19. August 2019
    
Zločiny onkologickej medicíny - Dolezite.sk

Zločiny onkologickej medicíny


  2010-09-14  (20:56)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Zločiny onkologickej medicíny

Věda v rozpacích: Zločiny onkologické medicíny

Jestliže jsou přívrženci školní medicíny přesvědčeni o tom, že terapie může být alespoň nápomocna a neměla by být nikomu odepřena, pak je hranice rakoviny „ano - ne" dosti nízka, tedy raději riskují „nesprávně pozitivní" výsledky (i když si to menšina patologů uvědomuje). V důsledku toho je značné mu počtu lidí diagnostikována rakovina, ačkoliv žádnou nemají - se všemi důsledky, o nichž ještě bude řeč. Poněvadž je toto riziko lékařům známo, avšak z pochopitelných důvodů není vytrubováno do světa, vydal Německý svaz na ochranu spotřebitelů v mosmdesátých letech brožuru, v níž se na toto nebezpečí upozorňuje. Každému potenciálnímu pacientovi se naléhavě doporučuje, aby si pro jistotu nechal vyhotovit tři nezávislé analýzy. „Nezávislý" znamená, že žádný ze zúčastněných lékařů a znalců nesmí znát nálezy kolegů, neboť~ jakmile je jednou vyslovena diagnóza „rakovina", už se žádný lékař neodváží jí oponovat. Jen tehdy, když všechny tři dospějí k témuž rezultátu, je možno hovořit o rakovině. Jisté ovšem je, že něco takového zařídit v našem „zdravotnickém systému" půjde jen s největšími obtížemi.

...

 

Zločiny onkologické medicíny

Co lékaře připraví o jeho živobytí? ­Zemře-li pacient, či když zdravím kypí. Proto z nás musí dělat dojné krávy, nechat nás levitovat mezi oběma stavy. Eugen Roth

Skutečnost, že moderní medicína svůj „boj proti rakovině" prohrála na celé čáře, tuší nejeden člověk, který už někdy oblasti zažil trpkou osobní zkušenost. Nemusíme být odborníky, abychom pochopili beznadějný stav našich onkologických klinik. Jaký je skutečný rozsah této katastrofy, neví  nikdo než sami „specialisté", i když se snaží vše zastírat a krmit média prodchnutá vírou v medicínu všelijakými halasnými hlášeními o tom, že „průlom" je na dosah. Tak se to dělá po více než čtyři desetiletí a situace se spíše neustále zhoršuje. Proroctví o životě v ráji mají poněkud přikrášlit pozemské slzavé údolí a především zmařit nároky na život ted a tady.

„Konečná fáze v boji proti rakovině? Ve vídeňském výzkumném ústavu jsou optimisticky naladěni: jak tvrdí v prognózách -soustředěný boj, který se vede již více než dvacet let ve speciálních onkologických ústavech po celém světě, vstoupí v dohledné době do svého závěrečného stadia. To si myslí profesor Denk, vedoucí Rakouského výzkumného onkologického ústavu, jehož průkopnické výkony v zápase s touto„zákeřnou chorobou držící lidstvo coby rukojmí si všude vysloužily uznání. " Tato zpráva byla ve Wiener Zeitung uveřejnněna 21. 11. 1964. Ale stejně tak dobře by mohla pocházet z roku 1974, 1984, 1994 nebo 2004.

Americká nadační společnost ACS proti rakovině (American Cancer Society) byla v roce 1913 založena jako „dočasná" organizace, ale pak se jim sypající se penízky tak zalíbily;že u toho už zůstalo. V roce 1978 činily její příjmy 140 mil. US dolarů při kapitálu 228 mil. dolarů. Z této částky však jde jen necelých 30 % na „výzkumné projekty", z více než poloviny se hradí provozní náklady a platy, které u funkcionářů činí 75 000 dolarů ročně. Naďace Deutsche Krebshilfe Mildred Scheelové, která přijímá tolik peněz, že si začala ukládat kapitál a navyšovat tak jmění podivné nadace Mildred Scheel Stiftung, je utkaná podle stejného vzoru jako ICRF a CRC ve Velké Británii či ostatní mafiáni z „bratrských" evropských zemí. Rockefellerova nadační síť se poté pevně etablovala i v Evropě.

Oč je výzkum rakoviny neúspěšnější na medicínském poli, o to větší vavříny sklízí při vydělávání peněz - jen v Německu denně zemře 600 - 700 lidí na rakovinu. Ovšem než zemřou, přinese každý z nich kolem 400 000 DM do pokladny rakovinné mafie, tedy zúčastněných farmaceutických koncernů, klinik a lékařů. Člověk rád zaplatí, když se tím pomůže pacientovi, ovšem přesná bilance onkologické terapie je zdrcující. Již roku 1981 napsal Frederic Vester: „V třísvazkové souhrnné zprávě německé výzkumné společnosti stručně referuje 2 495 onkologických výzkumníků ze 780 ústavů o stavu své práce. Ze statistiky vyplývá, že v roce 1955 zemřelo asi 95 000 občanů SRN na různé druhy rakoviny, ovšem v roce 1975 to bylo již okolo 150 OOO lidi; aniž by obyvatelstva odpovídajícím způsobem přibývalo. A tento počet neustále narůstá. Proto lze jen stěží popřít, že etablovaný výzkum rakoviny a onkologické terapie již před dvaceti lety uvízl ve slepé uličce. "

Hamburger Abendblatt 15. 8. 1984 přinesl následující zprávu: „Spolkový ministr výzkumu Heinz Riesenhuber předložil hrůznou bilanci rakoviny: Rakovina je ve Spolkové republice stále častější příčinou smrti. Přibližně 160 000 lidí ročně zemře na různé druhy rakoviny. To je kolem 25 % všech úmrtí. Před 30 lety to bylo jen 15 % všech zemřelých.

Ze zápisu zasedání německého Bundestagu: „V německém Bundestagu bylo - nepopiratelně - zjištěno, že z Německého výzkumného onkologického centra v Heidelbergu, subvencovaného denně částkou 200 000 DM, nedostali vyžádané podklady, z nichž by přesvědčivě vyplývalo, že konvenční onkologická terapie přináší alespoň minimální efekt. "

Jak v Bachmannově knize Die Krebsmafia, tak i v článku ve Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) z 5. 7. 1995 bylo možné se dočíst následující: „Zpráva Národního onkologického ústavu Spojených států v roce 1979 dospěla k závěru, že se pětiletá lhůta pro přežiti u všech druhů rakoviny během dvaceti tří let celkově zlepšila jen o dvě procenta. A u častých druhů rakoviny křivky přežití už po desítky let stagnují: Od roku 1955, jak napsal New EngIandJournal of Medicine, se~ míra vyléčených pacientek s rakovinou prsu ,prakticky nezměnila. U rakoviny žaludku a tlustého střeva nebylo dokonce už čtyřicet let dosaženo žádného pokroku v léčení. Takové poznatky jsou medicínským odborným světem potlačovány. ,Zuřivé protesty` zažil například profesor Ernst Krokowski když tuto bezútěšnou realitu prezentoval bez eufemismů na rentgenologickém kongresu. Jeden lékařský časopis se zdráhal otisknout výsledky výzkumu váženého berlínského profesora Heinze Oesera, v němž exaktními čísly dokázal, že ohrožení lidí rakovinou od počátku minulého století zůstává konstantní. "

Rovněž v New England Journal of Medicine uvedla Heather Gorniková s prof. Johnem Bailarem z Chicagské univerzity v roce 1984 temnou bilanci mortality na onkologická onemocnění, která v posledních dvaceti letech stoupla ze na 182 osob na 100 000 obyvatel. Na celou onkologickou terapii je tedy nutno prakticky nahlížet jako na nezdařilou.

Náš přítel z úvodní části knihy, nositel Nobelovy ceny James Watson alias „honest Jim", se o dnešním výzkumu rakoviny vyjadřuje stručně a výstižně: "Vědecky zbankrotovaný, terapeuticky neefektivní a navíc mrhající prostředky."

Jeden z jeho kolegů spolunositelů Nobelovy ceny Burnet soudí,  že ten, kdo by „onkologický výzkum prověřil nepredpojatě a do hloubky , na konci by nutně dospěl ke zdrcujícímu zjištění, že všechno je k ničemu. Konečný rezultát se rovná nule. "

Při bližším pohledu se snadno dovtípíme, že výzkum rakoviny nemá s vědou pranic. společného. Vše, co se ví, je, že se nějaké buňky „najednou zblázní" a už nedělají to, co mají. Proč, to nikdo neví. A jediné, co lékaře napadne, je totální likvidace těchto buněk: odříznout, spálit nebo otrávit. Nejlépe všechno najednou. A protože této nemoci nerozumějí, považují ji za hrůzné monstrum, a tomu odpovídají i nasazené zbraně největší ráže, které pacient ještě vydrží. Je nad slunce jasné, že si přitom v organismu nemocného počínají jako slon v porcelánu, což celou věc jenom zhoršuje, ale oni to nechtějí vidět.

„Učení o terapii zhoubných nádorů pase celé stádo posvátných krav: to, že léčba je naléhavá, že ozařování a chemoterapie stojí za námahu, že pacientům není třeba nic ohledně jejich nemoci vysvětlovat, že výživa s rakovinou nemá nic společného, že psychický stavnemocných nemá vliv na úspěch terapie a že vedlejší účinky jsou nutným zlem a politováníhodné průvodní symptomy jsou nezbytnou součástí terapie zachraňující život. "

Tato tvrzení jsou dnes jedno po druhém vyvracena.

Ať už jsou onkologové při vymýšlení rafinovaných toxických metod jakkoli důmyslní, právě tak málo dokážou pochopit nesprávnost svých teorií, a proto jejich cesta nevede k úspěchu.

 

Ale v medicíně to často paradoxně chodí podle principu:něco nefunguje, tedy z toho uděláme něco víc. A tak to, co se tak  vznešeně nazývá onkologický výzkum", není ničím, jiným,než divokými planými pokusy v naději, že jednou bude „zázračný prostředek", který rakovinu jako mávnutím kouzelným proutkem odstraní a pomocí něhož bude možno vydělat pořádný balik peněz. Tak to probíhá už po desetiletí gové spolu s farmaceuty si přitom opravdu nežijí špatně.

Rakovina - ano, či ne? - To je to, oč tu běží

Nutně dospíváme k závěru, že lidé se v této souvislosti stávají objektem experimentů. Jsou to přece ,jen nemocní rakovinou". Přitom ovšem také dochází k chybným diagnózám u mnoha zdravých lidí, z nichž jsou děláni onkologicky nemocní, a sice z jednoduchého důvodu: Nehledě na relativně vzácné druhy rychle rostoucí rakoviny je klasifikacace buněk jako defektní nebo maligní (zhoubné) velmi obtížná.Klasifikaci většinou provádějí patologové pod mikroskopem a je  to otázka posouzení buněčných struktur. Zde existuje široká „šedá zóna", v níž je těžké dospět k jednoznačnému závěru. Patolog stojí před problémem, kdy má dospět buď k "nesprávně pozitivnímu", nebo „nesprávně negativnímu" hodnocení, což znamená diagnostikovat rakovinu tam, kde žádná není („nesprávně pozitivní") nebo ji přehlédnout („nesprávně negativní"). Za druhý jmenovaný případ je možno pohnat dotyčného k odpovědnosti, za první nikoliv.

„Když různí patologové zkoumají stejný vzorek, dojde někdy ke zcela rozdílným závěrům. Několik badatelů provedlo kontrolní testy a zjistilo ,ohromující ` odchylky ve stanovené diagnóze: Jednou byly všechny vzorky v podobě buněčných stěrů označeny jako zhoubné a podruhé jen třetina z nich. Mnoho onkologických výzkumníků je zajedno v tom, že rakovinné buňky nelze pod mikroskopem objektimě zkoumat,ať už jsou zhoubné či nikoliv.

Jestliže jsou přívrženci školní medicíny přesvědčeni o tom, terapie může být alespoň nápomocna a neměla by být ni­mu odepřena, pak je hranice rakoviny „ano - ne" dosti níz­ká, tedy raději riskují „nesprávně pozitivní" výsledky (i když si to menšina patologů uvědomuje). V důsledku toho je značnému a počtu lidí diagnostikována rakovina, ačkoliv žádnou ne­mají - se všemi důsledky, o nichž ještě bude řeč.

Poněvadž je toto riziko lékařům známo, avšak z pochopitelných důvodů není vytrubováno do světa, vydal Německý svaz na ochranu spotřebitelů v osmdesátých letech brožuru, v níž  na toto nebezpečí upozorňuje. Každému potenciálnímu Pacientovi se naléhavě doporučuje, aby si pro jistotu nechal vyhotovit tři nezávislé analýzy. „Nezávislý" znamená, že žád­ný ze zúčastněných lékařů a znalců nesmí znát nálezy kolegů, neboť jakmile je jednou vyslovena diagnóza „rakovina", už se žádný lékař neodváží jí oponovat. Jen tehdy, když všechny tři dospějí k témuž rezultátu, je možno hovořit o rakovině. Jisté ovšem je, že něco takového zařídit v našem „zdravotnickém systému" půjde jen s největšími obtížemi.

Nejlepší je zcela se vyhnout pochybným „rakovinným tes­tům", abychom předešli zbytečným problémům. Tím mám na mysli za prvé onen onkologický kolotoč, který se kolem biopsií (testů tkání) a podobného roztočí  a za druhé onkologickou mafii, která čeká jen na to, aby mohla začít „léčit" další oběť.

Pro rakovinu platí totéž, co pro „AIDS". Kdo jednou do­stane tuto nálepku, ten se jí už nikdy nezbaví. Stát se jednou pacientem znamená stát se jím navždy. A takoví pacienti jsou nehájenou zvěři, která je údajně „zasvěcena smrti". Experi­mentuje se s nimi tím nejhorším způsobem, poněvadž si namlouvají, že už nemají co ztratit. To, že dokonce i „zasvěcenci smrti" kromě svého života mají mnoho co ztratit, totiž svou důstojnost a kvalitu života, nikoho zřejmě už tolik nezajímá.

Ale v medicíně to často paradoxně chodí podle principu: něco nefunguje, tedy z toho uděláme něco víc. A tak to, co se tak vznešeně nazývá „onkologický výzkum", není ničím jiným divokými planými pokusy v naději, že jednou bude odhalen „zázračný prostředek", který rakovinu jako mávnutí kouzelným proutkem odstraní a pomocí něhož bude možno vydělat pořádný balík peněz. Tak to probíhá už po desetiletí a onkologové spolu s farmaceuty si přitom opravdu nežijí špatně.

Rakovina - ano, či ne? - To je to, oč tu běží

Nutně dospíváme k závěru, že lidé se v této souvislosti stávají objektem experimentů. Jsou to přece „jen nemocní rakovinou". Přitom ovšem také dochází k chybným diagnózám: u mnoha zdravých lidí, z nichž jsou děláni onkologicky nemocní, a sice z jednoduchého důvodu: Nehledě na relativně vzácné druhy rychle rostoucí rakoviny je klasifikace buněk jako defektní nebo maligní (zhoubné) velmi obtížná. Klasifikaci většinou provádějí patologové pod mikroskopem a to otázka posouzení buněčných struktur. Zde existuje široká „šedá zóna", v níž je těžké dospět k jednoznačnému závěru Patolog stojí před problémem, kdy má dospět bud k „nesprávně pozitivnímu", nebo „nesprávně negativnímu" hodnocení, což znamená diagnostikovat rakovinu tam, kde žádná není („nesprávně pozitivní") nebo ji přehlédnout („nesprávně negativní"). Za druhý jmenovaný případ je možno pohnat dotyčného k odpovědnosti, za první nikoliv.

„Když různí patologové zkoumají stejný vzorek, dochází někdy ke zcela rozdílným závěrům. Několik badatelů provedlo kontrolní testy a zjistilo ,ohromující ` odchylky ve stanovené diagnóze:Jednou byly všechny vzorky v podobě buněčných stěrů označeny jako zhoubné a podruhé jen třetina z nich; Mnoho onkologických výzkurníků je zajedno v tom, že rakovinné buňky nelze pod mikroskopem objektivně zkoumat, ať už jsou zhoubné či nikoliv.

Jestliže jsou přívrženci školní medicíny přesvědčeni o tom, že terapie může být alespoň nápomocna a neměla by být nikomu odepřena, pak je hranice rakoviny „ano - ne" dosti nízka, tedy raději riskují „nesprávně pozitivní" výsledky (i když si to menšina patologů uvědomuje). V důsledku toho je značné mu počtu lidí diagnostikována rakovina, ačkoliv žádnou nemají - se všemi důsledky, o nichž ještě bude řeč.

Poněvadž je toto riziko lékařům známo, avšak z pochopitelných důvodů není vytrubováno do světa, vydal Německý svaz na ochranu spotřebitelů v mosmdesátých letech brožuru, v níž se na toto nebezpečí upozorňuje. Každému potenciálnímu pacientovi se naléhavě doporučuje, aby si pro jistotu nechal vyhotovit tři nezávislé analýzy. „Nezávislý" znamená, že žádný ze zúčastněných lékařů a znalců nesmí znát nálezy kolegů, neboť~ jakmile je jednou vyslovena diagnóza „rakovina", už se žádný lékař neodváží jí oponovat. Jen tehdy, když všechny tři dospějí k témuž rezultátu, je možno hovořit o rakovině. Jisté ovšem je, že něco takového zařídit v našem „zdravotnickém systému" půjde jen s největšími obtížemi.

Nejlepší je zcela se vyhnout pochybným „rakovinným testům", abychom předešli zbytečným problémům. Tím mám na mysli za prvé onen onkologický kolotoč, který se kolem biopsií (testů tkání) a podobného roztočí, a za druhé onkologickou mafii, která čeká jen na to, aby mohla začít „léčit" další oběti.

Pro rakovinu platí totéž, co pro „AIDS". Kdo jednou dostane tuto nálepku, ten se jí už nikdy nezbaví. Stát se jednou pacientem znamená stát se jím navždy. A takoví pacienti jsou nehájenou zvěři, která je údajně „zasvěcena smrti". Experimentuje se s nimi tím nejhorším způsobem, poněvadž si namlouvají, že už nemají co ztratit. To, že dokonce i „zasvěcenci Smrti" kromě svého života mají mnoho co ztratit, totiž svou důstojnost a kvalitu života, nikoho zřejmě už tolik nezajímá.

 
 Abyste si nemysleli, že se mi jen něco ošklivého zdálo (kéž by tomu tak bylo!), předkládám vám několik vybraných citátů z nepřeberného množství kritických hlasů.

V expertize Německé výzkumné společnosti zazněla kritika, že onkologičtí výzkumníci „více či méně nahodile" zkoušejí; to, co je „právě aktuální" a co „daná vědecká skupina považuje za správné".

To potvrzuje profesor Otto Westphal v časopisu Der Spiegel, č. 35 z roku 1980: „Obecně se léčba rakoviny omezuje náhodné zkoušení toho, co je právě na pořadu dne."

Bachmann píše ve své knize: „To dosvědčuje množství klinických pokusů na smrtelně nemocných onkologických pacientech. Protože to s nimi nemůže jít víc s kopce, než už to jde, odskáčou to jako pokusní králíci, na nichž se zkoušejí různé jedovaté koktejly. Utrpení pacientů je přitom druhořadé.Kdyby totiž zmírnění utrpení bylo nejvyšším cílem onkologů, pak by neléčili své pacienty jako statistická čísla, nýbrž jako jednotlivé konkrétní případy. Nepoužívali by u náhodně vybrané skupiny pacientů jedno konkrétní schéma a u jiné skupiny druhé, nýbrž by u každého jednotlivého pacienta tak dlouho obměňovali léčbu, až by to pocítil úbytkem bolesti."

Šéflékař dr. Ulrich Dold v časopisu Der Spiegel č. 26/1987 připouští: „Při své horlivosti zaměřené na likvidaci rakoviny jsme přehlédli, že pacienti často více trpí terapií než rakovinou samotnou. "

Ve stejném článku (Ein gnadenloses Zuviel an Terapie Nemilosrdná přemíra terapie) čteme: „Londýnský psychiatr Steven Greer poznamenává, ,že se výzkum až podezřele málo doposud zabýval otázkou, jak terapeutický horor působí na onkologické pacienty. `A dále přiznává: ,Víme toho mnohem více o chování myší, potkanů a jiných neštastných tvorů, kterým byla rakovina uměle implantována, než o skutečných pacientech v nemocnicích. "`

A Hans Ruesch komentuje v Pharma-Story: „Samozvaní vědci ve zvířecích laboratořích nemají ani to nejmenší ponětí; jak zkoumat nemoci.Jediné, co vědí; je, jak nejrůznější nemoci, včetně rakoviny, vytvářet V tomto bodě jsou mimořádně úspěšní a vynalézaví:.. Každému by mělo být jasné - to znamená každému, jehož schopnost myslet ještě nebyla dokonale rozložena výchovou a systematickým vymýváním mozků mé­dii -, že experimentálně vyvolaná rakovina (implantací rakovinných buněk zvířatům nebo jinou umělou a násilnou metodou, jako je jednostranná výživa nebo podávání škodlivých substancí) musí být naprosto odlišná od rakoviny, která se vyvinula sama od sebe a navíc v organismu člověka."

U všech těchto krutých pokusů na zvířatech se vždy nacvičuje vyvolání nemoci a poté likvidace. Nebo jste už někdy slyšeli o vyléčených pokusných zvířatech? Snadno se dovtípíme, že výzkum, který stojí na těchto základech, rovněž ani lidem nepřináší nic než utrpení a zkázu.

Jen hrstka onkologů nahlédla nesmyslnost svého počínání. Patří k ním profesor D. K. Hossfeld, který v interview pro Der Spiegel řekl:„Opravdu musejí pacienti s rakovinou nesmyslně trpět v zájmu ekonomické prosperity ošetřujících lékařů?"

Stephen Fulder píše ve své knize Überlebensführer für Patienten (Průvodce přežitím pro pacienty): „Školní medicína neléčí vedlejší účinky tím, že by se snažila zlepšit zdravotní stav, nýbrž tím, že se pokouší zdokonalovat léky a terapii ozařováním a ty ještě cíleněji orientovat na rakovinné buňky. Utrpení, jež terapie způsobuje, dalo lékařskému výzkumu v konečném efektu jen další důvod, aby v póze hrdinů tryskem uháněl za dalšími zbraněmi. Mezitím ~ nemocná těla opouštějí zpustošená válečná pole, na nichž zuří válka."

Pozor! Chemické zbraně!

Na politické rovině jsou chemické zbraně údajně v klatbě Jsme proto připraveni kvůli tomu bombardovat irácké a jiné národy (ačkoliv „dohližitelé nad morálkou" si sami vytvořili, nezměrné zásoby tohoto zkázonosného materiálu). Já si kladu otázku, proč ještě nikdo nedostal nápad bombardovat centra pro výzkum rakoviny, neboť to, co se tam zkoumá a v jsou přesně tyto látky, i když o tom mnozí ještě nevědí.

„Chemoterapeutika" (správně by se měla nazývat chemotoxika, neboť nedokážou léčit) jsou odnoží jedovatých plynů, vyráběných za první světové války. Takzvaná „cytostatika" byla zprvu vyvinuta z yperitu („hořčičný plyn"). Poněvadž tento bojový plyn napadá především kostní dřeň a lymfatický systém (důležitou součást imunity), začal se používat u rakoviny krve a lymf. Tato látka se dnes nazývá ,;Lost" a mnoho chemopreparátů obsahuje její sloučeniny. Každé cytostatikum je buněčný jed, jak již jeho název napovídá (cyto = buňka, buněčný; stasis = zastavení, stání) a na údajně spočívá jeho působení: sice je toxické pro všechny buňky, ale pro rakovinné trochu víc. Říká se, že se jimi- stejně jako pomocí ozařování - údajně mohou zmenšovat~ tumory. Ve skutečnosti jen 8 % druhů rakoviny reaguje na chemoterapii, a sice z následujícího důvodu: jedy působí na dělení buněk a poškozují tuďíž nejprve rychle se dělicí buňky. Rychleji než buňky tumorů se však děli buňky imunitního systému, které činí 20 - 30 % hmoty tumoru (dalších 50 % sestává z neškodných endotelových buněk a fibroplastů, tedy cév a vaziva). K rozpadu nádorové tkáně vlivem~ ozařování a chemoterapie dochází v prvé řadě zničením důležitých imunitních buněk!

 

Také u leukémie lze zredukovat počet leukocytů, což onkologové považují za úspěch. Ti jsou jako zhypnotizovaní nádorovými projevy (velikost tumoru, počet buněk), takže si už dál nevšímají stavu celého organismu. Přitom symptomy otravy (eufemisticky nazývané „vedlejšími účinky") vypovídají jas­nou řečí: nevolnost, zvracení, vypadávání vlasů, poškození jater, oslabení imunitního systému atd.

Ve skutečnosti chemoterapeutika dokážou pouze jediné, totiž zastavit přirozený průběh léčení. Poněvadž během přirozeného léčení také dochází k dočasnému nárůstu leukocytů, resp. k dočasnému otoku „tumorů" (jak ještě uvidíme), je také jasné, proč se takové účinky objevují. Když se však nespustí léčivý proces, nemůže ho ani žádné chemoterapeutikum vynutit - to pouze urychluje odumírání a způsobuje utrpení člověka,jak lze doložit četnými případy

Navíc jsou, jak známo, ještě všechna „chemoterapeutika" - stejně jako ozařování - sama o sobě karcinogenní!~ Ústav toxikologie a chemoterapie při Německém výzkumném onkologickém centru v Heidelbergu připouští: „U onkologické chemoterapie je třeba především myslet na to, že aplikovanými cytostatiky je možno vyvolat druhotné nádory. "

Týdeník~ Ärzte Woche napsal 2. 11. 1994: „Existuje zřejmá korelace mezi nárůstem četnosti sekundárních tumorů a zintenzivňováním chemoterapie."

Ve firemním periodiku basilejského farmaceutického nadnárodního koncernu Hoffmann- LaRoche s názvem Roche­Magazin v květnu 1986 připustili: „jediné medikamenty, u nichž je nutno vědomě... počítat s rizikem rakoviny, jsou, ironií osudu, cytostatika nebo léky proti rakovině. U této skupiny preparátů se z nutnosti akceptují vedlejší účinky, které by u ostatních léků byly naprosto neakceptovatelné: vypadávání vlasů, zvracení, celkový špatný zdravotní stav. A rovněž i jistá karcinogenita (možnost zapříčinění rakoviny). Tomu naneštěstí nelze zabránit. Jinými slovy. Pacient, léčený cytostatiky může snad dostat svůj nádor pod kontrolu, ale vzniká tu nebezpečí; že onemocní jiným druhem rakoviny, například leukémií. To, jestli zavedený preparát navzdory všem předchozím zkouškám a výzkumům může vyvolat rakovinu, vlastně nikdy nedokážeme říci s naprostou určitostí:"

O tom, jaké nebezpečí chemoterapeutika představují, si můžete udělat hrubou představu, když si přečtete „Ochranná opatření při manipulaci s cytostatiky", určená pro zdravotnický personál, která oficiálně vydala sekce národního zdraví rakouského Úřadu spolkového kancléře dne 13. 2. 1990: „Cytostatika se vyznačují vedle svých akutních i chronických toxických~ účinků také ještě mutagenními a karcinogenními vlastnostmi U terapeutické indikace byly u pacientů popsány poruchy fertility (plodnosti) a aberace chromozomů (patologické změny genotypu). Rovněž mohou vést ke vzniku sekundárního karcinomu. Poslední výzkumy upozorňují na to, že cytostatika představují určité riziko i pro osoby pověřené jejich aplikací;tedy lékařů a ošetřujícího personálu. Taktéž cytogenetické výzkumy u ošetřujícího personálu potvrzují tyto závěry Doposud bylo provedeno jen několik epidemiologických šetření, které prokazují zvýšenou míru spontánních potratů u zdravotních sester Při provádění terapie cytostatiky je nutno nosit rukavice na jedno použiti: Aby se pacienti zbytečně neznepokojovali, je možno upustit od nošení ochranné masky; pokud se zajisti; aby se přitom netvořil aerosol. Těhotným a kojícím matkám i dětem je zakázáno pobývat v prostředí; kde se cytostatika aplikují."

To však nebrání tomu, aby se s injekcemi začalo ihned;; jakmile se objeví byť~ jen stín podezření onemocnění rakovinou Jedna těhotná žena a matka byla varována před kontaktem s výměšky své dcery, léčené chemoterapeutiky, aby nedošlo k poškození plodu.

Chtít léčit rakovinu látkami ničícími buňky je čiré bláznovství a stejně tak inteligentní, jako snažit se hasit oheň benzinem.

Mnoho chemoterapeutik také škodí srdečnímu svalu, především v případě, kdy se podávají pomocí srdečního katetru. To může vést k srdečnímu selhání, speciálně u dětí. Statisticky nejsou tyto případy vedeny jako oběti aplikace jedovatých preparátů, nýbrž jen jako „srdeční selhání".

Z oficiálních sdělení Německého výzkumného onkologického centra v Heidelbergu také vyplývá, že tyto vysoce toxické látky s jistotou zabíjejí pacienty tímto způsobem léčené:

• 95 % pacientů léčených chemoterapeutiky umírá po 5 letech

• 98 % nejpozději po sedmi letech!

Asi 10 - 15 % osob vůbec nepřežije první fázi onkologické léčby. To znamená, že celkově dlouhodobě přežijí pouze dva ze sta pacientů léčených chemoterapeutiky, a to nikoliv díky, nýbrž navzdory chemickým jedům. Z čísla zemřelých, léčených chemoterapií, však bylo jen 5 - 10 % statisticky evidováno („standardizované skupiny"), čímž vznikl onen údajný a vylhaný „počet vyléčených"!

Tuto skutečnost potvrdily studie, které ukázaly, že neléčení pacienti s rakovinou v průměru žili déle a především lépe, než léčení, když odhlédneme od triků s čísly v oficiálních statistikách. Tak například americký profesor Hardin B. Dones poukázal na tento podvod ve své přednášce před ACS (American Cancer Society). Bachmann k tomu napsal: „Když,Jones korigoval tyto disproporce ve statistice, dokonce došel k závěru, že „skutečná očekávaná délka života neléčených pacientů... se zdá být delší než u léčených pacientů. "Jinými slovy: Dosavadní léčba se vykázala jako neúčinná, ne-li dokonce škodlivá. Jen dva z reportérů, kteří se sympozia zúčastnili; o této informaci referovali, `jak odhalil vědecký novinář Gary Null. ,Ačkoliv své výroky zopakoval v roce 1975 a 1977; zveřejnění ve velkých zpravodajstvích médiích se nedočkal neboť v roce 1978 zemřel. "`

Samozřejmě se etablovaná onkologická mafie takových zveřejnění obává jako čert svěcené vody. Kdyby se totiž šířeji čalo hovořit o tom, že onkologická terapie - speciálně ozařování a chemoterapie - víc škodí, než pomáhá, už by se nikdo nenechal léčit, nebo by přešel k alternativním metodám. Celá ta lukrativní budova lží by se zhroutila (ku prospěchu veřejnosti i zdravotnických pojištoven) a panstvo by si muselo najít novou práci, poněvadž se zdráhá něčemu novému se přiučit

Doufejme, že k tomu už brzy dojde.

Ukázkový podvod s leukémii

Netvrdí snad školní medicína, že právě u leukémie se chemoterapií dosahuje obzvláště „úspěšné" míry vyléčených pacientů? Když se na tato čísla blíže podíváme, vidíme, že je to absolutní nesmysl:

„Veškerá lékařská literatura uvádí; že takzvané,šance na léčení` činí u leukémie 10 - 20 % při aplikaci dnes používané vysoce iracionální pseudoterapie, to znamená chemoterapie.; V rámci těchto 15 % vyléčených lidí se vydělují dvě skupiny s relativně vyšší mírou přežití: a) s takzvanou,leukémií stáří chronického typu a b) s akutní lymfatickou leukémií vyskytující se zejména u malých dětí:

Na posledně jmenovanou skupinu se dříve vůbec nepohlíželo jako na pravou leukémii, protože její průběh byl mimořádně příznivý a v podstatě nepotřeboval žádný zásah zvenčí: Péče se omezovala jen na provádění krevních testů s delší periodicitou a vždy se zjistilo, ze se všechno zase vrátilo do normálu. Ještě před třiceti lety se leukémie diagnostikovala v množství 3- 5 % dnešního stavu. Byly to vždy velmí těžké případy a tito pacienti zpravidla zemřeli. Ostatních 95 % případů bylo diagnostikováno jako „pravá leukémie" a tito lidé také nezemřeli. Míra přežití; která dnes činí iatrogenně (lékařským zásahem) nebo judiciálně (právním zásahem, nátlaková chemoterapie)jen 10 - 15 %, dosahovala v té době 95 %!

Pacienti byli tenkrát jen pár měsíců unavení a malátní (tzv. „přechozená chřipka `) a potom byli zase v dobré kondici jako dřív, Jasnými slovy řečeno: Když dříve zemřelo 5 % pacientů a dnes 85 % iatrogenně nebo judiciálně, pak dnes 80 % lidí - obětí této pseudoterapie - by vlastně vůbec nemuselo ze­mřít.

Jak vyplývá z dopisu jistého dětského lékaře z Uhnu, spočívá trik s údajně „vysokou mírou vyléčených" v tom, že se ze skupiny 50 000 dětí postižených leukémii vydělí 2 500 těch pacientů, které chemoterapie poškodila nejméně. Tyto děti byly zařazeny do takzvané „standardizované skupiny", čímž se získává „80 - 90 % naděje na úspěch". Ostatních 47 500 dětí je statisticky i fakticky smeteno ze stolu, stejně jako ty, které byly poslány domů zemřít, aby se neobjevily ve statistikách mortality té které kliniky. Tyto děti by měly bez chemoterapie nejméně šestnáctinásobně vyšší šanci, že se uzdraví, a to bez všeho toho utrpení!

Vydržte, prosím, pět let!

V magazínu Der Spiegel jsme se mohli dočíst: „Pro vítězství či prohru v boji proti rakovině měli zdravotníci doposud jen Jedno jediné, prosté měřítko: Takřka se stopkami v ruce registrují, jak dlouho pacient žije po vynesení diagnostického ortelu: Pokud pacient přestojí pět let bez recidivy; je považován za vyléčeného bez ohledu na to, co mu způsobily operace nebo chemické kurýrování.

 
 Přitom se počítá doba od sdělení diagnózy bez ohledu, na to, v jakém stadiu se rakovina (nebo údajná) rakovina nachází. Pokud pacient krátce nato zemře, klasifikuje se to stále „úspěch" v „pětileté statistice". Pokud se „rozpozná dříve" počítá se oněch inkriminovaných pět let od dřívější doby, to znamená, že pacient dokázal fakticky žít déle. Opět statistický „úspěch" a zdánlivý „důkaz užitečnosti dřívějšího rozpoznání". Pokud jsou „nedopatřením nesprávně pozitivně" diagnostikovány (tzn. prohlášeny za nemocné rakovinou) zdravé osoby, je to též „úspěch" v pětileté statistice. Kromě toho jsou; „úspěch" registrováni i takoví pacienti, kteří přežili pět let jakékoli terapie, ba se dočkali i stáří, ale také takoví jedinci, na nichž se terapie podepsala tak, že stěží přežili oněch pět let.

Pětiletá statistka zahrnuje tak mnoho chyb a nesmyslů, že je naprosto nevhodná k posuzování „úspěchu léčby" a už vůbec ne vyléčení.

Věří sami lékaři v hloubi duše v to, co dělají?

Lékaři jsou si dokonale vědomi toho, že celé to statistické pokrytectví nemá ani hodnotu papíru, na němž bylo ~vytištěno, a že takzvaná „terapie" život spíše zkracuje, než prodlužuje. Důkazem je fakt, že většina z nich - je-li jim nebo jejich rodinným příslušníkům diagnostikována rakovina - odmítne tu léčbu, kterou ordinují svým pacientům. Profesor Klaus Thomsen, vedoucí gynekologického oddělení hamburské Univerzitní polikliniky, pronesl v září 1985 na odborném kongresu v Berlině: „Měli bychom se zamyslet nad tím, že roste počet lékařů, kteří říkají: ,Nikdy bych takovou terapii sám na sobě nepřipustil.. "

Ve stejném článku se dále dočteme: „Statistiky přežití dokazují, že tradiční onkologická terapie nad zhoubnými novotvary většinou nezvítězí, nýbrž pacientům způsobí závěrečné martyrium jejich života. Lékařský časopis Selecta píše, že, "Lékaři, kterým byla stanovena diagnóza rakoviny, často striktně odmítají jakoukoli invazívní terapii. ` Mají k tomu dobrý důvod: Upuštění od radikálmoperace, radioterapie vysokými dávkami záření a toxickými cytostatiky mnohokrát prodlužuje nejen délku života, ale nemocní se také cítí „lépe, jejich schopnost pracovat není tak negativně ovlivněna a netrpí stavy totálního vyčerpání."

Prof. dr. A. Landsberger z anatomického ústavu heidelberské univerzity říká: „Zároveň je nutno zdůraznit, že lékaři - a to i z center zhoubných nádorů, pokud oni sami nebo jejich blízcí příbuzní onemocní, se na mě obracejí s notoricky opakovanou větou: ,Vy přece velmi dobře víte, že na to nic nemáme. "

Ale dejme také jednou slovo postiženým. Onkologicky nemocná Chilly Antová, bojující za svá práva pacienta, napsala: ,"Jestliže jsou na jedné straně operace, léčba ozařováním a chemoterapie chváleny až do nebes jako největší pokrok medicíny k blahu člověka a na druhé straně lékaři i jejich příbuzní odmítají operace i terapeutické metody, používané u tisíců jiných pacientů, je to jen důkaz toho, jak lékaři a s nimi i chemické a průmyslové nadnárodní koncerny vodí za nos občany spoléhající na medicínu. Proč by ,přirozené` úmrtí na rakovinu, na něž si lékaři a jejich blízcí činí nárok (a tím vyjadřují, že ve svém případě odmítají umělou konstrukci lékařské,mučicí strategie; to znamená nepáchat na svých vlastních kolezích to, co denně tisícům ,normálních`pacientů zcela legálně a jako,nezbytně nutné`předepisují) nemělo platit pro všechny občany jako projev hrdinství? Neměl by být v osvíceném pacientovi mobilizován odpor a odmítání vůči tomuto jen neštěstí přinášejícímu systému?"

 

zdroj


EK
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-16  (23:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citát EK:"

%DrHujer
citát:"Ak nemajú čas, vypestuje sa v skrini"

Tak vidíte platený doktor sa sám priznáva že doktori si doma v skrini pestujú marihuanu.

Čo myslíte že by rodinám dali chemoterapiu ? :D zabudníííí
" %

odpoveď citát dr Hujer :
%
"- Chemoterapiu by rodinám dali."%

vystrihnuté z témy : http://dolezite.sk/Historia_marihuany_z_druhej_strany_CZ_dabing__98.html
BEZ KOMENTÁRA...... :o

ale predsa neodpustím si...... Kto je drHujer platený diskutér ? Dobre platený lekár a zástanca remesla ktoré legálne zarába na zabíjaní ľudí ?


Krovak   |   ip:92.52.45.   |   2010-09-17  (09:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EK: s clanokm suhlasim, ako povedal jeden skvely chlapik: v kazdom z nas je zarodok rakoviny a je iba na onkologoch aby ho vypestovali


Krovak   |   ip:92.52.45.   |   2010-09-17  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EK: no a na druhu stranu to co pises DrHujerovi - ono to mozno bude tym, ze marihuana asi nebude taky vseliek ako niekto tvrdi. Znovu sa teda pytam ake mas skusenosti s liecenim rakoviny pomocou marihuany, ze ju tak blahorecis?


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-09-17  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EK, samozrejme, podla tvojej "logiky" je plateny diskuter kazdy, kto s tebou hned vo vsetkom nesuhlasi

DrHujer je tu jeden z mala, co sa snazi pozerat na veci triezvo bez predsudkov (ci uz pozitivnych alebo opacnych)

s clankom suhlasim ale je to tu v poslednej dobe uz x-ta obmena toho isteho a zacina to nudit


EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-17  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath
citát:"EK, samozrejme, podla tvojej "logiky" je plateny diskuter kazdy, kto s tebou hned vo vsetkom nesuhlasi
"

Ja som nemyslel na to že s niečím nesúhlasí. Ale ak lekári vedia to čo vieme my z tohto článku ako je možné že by lekári svojej rodine dali chemoterapiu ? Tu nejde o súhlas a nesúhlas. Prečo by lekári svojej rodine dali smrteľné biologické zbrane rovno do žíl ? Ak čísla jasne preukazujú že táto liečba je smrteľná a neúčinná? DrHujer sa vyjadril za lekárov že oni by svojej rodine chemoterapiu dali...... Mne takýto názor príde ako nad mieru nelogický :o a žasnem nad ním....


petarss   |   ip:95.105.14   |   2010-09-17  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  doplnenie témy -
http://www.jurkovic.sk/zakazane.html
alebo -
http://www.emms.cz/


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-17  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EK, lekári sú svojprávni ľudia. Pokiaľ sa tak rozhodnú, je to na nich. Niektorí lekári chemoterapiu odmietnu, to je takisto ich rozhodnutie.

A za diskusie platený nie som, prosím neurážajte ma týmto názorom.


EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-17  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  drHujer + All
Sprostá hus zagága. Veď ja som ponúkol dve možnosti prečo ste si vybrali tú o platenom diskutovaní ?

drHujer
citát:"A za diskusie platený nie som, prosím neurážajte ma týmto názorom."

citát EK:"Kto je drHujer platený diskutér ? Dobre platený lekár a zástanca remesla ktoré legálne zarába na zabíjaní ľudí ?"

Tak :) ?

Všetkým

drHujer obhajuje chemoterapiu ale prečo ?

Keď máme výsledky pred očami a výsledok je takmer nulová účinnosť ? Lekári tieto informácie majú priamo z praxe, mi o tom len čítame ale oni vidia ako pacienti zomierajú priamo.Vedia aká je pravda už dávno. A ešte pozná názory kolegov a povie že oni by rodine dali chemoterapiu ?! Normálny človek ktorý pozná tieto údaje ktoré sú v článku dal by sebe alebo rodine chemoterapiu pokiaľ by ju mál rád ?

Teraz keď som na to upozornil sa trošku zmierni a napíše :

citát drHujer "Niektorí lekári chemoterapiu odmietnu, to je takisto ich rozhodnutie.
"

Všimol som si veľmi veľa krát ako diskusiu otáčal naplánovaným smerom a keď niekto dal argument ktorý sa nedal vyvrátiť tak svoj názor jemne pozmenil.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-09-17  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-)


EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-17  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D


filip   |   ip:178.40.16   |   2010-09-18  (13:18)
71% hlasovalo = 7  
mínus plus
  Čerešničkou na tomto špinavom biznise sú zaslepené aktivistky v uliciach , žobrajúce od ľudí na detskú onkologiu.


EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-18  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip ja som im svoje povedal ! Iba som im dával otázky. Najprv som sa spýtal že ako im to pomôže.... Ich posledná veta bola že to nie je ich politika. Následne som im odvetil dovidenia. Potom odišli.

Asi sa uvedomili že robia zo seba debila. Nech si hľadajú informácie. Ale treba takých ľudí osloviť a dať im prvotný impulz aby sa zobudili.


Sanos   |   ip:87.244.19   |   2010-09-18  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://zdraviemms.mypage.cz/thema/mms trosku na doplnenie fakt odporucam precitat a sirit dalej.


filip   |   ip:78.99.235   |   2010-09-19  (10:29)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  EK- Lepšie je dávať im stránky ako bádateľ.sk -kampaň za pravdu v medicíne, wmmagazin.cz , poznanie.sk a ďalšie. Tieto vyberačky sú ale často arogantné a zaujíma ich len či dáš peniaze ,alebo nie. U nás poznám chlapíka , ,ktorý to organizuje a tinedžerkami vybraté peniaze od oviec ,nahádže večer do hracích automatov.


Uite   |   ip:89.173.92   |   2010-09-20  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Onkologia je zrkadlom medicíny bielej mafie, zvlášť farmaceutických lobby. V predstavenstvách globálnych farmaceutických firiem sedia bývalí generáli, politici, ktorí si urobili z ničenia zdravia bezodný biznis. Svojim bezcharakterným jednaním tak naplňajú obraz apokalyptického jazdca, ktorého jazda sa nás všetkých dotýka, tak ako jazda ostatných apokalyptických jazdcov. Pre nás veriacich je podstatná jazda víťazného kráľa Božieho kráľovstva Ježiša Krista, ktorý onedlho odstráni z pozemskej scény apokalyptického jazdca vojen,ktoré sú posledným štádiom politiky ovládanej okultnými satanistickými skupinami. Ďalej jazdca politikmi umelo vytváranej potravinovej nedostatočnosti,ktorá vytvára hlad na zemi a jazdca chorôb epidemických rozmerov, ktoré sú riadené zničujúcimi farmaceutickými lobby a ich "liekmi", ktoré prispievajú k žatve predčasných úmrtí milónov ľudí.Zjavenie 6. kapitola.


Valentina   |   ip:78.105.16   |   2010-09-21  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, k tym pokusom na zvieratach...kamaratkinej macke veterinar diagnostikovl rakovinu pluc po tom, co prestala zrat...ortiel nel-hned utratit. Avsak moja kamaratka to nechcela dovolit a so slzami v ociach povedala, ze ju radsej vezme zomriet domov.Veterinar povedal, ze jej dava 6 tyzdnov. To bolo pred 4 mesiacmi a macka stale zije, je spokojna a stastna a ani stopy po ziadnej chorobe....


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-09-23  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EK,

to, co pises si myslim uz dlho. neviem ako ludia prisli na to, ze ich moze vyliecit ziarenie a pochybna chemia. to je absolutny nezmysel.
pri rakovine si vzdy spomeniem na herca Jozefa Adamovica, ktory sa z rakoviny vyliecil sam. Spravil to jendoducho, odstahoval sa na do hor a zalozil si koziu farmu. Rakovinu mu diagnostikovali pred mnohymi rokmi a zije dodnes.
Jozef pri liecbe pochopil jednoduchu vec. Vsetko zive musi prijimat potravu. Ak sa v cloveku zacnu nekoordinovane delit bunky, musi ich pripravit o potravu. Ale popri tom, musi organizmus zivit niecim, co ho rozhybe. Jozef prestal na par mesiacov prijimat tuhu potravu a zivil sa len kozim mliekom a ovocnymi a zeleninovymi stavami. Tym dodaval organizmu latky, ktore v nom spustali mnoho procesov. Organizmus v takom pripade funguje ovela vykonnejsie ako pri beznej strave. Kozie mlieko a stavy pije dodnes a popri tom drzi stale nejaku dietu, ale zije.
Preto na liecenie rakoviny po vzore Jozefa doporucujem toto:
1. odist zo stresoveho prostredia, najlepsie do prostredia, kde je vela pozitivnej energie. Ta sa nachadza vo zvieratach a v rastlinach, lebo ziju v symbioze.
2. prestat prijimat beznu potravu a vymenit ju za vitaminy a biolatky s prinosnymi mikroorganizmami na upevnenie a rozvoj imunity organizmu.
3. vyhybat sa lekarskej starostlivosti teda onkologickej liecbe ambulantneho typu.


EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-23  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najnovšie zistenia hovoria že rakovinu nie spôsobujú ! ale podporujú živočíšne bielkoviny. Mäso, Mlieko, Vajcia....

To znie logicky že ? Aby sa bunky mohli deliť musia mať veľa veľa bielkovín a energie..... :D Čo na to hovoríte ?
NeniDolezite   |   ip:109.230.3   |   2010-09-23  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EK - hovorim ze je to hlupost, ludia ktorí cvicia otom nieco vedia ze pri tomto sporte treba strasne vela jest a hlavne tieto veci ktore si napisal :). A ziadneho takeho s rakovinou nepoznam. Zacinam mat pocit ze rakovina ani neexistuje, a ak hej tak je vyvolana cez psychiku..


EK   |   ip:178.40.25   |   2010-09-23  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NeniDolezite
citát:" EK - hovorim ze je to hlupost, ludia ktorí cvicia otom nieco vedia ze pri tomto sporte treba strasne vela jest a hlavne tieto veci ktore si napisal :). A ziadneho takeho s rakovinou nepoznam. Zacinam mat pocit ze rakovina ani neexistuje, a ak hej tak je vyvolana cez psychiku..
"

Nemyslím si že je to tak. Mohlo im to podporovať rakovinu ale keďže ju nemalo čo vyvolať tak ju proste nedostali. Aj keď jedli mäso,mlieko,vajcia. Napísal som to jasne že tieto veci ju podporujú a nie že ju vyvolávajú alebo spôsobia.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-09-26  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked som pred dvadsiatimi rokmi tvrdil že liečba rakoviny je podvod storočia tak sa mi všetci vysmievali, pritom som nemal žiadne argumenty, len intuitívne poznatky zo svojho vnútra. Dnes mám radosť že moja inuicia je lepším barometrom ako celý vedecký výskum ktorý vychoval množstvo slepcov na úrovni medicíny včetne lekárov, farmaceutov a iných ktorým nakládli do hlavy množstvo nezmyslov, pritom môj pes disponuje väčšou etikou a morálkou, lebo vraždenie týmto spôsobom nemá obdobu.
Doktor hujer zmlkol, no neurobí nič proti tomuto druhu zabíjaniu ako množstvo lekárov ktorí vedia no nevýndu do ulíc aby protestovali proti tomuto svinstvu.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-09-26  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to: EK
rakovina je choroba brania a nedostatok dávania. Možem ti takmer zaručiť, že ludia ktorí radi berú dostanú "dar" rakovinu. Sú vynimky u detí aj u doslepých, no každá výnimka potvrdzuje pravidlo. Skúmaj ktorí ludia ochoreli na rakovinu, ale chod hlboko a budeš sa diviť kde sú príčiny tejto choroby brania, a bunky sú tiež posadnuté braním /žraním/zdravých buniek. "Lekári nemajú kuráž si to priznať, a ostáva im podvod ako pracovná metoda.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-26  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už v slove rakovina je poznanie, že o čo ide, predsa - Rak a vina - rak ako vieme ide pozadu, teda sa niečo k nám vracia z minulosti - a vina, tak to hádam netreba vysvetľovať, čiže sa k nám niečo vracia, čím sa sa previnili v minulosti, prostredníctvom aj tohto ochorenia. Ale chorobu netreba brať ako test, ale ako milosť, ktorou sa môžeme vždy oslobodiť z nejakého previnenia. Ale niekto aj z tohto ochorenia urobil až priveľkého strašiaka, aby mohol aj z toho ťažiť, hoci ak si domyslíme, že čo ich zato čaká...vlastne sa do nedá ani trochu normálnemu človeku domyslieť, keď vidí, že ako pri tejto medecínskej liečbe trpia ľudia v bolestiach...


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-09-26  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pred rokmi som o Rako - Vine napísal článok, keby ludia skumali len názov choroby tak BY MNOHí CHORí na rakovinu ešte žili. Radšej veria podvodníkom v bielych pláštoch ktorí s toho urobili dobrý biznis a hlavne vytvorili svoju dôležitosť.
ano,rak znamená návrat čo sme urobili zlé, a vina hovorí všetko ostatné.čiže terapia je jasná návrat, a odstraniť svoju vinu voči druhým, lebo vina je vždy len voči druhým až potom voči sebe.


Ave   |   ip:195.168.2   |   2010-10-16  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lidé, nedejte se ovlivňovat tímto neskutečně dlou hým článkem poskládaným z mnohatěžko ověřitelných "dúkazú" vytržených z kontextu. Kdo z Vás si to múže natolik ověřit, aby zjistil pravdu? Dovoluji si to tvrdit, protože jsem onkopacientka, vsechno jsem absolvovala a nažívám si spokojeně a optimisticky dál.Dostala jsem se do této situace i když jsem žila zdravě, sportovala, věnovala jsem se lidem, své rodině, pracovala jsem i s malými dětmi, chodila do přírody i pracovala ráda na zahraě. Uráží mě Váš zvrácený rozbor slova RAK-O-VINA. Na to nemá nikdo právo. "Kdo jsi bez viny, hoď do něj kamenem". Všichni moji spolupacienti jsou velmi obětaví a milí lidé. Ani já jsem úmyslně nikomu neublížila. Naopak mi bylo řečeno, že jsem na sebe málo myslela a že jsem se moc rozdávala lidem. V tom byla moje vina.No a jak víte, hodně práce a navíc slidmi, přináší stresy. To mi prý ublížilo nejvíc. Nemáte právo takto mluvit, pokud jste to neabsolvovali. Mám dúvěru ve své lékaře, kteří mi pomohli, nic jsem nepodceňovala a samozřejmě jsem nečekala jen na to, že ostatní za mne všechno vyřeší.Jsem disciplinovaná, neklesám na duchu a mám ráda život, který si užívám. Už nejsem v takovém stresu a snažím se selektovet věci od dúležitých a méně dúležitých víc než dříve. Vašimi úvahami rozšiřujete jenom negaci, pesimizmus nevědomost. Berete lidem chuť do života, ale nemyslite si, mne jen tak nezlomíte.:-) Nic není černobílé. Všechno je individuální, případ od případu. Diskutujte si ovlivněně dál, ale já si myslím, že strácíte jen zbytečně vzácné minuty svého zdravého života. Já jsem se chtěla jen něco nového a zaujímavého dozvědť a vidím , že jsem sáhla vedle.Končím, abych nebyla už jak ten "povedený" pisatel článku svou nekonečností. Jedno vím jistě, Už tuto diskuzi neotevřu.


vlado   |   ip:70.80.9.5   |   2010-11-22  (05:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EK, chodil si ty vobec niekedy do skoly? Tvoj vyrok "Kto je drHujer platený diskutér ? nema zmysel. Pytas sa plateneho diskutera kto je drHujer alebo chces povedat, ze drHujer je platenym diskuterom? Je tu este jedna moznost, aj ked mozno trocha komplikovana:drHujer plateny diskuter je pre teba jeden pojem, ci jedno meno a kedze nevies kto tym drhujerom platenym diskuterom je, pytas sa kto to je. Takze ako?


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-11-22  (06:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vlado ďakujem.


vlado   |   ip:70.80.9.5   |   2010-11-22  (06:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ave Eva, alebo Ave Maria, to je jedno, tvoj vyrok "Nic není černobílé" nema zmysel, hlavne ak to doplnis vetou "všechno je individuální, případ od případu." Vyzera to tak, ze podla tvojho nazoru vsetko je bud cierne alebo biele, alebo este jedna moznost, vsetko je iba biele, cierne neexistuje. Podla mna, uz len samotne vyslovenie slova 'cernobile' dokazuje fakt, ze existuje nielen biele, ale aj cierne a stava sa, ze tu a tam sa objavi nieco, co je vyslovene cernobile, inymi slovami povedane 'sive'. Tomuto faktu zastanci jedneho, ci druheho tabora oponuju a potom predstieraju a prehanaju svoju nespokojnost a nezlomitost. Asi najlepsim prikladom existencie pojmu cernobile je slovo ceskoslovensky. V minulom storoci v byvalom Ceskoslovensku existovali ceskoslovenske penize. Napriek tomu, ze to boli penize ceskoslovenske, teda tak sa oficialne volali, ludia na tej jednej, ceskej strane ich nazyvali iba "ceskymi". Robili to zrejme z toho isteho dovodu z akeho ty teraz hlasas, ze cernobile neexistuje, ze existuje iba bile. Je to sice pravda, ze boli viac ceske nez slovenske, preto som aj napisal penize a nie peniaze, ale uplne ceske neboli. Ci uz su take teraz, to mi je uplne jedno. A este nieco Ave Eva, alebo Ave Maria, to je jedno, mam taky pocit, ze tu ani nikomu chybat nebudes.


Oldich   |   ip:90.182.32   |   2011-08-05  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ctění čtenáři článku,

existují různé způsoby léčby rakoviny, každý je však jedinečný a tak je důležitý individuální přístup a zvolení té správné léčby, ať už klasické či tzv. alternativní. Osobně jsem vedl výzkum mnoha způsobů alternativní léčby a prováděl mnoho léčení s mnoha úžasnými, někdo by možná řekl, zázračnými výsledky.

Řešení vždy existuje. Prosím přečtěte si více informací v tomto krátkém dokumentu:
http://www.pomahamejedendruhemu.cz/Lecba_vaznych_onemocneni-Oldrich_Dvorak_Synergie_HB.pdf
Neváhejte se na mě obrátit s jakýmikoliv dotazy.

S podporou

Oldřich
profesionální léčitel
zakladatel obecně prospěšné společnosti Synergie HB
Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-05  (23:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by niekomu z diskutujúcich diagnostikovali rakovinu - čo nikomu neprajem (ani tupým ovciam) - bol by som rád vidieť, kam sa s poslednou nádejou obrátia: či do sprosteja nič neriešiacej kostolnej útechy, podvodníckemu ľudovému mastičkárovi-šamanovi, alebo do rúk lekárskej vedy. V prvých dvoch prípadoch si rovno kúpte letenky do krajín, kde je povolená eutanázia...!


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-06  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K predošlej diskusii: Pripájam sa na stranu Dr.Hujera. Je nenáležité ho napádať. Je neadekvátne ho na tejto primitívnej webstránke plnej dohadov a konšpirácií osočovať. Vnáša sem aspoň závan zdravého rozumu podložený empirickými skúsenosťami. Osobne , hoc anonymne, ho považujem za osobu progresu. Aké skúsenosti - okrem citácií z knihy oviec, či pochybných filozofických úvah - majú tí ostatní?


Lawrence . pewulaqu11   |   ip:107.181.6   |   2016-07-30  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jak cannabis / konopný olej zachránit život

Jmenuji se Lawrence z Kalifornie, byl jsem kdysi karcinomu vaječníků pacient já jsem chemoterapii a radiační mnohokrát, ale bezvýsledně to spíše můj imunitní systém a byl jsem schopen se pohybovat z jednoho místa na druhé. Žil jsem v bolestech po dobu 3 let, dokud jsem kontaktoval Kanada National Cancer výzkumné středisko prostřednictvím e-mailu: ricksimpsonoilcenter@outlook.com ~~HEAD=dobj pro pořizování konopí / konopného oleje a po použití tohoto léku pro léčbu za 7 týdnů došlo k velkým změnám a jak jsem píši tento článek nejsem trpí rakovinou znovu. onkologický pacient tam použít tuto konopný olej a budete zase v pořádku.


DrRajeshMistry . vipobyci52   |   ip:107.181.6   |   2016-07-30  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

Vítejte na Dharamshila Hospital Cancer and Research Centre v Indii.

Dobrý den,

Naším posláním je poskytovat klinickou medicínu, a to jak vysokoškolské lékařské marihuany a konopný olej našim členům v nákladově efektivním způsobem. Snažíme se udržet naše kolektivní členy před zbytkem Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitní lék na své pacienty, jsme na svého dodavatele.

Naše Léky / Oil Cure migrény, chrápání, průjem, Arthritis s, akné, glaukom, diabetes, odstraňuje bradavice, zhubnout, alkoholismus a mnohem víc bez jakéhokoliv škodlivého účinku vůbec?


Vysoce kvalitní olej konopí a rakovina horní police u pacientů s onemocněním, jako je rakovina, bolest, nespavost, úzkost, poruchy jater, epilepsie a marihuany. na prodej obchodovatelných ceny. Rakovina konopný olej k prodeji za vynikající ceny. Medicinal hodnota.

No Balení: v plastových obalech
Minimální objednávka: A-Z
KONTAKT právě teď Indii o ceny
RajeshCancerresearchcentre@outlook.com
Dr. Rajesh Mistry
Vítejte na Dharamshila Hospital Cancer and Research Centre v Indii.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Konšpiračné teórie: všetko je inak.

Neuveríte, aký odpad som dnes (vďaka synovi) objavil v magazíne TV oko č.18. Najskôr som sa nad obsahom mierne vytočil ale vzápätí som si uvedomil, že pred nie tak dávnym časom som i ja býval presvedčeným čitateľom takýchto blábol a tak mi neostáva nič iné, len poľutovať ľudí, ktorí sú týmto druhom "informácií" kŕmení a veria tomu. A hoci neprajem nikomu zlé, dúfam, že autori takýchto myšlienkových výkvetov, budú karmou "odmenení" za svoju nepoučiteľnú hlúposť, naivitu a zavádzanie od pravdy. Prajem príjemné pobavenie.


Na změnu měny se připravují i němečtí řezníci, ...

Současné Řecko

Prachy

Globálne, teda nielen Grécko!

Je Grécko výnimočné so svojimi problémami ?

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3043 s