Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Argumenty v debate o imigrantoch


Argumenty v debate o imigrantoch

Aj napriek tomu, že migračná vlna z dôvodu zimy ustala, jej problém zostáva nevyriešený. Jej téma je stále aktuálna, hlavne ak zoberieme do úvahy fakt, že sa blížia parlamentné voľby. A práve téma migrácie sa zdá bude hrať veľkú úlohu pri presviedaní voličov. K samotnej otázke, či prijať migrantov, sa čoraz viac pridávajú argumenty ekonomického charakteru. Cieľom tohto článku je sa pozrieť na platnosť týchto argumentov a jej prípadnú pravdivosť.

1.Imigranti nám budú brať prácu

Jedným z dvoch hlavných argumentov oponentov imigrácie je, že keďže sa po príchode imigrantov zvýši počet ľudí na pracovnom trhu, tak sa zníži cena práce. A keďže sa migranti uspokoja aj z nižšími platmi tak konečnom dôsledku budú zamestnávatelia preferovať migrantov pred pôvodnými zamestnancami, ktorí sú zvyknutí na vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. Táto téza je teoreticky správna, no v čom chybí je, že neberie do úvahy fakt, že trh práce nie je jednoliaty. Pozostáva z rôznych vrstiev, pričom pre každú vrstvu charakteristická iná výška kvalifikácie. Akonáhle zoberieme tento fakt do úvahy, zistíme že iba niektoré časti trhu práce budú postihnuté prílevom migrantov. Ktoré časti to budú, bude závisieť hlavne od kvalifikácie migrantov. Ak zoberieme do úvahy, že sú to väčšinou nízko kvalifikovaní ľudia, tak sa to v konečnom dôsledku prejaví hlavne v trhu práce s nízkou kvalifikáciu. Nielen Slovensko, ale Európa vo všeobecnosti má teraz nedostatok málo kvalifikovanej pracovnej sily, čiže namiesto kradnutia práce by sa skôr pracovné miesta zaplnili (ďalej sa téme naplňovania pracovných miest budem venovať v ďalšom paragrafe). No v každej ekonomike a teda aj v našej sú ľudia, ktorí pracujú a majú nízku kvalifikáciu, čiže je možné, že nízkokvalifokované pracovné miesta by zaplnili migranti at tak vytlačili pôvodných pracovníkov.

2.Migranti môžu pomôcť ekonomike, do ktorej vchádzajú

Asi hlavný argument zástancov migrácie je, že príchod migrantov môže pomôcť ekonomike. Po ich príchode by migranti zaplnili pracovné miesta, ktoré sú voľné. Tento argument býva často vyvracaním opačnou stranou, že ako je možné že nám pomôžu zaplniť volné miesta v ekonomike keď tu máme dvojcifernú nezamestnanosť. V tomto prípade sa tak ako v prvom argumente zabúda na to, že trh práce nieje jednoliaty a skladá sa z viacerých častí, pričom v každej je iná úroveň kvalifikácie. Európske krajiny aktuálne trpia efektom nadmernej kvalifikácie. Napríklad na Slovensku je vidieť problém v tom, že mladí ľudia sa príliš spoliehajú na vysoké školy, čo neskôr vytvára nadmerné množstvo absolventov (hlavne humanitných odborov), ktorí si nevedia nájsť prácu, lebo trh práve s takouto kvalifikáciu je už naplnený. V tom istom čase však dopyt po nižšie kvalifikovaný ľudoch s remeslom rastie. Práve príchod migrantov by zaplnil tieto volné pracovné miesta, ktoré sú aj v našej ekonomike. Jedným z príkladov takéhoto efektu je napríklad prílev takzvaných Gastarbeiterov do Nemecka v 60. rokoch alebo aktuálna migrácia Poliakov do Británie .Na druhú stranu treba pripomenúť, že nie vždy sa migranti začlenia do trhu práce. Aktuálne vo Francúzku vznikajú getá, ktoré sú charakteristické vysokou nezamestnanosťou.

3.Tým že príjmeme migrantov (hlavne ekonomických), poškodzujeme ekonomiku krajiny z ktorej prichádzajú.

Základom tohto argumentu bolo video od Roya H. Beck-a šíriaceho sa sociálnymi sieťami. Vo videu sa autor vyjadroval o tom, že tým, že odoberáme kvalifikovanejších ľudí z krajiny tak vlastne podkopávame ekonomiku krajín (hlavne rozvojových), a tak podporujeme zhoršenie ich stavu. Vo videu následne vysvetľoval aj fakt, že tým, že migrantov príjmeme tak tak nijak neriešime chudobu rozvíjajúcich sa krajín. Tento fakt je pravda, no ako v predchádzajúcich prípadoch boli zamlčané viaceré skutočnosti. Jedným z nich je, že síce môžeme zabrániť možnému odlivu kvalifikovanejšej pracovne sily z rozvíjajúcich sa krajín, no mali by sme sa pozrieť prečo ľudia odtiaľ utekajú. V našom prípade migranti utekajú kvôli vojne, čiže argument, že by sme ich nemali príjmať, lebo tým poškodzujeme ekonomiky, z ktorej pochádzajú, nie je na mieste. Ak by však len teoreticky zobrali do úvahy, že migranti sú čisto ekonomickí, tak pravdepodobne migrujú z hlavne z dôvodu toho, že ich kvalifikácií sa nedáva dostatočné finančné ohodnotenie. V rozvinutejších krajinách by sa viac vedel zúročiť ich potenciál a tak by domáca ekonomika dosiahla lepšiu výkonnosť a jej produkcia by sa viac priblížila k teoretickému maximu ekonomiky. Tým, že by sme tak zabraňovali migrácií by sme zabraňovali prirodzenému presunu výrobných faktorov, ktorý zabezpečuje, aby sa výrobné faktory ( v tomto prípade pracovná sila ) dostali do správny rúk, do rúk, v ktorých by boli najlepšie využité.Author: Filip Bolco # JifoSijo05
Európa2016-01-1310
-
 31% ( 6 people voted )
+
https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/vid
eos/1500237786943851/Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 13:28:14 4e62f5cb
v clanku sa uvadzaju rozne videa, pridam jedno kratke

Fero # LifuRoru61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-01-15 20:22:28 53d0dae6
Filip nebuď smiešny. Vážne si myslíš, že by robili za tie drobné čo by zarobili ako nízko kvalifikovaný? A o práci ako takej ktorú by vykonávali ani nepíšem. Keď že sem do Európy prišli využívať sociálny systém. Sami to niektorí aj rozprávajú, že je to povinnosť Európanov (ich teraz živiť) ako odškodné za koloniálnu éru.

Anupew # JacaNidy24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-15 22:03:03 b228a318
Sýrski utečenci /nie len ekonomický / predstavujú istú vzdelanostnú , kultúrnu , demo--kratický znalejšiu skupinu . A "hajzlovstvo" od Merkel--jude-- je vtom , že povyberá si naj--vdela-kresťansky-kultivova..a ináč "normálnejších " a v rámci "kontigentu" v EU ..kde každý "musí " prispieť ..istým dielom ..zbytky na riešenie nechá---podielovo. Len pozor...tie sociálne dávky Nemecké musia byť zachované.... /a viete si predstaviť tu pobehovať nejakého..."oné izé" s cca 650 ečkami...len táák.. mesačne.// Ale no do desať...sa vie napočítať...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-16 15:28:40 58d4289b
::Fero 61.. nie je to určite jedinečné "video" ..takých je niekoľko... srdcervúcich... Mńa ani tak "netrhá " to utrpenie ... ale tá PÝCHA tých vodcov ..vodiacich bezbranne kráčajúcich ./ /pokiaľ to nie je filmová "kamuflage"...///Ešte a pápež vymyšľal tresty -na strhnutú kožu potretú medom pustiť včely ..či mravce..//
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-16 16:41:02 58d4289b
Ferko, a to si myslíš, že im mali odsúhlasť oficierske dôchodky ako u nás? Mimochodom prvé video čo som si pozrel.
Pandemonium # PybuWijy16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-16 17:04:03 4e62f2a7
loading...
Loooooool...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-16 17:14:48 bc7b649f
Lepší argumenty:
Podobnosti mezi Islámem a nacismem:
1. Teorie o nadřazenosti jedné skupiny lidí nad jinými
- Islám: Muži nad ženami, muslimové nad nevěřícími
- nacismus: árijská rasa nad Slovany či nad židy
2. Právo pro nadřazené lidi utlačovat podřadné lidi:
- Islám: lze bít ženy, lze žádat zvláštní daně po nevěřících či je zabít
- nacismus: lze zotročovat Slovany, vybíjení židů či Romů a Slovanů
3. Požadavek teritoriální expanze pro nadřazené lidi vůči podřadným lidem všemi formami a tedy i násilně:
- Islám: džihád po celém světě dokud se celý svět nepromění v jednu ummu
- nacismus: požadavek na lebensraum pro árijskou rasu a vyhlazovací válka na východě Evropy
4. Požadavek populační expanze nadřazených lidí vůči podřadným lidem:
- Islám: ženy muslimky i nemuslimky mají hlavně rodit děti svým mužům muslimům, hlavně chlapce
- nacismus: AH řekl, že ženy by měly být hlavně v domácnosti a rodit árijské děti a vychovávat Německé muže – bojovníky.
5. Nenávist k židům a homosexuálům.
6. Pohrdání demokracii.
7. Požadavek po velmi tvrdém trestání i malých zločinů.
8. Ničení populací jiných skupin lidí:
- Islám: kradení dětí nemuslimům a jejich převýchova (např. hojně provozované Osmanskou říší – viz. např. janičáři) + násilné konverze
- nacismus: program lebensborn a poněmčování rasově vhodných lidí…
9. Spojenectví se světovým kapitálem:
- Islám: financován přes rod Bin Ládin, přes rod Saudů atd., vřelé vztahy s rodem Bush atd.
- nacismus: financován předními finančními klany Evropy, vztahy s rodem Bush atd.
10. Historie vzájemných vřelých vztahů mezi muslimy a nacisty. Muslimské SS divize s turbany. Obdivné výroky muslimských muftíů na adresu Hitlera a naopak Hitlerovy obdivné výroky na adresu Islámu.
11. Prosazování svých cílů i terorem i lhaním:
- Islám: dnešní i historický terorismus, nauka Taqtiya o přetvářce muslimů
- nacismus: terorismus v Československém pohraničí, nedodržování podepsaných mezinárodních smluv.
12. Oběti:
- Islám za 14 století prý až 270 mil. nepřirozeně zesnulých osob ( viz. zjištění historika Billa Wernera)
- Nacismus 50-60 mil. osob za 2WW.
13. Regulace sexuálního života:
- Islám: žena muslimka se nesmí vdát za nemuslima a přísné tresty za nemanželský pohlavní styk
- nacismus: rasové zákony mimo jiné zakazující pohlavní styky Němců s jinými etniky.

to je jedno # WafyKace32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-16 20:20:14 6def496d
Tojejedno, ešte tam pridaj kresťanstvo. V žiadnom bode nezaostáva za tými dvoma izmami.
Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-01-17 11:20:23 3ec5f361
V našom prípade migranti utekajú kvôli vojne.
Skutočne? Takže samí sýrčan, iračan, afgánec z čiernou farbou pleti. :-)

Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-17 20:05:36 c35b10cb

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
še   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Překročili jsme Rubikon ve šlechtění skotu?


 Překročili jsme Rubikon ve šlechtění skotu?
Technologická mutace prestižního časopisu Nature, Scientific Reports, nedávno uveřejnila revoluční postup „zrychleného“ šlechtění mléčného skotu. Postup, který byl dosud pouze p...
Čo stojí za úpadkom Slovenska
Boj so systemom jeho vlastnymi zbranami
Očima expertů: Základní příjem. Sociální dávka pro každého?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0321 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne