19. September 2019
    
Základné princípy ekonomiky - Dolezite.sk

Základné princípy ekonomiky


  2011-04-09  (23:53)  |  Ekonomika
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Základné princípy ekonomiky

Čudovali by ste sa, že základy ekonomiky ovláda veľmi málo ľudí. Na vysokých ekonomických školách sa vysvetľujú kadejaké nepraktické teórie a nič podstatné. Podstatu ekonomiky sa neučia – je to neznáme pre nich. Teraz napíše základy ekonomiky. Po lopate vysvetlím ako funguje súčasná kocúrkovská ekonomika a ako by mal existovať normálny ekonomický systém.

Aby sme to pochopili vysvetlíme si tiež aj základné princípy ekonomiky.

 

Pojmológia:

HDP – je celková reálna hodnota peňazí v celej ekonomike daného štátu. HDP na obyvateľa určuje celkovo to, nakoľko je daný štát bohatý.

NSP - Nový svetový poriadok

Princípy inflácie a deflácie

inflácia- je zdražovanie a tým oslabovanie meny.

dôvody inflácie:

-nadmerne vysoká aktivita a obeh peňazí v ekonomike. Je prirodzené, že ak sa podnikateľom veľmi dobre darí z ochotou zvýšia ceny. Tým sú vyššie príjmy aj výdavky firiem aj zamestnancov firiem

 

-korporačné, medzinárodné, nadnárodné, monopolné alebo čiastočne monopolné firmy (zväčša sú to firmy NSP) si môžu stanoviť cenu akú len chcú. Ak ju nadmerne zvýšia nenažraté firmy spôsobí to infláciu. V SR ide napr. o ceny produktov T- mobile, Orange, vodohospodárskych spoločností, výroby el. energie, Lidl, Tesco, Billa, Kaufland. Ceny realít a diaľníc sú astronomicky vysoké

 

-Vytlačenie bankoviek hlavnej štátnej banky, ktorá riadi ekonomiku – tým sa aktivita ekonomiky veľmi rýchlo zvýši

V praxi sa to málokedy robí. NSP je prudko proti tomu.

(Poznámka: v prípade, že by sme chceli urobiť chudobné štáty bohatšie a vytlačili by sme každému bankovky nebola by to jednoduchá problematika – hrozila by totiž nadmerná inflácia)

 

-infláciu reguluje hlavná štátna banka – môže spôsobiť infláciu alebo defláciu. Jej cieľom je udržať rovnováhu, aby nedochádzalo ani k inflácii ani k deflácii (v SR to bola v minulosti Národná banka Slovenská, potom jej funkciu prebrala Európska centrálna banka)

 

Dôsledky inflácie:

-má veľmi negatívne dôsledky. Dochádza úbytku skutočnej celkovej hodnoty peňazí. Vysvetlíme si to veľmi jednoducho na príklade (nie je to reálny príklad): povedzme, že celá ekonomika má kapitál a zisk (=HDP) 800.000 SKK čo má skutočnú hodnotu 40.000 miliónov amerických dolárov. NSP pomocou svojich pák spôsobí počas priebehu 10 rokov, dvojnásobnú infláciu v Slovenskej ekonomike. Stane sa to že HDP zostane 800.000 SKK (peniaze sa nám len tak rýchlo do ekonomiky neprilejú ani neubudnú), avšak skutočná hodnota HDP je dvakrát menšia teda iba 20.000 miliónov dolárov (predpokladám, že hodnota doláru sa nemení)

Teda stalo sa to, že akoby NSP nám ukradol polovicu celkového národného majetku. Celá krajina schudobnie. V praxi to v SR po roku 1989 poznáme tak, že ceny produktov, výrobkov, služieb sú vysoké a platy sa nijak nezvyšujú alebo zvyšujú len málo

 

Iný príklad: Sme obyčajným človekom a máme v banke uložených 100 000 SKK (povedzme, že je to v skutočnosti 5000 USD). Počas dvojnásobnej inflácie týchto 100 000 SKK sa nám premení iba na 2500 USD. Teda ďalších 2500 USD nám NSP akoby ukradol a sme o polovicu chudobnejší čo sa týka úspor v banke. Za tie isté peniaze toho kúpite 2x menej. Pretože ceny produktov sa dvojnásobne zvýšili.

 

NSP tieto vedomosti veľmi dobre ovláda. A preto sa snaží spôsobiť celosvetovú infláciu, t. j. ochudobnenie svetovej ekonomiky, súčasnou ekonomickou krízou ako to sám povedal šéf FEDu.

 

-v prípade, že je inflácia spôsobená tlačením bankoviek, má to pozitívny dôsledok ak sa to robí rozumným spôsobom (to sa v súčasnej ekonomike prakticky vôbec, resp. zriedkakedy robí)

 

Deflácia

deflácia je opak inflácie

 

je spôsobená s nasledovných dôvodov:

-nízka aktivita ekonomiky

-ak štát napr. urobí prísnejšie zákony napr. na účel zníženia cien za daný produkt alebo službu ak je neprimerane drahý (v SR by bolo treba takto kotiť kopu nenažratých firiem)

 

 

 

Súčasný kocúrkovský ekonomický systém (jeho opis)

je riadený nasledovne:

-cieľom je udržať stabilitu meny a snaha zabrániť inflácii, resp. regulovať infláciu

-všetko je stavané na komerčných bankách

-centrálna štátna banka nepriamo riadi komerčné banky

-centrálna banka prostredníctvom komerčných bánk riadi to, akú cenovú hodnotu úverov môžu banky požičať nasledovným spôsobom:

--sterilizačnými operáciami: komerčné banky odovzdajú určité množstvo peňazí (ktoré boli určené na požičiavanie úverov klientom) centrálnej štátnej banke. Centrálna štátna banka tieto peniaze investuje a dáva za ne úroky komerčným bankám (teda komerčné banky aj na tomto zarobia)

(cieľ sterilizačných operácii je to, aby banky nepožičiavali primnoho peňazí, pretože by to spôsobilo infláciu)

--refinančnými operáciami: ak sa začne deflácia (a tiež posilnenie meny), alebo ak nie sú podmienky na infláciu, treba ekonomiku nechať podľa možnosti čo najaktívnejšiu. Preto centrálna banka vráti časť peňazí, (ktoré boli v minulosti odovzdané komerčnými bankami), späť komerčným bankám. Je to pre to, aby mohli komerčné banky poskytovať viac úrokov.

 

-ďalší mechanizmus riadenia ekonomiky je minimálna úroková sadzba, čo je minimálny úrok, ktorý môžu komerčné banky poskytovať pri úveroch klientom

Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie určovať maximálnu úrokovú sadzbu nie minimálnu. V praxi by to bez problémov fungovalo

 

Ďalšie informácie o súčasnej ekonomike

-úroky vyplácané komerčným bankám, ktoré dostanú, za sterilizačné peniaze, sú použité zo štátnej kasy, v prípade,že s investovanými peniazmi centrálna banka prerobí. Slovenská centrálna banka – Národná banka Slovenské, údajne až 7 rokov po sebe prerábala. Je smutné, že takto sú daňový poplatníci okrádaný. Komerčné banky z toho profitujú na úkor bežného občana štátu. Z peňazí daňových poplatníkov sú vyplácané aj straty s investovania sterilizačných peňazí

Nikto nikoho nenúti, aby vôbec komerčné banky nejaké úroky dostávali

-od štátnych predstaviteľov často počujeme nasledovné výroky :

-„Veľmi radi by sme zlepšili zdravotníctvo (alebo niečo iné), ale žiaľ nemáme z čoho, nemáme peniaze a nechceme zadĺžiť štát.“

 

Takéto vety bolo počuť aj pred finančnou krízou, zvlášť Dzurindová vláda.

 

Je to vyhováranie sa na dlh.

 

Uťahovanie opaskov zdôvodnia tým, že nechcú zadĺžiť štát. Ak by to nezdôvodnili, asi by nasledovali prudké demonštrácie.

 

Postkomunistické štáty, vrátane Slovenska sú neporovnateľne menej zadĺžené ako nepostkomunistické štáty. Preto by sa mohlo Slovensko zadĺžiť na úroveň kapitalistických štátov a tak by sa naštartovala ekonomika a zvýšilo by sa HDP. NSP tomuto zabraňuje. NSP ide o to aby bola v SR čo najväčšia bieda.

 

Zadlženosť je nebezpečná u súkromníka. Nie je ale nebezpečná u štátu.

 

NSP vymýva ľuďom mozgy keď manipuluje verejnú mienku a hovorí, že zadĺženie je niečo veľmi nebezpečné, čo netreba robiť!!!

 

Sú len 2 možnosti: buď sa zadĺžiť a urobiť krajinu bohatšou alebo sa nezadĺžiť a bude ekonomická bieda.

 

Súčasná finančná kríza kríza nevznikla na základe nadmerného zadĺženia, ale vďaka FEDu – vďaka umelému vyvolaniu krízy.

 

Jeden hlúpy politik povedal niečo takéto (myslím, že to bol Vtáčnik): „Chceme rozvoj ekonomiky, nie však na dlh.“

 

To je snáď najväčšia sprostosť, ktorú som kedy počul. To jednoducho nie je možné – resp. neexistuje žiadne známe a efektívne riešenie aby sa to dalo.

 

-Ivan Mikloš zvýšil DPH z 19% na 20%: toto bolo veľmi diabolské uťahovanie opaskov. Zdôvodnenie bolo zníženie zadĺženia štátu.

V ekonomike je známa vec, že zvýšením DPH sa zníži HDP, teda ekonomika ochudobnie. A ešte diabolskejšia vec bolo to, že toho 1 % bolo použité na nezmyselné uťahovanie opaskov na zníženie zadĺženia štátu. Týmto sa HDP ešte viac znížilo!!!!

Tiež je všeobecne známe, že aj toto jedno percento nie je zanedbateľné ako by sa laikovi zdalo. Aj jedno percento dokáže viditeľne ekonomiku zmeniť k horšiemu.

 

Najhoršie bolo ako média NSP ľuďom vymývali mozgy, manipulovali verejnú mienku a klamali. Propagovali ako dobrý Mikloš pomáha ekonomike, znížením dlhu. Odborári proti tomu ak sa nemýlim protestovali, len zaujímavé, že média o tom podozrivo mlčali, cenzurovali tieto informácie.

 

Mikloš ani v médiach netajil, že mu tento krok poradila organizácia NSP - Medzinárodný menový fond, ktorý je známy ničením ekonomík štátov.

 

-neriadenie ekonomiky štátom – v súčasnej ekonomike je anarchia a každý si môže konať ekonomické zločiny aké len chce. Potom vzniká anarchia a prudká inflácia

 

-sociálne rozdiely - majú tiež negatívne dôsledky na ekonomiku. Sociálne rozdiely (SR) spôsobujú chudobu, nerovnováhu v ekonomike. SR znižujú celkové HDP, kvôli inflácii, pretože NSP firmy neopodstatnene dvíhajú ceny

SR sú nesprávne aj z prirodzeného hľadiska – nie je dobré ak má jeden nadbytok a druhý nedostatok

 

-finančná kríza – ako bola vyvolaná – hlavnú a priamu zásluhu má na tom FED. Urobil to tak, že začal obmedzovať úvery, na základe refinančných a sterilizačných operácii. Potom pochopiteľne začali firmy krachovať, keď si chceli zobrať úver na záchranu svojho podniku, ale banky peniaze na požičanie jednoducho nemali.

Banky prestali mať peniaze aj pre svoju vlastnú existenciu a začali krachovať.

 

Sám šéf FEDu sa v médiach nepriamo preriekol, že kríza bola vyvolaná!!! (hlavný prúd médii to cenzuroval)

 

-NSP vlastní obrovské firmy – to má katastrofálne dôsledky. Tieto obrovské firmy určujú ceny. Ceny sú veľmi vysoké. Spôsobuje to obrovskú infláciu – znižovanie HDP – chudobnenie. Spôsobujú to, že malí podnikatelia nedokážu konkurovať veľkým firmám. Na Slovensku sa podnikať prakticky neoplatí, pretože veľké firmy NSP malého podnikateľa zničia.

 

Ak sa firmy NSP naraz dohodnú, môžu vyvolať katastrofu nevydaných rozmerov – ak sa dohodnú, že začnú dvíhať ceny na maximum, spôsobí to extrémnu chudobu – hyperinfláciu.

 

-NSP manipuluje ceny komodít, manipuluje cenami celkovo: na Forexe je manipulácia cien dokázaná. Po víkende je neraz na grafe vidieť jasný cenový skok. To nie je prirodzené. Ale aj cez týždeň podľa môjho názoru manipulujú cenami.

 

NSP má pod svojou súkromnou kontrolou birzy a môže manipulovať z cenami komodít ako len chce. Potom investori poprerábajú

 

Mám pocit, že na Forexe a Futurese ceny nevytvára dopyt a ponuka, ale nejaký počítač. Tvorba cien je extrémne iracionálna. Z dôvodu iracionality tvorby cien je si na Forexe a Futurese veľmi ťažké zarobiť, pretože ak chceme zarobiť potrebujeme z určitou istotou vedieť či pôjde cena hore alebo dole. Ak to nevieme nezarobíme

 

NSP je proti tomu aby sa dalo na Forexe a Futurese zarobiť.

 

-ako sa kradne na Slovensku

V. Mečiar bol prvý megazlodej na Slovensku. Urobil zákony, aby sa dalo legálne kradnúť.

Mikloš kradol tak, že štát mal mať investície z diamantových baní v Juhoafrickej republike. Ak sa nemýlim Mikloš túto investíciu ukradol a firmu prepísal na sebe blízkych ľudí. Takto SR okradol o poriadne miliardy a zisky

 

Robert Fico zabezpečil zabezpečil extrémne drahé súkromné PPP projekty. Dal vystavať diaľnice sebe blízkej firme za nehorázne vysoké ceny. Diaľničné spoločnosti dostávajú od štátu ročne obrovské milióny.

Aby na takýto amorálny druh kradnutia mal Fico peniaze, musel výrazne zadĺžiť štát

 

násilná devalvácia slovenskej koruny: NBS musela v 90. rokoch pod obrovským politickým tlakom MMF znížiť umelo, rôznymi ekonomickými rozhodnutiami hodnotu meny. Spôsobilo to prudkú infláciu, ochudobnenie ekonomiky

 

-Euro – ľudia na Slovensku po zavedení Eura automaticky očakávali, že Slovensko začne ekonomicky prosperovať. To bolo ale veľký omyl.

--V médiách boli vymývané mozgy, aké je to euro dobré.

--Euro je projektom NSP: Slovenskej ekonomike nepomohlo ani nepomôže.

--Eurofondy sú len manipuláciou na oklamanie. Je to zanedbateľný počet financií.

--Vďaka Euru na v SR prehĺbila finančná kríza. Bez Eura by sa SR tak silne nedotkla kríza (Radičová ale aj iný politici sú diabolskí klamári, keď povedali, že Euro nás zachránilo ešte pred horšou krízou)

--NSP nemá úmysel Slovenskej ekonomike pomôcť, ale uškodiť

--NSP pomocou Eura teoreticky dokáže urobiť aj to, že spôsobí hyperinfláciu a vytvorí veľmi hrozivú finančnú krízu. Vtedy by napr. chleba stál 100 Euro a nikto by na to nemal peniaze si ho kúpiť

 

obr.: pravda.sk

 


Ekonomický expert
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
R0nnIe   |   ip:80.242.32   |   2011-04-13  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyzeralo to ak slubny clanok. No stacilo mi precitat pojmologiu a uz som videl ze tvoje vedomosti su slabe. Preto som pri pojmologii aj skoncil. Podpis ekonomicky expert je minimalne nevhodny.


R0nnIe   |   ip:80.242.32   |   2011-04-13  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HDP nieje nominalna hodnota penazi, ani neurcuje ako je stat bohaty. Urcuje len hodnotu vsetkych sluzieb a tovaru vyprodukovanych za urcite obdobie (standardne za rok)
Inflacia - je znizovanie kupnej sily penazi , nie zdrazovanie tovaru. Zdrazovanie tovaru je len dosledok inflacie, nie jej dovod!


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.10   |   2011-04-13  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Možeme tie vážne chyby aj autorovi "Ekonomický expert" odpustit ,ale len pod podmienkou...!
Musí si 10x naštudovat video v odkaze dolu ...a nemusi ani dakovat....ale bude nám určite velmi,velmi,velmi vdačný!

http://video.google.com/videoplay?docid=3719610459164146264#pyr   |   ip:147.213.1   |   2011-04-13  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Esteze nie som sam, co si urobil taky nazor na clanok. Nasilu som ho docital, ale suhlasim len s prvym odsekom, ostatok je suhrn polomyslienok a prvoplanovych uvah (uvah?) pretkany ohromnou nepresnostou, a este sa k tomu autor tvari, ze toto je skvost, vsetci ostatni su hlupaci...
Vyznie to potom naozaj ako z 5.tej cenovej


ANONYM   |   ip:95.103.24   |   2011-04-13  (15:20)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ekonomicky expert a tolko hrubic


bublinka   |   ip:95.102.15   |   2011-04-13  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia,co tu vlastne hladate?


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.10   |   2011-04-13  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Múdry vie,Hlúpy sa pýta a osvietený ich oboch ovláda!


Ekonomickexpert   |   ip:66.90.109   |   2011-04-13  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TAKŽE PRIATELIA SOM NAOZAJ ZHROZENÝ, ČO TU PÍŠETE.
ČO MÔŽEM POVEDAŤ S ISTOTOU, ANI JEDEN ČLOVEK, ČO TU PÍSAL V KOMENTÁROCH NIE JE SKUTOČNÝ EKONOMICKÝ ODBORNÍK.

ALE ASI PLATÍ TO, ŽE V KOMENTÁROCH PÍŠU NAJVÄČŠÍ DILETANTI A DEBILKOVIA. MOŽNO SÚ TO NASADENÍ A PLATENÍ AGENTI CIA ALEBO INEJ BANDY, ABY SPOCHYBNILI ODBORNE ŠPIČKOVÝ ČLÁNOK

KAMARÁDI VY SA VYSMIEVATE ZO SKUTOČNÉHO ODBORNÍKA, KTORÝ MÁ VEDOMOSTI VYŠŠIEHO ÚRADNÍKA NBS.

OSPRAVEDLŇJEM SA ZA GRAMATICKÉ CHYBY: PÍŠEM TU PRVÝ KRÁT A PREDPOKLADAL SOM, ŽE SA TO EŠTE BUDE DAŤ EDITOVAŤ, ALE NEPODARILO SA MI TO.

CHÁPEM VÁS, ŽE MOŽNO SA VÁM ZDÁ ČLÁNOK NAVONOK NEDÔVERYHODNÝ, PRETOŽE JE JEDNODUHÝ. ALE DOBRÝ PROFESOR JE IBA TEN, KTORÝ VIE AJ EXTRÉMNE ZLOŽITÚ VEC VYSVETLIŤ JEDNODUCHO. ZLOŽITO VYSVETLIŤ JE ĽAHKÉ A TO VIE KAŽDÝ. VYSVETLIŤ NIEČO JEDNODUCHO TO UŽ VIE IBA VEĽMI INTELIGENTNÝ ČLOVEK. TÁTO JEDNODUCHOSŤ SVEČÍ O MOJEJ ODBORNOSTI, NIE O NEODBORNOSTI. KEBY SOM CHCEL NAPÍŠEM TO TAK ZLOŽITO, ŽE TO POCHOPIA IBA, ODBORNÍCI PRACUJÚCI V NBS A OBLASTI VYSOKEJ ADMINISTRATÍVY KOMERČNÝCH BÁNK. TO NEBOLO MOJIM CIEĽOM

MOJIM CIEĽOM BOLO ABY ČLÁNOK POCHOPIL KAŽDÝ, PRETO SOM PÍSAL ŠLABIKÁRSKY JEDNODUCHO.

PREPÁČTE, ŽE SA TROCHU CHVÁLIM, TAKÉ VEDOMOSTI MÁ NAOZAJ MÁLOKTO, ALE MUSÍM SA OBRÁNIŤ. PORIADNE SOM ZBLEDOL Z TÝCH KOMENTÁROV


max   |   ip:213.155.2   |   2011-04-13  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi spadl na hlavičku ...


Ekonexpert   |   ip:66.90.109   |   2011-04-13  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TU NEJAKY PSEUDOODBORNÍK PÍŠE, ŽE INFLÁCIA NIE JE SPÔSOBENÁ ZDRAŽOVANÍM: NIE JE TO PRAVDA. NEOPODSTATNENÝM ZDVÍHANÍM CIEN VĎAKA MONOPOLNÝM ALEBO ČIASTOČNE MONOPOLNÝM FIRMÁM, SA VYTVÁRA CELKOVÁ INFLÁCIA EKONOMIKY. SAMOZREJME TOTO, NIE JE JEDINÝ DÔVOD INFLÁCIE

HDP - URČUJE BOHATSTVO DANEJ KRAJINY. AVŠAK JE PRAVDA, ŽE JE TO Z ČASTI RELATÍVNY ÚDAJ. NEEXISTUJE VŠAK ŽIADEN ZNÁMEJŠÍ SPÔSOB, AKO JE MOŽNÉ INÝM LEPŠÍM UKAZOVATEĽOM URČIŤ AKO JE DANÁ KRAJINA BOHATÁ!!!
DOBRÝ PRÍKLAD JE NAPR. LÝBIA: ĽUDIA DOSTANÚ BYTY A ELKTRICKÚ ENERGIU ZDARMA, BENZÍN SKORO ZADARMO A TO ZNÍŽI HDP. LÝBIA JE TEDA EŠTE O NIEČO BOHATŠIA AKO URČUJE HDP NA OBYVATEĽA.


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.10   |   2011-04-13  (19:32)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
   Cim skor sa celý systém zosype tým lepšie,nie je predsa myslitelné toto nekonecne zadlžovanie skrz úroky a ničenie vytvorených hodnot,statkov skrz inflaciu tj,natlacenim penazi súkromnymi bankami...alebo si tu hadam nejaky idiot myslí že peniaze tlaci a rozhoduje o jej hodnote Stat alebo pracujuci lud?

Dami a pani "úrok" je tvoreny zisk bankami bez prace na hospodarstve narodov teda na vytvorenych statkoch ,a o tento zisk bank je znizena aj hodnota vaseho majetku a majetku vasich deti,pretoze tieto podvodne peniaze z urokov sa v ekonomike spravaju trhovo...teda cim ich je virtualne hospodarstve viac a su nepodložene prácou a statkami tym viac aj klesá hodnota týchto penazí a vy musite platit čim dalej tym viac za statky ktore nutne potrebujete k prežitiu!

A v tomto vire udalosti poslednych storoci ako su vojny,revolucie,zavist a nenavist je nutné zjednat nápravu a očistit tento krásny svet od penazí!


Najprv sa musime zbavit Bank,úrokov, dani včetne eura ....
Pracujte na tom a snazte sa!
Ak ste si vedomy svojej zodpovednosti,a mate silu nieco zmenit nemate sa coho bat.Zoberte svoj osud do vlastnych ruk a pomahajte si navzajom!
Nepouzivajte ich peniaze ani nijake financne produkty!Zacnite trebars aj z výmenným obchodom.....najdite uz konecne v sebe silu a dostante sa spod jarma systému ktorý z vás robí len čiarovy kod a hlúpu ovcu ktorá sa dá jednoducho ovladat!

Žijeme v kruhu spoločenstva - a tu ide o rozšírenie pohľadu na svet spoločenstva aby bolo spravodlivé, zdravé, udržateľné kde predovšetkým je nutné začať morálne žiť spoločný život bez strachu ktorému nás učia v školách či verejných médiách....... i ked školy majú úž malým detom vštepovat a stanoviť pevné návyky a reakcie na autoritu, s vylúčenim vlastného kritického úsudku ..Kvalitu nášho života, vrátane vzdelávania, zdravotníctva, hospodárstva a kultúry definuje naše poznanie . Naše práva, ľudské práva a práva národov sa čoraz viac stávajú stále viac obmedzené. Kde brutálna ľubovôľa nadnárodných spoločnosti nehanebne ohrozuje naše osobné a sociálne zabezpečenia.

Ekonomicky sociálny a kultúrny kolaps je teda len otázkou času kde bankári, finanční špekulanti a manipulanti svojou

aktivitou umožňujú kolobeh peňazí, a tým fungovanie ekonomiky kde ide o

- ZÍSKANIE KONTROLY NAD PENIAZMI, O KTORÝCH ZÁROBOK SA NEPRIČINILI.

AK VYKAZUJÚ ZISK, TENTO IDE DO VRECÁK HŔSTKY ĽUDÍ. AK PRÍDE KU STRATE, ODNESÚ SI TO VKLADATELIA A ŠTÁT!

O PODVODE ZVANOM ÚROK NEHOVORIAC!

Musíme okamžite vziať zodpovednosť za zlepšenie svojej kvality života do vlastných rúk. Spoločenstvo ľudí si vyžaduje aby každý mohol sám skontrolovať čo mu život prináša . A toto je dosiahnuteľné okrem iného zvyšovaním povedomia osobného rastu a dohľadu na právo a toleranciu v našom okolí.


duncislav   |   ip:217.119.1   |   2011-04-13  (19:45)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kazdy komentuje terminy, chyby, nejake poucky stylisticku stranku ale akosi nikto nechce strucne a vystizne suhlasit s logickym faktom, ze niekto si z nas vsetkych urobil ekonomicko-svetskych otrokov...


Ekonexpert   |   ip:66.90.109   |   2011-04-13  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridám ešte aj ďalší článok o tom, ako by mal vyzerať správny ekonomický systém a ako zvýšiť HDP


Tara   |   ip:94.112.16   |   2011-04-13  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co takhle schéma ústředního topení? :)


lord1977   |   ip:85.135.18   |   2011-04-14  (06:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všimnite si, vážení, že v našom štáte sa od roku 1993 vyskytuje neustále inflácia. Dokonca aj počas krízy v roku 2009, 2010. Reálne mzdy, a to pozor, ide o najdôležitejší údaj pre obyvateľstvo, tie stúpajú naozaj minimálne, ak stúpajú.
Ale zato v takom Nemecku, Rakúsku, bola od roku 1993 inflácia nízka, ale reálne platy stúpali poctivo. Opravte ma, ak sa mýlim.


lord1977   |   ip:85.135.18   |   2011-04-14  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon, Nemecko a Rakúsko to zrovna nie sú. Opravujem to na Škandináviu.
Ale kiež by sme mali také mzdy a dôchodky ako v Nemecku a Rakúsku :-). Ani mierny pokles reálnych miezd by mi neprekážal.


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2011-04-14  (11:16)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kazdy mainstreamovi ekonom Vam povie, ze ludia nikdy nezili v takom dostatku ako dnes. Je to uplna blbost. Cim je vyssie HDP, tym sa viac produkuje, predava a kupuje, nic to nehovori o dostatku.

Ludia si zamenili pravy zmysel zivota - tuzbu po vedomostiach a objavoch, hladanie pravdy a prirodzenu zvedavost vymenili za chamtivost po majetku a moci - falosnej motivacii. Bez vnutorneho pokoja a uspokojenia je Vam aj miliardovi majetok uplne na nic. Majetok Vam od istej hranice radost neprinesie.

Toto Vam vsak v ekonomickej teorii, mili experti unika - zakladna definicia bohatstva.
Podla wiki je bohatsvo dostatok vzacnych zdrojov, materialneho vlastnictva alebo kontrola tychto aktiv.

Podla mna: Bohatstvo je spokojnost a stastny zivot.
Bohaty je ten, co je spokojny a stastny a nie ten, co ma miliardy a stale je nespokojny a chce viac.


VanHelsing   |   ip:80.254.14   |   2011-04-14  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovensko sa v prvom rade musi zbavit Eura. Nam absolutne nevyhovuje a krajina na to len doplaca.

Dalsim krokom by malo byt opatovne ziskanie kontroly nad strategickymi podnikmi a vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti za ich predaj.

Dalej by sa mal trh rozdelit na vonkajsi a vnutorny. Aplikovalo by sa to hlavne na suroviny. Napr. ak niekto chce vyviezt surove drevo do zahranicia kupi ho za drahsiu cenu. Ak je to firma ktora z toho dreva urobi na Slovensku vyrobky a tie potom preda do zahranicia moze ho kupit lacnejsie. Podobne by to bolo aj s cenami na ostatne suroviny a samozrejme aj na nehnutelnosti. Nas obcan by mohol kupit nehnutelnost lacnejsie, zapani spekulanti drahsie. Napr. priemerna mzda v SK 700e, v nejakej zapadnej krajine 2500e a viac. Rozdiel cca 4 nasobny.Takze cena nehnutelnosti pre Slovaka napr. 20 000e, pre zapadneho kupca 4 krat viac kedze rozdiel v mzde je stvornasobny.

No hlavne by sa mali obmedzit banky a to tak ze stat by nerucil za vklady v komercnych bankach len za vklady v banke ktora by bola 100% vlastnena statom.

Tresty za podvody a korupciu zvysit, v pripade uznania vinnym vazenie, konfiskacia podvodom nadobudnuteho majetku a dozivotny zakaz podnikania a posobenia v dozornych radach a podobne.
Nakoniec zvysit vekovu hranicu opravnenych volicov na min. 25 rokov pripadne vyssie. Mladez je totiz velmi lahko ovplyvnitelna roznymi zaujmovymi skupinami.


Dada   |   ip:85.216.19   |   2011-04-14  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani sa neni čomu čudovať, ke´d na Ekonomickej univezrite prednášajú takí ako je Mikloš


martin   |   ip:95.103.20   |   2011-04-16  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len tak, došlo niekde za posledných 20 rokov k deflácii ? Alebo došlo už vobec niekedy k deflácii ? Osobne si myslím že NWO chce skor inflaciu.


fh   |   ip:82.9.171.   |   2011-04-18  (00:47)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  drzim prsty autorovi, ma znacny nahlad, pozdravujem ta, vela stastia s ovcami


Ekonomickyexpert   |   ip:80.87.209   |   2011-04-19  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diki „fh“

Martin, samozrejme, že ti budem vedieť odpovedať na otázku – som odborník :)

Takže deflácia je spravidla negatívny jav – nastal aj v Eurozóne v dôsledku krízy. Deflácia v súčasnej ekonomike môže byť spôsobená iba nadmernými sterilizačnými operáciami. A potom ekonomika nedostáva dostatok peňazí a znižuje sa reálna hodnota HDP.

Pozitívna deflácia môže nastať napr. ak by štát prinútil znížiť neľudské ceny bytov alebo nejakých iných výrobkov (to sa deje už vzácne). Vtedy by sa zvýšila reálna hodnota HDP
Pager   |   ip:213.151.2   |   2011-04-24  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chachachahahaha,toľko vtipov za sebou, klobúk dole. V ktorom bare robíte zabávača? Rád ho navštívim, určite sa pri poháriku zabavím, určite máte v zásobe aj ďalšie, Chachachahahaha !


cv   |   ip:67.159.44   |   2011-05-20  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara a ostatní

normalne ste ma urazili ked si myslite ze ja som autorom tohto priblblého článku.
Ja uz diskutujem tu povacsine:
http://ekonomickareforma.ning.com/


deflacia   |   ip:78.98.221   |   2011-05-20  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  deflácia bola napríklad v Japonsku, takže je reálna. Je však neprirodzená pri fiat mene. Vtedy spôsobí skôr či neskôr hyperinfláciu.
http://dolezite.sk/Hyperinflacni_apokalypsa_I_Uprostred_deflace_35.html
Pri komoditnom štandarde je naopak prirodzená.


Stewe002   |   ip:95.103.19   |   2011-06-27  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok je celkovo vzate dobry mis-mas... Ako v celku malo porozumitelny.. Co sa tyka ekonomiky, komplikovanost naznacuje ze sa jedna o podvod... Ekonomika je podla mna ovela jednoduchsia vo svojej podstate... V clanku vravis ze. citujem:

"-nadmerne vysoká aktivita a obeh peňazí v ekonomike. Je prirodzené, že ak sa podnikateľom veľmi dobre darí z ochotou zvýšia ceny. Tým sú vyššie príjmy aj výdavky firiem aj zamestnancov firiem"

Ja by som poopravil... Tym su vyssie prijmy majitelov firiem, ale nie zamestnancov! v tom je rozdiel.. cize kto zaplati a doplati na inflaciu? Ten kto ma najmenej ale paradoxne sa najviac podiela na ekonomike! Nie som expert na ekonomiku ale podla mna je ovela viac faktorov co mozu sposobit inflaciu nez len vysoka aktivita ekonomiky! Ceny mozu vzrast aj vdaka drazeniu paliva a energii... Ktore je mimochodom sposobovane roznymy faktormy napr. vojna alebo konflikty v krajinach produkujicich ropu...


Adiree   |   ip:88.212.40   |   2011-07-11  (21:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hovoríš tu o tom, že študenti na ekonomických vysokých školách nemájú šajnu o ekonomických pojmoch. Už v úvode trepeš hovadiny ohladom HDP a HDP na občana a inflácii, čo je maximálne zavádzajúce a to som len v prvom ročníku ekonomickej fakulty. To čo si tu popísal by nedávalo zmysel ani chudákovi Keynesovi, ktorý bol zástancom toho tvojho nezasahovanie do ekonomiky štátom. Trepeš dve cez tri.
Na to všetko sa ešte podpíšeš ekonomický expert či čo?
Ja radšej som ticho lebo ťa ešte nechtiac urazím...
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nový zákon o cestnej premávke: Kladivo na čarodejnice

Parlament schválil vládny návrh zákona o cestnej premávke, ktorý mal platiť od 1. októbra. Zákon prináša veľa užitočných noviniek, no aj také, o ktorých opodstatnenosti či logike možno právom zapochybovať. Najväčšou zmenou sú zimné pneumatiky, ktoré sa podľa nového zákona musia používať v prípade ak sa na ceste „nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy“ alebo ak vodič pôjde po trase, kde môže takúto situáciu predpokladať. Zmenou oproti pôvodnému návrhu je ustanovenie pre autobusy a nákladné vozidlá, ktoré musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej z hnacích náprav od 15. novembra do 31. marca.


TV Joj spúšťa internetovú televíziu huste.sk

Analytik online: Svetová hospodárska kríza nebude

Vydaný dokumentárny film Zeitgeist II - ADDENDUM

Škoda Octavia dobieha Superb

Martin Herzán - Totalitní svetovláda 1/2

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2066 s