17. August 2019
    
William Cooper - Dolezite.sk

William Cooper


  2010-03-30  (14:26)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - William Cooper

 


V jednom z článkov z roku 1997 pod názvom "Majestytwelve" (Zvrchovaná moc dvanásť), prichádza Cooper k nasledovnému záveru: "Ak chcete byť aj naďalej slobodní, budete musieť za to bojovať... nie preto, že by sme my chceli alebo vy chceli bojovať, ale kvôli tomu, že zradcovia (v našej vláde) nám nedajú na výber. Buď dôjde k revolúcii (tomu dávajú prednosť marxisti) alebo tu bude vážny pokus o zreštaurovanie ústavnej republikánskej vlády podľa zákona (to si vyberú vlastenci). V každom prípade TU BUDE VOJNA medzi občanmi Spojených štátov a marxistickými prisluhovačmi podporovaným, korporatívnym "novým svetovým poriadkom" Spojených ľtátov amerických."

Koncom svojho života Cooper pracoval vo svojom dome v Arizone sám, len s dvoma psami, kohútom a sliepkami, keďže rodinu poslal v roku 1999 preč z krajiny kvôli bezpečnosti. Medzitým bol už známym prednášateľom; prednášal napríklad aj vo Wembly Hall v Londýne a počas desiatich rokov v každom jednom štáte Únie. Cooper, ktorým bol známy tým, že bol veľmi dôkladným výskumníkom a svoje teórie o novom svetovom poriadku dokladal údajmi z dokumentov, ku ktorým mal prístup, keď pracoval v tajných vojenských službách, vzbudzoval u všetkých amerických prezidentov strach, vrátane Clintona, ktorý poveril FBI, aby ho umlčala.

Napriek tomu, že bol nútený bojovať s FBI ohľadom slobody prejavu a s IRS (daňová agentúra), ktorá sa ho trikmi snažila finančne znemožniť, Cooper pracoval na plnú paru, nakrútiac niekoľko dokumentov, napríklad o zavraždení J. F. Kennedyho alebo o podvode s existenciou UFO, ktorého úcelom je zastrašiť Američanov. ...Cooper v článku "Majestytwelve" píše čosi, z čoho človeku povstanú vlasy na hlave:

"Čo bude teraz nasledovať, to sú fakty. Tu nejde o teóriu, ale o skutočnú konšpiráciu. Ja som na vlastné oči videl nanajvýš tajné/magické dokumenty, keď som slúžil u námorníctva (v rokoch 1970-1973), z ktorých vyberám túto informáciu a ktoré boli pripojené k informácii tajných služieb, určenej pre tím admirála Bernarda Clareyho, vrchného veliteľa Pacifickej flotily Spojených štátov. Čestne prehlasujem, že nasledujúca informácia je pravdivá a správna podľa mojej najlepšej pamäti a v zhode s dodatočným výskumom, ktorému som sa venoval. Ja by som toto odprisahal na hociktorom súde. Môžem uviesť mená približne 38-tich námorných dôstojníkov a osôb, zasvätených do veci, ktorí tiež videli tie dokumenty, keď slúžili svojej krajine.

Môžem uviesť mená približne 80 ďalších, o ktorých sa domnievam, že ich tiež videli. Ale ja ich neuvediem, len keby išlo o súdne pojednávanie, kedy by bol súd ochotný obžalovať osoby a organizácie, ktoré sú súčasťou konšpirácie zvrhnúť vládu Spojených štátov amerických, aby bolo možné ustanoviť socialistickú totalitnú svetovú vládu. ...Ten plán obsahovali nanajvýš tajné dokumenty pod spoločným názvom "Majestytwelve". Medzi slovami majesty a twelve nebola medzera. Tento termín vyjadruje vloženie konečnej moci nad svetom do rúk dvanástich múdrych mužov, ktorí budú navonok vystupovať ako adepti mesiáša v popredí.

Tento mesiáš - navonok veľmi benevolentný diktátor - bude slúžiť ako prostredník medzi dvanástimi múdrymi mužmi a ustrašeným obyvateľstvom dolu. ...Ústavu Spojených štátov a zákon o právach zrušia a nahradia parlamentnou formou vlády. Všetky ozbrojené sily časom odzbroja, okrem interných policajných síl, minimálne ozbrojených, ktoré budú udržiavať poriadok."

Cooper tvrdil, že prezident Clinton, ktorý navonok vystupuje ako človek, slúžiaci ľudu, je jednou z najpoprednejších bábok nového svetového poriadku:

"Týchto ľudí najvzájom spájajú krvné prísahy, tajné náboženstvo a prísľub elitného štatútu v regionálnej alebo celosvetovej supra-vláde. Ich náboženstvo je založené na kabale, luciferiánskej filozofii a vyznávaní slnka. Týchto nezaväzuje žiadna vernosť ničomu, len tomu svojmu. Tí nie sú lojálni voči žiadnej vláde alebo obyvateľstvu, len sami sebe navzájom. Tí sa necítia byť obyvateľmi žiadnej konkrétnej krajiny, len už teraz existujúcej tajnej svetovej vlády. Ich vlastnými slovami: ´Ak nepatríte k nám, tak nie ste nikým" (Ak chcete pochopiť, čo sa myslí tým ´cítením´, pozrite si film ´They Live´.)

Toto je z veľkej časti vlastne "otvorená" konšpirácia; väčšia časť informácie, ako zoznamy členov, štruktúra, metódy a ich operácie, sú prístupné verejnosti, i keď je roztrúsená a nenápadná. Ich koordinácia je atypická. Túto globálnu konšpiráciu koordinujú dve jadrá: elitné jadro kliky Wall Street (obiehajúce okolo rodiny Rockefeller) a elitné jadro európskej finančníckej kliky (obiehajúce okolo rodiny Rothschild) - tým, že vedú psychologickú vojnu proti ostatným konšpirátorom, nikdy nehovoriac tým druhým viac, než potrebujú vedieť, aby mohli plniť pridelenú rolu, často bez toho, aby výslovne uznali tú jeho rolu alebo nevypovedané pravidlá, ktorých sa drží. Takže veľká väčšina konšpirátorov ani presne nevie, len sa podozrievavo domýšľa, že zrejme tiež niekedy slúžia "akejsi moci niekde, natoľko zorganizovanej, natoľko nenápadnej, pozornej, navzájom prepojenej, úplnej a natoľko prenikavej, že lepšie bude, keď o nej nebudú hovoriť nahlas, ak cítia potrebu ju odsudzovať."

Ak sa niekto zamýšľa nad tým, čo nám asi prinesie rok 2006; kam sa Spojené štáty pohýnajú po bombových útokoch v Oklahoma City a 9/11, zamyslite sa nad tým, čo predvídal Cooper, ktorý sa o tom dozvedel pred rokmi, pracujúc v oblasti vojenských tajných služieb:

"Toto je vek úskočného klamu. Svet sa teraz nachádza na hrane žiletky. Polovici ľudstva je súdené zahynúť, ak sa týmto ľuďom podarí dosiahnuť, čo si zaumienili a druhú polovicu zotročia prostredníctvom mystického zjednotenia mesiaca IS (Izis alebo cirkev) a slnka RA (Oziris alebo doktrína), vítajúc syna úsvitu EL (Hórus alebo celkové telo adeptov) na horizonte (vychádzajúci Hórus), v rámci nového úsvitu (Izrael alebo realizácia nového svetového poriadku). Keď bude ten proces ukončený a objaví sa nový celosvetový "Sovietsky zväz", aby stenčoval stádo, holil obyvateľstvo dolu a napochodoval ho smerom k zotročeniu alebo k smrti, podľa ich individuálnej schopnosti zmieriť sa s tým, že ich prevzdelajú a že sa budú držať nových pravidiel."

Ako sa Cooper zamýšľa nad osudom Ameriky a sveta, zdá sa, že jeho slová z roku 1997 sa teraz, keď vstupujeme do roku 2006, začínajú napĺňať: "Nebudú tu žiadne individuálne práva, len privilégiá. Tie bude svojvoľne udeľovať alebo odoberať svetová supra-vláda. Všetko vlastníctvo bude patriť štátu. Bohatstvo sa bude prerozdeľovať. Títo plánujú eliminovať rozdiely medzi triedami tým, že zredukujú životné štandardy rozvinutých krajín, napríklad Spojených štátov, a zvýšia štandardy v tzv. rozvojových krajinách.

Toto vyrovnávanie životných štandardov sa dosiahne prostredníctvom globálneho ekonomického kolapsu, ktorý je teraz už v počiatočných štádiách. Tým ekonomickým kolapsom sa splní cieľ Marxovho a Engelsovho Komunistického manifestu, kde sa hovorí o odstránení strednej triedy. Odstupňovaná daň z príjmu, to bol prvý krok tohto procesu a jeden z článkov politického programu v Komunistickom manifeste. NAFTA a GATT sú tiež súčasťou toho procesu, ktorý povzbudzuje priemysel pohýnať sa do rozvojových krajín, aby tam mohol exploatovať lacnú pracovnú silu. Všetky existujúce náboženstvá sa stratia. Jediným náboženstvom bude štátne (humanizmus alebo iluminizmus). Všetky okresné a štátne vlády sa zrušia a nahradia ich vlády regionálne.

Tieto regionálne vlády už vlastne teraz existujú. V Amerike postupne nadobúda kontrolu regionalizmus. Peniaze v hotovosti sa už vôbec nebudú používať. Obchodovať sa bude prostredníctvom počítačových úverov a kont, ku ktorým bude prístup cez debit karty alebo čipy, implantované na tele. Keď sa toto skompletizuje, ľudstvo bude pripútané k počítaču prostredníctvom cyklu nesplatiteľného dlhu. Potom už žiadny čin alebo pohyb nebude môcť byť privátny."

Cooper ďalej upozorňuje aj na podvod v súvislosti s UFO a mimozemšťanmi, o čom tiež našiel zmienku v tajných dokumentoch "Majestytwelve"; v tomto prípade ide o umelo vytvorenú, fiktívnu hrozbu z vesmíru. Celý jav okolo UFO bol, podľa neho, vytvorený v rámci ochrany plánu a jeho aktivizácie. Otázka "Kto reprezentuje Zem - Argentína?" bude dôvodom na vytvorenie svetovej vlády. "Hrozba zo strany mimozemšťanov je umelo vytvorená. Na posilnenie dojmu o hrozbe z vesmíru používajú tajnú technológiu, pôvodne vyvinutú Nemcami a takými geniálnymi vynálezcami, ako bol Nikola Tesla."

Keďže väčšina ľudí vstupuje do nového roku s myšlienkou na ďalší teroristický útok na horizonte, Cooper tvrdí, že tie útoky sú súčasťou stratégie nového svetového poriadku, ktorá má Američanom naznačiť, že akýkoľvek odpor narazí na brutálnu silu. Ruby Ridge, masakra vo Waco, útoky proti vlastencom a milíciám a iné akty agresie proti skupinám amerického obyvateľstva, ktoré by si zaumienili bojovať proti tomuto podvodu, to sú akty vojny. Tie sú dizajnované na démonizovanie fundamentalistických kresťanov, Židov, moslimov, podľa zákona ustanovených milícií a hocikoho, kto by mohol bojovať za obranu ústavy a slobody. "Tieto teroristické činy sú odkazom americkému obyvateľstvu, že akýkoľvek odpor voči novej svetovej supra-vláde narazí na úžasnú silu a že skompletizuje genocídu všetkých odporcov socializmu."

Keď si bude každý pripíjať na Nový rok a zamýšľať sa nad tým, kam asi spadne ďalšia "teroristická topánka", zamyslite sa nad Cooperovou analýzou a jeho zlovestnými predpoveďami z roku 1997: "V dokumentoch Majestytwelve sa konštatovalo, že k prvému teroristickému útoku v Spojených štátocj dôjde niekde vo veľkom meste, napríklad v New Yorku alebo v Los Angeles. A terorizmus bude pokračovať dovtedy, kým sa americké obyvateľstvo nezmieri s potrebou úplne sa vzdať svojich zbraní." Podľa dokumentov k druhému teroristickému útoku má dôjsť "niekde v srdci krajiny, na takom mieste ako Oklahoma City."

Konkrétne miesto sa nespomínalo. "Ak tieto teroristické útoky nebudú úspešné, bude tu viac bombových útokov - chemických alebo biologických. Tie sa budú stupňovať, mrzačiac a zabíjať mužov, ženy a zvlášť deti. Bude tu viac strieľaní v nákupných strediskách, v reštauráciách a školách. Ak všetko toto zlyhá, sú pripravení odpáliť vo veľkom americkom meste, napríklad v New Yorku, Chicagu alebo v Los Angeles, atómovú bombu."


Zdroj: http://www.matrix-2001.cz


Ing. Štefan Jestrebi
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-03-31  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jej, stary dobry MJ12, kam sa hrabu iluminati a bilderberg, o tychto som cital snad este v '95, ale uz akosi vysli z mody


PeterPeter   |   ip:79.97.66.   |   2010-03-31  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ale toto...


sulin   |   ip:213.160.1   |   2010-03-31  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimavy clanok, ale chcel som sa spýtat ci niekto nevie co je s dokumentom arrivals? uz dlhsiu dobu cakam na jej pokracovanie....


snakecharmer   |   ip:217.12.62   |   2010-03-31  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to sulin: budu dalsie len treba pockat trocha :-(


sulin   |   ip:213.160.1   |   2010-03-31  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujem za odpoved...a budem cakat


slovak   |   ip:88.212.37   |   2010-03-31  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujímavé je uvažovať vo svetle tohto príspevku o základnej mzde. Veď jej filozofia vlastne vychádza z tohto plánu na celosvetové ovládnutie ľudstva.


slovak   |   ip:88.212.37   |   2010-03-31  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujímavé je uvažovať vo svetle tohto príspevku o základnej mzde. Veď jej filozofia vlastne vychádza z tohto plánu na celosvetové ovládnutie ľudstva.


entita2   |   ip:91.148.18   |   2010-03-31  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  William Cooper to nedomyslel vlada dvanastich sa zdá dobra alternatíva lepšieho života na planéte!


jana2   |   ip:78.141.72   |   2010-04-01  (01:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to slovak: ved cigani ns SK aj v CZ uz davno presli na zakladnu mzdu za nicnerobenie, neplatia ani dane a robia len deti a skodu!!! :-))


firex   |   ip:84.72.12.   |   2010-04-01  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby to tak bolo, bolo by to rozhodne lepsie ako dnesny drancovaci system nikam...
neviem o co tzv. tajnemu agentovi slo, o 'dobro spojenych statov' na ukor celej planety?


snakecharmer   |   ip:217.12.62   |   2010-04-01  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Netreba zabúdať na jeden dôležitý fakt: Keď vtáčika lapajú pekne mu spievajú !!! Ide tu o falošnú utópiu ...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Kto zabil elektromobil?

V roce 1996 se v Kalifornii objevily plně funkční elektromobily, které splňovaly potřeby téměř všech řidičů. O dvanáct let později nezbyly na tato futuristická auta nic než vzpomínky. Kdo je zodpovědný za jejich zmizení, byl v tom opravdu zásah mocných, nebo je na vině jenom nízká poptávka a nepochopení uživatelů?


Priatelia, zmeňme svoje myslenie !

Minimálna mzda

Jadrový úder na Washington? - rýchly scenár pádu dol...

Vatikánska cirkev na súde - nemá sa viac nazývať &...

Mozog

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Naše výhody vstupu do EÚ

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2609 s