20. September 2019
    
Změňte svět ! - Dolezite.sk

Změňte svět !


  2011-04-30  (21:12)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Změňte svět !

Autorem tohoto poselství je Jean Ederman, francouzský pilot, letecký dispečer a letecký manager, který tvrdí, že mu byla předána tato zpráva skupinou „mírumilovných mimozemšťanů“ poté, co se „mentálně projektoval do jejich prostoru“.  Na svých stránkách www.geocities.com/changetheworld_now/index.html popisuje nesčetné zkušenosti, které měl s mimozemskými rasami po mnoho let, jakož i zkušenosti, které vedly k tomuto poselství: “Poté, co jsem se naučil, jak mentálně projektovat sám sebe do místa jejich přítomnosti – pozitivních mimozemšťanů – jsem obdržel toto následující poselství jménem jejich hierarchie.”

 

PhDr. Michael Salla provedl analýzy autentičnosti tohoto poselství zde:  http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-7.htm. ,,V listopadu 2003 jsem velmi úzce zkoumal Edermanovo poselství a došel jsem k závěru, že měl pravděpodobně opravdovou komunikaci z mimozemskými civilizacemi.“

Michael Salla.

 

Poselství:

„Rozhodněte, zda se máme ukázat!“

Není důležité, kdo ti doručil toto přeložené poselství; ať je ve tvé mysli jako anonymní. Na čem opravdu záleží je to, co s tímto poselstvím uděláš! Jako všechny uvědomělé bytosti v tomto stádiu vývoje se na této planetě můžeš cítit izolovaný. Přesto jsi na pokraji velkých vyzdvižení, kterých si je vědoma jen menšina. Není v naší zodpovědnosti měnit tvou budoucnost, aniž by sis to nezvolil. Chápej toto poselství jako celosvětové referendum. Ať je tvá odpověď jako hlasovací lístek!

 

Kdo jsme ?

Jako bilióny jiných v této galaxii jsme uvědomělé bytosti, jež někteří nazývají „mimozemšťané“, ačkoliv realita je důvtipnější.

 

Mezi námi a vámi není žádný podstatný rozdíl - mimo zkušeností určitých období vývoje. Jako v každé jiné organizované struktuře i v našich interních vztazích existuje hierarchie. Ta naše se zakládá na znalosti několika původů (ras). To, že se k vám obracíme je schváleno touto hierarchií.

 

Tak jako většina z vás, i my hledáme Vyšší Bytost. Nejsme bohy nebo méně důležitými než bohové, ale ve skutečnosti jsme vám rovnocenní v kosmickém bratrství. Fyzicky jsme poněkud odlišní od vás, ale většina z nás jsou humanoidního tvaru. Naše existence je skutečná, nicméně většina z vás to zatím ještě nevnímá. Nedostává se vám vidět nás, poněvadž většinu času zůstáváme vašim smyslům a měřícím přístrojům neviditelní.

 

Přejeme si ve vašich dějinách naplnit tuto prázdnotu. Učinili jsme toto společné rozhodnutí, ale to nestačí. Potřebujeme VÁS. Skrze toto poselství se stáváte činiteli rozhodnutí! Vy osobně. Na Zemi nemáme žádného lidského zástupce, který by mohl vést vaše rozhodnutí. Proč nejsme viditelní? Strukturovaná dematerializace a rematerializace jsou součástí vědy pokročilejších civilizací. Toho dosáhlo vaše lidstvo v několika laboratořích v úzké spolupráci s jinými „mimo-zemskými“ bytostmi, nicméně za cenu riskantních kompromisů.

 

Mimoto, co vaše vědecká komunita nazývá ,,UFO“, existují vícerozměrné vesmírné lodě, které s touto vědou souvisejí. Mnoho lidských bytostí bylo ve vizuálním, sluchovém, dotekovém nebo psychickém kontaktu s těmito loděmi, z nichž některé jsou pod vlivem okultních sil, které vám „vládnou“. Omezenost vašeho pozorování UFO je kvůli naší výhodě: dematerializovanému stavu těchto lodí.

 

Tím, že jste nebyli vy sami svědky pozorování, nemůžete věřit v jejich existenci. Tomu plně rozumíme.

 

Většina těchto pozorování jsou na individuální bázi, aby se dotkla duše a neměnila nějaký organizovaný systém. Je to velmi dobře promyšleno rasami, jež vás obklopují, ale z velmi rozdílných důvodů a účinků. Kvůli negativním vícerozměrným bytostem, které hrají svou úlohu v tomto uplatnění síly v temnu lidské oligarchie (vlády jen několika lidí), neviditelnost je motivována jejich vůlí udržet tuto existenci a odhalení nezjistitelnými. Pro nás je neviditelnost motivována respektem lidské svobody tak, aby lidé mohli vést své vlastní události: dosáhnutí technické a duchovní vyspělosti jimi samotnými. Vstup lidstva do rodiny galaktických civilizací je velmi očekáván.

 

Můžeme se ukázat v širokém denním světle a pomoci vám dosáhnout této unie. Zatím jsme to ještě neudělali, protože příliš málo z vás si to opravdu přálo, kvůli ignoraci, lhostejnosti nebo strachu, a protože potřeba této situace to nežádala. Váš cíl je spojit se jako společné bratrstvo lidstva. Vy jste povoláni překonat rozdíly, dokud budou respektovány pro jejich bohatost a krásu. Mír neznamená nevést války, záleží na tom stát se tím, čím jste ve skutečnosti: stejné Bratrstvo. Abyste tomu mohli porozumět, počet řešení která máte v dosahu se zmenšuje. Jedno řešení spočívá v tom kontaktovat jinou rasu (druh), která odráží image toho, čím jste ve skutečnosti.

 

Jaká je vaše situace? Kromě několika ojedinělých příležitostí naše intervence měly vždy velmi malý vliv na vaši způsobilost učinit společné a osobní rozhodnutí o vaší vlastní budoucnosti. To je inspirováno naším vlastním poznáním vašich hlubokých psychologických mechanismů. Svoboda se buduje každý den, tak jako bytost se stává uvědomělá sebe sama a svého prostředí, postupně se zbavující dusivosti a ochablé setrvačnosti, cokoli je tím myšleno. Navzdory četným, statečným a ochotným lidským svědomím, ty ochablé setrvačnosti jsou uměle udržovány pro zisky rostoucí centralizované moci. Lidstvo nad svým osudem ztrácí více a více kontrolu z důvodů zvyšujícího se používání vyspělých technologií, jejíchž smrtonosné důsledky na pozemských a lidských ekosystémech jsou nezvratitelné. Pomalu ale jistě ztrácíte vaši mimořádnou kapacitu činit život kýžený a vhodný žití. Existují technologie, které zasahují vaše tělo, tak i mysl. Takové jsou plány na jejich cestě.

 

Toto se může změnit po dobu, kdy si udržíte vaši kreativní moc, která je ve vás i navzdory tomu, že se tato moc setkává s temnými záměry vašich potenciálních pánů. To je ten důvod, proč zůstáváme neviditelnými. Tato individuální moc je odsouzena k pominutí v případě, že se neuskuteční společná závažná reakce. Blíží se období zlomu, ať už je to cokoliv. Ale nač čekat do poslední chvíle pro nalezení řešení? Ačkoliv je lidská bytost individuální a s mnohým potenciálem, nemůže jej uplatnit s důstojností z důvodů, které jsou zásadně geopolitické. Je vás několik miliónů. Vzdělání vašich dětí a vaše životní podmínky, stejně tak jako podmínky četných zvířat a mnohého rostlinstva jsou žel pod palcem malého počtu vašich politických, finančních, vojenských a náboženských zástupců. Vaše myšlení a názory jsou modelovány na základě stoupeneckých zájmů, aby vás proměnily v otroky, kdy vám zároveň dávají pocit, že jste pod úplnou kontrolou vašeho osudu, jež je v jádru realitou. Ovlivňování informacemi je stará strategie užívaná při kontrole nad lidskými bytostmi. Nevyjímaje myšlenek, emocí nebo organismů, které vám nepatří - skrze technologie, to je ještě starší strategie. Úžasné příležitosti pokroku stojí blízko velikým hrozbám destrukce. Tato nebezpečí a možnosti existují. Bohužel, konec přírodních zdrojů je naprogramován, zatímco žádný dlouhodobý společný projekt proti tomu nebyl zahájen. Vyčerpání mechanismů ekosystému překročilo nezvratné limity. Nedostatek zdrojů a jejich neobjektivní distribuce vyvolají rozsáhlé  bratrovražedné souboje v centrech vašich měst a území. Nenávist se zvětšuje, ale stejně tak i láska. To je to, co vás udržuje v důvěře ve vaše schopnosti nalézat řešení. Ale alarmující počet nestačí a sabotáž je snadno důmyslně uskutečnitelná. Lidské chování - zformováno na základě předešlých zvyků a podmínek - má velkou setrvačnost. Svěřujete problémy zástupcům, jejichž svědomí společného dobra postupně upadá před korporativními zájmy. Více než kdykoliv jindy ve vaší historii, vaše rozhodnutí dneška přímo a významně ovlivní vaše přežití zítřka. Která událost by mohla radikálně změnit tuto setrvačnost, která je příznačná jakékoliv civilizaci? Odkud přijde SPOLEČNÉ a SJEDNOCUJÍCÍ VĚDOMÍ, které zastaví toto slepé spěchání kupředu? Kmeny, populace a lidské národy se vždycky setkávaly a navzájem se ovlivňovaly. Stojíc před hrozbami visícími nad lidskou rodinou, snad se brzy objeví více vzájemné interakce. Veliká valící se vlna je na pokraji toho se objevit. Zahrnuje velice pozitivní, ale i velmi negativní aspekty.

 

Kdo je „třetí strana“? K vybudování kosmického kontaktu s jinou civilizací jsou dvě cesty: skrze své představitele (vlády), nebo přímo s jedinci bez rozdílu. První způsob přináší střet zájmů, druhý přináší uvědomění. První způsob byl zvolen skupinou druhů, motivovanou k tomu, udržet lidstvo v otroctví, a tím kontrolovat zemské zdroje, genofond a lidskou emotivní energii. Druhý způsob byl vybrán skupinou druhů příbuzných věci Duchu služby. Nakonec jsme zvolili tuto nestrannou věc a představili jsme se před několika lety zástupcům lidské moci, kteří odmítli naši napřímenou ruku. Proto dnes samostatní jedinci jsou zde k tomu, aby sami učinili tuto volbu, bez zásahu jakýchkoli představitelů. Co jsme navrhovali v minulosti těm, kterým jsme věřili, že by byli schopni přispět k vašemu štěstí, to navrhujeme nyní…..VÁM! Většina z vás ignoruje to, že nehumanoidní stvoření se účastnila na uplatnění centralizujících sil, aniž by byla podezřelá či přístupná vašim smyslům. Je pravdou, že velmi jemně převzali kontrolu. Oni netrvají nezbytně na vašich hmotných plánech, a to je to, co je může přesně učinit schopnými a děsivými v blízké budoucnosti. Nicméně, buďte si vědomi toho, že velký počet vašich představitelů bojuje s touto výstrahou! Buďte si vědomi, že ne všechny únosy jsou provedeny proti vám. Je těžké poznat pravdu! Mír a znovusjednocení vašich národů by bylo prvním krokem k harmonii s jinými civilizacemi, než jste vy.

 

To je přesně to, čemu se ti, kteří vámi manipulují za zády scén, chtějí vyhnout za každou cenu, protože vládnou rozdělením! Rovněž vládnou nad těmi, kteří vám vládnou. Jejich síla vychází z kapacity destilovat do vás nedůvěru a strach. To podstatně ubližuje vaší kosmické přirozenosti.

 

Toto poselství by nemělo žádný význam, kdyby tito manipulátoři neuskutečňovali za několik let od nynějška tyto matoucí a vražedné plány. Jejich konečné termíny jsou blízko a lidstvo vejde do bezprecedentního trápení po dobu příštích deseti cyklů. Abyste se mohli ubránit proti těmto agresím, jež ,,nenesou žádnou tvář“, potřebujete alespoň mít dostatek informací, které vedou k řešení. Tak jak je to stejné s lidmi, mezi těmito dominantními rasami existuje odpor. Zde znovu: posouzení zevnějšku nebude stačit na to, abyste rozeznali tyrana, nebo spojence. Ve vašem současném stádiu psychiky je pro vás velmi náročné je rozlišit. K  vaší intuici bude nezbytný trénink, když přijde čas. Jsouce si vědomi neocenitelné hodnoty svobodné vůle, vyzýváme vás k alternativě.

 

Co můžeme nabídnout? Můžeme vám nabídnout více holistickou vizi vesmíru a života, konstruktivní interakce, prožitek čestných a bratrských vztahů, osvobozující technické poznání, vytržení z utrpení, kontrolovaná uplatnění individuálních sil, přístup k novým formám energie a - konečně lepší porozumění vědomí. Nemůžeme vám pomoci překonat vaše individuální a společné strachy, nebo vám přinést zákony, které byste si sami nezvolili, nebo práci na vás samotných, nebo vaše osobní či společné úsilí vystavět svět, jaký si přejete, ducha pátrání po nových oblohách.

 

Co bychom obdrželi my? Pokud byste se rozhodli, že provedete takovýto kontakt, radovali bychom se nad ochranou bratrské rovnováhy v tomto regionu vesmíru, plodné diplomatické výměny, a intenzívní Radost z poznání, že jste sjednoceni k dokončení toho, čeho jste schopni. Pocit Radosti je ve vesmíru silně hledán pro jeho božskou energii. Jakou otázku se vás ptáme?

 

„PŘEJETE SI, ABYCHOM SE UKÁZALI?“

Jak můžete na tuto otázku odpovědět? Pravdivost duše může být čtena telepatií. Pouze se potřebujete ptát sami sebe na tuto otázku a dát si odpověď, jak jasně si vy, nebo skupina toto přejete. Ať jste ve středu města nebo uprostřed pouště, nemá to vliv na účinek vaší odpovědi; ANO, nebo NE, řekněte okamžitě po položení si této otázky! Prostě to proveďte, jako byste rozmlouvali sami se sebou, ale myslete na toto poselství. Toto je universální otázka a těchto pouhých pár slov vložených do svého kontextu má mocný význam. Nedopusťte, aby vás předešlo váhání. Proto byste měli o tomto tiše rozmýšlet, podle svědomí. Abyste mohli dokonale spojit vaši odpověď s otázkou, je doporučeno, abyste odpověděli hned po dalším přečtení si tohoto poselství. Neuspěchejte odpověď. Dýchejte a nechejte pronikat všechnu sílu vaší svobodné vůle. Buďte hrdí na to, čím jste! Problémy, které vás možná oslabují - zapomeňte na ně na několik minut, abyste byli tím, čím jste. Ciťte sílu, která ve vás pučí. Jste pod vaší vlastní kontrolou! Jediná myšlenka, jediná odpověď může drasticky změnit vaši blízkou budoucnost, tak či naopak. Vaše osobní rozhodnutí dotázat se vašeho vnitřního já, zda se máme ukázat ve vašem hmotném plánu a za denního světla, je pro nás cenné a podstatné. I když si můžeš zvolit cestu, která ti nejlépe sedí, rituály jsou podstatně bezvýznamné. Upřímné přání, jež se přihodí ve tvém srdci a ve tvé vlastní vůli, bude vždy vnímáno těmi z nás, kterým je to určeno. Ve vašem osobním dotazovacím místě vaší tajné vůle, vy určíte budoucnost.

 

Jaký je toho pádný účinek? Toto rozhodnutí by mělo být učiněno co největším počtem z vás, ačkoliv se to může zdát jako menšina. Je doporučeno rozšířit toto poselství všemi jasnými prostředky, V CO NEJVÍCE JAZYCÍCH A JAK JE TO MOŽNÉ k těm okolo vás, ať se zdají či nezdají být vnímaví této nové vize budoucnosti. Proveďte to s humorným nebo vtipným tónem, pomůže-li vám to. Dokonce si z toho můžete otevřeně a veřejně dělat legraci, pokud vám to přijde snadnější, ale nebuďte lhostejní, neboť alespoň uplatníte vaši svobodnou vůli. Zapomeňte na falešné proroky a názory, jež vám byly o nás předkládány. To, o co vás žádáme, může být jedna z nejintimnějších proseb. Rozhodnutí, které učiníte vy, jako samostatné bytosti, je vaše právo i vaše zodpovědnost! Pasivita vede jen k nedostatku svobody. Stejně tak i nerozhodnost není nikdy účinná. Pokud skutečně chcete lpět na vašich názorech, což je něco, co pochopíme, pak řekněte NE. Pokud nevíte, jak se rozhodnout, neříkejte ANO, jen kvůli pouhé zvědavosti. Toto není show, toto je skutečnost. JSME ŽIVÍ! A živoucí! Vaše historie má mnoho epizod, kdy předurčení muži a ženy byli schopni ovlivnit vlákno událostí, navzdory jejich malému počtu. Malý počet stačí k převzetí dočasné moci na Zemi a k ovlivnění budoucnosti většiny. Malý počet z vás může radikálně změnit váš osud, jako odpověď na nemožnost k vůči tak velké setrvačnosti a překážkám! Můžete ulehčit lidstvu zrozením se do Bratrstva. Jeden z vašich myslitelů jednou řekl: „Podej mi rukojeť a já pozdvihnu Zemi“. Rozšíření tohoto poselství bude podáním rukojeti k posílení; my budeme světlé a po roky dlouhé páky; vy budete řemeslníci pro…vyzdvihnutí Země, jako důsledek našeho zjevení. Jaké budou následky pozitivního rozhodnutí? Pro nás bude okamžitým důsledkem společného příznivého rozhodnutí zhmotnění mnoha lodí na vaší obloze a Zemi. Pro vás přímým účinkem bude náhlý úbytek mnoha přesvědčení a názorů. Jednoduchý, přesvědčivý a vizuální kontakt bude mít obrovskou odezvu do vaší budoucnosti. Mnoho vědomostí bude pozměněno navždycky. Organizace vaší společnosti bude hluboce vyzdvižena navždy, ve všech oblastech činností. Moc se stane individuální, protože vy sami  uvidíte, že jsme živí. Konkrétně změníte žebříček vašich hodnot! Nejdůležitější věcí pro nás je, že lidstvo utvoří jednu rodinu před tím „neznámým“, jehož bychom my reprezentovali! Nebezpečí by pomalu odplulo z vašich domovů, protože vy byste nepřímo donutili nežádoucí, ty, jež my nazýváme „třetí stranou“, aby se odhalili a zmizeli. Vy všichni byste nesli stejné jméno a sdíleli stejné kořeny: Lidstvo! Později, pokojné a zdvořilé výměny by byly možné, pokud byste si to přáli. Nyní, ten, který je hladový, nemůže se smát; ten, který má strach, nás nemůže přivítat. Jsme smutni, když vidíme muže, ženy a děti trpící v takové míře v jejich těle a v jejich srdcích, když přitom nesou takové vnitřní světlo. Toto světlo může být vaší budoucností. Naše vztahy mohou být progresivní. Několik stupňů několika let nebo desetiletí by přivodilo: průkazný vzhled našich lodí, fyzický zevnějšek vedle lidských bytostí, spolupráce s vaší technickou a duchovní evolucí, objevení částí galaxie. Pokaždé by vám byly nabídnuty nové možnosti. Vy sami byste se potom rozhodli překročit nová stádia, pokud byste si mysleli, že je to nezbytné pro vaše vnější a vnitřní dobro. Nebyl by proveden žádný zásah vůči jednostrannému. Odešli bychom, jakmile byste si kolektivně přáli, abychom tak učinili.

 

V závislosti na rychlosti šíření tohoto poselství napříč světem bude muset uplynout několik týdnů či dokonce měsíců před naším „velkým objevením se“; pokud bude správné rozhodnutí většiny těch, kteří využijí své možnosti volby; a také pokud toto poselství bude mít potřebnou podporu. Hlavní rozdíl mezi vašimi denními modlitbami k bytostem vyloženě duchovní podstaty, a vašim nynějším rozhodnutím, je neobyčejně jednoduchý: my jsme technicky vybaveni se objevit (zhmotnit)!

 

Proč takové historické dilema? My víme, že „cizinci“ jsou bráni jako nepřátelé, tak dlouho, jak jen znázorňují „neznámé“. V prvním stádiu tato emoce, kterou naše objevení způsobí, posílí vaše vztahy na celosvětové úrovni. Někteří z vás si možná myslí, že bychom mohli přesvědčit pouze dobře vybrané množství určitých z vás tak, aby náš příchod byl legitimní. Nicméně by to nebylo pravdivé. Jaký zájem bychom měli na tom vám otevřeně nabídnout to, k čemu ještě nemáte přístup? Jen kvůli tomu, že by vás byl velký počet? Vy jste jediným soudcem ve vašem vlastním srdci a duši! Cokoliv si zvolíte, bude respektu hodné a respektované! V nepřítomnosti lidských představitelů, kteří by mohli potenciálně provést chybu, ignorujete vše, co se nás týká, stejně tak i ignorujete ty, kteří vámi manipulují bez vašeho svolení. Ve vaší situaci preventivní princip, který tkví v tom, že se nesnažíte nás objevit, nebude převládat. Již jste na prahu otevření Pandořiny skříňky, kterou okolo vás vytvořila „třetí strana“. Ať bude vaše rozhodnutí jakékoliv, budete se muset odtud dostat. Čelit takovému dilematu, jedno ignorování proti druhému, je třeba se zeptat své intuice. Chcete nás vidět na vlastní oči, nebo jednoduše chcete věřit tomu, co říkají vaši myslitelé? To je opravdová otázka! Po tisících letech, jednoho dne tato volba byla nevyhnutelná: volba mezi dvěma neznámými.

 

Proč šířit takovéto poselství mezi vámi? PŘELOŽTE A ROZŠIŘUJTE TOTO POSELSTVÍ. TENTO ČIN ZASÁHNE VAŠI BUDOUCNOST NEZVRATITELNÝM A HISTORICKÝM ZPŮSOBEM V TOMTO TISÍCILETÍ. Jinak zahodíte novou příležitost, volbu o několik let později, nejméně o jednu generaci, pokud vůbec přežije. Nezvolit, znamená podstoupit volbu jiných lidí. Neinformovat druhé, znamená riziko získání výsledku, který je opačný k očekávání. Zůstávat lhostejný znamená vzdávat se vaší svobodné vůle. Je to vše jen o vaší budoucnosti. Je to vše o vašem vývoji. Je možné, že toto poselství neobdrží váš společný souhlas, a to pro nedostatek informací, bude přehlédnuto. Nicméně, touha žádného jedince nezůstává ve vesmíru  nepovšimnuta. Představte si náš příchod zítra. Tisíce lodí. Unikátní kulturní šok v dnešní historii lidstva. Pak bude příliš pozdě litovat neučinění volby a nešíření tohoto poselství, protože toto zjevení bude nezvratitelné. Trváme na tom, abyste vše neuspěchali, ale přemýšlejte o tom! A rozhodněte! Média určitě nebudou mít zájem šířit toto poselství. Proto je vaším úkolem jakožto anonymní a stále mimořádně myslící a milující bytosti, je šířit. Stále jste architekty vašeho vlastního osudu…

 

„PŘEJETE SI, ABYCHOM SE UKÁZALI?“

 Internetová petice

V souvislosti s tímto poselstvím byla zbudována internetová petice. Tato petice je odpovědí na komunikaci údajně od mírumilovné mimozemské skupiny a dostala název: "Change the World! Decide Whether We Should Show Up!". (Změňte svět! Rozhodněte, zda se máme ukázat).  http://www.geocities.com/changetheworld_now/Changetheworld1.htm  

Překlad: internetový zdroj, částečná úprava redakce

Úvod a dodatek: Karel Rašín

Původní text poselství: http://www.ditrianum.org/English/Articles/Extraterrestrials/0006.htm

Zdroj:  http://www.sibyla.estranky.cz/clanky/mimozemstania-a-odkazy/zmente-svet

http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-7.htm

 


Warfare.blog.cz
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-05-03  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano


hal   |   ip:188.167.1   |   2011-05-03  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Určite drvivá vatšina obyvatelov Zeme by si to priala,okrem parazitov.
Takže určite áno.


Brian   |   ip:195.80.17   |   2011-05-03  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech už ste tu. :) ÁNO


Riki   |   ip:89.173.37   |   2011-05-03  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vcera bolo neskoro. Ja urcite ANO.


classiquesazblaznil   |   ip:217.12.49   |   2011-05-03  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujímavé
áno;)a už len čakať


slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-05-03  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristus povedal: "Ja Som Cesta, Pravda a Život."
Taktiež povedal: "Bezo Mňa nemôžete nič spraviť."

Su to jasne slova a vždy, keď sa človek snažil utvarať spoločnosť nezavyslu na Bohu, tak to zle dopadlo. Tak to to dopadne aj teraz, ak sa k Nemu človek s pokornym srdcom neobrati.
Nejake ine duchovne bytosti a mimozemšťania je podvod tak isto, ako aj existencia bin Ladina a al Kaidy.
Taktiež plati že:

1. siroka je brana a rovna cesta do pekla a je mnoho tych co nou vchadzaju.
2. kto vsak vyznava lzive ucenie nemoze byt jedno s tym kto vyznava pravdu
3. jednota medzi krestanmi aj medzi krestanmi a pohanmi nastane az sa vsetci zrieknu bludov a prijmu a budu vyuznavat pravu vieru.

Kto sa da zviesť tymito bludmi, zle dopadne.Nepokusajte Boha takimito fantaziami.


Adun   |   ip:88.212.36   |   2011-05-03  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh-Stvoritel nie je osamoteny vo svojom stvoreni. Alebo si naozaj myslis ze my sme jediní vo stvoreni alebo ze sme snad dokonca jeho vrcholom?


Brian   |   ip:91.127.82   |   2011-05-03  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tazko pochopit silne veriaceho cloveka, ktory vo svojom zaslepeni krestanstvom a bibliou, sa vyziva vo vlastnej jedinecnosti.
Aj tvoj Jezis (ak bol) bol vyvinutou duchovnou bytostou (z vysokych radov). Rovnako tak existuje zaplava dalsich mimoriadne vyvinutych duchovnych bitosti. V minulosti to bol Jezis, aby nam pomohol a teraz to mozu byt kludne mimozemstania. Stop kratkozrakosti!Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-03  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  UFO JE VYMÝVANIE MOZGOV


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-03  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na vedickych textoch je aj dobre to ze v kazdom ihned najdu slabinu. Je tam preukazana dokonale poznanie. Tak ciste a filozoficky spravne ze kazdeho uvedie spravnym smerom.

Aj clovek ktory nepozna ziadne nabozenstvo, vyrastal v spine a biede a nedostalo sa mu k poznaniu. Aj ten moze najst Boha vo svojom srdci. Toto spojenie cloveka s naddusou je nieco absolutne magickeho. Pretrhava to vsetku silu hmoty. A takemu clovekovy nezalezi na tom ci je v biede alebo v bohactve ci je stastny alebo nie. Chape ze jeho vztah s Bohom je vecny a preto na neho neustale mysli. Tym sa stava sam v sebe nesmrtelny a jeho dusa nasla spravnu cestu.


Adun   |   ip:88.212.36   |   2011-05-03  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pocet hviezd v nasej galaxii je cca 150 miliard, okolo kazdej hviezdy obieha v priemere 5 planet. Pocet pozorovatelnych galaxii vo viditelnom vesmire je cca 200 miliard! (zdroj wikipedia) Na daslie pozorovania nemame dost velke dalekohlady. Este stale si myslte ze sme vo vesmire-stvoreni sami?? Je to matematicky vylucene.


Brian   |   ip:91.127.82   |   2011-05-03  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adun: Byt na FB, tak dávam okamžite like. :) Samozrejme už v našej galaxii je taký obrovský počet hviezd, že nie je možné aby tam nebol život. Rovnako ak pripustíme, že v celom vesmíre je ich pravdepodobne milión krát viac.
Veriť v to, že sme jediný dokáže len mimoriadne do seba zahľadený človek. Neviem či Vám v kostole vymyli mozgy, ale tvrdiť že sme jediní na svete, napriek tomu že sme sa v poznávaní vesmíru nikam ešte nedostali, je s prepáčením názor idiota.


Adun   |   ip:88.212.36   |   2011-05-03  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V roku 1982 uskutočnili francúzski fyzici Alain Aspect, Jean Dalibard a Gerard Roger hádam najvýznamnejší pokus tohto storočia. Ešte v roku 1920 Einstein povedal, že formulácie quantovej fyziky naznačujú, že sub-atomické častice by teoreticky mohli byť schopné navzájom medzi sebou komunikovať. Einstein sa nazdával, že je to nezmysel, pretože to by znamenalo, že výmena informácií medzi nimi by musela prebiehať nadsvetelnou rýchlosťou. A to by potom vyvracalo jeho vlastnú teóriu, že najvyššou dosiahnuteľnou rýchlosťou je rýchlosť svetla. Pokus, ktorý sa uskutočnil s tzv. dvojičkami častíc, kedy atómy vápnika zohrievali laserami, však dokázal, že to nielen možné je, ale že sa to skutočne deje! Ale smutné je, že o tomto prevratnom pokuse tlač informovala verejnosť len akoby na okraj iných udalostí a bľabot života túto nesmierne dôležitú informáciu úplne udusil.

P.S. Ja som si zvolil ANO uz pred 10 rokmi. Ano, tato vyzva je tu asi 10 rokov. ==UKAZALI SA MI==


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-03  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz aj na mesiaci a ostatnych planetach ziju bytosti. Vo vedach sa o tom pise. Nase zmysli nie su vsak schopne ich vidiet. Ludia maju este zopar zmyslov o ktorich netusia lebo sa im nevenovali uz po dlhe starocia. Ludia si myslia ze su panmi zeme len preto ze nedokazu zachytit ine tvory a bytosti ktore ich daleko prekracuju a vedia ovplyvnovat konanie mnohich jedincov. Tzv. Ludske farmy ktorim mozu neustale pozierat energiu. Demonske kvality ludi presne vplyvaju aj z toho ze sa nevedia branit pred tymito vplyvmi. Tieto bytosti operuju na dost odlisnej rovine vnimania a fungovania veci. No preto maju aj mensi vplyv na hmotu a ich zameranie je viac mentalne.


Milan   |   ip:209.17.17   |   2011-05-03  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Acylpirin a poriadne vypotit - to radim autorovi clanku. Potom prestane horucka a bluznive predstavy o ufonoch....


Gigahertz   |   ip:78.98.22.   |   2011-05-03  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som veriaci clovek a myslim si ze Boh je jedinecny, ktory je zakladom vsetkeho. Aj vesmiru. Je stelesnenim lasky. Lasky k zivotu. To mi dava verit nazoru ze vo vesmire stvoril viac svetov nez len nas a tiez im daroval zivot.
To co sa deje tu na Zemi smeruje k zahube, ludia stratili vieru v Boha a zabudli co je to laska, vidia len chamtivost, peniaze a moc... No ja verim ze tak ako Boh tak aj jeho laska je nadalej dominantnou vlastnostou vo vesmire a ze vacsina dalsich svetov kde ziju nasi bratia prekonala diabla a zije vo vzajomnej harmonii... Tiez sa snad modlia k Bohu ako my hoc ich zivot a nas su vcelku odlisne.
Preto si nemyslim ze je toto proti uceniu biblie, ci krestanstvu, skor naopak spravodlivi bratia by nas mohli ako ludstvo nasmerovat spat na cestu k Bohu a k laske.
Takze moja odpoved je ANO


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-04  (07:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazdy kto si mysli ze sme vo vesmire jedine bytosti schopne "mysliet" a ze niet planety podobnej zemi , odporucam ist do skoly zopakovat si fyziku , chemiu , statistiku
a hned potom sup sup opkresajte si to svoje bezbrehe ego
ze vraj sami
:)
a zem je stara 500 rokov nie ?lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-04  (08:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najvacsi vymyvac mozgov je vatikansko-jeruzalemska mafia


wanda   |   ip:85.70.251   |   2011-05-04  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  určitě si to každý v hloubi duše přeje aby se to uskutečnilo,že se nám ukáží.A věřím tomu ,že bude lepší svět.Ale také věřím ve velké rozpory po této události.Svět bude na nějakou dobu asi vzhůru nohama.Ale to se samo upraví.Tak držím palečky A samozřejmě ,že jsem pro-ANO.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-04  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jeden z mnohých okultných podvrhov, ktoré sú predkladané na dôležitom.sk ako alternatíva budúcnosti. Padlí démoni sa veľmi usilujú oklamať ľudstvo, lebo im zostáva už málo času, dokiaľ ich nezavrú do jám nečinnosti na 1000 rokov. Potom budú na malú chvíľu prepustení, aby videli o čo okradli svojou samoľúbosťou a podlosťou ľudstvo. Uvidia šťastím žiariace ľudstvo, žijúce v dokonalom zdraví v pozemskom raji.Hoci sa potom ešte raz pokúsia ľudstvo zviesť, budú navždy zničení aj s ich vodcom.To je posolstvo Biblie, ktoré je verné a pravdivé. Ľudstvo teda nemá čakať na zjavenie padlých démonov, ale na verných a pravých Božích synov. Preto tí, ktorí nečítali Bibliu alebo jej nerozumejú, budú opäť a teraz už naposledy oklamaní na svoju večnú škodu.


Boban   |   ip:213.129.1   |   2011-05-04  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Jean Ederman by se měl nechat vyšetřit (pokud už ho nevyšetřuje policie).


Fraktalista   |   ip:194.160.7   |   2011-05-05  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Určite áno a želám si to z celého srdca. Bol by som strašne rád, keby sa objavili pozitívni mimozemšťania a ľudstvo by zrazu muselo zahodiť všetky svoje malicherné problémy.


Adun   |   ip:88.212.36   |   2011-05-05  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fraktalista: Nikto za nas nase problemy nebude riesit, svoje problemy si musime vyriesit sami, bola ponuknuta pomocna ruka, 16.10.1949 prezident Truman, Edwards Air Force Base, Kalifornia, vtedy sa to volalo MUROC AFB,Ponuka bola odmietnuta. Teraz sa nadvazuju kontakty na osobnej urovni, kazdy, opakujem kazdy z nas ma moznost.PCW   |   ip:93.96.209   |   2011-05-05  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=L-0BUGdH-nY&;feature=channel_video_title


sukr   |   ip:195.91.11   |   2011-05-07  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean Ederman, ďakujeme, ale my sa k ikonám a textom nemodlíme...ak to robíme(svätými ústami), tak nám odpusť za to, že ponorenie sa do citácii je naše spojenie s bohom...a žiadne iné...len dobro zo strachu

http://www.cassiopaea.org/cass/lever-effect.htm

...bojujme bratia, triezvou hlavou a otvorenými očami, ktoré vyjadrujú Vašu empatiu k životu bez lipnutia a túžby...poďakujme a vyjadrime súcit...nehodnoťme myšlienkami to čo sme vnútorne neprecítili ale buďme sami sebou stojac pevne na našej matke zemi a vnímajúc dar života okolo nás...prežime spojenie s tvorivou energiou vesmíru...

moje svedectvo:...v lete sám uprostred lesa ležiac na balkóne starej chaty hľadiac na vesmír ako aj po iné noci...pomaly bez hluku mi pred očami prechádza obrovské biele žiarivé svetlo...ukázalo sa mi...úžasné, veril som...vnímam to ako ďalší krok na ceste za poznaním...

MM   |   ip:217.75.73   |   2011-05-09  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je asi len daky HOAX :-) ze peticia na internete... Ja sa potentujem. By ma zujimalo preco take uzasne bytosti schopne veci ktore sa nam ani nezdaju sa nam nechcu ukazat ? Vzdy posolstva davaju dakym dmentom ktorym by nikdy nikto neveril. Naco by sa tu skrivali,coho by sa asi bali ? Ludia sa vzdy snazili verit ze existuje nieco vacsie,nieco comu nechapeme.je to strach zo smrti. Myslime si ze sme nieco viacej ako zvierata.Ale nie sme.Ziadny mimozemstamia,boh ani nic ine nikdy nepride. Prestante sa uz zaoberat debilinami a zacnite zit svoj zvieraci zivot. Rozumu zdar a bohu nakopeme gule


Krumpik   |   ip:80.84.1.1   |   2011-06-15  (02:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ta vatikánsko jeruzalémská mafie mě pobavila..ale k věci..každý věřící, a tím myslím opravdu všechny víry, sekty a podobně, si svoji svatou knihu vykládá po svém..to je důvod všech rozporů..ta nejednotnost..sice se hlásí k jedné víře, ale každý si ji vyloží po svém..potom vznikají problémy..nenapadlo Vás někdy, že všechny víry mají stejný společný jmenovatel? Nebudu to tady rozepisovat, na to si přijdete sami. A tady Vám tím poselstvím nabízí celosvětovou jednotu a mír a Vy budete držkovat? Nejde církvím náhodou o to sjednocení a "božský" klid? Zamyslete se. Já volím odpověď "Ano" a podotýkám, že nejsem žádného vyznání, ale když to nevíte Vy, musí Vám to říct nevěřící.


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.


bicikel   |   ip:78.98.136   |   2011-08-14  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Určite áno, ale nech príde aj Ježiš Kristus.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

 - EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCEEVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE

Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů,


Monika, Chill out!

Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie...

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3099 s