Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Geny po neandertálcích nám škodí


 Geny po neandertálcích nám škodí
Archaičtější neandertálci a denisované v konkurenci s moderním Homo sapies neobstáli a označují se za primitivnější. Mnozí z nás si jako památku na dávné intimnosti nosíme jejich geny v každé buňce dodnes. Nyní vědci prokázali, že nemusí jít jen o velký nos, tvar zubů či jinou podružnost, ale že geny z rodiny TLR nás hendikepují. Znamená to, že rasisté mají pravdu?

Byl to jiný druh a křížili jsme se, nebo to nebyl jiný druh a křížili jsme se, a nebo jsme se nekřížili? A když ano, byli potomci plodní?
Byl to jiný druh a křížili jsme se, nebo to nebyl jiný druh a křížili jsme se, a nebo jsme se nekřížili? A když ano, byli potomci plodní?

Pokud nejsme přívrženci kreace, potom nám nezbývá než věřit antropologům. Podle nich jsme afrického původu. Nejspíš v naší pravlasti začalo být klimaticky nevlídno a nebo k tomu byly jiné důvody, část lidí Homo sapiens se vydala na cesty. Když se to tak vezme, tak jsme vlastně potomky afrických migrantů. Přesněji těch, kteří se do Evropy dostali někdy před 45 tisíci lety.

Jedno až šest procent genů moderních euroasijských lidí je dědictvím z dávné minulosti po intimním kontaktu s dnes již vymřelými hominidy.
Jedno až šest procent genů moderních euroasijských lidí je dědictvím z dávné minulosti po intimním kontaktu s dnes již vymřelými hominidy.

Něco málo zmatků do toho vnáší fakt, že dávno předtím, než jsme se africký kontinent rozhodli opustit "my", udělali totéž, také naši mnohem starší příbuzní. I jejich potomci se časem vyvinuli v lidi, ale z těch se stali "jen" neandertálci. My toho s nimi ale moc společného nemáme. Jednak proto, že už dávno vymřeli a pak také, že společný předek moderních lidí a neandertálců žil před 700 000 lety. Pravdou ale je, že jsme se my, kteří si říkáme lidé moderní, s neandertálskými svalnatými hromotluky v Evropě potkávali. Na obou stranách z toho moc radosti nebylo, už kvůli potravním zdrojům a nárokům na loviště. Naši rivalové se v tlačenici naštěstí moc nevyznali a tak se nám je podařilo z míst oplývajících strdím a mlékem, vytlačit do nevlídna. Asi jsme jich při tom také hodně pobili a nejspíš i snědli. I když už o nich 24 tisíc let není ani vidu ani slechu, genetici tvrdí, že tak úplně bez radosti naše setkávání s nimi, nebylo. Mají při tom na mysli to, čemu se na Moravě říká: "potmě je každá kráva černá". Památku na tu dobu, si my Evropané nosíme v genomu dodnes. I když jak kdo. Většinou máme jedno až čtyři procenta neandertálčích genů.


Po zveřejnění těchto závěrů řady nepřátel molekulárním genetikům zhoustly. K odpůrcům genetických modifikací se přidali kreacionisté a část vyholených zastánců rasové čistoty. Ale jen těch, kterým došlo, že by takové geny mohli mít také.

Lebka neandertalce objevená 1908 ve Francii, La Chapelle-aux-Saints. Za to, co nám v dobách zlých pomohlo přežít infekce vděčíme těm, kteří se svým výrazným nosem, malým čelem a robustní postavou a téměř žádnou bradou, více podobali opicím, než my. Kredit: Luna04 Wikipedia)
Lebka neandertalce objevená 1908 ve Francii, La Chapelle-aux-Saints. Za to, co nám v dobách zlých pomohlo přežít infekce vděčíme těm, kteří se svým výrazným nosem, malým čelem a robustní postavou a téměř žádnou bradou, více podobali opicím, než my. Kredit: Luna04 Wikipedia)

Genetici si ale novými poznatky nešplhli ani u těch, kteří žili v iluzi, že v dobách, takříkajíc ráje, kdy jsme teprve začali brát rozum a naše duše měla být čistá, prosta závisti, pomsty i mamonu, jsme ve skutečnosti byli schopni se vyvražďovat, znásilňovat a páchat mezidruhové prostopášnictví. Je nás dost, co si nechceme připustit, že jsme jen mezidruhovým produktem. Kříženci. A to hned několika lidských druhů najednou.

Sibiř, vchod do Děnisovy jeskyně, kde se našly kosterní ostatky jednoho z vymřelých lidských druhů.
Sibiř , vchod do Děnisovy jeskyně, kde se našly kosterní ostatky jednoho z vymřelých lidských druhů.

Bylo by nefér zamlčet, že s takto pošpiněným naším curriculum vitae, jsou všichni vědci zajedno. Nejsou. Křížení moderních lidí s neandertálci zpochybňuje například kolektiv evolučních biologů Anders Eriksson a Andrea Manica z University of Cambridge. Podle nich geny neandertálců máme v našem genomu ne proto, že jsme s nimi randili, ale protože v nás zůstaly jako relikt po dávném společném předkovi. Jako argument uvádí zhruba stejné zastoupení neandertálských genů u Evropanů i Asiatů. Tedy i u dnešních lidí v místech, kde jsme toho s neandertálci až tak moc společného neměli (nenašli se tam jejich kostry). A právě toho se chytají odpůrci křížení se slovy: "Je nelogické, že bychom někde s neandertálci obcovali a jinde ne, a potom jejich genů (tady i tam), jsme měli v DNA všichni stejně."

Rekonstrukce podoby neandrtálce - Foto: Ökologix, Wikimedia Commons, Licence Public Domain, volné dílo
Rekons trukce podoby neandrtálce - Foto: Ökologix, Wikimedia Commons, Licence Public Domain, volné dílo

Je to vážný argument pod nímž to naše předpokládané smilství, poněkud ztrácí na důvěryhodnosti a jeví se pravděpodobnější představa, že si "neandertálské geny" naši předci do Evropy a Asie donesli již s sebou z Afriky. Nepochybně imponující varianta, která z "neslušňáků" vyrobila gentlemany. Bohužel, neobstála dlouho.

Lokalizace TLR10 genu na čtvrtém chromozomu (místo označeno červenou čárkou). Funkce genu: Kódování membránového proteinu  receptoru rozpoznávajícího patogeny a aktivujícího odezvu imunitního systému. Kredit: GeneCard, Human gene database.
Lokali zace TLR10 genu na čtvrtém chromozomu (místo označeno červenou čárkou). Funkce genu: Kódování membránového proteinu receptoru rozpoznávajícího patogeny a aktivujícího odezvu imunitního systému. Kredit: GeneCard, Human gene database.

Zopakujme si, na čem je postavena. Říká, že neandertálci se sice vydali do Evropy dávno před námi, ale že ta vlna ve které jsme přišli z Afriky do Evropy my, byla ze skupiny předků, která byla jakýmsi zbytkem té původní komunity, která v Africe zůstala a také se v ní zachovaly "neandertálské" geny.

Tato teorie ale na něco zapomíná. Nebere v úvahu jeden obecně platný fakt. Že se genetický materiál po každé generaci nejen zamíchá ale taky tu a tam mutačně pozmění. A právě v tom padla kosa na kámen. Mezi těmi dvěma exody z Afriky na sever, je tak dloooouhá doba, že předpokládat, že si druhá vlna přistěhovalectví si do Evropy přinesla ty samé geny (nezměněné náhodnými mutacemi) jako měla ta první migrační vlna, která dala vznik neandertálcům, je proti zákonům genetiky i přírodě. A i když se s touto teorií stále operuje, je hloupá. Konec konců ji vyvrací i nedávný objev sibiřských denisovanů a jejich geny v současné lidské populaci. Fakta spíš straní mravům brutálním a tomu, že tehdejší pánové moc vybíraví nebyli a nejspíš "skočili na všechno co mělo sukni", bez ohledu na druh.

Mapa s frekvencemi TLR DNA (geny podobné těm, jako měli neandertálci). Velikost koláče je úměrná počtu jedinců v populaci. (Kredit:. Dannemann e al.: American Journal of Human Genetics 2016) http://www.cell.com/action/showImagesDat
a?pii=S0002-9297%2815%2900486-3
Mapa s frekvencemi TLR DNA (geny podobné těm, jako měli neandertálci). Velikost koláče je úměrná počtu jedinců v populaci. (Kredit:. Dannemann e al.: American Journal of Human Genetics 2016)

Ti, kteří v příměsi neandertálčích genů spatřují počátky "prznění rasy" a chtěli by je začít považovat za jakýsi znak méněcennosti, budou nejspíš překvapeni tím, co dávná mesaliance způsobila. Ve skutečnosti jsme měli kliku, že v té době ještě nebyly v módě kondomy. Náš styk s neandertálci a denisovany nám tak mohl rozšířit genetickou rozmanitost. V genech, které zasahují do přirozené imunity se to vyplatilo.

Byl to jiný druh, křížili jsme se s ním a protože si nosíme jejich geny, kříženci byli plodní. Můžeme si začít říkat mezidruhoví hybridi.
Byl to jiný druh, křížili jsme se s ním a protože si nosíme jejich geny, kříženci byli plodní. Můžeme si začít říkat mezidruhoví hybridi.

Handl s geny vrozené imunity od těch, kteří si prošli dlouhou a tvrdou selekcí v dobách ledových, nám přivandrovalcům vylepšil první obrannou linii, která nás pak chránila před infekcemi. Šlo o veledůležitou věc protože riziko parazitárních a mikrobiálních infekcí rostlo úměrně s tím, jak ochotně jsme plnili vůli: "radujte se a množte se".
Na to, že jsme tehdy "nakoupili" dobře, přišli vědci až nyní, když zjistili, že jde o geny odpovědné za tvorbu Toll-like-receptorů. Techtlemechtle s neandrtálci a denisovany nás obohatily o TLR geny (TLR1, TLR6 a TLR10). Ty se prosazují na povrchu buněk a účastní se reakcí odhalujících struktury typické pro bakterie, plísně a parazity. Jsou to receptory, které zahajují zánětlivou antimikrobiální reakci a aktivují imunitní odpověď.

Produkt genu TLR10 - Toll-like receptor 10. Ať už budeme genu říkat primitivní po neandertálcích, nebo gen k vyšší odolnosti proti infekcím, případně gen zvýšené náchylnosti k astmatu, vždy půjde o ten samý TLR gen a jeho proteinový produkt. Moderní genomická verze rasismu, která na tom bude chtít stavět, si jistě své příznivce najde. Ale jen mezi těmi hloupými, kterým nedojde, že po tolika generacích má stejnou pravděpodobnost některého z TLR genů ve svém genomu, jak modrooký blonďák, tak hnědooký brunet,...
Produk t genu TLR10 - Toll-like receptor 10. Ať už budeme genu říkat primitivní po neandertálcích, nebo gen k vyšší odolnosti proti infekcím, případně gen zvýšené náchylnosti k astmatu, vždy půjde o ten samý TLR gen a jeho proteinový produkt. Moderní genomická verze rasismu, která na tom bude chtít stavět, si jistě své příznivce najde. Ale jen mezi těmi hloupými, kterým nedojde, že po tolika generacích má stejnou pravděpodobnost mít některý z TLR genů ve svém genomu, jak modrooký blonďák, tak hnědooký brunet,...

Je logické, že ani později jsme se takového pokladu nezbavovali. Ba naopak se dá říci, že tyto geny jsme si chránili jako oko v hlavě a nepřipouštěli jsme na nich dělat změny. To jiné geny, které toho s imunitou moc společného neměly, si za stejnou dobu prošly mnohými úpravami a jejich změny často kopírovaly globální oteplování a ochlazování či výskyt epidemií. Nejvíc úprav genů kódujících proteiny ale spadá do doby během posledních 6 000 až 13 000 let. To když jsme se z lovců měnili na zemědělce. Genů TLR, jakoby se ani tento revoluční kvas, nijak netýkal.


Co se nyní zvrtlo?

Neandrtálci žili v Evropě a západní Asii asi 200 000 let před příchodem nás, moderních lidí. Byli tedy na drsné klima, potraviny i patogeny v prostředí lépe přizpůsobeni. Jejich geny, a posléze i "naše", které umí popohnat imunitní systém k vysokému výkonu, jsou přínosem. Ale jen pokud je populace zamořena tasemnicemi, škrkavkami a kdy hlad je tak častým hostem, že se konzumují i věci zkažené a plesnivé. V době, kdy všechno to pomine, armáda imunitních buněk nemá s kým válčit a nudící se vojsko si začne vymýšlet vnitřního nepřítele. A tak se také stalo. Geny neandertálců, kterým vděčíme za přežití let hubených, nám nyní zatápí nárůstem alergiků, astmatiků a dalšími nemocnými, jejichž problém je v poblázněné autoimunitě. Evoluce je pochopitelně schopna si to vyřešit sama. Bohužel na to potřebuje nějakých tisíc let. Navíc u rozvinutých autoimunitních chorob je na léčbu polykáním živých vajíček hlístic, měchovců, tasemnic,... pozdě a tak nadějí pro mnohé bude asi jen stát se za asistence molekulárních genetiků GM organismem s potlačenou expresí TLR genů.


Literatura
American Journal of Human Genetics, Deschamps et al.: "Genomic Signatures of Selective Pressures and Introgression from Archaic Hominins at Human Innate Immunity Genes" dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2015.11.014Ame rican Journal of Human Genetics, Dannemann et al.: "Introgression of Neandertal- and Denisovan-like Haplotypes Contributes to Adaptive Variation in Human Toll-like Receptors" dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2015.11.015Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Veda2016-01-133
-
 61% ( 8 people voted )
+
Dobre.

jozef # CuceXuso04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 00:50:08 c3a0b62c
Zajímalo by mě: Mají neandertálské či denisovanské geny i Afričané z oblasti pod Saharou (tedy černoši)? Článek to výslovně neuvádí, ale nepřímo z něho soudím, že nemají = nejsou tedy mezidruhovými hybridy, jako my a Asiaté... Co to znamená pro ně a pro nás? I z pohledu imunity? I z pohledu psychologie atd.? Z mapky to vypadá, že v Asii jsou denisovanské geny rozšířenější než v Evropě... A řekl bych, že se ani nezdá, že by Afričané na tom s imunitou byli hůře než my! Dá se tedy těm vědeckýcm závěrum věřit?
to je jedno # WafyKace32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 20:25:03 4e50dec2
ze vraj mame po neandertalcoch 1 az 4 percenta génov.to je dobra blbost.koho vam pripomina ten neandertalec na uvodnom obrazku?podla mna je to čisty Vinco Nafta :D

zbytocna nadej # GigyNaji40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-17 09:10:47 d991c738

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kdo profituje z politiky multikulturalismu?


Kdo profituje z politiky multikulturalismu?
Všem v Evropě začíná být jasné, že politika multikulturalismu selhala. Kombinace agresivního náboženství, štědrého sociálního systému, nefunkčního trhu práce a zákonů o ...
O BRUSELSKÉ TOTALITĚ (III.): NEOMARXISTICKÉ ZDROJE
Ako laissez-faire spravilo Švédsko bohatým (pokračovanie)
Keď vyššie príjmy brzdia pokles rozpočtového deficitu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0317 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne