17. September 2019
    
Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda) - Dolezite.sk

Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda)


  2013-05-04  (15:47)  |  Zdravie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda)

 

 


"Naši vnuci se nás jednoho dne zeptají: Kde jsi byl při holocaustu zvířat? Co jsi udělal proti těmto strašným zločinům? Po druhé již nebudeme moci přijít se stejnou výmluvou, že jsme o tom nevěděli." Helmut Kaplan


 


Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda) !!!

 

Ačkoliv mnoho lidí má ke krávám mnoho předsudků, krávy jsou velmi zvídavá a inteligentní zvířata. Učí se od ostatních, rozumějí vztahu příčiny a následku a mají výbornou paměť.


1Přirozeně krávy žijí bohatým společenským životem v uzavřených rodinných skupinách, v nichž se navzájem znají a již jako telátka si budují různorodé vzájemné vztahy. Někteří jedinci si s jinými členy skupiny udržují přátelství, která často trvají celý život. Podle vědců jsou krávy nejlepší přátelé a těžce nesou odtržení od svých přátel. Na pastvách spřátelená zvířata leží vedle sebe a pasou se spolu. Své přátelství si dávají najevo vzájemným olizováním hlavy, krku a ramen a upevňují si s ním své vzájemné vztahy a pomáhají překonávat stres. Čím je olizování delší, tím k sobě mají krávy hlubší vztah.

Kráva mívá telátko každý rok a přirozeně jako matka a dítě tráví první společné chvíle osamoceně. Krátce před porodem se kráva separuje od stáda a porodí v úkrytu z vysoké trávy či keřů. Po čtyřech dnech od porodu se matka se svým dítětem vrátí ke stádu. Telátko poté bývá kojeno svou matkou 8 až 10 měsíců po porodu. Pod ochranou stáda se telátko učí všem dovednostem, které potřebuje ke spokojenému životu ve stádě.

Chovy intenzivního zemědělstvíNavzdory všemu co je pro krávy přirozené, v chovech intenzivního zemědělství zdaleka nenaplňují spokojený a věhlasný komplexní společenský život ve stádě.

Intenzivní zemědělci často uvádí, že welfare (životní pohoda zvířat) je v přímé úměře s užitkovostí (užitkovost - mléčná užitkovost, plodnost, dojitelnost, aj.), poněvadž stresovaná dojnice (dojnice=dojná kráva=skot otročený pro produkci mléka=kráva na jedno použití) nedává tolik mléka, tomuto tvrzení však protiřečí fakt, že se intenzivní zemědělství snaží docílit co největších zisků za co nejmenších nákladů. V praxi to znamená co největší produkce mléka za co nejméně nákladný chov. Welfare by nemělo být neekonomické více než je nutné pro udržení zvířat v užitkové kondici.


„Jednou z podmínek pro zlepšování ekonomiky, která je v současnosti nejdůležitějším parametrem, je zvyšování mléčné produkce a tržnosti mléka doprovázené zvýšením produktivity práce a omezováním vynakládaných prostředků na zajištění provozu.“  (1)Narození, odtržení

Jelikož je kravské mléko mateřským mlékem, tak jako ostatních savců, musí mít kráva pro tvorbu mléka telátko. Telátko je však pro dosažení co největší mléčné užitkovosti dojnice přítěží. V chovech intenzivního zemědělství se proto telátka po porodu odtrhnou od mámy. Telátka mají možnost být se svoji matkou nanejvýš 12 až 24 hodin po porodu (do druhého dojení kvůli kolostru – prvotnímu mléku). Po odtržení se již nikdy telátko se svou matkou nesetká. Tato naprosto běžná a krutá praktika sebou přináší drastický zásah do sociálního vztahu matky a dítěte. Zvláště ta telátka, která zůstávají s matkou déle, teskní a volají ji.


Často se stává, že telátko narozené dojnici, bude zesláblé či nemocné a zemře krutým způsobem během několika hodin po porodu. V chovech intenzivního zemědělství není ojedinělé, aby se tato zesláblá či nemocná telátka nechala umírat na očích své matky, odtažená (často přivázaná) na místě, kde matka k telátku nemůže (činnost je legální).Ustájení telátek

Zdravá telátka jsou odtažena do tzv. venkovních individuálních boxů. Venkovní individuální box je v podstatě klec s přístřeškem (dřevěným, plastovým, plachtovým) a podestýlkou jehož minimální doporučená plocha by měla být 2,8 m2; šířka individuálního kotce pro telata by měla odpovídat kohoutkové výšce telete. V těchto boxech telátka tráví většinu svého dětství - minimálně 30 dní od narození, často až do odstavu (přechod z mléčné výživy na rostlinou tuhou stravu) tj. od narození do 56 dní věku. Tele starší osmi týdnů nesmí být drženo v individuálním kotci.

Po 8 týdnech smějí telátka žít s malými vyjímkami pouze ve skupinách, a to pouze na 1,5 metru čtverečních plochy na jedince až do váhy 150 kg; 1,7 m2 pro tele od 150 do 220 kg živé hmotnosti a přinejmenším 1,8 m2 pro tele nad 220 kg živé hmotnosti.

Výživa telátek

Jak již bylo naznačeno během období, kdy jsou telátka držena v individuálních boxech, dostávají mléčnou výživu. Tato výživa je zpočátku tvořena mlezivem (kolostrem - získává se od odloučené matky) či směsným mlezivem, jimž je telátko napájeno obvykle jeden až tři dny od narození - toto období se nazývá mlezivové. Od druhého až čtvrtého dne věku začíná období mléčné výživy, kdy jsou telátka krmena buď plnotučným mlékem či tzv. odpadním mlékem (nevyužitelné mléko pro konzumaci lidí), mléčnou náhražkou (mléčnou krmnou směsí) nebo okyseleným (kys. mravenčí), případně fermentovaným mlékem - a dost často již v tomto velmi mladém věku, kdy za normálních okolností všechna mláďata savců konzumují pouze mateřské mléko své matky, telátka dostávají granule. 

Přestože je živin v mléčných náhražkách vždy méně než v plnotučném mléku, což vede k řadě vakcinací pro získání dostatečné imunity, mléčné náhražky jsou v chovech intenzivního zemědělství používány častěji. „Cílem používání mléčných krmných směsí v odchovu telat je využití korelace, která je mezi příjmem živin a energie z mléčných nápojů a příjmem živin a energie z pevných - jadrných krmiv. Nižší obsah živin a energie v mléčném nápoji stimuluje telata k časnému příjmu koncentrovaných – jadrných krmiv. Toto opatření má za cíl podpořit časný příjem starterového krmiva a tím i vývoj bachoru, což ovlivňuje i dobu odchovu telat na mléčné výživě, včetně zkrácení doby odstavu.“ (2)

Nejčastější důvody úmrtí telátek

„Dr. Ressler uvedl, že v zemích Evropské unie dosahují ztráty telat v průměru asi 10 – 20 % a příčinou jsou špatný růst a vývin telat, jejich onemocnění, náklady na ošetřování a léčbu nemocných telat. Protože v EU se chová asi 27 milionů krav, ročně se narodí 10,5 milionu telat a průměrné ztráty telat jsou 15 %, znamená to, že ročně uhyne 1,5 milionu telat. Přitom 90 % úhynů způsobují chyby v managementu odchovu, jsou to tedy naprosto zbytečné ztráty telat.“ (3)

„V roce 2010 byl Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., oddělením technologie a techniky chovu hospodářských zvířat, uskutečněn průzkum v odchovu telat v období mléčné výživy na 21 farmách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Zjišťováno a měřeno bylo více než 350 ukazatelů, které se mj. týkaly managementu porodu, poporodní péče, mlezivové a mléčné výživy, odstavu, ustájení telat, zoohygieny, zootechnické práce (odrohování, vážení, značení telat) atd. Nejvíce rizikových faktorů bylo zjištěno v období mlezivové a mléčné výživy, v poporodní péči o narozená telata, odstavu, ustájení telat, odrohování aj. Na hodnocených farmách byly průměrné ztráty telat do odstavu 18,4 % (z toho 49 % představují mrtvě narozená telata a 51 % úhyny telat do odstavu).“  (4)

Dekornuace (odrohování)

V chovech intenzivního zemědělství se běžně provádí tzv. dekornuace - odrohování, zákrok, při němž jsou odstraňovány telatům rohy. Odstraňování rohů se odůvodňuje tím, že krávy s rohy mohou být pokládány za nebezpečné pro ostatní krávy v chovu (poranění a stres pro podřízená zvířata) a také pro zemědělce.

Při odrohování je telátko nahnáno do klece na odrohování či nějakým způsobem zafixováno a rohy jsou mu odstraňovány tzv. krvavou nebo nekrvavou metodou. V obou případech u telátek nemusí být podávány bolest tišící látky.

Při nekrvavé metodě se jedná buď o tzv. kauterizaci, při níž se místo, kde mají vyrůst rohy vypálí, nebo chemickou metodu, při níž se místo, kde mají vyrůst rohy poleptá. Kauterizace se provádí rozžhavenými železy, která mají různá zakončení (nejčastěji konkávní nebo kuželovitá prohlubeň), nebo různými typy kauterů - benzínové, propan-butanové, elektrické, atd. Při chemické metodě se využívají leptavé prostředky, jako jsou louhové tyčinky či pasty.

Odstraňování rohů krvavou metodou se provádí tzv. kruhovým nožem (kruhovitá ocelová trubka, která má na jednom konci ostří). Nástroj se přiloží na epidermální základ rohu, obřízne ho a vyloupne. Krvácení se zastaví tampónem nebo kauterizací (vypálením), rána se vydezinfikuje.

Dekornuace se může provádět i u dospělých zvířat, a to speciálními kleštěmi či drátěnou embryotomickou pilkou. Přestože se u dospělých zvířat podávají anestetika, zákrok je považován za velmi bolestivý. Odrohování doprovází silné krvácení a hrozí při něm vážné komplikace, jako je otevření a následná infekce lebečních dutin. Anestetika také působí pouze v krátké době, bolest při odeznění účinků anestetik, kdy rána přichází k sobě, již nikoho z personálu chovů intenzivního zemědělství nezajímá.

„Odrohování skotu je bolestivým, invazivním zákrokem, který zahrnuje otevření lebky. Telata a krávy zřetelně projevují bolest a obranné chování během procedury. Poté třesou hlavami, mávají ocasy a couvají. Hodnoty kortizolu určené ze slin jsou během a po odstraňování rohů výrazně zvýšené.“ (5)

Osud telátek

V případě, že se dojnici narodí sameček, pravděpodobně z něho bude hovězí nebo telecí. Chov telátek pro telecí je patrně nejextrémnějším osudem samečků. Většina těchto telátek zůstává po celý svůj krátký život (16 až 18 týdnů) uvězněna po tmě v kotcích širokých pouze 60 cm. Vzhledem k tomu, že se telátka nemohou proběhnout a nemohou se hýbat, nevyvine se jim svalstvo, takže jejich maso je měkké. Než jsou telátka zabita na jatkách, omezuje se jim příjem železa pod normální hladinu, aby se u nich rozvinula anémie (chudokrevnost). Dokonce i boxy, v nichž jsou telátka držena, nejsou svařené z kovových trubek, ale bývají dřevěné, aby telátka neolizovala kovové trubky a přijímala tak železo. Tyto děsivé procedury způsobují světlé bílé maso, které má pro trh vysokou ekonomickou hodnotu. V České republice je zakázáno chovat telátka tímto způsobem, telátka jsou tak pro tyto procedury vyváženy z ČR nebo se u nás vykrmují do vyšší jateční hmotnosti, dokud z nich není hovězí. „Hovězí“ telátka také mohou být vyvážena na jatka do zahraničí např. Libanonu čas 1:14).Pokud je telátko ženského pohlaví s největší pravděpodobností bude následovat svou matku, nejdříve z ní bude tzv. jalovička (od šesti měsíců) a po prvním porodu se stane dojnicí. V případě, že jalovička nebude následovat svoji matku, bude vykrmována do 14 až 16 měsíců věku do tzv. porážkové hmotnosti, což je 470 až 550kg, a poté se z ní stane hovězí.

Technologie ustájení dojnicNejčastější jsou dva systémy ustájení: vázané a „volné“.

Vázané již naštěstí není tolik využívané a spíše je provozováno v menších chovech. Ve vázaném ustájení není splněn požadavek 6m3 na 100kg živé hmotnosti zvířete. U vázaného systému není možnost pečovat o své tělo, pohybovat se či vytvářet sociální skupiny. Dojnice jsou přivázané za krk na řetězu, který jim často neumožňuje ani si lehnout a otáčet hlavou.

 „Volné“ ustájení lze rozdělit do několika typů: boxové nebo neboxové, s roštovou podlahou nebo s podestýlkou a tzv. vzdušné stáje se stelivovými systémy a bezstelivovými systémy. Bezstelivovým systémem může být plná betonová nebo roštová podlaha bez podestýlky, kde je v prvním případě kejda vyhrnována po plných podlahách a v případě roštové podlahy, která může být betonová nebo kovová výkaly a moč propadávají do podroštového systému, nebo jsou jejich části krávami do těchto prostor prošlapávány. Tento systém způsobuje infekční onemocnění končetin, které způsobuje trvalou bolest jak při stání, tak při pohybu nebo může způsobit i mastitidu (infekci mléčné žlázy). Stelivové systémy využívají podestýlkový materiál - slámu, řezanou slámu, kejdový separát, piliny, hobliny, papírový recyklát, písek apod.

Kravíny jsou většinou rozděleny na krmiště, lehárny a případně hnojné chodby. Hnojná chodba je chodbou mezi boxem a stěnou, nebo chodba mezi boxy. Tyto jsou buď tvořeny plnými podlahami, nebo roštovými podlahami. V boxech dojnice mohou ležet buď na holém betonu, na tzv. matracích nebo slámě apod. Ustájení dojnic v boxech umožňuje více pohybu, ale vstávání a uléhání může být obtížné; může docházet ke zranění a vývoji kulhavosti. I přes vypracovaná odborná doporučení pro boxové ustájení zvířat, objevují se v praxi problémy - od mírných poranění krav až po krávy, které uléhají mimo box v oblasti určené pro pohyb.

Znásilnění (inseminace)

Kráva (jalovice) je poprvé oplodněna již v 18 měsících věku (v přepočtu na lidský věk asi ve čtrnácti letech), kdy dosáhne tzv. chovatelské dospělosti, což je v 16 až 18 měsíců věku při dosažení živé hmotnosti 320 až 350 kg.

Dnes již krávu neoplodňuje býk, ale člověk uměle – krávy jsou tzv. inseminovány. Při inseminaci tzv. inseminační technik zasunuje ruku až po loket, spolu s katetrem a pipetou naplněnou spermatem do pochvy krávy. Žádná kráva při inseminace nemá možnost úniku, odmítnutí nebo vyhnutí se inseminace a je k ni nucena i násilně pokud nespolupracuje; krávy jsou tak zemědělci znásilňovány.Odběr spermatu

Býci, od nichž se sperma pro inseminaci odebírá, jsou speciálně vyšlechtěné vyrobní jednotky na sperma. Tito býci jsou celý svůj život uvězněni na tzv. inseminačních stanicích, dokud jsou schopni podávat výkon. Při odběrů sperma jsou býci, většinou pomocí lana připevněného ke kovovým kroužkům umístěným v jejich nosech, dotaženi k jinému býkovi přivázanému za krk k fixační kleci nebo k umělé fantomě, kde je u nich vyvolána erekce a ejakulace, a poté ejakulát odebrán prostřednictvím umělé vagíny. Odběr sperma od jednoho býka probíhá 8 až 14 za měsíc, což je zátěží jak pro býky, kteří poskytují sperma, tak i pro býky sloužícím jako atrapa. Býci sloužící jako atrapa jsou velmi značně zatěžováni na zadní končetiny, když na ně několkrát za měsíc naskakuje jiný býk.

Březost

Kráva je březí jako člověk, tj. 9 měsíců a přirozeně v době, kdy kojí svého potomka, není znovu gravidní. V chovech intenzivního zemědělství však krávy nesmí polevit v mléčné užitkovosti, oplodňují se proto každé dva až tři měsíce po porodu. Krávy tak vždy po sedm až osm měsíců nesou dvojí břemeno: jsou nuceny být co nejvíce mléčně vysoce užitkové a zároveň živit svého nenarozeného potomka. V důsledku vysoké užitkovosti mají dojnice neustále hlad, žízeň - až 3/4 potravy, kterou dojnice přijmou, spotřebují k produkci mléka.

Po skončení laktace dochází přirozeně k tzv. zaprahnutí a dojnice přechází do období tzv. stáního na sucho. Zaprahnutí nastává optimálně dva měsíce před porodem a slouží k regeneraci mléčné žlázy, odpočinku krávy, doplnění živin (bílkovin, tuků) a k zajištění správného dovyvinutí plodu. Poněvadž v tomto období kráva nedává, intenzivní zemědělci se snaží zkrátit toto období na co nejkratší dobu, což se odráží na životní pohodě a zdraví dojnic.

Výživa dojnic

Při chovu krav v přirozeném prostředí, na pastvách, krávy nevyprodukují zdaleka tolik mléka jako tzv. vysokoprodukční dojnice v intenzivním chovu. Na pastvách se krávy přirozeně stravují trávami či bylinami, které nejsou schopny mít výživovou hodnotu k užitkovosti, k níž jsou dojnice v intenzivních chovech nuceny.

V intenzivních chovech jsou dojnice krmeny, dopovány speciálními krmnými směsi (např. tzv. směsné krmné dávky - TMR - Total Mixed Ration), které většinou tvoří kukuřičné siláže, luskoviny (např. sója), obilniny a travní, jetelotravní či vojtěškové senáže, řepné řízky, pivovarské mláto atd. + minerály nebo doplňkové živiny (vitamíny, melasa apod.).

V nových chovech intenzivního zemědělství bývá potrava (i voda) dojnicím (i jejich potomkům) podávána automatizovaně prostřednictvým krmných boxů či automatů. Krávy dostávají přesně stanovenou dávku potravy podle jejich užitkovosti. V případě, kdy kráva má v úmyslu zkonzumovat více potravy než je pro ni stanovená krmná dávka, je odrazována elektrickým výbojem, který je pouštěn do jejího těla.

Nejčastější příčiny vyřazování a nemoci dojnic

Ani to, jakým způsobem jsou dojnice v novodobých chovech intenzivního zemědělství dopovány potravou, nestačí k tomu, aby dojnice zvládaly vynucenou vysokou užitkovost. Přirozeně v dobrých podmínkách se krávy dožívají až dvaceti let, někdy i více, v chovech intenzivního zemědělství je však kráva maximálně ve čtyřech až šesti letech zcela vyčerpána a končí na jatkách; tělsně dospělý je skot ve čtyřech až pěti letech. V České republice je každý rok více než 80 procent (83,8 procent v roce 2011 viz. str. osum http://www.crvcz.cz/Portals/0/Files/Ke%20stazeni/Chov%20skotu/CS03_kveten.2012_www.pdf) dojnic předčasně vyřazených z chovu při kontrole užitkovosti ze zdravotních důvodů, končí tedy na jatkách (nucené porážce) - velmi často již po prvním laktačním období (procesu tvorby a vylučování mléka tělem matky po porodu).

Několik příkladů nejčastějších onemocnění či poruch dojnic a nejčastějších onemocnění či poruch dojnic kvůli nimž končí dojnice na nucených porážkách a kvůli nimž jsou vyřazovány:

Ketóza, steatóza jater a lipomobilizační syndrom

Nedostatky ve výživě a nedostatečný management, spolu s nároky na užitkovost dojnic mají za následek, že dojnice postihují závažné metabolické poruchy jako je lipomobilizační syndrom, steatóza (ztučnění) jater či ketóza. Tyto závažné metabolické poruchy patří mezi nejčastější příčiny nucených porážek a objevují se při tzv. záporné energetické bilanci, kdy organismus dojnice vydává více energie na produkci mléka, než je schopen přijmout živin. Dojnice tělesně hladoví a jsou nuceny odbourávat vlastní tukové tkáně a svalovinu na úkor vysoké produkce mléka.

Odbourávání tukové tkáně je řízeno dvěma hormony, inzulínem a hormony nadledvinek – adrenalinem a kortizolem. Tuková tkáň se rozkládá na glycerol a neesterifikované mastné kyseliny. Z glycerolu se v játrech tvoří glukóza, kterou využívá mléčná žláza pro tvorbu mléka a neesterifikované mastné kyseliny mohou sloužit jako zdroj energie pro tělní buňky, svalové buňky. Velkou část těchto kyselin vychytává i mléčná žláza a vytváří z nich mléčný tuk. V prvních dvou až třech týdnech laktace je 40 – 60 % mléčného tuku tvořeno právě ze zdrojů získaných z odbourané tukové tkáně. V závislosti na koncentraci neesterifikovaných kyselin v krvi se tyto kyseliny zachytávají v játrech a játra je oxidují na ketolátky, které slouží některým tělním tkáním jako zdroj energie. Pokud jich není mnoho, je vše v pořádku. Pokud je lipomobilizace intenzivní, játra nestačí ketolátky vyexportovat ven, skladují je ve svých buňkách a tím se stávají nefunkčními. V tomto případě mluvíme o tukové degeneraci jater. Játra nejsou schopna produkovat glukózu, což způsobí, že klesne produkce, klesne hladina ketolátek v organismu, dojnice vykazuje klinické projevy ketózy, a to navodí další mobilizaci tukových rezerv. Hovoříme o lipomobilizačním syndromu. Zvlášť postihuje tučné prvotelky, které si zanesou játra tukem během několika hodin a těmto jalovicím už není pomoci.

Jaterní steatóza se nejčastěji vyskytuje v období rozdojování (březosti, porodu) a vrcholu laktace. Podle údajů z roku 2008 se jaterní steatóza v České republice objevuje až u 60 procent dojnic v období rozdojování a u 20 až 35 procent v období vrcholu laktace. Ketóza se vyskytuje u krav především v období prvních šesti týdnů laktace, méně již v dalším období a většinou probíhá jako onemocnění subklinické. Ketóza postihne 20 až 25 procent dojnic v prvních 100 dnech laktace.

K ještě většímu zviditelní nároků, které jsou na krávy v chovech intenzivního zemědělství kladeny, slouží fakt, že kráva tzv. mastného plemene v Evropě celkově vytvoří za laktaci více než 1000 litrů mléka, evropská dojnice za laktaci vytvoří 6000 až 12 000 litrů mléka. Evropská kráva mastného plemene tvoří nanejvýš 8 až 10 litrů mléka denně, evropská dojnice může v období třetí laktace nadojit více jak 40 litrů mléka denně. K vytvoření jednoho litru mléka musí mléčnou žlázou protéct asi 500 litrů krve.

Acidóza bachoru

Další metabolickou poruchou dojnic je acidóza (překyselení) bachoru. Acidóza nastává, pokud poklesnou pH hodnoty bachoru pod hodnotu 6. Důvodem acidózy bývají nedostatky ve výživě a nedostatečný management; je navozena zkrmováním vysokých dávek kyselých siláží s nedostatkem strukturální vlákniny v krmné dávce nebo nejčastěji zkrmováním krmných dávek s vysokým podílem jadrných krmiv (případně jejich nesprávným rozdělením dojnicím během celého dne), které se podávají vysokoužitkovým dojnicím především v prvních měsících laktace a v nichž výrazně stoupá podíl sušiny jadrných krmiv z celkové sušiny krmné dávky. Vedle mléčné horečky a ketózy je acidóza bachoru nejznámější faktor poruch zdravotního stavu dojnic (Staufenbiel, 2000). Zatímco v 80. letech byla tímto onemocněním postižena každá desátá kráva, v současné době je to průměru každá pátá kráva, jak dokládají informace z Dánska, USA, Nizozemska a také nových německých spolkových zemí.

U acidózy dochází k poruchám funkcí jater a ledvin, jaterním abscesů a krvácení z mulce, k chronickému zánětu sliznice bachoru (rumentitida), krávy trpí bolestmi břicha, mívají neléčitelné rány (hlavně na zadních kloubech), dochází u nich k rozvoji chronických zánětů a otoků kloubů, neklidům, apatii, nežraní, ulehnutí a i exitus. Zvířata odmítají krmivo a dochází k zastavení motoriky bachoru. U dojených zvířat klesá nádoj, klesá také tučnost mléka atd. Acidotické krávy dosahují pouhé poloviční koncentrace hladiny progesteronu (ženský pohlavní hormon ovlivňující početí a průběh těhotenství) v porovnání se zdravými krávami. Následkem této nepříznivé situace je raná embryonální mortalita, častější zmetání, obtížné porody a zadržení lůžka. Kromě toho víc než polovina krav trpících acidózou má problémy s vaječníky (cysty, perzistující žluté tělísko apod.). Z acidózy může lehce vzniknout ketóza; krávy trpí bolestmi břicha a přestávají přijímat krmivo. Možný je i obrácený postup: kravám se změní chuť k žrádlu a mají zvýšenou chuť na jadrná krmiva. Také komplex ztučněných jater hraje klíčovou roli při vzniku acidózy. Překyselení krve vede kromě jiného k poškození jaterních buněk; hladina jaterních enzymů stoupá a játra tak velmi rychle ztuční. Dokonce již u embryí může matčina „kyselá“ krev vést k poškození jater. Následkem toho dochází k narození telat s oslabenou životaschopností.

Dalšími metabolickými poruchami dojnic jsou alkalóza, poporodní ulehnutí, paréza, obrna, obsturace (ucpání) jícnu, dysfunkce předžaludků, hniloba bachorového obsahu, lízavka či akutní tympanie.

Mléčná horečka

Mléčná horečka je jedno z nejzávažnějších onemocnění dojnic a vyskytuje se častěji, než se všeobecně uvádí. Příčinou mléčné horečky jsou stresy v období zvýšené potřeby vápníku (změna krmení, přehánění, transport, krmiva chudá na vápník). V období po otelení se u krav na druhé a vyšší laktaci může rozvinout stav s příliš nízkou hladinou vápníku v krvi jako projev klinické nebo subklinické mléčné horečky. Tato zvířata nejsou schopna dostatečně rychle reagovat na dramaticky se zvyšující potřebu vápníku pro tvorbu mléka. Průběh mléčné horečky má tři stupně: Stupeň I: Často žádné typické symptomy, avšak chybí chuť k žrádlu, projevuje se nervozita a nekoordinované pohyby., Stupeň II: Dojnice nemůže stát, má lhostejný výraz, trávicí trakt je inaktivní, snižuje se tělesná teplota., Stupeň III: Dojnice upadá do kómatu, vyšší tep, nízká tělesná teplota, pokud není poskytnuta pomoc, následuje smrt.

Onemocnění končetin

Onemocněné končetin je velmi bolestivým onemocněním, jehož bolest někteří přirovnávají k přibouchnutí si všech prstů na nohou do dveří a poté neustálému stání na těchto zraněných prstech. Výskyt těchto onemocnění je celosvětově udáván na 65 až 73 případů ze sta krav. Krávy trpící bolestivým onemocněním končetin se nerady pohybují, klesá u nich příjem krmiva, dostavují se metabolické poruchy, klesá mléčná užitkovost, reprodukční parametry stáda se zhoršují. Onemocnění končetin se dělí na dvě skupiny: infekční (dermatitis digitalis a interdigitalis, nekrobacilóza, eroze patek) a neinfekční (chodidlový vřed, choroba bílé čáry, vřed špičky chodidla).

Příčinou infekčních onemocnění končetin jsou především zoohygienické podmínky chovu a infekční zátěž prostředí (možnost poranění kůže prstu o nerovnosti v podlaze, čistota stáje a končetin, způsob odklízení hnoje atd.). Stálý pohyb zvířete v nehygienických podmínkách, vede k tomu, že rohové pouzdro paznehtu přijímá vlhkost z moče a výkalů, rohovina paznehtu se následně změkčuje a její snadější poškození usnadní průnik infekčních patogenů do kůže paznehtu. Čím větší koncentrace zvířat, tím se projeví vyšší koncentrace choroboplodných zárodků (zvýšený infekční tlak), které jsou příčinou onemocnění paznehtů.

Příčinou neinfekčních onemocnění jsou zejména nedostatky ve výživě a výskyt metabolických poruch. Jedním z metabolických onemocnění, které je příčinou onemocnění paznehtů, je zmíněná bachorová a případně až metabolická acidóza. Změny v struktuře krmných dávek negativně působí na vnitřní (homeostatické) prostředí dojnic a narušují složení jejich bachorové mikroflóry. Roste obsah baktérií tvořících kyselinu mléčnou. Dochází k poklesu bachorového obsahu, což se projevuje rozdílným trávením bílkovin se vznikem histaminu. Dochází k odumírání bachorové mikroflóry, čímž vznikají endotoxiny. Histamin a endotoxiny způsobují poruchy v krvení škáry paznehtní s následným vznikem otoku, krvácenin a nedostatečného krvení škáry paznehtní – tj. schvácení paznehtů – laminitidu. Metabolická acidóza vede k narušení metabolizmu vápníku a fosforu, které způsobuje osteoporózu, která postihuje také kost paznehtní, na které vznikají výrůstky, které způsobují nehnisavý zánět škáry paznehtní, ale tento narušený metabolizmus je také příčinou prošlápnutí spěnky a rozšíření meziprstní štěrbiny.

Mastitida

Mastitida je infekcí mléčné žlázy a jedná se o nesmírně bolestivé onemocnění vemene. K infekci mléčné žlázy může dojít několika způsoby: v důsledku jiného onemocnění zvířete (záněty dělohy, onemocnění končetin, orgánová onemocnění), poraněnou kůží vemene, nedostatečnost uzavírání se strukového kanálku, nekvalitní výživou, stresem (tepelný, chladový, psychický), managementem chovu (špatná hygiena chovu, ošetřovatelů aj., neodborný zásah do dojicího zařízení atd.). Také metabolické poruchy hrají významnou roli, zejména u nespecifických mastitid (bachorová alkalóza, bachorová acidóza, metabolická acidóza a alkalóza, ketóza, poruchy minerálního a vitamínového metabolismu apod.). Pokud kráva trpí mastitidou, společně s mateřským mlékem se nadojí spousta hnisu.

V chovatelské praxi se rozlišují dvě základní formy mastitid: klinická a subklinická mastitida. Pro klinickou mastitidu je jedním ze základních charakteristických znaků otok vemene, zarudnutí vemene, vemeno je horké na dotek - zvýšená teplota, která signalizuje zánětlivou reakci v mléčné žláze. Vemeno je na dotek velmi bolestivý. Subklinická mastitida je v řadě případů pozůstatkem neléčené či neefektivně léčené klinické mastitidy. U subklinické mastitidy mohou zárodky přežívat mnoho měsíců v mléčné žláze.

Nadměrné množství mléka ve vemeni

Dojnice velmi často trpí nadměrným množstvím mléka ve vemeni, což má za  následek deformaci, mrzačení zadních končetin. Telátko by totiž přirozeně chodilo sát pětkrát až šestkrát denně, ovšem dojení v intenzivním chovu se provádí pouze dvakrát za den. Takto se ve vemenu hromadí až 20 litrů mléka najednou (přirozeně by bylo mléka ve vemenu kolem 2 litrů; u „matného“ skotu naprosto normální ), čímž se vemeno vysouvá mezi zadní nohy. V České republice takto trpí asi okolo 20 procent krav a zemědělci toto přehlížejí, jelikož dokud krávy produkují mléko, jsou výnosné.

Cesta na smrt a smrtPo strastiplném životě bezdůstojnosti v kravínech končí krávy (ještě v mládí viz. výše) na jatkách a stává se z nich hovězí (většina hovězího pochází právě z dojnic). Na jatka jsou dojnice převáženy prostřednictvím transportních vozů, do nichž jsou v případě, že jsou schopny nahnány pomocí různých poháněcích předmětů (bičíky, vidlemi, klacky či elektrickými obušky, bodci aj.). V transportech bývají krávy namačkány jedna na druhou a často podstupují bezohlednou jízdu, přiníž se mohou poranit na končetinách, poranit se vzájemně nebo padnout na podlohu - a to i vyčerpáním. Po příjezdu na jatka jsou krávy opět pomocí příslušných předmětů nahnány do uličky tvořené většinou ze svařených kovových trubek, kde mnohdy dlouho (i celou noc) čekají na smrt. Poté co pracovníci jatek naženou krávu do útrob jatek, jsou většinou fixované v boxech omráčeny střelou z tzv. jateční pistole do hlavy. Poté jsou omráčené z boxu vysypány, zapřáhnuty a pověšeny za nohy a je jim podříznutu hrdlo. Smrt je provedena vykrvácením.

Jateční pistole dokáže krávu efektivně omráčit, pouze pokud se náboj vstřelí na správné místo. V opačném případě kráva dostane bolestivou ránu do hlavy a zůstane při vědomí. Podle Evropské komise 5 až10 procent krav (v EU se chová asi 27 milionů krav ročně) není tímto způsobem správně omráčeno a zůstává při vědomí, nebo jej nabývá krátce po střele.

Často můžete slyšet od zemědělců, že krávy nastupují a jdou na jatka klidně či snad dobrovolně. Otázkou však je zda vůbec krávy mají ponětí, kam se povezou nebo kam jdou? Mohou si myslet, že jedou za svobodou nebo za lepším, poté když už se dostanou do útrob jatek je pozdě se zdráhat, a také se zde krávy často zdráhají. Dokonce je evidentní, že vědí, že přichází smrt v době, kdy uvidí blížícího se pracovníka jatek s jateční pistolí v ruce. Toto se projevuje třesem, spolu s kroucením hlavou a koulením očí a snažením se útěku z jatečního boxu, v němž je kráva fixována a nemůže udělat ani krok žádným směrem.  

Dopad chovu skotu na životní prostředí

Nejvýznamnější zdroje znečištění pocházejí ze zvířecích exkrementů, antibiotik a hormonů, chemických látek z koželužství, hnojiv a pesticidů používaných pro krmné plodiny a kalů z erodovaných pastvin.

Jak chovy zvířat, tak i zpracovatelské kapacity se obvykle nacházejí v blízkosti velkých aglomerací. Narušení prostředí je způsobeno vysokou koncentrací zvířecích exkrementů (hnůj či kejda), s následkem znečištění vod. Chlévská mrva, která bývá označována za dobré hnojivo, je velkým zdrojem znečištění; zejména pokud je koncentrovaná. Jednu skupinu tvoří živiny podávané zvířatům – zejména dusík (N) a fosfor (P), kterým patří v exkrementech zvířat významný podíl. Množství fosforu v exkrementech 1 krávy odpovídá přibližně množství v exkrementech 20 lidí. Vysoký podíl těchto živin způsobuje živelný růst vodních řas – eutrofizaci, která v případě nadměrného množství živin se stává nekontrolovatelnou, s velmi negativními dopady – vymírání vodních rostlin, ryb, omezení rekreačního využití vodních ploch.

V EU je každoročně aplikováno (i přes omezující nařízení) hospodářským zvířatům mnoho tisíc tun antibiotik. Zvířata však až 90 procent těchto preparátů vyloučí z organismu v nezměněném stavu; prostřednictvím hnoje nebo kejdy se tak na pole dostávají vysocereaktivní účinné látky. Nejvíce se pro hnojení polí používá právě hnůj a kejda z chovů skotu. Biologická kontaminace zvířecími exkrementy představuje zdravotní rizika.

Ve zvířecích exkrementech se nachází také řada mikroorganismů, které jsou pro člověka nebezpečné. Voda představuje pro šíření těchto patogenů ideální prostředí. Nejvýznamnějšími jsou Campylobacter, Esterichia Coli, Salmonella, Clostridium botulinum, viry, parazité atd.

Exkrementy přežvýkavců, střevní fermentace aj. jsou také nezadbatelným zdrojem skleníkových plynů měřených jako ekvivalent CO2. Tzv. hospodářská zvířata vypouští 37 procent antropogenního metanu (s 23x větším potenciálem vlivu na globální oteplování z CO2), z něhož většina pochází ze střevní fermentace přežvýkavců. Obdobně tragické je to i vypouštěním rajského plynu a čpavku.

Určité riziko představuje i používání dezinfekce, právě např. v mlékárenském průmyslu. Navíc do krmiva pro zvířata je přidávána i celá řada stopových prvků – měď, zinek, selen atd. Zlepšuje se tím jejich zdravotní stav i váhový přírůstek. Těžké kovy se do zvířat dále dostávají i z vody a z korodujících konstrukcí ve stájích.

Rozloha pastvin se neustále zvětšuje, zejména na úkor lesa (největší plochy jsou vykáceny, včetně deštných pralesů právě kvůli chovu tzv. hospodářských zvířat a pěstování plodin pro ně). Zvířata půdu především udusávají, čímž znemožní vstřebávání vody a tím dochází k erozi. Částice půdy uvolněné kopyty zvířat v suchém období jsou pak splavovány do vodních toků, kde tvoří sedimenty. Především udusávání půdy skotem má také svůj podíl na rozšiřování pouští. Zvířata rovněž vypásají vegetaci, která působí jako ochranný film půdy.

Ekologické chovy

Realita v ekologických chovech není často vzdálené realitě chovu konvečních. V ekologických chovech spočívá výhoda zejména pro konzumenta kravského mateřského mléka, než pro samotné krávy, poněvadž v ekologickém chovu není poveleno podávání antibiotik, až na výjimečné případy, což je pozitivní pro konzumenta mléka a životní prostředí, ovšem kráva tohle někdy odnáší svým trápením.

Vazné ustájení jako takové je v plošném měřítku ekologických chovů zakázáno. Vyjímky jemožné dosáhnout, pokud má podnik specifické podmínky hospodaření (nejčastěji podhorské a horské oblasti, farmy s malým počtem chovaných zvířat, kde nelze tuto situaci změnit z důvodů strukturálních omezení, či pokud nelze chovat zvířata ve skupinách apod.). Roštové podlahy nejsou povoleny, a není též povoleno bezstelivové ustájení.

Přednost v ekologickém zemědělství má přirozené sání matčina mléka před napájením, také je upřednostňováno mléko mateřské před náhražkou a krmení mlékem musí být teleti umožněno po dobu min. 3 měsíců. V ekologickém chovu telátko smí být ustájeno individuálně pouze do věku jednoho týdne, poté musí být již ustájeno, skupinově (v konvenčním chovu je možnost chovat tele individuálně do osmi týdnů věku) a je zde zakázáno odrohování. Nicméně jako intenzivní chov se ekologický chov neobejde bez zabíjení „nepotřebných“ telátek. V tomto ohledu je dokonce ekologický chov horší, než chov intenzivního zemědělství.

V odchovu jalovic a dojnic jsou technologie s ustájení stejné jako v konvenčních chovech - rekonstrukce, stodoly, haly, stáje apod. - boxové lože, kotcové ustájení apod. - rozměrové parametry technologických prvků jsou upraveny předpisy pro konvenční chovy.


Zdroj: „Krávy jak je neznáte“


„The emotional depth of a cow“ - http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/07/cows-best-friends

(1)  „Vztah genetického základu dojnice k reprodukci a druhotným vlastnostem dojnic“ - http://www.naschov.cz/@AGRO/informacni-servis/Vztah-genetickeho-zakladu-dojnice-k-reprodukci-a-druhotnym-vlastnostem-dojnic__s485x8331.html

(2)  „Mléčná krmná směs“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu--buvolu/odchov-telat/mlecna-vyziva-telat/mlecna-krmna-smes.html

(3) „Jak snížit náklady na výrobu mléka“ - http://www.naschov.cz/@AGRO/informacni-servis/Jak-snizit-naklady-na-vyrobu-mleka__s485x33428.html 

(4) „Nápájení telat v období mléčné výživy“ - http://www.agroweb.cz/Napajeni-telat-v%C2%A0obdobi-mlecne-vyzivy__s1613x57522.html

(5)  „Odstraňování rohů u skotu - dilema organického zemědělství“- http://www.agrowebcee.net/animal-welfare-cz/welfare-a-ekologicke-zemedelstvi/mutil-skot/

„Kravičkování“ - http://neviditelnypes.lidovky.cz/priroda-kravickovani-0ti-/p_zviretnik.asp?c=A070425_183839_p_zviretnik_dru

„Zásady welfare a nové standarty EU v odchovu skotu“ - http://www.mskis.cz/documents_art/307.pdf

„Ustájení telat“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu--buvolu/odchov-telat/ustajeni-telat/

„Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat“ - http://vfu-www.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Ochranazvirat/208-2004.htm

„Napájení telat v období mléčné výživy“ - http://www.agroweb.cz/Napajeni-telat-v%C2%A0obdobi-mlecne-vyzivy__s1613x57522.html

„Jak snížit náklady na výrobu mléka“ - http://www.naschov.cz/@AGRO/informacni-servis/Jak-snizit-naklady-na-vyrobu-mleka__s485x33428.html

„Chov zvířat“ - http://skola.spectator.cz/1_SEMESTR/Rostl%20ziv%20Produkce/CHOV_Z~1.pdf

„Názor ÚKOZ na odrohování“ - http://eagri.cz/public/web/file/1631/Odrohovani.pdf

„Základy ustájení skotu“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu--buvolu/ustajeni-skotu/zaklady-ustajeni-skotu---dojnice.html

„Boxové lože“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu--buvolu/ustajeni-skotu/boxove-loze---skot.html

„Hnojná, krmná chodba“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu--buvolu/ustajeni-skotu/pohybove-chodby---skot.html

„Inseminace a plodnost krav“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/zaklady-chovatelstvi/obecna-zootechnika/inseminace--reprodukce/inseminace-a-plodnost-krav.html

„Reprodukce skotu“ - http://www.souts.cz/vyuk/reprodukce_skotu.pdf

„Získávání sperma“ - http://ksz.af.czu.cz/reprodprezvyk/ziskavani.pdf

„Krmiva a krmení skotu“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu--buvolu/krmiva-a-krmeni-skotu/

„Jak hodnotit TMR“ - http://www.agroweb.cz/Jak-hodnotit-TMR__s45x14305.html

„Řízení stáda dojnic“ str. 23 - http://www.cestr.cz/files/skalsky_dvur_2010/moderni_rizeni_chovu_c_dojnic_2010.pdf

„Metabolické poruchy přežvýkavců“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/zaklady-chovatelstvi/zoohygiena-a-choroby-hospodarskych-zvirat/choroby-prezvykavcu/metabolicke-poruchy-u-prezvykavcu.html

„Bachorová acidóza - nemoc z povolání vysokoužitkových dojnic?“ - schaumann.cz/casopis/starsi-cisla/2004/277/

„Acidóza bachoru“ - http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=0&typ=1&val=54084&ids=0

„Cíleně předcházet mléčné horečce“ - http://www.schaumann.cz/casopis/starsi-cisla/2008/427/

„Snížení rizika mléčné horečky cestou výživy“ - http://www.biofaktory.cz/media/catalogs/3_letak_Calfix_A4.pdf

„Zkušenosti s lokálním ošetřením závažných onemocnění paznehtů“ - http://www.agroweb.cz/Zkusenosti-s-lokalnim-osetrenim-zavaznych-onemocneni--paznehtu__s45x9615.html

„Kulhání krav“ - http://www.mikrop.cz/UserFiles/File/Vzdelavani/J_Davidek_Kulhani_krav.pdf

„Onemocnění končetin, příčiny, možnost léčby a prevence“ - http://www.agroweb.cz/zivocisna-vyroba/Onemocneni-koncetin,-priciny,-moznost-lecby-a-prevence__s45x9741.html

„Mastitida“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/zaklady-chovatelstvi/zoohygiena-a-choroby-hospodarskych-zvirat/choroby-prezvykavcu/mastitidy.html

kniha „Ochrana zvířat“ od Heinze Kourima

„Ochrana zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování“ - http://vfu-www.vfu.cz/oz/Oz/fotojatky.htm

„Technologie zabití“ - http://vfu-www.vfu.cz/oz/Oz/priloha.htm

„Food Industry - Chiken and Cow Slaughterhouse“ čas 06:10 a více-  http://youtu.be/5BENEZH-C7s

„Zlověstný stín hospodářských zvířat“ - http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM

„Zákon o ekologickém zemědělství“ - http://www.biokont.cz/images/z242nr834nk889-710_web1.pdf

„Ustájení skotu v eko zemědělství“ - http://www.zootechnika.cz/clanky/ekologicke-zemedelstvi/ustajeni-skotu-v-eko-zemedelstvi.html

„O biomléku v širších souvislostech“ - http://www.naschov.cz/@AGRO/informacni-servis/O-biomleku-v-sirsich-souvislostech__s485x33711.html

 


ZDROJ: http://antispeciesista.blogspot.cz/2012/04/za-zdmi-mlekarenskeho-prumyslu.html


 

 


VegDr.Spinach
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.60   |   2013-05-04  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo :

Mal by si konečne pochopiť, že plačeš na nesprávnom hrobe. Ľudia budú jesť maso a piť mlieko. Robili to ich predkovia, sedliaci a nemali z toho zdravotné problémy.
Za zlý chov zvierat a kruté podmienky zodpovedá mliekárenský priemysel potravinových nadnárodných koncernov. Takže svoju oprávnenú kritiku píš tam a uvidíš ich reakcie. Bolo by to z tvojej strany racionálnejšie, ako naháňať konzumentov masa a mlieka do pocitu viny len preto, že potravinové koncerny sa nevhodne chovajú ku zvieratám. To je problém majiteľov týchto koncernov, lebo žmýkajú zisky, kde len možu. Za také niečo bežný človek nemože. Bežný Európan nemá 10 detí ako cigáni, takže kvoli nemu sa nemusí zvyšovať produkcia masa. Nemá ani dostatočnú natalitu. Problém je niekde inde, uvedom si to a tam si potom píš takéto hlášky. Bežného človeka len preto, že má prirodzenú chuť na kúsok masa alebo ryby, zbytočne naháňaš do pocitov viny...Ľudia nie sú hlupáci...


VeganPower . jinycefu59   |   ip:76.73.41.   |   2013-05-04  (17:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  {Mal by si konečne pochopiť, že plačeš na nesprávnom hrobe. Ľudia budú jesť maso a piť mlieko. Robili to ich predkovia, sedliaci a nemali z toho zdravotné problémy.} Michal, treba si uvedomiť aj tento rozdieľ:
1. Naši predkovia často nemali na výber a museli zabíjať. Mnoho z nás dnes na výber má.
2. Naši predkovia nekonzumovali mäso a mlieko od zvierat žijúcich v koncentrákoch našlahaných farmaceutikami.
3. Naši predkovia mali z globálneho pohľadu iný livestyle.
4. Mnohí naši predkovia mali mäso raz za týždeň - väčšinou v nedeľu.
5. Naši predkovia nechovali tak obrovský počet hospodárskych zvierat na "hlavu".

{Za zlý chov zvierat a kruté podmienky zodpovedá mliekárenský priemysel potravinových nadnárodných koncernov.} Pokiaľ by sa mali chovať zvieratá ako kedysi, bol by to obrovský problém a mäso by bolo o dosť drahšie - viac pohodlia zvierat=vyššie výdaje a už teraz sa musia dotovať chovy...a za zlý chov zodpovedajú aj ľudia, ktorí ho podporujú. Bez podpory by si to nemohli dovoliť.

Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože křik žíznivého dobytka z železničních vagonů nikdo neslyší, protože je na jatkách tolik surovosti, protože v našich kuchyních tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí z nešikovných rukou, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny. Albert Schweitzer


Dokud jsou lidé ochotni kupovat výrobky z velkochovů, všechny ostatní formy protestu a politických akcí žádnou zásadní reformu nepřinesou. Lidé, kteří bohatnou z vykořisťování velkého počtu zvířat, nepotřebují náš souhlas. Potřebují naše peníze. Obchod s mrtvolami zvířat, která chovají, je hlavním zdrojem jejich zisku. Budou užívat intenzivní metody chovu tak dlouho, dokud budou moci prodávat, co těmito metodami vyprodukovali, a vždy budou mít dost prostředků, aby bojovali proti reformě metod politicky, a budou se moci proti kritice hájit tím, že poskytují veřejnosti jen to, co si žádá.

Peter Singer , *1946, filozof, autor knihy Osvobození zvířatVeganPower . jinycefu59   |   ip:204.45.13   |   2013-05-04  (17:56)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  {Robili to ich predkovia} Naši predkovia obetúvali prvorodené deti bohom...naši predkovia platili odpustky, naši predkovia verili v plochú Zem, ale to všetko sa postupne mení. http://www.youtube.com/watch?v=E6ehL18rqlM


VeganPower . jinycefu59   |   ip:204.45.13   |   2013-05-04  (17:58)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To, že niečo robili naši predkovia ešte neznamená, že to bolo dobré, alebo že je to dobré aj pre nás.


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.60   |   2013-05-04  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo :

Ty všetko prekrútiš podľa svojho tunelového videnia.

1.Vačšina, aspoň v SR na výber nemá. Až si má kúpiť z platu, ktorý pri svetových cenách tovarov, energií a služieb nedosahuje ani 15 % platu západniara v EÚ nejakú predraženú zeleninu v supermarkete alebo pár dkg masa, čo asi urobí ? Zo zeleniny, ktorá tiež nie je pestovaná ekologicky, sa moc nenaje a nadpolovičná vačšina ľudí v SR má ten plat do tých 15 %...Až tí, čo majú aspoň trocha porovnateľné príjmy voči EÚ, aby nemuseli zvažovať cenu potravín, sa rozhodnú pre vegánstvo, je to ich vec..
2. To je problém potravinových a mliekárenských nadnárodných koncernov, ktoré len preto, aby zvýšili zisk, nechávajú zvieratá v neľudských podmienkach.Ako som písal, bežný človek za to nemože. Bohatší si može kúpiť omnoho drahšie biomaso z ekologického chovu, ale vačšina ľudí na takýto luxus, ktorý bol kedysi pre našich predkov samozrejmý, nemá..
3. Naši predkovia boli zdraví, lebo jedli maso, mlieko a biopotraviny, ktoré ešte nezamorili jedmi nadnárodné korporácie..
4.Aj teraz už má mnoho ľudí masovú stravu len raz do týždňa, ale predkovia pili každý deň kvalitné kravské mlieko...A choroby sa akosi nedostavili, zvláštne, však, Davo...
5.Ale chovali, vždy existovali aj veľkí chovatelia, ktorí chovali mnoho dobytka a zvierat a mali dosť ľudí, čo sa o to starali...

"Pokiaľ by sa mali chovať zvieratá ako kedysi, bol by to obrovský problém a mäso by bolo o dosť drahšie - viac pohodlia zvierat=vyššie výdaje a už teraz sa musia dotovať chovy...a za zlý chov zodpovedajú aj ľudia, ktorí ho podporujú. Bez podpory by si to nemohli dovoliť."

Tak by bolo drahšie a čo ? Kto za to zodpovedá ? Kto zodpovedá za to, že 1% ľudí vlastní v amíkove vačšinu bohatstva ? Stačí iný politický, ekonomický systém a hneď je viac peňazí pre vačšinu ľudí a dostupnejšie aj ekologické maso. Takže znova, problém je s majiteľmi nadnárodných megakoncernov, ktorí okrem tých podmienok, kde zvieratá trpia ešte rozhodujú o politike a ekonomike, teda aj o cene masa pre vačšinu ľudí..

Čo píše Schweitzer je alibizmus. Za to, ako sa chovajú zvieratá niekto zodpovedá a chudobný človek, čo si chce kúpiť maso, za to nemože. Nie je to jeho vina, že potrebuje aj maso, vajcia, živočíšne produkty. Takto to fungovalo stále v histórií ľudstva..
Čo píše Singer je tiež alibizmus. Bežný človek často ani nevie, ako sú zvieratá chované. Má malý príjem a chce si kúpiť aj maso, tak ho kúpi, kde je lacnejšie. Na vine sú tí, čo kruto chovajú zvieratá a politici, ktorí toto dovolia a tolerujú, aby sa v obchodoch nachádzali živočíšne potraviny, ktoré pochádzajú z neľudských chovov. Takže dávať vinu plošne chudobným ľuďom len preto, že si chcú dať kúsok masa na obed je alibizmus...Na vine sú majitelia nadnárodných koncernov, ktorí takto týrajú zvieratá a politici, ktorí im to dovolia nielen robiť, ale aj predávať ostatným ľuďom. Ale na vine nie je obyčajný človek, ktorý má príliš malú moc, aby niečo také ovplyvnil..Pretože nejesť maso nie je riešenie.

Čo sa týka, čo robili naši predkovia, odpustky, obetovanie detí, tak to je len úbohý sofizmus z tvojej strany, ktorý nerieši pointu problému...Ja som narážal na to, že naši predkovia chovali dobytok, pili mlieko, všetko ekologické a neboli preto chorí a postihnutí.Záver je taký, že kvalitné potraviny, ekologické, živočíšne neškodia ľudskému zdraviu, keď sa užívajú striedmo..

Davo, vyjadri sa k biobryndze, salašníckej, ktorá nie je termizovaná.Škodí ľudskému zdraviu alebo nie ? A je to živočíšny produkt. Ber to ako kontrolnú otázku na tvoje argumenty...)

folkon . qyjoxuve66   |   ip:91.127.27   |   2013-05-04  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každý kráľ, čí vladár v minulosti mal svojho šaša...

Taký šašo svojou blbosťou zabával celý dvor a všetkých vazalov...

A vidíte ako je nám dobre, ani nemusíme vládnuť, či byť z privilegovaného rodu, napriek tomu máme takýchto šašov čo nás zabávajú...


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.60   |   2013-05-04  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon :

..)


VeganPower . jinycefu59   |   ip:76.73.41.   |   2013-05-04  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Vačšina, aspoň v SR na výber nemá. Až si má kúpiť z platu, ktorý pri svetových cenách tovarov, energií a služieb nedosahuje ani 15 % platu západniara v EÚ nejakú predraženú zeleninu v supermarkete alebo pár dkg masa, čo asi urobí ? Zo zeleniny, ktorá tiež nie je pestovaná ekologicky, sa moc nenaje a nadpolovičná vačšina ľudí v SR má ten plat do tých 15 %...Až tí, čo majú aspoň trocha porovnateľné príjmy voči EÚ, aby nemuseli zvažovať cenu potravín, sa rozhodnú pre vegánstvo, je to ich vec..} Veganstvo je lacnejšie (ryža, cestoviny, ovsenné vločky, múka, strukoviny, to sú v podstate tie najlacnejšie potraviny na trhu + samozrejme trochu ovocia a ďalšej zeleniny, ktorú treba kupovať aj keď konzumujete mäso, lebo inak by ste mali nedostatok vitamínov, atď...výhodou tiež je, že väčšinu zeleniny netreba tepelne upravovať a teda človek ušetrí aj na energii) i keď uznávam, že pokiaľ človek chce vysokú kvalitu, treba zaplatiť viac. Každopádne to isté platí aj u konzumácie mäsa. Pokiaľ chceš kvalitnejšie, musíš zaplatiť viac a je nutné si uvedomiť, že pestovanie zeleniny a ovocia je ekonomicky menej náročné !!! Je to lacnejšie a šetrnejšie + etickejšie a ekologickejšie.

{To je problém potravinových a mliekárenských nadnárodných koncernov, ktoré len preto, aby zvýšili zisk, nechávajú zvieratá v neľudských podmienkach.Ako som písal, bežný človek za to nemože. Bohatší si može kúpiť omnoho drahšie biomaso z ekologického chovu, ale vačšina ľudí na takýto luxus, ktorý bol kedysi pre našich predkov samozrejmý, nemá..} To je hlavne problém konzumentov kupujúcich toto lacnejšie mäso, ktorí na to v konečnom dôsledku doplatia. Inak keby si nekupovali mäso každý deň a mali by ho len v nedeľu ako mnoho našich predkov, mohli by si dovoliť možno aj to drahšie, ktoré nepochádza z veľkochovov, či nie ? ;-))) Každopádne majú možnosť i vôbec nepodporovať tento priemysel, pretože je tu veganstvo...

{Naši predkovia boli zdraví, lebo jedli maso, mlieko a biopotraviny, ktoré ešte nezamorili jedmi nadnárodné korporácie..} Naši predkovia sa viac hýbali, mäsa mali menej a nepochádzalo od zvierat našlahaných farmaceutikami. Každopádne živočíšne produkty človek nepotrebuje a v tom je tá podstata.

{Aj teraz už má mnoho ľudí masovú stravu len raz do týždňa, ale predkovia pili každý deň kvalitné kravské mlieko...A choroby sa akosi nedostavili, zvláštne, však, Davo...} Samozrejme, ale ľudí, ktorí majú mäso raz do týždňa je skutočne veľmi málo. Dospelý človek k životu mlieko vôbec nepotrebuje a už vôbec ho nepotrebuje od kravy. Nie sme celoživotní kojenci...Mimochodom aj naši predkovia mali rôzne choroby, takže z nich nerob "terminátorov". ;-)

{Ale chovali, vždy existovali aj veľkí chovatelia, ktorí chovali mnoho dobytka a zvierat a mali dosť ľudí, čo sa o to starali} To nie je pravda. Ako som už písal, mäso mali väčšinou raz za týždeň a preto nebolo nutné chovať tak obrovský počet zvierat a okrem toho bolo v tých časoch menej ľudí na svete.

{Tak by bolo drahšie a čo ? Kto za to zodpovedá ?} Aj ty za to zodpovedáš, pokiaľ si vyberáš to mäso z veľkochovov. Skús si mäso dávať iba v nedeľu ako naši predkovia a kupuj si len mäso z biochovov. A zodpovedať budeš i keď to mäso nebude z veľkochovov: Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník. Ralph Waldo Emerson

{Kto zodpovedá za to, že 1% ľudí vlastní v amíkove vačšinu bohatstva ?} To je problém kapitalizmu, ktorý si ľudia vyštrngali...vykorisťovanie, otroctvo a tak. Veď to poznáš, čo ti budem vyprávať ???

{Za to, ako sa chovajú zvieratá niekto zodpovedá a chudobný človek, čo si chce kúpiť maso, za to nemože.} Môže a už som ti vysvetlil ako na to...lenže pokiaľ chceš mäso každý deň a si chudobný, ťažko si budeš môcť dovoliť kupovať mäso z biochovov.

{Nie je to jeho vina, že potrebuje aj maso, vajcia, živočíšne produkty.} Nepotrebuje...chce ich a v tom je rozdieľ.

{Bežný človek často ani nevie, ako sú zvieratá chované.} To je žiaľ pravda a už som tu upozorňoval na degeneráciu detí a ľudí, ktorí sa vychovávajú pozeraním stupídnych reklám s tancujúcimi zvieratami a práve preto využívam alternatívne médiá, aby som ich prevychoval.

{Má malý príjem a chce si kúpiť aj maso, tak ho kúpi, kde je lacnejšie. Na vine sú tí, čo kruto chovajú zvieratá a politici, ktorí toto dovolia a tolerujú, aby sa v obchodoch nachádzali živočíšne potraviny, ktoré pochádzajú z neľudských chovov. Takže dávať vinu plošne chudobným ľuďom len preto, že si chcú dať kúsok masa na obed je alibizmus...} Pozri, za komunistov neexistovali také brutálne chovy ako dnes, ale výsledkom zas boli vyššie výdaje (chov bol ekonomicky náročnejší) + nedostatok mäsa na ktorý sa ľudia sťažovali. Mäso však bolo kvalitnejšie. Dnes je mäsa na trhu dosť a ľudia už nečakajú v radoch, pretože brutálne chovy dokážu viac vyprodukovať za nižšiu cenu a tak sa ani nesťažujú (no je to odpad našlahaný farmaceutikami a zvieratá brutálne trpia) a tiež je tu k tomu ilúzia dostatku mäsa - výrobky v ktorých je trebárs 10 percent mäsa - klobásy, párky. ;-))) Keby neboli tie na trhu, možno by ani extrémne chovy nevykrývali tú obrovskú spotrebu mäsa. O tom je kapitalizmus - o odrbávaní ľudí - ilúzii dostatku a o tyranii...

http://ipravda.sk/res/2010/03/19/thumbs/120911-maeso-komunizmus-clanok.jpg

Keby komunisti produkovali čisto rastlinnú stravu, nebol by problém s nedostatkom a nebolo by treba zvieratá zabíjať+bola by vyššia kvalita potravín. Lenže o tom tu žiaľ asi nikto nechce počuť...

V skratke ide o to, že za komunistov bola tá kvalita, ale na úkor kvantity a teda ľudia sa sťažovali na nedostatok...Dnes je tu kvantita na úkor kvality, pretože ľudia chcú mäso každý deň a chcú ho veľa. To vedie k brutálnej tyranii zvierat a k nižšej kvalite...Dnes sa ľudia sťažujú na nekvalitu, ale zas majú všetkého dostatok i keď aj to je dosť relatívne, pretože ako už som spomínal. Je tu dosť odrbov na ľudí a vytvára sa ilúzia. Jednoducho v masných produktoch sa niekedy nachádza viac múky ako mäsa i keď cena týchto produktov je stále vysoká.

Takže ak by sa zrušili biochovy, ľudia by sa sťažovali na nedostatok mäsa, alebo by bolo v masných produktoch o veľa menej toho mäsa a viac múky.

{Čo sa týka, čo robili naši predkovia, odpustky, obetovanie detí, tak to je len úbohý sofizmus z tvojej strany, ktorý nerieši pointu problému...} Z mojej strany to bolo poukázanie na to, že nie všetko, čo robili naši predkovia je správne a že nie vo všetkom je nutné ich napodobňovať. Dnes máme iné možnosti, máme viac skúseností + techniku + vedecké poznatky. Jednoducho sme na vyššej úrovni a je hlúpe zotrvávať na rovnakej úrovni.

{Záver je taký, že kvalitné potraviny, ekologické, živočíšne neškodia ľudskému zdraviu, keď sa užívajú striedmo..} Pre človeka je najvhodnejšia práve rastlinná potrava a bolo by hlúpe toho nevyužiť.

{Davo, vyjadri sa k biobryndze, salašníckej, ktorá nie je termizovaná.Škodí ľudskému zdraviu alebo nie ? A je to živočíšny produkt. Ber to ako kontrolnú otázku na tvoje argumenty...} Celkovo mlieko pre človeka nie je vhodné a vôbec nie je nutné, aby ho človek konzumoval...prečo ? To sa dočítaš tu: http://www.badatel.sk/kpm/list-o-mlieku-odkaz-pre-pacientov/


VeganPower . jinycefu59   |   ip:76.73.41.   |   2013-05-04  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Takže ak by sa zrušili biochovy} oprava: extrémne chovy.


VeganPower . jinycefu59   |   ip:87.106.14   |   2013-05-04  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { A vidíte ako je nám dobre, ani nemusíme vládnuť, či byť z privilegovaného rodu, napriek tomu máme takýchto šašov čo nás zabávajú...} Před 150 lety by vás považovali za blázny, pokud byste se zasazovali za konec otroctví. Před 100 lety by se vám smáli za návrh, že by ženy měly mít volební právo. Před 25 lety by vás nazvali perverzním za obhajobu práv gayů. Dnes se nám smějí, když chceme, aby skončilo otroctví zvířat. Jednoho dne se smát nebudou. Gary Smith


VeganPower . jinycefu59   |   ip:204.45.65   |   2013-05-04  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O konzumaci masa se zjistilo, že nepřispívá jen ke chronickým a degenerativním nemocem, ale i k akutním a infekčním nemocem. Proč? Především porážka zvířete zastavuje normální očistné funkce v těle, a zanechává zvíře nasycené všemi odpadovými látkami. Encyclopaedia Britannica stručně popisuje všechny tyto dodatky, čekající na jedlíky masa: Toxické odpadové látky, včetně kyseliny močové, se nacházejí v krvi a tkáních stejně jako usmrcené i virulentní bakterie, pocházející nejen z hnilobných procesů, ale i z nemocí zvířete.

Viac tu: http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/toxicke-latky-mase/


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.60   |   2013-05-04  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo :

"Veganstvo je lacnejšie (ryža, cestoviny, ovsenné vločky, múka, strukoviny, to sú v podstate tie najlacnejšie potraviny na trhu + samozrejme trochu ovocia a ďalšej zeleniny, ktorú treba kupovať aj keď konzumujete mäso, lebo inak by ste mali nedostatok vitamínov, atď...výhodou tiež je, že väčšinu zeleniny netreba tepelne upravovať a teda človek ušetrí aj na energii) i keď uznávam, že pokiaľ človek chce vysokú kvalitu, treba zaplatiť viac. Každopádne to isté platí aj u konzumácie mäsa. Pokiaľ chceš kvalitnejšie, musíš zaplatiť viac a je nutné si uvedomiť, že pestovanie zeleniny a ovocia je ekonomicky menej náročné !!! Je to lacnejšie a šetrnejšie + etickejšie a ekologickejšie." Čo sy týka toho, čo je lacnejšie, tak to je len otázka nastavenia systému.

Až chceš robiť skutočne vegánstvo, tak takýto systém stravovania je omnoho drahší, pretože ryža, cestoviny, múka a strukoviny, ovocie, zelenina nie sú lacné, až požaduješ biokvalitu. Až nie, potom dostaneš produkty z plodín, ktoré sú rovnako zamorené jedmi ako maso. Také biovocie je veľmi drahé a pre človeka z mesta, ktorý nemá záhradu a ani na to čas, tak sa pri priemernom príjme ani k biopotravinám nedostane, lebo nemá na to, aby to platil, až má na krku hypotéku, deti, ženu na materskej, atď.. A čo je ekologickejšie by som neriešil. Mimochodom organické hnojivo napríklad z kráv je vždy lepšie, ako akékoľvek súčasné umelé alebo chemické hnojivo pre poľnohospodársku výrobu.A aj to hnojivo vyprodukovali len zvieratá a rastliny, ktoré chceš jesť, ho potrebujú ...)

"To je hlavne problém konzumentov kupujúcich toto lacnejšie mäso, ktorí na to v konečnom dôsledku doplatia. Inak keby si nekupovali mäso každý deň a mali by ho len v nedeľu ako mnoho našich predkov, mohli by si dovoliť možno aj to drahšie, ktoré nepochádza z veľkochovov, či nie ? ;-))) Každopádne majú možnosť i vôbec nepodporovať tento priemysel, pretože je tu veganstvo..."

Nie je to problém konzumentov.To je len tvoj alibistický postoj a normálny človek, ktorý má pestrú stravu ani neje maso každý deň.A nemohli by si dovoliť drahšie maso, ktoré nepochádza z veľkochovov, lebo drahá je aj kvalitná zelenina,ovocie, múka, ryža, strukoviny. Takže až obmedzí taký človek maso a chce sa zdravo stravovať a mať kvalitnú zeleninu, ovocie,strukoviny v biokvalite, tak musí mať vyšší príjem ako nadpolovičná vačšina zarábajúcich Slovákov...Ty žiješ odtrhnutý od reality, keď toto nechápeš..
A každému nevyhovuje vegánstvo. Ľudský organizmus nie je rovnaký u každého človeka a ani v potrebe toho, aké potraviny potrebuje pre svoju správnu funkciu..

" Samozrejme, ale ľudí, ktorí majú mäso raz do týždňa je skutočne veľmi málo. Dospelý človek k životu mlieko vôbec nepotrebuje a už vôbec ho nepotrebuje od kravy. Nie sme celoživotní kojenci...Mimochodom aj naši predkovia mali rôzne choroby, takže z nich nerob "terminátorov". ;-)"

Kvalitné, opakujem, kvalitné biomlieko od kravy je cenná potravina. Je z neho smotana, zakysané nápoje, ktoré podľa výskumov mimoriadne vplývajú na zdravotný stav človeka aj jeho dlhovekosť..To sa samozrejme netýka krabicových trvanlivých výrobkov, ktoré s mliekom nemajú nič spoločné, ako aj s chemickými jogurtami z obchodov...Choď povedať na Kaukaz, že kyslomliečne nápoje, ktoré tam generácie pijú, im škodia na zdravie.Budeš tam za blázna...
Iste, predkovia mali rozne choroby, ale mne šlo len o to, aby si pochopil, že maso, mlieko, vajcia a iné potraviny živočíšneho povodu, ktoré konzumovali ako ekologické a v biokvalite im nepoškodili zdravie, preto boli omnoho zdravší a netrpeli civilizačnými chorobami ako súčasné generácie ľudí odchované potravinárskymi jedmi nadnárodných koncernov..

"{Ale chovali, vždy existovali aj veľkí chovatelia, ktorí chovali mnoho dobytka a zvierat a mali dosť ľudí, čo sa o to starali} To nie je pravda. Ako som už písal, mäso mali väčšinou raz za týždeň a preto nebolo nutné chovať tak obrovský počet zvierat a okrem toho bolo v tých časoch menej ľudí na svete."

Blbosť, sedliaci vždy mali v komore živočíšne potraviny, ako slaninu, vajcia, syry, klobásy, že konzumovali maso len raz do týždňa je tvoja ilúzia.Chudáci, tí, samozrejme nemali ani na chleba, ale to som neriešil..

"Aj ty za to zodpovedáš, pokiaľ si vyberáš to mäso z veľkochovov. Skús si mäso dávať iba v nedeľu ako naši predkovia a kupuj si len mäso z biochovov. A zodpovedať budeš i keď to mäso nebude z veľkochovov: Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník. Ralph Waldo Emerson "

Alibizmus. A čo človek, ktorý chce jesť maso 2x do týdňa a nemá na maso z biochovov. Mimochodom, zrovna dnes som si kúpil biofigy a sú viac ako 2x drahšie ako bežné sírené figy v obchodoch...)
Nadarmo sa oháňaš citátmi ľudí, ktorý neriešia problém veľkochovov tam, kde je jadro problému, čo sa mi už nechce opakovať, lebo som ti to napísal a plošne zvaľujú vinu na ľudí, čo si kúpia maso, na ktoré majú...

"Môže a už som ti vysvetlil ako na to...lenže pokiaľ chceš mäso každý deň a si chudobný, ťažko si budeš môcť dovoliť kupovať mäso z biochovov."

Nič si nevysvetlil.V SR sú rodiny, čo riešia, kde majú lacnejšie rožky a nie to, aby jedli maso každý deň a ešte maso z biochovov..Ty vobec nechápeš, o čom píšem...

" Nepotrebuje...chce ich a v tom je rozdieľ."

To je len tvoj názor, história ľudstva nie je len o tom, že človek je iba plodožravec alebo vegán.Je o tom, že človek je všežravec a ak má možnosť, uprednostní pestrú stravu..Pretože aj živočíšne ekologické potraviny prospejú jeho zdraviu..

"To je žiaľ pravda a už som tu upozorňoval na degeneráciu detí a ľudí, ktorí sa vychovávajú pozeraním stupídnych reklám s tancujúcimi zvieratami a práve preto využívam alternatívne médiá, aby som ich prevychoval."

Tu vidieť, bohužial, tvoju obmedzenosť.Ako som ti písal, plačeš na nesprávnom hrobe.Až ťa štve, ako kruto sú chované zvieratá, adresuj sťažnosti tam, kde som ti napísal, pretože bežní spotrebitelia neovplyvňujú politiku megakoncernov...Ale tam by to bolo ťažšie, však ? A ešte by si mohol čakať aj perzekúcie...)

"Pozri, za komunistov neexistovali také brutálne chovy ako dnes, ale výsledkom zas boli vyššie výdaje (chov bol ekonomicky náročnejší) + nedostatok mäsa na ktorý sa ľudia sťažovali. Mäso však bolo kvalitnejšie. Dnes je mäsa na trhu dosť a ľudia už nečakajú v radoch, pretože brutálne chovy dokážu viac vyprodukovať za nižšiu cenu a tak sa ani nesťažujú (no je to odpad našlahaný farmaceutikami a zvieratá brutálne trpia) a tiež je tu k tomu ilúzia dostatku mäsa - výrobky v ktorých je trebárs 10 percent mäsa - klobásy, párky. ;-))) Keby neboli tie na trhu, možno by ani extrémne chovy nevykrývali tú obrovskú spotrebu mäsa. O tom je kapitalizmus - o odrbávaní ľudí - ilúzii dostatku a o tyranii..."

Za komunistov bolo masa dosť, kurence a ani bravčové maso nebolo nedostatok pred 89 rokom a bolo kvalitné...
V súčasnosti je SR potravinový odpad Európy, kde do marketov privážajú potraviny, ktoré už západ nechce...
Obrovska spotreba masa nie je, minimálne v EÚ, ako si myslíš.Len snaha o zníženie nákladov a preto trpia zvieratá, aby majitelia potravinových megakoncernov viac zarobili. Áno, korporatívno - fašistický - neoliberálny režim, ktorý nie je ani skutočný kapitalizmus je o tyranii..

"Takže ak by sa zrušili biochovy, ľudia by sa sťažovali na nedostatok mäsa, alebo by bolo v masných produktoch o veľa menej toho mäsa a viac múky."

Ľudia sa sťažujú iba na nedostatok cenovo primeraného kvalitného masa vzhľadom na ich kúpnu silu a príjmy.Biochovy sa nezrušia, lebo boháči pre seba požadujú biofarmy, aby mali kvalitnú stravu a aj kvalitné maso.Chudoba má žrať maso našlahané farmaceutikami a GMO vegánske potraviny ako zemiaky, kukuricu, sóju, paradajky a iné produkty...

Tých predkov si nepochopil, nebudem sa opakovať, lepšie čítaj...

"Pre človeka je najvhodnejšia práve rastlinná potrava a bolo by hlúpe toho nevyužiť."

Pre človeka je najvhodnejšia ekologická biostrava, ktorá pozostáva z ovocia, zeleniny strukovín, semien a aj živočíšnych kvalitných potravín.Teda pestrá, ekologická strava. Až si myslíš, že len čisto rastlinná strava je najdokonalejšia je to tvoja vec, ale každý sa nenechá oklamať vegánskym fanatizmom...


S tou biobryndzov si pohorel, pretože by si musel uznať jej nesmierne biologicku hodnotu pre zdravotný stav človeka, čo už dokázali v SR aj výsledky mikrobiológov...

Bryndza vyrobená z nepasterizovaného ovčieho mlieka je probiotickou bombou. Pri príležitosti Ovčiarskeho dňa – dňa syra v Turčianskych Kľačanoch to skonštatoval vedecký pracovník Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Libor Ebringer. Pokiaľ jogurty obsahujú dva alebo tri druhy probiotických - mliečnych baktérií, bryndza ich podľa Ebringera obsahuje 27 až 28 druhov. "To číslo hovorí veľa, pretože tieto mliečne baktérie a kvasinky majú určité enzýmové vybavenie. Spracovávajú ovčie bielkoviny napríklad na biopeptidy, ktoré spolupôsobia na znižovanie krvného tlaku, znižujú cholesterol a majú imunostimulačné účinky," uviedol Ebringer.

A je toho veľa o jej účinkoch, ale nie som tapetár a ani grafoman, takže, Davo, končím, nebudem už tu strácať čas, nech každý posúdi sám, kto ako argumentoval..MeatExpert . wufydory92   |   ip:95.103.24   |   2013-05-04  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davno som sa tak nezasmial, ako po precitani aspon prvyvh viet clanku...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:147.232.1   |   2013-05-04  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem, pozrel som si tie videa, precital dake komenty toho miestneho vego fanatika a jedine na com sa s nim zhodnem je, ze mlieko ako take je v strave v skutku zbytocne.

Je studiami dokazane ze sposobujem zdravotne problemy (pre bezvernikov chodte napriklad na stranku: ambulancia klinickej vyzivy, pohladajte clanok o mlieku) a pre cloveka nema v podstate ziadny vyznam ...

Az na to ze sajzne mlieko je aj lacne.
A ked clovek ma na stravu na tyzden cca 15 eur, tak je raz ze si dopraje najlacnejsie (vodou riedene, z ubytej zdeptanej kravicky vysate)mlieko s najlacnejsimi (naockovanymi a gmo upravenymi) kukuricnymi lupienkami.

Keby ta zelenina nestala 2 eura na kilo, ale napriklad 50 centov, tak by nebol problem z nej vyzit. Lenze takto ma vide lacnejsie kupit sajzny jogurt, sajzne mlieko, kukuricne lupienky a raz mesacne 10 deka salamy v zlave. Este aj ta soja vsetkymi ospevovana je asi najdrahsia vec ako v mliecnom oddeleni najdete.

V prvom rade je na vine system. Menej penazi, za viac roboty, tak ludia minaju menej na stravu a tak sa stravy musi vyrobit viac za menej a tak sa tato slucka stale sama stahuje az kym system neporazi, polovica ludi nevymrie a potom si kazdy znova zacne pestovat a robit sam na seba a vyserie sa na vsetko.


VeganPower . jinycefu59   |   ip:87.106.14   |   2013-05-05  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Čo sy týka toho, čo je lacnejšie, tak to je len otázka nastavenia systému.} Ekonomicky výhodnejšie je práve pestovanie rastlinnej potravy !!! A tento základ proste nijak neobídeš a nepomôže ti ani iné nastavenie systému.

{Až chceš robiť skutočne vegánstvo, tak takýto systém stravovania je omnoho drahší, pretože ryža, cestoviny, múka a strukoviny, ovocie, zelenina nie sú lacné, až požaduješ biokvalitu.} Zelenina a ovocie v kvalite bio je samozrejme cenovo náročnejšie, ale to aj živočíšne produkty pochádzajúce z biochovov. Stále však platí, že ekonomicky výhodnejšie je práve to pestovanie zeleniny a ovocia.

{Až nie, potom dostaneš produkty z plodín, ktoré sú rovnako zamorené jedmi ako maso.} Radšej si vyberiem zeleninu, ktorá nie je v biokvalite ako mäso, ktoré nie je v biokvalite a určite budem na tom lepšie, pretože okrem toho, že zvieratá kŕmia gmo sójou ich dopujú farmaceutikami.

{A čo je ekologickejšie by som neriešil.} Aj to je jeden z faktorov i keď chápem, že bežného človeka zaujíma hlavne cena a kvalita potravy. Každopádne poteší človeka, keď vie, že jeho stravovanie je dokonca aj ekologickejšie.

{Mimochodom organické hnojivo napríklad z kráv je vždy lepšie, ako akékoľvek súčasné umelé alebo chemické hnojivo pre poľnohospodársku výrobu.A aj to hnojivo vyprodukovali len zvieratá a rastliny, ktoré chceš jesť, ho potrebujú ...)} Hnojivá som tu už riešil a aj z rastlín máš odpad, ktorý možno využiť ako hnojivo a rovnako aj to, čo vyprodukuje človek je hnojivo. Okrem toho tým, čo vyprodukuje masný priemysel sa nehnojí. Pozri to video meatrix v článku, tam je tuším o tom zmienka.

{Nie je to problém konzumentov.} Ale je...konzument je súčasťou celého kolobehu a majiteľ firmy sa riadi podľa konzumentov. Keď mu to nebudú kupovať, nebude to predávať.

{A nemohli by si dovoliť drahšie maso, ktoré nepochádza z veľkochovov, lebo drahá je aj kvalitná zelenina,ovocie, múka, ryža, strukoviny.} Keby si mal mäso 1x za týždeň a dával by si prednosť veganskej strave, určite by si mohol kúpiť aj mäso z biochovov, alebo by si mohol miesto toho mäsa z biochovov kúpiť biozeleninu a ovocie a ešte by si ušetril. Ak ho však chceš každý deň, je to problém, pokiaľ samozrejme nezarábaš viac ako je priemer. Dnes sú medzi nami ľudia, ktorí majú aj 3x mäso za deň - desiata: chleba+nejaký bordel-salám, alebo prípadne paštéta, obed: mäso+nejaká príloha, alebo pizza a podobne, večera: párky, alebo to, čo zostalo z obeda. Samozrejme nie každý, ale mnoho ľudí dnes takto žije.

{A každému nevyhovuje vegánstvo. Ľudský organizmus nie je rovnaký u každého človeka a ani v potrebe toho, aké potraviny potrebuje pre svoju správnu funkciu..} Veganská strava dokáže človeku zabezpečiť všetky potrebné živiny.

{Kvalitné, opakujem, kvalitné biomlieko od kravy je cenná potravina. Je z neho smotana, zakysané nápoje, ktoré podľa výskumov mimoriadne vplývajú na zdravotný stav človeka aj jeho dlhovekosť..} Na zdravotný stav pozitívne vplýva zelenina a ovocie a výrobky z mlieka nie sú pre človeka vôbec potrebné. Organizmus cicavcov sa vyvíjal v prírode milióny rokov a vyvinul sa do takej podoby, že určité obdobie je pre neho najvhodejšie práve mlieko od vlastnej matky - (kojenecké obdobie) a potom tuhá strava - (žiadne mlieko). V prípade človeka je to rastlinná strava, ktorá má pozitívny vplyv na organizmus človeka.

{Iste, predkovia mali rozne choroby, ale mne šlo len o to, aby si pochopil, že maso, mlieko, vajcia a iné potraviny živočíšneho povodu, ktoré konzumovali ako ekologické a v biokvalite im nepoškodili zdravie, preto boli omnoho zdravší a netrpeli civilizačnými chorobami ako súčasné generácie ľudí odchované potravinárskymi jedmi nadnárodných koncernov..} Civilizačné choroby spôsobujú aj iné faktory: zamorené prostredie, zmena livestyle i keď do veľkej miery je to hlavne strava. Čo sa týka konzumácie mäsa, nie je to dobré pre človeka. Eskimáci, myslím tých, ktorí sa nazývajú primitive eskimos sa dožívajú okolo 30 rokov, pretože konzumujú hlavne mäso, ktoré nie je príliš vhodné pre človeka.


{Blbosť, sedliaci vždy mali v komore živočíšne potraviny, ako slaninu, vajcia, syry, klobásy, že konzumovali maso len raz do týždňa je tvoja ilúzia. Chudáci, tí, samozrejme nemali ani na chleba, ale to som neriešil..} Naši predkovia mali mäso väčšinou raz za týždeň a mnohí nemali ani to. Bohatí sedliaci boli samozrejme na tom finančne lepšie, lenže to sa ukázalo aj na ich postavách. Jednocho vyžraté prasce. Trochu na pobavenie: http://www.youtube.com/watch?v=yemjvbiEj4k

{A čo človek, ktorý chce jesť maso 2x do týdňa a nemá na maso z biochovov.} Musí kupovať to nekvalitné, alebo môže fungovať na veganskej strave. Ja osobne som si vybral práve to veganstvo, ale také skromnejšie. To znamená, že vo veľkej miere ide o tie lacnejšie potraviny, ktoré som menoval. Takže voľba tu je...

{Nič si nevysvetlil.V SR sú rodiny, čo riešia, kde majú lacnejšie rožky a nie to, aby jedli maso každý deň a ešte maso z biochovov..Ty vobec nechápeš, o čom píšem...} Ale veď nemusia jesť mäso z biochovov. Môžu si vybrať rastlinnú potravu.

{To je len tvoj názor, história ľudstva nie je len o tom, že človek je iba plodožravec alebo vegán.Je o tom, že človek je všežravec a ak má možnosť, uprednostní pestrú stravu..Pretože aj živočíšne ekologické potraviny prospejú jeho zdraviu..} Pre človeka je najvhodnejšia rastlinná strava a dokáže mu zabezpečiť všetko potrebné. Mimochodom je dostatočne pestrá. Už som tu x-krát dával recepty, ale aj odkaz na vegan pyramídu.

{Tu vidieť, bohužial, tvoju obmedzenosť.Ako som ti písal, plačeš na nesprávnom hrobe.Až ťa štve, ako kruto sú chované zvieratá, adresuj sťažnosti tam, kde som ti napísal, pretože bežní spotrebitelia neovplyvňujú politiku megakoncernov...Ale tam by to bolo ťažšie, však ? A ešte by si mohol čakať aj perzekúcie...)} Nie, konzumenti sú súčasťou tej harmónie zla a práve ich správanie ovplyvňuje celý systém. To máš trebárs ako s drogami. Sú v tom užívatelia aj dealeri. Ak by som mal obrovskú moc a zakázal by som veľkochovy, okamžite by konzumenti vybehli do ulíc, pretože sú súčasťou. Ale ak by konzumenti odmietli podporovať veľkochovy, jednoducho by to viedlo k tomu, že by proste skončil táto brutálna tyrania.

{Za komunistov bolo masa dosť, kurence a ani bravčové maso nebolo nedostatok pred 89 rokom a bolo kvalitné...} Biochov zvierat je ekonomicky náročný, pretože zvieratám musia zabezpečiť kvalitnejšie podmienky a to niečo stojí. Pri takom chove sú obrovské straty a treba veľké dotácie. Platí to aj dnes...biochovy nemôžu konkurovať extrémnym chovom v ktorých sú trebárs slepice namačkané v malých klietkach. Práve preto sa dnes uprednostňujú extrémne chovy, ktoré sú ekonomicky výhodnejšie i keď produkty sú menej kvalitné, ale stále sú menej výhodné ako pestovanie rastlinnej potravy. Biochovy nedokážu naplniť požiadavky konzumentov a už vôbec nie konzumentov, ktorí chcú mäso každý deň.

{Ľudia sa sťažujú iba na nedostatok cenovo primeraného kvalitného masa vzhľadom na ich kúpnu silu a príjmy.} Ľudia chcú dnes každý deň mäso v biokvalite, ale to nie je možné dosiahnúť. Ak by konzumovali mäso raz za týždeň, bolo by možné udržať určitú kvalitu a mohli by si ho dovoliť.

{Tých predkov si nepochopil, nebudem sa opakovať, lepšie čítaj...} Odvolával si sa na predkov a ja som ti vysvetlil, že doba je proste iná a nároky ľudí sú iné.


{Pre človeka je najvhodnejšia ekologická biostrava, ktorá pozostáva z ovocia, zeleniny strukovín, semien a aj živočíšnych kvalitných potravín.Teda pestrá, ekologická strava. Až si myslíš, že len čisto rastlinná strava je najdokonalejšia je to tvoja vec, ale každý sa nenechá oklamať vegánskym fanatizmom...} Faktom je, že mäso človek môže z jedálnička vyradiť a aj ostatné živočíšne produkty. Či sa tak rozhodneš je samozrejme tvoja osobná vec. No moja osobná vec je vyjadriť svoj postoj.

{S tou biobryndzov si pohorel, pretože by si musel uznať jej nesmierne biologicku hodnotu pre zdravotný stav človeka, čo už dokázali v SR aj výsledky mikrobiológov...} Zatiaľ nikto nepredložil skutočne dobré argumenty, ktoré by boli v prospech produktov z mlieka i keď sa o to snažia: http://vimeo.com/43657184

Kravské mlieko obsahujúce hnis, krv... nie je pre človeka vhodné a ani výrobky z neho: http://www.badatel.sk/kpm/list-o-mlieku-odkaz-pre-pacientov/

Mimochodom obrovský počet ľudí mlieko nemôže ani piť. Všetko je v tom článku, ktorý som ti odporučil.


VeganPower . jinycefu59   |   ip:204.45.13   |   2013-05-05  (00:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Neviem, pozrel som si tie videa, precital dake komenty toho miestneho vego fanatika a jedine na com sa s nim zhodnem je, ze mlieko ako take je v strave v skutku zbytocne.} A ja som si už začínal myslieť, že moje komentáre už nikto nečíta. Teda aspoň tak mi to tu bolo oznámené. ;-))) Srandujem, viem, že moje komentáre ľudia čítajú...

{Je studiami dokazane ze sposobujem zdravotne problemy (pre bezvernikov chodte napriklad na stranku: ambulancia klinickej vyzivy, pohladajte clanok o mlieku) a pre cloveka nema v podstate ziadny vyznam ...} Konzumáciu mlieka obhajovali hlavne vápnikom a tvrdilo sa, že ak človek nebude piť mlieko, bude mať slabé kosti. Lenže dostatok vápniku je aj v rastlinnej potrave a okrem toho sa lepšie vstrebáva + u mlieka je problém: http://vimeo.com/43657184

{Keby ta zelenina nestala 2 eura na kilo, ale napriklad 50 centov, tak by nebol problem z nej vyzit.} Keby sa tým, čo sa vypestuje na poliach nevykrmovali zvieratá, bolo by aj viac tej zeleninky na trhu a cena by bola nižšia.

{Este aj ta soja vsetkymi ospevovana je asi najdrahsia vec ako v mliecnom oddeleni najdete.} Sója ani nie je moc ospevovaná. Aspoň ja pri diskusiách nemám ten pocit. Práve sója slúži ako taká zbraň proti veganom i keď ja osobne tú sóju konzumujem možno menej ako človek, ktorý sa konvenčne stravuje, pretože sója sa dnes nachádza v obrovskom množstve živočíšnych výrobkov. Treba si uvedomiť, že sója je len jedna strukovina a nie je nutné ju konzumovať často. Treba to striedať.

{V prvom rade je na vine system. Menej penazi, za viac roboty, tak ludia minaju menej na stravu a tak sa stravy musi vyrobit viac za menej a tak sa tato slucka stale sama stahuje az kym system neporazi, polovica ludi nevymrie a potom si kazdy znova zacne pestovat a robit sam na seba a vyserie sa na vsetko.} V kapitalizme bude vždy problém - vykorisťovanie, otroctvo, odrbávanie...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-05-05  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Našťastie o selekcii potravín nerozhodujú vegetariánski blázni.

:-DDD


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-05-05  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ze vas to este bavi debatovat s tym ch.u.j.o.m davidlom, sak ten tu znova ona.nuje, 50% prispevkov vo fore je od neho


VeganPower . jinycefu59   |   ip:87.106.14   |   2013-05-06  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia, ktorí majú záujem, alebo potrebujú informácie o veganstve ma môžu kontaktovať už aj na facebooku. Tým zároveň oznamujem, že už nebudem používať na komunikáciu azet mail, ktorý som tu uviedol ako kontakt. Tam mi už nepíšte. Profil na facebooku využívam výhradne na propagáciu veganstva a pre komunikáciu so záujemcami o toto stravovanie. Nejde teda o klasický profil do ktorého by som mal záujem vkladať informácie o sebe. Nájdete ma pod menom: athei.slovak


MeatExpert . wufydory92   |   ip:95.103.24   |   2013-05-06  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, inak dat vedla seba fotky zidov a svin... Neviem. To uz nevies ako by si uputal, ked uz argumenty nemas?


Perseus50 . qyqanore80   |   ip:178.41.16   |   2013-05-06  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, Davo! Nevieš, čo činíš! Porovnávať zvieratá a holokaust zaváňa trestným činom znevažovania holokaustu.
Nech sa brániš ako chceš, zasa si ma presvedčil o tom, že NIE SI NORMÁLNY, pretože normálne uvažujúci človek takúto ko*otinu nikdy neurobí!!!


Stewe002 . hydygite12   |   ip:85.216.16   |   2013-05-09  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cudujete sa ze sa toto robi zo zvieratami? Necudujte sa.. Staci sa pozriet na to co robia s ludmi!
Nic sa predsa nedeje je to len biznis ako iny!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú


 - Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú2013-05-30  (01:15)  |  Zdravie
Malý "záhradný" experiment dánskej deviatačky testuje efekt mobilného žiarenia na rastlinách. Jeho výsledky vás môžu prekvapiť.

Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie ???!


2013-05-22  (17:54)  |  Zdravie
Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty AUTOR: MIKE ADAMS ZDROJ: http://www.protiproud.cz/


PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu


2013-05-22  (12:22)  |  Zdravie
Nevím o žádném Číňanovi, žijícím tradičním čínským životem, který by někdy použil kravské nebo jiné mléčné výrobky na nakrmení svých dětí. Tradice povoluje kojení ale nikdy ne používání mléčných produktů. Kulturní Číňané považují naši zaujatost mléčnými výrobky za velmi zvláštní. Vzpomínám si na pobavení velké delegace čínských vědců, krátce po skončení kulturní revoluce v osmdesátých letech.


John Virapen: Acylpyrín vás môže zabiť skôr, ako sa dostanete k dverám lekárne


2013-05-20  (15:29)  |  Zdravie
Len málokedy sa do prvej trojky bestsellerov dostane literatúra faktu od úplne neznámeho autora. Johnovi Virapenovi sa to podarilo, čim len dokázal, že téma, o ktorej sa rozhodol písať a zasvätiť jej život, je výsostne aktuálna a pre ľudí zaujímavá. Jeho bestseller Nežiaduci účinok: Smrť je šokujúcim priznaním bývalého riaditeľa farmaceutického priemyslu, ktoré odhaľuje zločiny páchané dennodenne v odvetí, ktoré by sa malo starať o zdravie ľudí. A keďže John Virapen bol hosťom na tohtoročnej Bibliotéke, niet divu, že som neodolal jedinečnej príležitosti spraviť s ním rozhovor.


Jak si zajistit 100% zdraví


2013-05-20  (14:34)  |  Zdravie
„Člověče, vzpamatuj se! Vyžeň všechny ty šamany, léčitele a duchy z hlavy, zapomeň na jejich moudra a běž na dovolenou!“


Zdravotní devatero


2013-05-19  (17:20)  |  Zdravie
Léčit nemoc je jako začít kopat studnu až když dostaneme žízeň.


14 LET STARÝ HAMBURGER Z MCDONALD’S VYPADÁ TÉMĚŘ JAKO ČERSTVÝ


2013-05-14  (10:00)  |  Zdravie
Víme dobře, že produkty rychlého občerstvení jsou plné syntetických chemikálií a že mají doslova devastující vliv na náš organismus. Nedávno objevený, „mumifikovaný“ hamburger z McDonald’s je však vizuálním důkazem toho, jak málo se takový frankesteinovský pokrm změní za 14 let.


Štúdia náhodne odhalila, že chemoterapia rakovinu ešte viac podporuje!


2013-05-09  (08:16)  |  Zdravie
Počas toho ako jedna skupina výskumníkov sledovala prečo sú nádorové bunky také odolné, dospeli k oveľa dôležitejšiemu zisteniu. Počas výskumov skupina objavila, že kým chemoterapia vo veľkej miere poškodzuje zdravé bunky, zároveň ich stimuluje na to, aby produkovali takú bielkovinu, ktorá predstavuje v podstate pohonnú hmotu pre rast nádorových buniek. Okrem toho sa nádor stáva ešte odolnejším voči ďalšej liečbe.


Mámo, táto, přijel on – očkovací kamión!


2013-05-04  (13:00)  |  Zdravie
Očkovací kamión, akce, která má za cíl zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Roadshow zavánějící porušením hned několika právních předpisů i principů humánní medicíny.


Ako som sa vyliečil


2013-05-02  (08:25)  |  Zdravie
Choroba ma kvárila 3 roky. Z času na čas mučivé bolesti, samovoľné intenzívne krvácanie a dennodenné vymieňanie obväzu. Navyše hnisavý výtok riadne zapáchal. Tri roky utrpenia pominuli. Ako? Bez lekárskej starostlivosti.


PROČ NEKUPOVAT BIO?


2013-04-19  (09:24)  |  Zdravie
My Češi jsme obzvláště opatrní. Vše zdravé okamžitě podezíráme a rovnou kritizujeme. Všichni víme, že biozemědělci postřikují v noci. A je nám jasné, že označení bio je na potravinách jen za účelem klamání naivních spotřebitelů. Co jsou naše nejčastější argumenty proti všemu, co je bio?


Proč pije člověk potravu pro telata?


2013-04-18  (16:39)  |  Zdravie
I když na nás reklamy na mléko a mléčné výrobky útočí ze všech stran, stále častěji můžeme slýchat informace, že pití mléka není zase až taková výhra, ba dokonce že může způsobit více škody než užitku. Pojďme se na tuto záležitost podívat a používat u toho zdravý selský rozum.


Veganství vede ke smrtelným chorobám


2013-04-14  (06:04)  |  Zdravie
Přísná vegetariánská dieta může být pro člověka životu nebezpečná. Odborníci tvrdí, že zvláště Indové dodržující extremní rostlinnou stravu mají v těle nadbytek homocysteinu. Tahle aminokyselina ve zvýšené koncentraci poškozuje výstelku cév, vede k ateroskleróze a také poruchám mozku. Takové choroby končívají často smrtí.


Kde sa berú a kam tečú príspevky Lige proti rakovine?


2013-04-12  (15:11)  |  Zdravie
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna modrá planéta. Vládli však na nej nenásytné farmaceutické koncerny. Nikto ich v láske príliš nemal. Ľudia totiž tušili, že u nich nie je všetko s kostolným poriadkom.


Odhoď narcis, kúp si jabko!


2013-04-12  (15:09)  |  Zdravie
Áno, Liga proti rakovine nelieči. Sú však nedeliteľnou súčasťou chorého systému a pomáhajú udržiavať jeho status quo. Toto je ich najväčším hriechom…


Rostlinné bílkoviny


2013-04-10  (12:20)  |  Zdravie
V tomto článku bych chtěl předložit některá fakta ohledně rostlinné bílkoviny. Tato fakta velkou měrou ovlivnila můj pohled na problematiku rostlinných bílkovin a můj jídelníček.


Tatarák i s tasemnicí


2013-04-09  (17:49)  |  Zdravie
O tom, že pojídání masa s sebou nese poměrně nemilá rizika, se může přesvědčit stále více lidí, kteří si v minulých dnech pochutnávali na tataráku a dalších masových "lahůdkách". Spolu s masem se totiž dostaly do jejich děla i zárodky tasemnice.


Zastavme ten smrteľný kolotoč!


2013-04-09  (15:18)  |  Zdravie
Proč zvířata geneticky manipulované plodiny odmítají nikdo neví, ale pokud je musí žrát laboratorní zvířata, nedopadá to dobře. A co na to člověk?


Báj o upíroch


2013-04-07  (19:56)  |  Zdravie
Veľa duchovných ľudí dnes hovorí, že my ako Slovania zohráme kľúčovú úlohu v nadchádzajúcich zmenách. Už sme však jednou zásadnou vecou prispeli, ani si to neuvedomujeme. Prispeli sme vedomosťou o tom, čo sa stalo. Dnes tieto báje vďaka ich príťažlivosti a vďaka médiám a pozná už hádam každý. Tieto príbehy obrazne opisujú, čo sa stalo. A opisujú hlavne to, ako z toho von. Dávajú riešenie.


6 ODSTRAŠUJÍCÍCH DOPADŮ TOXICKÉ CHEMIKÁLIE BPA V PLASTECH


2013-04-05  (09:47)  |  Zdravie
Bisfenol A, (BPA) je často používaná toxická chemikálie se schopností narušovat funkci hormonů. Můžeme ji najít v mnoha plastech, vnitřních obalech plechovek a dokonce i na amerických dolarech a účtenkách.


Byznys v bílých pláštích


2013-04-02  (21:15)  |  Zdravie
Tak opět další reportáž tentokrát odhalující špici tohoto ledovce jménem farmaceutika a její podvody a kšefty s lidskými životy i s zdravím. Vidíte zde jasné svědectví jak farmaceutických zástupců tak doktorů uplácených zájezdy dárky i hotovostí. Šokující realita, tak popřemýšlejte nejste náhodou také obětí tohoto monstrózního zvráceného byznysu ?


Výhody Syrové Stravy


2013-04-01  (10:52)  |  Zdravie
Otázkou není "Je to těžké?"... Otázkou je "Stojí to za to?" Změna mé stravy změnila celý můj život k lepšímu. Nikdy bych ani nečekala všechny ty pozitivní změny, které se staly mě a mé rodině.


Můj život na syrové stravě


2013-03-30  (14:56)  |  Zdravie
Mé rozjímání, ke kterému jsem se dostala díky syrové stravě :-) Jakmile pročistíme své tělo, přichází na řadu naše duše...


Lékaři: Veganství a další "zaručené" diety? Škodí zdraví!!!


2013-03-29  (07:05)  |  Zdravie
Jednostranné diety mohou podle lékařů poškodit zdraví, trvalé zhubnutí však nepřinesou.


CO OBSAHUJE SENDVIČ MCRIB OD MCDONALD’S: GMO PŘÍSADY, TOXICKÉ A ZAKÁZANÉ INGREDIENCE


2013-03-27  (12:46)  |  Zdravie
Sendvič McRib je na vrcholu oblíbenosti. Tisíce lidí zaplavují webové stránky, jako je „McRib locator“, aby si sendvičem McRib řetězce McDonald’s nacpali břicho.


Pozor na etikety i u ovoce a zeleniny


2013-03-27  (07:29)  |  Zdravie
Čtěte i etikety při koupi ovoce nebo zeleniny. I ovoce může obsahovat nebezpečná éčka, přidanou vodu nebo aspik.


Studie: Marihuana škodí hlavně mladým, může jim trvale snížit IQ


2013-03-23  (16:14)  |  Zdravie
Obecně především u mladých lidí převládá názor, že cannabis je neškodná droga a nenese žádná zdravotní rizika. Přitom právě tato skupina je jejím užíváním negativně ovlivněna.


ZDECHLINY V JÍDLE!


2013-03-22  (07:05)  |  Zdravie
Ještě ani neodezněla aféra s koňským masem vydávaným za hovězí, a už se nad námi ženou další černé mraky s daleko hrůznějšími potravinovými skandály, než jsme doposud v médiích zaznamenali. V polském masokombinátu přidávali údajně do klobás a jiných masných mletých výrobků, maso z uhynulých zvířat, což je absolutně smutný a hlavně nechutný případ, který vyvolává stále častější otazníky nad bezpečností současných potravin.


Léčba konopím


2013-03-21  (07:37)  |  Zdravie
Pokud se mocným tohoto našeho světa povede mne odhalit, já půjdu do vězení a z mojí dcery se opět stane křečemi zkroucená a bolestí řvoucí lidská troska


PŘÍRODNÍ ZABIJÁK RAKOVINY, KTERÝ JE 10 000X SILNĚJŠÍ NEŽ CHEMOTERAPIE


2013-03-18  (09:05)  |  Zdravie
Anona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračný zabiják rakovinných buněk, 10 000 krát silnější než chemoterapie. A proč to nevíme? Jelikož některé velké korporace chtějí dostat zpět svoje peníze utracené za roky výzkumu při snaze vytvořit syntetickou verzi tohoto k prodeji. Takže když to teď víte, můžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdělíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec konců špatná.


Konopné semínko je dokonalou potravinou


2013-03-14  (19:37)  |  Zdravie
Konopí patří mezi nejdokonalejší rostliny z hlediska výživy.


Zamestnanci Monsanta nejedia GM potraviny


2013-03-12  (09:20)  |  Zdravie
Monsanto zakázalo geneticky modifikované potraviny vo svojich vlastných jedálňach. Už v roku 1999 skupina Friends of Earth odhalila, že spoločnosť odmieta servírovať vlastným zamestnancom rovnaké geneticky modifikované potraviny, ktoré neustále vnucuje chudobným krajinám so sľubom, že im pomôže zachrániť populáciu pred hladovaním.


Ďaľšie zo zdravia...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

NASA sa chystá uskutočniť výbuch na Mesiaci

Americká agentúra NASA sa nerada s verejnosťou delí o svoje zamýšľané plány a nerada sa jej zveruje so svojimi objavmi. Zamlčala pred ňou mnohé skutočnosti, ktoré naposledy zistila sonda ESA na Marse. A teraz sa chystá na Mesiaci odpáliť dvojtonovú bombu.


Dôkazy ako na dlani

Koniec krízy je v nedohľadne

Skutočná kríza ešte len príde

NASILIE V BIBLII ?

Namiesto céčok zbierame do tela éčka

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2294 s