20. August 2019
    
Život v kolektivismu - Dolezite.sk

Život v kolektivismu


  2013-03-15  (09:37)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Život v kolektivismu

Inu. Pod jedním článkem zde se před nějakým časem rozproudila diskuse. Týkala se do jisté míry životní úrovně za reálného socialismu, zejména bydlení. Do té diskuse jsem přispěl svou trochou do mlýna. Samozřejmě pro zdejší letku ideologů je nemyslitelné, aby takový odpůrce kolektivistické/socialistické společnosti unikl její ostražité pozornosti. Hned roztáhla svoje mamonuchtivé drápy a úlisnými řečmi mě přiměla, abych vytvořil svůj pamflet. Prý abych napsal nějaké vzpomínky na život v rozvinuté socialistické společnosti. Zneužili člověka zaslepeného mrzkým penízem, který má za práci v „kapitalistické“ cizině…

   Některým výše napsaný sloh připadá jako nesmysl. Někteří si ho ještě pamatují. K té diskusi skutečně došlo. Dokonce i ta „letka ideologů“ je skutečná a iniciace z její strany skutečně přišla. A já jsem opravdu zapřemýšlel o tom, jak se vlastně tehdy žilo. A došla mi jedna věc. Materiální úroveň je opravdu to poslední. Problém přeci není v tom, že jsme měli „stodvácy“ a neměli toaleťák. O to mi právě vůbec nešlo – psát o ekonomické nedostatečnosti socialismu. Od toho jsou jiní „výtečníci“, zejména tady misesu dostatečně známí, kteří o tom popsali tuny papíru, a jejichž zevrubné texty na toto téma lze najít v sekci „Základy“. Ta hnusoba pro mě spočívá v úplně něčem jiném. Ale jak to nejlíp vystihnout? Museli jste vstoupit do SSM. No, nemuseli. Navíc sama o sobě taková věta nic nevypovídá. Upřímně. Dlouho jsem o tom přemýšlel. Nakonec jsem se pokusil napsat:

JAK SE V SOCIALISMU ŽI(JE)LO

   Každý, kdo jinému něco daruje, si zaslouží vděk obdarovaného. To je přirozené.

   Jakákoli komunita je něco jako třeba „tabulkový procesor“. Sám o sobě je nic. Dokud ho nenaplníme nějakými daty a algoritmy je to mrtvý nečinný systém. Podobně tak komunita. Teprve „naplněna“ členy, jejich prací a výdobytky = užitkem/majetkem z té práce pocházející se stává jsoucí funkční komunitou. Bez tohoto „naplnění“ není. Sama o sobě je prázdným „procesorem“ neschopným vyvinout jakoukoli činnost a nemá tedy jak cokoli komukoli poskytnout. To mohou navzájem pouze lidé, kteří to poskytované svou prací vytvořili. V okamžiku „naplnění“ komunity je zcela lhostejné, kdo potom tu komunitu fyzicky představuje/zastupuje. Proto dál budu používat slovo komunita. V takovém okamžiku je podstatné, existuje-li ta komunita dobrovolně, zda členství v komunitě je dobrovolné. Nebo zda členství v té komunitě je vynucené - vychází z premisy „ty tady žiješ“, tím pádem jsi její členem. Následující povídání proto neplatí a nemůže platit pro dobrovolnou komunitu, kde členství nebo nečlenství v ní závisí na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce.

   Každá komunita se snaží nějak přerozdělit výdobytky svých členů. Někomu něco vzít a jinému to dát. To je přirozené a je to důvodem vzniku a existence komunity – podělit se o užitek z práce. Proto si lidé nejrůznější komunity zakládají. I třeba fotbalová Viktoria Plzeň je takovou komunitou, ve které členové společnými silami – každý podle svých možností – provozují nějakou činnost. Peníze za prodej fotbalisty jsou použity ve prospěch celého oddílu - komunity. Jejím členem se však nestáváte proto, že žijete zrovna v Plzni, ale tím, že se o svém členství v té komunitě svobodně rozhodnete a do té komunity dobrovolně vstoupíte. Zároveň Vás nikdo nemůže v té komunitě násilím držet. Kdykoli ji můžete svobodně bez následků opustit. Stát však na rozdíl od takto dobrovolně vzniklé komunity nutí násilím všechny bez rozdílu být jeho členy a to právě proto, že „tady žijete“. Kdyby někdo o území celé Plzně prohlásil, že to je fotbalový klub a každý plzeňan je jeho členem, protože „tam žije“, měli bychom ho za cvoka. Když však někdo prohlásí, že nějaké území je celé nějakým kolektivem, který „vhodně“ nazve (třeba „stát“), my všichni jsme prý jeho členy, protože „tu žijeme“ a musíme tomu kolektivu něco dávat, protože jinak kolektiv okrádáme (?!!!), máme ho mít najednou za moudrého? Všichni musí v takovém kolektivu házet do společné kádě neskutečný objem své práce. Tahle komunita však v žádném případě nehodlá projevit vděk těm svým členům, kteří něco kolektivu do té kádě dávají, tak jako Viktoria Plzeň jistě poděkuje těm, kteří její „káď“ naplní. To považuje komunita-stát za samozřejmost. Nebo ještě „lépe“ – to, co do kádě členové komunity dávají, považuje za své, jako by to sama bez těchto svých členů dokázala vytvořit. Z nějaké mně nepochopitelné zvrácené logiky dospěla k „poznání“, že nedávat jí to, co ona svévolně rozhodne, že chce, je krádeží! Očekává a vyžaduje vděk od těch, kterým to dává. Nikoli však pro ty, kteří to „dávané“ vytvořili a poskytli, ale pro sebe – komunitu. Protože v kolektivistické společnosti nemáte moc možností získat něco vlastním úsilím (celé nebo alespoň jeho značná část „patří“ komunitě), musíte, a jiná možnost není, o výdobytky toho původně svého úsilí komunitu žádat/prosit = ponížit se.

   Záměrně pomíjím skutečnost, že vezme-li násilím vzniklá a násilím udržovaná komunita svým členům užitek z jejich práce a ten se snaží přerozdělit, směřují členové komunity nejrůznější úsilí nikoli především k tomu, aby jím = prací dosáhli co nejlepšího užitku. Napřou své úsilí především k tomu, aby přesvědčili komunitu, že zrovna oni jsou ti, kteří mají na výsledky práce naházené do „společné kádě“ to největší „právo“. Případně se snaží to z té „kádě“ nějak „vytunelit“. Ale to je už trochu jiné téma. To jen tak na okraj.

    Např. na svých kamarádech, kteří mají děti, vidím, že i obyčejné přídavky na děti pro ně představovaly ponižující proces, který je otravoval, rozčiloval a připravil o nějaký čas. Přitom jen na DPH za sunar, plínky, hračky, potraviny a ovoce pro svého prcka házejí do „společné kádě“ násobně víc užitku ze své práce, než pak „dostanou“ zpět… To je prostě podstata jakéhokoli vynuceně kolektivistického uspořádání – neustálé doprošování se toho, co jsem svou prací vytvořil. A co je horší, taková komunita „sežere“ nejprve lidem obrovskou část výsledků jejich práce a pak jim drze do očí lže: „Vidíte, vy nemáte na to, abyste uživili své dítě/abyste měli ve stáří za co koupit chleba. Líbejte mně – komunitě - zadnici za to, že vám dávám z toho, co jsem vám zhabala, mrzkou almužnu.“ Socialistická komunita je prostředí, ve kterém má pak úplně každé životní rozhodnutí nějaké negativum, protože je spojeno s nějakým ponížením. Pak se chce někdo podivovat nad tím, že si člověk v takové komunitě nějaké negativum vybere jako pro sebe to nejvýhodnější? Nikoli obecně náklady obětované příležitosti, ale nějakou osobně přijatelnou špatnost takového vybraného rozhodnutí! Každé rozhodnutí je totiž nějakým způsobem špatně, protože je vždy spojeno s nějakým negativem. Vstoupit/nevstoupit do vztahu, vystoupit ze vztahu není neutrální. Přijmu příkladně jen tehdy práci, když takové rozhodnutí bude zcela neutrální a bez jakýchkoli vedlejších „efektů“. Nepřijmu/ukončím  práci, protože se nehodlám ponižovat před blbým zaměstnavatelem/šéfem a nic se neděje. Zkusím najít jiného lepšího zaměstnavatele. Nebo něco zkusím „na vlastní triko“. V kolektivismu/socialismu nelze. Ono to bylo tak: pokusím se neponížit. Jenže to bylo ve skutečnosti neproveditelné, protože kooperující protistrana byla jediná – komunita/socialistický stát a ta vyžaduje vždy jen prosík = ponížení. Jinak poníží ona vás. Kamkoli jinam jste se v ní hnuli, táhlo se to vaše jakékoli rozhodnutí s vámi v posudcích jako smrad, protože každé rozhodnutí bylo zaznamenáváno do nějaké vaší osobní evidence. A to na několika místech najednou!

   Kdejaká svoloč měla oprávnění na lidi kydat hnůj. Já jsem na vojně dělal na štábu evidenci vojáků ZS. Nikdo z nás neměl ani tuchy o tom, že baba, která si říkala Uliční výbor, měla právo psát Vojenské správě nesmysly o člověku, kterého ani neznala. A že se někdy v těch blábolech daly dočíst věci! Stačilo, aby to vzal do ruky nějaký … a mohl na základě takových posudků člověku znepříjemnit nebo dokonce zkazit život. Několik záklaďáků na vojně dělalo kotelníka proto, že měli na tu práci kvalifikaci. Byli však i „kotloši“, jejichž zařazení na tuto práci vyplývalo jednoznačně z toho, co bylo „naslintáno“ v posudcích na ně. V tomto případě se však jednalo o určité omezené období, které jsme se snažili jen přežít. V civilním životě však taková podobná ovlivnění našich životů byla nezvratná. Ale na koho se mám víc zlobit? Na tu ženskou, která byla buď jen hloupá, nebo třeba i skutečná svině? Nebo na ty, kdo její existenci stvořili…? Sama od sebe svou vůlí ve svobodné společnosti by přeci neměla jak „vzniknout“! I kdyby 100x chtěla. Kam by to psala? Kdo by ji poslouchal? A co by s tím kdo udělal? Jak? Vždyť ve svobodné společnosti přeci mohu vystoupit z jakékoli komunity, která mi škodí. Já už s odstupem víc než 20 let moc neopovrhuju lidmi, kteří se znásilňováni systémem rozhodovali tak, jak se rozhodovali. Mě je na zvracení z takových systémů a ty lidi spíš lituju, že tomu v takových systémech musí čelit a někdy pod odporným a mnohdy (i to takové systémy umí) citovým tlakem podlehnou.

   Neměli jste šanci udělat dobré rozhodnutí. Jen si vybrat ponížení. Malé, větší nebo velké. Vlastní nebo od komunity. V každém případě jste skončil jako ponížený. Malé ponížení, které jste si „chybně“ vybrali, jste mohli „napravit“ jenom tím větším nebo velkým. Nikoli na základě poznání vlastní chyby učinit rozhodnutí správné. Léta jste třeba na sobě pracovali. Vzdělávali jste se. Oficiálně i soukromě. Kamarádi ze základky jezdili už pár let, kdyby i jen, v Trabantech a vy trolejbusem. Teď, když máte možnost sklidit plody toho svého snažení, to máte zmuchlat a zahodit?

   Proboha, co to je za zvrácený systém? Co to je za zvrácené lidi, že mají potřebu vytvořit tak brutální systém, kde člověk svým rozhodnutím buď pokálí sebe nebo své blízké nebo všechny dohromady? Pak má ještě někdo potřebu se ošklíbat nad tím, že zrovna ten způsob pokálení, který si člověk vybral, je ten špatný? Nebo měl být někdo hrdý na nějaký způsob sebepokálení? Měl být hrdý na to, že tím vlastně po…kazil život sobě a své rodině? Co to má být?!!! Zachráním sebe – svou čest, ale ublížím tím blízkému člověku, protože nám oběma pomoct nelze. Ale přeci jsme nebyli zoufalí trosečníci na ostrově na hranici života a smrti! Nejednalo se o nějakou mezní životní situaci! Navíc ta situace nevznikla spontánně. Tuhle situaci a tohle dilema někdo za plného vědomí pro ostatní vytvořil! Že člověk třeba miluje svoje rodiče a chce jim zabezpečit spokojené stáří, a proto se snaží využít své kvalifikace v nějaké dobré práci? Že nějaký člověk třeba pro svůj „profesní rozvoj“ vstoupil do strany? On studoval a vzdělával se. To dělal proč xakru? Proč seděl po večerech nad skripty o konstruování strojů nebo napravování polámaných kloubů a skládal nějaké zkoušky? Nebo složil i jen „obyčejnou“ maturitu nebo učňovské zkoušky. A třeba ti jeho rodiče. Živili ho na škole několik let. Neměl by se jim, až budou staří, odvděčit za to, že ho jako mladého bláznícího puberťáka přitáhli za uši k učebnicím a skriptům a on teď může pracovat jako odborník a ne jako nádeník? Nemluvě o tom, že to své dítě například živili na škole těsně po válce v době přídělového hospodářství z peněz naspořených na vkladní knížce a to, co jim na ní po té ještě zbylo, jim „laskavá“ lidově demokratická komunita nakonec ukradla. A s tím, co měli naspořeno na stáří v penzijních fondech, to dopadlo navlas stejně…  Směnit možnost uplatnění kvalifikace za svou hrdost a čest? Aby pak jednou „od lopaty“ člověk viděl své okradené rodiče snídat, obědvat a večeřet chleba s hořčicí. Co to je za obludnost, něco takového zplodit?! A takovým svinským rozhodnutím lidi vystavovat!!!

   A ještě jeden paradox tu je. Socialistická komunita se chtěla vychloubat, jak za „její“ peníze lidi studují. 4-10 let na střední a pak případně na vysoké škole, to je sakra darda peněz (které ovšem ve skutečnosti ta komunita lidem musela nejdřív vzít, aby školy měla čím zaplatit). Za 40 let, co ta komunita existovala, někteří na její sviňárny nepřistoupili. Vybrali si nějaký způsob sebepokálení. Takže pak nemohli pracovat v oboru, který vystudovali. Tenhle „předvoj lidstva“ tak vyhodil zbůhdarma do kanálu ukrutné mraky peněz, které na studium všech těch lidí „vynaložil“. Navíc mnohdy i tím, že nejprve museli prolézt nějakým učňákem a pak jim teprve bylo milostivě povoleno studovat. Kolik to stálo za těch 40 let? A k tomu se připravil o ještě šílenější mraky peněz tím, že mnoho lidí „mu“ na základě sebepokálení nemohlo svou prací přinášet jejich kvalifikaci odpovídající profit, protože dělali bůhví co nebo „alespoň“ nemohli pořádně dělat to, co uměli! Jsem blázen nebo nejsem sám, kdo jakémukoli kolektivistickému „předvoji lidstva“, do kterého jsou nahnáni násilím všichni, nedokáže porozumět?

    Proč má být žumpa vězeňkyně, která vlastníma rukama uškrtí jedno ze dvou svých dětí? Velitel vězeňského tábora, který vydal rozhodnutí, že žena smí mít jen jedno dítě, je z obliga, o něm se moc nemluví, spíš mu nová „lepší demokratická komunita“ dá nějaký pěkný důchod, protože ona přeci „není jako oni“. Jen se hází tu větší tu menší špína na toho, kdo se v minulosti tak či onak rozhodl pod jeho násilím…! Znovu opakuji, co to je za zrůdy, které vytváří takovýto svět a v něm každým okamžikem vystavují lidi takhle příšerným rozhodnutím?! Kdo je žumpa? Ten, kdo v těch podmínkách nějak žije a nějak se ponižuje/nechá ponižovat, protože krom těchhle dvou žádnou jinou variantu nemá? Ten, kdo takovéhle podmínky k životu vytváří pro miliony lidí? Neuvěřím nikdy nikomu, kdo by mi chtěl tvrdit, že ani na okamžik nepocítil nebo nemusel občas překonávat ponížení či alespoň vztek, když na základě svého rozhodnutí mohl „hrdě a čestně“ umývat výlohy samoobsluh a příkladně své děti místo na školu, kterou by rádi studovali a měli na ní schopnosti, musel poslat do učení na něco, co bylo proti jejich vůli, schopnostem a touhám. Ono stačilo, když nějaký hajzl zařídil, že jste se nedostali na vysněného kadeřníka/kuchaře, pro což máte vlohy (to byste profesně byli/mohli být ve styku s cizími lidmi – zákazníky a nedej bože si s nimi povídat) a museli jít příkladně na soustružníka, kterážto profese je vám zcela cizí (to jste byli zavřeni v továrně pod dohledem stranické a odborové organizace)… Z opačné strany. Kdo z vás tu dobu zažil, vzpomeňte si. Byl například lidový milicionář nebo neschopa - komunistický kariérista v očích sousedů nebo kolegů v práci váženým občanem pro své milicionářství či pouhým členstvím ve straně umožněnou kariérou? Ne? Že takovým člověkem okolí do jisté míry opovrhovalo i tehdy? No to je „príma“, že cokoli jste udělali, jakkoli jste se rozhodli, bylo to pro vás v konečném důsledku špatně a byli jste vždycky na základě jakékoli varianty, kterou jste si vybrali, i té jakoby správné, alespoň trochu nějak poníženi = zneváženi, i kdybyste se rozkrájeli na úplně mrňavé kousíčky!

   A nejen kdo je žumpa. To ať posoudí každý sám. Katastrofa největší totiž je to, že v takovémhle světě jste žili každou vteřinu svého života. Pořád. Zítra jste se do toho probudili zas. „Dveře ven“ jsou zamčené, pro jistotu je hlídá vzteklý pes, který vás roztrhá a za ním stojí hrdý pohraničník s kvérem, který vás zastřelí, kdybyste náhodou dostali ten „báječný“ nápad se jimi probít pryč. Ale proč vůbec byste se měli probíjet někam pryč bez možnosti návratu? Tady jste doma, narodili jste se tu. Máte tu své blízké, kamarády a i když tím možná zachráníte svou hrdost a čest, ublížíte jim! Třeba svým milovaným rodičům…

   Měli jste kolem sebe lidi, kteří vás kdykoli mohli pokálet pro svou záchranu, pro své děti, pro svůj prospěch, či prostě jen ze strachu o sebe a svou rodinu. Neměli jste potuchy, kteří z nich to byli. Klidně to byli ti, se kterými jste každý večer uléhali do postele. Byli tací, kteří se s Vámi večer pomilovali a pak… to skutečně udělali. A systém byl postaven tak, že za to byli odměněni! Jsem přesvědčen o tom, že až na hlupáky, pomatence nebo fanatiky mnoho z takových lidí pro to, že se nechali zahnat do toho smrdutého plesnivého kouta, dlouhé noci nespali. Ten systém vás dobře cílenými zásahy ničí a ničí a ničí. O to je to horší, že to byl nepřetržitý sled milionů „drobných“ ranek, které vám způsoboval na základě každého rozhodnutí, které jste udělali.

   Pod tím zmíněným článkem jsme trochu podiskutovali např. o nedostatku bytů nebo mandarinek. Když o tom přemýšlím, tak to byla marginální záležitost. Lidská invence, tvořivost a pracovitost je nezměrná. Nedostatek bytů je člověk schopen vyřešit za dobu daleko kratší, než je jedna generace. V mém rodném městě se zhruba v polovině 19. století počet bytů zmnohonásobil a jejich kvalita ve srovnání s původním bytovým fondem byla nesrovnatelně větší. S tím samozřejmě souvisel i rozvoj oblasti, které lidově demokratické komunity s oblibou říkají „občanská vybavenost“. Tenhle neuvěřitelný vzestup a rozmach trval při tom pouhých 20-30 let… Lepší auta dokáže člověk zkonstruovat. Ovoce si dokáže vypěstovat nebo vyměnit za to, co umí sám. Všechno, co kolem sebe vidíme, nevzniklo tak, že to někdo odkudsi přerozdělil. To všechno jsme vytvořili vlastníma rukama a hlavama. K tomu ale potřebujeme právě tu svobodu, o níž tady dokolečka píšeme – svobodu nakládat sám se sebou a výdobytky své vlastní práce. Svoboda v tzv. kapitalistické cizině tehdy nebyla zase až o tolik moc větší. Ale i ten kousek svobody navíc, který tam měli k „dispozici“, musí stačit každému, kdo má funkční oči a uši (nebo alespoň jedno z toho) a kdo nemá mezi ušima seno, aby poznal, jak blahodárná je svoboda pro lidské soužití. A aby poznal, že všechna svinstva světa jsou zapříčiněna právě demokratickým osekáváním té svobody. I tehdy se „tam“ demokraticky rozhodovali, tak jako my dnes, kolik čeho komu vzít a pak se už tehdy divili, že se to z té společné kádě „ztrácí“.

   Ještě ani toho 17./18. listopadu ´89 jsme nevěděli, jestli se v pondělí probudíme a zase bude „klid na práci“ a budeme dál vystaveni obludným rozhodnutím. Čas od času se tady vedou diskuse o tom, co všechno by člověk byl schopen udělat třeba pro své děti. I o smlouvě o otroctví se tu diskutovalo. Ale to se jednalo o nějaké hooodně mezní životní situace. Navíc dle mého názoru je to dost nesmyslná diskuse. V té době však byli lidi vystavováni dost obdobně brutálním rozhodnutím kvůli zcela běžným záležitostem – práce, bydlení, studium... Nejhorší na tom je, že se vůbec nedá říct, že v 80. letech to bylo nějak lepší. Vůbec ne! Ta naše byla generace, která se narodila zhruba v polovině toho šíleného bezčasí, a která tím pádem plně vyrostla v tehdejších podmínkách. Pro nás různá rozhodnutí už byla standardní, a i když jsme brblali, tak nějak jsme je brali jako jakýsi nutný „folklor“. O jeho nechutnosti jsme si mohli myslet, a až na pár výjimek, mysleli, co jsme chtěli, ale z toho hnusného rozhodovacího procesu nebylo možno se vyvléct a nějaké z těch sebe/pokálení jsme si nakonec vybrat museli. Takový systém se nemůže nepodepsat na lidech.  Zmagořenost lidí byla a dodnes je na docela vysokém stupni. Tehdy jsme v tom žili jak v absurdním vězení. Proto dnes, když se mě někdo zeptá, jaký to byl život tehdy, mám jedinou odpověď: BYL TO HNUS, VELEBNOSTI!

EPILOG

   Máme demokracii a… UŽ ZASE JE!!!

   Dveře sice zamčené nejsou, žádný vzteklý pes ani hrdý pohraničník u nich nehlídá, ale za nimi je… to samé, co tady. Tím pádem ani nejsou třeba. Těm, kteří se současné formě násilného kolektivismu – jakémusi pomatenému korporátně environmentálnímu fašismu - chtějí vzepřít třeba tím, že ho nehodlají našim demokratům financovat (ať už „těm nahoře“ nebo jejich voličům), je nasazována psí hlava, je na ně pliváno úplně stejně, spolu s velice podobnou rétorikou o asociálnosti, jako před čtvrt stoletím, a „milými“ demokraty jsou domlouvány a organizovány dokonce mezinárodní hony na tyto lidi, které je údajně potřeba zničit. Protože tím, že si nechávají výsledky svého úsilí a nehodlají je zbůhdarma vyhazovat na demokratické zhůvěřilosti, prý společnost okrádají… O to horší to je!

http://www.mises.cz/clanky/zivot-v-kolektivismu-1020.aspx


Tomáš Fiala
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-15  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marián Čverčko (VPN) - 17 november bol podvod:
http://www.youtube.com/watch?v=Li1_FBv0sTI
http://www.youtube.com/watch?v=mgZ6usVnoCY


Bertold . fulixuju84   |   ip:178.40.14   |   2013-03-15  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autorovi som vôbec neporozumel - asi som príliš "jednoduchý" človek.


PlavajuciHNISvKravskomMliekuSuradnymPovolenim . kymeguji47   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To zlé, čo bolo za komunizmu je aj dnes a to dobré je preč...
V tejto krajine narobia poriadky jedine komunisti: www.kss.sk


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm žil som v komunizme tj viac menej tineerske roki dokopy,ale neak si ani raz nepamatam že by som si musel doma lopuchom vytierať riť.....a nepamatam že by sme mali 120,,,,ale pamatam si ,,,že jogurt bol jogurtom,mlieko mliekom nie vodou,,,salama salamov a predstavte si že z masa,,,a nie muky,,,,a pod,,,a hlavne si pamatam,,,že to boli bežne a zakladne potraviny,,,,vobec neboli delene cenou,,,,


hm dnes nejdem hovoriť ,,,,čo je čo,,,len ked si kupim klobasu,,,tj fakt klobasu,,,,a roztrhne mi ju pri vareni,,,je fakt divne....a vedči o skutočnej podstate kapitalizmu,,,všetko postavene na ofajči,,,kd e mi chytry a uspešny kapitalista ,,,preda muku namiesto masa v klobase....a štat nič smeje sa a teší sa,,,s demokracie,,,


a takto to funguje všade...a smeruje to nie k lepšiemu ale čoraz k horšiemu,,,kde maso sa napušta chemiou aby zdvyhlo obiem ,,,a vydržalo dlho,,,,čo na tom ,,,že ľudia umieraju priliš skoro,,,,že každy človek na zemi ma pomaly daky zdravotný problemmm,,,biznis je biznis...ale je demokracia,,,,mám slobodu,,,dokonaca taku že ma nik nenuti pracovať,,,,a to aj za mizernu mzdu,,,,však mám volbu a nemusím,,,len to že ked sa slobodne rozhodnem a nepojdem pracovať,za par drobných,,,skapem od hladu,,,,ale mám slobodu podla niektorych čo som za totača nemal,,,,a pritom za totača som mohol sa zobrať kde kolvek v soc republike mojej,,,na kery kolvek kut jej,vedel som že neskapem od hladu a najdem pracu,a ubytovanie,,,stačilo len ísť

nuž asi to bude tým že každy máme predstavu inu o slobode,,,


perkele . heramexa72   |   ip:89.173.24   |   2013-03-15  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, prepac, ale netusim, kde chodis nakupovat, v kazdom pripade kecas blbosti, lebo dnes si mozem vybrat a nekupovat kentus. Tvoj problem, ze kupujes polsku posypovu sol.

komunizmus a socializmus never ever. Aby za mna niekto rozhodoval? Co som nesvojpravny? Komunisti su mudrejsi ako ja? Vedia co ja chcem lepsie ako ja? Nevedeli to vtedy, nemali ponatia, co chcem a nemal som na vyber. Tfuj.

slobodna vymena a obchod je jedina skutocne slobodna cesta. Akykolvek "statny" rozpocet je vzdy a vzdy bude prasiatko pre par ludi, ktory su dobry v marketingu. Nic viac. Ja ich dotovat nechcem a neviem preco by ma mal niekto k tomu nutit.


PlavajuciHNISvKravskomMliekuSuradnymPovolenim . kymeguji47   |   ip:87.106.21   |   2013-03-15  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, dobre si to vystihol. Za komunizmu nebolo zle, ale ľudia boli príliš rozmaznaní a nikdy im nebolo dosť. Teraz si môžu kupovať aj blbé banány, ktoré sú chemicky znehodnotené, alebo odpad zo zahraničia ako napríklad klobásy v ktorých je pomletý živočíšny odpad, ale neodporúčal by som to.

Je však pravdou, že bolo občas problém získať dostatok živočíšnych produktov, ktorých výroba je však ekonomicky nevýhodná, preto by bolo dobré, aby komunisti začali uprednostňovať veganskú potravu, aby bolo pre každého dosť a to by viedlo aj k zdravšiemu a silnejšiemu národu.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.23.   |   2013-03-15  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K článku: Hnus a lož, použivájúc obratne nástroje sionizmu - klam a poloklam, autor

opisuje veci, ktoré sa vo svojej podstate plne hodia na tento systém! No hádže ich na predošlý systém ale podstata a vývin pádu predošlého systému mu úplne unikla, aj keď, akože balansuje na hrane v posudzovaní súčasného systému vytvára len náznak zlého a v konečnom slede ho vyzdvihuje ako dobro!

Soc........ký systém sa tu pred svojim rozložením dlho rozkladal / od smrti Gottwalda /pôsobením 5 kolóny skrytých a pomstychtivých parazitov, """ktorí sa skrývali za KS""". Boli to mnohí politici, pracovníci štátnej správy, vrcholoví zástupcovia podnikov, predstavitelia kultúrnej scény, takzvaní intelektuáli, ktorí si cestovali do zahraničia pravidelne a nadväzovali styky so svetovými sionistami. Boli na najvyššie exponovaných miestach a pôsobili v politickom, ekonomickom a kultúrnom systéme skryte a rozkladne pod heslom čím horšie tým lepšie.

Akí to boli komunisti alebo lojálni k systému bolo a je vidieť po rozpade v 89-om roku. Poctiví ľudia ich nazvali prevracači kabátov! A to nespomínam ich napomáhanie pri naplňovaní cieľov rôznych disidentov a sionistických poradcov k zavádzaniu pre nás / gójov / nevýhodných krokov v ekonomike, alebo k prijatiu nalinkovaných zdanlivo - demokratických pokrivených ústav a zákonov.

Ako hlavnú vymoženosť predkladá SLOBODU tohto systému.

Všetci vieme čo sa za slobodou, morálkou a hodnotami tejto spoločnosti skrýva, je to nesloboda v plnom svojom význame a ekonomické otroctvo pre gójov a sloboda pre špinavý parazitický klan chazaro-sionistickej-žido-kresťanskej žumpy a ich skorumpovaných parazitických pomocníkov! Pričom použitie slova žumpa je v tomto prípade plne odôvodnené!

Nikto s týchto parazitov nechce vidieť, že Slovensko ako aj Česko pod pláštikom takz. slobody a demokracie sú skutočne okupovanou krajinou - kolóniou!

Autorovú manipuláciu a lož pekne vidieť v odseku:

"""Tenhle neuvěřitelný vzestup a rozmach trval při tom pouhých 20-30 let… Lepší auta dokáže člověk zkonstruovat. Ovoce si dokáže vypěstovat nebo vyměnit za to, co umí sám. Všechno, co kolem sebe vidíme, nevzniklo tak, že to někdo odkudsi přerozdělil. To všechno jsme vytvořili vlastníma rukama a hlavama. K tomu ale potřebujeme právě tu svobodu, o níž tady dokolečka píšeme – svobodu nakládat sám se sebou a výdobytky své vlastní práce."""

P.S.: """popisuje rozmach spoločnosti za neslobody""" - nehovorí o výhode miery prerozdeľovania a už nejak """nepopísal žiadny rozmach spoločnosti za jeho zbožňovanej slobody""", DOMNIEVAM sa, že preto, lebo by musel opísať len svoj osobný rozmach za jeho podlé služby sionizmu, resp. za svoje parazitovanie na pracujúcom ľude!

Článok pokladám v plnej miere za neoliberálno-fašistickú parazitickú chazaro-sionistickú-žido-kresťanskú lož a manipuláciu, slúžiacu na obhajobu neobhajiteľného!


PlavajuciHNISvKravskomMliekuSuradnymPovolenim . kymeguji47   |   ip:87.106.21   |   2013-03-15  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmus sa na 99% vráti...

Kapitalizmus a nezamestnanosť:
Ivan Luliak:
http://www.youtube.com/watch?v=0J30WCjIe38
Laco Trnavský:
http://www.youtube.com/watch?v=OH_q_PNGybI
Kristína Šabíková:
http://www.youtube.com/watch?v=8e4iDNTQBFs
Dominika Dinušová:
http://www.youtube.com/watch?v=PmDJT9htBzU
Karol Janko:
http://www.youtube.com/watch?v=LVsZuo8xQEIPandemonium . darujete36   |   ip:212.37.64   |   2013-03-15  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Číselník SVC nakupuje zásadne u svojich vybraných zdrojov. Hlavne, aby to bolo lacné a z ***abojného poľského šmelinolandu... :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perkele.
aký je rozdiel medzi komunizmom a kapitalizmom?
aj tam ta okrádali a rozkazovali ti a aj tu, len iným spôsobom.
podhodili ti farebné cukríky, plazmovú telku a koženú sedačku a zrazu máš dojem ,že si sám sebe pánom??

Sa zobuď!!

A o tej posypovej soli... ked si už taký múdry. Nenapadlo ťa, že to môže byť aj marketingový ťah západu?
Nemôže to byť len agresívný útok na polský export, kedže vieme ,že Polsko je najväčší exportér potravín vo "východnom bloku"??
a nemci a zvyšok západu by radi vyčistiť a rozšíriť uzemie svojho trhu bez konkurencie??

Čo ,,také ta nenapadlo?
Spapal si všetko aj z navíjákom a rozkrikuješ sa tu ako Schultz v EU parlamente!!

Používaj svoj rozum a budeš vypadať múdrejšie.
RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-15  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  17. november 2009 - Jozef Hrdlička
20 rokov slobody a demokracie pre VYVOLENÝCH
http://www.youtube.com/watch?v=jofPKfm9NCw
http://www.youtube.com/watch?v=iz8b_B81rRE


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:76.73.41.   |   2013-03-15  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KAPITALIZMUS VS KOMUNIZMUS:
http://www.youtube.com/watch?v=RWe0Z83IqwM


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:76.73.41.   |   2013-03-15  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Číselník SVC nakupuje zásadne u svojich vybraných zdrojov. Hlavne, aby to bolo lacné a z ***abojného poľského šmelinolandu.} To je dosť pravdepodobné, lebo iné jedlo si dovoliť nemôže. Iba odpad, ale to nie je na smiech !!! To je hanba !!!


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm a som rad že vy si možete dovoliť drahšie,,,,:)som rad že viete rozoznať klobasu kupovanu od klobasy domacej napr...rad by som vedel kolkí ste jedli domcu klobasu,,,z domaceho prasaťa?ja pred mesiacom,,,a viem že to je domaca klobasa a domace prasa,,lebo to bolo od rodiny,,,,čo jedia aj oni,,,snad chapete a snad nie...


mnohi z vas platite velk epenaze,,,za potraviny ako tu píšete,,,hm len neak si moc verite že aj za ne mate kvalitu,,,že nejete maso zo zvea chovane hormonmi,a pod,,,,,

doprial by som vam napr si sparviť domaci kus masa s prasata doamceho,,,,a z marketu najdrachši ,,,nvm či by vam nepadla sanka,,,,od prekvapenia aky je to rozdiel,,,a tj aj v hovadz mase,,,,


Joplin niečo može byť že je to tah na odburanie konkurencie,,,,ale zhladom na to že mam možnosť ochutnať aj polske maso,,,tak poviem len jedno že kopa sa zalada na pravde,,,,napr že chovaju a použivaju vo velkej miere rastovy hormon,,,,ale to iste použivajiu aj na zapade,,,,a poviem smelo všetky velko farmy,,,,tj aj bio su dosť vzdialene od bio...ale velmi malo vzdialene od nebio,,,,ale cena je lepšia,,teda vyšia ,,,lepši zisk,,,,,kapt je o podvode,,,čo najlacnejšie vyrobiť a čo najdrachšie predať,,,a štat ako kontrolny organ zlihal hlboko,,,aby tomu zabmedzil,,,,v sociali.zme, by bolo nepredajných 90%potravin,,,,vyrobenych v kapt svete....čo by nesplnili so.cial,isticke normy,,,,a bude len horšie,,,,,pokial sa nezmení system,,,,je to len na ľudoch a naich vedomostiac a možnostiach čo si doakzu porovnať čo ochutnať a čo uvedomiť,,,,,


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte niečo som štasny že som sa narodil za socika,,,,,lebo tie deti čo sa rodia teraz,,,,budu mať strašne zly život,,,,nikda neokoštuju a nespoznaju to čo ja za komanča....a hold časom to bude horšie a horšie,,,,


tak isto som štasní že som sa nenarodil v zapad kapt svete,,,,nikda by som fakt neochutnal dobru a kvalitnu kkomančovsku špekačku,,,,,ba dpokonca by som nevedel ani čo je dobry chlebík,,,,dnes ešte je ako taky chlebik aj ked často s krmnej muky,,,,ale šte stale sa da,,,,zato pznam ľudi čo žiju na zapade a plaču za tym chlebikom,,,,proste nie je,,,


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm ale hold mate pred domom bavoraky,,,,,:)často na lising a pred domom na uver....


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:204.45.13   |   2013-03-15  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je pravda, že rómovia nechcú pracovať a nie je pravda, že kto chce si prácu nájde !!! To sa len kapitalisti snažia ohovoriť nezamestnaných, aby zakryli fakt, že tento systém zlyháva a tak zámerne robia z obetí vinníkov (stigmatizácia nezamestnaných).

http://www.youtube.com/watch?v=Ctkn45kH5C4


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.14   |   2013-03-15  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristína Šabíková - stigmatizácia nezamestnaných je len zakrývanie zlyhania kapitalistického systému: http://www.youtube.com/watch?v=8e4iDNTQBFs


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.14   |   2013-03-15  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boha neexistujúceho a Krista mŕtveho: Hovorím vám, že tu narobia poriadky jedine komunisti a nie usraná kapitalistická lúza, ktorá extrémne vykorisťuje pracujúcu triedu !!! www.kss.sk


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:204.45.13   |   2013-03-15  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozhovor po proteste za prácu 6.3.2013
http://www.youtube.com/watch?v=rwuPnJAzN10


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:204.45.13   |   2013-03-15  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Demokracia a sloboda ? No to určite, ale len pre vyvovlených:
http://www.youtube.com/watch?v=-98Tl6SrrY4


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-03-15  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  komunizmus moze celkom dobre fungovat na urovni komunit do isteho poctu ludi, pri aplikacii na vacsi celok to vzdy dopadne mizerne

no a davidlo sa nam pekne vyfarbilo do cervena


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-15  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo ty tu mrhas energie jen co jen pravda je

Kdyby si ji naopak schromazdoval, a vyuzival jen kdyz je skutecne treba, to by bylo hned o necem jinem ;)


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-15  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perkele
citujem:komunizmus a socializmus never ever. Aby za mna niekto rozhodoval? Co som nesvojpravny? Komunisti su mudrejsi ako ja? Vedia co ja chcem lepsie ako ja? Nevedeli to vtedy, nemali ponatia, co chcem a nemal som na vyber. Tfuj.

a co sa na tvojich predstavach zmenilo dnesnym režimom?rozhoduju za teba iny a ani o tom nevies ani na vyber velmi nemas aspon pokial ide o zamestnanie.mas na vyber automobilovy priemysel,alebo pasovu vyrobu na mobili a televizori.a to za drobne s ktorych na rozdiel od minuleho režimu teraz nevies vyžit.to je teda vyber


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-15  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsimni si co pise TNT. Ty neprichazis s nicim novym a snicim jinym, nikdo vas(nas)(vsechny) nevytahne z bidy za vas


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-15  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chce to dospet, ale ne mysleno fyzicky


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm zato kapitalizmus nefunguje ani v menších komunitach,lebo vždy che mať niekto viac ako mu naleží,a zaleži len na tom ako to dokaže zamaskovať,,,pred inými,,,teda pred komunitov ,,,ked si privlasnuje to čo mu nezaleží


len neako modre zfarnebie nie a nie to pochopiť....


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedine čo može fungovať je spoločne vlastníctvo,,,,,tea aby sa všetci mali dobre,,,,nie len par vyvolenych,alebo chytrakov bez zabran


a to bez akych kolvek politickych zriadení,,,socik padol len a len na tom že bola komunist,,,,strana...a tu bezchrbťaci na karijerny postup využili dokonale,,,,až ju položili pre mamonu v 1989 tj nevahali kolaboraovať pre svoj osobný prospech,,,,lebo tým vždy išlo len o prospech osobný,,,nie spoločensky preto k.stranu využili a vstupili do nej,,,nie pre idealy ale pre prospech a mamonu,,,


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-15  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za "inžinýra" vyštudovaný číselný SVC, napíš (nie kopíruj!) za trest svoj príspevok ešte 25-krát, ale tentoraz so správnou koncovkou "pred komunitou". Máš medzery vo všeobecnom vzdelaní zo ZŠ! :-DDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KSS - 14 cieľov pre záchranu Slovenska
http://www.youtube.com/watch?v=mA1xuWNhTHA


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Predstavenie programu KSS do volieb 2012
http://www.youtube.com/watch?v=sIVmBVHNE6gRussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slobodu národom - smrť kapitalizmu a fašizmu
Po troch rokoch sa mladí komunisti rozhodli opäť zorganizovať v Žiline antifašistickú demonštráciu, ktorá nemala byť len spomienkou na 8. máj 1945, ale zároveň poukázaním na to, že fašistická hrozba je v súčasnosti čoraz aktuálnejšia.

http://www.youtube.com/watch?v=2WyewLu5-Q0


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.127.25   |   2013-03-15  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
aj súhlasím s tebou aj nie. kapitalizmus funguje pokiaľ všetkým ide o peniaze. samozrejme podľa pravidiel mocných=bohatých. ale pokiaľ ti nejde o rovnaké hodnoty ako im, tj. nie si na ich almužnách závislý, buď ťa zlikvidujú, alebo sa tváriš, že ten ich systém žereš, no a potom nastáva tá pravá zábava... treba vyskúšať a netriasť sa o mamonu.


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dik že si ich našiel


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym


netrasiem sa o mamonu,,,,som zastancom toho že každy človek má pravo na primerane slušný život a na pracu,,,,a ked mu niekto to pravo vezme,,,,tak som zly proti tomu systemu čo ho berie,,,,a nemienim sa na nič hrať,,,len preto aby som ten slušný život mal ja a iny nie,,,na ukor toho že ho ja mám


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pznat zevnitř /(poznej nepřítele a jeho metody a hlavně jak se VYVINUL ke svým schopnostem a zneužil vědomosti jaké!)/ To je podmínka pro to, aby se mhli stát lidi ODOLNÍ! ("energetickým" parazitům ať už přicházejí skrz kohokoliv.). K tomuto účelu by měl mít každý svého manipulátorka,) Ten ho vycvičí.


irma . gywicado58   |   ip:91.127.25   |   2013-03-15  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
ten jeden anonym som bola ja, sory.
len si daj pozor s tou rovnoprávnosťou, aby keď podáš prst, ti nezožrali celú ruku.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {jedine čo može fungovať je spoločne vlastníctvo,,,,,tea aby sa všetci mali dobre,,,,nie len par vyvolenych,alebo chytrakov bez zabran} Múdre slová...Kapitalizmus vyhovuje hlavne ľuďom, ktorí nepoznajú súcit a zľutovanie. Proste ich názor je: Si slabší ? - Skap ty odpad, lebo tvoj problém, že nemáš... Si silnejší, užívaj si extrémneho blahobytu na úkor slabších a nadávaj trebárs aj chudobným do lúzerov, ktorí nikdy nič nedosiahli. Presne to správanie vidieť trebárs aj u recitujúceho cigáňa, ktorý pohŕda pracujúcimi. Je síce pravdou, že možnosť recitovať o ritiach a vagínach má každý a teda máme možnosť zarobiť si, ale otázkou je, či je každý z nás dostatočne zdeformovaný a či má už dostatočne otupený mozog, aby si vybral trebárs podobnú cestu. Dnes zarábajú najviac cudry a primitívne a zdeformované osoby, ktoré sa snažia upútať pozornosť trebárs otŕčaním prdelí, alebo iným amorálnym vystupovaním.

Písal som o silnejších a slabších. Slovo slabší však v tomto konktrétnom prípade môže znamenať aj slovo čestný, hrdý, rozumný a férový. Nemusí to znamenať, že ten človek nie je šikovný, schopný a pracovitý. Kapitalizmus teda vedie aj k morálnemu úpadku, pretože práve amorálne trosky dokážu najviac vykorisťovať, manipulovať a zdierať poctivých a pracovitých.

Viete, mnoho z nás bolo vychovaných v tom ako máme pozerať aj na druhých, lenže práve to je dnes príčinou mizérie mnohých ľudí, pretože im to neumožňuje prežiť v tomto chorom systéme. Nedokážu sa adapotovať a to znamená, že nedokážu proste nemyslieť na iných a extrémne vykorisťovať a tak sú tí slušní odsudení na neúspech, alebo na otroctvo za pár eur. I keď samozrejme pravdou je, že občas sa aj slušnému podarí uspieť, ale takých je ozaj málo....

Mnohí kapitalisti veria, že vyššia pozícia dáva aj právo vykorisťovať a brať extrémne veľa na úkor ľudí, ktorí sú pod nimi, ale to je lož.

Napríklad ja som na tom lepšie ako trebárs tie zvieratá a môžem ich vykorisťovať, ale myslím, že mi to ešte nedáva právo extrémne ich vykorisťovať i v prípade, že môžem kvalitne a dôstojne prežiť bez toho. To bol teda jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa vzdal konzumácie mäsa i keď mi niektorí hovorili, že život by som si mal užívať a nie odmietať to, čo mi život ponúka.

No ja nechcem brať všetko bez záujmu o iných. Chcem len KVALITNÝ život...jednoducho strednú cestu, čo znamená nežiť v mizérií a nežiť v extrémnom blahobyte, ktorý by len zdeformoval moje myslenie.

Ja chápem tomu, že kto sa snaží, mal by dostať vyššiu odmenu, ale to sa dá zariadiť aj v socia-listickom štáte. No som proti tomu, aby sa jednoducho extrémne vykorisťovali ostatní len preto, že niekto "potrebuje" 3 drahé autá, ktoré za 2-3 roky "potrebuje" vymeniť za nové...atď.

Extrémne ubližovať v mene extrémnej chamtivosti je choré a zvrátené.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {netrasiem sa o mamonu,,,,som zastancom toho že každy človek má pravo na primerane slušný život a na pracu,,,,a ked mu niekto to pravo vezme,,,,tak som zly proti tomu systemu čo ho beri} Ale tí, ktorí vykorisťujú nechcú, aby boli na nich ich obete zlé a aby sa trebárs búrili a žiadali zmenu. Chcú, aby boli ticho pri tom ako skapíňajú od hladu...

prepáčte za výraz skapíňajú...išlo mi o zvýraznenie a nejde o neúctu.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalisti tvrdia, že len silnejší má právo prežiť. Takže odporúčam slabším, aby konečne začali žiadať socializmus, pretože tam sa nachádza ich sila a prežijú. No prežijú aj tí, ktorí zdierali akurát im bude zamedzené zdierať slabších. Ak toto tí slabší nebudú požadovať, skončia proste zle a budú otrokmi len preto, že nevyužili svoju šancu. Práve preto sa boja kapitalisti socializmu. Nechcú váš odpor, chcú vás zotročiť a vykorisťovať, lebo vraj na to majú právo. Vraj im toto právo dáva to, že vyštudovali trebárs vysoké školy.

Sila vykorisťovaných je v socializme. Sila vykorisťovateľov je v manipulácii, klamstve, schopnosti ignorovať súcit a v zneužívaní moci, ktorú za pomoci klamstiev dosiahli.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, kdo konkrétně něco takového tvrdí. Nebo kde to je napsáno? Předveď.
(To, že se bolševik označí za "kapitalistu" a pod rouškou státu pak něco tvrdí, není důkaz, že to tvrdí kapitalista, ale že se někdo snaží něco zdiskreditovat.) To je tak u všeho, víte pane,)


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A zvrátenosť systému vidieť aj keď nastupujete do nového zamestnania. Dobre, že sa nedá pohľadom zabíjať. Ľudia jednoducho v každom dnes vidia nepriateľa, pretože o tom kapitalizmus z veľkej časti je. Nie je o spoločnej snahe, ale o vzájomnom boji, preto tiež v ľuďoch akosi nevidieť ten súcit a zľutovanie. A práve apatia je to, čo potrebujú kapitalisti v spoločnosti, pretože zabraňuje hromadnému odporu. Práve to je aj dôvodom toho, prečo si politici môžu dať také extrémne platy. Ľudia proste nie sú schopní spoločne bojovať proti tým najhorším, pretože bojujú proti sebe.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podotýkám...Kdyby to snad nebylo někomu nově příchozímu kolemjdoucímu jasné:
BOLŠEVIK NENÍ KOMUNISTA. Naopak jsou v těžkém vnitřním rozporu. (Vzpomeň vyštípání menševiků bolševiky. Nebo těžké stranické čistky od pravověrných komunistů bolševiky.) Je to jejich vnitropolitická konkurence. Proto nesnášejí bolševici komunisty.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ľudia proste nie sú schopní spoločne bojovať proti tým najhorším, pretože bojujú proti sebe."

To se ovšem musí nechat, pěkně psáno.
Hůř však uděláno.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jednoducho jediná šanca na útek z tejto mizérie je www.kss.sk


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A jedním z podtstných důvodů je právě to, že jsou lidi NUCENĚ drženi spolu, respektive pod roušku státu jako v malinké ohradě pro dobytek.
Není přece správné, aby byly stejné zákony pro všechny.
Každej je jinej a neměl by za svobodného dospělého rozhodovat nikdo jiný než on sám, tak také unese, co si naloží (zodpovědnost).


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je přece jasné a můžete si to vyzkoušet, že je snažší a efektivnější ovládat něco shrnutého do nuceného "kolektivu" než muset dobýt každého jednoho zvlášť - to by jistě ani nikdo sám nezvládl...při tisících a milionech rozmanitých lidí...

Proto je nucený kolektivismus naprsto nezbytnou podmínkou, aby mohla fungovat jakákoli totalita. Bez něj to nejde.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {A jedním z podtstných důvodů je právě to, že jsou lidi NUCENĚ drženi spolu, respektive pod roušku státu jako v malinké ohradě pro dobytek.} V kapitalizme sú nútení ísť proti sebe.

{Není přece správné, aby byly stejné zákony pro všechny.} Jasné, jeden môže aj zabiť a nič sa mu nestane a druhý za ukradnutie jednej "blbej" kukurice pôjde na 5 rokov do basy. Tak si to priali kapitalistické "prasce" pri korytách a tak to aj je.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Urcite nam vsetkym komunizmus pomoze....Z tejto mizerie...Tak ako nam pomahal 40 rokov....taka ista bieda bola plus vyvrazdovanie vlastneho naroda.... len isla viac na odbyt cervena farba.

Kazdy jeden zastanca komunizmu, hlavne ti s vekom zacinajucim cislovkou 2 alebo 3, by sa mal ist pozriet do severnej korey na dovolenku.....nech vie o com drista...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "V kapitalizme sú nútení ísť proti sebe."
Ve státě jsou nucení. To s momentálním proklamovaným režimem nemá přílišnou souvislost. V každé příliš malé ohradě s příliš jednotnými pravidly a se snižující se dostupností zdrojů pr jedince se Ti začnou mezi sebou zvířátka řezat. Však to vyzkoušej. Dej si do malý klícky hladový slepice.

REŽIM NEROVNÁ SE SYSTÉM.
Režimy se přepínají a experimentuje se s nima, Systém zůstává tentýž akorát se technicky vylepšuje a zvyšuje efektivitu ovládání a snižuje náklady na toto ovládání pro ty (j)elity (Částečně přenesením té "práce" a vůbec zátěže i viny na otroky.)


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Majte tiež na pamäti, že kapitalizmus je tiež dôvodom deformovania prírody. V našej primitívnej spoločnosti sa zároveň vedci využívajú hlavne na to, aby slúžili záujmom vykorisťovateľov, ktorí následkom toho získavajú väčšiu moc - technológie. Keby sa vedci využili trebárs na to, aby sa nám postarali o efektívne využívanie prírodných zdrojov, vyzeralo by to tu inak. Ale pozrite sa čo dnes nazývajú pokrokom. To, že prasce namačkajú do koncentrákov a to, že ich udržujú pri živote farmaceutikami, ktorých výroba zasiera prírodu a spôsobuje konzumentom týchto zvierat nemalé zdravotné problémy následkom čoho i ich udržujú pri živote farmaceutikami.

No a toto je nazývané pokrokom i keď ja si myslím, že naši predkovia boli na tom lepšie, čo sa týka využívania prírodných zdrojov. To všetko je hlavne výsledkom kapitalistického zmýšľania a nie snahou ľudí, ktorí predkladajú alternatívu, ktorá by pomohla nie len nám, ale aj tvorom, ktoré denne trpia pre náš "pokrok"...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon: "BOLŠEVIK NENÍ KOMUNISTA. Naopak jsou v těžkém vnitřním rozporu. (Vzpomeň vyštípání menševiků bolševiky. Nebo těžké stranické čistky od pravověrných komunistů bolševiky.) Je to jejich vnitropolitická konkurence. Proto nesnášejí bolševici komunisty."

Komunismus se nehodí pro zneužití v celostátním měřítku.
Nebyl to komunismus, to co tu bylo, NAVZDORY TOMU JAK SE TO ZÁMĚRNĚ KLAMLIVĚ NAZÝVALO (těmi bolševiky, kteří mimochodem pak jen převlíkli kabát, rozlezli se do VŠECH stran a vládnou tu dodnes! A je jim fuk, jestli se zorientují na Německo, Brusel či dál na Západ nebo na Východ! Vždycky zradili, je jim fuk kterou řit lížou. Hlavně že nějakým cizákům.)


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {V každé příliš malé ohradě s příliš jednotnými pravidly a se snižující se dostupností zdrojů pr jedince se Ti začnou mezi sebou zvířátka řezat.} Prečo hladové ? Nemusíme hladovať. Dostupnosť zdrojov je dostatočná akurát istá skupina berie nadbytok. Každopádne však treba samozrejme uprednostňovať rastlinnú potravu.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RussianPowerSocial:

To, co jsi popsal (nebo opsal) se děje, jenže pláčeš na špatném hrobě.
USA a Západ je bolševický. Stejně tak většina ostatních STÁTŮ a na ně napojených korprací (které pro svůj monopol potřebují státy - aby zajišťovali právní vymahatelnost v jejich zájmu a ničili a potlačovali "pravidly" menší konkurenci těmto korporacím, aby se tak už nemhl nikdo dostat na jejich úroveň, mezi jejich podnikající mafii bez toho, aby se ona nerozhodla ho přibrat do "klubu" samozřejmě za výpalné.)


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {taka ista bieda bola plus vyvrazdovanie vlastneho naroda} To je propaganda kapitalistov, ktorí potrebujú ospravedlňovať tento chorý systém, ktorý je o otročení slabších.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "To je propaganda kapitalistov, ktorí potrebujú ospravedlňovať tento chorý systém, ktorý je o otročení slabších."

Proč jakejch "kapitalistů"? To je propaganda současné vládnoucí globalizační mašinérie BOLŠEVIKŮ. Nebyli poraženi, nikam nezmizeli. Naopak.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tí, ktorí sú vykorisťovaní majú jedinú možnosť ak chcú prežiť - požadovať návrat socializmu, ktorý ich ochráni pred vykorisťovateľmi !!! Inak neprežijú, alebo budú len otrokmi a kapitalisti ich ešte z drzosťou budú nazývať ľuďmi, ktorí nič nedosiahli, alebo dokonca ľuďmi, ktorým sa nechce pracovať - stigmatizácia nezamestnaných, alebo inými slovami zakrývanie zlyhania kapitalizmu.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Proč jakejch "kapitalistů"?} Vykorisťovateľov. Tu je opísaná podstata otroctva. Dominika to skutočne veľmi dobre vystihla a má môj rešpekt:
http://www.youtube.com/watch?v=PmDJT9htBzU


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tito bolševici se někdy rádi zvou "kapitalisti", respektive se nechávají tak zvát z určitých důvodů, aby mohli pod pláštěm "kapitalismu" páchat své bolševické státní "dobro" a jako bonus ještě pojmově zničit svou konkurenci (skutečné "kapitalisty" a skutečné "komunisty" a vůbec kohokoliv.)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je pro mě zarážející, že tuto metodiku ještě neznáte.

A vlastně mě to otravuje furt vysvětlovat.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jste jako malé děti, kteří nechtějí nic pochopit


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
/To je propaganda kapitalistov, ktorí potrebujú ospravedlňovať tento chorý systém, ktorý je o otročení slabších./
ty si cela propaganda.
chudaci napriklad cs vojaci co bojovali proti nacizmu nie z vychodu ale smerom zo zapadu, polozili za vase prdele zivoty, a ak nahodou prezili tak ich uzasna KSC radsej zavrela do vazenia.
Keby to mali moznost tieto dristy citat, tak sa na vas zvysoka vykadia...

Uz to vidim, ako by si za komunizmu mal moznost takto spliechat po internete dristy, vsetko by bolo zakazane okrem vladnych stranok, vid Cina, potom by si bol asi konecne stastny


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia nedajte sa klamať. Zdrojov je dosť a vy máte právo ich užívať. No toto právo vám chcú upierať tí, ktorí majú extrémnu spotrebu. Len komunisti dokážu zabrániť extrémnemu vykorisťovaniu. Uvedomte si, že toto je štát všetkých občanov a nie len hŕstky zbohatlíkov, ktorí veria, že zdroje si zaslúži len určitá skupina ľudí.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Len komunisti dokážu zabrániť extrémnemu vykorisťovaniu. Uvedomte si, že toto je štát všetkých občanov a nie len hŕstky zbohatlíkov, ktorí veria, že zdroje si zaslúži len určitá skupina ľudí."

No ovšem to vzýváš opět jen ty PŘEVLEČENÉ ZA KOMUNISMUS - tedy diskreditující BOLŠEVIKY, nikoliv skutečné komunisty, kteří nemají na státní úrovni šanci a dávno byli vyeliminováni.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Uz to vidim, ako by si za komunizmu mal moznost takto spliechat po internete dristy, vsetko by bolo zakazane okrem vladnych stranok, vid Cina} Dnes je tiež veľa zakázaného. Môžeš si však zanadávať trebárs na Fica, alebo na EU, ale to ti nijak nepomôže. Má to rovnaký efekt ako mudrovanie pri pive. Je tu akurát ilúzia slobody. Môžeme, ale pokiaľ nemáme moc, nič sa nezmení.

Môžeme aj cestovať, ale kto nemá peniaze nemôže. Môžeme aj chodiť na dovolenky, ale kto nemá peniaze, nemôže...atď.

Jednoducho 20 rokov demokracie a slobody pre vyvolených...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre som zas rozprúdil diskusiu, že ? Vedel som, že vyprovokujem fanatických zástancov dnešného chorého a amorálneho režimu, ktorý dáva akurát ilúziu slobody. Áno, dnes môžete aj s holými zadkami pred kamerami tancovať, ale mnohí nemôžete väčšinou to, čo by ste najviac chceli - dôstojne prežiť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes sa vraj veľa môže. Áno, môže veľa trebárs majiteľ finančnej skupiny, ale obyčajný človek môže akurát držať hubu a nemôže požiadať ani o zvýšenie platu, pretože vykorisťovatelia používajú miesto biča nezamestnaných. Inými slovami povedia: Nepáči sa ti, na tvoje miesto čaká ďalších 100 ľudí a tak otročíte a kapitalisti sa usmievajú ;-)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V reálu fungují jen 2 strany ať už se hlava hada zrovna skrývá kde chce a pod rozličnými zmatečnými pojmy:

Ta pro kterou jedinec ještě něco znamená (Něco jiného než jen "obtíž" nebo zneužitelnou "energii".)

A ta pro kterou znamená vynucené kolektivní (či vynuceně "společné"= s_0_CIA_list_ické) "lidské zdroje" - otroky.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smutné je tiež to, že sa tu nadáva na obete chorého systému i keď vinníci sedia v drahých kreslách a berú extrémne platy. Robia sa tu demonštrácie proti cigáňom, ktorí sú len obete primitívneho kapitalistického režimu. Lenže treba si uvedomiť, že po cigáňoch sú na rade aj robotníci, ktorí už dnes prichádzajú o prácu i keď PRACOVAŤ CHCÚ A VEDIA !!!


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2013-03-15  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "clovek si vladne na svoju vlastnu skodu"- 3000 rocny vyrok aktualny aj dnes aj za komunizmu aj za akehokolvek ludskeho systemu


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon . qyjoxuve66 | ip:78.98.171 | 2013-03-15 (17:21)

davo
/To je propaganda kapitalistov, ktorí potrebujú ospravedlňovať tento chorý systém, ktorý je o otročení slabších./
ty si cela propaganda.
chudaci napriklad cs vojaci co bojovali proti nacizmu nie z vychodu ale smerom zo zapadu, polozili za vase prdele zivoty, a ak nahodou prezili tak ich uzasna KSC radsej zavrela do vazenia.
Keby to mali moznost tieto dristy citat, tak sa na vas zvysoka vykadia...

Uz to vidim, ako by si za komunizmu mal moznost takto spliechat po internete dristy, vsetko by bolo zakazane okrem vladnych stranok, vid Cina, potom by si bol asi konecne stastny

-nuž k tomuto,čo mam len snad len to že tiež nazor


podotykam zažil som socik,,,


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo: -a tak otročíte a bolševici sa usmievajú-
Proč myslíš, že se mají zvát "kapitalisti"? Podle čeho?


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
nebol som na pc uz par hodin akonahle som zbadal nadpis clanku bolo mi jasne ze tu zas agitujes.

/Môžeme aj cestovať, ale kto nemá peniaze nemôže. Môžeme aj chodiť na dovolenky, ale kto nemá peniaze, nemôže...atď./
dovolenky nie su az tak dolezite, ale za komunistov ak si aj mal peniaze, ale nebol si v strane, mohol si ist na dovolenku? nemohol.....
staci tak?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  komunisti prezlečený za kapitalistov?

po 89tom sa k moci dostali práve tí, ktorý tvrdili že svoje kapitalistické cítenie tvorené generáciami museli pred komunistami zatajiť...

...áno...v 45tom komunisti "urobili" hon na všetkých kapitalistov a mnohým kapitalistom sa podarilo prežiť, len tým že sa zatajili...inak by skončili v gulagu za Uralom..

...a boli to práve potomkovia tých "zatajených" kapitalistov, ktorý podvracali režim a po 89tom sa dostali k moci a vládnu doteraz...


...takže v súčastnosti vládnu potomkovia za komunistov "utajených" kapitalistov, ktorý nie sú a nikdy neboli boľševikmi...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "komunisti prezlečený za kapitalistov?"

Nikoliv. BOLŠEVICI, PŘEVLEČENÍ ZA NEJPRVE KOMUNISTY, PAK ZA KAPITALISTY (NEBO OPAČNĚ, ZÁLEŽÍ NA KTERÉ STRANĚ ATLANTIKU.) a vládnoucí (dnešní média jsou probolševická.)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jim je úplně jedno na a po který ideologii se zrovna vezou.
(Sami jim narozdíl od Vás nevěřej. Jen věděj, že jsou fajnovým pláštíkem pro pozdější zmatení výkladu historie a svalování viny mimo sebe.)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naoko hrajou divadla jak jsou různě proti sobě.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {ak si aj mal peniaze, ale nebol si v strane, mohol si ist na dovolenku? nemohol.....} Môj otec nebol v strane a boli sme aj v Tatrách, bol som v letnom tábore 2x a nebol som diskriminovaný.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ať si každej doma zavede co chce!
Na své vlastní riziko,)
Co si kdo dělá a s kým v soukromí, do toho nikomu nic není.
A bylo by to vyřešený. Režim si každej nastav jakej Ti momentálně vyhovuje.
Jenže ono NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, ono se to musí dělat CELOSTÁTNĚ JEDNOTNĚ (kolektivisticky). Tak to pak není divu, že se nelze zavděčit a neublížit všem.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
vies dobre zw zrovna o tatrach ani jeden z nas nehovoril


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz do Tatier chodí hlavne tzv. smotánka. Obyčajný robotník je rád, že dokáže vykryť základné potreby.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nebo opačne..

kapitalisti...prezlečený za komunistov, ktorý sa snažili o navrátenie svojho majetku a škodili komunistom...podarilo sa im to a dnes vládnu

(dnešné médiá sú kadejaké...ale kapitalistické)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYME: Nechápeš, protože chápat nechceš nebo máš nařízeno dělat nechápavého.

Kdokolvi se Ti převlíkne za cokoliv pokud je to svině.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { vies dobre zw zrovna o tatrach ani jeden z nas nehovoril } Viem, ale bola tu snaha ohovoriť starý režim tvrdením, že kto nebol v strane sa mal automaticky zle a že nemal možnosť ísť ani len na tú dovolenku. To je úplná hlúposť !!!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A s těmi kdo škodí máme vnitrodruhovej problém, to přesahuje daleko nějaké politické režimy a pojmy!folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM

/Kdokolvi se Ti převlíkne za cokoliv pokud je to svině./

ano, ano, ano....s tym sa da jedine suhlasit


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naší chybou je, že jsme slabí /Ovšem není divu, nejsme takoví jen vlastním vlivem.../ a naše možnosti systematicky omezované.
Kdežto zlo je perfektně organizované a neštítí se doslova čehokoliv zneužít.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
/Viem, ale bola tu snaha ohovoriť starý režim tvrdením, že kto nebol v strane sa mal automaticky zle a že nemal možnosť ísť ani len na tú dovolenku. To je úplná hlúposť !!!/
to nie je hluposť, to je fakt.

nepaci sa mi to co sa tu deje, ale v ziadnom pripade nechcem navrat toho co tu bolo,co bolo zle a chore, nefungovalo a logicky ani nikdy fungovat nemoze. Dvakrat do tej istej rieky nevstupis...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kdokolvi se Ti převlíkne za cokoliv pokud je to svině.

...pred socializmom tu bol kapitalizmus...takže veľa komunistických pohlavárov a škodcov systému bolo "vygenerovaných" z kapitalistického prostredia vďaka tomu, že svoje presvedčenie utajili...ak by skončili by na urale..

...takže, vtedy mnoho kapitalistov " se převlíklo za cokoliv pokud to byli svině".


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYME: Vycházíš pouze z oficiálního výkladu dějin - tedy toho psaného vítězi pro malé děti jako pohádka na dobrou noc.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-15  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Príspevok autora Fialu nie je podložený ani faktograficky,ani dokumentačne .ani historický! Sú to "osobo-citové" "slušne štylizujúce" riadky! Perla.."..šílené bezčasí.."


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Kdokolvi se Ti převlíkne za cokoliv pokud je to svině.}
Hip hop nepočúvam, ale tento starý to trochu vystihuje:
http://www.youtube.com/watch?v=OXrbOpZlxAA

Jednoducho netvrdím, že za starého režimu bolo úplne všetko perfektné, ale ľudia neboli do takej miery vykorisťovaní ako sú dnes. Mali sa lepšie aj keď nemali "skur-vené" chemicky znehodnotené banány a ďalší bordel. Ale mali aspoň prácu a možnosť dôstojne prežiť.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pohádka na dobrou noc sú všetky neoficiálne výklady dejín...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {nechcem navrat toho co tu bolo,co bolo zle a chore, nefungovalo a logicky ani nikdy fungovat nemoze} Dnes to nefunguje a výsledkom je obrovská mizérie a ešte kritika obetí primitívneho kapitalistického režimu. Ľudia sú vykorisťovaní a nemajú možnosť to zmeniť inak ako volaním po návrate starého režimu, ktorý ich ochráni pred vykorisťovateľmi.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYMOVI: "pred socializmom tu bol kapitalizmus"

Poslední "kapitalismus" skončil zhruba tak v době státní konsolidace korpokrátních monopolů (které nebyli výsledkem kapitalismu, ale státistické monopolizace - tedy pravého opaku "kapitalistických teorií")...No už je to nějaká ta stovka a více let nazpátek...

Tak KDE a KDY a KOHO máš namysli?


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len socializmus môže zrušiť dnešné otroctvo v ktorom sa miesto biča používa hrozba mnohých nezamestnaných.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Socializmus je dobrý.. Len mám veľké obavy že často len pre tých ktorí sú na mizine.
Tak až budeme skoro všetci na mizine tak....


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-15  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedivil by som sa, keby to bola snaha autora o víťazstvo v..nepísanej súťaží najdiskutovanejší ..tento no ..príspevok ,či aktivácia.... provokačná?????


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Jednoducho netvrdím, že za starého režimu bolo úplne všetko perfektné, ale ľudia neboli do takej miery vykorisťovaní ako sú dnes."

Onen režim tu byl prioritně ustavenej z úplně jiných důvodů (těch účelů se sejde vždycky více dokupy - teprv pak to spustí, když se ví, že to "zabije více much jednou ranou.")...Například bylo vhodný pro laciné VYBUDOVÁNÍ TAK ZVANÉ TĚŽKÉ INFRASTRUKTURY. Po dokončení se zdánlivě "přepnul" stát do jiného režim ve kterém bylo a je zas úkolem dobudovat tak zvanou "Soft" infrastrukturu. Oboje do sebe nutně zapadá a navazuje.folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/ Dnes to nefunguje a výsledkom je obrovská mizérie a ešte kritika obetí primitívneho kapitalistického režimu. Ľudia sú vykorisťovaní a nemajú možnosť to zmeniť inak ako volaním po návrate starého režimu, ktorý ich ochráni pred vykorisťovateľmi./
Volanie po navrate je sentimentalna kravina......co tak skor vymysliet uz konecne nieco co fungovat bude ?


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-03-15  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nazor autora clanku na socializmus: BYL TO HNUS, VELEBNOSTI!

Tak ako to kedysi povedal Kopecky: "Kdyby blbost nadnasela, tak ty se tady vznasis jako holubicka..."

Socializmus bol z celospolocenskeho hladiska v porovnani s tym co tu je dnes jednoznacne vynikajuci!

Dnes si tu ludia otvaraju papule, aky bol socializmus zly, ako chudaci trpeli, ako nemohli studovat a cestovat a mat sex s Husakovou zenou a neviem co este... Urcite bol na to dovod. Napriklad v 68 v radiu nonstop vyzyvali ludi, aby nekladli rusom odpor, ze teraz, ked su uz tu je neskoro na akykolvek odpor, ze treba zachovat pokoj, aby nedoslo k zbytocnym stratam na zivotoch atd.

Ale nie, my sme museli mat hrdinov hadzajucich tehly a kamene na ruske konvoje, museli sme im podpalovat auta, malovat protiruske napisy na ich auta, tanky, steny budov, museli sme strhavat informacne tabule, prevracat autobusy a elektricky, robit barikady, niektori dostali aj fantasticky napad sa upalit, ini agitovali v praci... Boli to vseci do jedneho neskutocni hlupaci, lebo neohrozovali len svoje zivoty, ale aj zivoty inych, ktory po uliciach chodili do prace, na nakupy, na navstevy...

V Ceskoslovensku vtedy nemusel prist o zivot ani jeden clovek!!! V rokoch normalizacie boli voci tymto "hrdinom" samozrejme vyvodene dosledky. Vazeni "hrdinovia" a ich potomkovia, teste sa, ze sa vam to stalo v Ceskoslovensku. V Rusku by ste za to isli k stene! Nie za vas nesuhlas s protipravnou okupaciou, s tym nesuhlasil nikto, ani komunisti, ale za vase egoisticke, pubertalne a vysoko nezodpovedne chovanie sa pocas okupacie, ktorym ste priamo narazali na nebezpecenstvo straty zivota aj inych, co s tym nechceli vobec nic mat!

Ti isti blbeckovia boli v 89 medzi prvymi strngajucimi na namestiach... Znovu bojovali nevedmo s kym, proti komu a za co, ale hlavne, ze bojovali... Tak si vybojovali dnesny raj na zemi... A opat placu, ze tamten zly system im to a ono a tento system im hento a tamto... Tak isto, ako kvoli svojej mentalnej obmedzenosti sa chovali ako opice v 68, tak isto nedokazali v 89 vobec odhadnut jediny mozny vyvoj v state v 89! Kto tu mal zabezpecit ten raj na zemi? Alkoholik Vasek Veskrna, Budaj, Knazko...? Ale tlieskali, strngali, ronili slzy stastia...

Medzitym sa v garazach pripravuju novi revolucionari a so slnecnymi okuliarmi na ociach brusia roxorove tyce... To by bolo radosti po takej roxorovej revolucii, nie? Uz by urcite bolo dobre...

Takze vazeni obdivovatelia dnesneho zriadenia na Slovensku, teste sa, ze mate moznost zit vo svojom vysnivanom raji a socializmu dajte laskavo pokoj, lebo nemate ani ponatia o com hovorite!


Gen. major tunajsej letky ideologov
(aby som pouzil terminologiu ceskeho brata, autora clanku...)

(nikdy som nebol, nie som a nikdy ani nebudem clenom ziadnej politickej strany, alebo akehokolvek zoskupenia)RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Volanie po navrate je sentimentalna kravina......co tak skor vymysliet uz konecne nieco co fungovat bude ?} Socializmus funguje, ale samozrejme by to chcelo menšie úpravy. Dnešný systém je o otroctve v ktorom slúži hrozba nezamestnanosti ako bič+o malom percente extrémne bohatých a toto dlho fungovať nemôže. Ľudia sa prebúdzajú z eufórie a prestávajú veriť v to, čo im nasľubovali. Trpezlivosť vraj ruže prináša, ale v tomto prípade priniesla len mizériu a teror. Je na čase to zmeniť.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Noo tak potom aj toto co tu je je dobré a funguje to. Len to potrebuje menšie úpravy. :-)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "S-0_CIA lizmus bol z celospolocenskeho hladiska v porovnani s tym co tu je dnes jednoznacne vynikajuci!"

Jistěže přesně tohodle "obrázku" se podařilo docílit...
(Že něco v něčem bylo pro někoho lepší jen proto, že dneska je to pro něj horší, to je jako vyírat mezi "dvěma zly" to "menší" pro dotyčného...)

Až na to, že těžkej so_ci_al-ismus je tu právě nyní a předtím to byla tatáž bolševická STÁTNÍ diktatura jen jinými prostředky. Tedy kolektivismus je neustále a je už velmi velmi dlouho táhnoucí se až k prvnímu vynucenému zotročování lidí.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ján Hus tiež bojoval proti vykorisťovaniu slušných ľudí a preto ho odstránili, ale to neznamená, že zastavia ľudí, ktorí chcú dôstojný život pre všetkých !!!
http://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8PM


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/ Socializmus funguje, ale samozrejme by to chcelo menšie úpravy./
kde na svete prosim ta funguje/fungoval ??? daj priklad


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon: No právě teď a tady:D


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Noo tak potom aj toto co tu je je dobré a funguje to. Len to potrebuje menšie úpravy. } Napríklad problém bol, že za socializmu išli na to úplne zle. Mysleli si, že zvyšovaním prasiec a kráv zlepšia situáciu, ale to bol omyl. Práve znižovanie počtu hospodárskych zvierat a uprednostňovaním pestovania rastlinnej potravy by zlepšili situáciu a bolo by dosť kvalitných potravín pre všetkých obyvateľov. Takže trebárs toto si predstavujem ako jednu z potrebných zmien.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak KDE a KDY a KOHO máš namysli?

kapitalizmus 1920-1948

Víťazný február 25.február 1948 priniesol pre väčšinu obyvateľstva zlepšenie /pýtajte sa starších/života za cenu rekvirovania majetkov bohatším, za cenu nástupu iného zmýšľania.Pozrime sa dozadu, čo sa na Slovensku vybudovalo a pozrime sa ako Slovensko vyzeralo pred rokom 1948.

1953...Za uplynulé roky päťročnice bol kapitalistický sektor, ktorý v roku 1948 mal ešte značnú váhu, úplne vytlačený zo všetkých odvetví národného hospodárstva.

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/078schuz/s078001.htm


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jen si vyžaduje aby většina přijala lehké technotronické úpravy...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-03-15  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon

V Ceskoslovensku...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan
/Napriklad v 68 v radiu nonstop vyzyvali ludi, aby nekladli rusom odpor, ze teraz, ked su uz tu je neskoro na akykolvek odpor, ze treba zachovat pokoj, aby nedoslo k zbytocnym stratam na zivotoch atd./

Mozno, keby sa Dubcekovi podarilo to o co sa snazil, tak tu mohlo byt dobre a mozno by aj ten socializmus ako tak fungoval....neviem v 68 sa este len pracovalo na mojom starsom bratovi....ale imo, vzdali sme sa okupantom a asi sme dobre spravili, lebo to mohlo dopadnut omnoho horsie, mnoho strat na zivotoch, ale by ma zaujimalo, preco sa nikdy nic nestalo tym co ich sem oficialne zavolali, pouzijem tvoje slova, v rusku by za to isli k stene.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja viem Davo.. Už minule pri debate s Tebou ma napadlo že ak by boli komunisti veganmi tak by nám aktívne predpisovali kapustu..
Takže hej.. Chápem.. Je mi to jasné, to ćo si napísal dnes som si ja o Tebe myslel už skôr. Nič nové pod slnkom, dalo sa to od Teba čakať..


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=tB3EkcR65kg

Chtěl bych dnes ve svém předvánočním projevu promluvit k těm, kteří se o Štědrém večeru nejvíce shromažďují kolem vánočních stromků: k našim dětem a mládeži. Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků, jesličky s malým Ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme je museli vystříhané z papíru zapíchat jen do mechu za okny. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti?

Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se dřeli, pracující namnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodily.

Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu.

Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách.

Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky. Čím více je těchto zářivých hvězdiček, tím radostnější budou naše svátky, které se stávají svátkem radostné oslavy splnění úkolů celoroční naší práce.

Čím důsledněji je tato práce vykonána a úkoly splněny, s tím větší nadílkou je příjezd dědy Mráze provázen. Do Vánoc splníme závazky Stalinovi.

Proto dnes k radostnému vánočnímu svátku slibme našemu osvoboditeli, příteli a učiteli soudruhu Stalinovi, slibme našemu prezidentu soudruhu Gottwaldovi všichni my, velcí i malí, se budeme starat každý ze všech svých sil, abychom své pracovní schopnosti ve školách, závodech i kancelářích a na každém pracovním místě rozvíjeli tak, aby úkoly vytyčené pro poslední rok Gottwaldovy pětiletky byly do příštích Vánoc na všech pracovištích splněny.

Aby nad všemi závody, šachtami, státními statky, JZD, ve městech i na vesnicích se rozzářily jasné rudé hvězdy splněných závazků, aby naše krásná vlast rozkvetla novými květy splněných úkolů a plánů.

Tím zkřížíme také zločinné plány a úmysly těch, kteří místo tvůrčí práce chtějí připravovat novou světovou válku, aby mohli znovu zotročit naše národy a vykořisťovat lidskou práci.

Slibme si, že ubráníme mír a zachováme tak na celé zemi pokoj a klid všem lidem dobré vůle!
folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/Napríklad problém bol, že za socializmu išli na to úplne zle. Mysleli si, že zvyšovaním prasiec a kráv zlepšia situáciu, ale to bol omyl. Práve znižovanie počtu hospodárskych zvierat a uprednostňovaním pestovania rastlinnej potravy by zlepšili situáciu a bolo by dosť kvalitných potravín pre všetkých obyvateľov. Takže trebárs toto si predstavujem ako jednu z potrebných zmien./
no to uz je len cesta....vegansky socializmus.....nebluzni....


bajbtronic . qapaxiga14   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Blbosti. Jen se "bavíte" a vůbec Vám nejde to se k ničemu dobrat.
Co taky čekat od takovejch produktů doby...

To, co nastalo (okamžikem tak zvané "digitální revoluce") je přechod do režimu ELEKTRONICKÉ TOTALITY.
Ale to asi nikoho nevzrušuje. To probíhá hladce.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   kapitalizmus 1920-1948

Buržoázia... vo svojom koristníckom záujme podriadila československý priemysel - v rozpore s národnými a štátnymi záujmami československého ľudu - záujmom a potrebám imperialistických zahraničných monopolov a takto mal náš priemysel v kapitalistických podmienkach pred sebou iba perspektívu trvalej krízy a úpadku.

Preto sa s roka na rok zvyšovala závislosť Československa na zahraničných kapitalistických trhoch a československý priemysel sa dostával čoraz viac do područia zahraničných monopolistov. Hlboká kríza československého hospodárstva a masová nezamestnanosť priemyselného robotníctva staly sa trvalým, chronickým zjavom.


takmer, ako dnes

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/078schuz/s078001.htm


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan
/V Ceskoslovensku.../

no podla mna nefungovalo.....mam x prikladov, osobnych

moj stary otec bol rolnik, ziaden velky gazda, nemal ziadnych paholkov,len zopar roli, dobytok....za 2sv ukryval ruskych a rumunskych partizanov, moj otec im nosil niekam do hory jedlo, kedysi mi tie miesta ako malemu ukazoval
v 48 dedovi kravy odtiahli a role zobrali a poslali ho robit do mesta do fabriky...potom spravili menovu reformu, aby to co narodu v peniazoch zostalo, tak aby ich aj o to ozobracili (odporucam dohladat si info, to bola kradez na narode, kapitalisti sa maju co ucit)napriek tomu ze roliam a dobytku rozumel, nemohol na nich robit, lebo nebol "vhodny" na ich obhospodarovanie. Za 10 rokov ho zavolali nazad, teraz uz na JRD, lebo z toho vsetkeho majetku co rolnikom zhabali, polovicu znicili a polovica bola v dezolatnom stave, nic im nefungovalo, byvalim paholkom, co chceli rolnikmi byt.....takze sice nebol vhodny, ale zrazu uz mohol robit predsedu a ani do strany nemusel vstupovat.....

cize niekomu nieco znarodnim, zhumplujem, a potom ho zavolam to napravat.....takto si fungovanie nepredstavujem


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za komunizmu musel každý pracovať, lebo inak mal problém. Dnes musí tiež každý pracovať, lebo inak bude mať problém. No ďalší problém je, že dnes každý pracovať nemôže !!!


bajbtronic . qapaxiga14   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon: Víš ono musíš si nejprv uvědomit z pozice kohočeho to (ne)/funguje.
To, že něco není podle něčích PŘEDSTAV (třeba i představ o tom "jak by to prý mělo být"), to ještě neznamená, že to nefunguje. Třeba to právě naopak funguje výtečně...Jen jinak než si myslíš.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom menova reforma je tema sama o sebe.....ti komunisti sa s tym nesrali, ako dnesny mocipani, ze by sa potajme bilderbergy schadzali a NWO konspiracie vymyslali....

Proste za 3 dni okradli ludi o vsetky prachy (teda vlastne z 30 korun im jednu nechali) a bolo....
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_m%C4%9Bnov%C3%A1_reforma_%281953%29
(podrobnejsi odkaz sa mi nechce hladat)

tak ak to ma fungovat takto, tak dakujem pekne, neprosimPiko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano Davko ale žiadny komunizmus tu nebol to poprvé a po druhé za komunizmu aj tí ktorí chceli a boli ochotní pracovať uplne poctivo a čestne na svojom tak tiež mali problém - si zabudol povedať. Teda pracovať sa muselo ale iba na spoločnom.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-03-15  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon

Sem Rusov nikdy nikto oficialne nezavolal... "Pozvanie" sa realizovalo az po akte... Preto sa s tymi, co "pozvali" Rusov sem, nikdy nic nestalo, lebo taka bola dohoda. Dubcek ostane zit, ostatni (Sik atd.) mozu vypadnut a Husak s Bilakom idu do cela... Takze tam neslo o ziadny vnutrostrannicky rozpor pred udalostou, len niektori sa "obrodili" pocas a po udalosti... A ze to dopadlo tak "mierne" moze Dubcek vdacit Svobodovi...

Bez Svobodu by nemuseli Dubceka zavrazdit "demokrati" v 92, lebo by to boli za nich urobili Rusi v 69...

Rusi tu potrebovali mat svojich Vaskov Veskrnov, tak si ich aj sem dosadili a vdaka ich respektu k Svobodovi sa nestalo viac... Po 89 urcite nebolo koho trestat za vstup VZ na nase uzemie, lebo kompetentni vedeli, ze ich sem nikto nepozyval a nekompetentnym okrem vykrikovania nebolo umoznene urobit nic...
bajbltronic . kekyqela12   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Teda pracovať sa muselo ale iba na spoločnom."
Výstižné jak se čertík skryl v detailu...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bajbrtronic
/Víš ono musíš si nejprv uvědomit z pozice kohočeho to (ne)/funguje./

Jasne je mi ze z pozicie sudruha to fungovalo ozaj skvele....ved komu by sa to nepacilo zit na ukor druhych...teraz sa to zas paci napriklad smerakom a ich noshledom, ja ich chapem, nesuhlasim, ale chapem...

bajbltronic . kekyqela12   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Teda pracovať sa muselo ale iba na spoločnom".
Parafrázovaně to samé je v případě, že jsou lidi nuceni (umělými okolnostmi) pracovat na cizím (např. na majetku hypermarketu jako zaměstnanec-pokladní), místo aby ten čas věnovali na rozvoj toho, co je jim vlastní.
Takže to je vlastně všem těm totalitám tak nějak "spoločné".


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-15  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan

Na to , aby som tvrdil, ze sem Bilak a spol tych rusov pozvali alebo nepozvali mam malo informacii.....ved len vysetrovaci spis ma 23 tisic stran.....kazdopadne za to nebol nikto potrestany.

Kazdopadne verim, ze Dubcek to myslel ozaj dobre a uprimne, a mozno by to v CSSR vtedy, alebo aj po prevrate vyzeralo inak. Preto aj dopadol tak ako dopadol (ako aj Stefanik)


bajbltronic . kekyqela12   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je fuk jak to kdo myslel...Armáda je armáda...


bajbltronic . kekyqela12   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zbytek je jen taková "právnická omáčka" pro falšovanou dějepravu.


PlavajuciHNISvKravskomMliekuSuradnymPovolenim . kymeguji47   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Ano Davko ale žiadny komunizmus tu nebol to poprvé a po druhé za komunizmu aj tí ktorí chceli a boli ochotní pracovať uplne poctivo a čestne na svojom tak tiež mali problém - si zabudol povedať. Teda pracovať sa muselo ale iba na spoločnom.} Ok, tak sorry...socia-lizmus. Každý sa samozrejme musel podielať na budovaní spoločného a kto pracoval dobre, dostal vyššiu odmenu.

Inými slovami vtedy boli nespokojní len nenažranci, ktorí chceli vykorisťovať a žiť v extrémnom prepychu na úkor iných.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-03-15  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  folkon

Dubcek a cela jeho druzina to mysleli skutocne dobre a mali podporu celeho naroda, len sa dopustili zasadnej chyby. Postavili sa Rusom, chceli sa odtrhnut spod ich priamej kontroly, ako vlada suverenneho statu a toto Rusi nemohli tolerovat.

Tak isto, ako by nam dnes EU netolerovala odtrhnutie sa! O nic viac tam neslo. Rusi nas potrebovali a preto si nemohli dovolit stratit nad nami kontrolu. Dubcek bol dobry clovek, ale naivny politik, zial...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Teda pracovať sa muselo ale iba na spoločnom.} Teraz musia ľudia pracovať na cudzom...uprednostňujem prácu na spoločnom.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  navyše...Slovensko a iné postsoc. krajiny by si svoj "kapitalistický" sen už dávno dosnívali...

....nebyť EU, ktorá financuje a požičiava vládam, aby ich podnikatelia mali za čo stavať cesty, čistiť mestá, potierať regionálne rozdieli...lebo tu už dávno na nič nie sú financie...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda vlastne ľudia môžu samozrejme aj podnikať, ale moc šancí dosiahnúť to nemajú a preto je tu bieda a mizéria.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
-Inými slovami vtedy boli nespokojní len nenažranci, ktorí chceli vykorisťovať a žiť v extrémnom prepychu na úkor iných.

Píšeš nezmysly.. Všetko tu obhajuješ zvieratká ich životy, slobodu a neviem čo ešte. Len ľudská sloboda Ti je cudzia.
Skáčeš z extrému do extrému.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Okrem toho zahraniční podnikatelia sú často zvýhodňovaní aj keď už majú výhodu monopolu a to je ďalší problém pre tých, ktorí by chceli začať podnikať.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Všetko tu obhajuješ zvieratká ich životy, slobodu a neviem čo ešte. Len ľudská sloboda Ti je cudzia.Skáčeš z extrému do extrému.} O akej slobode to píšeš ? Veď z ľudí tento primitívny systém urobil otrokov, ktorí pracujú aj 12 hodín denne, aby vykryli základné potreby. Je tu akurát sloboda vykorisťovať slabších a to ja neuznávam !!!


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  20 rokov slobody a demokracie pre vyvolených a nie pre občanov. Pre tých tu je akurát ilúzia slobody !!!


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimave ,že poznám ľudi čo su za vodou a velmi dobre zavodu,,,a povedia že za socika bolo lepšie,,,,


to nie je o tom kto čo ma ,,,v kešeni ale v hlave a srdci


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  20 rokov slobody a demokracie pre vyvolených:
http://www.youtube.com/watch/?v=jofPKfm9NCw


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo ja si myslím tak ako falcon, (aspoň myslim že to tu falcon spomenul) že by si mal začať riešiť to ćo by fungovať mohlo nie porovnávať to ćo dnes nefunguje s tým ćo dobre nefungovalo vtedy. Nemá to význam.
A ľudská sloboda by mala byť v tej veci jednou z priorít. Pokiaľ tam nebude - tak si to strč do análu.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sečteno a podtrženo _ V Žádném vynuceném kolektivismu (ať už se zvykne nazývat experimentální režimy jakkoliv) se nežije dobře. Za sebe- mně se v kolektivismu nelíbí (ani teď, ani předtím, ani potom')


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Davo ja si myslím tak ako falcon, (aspoň myslim že to tu falcon spomenul) že by si mal začať riešiť to ćo by fungovať} Kapitalizmus nefunguje a socializmus funguje.

{ A ľudská sloboda by mala byť v tej veci jednou z priorít. Pokiaľ tam nebude - tak si to strč do análu.} Dôležité je, aby sa nenažrancom zobrala sloboda vykorisťovať prácu iných, pretože tým ich iba otročia. Vykorisťovatelia kričia, že chcú slobodu, ale tá ich sloboda znamená pre iných otroctvo.

Teraz majú slobodu aj rôzne amorálne trosky, ale čo to znamená pre ostatných ? Že ich trebárs nahé rite vítajú aj na aktuality.sk Na takú slobodu ja môžem srať. Teraz chcú dať slobodu aj feťáckej lúze, aby si mohla drogovať na uliciach, ale čo to znamená pre slušných ľudí ? Zas len mizériu.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V mene slobody sa tu chcú vykorisťovať a otročiť ľudia i keď krásne môžeme prežiť aj bez toho. Na takú slobodu ja môžem srať.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, čo tu je nie je sloboda pre obyčajných ľudí. Pre nich je to otroctvo a totalita, ktorá si nasadila masku slobody. Sloboda je tu pre ich vykorisťovateľov, ktorí berú neustále viac ako keby mali 2350 bachorov...
ppppppp . qadepuji82   |   ip:80.87.209   |   2013-03-15  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jediný kto nadáva na kapitalizmus a demokraciu sú prašivé parazity, ktoré sedia od rána do večera na zadku a píšu o tom, ako stojí všetko za prd... Lenivé parazitické psy ! Nájdite si poriadnu prácu a prestante vyžierať moju prácu...Stavím sa, že väčšina z vás bola už niekedy na úrade práce. Poniektorý z vás tam chodia doteraz a neplatia zdravotné poistenie... Ste odpad spoločnosti. Ste rovnaký ako cigáni... o nič lepší... Parazitické psy !


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia využime dnešnú "slobodu" na to, aby sme dosiahli tú skutočnú. Žiadajme návrat socializmu !!! Máme totiž na to právo...


ppppppp . qadepuji82   |   ip:80.87.209   |   2013-03-15  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozprávaš tu o ekonomike a jediné čo vieš o obchode je to, že si môžeš kúpiť za pár eur zemiak... z kade sa zoberie, kto ho vypestuje, kto ho dopravý to už teba nezaujíma... pretože si len sebecký fanatický pes, ktorý rád káže o morálke, ale sám má vlastnú, asi ako Mao Tse Tung...


ppppppp . qadepuji82   |   ip:80.87.209   |   2013-03-15  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozri sa na seba ! Sedíš tu celý deň a len tliachaš o tom ako ťa niekto vykorisťuje.
Čo to trepeš ? Ty vykorisťuješ svojích rodičov, kedže na 100% nepracuješ...Vykorisťovať vlastnú rodinu, tomu hovorím hanba... Hanba


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo :-))
Ak už mám byť za zmenu tak chcem niečo lepšie ako ten - socializmus.
Tak - je mi ľúto, si v tom sám.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Jediný kto nadáva na kapitalizmus a demokraciu sú prašivé parazity, ktoré sedia od rána do večera na zadku a píšu o tom, ako stojí všetko za prd... Lenivé parazitické psy !} Toto je práve tá kapitalistická propaganda. No stačí si pozrieť tieto dve videá a človek pochopí, že sú tu akurát snahy o zakrývanie zlyhania primitívneho kapitalizmu. Je to systematicky opakovaná lož. Jednoducho s drzosťou sa tvrdí, že každý kto chce pracovať si prácu nájde a že sú na vine nezamestnaní.

http://www.youtube.com/watch?v=OH_q_PNGybI
http://www.youtube.com/watch?v=8e4iDNTQBFs

PS: Sú podľa teba parazitmi aj vysokoškoláci, ktorí dnes sedia doma ?


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Čo to trepeš ? Ty vykorisťuješ svojích rodičov, kedže na 100% nepracuješ...Vykorisťovať vlastnú rodinu, tomu hovorím hanba... Hanba} Dík, že mi nahrávaš do karát. ;-))) Áno, je pravdou, že mnohí ľudia v produktívnom veku sú dnes nútení bývať trebárs aj do 35 rokov u rodičov a sedieť celé dni doma. To je výsledok primitívneho kapitalizmu. Za komunizmu to bolo nepriateľné, dnes je to normálne !!! Proste hanba. Je to práve preto, že je ich práca vykorisťovaná a nemajú dostatok financií, aby sa osamostatnili. Jednoducho práca je vykorisťovaná, alebo ju mnohí ani nemajú a následkom toho musia bývať u rodičov, čo je samozrejme smutné, pretože je to pre nich potupa.

http://ekonomika.sme.sk/c/6669894/detske-izby-u-nas-neopustaju-ani-tridsiatnici.html


S rodičmi býva 56,4 percenta Slovákov vo veku 25 až 34 rokov.
Väčšina z nich, až 77,4 percenta, je zamestnaných.
Bez práce je 15,2 percenta, študuje 5,1 percenta.
S rodičmi bývajú najmä muži, medzi 25- až 34-ročnými je to až 64,3 percenta.


Situácia je proste neúnosná a je treba žiadať návrat socializmu. Voľte www.kss.sk


ppppppp . qadepuji82   |   ip:80.87.209   |   2013-03-15  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja nemám ani stredoškolské vzdelanie a pracujem a navyše sa mi darí, pretože chcem pracovať... ty sa len vyhováraš...
Áno, aj vysokoškoláci ktorý sú doma sú paraziti, rovnako ako ty !


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nadáva sa tu na cigáňov, že nechcú pracovať, ale to je omyl. Pracovať chcú, ale nemajú možnosť. Za komunizmu mali možnosť pracovať a museli. Dnes by chceli, ale nemôžu. Následkom toho sa naviac stávajú obeťami útokov, alebo sami útočia na iných, pretože nedostatok je aj príčinou kriminality a užívania rôznych omamných látok.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Áno, aj vysokoškoláci ktorý sú doma sú paraziti, rovnako ako ty !} Vidíte ako to v našom štáte funguje ? Obete primitívneho kapitalizmu, ktorý nefunguje sú nazývané parazitmi. No nie preto, že nechcú pracovať, ale preto, že nemajú možnosť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za socializmu neexistovalo, že by vysokoškolák sedel doma na riti...je nutné žiadať zmenu, pretože mizéria a bieda je výsledkom kapitalistickej lúzy, ktorá vykorisťuje a otročí občanov.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Ja nemám ani stredoškolské vzdelanie a pracujem a navyše sa mi darí, pretože chcem pracovať} A kde dávajú prácu ľuďom, ktorí nemajú ani stredoškolské vzdelanie. Ja síce stredoškolské mám a to aj s maturitou, ale tak zaujímalo by ma to ;-)))


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  -- Jednoducho s drzosťou sa tvrdí, že každý kto chce pracovať si prácu nájde a že sú na vine nezamestnaní.

Nechápem čo Ťa to trápi.
Veď takisto si tu hore s drzosťou tvrdil že vtedy boli nespokojní len nenažranci, ktorí chceli vykorisťovať a žiť v extrémnom prepychu na úkor iných.

Vôbec neberieš v úvahu že existujú ľudia ktorí chcú iba slobodne žiť, ani na úkor iných ani v neprospech seba kvôli tomu čo od nich vyžaduje chorá spoločnosť reprezentovaná komunistickými pohlavármi. Jednoducho slobodne.

Ako vravím skáčeš z extrému do extrému.. :-)


ppppppp . qadepuji82   |   ip:80.87.209   |   2013-03-15  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S parazitmi sa nebavím... len som ti prišiel povedať čo si...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {S parazitmi sa nebavím... len som ti prišiel povedať čo si...} Prosím odpovedz mi na otázku, ktorú som ti položil.


333 . qapuqape22   |   ip:85.216.14   |   2013-03-15  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ppppppp . qadepuji82 | ip:80.87.209 | 2013-03-15 (19:53)

Ja nemám ani stredoškolské vzdelanie a pracujem a navyše sa mi darí, pretože chcem pracovať... ty sa len vyhováraš...
Áno, aj vysokoškoláci ktorý sú doma sú paraziti, rovnako ako ty !

-hm prečo je potom tolko nezamestnaycha to číslo sa zvačšuje?


lebo je kríza,,,,ked sa nechce nezamestnaným pracovať?haaa,,,,


ked to bude naopak ,,,že bude prebytok prac miest na nezamestnaych tak potom vyblakuj že su paraziti,,,,


problem je v tom že nvš ani kto je parazit....v kapitalizme,,,,


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaký je asi podíl (skutečné) práce na polidštění funkcionáře za každého režimu?
Každý režim potřebuje kecaly.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to vtipný, že se ani neshodnem v jakém to režimu vlastně (ne)fungujem?:D


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Ako vravím skáčeš z extrému do extrému.. :-)} Nie, akurát kritizujem extrémnu mizériu, ktorá je v tomto štáte. Za socializmu tu bolo o veľa lepšie a ľudia sa extrémne nevykorisťovali.

{Vôbec neberieš v úvahu že existujú ľudia ktorí chcú iba slobodne žiť} Takí sa budú mať aj za socializmu dobre. Socializmus akurát zabraňuje extrémne vykorisťovať.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co kdybyste se nejdřív pokusili definovat jednotlivé názvosloví (napříkla ony různé "režimy") a teprv pak porovnávat s realitou?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  _Za xxxxx Ti tu bolo o veľa lepšie a připadalo Ti že ľudia sa extrémne nevykorisťovali._

Do kterého režimy byste zařadili stav, kdy zaměstnanec je zároveň vlastníkem podílu Společnosti ve které pracuje?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo - utopista a demagóg.
- Takí sa budú mať aj za socializmu dobre ?

Nooo, ak to nebola pravda vtedy 'za socializmu' prečo by to mala byť pravda potom - za budúceho socializmu. :-))RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalisti sú schopní tvrdiť trebárs aj to, že s rodičmi chce bývať 56,4 percenta Slovákov vo veku 25 až 34 rokov. Sú schopní tvrdiť aj to, že trebárs 15% občanov odmieta pracovať i keď realita je úplne iná.


ppppppp . qadepuji82   |   ip:80.87.209   |   2013-03-15  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vysokú nezamestnanosť tu máme preto, pretože sa všetci spoliehate na to, že príde dobrodej ( ktorému hovoríte parazit ) a vytvorí pracovné miesta...
Nezamestnaný chcú pracovať, ale nechcú prevziať zodpovednosť za svoju hnilú riť...Nikdy som nebol zamestnaný, podnikám od 15 rokov a nikdy som nikoho neokradol... Navyše ani nemám zamestnancov... Len vytváram a predávam tomu, kto moje produkty potrebuje...Vy aby ste niečo spravili potrebujete, aby niekto prišiel, povedal ti sprav toto a toto a na konci dostaneš prachy... Nezaujíma ťa odkiaľ tie prachy prídu. Neviete nič o obchode, neviete nič o ekonomike. Dokonca neviete ani nič o socializme... Ste hlúpe ľudské parazity...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento chorý režim musí skončiť. Je to jednoducho nemysliteľné, aby táto mizéria pokračovala. Socializmus príde na 99%

A ešte niečo vám poviem. Tu sa žiadajú od vlády riešenia, lenže to nepomôže. Tu pomôže len požadovanie návratu k socializmu a ak sa tak nestane, určite to bude aspoň prospešné, pretože začnú mať strach a budú musieť minimálne začať skutočne riešiť problémy, alebo budú musieť odstúpiť. Inak zmenu nedosiahnete.

Môžete vykrikovať na námestí gorila a nebude to mať efekt. Skúste križať komunizmus a uvidíte, čo sa začne diať !!! ;-)))


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Vysokú nezamestnanosť tu máme preto, pretože sa všetci spoliehate na to, že príde dobrodej ( ktorému hovoríte parazit ) a vytvorí pracovné miesta...}
Vysokú nezamestnanosť tu máme preto, lebo prišiel kapitalizmus a všetko sa rozkradlo. Za socializmu mal prácu každý !!! Dnešný režim je zvrátený a primitívny. Treba žiadať zmenu.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach jo...ako rád pozorujem keď vykorisťovateľom rite stísa. ;-)


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Vy aby ste niečo spravili potrebujete, aby niekto prišiel, povedal ti sprav toto a toto a na konci dostaneš prachy} Tvrdíš, že nemáš zamestnancov. A čo presne robíš ? Strúhaš píšťaľky z dreva ?


ppppppp . qadepuji82   |   ip:80.87.209   |   2013-03-15  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nereaguj na mňa ty boľševický parazit !


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-15  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úha, pozerám a takmer som nadobudol dojem, že sa tu rieši zas to prašivé vegánstvo, súdiac podľa aktivít podvyživeného Dávidka, alias maximálna ruská hnisavá socka. No nič, už sme sa zvolali, idem do baru sa zabaviť. Naozaj nemám chuť v piatok večer strácať čas prihrávaním na smeč vegánskemu hnidovi na irelevantnú tému kolektivizácie... :-DDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
- Skúste kričať komunizmus a uvidíte, čo sa začne diať !!! ;-)))

Nemusím. Žijem slobodne z toho čo vytvorím a predám. Tak ako ppppppp.
Viem že niektoré veci v tomto 'reźime' sú na nič, nie je ich málo ale toto že môžem slobodne tvoriť a predávať výsledky svojej práce je pre mňa vynikajúce. Je to jediná vec prečo nebudem kričať socializmus ani komunizmus. Som rád že môžem robiť čo chcem, nejde tu o nenažranosť ale o slobodu. Tí Tvoji komunisti by mi to zrušili a šupli by ma do svojej fabriky. A to ja nechcem, bol by som Tam ako v base a nad sebou by som mal zase len nejakých kecálkov neschopných 'komunistov' ktorí by z mojej práce žili . :-)

Takže to na ćo sa sťažuješ - vykorisťovanie, komunisti nevedia vyriešiť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odpovedz mi prosím na moju otázku. Veď ja sa chcem len inšpirovať a pochytiť niečo od múdrejšieho človeka. Či sa bojíš, že by ti začali trebárs i rómovia z osád konkurovať ?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-15  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Úha, pozerám a takmer som nadobudol dojem, že sa tu rieši zas to prašivé vegánstvo, súdiac podľa aktivít podvyživeného Dávidka, alias maximálna ruská hnisavá socka. No nič, už sme sa zvolali, idem do baru sa zabaviť. Naozaj nemám chuť v piatok večer strácať čas prihrávaním na smeč vegánskemu hnidovi na irelevantnú tému kolektivizácie... :-DDD


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm..Zvolali sme sa..


zvolali..

:-DDDDDDDDDDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Takže to na ćo sa sťažuješ - vykorisťovanie, komunisti nevedia vyriešiť.} Práveže vedia a výsledkom bola prosperujúca socia-listická spoločnosť v ktorej aj pracujúci chodili na dovolenky do Tatier a ich deti do táborov. Dnes sa ich deti flákajú po vonku, pretože rodičia musia otročiť aj 12 hodín denne a nemajú poriadne čas ani na ich výchovu. To je výsledok dnešnej mizérie.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Hm..Zvolali sme sa..} Majú ruju. Zas sa vyskladali a idú do parku na flašu...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-15  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...PPPPPPP...Poraďte .. aká to produkcia ktorá Vás ,jej predajom , živí už od 15-tich...Vopred vďaka!!!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bez pomoci EU, by veľa podnikateľov neexistovalo...je to ako hádzanie "potravinových balíčkov" medzi podnikateľov, ktorý si veľkú časť nechajú pre seba a niečo za tvrdú prácu dajú vybraným štastlivcom...

...mnohým sa práve toto na demokracií páči..


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-03-15  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ppppppppppppppp (koktave p)

Vidis ako to dopadne, ked nejaky debil ukonci svoje vzdelavanie v 15 rokoch...

Bolsevik = zastupca vacsiny

To ti tvoje "hlboke znalosti" obchodu, ekonomiky a socializmu nenapovedali, co?

Myslim, ze Davo ta daleko precenil s tou vyrobou pistaliek. Ty pravdepodobne produkujes prirodne hnojiva? 2 tyzdne series do vedra a potom to za peniaze rozhadzujes ludom po poli a zaslapujes do oranice...

Dobry business... Len kto ta bude zivit, az ti umru rodicia?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vydrankali od mám a tatov..na čučo..

biedaci s chudými rúčkami..
po jednej by som im poprikladal, a domov sopľaci!!

:-DDDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {...PPPPPPP...Poraďte .. aká to produkcia ktorá Vás ,jej predajom , živí už od 15-tich...Vopred vďaka!!!} To by aj mňa zaujímalo, lebo trebárs mnoho cigáňov nemá ani tú strednú školu a mohli by skúsiť niečo podobné. Inak možno predáva joitnov malým deťom. To mnoho ľudí začína robiť už od 15 rokov.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Vydrankali od mám a tatov..na čučo..} Čučo, alebo nejaké krabicové (ročník 2013) ;-)))


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty kapppppppppitalisto blbej..


:-DDDDDD


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  niekoľko miliárd vám spapajú ročne modro červené Gorilky a vyspelému západu aby sa mal dobre pošlete tiež ročne niekoľko miliárd € a vy sa tu hádate o blbostiach, ste mi niektorý na smiech ako napríklad kapitalistický úderník pppppp a Piko sa zase ozval, lebo sa bojí bubáka boľševika a toho že by musel prestať s podnikaním a vysedávaním na verande s kávou a filozofovaním :DDDDDDDDD to je teda sranda :DDDDDDDDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
Keď myslíš.. :-)
Neviem ako koho tie moje idú aj do tábora aj do tatier aj k moru.
Tak myslím že moje detváky o nič neprišli.

Čo mi ešte môžeš ponúknuť ?
Ak nič, tak pokračuj a hľadaj takých čo chcú ísť do tatier a do tábora.
Ak ide o toto tak to Ťa nebudem rušiť.. :-)
ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokud někdo "začínal" během "divokých devadesátých let"-..tak to ještě nebyla regulace všeho a všech taková...Takže se dalo dokonce i zbohatnout!:D Dnes pokud nejste napojení na státní mafii nebo na quinární sektor, tak nemáte šanci. (kromě těch, kteří mají Z FUNKCE větší "výsady" - včetně té toho zneužívat. Mimo funkci by to nešlo. Takže je to "problém" sytému, který to umožňuje.)RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Myslim, ze Davo ta daleko precenil s tou vyrobou pistaliek. } Alebo chodí na medenné káble, ktoré potom predáva akurát to nie je podnikanie, ale trestný čin.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasné EL.. Ty čo nemáš nikdy na nić riešenie a ani na vlastný život, jedine tak útek do nemecka kde chceš piť pivo a mať osobnú masérku, tak Teba budeme počúvať že o čo kráća a čo je dôležité. Pravdu máš ale svoju. :-)


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko už som ti to niekolkokrát vysvetľoval boľševik je už len na Kube a tam to má za pár a v Severnej Kórei, tak už sa konečne neboj :DDDDDDDDDDDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Neviem ako koho tie moje idú aj do tábora aj do tatier aj k moru.} To je v poriadku. No bolo by fajn, keby mohli ísť do táborov aj deti ostatných pracujúcich ľudí.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  El nebojím sa iba sa bavím trochu.. Vonku je fujavica tak nemám nič na práci a všade sneh. Brrr.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte 3 príspevky a je tu 200 komentárov.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ELDolars: Jako vtip je to dobrý..."boľševik je už len na Kube a tam to má za pár a v Severnej Kórei"

Jak jen se moh tak potichnounku vytratit z celého světa? A z Vašich obýváků pokaždé když si zapnete televizi nebo internety (ostatně obsah internetového dění tvoří z 95% ty samé zpravodajské služby a agent ury a to na všech stranách - na mainstreamu stejně jako na alterstreamu u kterého je to jen specificky přizpůsobené "vypěstované a utužené povaze užívatelů".)


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže Piko čo navrhuješ ako zastaviť odlev tých 5-7 miliárd € zo Slovenska a ako ich presmerovať do opravy ciest, opravy a vybavenosti nemocníc a na podporu stredného a malého podnikania na Slovensku, tak niečo navrhni, vieš ja som blb a mňa nič lepšie nenapadlo ako slopať pivo v Nemecku a nechať sa tam masírovať fešnou Polkou(Ruskou, Češkou, ...), tak čo radíš a navrhuješ aby Slovenský ľud pospolitý a jeho menšiny(Maďari, Romáci, ...) urobili??? :DDDDDDDDDDDDDDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Ešte 3 príspevky a je tu 200 komentárov.} oprava 2


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ja sa rozlúčim. Je piatok a idem si zahrať svoju obľúbenú pc hru.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  El. Nemám žiadne návrhy okrem jedného - poslať do prdele všetkých veľkokapitalistov zo západu a dať priestor tuto slovenskému ľudu nech sa prejaví ako vie hospodáriť na svojom. Ale neviem ako by to dopadlo. Určite by sa minimálne polovica odvolávala na vládu že ona má toto riešiť a ľudia majú chodiť len do roboty kde im povedia ako sa má čo robiť a dajú im fajne dobrú výplatu aby mohli ísť zo šichty na pivo. Tak boľševici všetkých krajín by mali možno hneď aj nástup. :-)


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Russian power,..
Čo drtíš?

ja fachčím na Skyrim, a sem tam sniper 2.:-DDDElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže Piko zase nijaká rada ako nato a ja sprostý som si aj notes aj pero prichystal že si to napíšem, no nič Piko budem musieť zostať pri tom Nemeckom pive a masérkach ale neboj Piko sledujem situáciu na Slovensku a keď niečo vymyslíte a aj to zrealizujete, tak sa potom po roku dvoch dovalím naspäť domov a doveziem to Germánske know-how :DDDDDDDDDDD


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak jsem asi jedinej komu fakt o něco jde:D
Ostatní se jen zabávajů, tlachajů a procvičují v rétorickém "rozproudění diskuze".

Čím to je, čím to je, že kdyby to tak bylo že obyč lidi pod vedením ožrana Hevla s jeho partičkou "zednářských divadelníků a morálních autorit" prazili a vykořenili bolševiky...??...Jakto že nyní, kdy není naštvanost lidu o nic menší..to najednou zopakovat neumějí? Nebo ano?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ja..


Aj ja..Aj ja donesiem z Dánska hov-nou..

:-DDDDDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM
Sny a vízie a ideály poháňajú ľudstvo od nepamäti. Dnes už nie je čo ponúknuť ľuďom. Ocitli v holej realite. Jedine že by si prišiel s ničím čo ľudí nadchne. Starý ožran Havel to mal ľahké, nebolo treba ľuďom veľa k tomu aby im niečo potáral o pravde, láske a slobode.

Teraz čo by si im chcel ponúknuť, čím nadchnúť divoké davy ?


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { ja fachčím na Skyrim, a sem tam sniper 2.:-DDD} Čo môže hrať človek ako som ja ? Jedine ukrajinskú drvenicu s módom: http://www.youtube.com/watch?v=ilIInWy51ZM


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A proč se zaměřovat na Davy?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym no veď napíš ty na čo sa by si sa zameriaval ak by si chcel niečo zmeniť.. :-)ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No né, to z pochopitelných důvodů by nikdo vyzrazovat neměl. Kór né jen tak někde do prázdna internetů kdoví komu nikomu.

Nenapsal jsem, že se nezaměřovat na davy, ale proč se na ně zaměřovat? Jestli to má nějakej logickej důvod proč?


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM pretože vždy rozhoduje väčšina a na Slovensku rozhodla väčšina že Gorilky môžu za naše papať banániky a západniari si zo Slovenskej ekonomiky môžu vyvážať plné fúriky € domov aby sa doma za naše mali dobre :DDDDDDDDDDDDDD ak by to väčšina tak nechcela tak by zdvihla rite a išla nakopať parazitom rite ale nechce :DDDDDDDDDDDDDDD


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To mi připomíná jednu reklamu..."Když chceš, ale nemůžeš..."
Ovšem je záhadnou jaqktože předtím by mohli (pokud by byl všem jejich výklad bezprstředních dějin správný...)


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslíš či má dôvod kolektívná myšlienka ? Tak iste, tá predsa unáša ľudí dejinami. Skupinová informácia má vždy nejaký důvod, príćinu aj následok. Len problém je že ju nikdy nezdieľa celá skupina. Ale EL to vidí tradične, ako baču a ovce. No ja hovorím o skutočných ideáloch, snoch a víziách.
Tie sú vždy zneužité pomocou davov. Tak aj El má pravdu.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-03-15  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nanuk

Nikto tu nikoho neporazil a uz vobec nie bolsevikov... Ti tu neboli... Pokial mas na mysli komunistov z vtedajsich rokov, tak ti tu vladnu dodnes. Nie ti komunisti revolucionari, ktorym slo o socializmus a to a tamto.

To su karierni komunisti, ktori boli v strane kvoli kariere a nie z nejakeho presvedcenia. Ti su dnes prezidentami, najbohatsimi podnikatelmi, proste elitou spolocnosti... A ak uz dnes aj nie oni sami, tak ich deti, ktore tam oni dostali...

Hadam si nemyslis, ze nahravky Bilakovych slov zo zasadania UV KSC sa vyprodukovali a distribuovali same? Ze 89 zorganizovali nejaki studenti? Ze privatizacia bola myslena dobre a nebola pripravovana este pred "revoluciou"? Ze StB v 89 o nicom netusila a ostala zaskocena? Ze ak by ten cely cirkus 89 nemal aj podporu z vnutra KSC, zeby ho neboli dokazali zastavit? Ze dvorny saso Havel nebol na toto v 77 vytipovany? Ze charta 77 bola jeho napadom?

Takze tito chlapci sa len zbavili starych komunistov, rozkradli co sa dalo a zvysok aj s narodom hodili na zozranie zapadu...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bohatě stačí, když represivní ozbrojené složky ctí tato pravidla hry. To bezpečně zabrání aby "ak by to väčšina tak nechcela tak by zdvihla rite a išla nakopať parazitom rite"...
I kdyby si každý jednotlivec z oné "většiny" uvědomil, že chybil a že ho samotná pravidla hry nesvazuje k tomu je změnit...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN: Souhlasím. Ale přesto nemyslím, že by se to dalo zvát "komunismem" - však to vůbec nesplňuje kritéria podle kterých by fungoval "komunismus" kdyby opravdu někde býval byl. Ovšem kdyby byl, tak asi ne na celostátní úrovni.
Proto jsem to odlišil na bolševiky (tedy právě ty, co se převlíknou za kohokoliv a sami tomu ani nevěří jen se po tom svezou a za sebou zanechají zdiskreditované pojmy...)


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Russian ..

Ta to jaka "dumofka",,atmosfera presne ako v STALKEROVI..

ja idem na tomto..

http://www.youtube.com/watch?v=75yEaLdkEWs

alebo

http://www.youtube.com/watch?v=wv2QCcshppg


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ztruztikzutklo


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokud nějaká násilně kolektivizovaná "myšlenka, vízia" či jak jsi to nazval...Je schopná ovládat dav, tak je docela jistě BLBÁ a škodlivá.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-15  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máš občas dobré postrehy na kapitalizmus , ale definuj tú tvoju slobodu a vyjadri sa k obetiam komunistov .


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sociali...stopnite tento kap. systém...však nás vedie do záhuby

kapitali...nestopujte nič!!...však tento krásny system je najlepšie čo môže byť a nevadí, že nás zahubí...
ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-15  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
333

Prepáč ale na tú kŕmnu múku mi nedá nereagovať. Vieš čo v skutočnosti kŕmna múka je? Ja mám pocit, že nie. Z tej kŕmnej múky chlieb budeš ťažko piecť, mal by si problém s jeho nakysnutím. Je to produkt, z výmelu pšenice určitej frakcie procesu mletia. Parametre takej múky sú pre pečenie a bežný proces kysnutia nedostatočné.
pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-15  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RussianPowerSocial . To patrilo tebe :
Máš občas dobré postrehy na kapitalizmus , ale definuj tú tvoju slobodu a vyjadri sa k obetiam komunistov .


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jak stačí málo..Zmatení pojmů s dojmy a hned se nikdo nedokáže dhodnut jestli jsme v tom či onom a způsobuje to tčiono a ten či onen:D


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To samé a ty samé totiž jeden zve komunisty, druhej kapitalisty, třetí soc_ialisty, čtvrtej bolševiky, pátej demokraty, šestej... :D To je bordel.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boľševici hlásia...stopnite tento kapit. systém...však nás vedie do záhuby

Buržuji hlásia...nestopujte nič!!...však tento krásny system je najlepšie čo môže byť a nevadí, že nás zahubí...

ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže se můžem porvat leda mezi sebou o pojmy s dojmy.
"Oni" se stejně příště schovají zas za jinej jakkoliv se jim to zrovna bude hodit.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kapitalisti nás ťahajú do priepasti...nedajme sa..


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-15  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
RussianPowerSocial

Garantujem ti, že nie každý nezamestnaný je obeťou, obeťami sú poctivo pracujúci ľudia, ktorí bohužiaľ pracovali vo firme, ktorá kľakla. Ale je kopec takých, ktorí vedome a cielene zneužívajú systém a v takom prípade je obeťou ten pracujúci a odvádzajúci dane.

Či chceš, alebo nie ja som to videla veľa krát, ako poberal podporu a na čierno robil kade tade.

A prečo máme aj toľko veľa nepoctivých, zneužívajúcich systém na čo doplácajú ostatní? Pretože to tento pripečený systém dovoľuje.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Byl někdy někdo z Vás u průběhu transformace nějakého bytového družstva na "Společenství vlastníků"? (Podle zákona...)
To je takovej "stát v malém". Velmi vhodné ke studiu.
Přesně ty samé problémy, ty samé důsledky, těch samých manipulací jako ve státě velkém. A ti samí paraziti zvenčí napojení na představenstvo...


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-15  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins . Ja mám osobne najradšej nového Falouta :
http://www.youtube.com/watch?v=OYWi6-BcGCQ


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta samá tupá mlčící a schvalující většina, která je vlastně jen na dvě věci:
PLATIT (povinně např. do "fondů oprav" nemalé částky a na různě zateplovací a spol. vynucené projekty na které si Společenství jako celek bere půjčky atd.) a SCHVALOVAT nápady v zájmů "progresivistů" z představenstva- protože ti jsou jediní činní, k těm se sbíhají návrhy atd., kdežto lidi mezi sebou ostatní z té "většiny" jaksi nekomunikují a nedrží spolu, nemají společné zájmy. Pak tu bývá ještě třetí stran - obvykle v síle do 5 %...Která je sice inteligentní, ale neovládá onu tupou většinu a tak je záhy vyšachovaná..(Stačí když udělá jedinou chybu, že se defakto vzdá možnosti veta za sebe tím, že se změní pravidla, že místo 100% shody napříště bude stačit 75% ke schválení návrhů "progresivistů". Důsledky toho si pak uvědoměj příliš pozdě, když už něco dalšího co půjde proti jejich zájmu, byť už v tu chvíli klasifikovaném jako těžce "menšinovému" podle nových pravidel nemůžou vzít zpět ani zablokovat.Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM
No tak čo by si chcel s nejakými 75 percentami, to naši komunisti mali zabetónované poriadne - ako vedúcu ulohu KSC v spolocnosti zákonom.. Všetko sa betónuje v akomkoľvek izme.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jednoznačne...nepodieľať sa na zle..

..kapitalizmus nás dovedie do pekla a nemusíme ho v tom podporovať..


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak samozřejmě, že jsou dva pilíře hlavní na kterých každej lizmus stojí:

Primitivní hrubá OZBROJENÁ síla (nebo vůbec jen tak možnost jejího nasazení pokud ostatní vynucovací metody a propagandy po dobrém i po zlém jsou neúčinné) - jejímiž vykonavateli jsou represivní a bezpečnostní složky.

A právní řád a systém, který zastává tu samou úlohu jako ta primitivní hrubá síla jen k donucování využívá prostě sílu SLOVA.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-15  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pitbul..
"zaj3biste"..daju sa tam aj tie decka strielať??

:-DDDDDDDDDD

stahujem,,na protest proti MC (meciarovej cicine) a jeho bezúhonnému používaniu netu!!
ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepáčte...Ne že na nich každej lizmus stojí, ale že na nich stojí každej stát, kterej prostě nějakej lizmus vyžaduje. Znáte nějaký bez bez lizmu? Na co to asi potřebuje?


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Garantujem ti, že nie každý nezamestnaný je obeťou, obeťami sú poctivo pracujúci ľudia, ktorí bohužiaľ pracovali vo firme, ktorá kľakla. Ale je kopec takých, ktorí vedome a cielene zneužívajú systém a v takom prípade je obeťou ten pracujúci a odvádzajúci dane.} Súhlasím.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym
..kapitalizmus nás dovedie do pekla a nemusíme ho v tom podporovať..

to sú keci..

Je to vtipný, že se ani neshodnem v jakém to režimu vlastně (ne)fungujem?:D

Co kdybyste se nejdřív pokusili definovat jednotlivé názvosloví (napříkla ony různé "režimy") a teprv pak porovnávat s realitou?

Aký kapitalizmus nechceš podporovať. Myslíš to čo tu je teraz ? Ty myslíš že kapitál-izmus tu ešte je ?
A čo konkrétne považuješ za kapitál ? Čo si pod tým pojmom predstavuješ ?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stát bez lizmu, to by mohl bejt akorát zas lizmus převedenejch na zdánlivej bezlizmus...Například technopropaganda vzývající spasitelský internet za "své nadvládce" (Ani tehdy se skutečné "svobody člověka" nedočkáš, možná tak přerušovanéí "svobody nějakých těch internetů":D).


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je tu víc anonymů, nepopleťte si nás.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "{Garantujem ti, že nie každý nezamestnaný je obeťou, obeťami sú poctivo pracujúci ľudia, ktorí bohužiaľ pracovali vo firme, ktorá kľakla. Ale je kopec takých, ktorí vedome a cielene zneužívajú systém a v takom prípade je obeťou ten pracujúci a odvádzajúci dane.} Súhlasím."

Rozdíl v náhledu kolektivismu na jedince je v tom, že uznává a protěžuje pouze "jedince ve funkci" (ten má přístup k tomu něco zneužívat i za ostatní...) oproti méněcennému jedinci obecně (pro kolektivismus je typické popírání důležitosti jedince.)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To by zřejmě nemuselo platit v dobrovolně tvořeném kolektivu (kterým stát rozhodně není), ale i tam by bylo riziko zneužití z pozice funkce.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-15  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Ta to jaka "dumofka",,atmosfera presne ako v STALKEROVI..} Stalkera ťažko nejaká hra prekoná v atmosfére. Je to síce zo 5 rokov stará hra, ale stojí za to. http://www.youtube.com/watch?v=Jbz2v9v2vls

Skyrim by som asi aj tak nerozbehal na svojom starom laptope, lebo ani fallout 3 mi nešiel moc dobre, ale aj tak moc nehrávam. To len občas trochu relaxu.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kapitalizmus je taký istí izmus ako komunizmus izmus rozprávka pre ovce, len komunizmus je rozprávka pre socka ovce a kapitalizmus je rozprávka pre mladých úderníkov, strednú triedu a malopodnikatelov ale tak ako ho väčšinou prezentujú nikde na svete nefungoval, nefunguje a ani nebude fungovať a teraz máme korporátni demokraticko kapitalistický fašizmus Piko :DDDDDDDDDDDDDD stači si pozrieť nejaké tie výplodi o kapitalizme z úst našej pravice o kapitalizme a každí rozumní človek pochopí že sú to len rozprávky ktoré v reále nebudú fungovať :DDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre EL takže Ty si to definoval ako korporátni demokraticko kapitalistický fašizmus.. Fajn.

No nedá mi sa opýtať čo tam vidíś ako že demokratické ak si to slovko použil.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je spíš na obtíž takové slovní slátaniny:D DOkud se nedokážou lidi domluvit mezi sebou, nedokážou ani nic změnit (či vrátit nebo pohnout kupředu prává levá to už je fuk, to záleží na vlastním pojetí).


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no demokratické je to že pred voľbami korporátne média nahučia voličom že majú voliť z politikov ktorý sú finančne a kamarádičkovaním spojení s korporáciami :DDDDDDDDDDDDDDD zhruba tak :DDDDDDDDDD a na Slovensku teraz vidím probruselsku kliku Smer a pro Vošinktonsko-TelAvisko-Bruselsku kliku pravicu :DDDDDDDDDD

ale ešte je relatívne dobre, nie je to ako v Argentíne po pravicovom vojenskom puči keď odporcov hádzali žralokom z vrtuľníkov do oceánu :DDDDDDDDDD

ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak máme tu už ty "s0_c-iální sítě" né? tak to už jsme v tom virtuálním so_CIA_lizmu konečně? V tom vysněném ráji na zemi?:D A sakra zase to neni na zemi, je to na harddisku.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rozoberme si napríklad vplyv médií, napríklad keď bola prvá vláda Smeru tak ich išli pomaly médiá zožrať a stále to bolo že bude zo Slovenska druhé Bielorusko a aj Smer vylúčili z EU so-c-ia-listov a teraz sú médiá viac menej kludné a smer je prijatý v EU so--cial-isti-ckom klube :DDDDDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  El Korporacie su tiež iba firmy sice veľké ale iba firmy. Tiež majú svoje problémy. Aj výrobné aj finančné aj personálne.. Tiež sú investori radi keď získajú zákazku či zákazníkov. Tiež nie sú radi keď im padá dole výroba ći kvalita. Teda Korporátny to nebude asi..
Korporácie prd riadia.. Neriadia tu nič majú len určitú silu.
A to len dovtedy kým ľudkovia kupujú ich výrobky.
Teda sám zákazník im tú silu dáva. Netvrdím že nelobujú aj v politike ale nad tým všetkým je finančníctvo.

Ďalej:

Demokratické na tom nevidím nić a s vládou ľudu to nesúvisí.

Finančníctvo: Kapitál už dnes nie je kapitál iba hŕba bezcenného papiera o ktorom je hlavne spodná vrstva presvedčená že ten vytlačený papier má cenu. Pritom žiadnu cenu nemá.

Tak mi ostalo už len slovko že fašizmus. A to ja posúdiť neviem. Tak čo to tu vlastne je za bordel ?
Podľa mňa to je jeden bordel kde majitelia či investori si sami rite zachraňujú lebo všetko je v úpadku. A tak sa tlačia peňáze aby sa uspokojovalo všetko tým - ako že sú zisky.
Ale aj tie sú len virtuálne.

A vôbec všetko je to v prdeli lebo... Sú iné problémy ktoré s tým všetkým súvisia. A to sa len tak nedá vyriešiť ukázaním prstom na korporátni demokraticko kapitalistický fašizmus.


harry . paholenu0   |   ip:95.102.11   |   2013-03-15  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No,ked si to tu tak citam,tak neviem ci tie zimomriavky co po mne chodia,ci im dobre rozumiem.

Zostava mi rozum stat.

Len budem drzat palce Pikovi, aby to tu vydrzal.

Motyku vam vsetkym do ruky, aby ste sa spametali z vasich vizii.Bez roboty mat sa dobre,no to je zaujimava vizia.

Zradlo bez chemie,vsak si ho dopestuj ty chumaj.Nevypisuj tu somariny,ale uz teraz sad semienka.
Toto nemoze skoncit dobre.

Piko,zas by som Ti mohol napisat o tom,ze ako ovladat ludi cez natlacenu menu,ale naco.Zjavne to vidis inak.


harry . paholenu0   |   ip:95.102.11   |   2013-03-15  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko,teraz som si precital tvoj posledny post.

Si velmim rozumny chlap.A dobre Ti to pali.

Cau.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najme ak niektoré fungujú ako IG farben a Göring Werke :DDDDDDDDDDD Piko Piko ti si nedáš pokoj s tým tvojim pohľadom len po svoj plot vedľa domu ale svet tak nefunguje ani nikdy nefungoval a ani tak nikdy fungovať nebude :DDDDDDDDDDDDD proste vždy to má niekto pod palcom v štáte :DDDDDD vždy sa dopracuješ k niekoľkým konkrétnym ľuďom ak budeš Sledovať peniaze a záujmy :DDDDDDDDDD
ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.19   |   2013-03-15  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mně nad tím zůstává stát /stát jako stát ne stát jako stát/ něco jinýho, ale co už,)


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iste EL, IG farben poznáme tie history.. Len si zabudol že časy sa menia.. Nedopracuješ sa nikdy k tým istým ľuďom - ľudia sa rodia a umierajú. A skoro každý chce žiť na úrovni, najlepšie bez práce a námahy.. :-)


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A preto som sa rozhodol zdrhnúť do Nemecka a tam makať a popíjať pivo a nechať sa masírovať, lebo na Slovensku to bude fungovať v dohľadnej dobe tak ako doteras že od 10 k 5 a od 5 k 0, len keď už to bude mať padnúť na hubu tak buď trhy kúpia dlhopisy, alebo ECB dá pôžičku alebo Brusel pošle v Euro fondoch o nejakú tú miliardu dve viac aby sa to ešte nejakú dobu úplné nedojekazilo :DDDDDDDDD


ANONYM . sipyrige36   |   ip:91.148.30   |   2013-03-15  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len kľud
..na Slovensku už došla kapitalistom trpezlivosť a kašlú na šetrenie...ich budovateľské plány na podporu podnikania sú mimo zachraňovania sa..


Peto . xefexuji94   |   ip:188.121.1   |   2013-03-15  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šírte ďalej !!!
http://youtu.be/WXKK-y-yMTMharry . paholenu0   |   ip:95.102.11   |   2013-03-15  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko ano.Casy sa menia.Ale vlastnici kapitalu zjavne nie.

Piko,pustim tu nieco len tak pre Teba.V roku 1907/alebo sest/,teraz neviem,len na pohybe kurzu firmy ktoru ovladal Rockefeller,zarobil tento clovek 200 000 000 dolarov.V prepocte na dnesok je to dvesto miliard.

Podla Tvojej logiky,aky ch.uj musel byt ten Rockefeller,ked dokazal takyto majetok za tie roky preyebat,a dnes nie je ani v prvej petke najbohatsich ludi na svete.Vychadzam z udajov ktore su v casopise Forbes.

Forbes je medzinarodne uznavany casopis.A vlastnia ho Rotchildovci.

To len aby si vedel.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  El veď choď ak chceš.. Keď som sa ženil tak som sľúbil žene v dobrom aj v zlom, v zdraví aj chorobe, v radosti aj nešťastí , v mladosti aj starobe či ako sa to rýmuje ?

A tak sme prekonali biedu najväčšiu keď sme sa spolu zobrali a namiesto posteli sme spali na zemi, kuchynskú linku som jej z dosiek pozbíjal, kvôli deťom sme si odopierali a potom sa na nás šťastie usmialo .. Neľutujem.. Teraz sa máme dobre lebo sme vydržali.. A také manželstvo mám aj z miestom kde žijem. Tiež sa aj tu na nás nakoniec usmeje šťastie, na nás čo vydržíme.

Tak Ty uteč ak chceš - tam kde je lepšie. Nebránim Ti no ľutujem Ťa.. Najradšej totiž spomínam na to ako sme biedu treli. Boli to krásne časy.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-15  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Harry najbohatší ľudia predsa nie sú vo Forbes. :-)))
A vôbec ja viem kde je medzi nami dvomi rozdiel ale nerád by som Ti to hovoril. Máš aj Ty pravdu Harry.. Ale svoju.
Tak ako vnímaš to ćo považuješ za dôležité o tom stále hovoríś.


harry . paholenu0   |   ip:95.102.11   |   2013-03-15  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko,toto co si napisal je pre mna inspirativne.

ak Ty uteč ak chceš - tam kde je lepšie. Nebránim Ti no ľutujem Ťa.. Najradšej totiž spomínam na to ako sme biedu treli. Boli to krásne časy.

Tak potom to nase pachtenie,o com to vsetko je.Ja si myslim,ze len o nasich komplexoch a hluposti.

Alebo to vidis inak?Zjavne nie.

Ak tej moci.Moc musi byt neviditelna,uz len z ludskej podstaty.Aj velmi zaujimavo som to napisaLAle Ty mi porozumies.ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-15  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko bieda sa dá trieť aj v Nemecku :DDDDDDDDDD


harry . paholenu0   |   ip:95.102.11   |   2013-03-15  (23:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EIDloras,to ze sa pcham do riti Pikovi,este neznamena ze nesuhlasim s tvojimi nazormi.A zdaju sa mi rozumnejsie ako Pikove.Teda,ako kedy.

A trap sa v Nemecku za dvetisic euro.Tu na Slovensku sa ludia netrapia za tristo.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (00:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EL nechceš sa stať pánom vlastnej situácie radšej ako trieť biedu v nemecku ?
O niečom by som vedel.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-16  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  harry mne je jedno kam sa pcháš, je to tvoja vec :DDDDDDDDDDDD

len si dajte pozor čo trepete na nete, lebo sa to pomaličky pritvrdzuje, totkaj nám Richtung odhlasoval protiextremistický zákon čo má od leta platiť, tak pozor na reči aby ste neplakali keď vás začnú pomocníci a chrániči riešiť a potom o vašom živote bude rozhodovať člen sudcovskej mafie, samozrejme spravodlivo ako inak :DDDDDDDDDDDElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-16  (00:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko nie a nie a nie, Nemecko ma volá :DDDDDDDDDD jedine že by ste ma v družine za kapitána zvolili :DDDDDDDD


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-16  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Frndžalicu mám svoju a koňa odfoť, lebo ak nemáte kone tak neprídem, utekať sa mi pri robote nechce :DDDDDDDDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (00:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  El ale veď ja som myslel v nemecku.. :-)
Vieš dobre šprechať ?


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-16  (00:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na kravatu a služobné auto šprechať dostatočne neviem :DDDDDDDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (00:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak som si túto akože diskusiu len tak zbežne prebehol a musím konštatovať, že toto je pravé mlátenie prázdnej slamy. A v sprostosti sa MaxRuskejVegoSocke vyrovná už len El emigrant do Nemecka... :-DDDDDDDDDDDDD


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:95.102.16   |   2013-03-16  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo si Pandebilium taký veselý, čo sa ti pri prebaľovaní zasíkaních plienok Bulo fon Elektra pokadil :DDDDDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak nič keď nevieš.. Potom sa budeš musieť asi mordírovať v dajakej kapitalisticko demokratickej korporácii fašistickej. :-))

Ako si napísal.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-03-16  (02:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ehm...

Onéééé..

....


:-DDDDDDDDDDDDD


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-03-16  (03:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
PlavajuciHNISvKravskomMliekuSuradnymPovolenim . kymeguji47 | ip:87.106.21 | 2013-03-15 (11:02)
47% hlasovalo = 5
mínus plus
Komunizmus sa na 99% vráti...

Zastavil som sa pri tomto driste, dalej som necital, lebo po precitani podobnych sraciek by som urcite zostal inpotentny a ja chcem mr.da.t aj v den mojej smrti jak moj otec.
Aby som bol k veci, uplne suhlasim s tymto nazorom, ze komunizmus sa vrati a ten bude presne taky jako je v Cine, sprosta banda bude robit na elitu a komu sa nebude pacit s tym sudruzi spravia rychlo koniec, tesme sa na NWO v znameni kladiva a kosaka, kladivom vas budu mlatit aby ste nevyskakovali a kto vyskoci tomu zotnu kosakom hrebienok, ale takyto krtkovia si ani nic ine nezasluzia.


irma . gywicado58   |   ip:91.127.25   |   2013-03-16  (06:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium
mohol by si sa niekedy aj vyjadriť k téme, alebo vieš len pravou rukou písať urážajúce komenty a popri tom si v ľavej drngať pindíka a ejakulovať pri každej hviezdičke ktorá ti pribudne, ako dáky komisár eú?


irma . gywicado58   |   ip:91.127.25   |   2013-03-16  (06:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lebo na dôležitom sk sa už hovorí anekdota:
kto má viac hviezdičiek ako vlajka číny, us a eú dohromady?
pandáš!


harry . paholenu0   |   ip:95.103.19   |   2013-03-16  (07:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K clanku.

Rezimy sa menia,ludia evidentne nie.

EID, sancu si od Pika dostal,evidentne si ju nevyuzil.V buducnosti tu na dolezite,ak budes mudrovat o tom ze ako by svet mal vyzerat,a aky je,tak si uz o tebe budem mysliet svoje.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (07:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len davam este raz do pozornosti koment od ANONYMAneviemktoreho, kedze su dvaja
/Byl někdy někdo z Vás u průběhu transformace nějakého bytového družstva na "Společenství vlastníků"? (Podle zákona...)
To je takovej "stát v malém". Velmi vhodné ke studiu.
Přesně ty samé problémy, ty samé důsledky, těch samých manipulací jako ve státě velkém. A ti samí paraziti zvenčí napojení na představenstvo...
Ta samá tupá mlčící a schvalující většina, která je vlastně jen na dvě věci:
PLATIT (povinně např. do "fondů oprav" nemalé částky a na různě zateplovací a spol. vynucené projekty na které si Společenství jako celek bere půjčky atd.) a SCHVALOVAT nápady v zájmů "progresivistů" z představenstva- protože ti jsou jediní činní, k těm se sbíhají návrhy atd., kdežto lidi mezi sebou ostatní z té "většiny" jaksi nekomunikují a nedrží spolu, nemají společné zájmy. Pak tu bývá ještě třetí stran - obvykle v síle do 5 %...Která je sice inteligentní, ale neovládá onu tupou většinu a tak je záhy vyšachovaná..(Stačí když udělá jedinou chybu, že se defakto vzdá možnosti veta za sebe tím, že se změní pravidla, že místo 100% shody napříště bude stačit 75% ke schválení návrhů "progresivistů". Důsledky toho si pak uvědoměj příliš pozdě, když už něco dalšího co půjde proti jejich zájmu, byť už v tu chvíli klasifikovaném jako těžce "menšinovému" podle nových pravidel nemůžou vzít zpět ani zablokovat./

Ano, spolocenstvo vlastnikov bytov je krasny priklad toho ako si predstavovat svoj oblubeny -izmus v praxi. Na to vsak treba aj kusok nadhladu
kazdopadne 100 percentna zhoda je vynimocna u akehokolvek poctu ludi vacsiemu ako jeden. Dokonca niektory jedinci sa maju problem zhodnut sami so sebou. Cize povazovat 100 percentnu zhodu za jedinu moznost progresie je naivita, to sa potom nikdy nespravi nic...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem preco ma pri predchadzajucom prispevku oznacilo ako dalsieho ANONYMA


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {neviem preco ma pri predchadzajucom prispevku oznacilo ako dalsieho ANONYMA} Z toho si nič nerob, stačí potom napísať, že je to tvoj príspevok. Keď nevyplníš meno, automaticky ti dá meno ANONYM. Tiež sa mi to tu asi zo 3x stalo.

Mimochodom česť práci (zdravím vás) priateľia...Panda to asi včera prehnal s krabicovým vínom, keď tu ešte nevystrája.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebyť socializmu, nemali by dnes kapitalisti čo predávať a boli by sme ešte vo väčších dlhoch ako sme dnes. Slovenské deti sa rodia zadĺžené...sú ako otroci, ktorí splácajú dlh vytvorený kapitalistickou lúzou.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {ktorí splácajú dlh vytvorený kapitalistickou lúzou.} Teda lepšie povedané doplatia na dlh, pokiaľ tu nenarobia poriadky komunisti.

Dôležité je nemlčať! Staňte sa členmi KSS:
www.kss.sk


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No Davo, aj som si vcera mrkol na mobil obcas popri sledovani filmu, ze co tu vystrajas, aj som mal chut ti napisat, aj ked viem ze je to zbytocne, ale nerad do mobilu tukam ani len sms, nieto prispevky do diskusii....

A ocuj chlapce, ty si cital vobec ten clanok, ? ze o com je ? ked tu tak horlivo flamujes ?


harry . paholenu0   |   ip:95.103.19   |   2013-03-16  (08:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Russian Power social,skludni sa.

Najprv mi napis,kolkym ludom si dokazal vytvorit precovne podmienky na urovni, a zamestnat ich.

Tym zacneme.Potom mozme pokracovat dalej.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Diskriminácia KSS pred voľbami - Zločiny komunizmu
http://www.youtube.com/watch?v=AddhfZzMiKARussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Najprv mi napis,kolkym ludom si dokazal vytvorit precovne podmienky na urovni, a zamestnat ich.} Budú aj pracovné miesta, pokiaľ ľudia dajú svoj hlas správnym ľuďom: www.kss.sk

V tomto primitívnom kapitalistickom systéme chudobný človek bez známostí a kapitálu ťažko vytvorí pracovné miesta ľuďom.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  harry
/Najprv mi napis,kolkym ludom si dokazal vytvorit precovne podmienky na urovni, a zamestnat ich./

pokial viem, tak Davo je nezamestnany, a namiesto toho aby si hladal pracu, pripadne sa dalej vzdelaval,aby si pracu lahsie nasiel, tak tu kazdy den robi sasa, chrli ohen a siru na zlych kapitalistov/masozravcov...

Ale keby som si raz zakladal nejaku stranu, tak do cela vyboru propagandy a demagogie Dava urcite zamestnam, to mu ide ozaj vynikajuco


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počet trestných činov - Ľudské práva za socializmu
http://www.youtube.com/watch?v=mY3EkHuLEfk


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {pokial viem, tak Davo je nezamestnany, a namiesto toho aby si hladal pracu} Nič také som tu netvrdil. Nepísal som, či som zamestnaný, alebo nezamestnaný a nemám záujem vás o tom informovať. ;-)

{pokial viem, tak Davo je nezamestnany, a namiesto toho aby si hladal pracu, pripadne sa dalej vzdelaval,aby si pracu lahsie nasiel} Pokiaľ viem, nezamestnaní nie sú len ľudia s nižším vzdelaním, ale i vysokoškoláci, pretože pracovné miesta jednoducho nie sú. Nepomôže im ani keď budú 24 hodín denne hľadať prácu.

http://www.youtube.com/watch?v=OH_q_PNGybI

No kapitalisti veria v úplný blud a to je, že kto chce prácu, nájde si ju. Teda ja osobne pochybujem, že tomu všetci veria. Skôr také reči šíria, aby zakryli zlyhanie kapitalistického systému. Potom ľudia na uliciach vrátane extrémistov nadávajú trebárs aj na cigáňov a tvrdia, že sa im nechce pracovať i keď primárnou príčinou je primitívny kapitalizmus.

Kapitalisti nám chcú nahovoriť, že 400 000 ľudí na Slovensku proste nemá záujem pracovať. No ja verím tomu, že by tých 400 000 ľudí malo žiadať zmenu systému, pretože hľadaním práce sa aj tak problém s nedostatkom práce nevyrieši.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-16  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RussianPowerSocial . Tak som rozmýšľal o tej slobode za socializmu , keď si mi neodpovedal . Čo sa týka tej slobody , tak možno vtedy si mohol človek ľahšie postaviť dom a založiť rodinu , čo je tiež dosť potrebné pre ten pocit slobody , ale ďalej ma nič nenapadá , čo tam bolo také lepšie , čo sa týka slobody .


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Ale keby som si raz zakladal nejaku stranu} Do tvojej strany by som nevstúpil, pretože by som nechcel obhajovať tvoje primitívne názory, ktoré vedú k vykorisťovaniu slabších ani za 10 000 eur mesačne !!! Mňa si kamaráde nikto nekúpi.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {ale ďalej ma nič nenapadá , čo tam bolo také lepšie , čo sa týka slobody .} No nemohol si samozrejme tancovať s nahou prdelou pred tv...nemohol si rušiť nočný kľud, čo teraz môžu robiť majitelia nočných klubov a obyčajný občan proti tomu nič nezmôže.

Ako som už písal. Tá dnešná sloboda je často príčinou mizérie a otroctva slušných ľudí a o to ja nestojím. Na takú slobodu sa im ja vyserem. To máš proste podobné ako keď má niekto slobodu drogovať na ulici. Pre neho sloboda, pre iných mizéria.

Ale inak ani dnes sa nemôže úplne všetko. Slušný človek nemal za komunizmu problém...jednoducho mohol si v podstate robiť to, čo potreboval. Nemohol však vykorisťovať spoluobčanov a pod...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {pred tv} v tv...chápeš, myslel som obrazne...v skratke, že nás nevítali nahé prdele trebárs v serióznych správach.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnešná sloboda a demokracia je len pre vyvolených. Vy si síce môžete povedať názor, ale to nič nezmení, pokiaľ ste len obyčajným človekom. Môžete si zanadávať na EU, ale to vám nepomôže. ;-) Je to ilúzia slobody. Môžete, ale v podstate nemôžete. ;-) Môžete ísť aj na dovolenku do zahraničia, ale mnohí nemôžete. http://www.youtube.com/watch?v=jofPKfm9NCw
pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-16  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RussianPowerSocial . Daj ešte tabuľku tej kriminality bez drogistov , lebo to sa ani nedá považovať za ozajstný trestný čin .RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnešná spoločnosť je chorá. Kapitalisti vo vláde nazývajú extrémistami ľudí, ktorí vychádzajú na námestia a demonštrujú trebárs proti obrovskému počtu nezamestnaných - hlavne proti rómom a kriminalite, ktorú spôsobuje hlavne nedostatok finačných prostriedkov, pretože veria následkom manipulácie z vyšších miest, že kto chce prácu, ten si ju aj nájde. Proste kapitalistickí "experti" vyformovali masu veriacich, ktorí veria, že rómom sa akurát nechce pracovať a potom proti nim zasahujú a označujú ich za extrémistov. ;-)))

Keby bolo pravdou to, čo hlásajú kapitalisti, ľudia, ktorí protestujú proti cigáňom by mali úplnú pravdu, ale nemajú a tí vo vláde to vedia akurát hrajú na dve strany. Keď obhajujú režim, hovoria: Kto chce prácu, ten si ju nájde. Keď obhajujú cigáňov, tvrdia, že jednoducho prácu nemajú ako získať a nie, že prácu nechcú.

Riadne im to práši na hlavy pri obhajobe zvráteného režimu.

Nie je na čase konečne priznať pravdu a povedať, že aj keby hľadali tí rómovia prácu 24 hodín denne, že aj tak by si ju nenašli ? Potom by aj ľudia pochopili, že nie rómovia sú ich nepriatelia, ale tí, ktorí obhajujú primitívny kapitalistický režim !!!

Komunisti dokážu zabezpečiť prácu všetkým a to aj rómom: www.kss.sk


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak zavítate na stránky slovenskej pos-po-li-tos-ti nájdete tam názory, že rómovia nechcú pracovať, pretože tí ľudia sú vyformovaní kapitalistickou propagandou a veria, alebo chcú veriť, že kto chce prácu, ten si ju aj nájde. Následkom toho o rómoch tvrdia, že sa im nechce pracovať a teda to im dáva zároveň aj morálne právo na nich verejne útočiť a štvať proti nim ostatných občanov - (stigmatizácia nezamestnaných a v tomto prípade hlavne tých, ktorí majú inú farbu pleti). A v tomto sú práve tie korene fašizmu v kapitalistickej spoločnosti. Práve kapitalizmus vytvára masu nezamestnaných, ktorých potom spoločnosť vníma ako menejcenných i keď upozorňujem, že sú medzi nimi aj vysokoškoláci a nie len chudáci z chatŕč.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-16  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozrite si tuto fotku.poriadne,,,nič vas nenapadá?
http://www.topky.sk/gl/174171/1201000/Toto-musite-vediet-o-Frantiskovi--13-zaujimavosti-o-novom-pape
zovi-

pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-16  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tou nezamestnanosťou máš pravdu a s časti aj s tými rómami , lebo ich nikto príliš nechce . Riešiť by sa to dalo , že by si dal každému daňovú úľavu , kto vytvára pracovné miesta , lebo normálne nemajú podnikatelia motiváciu prijímať ďalších ľudí a takto by boli tí čo sa rozvíjajú vo výhode a tak by si to každý rozmyslel . Bolo by to omnoho efektívnejšie ako dotovať konkrétne firmy . Niečo také navrhuje SAS v hladových dolinách .


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte tu máme jednu vieru kapitalistov. Veria, že na kapitalistický režim nadávajú len nezamestnaní a tak v diskusiách o každom kto sa negatívne vyjadrí na tento chorý systém tvrdia, že je nezamestnaný. Pochopiteľne to môže byť z veľkej časti pravda, lebo asi práve tí nezamestnaní najviac nadávajú na dnešný režim, pretože majú najväčšie dôvody, ale ani otroci v automobilkách vykoristovaní kapitalistami, ktorých výplaty možno nazvať vreckovým to nemajú moc dobré a tiež majú dôvody nadávať na tento primitívny režim.

Pozrite si, čo je to stigmatizácia nezamestnaných v kapitalizme: http://www.youtube.com/watch?v=8e4iDNTQBFs

Tá zároveň vedie k posilňovaniu myšlienok fašizmu, pretože obsahuje vieru, že práce je dosť a že cigáňom sa nechce pracovať.

A tu si pozrite o čom je kapitalistické otroctvo a prečo sa sťažujú na tento primitívny režim aj zamestnaní: http://www.youtube.com/watch?v=PmDJT9htBzU

A tu sa pozrite a zistíte, že medzi tými, ktorým sa údajne nechce pracovať sú aj absolventi vysokých škôl a nie len ľudia s nižším vzdelaním: http://www.youtube.com/watch?v=OH_q_PNGybI


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {S tou nezamestnanosťou máš pravdu a s časti aj s tými rómami , lebo ich nikto príliš nechce .} Ja uznám aj argument, že niektorí skutočne nechcú pracovať, ale mnohí by aj chceli, pretože tiež si chcú kúpiť aj pekné veci a nechú bývať v chatrčiach.

Tu rómovia tvrdili, že nepotrebujú chodiť na dovolenky a že chcú len dôstojne prežiť. To im tento režim neumožňuje:
http://www.youtube.com/watch?v=Ctkn45kH5C4
http://www.youtube.com/watch?v=rwuPnJAzN10

Jednoducho nejde tu o to, že by mal byť každý rovný ako spieval trebárs prehúlený Kasčák v skladbe odtnite mu hlavu...ide len o to, aby neboli ľudia vykorisťovaní.


jozef . cucexuso04   |   ip:95.103.18   |   2013-03-16  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan . pukikyri5 - si frajer! Absolútne presne vystihnuté, prekopírujem tvoj príspevok ešte raz, považujem to za nevyhnutné:
K článku: Hnus a lož, použivájúc obratne nástroje sionizmu - klam a poloklam, autor

opisuje veci, ktoré sa vo svojej podstate plne hodia na tento systém! No hádže ich na predošlý systém ale podstata a vývin pádu predošlého systému mu úplne unikla, aj keď, akože balansuje na hrane v posudzovaní súčasného systému vytvára len náznak zlého a v konečnom slede ho vyzdvihuje ako dobro!

Soc........ký systém sa tu pred svojim rozložením dlho rozkladal / od smrti Gottwalda /pôsobením 5 kolóny skrytých a pomstychtivých parazitov, """ktorí sa skrývali za KS""". Boli to mnohí politici, pracovníci štátnej správy, vrcholoví zástupcovia podnikov, predstavitelia kultúrnej scény, takzvaní intelektuáli, ktorí si cestovali do zahraničia pravidelne a nadväzovali styky so svetovými sionistami. Boli na najvyššie exponovaných miestach a pôsobili v politickom, ekonomickom a kultúrnom systéme skryte a rozkladne pod heslom čím horšie tým lepšie.

Akí to boli komunisti alebo lojálni k systému bolo a je vidieť po rozpade v 89-om roku. Poctiví ľudia ich nazvali prevracači kabátov! A to nespomínam ich napomáhanie pri naplňovaní cieľov rôznych disidentov a sionistických poradcov k zavádzaniu pre nás / gójov / nevýhodných krokov v ekonomike, alebo k prijatiu nalinkovaných zdanlivo - demokratických pokrivených ústav a zákonov.

Ako hlavnú vymoženosť predkladá SLOBODU tohto systému.

Všetci vieme čo sa za slobodou, morálkou a hodnotami tejto spoločnosti skrýva, je to nesloboda v plnom svojom význame a ekonomické otroctvo pre gójov a sloboda pre špinavý parazitický klan chazaro-sionistickej-žido-kresťanskej žumpy a ich skorumpovaných parazitických pomocníkov! Pričom použitie slova žumpa je v tomto prípade plne odôvodnené!

Nikto s týchto parazitov nechce vidieť, že Slovensko ako aj Česko pod pláštikom takz. slobody a demokracie sú skutočne okupovanou krajinou - kolóniou!

Autorovú manipuláciu a lož pekne vidieť v odseku:

"""Tenhle neuvěřitelný vzestup a rozmach trval při tom pouhých 20-30 let… Lepší auta dokáže člověk zkonstruovat. Ovoce si dokáže vypěstovat nebo vyměnit za to, co umí sám. Všechno, co kolem sebe vidíme, nevzniklo tak, že to někdo odkudsi přerozdělil. To všechno jsme vytvořili vlastníma rukama a hlavama. K tomu ale potřebujeme právě tu svobodu, o níž tady dokolečka píšeme – svobodu nakládat sám se sebou a výdobytky své vlastní práce."""

P.S.: """popisuje rozmach spoločnosti za neslobody""" - nehovorí o výhode miery prerozdeľovania a už nejak """nepopísal žiadny rozmach spoločnosti za jeho zbožňovanej slobody""", DOMNIEVAM sa, že preto, lebo by musel opísať len svoj osobný rozmach za jeho podlé služby sionizmu, resp. za svoje parazitovanie na pracujúcom ľude!

Článok pokladám v plnej miere za neoliberálno-fašistickú parazitickú chazaro-sionistickú-žido-kresťanskú lož a manipuláciu, slúžiacu na obhajobu neobhajiteľného!

RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { S tou nezamestnanosťou máš pravdu a s časti aj s tými rómami , lebo ich nikto príliš nechce . Riešiť by sa to dalo , že by si dal každému daňovú úľavu} Daňové úlavy sú zas len neúčinným mechanizmom, ktorý problém nevyrieši. Akurát sa zamestná viac čiernych, ale viac bielych zas bude na úradoch práce.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
este vcera ci predvcerom si tu tvrdil ze hladas pracu a este si sa aj pochvalil, ze mas maturitu. Nechce sa mi to hladat, lebo na to nemam cas a aj vzhladom k tomu, ze polovica tvojich zbytocnych prispevkov je poskryvanych, hadaj preco....ale nechajme to tak....

Zamysli sa nad tym, co ma ten tvoj strasidelny utopisticky kapitalista z nezamestnaneho ? nic....lebo mu nemoze predat svoj vyrobok.
Co ma zo zamestnaneho ? ten prekliaty zisk o ktory mu tak ide, ci nie ?

tak preco by prosim ta kapitalista sposoboval nezamestnanost ? skus namiesto spamu porozmyslat a dat jediny logicky argument....

Ok, este maly a znacne zjednoduseny priklad rozdielu medzi kapitalistickou a komunistickou spolocnostou (ozaj velmi zjednoduseny)

predstav si spolocenstvo z 10 ludi, kde jeden je hajzel, jeden je lenivy a 8 je normalnych. A povedzme ze pecu chleba a nic ine nepotrebuju...
Kapitalizmus - V pekarni pracuje 7 ludi, lebo dokazu kazdy den napiect dostatok chleba. Z toho jeden je hajzel, ktory ich vyuziva a kradne, 6 slusny makaju....a doma sedia 2 normalny, ktory by aj chceli piect s ostatnymi, ale nikto to co by bolo naviac upecene nepotrebuje a 1 ktory piect nebude ani za nic. dokonca ti, co pracuju zo solidarnosti posielaju cast svojich vytvorov tym co zial pracovat nemozu, lebo ich praca nie je potrebna...

Komunizmus-V pekarni "pracuje" 10 LUDI - ten jeden co kradol predtym, kradne a vyuziva rovnako aj teraz, dokonca pre neho uz ani ukradnute nie je take dolezite,len moc, predtym ovladal 7 ludi, teraz 10.....ten jeden co sa mu robit nechcelo, je sice zamestnany, ale aj tak sa vala za pecou a ukryva pred pracou. Ti dvaja co chceli a nemohli su teraz na tom ozaj lepsie, maju pracu a nie su na nikoho odkazany....A tych zostavajucich 6 ? Ti su nasrati, lebo robia rovnako ako predtym, ale vo vysledku dostanu menej a kdezto predtym napriklad toho co sa vala za pecou podporovali dobrovolne zo solidarnosti, tak teraz vdaka systemu ho podporovat musia.
folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a mimochodom kazdu nasilnu revoluciu povazujem za jedinu vec.....za presun majetku....48 presun od kapitalistov ku komunistom.....89 presun majetku zase nazad.....a dalsia revolucia zas len presunie majetok ku komunistom....a tak dalej a tak dalej, kym sa ludia ako taky neuvedomia. Ze ti co si presuvaju takto ten majetok su vlastne stale ti isty, a ked vidia ze spolocnost je nasrata, tak zorganizuju nejaku plysakovu revoluciu, alebo vitazny februar a zatvaria sa ako spasitelia.....a su to stale ti isty , bez ohladu na -izmus


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.30   |   2013-03-16  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   kapitalizmus pred 1948

Predseda vlády V. Široký (1953, 78. schůze Národního shromáždění)

Kapitalisti... vo svojom koristníckom záujme podriadili československý priemysel - v rozpore s národnými a štátnymi záujmami československého ľudu - záujmom a potrebám imperialistických zahraničných monopolov a takto mal náš priemysel v kapitalistických podmienkach pred sebou iba perspektívu trvalej krízy a úpadku.

Preto sa s roka na rok zvyšovala závislosť Československa na zahraničných kapitalistických trhoch a československý priemysel sa dostával čoraz viac do područia zahraničných monopolistov. Hlboká kríza československého hospodárstva a masová nezamestnanosť priemyselného robotníctva staly sa trvalým, chronickým zjavom.

to je situácia takmer, ako dnes

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/078schuz/s078001.htm
RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za komunizmu ten majetok užívali všetci a nie len hŕstka vyvolených, ktorá hádzala "kosti" chudobe. Treba navrátiť majetok ľudu !!!


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {este vcera ci predvcerom si tu tvrdil ze hladas pracu} Písal som len to, že keby niekto vedel o slušne platenej práci, môže mi dať vedieť. Dnes je totiž problém takú prácu nájsť. To však ešte neznamená, že musím byť nezamestnaný. Pokiaľ viem, prácu si hľadajú aj zamestnaní, pretože je ich terajšia práca možno zle platená, alebo ju majú príliš ďaleko od domu.

{a este si sa aj pochvalil, ze mas maturitu. Nechce sa mi to hladat} To ani nie je treba hľadať, lebo to ja nepopieram.

Dominika Dinušová - Nezamestnanosť ako nevyhnutná súčasť kapitalizmu

http://www.youtube.com/watch?v=PmDJT9htBzU

V kapitalistickej spoločnosti proste nebude dostatok práce pre všetkých...Proste vykorisťujú a otročia sa tu občania.


{predstav si spolocenstvo z 10 ludi, kde jeden je hajzel, jeden je lenivy a 8 je normalnych.} Socializmus sa dokáže vysporiadať aj z hajzlami...kapitalizmus hajzlom umožňuje vykorisťovať a otročiť pracujúcich. Miesto biča slúži hrozba nezamestnanosti.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/Za komunizmu ten majetok užívali všetci a nie len hŕstka vyvolených, ktorá hádzala "kosti" chudobe. Treba navrátiť majetok ľudu/

Ale prd....strategické podniky (t.j. tie na ktorých su všetci závislí vid elktrárne a plynárne) sa nemali nikdy privatizovat.
ale normálne podniky produkujúce spotrebný tovar v sukromnych rukach ? nie v stranickych ale v tych, ktory maju vedomost a zaujem podnik nie len rozkradnut, ale aj rozvijat ?
Budis Tomas Bata vzorom. ten zly kapitalista, ktory svojim zamestnancom dokazal priniest socialne vyhody o akych sa ani komunistom nesnivalo a ani nesniva....a ani nemusel, nikto ho k tomu nenutil....ked sa pozrieme ako jeho podnik Bacoval za socializmu a ako dobacoval teraz....no skoda reci.....a takych prikladov je viac


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Kapitalizmus - V pekarni pracuje 7 ludi, lebo dokazu kazdy den napiect dostatok chleba.} Dokážu, pretože trebárs robia aj 12 hodín denne, aby to stíhali, alebo sa nemôžu ani na sekundu zastaviť a vydýchnuť si, pretože hneď sa im vyhrozia, že na ich miesto čaká ďalších 100 ľudí. Práve v tom je tá podstata otročenia ľudí. Za komunizmu by tam bolo 10 ľudí, ale každý by musel pracovať, každý by mal plat+nemuseli by tak otročiť a mohli by si na chvíľku aj vydýchnuť a ak by to niekto z nich zneužíval a nepracoval vôbec, mal by jednoducho problém.

Komunizmus nie je o otroctve ako kapitalizmus !!!


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/ Socializmus sa dokáže vysporiadať aj z hajzlami/

toto je LOZ a iluzia....okrem toho s gramatickou chybou

odpovedz na otazku co som dal....
Zamysli sa nad tym, co ma ten tvoj strasidelny utopisticky kapitalista z nezamestnaneho ? nic....lebo mu nemoze predat svoj vyrobok.
Co ma zo zamestnaneho ? ten prekliaty zisk o ktory mu tak ide, ci nie ?

tak preco by prosim ta kapitalista sposoboval nezamestnanost ? skus namiesto spamu porozmyslat a dat jediny logicky argument....RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba žiadať návrat starého režimu, pretože väčšina kapitalistov dnes zdiera občanov nášho štátu. Je tu novodobé ekonomické otroctvo !!! Ľudia, ktorí sú zamestnaní musia drieť aj 12 hodín denne, aby si vôbec slušne zarobili a mnoho ľudí zas nemá ani tú prácu. To je výsledok primitívneho kapitalizmu !!!


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {toto je LOZ a iluzia....okrem toho s gramatickou chybou} Viem, to Z...dosť sa ponáhľam, pretože za chvíľku idem športovať a chcem sa k téme ešte vyjadriť.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mlátenie prázdnej slamy pokračuje. Akurát Dávidko, RuskáHnisaváSocka, svoju debilitu ešte viac umocnil... :-DDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K tej gramatickej chybe: z koho z čoho, s kým s čím... ;-)

Ale nie je to ilúzia. Každý musel pracovať akurát sa nemuselo otročiť.
http://www.youtube.com/watch?v=yB5b274ZMSc

Davová Psychoza - Práca - text písně

Texty písní » Davová Psychoza - Práca

Davová Psychoza - stát se fanouškem

Denne robíme jak otroci
z toho polovicu berie štát,
systém nás vyžmýka na daniach
pre parazitov vo vláde.

Väčšina ľudí pracuje
prezisky menšiny,
jesť, spať a do práce,
super životný štýl.

Proti práci nemám nič,
čo nás napĺňa a je užitečná,
proti práci nemám nič,
čo dáva silu a je potrebná,
proti práci nemám nič,
ľudia drú ako stroje,
proti práci nemám nič,
to všetko pre toho...

Vzdajme sa zbytočných vecí,
čo nás tlačia k zemi,
zrušme nepotrebnú prácu,
ničí ducha aj telo,
jedinou potrebou je láska
a tú si dokážeš nájsť aj sám,
vyzývam všetkých, myslite
a budeme znovu šťastný!

Proti práci nemám nič,
čo nás napĺňa a je užitečná,
proti práci nemám nič,
čo dáva silu a je potrebná,
proti práci nemám nič,
ľudia drú ako stroje,
proti práci nemám nič,
to všetko pre toho...

Proti práci nemám nič,
čo nás napĺňa a je užitečná,
proti práci nemám nič,
čo dáva silu a je potrebná,
proti práci nemám nič,
ľudia drú ako stroje,
proti práci nemám nič,
to všetko pre toho...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Zamysli sa nad tym, co ma ten tvoj strasidelny utopisticky kapitalista z nezamestnaneho ? nic....lebo mu nemoze predat svoj vyrobok.} Vnímaj realitu...vykorisťovanie funguje a nezamestnaných je 400 000. Vysoký počet nezamestnaných je dôležitý pre kapitalizmus. Umožňuje kapitalistom otročiť ľudí...hovorila o tom Dominka vo videu na ktoré som odkazoval.RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Funguje to tak, že kapitalista, ktorý zotročil 7 ľudí zarobí viac, pretože nezamestná 10tich, ktorí by si normálnym tempom vykonávali svoju prácu, ale zároveň z ich platov idú finančné prostriedky na podporu nezamestnaných, ktorí kupujú. On má zisk a jeho otroci musia ešte aj financovať nezamestnaných. ;-)))

Proste jedna skupina otročí a nakupuje, ale druhá nerobí a nakupuje menej. Je to nevyrovnané. Komunizmus dokázal nájsť tú zlatú strednú cestu. Takže otroctvo bolo za socializmu eliminované a každý mal právo na prácu a na produkty práce.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže aj keď sa dnes človek snaží a pracuje trebárs 12 hodín denne, znemožňuje tým pracovať iným. Z neho sa stáva otrok, ktorý musí odvádzať časť aj ľuďom, ktorí nepracujú a to je choré...

Treba návrat socializmu, ktorý bude viesť k tomu, že bude pracovať (nie otročiť !!!) každý a nebude sa musieť odvádzať toľko peňazí na nepracujúcich.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prácu treba rozdeliť medzi ľudí, ale dnes sme svedkami toho, že tomu tak nie je. 400 000 ľudí sedí doma a ostatní otročia aj 12 hodín denne, aby vôbec vykrývali základné potreby. Sú vykorisťovaní kapitalistickou lúzou a ešte musia platiť aj nezamestnaným, inak by sa vzbúrili a vyšli do ulíc. Už teraz následkom primitívneho kapitalizmu vychádzajú do ulíc, alebo sa zvyšuje kriminalita, pretože jedna skupina už nevládze otročiť a druhá nemá ani na tie základné veci.

A toto je realita. Naivné predstavy kapitalistov ma nezaujímajú, pretože to je mimo tejto reality.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
/K tej gramatickej chybe: z koho z čoho, s kým s čím... ;-)/
tak vidis ze to ovladas, takze nie z hajzlami, ale s hajzlami

/Vysoký počet nezamestnaných je dôležitý pre kapitalizmus/
tak takúto kravinu by snáď ani Gustáv "apřílový" Husák nepovedal

/ {Zamysli sa nad tym, co ma ten tvoj strasidelny utopisticky kapitalista z nezamestnaneho ? nic....lebo mu nemoze predat svoj vyrobok.} Vnímaj realitu...vykorisťovanie funguje a nezamestnaných je 400 000. Vysoký počet nezamestnaných je dôležitý pre kapitalizmus. Umožňuje kapitalistom otročiť ľudí...hovorila o tom Dominka vo videu na ktoré som odkazoval./

OK, ja slubujem ze sa posnazim vnimat tvoju realitu....tak este raz a polopate....co ma kapitalista z nezamestnaneho ?

A btw nejaka Dominka nie je ziaden relevantny zdroj, to je asi len spolupacient z oddeleniaRussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je chorá spoločnosť. Podnikatelia chcú od zamestnancov, aby otročili aj 12 hodín denne a tí nemajú čas ani na vlastné deti. No zároveň tu máme 400 000 nezamestnaných, ktorí majú času dosť, ale nemajú príležitosť sa zamestnať.

Komunizmus by viedol k náprave a zamedzilo by sa tomu, aby kapitalisti extrémne zdierali ľudí. Už by nemohli brať extrémne platy na úkor iných. Museli by sa zisky deliť medzi všetkých, ktorí pracujú. Dnes sú však aj vysoké príjmi kapitalistov príčinou toho, že ostatní majú málo.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/Funguje to tak, že kapitalista, ktorý zotročil 7 ľudí zarobí viac, pretože nezamestná 10tich, ktorí by si normálnym tempom vykonávali svoju prácu, ale zároveň z ich platov idú finančné prostriedky na podporu nezamestnaných, ktorí kupujú. On má zisk a jeho otroci musia ešte aj financovať nezamestnaných. ;-)))/

Ok, dalsi priklad (aj ked viem ze vytrhnes z kontextu a pretocis ako ti vyhovuje)
4 ludia v miestnosti s vypalenou ziarovkou.....
ja myslim ze staci jeden clovek aby ziarovku vymenil....trva mu to 4 minuty, ok ?
ty tvrdis, ze aby neboli ti ostatny vykoristovany, tak ju nasrobuju vsetci 4 naraz (ci uz krutenim stola, alebo inou metodou znamou z vtipov.) a povedzme ze im to trva 1 minutu

cize vysledok rovnaky, rovnaka vykonana praca....az na to ze teraz vsetci budu 3 minuty hladiet do blba.....


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  /Podnikatelia chcú od zamestnancov, aby otročili aj 12 hodín denne/

Daj priklad.....natolko sa vo fabrickych zmenach neorientujem, nech sa poucim....


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunusti sú schopní dať prácu každému a spravodlivo rozdeliť peniaze medzi pracujúcich, ktorí nebudú extrémne otročení. Kapitalisti sú schopní dať prácu len určitej skupine ľudí a tí sú väčšinou zdieraní a musia robiť aj na nezamestnaných. Práve preto treba návrat socializmu, ktorý je na vyššej úrovni ako primitívny kapitalizmus.

{tak vidis ze to ovladas, takze nie z hajzlami, ale s hajzlami} Hovorím, že mám na ponáhlo...no ja aj tak nie som úradník a chybu si môžem dovoliť.

{co ma kapitalista z nezamestnaneho ?} Bič na otrokov...a znova opakujem. O tom už hovorila Dominika vo videu. Okrem toho vždy sa nájde dosť záujemcov o jeho produkty. Môže ich trebárs predať aj v inej krajine, pokiaľ by tu nenašiel dosť odberateľov. Jeho proste netrápi, že nejaká skupina nezamestnaných na to nemá, lebo to predá tým, ktorí na to majú.

http://www.youtube.com/watch?v=PmDJT9htBzU


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalizmus je proste extrém=extrémny počet nezamestnaných a extrémne podmienky v práci pre zamestnaných, pretože zamestnaný musí drieť ako otrok, lebo inak sa mu vyhrozia, že na jeho miesto čaká ďalších 100 ľudí, prípadne to nie je ani treba, lebo si to uvedomuje sám a z jeho platu sa ešte financujú nezamestnaní, ktorí sedia doma. To je choré a primitívne.

Je to jednoducho primitívne delenie práce a produktov práce v kapitalizme som ešte nevidel. A následkom toho chorého myslenia sa zvyšuje kriminalita, ľudia strácajú pracovné návyky, užívajú omamné látky a strácajú zmysel života. Toto musí skončiť !!!
RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Utekám športovať, pretože sa musím udržiavať aj v perfektnej fyzickej forme a nemôžem len rozmetávať drísty kapitalistickej lúzy. Inými slovami nemôžem zanedbať seba tým, že budem riešiť iba iných. Musím riešiť aj svoje nedostatky. Takže ma na teraz ospravedlňte. Česť práci, športu a spravodlivosti priatelia !!! Odpor k otroctvu, biede a extrémnemu konzumu !!!


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dacvo ty sa stale vyhybas odpovediam na uplne jednoduche otazky, pripadne trieskas dve na tri...

ale ok, treti priklad....
11 futbalisti hraju na ihrisku. Kazdy zaraba inak (podla vykonnosti samozrejme, a tak to bolo aj za socializmu) a 3 sedia na lavicke nahradnikov. Preco ? a)nemaju vykonnost na to aby boli na travniku b) na travniku uz je plny pocet dostatocny na hru, cize 11

Cize, aby ti 3 na lavicke neboli vykoristovani , tak ich posleme hrat aj za cenu ze a) ti vykonnejsi dostanu menej penazi b) tym ze ich uz nebude na travniku 11, ale 14, tak pokazime celu hru ???


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Je to jednoducho primitívne delenie práce a produktov práce v kapitalizme som ešte nevidel.} Ešte oprava, pretože som sa zle vyjadril a potom tú vetu zle prepísal. Takže: Je to jednoducho primitívne delenie práce a produktov práce.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {11 futbalisti hraju na ihrisku. Kazdy zaraba inak (podla vykonnosti samozrejme, a tak to bolo aj za socializmu) a 3 sedia na lavicke nahradnikov. Preco ? a)nemaju vykonnost na to aby boli na travniku b) na travniku uz je plny pocet dostatocny na hru, cize 11} V komunizme má každý možnosť byť "na trávniku" a nikto nemusí sedieť doma !!! Práve o tom je právo na prácu !!! A nech mi nikto netvrdí, že taký cigáň nemá výkonnosť na to, aby pracoval. Má, ale nemá možnosť sa zamestnať i keď je možno výkonnejší ako iný človek. Okrem toho na kapitalistickom trávniku je preto dostatočné množstvo, lebo sú hráči nútení stíhať za troch a to je extrém - fanatizmus. Keby to odmietli, dosadili by tam ďalších, ale nič by sa v konečnom dôsledku nezmenilo. Len by sa vymenili otroci. V komunizme by sa na trávnik pomestili všetci a plody ich práce by sa rozdelili. No samozrejme výkonnejší by mali o niečo viac a tí, ktorí by sa chceli flákať by mali problém.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inými slovami na výrobu auta je potrebných 10 ľudí, ktorí pracujú v normálnom tempe. No samozrejmé, že keby sme ich poháňali bičom, alebo by sme sa im vyhrozili, že na ich miesto čakajú ďalší desiati, dreli by ako otroci a teda aj 7 ludí by zvládlo to, čo inak robilo 10 ľudí. A o tom je kapitalizmus. O otročení. Chcú nám nahovoriť, že na ihrisku má byť 7 ľudí i keď pravdou je, že na ihrisku má byť 7 otrokov, alebo 10 pracujúcich, ktorí si pokojne a bez stresovania robia svoju prácu !!!

Výsledkom toho je, že kapitalizmus produkuje nezamestnaných, pretože sa ľudia zdierajú. Komunizmus bol o tom, že práca bola rozdelená a ľudia nemuseli otročiť a zároveň mali dostatok prostriedkov na dôstojné prežitie života. V tom je tá krása socializmu. Veď mali zabezpečené všetko. Dnes nemajú ani tí, ktorí otročia.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Inými slovami na výrobu auta je potrebných 10 ľudí, ktorí pracujú v normálnom tempe.} Upozorňujem, že to bol iba príklad.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Dnes nemajú ani tí, ktorí otročia.} Pardón, teda možno majú, ale svoje deti vidia tri hodiny denne. ;-) A v určitých prípadoch i tí nemajú nadbytok aj keď vykonávajú nadbytok práce, pretože musia platiť aj nezamestnaným a väčšie množstvo si berie ich vykorisťovateľ.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, davo...

/V komunizme by sa na trávnik pomestili všetci a plody ich práce by sa rozdelili. No samozrejme výkonnejší by mali o niečo viac a tí, ktorí by sa chceli flákať by mali problém./

Takze sa najprv budu prehanat po travniku 14, aby sa plody prace rozdelili, sice sa tam nezmestia, ale nevadi....kopat budu hlava nehlava, niektory kopat ani nebude, ved naco, sak zaneho budu kopat iny.....nebodaj by sa este pridali do toho uzasneho matchu aj divaci, co vznikne ? bordel, kto sa na to bude pozerat ? nikto ......co vznikne ked budes nasilu vytvarat pracu o ktoru nie je zaujem (parafraza nie su divaci) len aby to bolo "spravodlive" .....bordel......cize to co aj z komunizmu....bordel.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalizmus je jednoducho EXTRÉM !!! Je to forma otroctva v ktorej ako bič slúži vysoký počet nezamestnaných. Inými slovami nebudeš drieť ako otrok, nájdeme si iného. Si len číslo a nie človek...si ako to zviera, ktoré trpí následkom extrémnej hlúposti zmanipulovanej lúzy, ktorá tvrdí, že inak to nejde.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hmm. Tá spoločnosť je naozaj chorá keď čítam čo to tu ten Ruský asociál píše. :-)

Na jednej strane hovorí o spravodlivom prerozdeľovaní na druhej strane dokáže napísať 20 príspevkov za sebou ako keby tu existoval len on sám jediný. Taký človek keby niečo prerozdeľoval tak by sme mohli o spravodlivosti iba snívať.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo a v ktorej ze to fabrike robia 12 hodin denne ?

Mimochodom ta slecna Dominika, co ju tu odporucas, co nie je schopna nie len ze svoje myslienky z hlavy povedat, ale nedokaze ich po sebe ani z papieru precitat, to ma byt akoze nas vzor ci ako ???? (este mozno zvladnem dopozerat dalsich 10 minut, aj ked doteraz je to len balast a tliachanie .....ziadne fakty, ziadna logika, rpesne ako ty....a mimochodom ziadne riesenie)


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Takze sa najprv budu prehanat po travniku 14, aby sa plody prace rozdelili, sice sa tam nezmestia, ale nevadi....kopat budu hlava nehlava, niektory kopat ani nebude} Ako som už vysvetľoval. Kapitalizmus akurát znižuje potrebný počet ľudí na prácu tým, že ich otročí.

Zoberme si stavbu pyramídy. Na tú treba trebárs 10 000 otrokov poháňaných bičom, ktorí budú extrémne trpieť, alebo 15 000 robotníkov, ktorí si budú pokojne robiť bez toho, aby extrémne trpeli.

Kapitalisti by nám preto tvrdili, že na stavbu pyramídy je potrebných len 10 000 ľudí. No socia-listi by povedali, že ich treba 15 000, pretože socializmus nie je o otroctve, ale o PRÁCI.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Mimochodom ta slecna Dominika, co ju tu odporucas, co nie je schopna nie len ze svoje myslienky z hlavy povedat, ale nedokaze ich po sebe ani z papieru precitat, to ma byt akoze nas vzor ci ako ????} Aj ja by som si napísal svoje myšlienky na papier, keby som išiel na prednášku. Bolo by to lepšie.

{davo a v ktorej ze to fabrike robia 12 hodin denne ?} Nemyslel som to úplne doslovne i keď pravdou je, že mnohí robia aj 12 hodín denne+nejaký nadčas cez víkend, aby zarobili. Hlavne ľudia na stavbách.


irma . gywicado58   |   ip:91.127.25   |   2013-03-16  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium
keby ti mal kto ponožky a osemenené slipy ešte oprať, tak by si bol hviezda!


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.233.24   |   2013-03-16  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Okey, ale teraz už neurobím takú chybu ako naposledy a nezanedbám to, čo potrebujem urobiť. Takže čau a uži si sobotu. Ja musím ísť športovať.

Ľudia nedajte sa zotročiť a nalákať na pochybné naleštené sračky, ktoré z vás robia otrokov a ktoré vám v konečnom dôsledku život neurobia lepšími. Za komunizmu ľudia mali to, čo k životu potrebovali a dokonca niekedy aj viac ako potrebovali, ale neboli to extrémy. Bola to práve tá stredná cesta...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
{davo a v ktorej ze to fabrike robia 12 hodin denne ?} Nemyslel som to úplne doslovne i keď pravdou je, že mnohí robia aj 12 hodín denne+nejaký nadčas cez víkend, aby zarobili. Hlavne ľudia na stavbách.

ja som teda na stavbach robil aj ako brigadnik pocas studia ale napriklad aj ked som si v zahranici chcel nedavno privyrobit. (okrem toho mam stavebne vzdelanie aj ked to nerobim, rovnako ako moj tatko ktory to robil cely zivot)
Nikto ma nikdy nenutil aby som robil dlhsie, ak to nebolo potrebne ( ono totiz obcas napriklad ked zasycha beton, alebo strecha nie je zakryta, treba stavbu dokoncit, a tam je to aj na zodpovednosti pracovnika, aj v zaujme majitela aj objednavatela stavby aby sa to dokoncilo....nikdy som nerobil nadcas zadarmo, dokonca som dostal priplatok, pripadne som na druhy den isiel neskor alebo vobec do roboty.
A na druhu stranu som pocul rozne historky, ze zatrubil koniec smeny, robotnik vykydol miesacku a isiel domov.....a na druhy den to zaschnute dalsi traja museli rozbijat....hadaj z ktoreho roku to je....


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to kde sme ? To vážne si neuvedomuje nikto že"článok" je cielený pre ..no menej ..toto.. v hlave????


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty a športovať, vychrtnutá vegánska socka? Iba ak tak mlátiť s papuľou, z ktorej vyjde iba kravina alebo smrad... :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Že tvorivosť v tomto článku je " vrcholová " aby dosiahla maximum - príspevkovú..??? Aháá --zajtra bude pekne!


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klopi neviem čo si máme uvedomovať. Vy ste ten článok naozaj aj čítal ? Ja iba názov - "život v kolektivismu" mi úplne stačil.
Veď názor na to už máme vlastný.


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-03-16  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Debili a ritelezeci straníckych mafii .
Socik bola diktatúra pre roľníkov a robotníkov, ktorá nám postavila v krajine to čo dnes máme bez pravá občanov a voličov odvolať akéhokoľvek ústavného blbca jednej straný.
Kapitalizmus je diktatúra pre patokraciu proti robotníkom a roľníkom, ktorá nám vykonala vlastizradu Slovenska v fašistickom integračnom a globalizačnom hyenizme v réžii finančných vplyvných globálnych mafii bez práva občanov a voličov odvolať akéhokoľvek legálne voleného blbca z NR SR, justície, polície, vlády, verejnoprávnych médií.
S
údruhovia ritných strán ku korím patríš aj Ty Pandemonium –(internetoví krtek diktatúry patokracie ) dostali mandát spravovať našu krajinu po roku 1989 od naivných voličov Československa či neskôr Slovenska a svojou úslužnosťou západu mohli kradnúť pre seba či predávať ziskové štátne energetické podniky zahraničným podnikateľským mafiám globalizmu a tímto spôsobom obyvateľstvu našej krajiny nasekali dodnes verejný dlh 1.24 bilióna korún za čo sa trestá podľa môjho presvedčenia krútim trestom a to zastrelením každého z Vás, každého kto sa na tomto zničení Slovenska podieľal.
Pandemonium aj Ty raz skončíš raz s dierami na svojich panských mafiánskych šatách hyenizmu.

Pozaj ma krtek pandáš, vieš kde- DDDRussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {A na druhu stranu som pocul rozne historky, ze zatrubil koniec smeny, robotnik vykydol miesacku a isiel domov.....a na druhy den to zaschnute dalsi traja museli rozbijat} Kapitalistická propaganda...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

ten clanok nie je zly, prave naopak, myslim ze jeden z lepsich tuto (a treba docitat aj epilog)....to len ten nadpis je zvoleny trochu nestastne


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Ty a športovať, vychrtnutá vegánska socka? Iba ak tak mlátiť s papuľou, z ktorej vyjde iba kravina alebo smrad..} A ty čo už si vyspal opicu ? Ako chutilo to včerajšie krabicové víno v parku ? Mimochodom kto nechliape má aj chuť si v sobotu zašportovať. ;-)


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo

z jednej reakcie na slecnu dominiku:
Inteligentný ľavičiar, s ktorým je radosť nesúhlasiť a ktorého si v podstate vážite, je vlastne taký malý prírodný úkaz. Škoda, že vždy tak nejako zapadne medzi vyššie spomínanú svoloč a výrazne splýva v tom rozbujnenom revolučnom podhubí aj s ľuďmi, s ktorými v podstate nemá nič spoločné. Projekt Ľavé spektrum 2012 bude ešte dlho zdrojom zaujímavých štúdií pre celé zástupy psychológov, psychiatrov a najmä, čo to budeme tajiť, recesistov. Nie veľmi veselá správa pre imidž slovenskej ľavice. Radostná správa pre nás ostatných je, že dnes si z podobných ľudí robíme žarty. Pred pár rokmi by rozhodovali o našich životoch.

zdroj:
http://blog.tyzden.sk/rudi-rus/2012/07/11/len-si-tak-zahajlovat/


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A umy si hubu, tiahne ti z nej chlast a hniloba z mäsa.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítal som to už, ale to nespochybňuje fakty, ktoré popísala Dominika.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..Piko.. je zbytočne hádať, koľko názorov "pritiahne" tento cielený nezmysel..pekne "lingvisticky" mätúci...ale trochu sa bavím ...a to vajce či sliepku ..to som myslel vááážne ..aby reč ...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A keby bola Dominika veganka, ej boha...neovládol by som sa ;-) Je mi sympatická a skoro som sa znova zaľúbil, pretože má aj dobré názory. ;-)


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {A umy si hubu, tiahne ti z nej chlast a hniloba z mäsa.} To bolo samozrejme pre Pandu.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo, ovladni sa....
sudruzka Dominika je pracujuca uvedomela obcianka budujuca svetle zajtrajsky a nie nejaky objekt chticu...:D :D :D
ak chces, poslem ti kopiu sexualnej vychovy alebo repektive navodu na spravne pohlavne dospievanie z hladiska marxizmu leninizmu z dob komunizmu, pod titulom "Na prahu dospelosti" napisala sudruzka Mudr Jirina Strmenova....to je teda pocitanicko, to odkladam pre dalsie generacie


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
a tu mas jeden pohlad na nezamestnanost v socializme
http://blisty.cz/art/52096.html
nic nie je take ruzove (cervene) ako sa zda, alebo ako ti niekto nakuka


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {sudruzka Dominika je pracujuca uvedomela obcianka budujuca svetle zajtrajsky a nie nejaky objekt chticu...:D :D :D} Samozrejme, ale tak to nič nemení na tom, že mi je sympatická. Už len preto, že má v tomto prípade vznešené ciele i keď nepopieram, že je i príťažlivou ženou. Proste je to typ ženy, ktorý sa mi páči.

Ach, dnes sa mi akosi nechce to železo dvíhať, ale už mám aspoň malú časť za sebou. No ništ, idem pokračovať.


DedoJozefVarga . fucudemu51   |   ip:62.197.22   |   2013-03-16  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko amore
Spánčel si nejako debil chudobný.
Debil povedz my, kde by sme boli po roku 1989, keby sme sa ocitli v kapitalizme po druhej svetovej vojne. Povedz mi debil, urobila sekeru štátna planovaná ekonomika RVHP v československu? Urobil integračný a dlobalizačný fašizmus globalného kapitalizmu sekeru dodnes 1. 24 biliona korun, ked sa nič nestavalo len kradlo, a keď kradla plutorkracia – byvale špiny ŠTB a komančov, korí veľmi rychlo rozkradli všetko v našej krajine,

nakoľko si sami vytvorili a odsúhlasili k tomuto mafiánskemu zločinu potrebný volebný zákon, kde ich občania nikdy po žiadnych voľbách nemôžu odvolať či akokopkoľvek potrestať debil Pako, piko amore.

Ja keby som mal guľomet, tak by som Vás strieľal ako besných psov globálneho hyenizmu a diktatúry plutokracie, postavil by som Vám Stalinove gulagy.RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { a tu mas jeden pohlad na nezamestnanost v socializme } Ja viem ako funguje socializmus...nepotrebujem si o tom čítať.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..folkon.. Len pri odkladaní "dokumentov" o literárne tvorivosti v bývalom.. aby sa nenarazilo na vecí ktoré boli aj "normálne" !!!Potom by sa mohol aj súčasný vývoj zdať normálny!!!/A pohlavie by sa nemalo meniť/


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A v tom článku sú neuveriteľné bludy...sú súčasťou kapitalistickej propagandy. Okrem toho dnes je to ešte horšie...

Inak nepopieram, že aj za socializmu sa občas porušil zákon, ale to bolo možné ako i dnes riešiť podaním trestného oznámenia.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo tak sa vyjadrím k tvojmu spravodlivému socalistickému prerozdeľovaniu - reálne z vlastnej pamäti čosi vytiahnem.
To na čo sa pamätám..

Ako mladý človek dostal som prácu ktorú som ani robiť nechcel ale musel som. Mal som iné predstavy o tom čo by som rád robil ale žiadne také miesto pre mňa socalizmus nevytvoril tak som musel robiť to ćo bolo k dispozícii.
Neviem ako Ty, či si vôbec v tej dobe nebol mladý chrobák alebo spermia, ale ja si pamätám ako sme v tom socalizme keď už ho tu spomínaš vśetci v robote popíjali. Mali sme na starosti údržbu. Vedúci prevádzky bol ožran, ten bol skoro v kuse naliaty. Jeho nadriadený ten pil s ním. No a my roboši sme na šatni takisto popíjali a nie málo. Totiž nikto pomaly nerobil to čo by chcel, čo by robil rád ale to čo musel a tak sme sa aspoň v robote zabávali. Majster ten nie ten sa snažil ale musel to všetko akosi kamuflovať lebo aj tak nemohol nikoho poriadne vyhodiť z roboty. Po podniku som sa celý deň len prechádzal, raz tu a raz tam.. Šiel som na dve hodinky k sústružníkom tam sme pokecali, potom zase na inú prevádzku tam sme trochu pokecali až kým smena neubehla. Všade sa chlastalo, dokonca ja v sústruhoch mali chlapi pivo či pálenku poskrývanú. Šikovný som bol tak ak sa niečo pokazilo raz dva som to opravil a zase som sa po podniku flákal.

Robili iba ženy za strojmi vo výrobe takže tie makali.
No a po šichte sme šli zase na pivo.

Ak bolo toto spravodlivé prerozdeľovanie tak ďakujem pekne.
Spravodlivo sme ten socalizmus prechlastali, to sa všade dosť tolerovalo lebo čo iné by nám mal ten socializmus poskytnúť ako nie aspoň toto ak nám všetkým slobodu odopieral.Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokračovanie:
Davo tak si tu hlásaj tie sprostosti ďalej.. Veď Ty aj tak nikoho slobodu nerešpektuješ - iba zvieraciu a ja to dočasne pretože domáce zvieratká by podľa Teba jednoducho vyhynuli a nahradila by ich kapusta a mrkva. Maj sa a nadrístaj tu zase aspoň 100 demagogicko utopistických príspevkov nech prekričíś svojich oponentov. Ja viem - ani dnes nie je svet slobodný..
Ale napríklad ja dnes môžem robiť čo chcem kdežto vtedy..
:-))) Bolo to o ničom a nič spravodlivé tam nebolo. Starí trepali o nejakých vlastných zásluhách ktoré už dávno preźrali a prechlastali a od mladých chceli aby robili aj za nich. Spravodlivý svet tu nikto nespraví, nech by aj zajtra červení komunisti vyhrali voľby.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako hovorím. To zlé, čo bolo za socializmu aj dnes a často je to ešte horšie a to dobré je preč. Miesto toho, aby ľudia napravili to, čo bolo zlé pokazili to dobré. Krásne to vystihol tento človek:

Marián Čverčko (VPN) - 17 november bol podvod:
http://www.youtube.com/watch?v=Li1_FBv0sTI
http://www.youtube.com/watch?v=mgZ6usVnoCYklopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si nemyslím žeby básnička"nážho" cyklistu o februari r.1948. bola nezmyselne.. rytmycka!...falkon.. Má svoje čaro ako ..tvorba...Ale čo už hlavné je že sex sa učil aj v bývalom...no "srandovne" !!Ta ne???


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Veď Ty aj tak nikoho slobodu nerešpektuješ } Neuznávam slobodu vykorisťovania práce ľudí. Neuznávam slobodu zabíjať a ničiť životy iných ľudí i keď je možné KVALITNE prežiť bez toho.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Ale čo už hlavné je že sex sa učil aj v bývalom...no "srandovne" !!Ta ne???} Keby bol vtedy kapitalizmus, učenie sexu by dnešným ľuďom tiež prišlo srandovné. Ale viem na čo narážaš. Bol o tom článok na sme, alebo na aktuality.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neuznávam slobodu zabíjať a ničiť životy iných ľudí OPRAVA: Neuznávam slobodu zabíjať a ničiť životy iných ľudí, ALE I ZVIERAT


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
slecna D.ma fakt pobavila tvrdenim, ze kapitalizmus stavia medzi ludi betonove ploty a ostnate droty.....sak tomu snad ani taky lolo ako ty verit nemoze,ale ja viem kto betonove mury staval (dokonca aj krizom cez mesto Berlin)

ked bol ten socializmus taky uzasny,skvely, spravodlivy a HLAVNE slobodny tak preco ludia hufne utekali, ak sa im podarilo ?
ok, mozes odpovedat, ze to boli zmanipulovany ludia, kapitalisti a cojaviem co to tu furt tocis...
Len jednej veci akosi nerozumiem, preco ich ti komunisti teda na hraniciach strielali ?


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko ..Piko.Tie Vaše prezenty o"flákani sa" po fabrike..mohli ste využiť o rozšírenie poznatkov: diagnostikácie, preventivity, renovácie, údržbárskej produktivite, predikcií, servise. a dnes by bolo..hajajáj!!!


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalizmus je o tom, že mnohé ženy robia radšej cundry, alebo mnohí chlapi radšej predávajú drogy ako by mali otročiť vo fabrikách za mizerné mzdy. To vedie ku kriminalite a k degenerácii spoločnosti. Preto tu máme už aj stranu, ktorá chce legalizovať drogy a možno by boli aj zástancami obchodu so ženami. Inými slovami chcú slobodu pre určitú skupinu amorálnych a zdegenerovaných ľudí, ktorá v konečnom dôsledku znamená otroctvo pre ich obete, ktoré sú obeťami závislostí na drogách, alebo na svojich majiteľoch. V podstate toto vedie k primitivite, ktorú možno vidieť aj v dávnej minulosti, keď bol človek vnímaný ako tovar a nie ako ľudská bytosť s právami.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klopi
/Ale čo už hlavné je že sex sa učil aj v bývalom...no "srandovne" !!Ta ne???/

Ta to sa neucilo, teda len tak barkoho neucili....ja mam len specialne kopirovane vydanie motuzikom zviazane

btw, tak dva dni som sa s matkou bavil o dobach davnych a ma soklo, ked mi hovorila ako ich nejaky sudruh v BA aj s Tatkom pozval na striptiz.....uplne legalny...oficialny podnik, vstup len v doprovode niekoho so stranickou knizkou


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {...ktoré sú obeťami závislostí na drogách, alebo na svojich majiteľoch} Tu som sa zle vyjadril...ale snáď ste pochopili pointu môjho príspevku.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..folkon. Vééľmi správna otázka..ohľadom strieľania na hraniciach..!!! Ale aj dnes ja mi nejasné prečo je toľko adrenalinovaných "junáčikov" pohybujúvich sa na 4-kolesových doštičkách po miestach kde je to životu...A policajti to ..treskajú a treskajú aj s obuškami... vzrušo je vzrušo...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Loool! Kdeže by si ty šiel športovať, ty naša zábavná vegánsko-sociálna nedonosená hnida! Ty sa jednoducho nedokážeš odtrhnúť od monitora! Dávidko, ty si tak priehľadne jednoduchý debil, že ti až vidno do toho tvojho svrknutého vegánskeho bachora... :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-03-16  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pande a ty si kandidoval na starostu? ešte že ťa nezvolili.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom 400 000 ľudí nie je nezamestnaných, takže to som trochu zavádzal. Mnoho z nich totiž našlo uplatnenie v predaji a výrobe drog a možno si nájdu aj vaše deti, pretože jednoducho chcú prežiť, ale nemajú prácu. Nakoniec tento drogový livestyle z amerického getta tu propaguje i keď síce skôr nepriamo recitujúci cigáň - rytmus. Tak ako nezamestnanosť, i predaj drog je v kapitalistických spoločnostiach na vysokej úrovni. Zamestnaný človek nebude riskovať a predávať drogy, pokiaľ dokáže z platu vykryť základné potreby. Teda aj takí sa nájdu, ale určite ich bude viac medzi nezamestnanými, ktorí už nemajú ani čo stratiť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Loool! Kdeže by si ty šiel športovať, ty naša zábavná vegánsko-sociálna nedonosená hnida!} Ja už športujem, ale dvíhať to železo nonstop si teda dovoliť nemôžem...rýchlo by som skončil v nemocnici trebárs s rozdrbanou chrbticou. Neskôr ma čaká dynamický tréning a pauzy budem mať menej často.


Juzek . juvyxuvy   |   ip:62.197.22   |   2013-03-16  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pako-Piko amore
Bol si komunistický redaktor verejnoprávnej slovenskej levízie a teraz táraš Dristy o socializme a oslavné ódy na kapitalizmus. Si poriadny debil Pako-Piko amore.
Pako Piko Amore
Máš nového svätého otca Františka. Tak sa ukľudni - DDDfolkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/Mimochodom 400 000 ľudí nie je nezamestnaných, takže to som trochu zavádzal. Mnoho z nich totiž našlo uplatnenie v predaji a výrobe drog/

si ozaj myslis ze za socializmu neboli drogy, ze sa nedala kupit stetka ? a ze sa nevekslovalo s bonami a valutamy a ukradomky dovezenym tovarom zo zpadau (a kupodivu to drvivou vacsinou prevadzkovala tvoja oblubena romska mensina, co tak strasne chce pracovat len zly kapitalisti nechcu dovolit....)


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klopi
/..folkon. Vééľmi správna otázka..ohľadom strieľania na hraniciach..!!!/
na to Davo a dalsi agitatori neodpovedia....hmmm....to sa totiz nehodi do "kramu"...alebo sa povie ze je to zapadna propaganda


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..folkon..A istý dedo ktorý bojoval v Rusku. v rámci sex-výchovy povedal že v komunizme budú ženy "spoločné" a hotovo !!! Všetká mládež bola za !!!Komunizmus!! Aj to je uveriteľné??? Skoro ako"láhvov" budúci režim v1989...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-03-16  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..Takže..falkon.. plienky vybrať.. nedrizdať tu na fore...a počítač využívať na štúdium ...jasnééé mladej!!Budeme si myslieť že ocko nemal dosť tvrdú túto---snahu nedať vreckové...


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {si ozaj myslis ze za socializmu neboli drogy, ze sa nedala kupit stetka ?} To som netvrdil vo svojom príspevku.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre klopi: Nečítam síce celú diskusiu, len námatkovo, ale dovolím si tvrdiť že tvoje prirovnanie komunizmu k spoločným ženám je jednoznačne ten najlepší diskusný príspevok, ktorý najvýstižnejšie vyjadril dôležitosť preberanej témy... :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Ty sa jednoducho nedokážeš odtrhnúť od monitora! } A ešte niečo. Laptop mám v blízkosti športovej výbavy, takže nie je problém napísať krátky komentár počas pauzy pri cvičení...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/ {si ozaj myslis ze za socializmu neboli drogy, ze sa nedala kupit stetka ?} To som netvrdil vo svojom príspevku./

tak naco motas drogy do temy o nezamestnanosti v kapitalizme....???

Este by ma teda zaujimalo ako presne by si si predstavoval ten navrat ku socializmu


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {v rámci sex-výchovy povedal že v komunizme budú ženy "spoločné" a hotovo !!!} V kapitalizme sa so ženami obchoduje...predávajú sa, alebo prenajímajú trebárs na noc.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-16  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {v rámci sex-výchovy povedal že v komunizme budú ženy "spoločné" a hotovo !!!} V kapitalizme sa so ženami obchoduje...predávajú sa, alebo prenajímajú trebárs na noc.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-16  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { tak naco motas drogy do temy o nezamestnanosti v kapitalizme....???} Prečítaj si ešte raz poriadne môj príspevok o drogách. Ja ti to tu nemám čas vysvetlovať ako malému decku. Ak nepochopíš, nezájem...rozumnejší pochopia.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-16  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V socializme je však žena vnímaná ako človek, ktorý má práva a sama sa rozhodne koho si vyberie. Nemusí samozrejme robiť cundru na ulici a predávať svoje telo, aby sa uživila, pretože jej komunisti zabezpečia slušnú prácu.

V kapitalizme mnoho žien nemá na výber a predávajú aj svoje telá, aby získali peniaze.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-16  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Žena nie je tovar, preto nemôže byť považovaná za spoločný majetok a naviac má právo odmietnúť poskytnúť sexuálne služby. Ani muž nie je tovar. No v kapitalistickej spoločnosti ľudia často nemajú na výber a robia aj to, čo by nerobili, keby mali slušnú prácu. No máme tu okolo 400 000 nezamestnaných, ktorí budú aj drogy predávať a riskovať, pretože nemajú možnosť pracovať. Veď aj preto sú cigánky často najčastejšie pri cestách a ponúkajú svoje služby. Proste keby mali prácu, nemuseli by to robiť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-16  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Žena nie je tovar, preto nemôže byť považovaná za spoločný majetok a naviac má právo odmietnúť poskytnúť sexuálne služby. Ani muž nie je tovar. No v kapitalistickej spoločnosti ľudia často nemajú na výber a robia aj to, čo by nerobili, keby mali slušnú prácu. No máme tu okolo 400 000 nezamestnaných, ktorí budú aj drogy predávať a riskovať, pretože nemajú možnosť pracovať. Veď aj preto sú cigánky často najčastejšie pri cestách a ponúkajú svoje služby. Proste keby mali prácu, nemuseli by to robiť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-16  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Človek, ktorý nemá možnosť zohnať slušnú prácu sa ľahšie nechá nahovoriť na predaj drog, okrádanie, alebo trebárs i na to, aby ponúkal sexuálne služby. Žena, alebo muž v socializme nie je na to odkázaný i keď samozrejme aj tam je možnosť, že sa nechajú na to ľudia nahovoriť, ale o dosť menšia. Veď prečo by som predával drogy, alebo kradol, keď si môžem slušne zarobiť v práci kde nie som otročený - v práci, ktorej nemusím drieť ako kôň za troch...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo

este si mi neodpovedal ako malemu decku

1)preco ti komunisti strielali na hraniciach do tych co tu nechceli zit
2)ako si predstavujes navrat socializmu (staci jednoducho v zakladnych krokoch, nemusis tu zaspamovat cely board)
3) nova otazka....ty tomu co tu dristas ozaj tak moc veris ze v ramci propagandy ignorujes kazdy fakt co vidi aj Stevie Wonder ?


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jo a este jednu....uz si konecne cital clanok ku ktoremu tu horlivo diskutujes ?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najstaršie remeslo bola predsa prostitúcia. Davov socalizmus by aj toto dokázal vymietiť ale iba v jeho hlave. Všetko by bolo fajn.. :-)

Tak a teraz šup, šup do reality detičky. Ako čítam tak práca je najvyššou Davovou hodnotou pre celé ľudstvo.

Práca oslobodzuje. Preto tu toľko vykecáva.
Hovno robí a trepe dve na tri o práci a prerozdeľovaní jej výsledkov.
RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:87.106.21   |   2013-03-16  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jednoducho len mentálny mrzák bude predávať deťom drogy, alebo len primitívna kur-va bude predávať telo, pokiaľ si môže slušne zarobiť bez toho. Lenže v kapitalizme nemá každý možnosť zarobiť si poctivou prácou a buď musí drieť za troch ako kôň, lebo sa mu vyhrozia, že na jeho miesto čaká ďalších 10 ľudí, alebo nemá prácu a tak radšej skúsi robiť nelegálnu činnosť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže kapitalizmus je jednoducho podporou kriminality, amorálností atď...to znamená, že má na svedomí ešte viac obetí ako si ľudia myslia. Jednoducho to nie je život, ale otroctvo sprevádzané stratou dôstojnosti.

Komunisti sa snažili zabrániť vykoristovaniu pracujúcich a tí, čo chceli vykorisťovať sa snažili zabrániť im v tom.
folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/Jednoducho len mentálny mrzák bude predávať deťom drogy, alebo len primitívna kur-va bude predávať telo, pokiaľ si môže slušne zarobiť bez toho. /
A ak ten mentálny mrzák ku všetkému ešte aj lúbi klobásky.....do gulagu s ním....aj s každým kto nesúhlasí, že nám je lepšie.....aj s tým čo súhlasí, len sa nám nepáči....všetkých do gulagu....tak ?


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko a to neviete ze remesla a mali zivnostnici komunistom nevyhovovali ?
To keby mali sudruzky kurvy odborovu organizaciu a poctivo lepili clenske znamky do knizky.....to by bolo ine.....:D


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {preco ti komunisti strielali na hraniciach do tych co tu nechceli zit} A prečo si myslíš, že by to tak muselo byť aj dnes ? Veď nech si vypadnú tí, ktorí by tu žiť nechceli rovnako ako odchádzajú aj dnes. Veď lekári sa ešte nedávno vyhrážali, že odídu do zahraničia a to tu máme kapitalizmus. Mnoho z nich to aj urobilo.

Každopádne ja nemám nič proti tomu, aby bol chirurg dobre zaplatený, ale rôznych preplatených mastičkárov je tu aj tak priveľa a prechod na lepšie stravovanie by viedol k tomu, že by museli zmeniť povolanie. Proste ľudia by boli zdravší, keby prešli na veganstvo a ekonomika by viac prosperovala + bolo by viac na platy trebárs tých chirurgov i keď aj ich počet by možno klesol, pretože ľudia by sa nemuseli v práci ponáhľať a stresovať a tým by klesol počet úrazov+samozrejme by bola nižšia kriminalita, keby mali všetci prácu.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dôležité je, aby po prechode na socializmu ľudia vo vláde vedeli dobre regulovať potreby a potom by ľudia nemali dôvod odísť, ale zároveň je dôležité, aby nedovolili trebárs lekárom vydierať pacientov. To znamená, že nemôžu zneužívať svoje vzdelanie, ktoré im bolo poskytnuté na vydieranie. Takých treba samozrejme strestať, pretože chcú vykorisťovať a ignorujú fakt, že nie sú sami na svete.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No áno folkon remesla a mali zivnostnici komunistom nevyhovovali lebo by nemal na nich kto robiť.
Ono totiž šikovní ľudia by si robili slobodne svoje remeslá či slobodné povolania a ostali by len oni s ľavými rukami a dobrou hubou a ten neschopný zbytok vo veľkých znárodnených fabrikách.. Skapali by od hladu na vlastnú neschopnosť biedaci.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K ilustračnému obrázku: Tá sovietska komsomolka na tom socia´listickom propagandistickom plagáte akože verejne propaguje a predáva svoje telo?

:-DDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zjednodušene súhlasím s tým, aby mali vyššie platy skutoční odborníci bez ktorých by tu bol problém, ale nesúhlasím s tým, aby nás vydierali a zneužívali svoje postavenie. Ak chcú zneužívať postavenie, nemôžu sa potom čudovať ani tomu, že budú za to strestaní !!!


Vrtk . wolajyno05   |   ip:84.47.44.   |   2013-03-16  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Chcel by som položiť otázku všetkým,ktorí tvrdia,že Slovensko je preto v sračkách,lebo kapitalizmus u nás riadia komunisti.Tak sa ich teda pýtam riadia USA,Taliansko,Grécko,Portugalsko,Španielsko,Írsko,Anglicko,vari tiež komunisti?Keď túto spoločnosť ešte v štáte ČSSR riadili komunisti bola práca a každým rokom sa zlepšovala úroveň života jeho obyvateľstva.Tá úroveň bola taká ,že sme potrebovali18rokov prosperujúceho kapitalizmu,aby sme sa v roku 2007 dostali na úroveň roka 1989.Ja osobne nemám obavy žeby som mal trieť biedu,ani moji blízky. Obávam sa však o našu bezpečnosť ,ktorá je z roka na rok horšia,samé lúpeže,prepady,vraždy a násilie na každom kroku.Drogy,alkohol sú jedná ruka so zločinnosťou a napriek niekoľkonásobne početnejšiemu stavu policajtov ako to bolo za komošov sa bezpečnostná situácia radových občanov neustále zhoršuje.Čím to asi je, máme pluralitu strán človek by si myslel,že súdy prokuratúra a polícia bude nezávislá ,ale opak je pravdou lebo aj v týchto zložkách sú naši a vaši.Po 23-troch rokov najvyšší predstavitelia štátu a opozície tvrdia,že SLOVENSKO nie je PRÁVNY ŠTÁT.Kto teda nesie vinu za túto situáciu?O policajta dnes zakopnete na každom kroku vtedy keď ho nepotrebujete skúste zlé zaparkovať a už sú pri vás aj s blokom na pokutu,ale kde sú vtedy keď vám niekto rozbije sklo a vyrabuje auto,odmontuje kolesá a auto nechá na špalíkoch a o tých horiacich autách...Keď tu niekto hovorí o slobode,tak ja tvrdím,že žijeme v policajnej zvoli a heslo pomáhať a chrániť je akurát tak na smiech. Veď tí čo majú pomáhať a chrániť po skončení svojej činnpsti sa v prevažnej miere venujú službe v organizovanom zločine!


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunisti proste chránia ľudí pred vykorisťovaním a to, že to vedie aj k potrestaniu tých, ktorí sa snažia vykorisťovať je samozrejmé. Veď o tom to je a výsledkom zlyhania tejto ochrany je mizéria ostatných. Práve preto dnes mnohí žijú v luxuse na úkor ostatných. Nemá ich proste kto ochrániť.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmus nenesie v sebe ideu ubližovania slušným a dobrým, ale ochranu vykorisťovaným. Preto sú tu samozrejme aj obete, ale tými obeťami sú práve tie hyeny, ktoré chceli zneužívať svoje postavenie. Naopak v kapitalizme sú obeťami práve tí slušní ľudia, pretože ich nemá kto ochrániť pred vykorisťovaním.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium....na tom plagate je odborova predacka siciek z narodneho podniku Zornica a predvadza, ze v tejto 5-rocnici sa bude nosit krasna podprsenka so sovietskym vzorom. A podla zjazdu UV KSC bude musiet kazdy muz pred rozopnutim povedat carovnu formulku "So sovietskym zvazom na vecne casy a nikdy inak".....a ked podprsenka odhali nadra, tak zakrici "HURAAAAAAAAAAAAA"


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno komunizmus je to najlepšie ćo poznáme. A preto..

Ej hóoor sa sveta proletári, ej hooor sa hladom mučený.
Už nášho hnevu sopka žiari, to bude výbuch posledný.
Rozboríme sveta starý základ, otroci, hor sa k víťazstvám.
Zabráňme minulosti návrat, ľud bude vládnuť navždy sám.

Tamtarárárárá bum bum bum.

A preto, zabetónujeme si vedúcu ulohu KSČ v republike. :-))
Kto si otvorí hubu označíme ho ako nepriateľa ľudu a vybavené.

Už netáraj smieško.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom verím tomu, že keby bol socializmus, aj lekári by sa mali lepšie ako dnes a nemuseli by odchádzať do zahraničia. Tak isto aj mnohí robotníci, ktorí dnes musia odchádzať, alebo pracujú pre zahraničné firmy, ktoré z nich robia otrokov.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A tiež by nebolo mnoho vysokoškolákov na úradoch práce. ;-)


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (15:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
A ty ako vegán, ako sa staviaš k heslu
"plány revanšistu zhatí, naši vepři boubelatí"

? :P


Pandenomim . pevadupu14   |   ip:62.197.22   |   2013-03-16  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalizmus je ako olomoucký síreček. Chuti iba smradom u Bulka Von Elektri.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Okrem toho ak má zostať kapitalizmus, žiadam, aby som si mohol financovať zdravotnú starostlivosť sám. To znamená, že právo odmietnúť platiť za zdravotné poistenie a samozrejme aj možnosť odmietnúť platiť sociálne poistenie...to znamená, že nechcem platiť a využívať tieto služby.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vrtk
Ja s tebou viac menej suhlasim o tom bordeli co je tu, ale nemyslim, ze keby sa nestrngalo klucmi na namestiach v 89, ze by to tu bolo nejake lepsie, prave naopak....

Osobne si myslim, ze buducnost nie je v nejakych izmoch, ale v malych sudrznych komunitach (mozno tak na urovniach sucasnych miest), kde moze byt jednoduchsie ci uz uplatnit vymozitelnost prava, alebo slusnost vo vedeni komunity...urcite nam (ludstvu ako celku) pomoze ak sa uz konecne minie ropa....samozrejme bude to velmi velmi bolestive.....ale raz (a nebude to dlho trvat) sa ropa proste minie, a 90 percent populacie (celosvetovej) sa bez ropy ani nevie a nebude schopna ani nazrat....a cely globalizmus a korporacie su postavene na nutnosti ropy a to sa zruti ako domcek z karat.....takze tak
RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No samozrejme žiadam aj vrátenie peňazí, ktoré som za tieto služby zaplatil a nevyužil.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/Okrem toho ak má zostať kapitalizmus, žiadam, aby som si mohol financovať zdravotnú starostlivosť sám. To znamená, že právo odmietnúť platiť za zdravotné poistenie a samozrejme aj možnosť odmietnúť platiť sociálne poistenie...to znamená, že nechcem platiť a využívať tieto služby./

To nie je take jednoduche....a zase len extremne( chapem, ze z pohladu zdraveho je to logicke)
Co takto zrusit cele zdravotne poistovne, vsetky (nemat ani statnu) ktore investuju kade tade na vselijakych akciovych trhoch (jasne ze nepovinne sa moze poistit kto chce kde chce), a davat vsetky prachy rovno lekarom a nemocniciam....a takisto dane vybrane z predaja liekov....rovno sup ich do zdravotnictva.....vies kolko by sa usetrilo na nezmyselnej byrokracii, okrem toho tok penazi by sa neuveritelne sprehladnil a vzhladom na to ze by bolo jednoduchsie kontrolovat kam ake peniaze plynu, tak by bolo lahsie nahanat pripadnych zlodejov a tunelarov....(samozrejme by to chcelo este funkcne sudnictvo)....vies ake paradne zdravotnictvo by sme mali ?


BulkoVonElektra . tysyvube40   |   ip:62.197.22   |   2013-03-16  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zvoľte ma Slováci. Už nedovolím amikom sa rozťahovať na území Slovenska. Verte my, tentoraz vás nesklamem. Poďte ma voliť. Ujko Vlado.
Pandemonium čo tam robíš za kraviny, že si my do košiara nenahnal voličov, babky a dedov demokratov? Dám ti stranícky trest. Umyješ my auto a budeš lepiť plagáty deň a noc pred voľbami.
Pandemonium tak sa vzchop a buď už konečne poriadny stranícky krtek-!!!
Povedz diskutujúcim, že zo Slovenska urobím druhé Švajčiarsko, inak banán 1 milión € nedostaneš.folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, ty uz sam so sebou rozpravas ? :P
Si mal zorganizovat oslavy MDZ, vies kolko babiek demokratiek by si nabalil ? :P


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {To nie je take jednoduche....a zase len extremne( chapem, ze z pohladu zdraveho je to logicke)} Aj tento dnešný model je možné vnímať ako extrém !!! Už som to vysvetlil, ale späť k tomu, čo som písal. Veď kto chce, nemusí sa odhlásiť. Ide len o právo odmietnúť a ja nechcem platiť na tých, čo sa nestarajú o svoje zdravie - mnohí fajčia, pijú, drogujú, jedia mäso z veľkochovov a čo trebárs nikdy nepracovali...

Lenže ja radšej teda toto využijem vo svoj prospech a budem žiadať socializmus, pretože ho považujem za vhodnejší pre väčšinu občanov i keď vykorisťovateľom samozrejme nevyhovuje. Budem tvrdiť, že aj tak tu máme socializmus v tomto smere a tak prečo ho nemať aj v iných aspektoch nášho života...žijeme predsa v spoločnosti.
Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rusky asociál veď žiješ v socializme tak netáraj.
Veď viac ako polovica príjmov obyvateľstva ide do daní a prerozdeľuje sa.. Tomu sa venuj že ako a kde miznú peniaze, potom budete mať vśetci robotu keď sa nebudú lováky strácať.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo, praveze dnesny model nie je extrem, ten dnesny je ani ryba ani rak....ten balancuje v strede a podla toho, ktora vlada je pri moci, tak tam sa naklana...ten model co pzoadujes je tak v USA a cojaviem asi vsade v Afrike/Azii

davo a v tvojom socializme ma osetria, aj ked jem slaninu ?


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Socia-lizmus, ktorý sme tu mali je zlatá stredná cesta. Tí, ktorí študovali sa mali dobre, ale bolo im znemožnené zneužívať svoje pozície a teda nemohli vykorisťovať pracujúcich.

Kapitalizmus je extrémom a je o extrémnom vykorisťovaní ľudí a vedie k extrémnej nezamestnanosti, otroctvu a k mizérii.

Extrémom by bol aj socializmus v ktorom by trebárs zarábal chirurg rovnako ako trebárs upratovačka.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { davo, praveze dnesny model nie je extrem} Ale je a čoskoro pôjdu ľudia do ulíc. Dávam tomu maximálne 3 roky. Otroctvo a nezamestnanosť nebudú dlho schopní znášať.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jednoducho ja žiadam socializmus, pretože ho považujem za lepší pre väčšinu obyvateľov, ktorí dnes trpia následkom vykorisťovania kapitalistickou lúzou.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Srandovný si Davo.. Kde žiadaš, koho žiadaš ako žiadaš ?

Veď tu len táraš ako do bútľavej vŕby.. Tu Ti žiadosti nikto nebude plniť. :-)))

Zjavne nevnímaš realitu. Tu nikto nikomu neplní žiadosti..
Tak ako že žiadaš ?


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Socia-lizmus bol o tom, že kto robil ten mal a robil každý. A kto mal aj vyššie vzdelanie, dostával viac, ale nemal možnosť extrémne vykorisťovať pracúcu triedu. Jednoducho bolo zamedzené tomu, aby zneužil svoju pozíciu.

Dnešný režim je o tom, že kto pracuje, nemá často dosť na to, aby si vôbec založil rodinu a kvalitne prežil a musí sa zadĺžiť. A ešte k tomu nemá každý šancu pracovať a naviac tu majú možnosť mnohí vykorisťovať ľudskú prácu - miesto biča používajú odvolávanie sa na vysoký počet nezamestnaných. Je to novodobá forma otroctva a zneužívanie nedostatkov primitívneho systému.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Srandovný si Davo.. Kde žiadaš, koho žiadaš ako žiadaš ?} Treba požadovať komunizmus a až potom začnú tí, ktorí sú vo vláde riešiť problém s nezamestnanými. Nič iné ich k tomu asi nedonúti. Len im treba pohroziť.

Moc toho samozrejme nezmôžem, ale pokúsim sa aj tak aspoň postrašiť kapitalistov a snáď budú vykorisťovať menej. Ako som už písal. Keď sa prasce pri korytách neboja, žerú viac. Preto budem šíriť myšlienky socializmu...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
/Veď viac ako polovica príjmov obyvateľstva ide do daní a prerozdeľuje sa.. Tomu sa venuj že ako a kde miznú peniaze, potom budete mať vśetci robotu keď sa nebudú lováky strácať./

to je klinec po hlavicke...prerozdelovat prachy logicky, nie to ze vsetky dane sa zosypu na hromadku, ujovia stretnu pred koncom roka a podla toho kto ma ake lakte a aky lobisti mu nasepkavaju, tak si utrhnu kus zvanca....
keby dane isli tym smerom odkial prisli, cojaviem dane z PHm do stavby ciest a udrzby....potom by sa vlastne videlo, co je kde ako osozne. A nie kokociny ako olympiadu vymyslat.
okrem toho cely ten giganticky statny aparat co tu vsetci zivime (a za socializmu to bolo to iste) by bol zrazu uplne zbytocny, hromada istitucii by sa ukazala ako uplne nefunkcnych a marnych ....(napr. naco je nam statna pokladnica, ked v nej nie je ani prd makovy? o protimonopolnom urade som este nepocul ze by co i len raz nieco uzitocne vykonal....inspektorat prace je skvely. Hlavne ked vidim v nedelu v spravach, ze chodia po krcmach a kontroluju casnikov.....jediny, JEDINY raz v zivote som zatial nieco od nich potreboval, ked mi zamestnavatel nedal 3 mesiace vyúplatu a po mojej vypovedi mi nechcel dat ani zapoctovy ani nic, a co mi povedali ? no mate pravdu, dame sme im mozno pokutu, ale chodte si zaplatit pravnika a sudte sa, nam je to u prdele atd atd atd.....polovica institucii hovno robila za socializmu a to iste robi teraz....vyskumny ustav zvaracsky, ovciarsky, statna metrologia, regionalna komora zdravotnictva, bla bla bla bla, je mi zle ked som obcas za biznisom u takychto prizivnikov)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dávidko, sociálna vegohnida, kedy to chceš ísť vlastne športovať? Myslíš, že hľadanie písmeniek zošúverenými prstíkmi po klávesnici je jediný pohyb...?

:-DDDDDDDDD


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
No ak tých kapitalistov strasis iba tu a odhanas od koryt, tak je to asi ako keby si zmrzlinu v zime predaval. sem taky asi nechodia...
chod radsej strasit do ulic, aspon na dusicky ti da niekto cukriky


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { No ak tých kapitalistov strasis iba tu a odhanas od koryt, tak je to asi ako keby si zmrzlinu v zime predaval. sem taky asi nechodia...} A kto povedal, že budem šíriť myšlienky socializmu len tu ?...každpádne aj sem chodia ľudia, ktorí sa môžu dočítať z mojich príspevkov o nevýhodách kapitalizmu a následne začať požadovať socializmus.

A Panda, tebe som už písal, že mám športovú výbavu v blízkosti laptopu a že nemôžem nonstop trebárs činky dvíhať, lebo by som skončil v nemocnici.

Riadne vám rite stísa a ja mám z toho radosť. Treba postrašiť tých, ktorí by chceli extrémne vykorisťovať pracujúcich. I keď nie je socia-lizmus, môžu myšlienky socializmu perfektne poslúžiť utláčaným a vykorisťovaným !!!


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyborny ustav je Statna legalna metrologia (ci tak dajako)
som robil v predajni nabytku a tam musite mat takzvany ciachovany meter. To je vlastne hociake meradlo, napriklad pasmo za 5 korun, raz za tusim dva roky im ho tam poslete, oni to porovnaju zo svojim spravnym metrom a napisu vam na to potom ze "OK". Stavalo to vtedy tusim 2500 SK. Taky meter si potom date do vitrinky a pozerate sa nan, a ked pride obchodna inspekcia, pozera sa s vami, lebo keby sa s takym metrom meralo, tak sa znehodnoti.
tak pred pol rokom som videl v spravach ze nasi meraci zistili, ze ich posvatny storocny meter zamknuty vo vzduchotesnom trezore uz davno meter nemeria.
Naco je mi taka institucia ? Vsetkych vyhnat, nechat jedneho co zhasne a raz za tyzden bude utierat prach

(a to nam "osvedcili aj vahu, ktoru sme ale museli najprv poslat do certifikacneho ustavu, aby ti zistili, ze vaha vazi, a potom tymto sasom a ti zistili ze vazi dobre, stalo to tak trikrat tolko ako meter.....no kocurkovo)


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
/Riadne vám rite stísa a ja mám z toho radosť./

len tak dalej, este chvilku a vsetci sa z teba poserieme....


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Socia-lizmus je jediná rozumná cesta...kapitalizmus vedie k mizérií. Do troch rokov tu máme obrovskú revolúciu a treba žiadať socia-lizmus, pretože len ten prekazí kapitalistom snahy vykorisťovať pracujúcu triedu a brať z produkcie ich práce extrémne veľkú časť ziskov. Len socia-lizmus vedie k tomu, aby ľudia neboli otročení "silnejšími", ktorí chcú stále viac na úkor iných. Kapitalisti jednoducho tvrdia, že majú právo vykorisťovať, lebo dokázali obsadiť pozície, ktoré im to umožňujú. No mať moc ešte neznamená mať právo zdierať a robiť otrokov z ľudí. Robia to, čo by nechceli, aby bolo robené im.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  /Do troch rokov tu máme obrovskú revolúciu/ isto ? pisali v rudom prave ? alebo vo visjolijich kartinkach ? :P

Tri čínske tanky napadli mierumilovný ruský traktor ,ktorý pokojne oral pri Čínskych hraniciach. Ten paľbu opätoval a po zničení všetkých cieľov odletel na základňu.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  444 príspevkov ;-)


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  445 a z toho minimalne 440 zbytocnych....


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapitalistické drístanice sú zbytočné, pretože obhájiť vykorisťovanie slušných ľudí sa im aj tak nepodarí.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.12   |   2013-03-16  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kvantita zase zahltila kvalitu a ťažko ju tu bude niekto medzi týmito príspevkami hľadať.. Tou kvantitou bez kvality sa Ruský sociál ešte aj vytešuje.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ctrl+C Ctrl+V

to je Davova argumentacia.....a potom to tu vyzera jak Leninove spisy...jojo . sapivafe98   |   ip:178.40.10   |   2013-03-16  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, za socializmu sme sa nemuseli past ako to hlasas ty, ali mali sme normalnu stravu.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. máj 2011 - Jozef Hrdlička - prejav
http://www.youtube.com/watch?v=Q7PZ81qzXig


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prejav Miloša Jakeša
http://www.youtube.com/watch?v=uTaTJOAzb0g

jedny kecy lepsie jak druhe....


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto schvaľuje a aktívne sa podieľa na súčasnom a extrémnom vykorisťovaní "slabších" i keď prežiť môže KVALITNE aj bez toho, zaslúži si byť extrémne vykorisťovaný, alebo nie ? Čo myslíte ?

Alebo už neplatí: Nerob a neschvaľuj to, čo nechceš, aby robili tebe ?
ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  https://www.youtube.com/watch?v=Wnqohch_Axk

Nigde nije lako - ani na na balkane ...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
len tak pre zaujimavost, nasiel som meme s tvojou tematikou
http://piv.pivpiv.dk/


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len amorálny mrzák bude chcieť vykorisťovať spoluobčanov a preto len amorálnemu mrzákovi prekáža socia-lizmus, ktorý umožňuje šikovnejším a ľuďom s vyšším vzdelaním zarobiť viac, ale zároveň im zabraňuje zneužívať postavenie.

Takže neverte drístom, že komunisti chcú dávať trebárs upratovačkám rovnaké platy ako majú napríklad lekári. To je len propaganda kapitalistov. Socia-lizmus však umožňuje strestať tých, ktorí by sa vôbec nesnažili napríklad znížením platov.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Socia-lizmus však umožňuje strestať tých, ktorí by sa vôbec nesnažili napríklad znížením platov. OPRAVA: Socia-lizmus TIEŽ umožňuje strestať tých, ktorí by sa vôbec nesnažili napríklad znížením platov.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, jsi v skutku k smichu


mio . nyjivohy67   |   ip:147.229.1   |   2013-03-16  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ono je jasné že morálne je komunizmus ovela lepši system jak tu mame teraz, ale momentalne práve v tomto období poinformačnej tzv. revolucie sa stal komunizmus efektívnejším ako je kapitalizmus aj ekonomicky.Západný svet už rást v kapitalizme nebude ak nepríde vojna alebo hyperinflácia to myslím je každému jasné.Dovody sú automatizácia ,zvyšovanie urovne životnej v čine indii atd. , rast ceny ropy, rast ceny potravín neustaly rast dlhou a sním spojení rast urokov ktorí vysaje ludí aj štáty, totalne zlyhanie zakladnej myšlienky kapitalizmu a to konkurencie ked korporácie spolu s vládamy pohlcujú a odstranujú konkurenciu na zaklade svojej velkosti a nie zvyšovania efektivity jedina efektivita sa dosahuje prepuštaním alebo odídením do Indie.Banky ročne vysávaju z rozpočtov štátov 4 a viac percent, ako to chcete splatit ked mate 0.rast?Robia sa iba dalšie dlhy a uroky rastú , vyberajú sa peniaze od zadlžených ludí, ale kto potom bude kupovat vyrobky ked ludia už nemaju prachy?Vysledok je taký že peniaze spoločnosti neivestujú do vyroby ale na burze skupujú napr. potraviny alebo robia dalšie machinacie,+ NWO aj ked som tomu dlho neveril tak už sa začína chytat šance, to čo v USA dorába GS, za také podvody by sa na nich mala zhodit atomovka a nie že ich US vlada aj s FEDom ešte dotujú--- už niet cesty spat...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ted je svet ve srackach, prave a jen proto ze si lide nechavaji Vladnout, ze je nekdo NAD nimi, kdo je kontroluje, smeruje, manipuluje, utlacuje = VLADNE

Kdyby se teda zmenil rezim s "kapitalisticke" totality do "soc*alisticke" totality, CO by jsi ty zmohl, aby se to zase nezvrhlo ? Co by jsi ty mohl delat ? kdyz lide na to serou ted, srali by i potom. cili dopadlo by to zase stejne

Takze o jake zmene mluvis ??


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Navic hlupak by byl ten kdo by tebe jako OSOBNOST nasledoval, nemas totiz rozum ...

Svet neni pocitacova hra ...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jsi naivni a zaslepeny, proto te zde nikdo nebere vazne, a slouzis iba ako zabava .


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:178.40.24   |   2013-03-16  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetky bankové vklady na Cypre jednorázovo zdania. Po zverejnení rozhodnutia Cyperčania zavalili banky.

NIKÓZIA. Obyvateľov Cypru v sobotu zachvátila panika po tom, ako lídri Európskej únie a Medzinárodného menového fondu odsúhlasili pre ostrovnú krajinu záchrannú pôžičku.

Súčasťou jej prijatia je totiž okrem iného aj to, že na pomoci sa musia podieľať aj klienti tamojších bánk.

Tí prídu o 6,75 percenta svojich vkladov a v prípade, že majú na účte viac ako 100-tisíc eur, banka im z uložených peňazí stiahne až 9,9 percenta.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6736344/vydeseni-cypercania-zacali-vo-velkom-vyberat-peniaze-banky-zatvori
li-pobocky.html#ixzz2NiyL0Ud0


tak čo Piko niečo na tom označení korporátni demokraticko kapitalistický fašizmus bude, ta nie, dnes Cyprus zajtra Slovensko, socky 15% úderníci Pikovia 30% :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Jsi naivni a zaslepeny, proto te zde nikdo nebere vazne, a slouzis iba ako zabava} Uvidíme koľko im tá zábava vydrží...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "{Jsi naivni a zaslepeny, proto te zde nikdo nebere vazne, a slouzis iba ako zabava} Uvidíme koľko im tá zábava vydrží..."

Rekl bych ze dokavad NEZMOUDRIS ...

a to muze jeste trvat


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  https://www.youtube.com/watch?v=UDNSi2QuSOA

Ya znayu Ludey ... aj to tvoje "zboznovane" Rusko


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no to bude trvat....presne do svetlych zajtrajskov....

a budu mat vsetci vsetko a nikto nic....


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Rekl bych ze dokavad NEZMOUDRIS ... } Ak znamená múdrosť schvaľovanie vykorisťovania a otroctva, radšej chcem zostať sprostý. Mimochodom aj odporcom otroctva sa smiali tak ako sa smejú dnes socia-listom, ktorí kritizujú kapitalistickú formu vykorisťovania a otročenia ľudí, ale jedného dňa sa smiať nebudú !!!


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo aspon ze okrem komunistickeho a veganskeho extremizmu nie si aj nabozensky extremista

to uz by si bol zbran hromadneho nicenia :P


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo meles dokola jak zaseknuta deska v prehravaci ...

Ja tu o zadnem schvalovani niceho nemluvil, to ty tu tocis dokolecka furt o tom samem a co ti druzi pisou me prijde ze ani nejsi schopen plnohodnotne vnimat...

Pokousel ses vubec pochopit co ti zde "druzi" pisou ??


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {davo aspon ze okrem komunistickeho a veganskeho extremizmu nie si aj nabozensky extremista} Som proti extrému a to znamená proti extrémnemu vykorisťovaniu zvierat, ale aj ľudí, pretože máme možnosť prežiť aj bez toho.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcel som napísať KVALITNE A DÔSTOJNE PREŽIŤ


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vis "moudrost" neni o zadnem schvalovani neschvalovani neceho a cehosi, je o tom vedet na co mam, co prinese jaky "uzitek" a jake "ztraty", co se vyplati delat a co naopak nema hlubsiho ci vyznamnejsiho smyslu. moudrost je umet si pripustit aj to co se tezsi polyka, umet prijmout i to co je ti proti srsti a bez predsudku zhodnotit a zebrat z toho uzitek.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {davo aspon ze okrem komunistickeho a veganskeho extremizmu nie si aj nabozensky extremista} Som ateistický aktivista a to sa mi hodí aj pri obhajobe socializmu. ;-)

Môj starý blog:
http://atheistnews.wordpress.com/


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo nepripoustis si chyby - pokrytectvi

Jsi proti extremismu - ale pritom jses urcitym zpusobem extremisticky az to slovo na tebe skoro prestava stacit

napr. extremne ignorujes vse co ti nezapada do koncepce


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {vis "moudrost" neni o zadnem schvalovani neschvalovani neceho a cehosi, } Ale je a ja nebudem schvaľovať to, čo umožňuje extrémne vykorisťovať spoluobčanov a čo zároveň vedie k ich zotročeniu.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo jednou se budes stydet a smat tomu co jsi zde vsechno pisal,
to mi ver


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { napr. extremne ignorujes vse co ti nezapada do koncepce } To je blud...mám dobrý prehľad a práve to mi umožňuje vyberať to najlepšie a netvrdil som, že trebárs komunizmus je dokonalý systém. Tvrdím len, že je lepší ako primitívny kapitalizmus.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Davo jednou se budes stydet a smat tomu co jsi zde vsechno pisal} A ty možno budeš plakať, lebo okúsiš na vlastnej koži to, čo si zastával...ja sa nemám za čo hanbiť. Mojou snahou je zastať si tých, ktorí sú vykorisťovaní.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo vzdyt ty nemas ani paru co ja "zastavam", spi dal :D


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale kdysi davnejc sem na tom byl podobne jakozto ty


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovorím ti, pridaj sa na stranu socia-listov ak chceš budovať lepší svet pre všetkých a nie len pre pár jednotlivcov, ktorí potrebujú kapitalizmus, aby zotročili aj slovenský národ.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo jsi hloupy... nemas ani paru o cem hovoris. S takovym clovekem se neda moc o nicem takovem bavit...

Prvne bys mel dospet, a az pak se zajimat o tydlenc veci ...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz jen to ze pises o nejakem pridavani se na strany... jake strany prosimte ? zivot neni o pridavani se k nejakym stranam,,, a ani SVOBODA o tom neni


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, stále len trepeš o tom, že ničomu nerozumiem, atď...zbytočne plytváš mojim časom a otravuješ ma povrchnými drístami.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {zivot neni o pridavani se k nejakym stranam} Ale je a práve to je príčinou toho, že tu máme primitívny kapitalizmus.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Škoda, že nemôžem ďalej priebežne monitorovať a schuti sa smiať na zábavných výkaloch našej vegánskej socky. Musím ísť pozrieť do skúšobne. Už sme sa zvolali. Dávidko, nejako sa ti nedarí nikomu vtlačiť do hláv tie tvoje červené kaleráby. Čo ty na to, ty naša "športová" hnida? Tak sa snaž, lebo keď prídem späť, chcem sa opäť zabávať na tvojich mentálnych zvratkoch...

:-DDDDDDDDDDDDDD


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  okej...
no problemo... stacilo jenom rict


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď sa ti nepáčia moje slová, nevšímaj si ma a neotravuj ma.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, to čo som ti napísal však neznamená, že si s tebou rád nepokecám, pokiaľ napíšeš niečo poriadne. Neber to proste osobne.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boha každý tu len do mňa rýpe...jeden sa tu snaží o blbé vtipy, ďalší len tvrdí, že nič neviem a že som hlupák.... Ale nikto neprišiel so vznešenejšou ideou ako ja, ktorá by bola ku prospechu všetkým. Len tu každý bude hrať chytrého boha krista...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemej "strachy" :D holt, pokavad si neprejes narusovat tu "vyfantazirovanou" bublinku imaginarniho sveta, a zpusob sveho jednani a vedomi povazujes za dostacujici ci dokonce spravny, nevim jak jinak tobe pomoci...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo takova samolibost :D


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  me prides jak ta kralovna z te pohadky pred zrcadlem jak se ho furt pytala :D:D


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-))))))))))))))))))
Tak som sa pobavil.. Davo má zase najvznesenejšiu ideu..
A už nevládze písať tak chytá nervy.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neprajem si byť otravovaný povrchnými komentármi...

Napríklad napísal si:Davo jsi hloupy... nemas ani paru o cem hovoris. S takovym clovekem se neda moc o nicem takovem bavit...

Z toho ja proste nič nemám a verím, že dokážeš písať o dosť lepšie komentáre na ktoré bude mať význam reagovať.


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {A už nevládze písať tak chytá nervy.} Ale vládzem a to som mal popri písaní aj tréning...i keď dnes to bolo skôr také voľnejšie.


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:178.40.24   |   2013-03-16  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bill Gates zkritizoval kapitalismus: na plešatost jde víc peněz než na malárii

V současnosti druhý nejbohatší člověk planety, zakladatel Microsoftu Bill Gates podrobil tvrdé kritice kapitalismus jako systém, který umožňuje, aby byl například výzkum mužské plešatosti štědřeji financován než boj s malárií. Uvedl to tento týden na konferenci v Londýně, kde představil svůj filantropický projekt na vymýcení této tropické nemoci.

http://www.novinky.cz/ekonomika/296231-bill-gates-zkritizoval-kapitalismus-na-plesatost-jde-vic-pene
z-nez-na-malarii.html


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O kapitalizme 1978 - to isté je dnes aj u nás:
http://www.youtube.com/watch?v=uWpjdJSL5cs


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
/Neprajem si byť otravovaný povrchnými komentármi.../

Sak ked si neprajes byt otravovany chod na nejaku KSC stranku a buduj stastnu buducnost

/Boha každý tu len do mňa rýpe...jeden sa tu snaží o blbé vtipy, ďalší len tvrdí, že nič neviem a že som hlupák.../

Vies, keby si tu nemetal hromy blesky, tak by si si vsimol ze kazdy sa zo zaciatku snazi s tebou diskutovat, lenze o to ty nemas zaujem, necitas komentare druhych, ignorujes fakty, prekrucas, vytrhavas z kontextu tak ako ti vyhovuje...
a tak to kazdeho prestane bavit (sto krat nic umorilo vola) a bud ta ignoruje, alebo si z teba robi prdel

mas co si chcel....


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DvoHnis Ty si ako že myslíš že komentáre sú tu na to aby si na nich reagoval svojimi jednostrannými výgrcmi ? :-))


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {ignorujes fakty, prekrucas, vytrhavas z kontextu tak ako ti vyhovuje...} Neignorujem fakty a priamo odpovedám na vaše tvrdenia, ktoré citujem v zátvorkách.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "{A už nevládze písať tak chytá nervy.} Ale vládzem a to som mal popri písaní aj tréning...i keď dnes to bolo skôr také voľnejšie."

Davo ty si srandista :D:D

jinymy slovy: " JA Davo Prvni Svetovy, jsem tak dobrej ze zvladam psat a pritom aj zdvihat cinku ˇˇ "


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Idem si radšej zahrať hru...ale ja sa ešte vrátim ;-) Takže boj proti vykorisťovaniu mojich spoluobčanov bude pokračovať.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a dodatek: " Pritom vsem dokonce aj "premyslet" " ... skoda ze pouze dle toho sveho pochybneho vzorce


RussianPowerSocial . lakemeva   |   ip:91.219.23   |   2013-03-16  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { JA Davo Prvni Svetovy, jsem tak dobrej ze zvladam psat a pritom aj zdvihat cinku} To zas nie...zle si ma odhadol. Nerobím to naraz...jednoducho urobím sériu cvikov, napíšem komentár. Každopádne energeticky to vykrývam.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dvíha činky trepe dve na tri a hraje pc hry.. Tak to bude mať tak 18 rokov, aspoň v takom veku sme toto absolvovali my. :-)


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oppps. To som prehnal.. V 16-tich sme toto absolvovali.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Neprajem si byť otravovaný povrchnými komentármi...

Napríklad napísal si:Davo jsi hloupy... nemas ani paru o cem hovoris. S takovym clovekem se neda moc o nicem takovem bavit...

Z toho ja proste nič nemám a verím, že dokážeš písať o dosť lepšie komentáre na ktoré bude mať význam reagovať."

Davo, az jednou pochopis jak STUPIDNE a jak STUPIDNI veci si tu vypisoval... pochopis aj proc sem ti to napsal, a ver me, ze zlobit se na me nebudes. Naopak muzes byt rad ze pisi jak pisi, protoze za to co tu predvadis by se ti jini dokazali BEZOHLEDU na tvou MALICKOST, z plna hrdla vysmat, a lito by to asi moc nikomu nebylo ...


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
/Oppps. To som prehnal.. V 16-tich sme toto absolvovali./
neviem ako ty, ale ja som ani v 16 nebol uplne drbnuty :D :D :D
ale urcite som sa takymto Davistickym stylom ohanal v skolke pri hadke....ja .....ja....ja.....ja chcem tu hracku


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "{ JA Davo Prvni Svetovy, jsem tak dobrej ze zvladam psat a pritom aj zdvihat cinku} To zas nie...zle si ma odhadol. Nerobím to naraz...jednoducho urobím sériu cvikov, napíšem komentár. Každopádne energeticky to vykrývam."

Davo to je jedno jaks to myslel :D:D:D:D

Samo o sobe neco takovyho psat je BIZARDNI :D:D:D


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ja som tiež nebol drbnutý a vlastne ani ćinky som nedvíhal. Ale mal som v tom veku takých kamarátov.
Fučali pri ćinkách a tárali blbosti.. :-)))


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
Vidis, ty si mal cinky dvihat a ja viacej :D :D :D.....a ked pride ten socializmus, a blahoslaveni a spaseni budu chudobni a blbi, tak sme mohli byt medzi elitou a nosit pioniersku satku....
Takto skoncime v gulagu kua....
Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Folkon
Davo pozatvára aj tak všetkých lebo žerú klobásy a jaternice.
Tak urobíme prevrat a zhodíme ten zeleninársky socalizmus - najvyššiu ideu ľudstva.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
tak ja uz som dopredu odsudeny k smrti ak ta utopia pride....napada ma nazov, nie dadaizmus, ale davoizmus
Klobasok ani slobody sa nevzdam. Budem ako Galileo Galilei kricat......a predsa sa údi !!! :D


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Folkon. Davo príde ten nám dá. Plný kapustnej energie všetko nám to tu vetu po vete začne zase odpovedať a reagovať..
Ozaj a nie je Davo iba nejaký automat naprogramovaný ?
Algoritmus má vždy ten istý a chová sa dosť zacyklene.
Po určitej dobe sa začína aj opakovať.. Vlastne stále melie dookola to isté.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to si vemte ze Davo zatim len hybernuje... bylozravci ted nemaj moc co zrat, tak jednou na mene procentt...

pockejte az zacnou rust pupavy... to pride teprv vitr


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedou*


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
On nemoze byt naprogramovany....za prve kto by takeho blbeho bota programoval a za druhe to sa podla mna takyto nepodarok ani neda naprogramovat...

Anonym a nestras, ja mam rad jar.....ak toto je hibernovany Davo, tak na jar sem ani chodit nebudem....to tych 400 komentov tu bude nie za den, ale medzi dvoma opakovaniami benchpressu :D


ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D:D


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdá sa že Davo už nepríde. Po toľkých komentoch o socíku sa musel ísť niekde poriadne vyresetovať aby mu z toho načisto nepreskočilo. :-))


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lol,
akurat je v TV nejaky film, hra mi tu za chrbtom a Danny DeVitto hovori...

neexistuje na Zemi emocia ktora by sa nedala precitit s klobasou.....najlepsie grilovacou

to vazne :D :D :D


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
/ Zdá sa že Davo už nepríde. Po toľkých komentoch o socíku sa musel ísť niekde poriadne vyresetovať aby mu z toho načisto nepreskočilo. :-))

Ja mam skor obavu, ze Davo este pride.....a ze mu z toho preskocilo uz daaaavno :D

ale mozno to po puberte alebo po prvom zasune prejde :D


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Folkon.. Juuuuj. To si nemal ani napísať. Keď prvý raz Davo zasunie a ten jeho fanatizmus sa pretaví do sexu tak budeme mať hneď na slovensku nového pornohviezdnika. :-))))

Ale smola je v tom že tu už raz o sebe písal že ma malý penis. Tak možno preto toľko vypisuje, možno bude veĺmi malý a potrebuje si to kompenzovať.. :-))))))


harry . paholenu0   |   ip:95.103.19   |   2013-03-16  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuz Piko.Ta moja hovori,ze radsej maly ale pracovity.

omluvam sa za OT, ale nedalo mi to.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Ale ja mu prajem nech zasunie, snad sa nejaka sudruzka ci zvazacka najde.....hlavne uz aby na stromoch neonanoval :D

a harry

maly, pracovity, ale hlavne LAVICOVY :D :D :D


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.70   |   2013-03-16  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Harry vraví sa že
Aj malý trpaslík dokáže narobiť kopec srandy.

Tak na Dava sa to hodí aj tuto na týchto stránkach..
Všetkých nás zabáva.

No ale myslím že už stačí, už sme mu to tu pekne pripravili že ho rozhodí až dôjde.
Keď sa vráti bude mať ćo robiť kým to tu prečmára... :-)


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko,
ved on to aj tak citat nebude.....zatapetuje vsetko co sa da....
pokial mozno nejakymi linkami na youtube videa z prejavu na nejakej manifestacii za krajsie zajtrajsky a nikdy inak....


janemammeno . kehiqemu4   |   ip:90.178.25   |   2013-03-16  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosimvas nechte toho !

Davo je prece VZNESENY PRINC ze zeme oz, a prisel nas vsechny scivilizovat !!

nebudte prece hloupi, on zna uplne tu nejjspravneji nejspravnejsi spravnou stranu prece, a vsechny nas chce vzit sebou a zapojit do hromadneho cviceni a aerobiku


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-16  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Haló, kde ste kto! Tá priblblá sociálna hnida Dávidko je kde? Ušiel pred argumentami, alebo sa už konečne vybral "športovať" proti noci...?

:-DDD


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-16  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium

Davo pred argumentami neuteka....ten na ne zvysoka kasle....

ale jednou....jednou porucime vetru i desti :D


PlavajuciHnisVDavovejHlave . fubyfiqe26   |   ip:178.40.10   |   2013-03-17  (07:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak Davo sa uz aj tu realizuje. Uz je odbornik aj na politiku, historiu a tak... Uz vas tu rozmetal?


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-17  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RussianPowerSocial . To čo si napísal za somarinu :
{ S tou nezamestnanosťou máš pravdu a s časti aj s tými rómami , lebo ich nikto príliš nechce . Riešiť by sa to dalo , že by si dal každému daňovú úľavu} Daňové úlavy sú zas len neúčinným mechanizmom, ktorý problém nevyrieši. Akurát sa zamestná viac čiernych, ale viac bielych zas bude na úradoch práce.

Daňovú úľavu dáš tým ktorý vo významnejšej miere vytvoria nové pracovné miesta , teda nemôžu nikoho zamestnávať načierno , lebo by tých nových zamestnancov nemali ako preukázať .


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-17  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RussianSocialPower . Prepáč pomýlil som sa , ale to druhé tiež nesedí . Najprv si radšej každý vyberie bielych .


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-03-17  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RussianSocialPower .
Chápeš , to im dáš iba záruku daňovej úľavy ak prímu veľa nových pracovníkov a žiadne ďalšie podmienky im tam dávať nebudeš .


Projevy . cydicaky25   |   ip:92.52.52.   |   2013-03-17  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adolf Hitler – politik, diktátor, ríšsky kancelár a vodca. Dnes spomínaný najmä v súvislosti s rozpútaním druhej svetovej vojny a masovým vyvražďovaním Židov. Koľko ľudí dnes ale vie, čo si skutočne Hitler myslel, čo hovoril a ako videl politickú a spoločenskú situáciu okolo seba?

Obvykle sú nám postava a najmä konanie Hitlera podávané s istou dávkou predpojatosti. Nemôžeme sa tomu ani príliš čudovať. Bolo o ňom napísaných mnoho kníh. Ale mnoho z nich bolo písaných z pohľadu “víťaza”. Veľmi často nám bol (a vlastne stále je) vykresľovaný ako šialenec, fanatik, narušená osobnosť. Ako je teda možné, že takáto chorá myseľ dokázala ovládnuť desiatky miliónov Nemcov? A nielen Nemcov, ale aj ľudí iných národov na celom svete. Nielen ľudí jednoduchých, ale aj vzdelaných. Spisovateľov, nositeľov Nobelovej ceny, vedcov, špičkových politikov a umelcov. Boli snáď aj všetci títo ľudia nakazení vírusom šialenstva?

Ukážky prejavov Adolfa Hitlera:

Zlato nemá hodnotu, ľudská práca áno:
http://www.youtube.com/v/MbdXghRDV44

Prečo Hitler odmietal vojnu:
http://www.youtube.com/v/AA3mwgsF6lI

Kapitál slúži hospodárstvu a hospodárstvo národu:
http://www.youtube.com/v/M8L0f_WhhDc

Mierové ponuky Poľsku:
http://www.youtube.com/v/BIEi9lXM0_U

Rozdiel medzi národmi a ich vedením:
http://www.youtube.com/v/7jPaaAlY05Q

Ako v demokracii ovláda kapitál médiá a "slobodu slova":
http://www.youtube.com/v/qBdOa7tgRhw

Zákaz zbraní hromadného ničenia:
http://www.youtube.com/v/8_WsyslVxrM

Úcka k českému národu:
http://www.youtube.com/v/BvDC4atKpqA

Ukážky sú z knihy Adolf Hitler Projevy. Dá sa ju kúpiť do Česka najlepšie z Guidemedia a na Slovensku na Martinuse. Sám ju mám doma, a každému ju veľmi odporúčam!!!

Celá recenzia: http://www.protiprudu.org/adolf-hitler-projevy-recenzia/

Admin dôležité mi nedovolil uverejniť článok, tak to sem dávam takto.


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-17  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Projevy

Ja sa ani necudujem ze ti admin dolezite nedovolil clanok, ono totiz odtial-potial....
toto su paradoxy slobody prejavu

nikdy, NIKDY nebudem uznavat, ani obhajovat ziadneho vraha.....ci uz je to Hitler, Stalin, Bush,Gottwald, Nixon alebo iny pacient, aj keby bol najinteligentnejsi, najosvietenejsi a najvizionarskejsi na svete.....raz je to vrah a basta.....(btw, drviva vacsina masovych vrahov su dost inteligentny ludia, to potvrdzuje slova, ze od genia je len maly kusok k sialencovi)

A ak si myslis, ze to co pocujes z medii, zober batoh na plecia a chod niekam do zabudnutej doliny, porozpravaj sa s pamatnikmi fasizmu, kym este ziju.....folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-17  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto je uz ozaj moc.....kym tu Davo spliecha, viem ze on je chudacik nedokonceny, ale toto je uz nebezpecne...

je mi na zvracanie


dusan . rupudapo98   |   ip:147.229.1   |   2013-03-17  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No omg obhajovat Hitlera to si kámo jak hentí čo teraz obhajujú Obamu Busha a spol. Tychto debilov sa s principu neobhajuje asppon to nerovbia normalny ludia


Projevy . cydicaky25   |   ip:92.52.52.   |   2013-03-17  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OMG neobhahujej Hitlera! Akurát chcem aby sa vedelo o tých informáciách! Sˇu veľmi zaujímavé a propaganda sa ich snaží vymazať!


folkon . qyjoxuve66   |   ip:78.98.171   |   2013-03-17  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  projevy

ono staci si perecitat nadpisy....mierove ponuky polsku....si normalny ?
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

Dr. Shlomo tvrdí, že myšlenka židovského národa je mýtus vytvořený před něco více než stoletím Dr. Shlomo Sand byl velmi překvapen, když se jeho poslední akademická studie udržela na příčce nejprodávanější knihy v Izraeli plných 19 týdnů – a tento úspěch se dostavil navzdory tomu, že si jeho kniha zahrává s největším tabu v Izraeli.


Netanyahu Západu: zničte Irán prv, než Izrael zničí ...

Chemtrails : Potlačování lidské evoluce?

Lékař otevřeně hovoří o chemtrails

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v ...

Přednáška Andrease Clause o penězích a právu.

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Den bez lékaře, nákupů, médií

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.6464 s