23. September 2019
    

Dolezite.sk | dôležité informácie, denné správy, aktuálne spravodajstvo

Fašizmus kontra komunizmus

54% hlasovalo = 3  
mínus plus
2011-05-23  (12:54)  |  Z domova | 201
Jestvuje jeden úplne základný, absolútny rozdiel medzi fašizmom (či nacizmom) a komunizmom ( či socializmom), a síce V POSTOJI VOČI ČLOVEKU ako takému. Socializmus vychádza vo svojich postojoch voči človeku z myšlienok humanizmu, a tento zase sprostredkovane z ideí kresťanstva. Vyznáva rovnosť ľudí, bez ohľadu na majetok, pôvod, národnosť. Fašizmus však hlása "prirodzenú nerovnosť" ľudí, VŽDY rozdeľuje ľudí na základe rôznych kritérií, na NADĽUDÍ (elitu) a PODĽUDÍ (menejcenných). Kritériá sú rôzne - môže to byť na základe majetku, spoločenského postavenia, triedy (fašizmus), alebo skôr na podklade národnosti, rasy (nacizmus).

 Jozef Vajda "Trochu o ekonomike "

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-23  (11:24)  |  Video | 87
Video


Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-23  (11:06)  |  Z domova | 9
Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


KLDR prý napadla Jižní Koreu

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-22  (06:17)  |  Zo sveta | 25
Američtí imperialisté a jihokorejský loutkový úřad vypustili do celého světa demagogii, drzou a sprostou lež, že KLDR prý napadala jižní Koreu.


 Nebezpečenstvo New Age

55% hlasovalo = 1  
mínus plus
2011-05-21  (22:49)  |  Video | 25
Široká škála okultních praktik spojující se v hnutí New Age. Tyto filozofie a principy pronikají do dnešního moderního způsobu života a deformují lidský pohled a smýšlení.


Zjavenie v La Salette s komentármi

62% hlasovalo = 3  
mínus plus
2011-05-21  (22:33)  |  Náboženstvo a mystika | 22
Tehdy voda a oheň očistí zemi a ztráví všechna díla lidské pýchy a vše bude obnoveno: Bohu se bude sloužiti a Bůh bude oslavován!


Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-20  (21:46)  |  Vojny | 71
Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Trestný čin ?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-20  (19:13)  |  Z domova | 20
Môžem udať sčítacieho komisára ?


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra | 11
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


VEDA

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-20  (09:43)  |  Úvahy a komentáre | 22
Alternatívna veda a technika. Nadšenci, technici, domáci kutilovia, garážisti, teoretici, koníčkári. Pracujú dni,noci, desaťročia. A majú výledky. Z niektorých by ste si sadli a krútili hlavou pol hodiny. Sú so svojou vedou ďaleko a vysoko. Je prepracovaná . Netreba na ňu rovnice ktorým rozumie iba 11 ľudí na celej planéte. Kto s ńou polemizuje , nikto . Skoro ani nejestvuje. Má milióny priaznivcov.Diskusné skupiny. Vymieňanie poznatkov. Medzinárodné kongresy. Rozľahlý svet.


Koniec cyklu

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-19  (11:12)  |  Z domova | 50
Svet je zahltený informáciami. Je umením hladať v balaste, to čo potrebujeme.V roku 2012 sa nestane pravdepodobne nič viditeľné. Skončí sa asi jeden veľký kozmický cyklus. Teraz popíšem ako to vidí p. Jaroslav Chvátal, ktorý prevádzkuje matrix-2001. cz a mal na Slovensku na uvedenú tému veľmi zasvetenú prednášku : Rekonštrukcia planéty Zem a rok 2012. Vynikajúci človek. Výskumník a hľadač , ktorý sa orientuje na altrnatívne informácie.


Zážitok muža, ktorý stretol Yettiho

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-19  (10:40)  |  Úvahy a komentáre | 9
Oba dva, přimražení hrůzou, jsme se na sebe dívali tak dlouho, že se to zdálo být věčnost. Ukazoval na mě rukou a vydával zvláštní mňoukavý zvuk jako kotě. Vypadalo to, že jeho lebka nemá žádné čelní laloky a ubíha dozadu téměr hned od úrovně velice hustého obočí. I brada ustupovala a zuby byly veliké a vyčnívajíci. Kromě chybějicího čela se přesto objem lebky zdál přibližně stejný jako u moderního člověka. Ruce a chodidla měl široké a ploché. Nohy byly křivé a paže mnohem delší, než je běžné. Všiml jsem si, že stvoření našlapovala na vnější stranu chodidel, jako to dělají lidi.


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí všechny politické strany ve prospěch českého národa.

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-18  (18:38)  |  Z domova | 11
Vážení spoluobčané, dovolte nám představit nově vznikající občanskou organizaci ANO. Na to aby tato nová politická síla mohla vzniknout oficiálně potřebuje tato organizace především Vaši podporu, a to nejde bez sdělení Vám myšlenek a směru tohoto nového politického názoru a hnutí.


PRAVDA

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-18  (12:37)  |  Úvahy a komentáre | 100
Čo je pravda. Nejaká veľká vec. Či udalosť ? Vstúpila do známosti teória relativity. Čas je relatívny. Je relatívna pravda? Svätá pravda. Uhol pohľadu. Dnes som počul. Pozri na pohár. Jeden povie- je spolovice plný. Druhý povie- je spolovice prázdny. Jestvujú nemeniteľné pravdy?


Manifest komunistickej strany

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-18  (08:04)  |  Politika | 68
Po Európe mátoží strašidlo — strašidlo komunizmu. K svätej honbe proti tomuto strašidlu spojili sa všetky mocnosti starej Európy, pápež i cár, Metternich i Guizot, francúzski radikáli i nemeckí policajti.


Sankcie za nevyplnenie hárkov nie sú.

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-17  (14:27)  |  Z domova | 147
Kto neverí nech si precíta tento článok, alebo pozrie zákon.


POHĽAD ZVONKA

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-16  (12:21)  |  Náboženstvo a mystika | 42
Tento konflikt jestvuje niekoľko stoviek rokov a je spôsobený niektorými kresťanmi hlásiacimi sa k niektorým dogmám a k monopolu pravdy. Na druhej strane vesmírni ľudia sa nepriamo snažia informovať ľudí na Zemi o skutočnostiach, ktoré by mali poznať.


Japonsko – skúška tajných zbraní USA?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-16  (12:09)  |  Zo sveta | 19
Prednedávnom som zverejnil článok, pojednávajúci o skutočnej príčine katastrofy v Japonsku. Je ňou nesprávne myslenie a jednanie ľudí jednak vo vzťahu k prírode a jednak vo vzťahu sebe samým. No a čo kto zaseje, to aj potom musí celkom zákonite žať. V súčasnosti prebiehajúce prírodné katastrofy a nešťastia nie sú teda nijakým dielom náhody ale naopak, zákonitou odozvou, zodpovedajúcou vnútornému a vonkajšiemu stavu ľudskej civilizácie. Je to nastavené zrkadlo, v ktorom máme možnosť uvidieť svoju vlastnú tvár a to bez príkras a úplne pravdivo.


Ako dalej, Europa? Treba nám rasistov?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-16  (11:34)  |  Európa | 78
Nasledujúce fotografie boli vyhotovené nedávno v Londýne počas manifestácie moslimskej komunity „Náboženstvom k mieru“. Aby nikto nebol urazený, neboli publikované ani v tlači ani v televízii.


Kaddáfí mobilizuje 800 tisíc vojáků a členů milice

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-14  (16:35)  |  Z domova | 32
Podle vojenských expertů, má Kaddáfí více než 800 000 vojáků a v předvečer pozemních operací NATO libyjské vedení vyzbrojuje populaci s cílem zvýšit počet svých vojáků. Nedávno vysílala televize libyjský výcvik žen ve speciálních vojenských táborech.


USA: Biskup nariaďuje modlitbu k archanjelovi Michalovi

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-13  (11:13)  |  Zo sveta | 63
Biskup vysvetľuje: „Musíme spoznať, že satan naozaj existuje a že bude robiť všetko, čo je v jeho moci, aby nás odlákal od nášho cieľa, večného života … s Kristom v jeho kráľovstve.“.


Příliš mnoho lidí v Evropě?!

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-13  (10:35)  |  Zo sveta | 12
Přestože se růst obyvatelstva v evropských zemích zpomalil, je hustota zalidnění přece jen mnohonásobně vyšší. Počítáme-li množství lidí na 1 km2 úrodné země, tedy orné půdy a luk (celková plocha státu nedává v tomto ohledu valný smysl), vycházejí nám pro srovnání následující čísla (rok 2009; zdroj: CIA The World Factbook)


Ján Pavol II. Aká je pravda? Časť 2.

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-12  (20:53)  |  Náboženstvo a mystika | 19
Čo teda JP II. pre kresťanov urobil, podľa ovocia?


Ján Pavol II. Aká je pravda?

55% hlasovalo = 1  
mínus plus
2011-05-12  (18:09)  |  Náboženstvo a mystika | 43
Názor katolíckych tradicionalistov na Jána Pavla II. je veľmi neznámy, preto si je vhodné vypočuť aj ich názor


Ľ. Huďo -Aprílové udalosti vo svete

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-12  (06:18)  |  Zo sveta | 28
Mesačné zhrnutie svetového diania z iného uhla..


Neviditelná říše: Nový světový řád definován

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-11  (21:36)  |  Zo sveta | 131
"Nový dokumentární film Alexe Jonese "Neviditelná říše" podrobně mapuje, jak dobře skrytá super-třída světové elity pracovala po staletí v tajnosti na svém programu k nastolení represivní světové vlády. Dozvíte se, jakými způsoby tito mocní kontrolují populaci skrze obchod s drogami, praní špinavých peněz, inscenované teroristické útoky, mediální propagandu a dluhy. Tito zločinní, samozvaní vládci již získali dominantní kontrolu nad světem a nacházejí se ve fázi upevňování moci.


Bude 15.5.2011 osvobozena Palestina?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-11  (21:29)  |  Bl. východ | 11
Na toto datum byl Palestinci naplánován pochod na Izrael s cílem ukončení okupace a dosažení svobody pro palestinský národ. Tato iniciativa byla vytvořena jako událost na Facebooku a zpráva o ní se objevila i v našich médiích...


Konzum - KONFLIKT

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra | 31
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Kritické poznámky k náboženstvu nazývanému kresťanstvo na planéte Zem.

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-11  (08:36)  |  Náboženstvo a mystika | 15
Na našej Zemi je veľa ľudí ktorí tvrdia, že majú kontakt s mimozemskou civilizáciou. Niektorí, poznajúc reakcie ľudí na neznáme skutočnosti nehovoria o tom nikomu. Iní vystupujú v televízii, píšu knihy, zakladajú vzdelávacie univerzity. Po 12- tich rokoch som sa znovu pustil do prekladov textov z galaktickej databázy.


No čo máme robiť?asi už nič..

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-10  (23:10)  |  Z domova | 90
Co sa tak zamyslieť kam nás politici dostali,načo nám je taká vláda ktorá sa stará o vlastné blaho?fabriky,družstvá atd.rozpredané,potraviny zahraničné,v obchode nenájdete slovenské ovocie,skrátka nič!!!!!!!!!


Starý zákon a Izraelský Bůh

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-10  (15:59)  |  Náboženstvo a mystika | 74
Udělejme dnes tečku za dávnou historií, která je zapsána v příbězích v knize, jež je nazývána Starý zákon. Hospodin patřil výlučně k vyvolenému národu Izraelců a částečně k němu patří i dnes, pro zbytek světa však valný význam nemá. Zejména dnes a od doby, co byla zem poctěna návštěvou Kristovské bytosti v podobě Ježíše, je spíše anachronismem, přežitkem, neboť zastupuje cosi, co již dávno neplatí, zejména ne pro křesťany...


Reakcia na médiá; Smrť Usamu Bin Ládina

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-10  (07:24)  |  Z domova | 17
* 1.Mája, 2011 mal Pres. Barack Obama vystúpenie v národnej televízii, kde svetu spontánne oznámil, že Usáma Bin Ládin, údajný strojca tragických udalostí 11. Septembra 2001, bol zabitý špeciálnymi jednotkami v Pakistane...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť

55% hlasovalo = 1  
mínus plus
2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra | 70
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


PÁPEŽ JÁN PAVOL II.: SVÄTEC ALEBO NEŠŤASTNÝ PRODUKT VIERY?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-08  (19:57)  |  Náboženstvo a mystika | 57
Pápež Ján Pavol II.: Svätec alebo náš nešťastný produkt viery v nadprirodzené sily? Dnes, pre týždňom, pred mesiacom, rokom a už asi stále v masmédiách oslavujú, obdivujú, blahorečia, klaňajú sa a modlia k pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ale ja vôbec nemôžem pochopiť prečo.


Ezoterická literatúra spochybňujúca kresťanstvo

55% hlasovalo = 1  
mínus plus
2011-05-08  (16:20)  |  Náboženstvo a mystika | 38
Ezoterická protikresťanská literatúra je priamo organizovaná a podporovaná NWO. Je pravdepodobné, že antikresťanské ezoterické knihy píšu aj psychologicky školenými autormi, aby zmanipulovali nimi čo najviac ľudí.


 Zradil Ján Pavol II. Krista? Video

55% hlasovalo = 1  
mínus plus
2011-05-08  (15:08)  |  Video | 45
Tu je kontroverzné video, v ktorom je kritizovaný Ján Pavol II. Ak nám naozaj ide o pravdu mali by sme si vypočuť aj názor, ktorý je opačný ako prezentujú média. Mojim cieľom nie je neopodstatnene kritizovať JP II. ale predovšetkým poukázať aká je pravda. Vo videu je poukázané, že JP II. nie je svätým človekom, ale skôr naopak, je veľké podozrenie, že prispel na závažný vnútorný rozklad cirkvi.


Drogy a ich vplyv na vývoj spoločnosti

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-08  (10:48)  |  Z domova | 77
Ľudia sa opájajú!!! A vždy budú!!!


Sčítanie občanov anonymne - Podvod?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-06  (19:21)  |  Politika | 66
Pokud je tento článek pravdivý, měli by Slováci rázně zakročit. Mají na to právo ze zákona.


Co je demokracie

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-06  (16:25)  |  Z domova | 48
Starému heslu Lincolna, že „demokracie je vláda lidu a pro lid“ už nevěří ani malé děti. Lidé pomalu poznávají, že všechny politické systémy na světe jsou produktem boje o moc. A o peníze, což je jedno a totéž. Kdo má moc, má i peníze a kdo má peníze, koupí si i moc. Nejlépe to vidíme u nás, kde za peníze vytvoříte stranu, za peníze jí uděláte náležitou propagaci a jste ve vládě. Ostatní je už jen na vás. Výsledkem je vždy vítězství jednotlivce, skupiny, strany nebo třídy a porážka lidu, neboli porážka skutečné demokracie. A jak to vypadá v praxi? Vezměme si příklad : výsledkem voleb je vítězství kandidáta s 51 procenty hlasů voličů. Kandidát se ujme vlády. Je to demokratické? Není je to žádná demokracie, je to systém maskovaný jako falešná demokracie, protože 49 procent voličstva je ovládáno nástrojem vlády, pro který nehlasovalo, ale který jim byl vnucen. Největším zločinem naší demokracie je vláda nadpoloviční většiny. Ve skutečnosti je tomu tak, že pod rouškou falešné demokracie je zřízena diktatura. Taková je skutečnost politických systémů, převládajících v dnešním světe. Jsou to diktátorské systémy a je jasné, že falšují skutečnou demokracii.


Usáma bin Ládin je mŕtvy. Čo bude ďalej?

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-05  (13:45)  |  Úvahy a komentáre | 23
Tak nám zabili Osamu, paní Millerová. Prezident Obama oznámil, že americké speciální jednotky zabily v Pákistánu ve městě Abbottabad Osamu bin Ladena. Podařilo se to díky výzvědné službě a spolupráci s pákistánskou stranou. Při akci nezahynul žádný Američan (body plus). Kromě Osamy zabily jednotky i tři muže a jednu ženu. Amerika slaví, mává vlajkami, média - pěkně na povel - hýkají radostí.


 Labyrint pravdy - Labyrinth of truth (1-10 / 50)

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-05  (11:20)  |  Video | 34
Dokument je amatérsky spracovaný nezávislým bádateľom a siaha do nezvyčajných hĺbok nášho sveta. Mnohý z nás to asi vypneme pri prvej epizóde kvôli predsudkom, lebo obsahuje citáty z Biblie, z Koránu a z ďalších starých kníh, ale treba si uvedomiť, že tieto písma majú dosť vážny historický charakter. Preto prosím každého diváka aby sa snažil čítať medzi riadkami a nech si závery robí po pozretí celého seriálu, ktorý má 50 častí. Samozrejme každý má svoj názor a to sa rešpektuje. Seriál nepovažujeme za jedinú a čistú pravdu, ale informácie, ktoré obsahuje tvoria dôležitý článok zložitého mechanizmu našej reality.


Stručne k Ládinovej smrti

50% hlasovalo = 0  
mínus plus
2011-05-04  (12:17)  |  Zo sveta | 9
Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Filmové dokumenty s vloženými titulky - ke stažení

Filmové dokumenty s vloženými titulky: Money as Debt, Religulous, Jesus Camp, The Oil Factor, The Corporation, The Fourth World War, The U.S. vs. John Lennon, BARAKA, Fahrenheit 9/11, Sicko, Bowling For Columbine, Surplus: Terrorized into Being Consumers , The Road to Guantanamo, John Pilger THE WAR ON DEMOCRACY.


Peter Staněk - Vyspelú Európu platovo nedobehneme ani o...

Čo to padalo v Brne z oblohy?

Bankári? Bankrotári!

ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE

Projev íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada na ...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2936 s