Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus, díl druhý a 1/2: Nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování


Anarchokapitalismus, díl druhý a 1/2: Nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování

Jev, kterým se zabývá druhý díl, se nazývá "nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování". Protože jde o jednu z naprosto nejzásadnějších věcí, na které je založeno mnoho tezí napříč celým seriálem, rozhodl jsem se jí věnovat více než jeden článek. Hluboké porozumění tomuto tématu je pravděpodobně nezbytné pro úplné pochopení dalších textů.

Představme si centrálně plánovanou společnost a její vládu, jež může být tvořena jednotlivcem, případně i nějakou skupinou; není-li tato společnost na zcela primitivní úrovni technologického rozvoje, nelze považovat za reálné, aby tito panovníci rozuměli všem oborům lidské činnosti, kterým se věnují jejich poddaní. Musí tedy nezbytně vytvořit hierarchickou strukturu jedinců, kterou si lze představit jako pyramidu, jejíž základy jsou tvořeny třeba dělníky, nad kterými se nachází jejich nadřízení, nad nimi zas jejich nadřízení; a tak dále až k vládě, jež se nalézá na samém vrcholu.

 

Abychom ukázali, že problém centrálního plánování společnosti je naprosto fatální i v absolutně ideálních (nedosažitelných) podmínkách, předpokládejme pro všechny úvahy v tomto článku, že všichni členové dané společnosti jsou bezvýhradně čestní, za všech okolností staví blaho celku nad blaho vlastní, nikdy nekradou a na srdci jim neleží nic než budování lepších zítřků, kvůli kterému budou dřít od úsvitu do soumraku. Velmi často se lze setkat s názorem, že centrální plánování nefunguje právě proto, že lidé nemají výše zmíněné vlastnosti; já však hodlám dokázat, že i kdyby je měli, zůstane centrální plánování stále zoufale neefektivním způsobem řízení společnosti.

 

Ze všech tisíců a milionů zdrojů, které je třeba koordinovat a rozdělovat, se zaměříme na jeden jediný: titan. Uplatnění pro tento stříbřitě bílý kov existuje –díky jeho pozoruhodným vlastnostem– mnoho. Když pomineme, že se z něj staví pláště vesmírných sond, družic a stanic, kterými se nebudeme v článku zabývat, zbývá dostatek dalších využití, z nichž se zaměříme jen na výrobu lodních šroubů a chemických reaktorů; předpokládejme, že v naší centrálně řízené zemi existují nějaké loděnice a velmi rozvinutý chemický průmysl.

 

Připusťme v souladu s úvodními předpoklady, že na všech relevantních pozicích pracují toliko špičkoví odborníci, jejichž cílem není nic jiného než blaho společnosti. Chemik přesně zná a dokáže popsat výhody i nevýhody titanového reaktoru oproti jinému. Lodní konstruktér zase chápe a umí vysvětlit všechna pro a proti titanových lodních šroubů. Oba sdělí tyto závěry svým nadřízeným, kteří jim ve všem porozumějí, neboť jsou též na slovo vzatými odborníky. Spočítají si tedy, kolik titanu potřebují pro celé své odvětví a zažádají o něj. Předpokládejme však, že kovu je nedostatek, takže si moudrý centrální plánovač sezve všechny, kdo žádají o titan, a také osobu zodpovědnou za jeho produkci (v reálném světě to pochopitelně bude fungovat úplně jinak, ale zde pro zjednodušení předpokládáme ideální podmínky prosté klientelismu, ignorantství a podobně).

 

Jak bude takové jednání asi probíhat? Nesmíme zapomínat, že se jedná o centrálně plánovanou společnost, ve které neexistují tržní ceny. Všichni se tedy sejdou, žadatelé vysvětlí, proč potřebují titan; osoba zodpovědná za jeho produkci sdělí, jakých zdrojů je zapotřebí, aby mohlo být titanu více. Centrální plánovač teď musí učinit rozhodnutí; ale jak? Jaké faktory má vůbec zahrnout? Kdyby bylo jasné, kolik chemických reaktorů a lodních šroubů "je potřeba", mohl by alespoň zjišťovat, kde je použití substitutu méně nákladné. Jenže ono "je potřeba" závisí právě mimo jiné na tom, jak bude výsledné řešení nákladné; čím komplikovanější je stavba lodi, tím spíše se vyplatí jich mít méně a užívat jiných dopravních prostředků (nemluvě o tom, že zde do hry vstupuje ještě přání milionů spotřebitelů, kteří leckdy ani sami nevědí, co chtějí, dokud si to nevyzkoušejí). Také je možné zvýšit produkci, což ovšem stojí zase jiné zdroje, pro které však pochopitelně existuje mnoho dalších využití; jeden problém se váže na druhý. A to celé je pouhý začátek, neboť i jen samotný titan lze ještě využít například ve zdravotnictví, leteckém průmyslu, někteří z něj chtějí mít hodinky a tak dále; především je ale nezbytné učinit podobná rozhodnutí nejen pro jeden kov, nýbrž pro každý z nepřeberného množství zdrojů.

 

Někdo by mohl namítnout, že centrální plánovač může celý problém vyřešit stanovením cen jednotlivých statků. Ceny jsou však důsledkem tržních procesů; pak vyjadřují vzácnost zdrojů a lidské preference. Stanoví-li je někdo arbitrárně, výše uvedenému problému se nevyhne, pouze jej přesune jinam; otázkám podobným těm z minulého odstavce totiž bude čelit v rámci vytváření cen, neboť v tomto procesu stejně musí porovnávat relativní vzácnost všech statků (a tu konfrontovat s poptávkou nakupujících). Další zásadní problém arbitrárního určování cen spočívá v tom, že stav světa se stále mění a proces oceňování by měl být z podstaty věci dynamický a nekonečný.

Trh naopak dovede tyto problémy řešit samovolně, neboť ceny vytvářejí sami obchodující jedinci v rámci snahy o maximalizaci svých zisků; celý proces je velmi robustní, reaguje na změny v čase, reflektuje preference všech účastníků tržního procesu i vzácnost zdrojů. Všechna výše popsaná rozhodnutí pak nedělá žádná centrální autorita, nýbrž všichni nakupující, prodávající, výrobci, spotřebitelé, zaměstnanci i zaměstnavatelé. Není-li volný trh nijak deformován (například státními zásahy), pak je maximalizace zisku každého jedince ekvivalentní maximalizaci jeho přínosu pro společnost (protože na jedné straně poskytování co nejžádanějších služeb znamená nejvyšší příjmy a na straně druhé snižování nákladů znamená šetření vzácnými zdroji).

 

Často se lze setkat s námitkou, že obří korporace jsou také centrálně plánované, což by měl být důkaz toho, že centrálně plánovaná společnost by mohla fungovat stejně. Rozdíl je však v tom, že i hodně velká korporace se může v tržním prostředí orientovat pomocí cen. Lze ji interně rozdělit na jednotlivé divize a oddělení, aby výsledky jejich činnosti mohly být převáděny na peníze, což může sloužit jako klíč k rozdělování vzácných zdrojů. Je-li společnost centrálně plánovaná, pak žádnou takovou možnost nemá, neboť tržní ceny vznikají jen a pouze neregulovanou interakcí svobodných (tedy ne centrálně řízených) jedinců. Výše zmiňovaná korporace se tedy orientuje pomocí cen zvenčí; je-li však centrálně řízená celá společnost, tuto možnost ztrácí (respektive může se řídit cenami mimo její území, což bude patrně stejně lepší než nic, nicméně rozhodně hrubě neefektivní).

 

Drtivá většina států je samozřejmě řízena nějakou kombinací či kompromisem mezi volným trhem a centrálním plánováním; je však důležité si uvědomit, že výše uvedené závěry platí pro každý obor lidské činnosti, takže uzurpuje-li si stát nějaké odvětví, zavléká do něj nutně neefektivitu. Čím větší část trhu tedy stát ovládne či zreguluje, tím více se projeví centrálně neřešitelné problémy rozebírané v tomto textu.

 

Závěrem bych rád podotkl, že hledání všemožných kompromisů volného trhu a centrálního plánování vede pouze k tomu, že čím více odchylek od nezdeformovaného trhu existuje, tím znatelněji klesá efektivita dané společnosti jako celku; a budeme-li kvůli tomu žádat o pomoc vládu, zabloudíme v začarovaném kruhu: čím hůře je, tím intenzivněji voláme po státních zásazích, které však způsobí další zhoršení situace.Author: Urza # QodiBani84
Ekonomika2013-06-2659
-
 71% ( 11 people voted )
+
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/284943-posla
necka-novela-o-investiciach-presla-parlamentom/?in
ternylink=trojclanok_homepage


a máme to tu:)sloboda ale pre bohačof.hodte mi do zadkuaj s celým kapitalizmom,


dokažem pochopiť ked štát vyvlasní na základe všeobecneho občiansko spoločnej prospešnej veci ako je ochrana pred povodňami,ale za patričnu cenu za pozemok aj dva razy viac ako je realna cena,


ale vyvlastniť pozemok pre ineho sukromneho vlastnika je hajzlovina prveho stupna.dovi do po.


snad raz sa slovač preberie z tohoto letargickeho spanku a nenecha sa okradať do nekonečna pre to aby niektorým rastol majetok do nebies,

j # HehyFiho58
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 11:38:39 55d88d6a
hehy preco Ta to trapi az teraz, kde si bol, ked dzurinda vyvlastnoval v Ziline pre KIA ??
jojo # SapiVafe98
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 11:59:26 bc7b64cb
sapi


čo tým chceš povedať?pokial viem v kia predali sukromnici ked sa ešte o tom verejne nevedelo svoje pozemky,a potom nasledne sa na tom politicke hovda čo osrali vlastnikov tej zeme nabalovali na naslednom predaji taky slota mečar rusko a spol by ti o tom neco vedeli povedať.
tam okial viem neprebehlo žiadne vyvlastnovanie, a dnes ten boj kočnera o čo najvačšie prachy pre seba sa tu bude prezentovať ako memento ptrebne na schvalenie takehoto hajzel zakona,dik pekne ale ako vravím už nie je daleko ten den kedy udre spravodlivosť božia,a sa nedivím tomu vobec,lebo čoho su poniektorí hajzli schopný je už nonsens

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 12:17:32 55d88d6a
hehy hehy :)) Ako sukromnik si mozes predat pozemok komu chces...Ti ludia to predali Kocnerovi a potom preco uz Ta nezaujimaju prava Kocnera??? Tvoj postoj k tomu je cire pokrytectvo. Ak vyvlastnuju pozemok modrym blbeckom, tak nadavas do bolsevikov, ak vyvlastnuju pozemky pre investicie modrych blbeckov, tak uz je to v poriadku, lebo fico, lebo kocner.
jojo # SapiVafe98
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 12:25:05 bc7b64cb
ak je v poriadku to že niekto vie lebo je vo vlade alebo ma vlasných ľudi vo vlade že pri žiline sa bude stavať fabrika,ale verejnosť o tom nevie,nasledne skupi pozemky aby ich obratom predal,je podvod,
tudiž nič ine ako okradnutie iných ľudi,to že sa na tom podielali i modry i červeni i mečiarovci so slotom na tom nič nemení že išlo len o okradnutie ľudí,tých čo tie pozemky v skutočnosti vlastnili,žiadne prava kočnera a spl čo sa na tom nabalili,


dnes ten podvod ešte maju tu drzosť davať ako za príklad toho že takýto zákon je potrebný ..ako sen
nnie som stupenec modrakov,u mna su to najvačší zlodeji,po 1989.teda za ich vlady najviac boli okradnutí obyč ľudia,nvm kto si ty ,a ako si sa a na čom zahojil,a zbohatol ak si zbohatol.ale spravodlivosť je taka,že niekto tých ľudí surovo okradol,žiadny obchod slušný a bodstivý biznis,ako sa mi tu snažiš natlačiť do mojej makovice

j # HehyFiho58
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 12:49:11 55d88d6a
a dalej tento zákon zas len umožnuje bohatým sa bez problemov nabalovať bez toho aby zaplatili slušne za pozemok,


tak isto moje pravo je ten pozemok ak mám pod fabrikou teda tam kde ju chcu stavať ho prenajať,tak to bežne fungovalo kedysi kym neprišli hajzli k moc dnes mi to pravo niekto svojim zakonom chce vziať ,pre druheho sukromnika,ešte raz ,za komančov by som s týým problem nemal ,lebo by išlo o štátny podnik teda nie o zbohatnutie jednotlivca,na ukor mna ale v prospech všetkých ľudí v soc štáte,a to je bohovský rozdiel,

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 12:53:38 55d88d6a
loading...
Co ma už len Tvuj dríst spoločné s anarcho-kapitalismom, J. Ty durny druk, šak vyvlastňuje štát, ne podnikateľ, ta še už daj do kopy. :-)))))) Vyvlastňovali i kradli modré i červené, jakých socialistoch ešči chcece, vy vypatlanci.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 12:53:42 55ede321
ta vyhodnare boli po vačšine vždy šalení tak vypadalo tu bačovanie dzurindu s miklošom podla toho,a hlavne nekonečne nenažratí ,tak ako po vačšine vyhodnare kerí vždy vidia v prvom rade svoju ric, potom nič a zas len svoju ric ,potom dlho nic nic nic a zas len svoju ric,potom dlho nic a len svoje vyhodnare,a potom už ozaj nic.


tým samozrejme pozdravujem i teba jany z popradu.


česť vynimkam ale tych je bohužel velmi malo.

j # HehyFiho58
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 13:35:28 55d88d6a
Tvuj Ficoidný ansabel je calý prepchatý vychodňarmi a rusnákmi. A cigána sebe nemyľ s gadžom, synku. A dze ši vidzel chválu z mojej prostorekej papuľky na degeša a bileho koňa korporacioch? Keby ši ty lem znal, osle, o čím a ku čemu še ty vyjadruješ...., ale zaš na druhej strane, nebula by taká sranda. :-)))))))))))))))))
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 13:44:24 55ede321
K článku. Nechcem ti vyvracať tvoj ekonomický názor ale k veci. Ten titan v kapitalizme už vobec nemusí byť vobec k dostaniu a to z dovodu že ho skúpi všetok napr. nejaký boháč, alebo ti ho napr. nepredajú lebo nemáš TESCO kartu. Krom toho v slobodnom trhu je ževraj minimálne 80% obchodov iba špekulatívnych na dosiahnutie nižšej alebo vyššej ceny tovaru/akcíí +++ teraz je slobodný trh???a existuje vobec slobodný trh??? Moj názor na titan v centrálnom plánovaní pri rozumnom obmedzení je taký že ho možno vobec nebude treba pretože by sa vybralo čo je pre ludí dobré a čo nie/z morálneho a ekologického hladiska/. To znamená že by sa napr. obmedzila až zrušila zbytočná až nadbytočná výroba duplicitných, nepotrebných a nekvalitných výrobkov /zbytočné plytvanie zdrojov a nepredajné zásoby!!/
TREBA ZMENIŤ VŠETKO , NIE LEN POLITIKU a SYSTÉM
karel dvorak # KuliKubi6
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 14:07:19 b06b1111
keby si ty jenom znal k čemu sa ja vyjadrujem,)


a prečo,aj osel by ti bol dobry a nesl by si se na nem jak pauv aby si ušel ..


ale ty neviš,,neminim ťa uražať,len vyhodnare poznammdosť a stačilo mi na veky,nedivím sa že ich topí jak kraliky,
degešu najvačši cigani bieli nie čierni z vychodu a tudiž i zlodeji,

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:20:30 55d88d6a
Muj, zlatučky, ta už še teľo netráp, bo vtipný ši jak o.raté gače a pristane ci to jak umartemu šušťák a potom ci neostáva nič inakše, lem patric jak suchý kiflík(rohlík) z tašky.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:28:56 55ede321
Karolko, pytam ce šumne, ukáž dze toten anarchokapitalista hvary, že tu je voľný tarch. Ta očím kruciš teľo, ked un hvarí sám že tu nit voľný tarch. A keby bul čisto špekulatívny voľný tarch ta vydžube lem zo sebu, bo vo voľným tarhu nemáš monopol na peňeži ty duraku. Ta toté co kupia šicko z jedného druhu, možu skrachovac, bo riskujú šicko na jednú kartu a vo voľným tarhu neznáš co budze jutre objavené abo vymyšlené ne ešči o 10 roky, ty detektív Karol.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:35:10 55ede321
ta šušťaky nosili ,ty rohliku ,mafianí kym im nedošlo že možu sedeť v sačku v paralmece:)


ta ani tým ma nezastaviš.degešu...kukam že ty šumnij chlop a rozhladenej o všickem,a rebekuješ tu ta do každeho ,,, a šumne pridavne mena im rozdavaš dokonca detektiva spatril si tu ako mara jana,,,ked si geti osrau pod slivkov v zahrade

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:51:08 55d88d6a
ta šušťaky nosili ,ty rohliku ,mafianí kym im nedošlo že možu sedeť v sačku v paralmece:)


ta ani tým ma nezastaviš.degešu...kukam že ty šumnij chlop a rozhladenej o všickem,a rebekuješ tu ta do každeho ,,, a šumne pridavne mena im rozdavaš dokonca detektiva spatril si tu ako mara jana,,,ked si geti osrau pod slivkov v zahrade

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 14:51:08 55d88d6a
Šak hej, takisto súdruhové nošele červené hvizdy, kým nezruinovali robotnícku glupotu, žeby jich potom mohli rozkradnuc zos šušťakovými gorilkami a podnikatele še bali podnikac, bo takoj prišol hrubokarky šušťák od súdruha(po novím finančné skupiny, zraloky a iná háveď na čole s tajnými) a pytal sebe vypalné, vidzíš Piťu, zaš toten tvuj štát.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 15:03:21 55ede321
ta bez štatu by neprišiel hrubo kraky? troška degešku sem se stratil,kak ty to dumal eta?
j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 15:11:18 55d88d6a
ta podctiví sudruhovia čo hrdo nosili hviezdu na hrudi,nikda neprišli do politiky v 1989 iba dupček a aj toho se bezlrky zbavili na dalnici pri bavoračku za pomoci bejzbolovej rakety...bo nemohli kuli nemu kradnuť ked sme už pri tom,
j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 15:16:06 55d88d6a
Ta ci povím, že ty už inakši blúzniš. Toto "j" ši sebe dal žeby každy znal že ši j.bnutý?
jany z popradu # JimiQola42
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 15:21:25 55ede321
Poctiví utreli pysky, tak jak i teraz, ty šmecár. Zato ci tu autor vyšvetľuje že čím vecej štátu budzeš mac, ty vecej suchých rožkoch budzeš ciskac do hlavy. Dubček v pohodze, ale un chcel slobodu, ne jak vy gluptaci, totalitu.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 15:23:32 55ede321
a je to tu zase a znova, do nekonecna omielane bludy. nuz aj ja budem reagovat opakovane a pokusim sa ich vyvratit:

http://www.scribd.com/doc/148323693/Korporatokraci
a-je-die%C5%A5a-vo%C4%BEneho-trhu

Anton Smatanik # DubaQury03
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-06-26 15:27:34 c31c531c
Antonku, Tvoje soc.bludy sebe nechaj do vestníka Žem i Vek. Korporácie vytvoreli centrálne banky i regulačné vlády. A teraz sebe odpovedz sám. Sú také glupe, žeby ničeli voľný tarch bo ho chcú, abo zato, žeby sebe vytvoreli monopol bo nechcú žádnu konkurenciu a voľný tarch. No a tým padom co milujú korporácie??? Socializmus i Fašizmus, bo milujú monopoly. Dajce še vypchac s totými báchorkymi o socializme.
jany z popradu # JimiQola42
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-26 15:39:57 55ede321
@anton
"Oslabovanie štátov, ktoré prebieha už desaťročia postupuje plánovite krok zakrokom"
noze nam ukaz stat, ktory je uz desatrocia, krok za krokom, planovane oslabovany, nech sa zasmejeme :)

cele to tvoje socialisticke zvatlanie krasne vyjadruje tato jedina veta :)

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-26 15:58:19 d94b4972
Clovek je tiez naplanovany vyhraniceny system. Ak mu niekto vyvlastni usta, ziska nad nim kontrolu, ci a vobec je stravu, alebo rozprava sam za seba. Da sa do prenajmu po kuskoch alebo rozpreda, kam mu bude zadany chod: vpred, vzad alebo vsade naraz?


Aj Slovensko, ci iny stat nie je na tom inak. Ak nieco ostane po 'ukonceni' investicii a projektov aj pre obyvatelstvo, bude z coho pre obyvatelov planovat? Bezvladny pacient na lozku nema kontrolu nad hadickami a infuziami napichanymi v jeho zilach (a vyvodmi) aj keby bol predtym naslovo vzaty odbornik v zdravotnictve. Je mu to nahovno lebo konanim akym si uraz privodil uplne poprel svoju kvalifikaciu a odbornost.


Od '93 sa zotavujeme v ustave pre privatizaciu a investicie, integracie a clenstva, aby sme sa vyliecili zo 'stareho' rezimu. Platime poplatky kazdemu sarlatanovi, ten nas posiela od certa k diablovi, a predavame, spekulujeme lebo sa liecime, a liecime sa uz pomaly chronicky prilis dlho.


Starajte sa, aby clovek zas hovoril vlastymi ustami a vlastnou nohou po vlastnej zemi kracal. Viac sam seba nema, a co ma k obzive mu patri lebo mu to bolo vymedzene. (Na jednej strane posilnia obce ale pri 'investiciach' nie. Pozemok nezamenia ale rovno zaberu pohrdajuc vynalozenou pracou a pravom na dedictvo. A este s nikym nebudu rozpravat, aj ked sa spusti krik? Asi ste si zadok velmo silne udreli o kozene makkucke komfortne funkcionarske kreslo, a chrbtica dostala napor ...)

John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 16:09:29 542a8532
a čo keby ste sa choboti vyjadrili k článku či už sa Vám páči alebo nie a ked nie tak si choďte pokecať na facebook. Chytať za slovíčka a schovávať sa za nejaký "náhodne vymyslený nick" vie každý. A protiargument vie tiež podať každý trošku inteligentnejší človek v podstate na čokoľvek. Táto stránka na mna posobí celkom náučne pretože vidno argumenty z každej strany, ale chujoviny zo strany komentátorov moc nemusím a kazia to tu. Je mi jedno či ste fašisti, komunisti atď..... ale keď je raz niekto chokot tak ním aj zostane. Mám rád túto stránku, tak to tu prosím nekazte urážkami ale radšej dajte argumenty.

karel dvorak # KuliKubi6
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 16:16:01 5b7f1dc9
Ta še chytaj teho co vidzíš, abo ic šmerdzic na stránku Smeru, tu priemerný inteligent. Facebook patrí monitorovaným ovcom, taže še prejdzi radšej tam, do vlastného hošiara. A ku článku še vyjadrím, ta čom by ne. Bárz je šumný. :-))))))))))
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 16:23:17 55ede321
Šumne Džony, lem nezapomni, že toto naše zotavovane je furt pod centralnym vedzením, abo rozkrádaním, genocídu, nazvy sebe to jak chceš. A ty opisuješ stav kolabujúceho človeka a dneška je ten istý stav i v kolabujúcej ekonomike, bo centrálne kolabujeme cez vlastný štát a svojich zapredaných poručníkoch. Problém nevidzím v zahraničných investicioch, skorej za jaké ceny a dohody tu chodza. A chodza o nás bez nás, kým nás predáva náš vlastný štát hlyboko pod cenu. Zato nám o chvíľu už ani hadičky nepomožu a socializmus tyž ne, ten to lem zaklincuje.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 16:24:41 55ede321

Príde pacient oblečený ako Napoleon na psychiatriu, že sa potrebuje rozprávať s primárom. Primár ho usadí a pýta sa: "Tak, pane, čo vás trápi?
" "Viete pane, ja som Napoleon. Som cisár, !
môžem si dovoliť všetko, kto sa mi nepáči, toho sledujem. Keď niekto o mne niečo škaredé napíše, zruším mu noviny. Kto sa mi páči, tomu rozdávam pozemky a funkcie. Keď sa to niekomu nepáči, obviním ho, že pred mojím nástupom do funkcie kradol on. Prostí ľudia si o mne myslia len to najlepšie a všemožne ma podporujú." "No dobre, a prečo ste za mnou prišli?
" "Viete, nejde o mňa, ale o moju ženu. O cisárovnú Jozefínu. Ona si stále myslí, že je nejaká Svetlana Ficová.

jany z popradu # JimiQola42
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 16:41:40 55ede321

Jeden chlapík hovorí druhému: "Počuj, choď dakedy do tej novej krčmy, majú tam barmana
-robota." Chlapík príde a robot sa ho pýta, aké má IQ. Odpovie, že okolo 150. Dostane výborné pivo, a robot sa s ním začne baviť o fyzike, vesmíre, globálnom otepľovaní atď. On, samozrejme ničomu nerozumie. Ďalší deň príde znova, ale povie, že má IQ okolo 100. Robot sa s ním začne baviť o autách, športe a ženách, pričom znova dostane skvelé pivo. Na tretí deň príde a povie, že má IQ okolo 50. Robot potom povie: Tak čo?
Najbližšie znova volíme Fica?


jany z popradu # JimiQola42
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 16:47:29 55ede321
Ja skutočne neviem pochopiť človiečika- autora príspevku--keď hovorí o voľnom trhu , cenách, trhovom mechanizme ---suverejne--dnes! Áno na centralnom v BA, či kdesi v PP , KE- na blšáku sa handrkuje... a o korýtku múky-- prdy. Ale skúste predávať - kupovať --benzín, auto- kábliky- pneu-- . meď, plechy...počítače Veď je to strážené aj s 10 rokmi dopredu.... a ceny vykalkulované/ naj - lacnejšia pracovná sila, najlepšie získano-nakradnutý material-- polotovar.. a armáda čaká kde má zasiahnúť---aby sa nezmenil--status ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-06-26 18:47:46 58d4289b
sa mi zda, ze ja
ny z popradu
snazi sa usmernovat celu diskusiu, hrdy anarchokapitalista, co to nanda sprostym FicoVolicom. kto nie je za Volny trh a diktat firiem, ten musi byt volic Fica! (aj ked Fico im ide na ruku taktiez velmi krasne, ale to uz nechame bokom jany)

s vymyslenym nickom, neznamym vekom, kvazi vtipne, sam proti vsetkym. jany miesa jabka s hruskami a na blbu otazku pozaduje rozumnu odpoved. jany ved sa priznaj, ze si admin Dolezite.sk, tu ci na Facebooku, ze branis svoje nabozenstvo:)

ja nie som kapitalista, ani socialista, nie som za volny trh, ani centralne planovanie jany.

a co sa tyka oslabovania statov. tak vam nebije do oci kolko sa sprivatizovalo, rozkradlo, kolko sa stratilo pravomoci, ako sa oslabili moznosti regulacie (Jezis, to je zle zakazane slovko! a este raz ten myslienkovy zlocin, ten "komunisticky" prezitok -> regulacie), ze dnes stat uz nic nevie zagarantovat, ze nemame ziadnu ochranu medzinarodneho obchodu ako boli cla, kvantitativne obmedzenia a byrokraticke obstrukcie, ze podiel statnych zamestnancov je najnizsi, ze nie sme sebestacni v ziadnej oblasti, ze si investori kladu podmienky dotacii a odpustkov dani aby nas mohli vykoristovat, ze minimalna mzda nema ziadnu hodnotu, atd.?

Anton Smatanik # DubaQury03
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 18:51:34 59ad9dc7
A pokiaľ niekto začne len hovoriť o cenách tak keď nespomenie že je to vzťah, že je to kalkulácia, že je to náklad, že je to systém , že je to čosi o hodnote, že je to aj čosi citové tak radšej nech sa nevyjadruje lebo sa to dá véééľmi jednoducho zistiť aká plytkosť mu v hlave... sa motá..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 18:58:11 58d4289b
@anton
tebe asi nebije do oci, ze kvantitativne obmedzenia stale platia, alebo si zabudol ako nam EU prikazala znicit prebytocne zasoby cukru, aby sme ho nahodou nemohli lacnejsie predat?
ziadne cla? kolko si toho kupoval zo statov mimo EU? dokonca aj na zasrane knihy kupene na Amazone je clo, na e-bay sa pravidelne osiera EU tym, ze sa posielaju baliky oznacene ako dar, aby nepodliehali clu...preboha proti comu nas EU chrani? akurat tak proti moznosti kupovat lacnejsie a aj kvalitnejsie, len preto aby sme mali zasrate istoty...alebo smernice na tvarm velkost a farbu ovocia a podobne kraviny, ale ano, regulacie su mensie a mensie...

dristas ani nevies o com

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 19:17:00 59ad926c
vplny trh, ceny .... to uz snad len ten mechom udereny neviem ze cenu stanovuju silnejsi. Volny trh tu nikdy nebol a ani neexistuje. Zaklad tvorby ceny v tomto podarenom mafianskom kapitalizme je MANIPULACIA a kartelove dohody. Na ponuku a dopyt zabudnite - to je len poucka zo pseudoekonomickej literatury, urcena vylucne pre ovcanov.

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-26 19:20:01 5f667231
A pre objektivitu :: áno trhové podmienky, voľna ruka trhu či trhová cenotvorba sú známe to pojmy ktoré sa niekedy realizujú-- vzorovo. Predpokladá sa však existencia "skleníkových"/ inkubatorových/ nikým a ničím nederfovaných podmienok čo je však skôr v oblasti scifi.... taký" skleník" neexistoval , neexistuje ani existovať nebude...Trh je komodita --obchodnááááááá---!
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 20:14:09 58d4289b
one ako by som to asi takto,volny trh je tu v kapitalizme,tudiš žiadne clove dovozove priražky z ktorych by mal mať sťat prospech,pri dovoze tovaru
dalej cenu vyrobku si stanovuje vyhradne vyrobca a obchodnik,to že si ju deformuju ako oni potrebuju je to to že je proste velný trh.a maju volnu ruku na cenu tovaru,nie štát,funguje to v tescu a inde,jedine kde sa štát snažil o regulaciu teda ešte snaži je plyn a elektrina,zamedzuje nekresťanske zdražovanie,


inak ako tesco lidl a spol maju cenovu politiku bez obmedzeni tudiš maju volny trh,dokonca aj cena švabky sa už nereguluje ako tomu bolo do nedávna.


to že existuju kartelove dohody a ine paky na cenu tovarov ,je a je len konkurenčný boj,ako obrať čo najlepšie zakazníka,

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 21:09:50 55d88d6a
a ešte niečo smartang aj k tebe,myslel som si že si tročka rozhladenejši ,a troška vidíš aj dalej,aj za oponua za roh,


ako fakt sa neurazte ale odneska sa začínam modliť po tom čo som tu čítal za príspevky nech da PánBoh stvoriteľ neba i zeme rozum ľudom,i ked si ho mnohí anie nezaslužia,...


ako fakt žasnem-a modlím sa

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 21:51:48 55d88d6a
len sa modlite, rozhodne to svetu len pomoze ... Ja uz dobrych 25 rokov investujem, z toho vyse 10 obchodujem na Wallstreete a viem dobre co hovorim. Bol som tam on-line ked to vsetko padalo. Nic take ako volny treh neexistuje, je to iluzia. Po tychrokoch presne poznam filozofiu trhov. Viem ako funguju market makeri, ako obchoduju insideri, co doporucuju anal-ytici. Pochopil som ako funguje cela hra. To nie je volny trh, to je stroj na peniaze ako pyramida kde peniaze prudia smerom od zakladne ku vrcholu. Bez rizika, bez paniky .... takto je vystavany system, ma na to struktury, nastroje .... Len konstatujem fakty.

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 22:23:27 5f667231
No vidzíš, ty bludny smartang a šicke pyramídky sú centrálne riadzené a ovládané, taže ked ty ši proci slobodnému tarhu a za monopol penežoch, ta ši akurát tak zglupetá obeť wallstreet a nič ši z nej nepobral. Pozdravuje ce Ben Bernanke, kapitán Titaniku.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 22:36:29 55ede321

Serus gadžové,
ta kukám, že sce povychodzeli, jak tote vši spod chrasty. Klopi, ty už nebij toten perník do nosa, bo píšeš jak dislektik. A ked je tarh komodita obchodná, ta tota komodita še uchádza o tvoju priazeň a ty še slobodne rozhoduješ, či ju kúpiš, keľo a za keľo. V socializme ci toten luxus nedáme a ked nás na.er.š, ric budzeš ucirac do lopucha, tak jak u nášho brata RIP-Huga Bossa Ch. Toté vaše taľafatky o socializme še daju parafrazovac na Mikovi Tysonovi, ten hutorí, že každy ma dajaký plan na svoju ochranu, kým nedostane peršu ranu do pyska.

No a parafráza ku vám boľševikom: každý má svoje fantazmagórie o socializme, kým mu nedojdze toaletný papír.

Tonko, to še ci ani nezdá, to še ci lem prišnilo a teraz blúzniš. Ked neznaš co dristaš, ta z teho aspoň neobviňuj admina(še stav, že s ním nič nemám, ty mongol, najlepší o vecnú cenu:-)))), bo toto vaše hledane jakaškých nepriateľoch je asi tak trápne, jak toten tvuj odkaz, co ši tu napastoval. Ked nemáš nič vecné, okrem teho korporatneho žvatlanca čo še sám usvedčuje, že idze ku centrálne riadzeným socialisotm abo fašistom ničením voľného tarhu, ty regulovčík, ta tu aspoň neurážaj admina, na jeho vlastnej stránke ty nulo, dve-budár. Ty ne ši ani socialista, ani kapitalista, ne ši ani za voľný tarh ani centrálne planovany, ta ty potom možeš bic lem fašista s regulaciami (co je toto isté jak centr. riadený) abo pomylený iluzionista. "Diktát firiem" na voľným tarhu. Šak še čítaj, kým píšeš, ne naspak. Ta ked máš voľny tarh a kopec firmoch, ta jak ci oni možu diktovac, ked bugiľar trimeš ty, a co sebe chceš kupic, nerozhodne ani firma ani Fico, ale zaš lem ty. A ked oni neznajú predac, ta majú oni problém a ne ty. Ja hvarím, že ty ši volič Fica?, šak už še nezrucuj, Tonču. Ja še lem šmejem, že ši tak isto postihnutý, jak i un, ale neznám, či ši i tak zapredaný. Ja branim naboženstvo? Voľný tarh je naboženstvo? A ked je voľný a slobodný, ta kto je jeho Boh??? A ked še na ním firmy pretekajú, ktorá ci predá, na neši nahodou ty ton "boh"? A ty ked chceš regulovac co budú ľudze kupovac a za keľo, ta kto še z nás dvoch hraje na Boha? A co še tyka oslabovaňa štátoch, ta še preber, bo štáty odovzdali svoje(moje i tvoje, v prípadze že neši štátny parazit) peneži do Bruselu, korporáciom, reguláciom, komisiom a zničeli ten voľný tarch, ktorý tu nemal šancu v totym štáce ani páchnuc, o ktorým tu dristaš, tak jak i toten šmišny smartang pod tebu a takoj hvarí, že tu ani nebul ani nebudze(šviža logika, to še muší nechac:-)))). No ked vy sce spravodlivé socialisci, ta ani nechcem znac, jaké sú tote nespravodlivé, co by vás upratali z drahy pri peršej priležitosci, vy šmišné, nesvojprávne rojkove. Kto dava investorom odpustky a dotácie? Voľný tarh, či vlády(jedna po druhej)? Za jake ceny tu chodza, tarhové či korupčné? Dze to inzerujece, na rádiu hnida? Či jaj, ViVa? Vidzíš, zaš mace daco spoločné s Ficinu: http://blog.etrend.sk/transparencyblog/2013/05/
10/viva-ta3-a-pravda-zarobili-na-prichode-fica-ii/
Z jakých penežkoch to Ficko plací, ne nahodou z daňoch ľudzí, abo rovno z totych hypotekoch co idze teraz zdaňovac, žebe mladé rodziny už načisto pokapali abo v lepším pripadze skončeli pod mostom?

No a žeby som ostal pri svojom zbožňovanom korínku života, ta ešči jeden, štoby nepasledny.


V komunizme nebudú v spálňach postele.
1. Športovci budú spať na vavrínoch.
2. Umelci budú mať na ružiach ustlaté.
3. Komunisti budú bdieť.
4. Ostatní budú sedieť.
jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 22:42:06 55ede321
ak wallstreet padne, budem len rad. od momentu ked som zacat chapat o co ide som svoje aktivity zmrazil a uz tam mam len zbytky pozicii. Moje aktivity v podstate skoncili. A aj predtym som hral proti prudu a moje strategie isli vzdy proti mentlite davu. Vdaka tomu som prezil ... Ale to je minulost. Tolko som sa naucil. Mam dnes uz ine priority. Celkom ine ....

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 22:54:39 5f667231
Nikto ci jich nebere, smart-ang. Ked ši bul na totým wallstreet, ta mušíš barz dobre znac, že ten blud tam je ovládaný centrálnymi bankami a bankovými korporaciami a ne voľným tarhom, taže tvoje závery o voľnym tarhu sú obyčajné károviny.
jany z popradu # JimiQola42
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-26 23:05:35 55ede321
No gadžové, dík za staronové náboženské vtipy o rájskym socializme. Uvidzime še za paru ročky, jak sce dobačovali i z vašim socializmom.

Majce še, trimce še, ukažce cicku, BAVCE ŠE! :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))

jany z popradu # JimiQola42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 23:12:42 55ede321
to jany z popradu
:-))))))
ta Tvoja vychodniarčina nemá chybu.....a k tomu ti to celkom páli....dufam že nie si prezlečený orangutan....

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 23:15:06 4df7e017
..jany z popradu.. Tie Vaše pokusy o diskúsne - nárečové šantenie sú "interesantné". "Počastovať " hneď v úvode každého INVEKTÍVAMI, resp. minimálne"zaškatuľkovať"/ľavo-pravo--točivý
/bezargumentačne, neprezentuje vysoký stupeň intelektu/je tu sporadicky istý "prípad" podobného druhu pišúci z Kanady../ani nadanie viesť odbornú diskúsiu s nejakým prínosom...Doporučujem "zofortne se preveksľovac, zmenic karčmu--BUKOVA-- ALFONZ... "
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 06:30:29 58d4289b
Ja som spokojný a nemusím protestovať. Mne postačí, keď môžem buzerovať od rana do večera každý deň koho iného ako vás.

Pandemonium # VohaHuxe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 07:16:16 3ec5e27c
Všetko je plánované, mzdy v trhovej ekonomike, inflácia. Nuž boli ste blbci, že ste sa zriekli plánovanej štátnej ekonomiky.

Pandemonium # VohaHuxe49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-27 07:17:15 3ec5e27c
Más pravdu Pandemonium

klopi # GyweFisu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 07:19:03 3ec5e27c
A ešte ..majstre..jany z popradu..spočítajte si len z Vašich "príspevkov" koľko krát ste použil výrazové prostriedky- krčmárske --nadávky.. prirovnania a je jasné že ..ale asi zatiaľ intenzívnu zdravotnú starostlivosť nie je akútne Vám poskytnúť..stačí preventívna.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 07:21:54 58d4289b
Ze to ancapisti nevedia, tak to este neznamena, ze to nejde. Ekonomicku kalkulaciu je mozne robit iba v peniazoch, no a u nas komancovia pouzivali peniaze. To znamena, ze mohli a aj robili ekonomicke kalkulacie.
kri # BybuXibo68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 08:13:06 6de62d08
Díky, Klopi. Ale poďakovanie adresuj tentoraz zašťatému dedovi Vargovi z Košíc, aby nebol urazený.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 08:52:22 d4254012
Hej hej...ta to koľko ..Pandemon..iovcov je..?--36--49-- či čo? To už skora každý bude Pande...?klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 11:57:28 58d4289b
smartang
to o tej burze ,ešte stale ti nedošlo že to je možne len vo volnom kapitalistickom trhu?


skus mi napísať čo si ty predstavuješ pod volnym trhom,


snad nie to že zakáznik si bude určovať cenu vyrobku?sam a jeden

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 13:31:08 55d88d6a
tvrdim že volny trh a volna konkurencia je nezmyslel. Voľný trh je len vznešený názov pre vytvorenie ilúzie transparentnosti ... Opak je však pravdou. A to je to, čo mi vadí. Nenazávame veci pravými menami. Hovorme o trhu a bude to OK. Názov voľný trh je irelevantný a zavádzajúci. Pod pojmom voľný trh si predstavujem napr. to, že každý môže byť jeho účastníkom za rovnakých, spravodlivých podmienok. detto je to s konkurenciou. Systém je skrátka postavený na lživých ideách, ktoré nehovoria ale zahmlievajú pravdu a ktorých cieľom je manipulácia ...

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:09:41 d90c3016
Hlad, GMO a očkovanie ako nástroje na kontrolu populácie

Bill Gates a jeho eugenické zámery, GMO potraviny a finančný systém vytvárajúci celosvetový hlad - to sú témy 17 dielu relácie Truthseeker vysielanej na RT.
OOOO # JofyRahe14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:15:36 4e62af05
no vidíš,moj nazor je že toto je volny trh,že žijeme vo volnom trhu,a tudiš trh bez kontroly dopadne takto ako si ho opisal,


že ho ovlaaju tí najsilnejši a robia si čo chcu,volny trh je to že si obchodnik stanoví cenu aku chce,tudiš predavajuci,bez absolutneho obemedzenia,a to sa deje,predavajuci si stanovuje cenu aku chce,otazne je či mu ju bude ten čo kupuje aj akceptovať a kupí,ale neexistuje tretia strana ktora určuje cenu medzi predavajucim a kupujúcim,tudiž je to volny trh,to že zdegeneroval tak,je len to že neexistuju žiadne obmedzenia tretej strany čo by určovala pravidla a dbala na ich kontrolu a dodržiavanie,
v nutri štátu by mal kontrolovať štát trh ale tos a nedeje,kontroluje len neake podmienky trhu a zloženie vyrobkov aj to totalne chabe,poznam nejeden prípad kedy štát uradnik dochadzal skrze kontrolu nabalený jak prase,aby kontrola dopadla v prospech predavajuceho a kontrolovaneho,to je to ako vžedy dopadne trh teda volny trh bez kontroly,

j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 14:32:36 55d88d6a
Dobre ide debata, celá v zámysloch parazitického globálneho prediktora, ktorý pomocou žido-kresťanskej koncepcie riadenia spoločnosti (falošná demokracia, falošné náboženstvá, falošná sloboda, falošný slobodný trhový mechanizmus, .... , ... ) sa usiluje riadiť už po tisícročia celý svet! Nie nadarmo sa hovorí, že podľa miery svojho poznania pracuješ pre seba a podľa miery svojho nevedomia pracuješ na parazita!

Pomocou klamu a poloklamu parazitický globálny prediktor zatajil, prekrútil, falošne obrátil všetko z nôh na hlavu a naopak! Oddelil od človeka jeho rozum, dušu a poznanie, vyrobil his-tóru, zatajil, prepísal skutočné dejiny a vývin ľudstva ako aj jeho smerovanie!

Každý rozumný človek vie len
jany z popradu # JimiQola42nie a jej podobní drollovia, resp. regenerátskí paraziti, resp. naivky žijúci vo falošnom egregore nevedia, že ekonomika vždy slúžila na evidenciu, kontrolu a spätnú väzbu riadenia spoločensko-súkromnej výroby! Každý rozumný človek vie, že každá činnosť človeka v každom okamihu jeho uvedomelého konania do budúcna je výsledkom jeho zámeru - plánovania! Každý rozumný človek vie, kde je riadenie musí byť nevyhnutne aj plánovanie!
Globálny prediktor vytvoril falošný egregor, že trhová ekonomika sa riadi rukou trhu(dopyt a ponuka), vytvoril to s falošným zámyslom aby sa za túto lož schoval, aby ľuďom-gójom nebolo jasné, že za rukou trhu stojí svetový parazit! Žiadna ekonomika nie je veda ( je to chazarsko-sionistická-žido-kresťanská lož), je to len súhrn nástrojov a metód riadenia vo svojom procese plne podriadená plánovaniu!!! Ekonomika je nástroj presadzovania nekoncepčného riadenia spoločnosti!

Len ľudia v osídlach falošných egregorov vytvorených svetovým parazitickým prediktorom ako aj ich spolupachátelia - lokální paraziti môžu tvrdiť sprostosti o nevyhnutnosti a všemohúcnosti ruky trhu a slobodnej konkurencií! Ono to má pravé meno, zvyčajne sa to nazýva vykorisťovanie a parazitovania na gójoch! Ale ako sa hovorí, všetko do času!!!
jan # PukiKyri51
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-27 15:28:59 4e63452f
ján suhlasim s tebu:)


a hlavne s tu posldnu vetu,do času,a to do času je už velmi blízko


a to za to ako žili,..j # HehyFiho58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 15:43:01 55d88d6a
tak sme sa konečne dostali k poznaniu že hovoríme o tom istom a že sme na 1 plťke ... :)

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-27 15:47:33 d90c3016

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0872 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage