Lucia Nicholson
Kto je to však Lucia Nicholson? Zmaturovala v 95 a odvtedy až doteraz pracovala v žurnalizme. Pri orientácii na primitívnu demagógiu by jej stačil aj I. stupeň základnej školy. Svoju mastnú klávesnicu si tak obtierala aj o portál Národný pozorovateľ, Maticu slovenskú a iné proslovenské veci, čiže známa protislovenská firma.

Jej hlavnou agendou majú byť sociálne odkázané spoločenstvá (SOS), čo je nový eufemizmus (výtvor SaS) na označenie cigánskeho problému.

Paradoxne Igor Matovič – veľkokapitalista z „Obyčajných ľudí“, ktorý sa prekrúžkoval na kandidátke SaS-ky, sa v nedávnom článku s názvom „Verím, že nepodľahnú“ vo svojich inzerčných novinách dušoval, že verí, že kreujúca sa koalícia nebude dosadzovať do dôležitých postov ľudí podľa straníckeho trička, ale podľa odbornosti. Čo tak si pozametať v prvom rade pod vlastným prahom?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je mimoriadne dôležitý rezort a to o to viac, že sa nachádzame v globálnej hospodárskej kríze. Tento rezort je však veľmi náročný na odbornosť. Právo sociálneho zabezpečenia, sociológiu, romológiu, psychológiu, ekonómiu a demografiu – to by mal mať v malíčku každý reprezentant tohto rezortu.

Lucia Nicholson na poste štátnej tajomníčky tohto rezortu je napľutím do tváre všetkým, ktorí si kvôli kríze nemôžu nájsť prácu a s rodinou sa dostávajú do stavu biedy; je tiež napľutím do tváre všetkým obetiam cigánskej kriminality – zbitým, znásilneným i zavraždeným.

Boh ochraňuj národ slovenský pred vznikajúcou vládnou koalíciou.

Zdroj:Beo.sk


zab   |   ip:88.212.37   |   2010-07-11  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odporucam precitat si toto forum
http://www.delet.sk/showarticle.php?articleID=0


Laco   |   ip:88.212.36   |   2010-07-11  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   ip:88.212.37 | 2010-07-11 (20:52

Niet čo dodať.putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-07-12  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marian, Tony, ...:
To ze Americky prezidenti nie su jediny "herci" na snurkach, to je prijatelne pre vsetkych, ktori poznaju "genia" ludi vo vlade, v parlamente, ...
Z mojho pohladu nie je az tak potrebne odstranit tieto "babky" a roznych psychopatov z planety. Skor povazujem za potrebnu zmenu vnimania reality ludmi ako celku, vcetne "sebe sluziacich" politikov.
Podla sucasnej moralky by mali odist do zabudnutia. No zvycajne (ak odidu) odchadzaju len na menej viditelne miesto.
Ak vsak v narode zavanu nove vetri - kam vietor, tam kabat. Osveta, ci nove osvietenstvo v narode nevyhnutne/zakonite povedie k zmene "kabata" politikov.
Ak nenechame nase deti vychovavat "-istom", zmena pride aj bez revolucie. Lebo mam pocit, ze my sme nepoucitelny. Volime "mensie zlo", akoby dobro uz neexistovalo. Vychovavajme deti vo viere, ze existuje dobro aj zlo. Aby ich nik nezmiatol reklamou na idealy, ktore by mali "kupovat".


akhej   |   ip:195.146.1   |   2010-07-14  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otázka diskutujúcim: Reakcie diskutujúcich sú smerované osobným výlevom a iným témam, nie však článku Dr.Šottera. Vráťme sa k článku: snažte sa čítať aj medzi riadkami. Poznáte Národný inštitút Francios Marie Voltaire. Všetko je na webe.LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-14  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  akhej, ak naražaš na to, čo som si všimla aj ja, tak som rada. Ale nechcela som reagovať, aby ma volakto zase neoznačil za fanatičku


Peto   |   ip:78.99.46.   |   2010-07-17  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento "narodny institut" je znamy rasisticky a antisemistky platok.... tieto zumpy ako prop a zvedavec uz si nasi cestu ako publikovat tie nezmysly.


barbar   |   ip:95.105.14   |   2010-07-20  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Peto - ty si kompletny k o k o t... o akom pise aj autor, nevies co znamena vlastenectvo ani narodna hrdost, je ti to cudzie a preto to opluvas.

Na sibenicu s tebou !


Tojejednoibacitujemninepridvamsvojho   |   ip:178.41.41   |   2010-07-23  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Najlacnejším druhom hrdosti je (však) hrdosť národná - prezrádza totiž o tom, kto je ňou ovládaný, že trpí nedostatkom INDIVIDUÁLNYCH vlastností, na ktoré by mohol byť hrdý - inak by nesiahal po niečom, čo má spoločné s toľkými miliónmi. Kto má významné osobné prednosti, bude skôr spoznávať chyby svojho vlastného národa, lebo ich má ustavične na očiach. No každý žalostný hlupák, ktorý nemá na svete nič, na čo by mohol byť hrdý, siaha po poslednom prostriedku, aby hrdý mohol byť, po národe, ku ktorému práve patrí: ním pookrieva a je vďačne pripravený hájiť všetky chyby a hlúposti svojho národa pyx kai lax rukami aj nohami. (...) Individualita vysoko prevažuje nacionalitu a v konkrétnom človeku si individualita zaslúži tisíc ráz viac rešpektu než nacionalita. Národnému charakteru, keďže sa týka množstva, nikdy nebude možné úprimne priznať veľa dobrého. Ako národný charakter sa skôr nazýva odlišná forma, v akej sa v každej krajine javí ľudská ohraničenosť, zvrátenosť a špatnosť. (...) Každý národ si robí posmech z iných národov, a všetky majú pravdu." Arthur Schopenhauer: O životnej múdrosti, str. 59-60, preložil Bohumil Schaefer, BELIMEX Bratislava, 1997


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-08-22  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tojejedno: Chlapče môj zblúdilý! Ako si sa na tieto stránky vôbec dostal, s týmito názormi...nieto národa, nieto komunity, nieto rodiny, akurát individualita!!! Zabudol, alebo si sa nedovzdelal o tom, že Človek je tvor spoločenský, sám neprežije, čiže potrebuje sa kamsi pričleniť, až vtedy, keď voľakam patrí, až vtedy je Človekom, kamsi patriacim, hlavne k svojej svorke, t.j.rodine, potom k rodu, národu atď...Dovzdelávaj sa chlapče a až potom sa snaž diskutovať...Opýtaj sa tatka a mamy! ...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

3D mapa slnečnej sústavy

Robert Gaskell, vedec z Planetary Science Institute (PSI), skladá prvé kúsky toho, čo by sa v budúcnosti mohlo stať úplnou 3D mapou povrchu telies tvoriacich celú slnečnú sústavu. Dáva dokopy dáta získané z fotografií telies, urobených z rôznych uhlov, dáta pochádzajúce z meraní lidarom, radarom a ďalšími zdrojmi geometrických dát, pričom všetky pochádzajú z reálnych kozmických letov.


Nový zákon o cestnej premávke: Kladivo na čarodejnice

TV Joj spúšťa internetovú televíziu huste.sk

Analytik online: Svetová hospodárska kríza nebude

Vydaný dokumentárny film Zeitgeist II - ADDENDUM

Škoda Octavia dobieha Superb

Archív

Nožom ho bodol do brucha! Dokedy nám budú ubližovať?

Keď vidím čo sa dnes na Slovensku deje, často si kladiem otázku. Dokedy nám budú asociáli a skorumpovaní politici ubližovať? Nedávne udalosti len dokazujú, že pokiaľ sa na Slovensku nezobudíme, nečaká nás nič dobrého.


Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?

Zlatý zlatý štandard

Momentky z, ehm, z EHMK2013

Bankroty, menej štátu a reálne peniaze

Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.1803 s