17. August 2019
    
Zelená cesta - Dolezite.sk

Zelená cesta


  2011-06-19  (19:52)  |  Úvahy a komentáre
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Zelená cesta

 

 

Zelená cesta.

 

 

Ako sa dá dosiahnuť trvalo udržateľný spôsob života na planéte Zem? Je vôbec možné aby ľudská civilizácia pretrvala na tejto planéte do konca existencie života našej najbližšej hviezdy Slnka? Čo vlastne trvalo udržateľný spôsob života predstavuje pre človeka? Je to spôsob akým organizuje, využíva, pretvára planétu Zem? Človek ako druh sa nachádza na vrchole evolúcie, patrí mu miesto na vrchole pyramídy, ostatné organizmy či už zvieratá alebo rastliny nedosahujú taký stupeň psychického vedomia a motorických vlastností. Môže človek vďaka svojim vlastnostiam, ktoré mu nadelila evolúcia dosiahnuť trvalo udržateľný spôsob života, ale aj jeho dlhodobý rozvoj?

Ako lovci a zberači ľudia prežili na Zemi viac než dva milióny rokov. Ako poľnohospodári takmer 12 tisíc rokov a doba priemyselnej výroby trvá len 300 rokov. V každej z týchto dôb počas života sa človek snažil o jediný ciel, a to získať dostatok potrebnej energie k životu zo zdrojov ktoré mu poskytovala príroda. Čím šetrnejšie a primitívnejšie vedome riadil spôsob obstarávania energie, tým dlhšie dokázal udržať vtedajší spôsob života. Ale doba a vývoj ide neustále dopredu a zmeny vyvolané buď zvýšením inteligencie alebo určitej zmeny prostredia viedli človeka k posunu v riadení, využívaní a pretváraní tohto sveta. Od obyčajných lovcov a zberačov žijúcich podľa zákonov prírody, cez poľnohospodárov žijúcich z energie rastlín až po urbanistov žijúcich zo zásob z hlbín Zeme sa len menil spôsob a miera akou človek dokázal využiť na Zemi dostupnú energiu pochádzajúcu zo Slnka. Slnko je náš primárny zdroj k životu a svojím životom ohraničuje dobu dokedy bude na Zemi možný trvalo udržateľný spôsob života a je len na nás ako ho využívame.

             Už dávne prírodné národy verili, že dúha je nekonečný zdroj energie. Aj keď o tom nevedeli, že tie farby na oblohe sú rozloženým slnečným lúčom, v podstate mali svoju pravdu, lebo elektromagnetické žiarenie, ktoré Slnko na našu planétu posiela je skutočne náš nevyčerpateľný zdroj, ktorý ak dokážeme správne využiť dosiahneme počas jeho existencie trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života na planéte Zem. V Súčasnosti v najväčšej miere využívame energiu Slnka, uskladnenú v podobe fosílnych palív ako ropa či uhlie. Ako dlho to bude ešte možné? Odhady hovoria, že ropa pri súčasnom objeme ťažby vydrží ešte 40 rokov. A čo bude potom? Začneme páliť ostávajúce uhlie a zemný plyn? A čo ďalej, kde sa ľudstvo skryje pred zmenami v atmosfére. Čo sa stane, s podmienkami na povrchu, ak sa z útrob zemskej kôry všetok uskladnený uhlík dostane späť do atmosféry? Prírode trvalo stovky miliónov rokov dostať ho z atmosféry a vytvoriť podmienky pre človeka a ostatné formy života. Je paradox že človek, aj keď rozmýšľa ako žiadny iný tvor na planéte je schopný zvrátiť snaženie prírody po milióny rokov za dve storočia a tým pomer plynov vo vzduchu vrátiť niekam do doby spred dvesto miliónov rokov. Aká ešte dlhá je cesta, ktorou sa človek vybral keď si vedome zvoli takýto spôsob získavania energie? Človek je vlastníkom mozgu, najvyspelejšieho zariadenia v slnečnej sústave, orgánom ktorého vývoj trval bez mála tri miliardy rokov. Môžeme vďaka inteligencie ktorú máme, ako civilizácia dosiahnuť takú vyspelosť v získavaní energie, že cesta ktorou sa vedome vydáme bude dlhšia ako tá po ktorej kráčame v súčasnosti? 

Jednu takú cestu nám bez väčších zmien dláždia fotosyntetizujúce  organizmy už vyše tri miliardy rokov. Trvalo udržiavajú svoj spôsob života dobu pre človeka nepredstaviteľnú. Ich tajomstvo spočíva v ovládnutí najvyspelejšej technológii aká doposiaľ na Zemi existuje a tým si zabezpečiť existenciu na Zemi minimálne do doby pokiaľ bude Slnko svietiť. Fotosyntéza zelených organizmov, teda schopnosť premeny červenej a modrej zo svetla dúhy na chemickú energiu a ďalej na zdroj energie pre seba a ostatné organizmy vrátane človeka a ich schopnosť dodávať kyslík i spotrebovávať z atmosféry oxid uhličitý a teda udržiavať rovnováhu medzi plynmi v atmosfére je zelená cesta, ktorou keď sa naša civilizácia vydá dosiahne trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života nie len pre seba ale aj pre ostatné formy života na modrej planéty. V našom svete je mnoho zelenej, mnoho rastlín ktoré dokážu premieňať svetelnú energiu v náš prospech, ale je taká poľnohospodárska rastlina ktorej potenciál by sme mohli využiť v energetike, stavebníctve, strojárstve, potravinárskom, chemickom, papierenskom, farmaceutickom a v rôznych ďalších priemyselných odvetviach? Existuje rastlina, ktorá by dokázala časom nahradiť fosílne palivá, uplatniť sa v priemysle, ozdraviť ovzdušie a zabezpečiť vyrovnaný kolobeh plynov v atmosfére a v neposlednom rade byť prínosná pre ekológiu planéty? Existuje rastlina, ktorú ak človek vďaka svojej inteligencie ovládne do takej miery, že si zabezpečí trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života?

Existuje. V našej reči sa nazýva Konopa siata. Zelená rastlina, ktorá odštartovala neolitickú revolúciu a posunula človeka do novej éry života. Pre rozvíjajúce sa staroveké civilizácie jej využitie a zdroje ktoré poskytovala boli také neuveriteľné, že ju pokladali za dar od bohov. Ak je boh vesmír a jeho tvorba je evolúcia, tak človek na vrchole medzi živočíchmi a konope na vrchole medzi rastlinami sú najbližší spojenci, ktorých vzájomná spolupráca zabezpečuje trvalý spôsob života. Dávne ľudské civilizácie tejto planéty, aj keď si to neuvedomovali žili podľa pravidiel a zákonov prírody, ktoré im počas rozvoja života medzi nebom a zemou určil vesmír. Energia ako základ všetkého bez väčších výkyvoch prúdila v prirodzene uzavretom rovnovážnom kruhu, ktorému sa človek na vzdory prebiehajúcich prírodných procesov chcel čo najviac prispôsobiť. Ako najlepšie možné spojenie k získavaniu energie v rámci rozdielnych organizmov na Zemi sa ukázalo spojenie ľudskej inteligencie s vlastnosťami konope. Vďaka tejto symbióze ľudská civilizácia a jednotlivé jej spoločnosti dosiahli takého rozvoja kultúry a inteligencii, že počas svojej existencie tisíce rokov v súlade s prírodou a rešpektom k prírodným silám, vybudovali organizované spoločnosti, ktorých veľkoleposť a rôznorodosť nemá v súčasnosti obdoby. Veľkosť, vynaliezavosť, bohatstvo, kultúra, súdržnosť, teda celková vyspelosť národa závisela od prírodných podmienok, ktorým sa ľudia snažili čo najlepšie prispôsobiť a od inteligencie človeka čo najefektívnejšie využiť zázračnú schopnosť konopy. Schopnosť, premeniť slnečnú energiu na energiu chemickú a ňou spojiť uhlík, vodík, kyslík do pevnej hmoty – zdroja, ktorý energiu pre potreby ľudí na Zemi sprostredkúva priamo zo Slnka.

Úroveň inteligencie odrážala dostupné možnosti a účel kvalitatívneho a kvantitatívneho využitia energetického potenciálu konope, ktoré sa počas histórie menilo. Ako jedna z najhodnotnejších potravín s kompletným obsahom esenciálnych kyselín slúžila prvým poľnohospodárom ako stály zdroj potravy. Keď už boli všetky semená zjedené, ľudia prišli nato, že zdanlivo bezcennú stonku dokážu premeniť na jedno z najodolnejších a najkvalitnejších prírodných vlákien. Fajčenie samičích kvetov, ich obsah psychoaktívnych látok spôsoboval že sa náboženstvo uberalo do abstraktných výšin a naberalo rôznorodé formy. Korienky a listy sa používali v lekárstve a celkovo konopa mala v staroveku povesť ako liečivá rastlina. Lisovaný olej sa používal ako výživná prísada do jedál. Využitá bola každá jedna časť rastliny, pre človeka v tých dobách bola konope niečí viac ako výnimočným. Jednoduchosť s akou sa pestovala a úžitok aký z nej plynul bol ohromujúci, človek si ani neuvedomoval akým je jej pestovanie prínosom pre pôdu, udržanie pomeru plynov v atmosfére a rovnováhy prúdiacej energie zo Slnka. Nepestoval ju pre slávu, alebo bohatstvo, ale preto aby ľahšie prežil. A v rámci zachovania spôsobu života dosiahol, možno nevedomky, najvyšší možný stupeň spolupráce medzi človekom a rastlinou. Vedome zasiata rastlina konope spustila z časti človekom riadený proces fotosyntézy, priebehom ktorej sa slnečná energia v reálnom čase premieňala na energiu uskladnenú v rastlinných zdrojoch dostupných pre človeka. Riadenou fotosyntézou udržal optimálny pomer plynov v atmosfére a kolobeh energie zo Slnka plynul vo vyrovnanom uzavretom kruhu neprestajne. Na jednej strane človeka a mozog a na druhej fotosyntetizujúca konopa ako zdroj energie. Mozog a fotosyntéza. Dokáže ľudský mozog riadiť proces fotosyntézy? A keď áno, dosiahne také podmienky v ktorých je možné udržať spôsob a rozvoj života?

Ľudstvo dnes vládne mnohým technológiám od zariadení, ktoré všetko zničia až po nanobotov, ktorý opravia ktorýkoľvek orgán v ľudskom tele. Je zvláštne, že všetko čo človek počas svojej existencie na tejto planéte dosiahol, každý jeden vynález ktorý stvoril, každú jednu knihu čo napísal, každý jeden skutok čo vykonal sa mu podarilo v prírodných podmienkach, ktoré zelené organizmy procesom fotosyntézy formovali milióny rokov. Spôsob akým si v súčasnosti zaobstarávame energiu spôsobuje klimatické zmeny vyvolané zmenou pomeru plynov atmosfére, hlavne kyslíka a uhlíka. Už to nie je tá spolupráca človeka a rastliny na zemskom povrchu v zavretom kolobehu energii zo Slnka. Človek namiesto ťažšej cesty získavania energie procesom riadenej fotosyntézy, ktorej trvanie má začiatok, ale koniec je v nedohľadne, si zvolil vedome cestu, ktorá z dlhodobého hľadiska je proti vývoju mozgu, nemá začiatok, len koniec je na blízku. Ako je možné že inteligencia ktorou disponuje mozog, nezabránila ľudstvu vydať sa čiernou cesto fosílnych palív? Je ešte čas na zmenu, prejsť z čiernej cesty na zelenú? Ľudskú civilizáciu tvorí mnoho kultúr i rás rozdelených do mnohých štátov, ktorých spojenie v pestovaní konope by uzdravilo Zem. Je možné všetky štáty nášho sveta presvedčiť aby sa vzdali energie zo Zeme a začali získavať energiu riadenou fotosyntézou? Zelená cesta musí niekde začať, aby po nej mohli pokračovať aj ostatný. Má Slovensko v srdci Európy prírodný potenciál umožňujúci vrátiť konopu siatu do života po boku človeka?

Slovensko sa nachádza v miernom klimatickom pásme, kde sa stretáva kontinentálne a oceánske podnebie, sú tu vynikajúce pôdy a klimatické podmienky na pestovanie tejto rastliny. V minulosti sa na Slovenku pestovala konope takmer všade, zaberala dvadsať tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, v každej záhrade naše staré mami mali svoje políčko vyhradené pre túto rastlinu a využívali ju na rôzne účely, od tkania povrazov až po liečenie zdravotných problémov. V čom je táto rastlina taká výnimočná? Vlastnosti konope siatej a široké spektrum jej využitia je rozsiahlejšie ako si dokážeme predstaviť. Výskumy anglických vedcov hovoria že z konope siatej je možné vyrobiť viac ako 25.000 výrobkov.

Slovensko je malá krajina bez prírodných energetických zdrojov, s dostatkom kvalitnej pôdy a pracovnej sily. Len oblasť Juhoslovenskej kotliny, kde je asi najväčšia nezamestnanosť v rámci Slovenska, je množstvo plochy kde by sa mohli aj keď len sezónne týčiť štvormetrové rastliny konopy siatej, ktorej spracovanie by dalo prácu množstvu ľudí, ale nie len tam, ale všade kde je kúsok pôdy je najlepšie pestovať konope. Z konope dokážeme postaviť dom, natankovať kombajn, vyrobiť papier, mydlo, kozmetiku, odev, sáčok, olej, farbu, plast a toto je len zlomok čo dokáže. Stačí keď nahradí výrobky z dreva a ropy a Slovensko sa stane v sebestačnosti akási veľmoc v srdci Európy. Ako dosiahnuť aby poľnohospodári v republike pestovali túto plodinu vo veľkom? Najdôležitejšie je presviedčanie zo strany politikov a prísun pozitívnych informácií zo strany médií. Ďalej zabezpečenie zdrojov, čo sa týka strojov, zariadení a priestorov. A nakoniec už len stačí zasadiť semiačko a a tým spustiť riadenú fotosyntézu ako prirodzený proces vo výmeny energii v uzavretom kruhu jej prúdenia. Možno sa to zdá ťažké, ale človek v odhodlaní čo si zaumieni tak aj docieli. Už je čas aby ľudia zistili že sa dá žiť aj inak. Človek ako súčasť prírody je len malý článok v uzavretom kolobehu prúdiacej energie vesmíru a len vyrovnaný kolobeh výmeny energie zabezpečí trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života. Možnosti k dosiahnutiu tohto ciele máme a je len na nás ako s nimi naložíme. Treba si uvedomiť, že ľudstvo na planéte Zem má šancu, potenciál a nádej do ďalekej budúcnosti stať sa právoplatným členom vesmírneho spoločenstva, členom, ktorého život sa vydal zelenou cestou.

 

MJZ

 


Mjz
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ClovekCicavec   |   ip:178.40.23   |   2011-06-19  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to na nás ľuďoch aby sme s tým začali. Zatiaľ tomu bráni iba finančný zisk jednotlivca čo je vlastne finančná strata spoločnosti. Finančný zisk spoločnosti bude finančná strata monopolnej moci, už nebude taký veľký nepomer majetku. Takže poďme sa o to zaujímať naplno ! Podľa tohto článku tým pádom Vyhráme dvojnásobne :)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-19  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok jednoznačne nabáda k výrobe, konzumácii a legalizé drogy a mal by byť okamžite vymazaný. U autora by mala byť urobená razia, či nepestuje v skleníkoch za domom drogu. Určite by sa z neho vykľul podarený priaznivec SaS! Pokúša sa nám podprahovo vnútiť konope. To je neslýchané!


Dusan   |   ip:78.98.228   |   2011-06-19  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa mňa tento článok, má od legalizácie ďaleko, skôr sa zameriava na využitie konopi siatej, ako na obnoviteľný zdroj energie na tejto planéte


TojeSilaLuiaApolitikaKakatMozemPandenium   |   ip:95.103.22   |   2011-06-20  (01:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium:"Tento článok jednoznačne nabáda k výrobe, konzumácii a legalizé drogy a mal by byť okamžite vymazaný. U autora by mala byť urobená razia, či nepestuje v skleníkoch za domom drogu. Určite by sa z neho vykľul podarený priaznivec SaS! Pokúša sa nám podprahovo vnútiť konope. To je neslýchané!"

Veď a teraz pre názory SaS politickej strany budeme potláčať vývoj ?

Ako tak čítam tento komentár stále viac si uvedomujem aká je politika zvrátená ! To je úplne zvrátené myslenie čo týmto ľuďom chodí po rozume. Teraz už je jasné že politika potláča vývoj úchylný ľudia sa skrývajú za politické strany aby potláčali slobodný vývoj dopredu ! A ty si čo Pandenium SNS KŠČ ? či....


nacomeno   |   ip:91.127.22   |   2011-06-20  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium: mal by si podprahovo prestat fetovat lebo zjavne trpis paranojami. technicke konope ti asi nic nehovori, hovori? nie..bu bu bu zeleny listok, boze moj co budem robit? zavolajme policiu, vsak oni si s nim poradia..ano poradia a za 5 rastlin sedis 7 rokov..pritom clovek obvineny z dvoch vrazd si beha po slobode, policia ani nevie ci sa nachadza na slovesnku..dost smutne nie? dalsia otazka, co je podla teba viac spolocensky nebezpecna latka, alkohol alebo konope? tipnem si ze podla teba konope..lenze je to naopak, je to fakt aj vedecky dokazany..konope sa vyuzivala v minulosti na mnoho veci a da sa vyuzit este viac, verim ze legalizacia by bola prospesna pre cely svet a hluposti o tom ze je to vstupna brana k tvrdym drogam,to moze povedat len pripecney kdh-ak..


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-06-20  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium
tak ukáž svoj skutočný xarakter a udaj ho! splň si svoju občiansku povinnosť! 75 E ti možno za to stojí!
inak autor má pravdu, na zničenie konopnýx polí je fajčenie marihuany len klamný dôvod, skutočným dôvodom boli loby tekstiliek, produkujúcix umelé vákna a odstránenie lacnej, zdravotne nezávadnej a ekologickej konkurencie. dokonca na svk boli v minulosti sxválené 4 odrody / jednalo sa o tekstilné/ z toho 2 boli domáce.


ANONYM   |   ip:213.151.2   |   2011-06-20  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako dieťa som sa hral v konopných lánoch,robili sme si v nich svoje chodníkové labyrinty.Slovensko bolo v tomto smere vyspelou krajinou a konope siate bolo využité dokonale ,posledné nepoužité zbytky išli späť do prírody ako hnojivo.Keď niekto píše o liečivých účinkoch vína,určite nemá na mysli ako zaplniť protialk.liečebne.Tak isto je to s konopím.Kto to neprijíma,je Big pharma.Viete si predstaviť,že sa vyliečite sami a zadarmo?Ja áno...a tiež mnoho ľudí vyliečených z "nevyliečiteľných chorôb."Sulík dobre vedel,kde hľadať hlasy,a tiež vedel,že svetová lobby mu nič také nedovolí,ale svoje dosiahol a v budúcich volbách na mladých voličov vytiahne iný trik.


shambal   |   ip:212.197.7   |   2011-06-20  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium
Ty kreten vies aky je rozdiel medzi indickym konopim a technickym konopim ? Ten ze ti mozem dat zhulit cele pole technickeho konope a ziadny ucinok to na teba nebude mat pretoze to ma 0,01 az 2 percenta thc.Je to cisto potravinarska a priemyselna rastlina.Pestovanie technickeho konope je unas legalne od roku 2010 bohuzial na slovnesku nieje linka na spracovanie a stroje na sklizen.


ANONYM   |   ip:213.151.2   |   2011-06-20  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chuť spracovávať konope by bola,ale zákon č.139/1998 Zb.z.ukladá pre slovenských pestovateľov také podmienky,že v praxi ju pestovať vlastne nemôžeš-na rozdiel od Maďarov a Rumunov.Aj za tým je politikum - "ak už povolíme,tak len sebe a svojim.Veď z toho bude dobrý biznis".Preto je zákon taký komplikovaný.


shambal   |   ip:212.197.7   |   2011-06-20  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problem s pestovanim na slovensku nieje ziadny pokial rastliny ktore pestujete maju pod 0.2 percenta thc.Vela ludi konope pestuje bohuzial vyuzivaju len semiacke pre dovody ktore som spomenul vyssie


Gurasu   |   ip:95.103.30   |   2011-06-20  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor pozor...
odvážne, hoci dobre myslené prejavy môžu ostať nepochopené. Komu sa nepáči, nech spraví ako chce. No konštruktívna kritika nemože ostať nepovšimnutá ;)

http://gurasu.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-10T00%3A02%3A00-07%3A00&;max-results=7


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-06-20  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ha,urobme anketu-legalizovat konope?:-)


--ANO


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-20  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  včera som si kúpil konopnú košeľu z konope dopestovaného na Slovensku. Vyrobená starým strýcom na krosnách. Je luxusná :-)lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-06-20  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hujer kde ?
do takej by som siel hned aj ja
daj kontaktdusan   |   ip:78.98.228   |   2011-06-20  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pestovať ju kde sa dá a spracúvať ju tiež, nech ľudia majú prácu a žijú v zdravom prostredí???


--ÁNO


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-06-20  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Myjavských folklórnych bolo zopár stánkov. Mali ľanové, ražné, konopné. Dajú sa nájsť aj na nete, v Úľuve, obchodoch s ručnými vecami.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-20  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LENLEN 4 U:)
http://www.konopne.sk


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-06-20  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=4xTKhpty07I&;feature=related


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-20  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover
o čom tam rozpráva len tak v skratke


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-20  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover
o čom tam rozpráva len tak v skratke


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-06-20  (20:07)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Prv naozaj pokiaľ niečo niekto kritické napíše o konopy siatej, tak mal by si o tom aj niečo zistiť, lebo inak sa zhodí a to poriadne. Spájať tak známu plodinu, ktorá je príznačná pre túto krajinu, s konopou indickou je ozaj poriadne pomýlené.

Inak plusko tomuto príspevku...Ja vždy vravím, že táto krajina je veľmi bohatá, len keby to vedelo sa aj využiť...


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-06-20  (21:43)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  dakujem za link


Sheldon   |   ip:81.89.53.   |   2011-06-20  (22:19)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ked hovorite o tych koseliach, tak ja uz mam doma nachystane lanove platno. aj strih kosele mam , uz sa len do toho pustit, ked budem mat trosku casu - nie je nad vlastnorucne usite oblecenie. to si ho clovek inak vaziSheldon   |   ip:81.89.53.   |   2011-06-20  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len konopne sukno je o dost tazsie zohnat


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-20  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne podľa predpokladu sa tu vyrojilo veľa podozrivo ofučaných diskutérov, akoby im práve plameňometom spálili (a oprávnene) za domom dopestovanú drogu. Ako však chcete zabrániť, aby v takýchto lánoch niekto náhodou nedopestoval aj drogy? Dali by ste narkomanským feťákom do rúk legálny nástroj na získavanie narkotík nielen pre vlastnú potrebu, ako to hlásala vo svojom pochybnom volebnom programe jedna podarená partaj. Vyžadovalo by to neustále kontroly a policajti nemajú čas obchádzať nejaké zlegalizované plantáže potenciálnych narkotík. Sami vidíte, koľko majú roboty s feťákmi v diskobrlohoch, alebo po internátoch. Takže tadiaľto čuchačmi trávy proklamovaná zelená cesta nevedie a ani nepokvitne...!


Dusan   |   ip:78.98.228   |   2011-06-21  (00:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium
nič osobné, ale ty si riadne mimo, mohol by si sa uvedomiť,,,alebo si niekým nasadený??? či nevieš čítať! tak si ten článok daj niekomu prečítať,,,
ďakujem za pochopenie


eros   |   ip:89.126.82   |   2011-06-21  (01:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k tej ankete -

JEDNOZNACNE AAAAANO !

pre ludi ako Pandemonium - som uplny nefajciar a nehulic.

Tadeto vedie cesta. A znova mam tie HNUSNE FRUSTRUJUCE pocity, ze vieme, pozname, vieme ako na to ibaze skorumpovani politici nas brzdia. Tak ma napadaaa, ze toto je typicky priklad, ze to nie politici, ale my ludia sme zodpovedni za to co sa deje. Tak to uz konecne vezmime do vlastnych ruk.


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-06-21  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium: si sa práve prebral z alkoholového delíria, keď si taký nabrúsený ? :D Človek fajčiaci marihuanu je vážne "obrovské" nebezpečenstvo. Narkomanský feťák čuchajúci trávu ?! ČOOO?! :D Ty budeš vážne nejaký narušený jedinec ventilujúci svoje vnútorne problémy na internete.


canabis   |   ip:178.40.15   |   2011-06-21  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bob Marly zomrel na rakovinu,mal hu vsade a je jasne ze z canabisu,konope je strasne karciogenna vec.Kazdy co poriadne huly musi vediet ako to zanasa pluca,viac ako cigarety.Pokial sa nefajci tak je ludstvu velmi prospesna,ale koly narkomanom je zakazana,dokonca aj v medicine,kde bi sa mohla fajcit cez vapolyzery.Je jasne ze je vsupenkou do sveta tvrdych drog


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-21  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  canabis
tráva nieje karcinogéna ona nevytvára rakovinu bolo dokázané že fajčenie trávy može metastázovať už vytvorené rakovinové bunky ale nie ich vytvárať bob marley mal rakovinu pľuc a nádor na mozgu to je pravda ale marihuana zato nemože mám iný názor nato prečo marley zomrel ale nechcem robiť zo seba blázna tým keď budem tvrdiť že marley mohol byť okultne napadnutý:D čo myslíte dá sa vytvoriť rakovina za pomoci mágie?hmm?keď sa dá liečiť musí sa aj dať vytvoriť,


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-06-21  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
ja i myslím, že rakovina je v každom z nás. vždy sa ňáké rak. bunky vytvoria, len zdravé telo ix dokáže vytriediť a zlikvidovať. keď sa táto rovnováha naruší, rakovina prepukne.
http://stepal.webovka.eu/chemia/sdkk.pdf
tu je spomínaná kyselina dixlóroctová, o nej som počul že má silnoprotiakovinové vlastnosti /obsahujú ju ňáké tropické liany, používajú ix indiáni v juženj amerike/ ale je to tak jednoduxá molekula, že na ňu neplatia patentové práva a tak farmakofirmy ju nepropagujú, jej účinky nikto ani poctivo neskúma. možno sa tvorí aj v tele /je xemicky podobná laktátu/ a zastavuje rakovinové bujnenie?
zložitejšia je kys. trihlóroctová , ktorá sa používa aj ako herbicíd.
rovnako ňáké účinky, ktoré vedia pribrzdiť rakovinu majú aj lastovičník, jesienka/ kolxicín/, či tuja a paliny.
jedná sa tam o vplyv na mitoxondrie /ale ešte to musím lepšie naštudovať/
ak niekto vie viac, napíšte.
o konope priamo som toľko neštudoval.

pandemonium
v tom bare si bol nasávať, predávať , alebo robiť raziu?classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-21  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam:
tak nádor je vlastne bunka ktorá sa oddelí od celku a začne sa rozmnožovať a tým vznikne ten zhluk ktorý sa nazýva bunkou..moja mama mala takýto nádor na koži na chrbte vyzeralo to ako veľmi škaredá vyráška 2 krát jej to vyrezali a zase to narástlo potom začala brať reishy čaj sú to hrýby a odišlo to preč:)jediná liana ktorú poznám s amazónie je banisteriopsis caapi a tá to asi nebude :D
čital som zopár kníh o tom čo dokázali ľudia ktorý začali vnímať energiu a pracovať s nou napr bardon dokázal liečiť rakovinu v 2 štádiu, Gato vyliečil človeka na 2000km vzdialenosť ale že to stojí veľa energie liečiť ľudí, ale s tou isto praxou možeš ľuďom aj ubližovať preto ma napadlo že marley bol okultne napadnutý keď mal rakovinu v mozku v pľúcach na pečeni a žalúdku trochu veľa .


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-06-21  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Canabis: aj alkohol je narkotikum :) tým pádom je 80% populácie na SVK narkomanov :D Skôr by sa dalo povedať, že tou vstupenkou je alkohol, lebo človek sa najskôr dostane do styku s alkoholom a až neskôr prichádzajú iné látky. A pre tvoju info: poznám XY ľudí fajčiacich trávu, ktorí majú veľmi negativný postoj k tvrdým drogám.
classique: Bob Marley bol pre skupinu vládcov nepohodlným kvôli šíreniu jeho názorov a preto za tou rakovinou môže kľudne byť aj to čo píšeš. Keď sa dajú na diaľku choroby liečiť, tak sa pravdepodobne dajú aj vyvolávať. Alebo na to použili niektoré z ich mnohých zariadení, ktoré majú k dispozícii na ovládanie ľudstva.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-21  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcem s opýtať na canabis ale inndiku no proste na druhy ktoré produkujú THC narodilo sa my zopár samcov ale nechcel som ich utratiť tak som ich len odsadil od samičiek aby sa my nepárili:D neviete načo by sa dali využiť samčie rastliny napr voláke mastičky alebo niečo podobné?viem že zo samičiek to ide ale dá sa to aj zo samcov?


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-06-21  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z takého malého množstva asi nič nespravíš :) Na výrobu mastičiek a liečiv sa využívajú samičie šišky s vyšším obsahom THC. Mimochodom v poslednej dobe skupujú farmaceutické spoločnosti rôzne recepty na liečivá z konope a dávajú si ich patentovať. Dokonca sa dá z konope spraviť aj liek proti rakovine a nie je to nič zložité :) Pre zaujímavosť sem dávam jeden link: http://visitors.sk/index.php?new_slice_id=1&;cmd=view&id=5


uhadni   |   ip:85.135.17   |   2011-06-21  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM | ip:213.151.2 | 2011-06-20 (10:08)
a
Shambal

Preco je podla Vas take tazke na Slovensku poestovat technicke konope? v tom zakone sa pise len tolko, ze pestovatel musi urobit take opatrenia, aby sa zabranilo zneuzitiu rastlin na vyrobu omamnych latok...co on spravil predsa uz tym, ze nasadil TECHNICKE KONOPE :) ci sa mylim? (necital som cely ten zakon, len § 15
Zaobchádzanie s kokou a konopou)

celkom dobry clanok tu : http://www.konopa.sk/legislativa/

dakujem za odpovede


canabis   |   ip:178.40.15   |   2011-06-21  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zemislav ,pravdu mas tiez,ja poznam xxx ludi co nezoztaly len pri canabise,a canabis je ako droga dost silna a aj navikova.Ale uznavam to ako liek a tiez to uznavam na vela dalsich vyrobkou.Us teraz je narkomanoyu vela,a tych nema nikdo rad,a kebi legalyzovali canabis si to neviem ani predstavit co bi to spravilo z detmi v nasej spolocnosti.Ked to je nelegalne sa ktomu dostanu len ty co to najvia chcu aj to nie vsetci,je to nedostatkova komodyta,kebi to bolo legalne sa ktomu dostanu aj ty co nechce a neverym ze bi to pre spolocnost malo nejaky pozytyvny dopad.Proti drogam treba proste bojovat,aj ked vieme ze ludia na najvisich miestach na tom najviac zarabaju.Ako ked Harabin volala Bakimu ci doviezol zasielku heraku bez problemou a Baki nato ze nech pride okostovat.Uznavam hlavne ludi co bojuju za legalyzacie canabisu na liecebne vecicky.Aj ked to strasne draho predavaju.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-21  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radšej to, čo chceš napísať, zatelefonuj...


canabis   |   ip:178.40.15   |   2011-06-21  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique dym z canabisu je karciogenny a skodlyvi to je danne,rakovinu nelieci ten dym ale len cast toho co v tom dyme je ostatne rakovinu sposobuje,vsetko su len vedecke dohady.Ja viem co fajcenie canabisu robi s plucami aj co robi zo spolocnostou,viem ze nic dobre.Kazdy co fajcil a prestal vie ako to stym je,ale aj tak si obcas rad zahulym.Vsetko treba z mierou,a s canabisom a inymi drogami to z mierou ide tazko,niekdo to zvlada ale ked nie tak je to naprd ako aj pri chlaste samozrejme.Marly mal rakovine od prsta na nohe as po mozog,a ja verym ze z hulenia,kebi jedol kolaciky alebo fenixove slzi tak este zije.Canabis je este pre spolocnost nevhodny z dovodu slabeho vzdelania,a este neni spolocnost na to psichycky a duchovne prypravena.Ak bi rebely dosiahly v 19.sto storoci anarchiu tak bi bol legalny aj herak.A poznam ludi co bi boly spokojny.Legalizovat to pre obcanou nasej spolocnosti bi spravilo omnoho vetsie skody sko alkohol a cigarety dokopi,podla mna.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-21  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oki ja sa jej nemusím zastávať poviem iba jedno že ona nemá vplyv na žiadnú spoločnosť pretože je to príroda ona može okadiŤ celú spoločnosť:D keď sa sňou spojí normálny človek zostane normálny, nenormálneho človeka však nevylieči, spoločnosť je nenormálna ale nie kvoli rastlinám, pre mňa je mariška špeciálny priatel ku ktorému sa vždy rád vraciam a teším sa na spájanie s ňou lebo my veľa radí a stále my povie aké chyby robím v živote ukáže my proste mňa takého aký som a všetko nepotrebné možem zo seba otesávať:D
beriem ju veľmi vážne s vždy s úctov a toď asi tak vše


Zemislav   |   ip:95.103.15   |   2011-06-21  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Classique: to je správny prístup :) Marihuanu, hríbiky a pod. treba brať ako prírodných učiteľov a nie len ako formu zábavy a úniku z tohto sveta. Prírodný učitelia nám môžu pomôcť nahliadnuť do svojho vedomia a pochopiť mnohé veci, ktoré by človek zvyčajne spoznal a zažil len v pokročilej meditácii :)


Dusan   |   ip:78.98.228   |   2011-06-22  (00:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najlepší učitelia sme si my sami, a nato aby sa náš druh mohol rozvíjať treba aj prívetivé prostredie,,, a marihuana a hríbiky to už je iná vec :) ale určite rozvoj zrýchľujú v tom viac menej dobrom smere,,,


canabis   |   ip:178.40.15   |   2011-06-22  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poznam takych samanou ako ste vi dvaja,vi to vnimate ako prospesne neskodne drogy,podla mna to tak moze bit ale len do urcitej miery,vetsine ludi to isto ale ublyzi ale si to aj nemusia uvedomit."DYler" to vidi inac ako narkoman,vies kolko ludi stretne "dyler" a vidi co to snimi roby?Nic dobre v konecnom dosledku,horsie ako cigi a alkohol.Cim je to nedostupnejsie tym je to pre spolocnost lepsie.V pohode je mat na druhej strane taku svoju bublynu.Mate deti chalani?Vidite v pohde ze bi sa dostali v pohode ku canabisu alebo ku hrybikom?Radsej nech si obcas daju alkohol,ci?


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-06-22  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Canabis, ty si ťažký prípad :D ja som nikde nepísal, že je to neškodné. Pokiaľ sa užíva s mierou, tak určite človeku neublíži. Čo sa o alkohole povedať nedá, lebo aj občasný konzument sa môže v alkoholovom delíriu zmeniť na agresívneho debila, čo som nejeden krát videl na vlastné oči. Deti by nemali ani občasne užívať žiadne drogy. A nie je to o dostupnosti ale v prvom rade o rodičovskej výchove. A mimochodom nepoznám jediného rodiča, ktorí by po zafajčení trávy bil svoje deti alebo manželku.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-06-22  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  milujem to keď voláky inteligentný fabulátor vytiahne pri téme drogy, deti:D
toto som už dávnejšie inde napísal otcovi nemusím mať deti aby som rozumel výchove pretože som SYN:)

ver tomu že keď sa synovi budeš venovať na 100% a budeš mu aj priateľ nielen otec a to hlavné keď mu budeš VZOR tak nikdy neskončí ako feťak...problém by nastal ak si moc zamestnaný človek a syna by si zanedbával ale on by mal tú prirodzenú potrebu učiť sa od svojho vzora ale ty by si tam nebol a vtedy by tú potrebu vyplnil tak že by išiel vonka na ulicu a našiel vzory tam a to je už potom iba otázka toho v akom prostredí vyrastá tvoj syn a v kom najde svoj vzor sktorého si bude brať príklad preto vravím VENUJTE SA SVOJÍM DEŤOM

A PRÁVE ALKOHOL JE ODRAZOVÝ MOSTÍK DO SVETA DROG.

max   |   ip:178.41.12   |   2011-06-23  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium si uplny pako?(nic nieje cierne alebo biele)
Asi hej sere ta tu jeden posrany clanok, ale to ze sa chemicke drogy
daju kupit uplne legalne, v obchode a policajtom stym mozes mavat pred nosom to ti je jedno vsak? to uz je v poriadku a aby si bol v obraze siet tychto obchodov tu funguje uz rok. NIK STYM NIC NESPRAVIL
sam som o tom hovoril zopar policajtom. takze len tak dalej tvoja logika znie ze radsej ich nechajme fajcit chemiu ako prirodne latky.
aha..... tak to si tomu pomoholcanabis   |   ip:178.41.31   |   2011-06-23  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  strasne krakoty si zastavat drogy,canabis patry do lekarne a nie ho fetovat.Bit synom a otcom je rozdiel.Ako syn nevies co je to mat za dieta zodpovednost a mat o neho strach,to ani netusis.


Dusan   |   ip:195.91.56   |   2011-06-23  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím že na čele s tým pandemomiom a všetkými čo na jeho príspevky reagujete, ste sa odklonili od pravej podstaty "Zelenej cesty" tu nejde o to čo je čierne a čo je biele,čo pre koho je dobré atď., ide hlavne a hlavne o trvalo udržateľný rozvoj a vývoj na planéte Zem a jedna vec je istá, že konopa siata dokáže veci aké sú zatiaľ, zatiaľ v tejto spoločnosti ako vidím tabu,,,napríklad dokáže vyliečiť rakovinu a srdcovo cievne choroby a to je už dosť veľa, keď si pozrieme koľko ľudí na tieto choroby zomiera a míňajú plno zdrojov za bezvýznamné liečenie, nato aby sme na túto rastlinu úplne prehodnotili pohľad a dali jej také miesto v našej spoločnosti ako si zaslúži,,,ďakujem za pochopenie.


canabis   |   ip:178.41.31   |   2011-06-24  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dusan,suhlasim stebou canabis bi mal bit dostupny hlavne v lekarnach,hlavne virobky z neho lebo samotne fajcenie je velmi skodlive,a tiez v textyle bi sa mal viacej vyuzivat a vmohych inych priemyselnych odvetviach.A miesto toho sa to uziva hlavne ako droga.Aj ked myslym ze nie len preto je zakazany vo vetsine sveta.A to treba sirit medzi ludmi jeho normalne,ludom prospesne viuzitie.


lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-06-24  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  canabis to umyselne tak kurvis tu slovencinu ?
strasne mi to bije do oci

mimochdom tu sa od zaciatku pise o technickom konope
neviem co furt mate s drogami


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Evolúcia

Mladí rodičia sa dnes tak často pýtajú, prečo sú naše deti také aktívne, šikovné, múdre, samostatné a reagujú tak, akoby sme to dvadsať rokov dozadu nikdy nečakali.


Techniky propagandy 1/2

Rímsko-katolícka cirkev

Technika kráti dlhú cestu vzdelávaním

Nevidteľné vlády

Ludzé ! Ludzé ! Tu mám exkluzívny rozhovor s R.Vaským...

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3816 s