23. September 2019
    
Zlaté časy Verejnej bezpečnosti - Dolezite.sk

Zlaté časy Verejnej bezpečnosti


  2009-08-25  (21:57)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
robert kalinak, jan packa, policia, policajny zbor, pz sr, verejna bezpecnost, vb - Zlaté časy Verejnej bezpečnosti

Časy VB sú už takmer 20 rokov za nami. Počas minulého, tzv. totalitného režimu, spočívala  bezpečnosť občanov ČSSR primárne na jej bedrách, zatiaľ čo v súčasnosti sa o bezpečnosť občanov SR stará jej následnícka organizácia, Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR). Keby sme dnes chceli  hodnotiť dôveryhodnosť oboch inštitúcii v časovo porovnateľnom období (cca 20 rokov), museli by sme k metódam skúmania pristupovať predovšetkým zo štatistického hľadiska. A tu je malý problém.

 


Len málokto je dnes schopný a ochotný sa do takýchto výskumov púšťať. V čase sociálneho a ekonomického úpadku SR sú pre občanov takéto skúmania pravdepodobne na poslednom mieste životných priorít. Ako sa vraví, bezpečnosť je kyslíkom prosperity, čo v praxi znamená, že bez kyslíka nevyžije ani politik či nespokojný občan.

Ako s odvolaním sa na oficiálne štatistické údaje konštatuje Karol Ondriaš v publikácii Socializmus verzus kapitalizmus a v článku na svojej internetovej stránke, počet trestných činov bol za socializmu nízky. V rokoch 1989 - 2004 bol počet trestných činov o 862 582 vyšší ako priemer za roky 1985 - 1989. Objasnenosť trestných činov prudko klesla na menej ako 50%.  Počet vrážd na Slovensku po prevrate vzrástol dvojnásobne. Po roku 1989 bolo na Slovensku zavraždených o 784 našich spoluobčanov viac v porovnaní s priemerom za socializmu. V rokoch 1989 - 2004 bol počet násilných trestných činov o 72 290 vyšší ako v rokoch 1985 – 1989.  Len počas rokov 1998 - 2003 bolo nájdených na ulici alebo na smetisku o 477 ľudí viac ako za rovnaké obdobie socializmu. Od roku 1989 sa stratilo o 1 750 ľudí viac, ako bol priemer za socializmu. Po roku 1989 začala prudko stúpať narkománia a s ňou spojená kriminalita. Na Slovensku sa ročne predajú drogy za 4 mld. Sk, čo je viac ako dvojnásobok rozpočtu Slovenskej akadémie vied. Po roku 1989 sa objavil na Slovensku fenomén nájomných vrážd a obchodovania s ľuďmi. Len v rokoch 1990 – 2004 bol zistený obchod zo 175 ľuďmi.

VB mala  za svoje činy v minulosti veľa kritikov. Sú známe rôzne prípady, keď príslušníci VB porušovali ľudské práva obvinených či prenasledovaných. Je nevyvrátiteľné, že sa tak dialo s podporou vtedajšej vládnej moci. Ako  to však korešponduje s dnešnou situáciou a s PZ SR?

Bežný pracujúci občan vníma svoju bezpečnosť zväčša veľmi subjektívne a vo vzťahu k vlastným životným prioritám. Najdôležitejšia je osobná, resp. vlastná fyzická bezpečnosť, bezpečnosť najbližšej rodiny, priateľov, známych a v neposlednom rade aj bezpečnosť všetkých ostatných občanov. Dôležitá je preňho aj ochrana jeho majetku a zákonom garantovaných  práv či iných záujmov. Čo z toho mu súčasná moc skutočne poskytuje? Je bežný občan dosť dôležitý, aby sa mu dostalo aspoň toľko pozornosti, ako si zaplatil prostredníctvom daní? Alebo sa stal len baterkou v matrixe politického boja o moc, uspokojovanej mediálnym mátaním politikov?

PZ SR prešiel od svojho začiatku rôznymi reformami, ktoré naň zvyčajne nemali priaznivý dopad. Takmer každý ponovembrový minister sa snažil do štruktúry a metód fungovania PZ SR vyryť nejakú nezabudnuteľnú črtu. Odhliadnuc od skutočnosti, že sa to viacerým podarilo, proces vytvárania novej polície poznačilo niekoľko dôležitých procesov. Počnúc vyhadzovaním pozitívne lustrovaných príslušníkov PZ SR spolupracujúcich s ŠtB, či zásadových profesionálov, ktorí sa nechceli podvoliť mafiánskym praktikám pri vyšetrovaní ponovembrových privatizácií, rozpredajov nadbytočných majetkov, či vyšetrovaní závažných trestných činov naviazaných na politické špičky novodobej SR. Takýmto zaobchádzaním sa z PZ SR postupne stal trhací kalendár pre rôznymi smermi orientované politické strany. Z dnešného pohľadu je jasné, že za posledných 20 rokov nemali naši zväčša skorumpovaní a privatizáciou nadopovaní politici záujem na silnej apolitickej polícii. Každé nové volebné obdobie bola polícia prelezená politickými nominantmi takmer do úrovne psovoda a na zvyšné miesta bol začatý nábor namiesto výberu. Polícia SR sa tak už od začiatku stala prostitútkou mocných a bohatých, z ktorých mnohí aj dnes derú parlamentné sedačky, miesto toho, aby na seba pracovali vo väzenskej fabrike a splácali neskutočné ekonomické a morálne škody, ktoré napáchali.Vráťme sa však k PZ SR. Súčasná moc chápe bezpečnosť (službu verejnosti) tiež veľmi nezvyčajne. Indikátor dôvery verejnosti v PZ SR či subjektívny pocit bezpečnosti občanov boli nahradené niekoľkými dôležitejšími mediálnymi  indikátormi:

     1) indikátor počtu vystúpení ministra a/alebo prezidenta PZ SR s bombastickými  odhaleniami už po dvoch hodinách od začatia vyšetrovania.
     2) indikátor otáčok zapožičaného testovacieho Audi S6 ministra v cene najmenej 130 tis. EUR spolu s indikátorom otáčok zapožičaného a testovaného BMW M5 prezidenta hlavy polície v cene najmenej 160 tis. EUR (toho času už havarovaný) počas spoločnej jazdy do centra nejakého nešťastia, vezúc so sebou zázračnú či inú pandorinu skrinku na zaisťovanie mobilných telefónov alebo zakopaných ostatkov. Samozrejme všetko za asistencie novinárov a médií.
     3) indikátor počtu mediálnych výstupov ostatných a slabšie cvičených policajných funkcionárov s odhaleniami „závažných trestných činov“ v regiónoch, páchaných najmä radovým obyvateľstvom bez politickej príslušnosti.
     4) indikátor počtu mediálne nasadených ťažkodencov pri potláčaní pokojných demonštrácii, či inak politicky nekorektných aktivít, ktoré by mohli vyvolať praskanie politických ľadov.

Kvalita mediálnych výstupov nie je jednoznačná. Častokrát dokáže prijímateľa pobaviť, rozplakať či prinútiť sa zamyslieť. Policajná terminológia najvyšších predstaviteľov sa  dá prirovnať tak  k indiánskym pomenovaniam spôsobov mučenia, ako aj k americkým thrillerom o odbachnutých policajtoch. Neúcta, nedostatok etiky, profesionality a deformovanie pôvodného poslania chrániť a súžiť občanovi je  chronickým problémom vrcholového vedenia polície SR. Poskytovanie bezpečnosti ako verejnej služby občanovi  je degradované na bezmyšlienkovité aplikovanie zákonnej represie, postavené na politickej servilnosti odborných štruktúr k politickému vedeniu polície.

Pokojne dnes môžeme povedať, že subjektívny pocit bezpečnosti radového občana neplynie ani tak z reálnych opatrení polície, ako z jej mediálnych aktivít. Možno by  na tom ani nebolo nič zlé, keby skutočne existovali dôvody myslieť si, že bezpečnosť obyvateľov je dnes lepšia ako bola za totalitného režimu. Za totality síce trpeli aj nevinní, ale ako je to dnes? Občan častokrát pociťuje bezpečnosť, ktorú síce musí strpieť, ale nie je mu zvyčajne prospešná.

Miesta pri cestách, čím ďalej tým hustejšie obsadené  policajtmi pokutujúcimi už aj tak dosť ekonomicky vydrancovaných občanov, vytvárajú absurdný obraz v spojení s vysvetľujúcou kampaňou: minulý mesiac na nástenkový tender, tento mesiac na štadión a potom už len dôchodcov. Jazdite pomaly, so zapnutými pásmi a hlavne sa vyhýbajte rýchlo jazdiacim ministrom či generálom.  Je zjavné, že už aj dopravným policajtom je trápne „vypaľovať“ občanov, vediac dobre o opileckých jazdách a letoch niektorých zákonodarcov, pretekajúcich policajných činiteľoch či iných regionálnych činiteľoch valiacich sa na vlnách volebných úspechoch s ceduľkou „NEDOTKNUTEĽNÝ!“.

Bežný občan má však v očiach polície predovšetkým povinnosti, práva má až poslednom rade. Pokojné demonštrácie sú rozpúšťané narýchlo zvolanými obecnými predstaviteľmi za asistencie polície. Dôvody na zákonné rozpustenie demonštrácie sa vždy nájdu. Mnohokrát sú tieto dôvody v rozpore so zákonom, dokonca sú niektoré rozhodnutia následne zrušené súdom, policajní predstavitelia sa však aj tak vždy horlivo ponáhľajú. Demonštrácia sily už nestačí, bitie či násilné potláčanie prejavov občianskej nespokojnosti sa prezentuje ako ochrana ústavnosti a demokracie. Predstaviteľom slovenskej polície zrejme už dlho nedochádza schizofrenickosť ich konania. Bránia totiž demokraciu pred jej samotnými nositeľmi - bežnými občanmi, platiacimi dane, ktorými sa financujú aj ich platy či športové tátoše samotných policajtov.

Osoba policajta sa pre bežných ľudí stala zväčša nedôveryhodnou a nekompetentnou riešiť ich problémy. Pod pojmom policajt si mnohí z nás vybavia nedbalo ustrojeného policajta so špinavou čapicou, fajčiaceho ukrajinské marlborky, opierajúceho sa o služobné auto pri ceste počas nočnej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie pašerákov. V polícii sa tvrdo rozmohlo kastovníctvo. Zatiaľ čo radoví vyšetrovatelia a kriminalisti nemajú ani internetové pripojenie a papier, špeciálne útvary - nezvyčajne draho odeté, či dopravní policajti sa demonštrujú v luxusných limuzínach. Sformalizované a šablónovité postupy využívané pri odhaľovaní a vyšetrovaní kriminality odzrkadľujú osobný prístup väčšiny policajtov a vedú primárne len k štatistickým úspechom, ktorými sa hodnostári tak veľmi radi prezentujú. Skrytá laxnosť postojov policajtov k problémom radových občanov je preto primárnym dôvodom hlboko zakorenenej a opodstatnenej nedôvery k policajnému zboru.

Viaceré kauzy vraždiacich policajtov, policajných mafiánskych skupín či kauza Kovošrot uvrhli políciu a jej vedenie do podozrení, ktoré neboli verejnosti nikdy objasnené, iba ak mediálne a bezducho. Sieť politických pavučín dokonale ovládla vedenie polície a prioritnou činnosťou polície pri zabezpečovaní verejného poriadku sa stala najmä represia, zvyčajne neopodstatnená, neprimeraná a arogantná ako samotná politická moc, ktorá ju riadi.         

Predchádzajúce vlády, ako aj tá súčasná, neboli a nie sú garantom apolitickej a profesionálnej polície, ktorá dokáže riešiť skutočné potreby občana – prijímateľa. Polícia je účelová inštitúcia vlády, ktorej úlohou je chrániť stranícke záujmy, politikov, spriaznených lobistov a podnikateľov a až v poslednom rade občanov či štátne záujmy.

Eugen PivoňkaShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
cv   |   ip:195.146.1   |   2009-08-26  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Eugen Pivonka
Ocenujem dobrý postreh a zamyslenie sa nad prácou polície.
K clanku len tolko ze by bolo dobré text davat do odstavcov lebo takto je to dost neprehladný mix ktorý sa tažko cita.
Ja sa uz v tejto spolocnosti nad nicim nezamyslam lebo ked som sa zamyslel tak som prisiel na to ze kam sme sa dostali po pade komunizmu do akeho srabu vo vsetkých oblastiach tak to je katastrofa.Komunisti robili viacero chýb a niektoré zlé veci ale toto co k nam prislo zo západu po "puči 89" tak je neuveritelný hnoj a hnus.Sme uplne ozobraceny ako keby nas vybombardovali.Za to by si vsetky vlady od 89 zasluzili visiet na sibenici alebo dozivotne zavretý v base.
Nemame vlastnu banku, vsetky komercne su v cudzich rukach a veselo nas okradaju,nemame vlastnu menu, polnohospodarstvo zdecimované ,v televizii ukazuju samé nezmysly,klamstvá a kriminalitu, moralka je v háji, mladí ludia sa nezenia lebo nemaju kde bývat a niekto prenajíma 5 bytov, no jedným slovom strach a hruza.A ludia si to este neuvedomuju lebo kríza este ani nezacala a oni si myslia ze uz bude pomaly koncit.Neuveritelné ako je aj rozum obcanov zdecimovaný a vymetený,nicomu nerozumeju len si vsetko domyslaju.
Ja som len zvedavý ako to vsetko dopadne.
Toto ale nem dopadne dobre..


pozeraj   |   ip:78.99.170   |   2009-08-26  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslim,ze poslednym odstavcom si povedal vsetko...


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-08-27  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok má možno dobrú ideu ale už v treťom odstavci sú štatistické blbosti. Citujem...

"V rokoch 1989 - 2004 bol počet trestných činov o 862 582 vyšší ako priemer za roky 1985 - 1989."

Nič nehovoriace. Je samozrejmé že za dlhšie časové obdobie bude toho viacej.

"Po roku 1989 bolo na Slovensku zavraždených o 784 našich spoluobčanov viac v porovnaní s priemerom za socializmu"

Čo to má byť? Akože priemer z čoho? Ročný priemer alebo čo?

"V rokoch 1989 - 2004 bol počet násilných trestných činov o 72 290 vyšší ako v rokoch 1985 – 1989. "

Zase to isté. 4 a 15 rokov je dosť rozdiel.

"Od roku 1989 sa stratilo o 1 750 ľudí viac, ako bol priemer za socializmu."

Znova opakujem...primer z čoho?

Ako ľudkovia je pekné, že chceme obhajovať socializmus, ale keď si budeme vymýšľať takéto "antifakty zbrucha" vôbec nič tým nedosiahneme.

Ocenil by som viac profesionálny prístup. Autor zrejme nevie poriadne o čom píše. Snaha podložiť niečo štatistikami mu totálne stroskotala a ostatok sú už len nepodložené, hoci zaujímave rozprávky. Pekne sa to číta, ale bol by som radšej, keby to bola úplná pravda a nie len útržky zabalené demagógiou.Pitkin   |   ip:193.87.13   |   2009-08-27  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  súhlas, tie "štatistiky" nehovoria nič. Ale v podstate výstižný článok.


michal   |   ip:92.52.18.   |   2009-08-27  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ocenil by som od autora presnú štatistyku, a ak by bolo možné aj podiel iných etnických skupín na percentách. Pravda je, že ak za socializmu niekto povedal "idú policajti" tak to niečo znamenalo.


Jano   |   ip:82.119.10   |   2009-08-28  (01:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jj, Pivoňka tú časť nekorektnú, Ondriaš, na ktorého sa odvoláva, to má spracované dôkladnejšie
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/150-krimi.html


Jano   |   ip:82.119.10   |   2009-08-28  (01:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  respektíve názornejšie...


Miso 2   |   ip:195.91.79   |   2009-08-28  (01:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Misko 2, tak ked teda vies celu pravdu preco ju nenapises? Predpokladam, ze vies bud prd makovy alebo aj ked vies, tak nepovies, lebo by si letel.. mozno uz aj zajtra a bez vysluhoveho dochodku. Tak teda pekne v tichosti bzuc v kancelarii a pracuj na presnych statistikach...


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-08-28  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdu neviem. Ale ten tretí odsek sú blbosti...to je fakt.


Jano   |   ip:82.119.10   |   2009-08-28  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso_2, nie sú to blbosti, len tam nie sú grafy, bolo by to názornejšie. Podobne to máš uvádzané v tomto článku: http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/150-krimi.html


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-08-28  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uznávam, že tie grafy sú už lepšie.

Ale ja som hodnotil tento konkrétny článok :) Proste neexistuje určovať priemer z ničoho alebo porovnávať štvor- a pätnásť-ročné obdobia :)

Hoci s myšlienkou autora súhlasím, nepáči sa mi keď sú v jeho článku také diery, lebo potom celá kritika kapitalizmu vyznieva nedôveryhodne.

Pritom je skutočne veľa dôkazov, o ktoré sa dá oprieť.

Pán Ondriaš ich veľmi dobre zhrnul vo svojej knihe "Socializmus verzus kapitalizmus". Hoci vzhľadom na jeho odbornosť mohla napísaná aj vo vecnejšom tóne. Ale je možné, že použitým jazykom chcel svoje myšlienky viac priblížiť bežným ľuďom. Tí sú žiaľ veľmi ľahko manipulovateľní a hoci jeden ďeň ich kniha zaujme, na ďalší si už znova vo veľkom nechajú masírovať mozgy médiami.


Janooo   |   ip:95.102.44   |   2009-08-28  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to zaujimavy clanok. politici su zlodeji a obchodnici a policajna a vojenska masineria im musia sluzit.


Silvia   |   ip:62.108.10   |   2009-08-29  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso 2, skus lepsie citat nez zacnes kritizovat, mal si tam link na knihu v ktorej su nazorne grafy. Spravit klik snad nie je az tak namahave.


skajka   |   ip:95.102.91   |   2009-08-29  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ha.mne dnesna situacia pripada ako v obdobi za janosika ked boli drabi.dnes sa drabi nazyvaju policajti.chrania zaujmy bohatych a sikanuju beznych ludi.ak vykradnu bohaca beru sa otlacky, stopy.ak vykradnu chudobneho len sa odfoti a hotovo.vyber vypalneho na cestach od vodicov. ked drab zabil nevolnika dostal pochvalu.dnes pochvalu nedostane ale ani sa mu nic nestane.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-08-29  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Silvia ešte raz si prosím prečítaj môj posledný príspevok.


Policajt   |   ip:93.87.156   |   2009-08-30  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Perfektny clanok


Karol   |   ip:89.176.10   |   2009-09-01  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimavy clanok, nech sa o tom hovori co najviac. toto je jedna z najnebezpecnejsich a najmocnejsich institucii, pretoze skoro nikto si nedovoli ju spochybnit. idealne je uplne zrusenie policie-hlavne statnej (STB, VB), pretoze za poriadok sme ZODPOVEDNI VSETCI a kazdy jeden osobne. to, ake mafianske a zlocinecke rozmery dosahuje v sucasnosti PZ SR, velmi dobre ukazuje, ze si absolutne arogantne, ako je to uz u nich zvykom, ukradli a certifikovali slovo POLICIA. Je to jazykovy a kulturny fasizmus, aky snad ani nema obdoby! Dobre rano, Slovensko!


bordel   |   ip:85.135.17   |   2009-09-02  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poicia to je banda okradacov a prisluhovacov vladnej mafii.


slovensky kral   |   ip:77.93.216   |   2009-09-02  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bol by som rad keby to nebola pravda ale bohužiaľ autor članku ma pravdu a myslím že skutočnosť je ďaleko horšia stredná vrstva v tomto štáte robí rukojemníka a platí všetrku tuto verbež ktorá ju ma chrániť a nie je to tak a keď tak sa tak len tvári!


qwerty   |   ip:213.108.1   |   2009-09-02  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bývalá VB a dnešná polícia sú naozaj dve rôzne zložky. Ja si ešte pamätám na VB, bol som vtedy chalan a keď sme videli žandára, tak sme mali taký rešpekt, že sme ticho stáli. Dnešný policajti sú len vešiaky na pištole. Vedia sa oháňat pokutami, chodiť s rukami na široko, ako keby celý deň nosili melony a ukazovať, ako im na služobnej KII pískajú gumy na dvojke.Sú to gumy vygumované. Stalo sa mi, že pri kontrole nám nič nenašiel, tak išiel do auta po meter a meral nám na ťaznom lane rozmer tej červenej vlajky, či má mieru podľa vyhlášky. CVOK! Kukláči sa hrajú na drsných a mafiáni sa im pľujú do očí. A keď sa chytí nejaká tá ryba, tak to je oslava, hneď sa zvoláva tlačovka, aby ľudia videli, čo robia za peniaze z ich daní. škoda sa je oháňať aj nejakým nehumánnym správaním bývalej VB,dnešný nie sú o nič lepší. Hlavne že plnia štátny rozpočet z pokút vodičou. Koľko by mal zaplatiť Packa, keď sa prehána na 503koňovom/pardon-504koňovom, ten jeden je on/ bavoráku po dialnici? Jemu prvému by mali potrhať vodičák.


4sale   |   ip:85.135.16   |   2009-09-04  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Policia nahana strach len nizsej vrstve manualne pracujucich a z casti aj strednej vrstve.Sustavne doplna vyhlasky a zakony ktorymi dostava vetsie pravomoci a vlady nad obcanmi.Vysia vrstva ktora policiu ovlada sa stava nekontrolovatelna a nepostihnutelna.Preto je absolutne nutna priama kontrola zdola a vsetkych ktorych sa tyka inac sa taky system zvrhne proti tym co nemaju kontrolu,tak ako to bolo v minulosti.Je potrebne zmenit ustavu na vladu ludu.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?

Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Zjavenie v La Salette s komentármi

Nebezpečenstvo New Age

KLDR prý napadla Jižní Koreu

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Jozef Vajda "Trochu o ekonomike "

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3569 s