23. September 2019
    
ZÁKONY PRÍRODY A LOGIKY V PODANÍ BIBLIE - Dolezite.sk

ZÁKONY PRÍRODY A LOGIKY V PODANÍ BIBLIE


  2011-01-19  (19:39)  |  Náboženstvo a mystika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - ZÁKONY PRÍRODY A LOGIKY V PODANÍ BIBLIE1. ) VZNIK VESMÍRU A ČLOVEKA. (Gen1:2) Duch Boží sa vznášal nad vodami.. Prvý deň (Gen1:3) riekol Boh „Buď svetlo“ a bolo svetlo“. Druhý deň (Gen1:7) Boh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou od vôd , ktoré boli nad oblohou. Štvrtý deň (Gen1:14) riekol Boh buďte svetlá na nebeskej oblohe. (=hviezdy, vrátané nášho slnka a mesiaca) Piaty deň:(stvoril) (Gen1:21)…Všetky živočíchy, čo sa len hýbu vo vode ako aj okrídlené lietajúce tvory. Šiesty deň (Gen 1:25) ZEM vydala živé bytosti, dobytok, plazy a divú zver . (Gen 1:26) Nato riekol Boh: „ Učiňme človeka na NÁŠ obraz. …( a potom po skončení sochárskeho diela a jeho oživení vdýchnutím do nozdier) - teda keď (Gen2:7)„utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života“- umiestnil prvého človeka v raji a zakázal mu jesť zo stromu poznania dobra a zla a pohrozil mu: (Gen 2:17) „v deň, kedy by si z neho jedol istotne zomrieš“. Potom, keď bol BOH (Gen 2:19) utvoril z hliny všetku zver poľnú a všetko vtáctvo nebeské, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval.(Gen 2:20) A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko vtáctvo, a všetku zver poľnú. A niečo neskôr: ( Gen 2:22) Na to z rebra,(Adamovho ) ktoré vybral Pán, Boh (bez narkózy , iba v tvrdom spánku) - utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi…. A opäť niečo neskôr: (Gen3:1) ,,HAD, vravel Eve (asi dokonalým ľudským hlasom a v perfektnom, zrozumiteľnom ľudskom jazyku - akom? Kde sa naučil Adam a Eva rozprávať? ,veď nemali od koho!) ( Eva )(Gen3:6) ..vzala z ovocia jeho a jedla , dala aj mužovi svojmu ( rozumej: „najesť sa z ovocia“) A opäť niečo neskôr, po priznaní sa k jedeniu zakázaného JABLKA, potrestá Boh ženu tým, že (Gen3:16) musí rodiť v bolestiach a muža tým, že(Gen3:17) musí v budúcnosti obrábať zem, aby sa uživil ( Boh zabudol, že sa Adamovi vyhrážal, že ho zabije ak bude jesť zakázané jablko )(pozri Gen 2:17). PREČO TAK UROBIL? Pretože človek poznal dobro a zlo a pretože, (Gen3:22) Boh sa obával: „Len , aby teraz nenačiahol ruku svoju po strome života a nejedol a nežil naveky !“ Okrem toho povedal Boh: „ Hľa , človek sa stal ako jeden Z NÁS“ (Gen3:22). KEDY SA TO VŠETKO STALO podľa biblie ? Dátum týchto udalosti možno vyrátať z nasledujúcich častí „Slova Božieho“ ktoré obsahujú presnú genealógiu potomkov Adama a Evy. Skôr než vyrátame však dátum stvorenia vesmíru a človeka treba podčiarnuť, že- podľa tohoto všetkého- celé ľudstvo – ako ho poznáme teraz - vzniklo z JEDINÉHO PARTNERSKÉHO PÁRU ( teda celá súčasná populácia na planéte ZEM, čo obnáša spolu 5,9 - teda takmer šesť biliónov („amerických“ ) ľudí. (Poznámka:– americký bilión, niekedy prekladaný ako“ miliarda“ je 109-zatiaľ čo britský bilión je 1012 ) Vráťme sa však k dátumu, kedy nastalo biblické stvorenie sveta (vrátene slnečnej sústavy, planéty ZEM a celej geologickej i biologickej výstavby) Židi v stredoveku toto presne vyrátali na základe genealógie Adamových potomkov: je to 7. októbra v r. 3761 pred n.l., Kresťanskí teológovia mnohokrát si tento dátum overovali a prišli takmer k totožným záverom . Anglikánsky arcibiskup írsky, James Ussher vyrátal stvorenie na rok 4004. pred n.l. , čo je prakticky takmer totožný výsledok.(1.) ( Prameňom týchto výpočtov bola „Genesis“, teda prameň napísaný pravdepodobne v 9. storočí pred n. l .) Človek, presnejšie povedané: jeho potomkovia , ktorí nadobudli schopnosť poznať zlo a dobro (tak ako Boh,- alebo MY /Bohovia ? ) spácha prvú bratovraždu keď Kain zabije svojho mladšieho brata Ábela, čím sťaží svojim rodičom úlohu: zaľudniť zem. Adamovi a Eve ostali totiž iba dvaja synovia: okrem „nepodareného bratovraha Kaina“ splodil napokon Adam vo veku 130 rokov Setha (ako tretieho syna. ) Potom Adam, ktorý žil ešte 800 rokov mal synov a dcéry ( Biblia neuvádza koľko )(Gen5:5) Adam zomrel keď mal 912 rokov. Aj potomkovia Adama sa dožívali potom nápadne vysokého veku ( a zrejme ich sexuálna potencia sa uchovával do vysokého veku - (Gen5:3) pozri Adam, ktorý splodil Setha , keď mal už 130 rokov! ), z nich ako najstarší sa uvádza Metuzalém, ktorý sa dožil 969 rokov . Čas teda pre týchto čiperných starčekov prebiehal neúprosne ďalej v zaľudňovaní zeme. (Gen 6:2) Synovia Boží (presne nedefinované KTORÍ ) videli, že dcéry ľudí sú pekné, i brali si z nich za ženy koľko len chceli. (Gen 6:3) V tom čase boli na zemi OBRI – ba aj neskoršie – keď synovia Boží obcovali s ľudskými dcérami a tieto im rodili obrov. ( Podľa toho boli v tom čase na svete už dva odlišné živočíšne ľudské druhy: JEDEN = OBRI = Synovia Boží –matka neznáma (?) nikde nie je zmienka kde sa tu vzali ( podľa ich pomenovania v Slove Božom: „Synovia Boží“ ich musel splodiť Boh, alebo Bohovia.- Ktorí?) toto je na rozdiel od ľudských dcér, ktorých splodili ľudia.. ( Tieto predstavovali teda odlišný živočíšny ľudský druh, než OBRI, ktorí s nimi obcovali?) ( Nevylučuje sa ani vplyv iných mytológií , v ktorých sú obri a ich hrdinstvá bežne opisované. Naznačuje to Gen 6:3:, kde sa hovorí: „To sú hrdinovia dávnych časov, slávni muži.“ (Teda niečo ako „polobohovia“). Keď teda Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká….pojal plán … „vyničím z povrchu zemského ľudí, ktorých som stvoril: človeka a zvieratá, plazy a vtáctvo nebeské ( Prečo aj zvieratá? Vari aj tieto obcovali s OBRAMI- Synmi Božími ? )- (Gen 6:8) Len NOE našiel milosť u Pána. ( O tom však v ďalšom.) * * * My začneme však po poriadku: KEDY SA TO STALO v skutočnosti? Základom odpovedí na tieto otázky – v dnešnom storočí – sú presné merania pokročilou technológiou, ktorá nám dnes umožnila pristatie človeka na mesiaci a vysielanie meracích a pozorovacích sond do vesmíru.(5.) Tieto poznatky poukazujú. že začiatok vesmíru nebol pred 6000 rokmi, ako to hovorí biblia, ale pred pätnástimi MILIARDAMI rokov ( amer: biliónmi ) tento zrod dostal meno „VEĽKÝ TRESK“ („BIG BANG“ ) , čo vystihuje obrovské zmeny energie a hmoty, odohrávajúce sa v prvých tisícinách zlomkov sekundy. DUCH BOŽÍ SA NEMOHOL TEDA VZNÁŠAŤ NAD VODOU., pretože žiadna voda vtedy neexistovala. Prvé atómy vodíka ( bez ktorých voda nemôže vzniknúť) sa vytvorili až za 300.000 rokov od počiatku veľkého tresku ( spolu s héliom a líthiom – iné prvky teda vtedy ešte neboli, dokonca ani kyslík potrebný na syntézu vody ešte nebol. ) lPrvý deň biblického stvorenia SVETLA (akého? ) Myslí sa zrejme slnečné svetlo, ako to vyplýva z ďalšieho biblického textu. Slnko je jedným malým zrniečkom v našej galaxii, ktorá sa volá MLIEČNA DRÁHA, galaxie začali vznikať až asi za 200 miliónov rokov po začiatku veľkého tresku. ( Netreba spomínať čo dnes vie každý školák, že takýchto podobných galaxií je vo vesmíre nespočetné množstvo. ) (Je tu aj protirečenie: svetlo bolo stvorené už prvý deň, ale hviezdy čo sú zdrojom svetla, vrátane nášho slnka - až na štvrtý deň ) (Na doplnenie: priemer tejto jednej , teda našej galaxie vrátane obkolesujúceho kruhu je 300.000 SVETELNÝCH ROKOV ) (5) Na prirovnanie: Ak si predstavíte mapu tejto galaxie nakreslenú na ploche veľkosti futbalového ihriska, naše slnko by malo v tomto pomere veľkosť asi jedného zrniečka piesku. lDruhý deň biblického stvorenia hovorí o stvorení OBLOHY a oddelení vôd, ktoré boli nad oblohou od vôd pod oblohou. Táto predstava odzrkadľujúce myslenie ĽUDÍ , čo písali bibliu v čase kedy žili ( potvrdené aj v ďalších biblických textoch , kde sa vykresľuje obloha ako roztiahnutý stan , ktorý teda predstavuje HRANICU medzi tým, čo je pod, a čo je nad…. ) Obloha nie je ohraničujúca natiahnutá plachta, preto nemožno oddeľovať nič, čo je pod ňou od toho čo je nad ňou. Okrem toho „nad oblohou“ (teda vo voľnom vesmírnom priestore) voda v tekutom stave nebola, pretože tam sa môže pre nízke teploty zhromažďovať buď výhradne v zamrznutom stave, alebo v plynovom stave. lŠtvrtý deň je biblické stvorenie HVIEZD (vrátane nášho slnka a mesiaca. ) Galaxie sa začali tvoriť za 200 miliónov rokov po veľkom tresku.. Naša slnečná sústava vznikla asi pred piatimi miliardami rokov. Jej vytváranie nebolo okamžité, ale plynulé a trvalo celé VEKY. lPiaty a šiesty deň boli časom biblického stvorenia vodných živočíchov a vtákov. ( =5. deň) ….a zemských živočíchov ( = 6. deň ). O počte druhov sa v biblii nehovorí, preto treba to doplniť, že dnešný počet ZNÁMYCH druhov je asi dvadsať miliónov známych druhov --doteraz nepoznaných o veľa viac- odhaduje sa na asi 100 miliónov !! )(9.)Vtáky sa podľa terajších vedomostí vyvinuli až z pozemských živočíchov, teda nevznikli vtedy ako vodné živočíchy. ( prapredok vtákov sa volá ARCHEOPTERIX, bol jednou vetvou dinosaurov , ktorí obývali zem 150 miliónov rokov a potom vymreli.)(4.) Zaujímavé, že biblia o dinosauroch nič nehovorí, ani o tom, že niektoré živočíšne druhy úplne vymreli ( a žiaľ aj v súčasnosti vymierajú ) – ďalší dôkaz, že pisatelia biblie písali o svojich predstavách, ktoré boli na tej úrovni , ako v tej dobe kedy ONI žili. ) lŠiesty deň je aj dňom biblického stvorenia človeka- ako hovorí sám biblický Boh: NA NÁŠ OBRAZ. ( Prečo hovorí NÁŠ ? je sám, alebo je ich azda veľa- tento plurál nemožno jednoznačne vysvetľovať ako plurál „maiestatis“, čo neskôr používali králi a cisári ) teda: …“utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života.“ Chemické zloženie hliny je dnes všeobecne známe ( nie ako v čase pisateľov biblie ). Podobne je dnes známe zloženie bielkovín ( a iných látok,) z ktorých je zložené ľudské telo. Premena chemických prvkov, z ktorých sa skladá hlina - na prvky a hlavne fantasticky zložité bielkoviny ako zlúčeniny ľudského tela by sa nedala urobiť bez zmien na úrovni ATÓMOV. ( ČO SA TEDA STALO S ATOMOVÝMI ENERGIAMI, KTORÉ SA PRI TOM UPLATŇOVALI ? Ide totiž o také množstva energie, ktoré by boli mohli spustiť katastrofu ! ) Ľudské telo je zložené okrem toho aj z nepredstaviteľného množstva buniek, ktoré majú svoju mikroskopickú štruktúru ( jadro, mitochondrie, Golgiho aparát, endoplastické reticulum atd. ) a tieto majú ďalej svoju submikroskopickú štruktúru,(7.) ktorú odhaľuje iba elektrónový mikroskop.( Pisatelia biblie sa s týmto problémom nevyrovnali,ako vytvoril Boh všetky tieto mikroskopické orgány z hliny, ktorej zrnko je mnoho milión krát väčšie ako sú tieto ultramikroskpické bunkové organelly. ) Vdýchnutie dychu života do nozdier je predstava, odzrkadľujúca úroveň poznatkov tej doby, keď pisatelia biblie žili . HRANICA MEDZI ŽIVOTOM A SMRŤOU nie je totiž daná prvorado dýchaním, ale funkciou mozgového tkaniva ( pravda pisateľom biblie v tom čase to nebolo známe a preto je ich PREDSTAVA laická.) Netreba však ani spomínať, že dnes máme VEĽMI KONKRÉTNE VEDOMOSTI o vzniku a vývoji ľudstva , ktoré sú podoprené hmatateľnými a merateľnými dôkazmi, teda: Ľudstvo vzniklo ( podľa súčasných nálezov ) už pred tri a pol až štyri a pol miliónmi rokov . Najznámejší predstavitelia tohoto vývojového článku sú: (A = Australopithecus ) A. anamensis, - A. afarensis,- A. africanus,- A. robustus.- A. boisei,- (H = HOMO) H. habilis.- H. erectus.- H. sapiens (archaický ) H. sapiens,( Neandertal ) H. sapiens ( moderný ) K poslednému (= Homo sapiens ) patríme aj my - rod ARCHAICKÝ Homo sapiens je na tejto zemi asi pol milióna rokov – rod MODERNÝ Homo sapiens, ku ktorej patríme - asi stopäťdesiat tisíc rokov.(6.)(8.) * * * lBoh utvoril z hliny aj všetku zver poľnú a všetko vtáctvo nebeské, ( teda až sto miliónov rôznych druhov počnúc ultramokrokopickými vírusmi, mikroskopickými baktériami, jednobunkovými organizmami až po cicavce, ) priviedol ho ( toto všetko ) k Adamovi, aby videl , ako by ho nazval. A Adam nazval menom všetok dobytok, všetko vtáctvo , a všetku zver poľnú… ( Niektoré DNEŠNÉ poznatky spomenuté v predchádzajúcom -chemické, biologické, archeologické, - platia , pravda, aj na túto laickú predstavu. ) Pripomeňme na tomto mieste opäť , že ide o dvadsať miliónov druhov (doteraz bezpečne zistených) a mnohonásobne viac ešte doteraz nezistených (9.) a roztrúsených na všetkých kontinentoch sveta,(v geologickom životnom prostredí Adama = v „EDENE“ neschopných prežiť ). Z tohoto počtu je asi štyritisíc druhov mikrobiálnych, viditeľných iba pod mikroskopom, aký Adam nemal– nehovoriac o vírusoch viditeľných iba pod elektrónovým mikroskopom. ( Toto netrápilo pisateľov biblie preto , že o týchto veciach sa im ani nesnívalo, avšak ak by to napísala , alebo tvrdila BYTOSŤ , ktorá je údajne VŠEVEDÚCA —čo si potom máme o tom myslieť ? ? ?….. ) lPo nejakom čase z rebra Adamovho, ktoré vybral Pán, Boh, utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi. Z buniek Adama vznikli teda aj bunky Evy. Takýto postup nazývame dnes KLÓNOVANIE. (7.) Pri tom je charakteristické, že druhý jedinec, ktorý klónovaním vzniká, je zrkadlovým obrazom jedinca, z ktorého pochádzajú pôvodné bunky. Teda týmto postupom by nikdy nemohla vzniknúť Eva, ale iba DRUHÝ ADAM. Nie je tu ani vyriešený problém pohlavia . Ako dnes každý, kto chodil do školy vie, že POHLAVIE JE URČENÉ POHLAVNÝMI CHROMOZÓMAMI. I. Muž má sadu chromozómov X. Y, zatiaľ čo žena má sadu pohlavných chromozómov XX. K tomu, aby bola z rebra vytvorená EVA,- teda bytosť ženského pohlavia,- bolo by treba z každej jej bunky vybrať jeden chromozóm Y a nahradiť ho chromozómom X.( kde ho nabrať? ) Takých buniek v ľudskom tele Evinom , ktoré by vyžadovali takýto ultramikroskopický zákrok genetického inžinierstva sú miliardy ! lHad zrozumiteľnou ľudskou rečou (… ako v poviedke pre deti… ) presvedčí Evu a Adama, aby jedli zo zakázaného jablka ( dnes vieme, že scéna sa odohrávala v raji, ktorý bol na juhu dnešného Iraku , kde sa jablká nerodia. Za posledných šesťtisíc rokov neboli tam zaznamenané klimatické zmeny, ktoré by nasvedčovali o možnosti pestovania jabĺk. ) Eva je potrestaná tým, že ona i jej ženské potomstvo musí rodiť v bolesti.- ( rovnako však aj zvieracie mamičky rodia v bolesti, hoci z jablka nejedli. Prečo ? ) Adam je potrestaný tým, že musí obrábať zem (poľnohospodárska výroba bola v tom čase už sedem tisíc rokov pred n.l.v juhozápadnej Ázii, a prvé mestá existovali už v r. 8000 pred n.l., teda viac než 4000 rokov pred vyhnaním Adama z raja. )Kto ich vytvoril už štyritisíc rokov predtým, než bol stvorený prvý človek Adam ? (1.) lPo tom všetkom Adam a Eva zaľudnili svojím potomstvom celú zemeguľu. ( prepáčte, podľa biblie celý ZEMEKRUH ), takže dnes má takmer šesť miliárd obyvateľov. (5,9 miliárd .) Adamove a Evine deti sa teda museli krížiť medzi sebou- teda brat plodil deti s vlastnou sestrou. Biológia tento jav nazýva : INBREEDING. ( = KRÍŽENIE BLÍZKYCH POKRVNÝCH JEDINCOV MEDZI SEBOU.) Takéto rozmnožovanie však vždy nevyhnutne vedie po niekoľkých generáciách k degenerácii, zastaveniu ďalšej plodnosti a k úplnému vyhynutiu (Ako to len dokázali? ) Matematickým výpočtom sa dá vyrátať koľko detí by museli priemerne splodiť v jednej generácii, aby za šesťtisíc rokov vyprodukovali 5,9 miliárd obyvateľov. –nerátajúc vojny, genocídy , mor a iné . Prepáčte , bolo to menej ako šesť tisíc rokov, veď medzitým bola potopa v r. …. Noe mal vtedy 600 rokov a Noe sa narodil v r. 1056 po stvorení sveta, ostáva teda na zaľudnenie našej zeme do súčasného počtu obyvateľstva iba niečo cez 4300 rokov ! lAko sa dostali potomkovia ( či už Adama a Evy, alebo Noeho ) na Americký kontinent a do Austrálie , keď už vtedy zemská pevnina nebola dávno spojená v jeden kontinent ? Pred 210 miliónmi rokov všetky kontinenty zeme tvorili súvislý celok PANGEA . Pred 152 miliónmi rokov sa suchá zem rozdelila na tri časti oddelené morom : (Antarctica, Gonwana, a Laurázia .) Pred 74 miliónmi rokov sa suchá zem sformovala do takmer terajšieho stavu kontinentov, tieto však boli premostené iba v dobách ľadových.. Doby ľadové v čase biblického stvorenia človeka boli už nezabudnuteľne dávno za nimi . lAko vytvorili potomkovia jediného manželského páru okrem príslušníkov svojej rasy aj Černochov, Indoeurópanov, Indiánov, Mongolov a Austrálčanov ? ( Biblia neobsahuje ani chýru o tom, že by aj také národy vôbec existovali. ) * * * Doteraz sme však hovorili takmer výhradne o ľuďoch a ich prízemných problémoch. Odbočme trocha na samotnú postavu Biblického Boha, - alebo Biblických Bohov ? lV pôvodnom hebrejskom znení biblie sa Boh nazýva ELOHIM , čo je množné číslo, teda BOHOVIA, (1) pisatelia a prepisovatelia toto neskôr zredigovali a použili všade náhradné názvy. Jediné miesta, kde sa hovorí v súvislosti s Bohom v množnom čísle je Genesis 3: 22 : Hľa, človek sa stal jeden z nás ( angl verzia – v slovenských verziách AKO jeden z nás ) (teda nie ako JA, ale ako MY). Roztrúsene po celej biblii sú narážky na iných bohov, na ktorých je Biblický Boh žiarlivý.(Ak by v chápaní pôvodného písma takíto neexistovali, prečo by VŠEVEDÚCI Boh bol žiarlivý na niečo, čo neexistuje! ) Ďalej je tu narážka na SYNOV BOŽÍCH, ktorí obcovali s ĽUDSKÝMI DCÉRAMI, a tieto im rodili OBROV . (Gen 6:2) Nejasné dikcie týchto statí nemáme v úmysle vysvetľovať, nevysvetlili ich o veľa povolanejší. Je to však dosť vážny argument svedčiaci o súvislostiach Biblie s inými polyteistickými (mnohobožskými) MYTOLÓGIANI, o čom svedčia aj mnohé ďalšie indície. lJednou z takýchto indícií je aj neprimerane dlhý vek predpotopných patriarchov, z ktorých rekordný vek sa pripisuje Metuzalémovi: 969 rokov
. Tieto legendárne fikcie pochádzajú z babylonských mýtov , ktoré prevzali Židi pri ich babylonskom exile a kňazi ich potom trochu pristrihli, aby neboli až tak veľmi neuveriteľné. ( Jeden z kráľov Suméru sa vraj dožil 65.000 rokov.(1) To bolo aj pre pisateľov Biblie už trochu veľa!) Isté je však, že dnes vieme určiť vek kostier vo vykopávkach. Doteraz sa nikdy nepreukázalo, že by kostry pochádzajúce z obdobia „Dlhovekosti“ boli až tak staré. NAOPAK: všeobecne panuje názor, že vek ľudí v predchádzajúcich generáciách bol kratší, že priemerný vek ľudí na tomto svete má tendenciu predlžovať sa. (zatiaľ ) * * * TU sa teda dostávame k OTÁZKE SÚVISLOSTÍ BIBLIE S INÝMI MYTOLÓGIAMI: Prinesieme v ďalšom porovnanie mýtu GENESIS s mýtom stvorenia ENUMA ELISH, čo je mýtus , ktorý vznikol v Mezopotámii, teda aj geograficky úzko spätý s dejinami judaizmu. Šesť dní stvorenia v mytológii spísanej v GENESIS zodpovedajú presne šiestim generáciám bohov, ktorí boli stvorení v mytológii opísanej v ENUMA ELISH. ( teda napr.: boh ZEME = stvorenie zeme ). Posledný deň patrí Mardukovi ako šiestej generácii a tento stvorí človeka , aby bohovia mohli odpočívať. Spracované podľa: INTERNET:http://web2.airmail.net/capella/aguide/genenum.htm ) Toto zodpovedá v GENESIS Biblickému bohovi (bohom?)(=Elohim), ktorý na šiesty deň ide si sám odpočinúť. Tu je tých šesť generácií bohov v ENUMA ELISH: Tiamat a Apsu ( prvá generácia ) títo stvorili: Lahamu-ho (2. generácia ) tento stvoril : Kishar ( 3. generácia ) tento stvoril: Anu-ho (4. generácia ) tento stvoril : Ea ( 5. generácia ), tento stvoril Marduka ( 6. generácia ) Podobnosti medzi ENUMA ELISH a GENESIS : ( Prvá generácia bohov a prvý deň stvorenia sa svojou podstatou zhodujú ) ENUMA ELISH: Keď vysoká obloha nemala ešte svoje meno, pevná zem pod ňou nebola pomenovaná. NIČ iba prvopočiatočný Apsu , čo ich počal, a Mummu –Tiamat, čo ich všetkých zrodila. Vody boli pospájané v jedno. (Apsu je boh vôd.) Tiamat je boh prvotného chaosu a ten čo podopiera oblohu a zem GENESIS (1: 1-2 ) Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna a tma bola nad priepasťou zatiaľ čo Boží vietor vial nad hladinou vôd. (Gen 1:5 ) A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. ENUMA ELISH : druhá a tretia generácia bohov = GENESIS 2. a 3. deň stvorenia. -Lahmu a Lahamu boli stvorení a nazvaní svojimi menami…Anshar a Kishar boli stvorení, prevyšujúci ostatných ( Lahmu bo boh zemských močarísk a usadenín, Kishar bol boh ZEME. ) (Gen 1:6-7 ) Potom riekol Boh: „buď obloha v prostriedku vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami“ ( Na tomto mieste Boh (Elohim ) rozsekne vody na dve časti pomocou oblohy , čím utvorí oblohu a oceány. V ENUMA ELISH to zodpovedá Mardukovi, ktorý rozsekne Tiamat) na dve časti a utvorí tak zem a oblohu. ) (Gen 1:8 ) A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý. ( Gen 1:9-10 )Potom riekol Boh: „Vody , ktoré ste pod nebom, zhromaždíte sa na jedno miesto, a ukáž sa sucho.“ A stalo sa tak. A Boh nazval sucho „zemou“ a zhromaždište vôd nazval „morom“….. (Gen1: 13 ) a nastal večer a nastalo ráno, deň tretí. Štvrá generácia bohov a štvrtý deň stvorenia podľa Genesis. Anu bol ich dedičom (Anu bol bohom oblohy. ) (Gen 1: 16 ) A učinil Boh dvoje veľkých svetiel, väčšie, žeby vládlo dňom a menšie, žeby vládlo nocou a aj hviezdy. A umiestnil ich na nebeskej oblohe … (Gen 1: 19. )-A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý. Piata generácia bohov a piaty deň STVORENIA podľa Genesis.: Ten, čo ho počal (Marduka ) bol Ea (Ea bol bohom všetkých vecí na zemi a tiež spevu, keď niečo povie, vznikajú- tvoria sa veci ( Boh Elohim stvorí veci tým že niečo povie. ) (Gen 1: 21 )A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy , čo sa len hýbu, ktoré sa vo vode hemžia podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. (Gen 1: 23 )A nastal večer a nastalo ráno, deň piaty. Šiesta generácia bohov a šiesty deň stvorenia podľa Genesis. V srdci posvätného Apsu bol stvorený Marduk . Ten čo ho počal bol Ea , jeho otec ( Marduk sa stal kráľom Bohov a stvoriteľom človeka ) „ Zahustím krv a utvorím kosti, stvorím divocha ktorého meno bude v skutočnosti „človek“. Bude poverený, aby slúžil bohom. Aby bohovia mohli odpočívať. (Paralela s Bohom Elohim , ktorý odpočíva po tom, čo stvoril človeka. ) (Gen 1: 26 )Nato riekol Boh: „Učiňme človeka na náš obraz. (Gen 1:31 ) A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. (Gen 2:2 ) A šiesty deň skončil Boh svoje dielo, ktoré bol učinil … siedmy deň … odpočíval od všetkých diel čo Boh stvoril a učinil… TEDA : Marduk stvoril človeka ako otroka, aby bohovia si mohli odpočinúť. ….Boh ELOHIM stvorí človeka a odpočíva siedmy deň 2.) POTOPA SVETA Vráťme sa teraz k OBROM, čo obcovali s ľudskými dcérami, a tieto im potom rodili obrov. ( Gen 8:2, a 8:3-4 ) (Pôvod týchto obrov je nejasný, biblia však ODLIŠUJE SYNOV BOŽÍCH a DCÉRY ĽUDÍ , ( čo spolu obcovali ) a Boh v tom videl ľudskú neresť. (Gen 8: 6-8 ) oľutoval Pán, že stvoril na zemi človeka a bol skormútený v srdci a riekol: (Prvá zmienka o anatómii Božského tela , ktoré teda má srdce ako ľudia ) „Vyničím z povrchu zemského ľudí, ktorých som stvoril: človeka a zvieratá, plazy a vtáctvo nebeské, lebo ľutujem, že som ich učinil Len Noe našiel milosť u Pána.( Gen 6:8 ) (Gen 6:14-16 )Tu riekol Boh Noemovi…..Urob si koráb z cyprusového dreva , v korábe urob priehradky a vymaž ho znútra i zvonka smolou.. A takto ho vystav: 300 lakťov bude jeho dĺžka , 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola…. urob spodné, stredné a vrchné poschodie…. (Gen 6: 18 ) … do korábu vojdeš ty, tvoji synovia (=Sem, Cham a Jafet ), tvoja žena a ženy tvojich synov s tebou. a z každého druhu živočíchov do korába vezmeš po jednom páre, žeby sa s tebou zachovali na žive, a to samca i samicu. (Gen 6: 20- ) Do korábu vojdú s tebou zo všetkých vtákov podľa svojho druhu a plazov podľa svojho druhu po dvoch, aby mohli žiť ( Gen 6: 21 ) Ty však zober so sebou z každého jedla, čo sa jedáva , a vezmi ho so sebou! To bude tak tebe ako aj im za pokrm.. (Gen 6: 22. ) A Noe urobil všetko tak ako mu prikázal Boh . A potom upresnenie nákladu: (Gen 7 : 2 ) Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samičiek , zo zvierat čo sú nečisté, po dvoch, samca i samičku.. I z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samičiek , aby sa zachovalo na živé semä na celej zemi.( . Gen 7: 5 ) I urobil Noe všetko tak ako mu rozkázal Pán ( Gen 7: 11-12 ) V šesťstom roku Noemovho života , druhého mesiaca , sedemnásteho dňa toho mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a nebeské struhy sa otvorili.. A na zemi pršalo za štyridsať dní a štyridsať nocí ( Gen 7: 20 ) Voda prevyšoval o 15 lakťov hory, ktoré pokrývala ( Gen :7: 22 )Všetko čo malo v nozdrách dych života zahynulo. ( Gen 7: 24 ) A vody ovládali zem ešte za 150 dní ( Gen 8 : 4- 5 )… po uplynutí 150 dní vôd ubudlo, a v siedmom mesiaci, v sedemnásty deň mesiaca zastal koráb na vrchu Ararat. ( Gen 8 : 6 ) Keď uplynulo 40 dní, Noe otvoril okno, korábu … a vypustil krkavca.. Po ňom vypustil holubicu… A keďže holubica nenašla miesto kde by jej noha odpočinula, vrátila sa k nemu naspäť. ( Gen 8 : 10-12) Potom počkal ďalších 7 dní…. holubica priletela… v podvečer… v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť . … čakal však ešte ďalších 7 dní … a holubica sa nevrátila. Všetko sa teda šťastne skončilo ( Gen 8: 17)… a tu ďalší Boží pokyn: Vyveď všetky druhy živočíšstva…, aby sa množili a napĺňali zem a ďalej (Gen 9 :1 ) „ Ploďte a množte sa a naplňte zem !…“. Potom nasleduje zmluva Pána s Noemom a na znak zmluvy… (Gen 9: 13 –14 ) Oblúk svoj umiestňujem medzi mnou a zemou…. … keď sa zjaví dúha , vtedy si spomeniem na svoju zmluvu . Ak by sa mali kriticky analyzovať čo i základné prvky tohoto rozprávania , mohla by z toho byť objemná kniha. Preto bude treba vyzdvihnúť aspoň základné ABSURDITY (Spracované volne a doplnené podľa INTERNET/ http:web2airmail.net/capella/aguide/noah.htm.) Úvodom treba konštatovať, že podľa tohoto rozprávania celé živočíšstvo, žijúce v SÚČASNOSTI na zemi, vrátane človeka , ako aj všetko lietajúce zachránil Noe na svojej bárke. Preto pozrime sa najprv na to: l Aký objem živého materiálu musel Noe nalodiť.(9) Dnes poznáme dvadsať miliónov živočíšnych druhov, odhad takých čo nepoznáme je sto miliónov druhov. Z tohoto počtu na zemi (a vo „vzduchu“ ) žijúcich druhov je 12 miliónov 435 tisíc druhov ( ak nerátame tie druhy, čo ešte nepozná súčasná veda. ) DOTERAZ ZNÁME NA ZEMI ŽIJÚCE DRUHY: počet druhov Hmyz: ……………………………. 963,000 Huby ……………………………. 100,000 Pavúky…………………………………. 75,000 Červy………………………………….. 2,000 Vtáky……………………………………. 10,000 Plazy a obojživelníky:…………………….. 10,000 Cicavce…………………………………… 4,500 Nematodes (hlísty)………………… 25,000 Baktérie ……………………………. 4,000 Ak rátame, že z každého musel Noe zobrať aspoň jeden pár, ba z čistých zvierat až sedem párov vychádzajú astronomické cifry…teda niečo okolo minimálne dvadsaťpäť miliónov alebo VIAC - živočíšnych jedincov. lAko je možné, že drevená loď , bez kovovej konštrukcie vydržala náklad dvadsaťpäť miliónov menších i väčších zvierat spolu s ich potravou na takmer 250 dní ? lJe tu problém ako toto všetko nahnal (vrátane vtákov do svojej lode) lMnohé z týchto druhov žijú výhradne v ďalekých oblastiach, Antarktíde, Austrálii, na americkom kontinente a podobne. Ako sa k nim dostal a ako ich priviezol? lVeľká časť baktérií sa neudrží vôbec mimo tela hostiteľa- rovnako ako parazitické hlísty, malária a iné. Z baktérií sem patria iste aj tie čo zapríčiňujú syfilis, týfus, škvrnitý týfus, mor ,lepru , tuberkulózu a množstvo ďalších ( ak už nehovoríme o vírusoch , medzi inými o HIV víruse , zapríčiňujúcom AIDS, o detských vírusových infekčných chorôb, atď.) Ak sú dnes tieto medzi nami , jediné vysvetlenie je , že si ich Noe a jeho rodina naočkovali NA SEBA a tak odovzdali budúcim generáciám. Ľudských pasažérov na loďke bolo málo., na každého z nich by vyšlo mnoho stoviek naočkovaných infekčných chorôb, medzi nimi aj syfilis , lepra , AIDS , mor a podobné.!! Mohli to „v dobrom zdraví“ prežiť? lTých dvestošťyridsať dní , čo boli na ceste, museli zabezpečiť zásobenie všetkého živého, čo prevážali ( Viete koľko zožerie jediný slon, alebo africký hroch potravy za deň ? ). Kde to uskladnili, keď bárka bola tak veľká, že by sotva stačila na jeden väčší kurín . lOpísaná veľkosť korábu 300x50x30 = 5030 lakťov kubických ( v metroch nie celá polovica = 2500m3 ) lKto kŕmil tých dvadsaťpäť miliónov až tridsať miliónov drobných i väčších zvieratiek každý deň a kto odstraňoval ich trus? ( Na ten malý počet ľudí, ktorí boli na loďke je to trocha veľa! – a to dokonca po celý čas 244 dní – teda vyše 8 mesiacov !) lNiektoré pozemské i lietajúce zvieratá sa navzájom požierajú ( na príklad tiger, krokodíl, orol, požierajú iné živočíchy. atd.), preto ak ich chcel v bezpečí zachrániť pre budúce generácie , musel ich izolovať v klietkach. Kde toľko klietok vyrobil a kde ich umiestnil ? Ešte trocha trpezlivosti - blížime sa ku koncu: lKde nabrala holubica čerstvú olivovú ratolesť , keď predtým neostalo na povrchu zeme nič, všetko bolo zatopené ( za osem mesiacov olivovníky dávno zahynuli ). lKeď konečne Pán dal rozkaz Noemovi, aby vyviedol všetky druhy živočíšstva … aby sa množili a naplnili zem ako ich dopravil Noem za polárny kruh (ľadové medvede, tučniaky ) , alebo do Austrálie (klokany ). lNo napokon je tu HLAVNÝ problém a to je INBREEDING, o ktorom už bola reč. rozmnožovanie druhu krížením z JEDNOHO PÁRU JEDINCOV , alebo medzi blízkymi pokrvnými príbuznými v mnohých generáciách za sebou nie je možné, pretože dochádza k degenerácii, neplodnosti potomstva a zániku rozmnožovacieho reťazca. K akým záverom nás vedú tieto úvahy ? Isté je že geologický prieskum , ktorý dnes v podmienkach modernej vedy má neodškriepiteľné výsledky, NEPREUKÁZAL za posledných šesť tisíc rokov žiadne potopy väčších rozmerov. ( tobôž nie svetové! ) Teda mytologické povesti o potope, ktoré nie sú ojedinelé, sa zakladajú na menších lokálnych záplavách ( ktoré zanechali stopy, umožňujúce odhadnúť aj zanedbateľné škody, ktoré pôsobili. Ak pri týchto boli vôbec nejaké ľudské obete , tak boli minimálne .) Ak berieme do úvahy biblický údaj, že potopa vznikla, keď mal Noe 600 rokov (!?), môžeme tento údaj prerátať na náš letopočet: Podľa genealógie Noe sa narodil 1056 rokov po „stvorení sveta“. Ak mal v čase potopy šesťsto rokov, potom potopa bola v r. 2400 pred n. l. V tom čase Egyptská civilizácia – BOLA V PLNOM ROZKVETE ! , čo je historicky dokázané. ( O potope sveta sa Egypťanom ani nesnívalo ! ). A tu sa práve dostávame k podstate veci: Vyplýva záver: Aké má potom tento mýtus korene? Mýtov o potope sveta je viac, a zaiste sa tieto mýty aj preberali. Biblický mýtus bol pravdepodobne prevzatý zo Sumérskeho eposu o Gilgamešovi,(7.) ktorý vznikol okolo r. 2000. pred n.l., teda dávno pred napísaním Genesis ( Starý zákon bol spísaný okolo r. 600. pred n.l. ) Pôvod tejto hebrejskej verzie historky o Gilgamešovi ( prerobený do „Starého Zákona“ vo forme potopy sveta ) možno odvodiť aj z toho, že ide o jednu a tú samú geografickú oblasť so živými stykmi medzi rôznymi kultúrami tejto oblasti, v ktorej sa hovorilo rovnakým jazykom ( odvodeným z Akkadského jazyka ), ktorým hovorili v babylónskej ríši. a v ktorom bola spísaná aj najúplnejšia verzia eposu o Gilgamešovi . Postava Noemova v biblii je zrkadlovým obrazom UTNAPIŠTIMovým, rozprávanie a stavbe lodi, o tom ako sa nalodili zvieratá, o vypustení vtákov, aby hľadali suchú zem po skončení potopy a dokonca historka o dúhe sú VŠETKY ČRTY dobrodružstva, ktoré prežil aj Utnapištim- rovnako ako Noe. Táto historka z Gilgamešovho eposu sa ústnym podaním mala dosť času na „prepracovanie“ do tej formy, ako sa napokon zapísala do Genesis. . Iba na doplnenie uvediem ďalšiu podobnú MYTOLOGICKÚ historku, tento krát GRÉCKU : Deucalion (7) V gréckej mytológii Deucalion bol synom PROMETHEA. Deukalion spolu so svojou ženou (Pyrrha ) sa zachránili pred potopou, ktorú zoslal na skazených ľudí ZEUS. Po skončení potopy tiež dostal príkaz zaľudniť zem. ( Pretože grécki bohovia málokedy rozprávali priamo s ľuďmi, stalo sa to cestou proroctva. A tu sa grécka mytológia začína líšiť v metodike zaľudňovania zeme, tým, že nevolí tradičnú (a príjemnejšiu) metódu, na ktorú si ľudia od nepamäti zvykli ( neviedlo by to aj tak k ničomu, pre biologický zákon kríženia blízkeho potomstva INBREEDING ! ). V proroctve dostane príkaz zahadzovať za seba kosti svojej MATKY ZEME. Z kostí , ktoré zahadzuje Deukalion sa stanú muži, z kostí, ktoré zahadzuje Pyrrha, vznikajú ženy. * * * Ostaňme však ešte pri MÝTOCH O STVORENÍ (7.) Ak bol vesmír stvorený bohom , ešte PRED STVORENÍM ČLOVEKA, nemohli to ľudia osobne zažiť, lebo tu ešte neboli a nemali ešte vedecké prístroje ani iné možnosti ako zistiť AKO SA STVORENIE VESMÍRU ODOHRÁVALO. Preto všetky historky o stvorení sveta sa odvolávajú na to, že im sám STVORITEĽ porozprával ako to všetko urobil (!!!!) ( Veď ako ináč by o tom mohli vedieť ?) a tu urobíme jednu LOGICKÚ ÚVAHU: Ak to všetko urobil ten SKUTOČNÝ stvoriteľ, potom jeho popis ako sa to všetko stalo musí byť identický, nech to porozprával starým Hebrejcom, alebo Starým Grékom, alebo Indiánom v Amerike, či už hocikomu inému. . Ak tieto historky sa PODSTATNE líšia, potom nie je žiadne iné vysvetlenie, iba ŽE SI TO ĽUDIA VYMYSLELI. POROVNAJME teda: (7.) lTrpasličí kmeň MBUTI (v lesoch Zaire) veria, že je boh- stvoriteľ, ktorý vládne nad ostatnými bohmi LOVU. Po stvorení žil medzi ľuďmi (analógia Biblický Boh sa stále rozpráva s Adamom, a potom aj s ďalšími ľuďmi ) .Vtedy boli zlaté časy, lebo bolo lovnej zvere nadostač ( ako v raji ! ) Neskôr sa to zmenilo…… lKočovníci púšte Kalahari ( tiež lovci ): Najvyššia bytosť Cagn je symbolizovaná hmyzom (pakobylka modlivá ) stvorila všetky zvieratá. Býva tam, kde sa pasú stáda antilop. Boh sám vznikol tak, že sa vynoril zo zeme. lIndiani kmeňa NAVAJO: Vo vnútri zeme boli zárodky, ktoré postupovali smerom k povrchu zeme, pri čom sa menili. Napokon vystúpili zo zeme ako prvobytní ľudia. lAustrálski domorodci kmeň ARANDA: Pôvodne bolo obdobie snov, zem bola vtedy opustená, pod zemou bol mesiac a slnko a množstvo ešte nestvorených nadprirodzených bytostí, ktoré všetky spali. Potom sa náhle zobudili zo spánku, prerazili povrch zeme. Aj slnko vystúpilo, z iných sa vytvorili zvieratá, muži a ženy, rastliny, skrátka všetko ( ZEM je teda matkou všetkého ). lV mytológii Blízkeho Východu a Číny: Pôvodne bolo KOSMICKÉ VAJÍČKO, ktoré vysedával stvoriteľ predstavovaný zvyčajne vo forme zvieraťa, alebo sa spontánne vyliahlo. lRIG VEDA ( Indické védy sú základom hinduizmu = hinduistické „Sväté Písmo“), popisujú prapôvodný chaos, ktorý je zmes EXISTENCIE a NEEXISTENCIE. lEgyptský mýtus pripisuje stvorenie bohovi Khepri, ktorý sám tvrdí, že jeho narodením sa narodilo súčasne všetko. Všetko ostatné stvoril on, alebo vzniklo z jeho tela. Pred ním nebolo nič. Takto by teda bolo možno pokračovať do nekonečna. Čo však vyplýva z tohoto prehľadu sa črtá čím ďalej tým zreteľnejšie: Obrovské rozdiely v predstavách ľudí ako vznikol svet sa diametrálne odlišujú. Ak by pochádzali od samotného boha, alebo bohov-stvoriteľov, nemohli by sa odlišovať. Záver je teda jednoznačný: VYMYSLELI SI ICH ĽUDIA a tieto historky sú teda MYTOLÓGIA. * * * 3.) BOH A ČLOVEK V JUDAISTICKO - KRESŤANSKEJ MYTOLÓGII. (Spracované volne a doplnené podľa : http://www.ffrt.org/lfit/contra.html) lČi je Boh dobrý, alebo zlý? (žalm145 :8- 9 ) …oči slepým otvára…dvíha zohnutých…spravodlivých miluje….chráni pocestných, podporuje sirotu a vdovu. (Deuter 32:4) Boh verný je a bez neprávosti, spravodlivý a statočný. ALEBO? (Iza 45:7 ).. spôsobujem blaho a tvorím nešťastie, ja som Pán , čo robím toto všetko. ( Jerem 18:11 )Hľa, ja chystám na vás nešťastie a zamýšľam proti vám plán…. ( Ezech 20:25,26 ) A tak aj ja som im vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, plnením ktorých nebudú žiť. A poškvrňoval som ich ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň,(= obetovali ohňom Bohu ) aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin. lČi Boh pokúša ľudí ? (Jakub 1:13 )Nikto však nech v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša!“ Ako totiž Boha nemožno pokúšať na zlé, tak ani on nikoho nepokúša. ALEBO ? (Genes 22:1, 2 ) Boh skúšal Abraháma…A on hovoril: …vezmi svojho syna ..Izáka ..tam ho obetuj ako celostnú žertvu… lČi je Boh mierumilovný ? (Rím15: 33 ) Boh POKOJA nech je so všetkými vami! (Iza 2:4 )… z mečov svojich ukujú si radlá, zo svojich kopií viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. ALEBO ? (Exod 15:3 ) Pán je bojovníkom. (Joel 3:9-10 ) (preklad z angl textu: NRSV:) Pripravuj vojnu, zobuď mocných mužov, nech všetci bojovníci prídu a nastúpia. Ukujte z vašich radiel meče, a z vašich viničných nožov kopije. Slabí nech si povedia: teraz som silný…… lČi niekto videl Boha ? (Ján 1:18 ) Boha nikto nikdy nevidel. (Exod 33:20 ) Tvár moju nemôžeš vidieť, lebo niet nikoho, kto by ma videl a ostal by ešte na žive. (Ján 6:46 ) Veď nikto nevidel Otca, iba ten ktorý pochádza od Boha (Ježíš) videl Otca . ALEBO ? (Gen 32: 31 ) Videl som Boha z tváre do tváre. (Exod 33:11 ) Pán však rozprával sa s Mojžíšom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. (Iza 6: 1 )V roku keď zomrel kráľ Oziáš , videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne a vlečky rúcha jeho zaplňovali chrám. (Job 42:5 ) .. Len z počutia som teba dosial poznával, lež oko moje teraz už uzrelo teba. lČi je Boh všemohúci ? (Jerem 32:26 ) Hľa ja som Pán, Boh každého tela; či je mne nemožná akákoľvek vec ? ( Mat 19:26 ) Ale Ježíš pozrel na nich a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale u Boha je všetko možné“ ALEBO ? (Sudc 1: 19 ) Pán bol s Júdom, takže zaujal vrchovinu. Ale nemohli (slov text SSV ( angl text NRSV )/NEMOHOL vypudiť obyvateľov nížiny, lebo títo mali železné vozy. lČi Boh žije vo svetle? (1.Tim 6:15-16 ) Kráľ kráľov a Pán pánov. On jediný je nesmrteľný a prebýva v neprístupnom svetle. ( Jakub 1: 17 ) … od otca svetiel, v ktorom niet nijakej premeny , ani prípadného zatemnenia. (Ján 12:35 ) Ježiš im na to hovoril: „….kto po tme kráča , nevie kde ide. ( Job 18:18 ) Zo svetla ho (hriešnika ) do temnôt zaháňajú, zo zeme obvodu ho zapudzujú. (Daniel 2:22 ) On (Boh )…vie čo je vo tme a svetlo s ním býva ( pozri tiež Žalmy 143: 3, II Koryn 6:14, a Židom 12:18-22 ) ALEBO ? (1=3 Král 8:12 ) Vtedy Šalamún povedal: „Hospodin…riekol, že bude prebývať v mrákote.( slov rext Tranoscius )/( angl text NRSV) …V HUSTEJ TME ( opakované v 2 Chron 6:1 ) (II Sam 22:12 ) Šiatrom vôkol si urobil čierňavy, čiernu vodu, husté mraky. (Žalm 18: 11 );(slov text Tranoscius )Tmu urobil si skrýšou vôkol seba a svojím stánkom temné vody, husté oblaky. (Žalm 97:1-2 ) (slov text Tranoscius ) Hospodin je kráľom! Plesaj zem!…oblak a mrákava je vôkol Neho. lČi Boh prijíma ľudské obete? (Deuter 12:31 )Takto nerob Pánovi, Bohu svojmu, pretože všetko, čo robili svojím bohom, je ohavnosťou Pánovi, čo on nenávidí, keďže spaľovali v ohni aj svojich synov a svoje dcéry svojím bohom (rozumej: pohanským) ALEBO ? (Gen 22:2 ) A On hovoril: „Nože vezmi syna svojho, jediného svojho syna , ktorého miluješ, Izáka a vyber sa do krajiny Morja Tam ho obetuj ako celostnú žertvu na jednej z hôr, ktorú ti ukážem Exod 22:29 ) Prebytok zo svojho humna a kvapky svojho lisu (=víno) nebudeš sa zdráhať odvádzať. Prvorodého zo svojich synov dáš mne. (Sud 11:30-39) Jafte urobil Pánovi tento sľub: „Keď mi dáš Amončanov do ruky potom ten ktorý mi vyjde z dvier môjho domu v ústrety- keď sa v pokoji navrátim od Amončanov – bude patriť Pánovi a obetujem ho ako zápalnú obetu. Vytiahol teda Jefte proti Amončanom, aby zviedol s nimi boj a Pán mu ich dal do ruky…Keď sa Jafte vracal do Masfy, do svojho domu- hľa- vyšla mu v ústrety jeho dcéra s bubienkami a tancami…O dva mesiace sa vrátila k svojmu otcovi a vyplnil na nej sľub, ktorý bol urobil. (II Sam 21:8-14) Vzal teda kráľ Dávid dvoch synov Ajovej dcéry Resfy, ktorých porodila Šaulovi , Armoniho a Mifiboseta a piatich synov Šaulovej dcéry Meroby a vydal ich do ruky Gabaónčanom. Tí ich usmrtili na hore pred Pánom. Títo siedmi zahynuli naraz. Postúpili smrť v prvých dňoch žatvy, keď sa začínala žatva jačmeňa…….Potom sa Boh zľutoval nad krajinou. ( Žid 10: 10-12 ) …sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz na vždy obetoval svoje telo…On priniesol iba jednu obetu za hriechy a zasadol si navždy po pravici Božej. (I. Korynt 5: 7 )A Kristus sám bol obetovaný ako veľkonočný baránok. lČi máme zabíjať? (Exod 20:13 ) Nezabiješ! (Levit 24:17 )Kto zabije akéhokoľvek človeka musí zomrieť. ALEBO ? (Exo 32:27 ) Takto hovorí Pán, Boh Izraela: „Každý nech si opáše meč na bedrá a zabíjajte svojich bratov , priateľov a príbuzných“ (I.Sam 6: 19 ) I potrestal Pán obyvateľov Betsamesu , pretože hľadeli na archu Pánovu…PORAZIL z ľudu sedemdesiat mužov (50.000 mužov. ) Ľud smútil, lebo Pán ťažko potrestal ľud. (slov text SSV ) Pobil z ľudu sedemdesiatich mužov (slov text Tranoscius )….Pán postihol ľud veľkým zabíjaním (angl. text NRSV= :slaughter! ) (I.Sam 15:2,3,7,8 ) Takto hovoril Pán…„teraz choď a poraz Amaleka ..nezľutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemluvňatá i dojčatá , voly i ovce, ťavy i osly.!“…I porazil Šaul Amaletikov….na všetkom ľude vyplnil kliatbu ostrím meča (slov. text SSV ) a úplne vykynožil ľud ostrým meča ( angl. text NRSV.) (Num 15:36 ) Vyviedla ho teda celá izraelská pospolitosť pred tábor a tam ho na smrť ukameňovali, ako prikázal Mojžišovi Pán. (Ozeáš 13:14 )… pod mečom padať budú, nemluvňatá im rozdrvia, tehotné (ženy) im rozpárajú. lČi máme luhať ?. (Exod 20:16 ) Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu. (Prísl. 12:22 ) Luhárske pery ošklivia sa Pánovi. ALEBO ? (1=3.Kráľ 22:23 ) Pán teda vložil do úst všetkých týchto tvojich prorokov ducha lživého , lebo Pán ustanovil proti tebe nešťastie.. (2. Solún2:11 ) Preto Pán na nich dopúšťa zvodnú moc, aby uverili lži. lČi máme kradnúť ? (Exod 20:15 ) „Nepokradneš!“ (Levit 19:13 ) „Nekrivdi a neokrádaj blížneho svojho“. ALEBO ? (Exo 3:22 ) …neodídete naprázdno, nech si každá žena vypýta od svojej susedky a od svojej spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i šatstvo, položíte ich na svojich synov a dcéry a OLÚPITE Egypt. (slov text Tranoscius ) …tak VYPLIENITE Egypt. ( slov text SSV ) (Exod 12:36 ) ……a takto vydrancovali Egypťanov. (Luk19:29-34) a (Ježiš ) povedal: „Choďte do dediny, čo je naproti, a len čo vojdete do nej , nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto z ľudí nesedel; odviažte ho a priveďte. A keď sa vás niekto opýta : „Čo ho odväzujete? – Povedzte mu : „Pán ho potrebuje!“ (Každé dieťa už od malička vie, že keď zoberie niečo, bez toho, aby mu majiteľ dovolil, tak je to krádež. ) lČi sme trestaní za hriechy našich rodičov ? (Exod 20:5 )Lebo ja, Pán, Boh tvoj, som Bohom žiarlivým, ktorý neprávosti otcov tresce na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia. ( Opakované aj v Deuter 5:9 ) (Exo 34:6-7 )…Pán, Boh je milostivý a láskavý Boh, ale nič nenecháva nepotrestané. Navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia… (1. Koryn 15:22 ) Ako všetci zomierajú v Adamovi…(= pretože Adam dostal chuť na zakázané jablko…) ALEBO ? (Ezech 18:20 )… syn neponesie vinu otca .. (Deuter 24:16 ) Nech nie sú vydaní na smrť otcovia pre synov, ani synovia pre otcov, ale každý nech zomrie za svoj hriech. lČi sme všetci hriešnici ? (Rím 3:23 )Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej . (Rím 3:10 ) A je napísané: „Nik nie je spravodlivý, ani jeden nie; (Žalm 14:3 ) …niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. (slov text Tranoscius ) ALEBO ? (Job 1:1 ) …žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný. (Gen 7:1 ) Potom riekol Pán Noemovi: „Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába , lebo len teba som videl spravodlivého medzi týmto pokolením“ (Luk 1:6 ) Obaja boli spravodliví pred Bohom, lebo žili bez úhony, podľa všetkých prikázaní a predpisov Pánových. lČi máme poslúchať zákon ? (1.Peter 2:13 ) …buďte poddaní každej ľudskej vrchnosti, či už kráľovi, ako najvyššiemu, a či náčelníkom.. (Mat 22:21 ) „Dávajte teda čo je cisárove , cisárovi, a čo je Božie Bohu.“ ( Pozri tiež :Rímanom 13:1,7 )a Titovi 3:1 ) ALEBO ? (Skut 5:29 ) Viac treba poslúchať Boha ako ľudí . _________________________________________________________ Hore uvedené citácie a porovnávania nie sú hľadanie blšiek a drobných nezrovnalostí, ale majú doplnkovú dôkazovú hodnotu k predchádzajúcim záverom . Na pôvodný základ mýtov, ústne odovzdávaných z generácie na generáciu, kým sa napokon nezachytili v písomnej forme sa nalepili črty, ktoré ešte silnejšie potvrdzujú ľudský pôvod „Slova Božieho“ v celom jeho komplexnom vzťahu aj k dávnejším „pohanským“ mýtom a kultom. Pokiaľ ide o vzťahy k iným mýtom a kultom obmedzíme sa iba na niekoľko heslovitých poukazov 1.) Boh , ktorý hovorí o sebe MY a má božích synov, ktorí obcujú s ľudskými dcérami, ktoré im rodia obrov má paralely v iných kultoch polyetistických , ktoré predchádzali monoteistický náboženský názor. Aj v týchto iných kultoch chodili boh alebo bohovia na zem a plodili deti s krásnymi pozemšťankami 2. ) Druhá zaujímavá črta je prinášanie obetí Bohu ( či už pohanskému, alebo Bohu Izraelitov.) Primitívny človek mal predstavu, že vyššiu moc božskú možno „uzmieriť“ (v modernom názvosloví by sme mohli povedať: „podplatiť“ .) Predmetom týchto obetí sú vždy OBETE, ktoré podľa ĽUDSKÝCH predstáv sú žiaduce (pre ľudí) a teda v ľudskej predstavivosti AJ BOHOVIA MUSIA MAŤ ROVNAKÝ VKUS AKO ĽUDIA! a toto je práve prvý zárodok…. ANTROPOCENTRIZMU V NÁBOŽENSKÝCH PREDSTAVÁCH. Inými slovami: podľa ľudských vlastností , slabostí a cností, premieta sa aj PREDSTAVA o vlastnostiach boha alebo bohov. Táto črta dostatočne preukázaná práve v predchádzajúcej časti: boh je skormútený v svojom srdci… (ako človek ) boh sa prechádza…. (ako človek ) boh je unavený…. (ako človek ) boh dáva príkazy zabíjať plieniť atď. …(ako človek ) boh prebýva…. (vo svetle? v tme ? ) (ako človek ) boh sa rozpráva s ľuďmi ako sused so susedom…. (ako človek ) boh robí s ľuďmi zmluvy….. (ako človek s človekom ) Treba viac dôkazov? ______________________________________________________________ 4) NÁHLY OBRAT V ČINNOSTI BOHA-STVORITEĽA SVETA. Ak sa prvé riadky biblie zaoberali celým vesmírom a celým ľudstvom , nastala náhla zmena v 12. kapitole Genesis. Počnúc týmto „mýlnikom“ sa biblický Boh sústreďuje už výhradne iba na jednu jedinú osobu a jeho budúce potomstvo, teda na ABRAMA (Abraháma ). Celý Starý Zákon sa odohráva okolo historiek tejto zúženej rodiny, ktorá si privlastňuje Boha-Stvoriteľa ako neoddeliteľnú súčasť svojich vlastných dejín (ďalej prikrašľovaných mýtami) , pripisovanými niekedy aj historicky existujúcim postavám , často však postavám, ktorých skutočná existencia je otázna.Teda boh- Pán všetkého vesmíru náhle zredukoval oblasť svojich záujmov a pôsobnosti na nepatrný fliačik zeme, obývaný národíkom, ktorý tvoril zanedbateľný zlomok obyvateľstva celej planéty ZEM. Môže byť táto náhla zmena dielom BOHA, alebo je to dielo ĽUDSKEJ PREDSTAVIVOSTI ? Ak sa Starý zákon ( a Biblický Boh) nedokázali odpútať sa od kúska zeme, ktorý je na mape celej naše planéty sotva väčší ako polovica nechta na malíčku detskej ruky, pokúsme sa aspoň heslovito pripomenúť , čo sa medzitým odohrávalo v niektorých iných oblastiach PLANETY „ZEM“ : (3.) ČAS (kedy?) ZEMEPISNÁ OBLASŤ UDALOSŤ / HISTÓRIA 10.000 rokov pred .n..l. Osídlenie Severnej Ameriky z východnej Sibírie cez Behringov prieliv Indiánski domorodci. Komunikácia medzi nimi a Biblickým bohom :žiadna . Mali iných bohov. 7000 r pred n.l. Mesopotámia Dokázaná existencia ľudských sídlisk. Ako to? Boh stvoril Adama až okolo r. 4000 pred n.l. podľa biblie od 3000 p.n.l. Južná Mezopotámia - Sumérska civilizácia. najstaršia kultúra v meste Uruk- Klínové písmo. V každom meste kult iného boha (nie biblického) 3000 p.n.l. Zjednotenie Egypta. Boh THOWT , boh Sokar (=zem), boh Aton (Re)=slnko 2300 p.n.l. Kréta- kráľ Minos kult bohyne matky=bohyňa zeme / Obete Minotaurovi 9 mládencov a 9 panien (každých 9 rokov) 2064p.n.l 1686 pn.l. Babylónia Babylónia Kráľ Urnammu vydáva prvé zákony (kodex) / Chamurabiho zákony. 2500 p.n.l. Údolie rieky Indu prvé stopy Indickej kultúry náboženstvo 1500 p.n. l- RIG-VÉDY = „Sväté písmo“ hinduizmu má iné božstva než biblický boh. 2600p.n.l. Európa megalitická kultúra STONEHENGE. (kult iných bohov než biblického. ) 1400 p.n.l. Čína Dynastia Šang Boh Sang-te 1300 p.n.l. 1200 p.n.l. Staré Grécko Dórovia Jónovia / bronzová doba vystriedaná železnou / Trója Olymp so svojou plejádou bohov, všetci majú až veľmi ľudské zvyky – často „zakášajú“ za ľudskými krásavicami (aj Zeus, najvyšší boh) 1200 p.n.l. Čína (préhistorické obdobie sa datuje od „pekingského človeka 1 milióna rokov starého). Konfucionizmus a Tao-izmus/ Veštecká „kniha premien“ Otec ľudstva Pchan-ku nestvori ho boh, zrodil sa z vajíčka. 1000 p.n.l. India dokončenie RIG-Véd / človek vznikol z pračloveka Purušu 1000 p.n.l. Amerika / Olmékovia. kultové mesta v terajšom Mexiku. 800 p.n.l. Keltická kultúra / Germáni majú vlastné božstva a mýty. 776 p.n. l. Grécko . prvé olympické hry. 753 p-n-l. Založenie Ríma. Romulus a Remus /odchovaní vlčicou. 660 p-n-l- . Japonsko: Džimmu zakladá dynastiu Džimmu je syn bohyne slnka Amaterasy. Prečo tento zahustený a iste veľmi neúplný prehľad udalosti, ktoré sa odohrávali niekoľko stoviek - azda aj tisícok kilometrov od zasľúbenej zeme biblického boha.? Táto konfrontácia dokazuje , že všemohúci a vševedúci biblický stvoriteľ o týchto kultúrach vôbec NEVEDEL, alebo PISATELIA, ktorí písali bibliu o nich nevedeli? Treba azda viac dôkazov , že biblia je dielo, ktoré vzniklo z predstavy VTEDAJŠÍCH ĽUDÍ A PRETO ZODPOVEDÁ IBA OKRSKU A ÚROVNI ICH ZNALOSTÍ SVETA? Veď stvoriteľ, ktorý stvoril celý vesmír, v ktorom vzdialenosti STOTISÍCOV SVETEĽNÝCH ROKOV nehrajú rolu, by necítil ako prekážku pár stoviek kilometrov, ktoré delili všetky tieto národy od seba!. ( Navyše Boh stvoriteľ, ktorý je žiarlivý a pozabíja každého kto neslúži JEMU ! ) Hľa, 99% celého sveta mu neslúžilo! Mali úplne iného boha, alebo iných bohov. A to všetko na vzdory VŠEMOHÚCNOSTI a VĚVEDÚCNOSTI biblického boha! 1.) I. Asimov: Asimov´s guide to the bible,Wings Books, 1968-1969. 2.) Biblia ( slovenské znenia :Spolok Svätého Vojtecha 1968 / Tranoscius 1997. / angl verzia NRSV. 3.) B.Harenberger (zostavovateľ)Kronika ľudstva , Fortuna Print 1995 (IV vydanie) 4.) R.Gore: Nation. Geogr. 183:1,2-53,1993. 5.) B.A.Smith : Nation Geogr 185:1,12-41, 1994. 6.) K.F. Weaver: Nation Geogr 168: 5, 561-629, 1985 7.) Software Toolworks Multinedia Encyclopedia. 8.) R.Gore: Nation.Geogr.191?2,72-92, 1997. 9.) V.Morel: Nation.Geogr: 195:2,12-60, 1999. Zoznam doporučenej literatúry. - B. Russell : Tri eseje -Zošity humanistov č. 1 - B.Russell : Čím prispelo náboženstvo k vývoju civilizácie Zoš. hum. č.2 - M. Ruse Odpovede kreacionistom. Zoš.hum. č.2 - M.Morainová : Odpovede na niekoľko častých otázok Zoš.hum. č 6.
2hihi
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (10:19)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  autor tohto clanku je decko....

nechape ani zaklady..

PS Albert Einstein zistil, ze najblizsia ceste medzi dvoma bodmi vo vesmire je OBLUK!!

autor citaj dobre...OBLUK.. a teraz zapoj svoj detsky rozumcek, a svoju primitivnu logiku a vysvetli nam to..

tomu einstainovi muselo nacisto drbat v tej hlave sedivej..

VED JA VIEM, (AUTOR) ZE KED IDEM DO OBCHODU PO PIVO TAK NEJDEM HADAM DOKOLA POPRI DRUZSTVE, ALE IDEM ROVNO ,,NIE??

NACO POJDEM DOKOLA.. CO MI PERE V KOTRBE?? TOMU EINSTEJNOVI DOBRE VYHRAVALO V GEBULI, NIE MILY AUTOR??

SI BLBEC..


Madness   |   ip:178.40.98   |   2011-01-24  (11:08)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Aspoň keby tieto dlhééééé články upravili do určitého kontextu. Všetko nabúchané do jedného odseku.
Naozaj sa to tu pretrhlo info. o Biblii. No tí čo sem píšu tieto dlhočizné články asi nechápu, že každý veriaci, kt. čítal Bibliu a stále verí, že sa všetko stalo ako je tam napísané je hlboko veriaci a nikto mu to nevyvráti, pretože ak človek aspoň trochu uvažuje (môžte mi kľudne nadávať), musí mu byť jasné, že celý svet nemôže vzniknúť z 2 ľudí, celá živočíšna ríša sa nezmestí do archy: http://www.mojevideo.sk/video/a443/noemova_archa.html - a ak by ich Noe chytal :) . Po potope, znova nemôžu 4 pári ľudí zaľudniť svet. To sú proste nevyvrátiteľné fakty, (sexuálne zákony neoklameš).DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-24  (11:14)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Madness, kde sa môžem dočítať o sexuálnych zákonoch? Ďakujem za info.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (12:20)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Toto si predstavujem ,ze by sa mohlo ucit na hodinach nabozenstva, suvislosti a fakty. Toto by mali vediet decka, ze pupok sveta nie je mytus vytvoreny v hlavach ludi polobarbarskeho zidovskeho kmena niekde na blizkom vychode. Ze v casoch tzv. udalosti, ktore maju pre krestanstvo nejaky vyznam, tu existovali starsie a kulturnejsie civilizacie s inymi bohmi, inymi mytmi, ale napriek tomu velmi podobnymi.


Madness   |   ip:178.40.98   |   2011-01-24  (12:27)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  DrHujer
Dajte do googlu a vyhodí vám pár takých :)
Mal som sa lepšie vyjadriť. Napísal som to ako pojem, do kt. som zahrnul aspekty toho, že nie je možné z pár jedincov a zvierat vytvoriť národy a stáda. Upozorňoval som na incest (riziká mutácie) a tehotenstvo (viem, že to nepatrí priamo do zákonov ako takých, ale je tu niekoľko mesačná gravidita, kt. sa nedá posunúť (okrem komplikácií) čo som myslel ako nepísaný zákon).

DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-24  (12:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Madness, už. Mrkol som dačo, myslel som, že sú to tie , vzťahujúce sa na genetiku a spol ohladne množenia a evolúcie. Ale napravil som sa:-) a už viem o čo ide a čo ste mysleli. Ale i tak ďakujem.


adam   |   ip:78.98.204   |   2011-01-24  (17:05)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  joplins
zem je guľatá a keď ideš rovno na to pivo aj tak ideš po oblúku, ak tam samozrejme nemáš kopčeky a údolia.


alfo   |   ip:195.146.1   |   2011-01-25  (08:48)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  preco neokopirovat celu knihu?


Jim   |   ip:95.102.80   |   2011-01-25  (16:33)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Trochu dlhe... Ale podla mna celkom dobre... Veriaci autorovi budu nadavat a povazovat ho za hlupaka. Ale myslim si, ze je konecne cas drahy veriaci aby sa Vas niekto na rovinu opytal:

Naozaj verite tym rozpravockam? Ked bibliu cita normalny racionalne uvazujuci clovek ktory pozna aspon zaklady vyvoja zeme a vesmiru NEMOZE tomu verit dokonca, podla mna, by mal dospiet k nazoru ze to je proste fantastika... nie realtia.

A najviac sa mi pacia vyjadrenia papeza - my sa nebranime existenice mimozemstanov... my nevyvraciame big bang.. NE hlavne ze sme vsedci z jedneho paru a z hliny...


JanaKatarina   |   ip:91.127.17   |   2011-01-25  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, mrkni na toto

http://media.bloguje.cz/474277-veda-nabozenstvi-a-vira.php


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-25  (19:33)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vdaka, za pripomenutie, je to uz davno, co som to videl, krasa v podani fanatizmu. Mne najviac aj tak imponuje debata 5-6 ludi hrdiacich sa, ze citali a citaju cely zivot bibliu, vsetci su oddusevneni veriaci, vsetci veria v boha, len ani jeden nema rovnaky nazor na tu vieru. Kazdy si ju vyklada po svojom, jeden je fanaticky navstevnik kostola, druhy za reinkarnaciu, treti je jehovista, stvrty reinkarnaciu na rovnakom zaklade ako ju druhy uznava, popiera, piaty ma v tom chaos atd. A to vsetci veria v toho isteho boha, citaju tu istu knihu. potom sa nemozme cudovat, ze vzniklo z toho galimatiasu tisice siekt, vzajomne sa 2000 rokov vrazdiaci, ale na perach uzasny usmev a slova plne lasky a dobra. Hnus a odpor z takejto formy viery.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-26  (05:27)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Každému je jasné, že nikto z normálnych ľudí nebude čítať takýto článok v takejto odpudzujúcej úprave. Vlastne to bol aj cieľ toho, kto tento článok vkladal a aj admina, ktorý sa s ním stotožnil. Preto ostatné je len mlátenie prázdnej slamy a to je predsa podstatné na doležitom.sk.Mors   |   ip:91.127.16   |   2011-01-26  (16:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  znova :
Nepotrebujem Bibliu, Korán, náboženstvá, zákony ani pravidlá na to aby som vedel ako mám žiť ak chcem byť v súlade s niečím vyšším, čo je v mojom prípade sama Matka Zem, z ktorej sme najpravdepodobnejšie všetci vzišli.
Jediné CELOSVETOVÉ štátne zriadenie, ktoré by mohlo reálne fungovať, je ANARCHIA, avšak jedine za predpokladu, že ľudia by boli inteligentná rasa... Potom sa nedivte keď vás/nás tu sledujú nejakí NWO-pičáci dlhé storočia, oni veľmi dobre vedia prečo sami seba volajú elita. Ak vznikne globálna vláda, bude zlá, ale o niekoľko generácií, možno len o 2, možno ani nie, nikto nebude chcieť/môcť vedieť ako to bolo, pretože odporcov (inteligentých ľudí) proste vyradia z obehu samotné ovečky!


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-26  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mors...

a znova..hovorim ti, nebud si taky isty ,ze si voci tomu imunny...uvidis co na teba usiju.. aby si este neslintal , taku navnadu ti hodia...

este aby si nestal v strede zastupcov a podporovatelov NWO a ani si to neuvedomis, lebo si budes mysliet, ze NWO sa podarilo zrusit...

davaj bacha...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-01-26  (18:55)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  jeden priklad pre tohto chytraka co vie pisat clanky, ale rozmyslat nevie ani kus.. a pre vsetkych co mu fandia.. n azaciatku je vysmech ako mohla byt zaludnena zem z jedneho ludskeho paru..

pocitajme spolu..

S funkciou f:y= 2x súvisí známy dávny príbeh o šachu. Keď objaviteľ šachu predviedol hru panovníkovi, ten bol ňou nadšený a preto sa mu chcel štedro odmeniť. Vynálezca požiadal za prvé políčko šachovnice
1 zrnko pšenice, za druhé políčko 2 zrnká, za tretie 4 zrnká, za štvrté 8 zrniek, ... t. j. za každé ďalšie políčko vždy dvojnásobný počet zŕn ako za predchádzajúce políčko. Panovník sa urazil, že od neho žiada len takú malú odmenu a nahnevaný prikázal, aby mu odmenu hneď vyplatili. Ukázalo sa ale, že v celej krajine niet
toľko zŕn pšenice - ich počet je vyjadrený 20- ciferným číslom a predstavuje niekoľko tisícročnú celosvetovú úrodu. Dĺžka ťavej karavány s takýmto nákladom by bola 11,5 miliardy km čo je 50-násobok vzdialenosti Mars - Slnko.

dakujem.. pisatelovi clanku odporucam prebehnut si zaklady matematiky..


Mors   |   ip:91.127.16   |   2011-01-27  (13:56)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  joplins,
nehnevaj sa na mňa, ale podľa mňa je naivné(veľmi naivné)si myslieť, že všetci ľudia sú z Adama a Evy, prosím pozri sa na cigáňov, tí m*dajú medzi sebou a nie sú schopní adaptácie...sú ZDEGENEROVANÍ. Nie je to reálne možné, skôr by som už uveril, že sme z inej planéty donesený ufoncami... :/


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-27  (14:00)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mors obavam sa, ze prave oni su jedini potomkovia Adama a Evy v suvislosti tebou citovanou hlaskou o nich. A navyse jedini plnia bozi prikaz, ked jezis vystupoval na nebesia povedal ludom, nic nerobte, pokial nepridem.


Mors   |   ip:91.127.16   |   2011-01-27  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja nie som voči tomu imúnny, žijem predsa medzi ľudmi na planéte Zem. Je to len môj vlastný dištanc a skepticizmus... Keď zbadám, že systém už nemá nádej(v ktorú ešte mimochodom verím), proste zmiznem od civilizácie a nebudem sa tým viac zaoberať. A ešte chcem povedať, že nikdy nebudem zástanca globálnej vlády, pretože ľudia inteligentní vo všeobecnosti nikdy nebudú.
Určite to na tejto stránke už odznelo, no len slepý nevidí, že toto je Matrix.


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-01-27  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre autora..
neviem ci toto vobec cita, no ak hej. tak by som mu odporucil opravit clanok. lebo zabudol dodat,ze noe si mal do korabu navyrabat aj obrovske akvaria, a dat tam vsetky druhy ryb, lebo isla potopa a cela zem mala byt znicena..

takze tak.. no a tiez neviem ako sa mu podarilo "chytit" malatiu a rozne virusy(ako si pisal) a ulozit ich..

hm no to je isto blud..urcite...
LordX   |   ip:78.98.6.1   |   2011-01-27  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - to mas pravdu, take sladkovodne ryby by celosvetovu potopu neprezili. ;)


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-01-27  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lordX..no ved to.. ateraz si predstav, ze volakto si chyti hlinu, utlape z nej cloveka, vdychne mu zivot a ten clovek si napere brucho , sadne sa pocitac a pise ako je to mozne ,ze teke veci su popisane ked on to nedokaze..ako to vobec dokaze niekto napisat, ked on chyti hlinu a nic.... to co je....


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-27  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne nerpekaza dokonca ani predstava, ako to urobil. Ved vzdy sa sucho skonstatuje, stalo sa to. Len pre absurdnost takehoto pocinania nemam pochopenie, ked uz teda chcel potrestat ludi, mohol to vo svojej vsemohucnosti zariadit inak. To pracne nakladanie do tej lodicky nema chybu. A navyse ak smahom ruky dokazal stvorit nieco take komplexne ako vesmir, Zem, aj so vsetkou faunou a florou, mohol to urobit aj druhy krat. Ak nemohol, potom tu nieco nesedi.


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-01-27  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..moj geometricky priatel..

je to inak..Boh nikoho netresta.. preco to je take tazke pochopit??

vsemozne sa snazi ludi zachranit.. vsetkymi sposobmi , to naj co mal obetoval..

problem je to ,ze absolutne ludi respektuje a kedze im dal slobodnu volu, tak respektuje aj tu..

moze robit len to co mu ludia dovolia.. co je na tom nepochopitelne.???


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-01-27  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
neviem ako to bolo s potopu, nemám informácie, ale od istého času si myslím, či tá potopa nebola nejaká ekologická katasrofa. Nemusel to byť trest, ale prirodzený dôsledok niečoho o čom mi nemáme všetky informácie. Nemám na to žiadne dôkazy, preto možno škoda o tom diskutovať, ale z toho čo sa v biblii píše tak celý system planéty mal určité odlišnosti v porovnaní z dnešnými pomermi. Nebolo striedanie ročných období, nebol ani dážď, pritom nejaká voda bola nad oblohou, na zemi bolo iné usporiadanie a pomer medzi pevninou a vodou. Ľudia mohli byť kľudne premnožený pretože, sa dožívali vysokeho veku a je pravdepodobné, že dosiahli môžno vyšší stupeň vyspelosti ako my a to z dvoch dôvodov. Prvý je, že ľudstvo v priebehu tisícročí degenerovlo, (Adam bol intelektuálne ďaleko pred nami, rovnako po telesnej stránke aj ohľadom veľkosti, aj ohľadom výkonu sme ďaleko pozadu. Druhý dôvod je, že mohli svoje myslenie a poznávanie rozvýjať viac rokov ako my. Ber to čisto ako moj pohľad, viem že s tým asi ťažko budeš súhlasiť. Nepochybne Boh mohol urobiť všetko ešte raz a bez chýb. Mohol už pri prvej myšlienke Lucifera, ktorá nasledovala k zlému, urobiť niečo v jeho hlave a spraviť s neho poslušnú bábku. Alebo ho mohol zničiť a vytvoriť presne rovnakého, nikto by si nič nevšimol. Zdá sa ale, že Bohu nesmierne záleží na jednotlivcovi a jeho slobodnej vôli a taktiež na Jeho vnútornej integrite. On nad takými možnosťami aké som dal zrejme, ani neuvažoval.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-28  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP, to je vsetko pekne ,co si napisal, ale v ktorom obdobi sa to mohlo asi tak odohrat ten tvoj popis udalosti? To mas pravdu, ze Zem prechadzala roznymi etapami vyvoja, ze sa nestriedali rocne obdobia, ze poly neboli pokryte ladovcami.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-28  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
presný rok Ti neviem povedať, ale z môjho pohľadu len pár tisícročí pred nami. O tomto sa je tiež ťažko doprávať lebo nemusíme mať všetky infomácie, alebo nemusíme vyhodnocovať správne tie ktoré máme. Preto ja beriem z rezervou aj to čo niektorý vedci tvrdia, pretože iný tvrdia niečo úplne iné.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-28  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z tvojho nicim nepodlozeneho predpokladu mozno pred par tisic rokmi. No a vidis, v tom je pes zakopany, lebo zijeme v obdobi , kedy rocne obdobia sa striedaju uz miliony rokov. Tebou popisovana udalost sa mohla odohrat najskor 3 miliony rokov dozadu, kedy zem nebola pokryta ladom, nestriedali sa rocna obdobia a navyse podmienky neboli vhodne na celosvetovo obyvane pre ludstvo. Prave nastupom doby ladovej sa stalo to, co je dolozitelne ,ze clovek sa zacal postupne z Afriky rozliezat po celom svete. Ale to sa celkom zasa nezhoduje s bibliou, lebo ta sa drzi rokov max. 6000 rokov dozadu.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-28  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
ale tie miliony rokov sa tiež nedajú dokázať, je to len predpoklad vedcov ktorý je vydávaný za reálny fakt, to je to o čom píše že nemusíme mať všetky informácie, alebo ich nemusíme vykladať správne. Sú vedci ktorí majú iní názor a nebolo by to prvýkrát v dejinách kedy by väčšina nemusela mať pravdu. A nie je to pravda ani z tým ničím nepodloženým predpokladom. Tí vedci ktorí majú iní názor tiež z niečoho vychádzajú a majú iné predpoklady. My tu žijeme príliš krátko na to aby sme mohli s istotou tvrdiť čo bolo kedy. Málokto živý na tejto planéte má viac ako sto rokov, ťažko hovoriť s istotou o veciach ktoré boli pred tisícročiami.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-28  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Omyl Ip, prave toto sa dokazat da, vedci sa v tom nemylia, potvrduju to sedimenty, potvrdzuju to dalsie dokazy , lahko dolozitelne. To, co sa dokazat neda, je vyklad z biblie. Lebo to nesedi ani vekovo, nesedi to z pohladu sedimentov, nesedi to z pohladu nalezov. Ja viem ,je tazke uverit vedcom, co sa tyka dopadu na ucenie z biblie, ale nezainteresovany badatel, nepozera na vyskum z pohladu ,aby to sedelo podla biblie. da sa predsa dokazat vek vesmiru, vek zeme, postupne formovanie zivocichov z jednoduchych na zlozitejsie. To, co dokazat nevieme, je geneza vyvoja podla biblie.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-28  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lp, mýlite sa, veľa vecí sa dá dokázať, no to že bol Adam intelektuálne ďaleko pred nami, to sa dokázať pravdepodobne nedá. Presne opačne ako tvrdíte. Dôkazy poskytujú tvrdé vedy, no musíte o nich dačo vedieť, aby set vedeli čo i len "na oko" hodnotiť.

Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-28  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
ale to isté sa dá povedť o vedcoch ktorý sú atristi pretože odmietajú prijať existenciu Boha vidia to tak ako to chcú vidieť. Sú vedci ktorý tvrdia presný opak dám odkazy na prednášku vedca ktorý vyučoval evolúciu, dnes je kreacionista o veku zeme:
http://www.4shared.com/file/64173044/6b120ea7/Veith_-_St_planety_Zem_1.html
http://www.4shared.com/file/64173042/8271ab92/Veith_-_St_planety_Zem_2.html

Dr. Hujer
Môže nastať situácia že niekto berie určité dôkazy a keď sa na to človek hlbšie pozrie tak to nie su žiadne dôkazy?

Len tak by ma zaujímalo či existujú nejaký taký vedci ktorí boli presvedčený kreacionisti a stali sa evolucionistami. Pretože bývalích evolucionistov ktorý sú v súčastnosti kreacionistami je dosť. Ja viem nič to nedokazuje, len by ma zaujímalo či existuje aj opečná zmena názorov medzi vedcami, zdá sa mi to dosť nepravdepodobné.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-01-28  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano môže. Volá sa to hypotéza a teória. Hypotéza sa môže meniť keď sa človek na to hlbšie pozrie. Teória je pravdivý výrok. Veľmi zjednodušene.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-28  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, ja viem, pozerat sa na to ocami veriaceho, je dost tazko pochopit, ci nam vedci neklamu, lebo tym narusaju nase vnutorne presvedcenie. Ale veda je v tom dostatocne dolozitelna, ze dokazy su zalozene na empirizme, dodrziavani fyz. zakonov a v neposlednom rade na dokazoch, ktore nam tu zanechali dejiny. Naproti tomu dokazy kreacionizmu su len v tom, ze cituju slova z biblie a popieranim faktov evolucie a abiogenezy. Zamerali sa len na hladanie bielych skvrn, ktore este zostali uplne nepebadane, uplne nedolozene. Ale aj tie biele skvrny sa im zacinaju scvrkavat, preto postupne suhlasia s Velkym treskom, rozpinanim vesmiru, vekom Zeme, mikroevoluciou, casom tych bielych miest bude coraz menej. A co im potom ostane? Ak nevedia stat za ich hypotezou, ale len napadaju inych, je to len Pyrhovo vitazstvo, lebo vedci nestuduju pismo, studuju fosilie, dejiny Zeme, studuju vesmir, a preto aj ich vysledok badania nebude nikdy v sulade s bibliou, ale s dolozitelnymi faktami. A ktore fakty su dolozitelne v biblii?


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-01-28  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
Biblia nie je písana z pohľadu vedca je to skôr svedectvo o viere ľudí ktorí ju písali. Aj keby tam boli nejaké fakty tak ich nepríjmeš, lebo máš na to iný pohľad a jednoducho ich za fakty nepovažuješ. Hovoríš že dôkazi sú založené na empirizme, ale to nie je pravda, lebo nikto z nás pri tom nebol keď to začalo vznikať. Dôkazy sú založené na výklade určitých informácii ktoré nemusia byť pravdivé a úplné. Počúval som vedcov aj z jednej aj z druhej strany. Ja som zo strany evolucionistov nijaké presvedčivé dôkazy nepočul, len dosť odvážne tvrdenia, ktoré su považované za pravdivé a platné. Vypočul si si aspoň tú prednášku ak nebudeš reagovať na niečo konkrétne tak neviem či má zmysel diskutovať. Budú to len také všeobecné prehlásenia ktoré väčšina považuje za pravdivé, ale v konečnom dôsledku vôbec pravdivé nemusia byť. Veci vôbec nemusi tak byť ako sa nám javia. Sú vedci ktorí študujú fosílie, geologovia, genetici ktorý majú opačný názor a výsledky bádania považujú v súlade z bibliou.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-28  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mors, zvlášť na tvojich názoroch som sa pobavil a súhlasím s tebou, že príroda ti sama osebe nemohla dať rozum lebo sama ho nemá.Ten má len jej Tvorca. A hoci ty ho neuznávaš, také inštitúcie ako UNESCO uznávajú, že pochádzame z jednej ľudskej dvojice, predo dokonca aj cigáni sú tvoji bratia. Pre mňa osobne je Biblia sprievodcom ľudských dejín, podľa ktorej môžeme zistiť kde sa v prúde času nachádzame v uskutočňovani Božieho predsavzatia. Podľa chaosu, ktorý vidime okolo seba, to vyzerá ako pred vystupovaním na poslednej zástavke pre tých, ktorí sa ďalej nechystajú. Tebe podobní i vystupujú proti Bohu a veriaci vedia, že svet bude pokračovať ďalej, ale pod Božou vládou a v rajských podmienkach. Tie ale väčšine nevyhovujú, lebo by sa museli zmeniť. A je to pre nich príliš nepravdepodobné, než aby sa o to usilovali. Zdá sa im to ako sen. Je to rozumné? Nebolo by rozumnejšie presvedčiť sa z Biblie či nie je rozumnejšie uveriť Bohu a žiť?
Pre nás veriacich je Biblia knihou kníh preto, pretože podáva zrozumiteľné fakty o stvorení, vysvetľuje kde sa vzalo zlo, úpadok človeka do chorôb a smrti. Obsahuje pravdivú rodovú líniu od prvého Adama k poslednému Adamovi, ktorí obaja boli Boží synovia. Vernosť posledného umožňuje nám veriacim získať právny nárok pre večný život v raji následkom viery vo vykúpenie ľudstva. Ďalej obsahuje pravdivú históriu Izraela, ktorá nezastiera ich neveru a zavrhnutie. Predpovedá vzostup a pád siedmych veľmocí, Egypta, Asýrie, Babylona, Medoperzie, Grécka, Rímskej ríše a Angloamerickej svetovej veľmoci, ktorú nahradí na jednu hodinu NWO s OSN ako posledným podvodom na ľuďoch brániacim im prijať vládu Božieho kráľovstva. Ďalej sú tu rady do života, ktorými keď sa ľudia riadia , ich výsledkom je šťastný a dôstojný život, založený na vynikajúcich vzťahoch medzi ľuďmi i s Bohom. Čo by ste ešte chceli viac?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-28  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, ale uz som unaveny z prednasok kreacionistickych, ak sa da povedat ,ze vedcov. kedysi som ich s oblubou pozeral, dokonca som bol skepticky rovnako ako oni. Ale dalsim studimo, vyhladavabim aj v odbornej literature, som dospel k zaveru, ze vsetci su len replikou Dannikena. Behe a jeho nasledovnici nemaju ziadne ooborne znalosti a napriek tomu busia do biologie, paleontologie, archeologie. Vsetky tieto prednasky sa daju zhrnut do par bodov. popieraju evoluciu, ale nevedia prist s nicim inym, popieraju vek vesmiru, zeme, ale nemaju dokazy proti tomu tvrdeniu, a na koniec ich oblubene, porusenie termodynamckeho zakona. A takto sa vacsinou tie ich prednasky odvijaju. Ak sa v tomto pripade mylim, mozes ma opravit.


Mors   |   ip:91.127.16   |   2011-01-28  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista, ty si zase pobavil mňa...
1) Rozum prijíma informácie = učí sa! Tak ako naučíš psa na povely, tak ako sa on sám naučí loviť v prírode aby prežil, tak sa neandertálec naučil spracovávať informácie aby mohol napredovať. A ja sa necítim na úrovni psa, takže rozum mám od prírody...
2) Príliš nekriticky hľadíš na skupiny ako UNESCO a zrejme papkáš všetko, čo povedia.
3) Chaos je tu pretože existujú (prepáč) ľudia ako ty, ktorí nechcú prijímať informácie! To znamená učiť sa.
4) Veriaci vždy vedeli, čo príde, čo ich čaká, čo bude so svetom a s nimi...ale skadiaľ to mali? Z nikdy ničím nepodloženej knihy? Bibliu som prečítal, nedala mi do života nič, čoby som predtým nevedel. Čo sa týka žitia spravodlivého života.
5) Rajské podmienky si dokážeme vytvoriť SAMI, ale nie s ľudmi (prepáč) ako si TY, pretože si ALIBI(BL)ISTA a nevieš dať zodpovednosť zodpovedným. Tú im zrejme dá podľa teba (tvoj) boh.
6) Ani na hodinách dejepisu už neučia FAKTY...
7) Zlo bolo je a bude, pokiaľ nebudú všetci do jedného niesť zodpovednosť a ľudstvo nebude vychovávané k zodpovednosti a nie k poslušnosti! Čo sa krásne darí tými vašími náboženstvami.
8) Pravdivú(???) rodovú líniu??? WTF?
9) Ja mám štastný život aj bez tých kvázy rád z Biblie, a nepotrebujem boha na to, aby som vedel rozlíšiť čo je zlé a čo nie! Zlé je nevychovávať inteligentne a s citom a nie nebyť KRESŤANOM!!!

Všetky náboženstvá sú rovnaké, ako aj sám povedal J.(F.)K., že on povedie "svoje ovečky". A vy ovce ste.


Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-01-28  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
Toto naozaj z Dennikenom nemá nič spoločné. On nebol nikdy pre mňa dôveryhodný autor. Behe je biochemik, niečo hádam vie a sám si povedal že býčik je zázrak prírody.
V tejto prednáške autor dáva pohľady ako sa na niektoré veci díva veda a dáva rozumné argumenty podložené faktami.
V prvej časti napríklad provnáva Uniformizmus ktorý zastáva veda s katastrofickým modelom.
Niečo hovorí aj o Big bengu, popisuje jeho etapy ako ich vnímajú vedci. Ale hovorí napríklad aj o tom že vedci navzájom súperia z rôznymi teoriami okolo Big Bengu ktorých je asi 50. Dokonca hovorí že vedúci vedci sú si neistý o budúcnosti teorie veľkého tresku. V súčastnosti je to pre nich ale jediná teoria a držia sa jej, kedykoľvek nájdu niečo čo ju podporý tak toho sa chytajú, ale o problémoch sa nehovorý.
Problematická je napr. aj zbytková radiacia ktorá je tak malá, že neexistujú prístroje ktoré by ju mohli zmerať, potom sa robia simulácie na počítačoch
Hlavná časť prednášky sa venuje geologickým vrstvám a problémom s tým súvisiacim.
Zaoberá sa na začiatku aj potopou a kde sa vzala všetká tá voda.
Hovorý napríklad o koraloch, rychlosti ich vzniku.
Čo sa týka tych geologických vrstiev problém je, že nikde na svete sa nevyskytuje miesto kde sa nachádzajú všetky vrstvy. On sa zaoberá Gran kaňonom tam chýba niekoľko vrstiev. Spomínal tam asi štyri vrstvi ktoré chýbajú. Sú to vrstvy ktoré predtavujú obdobie od 12 000 000 rokov po 100 000 000 rokov. Vedci vysvetľujú to chýbanie tak že pôvodne tam boli ale boli zničené eróziou. Problém, ale je že prechod medzi vrstavmi tvorý rovina, pričom vrchná vrstva na povrchu rovná nie je.
Ďalší problém v súvislosti z eróziou ktorý dáva je že rýchlosť erózie sa pohybuje od 6 cm na púšti po 1,9 m vo vysokých horách za 1000 rokov. Problém je že každých 10 000 000 rokov by mal kontinent už pri najmenšej rýchlosti erózie zmiznúť vedci povedia že horotvornými procesmi je to vytlačené spať napriek tomu tam ale tie vrstvy sú. Vrstvy nemusia byť časovým záznamom, ale svedectvom o katastrofe. V chýbajúcich vrstvách nemusí byť problém chýbajúci čas, ale chýbajúci materiál.
Ďalej tam hovorý o množstve zaujímavostí v geologickom stlpci. Napríklad o mieste kde sa dve vrstvy medzi ktorými malo byť obdobie tuším okolo 1O 000 000 rokov vzájomne prekrývajú. Hovoril keď to ukazoval na geologických inštitutoch tak to bol pre nich nočná mora.joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-28  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mors.. moralny zakon co je v teba a kazdom cloveku,je zahadny...neprisvojuj si jeho existenciu a fungovanie v tebe ako tvoju zasluhu...!!

to ,ze vies co je dobre a zle este neznamena, ze nie je Boh co ti toto svedomie dal do vienka ako kazdemu cloveku..

pre stromy nevidime les??

vsetko co mame , uzivame, vidime, vsetko okolo nas je take samozrejme,ze sa uz ani nepozastavime nad tym,ze to je nie az take samozrejme!!

mudry clovek sa pozastavi a pyta sa ,,odkial to je???

hlupy clovek , len stale bezi a vsetko berie ako uplnu samozrejmost.. ze sa nazere, vysere, a vsetko funguje bez jeho pricinenia,, on len zere a sere,, a nadava ,ze Boha niet..

co uz aj hlupaci musia byt na zemi ,, aby sme mali s cim porovnat mudrych..


JanaKatarina   |   ip:178.40.20   |   2011-01-29  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď sa hovorí o ľudskej hlúposti, každý človek myslí vždy len na tých druhých. SHAKESPEARE


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  janakatarina..mas pravdu, no pokial ten clovek sam seba vyvysuje nad ostatnych,,no ja hovorim o hluposti vseobecne a chapem aj to ,ze cim viac viem , tym som hlupejsi..

cim viac si uvedomujem to v akom tele zijem, ze vsetko sa okolo mna a vo mne deje bez mojho pricinenia, ze ja len jem a serem a vsetko ostatne funguje bezomna, to ukazuje cloveku rozumnemu o com to tu je..

a je jedno aku carovnu formulku tu napises alebo aky vyrok slavneho, aby sme sa citili ponizeni ,ze co to o nas ti mudri hovoria.. toto je pravvda a koniec..

kazdy kto si namysla,ze on je panom svojho zivota a tela, je obycajny nevzdelany somar..nic viac.

a co som napisal morsovi je urcite tak ,lebo takto zijeme vsetci ludia na planete a nikto to nemoze vyvratit. vsetci podliehame zakonom casu, zemskej pritazlivosti atd atd..iba jeme a sereme..ostatne funguje samo..

nase tela su dokonale stroje do ktorych sme boli ako ludia dosadeny zijeme v nich..kto si to neuvedomuje, nech ide dojit ovce..


mors   |   ip:91.127.16   |   2011-01-29  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejaký čas dozadu to tu malo úroveň, dnes je to samí moralista, psycholike agent, ateista či katolík...
Ste ortodoxní ako moja riť, lebo tá LEN serie.

Ja som prirodzený a ak mi ty Joplins chceš povedať, že prirodzené je veriť v niečo neoverené, ale konkrétne, tak určite nie som pod tebou...

Keď pochopíš prečo ty neveríš v môjho "boha", pochopíš prečo ja neverím v tvojho!


JanaKatarina   |   ip:178.40.20   |   2011-01-29  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trafena hus zagagala?
Niekto možno celý život len citujem "je a sere", ale ďalší používajú okrem toalety aj svoj mozog.biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mors, to sme sa pobavili vzájomne, lebo dialóg pokračuje:

1/Kto vytvoril rozum, najväčšie tajomstvo organizovanej hmoty vo vesmíre? Bol to ľudský vedec? Kto naučil psa poslúchať na povely? Príroda? Bol to človek. Vždy niekto vyšší, zodpovedá za nižšieho a nie naopak. Neandrtálec, pitekantropus, prekambrium, kambrium a iné pojmy boli vymyslené pre ľudí, ktorým bolo odňaté právo premýšľať. Tí ozaj nepotrebujú rozum. Veda to dokázala.

2/ UNESCO, MMF,FED,,WHO, BIS a iné mafie pod záštitou UNO, musia niekedy a z času načas to aj robia, zdvôvodniť svoju existenciu, niekedy aj takže povedia pravdu. Inak slúžia podvodom na zotročenie ľudstva. Iné vyššie autority nemáme, preto som si dovolil zacitovať najvyššiu autoritu kultúry ľudstva.Určite ich nepapkám.

3/ To čo sa deje pred našimi očami je riadený chaos a demolácia demokracie. V politike, ktorú riadia bankoví okultisti sa neudeje nič, o čom by nebolo predom rozhodnuté v ich "finančných politbyrách".

4/ To že si čítal Bibliu a nič ti nedala nie je chyba Biblie. Každý má Boží zákon napísaný v svojich srdciach. Alebo si myslíš, že Boh je taký fušer, že by v nás každom nezanechal svoju stopu? Svedomie je toho prvým dôkazom. Nikto ho nezaprie. Aj norimberských zločincov súdili, pre prestúpenie vyšších zákonov a princípov ako sú ľudské.Vytvorili ich snáď fašisti, alebo komunisti? Určite nie! Vytvoril ich Boh. Myslíš si že dnes 65 rokov po vojne už žijeme v spravodlivejšom systéme?

5/ Nepochybujem o tom, že Raj si každý môže vytvoriť sám okolo svojho domu. Len si ho musí oplotiť, dať strážiť kamerami, sbskou, zámkami a inými stražnými systémami. Ďakujem za taký raj. Viem o lepšom. Kde sa každý bude riadiť kráľovským zákonom lásky a nebude tam treba policajtov, vojakov, lekárom, daňových poradcov a ani sa mi ďalej nechce vyratávať.

6/ To že na hodinách dejepisu neučia fakty ťa robí spokojným? Mńa nie. Z hľadiska mojej viery chápem, prečo sa minulosť stále mení, len budúcnosť je istá.

7/ Zlo bolo, je a nebude, lebo poslušnosť je prejav zodpovednosti pred autoritou, ktorej sa hovorí Boh. Chápem ťa, že pokiaľ žijeme len pod ľudským vedením, tak keď nevidím policajta, prestupujem zákon. Veriaci ale nechodí videním ale vierou.

8/ Pravdivá rodová línia rozbíja lož evolúcie a jej milióny trvajúci vývoj. Kultúrne dejiny ľudstva neoklameš.

9/ Šťastie je výsledkom toho ako žijeme. Preto ak žiješ podľa svojho svedomia verím ti, že si šťastný. Lenže s istotou kráčaš len na cintorín. To ťa predsa aspoň niekedy musí priviesť k iným myšlienkam, napríklad aký má tvoj život zmysel?

Všetky náboženstvá sú rovnako falošné okrem jedného. Lebo ak sú falošné, potom musí byť aj jedno pravdivé.

JFK si vážim, hoci bol kurevník, ale po Lincolnovi bol druhý, ktorý bol rozhodnutý zrušiť FED. Oboch to stálo život.Asi chápeš proti akému spoločnému nepriateľovi všetci stojíme. Preto sa zamysli nad mojimi odpoveďami, aby si nebol ním tiež oklamaný.


Astar   |   ip:178.40.25   |   2011-01-30  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   A: Reprodukoval Ježiš tieto modely na vedomie, alebo boli potom použité evanjelistami?
P: Mám inú tézu: Evanjelia boli zostavené erudovanými kňazmi - Židmi a Egypťanmi v Serapisovom chráme v Sakkare (Egypt), sú slovo od slova prekladmi egyptských textov. To všetko porozprávam vo svojej knihe...

Logari Pužol - teológ, znalec biblických a egyptských textov
Mio   |   ip:178.40.22   |   2011-01-30  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor tohto článku robí základnú chybu v tom, že biblia nieje prirodopisná kniha a ani sa takto nemôže vykladať. Bol by som zvedavý ako by ste vysvetlili ľudom vznik sveta za mojžišovích čias napr. vermír vznikol zo supertažkej a supermalej gule.....oni sa vlastne ani nesnažili opísať vznik sveta, ale prečo svet vznikol, prečo sú ľudia taký úbohý a hriešny.....odporúčam knihu Kauza Kristus....


Brambor   |   ip:64.121.12   |   2011-01-30  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu je ukazkovy priklad ako vyzera biblicka nesmrtelnost v praxi
http://www.youtube.com/watch?v=WLKk00OYKhU&;feature=related


Jan   |   ip:78.102.17   |   2011-01-31  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravím vespolek, jestli chcete můžete navštívit mé nové stránky, třeba vás něco zaujme, nebo se dozvíte něco, co ještě nevíte, každopádně můžete zanechat i vzkaz. děkuji. www.prokrestany.webnode.cz


ofkaProfka   |   ip:85.248.5.   |   2011-02-04  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm ked si tak vezmete ako taky nabozensky ludia mozu odsuhlasit incest...ale ja viem lebo im to problem nerobi ani pedofilia na ich "svatych miestach" ...pekne vam odmalicka vymyvaju mozgy a vy budete vymyvat tie dalsie..."bohuzial" je mi z vas zle...


najka   |   ip:213.151.2   |   2011-02-10  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ak bude 40 dní pršať,naprší mi možno za sud vody a ak bude pršať hoci aj 4 roky,nezaleje údolia a najvyššie vrchy,...a odkiaľ sa bude tá voda neustále brať?Práve preto,že Božie zákony sú prírodné zároveň ,neverím biblii lebo miesto učenia podáva správy,ktoré degradujú Boha...výsledok-odklon ľudí od Vatikánu-a to je dobre.


vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.html


erikaalickaabavrtula . bowenuli61   |   ip:95.102.11   |   2014-12-11  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smutné pre nás bude, keď nakoniec prídeme na to, že celá biblia sa naozaj zakladá na pravde a mi ju len zle uchopujeme :)

My ateisti to máme ťažké..
p.s. Rafael, ozvi sa mi, keď budeš mať chuť podebatovať :)


erikaalickazabavrtula . xonesoce   |   ip:95.102.11   |   2014-12-11  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: biblista

JFK nebol druhý ale tretí :)

A v bode 7 nemáš pravdu, lebo zlo vždy bolo, je a aj bude - zákon zachovania energie - ale rada to s tebou prediskutujem :)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ring of power I. - CZ

Ring of power I. - CZ


Chemtrails protest na letišti

Krach dolára v Slovenskej televízii

Prasačia chrípka mediálne prekryla odhalenie ...

The Biggest Secret

Keď si ludia myslia, že revolúcie robia oni.

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2396 s