20. August 2019
    
Žena a úcta - Dolezite.sk

Žena a úcta


  2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Žena a úcta

Veľká noc.

 

Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom.

 

Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?

 

Pomládzka, korbáč z prútia so stužkami. Voda. Vajíčka…

 

Prichádza jar a toto sú znaky mladosti, rastu, plodnosti. Korbáč je výhonok stromu, ktorý prinesie kvety, ovocie. Šibajú sa ním dievčatá. Aby boli plodné – vlastne je to obradné obrazné milovanie. Korbáč je kokot. Dievčina má vajíčka. Keď sa stretnú, vzniká nový život. V jari sa prebúdza život.

 

Chlapec dievčinu poleje. Čerstvou vodou. Živou vodou. Obradne ju očistí – pretože pred počatím, pred plodením treba zmyť všetko zlé, ničivé, pútavé, ťaživé. Voda toto všetko zmyje, prečistí, oživí. Možno je tá voda aj znakom semena. Mládenec dáva obradne dievčaťu semeno – tiež živé, tak ako pramenitá voda je živá.

 

Týmto obradom sa oddávna podporovala plodnosť, prekvitanie. Hojnosť. Bohatstvo. Život samotný.

 

Dievka uviaže mládencovi stužku na korbáč. Stužka je znakom bohatstva. Stužka je stužený farebný pásik plátna. Dakedy sa plátnom platilo. Vlastne je to obrad obety. Obetujeme troška bohatstva, aby sa nám veľa vrátilo.

 

Obetujeme troška zo seba. Svoje semeno a vajíčko – a Boh, Vesmír, Všehomier nám dá dieťa. Vlastne podporujeme nie len vlastnú plodnosť, ale celej krajine ideme príkladom. Podporujme plodivú silu prírody. Aby bola úroda, aby sa zvieratá množili. Tieto sú tým bohatstvom, ktoré získame.

 

Málokto si to už uvedomujeme.

 

Dievky sa pred poliatím skrývajú. Zvyk je úpadkový a zneužívaný nevedomými mužmi.

 

Kde sa stala chyba?

 

Čo chýba?

 

Úcta.

 

Muži si prestali ženy ctiť.

 

 

Naša spoločnosť je v nerovnováhe. Je v nej ženskosť potlačovaná. Už tisíc rokov sme našimi okupovateľmi vtláčaní do patriarchátu. Vedia, prečo to robia.

 

Patriarchát je stav, kde muž a žena nie sú v rovnováhe. Ženské je potlačené a mužské vyzdvihnuté.

 

Už sme skoro zabudli, čo to ženskosť vlastne je. Väčšina žien je totiž odmala vedená k potlačeniu svojej podstaty. Nosia rifle, hľadajú si prácu a správajú sa ako muži. Odmala sa učia myslieť ako muži. A všetci sa tvárime, že je to dobre, že takto sa ženy s mužmi zrovnoprávňujú. Ženy sa preúčajú, aby boli rovné, rovnaké ako muži.

 

V nerovnováhe sme slabí. Si nevedomý. Nerovnováha nás robí náchylnými podľahnúť nákaze, chorobe.

 

Choroba je, keď ťa nejaká iná bytosť znásilňuje a využíva, pre svoj vlastný prospech. Napríklad vírus chrípky ťa využíva pre svoje množenie a šírenie.

 

Toto je dôvod, prečo sme našimi okupovateľmi tlačení do nerovnováhy – môžu nás potom ľahko využiť vo svoj prospech.

 

Aký je teda prirodzený rovnovážny stav?

 

Aké sú to mužské črty?

 

Aké sú ženské?

 

Rozdiel nie je v črtách či vlastnostiach. Chlapi máme rovnaké vlastnosti ako ženy. Sme rovnako citoví a rovnako bystrí ako dievčatá. Dnes si už poväčšinou neuvedomujeme, že naše vlastnosti môžme meniť podľa potreby. Môžme posúvať svoje ohnisko.

 

Muži mávajú ohnisko svojej bytosti častejšie v oblasti mysle. Sú vtedy rozumovejší. Drsnejší. Majú bližšie k duchu a myšlienkam. Je im potom bližšie vymedzovať, stanovovať hranice. Súperiť. Ich rovnovážny stred sa ale nachádza v srdci.

 

Ženy mávajú ohnisko svojej bytosti prirodzene nižšie, smerom k citom. Sú potom citovejšie. Jemnejšie. Ženám je bližšia spojitosť a neobmedzenosť. Ženy nesúperia, nevzdorujú. Prijmú a prispôsobia sa. Veľa z nich si ale dnes nasilu dlhodobo udržuje svoje ohnisko v mysli, aby sa podobali mužom – a potom sa aj oni strácajú v myšlienkach a trpia nerovnováhou rovnako ako muži. Ženy majú svoj rovnovážny stred tiež v srdci.

 

Niekto povie, že nech v utorok ženy šibú a polievajú zasa chalanov... Nech majú ženy rovnaké práva ako muži...

 

Rovnoprávnosť náš chorobný stav nevylieči, ak budeme naďalej potierať duchovno, dušu a city. Ak budeme naďalej považovať za jediné skutočné len to hmotné alebo myšlienkové, duševné. Je to akoby sme sa tvárili, že ženy sú bláznivé. Že vidia neskutočné veci. Že ich treba liečiť a preúčať, aby sa stali normálnymi – aby sa stali mužskými.

 

Je to úcta, čo nám mužom chýba. Nectíme si ženskosť. Ustavične ju zneucťujeme tým, že ju potláčame. Vynechávame. Zaslepení ženám nerozumieme. Ženám totiž nemožno porozumieť. Môžno ich precítiť. Pustiť myseľ a začať posúvať svoje ohnisko podľa potreby. Smerom k citom a smerom k rovnováhe.

 

Na to ale musíme nájsť ženskosť v sebe. My muži musíme spoznať seba samého a seba samého dostať do rovnováhy. Dostať do rovnováhy nášho Ducha s našou Dušou. Našu ženskú a mužskú časť. Pripustiť si svoju ženskú časť. Precítiť svoju ženskú časť.

 

Keď sa uvoľníme a umožníme svojmu ohnisku ponoriť sa hlbšie – opustiť myseľ a myšlienky a ponoriť sa do citov, do duše...

 

Podstata je v rovnováhe. Je jedno, či som muž alebo žena. Všetci máme v sebe obe stránky, obe bytosti. Čím ich viac zblížime, čím lepšie vzájomne pochopíme našu vnútornú mužskosť aj ženskosť a seba navzájom – tým sa lepšie zladíme a stávame mocnejšími. Už sami seba nerušíme a môžme sa plne bytostne prejaviť. Prepojiť sa.

 

Chce to prijať svoje city. Opustiť obmedzenosť predstáv a vymedzenosť myšlienok.

 

Chce to prijať duchovný svet. Svet spojitý. Chce to objaviť úplne iný rozmer sveta.

 

Treba nám nájsť svoju vnútornú rovnováhu. Spoznať obe krajnosti a nájsť si naše srdce. Náš stred bytosti. Keď nájdeme svoje srdce, budeme schopný podľa potreby prestupovať rovinami duševnými aj duchovnými, myšlienkovými aj citovými. Posúvať svoje ohnisko. Vtedy sa stávame plnými ľuďmi. Ľudmi plne prepojenými a vnímavými. Vtedy sme my muži schopní pochopiť ženy a prepojiť sa s nimi v posvätnom divom tvorivom spojení.

 

Keď sú obe bytosti, aj mužská aj ženská, vo svojich srdciach – vtedy môžu splynúť do spoločného srdca. Vtedy môžu plnohodnotne stelesniť silu plodivého spojenia protikladov. Poňať neobmedzenú tvorivú Silu života.

 

Dnes je to výzva aj pre mužov aj pre ženy. Musíme byť ohľaduplní, pomôcť si vzájomne v porozumení. Inak sa vzťah muža a ženy rozpadá a mení na pretvárku. Na pútanie jeden druhého.

 

Kľúčom je úcta. Naša stratená úcta.

 

Keď si stratený v krajnosti mysle – keď myslíš ale necítiš – pomôže ti úcta:

 

Nebudeš ženskosť ponižovať, pretože jej nerozumieš.
Nebudeš ženu silou pretvárať na svoj obraz, pretože v samoľúbosti ho pokladáš za jediný skutočný a správny.
Nebudeš ženu potierať a presviedčať sa, že ty si v poriadku a ona nie. Nebudeš sa presviedčať, že je to normálne a nemenné. Že muži sú z Marsu a ženy z Venuše a nikdy sa nestretnú.

 

Môžu sa stretnúť. Musia ale prijať jeden druhého. A prijať to, čo zatiaľ neponímajú môžu môžu len cez úctu k vzájomnej odlišnosti.

 

Dakedy sme vedeli, aká je úcta dôležitá.

 

Vedeli sme, aké ľahké a nebezpečné je stratiť sa v jednej krajnosti a neuvidieť druhú. Vedeli sme, že rovnováha je dôležitá a že bez úcty k obom krajnostiam ju nikdy nedosiahneš.

 

Vedeli sme, aké ľahké je pre mužov stratiť sa v krajnosti mysle a hrubej sily – a nevnímať city a jemnú silu. Mali sme preto úctu k žene zakotvenú hlboko v našej kultúre. Doteraz sa táto súvislosť zachovala v našom jazyku.

 

Kultúra má koreň slova kult. Kult je vlastne uctievanie. Koreňom slova uctievanie je úcta.

 

Deva, dievča, dievka má rovnaký koreň ako anglické slovo divine (svätý, božský). Devy, ženy boli uctievané. Svedčí o tom aj veľa vykopaných starodávnych sošiek so zvýraznenými ženskými črtami. Tieto sošky boli obradné čarovné predmety predstavujúce Ženskosť.

 

Ďalšie slová s rovnakým koreňom ako dievka sú slová divný, divý, divoký. Ako sme boli posledných tisíc rokov tlačení do nerovnováhy mužskosti, stávala sa ženskosť čím ďalej tým viac nepochopená. Stávala sa divnou. Vlastne sa posunul význam slova. Aj u nás bolo slovo divný dakedy späté s uctievaním a Bohom. Bohom bola pre nás príroda, divokosť, divosť. Divá hra života. Aj tá sa stala dnes už nepochopenou, divnou.

 

Divá hra života je nekončiaca zmena, sú to nekončiace kolobehy a ustavičné smerovanie k rovnováhe. Len približovaním sa k rovnováhe, len v blízkosti svojho rovnovážneho ťažiska, stredu, srdca totiž prežiješ. Len v rovnováhe si silný. To je dôvod dôležitosti vzájomného spojenia muža a ženy ich srdci. V strede ich svetov. V tomto strede je Život.

 

Boha k nám neprinieslo kresťanstvo. Boh je všadeprítomný a nám vlastný. Boh je totiž obrazom rovnováhy. Tej rovnováhy, ku ktorej sa všetci vedomí a prežitia-chtiví snažíme blížiť. Všetko v divej prírode smeruje k rovnováhe. Vylaďuje a zlaďuje sa. Smerovanie k rovnováhe je jedným z božských prírodných zákonov. Aj my sme súčasťou prírody. Keď sa uvoľníme, samých nás to nesie k rovnováhe. Sme voda a sme ako voda. V uvoľnení vyrovnávame hladiny.

 

Boh je obrazom dokonalej rovnováhy – je to obraz vesmíru, Všehomieru. Pretože len Všehomier je v dokonalej rovnováhe. Nejestvuje nič iné, s čím by mohol byť v nerovnováhe.

 

Uctievanie boha je uctievaním rovnováhy.

 

Uctievanie ženskosti a ženy, uctievanie divy – je uctievaním života.

 

Úcta je to, čo dnes bytostne potrebujeme.

 

 

 

Pripájam tri múdre vety:

Tichá voda brehy myje.
Z kuchyne by sa dal riadiť svet.
Chceš zmeniť svet? Uč deti!

 

 

Prevzaté z blogu krkavec.wordpress.com


Vlastimil Krkavec
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-04-02  (08:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  . Korbáč je ko,,,kot. Dievčina má vajíčka. Keď sa stretnú, vzniká nový život. V jari sa prebúdza život.-admin zmaš ten stupid članok,,,-ešte v prispevku pochopi že človek zanadava...ale člannok ak je obsahujuci vulgarizmy nie je članok,,,,a nezasluži si tu vysieť na čítanie....


je zaujimave že ho pustila cenzura...inak pokial somsa dočital stupídnejši članok som nečital-šibe apolieva sa preto aby dievka bola zdrava ....nie aby mala dvadsať deti,,,,ale žid neznaša tradicie slovanske ,,,,a slovenske,,,lebo potrebuje spojiť nardoy pod svoju vladu ,,,a tak rozkopava všetky narodne tradicie,,,


a je mi ľuto že existuju slovacci čo mu vtom pomahaju a pišu tak uchvatne članky ako su tieto,,,,


nezabudnite slovansky židia,,,,kde ste skončili v druhej svet vojne,,,,


tam skončite znova ked nebude treba vašu pomoc zidovi zo sionu,,,,lebo len on stal za hitlerom,,,,a stvoril ho na bolševikaa na slovanskych židov...


uz je davno od druhej svetovej už ste zabudli ako to vlastne bolo a kto a prečo....
Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.65   |   2013-04-02  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úvaha z čistej nudy podnietená zvykmi z rozšíreného jarného víkendu. Voda na mlyn feministickým spolkom, ktorá sa na konci zvrhla na prachsprostú kostolnú agitku. Zároveň by to mohla byť skvelá reč do Europarlamentu pre obhajobu nezmyslu, akým sú povinné kvóty žien vo verejných funkciách.
..

:-DDD

P.S.: Svet sa z kuchyne v žiadnom prípade riadiť nedá!


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-04-02  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandašu


omyl ,ale da, len zaleži u koho je tá kuchyňa....


eva . hagawucu28   |   ip:85.237.22   |   2013-04-02  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujeme za pekné slová. Ženy rozumejú :-)


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-04-02  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  evička


maš neaku zalubu v hnusnych slovach ako kkt?neuraz sa ale potom si kapanek ina žena....


admin zaujimave že citat z toho članku mi neprejde cenzurou prispevkovou,,,


ale članok je tu v pohode


čo ty mi na to?

krkavec . jimymata8   |   ip:95.103.19   |   2013-04-02  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: Prečítajte si aj tento môj článok, možno vám veľa objasní:

http://krkavec.wordpress.com/2012/09/08/spatne-slova/333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-04-02  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krkavec


ako neurazsa ale članky kde autor nadava,,,a to do kkt


ma nezaujimaju,,,preferujem určitu kulturu slova písaneho ,,,tj bez vulgarizmov,,pokial niekto použiva take veci odmietam to ako kulturu i ako názor...

to že moderna scena filmu adivadla sa ubera tym smerom ešte neznamena že ide aj o umenie,,,to znamena len jedo že to je znak upadku ľudi a umelcov ako takych nie že je to umenie...


pozdravujem slovanske zdravomyslie


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-04-03  (00:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý článok . Ja si tiež myslím že každý by mal byť taký aký je prirodzený , ale zase na druhú stranu mám rád skôr tie ženy ktoré sú viac podobnejšie mužom a tým druhým moc nerozumiem , presne tak ako to tam aj ty popisuješ .


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.41.11   |   2013-04-03  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa páčia ženské onééééé.. Prednosti. :-)


why . nyricame56   |   ip:217.144.3   |   2013-04-03  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Krkavec, píšeš tu rozprávky o "ponížení" našich žien? Vlastimil, choď sa prosím pozrieť do kórejských fabrík ako sa ponižuje človek. To, že tam robia naše Slovenky Ti dáko uniklo.

Celé Veľkonočné sviatky spojené so šibačkou a polievačkou naše ženy schvaľujú, jedujú sa síce na studenú vodu, ale o rok, to čakajú znovu. Lebo, sme Slováci!

Zvyšok Ti vysvetľovať nebudem. Je to únavné, nedemokratické, antifeministické a o.i. mám iné na práci:) Krkafče:))))Bravk . kosusyda62   |   ip:46.29.0.9   |   2013-04-03  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor toho článku je duševne vyšinutý manipulátor. Miesto toho aby hovoril za seba, píše "my" ..podsúva mi svoje konanie akoby to boli moje činy!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


osem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Rozhovor s Jarkem, pašerakem a vyrobcem pseudoalkoholu


2012-09-20  (08:43)  |  Úvahy a komentáre
"Ladik, kura, nevim. Kdosik to dojebal. Dvacet roku si člověk dava pozor, a pak mu to jakysik mamlas rozbije. Kdosik dodal do systemu materyjal, kery byl pomišany s metylem. To zme nemohli tušit. Zrobili zme všecky procedury, kere robime normalně. Perfektně zme to vyčistili a předali dal. Partyja z teho zrobila ty svoje tuzemaky, vodky, švestkove slivovice a jine sajrajty pro blbce. Nikdo ale netušil, že v tym je metyl. Metyl nevyčistiš."


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Súhlasím

Je absurdné, keď si myslíme, že nie je možné zmeniť tento systém. V histórii ľudstva však každý systém prenechal miesto ďalšiemu. Sme to my, čo ho podporujeme tak, že akceptujeme nepísanú zmluvu, s ktorej bodmi akosi mlčky súhlasíme a svojím konaním ich plníme.


Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Farmaceutický priemysel, rakovina a chémia v potraviná...

Nezaujíma ma Americký civilizačný model. Zaujíma ma ...

Ples v Opere: Víťazi to nikdy nevzdajú

Kritik Obamova „seznamu na odstřel“ nalezen v New ...

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4291 s