16. September 2019
    
ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE - Dolezite.sk

ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE


  2009-04-21  (08:40)  |  Zo sveta
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - ŽALOBA  NA  FARMACEUTICKÉ  KORPORACE

Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Úplný text v angličtině je k dispozici na internetu (viz odkaz dole).

Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob Koronární srdeční choroby Vysoký krevní tlak Selhání srdce Nepravidelný srdeční tep Rakovina AIDS a další infekční nemoci Ostatní nemoci Úmyslná expanze chorob Drogy snižující hladinu cholesterolu Chemoterapeutické drogy Aspirin Protizánětlivé léky Calcium antagonists Estrogen a další hormonální léky Trankvilizátory a antidepresiva Ostatní farmaceutické drogy Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků Tabletky proti bolení hlavy Antibiotika Dr. Rath v úvodním resumé píše:

Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli „obchodu s chorobami“, z válečných zločinů a dalších zločinů proti lidskosti.

Všechny tyto zločiny spadají pod jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. Obžalovaní vědí, že budou za tyto zločiny voláni k odpovědnosti, a proto spustili globální kampaň k podkopání autority ICC s cílem vyhnout se mezinárodnímu právu a pokračovat ve svých zločinech ke škodě všeho lidstva. Z tohoto důvodu musí být tato žaloba podaná ICC považována za krajně naléhavou.

Každá fyzická osoba a každá vláda je tímto vyzvána účastnit se na této žalobě s cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny. ÚVOD Kartel Obvinění přednesená v této žalobě souvisí s dvěma hlavními oblastmi zločinu: * genocidou a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchanými v souvislosti s farmaceutickým podnikáním s chorobami. * válečnými zločiny a agresí a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchaným v souvislosti s nedávnou válkou proti Iráku a mezinárodní eskalací s úmyslem vyvolat světovou válku.

Obě tyto oblasti zločinu spolu přímo souvisí a spojuje je jediný faktor: Byly spáchány jménem a v zájmu stejných korporačních investičních seskupení a jejich politických chráněnců. Před vyjmenováním důkazů a předvedením společných motivů obviněných je nezbytné provést krátké historické zhodnocení. Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, a proto výnosnými syntetickými léky.

Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stojí investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku. Řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group. Ta na přelomu 19. na 20. století již kontrolovala více než 90% petrochemického obchodu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční seskupení aktivní v této oblasti se vytvořilo kolem této Rothschildovy finanční skupiny.

Kartel a druhá světová válka Po Rockefellerově Standard Oil (dnešní EXXON) byl v první polovině 20. století druhou největší farmaceutickou a petrochemickou společností korporační konglomerát IG Farben s ústředím v Německu. Tento korporační konglomerát byl jediným a nejdůležitějším faktorem růstu politické moci Hitlera a jejich společným cílem dobytí Evropy a světa. Ve skutečnosti byla druhá světová válka útočnou válkou plánovanou spuštěnou a vedenou od plánovacích stolů IG Farben. IG Farben byla mateřskou firmou IG Auschwitz, největšího průmyslového závodu tohoto chemického kartelu mimo hranice Německa.

Velká část majetku tohoto kartelu pocházela z práce, krve a utrpení otroků, včetně těch z koncentračního tábora Auschwitz. IG Farben podporovala a využívala bezohledných politických vládců Německa jako poslušných nástrojů v úsilí o ekonomickou nadvládu nad Evropou a zbytkem světa. IG Farben byla největším akcionářem Rockefellerovy Standard Oil a obráceně. Tehdy však plány IG Farben, stát se vůdčím farmaceutickým a petrochemickým konglomerátem na světě, ukončilo vítězství spojeneckých vojsk nad nacistickým Německem.

Od té doby se stal řídící finanční skupinou tohoto průmyslu Standard Oil a další farmaceuticko petrochemické korporace Rockefellerova konsorcia, a tak to zůstalo dodnes. Při Norimberském válečném soudu vedeném roku 1947 proti manažerům kartelu IG Farben bylo několik z nich shledáno vinnými a byli usvědčeni z provádění zločinů proti lidskosti, včetně masové vraždy, plenění a dalších zločinů. Norimberský válečný tribunál následně demontoval kartel IG Farben na dceřiné společnosti Hoechst, Bayer a BASF.

Dnes je každá z nich větší, než byla mateřská IG Farben. V současné době jsou vůdčími světovými exportéry farmaceutických produktů Spojené státy americké a Velká Británie. Od společností v těchto dvou zemích pochází dva ze tří dnes celosvětově obchodovaných léků. Základy farmaceutického podnikání Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány.

K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem – expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů. Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.

Na rozdíl od toho prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob. Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice.

Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového „obchodu s nemocemi“, čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů. Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního podnikání bylo vyloučení konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže.

Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu. Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho investičních obchodech. Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů „zdraví“ - ale toto očekávání neplní.

Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu, tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií. Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za strategicky navrženou kouřovou clonou „dobrodinců“ lidstva přetrval téměř století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny zemí světa jako rukojmí.

Demaskování farmaceutického „obchodu s nemocemi“ V uplynulých deseti letech jsem usiloval o demaskování organizovaných podvodů tohoto největšího investičního průmyslu na zemi. oukazoval jsem na to, že největší překážkou zlepšování zdraví lidí na naši planetě je samotný farmaceutický průmysl - a jeho povaha coby investičního průmyslu žijícího z rozšiřování spektra nemocí. Jako vědec jsem byl ve výhodě při pátrání po skutečných příčinách kardiovaskulárních chorob a dalších chronických onemocnění.

Společně s kolegy jsem byl nápomocen při dokumentování účinných, přirozených a nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému „obchodu s chorobami“. Objev přirozených molekul optimalizujících buněčný metabolismus umožní lidstvu předcházet a do značné míry eliminovat většinu nejběžnějších současných chorob, včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a mnoha jiných. Pozadí současné mezinárodní krize a útočné války proti Iráku Aktuálně ohrožují přežívání farmaceutického průmyslu, a tím i celé základny dlouhodobých investic průmyslu v hodnotě stovek trilionů dolarů, čtyři hlavní faktory:

1. Neřešitelné právní konflikty, následek laviny žalob a soudních procesů proti mnoha farmaceutickým korporacím volaných k odpovědnosti za produkt.

2. Neřešitelné vědecké konflikty kvůli průlomům v přirozených nepatentovatelných terapiích, které efektivně a do značné míry zcela vymýtí nemoci jako tržiště.

3. Neřešitelné etické konflikty, a z toho vyplývající ztráta důvěryhodnosti celého farmaceutického obchodu v důsledku toho, že jejich přemrštěné patentové poplatky většině lidí limitují přístup k léčivům, což s sebou nese riziko předčasného úmrtí miliónů lidí.

4. Neřešitelné korporační konflikty. Demaskování modelu farmaceutického podnikání jako organizovaného podvodu. Pharma-kartel po desítiletí vyvíjel maximální úsilí při ochraně svého globálního podnikání s patentovanými drogami a zákazech rozšiřování konkurenčních nepatentovatelných léčebných alternativ.

Tyto snaha na mezinárodní úrovni vedla k proniknutí do Evropského parlamentu a zneužívání Světové zdravotnické organizace a dalších institucí Spojených národů. Nyní, poté když byl největší investiční průmysl na Zemi odhalen jako organizovaný podvod - obtížený desetitisíci záručních soudních procesů – získalo na neodkladnosti bezprostřední prosazení globálních zákonů na ochranu tohoto průmyslu k zakrytí těchto zločinů a zajištění trvalé kontroly nad investičním „obchodem s chorobami“ a tím i celosvětově nad lidským zdravím.

Tyto dalekosáhlé ochranářské zákony ve prospěch organizovaného podvodu předpokládají okleštění občanských práv a další drastická opatření, jenž nemohla být realizována v době míru. Zavedení těchto opatření vyžaduje vystupňování mezinárodní krize, série vojenských konfliktů, vědomě připouštějících možnost použití zbraní hromadného ničení, a spuštění světové války. Jen tehdy může nastat globální psychologická situace, která by připustila okleštění občanských práv, přechod k stannému právu a všeobecnou implementaci ochranářských zákonů, umožňujících obviněným pokračovat v „obchodě s chorobami“ a dalších zločinech.

Za této situace se farmaceutický průmysl stal největším přispěvatelem k volbám George W. Bushe, aby mohl uplatnit přímý vliv na nejmocnější vojensko-politické centrum světa. Bushovým zvolením získala Rockefellerova investiční skupina přímý přístup do Bílého domu, Pentagonu a tím i k politickým rozhodnutím. Stejné ovlivňování uplatnila Rothschildova skupina v případě Blairovy vlády ve Velké Británii.

Není tedy žádným překvapením, že právě dva největší exportéři farmaceutických produktů, Spojené státy americké a Velká Británie, stojí v čele současné mezinárodní krize a podněcovali k válce proti Iráku. Údajná nezbytnost této války byla občanům v Americe, Velké Británii a světa prezentována pod falešnou záminkou globálního boje proti „terorismu“, eliminace „ničemných vlád“ a křížového tažení proti šíření zbraní hromadného ničení.

Tytéž korporační zájmové skupiny a jejich stejní političtí chráněnci, odpovědní za miliony úmrtí v důsledku trvajícího podnikání s nemocemi, jsou odpovědné nejen za hrozbu zbytečné smrti desetitisíců nevinných lidí v Iráku a za smrt mladých vojáků z Ameriky, Velké Británie a dalších zemí. Mají na svědomí spuštění a vedení útočné války proti Iráku bez jakéhokoli mezinárodního mandátu. Mají na svědomí zotročování, loupení a další zločiny v současné době prováděné v okupovaném Iráku. Jestliže tyto zájmové skupiny a jejich političtí chráněnci nebudou za tyto zločiny ihned povoláni k odpovědnosti, pravděpodobně budou pokračovat v eskalaci mezinárodní krize se skutečným rizikem války se zbraněmi hromadného ničení.

V této kritické a dějinné situaci přináším tyto zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese a genocidy do péče prokurátora Mezinárodního trestního soudu s naléhavou výzvou, aby začal neodkladně jednat, abychom zabránili dalším zločinům a skutečné katastrofě ve formě světové války. Vyzýváme veškeré fyzické osoby, vlády, společnosti či instituce kdekoli na světě, jenž trpí těmito zločiny či touží po jejich ukončení, aby se připojily k této žalobě. Obvinění z trestných činů Obvinění v této žalobě se vztahují na zločiny ve dvou hlavních oblastech:

* Zločiny spáchané v rámci farmaceutického „obchodu s chorobami“ včetně zločinu genocidy a dalších zločinů proti lidskosti. * Zločiny související s válkou proti Iráku v roce 2003 a stupňováním mezinárodního napětí k světové válce, včetně zločinů války a agrese stejně jako ostatními zločiny proti lidskosti. Tyto dvě oblasti trestného činu jsou přímo propojené protože byly spáchány v jménu a zájmu stejných korporačních investiční skupin a jejich politických ochránců.

Žalovaní jsou obviněni z nejvážnějších zločinů spáchaných proti celému lidstvu a jsou proto podřízeni principům mezinárodního trestního řízení. Historický precedens Norimberský válečný tribunál proti exekutivě farmaceuticko-petrochemického kartelu IG Farben Před více než půlstoletím vedl Norimberský válečný tribunál proces proti exekutivě společnosti IG Farben, největšího farmaceuticko-petrochemického kartelu předválečné Evropy.

Norimberský tribunál pohnal před soud ty, kteří se zasloužili o druhou světovou válku, nastavil tak precedens pro mezinárodní stíhání válečných zločinů a zřídil v Haagu Mezinárodní soudní dvůr. Většina lidí dnes už neví, že Norimberský válečný tribunál neodsoudil jen politické a vojenské vůdce, ale také členy exekutivy společností, které dostaly k moci Hitlera. Před tímto válečným tribunálem stanulo 24 obviněných vysokých úředníků a manažerů IG Farben.

Hlavní prokurátor Telford Taylor z USA v úvodní řeči konstatoval: „Žaloba obvinuje tyto muže z plné odpovědnosti za to, že na lidstvo uvalili tu nejpustošivější katastrofickou válku v celé jeho historii. Obviňuje je z masového zotročování, plenění a vraždění. Jsou to hrozná obvinění.“ Výňatek z první důkazní části žaloby

1. Důkazy o genocidě a dalších zločinech proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým „obchodem s nemocemi“ Uvedené specifické důkazy prokazují, že obvinění jsou odpovědní za záměrné udržování a rozšiřování chorob s cílem vyvolat nové choroby a rozšiřují použití léčiv, kdysi registrovaných pro jedinou chorobu, na tolik dalších onemocnění, jak je jen možné. K dosažení těchto strategických cílů obvinění v globálním rozsahu navrhli, realizovali, řídili a organizovali podvodné obchodní schéma, jehož ekonomický dopad nemá obdoby v celé lidské historii.

1.1. Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob V následujícím specifickém důkazu ukazujeme, že obvinění vědomě udržují a rozšiřují současná nejběžnější onemocnění navzdory tomu, že by těmto chorobám mohlo být efektivně předcházeno a mohly by být z velké části vymýceny, což by zachránilo milióny životů.

1.1.1. Koronární srdeční choroby Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což se - podobně jako kurděje - projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin. Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují na ošetřování symptomů, jako například snížení hladiny cholesterolu v krvi. Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto úmyslných zločinů obviněných představuje více než 12 miliónů životů ročně.

1.1.2. Vysoký krevní tlak Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn kvůli nedostatku nepostradatelných živin v buňkách arteriálních hladkých svalů, vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. je K dispozici je velké množství klinických studií dokumentujících výhody použití nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku. Tyto napraví výchozí nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné normalizaci krevního tlaku, Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se opět záměrně zaměřují jen na ošetření symptomů. Například, beta-blokátory redukující počet srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem.

Tyto farmaceutické drogy záměrně obcházejí odstranění „křeči“ v cévních stěnách, která je základní příčinou vysokého krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění, mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, potenciálně vyvolávající velké množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích. Přímým důsledkem tohoto postupu obviněných zůstává po celém světě několik set miliónů nevyléčených pacientů s vysokým krevním tlakem a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

1.1.3. Selhání srdce Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, určitých vitamínů, minerálů, carnitinu, koenzymu Q10 a dalších bioenergetických nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za následek oslabení čerpací funkce srdce a hromadění vody v těle. Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen na symptomy. Diuretika prodávaná k zabránění selháním srdce vylučují nejen v těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny, minerály a další ve vodě rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce tudíž toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní očekávání pacientů se srdečními vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky.

Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy odplaví z těla podstatné živiny, čímž zhorší výchozí příčinu onemocnění. V přímém důsledku tohoto postupu obviněných zůstává celosvětově nevyléčeno a nakonec předčasně zemře přes sto miliónů pacientů se srdečními vadami.

1.1.4. Nepravidelný srdeční tep Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu (koenzym Q 10) a dalších nosičů bioenergie v miliónech elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení vytváření nebo přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že terapeutické použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a skýtá způsob jak obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce. V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu tyto skutečnosti vědomě ignoruje a místo toho se zaměřuje jen na symptomy.

Drogy prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný srdeční tep zhorší, způsobí srdeční zástavu a předčasné úmrtí pacientů. Před desetiletím spisovatel Thomas Moore v knize "Deadly Medicine" zdokumentoval případ, kdy jedna z nových tříd léků proti arytmii přivodila jen v USA větší počet úmrtí, než bylo US ztrát na životech ve vietnamské válce. Přímým důsledkem těchto postupů obviněných je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů pacientů se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

1.1.5. Rakovina Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že rovněž v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a obviněnými vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které epidemii rakoviny, jednoho z jejich nejlukrativnějších obchodů, umožnily pokračovat. Kvůli mimořádnému rozsahu a dopadu těchto zločinů, spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny, si je prezentujeme ve větších podrobnostech. Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem: za využití trávících enzymů - kolagenů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký fakt.

Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk, terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. na tento léčebný přístup reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální rakoviny a všech dalších forem nádorů. Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentovatelné, a proto docilují jen nízkých tržních marží. Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku mnohatriliónového dolarového trhu s farmaceutickými drogami. Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem „chemoterapie“ aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu.

Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě zakalkulována. Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky: rakovina v první řadě zůstane celosvětovou epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu trilióny dolarů. Za druhé, soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob. V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických léčiv - včetně infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd. - ještě lukrativnější než obchod se samotnými chemoterapeutiky. Obvinění tudíž aplikují organizovaný podvodný postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s jediným úmyslem: jde o jejich finanční obohacení.

1.1.6. AIDS a další infekční nemoci V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je aplikováno podobné, promyšlené podvodné schéma. Vědecké studie již 10 před lety ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru o více než 99%. Tento fakt obvinění dobře znají už přes deset let.

Obvinění prokazatelně záměrně ignorovali a obešli tento spolehlivý, nicméně nepatentovatelný, léčebný postup a vyvinuli proti AIDS patentované drogy s těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným licenčním poplatkům nedostupná velké většině lidí na této planetě. Obvinění jsou vinni ohrožením životů a zapříčiněním smrti stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe, Asii a všech ostatních regionech světa v důsledku jejich zločinného obchodního plánu. Obdobným způsobem bojkotují informaci, že jediným a nejdůležitějším opatřením zvyšujícím imunitu vůči infekčním onemocněním je optimální přísun vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších nepostradatelných živin. Vědecky podloženou skutečností je, že tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu zvyšují produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci. Systematickým zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický průmysl vědomě ohrozil životy stovek milionů lidí v těchto oblastech.

Všichni obvinění ví, že v těchto oblastech světa si sotva kdo může dovolit léčbu jejich farmaky a zemře. Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných alternativách, sloužících k prevenci a potírání infekčních onemocnění, vede nejen k zbytečnému úmrtí milionů lidí, ale také ke krachu ekonomik mnoha rozvojových zemí. Přímým důsledkem je další dramatické zhoršování již existující nerovnováhy nynější světové ekonomiky. Tyto země jsou vědomě hnány do konfliktu, v němž mohou jen prohrát.

1.1.7. Ostatní nemoci Zdravotním problémem stejně tak nepřestávají být i jiná, degenerativní, zánětlivá, infekční a mnoho jiných současných nejběžnějších onemocnění, protože je obvinění definovali a ochraňují jako tržiště svého zločinného „obchodu s nemocemi“.

1.2. DOKLADY O KRIMINÁLNÍCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH OBVINĚNÝCH

1.2.1 Úmyslná expanze chorob a vyvolávání nových onemocnění u pacientů za účelem rozšíření trhu s farmaceutickými drogami Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány níže uvedené skupiny léků. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím vědomě vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se projeví až po mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe. Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkou prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují rakovinu. Chemoterapeutické drogy k údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti - a dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační úspěch. Aspirin je hromadně prodáván pod falešnou záminkou prevence proti infarktům a mrtvicím, přičemž je známo, že dlouhodobé užívání tohoto léku je příčinou destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a mrtvičných záchvatů, včetně jiných onemocnění, jako žaludečních vředů a krvácení do žaludku. Protizánětlivé léky jsou užívány proti bolestem a zánětům, například při artritidě. Avšak mnohé z těchto léků ničí pojivovou tkáň, například v kloubech. Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše zhorší, než aby je léčily.

Calcium antagonists jsou hromadně prodávány pod falešnou záminkou léčení vysokého krevního tlaku a prevence infarktů, přičemž dlouhodobé užívání tyto léků je naopak známou příčinou růstu počtu infarktů, mrtvic a dalších onemocnění. Estrogen a další hormonální léky jsou masově prodávány pod falešnou záminkou prevence řídnutí kostí (osteroporézy) a předcházení srdečním vadám, i když je známo, že dlouhodobé užívání těchto přípravků u více než 30% žen, které je berou, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými těmito léky jsou na hormonech závislé rakoviny, jako například rakovina prsu a dělohy. Trankvilizátory a antidepresiva. Další mechanismus, jímž obvinění systematicky rozvíjejí své trhy, je úmyslné vyvolávání návyku za účelem zvýšení prodeje léků. Je známo, že mnoho uklidňujících prostředků a antidepresiv, včetně rozšířeného diazepamu („Valium“) vyvolává návyk a závislost. Za účelem další expanze globálního prodeje těchto drog je obvinění je dokonce propagují na celostránkových reklamách v běžně dostupných, neodborných časopisech. Ostatní farmaceutické drogy. Poté, co se patentovatelnost stala nutným předpokladem farmaceutického investičního obchodu obsahují typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, toxické pro lidské tělo. Pro téměř všechny léky platí stejný podvodný obchodní princip – vyvolají krátkodobé zmírnění příznaků, zatímco současně působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí základ trhu pro další nové léky.

1.3. Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků Obvinění při uskutečňování svých zločinů vědomě rozšiřují poptávku po svých současných farmaceutických drogách vymýšlením nových zdravotních stavů a podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly určeny k léčbě jiné nemoci. Jako hlavní důkaz uvádíme dva následující význačné příklady: Tabletky proti bolení hlavy údajně bránící onemocněním srdce.

Aspirin, původně vyvinutý jako prášek proti bolení hlavy a úlevě při bolestech obecně, je nyní obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému užívání dokonce i zdravým jedincům pod záminkou prevence a ošetření onemocnění srdce a dalších těžkých zdravotních stavů. Antibiotika údajně potírající koronární onemocnění srdce. Za účelem rozšířit globální prodej svých antibiotik obvinění vytvořili a celosvětově rozšířili takzvanou „bakteriální teorii“ infarktu.

Bez jakéhokoliv klinického důkazu naznačujícího, že chlamydia či jiné bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a infarkty, obvinění zločinně propagují všeobecné užívání antibiotik i zdravými jedinci pod falešnou záminkou prevence infarktu. Toto je jen několik příkladů praktik sloužících obviněným k soustavnému rozšiřování prodeje jejich léků a vyvolání dalších onemocnění. Toto marketingové schéma není výjimkou, ale pravidlem. Seznam zločinů spáchaných v této souvislosti bude novelizován a doplněn během dalšího vyšetřování.

1.4. Zločiny spojené se systematickou infiltrací různých částí společnosti za účelem snadnějšího provádění shora uvedených a dalších zločinů Obvinění systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a zdravotnictví většiny zemí světa za účelem vytvoření finanční a jiných závislostí, aby mohli vést svůj „obchod s chorobami“ a dopouštět se dalších zločinů. Lékařský výzkum neprobíhá primárně proto, aby byly objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat choroby s největším potenciálním trhem, na němž výrobci léků mohou vytvořit co nejvyšší zisky.

V uplynulých desetiletích obvinění v rámci své strategie z programů výuky na lékařských fakultách systematicky vyloučili poznatky o efektivních, avšak nepatentovatelných přirozených terapiích. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického „obchodu s chorobami“.

Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako „vědecká“ a dokonce „etická léčiva“, zatím co nepatentovatelné přirozené terapie diskreditují jako „nevědecké“. Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat „obchod s chorobami“ a dopouštět se tak nových zločinů. Obvinění úmyslně a systematicky zneužívají legislativních a politických systémů většiny států k prosazování zákonů a nařízení a prosazování dalších opatření s úmyslem dále rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale velmi lukrativních farmaceutických drog.

Obvinění zneužili svého politického vlivu k vynucení právních předpisů, které jim dovolují přivlastnit si trilióny dolarů pod zástěrkou „zdravotního pojištění“ a jiných veřejných i soukromých zdravotních fondů. V rámci takto podporovaného podvodného „obchodu s chorobami“ vybírají peníze tak, že po jednotlivcích, společnostech a vládách po celém světě vyžadují platby za své neúčinné a zhoubné terapie. Takto obvinění zajistili enormní zisky farmaceutickému průmyslu a působí zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí. Obvinění za účelem páchání svých zločinů proti lidskosti promyšleně a systematicky infiltrovali a zneužili Evropský parlament a další regionální a mezinárodní orgány, včetně institucí Spojených národů, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a dalších národních a mezinárodních politických sborů.

1.5. Zločiny spojené se systematickým blokováním účinných nepatentovatelných zdravotních postupů a opatření Obvinění se za účelem ochrany svých podvodných investičních obchodů s chorobami pokoušeli o celosvětové vyloučení dosažitelnosti nepatentovatelných přirozených terapií. K dosažení tohoto cíle použili několika strategických opatření:

1. Zadržování životně důležitých informací o nepatentovatelných přirozených terapiích. Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují pro zdraví zásadní informaci, že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamin C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění miliónům lidí neposkytli a systematicky a cílevědomě blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu - lysin.

Na základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění tedy tímto postupem záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

2. Veřejné zlehčování významu nepatentovatelných přirozených terapií. Obvinění svévolně a systematicky klamou veřejnost šířením falešných, matoucích a smyšlených zpráv zlehčujících nepatentovatelné zdravotní terapie s cílem zaštítit a rozšířit svůj „obchod s chorobami“ závislý na patentovaných drogách a dopouštět se dalších zločinů. Tímto obvinění úmyslně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

3. Šíření zdravotních informací souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi je stavěno mimo zákon. Obvinění se vědomě pokoušejí zneužít svého politického vlivu při pokusech o dosazení zákonů s působností na národních, jakož i mezinárodní úrovni, které by v podstatě postavily mimo zákon šíření informací o preventivních a léčebných postupech v souvislosti s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi.

Tato legislativní iniciativa usiluje o dosazení libovolně nízké „horní hranice“ financování těchto přirozených a bezpečných terapií, což je další krok ve snaze zabránit jejich využívání jako přirozených léčebných prostředků. Pokusy o zneužití „Codex Alimentarius Commission“ Spojených národů se obvinění dokonce pokusili vnutit podobné zákony všem členským zemím OSN - to znamená dosáhnout jejich celosvětové platnosti.

1.5.5. Poté, když selhalo všechno nenápadné úsilí o definitivní zaštítění farmaceutického „obchodu s chorobami“, obvinění přijali jinou strategii. Záměrně vystupňovali mezinárodní krizi, včetně vedení války, za účelem vyvolat psychologické a zákonné podmínky, které by připustily neodkladnou globální implementaci protekcionářských zákonů legalizujících pokračování jejich činnosti a zločiny, z nichž jsou zde obviněni. „Ne nacističtí šílenci, ale tito obvinění korporační manažeři, jsou hlavními válečnými zločinci. Kdyby jejich zločiny nevyšly na denní světlo a nebyli za ně potrestáni dopustili by se v budoucnu ještě větších zločinů, než by kdy dokázal Hitler.“ prokurátor Telford Taylor před Norimberským tribunálem Výtažky byly převzaty z dokumentu

Complaint Against Genocide and Other Crimes against Humanity Committed in Connection with the Pharmaceutical ‘Business With Disease’ and the Recent War Against Iraq This complaint is submitted to the International Criminal Court by Matthias Rath MD and others on behalf of the people of the world The Hague, June 14, 2003 To the prosecutor of the International Criminal Court, Senator Louis Moreno-Ocampo, c/o International Court, Maanweg 174 NL-2516 AB Den Haag/The Hague [úplný text: http://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf] [http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/dr_rath.htm] Vyšlo ve WM magazínu 35/36 v roce 2004Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
robo   |   ip:89.102.14   |   2009-04-21  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neprecital som to cele, lebo je to sialene dlhe. otazka kedy to podal do Haagu? a co sa s tym robi ?


robo   |   ip:89.102.14   |   2009-04-21  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to velmi komplexne a pravdive. ale ked uvazujem nahlas, tak ved oni kontroluju vsetko vcetne sudnictva, sudcov a prava ako takeho - teda cely svet. kto ich obvini a bude sudit. ved im nie je problem najat nejakych zabiajkov od CIA a vec je v tichosti umlcana - a teda aj ten stazovatel sucasne. nemyslite?


fero   |   ip:78.99.69.   |   2009-04-21  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nedali by sa texty nejako lepsie formatovat? Ak to clovek chce cele precitat, koleduje si o bolesti hlavy. Je to skoda.


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-04-21  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jop trosku formatovania nezaskodi :-),,,nevadi...
rad by som vedel , ci nasi pani doktori vedia o nejakej zalobe ako je tato vedia, a ked nie chcel by som vidiet ich skorumpovany fejs keby to zistili , na ktoru stranu sa postavia....


admin   |   ip:195.168.2   |   2009-04-21  (11:04)
  trosku preformatovane. Nabuduce poprosim aj pouzivatela, ktory to sem vklada, aby tomu dal slusenejsiu formu. dakujem moc


freedom   |   ip:85.248.66   |   2009-04-21  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  laci : vela lekarov u nas nepredpisuje lieky podla potrieb pacienta, ale podla vyhod ktore im to prinasa. ja osobne poznam babu, co robi pre jednu velku farmaceuticku firmu v BA to, ze obehava lekarov po slovensku a slubuje im vselico ak budu preferovat ich drahe lieky. aj ked je lacnejsia alternativa. potom na konci roka, alebo mesacne im nejakou formou vyplacaju odmenu. ci je to uz tyzdnovy edukativny pobyt (dovolenka) niekde na hawaji, alebo dar vo forme notebooku je jedno. mozes si vybrat. ale sama hovori, ze prace ma az az a nie je sama. robia to vsetci, na vsetkych urovniach zdravotnictva. politici a ministri su v tom tiez namoceni a z tych desiatok MILIARD rocne co len male slovensko vyda za lieky sa da rozdelit pekny balik... je to na grc


freedom   |   ip:85.248.66   |   2009-04-21  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdravotnictvo globalne je obrovsky biznis. je jasne, ze farmaceuticke firmy nechcu mat zdravsiu populaciu pretoze tym prichadzaju o tucne zisky. to je logicke. kedze zdravotnictvo je biznis a ludia za svoje su za svoje zdravie ochotny zaplatit hocico ked je zle vysledok je taky aky pozname. a pritom riesenie je UPLNE jednoduche a kazdy ho ma vo svojich rukach. spravna zivotosprava, fyzicka aktivita a striedmy vyvazeny prijem potravy. takze ak niekto zeria kade co, pije kadeco, huli kadeco a sedi v kancli na riti a potom pred telkou tak NEMA absolutne pravo tento system kritizovat... ludia su banda oviec a vobec nechapu, ze vacsinu problemov maju v rukach iba a iba oni sami... je to nie je take jednoduche a zhltnut nejaku tabletku


freedom   |   ip:85.248.66   |   2009-04-21  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava, koniec mal byt : ale to nie je take jednoduche ako zlhtnut nejaku tabletku...


pdd   |   ip:212.55.23   |   2009-04-21  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cely zdravotnicky system na Slovensku je strasne prehnity a skorumpovany. Robim v zdravotnictve a dokonale do toho vidim. Presne ako vravi freedom. Lekar predpisuje pacientovi to, co je pre lekara najvyhodnejsie. Najdrahsie lieky a pacient je rad, ze dostal super kvalitne lieky z USA a vobec ho nenapadne, ze je len figurkou na dosiahnutie cielov pharma biznisu. Najsmutnejsie je, ze na Slovensku je zdravotnictvo absolutne nekontrolovane a je v rukach korporacii. Rukojemnikom sa stava pacient. Ved ako je mozne, ze legislativa povoluje vlastnit/spoluvlastnit zdravotnu poistovnu na jednej strane a zdravotnicke zariadenie a lekaren na strane druhej?! Ved toto je konflikt zaujmov jak vysity. Ako je mozne, ze u nas nieje ziadna kontrola predpisovanych liekov a skutocne vykonanych vYkonov?! Aj v EU su staty, kde kazdy pacient/poistenec vlastni cipovu kartu, ktorou sa preukaze pri vstupe do kazdej ambulancie, do kazdeho zdrav. zariadenia, do kazdej lekarne. A data o vsetkych vykonoch po odsuhlaseni pacientom su posielane do cetralnej databazy, niekde na ministerstve. Tak isto je to i pri vstupe do lekarne. Pacientovi sa lieky vadavaju len cez cipovu kartu a tak ma dokonaly prehlad o vydanych liekoch pacient, zdravotna poistovna, lekaren i ministerstvo. Pred nedavnom bola na navsteve v SR nejaka odbornicka z bruselu z oblasti zdravotnitva. Vycitala nasim kompetentnym prave neexistenciu veci, ktore som vyssie uviedol. A co na to Rasi? Ze ministerstvo v dohladnej dobe s tymto elektornickym kontrolnym systemom neuvazuje, pretoze udajne niesu peniaze. Asi vsak zabudol, ze peniaze na takyto projekt je mozno dostat z fonodv EU. Resp. nezabudol, len sa ako vsetci jeho predchodcovia na ministerskom kresle stal kupitelnym. kym? No predsa najsilnejou lobbyngovou organizaciou v SR - slovenskou lekarenskou komorou. Pytate sa odkial ma tato organizacia peniaze?. Od kazdej jednej lekarne v SR. Lekarnici velmi radi a ochotne platia mesacne poplatky tejto organizacii, ktora ma nesmiernu kapitalovu silu na to, aby hociktoreho ministra zdravotnictva umlcala a stiahla jeho navrh na zrealizovanie elektornickeho zdravotnictva. zaver? farmaceuticke giganty - bayer, solvey pharma, eli lilly, sanofi aventis, pliva a x dalsich sa na ubohom slovenskom narode nabaluju, podobne exponencialnym radom zvysuju svooj majetok i majitelia lekarni a vseobecni lekari i niektori specializovani lekari - najma internisti. len jedno nechapem. preco sa tak lahko nechame opantat?! snazme sa tento zly system nepodporovat. nenechavajme sa kazdy rok ockovat proti chripke, nesnazme sa od svojho lekara pri sebemensom kychnuti pytat si antibiotika. Sebe tym vobec nepomozeme, ba naopak, kazime si imunitu a umoznujeme niekomu inemu na ukor nasho zdravia dosahovat rozpravkove zisky...


robo   |   ip:147.32.65   |   2009-04-21  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este stale nikto nereagoval na ten Haag - medzinarodny sud. Co s tym? Kedy to dali do Haagu, tento rok? Samozrejme nevie o tom nikto! asi to ututlavaju? Chapete, je pekne ze o tom vie nejaka komunita ludi, ale kym nenastanu mohutne demonstracie proti tymto oligarchom, ktori stoja za celym svetom, tak sa nic nevyriesi. Ved si pozrite filmy Obama deception, Esoteric agenda, Endgame a podobne aby tak ako ti, ktori dali tu zalobu vedia, ze to sposobuju sustavne Rockefeller a Rotschildovci a to od kedy rod Rodschildovych existuje. Ich plany su fanaticke, fasisticke proste normalnemu cloveku sa rozum zastavi. Preco by pouzili atomovky na svet, ked ho mozu postupne zrazat na kolena pomocou farmaceutiky, drog a inych svinstiev. Aź cca 90 - 93 percent populacie chcu postupne vyhladit zo sveta. AKo? no presne takto. Ved v AMerike pri Texase sa robia uz obrovske masove hroby. Pre koho myslite?
Ked ludia pozeraju v domienke, ze si pozru spravy ako Tv Markiza, STV, CNN, Sky News a X inych, tak sa dozviete totalne prekrutene zmanipulovane somariny. Kde je pravda? Potom si pozriete napr. www.dolezite.sk a postupne ta hmla sa pred ocami straca, ze ? Velmi zaujimavy videa su o ockovani, ktore su na youtube resp. pozrite tiez www.cez-okno.net islo to v markize v palbe. Konecne niekto povedal pravdu. Ale dost tento puzzle je velmi zlozity aleš vsetko zo vsetkym suvisi.A plan je jediny nastolit NWO - New World Order.


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-04-21  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  This complaint is submitted to the International Criminal Court by Matthias Rath MD and others on behalf of the people of the world
The Hague, June 14, 2003

To the prosecutor of the International Criminal Court,
Senator Louis Moreno-Ocampo,
c/o International Court, Maanweg 174
NL-2516 AB Den Haag/The Hague

http://www4.dr-rath-foundation.org/The_Hague/complaint/index.html


Janci218   |   ip:81.255.17   |   2009-04-21  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to fakt dost dlhe na citanie ale snad sa mi to podari dorazit do konca. Co sa tyka tych zabijakov, mylsim ze to tu uz raz bolo. Niekto chcel s niecim vyjst na svetlo Bozie no zahadne skonal kym tak spravil...... No Comment.


robo   |   ip:147.32.65   |   2009-04-21  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no preto som pisal tak, pretoze staci si pozriet tie americke filmy, kde hra napr. Steven Seagal. Sice on je vzdy ten najlepsi a bojuje proti celemu svetu a obvkle zastupuje vo filme stale nejakeho agenta, ktory pride a uz len smrt za nim ostava. Chapete ale ta CIA, co je sice od temy ale ma proste prsty vsade - ved to je najhorsia teroristicka firma. Mozno ani Bin Ladin neexistuje ale oni ho stvorili, aby mali dovod to cele svinstvo niecim pomenovat. A ked nedavno ste citali o tej vakcine , tusim proti chripke bola a obshahovala zarodky vtačej chripky. Ked sa dobre pamatam, tak v Rakusko na to prisli ale teraź nie som si isty. Urcite to bola nahoda, že? A mala byt distribuovana tu do EUROPY. Nahoda tiez, ze ?


Basa   |   ip:78.102.18   |   2009-04-21  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este taka jedna (nebudem ju nazyvat konspirativna, ale ak niekto chce, prosim) teoria: nesuvisia nejako chemtrails a farmaceuticke spolocnosti??? ako reakcia na tu zalobu povedzme si tieto svine povedali, ze zisky len z "klasickych chorob" sa im malia, tak si pridaju, teraz na nas budu nejaky cas rozprasovat nejaky "piesok a prach zo sahary", mnoho ludi ochorie na neznamy druh choroby(cast zomrie) a oni potom AKOBY NAHODOU uvolnia do obehu novy liek na tuto chorobu- ake jednoduche a hned bude viac penazi na zavedenie NWO, inak neocitol sa uz ten M. Rath na nejakom zozname(alebo zije este vobec- bo okolo tej jeho zaloby je fakt podozrivo ticho)
ale este k tym jednotlivym ochoreniam ktore su vyssie spominane: samozrejme vitaminy, mineraly a spravnu vyzivu nepopieram(a zasadne som prosti dopovaniu sa liekmi) ale uvedene priciny chorob su dost zjednodusene v niektorych pripadoch a neposkytuju dostatocny obraz o tom, co je v skutocnosti pricinou uvediem na priklade zlyhania srdca: zlyhanie nemusi byt len to, co si ludia predstavuju pod pojmom infarkt(teda ze sa zastavi srdce z nedostatocnej vyzivy), ale srdce moze zlyhat aj napriklad ked su jeho komory nadmerne roztiahnute(dilatovane- nie je schopne vykonavat svoju pracu), to je sposobene napriklad zvysenym pritokom krvi do srdca(vyssi pritok= vyssi objem= zvacsovanie nad unosnu mieru= dilatacia= zlyhanie) a ten moze byt napriklad sposobeny poruchou v hormonalnej regulacii objemu tekutin v tele(pre znalych nerovnovaha a ine poruchy systemu renin- angiotenzin- aldosteron, antidiureticky hormon a atriovy natriureticky faktor) a taketo zalezitosti jednoducho vitaminmi nie je mozne liecit(tam maju prave rozhodujucu ulohu diuretika a inelieciva), co som teda chcela povedat? neodsudzujem lieciva ak sa pouzivaju rozumne, odovodnene a s mierou- to by sa ale najprv museli zmenit vztahy lekar- farmaceuticke firmy... a to je asi hudba buducnosti(ak vobec nejaka bude...) don´t worry, be happy


JE TO SVETA PRAVDA!   |   ip:89.243.17   |   2009-04-22  (01:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to strasne ze cloveku otvori oci tento clanok,ale ja som to uz roky vedela,len som nevedela ako liecit svoje deti ked boli male ....Ked si to uvedomim ,tak som ich uz od malicka devastovala so suhlasom detskych lekarok.Z castych antibiotik sa vyvinula v tele syna bakteria,na ktoru uz nic nezaberalo a skoro ma doktorka presvedcila ze dieta ma asi vrodenu vadu v oblickach...hroza!Vysetrenia na odbornych ambulanciach,nakoniec som sa im postavila a svojho syna som vyliecila Solidagom od homeopata,na svoje vlastne riziko som odmietla agresivnou liecbu ktoru mi odporucali lekari...a to bolo pred 15timi rokmi!Je mi z toho na nic ked si na to spomeniem.Syna zamerne nevysetrili na alergiu,ale do nho pchali stale ATB!Ludia je to smutne ale je to tak.Este stale ide v televizii reklama na zarucene lieky proti chripke,ludom sa dava do podvedomia,ze prehltni tabletku a mas po problemoch...Preco to uz nie je zakazane???Deti su ovplyvnitelne reklamou,aj mladi ludia.....toto do nich zasievame!!!!!


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-04-22  (01:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz si ani nepamatam kedy naposledy som do seba hodil nejaku tabletku....
medicina je fantasticka veda, ale nesluzi nato naco by mala, podla mna by tento odbor mal zabezpecovat:
*dokonale poznanie ludskeho tela ( ak sa dostaneme na 3 nanometre tak mozno sa nieco pohne)
*odstranenie nasledkov urazov
*technologie na zistenie problemy (namakane)
*poradenstvo pri vybere stravy
-umely produkt podla mna NIKDY nemoze nahradit dokonale vitaminy,mineraly, enzymy vytvorene zemou,
-jeden filozof zahlasil:
nech jedlo je tvojim liekom a liek tvojim jedlom, a myslim ze sa nemylil, ved nezijeme aby sme jedli ale jeme aby sme zili :-),
P.S.
http://www.rations.wz.cz/stranka/?go=frugivori

viem je tazke sa zbavit fajnych jedal ach .. :-)


BuBo   |   ip:195.146.1   |   2009-04-22  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FOR Je to sväta prava: Preco to uz nie je zakazane? :) Dobra otazka. Kto by to zakazoval, ked sa na tom tak dobre zaraba? Preco nie su zakazane zbrane, ked evidentne vrazdia ludi, evidentnejsie ako moderna medicina? Koli businessu. Odporucam prečitat si stranku www.badatel.sk tam najdes odpovede, preco moderna lekarska veda nelieci, ale len sa tvari ze lieci...


BuBo   |   ip:195.146.1   |   2009-04-22  (08:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  for laci: to nie su fajne jedla, len si od nich zavisly ako narkoman od drogy alebo fajciar od cigariet. Preto to je tazke sa ich zbavit. Ten filozof bol tusim Hippokrates...


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-04-22  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Štvrť milióna Sloveniek trpí záhadnou chorobou!
Skrýva sa za zložitým názvom - endometrióza a liečiť ju je rovnako ťažké. Problémy s ňou nemajú len ženy, ale aj lekári.
http://tvnoviny.sk/spravy/domace/stvrt-miliona-sloveniek-trpi-zahadnou-chorobou.html
tak mi povedzte odkiaľ sa tieto veci stále berú? s prírody to určite nie je


BuBo   |   ip:195.146.1   |   2009-04-22  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  for LARA: neodborne sa to nazýva kontrola porodnosti... napriklad sa to da ockovanim http://www.ockovanie.org/tetanus-kontrola-porodnosti.html stoja za tym farmaceuticke spolocnosti. Odporucam nedavat sa ockovat, znizi to prirodzenu imunitu cloveka a nastup alergii, chorob, u deti mozny autizmus...


Dalila   |   ip:194.160.1   |   2009-04-22  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia už absolútne nevedia čo znamená vážiť si život, rešpektovať a hlavne nechať žiť. Už zabudli na všetko čo je krásne, nevedia sa tešiť s maličkostí...ženú sa za jedným a akonáhle to dosiahnu pokračujú za niečím iným, bez toho aby si vychutnali radosť z toho čo mali...už nepoznajú slovo láska...,,milujú,, iba úspech,majetok,obdiv bohatstvo...dokážu predať vlastú matku, vlastné dieťa len aby uspokojili svoju chamtivosť...je mi nad všetkým týmto doplaču, pretože život na tomto svete prestáva mať cenu


Riuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-04-22  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dalila je to smutne ale musim ti dat zapravdu


pre lara   |   ip:15.203.16   |   2009-04-23  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Štvrť milióna Sloveniek trpí záhadnou chorobou! - problem je antikoncepcia!!robo: pre lara   |   ip:147.32.64   |   2009-04-23  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  akou chorobou ?

Ludia automaticky sa daju zaockovat,, lebo si myslia, ze tak je to spravne. Nevedia a ani ja som vsetko netusil, co uz viem teraz. A preco? mnohe svinstva vyplavali na povrch až teraz. Teraz je spravny čas? Lebo je kriza? Tak všetci teraz vytahuju problemy, ktore su tu desiatky ročia. Ved od 2003 je ta zaloba v Haagu, a je ticho. Nic ani slovo. Zaujimave, ze?


Dalilla   |   ip:194.160.1   |   2009-04-27  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...s tou antikoncepciou to musím potvrdiť...samam mám podobné problémy a dôvod?síce to lekári vyvracajú ale je to antikoncepcia=/


jano . cosapasi73   |   ip:78.99.104   |   2012-02-20  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podlamna NAJNOVSI SPINAVY BIZNIS VYKONAVANY NA NAS JE EUPHORIA SHOP.. PREDAVAJU TAM SYNTETICKE DROGY KTORE SU V PODSTATE LEGALNE ALE MYSLIM SI ZE MAJU FATALNE VEDLAJSIE UCINKY .. O UPHORII SA ZATIAL VOBEC NEHOVORI MLADY TO UTUTLAVAJU A STARI TO NEMAJU ODKIAL VEDIET PRETOZE TU BOL NAJPR CRAZY SHOP KTORY ZAVRELI A UROBILI OKOLO TOHO VELKE BUM ZE ZASTAVILI PREDAJ SYNTETICKYCH DROG NA SLOVENSKU PRITOM HNED NA TO OTVORILI EUPHORIU A ROZBEHLI TO VO VELKOM NIKTO NEVIE KTO ZA TIM VSETKIM STIJI A JE TO TAKE SVINSTVO ZE SI TO NEDOKAZETE PREDSTAVIT .. A NECHAPEM PRECO O TOM NIKTO NEHOVORI .. O TOMTO TREBA VELA HOVORIT VELA PISAT A TREBA TO CIM SKOR ZASTAVIT KIM JE ESTE CAS .. A TO SI MYSLIM UZ TERAZ JE TO NA HRANE A BUDE TO MAT RYCHLI SPAD A FATALNE NASLEDKY .. PROSIM VAS LUDIA FAKT TO ZASTAVME ZDIELAJTE TO PODPORUJTE TO NIEJE MOZNE ABY NAM STAT ZAKAZOVAL MARIHUANU A PRITOM NAM TU PREDAVAJU OVELA HORSIE SVINSTVA KTORE SU NAMIESANE NIEKDE V POLSKYCH LABORATORIACH A LUDIA CO TO PREDAVAJU A DOVAZAJU SAMI NEVEDIA CO V TOM JE .. JE MI TU Z TOHOTO VSETKEHO ZLE ..
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Slovenské radary tiež aktívne

Na dnešní aktivitu slovenských radarů a blesků upozornili hned dva čtenáři...


F. M. CHALKALIS ENERGY MULTIPLIER (EN)

Inkvizičný Norimberský proces

Slovenské národné povstanie a Sovietsky zväz

Scenár k filmu, ktorý nikto nikdy nenatočil

Novinář snažící se vyšetřit Smolensk šel do vězen...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3278 s