17. August 2019
    
Židovské storočie? - Dolezite.sk

Židovské storočie?


  2009-10-16  (15:19)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Židovské storočie?

Henry Makow Ph.D.


( krátené )

Židovské organizácie výlučne presadzujú ideológie a politiku, ktorá má za cieľ podkopať súdržnosť, zatiaľčo oni sami praktizujú politiku práve opačnú. Na Západe presadzujú multikulturalizmus a internacionalizmus, ale pritom tvrdia, že Izrael musí zostať čistou národnou enklávou pre židov. "Súčasná imigračná politika umiestňuje Spojené štáty a iné západné spoločnosti 'do hry' v evolučnom zmysle slova, aký pre ostatné krajiny vo svete neplatí.", píše MacDonald. "Všimnite si, že americkí židia nemajú záujem presadzovať, aby imigrácia do Izraela bola rovnako multietnická alebo... ohrozovať hegemóniu židov."

MacDonald hovorí, že antisemitizmus weimarského Nemecka bol založený na názore, že "židovská kritická analýza nežidovskej spoločnosti si dala za cieľ odstrániť spojivá súdržnosti v spoločnosti." Istý akademik označil židov za "klasickú stranu národnej dekompozície". MacDonald prichádza s úvahou, že židia sa lepšie cítia v spoločnosti bez výrazného národného charakteru. Ale podľa mňa je v tom aj čosi iné. Rozbitie spoločnosti na izolovaných jednotlivcov, to je aj agenda nového svetového poriadku, ktorý chce odstrániť akýkoľvek jednotný odpor. NWO (New World Order - pozn. Nový svetový poriadok) v podstate značí prenesenie všetkej moci na medzinárodné finančníctvo. A vtedy sa tu vynára otázka: "Je NWO javom židovským?" alebo "Sú židovskí intelektuáli pešiakmi finančníkov židovských, i nežidovských?"

MacDonald sa sústreďuje na to, ako sa židovské intelektuálne hnutia, vedené autoritatívnymi postavami, zmocnili moderného intelektuálneho života. Hovorí o dr. Boasovi v antropológii (ktorý 40 rokov zavádzal verejnosť dôkazmi o rovnosti rás a napokon priznal, že údaje falšoval a vymýšľal si - pozn.prekl.), Adornovi v sociológii, Freudovi v psychiatrii a Derridaovi vo filozofii. Napríklad "Frankfurtská škola", to bol "marxisticko-židovský kult", financovaný židovským milionárom Felixom Weilom. Vplyvnú knihu Theodore Adorna "The Authoritarian Personality" (1950) sponzoroval American Jewish Committee. Kniha pripisuje predsudky kresťanskej sexuálnej zdržanlivosti a predstavuje sklony nežidovského obyvateľstva organizovať sa do skupín (vrátane skupín kresťanského náboženstva, patriotizmu a rodiny) ako znak psychickej choroby.

Sociálna dezintegrácia vedie k psychologickému zmätku. Spoločnosť si osvojila Adornove názory, že pre pravdu neexistujú žiadne objektívne štandardy, ani tu niet žiadnej spoločnej reality. Každý je izolovaný a líši sa od iných. Adorno sa bránil pokusom "obdariť svet univerzalitou s jediným organizujúcim princípom, ktorý by spoločnosť homogenizoval..." Tento druh post-modernistickej filozofie paralyzoval západnú spoločnosť. Západná civilizácia je vybudovaná na základni, že pravda je duchovná, univerzálna a možno ju spoznať. V konečnom dôsledku je pravdou Boh.

Ale súčasné univerzity už pravdu nehľadajú a oddávajú sa sociálnemu inžinierovaniu na boľševický spôsob a indoktrinácii. Vzdelávanie v liberálnych umeniach je v súčasnosti nielenže stratou času, ale je vyložene toxické. Univerzity, namiesto aby boli poslami západnej tradície, sú jej katmi - s tichým súhlasom vlády. Kevin MacDonald, profesor psychológie na kalifornskej štátnej univerzite, je zriedkavou výnimkou. Jeho smelá, nepostrádateľná kniha odhaľuje podvratný charakter našej doby. MacDonald, tento ticho hovoriaci muž, ktorý pristupuje k téme s vedeckým odstupom, zhromaždil veľké množstvo pozoruhodných detailov. Viete, napríklad, že na Harvarde je bielych ne-židov dnes najmenej? Predstavujú len asi 25 % všetkých študentov. Zatiaľčo aziati a židia, ktorí predstavujú len asi 5 % obyvateľstva Spojených štátov, predstavujú až 50 % prijimaných na Harvard.

"Spojené štáty sú na ceste k tomu, že v nich bude dominovať aziatská technokratická elita a židovská podnikateľská, profesionálna a mediálna.", hovorí MacDonald. Detailne popisuje rolu židov v sponzorovaní komunizmu, ne-európskej imigrácii a NAACP. Dokumentuje, ako si židia upevnili svoje postavenie v americkom kultúrnom živote a ukazuje, akým spôsobom si navykli určovať americké postoje. "Napríklad televíznej relácii "All in the Family" sa nielenže podarilo predstavovať európsku pracujúcu triedu ako hlupákov s predsudkami, ale židovské témy pritom predstavovali vždy veľmi pozitívne. Ku koncu 12-ročného vysielania dokonca aj arci-nepriateľ Archie Bunker vychovával vo svojom dome židovské dieťa, spriatelil sa s čiernym židom (čím chceli povedať, že židovské náboženstvo nepozná etniká), dal sa na podnikanie so židovským partnerom, zapísal sa ako riadny člen do synagógy a rečnil na pohrebe svojho priateľa žida... Židovské rituály predstavujú ako "príjemné a zušľachťujúce"... Pre antisemitizmus tu nikdy niet žiadneho racionálneho dôvodu... predstavujú ho ako absolútne iracionálne zlo, proti ktorému treba všade bojovať." Na druhej strane však kresťanstvo je vo filmoch vždy typicky portrétované ako zlo a kresťania sú dokonca často zobrazovaní ako psychopati. MacDonald spomína konzervatívneho židovského kritika Medveda, ktorý sa ponosuje, že od roku 1975 nemohol nájsť ani jediný film, kde by bolo kresťanstvo predstavované pozitívne.

MacDonald vidí antisemitizmus ako dôsledok zákonitého konfliktu záujmov. A predsa, židovské organizácie nerozvážne démonizujú každého, kto sa zamýšľa nad židovskou mocou. Potláčajú tú skutočnosť, že židovsko-kresťanská rivalita má veľmi hlboké korene v západnej spoločnosti. Podľa môjho názoru je táto rivalita v konečnom dôsledku v tom, že židovskí farizeji odmietli Kristovo evanjelium univerzálnej lásky a bratstva medzi ľuďmi. Odvtedy boli židia sociálnymi a metafyzickými páriami, i keď židia majú ohromné sklony ospravedlňovať sami seba. Nás zneužili ako pešiakov svetoví mocenskí agenti, odhodlaní zničiť kresťanskú civilizáciu. "Modernistický" trend 20. storočia možno vidieť aj v tomto zmysle. Ako som už naznačil inde, judaizmus, to je väčšmi rasové krédo, než náboženstvo. Židom sa vraví, že my máme poslanie vytvoriť rovnosť a sociálnu spravodlivosť. V skutočnosti nás však využívajú finančníci na vytvorenie totalitného svetového poriadku. Finančníci používajú socialistické ideály ako návnadu na pretransformovanie čoraz väčších mocí na vládu, nad ktorou majú kontrolu.

Nie všetci židia sú pešiakmi NWO (pozn. Nového svetového poriadku), samozrejme. Väčšina tých pešiakov nemá židovský pôvod. V tejto debate nejde o rasizmus. Ale všeobecne, ja som presvedčený, že židia zohrali v modernizme prominentnú rolu. Ale majákom ľudstva sme teda neboli. Klamúc sami seba sme klamali aj druhých a živili sme osobné slabosti, zlyhania a spoločenskú opresiu. Naša láska ku komunizmu, to je ostuda. Izrael je zdrojom hanby. Židia musia prísť na to, kým skutočne sú a zasvätiť sa čomusi inému.

A môžeme začat tým, že si prečítame "The Culture of Critique" a druhé dve knihy v trilógii MacDonalda o judaizme ako evolučnej stratégii: "A People that Shall Dwell Alone" (1994) a "Separation and its Discontents" (1998). MacDonaldov vydavateľ zaslal výtlačok "Culture of Critique" 40-tim židovským publikáciám a nedostal späť ani jedno hodnotenie. Ani v hlavnom mediálnom prúde sa o nej nehovorí, čo potvrdzuje jeho tézy a stupeň nášho zajatia. MacDonald nenaznačuje riešenia. Ale aby mohli západné krajiny bojovať proti NWO, musia sa vrátiť k svojim kresťanským a národným koreňom. Zakladajúce skupiny by mali opäť presadzovať svoje hodnoty a tradície ako všeobecne pôsobiace lepidlo. Menšiny by mali byt vítané, ale nemalo by sa im dovolovať prerábať spoločnosť na svoj vlastný obraz.

My už pri narodení vstupujeme do drámy, čo sa práve odohráva. Môžeme cítiť, že čosi nie je v poriadku, ale nemôžeme to definovať. V skutočnosti sa nachádzame v pokročilých štádiach dlhodobej konšpirácie podvrátiť západnú civilizáciu. "Modernizmus" 20. storočia, to bolo furtáctvo, dizajnované na to, aby ľudí pripravilo o ich rodinnú, kultúrnu a náboženskú identitu prv, než ich zotročia v novom veku temna. Západné spoločnosti sa musia navrátiť k svojim kresťanským a národným koreňom, lebo inak sa táto dráma dobre neskončí. Vrelo vám odporúčam prečítať si spomínanú knihu "The Culture of Critique" online (Nieže by som túto web stránku všeobecne odporúčal.) Môžete sa k nej dostať na adrese: gsgbooks@mindspring.com

http://www.prop.sk/zidovske.htmLenka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
michal   |   ip:89.173.88   |   2009-10-16  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kam tento svet speje,na to dáva pravdivú odpoveď len Biblia.Židia boli len zneužití,aby ten kto za oponou neviditeľnosti,to mal na koho zhodiť,keď samu plán s NWO nevydarí... Židia už 2000 rokov nie sú vyvoleným národom. http://www.watchtower.org/b/200704/article_01.htm


michal   |   ip:89.173.88   |   2009-10-16  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kam tento svet speje,na to dáva pravdivú odpoveď len Biblia.Židia boli len zneužití,aby ten kto za oponou neviditeľnosti,to mal na koho zhodiť,keď samu plán s NWO nevydarí... Židia už 2000 rokov nie sú vyvoleným národom. http://www.watchtower.org/b/200704/article_01.htm


Lenka   |   ip:88.212.40   |   2009-10-16  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, čo dnes pozname pod nazvom židia su chazarski konvertiti (z vychodnej Europy), s ktorymi boli celu ich historiu obrovske problemy, všetky narody ich vyhaňali, išlo o mimoriadne agresivny narod, ktory si chcel stale všetko podmaňovať (preto ich národy od seba odhaňali-odtiaľ ten pojem "antisemitizmus", čo je prirodzeny dôsledok ich chovania)a judaizmus s jeho teoriou o vyvolenych im dokonale vyhovoval. Dnes tito chazari pod nazvom židia maju v područi cely svet...Ako už tu niekto spominal, predpovedal to aj Ježiš: "poznám rúhanie tých, čo o sebe hovoria, že sú židia a nie sú ale sú satanovou synagógou".


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-16  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ADMINOVI: prosím, asi technický problém, konec článku mám překrytý diskusí. Je závada na mém prohlížeči? Díky.


KAMEN   |   ip:79.37.135   |   2009-10-16  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rovnaky problem....
Tara:Nezabudola si niekde umiesnit HTML tag ???
Alebo to bude .css stylom...OMG OMG :-D


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-16  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U ostatních článků (i dlouhých) se to neprojevuje, proto se obracím na admina :)


slnecnica   |   ip:91.191.90   |   2009-10-16  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja mam tiež s tým problem. Ináč, celkom zaujímavý článok, tak asi preto je to sabotované:-). Keď si na internete najdete Slobodomurarstvo, nešťastie našej doby a Protokoly sionských mudrcov, tak tam sa o tom tiež píše, ako o cieli, ktorí chcú dosiahnúť - Rozvrat západnej civilizácie a Katolíckej cirkvi zvlášť.


slnecnica   |   ip:91.191.90   |   2009-10-16  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka. Maš niečo viac o tých chazaroch?


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-10-16  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 slnecnica

Už som to niekde postoval ale znova :
http://zpravy24.pantax.cz/2005/01/07.01.05.htm
máš tam celé dejiny ChazarovTara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-16  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ADMIN: ještě jednou prosím, konec článku azačátek diskuse jsou nečitelné, možná jsou tam i nějaké odkazy...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-10-17  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Tara

Vyber text, potom Ctrl+C.
Otvor si Writer alebo Word a Ctrl+V.
Ide to. Skúsil som to a je to čitateľné.


pozeraj   |   ip:78.99.212   |   2009-10-17  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velmi dobry clanok,vsetko sedi.


Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-17  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63:

díky za radu, doufám, že to nebude zapotřebí častěji :)Tara   |   ip:89.176.38   |   2009-10-17  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  michal: Kam tento svet speje? Odpovědi najdeš v Protokolech sionských mudrců. Vývoj přesně odpovídá strategii a taktice, které jsou v nich uvedeny, včetně touhy sionistů po světovládě a prostředků, jaké použili a dál budou používat pro dosažení vytyčeného cíle. Jenom se modlit nikomu nepomůže a pokud si můžeš vybrat, zda čekat na setkání se svým Stvořitelem jako otrok nebo jako svobodný člověk, co zvolíš?


BuBo   |   ip:213.151.2   |   2009-10-17  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Knihy s podobnou tematikou na http://truthbooks.blogspot.com


thinkit   |   ip:88.212.37   |   2009-10-17  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok...


Lenka   |   ip:88.212.40   |   2009-10-18  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre slnečnicu:
90% židov na svete je chazarského pôvodu a nikdy v histórii nemali čo len najmenší etnický vzťah s Palestínou a neexistujú medzi nimi a ktorýmkoľvek etnikom, ktoré niekedy vstúpilo do historickej Palestíny žiadne etnické alebo antropologické väzby. Okolo 90% židov žijúcich v USA alebo v 42 rôznych štátoch sveta práve pochádzajú alebo sú potomkami židov pochádzajúcich z východnej Európy. Fakty bezpochyby dokazujú, že východoeurópski židia nie sú v žiadnom prípade semiti ale mongoloidného pôvodu a nemajú so semitmi žiadny etnický alebo antropologický vzťah. Výskum rovnako pravdivo dokázal, že dnešní "žida" nemohli byť v žiadnej etape svojich dejín správne považovaní za priamych lineárnych potomkov legendárnych "stratených desiatich kmeňov" podľa biblickej tradície. Židia východnej Európy v modernej histórii nemôžu legitímne poukazovať na jediného starovekého predka, ktorý by čo len položil nohu na územie Palestíny v čase biblických dejín... Historické fakty nám bezpochyby hovoria, že ľudia rôznych etník, rás a národov po stovky rokov, prestupovali na židovstvo, a že dnešní židia nie sú spoločného pôvodu a väčšina židov na celom svete nemá s biblickými izraelskými alebo s hebrejskými židmi ani s inými kmeňmi v Svätej zemi žiadne etnické a antropologické väzby.“
Čiže nazyvať tychto ľudi židmi v zmysle ich biblického židovského pôvodu je ako nazývať nejakých čínskych konvertitov na islam arabmi...Práve pôvodný židia (tzv.sefardský židia, ktorých je iba nejaké malé%) sú v Izraelskom štáte považovaný za druhotriednych občanov, rovnako ako moslimovia, kresťania a všetci „nežidia“. Ohľadom toho chazarskeho pôvodu si môžeš prečitať članok:

http://cz.altermedia.info/historie/kdo-jsou-dnesni-zide_2181.htmlslnecnica   |   ip:91.191.81   |   2009-10-18  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem. V podstate ani nie je doležite, či sú to chazari alebo niekto iný, ale doležité je to, že sa pripravuje vyvrcholenie dlhodobého plánu na ovládnutie sveta nejakými financnými kruhmi. Zidovstvo je len taká poklička, ktorá im pomáha na presadzovanie svojích zámerov a na to, aby na nich nikto neukazoval a aby tak nevyšli ich zámery najavo pred dokončením celej operácie. Je treba čítať aj Sv. Písmo, aby človek pochopil, čo sa pripravuje. Ak sa to nebude chápať vo svetle Sv. Písma, vždy sa bude iba tápať a nenájde sa síl na to, aby sa človek tomu nejakým spôsobom mohol vzoprieť. Tiež je dobré si pozrieť niečo o Garabandale, kde sa nehovorí vyložene o tom, čo je tu témou, ale je tam poukaz na to, kde ma dôjsť táto perestrojka, ktorá ma za úlohu ovládnuť svet. Cieľ celej snahy tých, čo chcú ovládnuť svet.


sxg   |   ip:91.127.17   |   2009-10-19  (04:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=156164807458&;ref=mf


Lenka   |   ip:88.212.40   |   2009-10-19  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slnečnica, netreba zúfať, dobro nakoniec aj tak zvíťazí, to hovorí aj sväté písmo:)


slnecnica   |   ip:91.191.84   |   2009-10-20  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem Lenka za povzbudenie, lenze vsetko sa musí zo Sv. Písma splnit, takze ma príst aj súzenie, aké este nebolo a ani nebude. Kedy to bude neviem, ale vyzerá to tak, ze to bude, ak sa ludia neobrátia. Ináč. Mali by si to prečítať aj tí, ktorí to všetko pripravujú, ale oni asi čítajú iba satanistickú bibliu.


enkidu_1   |   ip:192.128.2   |   2009-10-20  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o zidovskej/chazarskej historii prvy otvorene hovoril madarsky zid ARTHUR KOESTLER/KOSTLER. Napisal knihu 13TH TRIBE (13ty kmen). Hotujem sa to prelozit, len neviem ci sa najdu citatelia, alebo ci si to niekto chce rozhodit ;)

Koestler bol s manzelkou po case najdeny mrtvy vo svojom londynskom byte. Obaja mrtvy, vraj nejaka sebevrazda. ehm...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Tisíce Slovákov vyšlo do ulíc a pálili účty za elektrinu!

Potom ako Róbert Fico a jeho družina začali napriek sľubovaným istotám Slovákom uťahovať opasky, tisícky oklamaných občanov vyšlo do ulíc. Spúšťačom protestov boli predražené ceny elektriny, ktoré od minulého roku neustále narastali. Bratislavou, Košicami či Bánskou Bystricou pochodovali tisícové davy, ktoré skandovali heslá proti energetickým spoločnostiam a vláde, pričom protestne pálili účty za elektrinu.


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu

RUSKÁ BANKA VYKOUPILA 570 TUN ZLATA

Lex Matovič

AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY

Světový bankovní byznys: Šokující údaje

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Den bez lékaře, nákupů, médií


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4823 s