19. August 2019
    
TRETIE FATIMSKÉ TAJMSTVO - Dolezite.sk

TRETIE FATIMSKÉ TAJMSTVO


  2011-04-05  (16:18)  |  Z domova
  67% hlasovalo = 5  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 -   TRETIE FATIMSKÉ TAJMSTVO

Srdečne odporúčam na veľkopôstne osobné zamyslenia. Volanie Ježiša vo svete je výrazné a vždy záležalo veľa od modlitby a pokánia. PREBUĎME SA !!!!!!!!

 

..........brat bratovi spôsobuje krivdy!!!

 

                            TRETIE FATIMSKÉ TAJMSTVO

 

Najsvätejšia Panna Mária sa ukázala trom deťom v roku 1917 vo Fatime v Portugalsku. Zjavenia Matky Božej vo Fatime boli oficiálne uznané Katolíckou Cirkvou. Jedno z dievčat – Lucia, vstúpila po smrti Františka a Hyacinty do klauzúrovanej rehole v Koimbre- Portugalsko. Lucia zomrela 11. februára 2005.

 

Sestra Lucia poslala tretie tajomstvo Svätému Otcovi Piovi XII., aby ho vyjavil svetu. Pápež ho prečítal so zdesením, ale ho nevyjavil. To isté urobili nasledovní Pápeži, aby nevzbudili vo svete paniku a strach. Po smrti Lucie bolo tretie tajomstvo vyjavené, pravdaže nie preto, aby boli ľudia strašení, ale preto, aby boli ľudia pripravení na tú udalosť. Matka Božia povedala Lucii: „Zjavujem svetu to, čo sa má stať medzi rokom 1959 a rokom 2012. Ľudstvo zanedbáva Božie príkazy. Satan zavládol vo svete, sejúc nenávisť a nezhodu medzi ľuďmi.“

 

Štáty vyrábajú smrtonosnú zbraň, ktorá je schopná zničiť zem počas niekoľkých minút. Väčšia polovica ľudstva bude tragickým spôsobom zničená atómovou vojnou. Vznikne veľký náboženský konflikt, Islam zaútočí na  kresťanstvo. Vzniknú veľké pohoršenia v Cirkvi i v reholiach. Boh dopustí na ľudstvo ľadovec, ostré zimy, horúce letá, povodne, oheň, zemetrasenia, nepríhodný čas, katastrofy, ktoré budú  pozvoľna ničiť zem.“ Tieto všetky udalosti sa majú splniť pred 2012-tym rokom. Matka Božia tiež povedala: „ konajte skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorý to potrebujú. Všetci, ktorí nebudú konať Tie skutky, neprežijú katastrofu. Trest, aký Boh zamýšľa zoslať na hriešne ľudstvo je nepredstaviteľný. Boh prísne potrestá všetkých, ktorý odvrhli Jeho Prikázania. Pozývam všetkých, aby sa priblížili ku Kristovi, ktorý je svetlom sveta.“

 

Otec Augustín, ktorý býva vo Fatime, dostal od Pápeža Pavla VI. dovolenie na návštevu sestry Lucie v Koimbre a ona mu povedala: „Otče, Matka Božia je veľmi smutná, lebo málokto prejavil záujem o Jej predpovede z roku 1917. Ver mi, otče, Boží trest príde. Onedlho  sa veľa duší zatratí a veľa štátov zmizne z povrchu zeme.

 

Ak sa ľudia obrátia a začnú robiť pokánie, modliť sa  a konať skutky milosrdenstva, svet môže byť zachránený. A keď sa neobráti, tak zahynie. Už je čas, aby sa dal manifest Matky Božej poznať všetkým, hlavne rodinám, príbuzným, priateľom, známym. Začnite sa modliť a konať pokánie, lebo len krok nás delí od katastrofy. Keď sa bude veľa hovoriť o pokoji, katastrofa príde.

Istý človek, ktorý zaujíma vo svete vysoký post, bude zabitý a to vyvolá atómovú vojnu, ktorá zapríčiní strašné zničenia vo svete. Temnota zasiahne zem počas troch dní – 72 hodín. Pred katastrofou bude veľmi studená noc a budú viať veľmi silné vetry. Ľudí zasiahne nepokoj a začne zemetrasenie, ktoré bude trvať niekoľko hodín. Vietor prinesie plyn a rozveje ho po svete. Slnko nebude viditeľné.  Tí, ktorí si uctievajú Najsvätejšiu Matku a rozšírili Jej manifest, nemusia sa báť ničoho. Ona ich uchráni od katastrofy.

 

Čo treba robiť, keď sa to stane?

V dome pripraviť malý oltárik, naň postaviť kríž a sochu Matky Božej, zostať v dome. Kľaknúť a prosiť Boha o odpustenie hriechov, vyznať vieru v Boha Otca a pomodliť sa ruženec a po každom desiatku dodať: „Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, voveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ježišu, dôverujem Ti“

Dom musí byť zamknutý a nikoho cudzieho neslobodno vpustiť do domu. Dvere i okná majú byť zamknuté, s nikým nerozprávať, len sa modliť. Zapáliť posvätenú sviecu, ktorá má byť zapálená počas troch dní, pretože iného svetla v tom čase  nebude. Nevzchádzať z domu pod žiadnou zámienkou, kým sa všetko nedostane do normy. Mať v dome najmenej tri sviece na viac. Po modlitbe ruženca dodať slová: „Panna Mária, chráň nás, milujeme Ťa, zachráň nás i svet.“

 

Treba mať v dome  svätenú vodu a ňou kropiť Dom, hlavne dvere a okná. Tí, ktorí uveria mojim slovám a rozšíria ich, nepotrebujú sa obávať ničoho. Hovor o tom iným, pokiaľ je čas. Tí, ktorí budú mlčať o tom, budú zodpovední za tých, ktorí neboli informovaní a zahynuli. Treba pamätať, že Boh je nekonečne milosrdný  a Jeho slová napomenutia nenáleží považovať za hrozbu, ale ako Otcovské napomenutie.

 

Náš Vykupiteľ Ježiš Kristus, oznámil O. Piovi následnú správu:

 

„Hodina môjho príchodu, čiže súdu pre  ľudstvo je blízka. Pri tom príchode bude milosrdenstvo a súčasne tvrdý a strašný trest. Moji Anjeli povolaní do tejto úlohy budú vyzbrojení mečmi. Ich pozornosť bude nasmerovaná proti tým, ktorí neveria a rúhajú sa proti Božiemu Zjaveniu. Z mračien budú prúdiť víchrice ohnivých potokov padajúcich na celú zem; nepohody, búrky, blesky, povodne a neustále zemetrasenia, jedno po druhom budú nastupovať v rôznych krajoch. Neustále bude pršať ohnivý dážď  a začne sa to vo veľmi zimnú, mrazivú noc.

 

Hrmoty a zemetrasenie budú trvať cez tri dni a tri noci. To všetko bude dôkazom, že Boh je ponad všetkým! Tí ktorí skladajú dôveru vo mňa a veria mojim slovám, nech sa neboja, lebo ja ich neopustím. A neopustím najmä tých, ktorí terajšiu výstrahu dajú na vedomie iným pre ich dobro, aby sa navrátili a prestali robiť zlo. – Kto je v stave milosti a hľadá ochranu Mojej Matky, tomu sa nič nestane.

 

Aby ste sa na to pripravili, dám vám znak:

 

Noc bude veľmi mrazivá a vietor bude veľmi hučať, to bude predchádzať zmätku na zemi. Po istom čase začnú hrmoty a padať budú blesky. Vtedy zamknite okná i dvere, zakryte ich dekami, aby ste nevideli, čo sa deje vonku a nerozprávajte s nikým mimo domu. Kľaknite pred krížom a ľutujte svoje hriechy. Proste moju Matku o ochranu. Za ten čas, kedy bude zemetrasenie, nepozerajte von, lebo hnev môjho Otca je svätý, hodný úcty.

 

Kto tú radu neposlúchne, zhynie v mihnutí oka, lebo srdce nevydrží ten pohľad. Satan bude triumfovať. Kto trpí nevinne a zahynie, ako mučeník vojde do Môjho Kráľovstva.“

 

V tretiu noc ustane oheň i zemetrasenie, a v nasledujúcich dňoch sa ukáže slnko. V ľudských podobách zostúpia Anjeli z neba na zem, prinášajúc ducha pokoja. Nesmierna vďačnosť zachránených sa vznesie do neba v horúcej vďakyvzdávajúcej modlitbe. Ten trest, aký dopadne, nemôže byť porovnaný so žiadnym iným trestom, aký Boh dopustil na stvorenia od počiatku sveta.          2/3 ľudstva zahynie.

 

O. PIO vystríha: Povaha chvíle ma nakláňa k obráteniu pozornosti k všetkým, zvlášť k tým, ktorí neveria, že to veľké nebezpečenstvo ohrozuje ľudstvo - ak sa ľudstvo nezmení. Dňa ani hodiny vám nepoviem, lebo jedine Otec nebeský vie, kedy to nastúpi.

 

Pamätajte na to ostré napomenutie, ktoré vám dávam. Nepohŕdajte ním, lebo nebezpečenstvo hrozí celému ľudstvu! Vzhľadom na krátky čas ho treba využiť, nepoddávať sa zlu a nehrešiť ťažko.

 

Vašim záväzkom je upozorňovať na blížiace sa nebezpečenstvo. Nebude ospravedlnenia, že ste o tom nevedeli, lebo Nebo vás vystríhalo a vystríha, hoci ľudia sa tým nevzrušujú, pohŕdajú Kristovou Cirkvou, náboženstvom i Bohom. Potom bude neskoro.

 

Trvajte v stave milosti, bez ťažkého hriechu, lebo sme v rukách Boha, ktorý túži po dobre pre svoje deti a zoberie ich so sebou do Neba v najprimeranejšej chvíli.

Musíme sa horlivo modliť za spásu ľudských duší a dávať im dobrý príklad. Lebo všetko je rozhodnuté preto, že ľudia žijú v nenávisti voči sebe, ba čo viac, brat bratovi spôsobuje krivdy!

 

Úpenlivé vzývanie  s Krížom v ruke, malým alebo veľkým, odriekaj túto modlitbu:

 

„Pozdravujem Ťa, velebím a objímam Kríž Môjho Vykupiteľa. Ježišu, zachráň nás. Milujem Ťa.“


čítatel
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
analyzator   |   ip:78.98.149   |   2011-04-06  (22:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Otázka na autora príspevku: Odkiaľ sú čerpané údaje o časovom rozpätí, ktorého horná hranica je rok 2012?


Dodo   |   ip:91.148.32   |   2011-04-06  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už len 1 a pol roka musíme zvládnuť, a máme to za sebou :). Trochu mi to príde tak, že autor trochu zveličoval, aby "povzbudil" k modlitbám. Kto chce konať dobro ale nepotrebuje, aby ho najprv vystrašili, že ak ho konať nebude, tak zahynie.


bu   |   ip:78.99.194   |   2011-04-06  (23:17)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  co je to pokanie a ako sa vykonava?


sxg   |   ip:195.80.16   |   2011-04-07  (00:45)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A čo tak vyjaviť pravdu? Že sionisti si želajú boj kresťanov s moslimmi viac ako niečo iné?
Toto mohol napísať len židokresťan tzv sionistický kresťan. My kresťania vieme, že Ježiša pokrstil sv Ján a zostúpil na neho duch svätý hovoriac Toto je môj milovaný syn! Takže židom prestal byť aj fyzicky aj duchovne, Takže židáčkovcia by sa museli dvakrát pokrstiť, omyť vodou a duchom aby sa dostali do nebeského kráľovstva. Za šírenie lži sú zatratený ako synagóga satanova.


sxg   |   ip:195.80.16   |   2011-04-07  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  napr sionistický páter ide páliť Korán, načo zarve na Blízkom Východe 20 kresťanov, ale Boh to vidí!


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-04-07  (07:03)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tretie tajomstvo z Fatimy prezradil pápež
Omšu v portugalskom pútnickom meste bude slúžiť Benedikt XVI., ktorý vykladal poslednú časť zjavenia. Na rozdiel od predchodcu Jána Pavla II., berie kult vo Fatime viac teologicky ako mysticky.
FATIMSKÉ ZJAVENIE

13. mája 1917 – Panna Mária sa mala zjaviť deťom pastierov vo Fatime a povedať im tri tajomstvá,
1959 – pápež Ján XXIII. sa rozhodol tretie tajomstvo nezverejniť, potom aj Pavol VI.,
13. mája 1981 – neúspešný atentát na pápeža Jána Pavla II.,
2000 – Vatikán zverejnil tretie tajomstvo zjavenia.
FATIMA, BRATISLAVA. Výročie zjavenia Panny Márie, ktorá mala Portugalcom prezradiť tri tajomstvá, vo Fatime vo štvrtok poctí omšou pod holým nebom pápež, ktorý pripravoval výklad k jej dlhé roky utajovanému poslednému tajomstvu.
Benedikt XVI. si pripomenie pred stovkami tisíc pútnikov zjavenie Panny Márie 13. mája 1917 deťom pastierov a desiate výročie blahorečenia Francisca a Jacinty, dvoch z troch detí, ktoré mali zjavenie vidieť.
Zjavenie, ku ktorému sa spočiatku Vatikán staval skepticky, uznal za hodnoverné v roku 1930. Mali ho vidieť Jacinta a Francisco Martovci a najstaršia z detí Lucia Santosová, ktorá zomrela v roku 2005.
Dvaja ho nezverejnili
Prvé z tajomstiev bolo obrazom pekla, druhé malo predpovedať druhú svetovú vojnu, pád Sovietskeho zväzu a obrátenie komunistického Ruska ku kresťanstvu. Na výklade dlho odkladanej tretej časti tajomstva, ktorá bola predmetom kníh aj špekulácií o predpovedi apokalypsy alebo satana v cirkvi, sa pápež Benedikt ako kardinál Joseph Ratzinger, vtedajší šéf Kongregácie pre náuku viery, sám podieľal.
Odhalenie tretieho tajomstva, o ktorom sa predpokladalo, že bolo príliš znepokojujúce, keďže ho odmietli zverejniť dvaja pápeži, bolo v roku 2000 pre mnohých sklamaním. Kardinál Joseph Ratzinger oznámil, že v ňom nie je nič apokalyptické a „neodhaľuje žiadne veľké tajomstvo“. Malo hovoriť o boji cirkvi a pápežov v 20. storočí za vieru a podľa populárnej interpretácie o neúspešnom atentáte na pápeža v roku 1981.
Vo vízii mal byť podľa Lucie Santosovej biskup v bielom – pápež, ktorý unavený kráčal hore kopcom ku krížu popri ruinách miest a mŕtvolách, ako aj ďalší kňazi, biskupi, rehoľníci a rehoľníčky aj laici. Vojaci do modliaceho sa pápeža na vrchole kopca strieľali z rôznych zbraní a zastrelili aj ostatných. Anjel zbieral krv mučeníkov.
Guľka z atentátu v korune
Štátny tajomník Vatikánu kardinál Tarcisio Bertone podľa Catholic News Service povedal, že jedným z dôvodov, prečo tajomstvo v roku 2000 zverejnili, bolo, že ľudia šírili „absurdné teórie“ o katastrofických udalostiach alebo kacírstve na najvyšších miestach v cirkvi. Dodnes však existujú teórie, že Vatikán niečo zamlčal.
Fatimu mal v obľube pápežov predchodca Ján Pavol II., ktorý bol presvedčený, že atentátu v ten istý deň, ako sa malo objaviť zjavenie, v roku 1981 unikol vďaka pomoci Panny Márie z Fatimy. Guľka, ktorú doňho vystrelil Mehmet Ali Agca, je dnes v korune sochy Panny Márie v bazilike. Každoročne mesto, ktoré má asi 10¬tisíc obyvateľov, navštívia stovky tisíc pútnikov.
Pápež Ján Pavol II. bol vo Fatime niekoľkokrát a v roku 2000 blahorečil Francisca a Jacintu. Podľa amerického National Catholic Reporter sa Benedikt, na rozdiel od svojho predchodcu, pozerá na Fatimu „viac z teologického ako z mystického hľadiska“ a hlavným posolstvom je preňho „pokánie, pokánie, pokánie“, na ktoré mal vo vízii odkázať anjel.

http://www.sme.sk/c/5372607/tretie-tajomstvo-z-fatimy-prezradil-papez.html#ixzz0z8cqJhax
prečo sa to líši?


putnik   |   ip:195.80.17   |   2011-04-07  (07:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bohorodicka? To Boh sa narodil? Najprv bola bohorodicka az potom Boh?
(Samozrejme tomu slovu rozumiem. No je zavadzajuce. Zamerne skresluje a manipuluje nasim poznanim. Kym clovek nedefinuje, aky je Boh, kto/co to je, tak budu vojny.
Ludia ktory tvrdia, ze videli/poculi/... Boha, su na tom ovela horsie ako ludia, ktory tvrdia ze poznaju zivot. Aky je zivot na Marse, Venusi, planetach Siria, ci 7-8 kilometrov pod hladinou mora?
Aku velku cast zivota pozname? Aku velku cast seba sameho pozname? Kto pozna Boha?)


underdroid   |   ip:195.28.76   |   2011-04-07  (07:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co je to zjavenie? a ako funguje v ludskom vedomi takyto zazitok (u atejistov a u veriacih)?moze ateista vidiet zjavenie?
ps:ja som kedysi videl gulovy blesk (tak 20r.dozadu) a skoro som si kakol ked to urobilo 'švác!' a viem dodnes ze to nebolo zjavenie ani p.Marie ... som zvedavy kto mi laskyplne odpovie!? diky moc.


klifton   |   ip:95.103.62   |   2011-04-07  (07:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidím, že všetci tu majú voľný prístup do vatikánskych archívov. článok je dríst a všerky reakcie naň detto.adam   |   ip:194.228.1   |   2011-04-07  (07:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOHORODICKA ? A kolko tych bohov porodila ? :))

BOHORODICKA je SLOVANSKA LADA a ta bola vo Fatime.
Zas si len krestanska mafia nieco ukradla, aby mali nejake zazraky, ktore potrebuju k svojej viere.
Ziadna panna Maria. Ta bola ine a o cosi skor.
Viac info na http://www.vedy.sk
Nenechajte sa klamat Vatikanskou mafiou.


adam   |   ip:194.228.1   |   2011-04-07  (07:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len o to jedine ide krestanskej mafii. Bojte sa. Sirime strach a mame na to licenciu "Boziu". Hlavy dole a slebo beeekajte. Lebo boh je vas pan.
Ziadna bezpodmienecna laska, vyvoj, pokrok.
Nie, klaknite si vy psi a bojte sa.

Prepacte takyto je vas Boh?
Slusna strategia na manipulaciu.
Zobudte sa. Boha, ktoreho si vymysleli zidia sa nemusite bat.
http://www.vedy.sk


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-07  (07:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hallelujah = Propaganda

..fakt dolezita sprava..


sxg   |   ip:178.41.23   |   2011-04-07  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GORDON, pápež Ratzinger zaprel Krista, je to sionista, fašista a slobodomurár, takže jeho lžiam už veria iba slepý:
Pápež Benedikt XVI. odmieta myšlienku, že Ježiš bol "revolučný vodca" a za jeho smrť môžu Židia.
http://spravy.pravda.sk/papez-jezis-nebol-ziadny-revolucionar-dhb-/sk_svet.asp?c=A110310_114313_sk_svet_p12


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-07  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon
ja som zas cital, ze druhe posolstvo bolo aby papez blahorecil zssr a zehnal mu pred celym svetom.a tak zabranil koncu sveta,co vsak neurobil,lebo by ho satansky kapitalisticko-zidovsky system zozral za to.bola to jeho skuska co si vyberie ci PanaBoha a ci mamonu ,si vybral,a v tretom dostal odpoved,do roko ze vraj umrel ,po precitani jeho.
VladoPO   |   ip:91.191.11   |   2011-04-07  (08:45)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ta sme še pobavilisxg   |   ip:178.41.23   |   2011-04-07  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kardinál Jozef Ratzinger: http://home.gts.sk/olinko/15.html


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-07  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg, you blasphemer! :DDD


filip   |   ip:91.127.82   |   2011-04-07  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejde len o pápežov.Cirkev je prešpikovaná synkretizmom na všetkých úrovniach.

http://www.societasbm.sk/sk/actual/article/?article=761


sxg   |   ip:178.41.23   |   2011-04-07  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peres a ekonomický sionizmus http://www.youtube.com/watch?v=sEVm6xTEUuI


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-07  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bu, Čo je pokánie a ako sa vykonáva? Pokánie je zmena myslenia spojená s ľútosťou nad spôsobom života, v ktorom človek niečo vážne zanedbal. Napríklad je osvedčenou metódou priviesť hazardných šoférov k pokániu tým, keď ich konfrontujú s pozostalými obetí, ktorých nezodpovední vodiči zabili hazardnou jazdou, aby videli následky traumy, ktoré spôsobili pozostalým obetí,pochopili a precitli a aby následkom tohto stretnutia zmenili svoj spôsob jazdy.

Pokánie podľa Boha znamená ľútosť nad spôsobom života, v ktorom si človek spôsoboval škody nielen sebe ale aj druhým tým, že zanedbal rešpektovať Božie zákony a konať Božiu vôľu. Výsledkom je svet bez lásky,svet násiia a bezradnosti, ako ďalej? Jedine Boh dáva východisko, lebo vie prečo nás stvoril. Zaujíma to ale niekoho? Koho áno, prejaví pokánie, že zanedbal tak mnohé požehnania, ktoré dáva poznať Boh o živote, ktorý pripravuje. Ak niekto chce budúcnosť prežiť s Bohom v pozemskom raji, musí urobiť pokánie.

Skutky 17:30,31 Boh síce prehliadol časy takejto nevedomosti, ale teraz hovorí ľudstvu, že majú všetci robiť pokánie. Lebo určil deň, v ktorom chce súdiť obývanú zem v spravodlivosti mužom, ktorého ustanovil a zaobstaral záruku všetkým tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.

Skutky 3:15,19-21 ...pričom ste zabili Hlavného Sprostredkovateľa života. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Preto robte pokánie a obráťte sa , aby boli vaše hriech vytreté, aby prišli časy osvieženia od Jehovu a aby vyslal Krista ustanoveného pre vás, Ježiša, ktorého má podržať nebo,až do čias obnovenia všetkých vecí, o ktorých hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov starej doby.

Tak ako existuje svetský výmaz z Registra trestov pre hriechy /podľa Biblie prestúpenia zákona/ po určitom čase, hoci žiadny z ľudí už nedokáže úplne odčiniť škodu, ktorú druhému spôsobil,tak existuje aj odpustenie hriechov pre tých, ktorí prejavia pokánie podľa Boha. Je dobré si pozrieť na význam slova v Biblickom slovníku, alebo prečítať v Biblickej konkordancii heslo pokánie, kde je množstvo biblických textov, ktoré dopodrobe osvetlia význam slova pokánie. Niektoré Biblie, ako napr. Preklad nového sveta, ktorý používajú svedkovia má aj menný register najpoužívanejších slov v Biblii a k nim prislúchajúce texty.

bu, Pochopil si čo je to pokánie? Je to kľúč, ktorým si odomkneš vstup do večného života s Bohom v pozemskom raji.

O tom čo bude znamenať Súdny deň pre prežijúcich aj vzkriesených na rajskej zemi som podrobne diskutoval s Ip, pod článkom:DOSŤ! http://dolezite.sk/DOST_142.html
PETER   |   ip:87.244.23   |   2011-04-07  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :o))))) ČLÁNOK JE MANUÁL PRE VERIACICH, ČO ROBIŤ V PRÍPADE PRÍRODNÝCH ŽIVLOV :o))) Keby sa japonci tak boli pozamykali vo svojich domoch pri oltáriku z ruženčekom v ruke, tak je tam dnes mŕtvych tak 500 000:o))


slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-04-07  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ODPOVED PRE - bu 2011-04-06 (23:17) co je to pokanie a ako sa vykonava?

Pokanie je, ked clovek prosi s lutostou o odpustenie svojich hriechov a vyzna svoje hriechy Bohu vo sviatosti zmierenia. Tak isto sa da pokanie robit aj za inych, a prosit Boha za odpustenie ich hriechov a aby ich priviedol k pokaniu. Samozrejme, ze bez vlastneho obratenia sa to neda. Boh je zivim Bohom, vidi a citi vsetko, co ludia robia. Je Vsadepritomny a Vsevediaci. "Drzi tento svet na svojej dlani" a vsetko pozoruje. Vsetkych ludi miluje rovnako. Nerobi medzi nimi rozdiel. Ako miloval Jana Pavla II., tak isto miluje aj toho najvacsieho zlocinca. Miluje nas vsetkych rovnakou laskou bez rozdielu, ci je niekto Katolik, muslim, evanjielik, jehovista, lebo nosime v sebe Jeho Ducha, ktory nas ozivuje. Ide o to, aby to ludia pochopili a obratili sa k Nemu s pokanim a lutostou nad svojimi a hriechmi inych. Clovek nestrati seba, ked sa odovzda Bohu a zasveti Mu svoju volu, lebo len ta je jeho, len slobodna vola je to, co clovek zdarma dostal od Stvoritela. Moze si robit co chce a tak je dobre zasvetit Mu to, co nam dal a coho sa nikdy nedotkne, ak mu to clovek sam, zo svojej vole, zo svojho vlastneho rozhodnutia, odovzda. Vtedy Boh moze cloveka uzdravit. Tu istu ucinnost ma, ked svoju volu clovek zasveti Neposkvrnenemu Srdcu Panny Marie!

O to ide, ked Boh ludi vyzyva na pokanie.


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2011-04-07  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No OK, a čo máme v čase katastrofy robiť my, moslimovia a budhisti? Azda si Panna Mária nemyslí, že...alebo žeby sme tým pádom nemali šancu na spasenie? A rovno s nami do pekla? Prosíííííím vááááás... Ako Slayer bol už povedal: BOH NÁS VŠETKÝCH NENÁVIDÍ a zhoríme všetci do jedného. :-)


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-07  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NoirOrioN: amen


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-07  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   underdroid:co je to zjavenie? a ako funguje v ludskom vedomi takyto zazitok (u ateistov a u veriacih)?moze ateista vidiet zjavenie?

Vybral som ti nejaké myšlienky z Biblického slovníka: Základom pochopenia je vedieť kto videnia dáva ľuďom, a prečo im ich dáva. Inak človek nerozozná ich pravý zmysel a môže byť aj oklamaný. Ak príklad použijem, prečo dával Boh videnia pisateľom Biblie a či aj Diabol a démoni sú schopní dávať ľuďom videnia.

Videnie je obraz, scéna alebo posolstvo prenesené obyčajne nejakými mimoriadnymi prostriedkami do mysle človeka, ktorý je v bdelom stave. Napríklad keď sa Peter, Jakub a Ján „celkom prebudili“, mali videnie premeneného Ježiša. (Lukáš 9:28–36; 2. Petra 1:16–21) V niektorých prípadoch bolo posolstvo odovzdané vo sne čiže v nočnom videní tak, že posolstvo bolo vštepené do podvedomia príjemcu, kým spal. Daniel tak písal o ,videniach svojej hlavy na posteli‘ — alebo, ako to prekladá Ronald A. Knox, „keď som ležal, bdejúc vo sne“. — Daniel 4:10.
Človek, ktorého Jehova uviedol do vytrženia, sa evidentne nachádzal v stave hlbokej koncentrácie, hoci bol aspoň čiastočne bdelý. (Porovnaj Skutky 10:9–16.) Grécke slovo, ktoré je v Biblii prekladané ako „vytrženie“ (ekstasis), znamená ‚odloženie alebo premiestnenie‘. Obsahuje myšlienku vytrhnutia mysle z jej normálneho stavu. Preto človek vo vytržení zabúda na svoje okolie, a pritom plne vníma videnie. Apoštol Pavol bol pravdepodobne v takom vytržení, keď „bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, o ktorých nie je zákonné človeku hovoriť“. — 2. Korinťanom 12:2–4.

Na rozdiel od pisateľov Biblie, ktorí zapisovali diktované posolstvo od Boha, tí, ktorí mali videnia alebo sny, alebo ktorí zažili vytrženie, mali často určitú slobodu opísať vlastnými slovami to, čo videli. Habakukovi bolo povedané: „Zapíš videnie a jasne ho predlož na tabuľkách, aby ten, kto z neho bude nahlas čítať, mohol čítať plynule.“ — Habakuk 2:2.

Znamená to, že tieto časti Biblie sú azda menej inšpirované ako pasáže, ktoré boli diktované? Vôbec nie. Jehova prostredníctvom svojho ducha pevne vložil svoje posolstvo do mysle každého pisateľa, aby boli odovzdané Božie myšlienky, a nie ľudské. Hoci Jehova dovolil pisateľovi vybrať si vhodné slová, viedol myseľ a srdce pisateľa, aby nebola vynechaná žiadna podstatná informácia a aby tieto slová mohli byť nakoniec správne považované za Božie. — 1. Tesaloničanom 2:13.

Biblia tiež obsahuje proroctvá — dejiny zjavené a napísané vopred — niečo, čo vysoko presahuje schopnosti obyčajného človeka. Jedným takým príkladom je vzostup a pád „gréckeho kráľa“, Alexandra Veľkého, ktorý bol predpovedaný asi 200 rokov dopredu! (Daniel 8:1–8, 20–22) Biblia tiež zjavuje udalosti, ktoré ľudské oči nikdy nevideli. Napríklad stvorenie neba a zeme. (1. Mojžišova 1:1–27; 2:7, 8) Potom sú tu rozhovory, ktoré sa odohrávali v nebi, napríklad tie, čo sú zaznamenané v knihe Jób. — Jób 1:6–12; 2:1–6.
Keď tieto udalosti nezjavil Boh priamo pisateľovi, niekomu ich oznámil, aby sa mohli stať súčasťou ústnych alebo písaných dejín, ktoré sa odovzdávali z jednej generácie na druhú, až kým sa nestali súčasťou biblického záznamu. V každom prípade si môžeme byť istí, že Zdrojom všetkých takých informácií bol Jehova a on viedol pisateľov, aby ich správy neboli narušené nepresnosťou, zveličovaním alebo mýtmi. Peter o proroctvách napísal: „Ľudia hovorili z Boha, ako boli unášaní svätým duchom.“ — 2. Petra 1:21.

A teraz odpoveď na otázku, či aj ateisti, alebo fiktívni kresťania môžu dostať videnie, či zjavenie ako napr. Fatimské videnie, dostali malé detičky v roku 1917. Dokončením Biblie v roku 98 n.l. - Zjavením Jánovi, už pravý Boh Jehova, nikomu nedával videnia.Korinťanom 13:13, Zjavenie 22:18,19 Kto potom dáva videnia ľuďom?

Je zaujímavé, že démoni môžu zrejme spôsobiť, aby ľudia videli videnia, a to, čo vidia, sa môže zdať skutočné. Keď Diabol pokúšal Ježiša, použil zrejme takéto prostriedky, aby Ježišovi ukázal „všetky kráľovstvá sveta s ich slávou“. — Mat. 4:8.

Odpoveď teda znie, že Boží nepriateľ aj nepriateľ ľudí , môžu dávať videnia komukoľvek, aj ateistom, alebo fiktívnym kresťanom, ktorí berú na ľahkú váhu varovanie Biblie pred špiritizmom. Základným kameňom cirkví fiktívnych kresťanov je práve manipulácia s nimi, prostredníctvom špiritistických videní, ktoré nie sú od Boha, lebo napísaním Biblie, skončil Boh aj z touto formou zobrazovania pravdy a proroctiev. - Rimanom 15:4, 1.Timotejovi 4:1, Čo je cieľom ich manipulácie s ľudstvom je zapísané v Zjaveni 16:14

lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-07  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja len tak, proskám pekne
keď som budhista alebo moslim mám konvertovať alebo sa rovno porúčať ?
či mi postačí ten oltárik s krížikom a recitovať kresťanské motlidby

ďakujem


adam   |   ip:194.228.1   |   2011-04-07  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hahaha krestania mi nasekali - k prispevkom.
Ale to je len vasa dalsia iluzia.
Tie pripevky sa nestratia , len schovaju.
To boli casy, ked ste si mohli ulmcat kde koho.uderdroid   |   ip:195.28.76   |   2011-04-07  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblistovy - dakujem za roziahle a prikladne vysvetlenie mojej otazky.Tie konkretne priklady su zaujimave. Podla toho ako som tomu porozumel ,dovolil by som si tvrdit ze kazda ziva bytost (nie len clovek veriaci ci neveriaci) moze mat v hlbokom stave tranzu ,stavu vytrzenia alebo meditacie rozne videnia, halucinacie ci preludy. Obsah tychto preludov moze byt vykonstruovany podla stavu mysle ,naladenia na neaky ciel (ocakavane videnie napr. chcem vidiet boha ,demona, ...). velky podiel maju aj haluciogeny (rozne byliny,vesele huby,alkohol,tabak,lsd,...) toto su prave najstarsie praktiky na svete ktore umoznuju videnia. dovolim si tvrdid ze niesu dielom krestansva ale ich praktizovanie siaha hlboko do veku predkrestanskeho. jednoducho krestan ma vidiny o zajveniach panny Marie. Taofyzik ma zjavenia o fungovani vesmiru. Hulič trávy ma zjavenia o pič...ách.Kazda kultura to vidi inak. Videnia su cielene fikcie vyvolane tuzobnym ocakavanim, t.j chcem vidiet 'nieco' , tak po urcitej dobe ked o tuto tuzbu budem 'ziadat a ocakavat' sa to stane skutocnostou ,ktora sa vo vedomi premitne ako fikcia.


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-07  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STVRTE MARTINTRUE TAJOMSTVO
Zajavil sa mi Bill Hicks a opytal sa ma, ze ci uz zanikli vsetky tie nabozenstva a spolky, ktore stale a stale tlacia ludom do hlav "somarinky o bohu a podobne".
..odpovedal som mu, "ze nie"..
..on sa len chytil za celo a riekol "F*CKING MIND"
Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-04-07  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martintrue-nazdar, zase tu strašíš ľudí? ináč len tak mimochodom ja mám len tento nick, žiadna Alenka, alebo niečo iné, len anonymus. Čo sa týka tohto článku super, konečne niečo pravdivé. A ja som mislel že ma to obíde, no nič ja som veriaci a aj tak žijem, no nejaké hriechy mám, ale hádam keď moc poprosím tak sa hore z Božou pomocou nejako dostanem. Kde ste ateisti? nastala vaša chvíľa toto proroctvo sa týka aj vás, taj šup na kolená a dvanásťkrát otčenáš.


anonymuusm   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tibor,.tu si?


anonymuusm   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://farm4.static.flickr.com/3602/3394283124_a545a7e4ac.jpg

možeš to transformovať...DCT najlepšie


anonymuusm   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..a kulva...sorry chlapi, zmýlil som si fórum...


anonymuusm   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale aj tak sa mi ozvy
slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-04-07  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre lol | ip:188.123.1 | 2011-04-07 (12:08)
ja len tak, proskám pekne
keď som budhista alebo moslim mám konvertovať alebo sa rovno porúčať ?
či mi postačí ten oltárik s krížikom a recitovať kresťanské motlidby

Ide o to, preco si moslim alebo budhista. Ako slovak si sa urcite nenarodil ako muslim, alebo budhista, cize si musel zradit svoju vieru.
Ak si bol katolikom a zradil si vieru, tak to nie je zavideniahodne. Ludia zradzaju svoju katolicku vieru z dovodu, ze nepoznaju ani len zaklady svojej viery, a ked nieco nepoznas, tak to nemozes ani milovat.Velakrat je to chyba rodicov a praktizovania viery u ludi, ktori si hovoria krestania ale ziju inac, ako im to hovori ich viera. Jednoducho su pohorsenim pre inych, hlavne pre tych, ktori hladaju svoje miesto vo viere a vo svojom zaradeni sa vo svete.
Velakrat je to z prehnanej sebalasky, ked dostanu pohlavok od farara, alebo nieco podobne, a to im sposobi traumu, ktora ich vedie k odpadu. Chudackovia :-)
Na Slovensku asi vsetci vedia, ze v Katolickej Cirkvi sa spoveda a cez to sa odpustaju hriechy. je to fakt a je na chybu pre konkretneho cloveka, ze to nevyuziva na svoje dobro. je to zdarma dany dar od boha. Je to tak jednoduche, ze tym opovrhuju aj veriaci.
V Japomsku mali 30 rokov na to, aby sa obratili k Bohu. V Akite ich Panna Maria napomenula a Boh cakal 30 rokov na to, ze budu robit pokanie. Nestalo sa pravdepodobne, kedze sa stalo v Japonsku to, co sa stalo. A to este nie je koniec.
Boh vsak nam vsetkym adresoval posolstvo z Akity v Japonsku, ze ak sa nebudeme kajat, tak pride nieco ovela horsie. Nieco, co bude horsie ako biblicka potopa sveta. Zalezi od nas, ako sa k tomu postavime. Ak neprijmeme Boziu vyzvu na pokanie, pride to aj tu.
http://www.magnificat.sk/2011/03/video-zjavenie-panny-marie-v-akite-a-jeho-vyznam-pre-japonsko/
Tu je o posolstve z Akity:

Obnova Cirkvi krvou
http://www.magnificat.sk/2011/03/obnova-cirkvi-krvou-21/
Pred niekoľkými rokmi, keď filipínsky veľvyslanec vo Vatikáne Howard Q. Dee rozprával s vtedajším kardinálom Jozefom Ratzingerom, Dee predniesol tému tretieho fatimského tajomstva.

Pri tej príležitosti spomenul aj odhalenie z Japonska, kde bola predpovedaná katastrofa obrovských rozmerov. Išlo o Akitu, kde hluchá sestra Agnes Sasagawa uviedla, že “počuje” hlas Panny Márie, ktorá k nej prehovárala zo sochy, roniacej slzy a krv. Kardinál Ratzinger povolil miestnemu biskupovi vydať pastiersky list o odsúhlasení akitského zjavenia v jeho poslednej časti.

“Domnieval som sa, že súhlas kard. Ratzingera k pastoračnému listu je nutný, pretože tým uznal autenticitu fatimského tretie tajomstvo v posolstve z Akity”, napísal veľvyslanec Dee. ” Na potvrdenie tohto predpokladu som sa kardinála Ratzingera spýtal na túto koreláciu. Vedel som, že odpoveď na ňu môže nepriamo odhaliť obsah tretieho tajomstva. Na moje radostné prekvapenie mi potvrdil, že tieto dve posolstvá sú v zásade zhodné.”

Sestra Agnes Sasagawa uviedla, že jej bolo povedané: “Ak sa ľudstvo nezačne kajať a nepolepší sa, Otec zošle na ľudstvo hrozný trest. Bude to trest horší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo. Z neba bude padať oheň a zmaže z povrchu zeme veľkú časť ľudstva. Dobrých aj zlých. Neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, čo prežijú, sa ocitnú v tak dezolátnej situácii, že budú závidieť mŕtvym. Jedinou zbraňou, ktorá vám zostane, bude ruženec a znak, zanechaný mojim Synom. Každý deň sa modlite ruženec. Modlite sa za pápeža, biskupov a kňazov.”

Posolstvo ďalej pokračovalo tým, že diabol sa infiltruje do Cirkvi a zapríčiní veľké rozdelenie, opustené oltáre a mnohých zasvätených privedie k opusteniu svojho povolania - niečo, čo sa naplno prejavilo len krátko po zjavení. Bodmi úplne zhodnými s Fatimou potom boli “oheň” z oblohy, ktorý sa stotožňuje s obrazom fatimského posolstva, ktorý zobrazuje anjela s horiacim mečom v ľavej ruke, a chystajúceho sa zoslať na zem oheň, ktorý však hasne v styku so žiarou z pravej ruky Panny Márie. Ukazujúc na zem pravou rukou anjel hlasno volá: „Pokánie, pokánie, pokánie!” . Obraz takisto zahŕňa obraz “veľkého mesta napoly v ruinách” a prenasledovanie pápeža a rehoľníkov.

Dátum odovzdania posolstva je – 13.10.1973, v deň výročia fatimského zázraku slnka, ktorý Dee interpretuje ako možný symbol ohňa z neba.

“Akitu pokladám za najdôležitejšie posolstvo, ktoré Panna Mária odovzdala a to hneď po Fatime.”, pokračuje Dee a znovu potvrdzuje Ratzingerov postoj. “Napriek apokalyptickému tónu to Vatikán potvrdil bez fanfár kvôli vyhnutiu sa senzacionalizmu. Akita hovorí, že Nebeský Otec sa veľmi hnevá na egoizmus a aroganciu sveta.”

Proroctvo sestry Agnes Sasagawy zahŕňa takisto citáciu Panny Márie ako varovanie pred tým, že “infiltrácia diabla do Cirkvi nastane do takej miery, že bude možné vidieť kardinálov proti kardinálom a biskupov proti iným biskupom. Kňazi, ktorí sa mi oddajú, budú vysmievaní a vystavení odporu svojich spolubratov. Oltáre prázdne, Cirkev bude plná tých, čo prijímajú kompromisy, a diabol bude tlačiť na duše mnohých kňazov a veriacich, aby prestali slúžiť Bohu.”

Dňa 11.10.1993, počas stretnutia filipínskeho kardinála Ricardo Vidal, bola citovaná sestra Lucia (Fatima) ako hovorí, že zasvätenie sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie v roku 1984 zabránilo atómovej vojne, ktorá mala nastať v roku 1985. V novembri 1980 bol takisto citovaný pápež Ján Pavol II. ako odpovedá pútnikom na otázku o fatimskom tajomstve v katastrofických náznakoch zaliatia častí zeme oceánmi až do momentu , keď zahynú naraz milióny ľudí. Takisto povedal, že je sám pripravený na mučeníctvo – bolo to v čase pred atentátom. „Modlitba“ - povedal – „ je spôsob ako zmenšiť nasledujúci čas skúšok pre Cirkev, ktorá musí byť znovu obnovená krvou.“

“Buďte silní!”, mal dodať pápež, “Buďte pripravení. Modlite sa často ruženec. Hoci je to zdanlivo málo, vykonáte tým všetko.”

Za zmienku stojí ďalšie “atómové spojenie”, a to 26.4.1987 v ukrajinskom Hrusive na prvé výročie Černobyľskej katastrofy. Černobyľ (ukrajinský názov pre palinu) je spätý s ďalším apokalyptickým zásahom o paline otravujúcej tretinu vôd. Ešte predtým sa táto katastrofa objavila v slovách Panny Márie ukrajinskej žene z dediny Dubovyca, kde bola označená za katastrofu ohňom, ktorý potrestá národy, ktoré hrešia proti Bohu.

Rozmery Akity zatiaľ nezahŕňajú slová o ohni, ktorý zasiahne celé ľudstvo, Akita však leží len 200 kilometrov západne od tsunami zdevastovaného Sendai, možno ako indícia toho, čomu bude čeliť svet.

Dalsie o Akite:

Plač Panny Márie v Japonsku

Publikované dňa 14 Marec 2011.

V horskej samote Yuzawadai, patriacej k mestu Akita, pri západnom pobreží japonského ostrova Honšú, žije sestra Agnes Katsuko Sasagawa. Keď mala devätnásť rokov, po zle vykonanej operácii slepého čreva jej ochrnul nervový systém. Šestnásť rokov bola odsúdená na nehybnosť, prevážali ju z nemocnice do nemocnice, podstúpila mnoho operácií. Na jednej klinike sa zoznámila s ošetrujúcou sestrou, dobrou katolíčkou, ktorá jej dala základy viery. Vďaka tejto sestre sa jej zdravotný stav postupne zlepšil.Potom sa začlenila do spoločenstva Sestier Panny Márie v Nagasaki. Po štyroch mesiacoch však opäť upadla do kritického stavu a 10 dní ležala v bezvedomí. Jej stav považovali za beznádejný. Napriek tomu sa však uzdravila, a to po pôsobení vody z Lúrd, ktorú jej posielali sestry z Nagasaki.
V r. 1969 sa rozhodla vstúpiť do rádu Služobníc Eucharistie.
V r. 1973 celkom ohluchla. Odišla za sestrami na samotu Yuzawadai. Naučila sa čítať podľa pohybu úst.
V nedeľu 24. júna 1973, pri adorácii, videla zo Sviatosti oltárnej vytrysknúť svetlo, pričom sa okolo oltára vznášal opar. V ňom sa objavilo mnoho bytostí, podobajúcich sa anjelom. Tieto bytosti obklopili oltár a klaňali sa pred Hostiou.
biskup Johannes S.Ito

V kláštore bol práve prítomný biskup Johannes S. Ito, a tak sa mu sestra so všetkým zverila. Nasledujúceho dňa mala také isté videnie. Potom sa po jej pravici objavil anjel a modlil sa s ňou.
Dňa 5. júla večer pri modlitbe v kaplnke jej rukou naraz prešla neznesiteľne ostrá bolesť. Keď otvorila dlaň, mala na nej ranu, z ktorej vytekala krv.
Na druhý deň ráno bola sestra Agnes znovu v kaplnke. Bola tam inštalovaná socha Panny Márie, vysoká jeden meter. Sochu pred 10-timi rokmi vyrezal miestny majster z dreva stromu privezeného z Izraela.
Akita – slziaca soška Panny Márie – Spoluvykupiteľky


Sestra Agnes: “Naraz som pocítila, ako drevená socha ožíva a zbadala som, že je zaplavená oslňujúcim svetlom. Inštinktívne som sa sklonila hlboko k zemi a v tej istej chvíli v mojich hluchých ušiach zaznel hlas: Moja dcéra, moja novicka, uposlúchla si ma, všetko si opustila, aby si ma nasledovala. Trpíš svojou hluchotou? Tvoje uši budú uzdravené, buď si tým istá. Buď trpezlivá… Modlíš sa z celého srdca modlitbu Služobníc Eucharistie? Keď chceš, pomodlíme sa ju spoločne…”
Po skončení modlitby hlas sa opäť ozval: “Modli sa veľa za pápeža, biskupov a kňazov.”
Potom socha opäť nadobudla svoj obvyklý výzor, ale ešte toho istého dňa sa na jej pravej ruke objavila taká istá rana, ako na dlani sestry Agnes – a táto rana tiež krvácala.
Agnes si čoskoro uvedomila, že k úkazu prichádza pravidelne vo štvrtok a v piatok.
Dňa 26. júla si rany prezrel aj biskup Ito. V ten deň počula Agnes vo svojom srdci anjelov hlas: “Tvoje bolesti sa dnes skončia.”
V sobotu na sviatok Michala archanjela, si jedna sestra všimla, že sa socha leskne akoby od potu. Sestry utierali pot spoločne, ale celé telo ním bolo napriek osušovaniu neustále zmáčané. Potom si uvedomili, že vata, ktorou sochu utierali, vydáva rajskú vôňu. Vôňa v kaplnke zotrvala po celých 14 dní.
Sestra Agnes: “V sobotu 13. októbra 1973, vo výročný deň posledného zjavenia vo Fatime, socha začala znovu vydávať onú nebeskú vôňu. Kľakla som si, vybrala ruženec a prežehnala sa. Vzápätí od sochy doľahol k mojim hluchým ušiam nevýslovne krásny hlas. “Moja drahá dcéra, načúvaj dobre tomu, čo ti chcem povedať. Upovedomíš o tom svojho predstaveného. Ako som ti už povedala, keď sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť na celé ľudstvo veľký trest… Jedinou zbraňou, ktorá nám zostane, bude ruženec a znamenie, ponechané Synom.”
(Niektorí ľudia namietajú, že posolstvá niektorých zjavení vytvárajú v ľuďoch úzkosť a strach. To pramení z nesprávneho pochopenia zjavení. Panna Mária nás nestraší, ale varuje. Prosí, ale nenariaďuje. Nevyhráža sa, ale nám dáva poznať cestu. Robí to s ohľadom na našu slobodnú vôľu. V jednom zo svojich posolstiev Panna Mária povedala: “Čo by som vám toto všetko hovorila, keby stále ešte nebola možnosť to všetko odvrátiť?”)

Slzy sochy Panny Márie - Spoluvykupiteľky


Dňa 4. januára 1974 sa socha rozplakala trikrát ľudskými slzami. Tento plač videlo 20 osôb, aj privolaný biskup Ito. Očitých svedkov najviac zarážalo, že socha mala výzor živej plačúcej bytosti. Vedecké analýzy odobranej tekutiny potvrdili, že ide o skutočné ľudské slzy.
Sestre Agnes sa znovu objavil anjel a povedal jej: “Nebuďte predsa prekvapení, keď vidíte svätú Pannu plakať. Plače, pretože si praje obrátenie čo najväčšieho počtu ľudí.”
Je zaujímavé, že socha časom zmenila výraz tváre. Zistil to sám výtvarník, ktorý si svoj výtvor prišiel pozrieť.
Biskup Johannes Shoojiroo Ito z Niigaty sám ochutnal slzy zo sochy a zacítil ich slanú chuť. Zariadil medicínsky výskum na Lekárskej fakulte Univerzity v Akite. Pri rozbore krvavých sĺz z roku 1973 zistili krvnú skupinu – O RH-faktor pozitívny.
Na základe vyšetrovaní dvoch komisií biskup Ito v roku 1984 nadprirodzenosť javov a posolstiev v Akite oficiálne uznal. Tiež nenašiel nič, čo by sa priečilo viere alebo mravom.
V júni 1988 kardinál Ratzinger, prefekt vatikánskej Kongregácie pre doktrínu viery vyhlásil udalosti a posolstvá Panny Márie v Akite za “dôveryhodné a zasluhujúce si vieru“.
Dňa 30. mája 1982 sa sestre Agnes definitívne vrátil sluch. A nebolo to jediné uzdravenie, ku ktorému v Akite došlo. Kedysi zapadnutá horská samota Yuzawadai je dnes slávne pútnické miesto.
V rokoch 1975 – 1976 socha Panny Márie plakala desaťkrát. Jej plač sa obnovil 26. júna 1978 a v nepravidelných intervaloch dochádzalo k nemu až do 15. 9. 1981. Celkove socha plakala 101-krát.
V priebehu rokov prichádzalo stále viac pútnikov. Z nich asi 2000 plač videlo. Medzi nimi bolo i niekoľko novinárov, dokonca aj pracovníci japonskej televízie, ktorí plač nafilmovali a odvysielali do celého Japonska. (Film sa neskôr dostal na videokazete do celého sveta.)

A tu je posolstvo Spasitela k Terézii Neumannovej. Posudte sami.

Spasiteľ k Terézii Neumannovej: Zvíťazí Milosrdenstvo
http://www.magnificat.sk/2011/03/spasitel-k-terezii-neumannovej-zvitazi-milosrdenstvo-4/
Dňa 28. decembra 2004, dva dni po katastrofálnych udalostiach v Bengálskom zálive, sme dostali list, pochádzajúci z roku 1946. Ide o slová Spasiteľa Terézii Neumannovej, nemeckej mystičke, ktorej proces blahorečenia bol otvorený 13. februára 2005 regensburským biskupom Gerhardom Ludwigom Müllerom v nemeckom Konnersreuthe. V liste sa nachádza posolstvo Ježiša Terézii:

Ja som blízko. Zem sa bude chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom. Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. Pre tých, ktorí nežijú v stave posväcujúcej milosti, to bude strašné. Anjeli spravodlivosti sú už rozoslaní do všetkých kútov sveta.

Zjavím sa ľudstvu a každá duša spozná mňa ako pravého Boha. Je päť minút pred dvanástou. Ja prichádzam a už stojím predo dverami. Zem sa bude triasť, ľudstvo bude nariekať. Dielo Ducha Svätého sa naplní. Už pred stvorením sveta som mal toto dielo duchovnej obnovy sveta na mysli. Závisť a nemravnosť, ktoré sa rozmohli všade na svete, sú diablovým dielom. Keby som jednal len podľa spravodlivosti, musel by som vyhladiť celé ľudstvo, ale ponechávam ho svojmu milosrdenstvu. Misky Božieho hnevu sú už vyliate na národy, ale čoskoro sa bude nad národmi vznášať anjel mieru. Chcem zahojiť krvácajúce rany. Nad násilím zvíťazí milosrdenstvo.

Moji verní nech nespia, ako sa to stalo na Olivovej hore. Nech sa stále modlia a získavajú zásluhy pre seba i pre druhých. Chystá sa násilie, aké tu ešte od stvorenia sveta nebolo. Ja sám prídem a zjavím svetu svoju vôľu. Tí, ktorí trpeli, majú spoluúčasť na mojom utrpení na kríži.

Moje dieťa, prídem skoro,

veľmi skoro. To, čo bude nasledovať, prekoná všetko minulé. Matka Božia a všetky anjelské chóry mi budú nápomocní. Peklo verí, že sa už zmocnilo zeme, ale ja mu ju vytrhnem. Mnohí sa rúhajú a budú sa rúhať pre veľké utrpenie, ale ja ho musím dopustiť na ľudstvo, aby bolo zachránené. Ale mnohí ma uctievajú za tých, ktorí sa rúhajú. Ja prídem a so mnou príde na svet i pokoj. S hŕstkou mojich verných znovu vybudujem svoje Kráľovstvo. Moje milované deti, hodina sa blíži, modlite sa bez prestávky a nebudete sklamaní. Ja som zhromaždil svojich verných zo všetkých strán a oni mi budú vzdávať česť. ľudstvo spozná moju moc a moju lásku. Ukážem ľudstvu moc a svoje zľutovanie. Žiadna fantázia, žiadny rozum nikdy nepochopí lásku svojho Boha. Moje dieťa, ako málo duší sa modlí ku mne v duchu a v pravde. ľudia sa modlia väčšinou iba ústami, a idú si svojou cestou. Kráľovstvo, o ktoré sa modlíte v modlitbe Otče náš, príde rýchlosťou blesku, rýchlejšie, než ľudstvo tuší.

Blahoslavení, ktorí ma očakávajú, tým udelím zvláštnu milosť… Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca. Horúci vietor, prinášajúci piesok, bude predchádzať ošklivému počasiu a údery ako údery cepu rozryjú zem. V množstve oblakov a červených požiarov sa budú mihotať ničivé blesky, ktoré všetko spália. Všetko, čo sa milkovalo s hriechom a čo je ním nakazené a hnije, musí byť zničené. Vzduch sa naplní jedovatými plynmi, sírou a smrtiacimi výparmi, budú rozmetané pyšné stavby, ktoré boli vybudované zo smelosti, šialenstva a opojenia ako znamenie zlovôle, ktorá všetkým opovrhuje.

Anjel skazy a hnevu spustoší ich život, ríšu a vyhladí navždy falošný omyl, ktorý nikdy nebol učením môjho evanjelia. Za studenej zimnej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory. Zatvorte rýchle okenice a dvere, vaše zvedavé pohľady nemajú znesväť to, čo sa bude diať, pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem. Pre teba, zástupca, ktorý si mi zostal verný. Zhromaždite sa k modlitbe pred mojím krížom. Volajte strážcu a pastiera svojich duší. Zverte sa pod ochranu mojej Matky a nestrachujte sa o tieto veci, pretože vám nemôžu uškodiť. Dúfajte v dôvere v moju lásku a nedopusťte, aby ste pochybovali o svojej záchrane. Čím silnejšie budete dôverovať v moju lásku, tým nepreniknuteľnejšia bude hradba, ktorou vás obklopím.

Bojujte za duše, ktoré sú blízke môjmu srdcu. Obetujte svoje skúšky, ťažké pokušenia, viditeľné a neviditeľné súženia, ktoré vás budú trápiť, za hriešne duše, ktoré miluje moje srdce, za mojich zblúdilých kňazov, aby som im mohol v poslednej hodine darovať milosť dokonalej ľútosti. Moja láska vám to vynahradí. Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom, a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou. Žite podľa môjho ducha, proste skromne, v mieri a láske!

Niekto sa nad tym bude smiat, niekto bude k tomu lahostajny, ale stastny, kto si to vezme do srdca a bude o tom premyslat a konat pokanie za seba a za inych.anonymuusm   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je síce pekné, ale..kto je miro?

a kratko a mudro!


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-07  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre slnecnica

za 1. vieru som si nevybral, vybrali ju za mňa rodičia
za 2. ani občianstvo SR ani tento sprostý svet som si nevybral
za 3. svoju vieru zradil každý v sutane, keď sa stali posluhovačmi kráľov, neskôr štátu

a vôbec , s takými fanatikmi, nie ste schopní akceptovať okrem svojho ježiša nič, na psychiatriu s vami


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-07  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte
ten tvoj milujúci boh len zabíja a zabíja

hlásim sa už roky ako prvý do radu

len aby tam neboli sfanatizovaní kresťania miesto mňa


joo   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..ta tibi sa neozyvas


JeanLaroux   |   ip:85.160.55   |   2011-04-08  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže jak přežít apokalypsu ? Vytvořit si doma MODLU a provádět před ní předepsaný RITUÁL. A kde je tu nějaká víra v boha ? Kde je tu pochopení boha v našem vlastním nitru ? Budeme-li postupovat dle příručky budeme spasení ? Myslí si někdo, že skutečný bůh (pokud vůbec existuje) bude nabádat lidi k zástupným rituálům ? Čuju v tom "pseudo-proroctví" nějakou jezuitskou čertovinu ...


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-08  (08:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus, dobre neham ta zit, ale si klamar..

Slnecnica v akej si sekte?slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-04-08  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odpoved pre lol - ten tvoj milujúci boh len zabíja a zabíja

Kto sa rozhoduje zabijat? Nie je to nahodou clovek? Ved mozes zabit, ale aj nezabit. Boh ti nechal slobodnu volu. Rob co chces, ale aj potom budes niest za to nasledky. Len od teba zalezi, ako sa rozhodnes. Alebo ten pocit zodpovednosti ta tak stresuje? Verim ti, ze by si mal radsej zivot bez svedomia a pocitu zodpovednosti. Ale to nejde. pokial takto budes rozmyslat, tak budes mat Depresie a Neurozy a mozno aj nieco horsie. Zacni zit proti svojmu svedomiu a to vsetko dostanes ako bonus :-)


slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-04-08  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  za 2. ani občianstvo SR ani tento sprostý svet som si nevybral

Tento svet je krasny, lebo ho tak stvoril Boh a som mu za to vdacny. Kazi ho len zlo, ktore sa siri ako mor, ale nakoniec bude znicene aj so vsetkymi, kto sa mu podriaduju.


adam   |   ip:195.168.2   |   2011-04-08  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je cas sa rozhodnut.
Bud ste krestania, alebo Slovania.
http://www.vedy.sk


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-08  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam zaujimave mrknem tam, ze oco ide


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-08  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to su mi ale koniny,este o tom viac popiste


JeanLaroux   |   ip:85.160.55   |   2011-04-08  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slnecnica: Velmi dobře řečeno ;)


slavka   |   ip:213.151.2   |   2011-04-08  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak nie je niekto kresťanom nie svojou vinou a nemal možnosť sa s touto vierou zoznámiť, nebude tak prísne súdený ako napr. katolík, ktorý vedel a nežil podľa toho. Boh je predsa spravodlivý a milosrdný zároveň. Záleží od svedomia človeka a akéhosi prirodzeného mravného zákona, ktorý máme v duši všetci vpísaný. Ale! Na 99 % to neplatí u tých, ktorí majú možnosť sa s vierou oboznámiť, Boh klope na srdce každého človeka, treba len počúvať.


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-08  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak boha pocuvat?..co? alebo citit? ..co? alebo dokopi? ..co?

..ja sa uz v tom stracam, tolko je toho tu popisaneho, ze sa mi uz stoho hlava toci..

asi zacnem verit v nadprirodzeno..he he

slavka preco klames, ved boh nie je spravodlivy a milosrdny, pojdes do pekla!..ak neco take existuje!
..ach jaj ludia, kde sme sa to dostali, ved tu uz stoji rozum nad tym..
lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-08  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slnečnica
ten tvoj boh mi presne pripomína seriál hviezdna brána, tam tiež oriovia v mene boha ovládali planéty, a kto ich nepočúval, týchto zmazali a zničili
ten váš boh v tej vašej apokalypse je úchyl
ja osobne veľa zlých ľudí nepoznám, všetko sú to bežní ľudia ktorí sa akurát neklaňajú tomu tvojmu bohu, a tých ten tvoj boh vyhubí, je to úchyl, alebo si úchyl ty a prevraciaš pravdu

celá apokalypsa je stavaná na tom, že niečo vyhubí ľudstvo a prežije len pár vyvolených, toto mi skôr pripomína vyhladenie nepopdareného pokusu zvaného ľudská rasa, možno si nejaký ET na nás urobil diplomovku a zistil, že sme nanič

na čele s psychicky narušenými jedincami ako ty


Jozef   |   ip:217.118.1   |   2011-04-08  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre všetkých zopár úryvkov z evanjelia: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca." info: toto povedal Pán Ježiš apoštolom pred ukrižovaním. "Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal." A ešte jedna informácia pre tých, ktorí nechápu: Boh prišiel na svet v tele. Klasická inkarnácia. Ak veríte v reinkarnáciu a podobné bludy, prečo je Vám ťažké uveriť, že Prvotvorca prišiel v tele do sveta ktorý stvoril ?
A ešte jedna informácia: Boh nikoho nezabíja ani nevraždí. Pre neho je naša vôľa absolútne rozhodujúca. ON nás chráni pred nami samými. A trest je v tom, že nás prestane chrániť, lebo naša vôľa je, že sa chceme pozabíjať navzájom. Apoštol Pavol napísal, že Boh najviac potresce človeka tak, že ho nechá v jeho hriechoch, čiže nechá voľný priebeh ľudskej vôli hriešnika. Chápete ? Alebo sa naozaj musí stať to, pred čím nás Otcovsky varuje ? ON sa nevyhráža, ON varuje !!! Všetkých prosím, pouvažujte nad všetkým čo sa deje úplne nezaujato a snažte sa pochopiť čo sa deje. Boh od nás nechce nič len to, čo je zákonom dané v každej civilizovanej krajine: Milujte sa navzájom, pomáhajte si, robte pokánie - oľutujte svoje hriechy. nerobte iným čo nechcete aby robili Vám ! Je to naozaj také ťažké ? Nadávky na Cirkev, na pápeža, na kňazov, na kresťanov sú len obyčajné výhovorky, len aby som sa nemusel pozrieť pravde do očí..a to tej, že som hriešnik, ktorý robí iným ľuďom zle, namiesto toho aby im v dobrom a s láskou slúžil ! To sa týka každého jedného z nás bez ohľadu na príslušnosť k náboženstvu !!! Pri zjavení vo Fatime sa deťom ukázal anjel, z ktorého ruky šľahakl na zem plameň, a ktorý volal: Pokánie, pokánie, pokánie !!! Je to jasnejšie ako čokoľvek čo sa tu povedalo.


Jozef   |   ip:217.118.1   |   2011-04-08  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lol: Hovoríš, že nepoznáš zlých ľudí... Ako by si nazval to čo si urobil vo vzťahu k slnečnici ? Nadávať druhým je dobré, alebo zlé ? Ak niekomu, povieš, že je psychicky narušeným jedincom bez patričného lekárskeho potvrdenia, tak: 1) napĺňaš skutkovú podstatu trestného zákona (osočovanie, netolerncia viery a vyznania, diskriminácia kvôli viere); 2) ťažko hrešíší proti láske k blížnemu. Tak kto je zlý ? Slnečnica, ktorá verí v Boha, alebo ľudia, ktorí jej za to nadávajú do psychicky narušených ? Odpovedz si sám. Ale Boh nikoho nenazýva zlým, okrem Satana. Každý človek má potenciál stať sa Božím dieťaťom, ale je to na každého vlastnom rozhodnutí. A o tom to všetko je. Nemáš však žiadne právo nadávať ľuďom za ich presvedčenie !


Jozef   |   ip:217.118.1   |   2011-04-08  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lol: Hovoríš, že nepoznáš zlých ľudí... Ako by si nazval to čo si urobil vo vzťahu k slnečnici ? Nadávať druhým je dobré, alebo zlé ? Ak niekomu, povieš, že je psychicky narušeným jedincom bez patričného lekárskeho potvrdenia, tak: 1) napĺňaš skutkovú podstatu trestného zákona (osočovanie, netolerncia viery a vyznania, diskriminácia kvôli viere); 2) ťažko hrešíší proti láske k blížnemu. Tak kto je zlý ? Slnečnica, ktorá verí v Boha, alebo ľudia, ktorí jej za to nadávajú do psychicky narušených ? Odpovedz si sám. Ale Boh nikoho nenazýva zlým, okrem Satana. Každý človek má potenciál stať sa Božím dieťaťom, ale je to na každého vlastnom rozhodnutí. A o tom to všetko je. Nemáš však žiadne právo nadávať ľuďom za ich presvedčenie !


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-08  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef, prosim, neuraz sa, ale rad by som vedel akeho si vyznania?


bobo   |   ip:91.127.18   |   2011-04-08  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odkial si zobral tie roky ty blázon si určite na hlavu...v žiadnom proroctve ani tajomstve sa neuvádzajú roky si chorý na hlavu clapče


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-08  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bobo koho mas namysli?


bobo   |   ip:91.127.18   |   2011-04-08  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor članku alebo kto to napísalbobo   |   ip:91.127.18   |   2011-04-08  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  všetko čo sa píše na takýchto strankach ako je doležite alebo cez okno atd. je v jednom celku postupne napísané od autora knihy Anton Selecký-Dialnica do pekla. Pozri google.


jjjj   |   ip:195.91.10   |   2011-04-08  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako to tu tak čítam, tak mám pocit, že svet je jeden veľký blázninec. Je vôbec možné, aby blázon pochopil, že mu šibe?


jarojaro   |   ip:88.103.12   |   2011-04-08  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nám to može byť jedno,my sme aj tak 30 rokov pozadu za západom.tak rok 2012 nás nemusí znepokojovať


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-08  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jozef
každý jeden človek ktorý vyhrážkami presadzuje svoju vôľu je úchyl, to nie je nadávka, to je realita, aj vrah o sebe je presvedčený že nie je vrahom

ON nás chráni pred nami samými. A trest je v tom, že nás prestane chrániť, lebo naša vôľa je, že sa chceme pozabíjať navzájom.

Toto je niečo nové, s tým súhlasím, takže žiaden boh nezošle apokalypsu, on ju len nechá prísť, je to nová myšlienka, budem ju tráviť

jožko, ja ťa nepoznám , a urážka neznámeho anonyma nie je urážkou, a zasa sme pri tých vašich vyhrážkach, keď nie sú argumenty, idú vyhrážky

a je nutné to s tou narušenosťou brať ako môj osobný ničím nepodložený názor na neznámeho človeka, ktorý si v mene milujúceho boha dovolí vyhrážať sa ľuďom a hovoriť im o zatratení

inkarnáciu ježiša samotná cirkev posielať

ale v podstate, keby som sa bavil so sockou o tom, že jej nepatria dávky, tiež by ma usmažila že to nie je pravda

všetci čo sa vyhrážate apokalypsov by ste mali navštíviť psychiatriu

ja som počul že boh je láska, ale cirkev v minulosti potrebovala množstvo ovcí na to, aby si mohla žiť ako prasatá v chlieve, podporovali panovníkov, tak ako dnes, viedli vojny a inkvizíciu atakdále

stretol som ľudí, ktorí úprimne veria v božiu lásku, a od tých som nikdy nepočul že za to, že sa neklaniam tvojmu FALOŠNÉMU bohu ma zatratí

ste poslancami diabla, aj to je v písme, mnohí sa budú za mňa vydávať, ste jedným z nich


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-08  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava
inkarnáciu ježiša samotná cirkev popiera


dvoro   |   ip:46.18.150   |   2011-04-09  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slnecnica ma pravdu


tibor   |   ip:217.119.1   |   2011-04-09  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ba!...s tou DCTčkou som sa potrápil..., ale dalo sa...ešte trochu dopílujem, a bude to..


itatel   |   ip:217.112.1   |   2011-04-10  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slnečnica, dobré, mohlas to hodit ako nový článok.


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-11  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava a doplnenie toho čo mi neodentrovalo
slnečnica
ten tvoj boh mi presne pripomína seriál hviezdna brána, tam tiež oriovia v mene boha ovládali planéty, a kto ich nepočúval, týchto zmazali a zničili
ten váš boh v tej vašej apokalypse je úchyl
ja osobne veľa zlých ľudí nepoznám, všetko sú to bežní ľudia ktorí sa akurát neklaňajú tomu tvojmu bohu, a tých ten tvoj boh vyhubí, je to úchyl, alebo si úchyl ty a prevraciaš pravdu

celá apokalypsa je stavaná na tom, že niečo vyhubí ľudstvo a prežije len pár vyvolených, toto mi skôr pripomína vyhladenie nepopdareného pokusu zvaného ľudská rasa, možno si nejaký ET na nás urobil diplomovku a zistil, že sme nanič

na čele s psychicky narušenými jedincami, ako ty si dovolíš pôsobiť mi traumu vyhrážkami, že keď sa nebudem modliť že ma niekto zahubí? fuj


ivan   |   ip:193.87.77   |   2011-04-11  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lol si smiestny a stale sa ohanas len nadavkami a yiadddddden fakt si tu nenapisal.. iba zbytocnosti


JeanLaroux   |   ip:85.160.55   |   2011-04-11  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Přijde mi nesmyslné když někdo říká, že bůh sešle apokalypsu na nehodné a současně říká, že bůh dal člověku svobodnou vůli. Buď jedno nebo druhé .. Obojí současně se navzájem vylučuje.

Bůh, který si podmiňuje záchranu modlitbami a rituály, bůh který je žárlivý a který vyžaduje slepou poslušnost k církvi mi přijde nedůvěryhodný. Přijde mi jako lhář, který se za boha jen vydává. Věřit v takového vyděrače se mi příčí. Možná jde o Lucifera a možná, že nikdo takový nikdy neexistoval a jde jen o výmysl mágů či iluzionistů vyškolených s pomocí prastarých Egyptských (sumerských, Atlantských, mimozemských) technik jako byl Mojžíš. .. Ať tak či tak .. Pokud slyším o nutnosti klanět se a odříkávat bezduché modlitby pak spíše než slova nějakého boha slyším slova církve (slova člověka) snažící se o upevnění své světské moci.

Mayové mluví ve svých předpovědích o příchodu Apokalypsy jakožto pravidelné události v rámci cyklů jež se opakují. Na stovky let předpověděli naprosto přesně zatmění slunce a jiné události a na prosinec roku 2012 předpovídají vysokou sluneční aktivitu, která vyvolá mnohé pohromy. Mnohé informace z kruhů v obilí naznačují, že se něco opravdu blíží a někdo (mimozemšťané, bůh) nás na příchod těchto událostí připravuje. Žmoulání růženců v prstech nás od nadcházející zkázy neuchrání. Možná, že nás nějací ti mimozemšťané pár zachrání v nějaké té arše abychom mohli začít znovu. Pořadník na záchranné čluny jistě nebude řazen podle toho jak má kdo otlačená kolena ale podle toho jaký má charakter a kolik je toho schopen přinést pro nový svět. ... POCHOPITELNĚ toto je jenom spekulace. Netvrdím, že tomu co píši věřím. Jen bych rád poukázal na ideovou spojitost s určitými názory zde v diskuzi. Apokalypsa nemusí být rozhodně nějakým trestem ale událostí, která se vlivem vesmírných sil prostě stane jako se stala již několikráte v minulosti.

Nikdo z nás diskutujících nemůže s jistotou říci jaká je skutečná pravda. Vzájemné osočování se, nadávání si a přesvědčování druhých o tom, že TA MÁ víra je správná k ničemu není. Žijme tak abychom se za své činy nemuseli stydět bez ohledu na to kolik času nám ještě zbývá a co se stane nebo nestane.


bobo   |   ip:95.102.64   |   2011-04-11  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sú to samé nepravdy tento článok som už počul ked som mal 13 rokov a to bolo presne to isté mali sme ten článok doma v 1993 je to nezmysel tam sa udával rok nie 2012 ale 1993 :))))) joj ste ale hlupáci...


QucienT   |   ip:95.105.19   |   2011-04-11  (16:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto zverejní pravú tretiu časť Fatimského proroctva, tak tu to určite nebude...


slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-04-11  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  itatel

Hodil som dva clanky a ani jeden mi neuverejnili!!! Neviem preco. Bolo toho viac.

Viete co znamena cislo 13?

Jeden Boh v troch Osobach!!! Preto je pre vykladacov kariet najvecsim nestastim, ked sa objavy 13 :-)


slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-04-11  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sv.Terézia z Lisieux: Poslední budú prví
Publikované dňa 11 Apríl 2011.
http://www.magnificat.sk/2011/04/sv-terezia-z-lisieux-posledni-budu-prvi/
Dňa 6. apríla 2011 pápež Benedikt XVI. na generálnej audiencii odporučil zahĺbiť sa do Príbehu duše sv. Terézie z Lisieux.
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110406019
Sv. Terézia z Lisieux bola v roku 1997 vyhlásená za lekárku Cirkvi. Jej listy ponúkajú hojnosť myšlienok týkajúcich sa prakticky každej oblasti teológie a spirituality. Sv. Terézia je nielen treťou ženou spomedzi 33 lekárov Cirkvi, ale okrem toho aj najmladšou a najčítanješou a najmilovanejšou. Tiež s prívlastkom „lekárka Cirkvi pre nové milénium.“
Človek nemusí ísť do Očistca
Teológia malej Terézie prýšti zo skúseností. Získala vrúcnu katolícku výchovu doma, vo farnosti, neskôr u benediktínok. Učenie o Očistci jej bolo dôverne známe. Vedená Duchom Svätým a svojími odkazmi zanechala to, čomu sa hovorí „Učenie malej kvetiny o Očistci“.
Učením Cirkvi je vo všeobecnosti to, že Očistcu sa dá vyhnúť len veľmi ťažko. Ešte len novicka Terézia to komentovala sestre Marii Filoméne, ktorá bola presvedčená, že ísť do Neba bez pobytu v Očistci sa rovná takmer nemožnému:
Nemáš dosť viery. Príliš sa bojíš Boha. Uisťujem ťa, že sa tým cíti poškodený. Nemala by si sa báť Očistca, pretože trpíš už tu. Namiesto toho by si mala prosiť o to, aby si si ho nezaslúžila a tak potešiť Boha, ktorý tak neochotne udeľuje tento trest. Čo najskôr by si sa mala pokúšať Boha všetkým potešiť a veriť, neochvejne, že ťa očisťuje s každým momentom tvojho života a nenechá na tebe žiaden hriech. A potom si môžeš byť istá, že nebudeš musieť ísť do Očistca.
Dokonca povedala, že je urážkou Boha, ak neveríme, že by sme po smrti mohli ísť rovno do Neba. Keď potom novicky hovorili, že po smrti očakávajú Očistec, hovorila im: Och, ako ma hneváš. Zraňuješ Boha ak takto rozmýšľaš. Keď milujeme, nepôjdeme tam.
Dnes je toto novou doktrínou , ale len pre tých, ktorí Boha nepoznajú, ktorí nie sú ako deti a nemajú dostatok viery. Je pravda, že Boh nás bude súdiť, ale v prvom rade je Otcom, ktorý trpí, keď musí trestať svoje deti a vidí ich utrpenie. Dieťa by teda malo konať Jeho vôľu len tak z lásky a nie preto, aby sa vyhlo trestu. Dopustí utrpenie svojich detí, ale len také, ako keby sa pozeral niekam preč.
Ak je tvrdenie sv. Terézie správne, človek nepotrebuje nutne Očistec, pretože Boh sám to nemá v obľube. Problém je však v tom, že názor, že len veľmi málo ľudí sa vyhne Očistcu je všeobecne rozšírený medzi praktikujúcimi kresťanmi a potvrdený mnohými svätcami ako sv. Ján z Kríža, ktorý tvrdil, že len veľmi malý počet duší objaví dokonalú lásku, ako aj sv. Terézie z Avily, ktorá mala skúsenosť, že len veľmi málo duší sa vyhne Očistcu. Sv. Ján Vianney hovoril: “Je isté, že len veľmi málo vyvolených duší nejde do Očistca a utrpenie, ktoré tu musia duše znášať je za hranicou našej predstavivosti. ”
O to viac udivujúce sú Teréziine slová. Raz povzbudila novicku Marie de la Trinire, ktorá povedala: Aj keď upadnem, najmenšia vec, čo môžem dúfať je, že aj tak mám nádej ísť rovno do Neba. Terézia odpovedala: Áno! Boh je taký dobrý. Môže prísť a zobrať ťa. Napriek tomu sa pokúšaj aby márne nečakal na tvoju lásku.
Boh je viac Otcom ako Sudcom
Raz pri konfrontácii tejto témy so s. Marie Febronia, ktorá mala 67 rokov a bola podpriorkou sv. Terézia podporila novicky, aby verili, že pôjdu rovno do Neba. M. Febronii sa to veľmi nepáčilo a protirečila jej. Terézia vysvetlila svoje stanovisko, ale M. Febronia sa s ním nestotožnila. Pre Teréziu bol Boh stále viac Otcom a zvolila slobodu konečnej odpovede: „Milá sestra, ak hľadáte Božiu spravodlivosť, dostanete ju. Duša obdrží to, po čom túži.“
Neprešiel ani rok a s. Marie Febronia zomrela. O tri mesiace mala Terézia sen, ktorý zadokumentovala: “O, moja matka, moja sestra M. Febronia ma dnes v noci navštívila a požiadala o modlitby. Je v Očistci a s istotou preto, lebo verila tak málo v milosrdenstvo a dobro Boha. Z jej správania som pochopila, že mi chce povedať : Mala si pravdu. Keby som ťa počúvala, nebola by som tu. Mám spravodlivosť, bez ktorej som sa nevedela zaobísť. “
„Doktrína“ sv. Terézie v šiestich tézach
1. Čo Boh predpokladal, že bude výnimkou – Očistec, sa stalo pravidlom
2. Krytie sa „nevyhnutnosťou“ je smrteľná chyba
3. Očistec je strata času.
4. Potrebujeme pozitívnejší obraz o Bohu.
5. Strach je prekážkou lásky.
6. Poslední budú prví.
Tu odporúča odhodiť všetky merítka dobrých skutkov a radšej sa objaviť pred Bohom s prázdnymi rukami. Misionárovi Abbe Roulland píše, že len viera, v to, že Panna Mária pre nás získa milosť vykonania aktu dokonalej lásky prekoná všetky ľudské slabosti a tak nás namieri rovno do Neba, žiaden náš skutok.
Lekárka pre nové milénium teda odporúča malú cestu, prístupnú každému a takisto priamu cestu do Neba, ktorá by nemala byť žiadnou veľkou výnimkou.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-04-11  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tretie fatimské tajmstvo? To ,,O" tam chýba presne tak, ako pravdivosť toho, čo bolo aj tu zverejnené.

Od Vatikánu sa to nedozviete, malo nato dosť času, rok 1960 je už dávno za nami. Tváre kardinálov v tých časoch hovoria za všetko, keď vyšli z miestnosti, kde bolo v ich úzkom kruhu otvorené a prečítané pápežom. Zdesenie a hrôza, teda sa potom po tom šoku uzneslí, že ľudom nič nepovedia, lebo ich nechcú strašiť, nech len nech im veria...

Ono bolo už zverejnené, veď dá sa to nájsť, ale cirkev mlčí, tajné proti tomu bojuje, lebo vie, že ono už je to na povrchu, v zmysle slov prednesených Matkou Božou, a spísaných Luciou.

Ono bolo vlastne všetko prekrútené cirkvou, tak ako že deti videli Panenku Máriu..., hoci deti tvrdili niečo iné, tak ako všetko, čo sa týka proroctiev...hlavne toho Tretieho, ktoré je tak dôležité pre ľudstvo, pre jeho záchranu, pre jeho spasenie.

,,Hľadajte, a nájdete! Kto nehľadá, ten nikdy nič nenájde!"


slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2011-04-11  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  List sv. pátra Pia Annite R.: Svätá omša a ty
http://www.magnificat.sk/2011/03/list-sv-patra-pia-annite-r-svata-omsa-a-ty/
Publikované dňa 26 Marec 2011.
Pred tromi rokmi (marec 2008) – v talianskom San Giovanni Rotondo exhumovali telo kapucína sv. Pátra Pia, jedného z najuctievanejších rímskokatolíckych svätcov na svete, ktorý zomrel v septembri 1968. Telo pátra Pia, ktorý bol za svojho života obdarený mimoriadnymi darmi a milosťami, našli úplne zachované.
Známe sú z jeho života aj listy, ktoré písal viacerým ľuďom a svojim duchovným dcéram. Prinášame vám jeden z nich, v ktorom píše Annite R. o dôležitosti a význame svätej omše:
Milovaná dcéra Ježiša, nech sa Ježiš a naša Matka vždy usmieva na tvoju dušu , získajúc pre teba preto všetky nebeské charizmy od svojho Syna. Píšem ti z dvoch dôvodov: najprv odpovedať na tvoje predošlé otázky a potom zaželať ti pekné meniny. Nech sú teda plné špeciálnych nebeských milostí. Keby len moje modlitby za teba boli hodné toho , aby ich Ježiš prijal! Aj tak ich stýkrát posielam kvôli tvojmu uspokojeniu a spáse, nie za seba.
Na to aby sme sa vyhli nedokonalostiam v Božom chráme, ktorý Božský Majster nazýva Domom modlitby ťa nabádam nasledovne:
Vstupuj do kostola v tichosti a s veľkým rešpektom, vedomá si toho, že nie si hodná stáť pred Jeho Majestátom. Medzi iným zvažuj, že naša duša je v Božom chráme a musí byť čistá a bez poškvrny pred Bohom i Jeho anjelmi. Červenajme sa preto, že diabol získal k nám mnohokrát prístup – jeho zvodmi sveta ako je pompa, hmota a pod – a neudržali sme čisté srdcia. Tak sme znesvätili Boží príbytok v sebe, ktorým sme sa stali krstom.
Potom vezmi svätenú vodu a urob znak kríža pomaly a pozorne.
Keďže stojíš priamo pred Bohom v Sviatosti Oltárnej, oddane pokľakni. Keď si nájdeš miesto, kľakni si a vzdaj hold Ježišovi v Sviatosti Oltárnej. Spolu s potrebami iných mu zver aj tie svoje. Hovor s ním dcérsky odovzdane, povoľ uzdy svojmu srdcu a dovoľ aby v tebe pracoval tým, čo sám uzná za najlepšie.
Všetky úkony ako státie, kľačanie , sedenie rob s najvyššou odddanosťou. Buď mierna v pohyboch, neotáčaj sa do dverí kto prichádza alebo odchádza. Nesmej sa z úcty k svätému miestu, ale aj z rešpektu pred inými ľuďmi vedľa teba. Snaž sa s nikým nekomunikovať s výnimkou nutných požiadaviek z hľadiska pomoci niekomu. Modlitby a slová vyslovuj zreteľne, všímaj si pauzy, dodržuj ich a nikdy sa nikam nežeň. V krátkosti správaj sa tak, aby tvojim správaním bol nebeský Otec glorifikovaný.
Opúšťajúc chrám, malo by v tebe všetko doznievať a mala by si byť pokojná. V prvom rade sa rozlúč s Ježišom v Hostii. Požiadaj o prepáčenie za všetky nedostatky v sebe súvisiace s Jeho prítomnosťou a v žiadnom prípade neodchádzaj bez požehnania. Keď už si vonku z kostola, mala by si byť následníčkou Nazaretského. Predovšetkým veľmi zdržanlivá vo všetkom, pretože táto vlastnosť nadovšetko odhaľuje náklonnosti srdca. Nič neukazuje lepšie ako zrkadlo. A tak nič neodhaľuje dobré a zlé v nás ako miera autoregulácie.
Snaž sa byť mierna v reči, mierna v smiechu, mierna v držaní tela a mierna v chôdzi. Všetko toto musíš robiť s čistými úmyslami, nie aby si iným ukazovala aká si perfektná.
Tak buď aj skromná v srdci, obozretná v slovách, prezieravá v rozhodnutiach. Vždy si radšej šetri reč, radšej usilovne čítaj dobré veci , buď pozorná vo svojej práci a mierne vystupuj v konverzácii. Nech ťa nikto neznechucuje, buď k ľuďom benevolentná a maj úctu k starším. Nech je od teba temno čo najďalej , nech žiadne prismelé slová neopustia tvoje ústa, nevykonáš neslušný skutok.
Zase v krátkosti exteriér by mal byť živým obrazom tvojho vnútra.
Vždy maj pred očami miernosť svojho Božského Majstra. Ako hovorí jeden z Jeho apoštolov Korintským: “Ja , Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a sktomnosť” , 2 Kor 10:1, tak podľa tohto perfektného modelu reformuj všetky svoje externé operácie, ktoré budú odhaľovať tvoje vnútro.
Nikdy na tento vzor nezabudni, Annita. Snaž sa hľadať v Jeho prítomnosti určitý milujúci majestát, určitú príjemnú autoritu v Jeho spôsobe reči , istú dôstojnosť v chôdzi, v rozjímaní , hovore, sladkej jasnosti tváre. Predstav si výraz, ktorý pritiahol davy a prinútil ich opustiť mestá a ísť do hôr, do lesov, či na opustené morské pláže, úplne zabudnúc na jedlo, pitie, či domáce povinnosti.

Takže napodobňujme pokiaľ je v našich silách takéto mierne a dôstojné akcie. Buďme Mu čo najviac podobní - pokiaľ je to možné – už tu na zemi, aby sme sa mu ešte viac pripodobnili v nebeskom Jeruzaleme.

Končím, keďže nie som v stave pokračovať. Nikdy na mňa nezabudni pred Ježišom, špeciálne teraz, keď ma zmárajú bolesti. Tú istú dobročinnosť čakám aj od skvelej Francesky , ktorú prostredníctvom teba ubezpečujem o svojom extrémnom záujme vidieť jej neustály rast v Božej Láske. Dúfam, že mi preukáže dobrý skutok a urobí novénu sv. Prijímaní na moje úmysly. A nebuď v strese keď hneď nestihneš odpovedať na môj list. Viem aj tak všetko, takže sa neobávaj. Opúšťam ťa nateraz v svätom bozku nášho Pána.
Vždy som tvojím služobníkom.
Fra Pio, kapucín
Zdroj: Listy p. Pia. /Korešpondencia s jeho duchovnými dcérami 1915/1923, diel 3.


tatel   |   ip:217.112.1   |   2011-04-11  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V listopadu poletí blízko zeměkoule 0,5 km meteorit. Jaký vliv to bude mít na deformaci přitažlivosti zemské ?


krovak   |   ip:195.91.55   |   2011-04-11  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tatel: 0.5 km je nizsie ako lietaju lietadla! asi mas v tom udaji chybu, alebo je odpoved jasna - zhori v atmosfere. navyse co spravi s gravitaciou? s gravitaciou nic, o drahe a pohybe sa mozme bavit, ale neuvadzas hmotnost (aby to bolo poplasnejsie?)
takze zhrniem : prispevok s nulovou informacnou hodnotou


krovak   |   ip:195.91.55   |   2011-04-11  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aaaa som somar 0,5 jee priemer. ale ako blizko? takze zasa nic


mio   |   ip:217.112.1   |   2011-04-11  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "nenáviděný prezident" dostal ve volbách 51% hlasů.
proto byl ústavními orgány zvolen prezidentem.
francie toho prezidenta chytila a předala pučistovi Outtarovy, jehož jednotky masakrují obyvatelstvo vč. upalovaná zaživa a znásilňování.
tomu asistuje OSN - tato organizace v tom má praxi, poněvadž do afriky již dříve vysílala jednotky pedofilů a konkrétně v případě Pobřeží Slonovine, před několika lety, sem vyslala maroské "mírové sbory" které se věnovali mírovému hromadnému znásilňování domorodého obyvatelstva:
http://www.google.cz/#sclient=psy&;hl=cs&q=ivory+coast+un+mor
occan+peacekeeping+sex+crime&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=83e
117c42f500df1
Navíc médiím zřejmě uniklo(je to náhoda?), že prezident Gbagbo nabídl úředníkům z OSN přepočítání hlasů. Šéf OSN Pan Ki-mun to označil za nevídané, že by to bylo považováno za vážné porušení práva a nešťastný precedenc. No dvakrát měř, jednou řež. To ale v OSN neplatí. Další krev na rukách úředníků z OSN a Modrých přileb.
A nebo jinak, Outtara měl dle zákulisních plánů OSN vyhrát, a to se nepodařilo, tak prostě Gbagba svrhnou silou.
Na to ovšem OSN nemá mandát!!
Navíc Gbagbo byl právoplatně zvolen prezidentem dle ústavy Pobřeží slonoviny - prezidentem ho vyhlásila ústavní komise. Outtarru vyhlásila prezidentem volební komise, která na to právo nemá!!
meri   |   ip:213.81.16   |   2011-04-11  (22:36)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  dobry vecer ano je toho vela nielen citat ale aj chapat vy co neverite zmente sa a vy co verite polepsite sa a pomahajte inym lebo to co nas caka to bude tazke a hrozne ale pride to ak to budeme najmenej cakat


jana   |   ip:213.81.16   |   2011-04-11  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slnecnica kto si ty tvoje clanki su dobre si ty knaz


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-12  (08:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slnecnica nie je knaz, ale lietajuca reholnica a fakt ma zaujima v akej je sekte bo co tu pise, to su riadne j*by.


TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-04-12  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dolezite.sk je fakt relevantny zdorj informacii :D bavim sa tu na vas v robote :D


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-12  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TyNikdy dobre j*by ze? A mimochodom nemas co robit v praci? :DD


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-04-12  (14:21)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tiez sa tu dobre bavim a nemozem uverit tomu ze niekto v 21 storoci veri na taketo somariny. Proroctva atd.. Uz nechajte konecne japoncov na pokoji :-) Ten boh musi byt riaden keket ked zosiela pravidelne nieco na Japonsko :-) Chudaci skoro najviac dusevne zalozeni ludia veriaci tiez v seliake bludy a on ich tam katuje a katuje :-)) Takze ak by bola co i len trocha pravdy ohladne dakeho boha-krista atd... tak sa osobne pasujem za velitela vojsk proti tomu hajzlovi co nas tu len nici a nici. Povstanme ludia s rozumom a v zbrani sa pustime do sil zla :-)))


Paa   |   ip:188.167.8   |   2011-04-12  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred tým, ako rozhlas a televízia úplne poplietli ľudský mozog mali ľudia oveľa väčšiu fantáziu a predstavivosť, ako majú tí dnešní. Boli zastrašovaní zatratením duše v kostoloch už od narodenia, fantázia pracovala na plné obrátky. Ak aj niečo tie deti videli, cirkev to natoľko prekrútila, že z proroctva si urobila výnosný biznis...


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-12  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  niekto by sa mal zamyslieť nad diskrimináciou nekresťanov, ktorých chce kresťanský boh vyhubiť

len nedávno to robil hitler


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-12  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemalo by to byť postavené spolu s fašizmom mimo zákon?


Marcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-04-14  (00:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To viete ako sa ateista po smrti dostane do neba? Ocitne sa v nebi a prekvapene povzdychne: Uf, co tu robim Boze? No synu mas smolu, niektore veriace ovecky sluzili za teba zadusnu omsu!
Takze nikdy si nezufajte,nadej umiera posledna)


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-15  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  !!!POZOR!!! DOLEZITE HLASENIE !!!POZOR!!!

PIATE MARTINTRUE TAJOMSTVO:

EXISTENCIA BOHA ODHALENA:

http://www.youtube.com/watch?v=BNEclgQFDNg&;feature=related

:DD
Pemek   |   ip:90.183.36   |   2011-05-04  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je tok 2011, zatím se nic neděje a do roku 2012 zbývá nějakých 8 měsíců. Tak to vypadá, že se asi ve fatimě nezjevil Bůh, potažmo Marie, ale že si to ovečky vymyslely, protože jim šibalo. No fajně. Hlavně, že tomu blázni a nábožensky pobklouznění lidi, hlavně ze Slovenska, věří. Raději si dejte ledovou sprchu.


veronika   |   ip:95.103.11   |   2011-05-24  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto posolstvo je FALOSNE!!! Toto nie je skutocne fatimske posoltvo. Toto je falosne fatimske posolstvo.


maja   |   ip:194.160.2   |   2011-05-25  (12:20)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  prečo takto strašíte ľudí? fatimské proroctvo už pápež zverejnil a nehovorí sa tam nič o tomto....Mefistofeles   |   ip:78.45.193   |   2011-09-23  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to tzv. NWO které na nás chystají nenažranci kteří mají moc a chtějí ještě více! Vzduch nám začali ničit už před mnoha léty jen tím že na automobily montují katalyzátory CO/CO2!!! Pokud je výfuk automobilu bez katalyzátoru vycházejí z něj spaliny z obsahem oxydu uhelnatého CO který je prudce jedovatý a s červenýma krvinkana se slučuje 100x rychleji než kyslík O2 tím nastane otrava krve. CO se ale nedrží při zemi a rozptýlí se ve vysokých vrstvách atmosvéry. Přitom CO zreagovaný v katalyzátoru na CO2 je 2,5 x těžší než vzduch a proto se drží při zemi a vytěsňuje kyslík který potřebujeme k dýchání. Proto je tzv. dusno v letních měsících a nebo v zimě vlezlý mráz i když je jen na 0°C tzv. inverze! Navíc k tomu přidávají práškování z letadel rozprašování bária,kadmia,aluminia a různých chemikálií v podobě aerosolu.Taky na nás používají mikrovlné elektomagnetické záření tzv. gama záření=rakovina! z radarů a haarp stanic. Lasery umístěnými na oběžné dráze iniciují spousty požárů po celém světě. Tak že žáden boží trest! Ale opět manipulace mocipánů a nenažraných pánbíčkářů velebníčků na obyčejných lidech! Jen od dob středověku se změnila technika ale církve a její představení zůstali stení! http://www.youtube.com/watch?v=1yvsS9jDUjA&;feature=related 9 dílů filmu o papežencích kteří ze vraždili i mezi sebou!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Realita dneska ...

Ryba, jedlo žobrákov, ako sa niekedy na bratislavskom trhovisku hovorilo, sa stala lahôdkou. Kuracie zadky, ktoré sa hádzali psovi, sa začali predávať s kúskom chrbta v honosnom balení s hrabákmi a krkami, ako delikatesa. Kvalitnú vodu z vodovodu, sme vymenili za sladké presýtené žbrndy. Rohlíky sa scvrkli o polovicu, kyslé mlieko sa nedá doma vyrobiť, pretože vznikne jedna smradľavá odporne zapáchajúca tekutina, ktorú udržíte v ústach len dovtedy, kým ju rýchlo nevypľujete... a to kdekoľvek! Všetko čo bolo kedysi naozaj dobré, čo malo svoju hodnotu-tradíciu, sme vlastne vymenili za šmejdy v drahom obale.


Vznik národov a sebazničujúci Slováci

Koncentračné tábory v USA

Zpráva OSN: Do šrotu s dolarem coby rezervní měnou

Túžba po odplate je vrodená každému človeku?

Kruhy v obilí.

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ako také ovce

Hlinové vystúpenie v parlamente

V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.353 s