22. September 2019
    
ZAKAŽTE TALMUD ZA PROJEV NENÁVISTI - Dolezite.sk

ZAKAŽTE TALMUD ZA PROJEV NENÁVISTI


  2009-05-11  (23:06)  |  Politika
  57% hlasovalo = 4  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - ZAKAŽTE TALMUD ZA PROJEV NENÁVISTI

Židovský propagandista Elie Wiesel, jehož patetické lhaní o druhé světové válce bylo ukázáno v pravém světle (on je tím člověkem, který tvrdil, že Němci házeli Židy do bazénů s hořícím benzínem, z čehož vzešel výraz „holocaust“), prohlašuje, že Židé jsou nadřazená rasa. „Všechno kolem nás je jiné. Židé jsou ontologicky výjimeční.“ (Všímá si někdo, že to je naprosto šílené prohlášení?)


Toto jsou skutečná prohlášení skutečných lidí o skutečném světě. Toto jsou prohlášení Židů. Toto jsou slova, která náš svět činí neskutečným a která zapříčinila milénium zbytečné bolesti.


...


Neil Postman vysvětluje rozdíly mezi Aldousem Huxleyem a Georgem Orwellem, dvěma respektovanými spisovateli 20. století, jejichž hrozivé vize totalitní budoucnosti předpovídají konec osobních svobod.


Navzdory obvyklému názoru a navzdory názorům odborníků Huxley a Orwell neprorokovali totéž. Orwell upozorňuje, že budeme zdoláni vnějším útlakem. Ale v Huxleyho vizi nepožaduje žádný Velký bratr, aby se lidé zbavili své autonomie, vyspělosti a historie. Podle jeho předpovědi budou masy svůj útlak milovat a budou zbožňovat technologie, jež zničí jejich schopnost myslet.


Orwell se bál těch, kteří budou zakazovat knihy. Huxley se bál, že k zakazování knih nebudou důvody, protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst.


Huxley poznamenal, že v Orwellově 1984 „jsou lidé ovládáni působením bolesti. V Huxleyho Brave new world (do češtiny přeloženo jako Konec civilizace; pozn. překl.) jsou ovládáni působením potěšení. Zkrátka, Orwell se obával, že nás zničí to, co nenávidíme. Huxley se obával, že nás zničí to, co milujeme,“ píše Postman.


Jak vidíme v éře po 11/9, k našemu celkovému zničení vedou obě cesty. Nechceme čelit pravdě, s níž jsme konfrontováni. A když už jsme s nějakými skutečnostmi konfrontováni, nijak se nevysvětluje to, co je způsobilo.


...


Na začátku 21. století je těžkou zatěžkávací zkouškou sociopolitické debaty takzvaný holocaust a jeho dopad na svobodu projevu. Všichni Židé na celé planetě nestydatě vytrubují své nové náboženství jako do kamene vytesanou verzi toho, proč by na ně všichni měli být hodní, dokonce i když se podílí na komplotech a strategiích, které rozhodně nejsou v našem nejlepším zájmu.


Stovky lidí po celé Evropě a velké části zbytku anglicky mluvícího světa jsou vězněny jen za to, že prohlásily, že nesouhlasí s oficiálně uznávanou verzí toho, co se za druhé světové války stalo v Německu.


Oběť vládního únosu Ernst Zündel byl vězněn víc než čtyři roky – dva v Kanadě a dva v Německu – bez soudu a bez obvinění z toho, co lze charakterizovat jedině jako zločin myšlení. Teprve nedávno byl oficiálně odsouzen k pětiletému trestu za „hanobení památky zemřelých Židů“, a to německým soudem, z jehož jednání nebyl pořizován žádný zápis (kvůli strachu, aby nebyla odhalena židovská strategie na zničení svobody projevu).


Ústředním bodem tohoto sporu je otázka, zda Němci vůbec někoho zabili v plynových komorách. Zündel a tisíce dalších historických revizionistů pokládají jednoduchou otázku: kde jsou důkazy o plynových komorách v Osvětimi? Ale tradiční média, vlastněná židovskými podnikateli, tuto otázku odmítají byť jen připustit, a se svým vlivem, který mají v Západním světě na politiku, se jim podařilo kriminalizovat i pokusy o veřejné vedení této debaty.


Prakticky ve všech zemích Evropské unie, v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, a teď se dokonce řeší návrh zákona ve Spojených státech, nemůžete ohledně této věci otevřít ústa, aniž byste byli zatčeni a obviněni ze „zločinu nenávisti“. Podle Hlavy 22, v Německu často uplatňované, se proti myšlenkovému útlaku židovského mainstreamu ani nemůžete bránit, protože kdybyste to udělali, budete obviněni z nových zločinů nenávisti jen za tento pokus bránit sami sebe a znova tuto otázku předkládat.


Takže jsou to tyto dvojité okovy, které mě nutí myslet na Huxleyho a Orwella a jejich hrozné předpovědi chmurné budoucnosti lidstva. Nemožnost vyjádřit vlastní názory straší nás všechny. Svoboda projevu není závislá na žádných předpisech, americké Ústavě, Magna chartě nebo jakémkoliv jiném dokumentu.


Svoboda projevu je přirozeným právem svobodných lidí. Když je nám odňata, nejsme svobodní. Jak řekl Thomas Jefferson: „Svoboda projevu nemůže být omezena, aniž by byla ztracena.“


Kdyby byla tradiční verze událostí druhé světové války skutečně přesná, nikdo by nemusel vydávat zákony k umlčení otázek o jasných rozporech s tím, co je fyzicky možné. Nikdo by nemusel vydávat zákony zakazující diskusi o tom, jestli to je pravda. Kdyby to byla pravda, stala by se ve veřejné debatě zřejmou a revizionisti by byli jednoduše zesměšněni. Jenže místo toho jsou na mnoha místech světa zavíráni do vězení a diskuse o těchto problémech je jim zakázána. Zamyslete se nad tím, co z toho vyplývá. Podívejte se na svou svobodu projevu, jak odlétá na křídlech dezinformací.


Skutečně absurdní rozměr této situaci dodává obsah posvátné židovské knihy Talmudu a v menší míře Tóry (která je rovněž jádrem křesťanské nauky, protože to je totéž co Pentateuch neboli prvních pět knih Starého zákona). Zde obsažená slova jsou tím nejhorším zločinem nenávisti na světě (opomiňme pro tuto chvíli rasistickou rétoriku Židy vlastněných newyorských novin nebo rasistické činy Židy ovládané americké vlády).


Talmud, na jehož uctívání si Židé hrají, je největším kusem patologické sprostoty, jaký byl kdy napsán.


Pokuste se na chvíli necítit pobouření. Uvažujte o tom, co se tu říká.


Všechny pasáže v této části pochází ze židovských zdrojů.


Podívejme se na několik pasáží vybraných z Talmudu (přeložených z německé verze), abychom pochopili, proč měli barbarští Chazaři zčistajasna zájem stát se „věřícími v Talmud“, a abychom možná pochopili i to, proč byli Židé vždy pronásledovaní, ať byli kdekoliv. Možná že je za tím nějaký důvod?


„Židé jsou nazýváni lidmi, Nežidé jimi nazýváni nejsou, nýbrž pouhým dobytkem.“ – (Kerithuth 6b page 78, Jebhammoth 61a)


„Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“ – (Midrasch Talpioth 225)


„Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“ (Orach Chaiim 57, 6a)


 
„Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“ – (Kethuboth 3b)


„Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“ – (Zohar II, 4b)


„Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“ – (Sanhedrin 104a)


„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“ – (Schabbat 105a)


„Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“ – (Zohar I, 168a)


„Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“ – (Babha Kama 113a)


„Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“ – (Talmud IV/3/54b)


„V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“ – (Erubin 43b)


Roztomilé, že? Ještě někdo z vás věří, že „Protokoly“ nejsou židovského původu? http://www.clubconspiracy.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4340&start=0


Tak už to vidíte? Tohle jsou jen některé ze stovek citací Talmudu, které mě nutí povstat a poukazovat na to, že Ernst Zündel a spousta jiných jsou žalováni a perzekuováni za „zločiny nenávisti“ přesně týmiž lidmi, kteří podporují výše vyjmenované návrhy, jež jsou samy o sobě mnohem horšími zločiny nenávisti, než jaké by si Zündel dokázal i v té nejhorší chvíli vůbec představit.


Jakmile jsou lidé vězněni jinými lidmi, kteří se podepisují pod tyto nenávistné nesmysly, začíná mi být jasné, že je má svoboda projevu vážně ohrožena. A stejně tak vaše.


Když vláda vydává zákony, které lidem odpírají právo o něčem debatovat, nikdo z nás už není svobodný. A soudě podle zákonů na odstranění svobody projevu, které prosadili po celé Evropě, jsou právě podporovatelé těchto zákonů věřícími v Talmud.


Ne, nejenom Židé. Pod tento program dogmatického totalitářství, výlučného rasismu a pronásledování lidí s jinými názory, než jsou jejich vlastní, se podepisuje i spousta křesťanů.


Pojďme se teď podívat na nauku, jež křesťané považují za vlastní, na starověké texty, které křesťané a Židé sdílí, a které jsou známé jako Starý zákon.


Židé je nazývají Tóra a jsou jen o kapku méně nenávistné, xenofobní a vražedné než Talmud.


Podle Starého zákona svaté křesťanské Bible se vám při neuposlechnutí toho, co vám váš duchovní říká o Božím nařízení, stane toto:


Leviticus 26:29: „Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer.“


Deuteronomium 28:56-57: „Ta změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, která se ani nepokusila postavit nohou na zem, bude nepřejícně hledět na svého vlastního muže i na svého syna dceru, i na své plodové lůžko, které z ní vychází, i na své děti, které porodí. Tajně je sní pro nedostatek všeho v obležení, kterým tě bude tísnit nepřítel v tvých branách.“ 


Joel 3:8: „Prodám zajisté syny i dcery vaše v moc synů Judských, i prodají je Sabejským, do národu dalekého; neboť jest Hospodin mluvil.“


Netřeba dodávat, že bych mohl tyto vražedné řeči, které stránkám Starého zákona vévodí, přednášet několik hodin. Ale já se chci zastavit a upozornit na mylnost argumentů těch, kteří tvrdí, že Tóra je méně jedovatá než Talmud. A to platí i pro ty, kdo tvrdí, že se sionisté od Židů liší a že důmyslná politika genocidy, kterou teď Izrael (za pomoci svých loutek v Británii a Americe) nastoluje po celém světě, se odráží na filozofii VŠECH Židů, kteří podporují náboženskou legitimitu patologického státu Izrael, stejně jako židovská „posvátná“ slova Talmudu.


Toto je nepopiratelné. Židem je z definice každý, kdo věří v Talmud.


Jediný rozdíl mezi Židy a sionisty je ten, že mezi sionisty patří i některé křesťanské frakce, které tvrdí, že pokud Židé nepřijmou Krista po jeho návratu za svého spasitele, budou zničeni. Mluvíme tu o podivném spojenectví.


Každá odporná věc, jež je zmíněna v Talmudu, naprosto ospravedlňuje – a posvěcuje – všechny perverznosti, které sionističtí iluminátští bankéři za poslední dva tisíce let (nebo nejméně za 200 let) světu udělali. Talmud i Bible představují ničemné triky na ovládání myšlení lidí jejich zastrašováním, aby se nestavěli proti chytrým zločincům, kteří tvrdí, že když nebudou dělat to, co jim jejich kněží nebo rabíni říkají, budou čelit věčnému pekelnému ohni (nebo, v případě Ježíše, vaření ve výkalech).


Židé věří, že Nežidé nejsou lidé (viz citát židovského mesiáše rabína Schneersona) a že je nařízeno je beztrestně zabíjet a okrádat. Židovské děti jsou učeny nazývat Nežidy „dobytkem“ a „šváby“, jak je dobře známo. Musíte jen poslouchat nenávistnou řeč izraelských vůdců nebo sledovat chování zdrogovaných izraelských vojáků, kteří pálí kulky do hlav palestinských dětí a pak, po mezinárodním poprasku, dostanou dvouměsíční podmínku.


Zajímali jste se někdy, proč je Talmud tak těžko dostupný, zvláště od doby, kdy se Židé v Americe stali prominenty?


Ten důvod je následující a je hodně ošklivý.


Talmud, který je jednoduše sbírkou rabínských komentářů, přikazuje Židům jednat se všemi Nežidy jako s podlidskými zvířaty.


„Zakázat Talmud za projev nenávisti? Ale koho nenávidíme?“ mohl by se zeptat nějaký Žid. Samozřejmě, že odpověď už zná: „Každého člověka na Zemi, kdo není Žid.“


Ve zdravé společnosti by byl tak chorý dokument, jakým je Talmud, předmětem roků veřejného zkoumání a debaty, místo aby byl skryt pod tmavým pláštíkem povýšeného pokrytectví jako teď, a aby se používal jako omluva pro páchání nejstrašnějších zločinů v lidské historii.


... až do roku 1900 se americký sionismus omezoval na přistěhovalecké Židy (chazarské aškenáze) a většina amerických Židů (hlavně německých „západních“ sefardů) mu oponovala. Jenže do roku 1910 do Ameriky přijel milion židovských emigrantů z Ruska a sionistická lobby začala zastupovat významné množství voličů. Dnes Židé představují přibližně 3 % americké populace, ale zabírají přibližně 90 % všech klíčových pozic v americké administrativě. Stejně tak v Rusku po bolševické revoluci činil počet Židů kolem 10 % (ve všech pramenech, i židovských, se uvádějí 3 %; pozn. překl.) populace, zatímco počet Židů v bolševické vládě byl kolem 90 %. Další zajímavá „náhoda“, prezident Franklin Roosevelt (ze židovské rodiny) měl při svém vedení USA do druhé světové války 72 poradců, z nichž bylo 52 známých Židů.


Být Židem dnes, v této epoše, bych se bál. Až svět zjistí, co lidstvu tento kmen zlosynů v průběhu času udělal, nebude to pro něj dobré. Cítím k nim lítost. Aby mohli přežít, musí zakrývat pravdu. A to je přesně ta bitva o svět, jejímiž svědky právě jsme.

Autor: John Kaminski

Zdroj: https://www.vzdelavaci-institut.com/~vzdelava/_files/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=2



Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!




dzigi   |   ip:94.136.14   |   2009-05-12  (22:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Narod ktori skoncil u Boha JHVH 36 roku n.l Definitivne skoncili ako narod u boha JHVH.Toto ich spravanie ktore bolo bohom zavrhnute uz davno pred n.l je dosledkom toho ze izrael ako narod u boha skoncil definitivne spominaneho roku 36nasho letopoctu.


Janooo   |   ip:84.47.3.1   |   2009-05-12  (22:31)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Krasna myslienka na zaver.


Marko   |   ip:195.168.1   |   2009-05-12  (23:15)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Tak veru, taktiez si myslim ze povodom toho vsetkeho je Talmud. To s tym popieranim holokuastu je teda poriadne zapeklita vec. Ja osobne nemienit ho popierat ale to ze o tom nemozeme diskutovat a popripade aj popierat ho ma vytaca naozaj do zurivosti. (:-P) Sloboda slova je sloboda slova a neexistuju ziadne vynimky! Mimochodom o tej biblii by som podiskutoval....stary zakon je uz pre nas neaktualny, nahradil ho novy. Ak by to tak nebolo dnes by sme sa riadili zakonom "oko za oko, zub za zub".


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-05-12  (23:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Presne toto je TO co maju oni tak radi. Talmud. Ich zivotna filozofia ich pohlad na ludstvo. Jeden sudny clovek nemoze takto uvazovat. Alebo moze...ale nech ocakava represie. Talmud je zvratena spinavost! Posledny odstavec je pochopitelna reakcia ktora ma tendenciu sa zmenit na ciny...


joplins   |   ip:95.209.24   |   2009-05-13  (07:30)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  neviem ci ste uz poculi vyraz-vytrhnute z kontextu. to je presne to co tento clovek urobil tu v tomto clanku, a mnoho ludi to jednoducho zhltne aj z navijakom lebo toje tak jednoduchsie akoby si to mali sami pozriet a porozmyslat o tom ci to je v skutocnosti pravda.talmud som necital, hovorim o starom zakone. ale kto chce psa bit palicu si najde. to je jednoduche. vidim, ze na krestanstvo ako take sa utoci zo vsetkych stran, a nie len film ZEITGEIST alebo RING OF POWER, ale aj ludia ktori si myslia,ze nieco vedia su oklamany a tvrdia nieco o com nemaju ani sajnu.



sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-05-13  (07:39)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  joplins, keď s kontextu vytrhnú niečo sionisti, tak to nikomu nevadí...
Ja som kresťan, mne priniesol Kristus Novú Zmluvu!!
Ak vieš po EN Babylonský Talmud nájdeš aj na nete:
http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm
http://www.come-and-hear.com/talmud/


klifton   |   ip:78.99.165   |   2009-05-13  (07:39)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Marko: myslím že sa mýliš, lebo biblia obsahuje aj Starý aj Nový zákon a v evanieliu podľa Matúša 5/17 je: "nedomnievajte sa, že som prišiel
zrušiť zákon, alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť". Nezabudajme, že Ježiš bol žid (ak bol) a išlo mu o niečo iné, to čo je teraz z neho urobil Pavol(Šaul) z Tarzu.


Rád by som si ten Talmud konečne prečítal.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-05-13  (08:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hoď do Googlu text:
Nidal Saleh Nedotknuteľní?
V časti: PREČO TAJA SKUTOČNÝ OBSAH TALMUDU? nájdeš viac.


Janooo   |   ip:91.127.16   |   2009-05-13  (08:58)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  to joplins: ak chces talmud v sk tak tu: http://vlastenecke.zpravy.free.fr/
Aky zakon, aky jezis ? Ide o kopiu egyptskych zakonov,bozstiev a jezis bol syn egyptskeho faraona...
Cely Talmud a zidovstvo je podla mojeho nazoru zial len o chamtivosti, nenavisti a ich strachu.
Je smutne, ked prideme k poznaniu, ze keby neexistovala/zanikla tato zvlastna 'kultura', mohol by tu byt konecne pokoj a mier ?


Janooo   |   ip:91.127.16   |   2009-05-13  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporucam toto videjko: http://video.google.com/videoplay?docid=2374648220337076851



klifton   |   ip:78.99.213   |   2009-05-13  (09:18)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Janoo: v čase údajného života Ježiša už egyptskí faraóni nejestvovali (iba ak v hrobkách)


pozeraj   |   ip:158.195.3   |   2009-05-13  (11:13)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  MOHOL BY SEM NIEKTO HODIT PROTOKOLY SIONSKYCH MUDRCOV, ALE PO CASTIACH,LEBO JE TO OBROVSKY DOKUMENT. TO KEBY SI KAZDY Z VAS PRECITA,TAK ZISTI A POCHOPI VSETKO. ZA SOM SI TO CITAL,ALE ANI SOM TO NEDOKAZAL NA 1KRAT,LEBO TAM JE TOKO SPINAVOSTI A NEGATIVNEJ ENERGIE,ZE CLOVEK Z TOHO JEDNODUCHO OCHORIE.


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-05-13  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ten kto nevie napísať: "Protokoly sionskych mudrcov.pdf" do google je lolo...


momo   |   ip:212.5.205   |   2009-05-13  (12:37)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zidia su priamymi potomkami pseudotvorcov, t.j. entit ktore priamo zmenili ludske DNA za ucelom ovladania ludstva. Clovek vo vseobecnosti vyuziva 5% kapacity svojho mozgu preco? Nase zmysly su vyznamne obmedzene atd... Pravdu moze kazdy najst: Nove Zjavenie Pana Jezisa Krista, THE NEW REVELATION OF THE LORD JESUS CHRIST a v inych knihach noveho zjavenia.
-



what?e   |   ip:78.99.181   |   2009-05-13  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Momo: lol :D ja viem co myslis ale napisat to takto je dost ... no povedal by som ze kazdy kto to precita sa zasmeje a odignoruje to (aj ked je to relativne vazna vec kto zacne studovat vyvoj ludstva a zoberie do uvahy nieco z darwinovej t. nieco z teorie inteligentneho designu tak sa fak zacuduje )


Hades   |   ip:83.39.244   |   2009-05-13  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Protokoly sionskych mudrcov.pdf"
http://www.europskenarody.info/protokoly_sionskych_mudrcu.html


Hellvy   |   ip:84.47.5.2   |   2009-05-13  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Link na temu: http://www.jewishrascism.com. Je to cele v angline, ale je tam toho dost, vratane protokolov atd.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-05-13  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  David Duke

Židovský Rasizmus

http://www.europskenarody.info/KNIHY/Zidovsky_rasizmus.rar


Leo   |   ip:89.103.32   |   2009-05-15  (22:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Treba si prečítať nielen protokoly ale aj Knihu Jozue z Biblie. Keď židia dobyli Jericho, tak vyvraždili všetko živé
nielen ženy a deti ale aj zvieratá a mesto vypálili. Celkove židia vtedy vyvraždili 400 tisíc "gójov".
Niekto by mal dať na int.stránky Knihu Jozue z ich Biblie.Vo svojom svatom písme sa chvália,koľko ľudí Jozue a jeho hordy
vyhubili a koľko miest
vypálili.


furiousX   |   ip:90.177.10   |   2009-12-03  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Talmud a Jezis, rasizmus : apologia
: http://areopag.christ-net.sk/viewtopic.php?t=3703


WannabeeP . kahuxovi57   |   ip:188.167.2   |   2014-12-09  (20:36)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Sprostosť nad sprostosť



diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...



Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánsky



V tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nedostatek vody ve světě

V pondělí 16. března byla na 5. Světovém vodním fóru zástupci OSN představena třetí Zpráva o rozvoji vodního hospodářství ve světě - "Water in a Changing World". Tato zpráva je výsledkem práce 26 organizací v rámci OSN, jejichž společným jmenovatelem je voda, ve spolupráci se zástupci vlád, mezinárodních a nevládních organizací a s dalšími zájmovými skupinami.


Dolar musí být odstraněn

Pozoruhodné vlastnosti banánov

Ruský profesor vynalieza revolučný typ motora

Film od J. Pilgera The War on Democracy - české titulky

Skončí sa kríza svetovou vojnou?

Archív

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.1865 s