22. Júl 2019
    
Může nám škodit mikrovlnná trouba? Radary, či jiná zařízení? - Dolezite.sk

Může nám škodit mikrovlnná trouba? Radary, či jiná zařízení?


  2013-01-16  (09:50)  |  Zdravie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 -  Může nám škodit mikrovlnná trouba? Radary, či jiná zařízení?

Mikrovlnné záření: Původ mikrovlnky, vědecké průzkumy, uzákoněný zákaz...

Mikrovlnné záření patří mezi nejnebezpečnější škodlivé a trvale destrukční patogeny, kdo chce trochu pečovat o své zdraví, neměl by následující informace přehlédnout:

Účinky mikrovlnného záření na potraviny a člověka

Zařízení k vaření mikrovlnami zkoumali a vyvinuli němečtí vědci v rámci vývoje mobilního týlového zařízení, nasazeného zkušebně v průběhu invaze do Sovětského svazu.

 

Těmito výkonnými elektronickými přístroji, umožňujícími masovou přípravu jídel, chtěla Wehrmacht řešit logistické problémy spojené s palivem pro polní kuchyně. Navíc nabízely mnohem rychlejší výdej stravy vojákům, než tradiční zařízení. Po počátečním nadšení však bylo od dalších experimentů upuštěno z více zjištěných důvodů. Po válce objevená dokumentace o lékařském výzkumu spojeném s vývojem těchto přístrojů byla společně s experimentálním mikrovlnným zařízením převezena do USA, kde je ministerstvo utajilo s odvoláním na vědecký výzkum.

Některá z ukořistěných zařízení získali už předtím vědci v Sovětském svazu a začali je zkoumat samostatně. Získanými poznatky znepokojeni Rusové, kteří provedli zatím nejpečlivější výzkum biologických účinků mikrovln, nakonec zakázali používání podobných zařízení zákonem, stanovili dosud nejpřísnější normy ohledně ochrany před expozicí mikrovlnami a jimi produkovanými poli a zveřejnili celosvětové varování o biologickém a environmentálním riziku vyplývajícím z užívání elektronických zařízení na těchto frekvencích.


Shrnutí lékařských výzkumů

Základní německý výzkum ohledně patogenity biologických účinků mikrovln prováděla Humboldtova univerzita v Berlíně v letech 1942 – 43, v období, kdy probíhalo vojenské tažení Barbarossa. Počínaje rokem 1957 až donedávna pak prováděl studia na tomto poli zejména Institut pro rádiové technologie a další vědecká pracoviště bývalého Sovětského svazu.

Společná zjištění německých a ruských výzkumníků mikrovln lze zařadit do zhruba tří kategorií: rakovinotvorné účinky, vlivy na výživovou hodnotu potravin a biologické účinky vystavení lidského organismu mikrovlnným emisím.


Působení mikrovln na potraviny

Na potravinách vystavených mikrovlnám byly pozorovány následující změny.

Maso: během přípravy v mase vzniká známý karcinogen d – nitrosodiethanolamin.

Proteiny: v proteinech dochází k aktivní destabilizaci bimolekulárních vazeb. Zvýšená radioaktivita: mezi mikrovlnami zpracovanou potravou a libovolnou radioaktivitou v ovzduší vznikající vazba způsobí výrazný nárůst nasycení potravin částicemi alfa a beta.

Mléko a obilniny: v bílkovinných sloučeninách obsažených v mléce a obilných zrnech vznikají rakovinotvorné látky.

Zmrazené potraviny: použití mikrovln k rozmrazování potravin má za následek změny štěpení glykosidů a galaktosidů.

Zelenina: už extrémně krátké vystavení syrové, vařené nebo zmrazené zeleniny mikrovlnám mění štěpení alkaloidů.


Důsledky pro lidské tělo

Zažívací systém: labilní katabolismus (štěpení) potravin upravených v mikrovlnné troubě mění elementární potravinové substance a vyvolává poruchy trávení.

Lymfatický systém: V důsledku chemických změn v potravinových substancích se objevují poruchy funkcí lymfatického systému. Důsledkem je ztráta tělesné obrany vůči určitým formám ektoplazmy (rakovinových bujení).

Krev: V krevním séru osob, které požily mikrovlnami připravenou potravu bylo pozorováno vyšší než normální procento rakovinových buněk (cytoma).

Mozek: účinky zbytkového magnetizmu mohou vystavit psychoneurální receptory v mozku vlivu umělých mikrovlnných vysokofrekvenčních polí réleových stanic a přenosových systémů.

Volné radikály: z určitých molekulárních formací stopových minerálů v rostlinných substancích (zejména v syrové kořenové zelenině) vznikají rakovinotvorné volné radikály.

Zvýšený výskyt rakoviny žaludku a střev: bylo pozorováno staticky vyšší procento rakovinových růstů v těchto orgánech a všeobecné zhroucení periferní buněčné tkáně a postupná degenerace zažívacích a vylučovacích funkcí.


Mikrovlny a výživné hodnoty potravin

Vystavení mikrovlnám vyvolalo výrazné snížení výživné hodnoty všech studovaných potravin. Následují nejdůležitější výsledky.

Znehodnocení vitamínů a minerálů: v každé testované potravině klesla biologická využitelnost podstatných živin (B komplex, vitamíny C a E, základní minerály, lipotropy a další).

Rozpad vitálních energetických polí: kapacita vitálních energetických polí všech testovaných potravin poklesla o 60 až 90 procent.

Snížení stravitelnosti plodů a zeleniny: mikrovlny mění metabolické reakce a způsobilost integrace alkaloidů, glykosidů, alaktosidů a nitrilosidů.

Znehodnocení masa: mikrovlny v masu likvidují výživovou hodnotu nukleoproteinů.

Snížení kvality potravin: mikrovlny podstatně urychlily strukturální rozpad všech testovaných potravin.


Biologické účinky mikrovln

Vystavování mikrovlnným emisím má negativní účinky na celkové biologické zdraví lidí. To se nevědělo až do doby, než Rusové při experimentech s vysoce sofistikovaným vybavením odhalili, že lidé mohou být mikrovlnami nepříznivě postiženi aniž by jedli jídla vystavená mikrovlnnému záření.

Ukázalo se, že pouhý vstup do energetických polí v okolí těchto zařízení má výrazně škodlivé vedlejší účinky. Na základě takto získaných poznatků v roce 1976 zakázali veškerá mikrovlnná zařízení zákonem.


Zde jsou účinky pozorované u lidí nepřímo vystavených mikrovlnám:

Postupný kolaps vitálního energetického pole: u osob zdržujících se poblíž zdroje mikrovln, například u zapnuté mikrovlnné trouby, dochází k oslabení vitálních energetických polí. Stav se zhoršuje úměrně délce expozice.

Snížení energie buněk: elektrické napětí v buňkách, zejména krevních a v lymfatické tekutině, u lidí v blízkosti těchto aparátů klesá.

Destabilizace látkové výměny: potenciály aktivované v potravě externí energií jsou nestabilizující a degenerativní. 

Poškození buněk: klesá potenciál vnitřní buněčné blány potřebný při katabolickém procesu, což vede k jeho destabilizaci a narušenému přenosu živin do krevního séra.

Destrukce mozkových obvodů: elektrické impulsy na stykových potenciálech mozku degenerují a selhávají.

Narušení nervové soustavy: nervové elektrické obvody degenerují a selhávají. Symetrie energetických polí nervových center, jak v centrální, tak i v autonomních částech nervového systému, se rozpadá.

Ztráta bioelektrické aktivity: projevují se výpadky synchronizace bioelektrického napětí ve vzestupném retikulárním aktivačním systému řídícím funkce vědomí.

Snížená vitalita: lidé, zvířata a rostliny v okruhu do 500 metrů od provozovaného zařízení trpí dlouhodobou a kumulativní ztrátou vitality.

Poškození nervové soustavy a lymfatického systému: v celém nervovém systému a mízní soustavě se tvoří permanentní „depozity“ zbytkového magnetizmu.

Hormonální nerovnováha: tvorba hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen se postupně zhoršuje a nakonec přeruší.

Narušování mozkových vln: úroveň poruch vzorců signálů mozkových vln alfa, delta a theta je nápadně vyšší, než je obvyklé.

Duševní poruchy: v důsledku neuspořádaných průběhů mozkových vln se propojují negativní psychické efekty. Patří k nim ztráty paměti a schopnosti koncentrace, snížení emočního prahu, zpomalení myšlenkových pochodů a přerušovaný spánek, při statisticky vyšším procentu u jednotlivců dlouhodobě vystavovaných nepřetržitým okrajovým emisím a vlivům polí produkovaných mikrovlnným zařízením, ať už šlo o mikrovlnné trouby nebo jiná mikrovlnná zařízení (obsluhy radarů…)


Shrnutí důsledků škodlivé patogenity mikrovlnných polí

Déle trvající expozice může mít za následek dlouhodobou depolarizaci tkání neuroelektrických obvodů. Jelikož tyto vlivy mohou způsobit nevratná poškození neuro – elektrické integrity různých součástí nervového systému, je příprava potravy v mikrovlnné troubě v každém ohledu nedoporučitelná.

Efekt zbytkového magnetizmu může vystavit části psychoneurálních receptorů v mozku vlivu uměle produkovaných mikrovlnných vysokofrekvenčních polí, šířených nejen jako vedlejší efekt.

Sovětští neuropsychologové mimo jiné teoretizovali i o možnostech psycho – tele – metrických účinků (tzn. ovlivňováním lidského chování rádiovými signály vysílanými na kontrolovaných frekvencích. Zvažovali, zda by pak vhodné subjekty – zcela nevědomky, pod prahem vnímání – prováděly příkazy přijímané prostřednictvím mikrovlnných přenosů, působících prostřednictvím již zmíněných narušení psychoneurálních receptorů na jejich psycho – energetické pole. 

Z tohoto důvodu, a kvůli 28 shora uvedeným kontraindikacím je použití mikrovlnných aparátů v libovolné formě s konečnou platností riskantní.
Současné vědecké názory v mnoha zemích nicméně tomu, co ilustroval zmíněný sovětský zákaz, zjevně oponují.


Nyní je na zvážení každého jednotlivce, na kolik se rozhodne vyvarovat účinků mikrovln alespoň v okamžicích, kdy o tom rozhodovat může.

Znamená to prakticky:

- nepoužívat mikrovlnnou troubu
- netelefonovat s mobilem přímo u hlavy
- hlídat intenzitu domácího wi-fi a vypínat/zapínat jen s PC
- nemít v blízkosti mobilní a jiné mikrovlnné a datové vysílače
- zkontrolovat konkrétní intenzity
 a frekvenční pásma
a intenzitu a výskyt všech mikrovlnných zdrojů.

Zdroj: createyourheal-thyome.com, Překlad: zony.vbrne.info


a
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Patt . xetecumu89   |   ip:212.158.1   |   2013-01-16  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To s tým zapínaním a vypínaním wifi súhlasím, ale má to dnes význam ? Veď paneláky sú na kompletku prežiarené od susedov a ich wifi... Keď sa pozriem koľko mám v dosahu sietí tak to býva bežne 10 a viac... :(


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aspoň nemusíš platiť za wifi. Stačí 3-12 hodín monitorovania siete v promiskuitnom móde (odchyt IVs) a ak majú wep zabezpečenie, nebude problém... ;-))) No, ale to je nelegálne i keď v našom štáte plnom pseudobludárov by ti možno pomohlo aj tvrdenie, že to ruší tvoju duchovnú komunikáciu s Aštarom Šeranom a že preto si musel využívať aj ich siete, ktorých pakety obsahujú duchovné signály. ;-)


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2013-01-16  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kde su dokazy, studie, vysledky ??? Takychto clankov na cokolvek viem vypotit kolko chcem.
A viem ze ruske mikrovlnky tu boli davno pred tymi z USA len ich mal malokto, lebo sa o tom ani nevedelo. Ja som ju videl prvy krat u kamarata a velmi ma to prekvapilo. Takze nie ze ich zakazali ale davno pred nami ich tam pouzivali.
Taktiez tvrdit ze mnoho s tych latok nevznika aj pri vareni alebo ohrievani potravin na ohni alebo inom zdroji tepla by bolo omylom.
V podstate nie je zdrave nic. Uz len pockame aby nam Davo vysvetlil ze mozme jest surovu mrkvu.

Na wifi doma mam nastavene aby sa sama na noc vypla a rano zapla, ale je fakt ze daslich 10 ich mam okolo seba. Myslim ze toto zamorenie moze byt naozaj skodlive a podpisuje sa pod narast vyskytu rakoviny


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Uz len pockame aby nam Davo vysvetlil ze mozme jest surovu mrkvu.} Mrkvu je dobré jesť surovú a nie je treba ju variť, ale nemusíš sa obmedzovať a môžeš si ju aj uvariť. PS: Aj domáci mrkvový džús je super. Silno odporúčam.

Mikrovlnky sú vhodné skôr pre ohlodávačov kostí. Nechcel by som to ani zadarmo.


LordX . kyqabume9   |   ip:178.40.12   |   2013-01-16  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach.. Mikrovlny nie su ionizujuce ziarenie, preto nevyvolavaju rakovinu (to dokaze len ziarenie s frekvenciou UV a vyssie). Ich ucinky su cisto tepelne.

Rovnako mikrovlny priamo nemenia chemicku strukturu jedla, chemicke zmeny su sposobene teplom, a su rovnake ako pri vareni/peceni. Pricom vsak v mikrovlnke na rozdiel od varenia distribucia tepla zavisi od zlozenia jedla - miesta obsahujuce polarne latky sa budu zohrievat rychlejsie. Napr. voda sa zohrieva rychlejsie ako ine molekuly, preto je casto jedlo po zohriati v mikrovlnke "suche" (molekuly vody na povrchu sa odparili lebo sa zohriali najviac).


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ArogantVeganStyle
Ty by si tých ohlodávačov kostí do tej mikrovlnky aj pozatváral a zapol na plný výkon. Priznaj sa.. :-)


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nie Piko, ale opýtaj sa roxorového revolucionára Vaského. Ten chystá krvavú revolúciu. ;-)


zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.120.2   |   2013-01-16  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo, odkial beries mrkvu na domaci mrkvovy dzus?
Lebo ak kupujes tu krasnu dusicnanovu zo supermarketu, tak potom az taky zdravy nebude. Ak si mrkvu pestujes sam, tak mi napis na akej ploche ju pestujes, aby si jej mal dost na vyrobu dzusiku.

Celkovo by si sem mohol dat clanok v ktorom by boli osevne plochy na jednotlive rastliny, ktore by pokryli rocnu spotrebu veganskej stravy jednej stvorclennej rodiny.

Mna by to velmi zaujimalo. Pretoze teraz si doma dopestujem nejake tie zemiaky, kukuricu, kapustu, uhorky, paradajky, papriku, mrkvu, petrzlen, kalerab, zeler, maliny, cernice, ribezle. Ale dokupujem aj maso a vajicka a syry a chlieb, lebo by sme boli hladni. Moja zahrada nieje mala a aj tak to nestaci. Tak by ma tie informacie fakt seriozne zaujimali, ci si mam zvacsit zahradu a kupit traktor.

Byt veganom na supermarketovej strave fakt nechcem byt. Kto si porovnal aspon chut domacich a supermarketovych paradajok, tak vie o com hovorim.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moju filozofiu už poznáš. Neubližujem, pokiaľ to nie je nutné a čo sa týka ohlodávačov kostí, za nutné považujem len nabúrať ich MEATRIX a upozorniť na lži, ktorými ich kŕmia napríklad v reklamách s tancujúcimi kravami. Ostatné už je na nich a ospravedlniť už si to musia nejak sami... Ja osobne si však myslím, že konzumáciu mäsa dokáže ospravedlniť jedine to ak žije človek v extrémnych podmienkach a nemá na výber. No mnoho z nás na výber má. Ja osobne určite a preto som zvolil veganstvo.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  { Davo, odkial beries mrkvu na domaci mrkvovy dzus?} Zo záhradky, ktorá nie je extra veľká, ale aj to pomáha, prípadne z obchodu. Uvedomujem si, že tá kupovaná sa možno niekedy nevyrovná tej zo záhradky, ale stále to považujem za lepšie ako kupovať tie bordelové napodobeniny džúsov, alebo usrané črevá plnené živočíšnym bordelom. Jediná výhoda džúsov z obchodu je asi len v trvanlivosti, ale to ma netrápi, pretože keď si spravím džús, nepotrebujem ho skladovať 3 dni a ešte je výhodou, že občas ich obohatia o nejaké tie ďalšie vitamíny, ale to zas riešim pestrou veganskou stravou. Takže vitamíny nechýbajú. Na 2 litre džúsu mi stačí jedna veľká mrkva+prípadne dochutím cukrom, trochou citrónu, alebo pridám trochu jablka. Je to rôzne. Nerobím len jeden druh džúsu a striedam to. Mimochodom dokupovať miesto vajec, mäsa a syrov môžeš zeleninu a ovocie a určite to bude lepšie.

PS: Keby si pestoval na záhrade potravu pre kravu, tiež by si nevykryl spotrebu celej rodiny. Krava musí zožrať 16kg vegetácie na 1kg mäsa.


zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.120.2   |   2013-01-16  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem za vycerpavajucu odpoved :-D


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ten domáci džús ťa dokonca vyjde lacnejšie - čistá voda do mixéra, jedna veľká mrkva, trochu cukru, ktorý však pridávať nie je nutné + môže byť trochu citrónu a máš 2 litre mrkvového džúsu bez rôznych konzervačných látok, ktorý si môžete dať k raňajkám.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  za nutné považujem len nabúrať ich MEATRIX a upozorniť na lži, ktorými ich kŕmia napríklad v reklamách s tancujúcimi kravami.

To je celkom fajn, treba poznať pravdu.

Davo na záhrade by som určite nepestoval vegetaciu pre kravu a 16 Kg vegetacie na jedno kravske kilo su pre mňa zaujímavé poćty. Dá sa vegatácia na lúke zúžitkovať aj rozumnejšie ?
Či odporúčaš lúku poorať ?

Zvyčajne tú kravu normálni ľudia vyženú na lúku.
Tak vidím že Ty poskytuješ ľuďom iný MEATRIX.
A neber to v zlom, za nutné považujem len nabúrať tvoj MEATRIX a upozorniť na lži, ktorými kŕmiš tuto záujemcov o vega.ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Či odporúčaš lúku poorať ?} Záleží na vlastnostiach pôdy. Treba zistiť, či je na nej možné niečo vypestovať. Možno by bolo lepšie vysadiť tam ovocné stromy...


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Davo na záhrade by som určite nepestoval vegetaciu pre kravu} To je v poriadku. Ja som len poukazoval na to, že lepšie je na záhrade pestovať práve tú rastlinnú potravu, ktorá síce nemusí vykryť spotrebu rodiny, ale stále je to ekonomicky výhodnejšie ako filtrovanie rastlinnej potravy cez bachory zvierat.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Davo na záhrade by som určite nepestoval vegetaciu pre kravu} To je v poriadku. Ja som len poukazoval na to, že lepšie je na záhrade pestovať práve tú rastlinnú potravu, ktorá síce nemusí vykryť spotrebu rodiny, ale stále je to ekonomicky výhodnejšie ako "recylkovanie" rastlinnej potravy cez bachory zvierat.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale stále je to ekonomicky výhodnejšie ako "recylkovanie" rastlinnej potravy cez bachory zvierat.
Na záhrade ktorú okopávaš určite.Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo no ale kto by kŕmil kravu vegetáciou zo záhrady.
Veď uznaj že sú to dosť nelogické konśtrukcie čo sem púśťaš.
Alebo majú svoje opodstatnenie ?


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dám ti aj príklad. Predstav si ohlodávača kostí, ktorý by rád prešiel na veganstvo, ale vlastní lúku a kravu, ktorá sa na nej pasie. Ak by skutočne chcel prejsť na to veganstvo, mohol by lúku predať a kúpiť si pôdu na pestovanie raslinnej potravy, alebo by si mohol zistiť vlastnosti pôdy a prípadne by tam mohol vysadiť menej náročnú zeleninu, alebo využiť lúku na úplne iný účel. To už je však na človeku, ktorý sa nachádza v tejto situácii.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Davo no ale kto by kŕmil kravu vegetáciou zo záhrady.} Možno fanatický ohlodávač kostí, ktorý nemá rád zeleninu by tam pestoval kukuricu pre hospodárske zvieratá, ktoré by mal v malých klietkach a v pivnici upravenej na zvierací koncentrák. Toto sa totiž robí. Na miestach kde je možné pestovať potravu pre ľudí sa pestuje pre zvieratá, ktoré sú koncentrované v chovných halách. Keď to aplikuješ na záhradu, vyzerá to hlúpo, že ?... ;-) Ale keď sa to robí vo veľkom, je to nazývané pokrokom.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte dodatok ku komentáru
ArogantVeganStyle . fojokecu00 | ip:95.141.19 | 2013-01-16 (12:39)

Alebo by tam mohol chovať aj tú kravu a potom by ju predal a kúpil by si zeleninu. Nakoniec stále by to bolo lepšie ako dnešný stav. Pretože dnes sa pestuje potrava pre zvieratá aj na miestach kde je možné pestovať rastlinnú potravu pre ľudí.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaj takto to ty myslíš. Ohlodávač ktorý má ideálne podmienky na prechod k vega strave má lúku kravu a tak ďalej.

Ak mám byť úprimný tak ja by som to neurobil. Totiž tá krava sa pasie sama bez roboty, mení vegetáciu na mäso. A iste ak ju niekto má v nejakom chlieve tak roboty okolo kravy je tieź dosť v tom chlieve. Ale myslím že o tom sa budeme zbytočne tuto hádať veď dobre vieme že tá kravka bola pre gazdu zo zdravým sedliackym rozumom kedysi jediný majetok ktorý mal, a on dobre vedel prečo. Dnes je trochu iná doba, chápem. Bytovkoví vegáni majú teóriu že sa to dá aj inak celosvetovo.

Kritizuješ súćasný celosvetový stav chovu, aj to chápem.
Mohol by si ma odkázať na nejakú vega komunitu kde takto vega všetci žijú bez týrania zvieratiek že si to tam okuknem a získam nejakú reálnu predstavu ?


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.99   |   2013-01-16  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Ak chces vidiet naozajstnu vegansku komunitu, ataci ti pockat, az si ti budovatelia ostrovov nadeje kupia ten pozemok a jedneho rana im utecu kraliky... Na jedlo im ostane akurat ta travnata luka... Len aby vtedy na nej boli aspon pupavy...


smartang . nixemuni24   |   ip:217.12.48   |   2013-01-16  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to pomaly pomreme. Lebo neverím že je dnes ešte niekto kto mikrovlnku nepoužíva aspoň na ohrievanie jedla.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Jaj takto to ty myslíš. Ohlodávač ktorý má ideálne podmienky na prechod k vega strave má lúku kravu a tak ďalej.} Sú rôzne prípady. Z mojej strany to bolo len poukázanie na možnosť prechodu.

{Ak mám byť úprimný tak ja by som to neurobil. Totiž tá krava sa pasie sama bez roboty, mení vegetáciu na mäso.} S kravou je veľa starostí.

{Mohol by si ma odkázať na nejakú vega komunitu kde takto vega všetci žijú bez týrania zvieratiek že si to tam okuknem a získam nejakú reálnu predstavu ?} Vegani sú o tom, že odmietajú živočíšne produkty. Netreba nám komunitu. Stačí uprednostňovať rastlinnú potravu, pokiaľ je to možné.ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Lebo neverím že je dnes ešte niekto kto mikrovlnku nepoužíva aspoň na ohrievanie jedla.} Ja nepoužívam a nevlastním. Absolútne mi to nechýba.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:95.141.19   |   2013-01-16  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nepoužívam aj ďalšie veci ako napríklad prípravky na umývanie riadu a podobne.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vegani sú o tom, že odmietajú živočíšne produkty. Netreba nám komunitu. Stačí uprednostňovať rastlinnú potravu, pokiaľ je to možné.

Davo aj tomu rozumiem čo si napísal. Pozri mne je ľúto aj kvietok na lúke keď ho moja žena odtrhne. Nie že by som to cítil nejak emotívne ale zdravý rozum mi hovorí že ten kvietok je krásny aj na tej lúke, nepotrebujem ho mať doma vo váze a ako by to vyzeralo keby každý tak došiel a vytrhol všetko čo sa mu páči.. Tak jej vždy poviem nechaj ho tam, načo to trháś zbytočne.. Je to skôr vec rozumu ako citov.
Uvedomujem si ten stav ktorý by nastal ak by každý tak konal.
Predpokladám že u mnohých vegánov to bude to isté, uvedomujú si ten stav ako sa týrajú zvieratká a ako by to vyzeralo keby každý takto robil..

Takže čo sa týka tých vegánov viem dobre ćo odmietajú a tak ďalej, nemusíš mi o tom písať. A som si vedomý toho že ak by som chcel v dnešnej dobe tak môžem celý rok jesť iba oriešky. Veď v obchode je ich dosť. Keby ich jedol každý tak by som mal problém ich zohnať.

Tak mi nedá sa opýtať - ako by to vyzeralo keby boli všetci vegáni, že teda či to je reálne vôbec možné čo tu hlásate ako jedinečnú pravdu. Preto som chcel na ukážku tú vega komunitu.

Skôr si myslím že to že niekto je mäso niekto vega niekto to a niekto hento tak sa nejako vzájomne dopĺňame.

A ak to tak je potom je Tvoja kritika ohlodávačov kostí bezpredmetná. Samozrejme zbytočné týranie zvieratiek kľudne kritizuje ďalej - nech sa Ti v tom darí.
ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:91.233.24   |   2013-01-16  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Davo aj tomu rozumiem čo si napísal. Pozri mne je ľúto aj kvietok na lúke keď ho moja žena odtrhne. Nie že by som to cítil nejak emotívne ale zdravý rozum mi hovorí že ten kvietok je krásny aj na tej lúke, nepotrebujem ho mať doma vo váze a ako by to vyzeralo keby každý tak došiel a vytrhol všetko čo sa mu páči.. Tak jej vždy poviem nechaj ho tam, načo to trháś zbytočne.. Je to skôr vec rozumu ako citov.} Dobrý názor. Ja neviem, čo stále tie kvety paprče ženám podávajú. Neviem, čo to majú za zvláštnu úchylku.

A čo sa týka veganstva, pochybujem o tom, že by sa stalo celosvetovým, ale zvyšovaním počtu veganov sa jednoznačne zlepší dnešná situácia a tiež treba nasmerovať perfektné mozgy vedcov, aby hľadali ďalšie vhodné alternatívy.

Ono dnes je problém kúpiť aj "veganské" topánky, pretože jednoducho spoločnosť sa neuberá týmto smerom, ale keby sa to zmenilo, aj produktov by pribúdalo a veganstvo by sa zdokonalovalo.


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:91.233.24   |   2013-01-16  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Éra ohlodávačov kostí už trvá dlho. Keby takto dlho trvala éra veganov, bolo by sme na vyššej úrovni a existovali by produkty, ktoré dnes neexistujú.


smartang . nixemuni24   |   ip:217.12.48   |   2013-01-16  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, myslím že skôr ako veganstvo nás trápi kríza. A myslím že tu by kradli a tunelovali rovnako aj vegani.

To bol taký nekonvenčný pohľad na vec. Nedajte sa rušiť páni ...


smartang . nixemuni24   |   ip:217.12.48   |   2013-01-16  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte ma napadol taký záver alebo doporučenie ktoré by sa snáď dalo dodržať na rozdiel od tej mikrovlnky. Nuž priatrelia, rozhodne by som sa vyhýbal jedeniu, pitiu a príprave jedál v blízkosti radaru. Absolútne tabu by malo byť používanie mikrovlnky v blízkosti radaru, nakoľko sa tam pridružujú ďalšie nebezpečné interferencie, tzv. krížové.

Piko Vy ste tuším kybernetik - máte doma radar?


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2013-01-16  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang, veľa ľudí má sporáky na drevo a ohrievajú jedlo na nich , alebo v nich - v trúbe ( rúre ). Mikrovlnka je v tomto prípade zbytočná. Pre väčšinu v chladnom období, pre niekohoé po celý rok.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.99   |   2013-01-16  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DAVO

Uz teraz rozumiem, preco tak penis...? Nevies zohnat veganske topanky... S tymi ti zial neviem pomoct, ale nasiel som zopar veganskych dederoniek (ak by si nevedel co to je, su to take ultraveganske, nepriedusne celoumele kosele), dam ti ich zadarmo...

Su dobre hlavne na leto, pod podmienkou, ze mas znameho dermatologa... Nemas zaujem???


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang radar nemám ale ak by ste mal záujem tak pre Vás zoženiem aj radar. Mohol by ste s ním na oblohe hľadať špagetovú príšerku. Ak budete trpezlivý určite sa Vám zjaví.:-)


ArogantVeganStyle . fojokecu00   |   ip:193.28.22   |   2013-01-16  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan, vytváraš pochybné závery na príklade, ale aj ja som to trochu s tvrdením prehnal. Dnes už existuje dosť alternatív výrobkov z kože, ale jednoznačne by potešilo, keby sa týmto smerom vydala spoločnosť a určite by to zvýšilo aj ponuku týchto produktov. A topánky zo syntetickej kože bývajú dokonca aj odolnejšie a používa sa hlavne pri športovej obuvy.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-16  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citujem: "Postupný kolaps vitálního energetického pole: u osob zdržujících se poblíž zdroje mikrovln, například u zapnuté mikrovlnné trouby, dochází k oslabení vitálních energetických polí. Stav se zhoršuje úměrně délce expozice."

no a tak to dopadne, ked clovek pise clanok o veciach, o ktorych nema ani zakladne vedomosti, inac by vedel, ze z mikrovlnky ciarenie neunika, jedine pri otvorenych dvierkach ale to ma zs kazda jedna mikrovlnka zabezpecene poistkou, otvorene dvierka - nepusti magnetron

uz tu chyba len rozpravka o tom, ako zrno nevyklici vo vode, ktora bola prevarena v mikrovlnke (je to blud, osobne overene aby som to idiotom mohol hodit do ksichtu)
hOHO . cybameku89   |   ip:78.136.16   |   2013-01-16  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko: "keby každý tak došiel a vytrhol všetko čo sa mu páči"
Veď to je TEN TRH, NE?Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-16  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa zase najviac páčil tento citát.

Sovětští neuropsychologové mimo jiné teoretizovali i o možnostech psycho – tele – metrických účinků (tzn. ovlivňováním lidského chování rádiovými signály vysílanými na kontrolovaných frekvencích. Zvažovali, zda by pak vhodné subjekty – zcela nevědomky, pod prahem vnímání – prováděly příkazy přijímané prostřednictvím mikrovlnných přenosů, působících prostřednictvím již zmíněných narušení psychoneurálních receptorů na jejich psycho – energetické pole.

To sa hodí našim konšpirátorom na budúci článok 'Rusi nás oslobodia od NWO s mikrovlnkou'.


Anupew . jacanidy24   |   ip:85.163.17   |   2013-01-16  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo ale zabudol si koľko toho človek za rok zje. Na to by som potreboval obrovskú záhradu aby som uživil sám seba o napr. trojčlennej rodine ani nehovorím. Tak ako davo nejak si to nedomyslel?


chi6 . rudeqywe7   |   ip:96.23.43.   |   2013-01-17  (05:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetko, co nam nas zivot ulahcuje, nam nas zivot stazuje.


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2013-01-17  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BUBUBU, najobľúbenjšia zábava je strašiť ostatných ľudkov.

K článku :
nesprávne pomenovanie alebo preklad 3 x

nesprávne až absurdné tvrdenie 3 x

nezmyselné až absurdné teórie, nikdy nepotvrdené 7 x
MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2013-01-18  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fajne Davo dikes :) ako vidim rozputal som koniec sveta. Nesmiem to tu nechavat bez dozoru :))


magda . sywovuwe08   |   ip:77.78.89.   |   2013-01-22  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne je po jedlach z mikrovlnky zle. Takze ju dlhe roky nepo uzivam vobec.Tu sa niekto ohanal ohladne dokazov. Pre mna su dokazom vlastne skusenosti.A co keby ste pouzivali aj vlastny rozum, vlastne skusenosti a vlastnu intuiciu? Na vsetko potrebujete vedcov? Ved vedci nemusia mat stale pravdu a kazdy z nich moze vyskumat nieco ine.
V tomto smere sa mi velmi paci dokument Co my jen vime. Da sa stiahnut z ulozto.cz


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-22  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja od malicka tak nejak citim kdyz nekde neni "dobre", nejakym zpusobem si uvedomuju negativni mista..
A jidlo z mikrovlnky bych nejedl.
Intuice mi rika ze to neni pro telo dobre, a ja ji verim., priroda nas takto z nejakeho duvodu obdarila, tak bysme ten dar meli Slyset!

Ono mikrovlnka je stejne prakticky zbytecna. Moc casu ani tak neusetri, a jeste muze pripravit o zdravi...
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú


 - Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú2013-05-30  (01:15)  |  Zdravie
Malý "záhradný" experiment dánskej deviatačky testuje efekt mobilného žiarenia na rastlinách. Jeho výsledky vás môžu prekvapiť.

Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie ???!


2013-05-22  (17:54)  |  Zdravie
Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty AUTOR: MIKE ADAMS ZDROJ: http://www.protiproud.cz/


PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu


2013-05-22  (12:22)  |  Zdravie
Nevím o žádném Číňanovi, žijícím tradičním čínským životem, který by někdy použil kravské nebo jiné mléčné výrobky na nakrmení svých dětí. Tradice povoluje kojení ale nikdy ne používání mléčných produktů. Kulturní Číňané považují naši zaujatost mléčnými výrobky za velmi zvláštní. Vzpomínám si na pobavení velké delegace čínských vědců, krátce po skončení kulturní revoluce v osmdesátých letech.


John Virapen: Acylpyrín vás môže zabiť skôr, ako sa dostanete k dverám lekárne


2013-05-20  (15:29)  |  Zdravie
Len málokedy sa do prvej trojky bestsellerov dostane literatúra faktu od úplne neznámeho autora. Johnovi Virapenovi sa to podarilo, čim len dokázal, že téma, o ktorej sa rozhodol písať a zasvätiť jej život, je výsostne aktuálna a pre ľudí zaujímavá. Jeho bestseller Nežiaduci účinok: Smrť je šokujúcim priznaním bývalého riaditeľa farmaceutického priemyslu, ktoré odhaľuje zločiny páchané dennodenne v odvetí, ktoré by sa malo starať o zdravie ľudí. A keďže John Virapen bol hosťom na tohtoročnej Bibliotéke, niet divu, že som neodolal jedinečnej príležitosti spraviť s ním rozhovor.


Jak si zajistit 100% zdraví


2013-05-20  (14:34)  |  Zdravie
„Člověče, vzpamatuj se! Vyžeň všechny ty šamany, léčitele a duchy z hlavy, zapomeň na jejich moudra a běž na dovolenou!“


Zdravotní devatero


2013-05-19  (17:20)  |  Zdravie
Léčit nemoc je jako začít kopat studnu až když dostaneme žízeň.


14 LET STARÝ HAMBURGER Z MCDONALD’S VYPADÁ TÉMĚŘ JAKO ČERSTVÝ


2013-05-14  (10:00)  |  Zdravie
Víme dobře, že produkty rychlého občerstvení jsou plné syntetických chemikálií a že mají doslova devastující vliv na náš organismus. Nedávno objevený, „mumifikovaný“ hamburger z McDonald’s je však vizuálním důkazem toho, jak málo se takový frankesteinovský pokrm změní za 14 let.


Štúdia náhodne odhalila, že chemoterapia rakovinu ešte viac podporuje!


2013-05-09  (08:16)  |  Zdravie
Počas toho ako jedna skupina výskumníkov sledovala prečo sú nádorové bunky také odolné, dospeli k oveľa dôležitejšiemu zisteniu. Počas výskumov skupina objavila, že kým chemoterapia vo veľkej miere poškodzuje zdravé bunky, zároveň ich stimuluje na to, aby produkovali takú bielkovinu, ktorá predstavuje v podstate pohonnú hmotu pre rast nádorových buniek. Okrem toho sa nádor stáva ešte odolnejším voči ďalšej liečbe.


Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda)


2013-05-04  (15:47)  |  Zdravie
„Holou pravdou je, že morální pravda je často extrémistická a musí být, protože když je nespravodlnost absolutní, pak se proti ní někdo musí postavit — absolutně.“ Tom Regan


Mámo, táto, přijel on – očkovací kamión!


2013-05-04  (13:00)  |  Zdravie
Očkovací kamión, akce, která má za cíl zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Roadshow zavánějící porušením hned několika právních předpisů i principů humánní medicíny.


Ako som sa vyliečil


2013-05-02  (08:25)  |  Zdravie
Choroba ma kvárila 3 roky. Z času na čas mučivé bolesti, samovoľné intenzívne krvácanie a dennodenné vymieňanie obväzu. Navyše hnisavý výtok riadne zapáchal. Tri roky utrpenia pominuli. Ako? Bez lekárskej starostlivosti.


PROČ NEKUPOVAT BIO?


2013-04-19  (09:24)  |  Zdravie
My Češi jsme obzvláště opatrní. Vše zdravé okamžitě podezíráme a rovnou kritizujeme. Všichni víme, že biozemědělci postřikují v noci. A je nám jasné, že označení bio je na potravinách jen za účelem klamání naivních spotřebitelů. Co jsou naše nejčastější argumenty proti všemu, co je bio?


Proč pije člověk potravu pro telata?


2013-04-18  (16:39)  |  Zdravie
I když na nás reklamy na mléko a mléčné výrobky útočí ze všech stran, stále častěji můžeme slýchat informace, že pití mléka není zase až taková výhra, ba dokonce že může způsobit více škody než užitku. Pojďme se na tuto záležitost podívat a používat u toho zdravý selský rozum.


Veganství vede ke smrtelným chorobám


2013-04-14  (06:04)  |  Zdravie
Přísná vegetariánská dieta může být pro člověka životu nebezpečná. Odborníci tvrdí, že zvláště Indové dodržující extremní rostlinnou stravu mají v těle nadbytek homocysteinu. Tahle aminokyselina ve zvýšené koncentraci poškozuje výstelku cév, vede k ateroskleróze a také poruchám mozku. Takové choroby končívají často smrtí.


Kde sa berú a kam tečú príspevky Lige proti rakovine?


2013-04-12  (15:11)  |  Zdravie
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna modrá planéta. Vládli však na nej nenásytné farmaceutické koncerny. Nikto ich v láske príliš nemal. Ľudia totiž tušili, že u nich nie je všetko s kostolným poriadkom.


Odhoď narcis, kúp si jabko!


2013-04-12  (15:09)  |  Zdravie
Áno, Liga proti rakovine nelieči. Sú však nedeliteľnou súčasťou chorého systému a pomáhajú udržiavať jeho status quo. Toto je ich najväčším hriechom…


Rostlinné bílkoviny


2013-04-10  (12:20)  |  Zdravie
V tomto článku bych chtěl předložit některá fakta ohledně rostlinné bílkoviny. Tato fakta velkou měrou ovlivnila můj pohled na problematiku rostlinných bílkovin a můj jídelníček.


Tatarák i s tasemnicí


2013-04-09  (17:49)  |  Zdravie
O tom, že pojídání masa s sebou nese poměrně nemilá rizika, se může přesvědčit stále více lidí, kteří si v minulých dnech pochutnávali na tataráku a dalších masových "lahůdkách". Spolu s masem se totiž dostaly do jejich děla i zárodky tasemnice.


Zastavme ten smrteľný kolotoč!


2013-04-09  (15:18)  |  Zdravie
Proč zvířata geneticky manipulované plodiny odmítají nikdo neví, ale pokud je musí žrát laboratorní zvířata, nedopadá to dobře. A co na to člověk?


Báj o upíroch


2013-04-07  (19:56)  |  Zdravie
Veľa duchovných ľudí dnes hovorí, že my ako Slovania zohráme kľúčovú úlohu v nadchádzajúcich zmenách. Už sme však jednou zásadnou vecou prispeli, ani si to neuvedomujeme. Prispeli sme vedomosťou o tom, čo sa stalo. Dnes tieto báje vďaka ich príťažlivosti a vďaka médiám a pozná už hádam každý. Tieto príbehy obrazne opisujú, čo sa stalo. A opisujú hlavne to, ako z toho von. Dávajú riešenie.


6 ODSTRAŠUJÍCÍCH DOPADŮ TOXICKÉ CHEMIKÁLIE BPA V PLASTECH


2013-04-05  (09:47)  |  Zdravie
Bisfenol A, (BPA) je často používaná toxická chemikálie se schopností narušovat funkci hormonů. Můžeme ji najít v mnoha plastech, vnitřních obalech plechovek a dokonce i na amerických dolarech a účtenkách.


Byznys v bílých pláštích


2013-04-02  (21:15)  |  Zdravie
Tak opět další reportáž tentokrát odhalující špici tohoto ledovce jménem farmaceutika a její podvody a kšefty s lidskými životy i s zdravím. Vidíte zde jasné svědectví jak farmaceutických zástupců tak doktorů uplácených zájezdy dárky i hotovostí. Šokující realita, tak popřemýšlejte nejste náhodou také obětí tohoto monstrózního zvráceného byznysu ?


Výhody Syrové Stravy


2013-04-01  (10:52)  |  Zdravie
Otázkou není "Je to těžké?"... Otázkou je "Stojí to za to?" Změna mé stravy změnila celý můj život k lepšímu. Nikdy bych ani nečekala všechny ty pozitivní změny, které se staly mě a mé rodině.


Můj život na syrové stravě


2013-03-30  (14:56)  |  Zdravie
Mé rozjímání, ke kterému jsem se dostala díky syrové stravě :-) Jakmile pročistíme své tělo, přichází na řadu naše duše...


Lékaři: Veganství a další "zaručené" diety? Škodí zdraví!!!


2013-03-29  (07:05)  |  Zdravie
Jednostranné diety mohou podle lékařů poškodit zdraví, trvalé zhubnutí však nepřinesou.


CO OBSAHUJE SENDVIČ MCRIB OD MCDONALD’S: GMO PŘÍSADY, TOXICKÉ A ZAKÁZANÉ INGREDIENCE


2013-03-27  (12:46)  |  Zdravie
Sendvič McRib je na vrcholu oblíbenosti. Tisíce lidí zaplavují webové stránky, jako je „McRib locator“, aby si sendvičem McRib řetězce McDonald’s nacpali břicho.


Pozor na etikety i u ovoce a zeleniny


2013-03-27  (07:29)  |  Zdravie
Čtěte i etikety při koupi ovoce nebo zeleniny. I ovoce může obsahovat nebezpečná éčka, přidanou vodu nebo aspik.


Studie: Marihuana škodí hlavně mladým, může jim trvale snížit IQ


2013-03-23  (16:14)  |  Zdravie
Obecně především u mladých lidí převládá názor, že cannabis je neškodná droga a nenese žádná zdravotní rizika. Přitom právě tato skupina je jejím užíváním negativně ovlivněna.


ZDECHLINY V JÍDLE!


2013-03-22  (07:05)  |  Zdravie
Ještě ani neodezněla aféra s koňským masem vydávaným za hovězí, a už se nad námi ženou další černé mraky s daleko hrůznějšími potravinovými skandály, než jsme doposud v médiích zaznamenali. V polském masokombinátu přidávali údajně do klobás a jiných masných mletých výrobků, maso z uhynulých zvířat, což je absolutně smutný a hlavně nechutný případ, který vyvolává stále častější otazníky nad bezpečností současných potravin.


Léčba konopím


2013-03-21  (07:37)  |  Zdravie
Pokud se mocným tohoto našeho světa povede mne odhalit, já půjdu do vězení a z mojí dcery se opět stane křečemi zkroucená a bolestí řvoucí lidská troska


PŘÍRODNÍ ZABIJÁK RAKOVINY, KTERÝ JE 10 000X SILNĚJŠÍ NEŽ CHEMOTERAPIE


2013-03-18  (09:05)  |  Zdravie
Anona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračný zabiják rakovinných buněk, 10 000 krát silnější než chemoterapie. A proč to nevíme? Jelikož některé velké korporace chtějí dostat zpět svoje peníze utracené za roky výzkumu při snaze vytvořit syntetickou verzi tohoto k prodeji. Takže když to teď víte, můžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdělíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec konců špatná.


Konopné semínko je dokonalou potravinou


2013-03-14  (19:37)  |  Zdravie
Konopí patří mezi nejdokonalejší rostliny z hlediska výživy.


Ďaľšie zo zdravia...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Izrael by mohl být přinucen vymazat Evropu

Známý izraelský historik Martin Karfeld prohlásil, že Izrael by mohl být jednoho dne přinucen zničit evropský kontinent za použití všech možných zbraní


Dostali jsme 3x šanci?

Opakovanie - matka múdrosti

Pozdrav Nigela Farage z Bruselu, strane slobodných obč...

Bryndza je biele zlato, lekári ju ospevujú

Interview s finančním expertem Walterem K. Eichelburgem

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

V Banskej Bystrici sa diskutovalo o zavedení komunitnej ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2519 s