17. September 2019
    
ZSSR za Stalina - iba fakty - Dolezite.sk

ZSSR za Stalina - iba fakty


  2012-04-21  (17:45)  |  Politika
  57% hlasovalo = 4  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - ZSSR za Stalina - iba fakty

ZSSR za Stalina – iba fakty

 

ZDROJ : http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/sssr_pri_staline_tolko_fakty/2011-09-03-386

 

Stalin Jozef Vissarionovič

21.  decembra 1879 – 5. marca 1953

           

Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“

J. V. Stalin, 1943

 

Vklad Stalina na rozvoj našej vlasti je natoľko ohromujúci, že doteraz sa nekončia potoky lži a blata zo strany nenávistníkov ruského národa a ničiteľov Ruska na jeho adresu a na adresu všetkého, čo bolo vybudované za jeho vlády. Kydanie špiny na Stalina zo strany Chruščova znamenalo svojho času začiatok degradácie elity ZSSR, búrka lživých mýtov bola potrebná z dôvodu povalenia ZSSR, v súčasnej dobe je lož na stalinský ZSSR potrebná preto, aby sa odvrátila pozornosť ľudí od celkového úpadku. Osôbky, ktoré sú pri moci v súčasnosti, sú natoľko plytké, ciele ich života natoľko ničotné a škody krajine na základe ich opatrení sú natoľko ohromné, že im neostáva robiť nič iné, len štekať na už mŕtveho leva. Pravda, efekt spätného nárazu bude o to silnejší. Lož sa raz rozplynie a daná epocha sa dočká objektívneho ocenenia. Bývalí lživí podliaci sa začínajú vtierať do priazne národa, sláviaceho a vážiaceho sa Stalina.  No to je lyrika, prejdime k faktom.

 

1.                   Obyvateľstvo

 

a)                  Počet Rusov(Veľkorusov, Malorusov, a Bielorusov) počas vláda Stalina sa zvýšil na základe údajov v priemere o 1,3 – 1,5 milióna za rok. V roku 1926 – 113,7 mil. (146,6mil. – celkový počet obyvateľstva ZSSR), rok 1939 – 133mil. (170,6 mil.), rok 1959 – 159,3 mil. (208,8 mil.). Pre porovnanie: v čase vlády Jeľcina sa počet Rusov v Rusku znížil o 6,8 mil., počas vlády Putina o 6,4 mil. osôb.

b)                 Následkom zníženia hranice úmrtnosti v ZSSR priemerná úroveň dĺžky života významne vzrástla v porovnaní s predrevolučnou periódou, dosiahnuc tak stredoeurópsku úroveň (70 rokov v r.1971-72 naproti 32 r. v r.1896-97).

c)                  Celková úmrtnosť sa za Stalina znížila trojnásobne (10,1 na tisíc obyvateľov v roku 1950 v porovnaní s 29,1 v r. 1913). V tom istom čase sa znížila aj pôrodnosť (r. 1950 26,9 na 1000 obyvateľov a v roku 1913 – 45,5 na 1000 obyvateľov), čo je spojené s podmienkami vojny, so zvýšením počtu starších ročníkov, rastom počtu mestského obyvateľstva, zapojením žien do sféry riadenia a podobne. Napriek tomu prirodzený prírastok obyvateľstva dokonca  o málo vzrástol r. 1950 16,8 osôb na 1000 obyvateľov (v r. 1913 – 16,4 na 1000 ob.).

d)                 Ak detská úmrtnosť predstavovala v r. 1913 – 268,6 na 1000 novonarodených detí, v r.1950 už 81 na 1000, to znamená, že sa znížila 3,3 násobne. Priemerný počet detí narodených jednej žene bol v r. 1950 2,89 dieťaťa, v r. 2006 – 1,38 dieťaťa!

e)                  Za Stalina bola spotreba alkoholu menšia o viac ako 2 krát (maximum 1,9 litra čistého alkoholu na osobu a rok v roku 1952) ako v cárskom Rusku, kedy to bolo v r. 1914 – 4,7 litrov a viac ako 10 krát menšia, ako je tomu dnes: 20-25 litrov. Rusko vedie svetové štatistiky v rozsahu detského alkoholizmu. Drogy za Stalina neexistovali, pretože neexistovala narkomafia. Za 20 rokov sa počet narkomanov zvýšil viac ako 10-násobne a v súčasnosti podľa údajov Federálnej služby RF pre narkotiká, predstavuje počet drogovo závislých 5,1 miliónov osôb! Na následky užívania drog v Rusku každoročne umiera 70 – 100 tisíc ľudí. Rusko je jedným zo svetových lídrov aj v miere detskej narkománie.

f)                   Prostitúcia sa za Stalina považovala za formu parazitného spôsobu života, jej organizované formy boli celkom zlikvidované. A v súčasnosti zaujíma Rusko jedno z popredných miest v miere prostitúcie, detskej prostitúcie, zločinov sexuálneho charakteru, sexuálneho priemyslu.

g)                  Hneď po vojne, v roku 1945, bolo v celom stalinskom  ZSSR 678 tisíc detských sirôt. V dnešnom Rusku je takýchto detí 760 tisíc – sociálne siroty, to jest deti odvrhnuté rodičmi.

h)                 Ak v roku 1956 bol koeficient diferenciácie príjmov obyvateľstva na čísle 3,28 a v roku 1986 mal hodnotu 3,38 – potom sa začal zvyšovať a podľa údajov Ruského štatistického úradu Rosstatu sa zvýšil na 13,8 v roku 1998 a na 16,8 v roku 2007. To znamená, že oficiálne príjmy, bez zarátania tieňových a kriminálnych zdrojov, 10% najbohatších 16,8 krát prevyšujú príjmy najchudobnejších občanov. Mnohí experti, berúc do úvahy aj tieňovú ekonomiku, počítajú, že reálny koeficient rozdielu predstavuje 25-40 násobok. V súčasnosti spodná úroveň obyvateľstva s príjmami nižšími ako je životné minimum, predstavuje 15%. Za Stalina sa podarilo dosiahnuť úrovne peňažných príjmov nad životným minimom u všetkých občanov.

i)                   Počas vlády Putina počet iba oficiálne priznaných oligarchov – miliardárov,  s ktorými on akože bojuje, ktorí si užívajú na účet rozkradnutia národného bohatstva Ruska, vzrástol z 8 v r. 2000 na 53 v r. 2007 – teda 7-násobne! Ich spoločenské postavenie podľa údajov časopisu Forbes vzrástlo vo finančnom vyjadrení z 12,4 mild. Dolárov na 282 mild. Dolárov, to jest 23-krát! Ako vyplýva z pozorovania Inštitútu sociálno-ekonomických problémov obyvateľstva RAN, menšina 15% obyvateľstva Ruska vlastní okolo 85% všetkých úspor, 57% peňažných príjmov, 92% príjmov z vlastníctva. Podľa slov vedúceho ekonomického oddelenia RAN Dmitrija Ľvova, v rukách neveľkej skupiny oligarchov (asi 1 500 ľudí, čo predstavuje 0,001% celkového obyvateľstva Ruska), je sústredené viac ako  50% národného bohatstva Ruska, 85% obyvateľstva, to znamená v podstate  celé Rusko, nemá ani kopejku príjmu od tých bohatstiev, ktoré dostali od Boha – nafta, plyn, lesy, zlato a iné zdroje, ktoré by mali patriť rovnako celému národu. To za Stalina národné bohatstvo patrilo celému národu a úžitok z neho sa využíval v záujme všetkých občanov. Ak predtým platili ľudia za mnohé nevyhnutné služby kopejku alebo proste vôbec nič (spoločnosť brala na seba veľkú časť výdavkov), dnes sú nútení platiť v plnej cene aj za ubytovacie služby, telefónne spojenie, dopravu, kultúru, oddych, stravovanie, vzdelanie a tak ďalej, skrátka za všetko! Nehľadiac na to, že v ústave je zakomponovaná bezplatnosť v zdravotníctve, viac ako polovica obyvateľstva za ňu fakticky platí, a tieto náklady sú skoro rovné rozpočtovým.

j)                   Obyvateľstvo Ruského impéria bolo na 79% negramotné (podľa údajov z roku 1897), to znamená, že prakticky nevedelo čítať ani písať. Za Stalina bol negramotnosť zlikvidovaná. Gramotnosť obyvateľstva sa zvýšila na 89,1%  (1932). Základné školy ( v zátvorkách počet žiakov): 1914 – 106 000 (5,4 mil.); 1940 – 192 000. Stredné školy  1914 – 4 000; 1940 – 65 000 (13 mil.) Vysoké školy 1914 – 400; 1940 – 4 600. Do októbrovej revolúcie v Rusku pripadalo na 159 milión obyvateľov  290 tisíc špecialistov. Celkový počet pracovníkov zaoberajúcich sa intelektuálnou prácou v ZSSR v roku 1973 dosiahol číslo 33 miliónov osôb.  Počas rokov sovietskej moci vzrástol počet vedeckých pracovníkov do  roku 1972 na 1 055 400 osôb.

 

2.                  Ekonomika

Za Stalina sa ekonomika budovala rozumnými plánovacími metódami ako jeden organizmus  vďaka čomu sa podarilo realizovať rozsiahle projekty a dosahovali sa vysoké tempá rastu a efektívnosti.

Po vojne  dostal Stalin ponuku pôžičky zo Západu na znovuvýstavbu ZSSR. Stalin sa rozhodol postaviť štát bez nej a  do lehoty, ktorú žiadna európska krajina –účastníčka vojny -  nedokázala dosiahnuť,  dokonca ani s pomocou amerických pôžičiek. Štát sa pripravil na vojnu a vyhral v nej, dvakrát sa spamätával z ničivých svetových vojen, stal sa druhou svetovou mocnosťou vďaka plánovacej metóde vedenia hospodárstva.

Sovietske plánovanie úspešne uplatnili vo svojich podnikoch miliardári mnohých krajín.  V roku 1991 v Moskve , v Akadémii práce a sociálnych vecí sa konalo sovietsko-americké sympózium, na ktorom boli aj Japonci. Pozrime sa čo tam povedal japonský miliardár  Herosi Teravama v odpovedi na hlúpe kecanie sovietskych ekonómov a sociológov o „japonskom zázraku“:

 „Vy nerozprávate o tom, čo je základné. O vašej vedúcej úlohe vo svete. V roku 1939, ste vy, Rusi, boli múdrymi a my, Japonci, hlupákmi. V roku 1949 ste sa stali ešte rozumnejšími, zatiaľ čo my sme boli stále hlupákmi. A v roku 1955 sme sa my poučili a vy ste upadli na úroveň  päťročných detí. Celý náš ekonomický systém je prakticky všetok odkopírovaný od vášho, len s tým rozdielom, že u nás je kapitalizmus, súkromní výrobcovia a my sme viac ako 15% rastu nikdy nedosiahli. Vy ste, pri spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov, dosiahli rast 30% i vyšší. Vo všetkých našich firmách visia heslá z vašich stalinských čias“.  

V súčasnosti je systém plánovania ekonomiky na národnej a štátnej úrovni celkom zničený a Rusko v podstate predstavuje žalostnú úlohu surovinovej kolónie Západu. V Rusku paralelne existujú dve ekonomiky: neplánovaná (debilná) a kriminálna. Podľa údajov Akadémie ekonomickej bezpečnosti RF na konci roku 2005 úroveň kriminalizácie ekonomiky v Rusku dosiahla „kritickú“ úroveň, úroveň tieňovej ekonomiky dosahuje 40%DPH (V roku 1991 to bolo 11%). Podľa údajov z 09. 2007 Centra antikorupčného úradu Transparency Internacional, index rozšírenia korupcie v Rusku predstavuje 2,3 balla, čo je 143. miesto zo 180 štátov. Je to na úrovni Zambie, Indonézie a Toga. Podľa rejtingu kriminalizácie a korupcie moci, sa Rusko na konci roka 2005 nachádza pod Keňou a Zimbabve a obsadzuje 25. miesto vo svete. V súčasnom Rusku objem trhu korupcie prevyšuje sumu 240 mild. Dolárov. Podľa odhadov fondu INDEM, tento údaj je ešte vyšší: len vo výrobnej sfére Ruska objem korupcie vzrástol medzi rokmi 2001 a 2005 priemerne z 33 na 316 mild. Dolárov za rok (9,6 násobne).

a)                  Národný dôchodok obyvateľstva  na osobu ZSSR predstavoval (v dolároch, v cenách z roku 1980): 1913 – 350 (15% z úrovne USA); 1920 – 120 (5%); 1929 – 365 (13%); 1938 – 640 (24%); 1950 – 1 100 (26%); 1987 – 3 900 (57% z úrovne USA) Zdroj: http://www.rusimpex.ru/Content/Economics/Ussr/tab05.htm%D1%82%D0%BE , to znamená,  že za Stalina sa podarilo nie len plne stabilizovať úroveň blahobytu občanov po dvoch ničivých vojnách a revolúcii a niekoľkokrát ju zvýšiť, no, nehľadiac na vojny, 2 krát predstihnúť Američanov v tempách rastu. A to v ťažkých vnútorných podmienkach, bez akejkoľvek pomoci, vtedy, keď napríklad pre porovnanie v roku 1913 úroveň zahraničného kapitálu (francúzskeho, belgického, anglického a nemeckého) v oblasti ekonomiky predstavovala 72%.

Pre porovnanie, v roku 2007 úroveň DPH na jedného obyvateľa rozpočítaná na paritu kúpnej sily, Rusko dosiahlo úroveň 28% v porovnaní s USA. To znamená, že v porovnaní s Američanmi, sme za 20 rokov dvojnásobne degradovali  - a to bez akejkoľvek vojny! Celková produktivita práce v roku 1950 sa oproti roku 1913 zvýšila 3,2 krát.

b)                 Všeobecný objem výroby priemyselnej produkcie na osobu za roky 1913 – 1950 v ZSSR sa zvýšil 4-násobne. Úroveň  priemyselnej produkcie ZSSR v porovnaní so svetom: 1913 – 3,6% 1920- 0,6% 1938 – 5,6% 1950 – 6,9% 1986 – 14,6%. V roku 2007 je to 3,2%. Rast objemu výroby od roku 1913 do r. 1938 bol  +45%  a +100% pri porovnaní s rokom 1920.

c)                  Zásoby zlata. 16. Júla 1914 sa v trezoroch Národnej banky Ruska nachádzalo 1 240 ton zlata. Okolo 100 ton bolo v zahraničí. Spolu teda asi 1 350 ton. V rokoch 1914-1917 previedli do bánk v New Yorku, Londýna, Paríža, Japonska okolo 690 ton zlata zo začiatku ako vyrovnanie za dodávku zbraní, potom proste preto, aby sa to nedostalo do rúk boľševikom. V roku 1920 rezervy predstavovali už iba 317 ton. Ku koncu vlády Stalina zásoby zlata vzrástli 6,5 násobne a dosiahli 2050 ton, no do roku 1991 sa zmenšili 10-násobne! Zásoby zlata v štátnej rezerve Ruska dňa 1.12.2008 predstavovali okolo 445 ton.

d)                 V roku 1933 nezamestnanosť v Rusku neexistovala. Podľa odhadov medziročného sledovania ROSSTATu, oficiálny počet  nezamestnaných predstavuje k januáru 2008 okolo 4,6 milióna. ( V roku 2000 – 7,1 milióna). V každom prípade množstvo oficiálne registrovaných nezamestnaných sa zvýšilo o 1,6 milióna osôb.

e)                  Reálne platy robotníkov v roku 1940 sa zvýšili v porovnaní s rokom 1913 2,7 krát, poľnohospodárov 2,4 krát. Zdroj: http://www.philipp-bittner.com/Bse/PLAT-STRU/2467.htm

f)                   V roku 1947 bol ZSSR prvým povojnovým štátom našej planéty, ktorý zrušil lístkový systém. A od roku 1948 každoročne  až do roku 1954 znižoval ceny produktov a tovarov širokej spotreby. Napríklad, pozrime sa na pomer niektorých cien 1.1.1951 k cenám z 1.1.1946: chlieb (39%), mäso (42%). V súčasnosti inflácia, ktorú vytvárajú vládcovia nadnárodných korporácií,  útočí na peňaženky prostých občanov.

g)                  Bytový fond v mestách a na usadlostiach mestského typu predstavoval v roku 1913 180 mil. m2 a za obdobie 1918-1956 bolo uvedených 953 mil.  m2 spoločnej plochy sídlisk. Za ZSSR sa  byty poskytovali štátom bezplatne na neurčitú dobu používania. V súčasnosti sa objem bezplatného poskytovania bytov znížil 10-násobne. Mladej rodine neostáva nič iné, ako šetriť desiatky rokov na byt, za podmienok odkladania na to všetkých úspor, alebo si navliecť dlhové jarmo, ktoré bude splácať ešte oveľa dlhší čas. Ceny bytov rastú (v roku 2006 o 50%) a stávajú sa čoraz menej dostupnými pre väčšinu obyvateľov (iba okolo 12% Rusov si môže dovoliť opatriť bývanie, okolo 5% využiť hypotéku).

h)                 Počet lekárov v roku 1950 vzrástol v porovnaní s rokom 1940 1,5 krát. Počet vedeckých pracovníkov v roku 1950 vzrástlo oproti roku 1940 o 40%. Počet študentov vysokých škôl v roku 1950 sa zvýšil o 50% v porovnaní s rokom 1940.

i)                   Atómovú bombu USA vyrobili v roku 1945 a vyskúšali ju na obyvateľoch japonských miest. My sme vyrobili atómovú bombu v roku 1949; vodíkovú bombu USA vyrobili v roku 1952, my v roku 1953. Takto bol založený nevyhnutný potenciál pre zachovanie jadrovej rovnováhy a tomu zodpovedajúcej bezpečnosti Ruska. Tento jadrový štít Ruska vytvorený počas existencie ZSSR sa v súčasnosti aktívne likviduje. Jeľcin zničil 3 807 komponentov strategických jadrových síl Ruska (z 10 271 v 1990 roku na 6 464 v roku 2000), a Putin ohrozil ešte 3 380 komponentov Ruska (v základe nám ostala tretina toho, čo bolo za sovietskej éry a ničenie pokračuje), v súčasnosti najsilnejšie a nepozorovateľné rakety vo svete – SATAN (Putin z nich zničil 105 a ostalo 75) a nič nového sa nevyrába. Tiež „novšie“ rakety Topoľ M a RS-24 sú len modifikáciami sovietskych rakiet.

j)            Od roku 1946 boli v ZSSR boli rozvinuté práce v týchto oblastiach: raketová technika, automatizácia technologických procesov, Zavedenie modernej výpočtovej techniky ( v r.1950 vznikla prvá IBM, kozmické lety (v r. 1957 sme vypustili do kozmu ako prví na svete umelú družicu zeme a v r. 1961 prvého človeka), plynofikácia štátu, digitálna technika a podobne.

 

3.      Armáda a vojna

V predvečer napadnutia Sovietskeho zväzu Nemeckom v roku 1941 Stalina zvolili za predsedu Rady národných komisárov (Vláda ZSSR) a za najvyššieho veliteľa národnej obrany. Začiatkom vojny sa stal Stalin aj Vrchným veliteľom Obrany štátu. Hlavné problémy tejto problematiky sú: pripravenosť na vojnu a straty v nej. Na Západe boli presvedčení, že Nemecku sa podarí poraziť ZSSR za dva mesiace. No zmýlili sa v ohodnotení skutočnej sily Sovietskeho zväzu.

    a) Vzájomný pomer síl v predvečer vojny.

Číselný stav bojových jednotiek Nemecka pred začiatkom vojny na západnej hranici ZSSR:

Počet vojakov: Nemecko – 5,5 milióna; ZSSR-2,9 milióna. (Pomer síl 1,9:1)

Diel a mínometov : Nemecko 47,2 tisíc; ZSSR 32,9 tisíc (1,4:1)

Tankov: Nemecko 4,3 tisíc; ZSSR 14,2 tisíc (0,3:1)

Bojové lietadlá: Nemecko 5 tisíc; ZSSR 9,2 tisíc (0,5:1)

Celkový pomer síl a prostriedkov Nemecka a jeho spojencov a ZSSR (1,2:1)

Na základe týchto údajov nemožno tvrdiť, že Stalin akoby nepripravil vlasť k vojne.

b) Straty vo Veľkej vlasteneckej vojne.

Začiatkom vojny v armáde i na fronte 4 901 800 osôb. V priebehu vojny bolo mobilizovaných 29 574 900 osôb. Celkovo: 34 476 700 osôb.

 

Nenávratné straty ozbrojených síl ZSSR: Zabitých a zomrelých na zranenia v etape evakuácie 

5 226 800. Zomrelo na zranenia v nemocniciach 1 102 800. Zomrelo na choroby a nešťastné udalosti, odsúdení k smrti (civilné straty) 555 500. Nezvestných a zajatcov 4 559 000. celkové nenávratné straty 11 444 100 (33,2% z celkového počtu vojska). Vrátilo sa zo zajatia – 1 836 000 (40% zajatých). Pribudlo na oslobodených územiach a bolo zaradených k bojovým útvarom – 939 700 osôb. Celkové demografické straty 8 668 400 (25,1 % z celkového počtu vojsk).

Celkom za roky vojny bolo zaradených do ozbrojených síl Nemecka od 1. marca 1939 21 107 000 osôb.

 

Nenávratné ľudské straty Nemcov a ich spojencov na spoločnom fronte od 22.6.1941 do 9.5.1945 : Zabitých, zomrelo na zranenia a choroby, nezvestní  4 273 000, padlo do zajatia 4 376 000.

Celkom nenávratné straty 8 649 000 (34% z celkového stavu vojsk Nemecka), vrátilo sa zo zajatia 3 572 600 (82% zajatých).

Celkové demografické straty 5 076 700. Nemci stratili 4 270 700 (20,2% z celkového počtu vojakov).

Ako je vidieť, nenávratné straty vojsk Nemecka a spojencov boli tiež obrovské (8,6 milióna ľudí), nehovoriac už o plnej porážke a kapitulácii. Na viac treba prirátať 1 590 000 vojakov a dôstojníkov Vermachtu, kapitulujúcich po 9.5.1945 len pred Sovietskou armádou. Porovnanie nenávratných strát vojsk ZSSR a Nemecka (so spojencami):

Nenávratné straty: 1,32:1

Nenávratné demografické straty: 1,71:1

Rozdiel možno vysvetliť tým, že z fašistického zajatia sa vrátilo dvakrát menej zajatcov ako z nášho (40% proti 82%), čo nie je nepochopiteľné, poznajúc ciele hitlerovcov zotročiť a zničiť Rusov.

c)     O hrdinstve.

V priebehu vojny dezertovalo 588 700 (1,7% z celkového počtu vojakov). Pre porovnanie v Prvej svetovej vojne dezertovalo 1 865 000 (12,1% to znamená sedemkrát viacej!)

V prvej svetovej vojne cárska armáda stratila dôstojníkov rôznym spôsobom v počte viac ako 72 000 (14,6%). V Druhej svetovej vojne len v boji zahynulo rôznym spôsobom 1 023 100 (35%). Nenávratné demografické straty v prvej svetovej vojne predstavovali 2,25 milióna (14,7% armády) napriek tomu Rusko nedokázalo doviesť vojnu do víťazného konca. Vo  Veľkej vlasteneckej vojne sme vyhrali nehľadiac na to, že ľudské nenávratné straty boli väčšie ako u protivníka (25% proti 20%), čo hovorí o zomknutosti a masovom hrdinstve sovietskeho ľudu pod vedením Stalina.

d)       O akože represívnom veliacom charaktere Červenej armády od mája 1937 do septembra 1939 zahrňujúcu 40 tisíc osôb. Menovite takúto okrúhlu cifru nazval ako prvý časopis „Ogoňok“ (číslo 26/1986), za ním potom „Moskovské novosti“ a druhí. Odkiaľ sa vzala táto cifra?

Nuž, pozrime sa odkiaľ. Podstata je v tom, že 5 mája 1940 náčelník Halvného velenia kádrov Hlavného veliteľstva generál-poručík E. Ščadenko predložil Stalinovi „Hlásenie o činnosti“ za rok 1939. V ňom sa hovorilo, že za obdobie rokov 1937-1939 z radov armády bolo PREPUSTENÝCH 36 898 veliteľov. Z nich bolo v roku 1937 uvoľnených 18 658 (13,1% ), v roku 1938 16 362 (9,2%) a v roku 1939 1 878 (0,7%). Motívy boli nasledovné: 1) z dôvodu veku; 2) zo zdravotných dôvodov; 3) pre disciplinárne priestupky; 4) pre morálnu nespôsobilosť; 5) uvoľnení z politických dôvodov 19 106 ( z nich po podaní žalôb a prevedených previerkach 9 247 zostalo v 1938 - 1939). 6) uväznených 9 579 ľudí z nich 1 457 rehabilitovaných v rokoch 1938-1939.  http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/02.html

Čiže v skutočnosti počet dôstojníkov uväznených v rokoch 1937-1939 predstavuje 8 122 ľudí (3% z celkového stavu). A z nich odsúdených na smrt okolo 70 osôb, zastrelených 17 najmä vyšší velitelia. Napríklad 2 z 5 maršalov (Tuchačevskij za organizáciu trockistického vojenského sprisahania, Jegorov za účasť v špionáži, príprave teroristických aktov a za účasť v nepriateľskej organizácii). Ešte jeden maršal, Bljucher, bol väznený za účasť vo vojensko-fašistickom sprisahaní, ktoré spôsobilo zbytočné straty a úmyselné pretrhnutie operácií na jezere Chasan. No zomrel vo väzení. Tiež za podobné veľmi nebezpečné priestupky boli zastrelení piati z deviatich veliteľov prvého rangu. (Belov, Jakir, Uborevič, Feďko, Frinovskij) a ďalší predstavitelia „piatej kolóny“.

...Vermacht ma jednoducho zapredal, umieram pod rukami vlastných generálov. Stalin uskutočnil geniálny postup urobiac čistku v Červenej armáde, zbavil sa tak prehnitej aristokracie.“ (interview A. Hitlera s novinárom Speidelom na konci apríla 1945.)

e)       O zajatcoch.

Ešte jeden lživý mýtus perestrojkárov-demokratov o tom, že skoro všetci sovietski vojnoví zajatci, ktorí sa vrátili z nemeckého zajatia, skončili v Gulagoch. V skutočnosti, oni prešli filtračným táborom kvôli previerke oslobodených zo zajatia, čo bola vtedy prirodzená nevyhnutnosť. 1. marca 1944 orgány NKVD preverili 312 594 bývalých vojakov ČA, pobudnúcich v zajatí alebo v obkľúčení. 75,1% bývalých zajatcov bez problémov prešlo previerkami a boli zaradení do stavu  armády, na prácu, na liečenie. Ešte 0,6% zomrelo. To neprekvapuje, pretože podmienky života v nemeckých „konslageroch“ odkiaľ ich oslobodili boli strašné. Uväznených a do trestných oddielov zaradených bolo celkom 6,2%  z týchto osôb.

f)        O zatarasovacích oddieloch.

Akoby v zatarasovacích oddieloch dominovali židia, na mieste strieľali všetkých utekajúcich z frontu a špeciálne strieľali vojakov od chrbta. Bolo to naozaj tak? Na základe záznamov: Na začiatku vojny po 10. októbri 1941 osobitnými oddielmi NKVD a zatarasovacími oddielmi vojsk NKVD bolo zadržaných 657 364 vojakov opustiacich svoje jednotky a utekajúcich z frontu. Z počtu zadržaných bolo osobitnými oddielmi uväznených 25 878 (4%) osôb, ostatných 632 486 sformovali do jednotiek a znova nasadili na fronte.

Z počtu zadržaných osobitnými oddielmi: špiónov – 1 505; diverzantov-308; zradcov-2 621; zbabelcov a panikárov-2 643; dezertérov-8 772; šíriteľov nepriateľskej propagandy-3 987; osôb zadržaných za sebapoškodenie -1 671; iných 4 371; spolu- 25 878

Podľa ustanovení osobitných oddielov a po rozsudkoch vojenských tribunálov bolo zastrelených 10 201 (1,6% zadržaných), z nich zastrelených pred vlastnou jednotkou  bolo 3 321 osôb.

g)        O trestaneckých oddieloch. Počas celej vojny do trestaneckých oddielov a útvarov bolo odoslaných 427 910 osôb. Na druhej strane, cez sovietske ozbrojené sily za dobu vojny prešlo 34 476 700 ľudí. Ukazuje sa, že percento vojakov pobývajúcich v trestných oddieloch predstavuje iba 1, 24%. Takto napriek tvrdeniam zlovoľných publicistov, prínos trestných oddielov k víťazstvu sa ukazuje veľmi skromný. Priemerné straty trestných oddielov boli ročne 14 191 osôb, alebo 52% z počtu. To je 3-6 krát viac, ako priemer padlých vojakov vo vojne v roku 1944.

h)       Terorizmus. Podľa oficiálnych údajov MVD a prokuratúry, množstvo uskutočnených teroristických aktov v Rusku 1994-18, 1999-20, 2000-135, 2001-327, 2002-360, 2003-561, 2004-265, 2005-257, 2006-112, 2007-41. Ako vidno, od začiatku „antiteroristickej“ operácie v Čečensku - 1999, množstvo teroristických akcií vzrástlo 10-násobne. Vytvára sa dojem, že problém terorizmu bol založený a rozvinutý samotnou vládou Putina z dôvodu zastrašenia a potlačenia obyvateľstva. Dokazuje to prítomnosť Federálnej bezpečnostnej služby pri výbuchoch domov v roku 1999 v Moskve, Volgodonsku a v Riazani i inde. V porovnaní s tým v roku 1940 Lavrentij Berija niekoľko týždňov zabezpečuje úplné odzbrojenie a vysídlenie do Kazachstanu všetkých Čečencov, Ingušov a iné národy Kaukazu masovo prestupujúcich na stranu okupantov. Terorizmus za Stalina sa nepovažoval za problém, úspešne s ním bojovali.

 

 

 

 

4.      O kriminalite a uväznených

 

a)   Vďaka odtajneným archívom sa lož o „miliónoch nevinne zavraždených“ rozplýva. Podľa údajov zverejnených za Chruščova, od roku 1921 do roku 1954 za kontrarevolučné a iné nebezpečné hospodárske priestupky, bolo odsúdených na smrť 642 980 osôb. K strate slobody 2 369 220 osôb. Do vyhnanstva 765 180 osôb. Celkom 3 777 380 osôb. Podľa druhých archívnych dokumentov, počet odsúdených za kontrarevolučné a iné osobitne nebezpečné hospodárske priestupky za obdobie 1921 – 1953 predstavuje: ťažké tresty- 799 455; tábory, kolónie a väzenia – 2 634 397; vyhnanstvo a vysídlenie 413 512; iné tresty – 215 942.

Celkom odsúdených 4 060 306 osôb.

Pod „inými trestami“ máme na mysli sledovanie človeka, povinné liečenie, alebo vysídlenie za hranice. Treba vziať do úvahy, že do uvedenej štatistiky sa dostal významný počet kriminálnych živlov. Ide o to, že na jednom z uložených zväzkov v archíve, na základe ktorého bola zverejnená táto štatistika, nachádza sa poznámka napísaná ceruzkou: „Celkom odsúdených za roky 1921-1938 2 944 879 osôb, z nich 30% (1,062 milióna) – kriminálnici“. V tejto súvislosti celkový počet „represirovaných“ neprevyšuje cifru 3 milióny. http://stalinism.ru/content/view/782/4/

b)        V evidencii zatknutých v Gulagu napríklad dňa 1. 1. 1951 odsúdených za kontrarevolučné a osobitne nebezpečné protištátne zločiny bolo 23% (najbežnejšie obvinenia: zrada vlasti, účasť v antisovietskych spiknutiach, antisovietska agitácia, špionáž, sabotáž a podobne), ostatní zatknutí boli kriminálnici.

c)         Úmrtnosť uväznených v Gulagoch (v priemere): 1931-1940: 5,1%; 1941-1945: 12,7%; 1946-1952: 1,7%. O červenom a bielom terore: Za roky 1918-1921 bolo červenými odsúdených 356 655 osôb, z nich odsúdení k zastreleniu 6 543. Bielymi bolo za to isté obdobie zabitých len na základe ich súdu 111 730 občanov. Množstvo všetkých uväznených, zahrňujúc všetky formy straty slobody (väznice, tábory, kolónie a podobne) v priemere za roky 1935-1953 predstavuje 2 milióny osôb (1,13% obyvateľstva). http://stalinism.ru/content/view/782/4/.

Pre porovnanie: V Rusku k 1. januáru 2008 v inštitúciách odňatia slobody bolo zadržaných 0,9 milióna ľudí (0,64% obyvateľstva). V USA na začiatku roka 2008 bolo zatvorených 2,3 milióna ľudí (0,77% obyvateľstva). Podiel oslobodzujúcich rozsudkov v rokoch 1937-1953 v ZSSR predstavuje 9-10%. Pre porovnanie: v roku 2007 podľa údajov Súdnej komory při Najvyššom súde RF úroveň oslobodzujúcich rozsudkov predstavovala 0,8% predvolaných na lavicu obžalovaných (v Moskve 0,3%). V USA podiel oslobodzujúcich rozsudkov : 17-25%.

(Poznámka prekladateľa: V roku 1970 sedelo vo väzniciach v USA 200.000 ľudí. Bola to najslobodnejšia doba Ameriky. O päť rokov neskôr ich bol už bezmála dvojnásobok. V roku 1990 ich bol päť a pol násobok – 1 145 000 - v roku 2000 skoro desaťnásobok – 1 930 000. Štatistiky z roku 2009 uvádzajú, že za mrežami sedelo 2.3 milióna občanov krajiny odvážnych a slobodných (the land of brave and free). Je to viac, ako bolo väzňov Gulagu na jeho vrchole. Vo väzniciach a na podmienke je v USA spolu až 7,2 milióna ľudí, alebo 3.1% dospelého obyvateľstva krajiny. Nikde na svete nesedí vo väzniciach väčší podiel obyvateľov ako v USA. V júni 2009 to bolo 748 väzňov na 100 000 občanov USA. Spojené štáty majú menej ako 5% obyvateľov Zeme, ale 25% všetkých väzňov.  V porovnaní s Európou väznia 7 a pol násobok ľudí, podobne v porovnaní so susednou Kanadou. Väznia dokonca výrazne viac ľudí ako v poradí druhé Rusko (585/100.000). Pre porovnanie, v Poľsku sedí 212 ľudí/100 000, v Česku 200/100 000, na Slovensku 185, v Maďarsku 153, v Taliansku 113, v Rakúsku 103, vo Francúzsku 96 a v Nemecku 88 väzňov na 100.000 obyvateľov. Podrobnejšie o téme väzenstva v USA odkaz tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States  )

d) V roku 1946, keď na západe štátu ešte naplno vyčíňali bandy banderovcov a štát ešte nestihol likvidovať vojnové bezprizorné bandy v ZSSR, bolo evidovaných 0,546 miliónov zločinov všetkého druhu (objasnenosť 90%). Pre porovnanie,  podľa údajov generálnej prokuratúry Ruska v roku 2007, bolo vykonaných 6,6 krát viac trestných činov než za Stalina v roku 1946 – 3,58 milióna (objasnenosť 50%). Vrážd v roku 1946 bolo10,3 tisíc ( v roku 1940 6,5 tisíc). Vraždy v roku 2007 narástli viac ako 2 krát než v prvý povojnový rok, na 22 200.

 

5.      O hlade

 

a) História Ruska predstavuje dlhý rad hladových rokov s neustálym nárastom počtu neúrodných rokov a hladomorov až do XX. Storočia. Je ustálený fakt, že neúrody v Rusku sa opakujú každých 6-7 rokov, trvajúc niekedy až dva roky. Počas druhej polovice XIX. Storočia s osobitnou krutosťou sa vyznačovali roky hladu zapríčinené neúrodou v rokoch 1873, 1880, 1883, 186-91, 1892, 1897 a 1898. V XX. Storočí je známy najnä masový hlad v rokoch 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911, 1913, keď hlad a ním spôsobené choroby spôsobili ohromné čísla úmrtnosti. No o tomto sa z akýchsi  neznámych dôvodov veľa nehovorí, odbíja sa to len zmienkou o „hladomoroch“.

b) V rokoch 1921-1922 pod hrozbou hladu a epidémií sa nachádzalo 23 gubernií s obyvateľstvom v počte 32 miliónov. Áno, hlad bol, no sovietska moc organizovala boj s touto pohromou. Zožalo sa 120 miliónov pudov ( Pud = ruská váhová jednotka, 16,38 kg) obilia. Z hladujúcich oblastí sa presídlilo do úrodných oblastí 5,053 milióna ľudí. S týmto množstvom, ktoré ubudlo presídlením, narábajú  luhári, predstavujúc ich ako jednoznačne zomretých od hladu. Práve  tu je najviac výmyslov okolo tzv. „hladomoru“ .

c) Akoby boľševici zobrali od chudobných roľníkov všetko zrno a tí museli potom hladovať. V skutočnosti úroda zrna napríklad na Ukrajine v roku 1932 bola menšia ako v roku 1931, kedy nijakého hladu nebolo. V roku 1930 objem chlebového obilia na Ukrajine predstavoval 6,92 milióna ton (30% celkového objemu produkcie), v roku 1931 7,39 milióna ton (40%) a v roku 1932 4,28 milióna ton (29%). To znamená, že žiadne obilie boľševici nezaberali, naopak, znížili objem výkupu. No aká bola príčina zníženia stavu zrna v roku 1932 len na 35% v zrovnaní s rokom 1930, a s tým nasledujúceho hladu? A prečo hlad postihol v podstate iba Ukrajinu a Don? Problém je v tom, že v roku 1932 na Ukrajine a na Done obsiali ledva tretinu úrodnej zeme - to je naozajstná príčina hladu. Prečo tak málo zasiali? Na Ukrajine a Done zem orú nie koňmi, ako v centrálnom Rusku, pretože na černozemi je to pre kone vysiľujúce, preto orú s volmi. A voly to je hovädzina, ktorá sa dá jesť. Takto sa stavy volov na Ukrajine znížili z 593,7 tisíc (1929) na 105,2 tisíc (1932) to znamená 6-krát menej!

Príčiny: záškodníctvo, antikolchozná propaganda a nenásytnosť. Následkom toho obyvateľstvo zabíjalo a konzumovalo svoj dobytok odmietajúc ho odovzdať do kolektívneho vlastníctva.

d) Určite aj Stalin má na tom podiel viny. V prvom rade bolo treba prijať efektívne opatrenia na záchranu ťažného dobytka. Najhlavnejšie je niečo iné. Dnes, opierajúc sa o obsah stalinovho článku „Hlavytočenie z úspechu“ domnievame sa, že kolektivizáciu bolo treba síce realizovať „mäkko“ - založiť vzorové kolchozy a zlákať do nich ostatných. Kolektivizácia začala v roku 1929 a už v marci 1930 keď vyšlo nariadenie UV o zákaze násilnej kolektivizácie, časť novoustanovených kolchozníkov začala obratom  vystupovať z kolchozov, bola obnovená polovica už rozkulačených hospodárstiev. „Mäkká“ kolektivizácia – je cesta rozdelenia roľníckeho spoločenstva a rozdelenie – to je vojna. Masové naháňanie ľudí do kolchozov by spôsobil lavínu nespokojných,  no za rok by všetci na minulé už zabudli. Zamietnutie okamžitej a masovej kolektivizácie bolo hlavnou chybou. (Poznámka prekladateľa: Keď sa v bývalom socialistickom bloku likvidovalo spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov a do praxe vstúpila tzv. „šoková terapia“, útlocitnosť „demokratov“ zmizla, nikto neronil slzy nad týmto pustošivým procesom a nad  miliónmi postihnutých, ani sa ich nikto na nič nepýtal).

e) Teraz sa žiada rozobrať otázku o množstve obetí „hladomoru“, ktorý si ako my vidíme, spôsobili Ukrajinci a kozáci sami. Množstvo úmrtí od hladu bolo minimálne. No bez pochyby, hlad ovplyvnil chorobnosť obyvateľstva a dĺžku života a tomu zodpovedajúcu úmrtnosť a pôrodnosť obyvateľstva. V súlade so údajmi Všezväzových záznamov existujúce obyvateľstvo Ukrajiny k 1.1.1927 predstavovalo 29 043 000 ľudí, 1.1.1939 30 946 000 ľudí (územie USSR sa za tu dobu zmenšilo o 2%). Taký malý prírastok obyvateľstva (+6,6%)  za 12-ročnú periódu  vysvetľujeme jeho významným odchodom do novovzniknutých industriálnych a priemyslových centier. V tom čase rast obyvateľstva v susednom Bielorusku, ktoré hlad nezastihol, za túto dobu predstavuje 11,76%. Preto možno súhlasiť, že podľa publikovaných údajov z roku 1938, stav obyvateľstva Ukrajiny mal dosahovať cez 32 miliónov ľudí. Pôrodnosť obyvateľstva Ukrajinskej SSR v priemere za roky 1927-1931 predstavovala 1 080 400 osôb,  úmrtnosť 521 800, prírastok -558 600. V roku 1932 sa narodilo 782 000 a umrelo 668 000. (Prírastok 114 000 – o 444 600 menej ako v predchádzajúcej päťročnici), v roku 1933 sa narodilo už 359 000, zomrelo 1 309 000(úbytok 950 000 – o 1 508 600 menej). To jest straty obyvateľstva na Ukrajine v rokoch 1932-1933, zapríčinené hladomorom, možno vyčísliť na 2 milióny osôb. Určite, je to veľa z dnešného uhla pohľadu. No povedzme, v USA v dobe Veľkej krízy 1929-1933 s jej 15 miliónovou armádou nezamestnaných a tisícami hladujúcich znamenali demografické straty v priemere 7 miliónov ľudí.

f) V roku 1946, keď krajina len začala spamätávať z vojnových zápasov, nebolo z čoho vyrábať, juh ZSSR postihla strašná suchota. V južnej časti krajiny vysychali rieky. V roku 1946 bola celková úroda 39,6 milióna ton obilia- 2,4 krát menej ako v roku 1940. Začínal sa hlad roku 1947. Ale v roku 1947 sa v samotnej  RSFR urodilo 35,7 milióna ton zrna a hlad zo ZSSR zmizol navždy.

g) Jednako, do našich dôb problém hladu ostane aktuálnym: podľa údajov poľnohospodárskej sekcie OSN v rokoch 2000-2002, v Rusku trpelo hladom 4% obyvateľstva (5,2 milióna ľudí).

 

6.      O nadvláde židov

Prvá sovietska vláda (1917) sa skladala z 15 Rusov a len jedného žida (Z 18 člennej vlády). Za obdobie od 1917 do 1924 (leninská garda) v zostave najvyššieho vedenia štátu bolo Rusov 48 (67%), židov 8 (11%), UV boľševikov v roku 1924: Rusov- 54 (62%), židov-14 (16%) V orgánoch bezpečnosti a NKVD v roku 1924 v centrálnom aparáte pracovalo 2 402 pracovníkov. Z nich Rusov – 1 670 (70%), Lotyšov – 208 (9%), židov-204 (8%), Poliakov-90, Bielorusov-80, Ukrajincov-66.  http://www.liveinternet.ru/users/sokol_14/post78353886/

 

7.      O vražde Stalina

 

Stalin zomrel 5. marca 1953 na mozgovú porážku, v priebehu ktorej mu dlhý čas nebola poskytnutá lekárska pomoc. V súlade s tým, čo napísal v knihe „Vražda Stalina a Beriju“ ruský spisovateľ Jurij Muchin, Stalin bol otrávený Chruščovom a jeho okolím a potom neskoršie bol nimi zabitý bez súdu a stôp blízky spolupracovník Lavrentij Berija. Bolo to urobené s cieľom nedopustiť realizáciu záverov prijatých na XIX. Zjazde strany, ktorými boli rozhodnutia Stalina o odovzdaní všetkej moci strany vláde. Verzia otrávenia je potvrdená na oficiálnej úrovni Michailom Poltoraninom, ktorý ustanovil komisiu na odtajnenie archívov KGB. (Stránka spisovateľa Jurija Muchina je tu: http://www.ymuhin.ru/ )

Stalin bol zabitý. No stále ostáva navždy žiť v srdciach čestných ľudí Ruska.

 

8.      Povedali o Stalinovi

 

Niekedy sa človeku stane, že počuje na Stalina nadávať ľudí, ktorí v živote nič neriadili, okrem svojej ženy. No napriek tomu s narážkou na absolútne poznanie predmetu rozhovoru a historických reálií,  hlásajú o stalinových  zločinoch, lebo to videli v televízii.

Jurij Muchin postrehol istú zaujímavú zákonitosť: čím je človek nižšie morálne, čím je tiež vzdialenejší od reálneho poznania, tým horšie je jeho hodnotenie Stalina. Podľa môjho názoru, objektívne ocenenie takej osobnosti ako Stalin,  môže byť podané  osobnosťou  viac – menej rovnou jemu. Takými boli vodcovia a významní predstavitelia veľkých štátov. Preto započúvajme sa do ich slov.

 

Winston Churchill (Veľká Británia)

Z Churchillovho vystúpenia v Hornej snemovni 23.12.1959 pri príležitosti 80. Výročia narodenia J. V. Stalina,  je dokladom toho, že i starý antisovietsky lišiak rozoznáva realitu od subjektívnych predstáv:  Pre Rusko bolo veľkým šťastím, že v dobe najťažších skúšok v jeho čele stál génius a prezieravo pevný vojvodca J. V. Stalin. Bol vynikajúcou osobnosťou, imponujúcou našej ťažkej dobe, v ktorej žil. Stalin bol človekom neobyčajne energickým, erudovaným, pevnej vôle, ostrým a tvrdým. Bol to človek neľútostný ako v práci, tak pri rokovaniach. Ani ja, vychovaný v anglickom parlamente, som mu nevedel odporovať. Stalin mal predovšetkým veľký zmysel pre humor a sarkazmus, vedel presne vyjadriť svoje myšlienky. Svoje vystúpenia si písal výhradne sám, z jeho práce vyžarovala sila. Táto sila bola   v   Stalinovi natoľko veľká, že sa zdá neopakovateľná medzi štátnikmi všetkých dôb a všetkých národov. Stalin na nás robil veľký dojem. Mal neodolateľný vplyv na ľudí. Keď vchádzal do rokovacej miestnosti na Jaltskej konferencii, my všetci sme akoby na povel vstali a z nejakého dôvodu sme stáli v pozore. Vyznačoval sa hlbokou logikou myslenia a uvedomelou múdrosťou. V najťažšej dobe majstrovský vedel nájsť cestu z bezvýchodiskovej situácie. V najtragickejších i najradostnejších okamihoch bol vždy zdržanlivý, nikdy nepodliehal ilúziám. Bol neobyčajne zložitou osobnosťou. Stalin vytvoril i podriadil si obrovské impérium. Bol to človek, ktorý svojho nepriateľa ničil rukami svojich nepriateľov.  Donúti dokonca nás, ktorých otvorene menoval imperialistami, bojovať proti imperialistom. Stalin bol obrovským diktátorom, ktorý nemá vo svojej dobe rovného. Prebral polofeudálne Rusko a zanechal ho vyzbrojené atómovou zbraňou. Nech čokoľvek hovorili o ňom, na takého národ nezabudne.“

Adolf Hitler (Nemecko)

Sila ruského národa nespočíva v jeho číselnom množstve alebo v organizovanosti, ale v jeho schopnosti  zrodiť osobnosti rozmeru J. V. Stalina. Z hľadiska vojenských a politických kvalít, Stalin omnoho prevyšuje Churchilla i Roosevelta. Je to jedinečný svetový politik zasluhujúci si vážnosť. Naša úloha – rozdrobiť ruský národ tak, aby sa ľudia stalinovho rozmeru viacej nerodili.“

 

Charles de Gaulle (Francúzsko)

Stalin mal kolosálnu autoritu a to nie len v Rusku. On vedel „skrotiť“ svojich nepriateľov, nepanikáriť pri prehre a neopiť sa víťazstvami. A víťazstiev je u neho viac ako prehier.

Stalinské Rusko – to nie je bývalé Rusko, ktoré zahynulo spolu s monarchiou. No stalinské Rusko bez dôstojných pokračovateľov je odsúdené k zániku...

...Stalin rozprával v Teheráne ako človek majúci právo požadovať vyúčtovanie. Neodkryjúc druhým účastníkom konferencie ruské plány, dosiahol toho, že oni vyjavili jemu svoje plány a vniesli do týchto plánov pripomienky v súlade s jeho potrebami. Roosevelt sa s ním zjednotil a odmietol tak myšlienku Churchilla o postupe západných síl cez Taliansko, Juhosláviu a Grécko na Viedeň, Prahu a Budapešt. Američania tiež v zhode so Sovietmi odmietli, nepozerajúc na urgencie Angličanov, návrh prebrať na konferencii politické otázky týkajúce sa strednej Európy a osobitne otázku o Poľsku, kde by museli vstúpiť ruské vojská.

Beneš ma informoval  o svojich rozhovoroch v Moskve. Opísal Stalina ako človeka zdržanlivého v rečiach, no tvrdého v zámeroch, majúceho vo vzťahu ku každému európskemu problému osobitý názor, skrytý, no celkom jasný. Churchill a Harriman sa vrátili zo svojej cesty do Moskvy nespokojní. Ocitli sa pred záhadným Stalinom, jeho maska ostala pre nich nepreniknuteľnou.“

(Charles de Gaulle: Vojnové memoáre; 2. Vydanie 1960; str. 235-236, 239, 430)

 

Averell Harriman (veľvyslanec USA v ZSSR)

J. V. Stalin disponuje hlbokým poznaním, fantastickou schopnosťou vnikať do detailov, živosťou umu a úžasne citlivým pochopením ľudského charakteru. Zistil som, že je informovaný lepšie ako Roosevelt, je realistickejší ako Churchill a v určitom zmysle je najefektívnejší z vojvodcov.“

 

Joachim von Ribbentrop (minister zahraničných vecí Nemecka)

„Stalin od prvého momentu nášho stretnutia urobil na mňa silný dojem: človek neobyčajného rozmeru. Jeho triezve,  skoro suché,  pevné maniere a tvrdý, no pritom veľkodušný štýl vedenia rozhovorov ukázali, že svoje priezvisko nosí oprávnene (сталь  - oceľ, poznámka prekl.) Séria mojich rozhovorov so Stalinom dala mi jasnú predstavu o sile a moci tohto človeka. Jeden pokyn ruky znamenal príkaz pre najodľahlejšiu dedinu v Rusku. Tento človek dokázal spojiť dvesto miliónové obyvateľstvo svojho impéria oveľa silnejšie, ako hocijaký cár v minulosti.“

 

Preklad z ruského jazyka: PhDr. Jozef Mižák, Tibor Korečko

 


Hrebenda
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Ukázať príspevok od prispievateľa otvoreneoci . vymovepu87  |   ip:173.32.54


Ukázať príspevok od prispievateľa lucifer . faliqevu33  |   ip:178.143.1


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.27   |   2012-04-21  (21:41)
68% hlasovalo = 9  
mínus plus
  A. F. Joffe
Stalin vytýčil vedcom ušľachtilú úlohu – pracovať pre ľud.
...rusi za 40 rokov premenili zaostalú poľnohospodársku krajinu na svetového lídra vo výskume...už v 1957 vypustili prvý sputnik...a medzitým stihli vyhrať veľku vlasteneckú vojnu...


Ukázať príspevok od prispievateľa lucifer . faliqevu33  |   ip:178.143.1


Ukázať príspevok od prispievateľa otvoreneoci . vymovepu87  |   ip:173.32.54


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.27   |   2012-04-21  (22:07)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Stalin dal do GULAGOV pozatvárať KULAKOV A kriminálnikov..
...Kulak - Triedny nepriateľ "boháč,veľkostatkár bohatý sedliak"...ľudí, ktorý si mysleli že si kúpili na veky..pôdu,majetky,lesy...
...v dnesnej dobe je 80% takých kulakov aj u nás, ktorý sa svojich majetkov nevzdajú za nič...
...ak by im ich niekto chcel vziať, tak len sposobom ako Stalin, alebo vojnou...
Hitlerovi...asi Pán Boh postavil do cesty Stalina...

Nemci nevyhrali...židia im ešte veľa nezabudli...
...Rusko bolo a bude...

Pokud se náhodou stane, proti všem předpokladům, že ne kapitalismus, ale komunismus se zhroutí, rozpustte potom Sovětský svaz a zajistěte vstup Moskvy do NATO. To bude rána, ze které se Západ nikdy nevzpamatuje.

J.V.Stalin, dopis soudruhům na rozloučenouUkázať príspevok od prispievateľa otvoreneoci . vymovepu87  |   ip:173.32.54


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.27   |   2012-04-21  (22:29)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  západný robotník žil a žije v systéme, kde keď si nič neukradne, alebo niekoho neoblafne, tak nič nemá...
...takým socializmus nechuti a nechutil...
...naopak mnoho našich chamtivcov si išli "nakradnúť" na západ...


...idea komunizmu vznikla v Európe dávno pred Marxom a Engelsom. Už v starovekom Grécku sa táto myšlienka spájala s mýtom o „zlatom veku“ ľudstva, keď spoločnosť žila v rovnováhe, pred tým ako sa rozšírilo súkromné vlastníctvo. Niektorí poukazujú na Platónovu prácu Republika a na práce iných starovekých politických teoretikov zastávajúcich komunizmus vo forme spolunažívania, a tiež na staršie kresťanské sekty tak ako je to zaznamenané v Skutkoch apoštolov.


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:173.32.54   |   2012-04-21  (22:39)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tibit tak tymi troma riadkami si to pohnojil, to mozes tak tvrdit tomu co seno zerie. Komunizmus poznam zo vsetkych stran a viem jak sa tam kradlo, vsetko vlastne bolo na tom zalozene. Nasledky kazdy rozpozna i dnes, poniektory vasi politici si to do dnes nevsimli ze uz je kapitalisticke zriadenie a dalej okradaju a podvadzaju svoj vlastny narod. No ja som si v Kanade nevsimol zeby sa tu kradlo, tu stratis pracu pre ukradnutie toaletneho papiera a este ta budu sudit a pripravia o cest. Clovece je mi ta skutocne luto, ze mozes byt tak zaslepeny.


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.27   |   2012-04-21  (23:13)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kanada asi nie je ten správny kapitalistický štát...

...ale, určite aj v Kanade si už všetko hodnotné dávno privlastnili nejaký "podnikavci"...alebo ukradli?

...to, že je tam relatívny kľud súvisí s tým, že vyvážajú...

...Stavebné drevo, zemný plyn, železná ruda,
farebné kovy, papier a lepenka, chemikálie,
drevo papierovina, pšenica
...je najväčší svetový producent dreva,
druhý najväčší výrobca papieroviny
a tretí najväčší vývozca papieru
...asi aj toaletného...PeterSzakal . pyqexufi47   |   ip:24.150.22   |   2012-04-22  (04:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To: Otvoreneoci
nechcem obhajovat Stalina, lebo neviem, ako to bolo. Ale viem, ze ty nevies takisto a svojim prvym prispevkom v tejto diskusii si to potvrdil. Tiez si ukazal, ze hadka je pre teba dolezitejsia nez vecna diskusia.
Co to je za argument k bodu 7? Rozum kde ostal?

A kdalsim bodom diskusie... v Canade sa nekradne? Jasne ze hajzlak nie. Ale ktore z prirodnych bohatstiev nachadzajucich sa na uzemi Canady vlastni canadsky lud ci stat? Aky osoh z toho maju ludia v Canade? Ani dane nie!

Radsej 2 x citaj a potom mlc!


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:173.32.54   |   2012-04-22  (06:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  peter, prosim ta to je co za splech do tmy? Tak aby som ti upresnil, moji rodicia vtom momente jak sa dozvedeli o Stalinovej smrti vedeli ze bol zavrazdeny, lebo moj otec jako politicky disident velmi pozorne sledoval vsetky dostupne spravy a tie vedomosti mu hovorili, ze Stalin bol zavrazdeny.
Za seba napisem len tolko, ze ja sam ties sledujem svetovu politiku a analizujem pre svoje potreby, ale oproti mojmu otcovi len na takych tridsat percent lebo on bol do nej skutocne zazratry. Pred par rokmi my moja manzelka telefonovala, aby som si okamzite zapol televizor v praci, lebo v Amerike bol vykonany utok na jednu z tych dvojiciek. Nakolko som bol v praci a mal televizor tak som ho skutocne zapol a s par priatelmi sledoval priami prenos, sam osobne v priamom prenose som videl naraz druheho lietadla a potom nasledovny pad dvojiciek. Vtedy medzi druhymi som povedal svoj nazor na tu udalost, ze vtom ma prsty americka rozviedka spolocne s izraelskou, ktory zneuzili par zfanatyzovanych arabskych idiotov. Vtedy som povedal, ze z celej akcie bude profitovat len USA a Izrael a na to mam svedkov. Jak som ktomu dosiel? jednoducho ze som si dal mozaiku do kopy a ztoho my vysiel tento obraz. Tak aj moji rodicia si dali podobnu mozaiku do kopy a vysiel im obraz, ze Stalin bol zavrazdeny. Ak sa ma budes pytat, ci bol zavrazdeny korejsky komunisticky vodca tak na to ti neviem odpovedat, lebo Koreu nesledujem a ja splechy do sveta nepustam jak poniektory exoti.


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.27   |   2012-04-22  (10:26)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kanada má asi 30 miliónov obyvateľov...a rozprávkové bohatstvo a nerastné zdroje..
Druhé najväčšie svetové nálezisko rúd niklu, zlaté bane,Azbest,Síra,významné náleziská diamantov.
Kanada je jedným z najväčších svetových producentov zinku a titanu, ťažia sa tu aj rudy uránu, striebra a molybdénu.
Kanada vyváža uhlie a zemný plyn
...Na počet obyvateľov a bohatstva krajiny je Kanada, niečo ako Saudská Arábia...
...lenže..Viac ako tretinu kanadských priemyselných podnikov vlastnia americké firmy...
...roku 1994 vstúpila do platnosti Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) medzi Kanadou, Spojenými štátmi a Mexikom. Má za cieľ prepojiť kanadský a americký kapitál, vedomosti a technológiu s lacnou mexickou pracovnou silou.

...otvoreneoci...
...ak si pozeral na pád dvojičiek a "vyhodnotil si" tú udalosť, ako ze vtom ma prsty americka rozviedka spolocne s izraelskou...tak veľmi američanom neveríš...asi to je zdedená podozrievavosť...

...ak by sa v USA otvorili archívy, tak ako po páde východného bloku, tak by sme sa čudovali čo napr. J. Edgar Hoover 1935-1972 riaditel Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) sposobil vo svete.

Jeho kritici vytýkají, že překračoval pravomoci FBI, používal ji k zastrašování politických aktivistov a disidentov, k nahromadění tajných dokumentů na vedoucí politické figury a používal nezákonné metody pro sběr důkazů.

poľoval na nemeckých a sovietskych špiónov uvnitř Spojených států (v době II. světové a Studené války, např. Duquesne či Rosenberg)

viedol Warrenovu komisiu po atentátu na J. F. Kennedyho.

potlačoval disent politických aktivistů a občanských skupin, bojujících za občanská práva a odporujících válce ve Vietnamu

Mal len 29 rokov, keď skutočnú FBI založil a súčasne sa stal jej prvým riaditeľom. Hoover prežil ôsmich amerických prezidentov a pätnásť ministrov spravodlivosti. Nikto z nich sa neodvážil pripraviť ho o jeho kreslo. Nechal sledovať takmer každého. Bol posadnutý zbieraním informácií. Túto schopnosť si neustále zveľaďoval a preto vládol nad Amerikou celých 48 rokov!

V roku 1919, teda iba dva roky po boľševickej revolúcii v Rusku, začal Hoover zhromažďovať špeciálnu kartotéku s menami podozrivých ľavicovo orientovaných indivíduí. V priebehu ďalších rokov bolo na indexe už 450-tisíc mien a z nich Hoover okolo 60 tisíc označil za nepriateľov amerického systému. Hoover navrhol ministrovi, že týchto ľudí treba pozatvárať a deportovať. Navrhol pozatvárať aj právnikov, ktorí sa prihlásili ako obhajcovia uväznených. Naštartoval doslova pogrom na ultraľavičiarov. Dostal voľnú rokuANONYM . sipyrige36   |   ip:146.102.1   |   2012-04-22  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalinizmus by mal byť trestný rovnako ako nacizmus. A autorovi tejto propagandy, ktorá popisuje len to, čo príde vhodné, len kúpiť rekreačný zájazd do Kolymy, kde dostane zadarmo matrac, 2 teplé jedlá denne, kabát, krompáč a môže si tam zlato fárať.


Modrdrak . nemugesu57   |   ip:62.197.19   |   2012-04-22  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý príspevok, každý máne svoje chyby.
Už ste počuli nejaké zlé a často opakované nezmysli na veľkého Maa . Nie. Prečo ?Lebo ˇˇCína Je veľkou Čínou. A Rusko je malým Ruskom !


Mdrak . vonefuli14   |   ip:62.197.19   |   2012-04-22  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo ostané krajiny nešpinia veľkého Maa, lebo Čína zostala veľkou Čínou a Rusko sa stalo z veľkého malým Ruskom !!!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-04-22  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem čosi sa udialo nepustil ma spráca ... Ale pre poriadok ... Na pôde USA sa okrem "už vo svete ojedinelého " rušenie otrokárstva nebojovalo sa 250rokov , v GB "keď nám na kontinet" priniesli slobodu od Napoleona, "šantilo" sa doma a po celom svete najmenej 100 rokov samozrejme z "cudzích" zdrojov a vyrábali a produkovali a vymýšľali.... A oni tí Rusi furt či to Aziati - držali ich najmenej 150rokov, /boli by ináč pri atlantiku/potom Zlata horda ich doma "dusila" potom židia so svojím alkoholom/ Solženicyn 200 rokov spolu/ Krásavec Napoleon, I.SW., IISW... no nie a nie mať 100rokov doma kľudu .Takže historiu neoklameš ..A mudrlanti čosi drizdajú....


eugenic . kicodeqe27   |   ip:217.12.51   |   2012-04-22  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmus je utopia a nezmysel s dysgenickym vlyvom na spolocnost.

ODPORUCAM: "Vysoke hry ruske mafie" dokumentarny film z 1999.

http://czshare.com/1975357/qbNq/01_Vysok__hry_ruskej_mafie_Korene.avi
http://czshare.com/1975367/7g2_/03_Vysok__hry_ruskej_mafie__erven__strecha.avi
http://czshare.com/1975402/_X39/02_Vysok__hry_ruskj_mafie_Metast_zy.avi
http://czshare.com/1975420/fkP_/04_Vysok__hry_ruskej_mafie_Expanzia.avi

Nejde len o beznu kriminalitu, ale historiu celeho organizovaneho zlocinu v danom priestore, do ktoreho zapada aj komunizmus samotny.


bazooka . racebagi30   |   ip:178.143.2   |   2012-04-22  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok je celý klamstvo a vaše komentáre sprostosti...

Nedokážem vám technicky vložiť odkaz na jednu knihu, tak vám ju len doporučím - je od autora Uškujnika a má názov Kagan a jeho bek. Nájdete ju na NET-e.
Tam sa dozviete pravdu o Stalinovi, vy "mudrci" a budete prekvapení...


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-04-23  (01:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Ve%C4%BEk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romanovci
je toto RUS alebo slovan???
dal toto mesto budovať rus alebo slovan?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Petrohrad

no a prečo po tomto mužovi pomenovali petrohrad???
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladimir_I%C4%BEji%C4%8D_Lenin

žeby voláky židovský slobodomurár chránil národy?


veľa s histórie ma zaujíma ale koho považovať za dobrého koho za zlého hmmm?...ANONYM . sipyrige36   |   ip:146.102.1   |   2012-04-23  (08:06)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  
classique . dapasava0 Určite nie Stalina s Maom ,ktorí pobili cez 100 miliónov ľudí. Neviem prečo vás fascinuje, nejaký totalitný režim. ...


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-04-23  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM . sipyrige36
nefascinuje ma

ale keĎ tak úvažiš koľko ľudí musí umrieť aby prežil kapitalizmus

mňa len zaujíma prečo si musím vybrať buď modrú alebo červenú??

prečo nemôžem mať na svojom pozemku vlastné kniežatstvo s vlastními zákonmi
prečo nám systém nedá možnosť toto prečo my je závislosť od systému doslova vnucovaná?

ja sám seba vidím na šachovnici po mojej ľavici je červená armáda po mojej pravici modrá
momentálne bežia ten pyramídový beh čo sme behávali na základnej škole ale ich cieľ je už na dosah

a aha už sú v cieli teraz stoja oproti sebe a vyzerá to tak že do seba každú chvíľu narazia a zvalcujú všetko čo je medzi nimi!!!

takto sa buduje imperium

možno romanovci ani nezomreli a lenin bol vyrobený nimi lebo veľa aristokratov si asi uvedomilo že najlepšie sa ovláda zo záhrobia! tam ti už všetci dajú pokoj amožno to je dôvod prečo ruská armáda a FSB použiva symbol 2hlavého orla ja neviem z historie sa dá urobiť kadečo,,,


ANONYM . sipyrige36   |   ip:146.102.1   |   2012-04-23  (09:14)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  teba možno nie, ale zarytých komunistov je tu dosť. Kapitalizmus není žiadna ideológia. Je tu od praveku, od barterového obchodu. Časom sa spoločnosť sa sformovala feudálne, v rannom novoveku začala vznikať stavovská spoločnosť a s priemyselnou revolúciou vznikla moderná, industriálna spoločnosť. A vtedy si nejaký bradatý ujo, ktorý v živote nebol v žiadnej továrni začal písať knihu o postupnom zmenšovaní a zániku ziskov z podnikania. Samozrejme tá predpoveď nevyšla. A komunizmus ako podla neho prirodzený nástupca tejto modernej spoločnosti nikdy nevznikne.
Vznikol iba umelo s partiou židobolševikov, ktorí sa pustili v najväčšej krajine do sociálneho experimentu, ktorý sa neskôr rozšíril aj do ostatných krajín a následná democída, keď vláda zabíja vlastných občanov si vyžiadala 150 miliónov obetí. A ako to skončilo? SSSR sa rozpadol, a Čína túto ideológiu opustila. TAký rýdzi komunizmus, ale nazvyme radšej socializmus sa dnes nachádza v Severnej Kórei. To je taká lahšia verzia stalinizmu.classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-04-23  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM . sipyrige36

kapitalizmus je samovražda keď si predstavíš nahromadené bohatstvo pokrvných linií

oni tieto štruktúry vytvorili tak čo v nich znamená obyčajný človek pracujúci na minimálnej mzde????

ANONYM . sipyrige36   |   ip:146.102.1   |   2012-04-23  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je samovražda? Podla mňa skôr ísť na políciu v čase stalinizmu. Odtial sa nikto nevrátil.

...Za socializmu pracovali za minimálnu mzdu všetci...


PeterSzakal . pyqexufi47   |   ip:24.150.22   |   2012-04-23  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Otvoreneoci

haha ved prave! Kritizujes clanok, ze je v nom plno nezmyslov a hned jeden napises. Ze si tvoji rodicia mysleli)a spolu s nimi mnoho dalsich ludi), ze Stalina zavrazdili je jedna vec, ale ze teraz odtajnili dokumenty ktore to potvrdzuju je vec druha. Teraz to je fakt. Vtedy tobola nepodlozena domnienka.
Taktiez s dvojickami - btw. presne taku istu myslienku som mal aj ja par minut po naraze prveho lietadla.


MarianKE . comijajo   |   ip:95.102.13   |   2012-04-24  (10:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Perfektný článok plný faktov, ktoré ako čítam diskusiu trafili do čierneho. Hneď sa tu zjavili popierači všetkého dobrého čo predošlý systém a aj so Stalinom urobili, len aby sa ľudia náhodou nezobudili a spali ďalej. Ku Anonym-u ak podľa teba zabil Stalin milióny ľudí kde sú o tom dôkazy .. daj aspoň jeden Gulag kde sú dôkazy o masových hroboch, alebo spaľovniach... nič žiadne dôkazy o tom ak by sa tam fakt toľko veľa ľudí zabíjalo museli by sa aj odstraňovať ( masové hroby, alebo spaľovne ) a to by si kapitalisti radi v svojej propagande nenechali ujsť a takto nemajú nič, len kričia o miliónoch.


Piotr . mahovusa5   |   ip:109.74.15   |   2012-04-24  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na samom začiatku, bolo napísané: STALINA, môžu súdiť, posudzovať, len ľudia jemu rovní.
t.j. nie plebs.
CHAPETE ????????????????????????????????


vlastnynazor . ciwykabo7   |   ip:2.123.216   |   2012-10-20  (05:21)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  no co je otroci, slovania , zabezpecene je rozpustenie zvazu,sme aj v NATO, tak sa pytam, unika vam podstata, namiesto toho aby sme hladali v sebe spojitosti, sa tu hadame a poza nas chrbat nam trtkaju nase deti.. v skratke iba otroci mozu zmenit , otrocky system ktory panom vyhovuje.... bratia je na case spojit slovanske kmene... staty ale bez socializmu a kapitalizmu, tak ako nam to bolo dane bohmi, cez skutocnu demokraciu a nie frasku ktora tu je a ako furt s heslom.. pana mat je nepravost VACSIA JE BYT PANOM...


INDIVIDUM . jybixyma83   |   ip:80.242.33   |   2013-09-03  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TAKZE DEBILKOVIA TO CO JE TU NAPISANE JE LEN A LEN PRAVDA A HOLE FAKTY VY:DEGENERATI POTOMKOVIA NEANDERTALCOV SI MOZTE PLAKAT KOLKO CHCETE ALE TAKU VELKOST AKO VELIKANI SLOVANSKYCH NARODOV SKUTOCNYCH LUDI Z DUCHOVNYM ROZMEROM NIKDY NEDOSIAHNETE VASOU JEDINOU ZBRANOU A NIE NOVOU JE SIRIT ILUZIE A KLAMSTVA MEDZI VAS HOVORIACI DOBYTOK,VASA UBOHOST NEMA OBDOBY VERTE ZE DOBRO ZVITAZI A VAS PRISLUHOVACOV REPTILIANOV SPALI VO SVETOM OHNI ESTE SI UZITE LEBO CAS SA VAM KRATIdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Lidé vyjdou do ulic. A bude to zlé...aneb se bojí ?


2011-07-09  (11:05)  |  Politika
Otázka, zda lidé vyjdou do ulic nespočívá v tom, že by se báli, ale nepovažují to za účelné. Aparátčíci mají proti lidem, dvě nejúčinnější zbraně, které použijí kdykoliv se budou cítit ohroženi na životech, nebo na svých politických postech, pokud budou ohroženy jejich příjmy, nakradené majetky, nebo politické posty. První zbraní jsou dluhy. Vzpomeňte začátky roku 2000. Do té doby získat půjčku bez ručitele bylo prakticky nemožné, pokud člověk....


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ochrana civilistu v Libyi ochuzenym uranem = tichy zabijak !
Pravda o športe - Alan Watt

Návrhy na zlepšenie ekonomiky

Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

Socialne istoty v USA?

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3473 s