Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

BREXIT: PREČO JE ODCHOD VEĽKEJ BRITÁNIE DOBROU SPRÁVOU PRE SLOBODU


BREXIT: PREČO JE ODCHOD VEĽKEJ BRITÁNIE DOBROU SPRÁVOU PRE SLOBODU

Odporcovia Brexitu dnes vyťahujú rôzne argumenty na samotný fakt odchodu Veľkej Británie z EÚ ako aj na jej hlavných aktérov Nigela Faraga a Borisa Johnsona, no všetky tieto argumenty sú založené len na emóciách alebo domnienkach. Internetom sa posledne šíril aj obrázok porovnávajúci Faraga s Johnsonom k dvojici z filmu "blbý a blbší", asi kvôli ich vzhľadu. Pritom asi len málokto si dal tú námahu a vypočul si aspoň raz ich argumenty, ktoré ja považujem za veľmi rozumné.

V histórii EÚ snáď nie je väčšej udalosti, akou by bol odchod Veľkej Británie. Pre mňa nie je potešujúci len samotný odchod krajiny ako takej, no fakt, že je to obrovská rana bruselskému establishmentu. Pretože ich odchod je jasné, že ľudia majú už pokrk toho, keď ich niekto postupne zbavuje suverenity, na úkor nevolených bruselských úradníkov.

Dnes sa internetom šíria všakovaké komentáre o katastrofických scenároch po tomto referende, vykresľujúcich Veľkú Britániu v hlbokej kríze a úpadku, pritom skôr opak je pravdou. Britská libra síce po referende stratila svoju hodnotu, no tá už padá kontinuálne cez desať rokov. No a odchod nejakého politika z funkcie sa len ťažko dá racionálne charakterizovať ekonomickou krízou.

Skúsim ale uviesť dôvody z môjho pohľadu, prečo si myslím, že odchod Veľkej Británie je veľmi pozitívnou správou pre slobodu, a prečo som v tomto úsilí Nigelovi Faragovi dlhodobo fandil.

1. Decentralizácia / separatizmus

Snáď máloktorý pojem je v spoločnosti tak často dehonestovaný, ako separatizmus. Pritom neexistujú racionálne ekonomické dôvody, prečo by sme sa mali separatizmu obávať. Naopak, história ukazuje, že separatizmus viedol vždy k väčšej prosperite a mieru v spoločnosti. To isté platí aj pre decentralizáciu, teda postupné oslabovanie moci centrálnej vlády.

Ako hovorí Milton Friedman v knihe "Kapitalizmus a sloboda":

"Ak má vláda uplatňovať svoju moc, tak je to vždy lepšie, ak sa to deje na úrovni krajov ako na úrovni štátu, a lepšie na úrovni štátu ako na federálnej úrovni Washingtonu. Pretože ak sa mi nepáči, čo sa deje v mojej komunite, či už sa to týka odpadového hospodárstva, zónácie, či škôl, môžem sa vždy presťahovať do inej komunity. Ak sa mi nepáči, čo robí môj štát, môžem sa presunúť do iného štátu. No ak sa mi nepáči, čo robí Washington, tak mi zostáva vo svete už len veľmi málo alternatív."

Argumenty za silnejšiu zjednotenú Európu, ktorá by konkurovala Spojeným štátom sú založené na emóciách, podporované mocenskými záujmami lídrov, ktorých finálne predstavy sa veľmi nelíšia od predstáv súdruhov nacistického Nemecka. Takisto v tomto prípade je história na strane decentralizácie. To čo prinieslo východnej Európe úpadok a nie prosperitu bol práve zjednotený politický model štátov v mnohom podobný aktuálnemu projektu Európskej únie.

Preto každý kto si ctí princípy slobody a vie, že tie na trhu prinášajú najväčšiu prosperitu, by mal podporovať akékoľvek tendencie separatizmu a decentralizácie. Či už odtrhnutie Škótska od Veľkej Británie, Katalánska od Španielska, alebo dokonca posmešne mnohými spomínané odtrhnutie Bratislavy od Slovenska. Takáto totálna decentralizácia by nakoniec mohla znamenať aj to, že tieto oddelené časti by si navzájom konkurovali (napr. nižšími daňami), a v konečnom dôsledku by na tom benefitovali len samotní ľudia.

2. Menej peňazí na podporu prerozdeľovania

Európska únia už dnes nie je ani zďaleka projektom pôvodných princípov slobody. Je to politická únia založená na centralizovanom vládnutí, plná regulácií, a prerozdeľovania peňazí daňových poplatníkov na projekty častokrát pochybného charakteru, a skoro vždy neefektívne využitých, a korupciou popretkávaných.

Každý rozumný ekonóm musí vidieť, že posielať peniaze do centrálnej inštitúcie, na to aby ona mohla neskôr vypísať podľa vlastného uváženia témy, na základe ktorých môžu vyvolení prispievatelia svoje peniaze čerpať naspäť, je totálny nezmysel. Navyše peniaze, ktoré idú len tým, ktorí majú prostriedky, čas a ochotu podstúpiť byrokratický a náročný proces projektov a schvaľovaní.

Zároveň je jasné, že ak niekto dostane takéto peniaze zadarmo, má oveľa menšiu citlivosť v raciónálnom míňaní takýchto peňazí, ako v prípade, ak by to boli jeho poctivo zarobené peniaze.

Takéto neefektívne míňanie zdrojov nijak neprospieva bohatstvu Európy a musí byť zastavené. Tým že vyberiem 20€ z môjho vrecka a dám ich do vrecka môjho suseda žiadne bohatstvo nevytvorím. Je teda veľkým prínosom, že krajina ktorá je jedným z najväčších prispievateľov do fondov v Európskej únii odchádza. Znamená to teda pre nich oveľa menej výdavkov aj smerom k tejto neefektívnej schéme, a zároveň aj menej prostriedkov, ktoré sa im vracali cez túto schému, ktoré len ničili konkurenčné prostredie a podnikateľské aktivity.

3. Podpora voľného trhu a obchodu

Aj keď v spoločnosti prevláda povedomie o tom, že EÚ zabezpečuje voľný trh, nie je tomu tak. Voľný trh je zabezpečovaný vďaka Európskemu hospodárskemu spoločenstvu (EHP), ktoré v zásade s Európskou úniou nesúvisí a vystúpením z EÚ nezaniká automaticky členstvo v EHP. Naopak, členstvo je vypovedateľné len samotným členom tejto dohody.

Tak či onak, Európska únia viac ako združenie krajín uctievajúcich si voľný obchod je skôrspoločenstvom privilegovaných krajín. Je to klub vyvolených. Idea voľného obchodu sa tak obmedzuje len na tých, ktorí sú členmi tohto klubu. Slobodné obchodovanie pritom nie je žiadnou výsadou, ale skôr prirodzeným stavom. Zamedzenie obchodovania, teda konkrétne uvaľovanie ciel na import tovaru mimo hraníc určitého zoskupenia je len čisto politickým nástrojom pre ich vnútorné a geopolitické ciele. Znovu teda platí, že ekonomicky prospešný význam to nemá žiadny.

Opustiť tento protekcionistický klub znamená len toľko, že obchodné dohody, ktoré boli rokované na váš úkor nevolenými byrokratmi, si už môže krajina viesť sama, a oproti predošlému stavu vyjednať oveľa lepšie podmienky, napr. aj bezcolný voľný obchod, rovnaký alebo lepší, ako s krajinami Európskej únie.

4. Koniec politického upevňovania európskej jednoty

Európa je narozdiel od Ameriky kontinentom veľmi rôznorodých kultúr, zvyklostí, či životného štýlu. Európska únia si už dlhodobo dáva za cieľ všetky tieto zvyklosti, či životný štýl politicky harmonizovať zákonmi. Teda zakazovať, prikazovať, obmedzovať. EÚ dnes skutočne smeruje k vytvoreniu jedného superštátu riadeného z Bruselu, v ktorom budú platiť v zásade rovnaké zákony.

Toto jednak v Európe nikdy fungovať nebude, a jediným spôsobom ako to pretlačiť, je ísť klasickou cestou legislatívneho procesu v Bruseli, bez toho, aby ste sa priamo opýtali ľudí na ich názor. Pretože tí by to skoro vždy odmietli.

Mať harmonizovaný daňový systém je pritom v priamom protiklade toho, čo stojí za ekonomickým úspechom Švajčiarska teda jeho vnútorná daňová konkurencia a sloboda podnikania. Inými slovami, ekonomická rozdrobenosť a regulácie v čo najmenšej miere.

5. Vlastné dane pre vlastných obyvateľov

Podľa jednej z mnoho regulácií v sociálnej oblasti, občania EÚ ktorí pracujú v zahraničí, majú právo poberať od štátu rovnaké sociálne prídavky na deti ako miestni, aj v tom prípade, ak ich deti v danej krajine nežijú.

Byť proti tomuto sa môže na prvý pohľad zdať trochu nacionalistické, no možnosť používať vlastné peniaze odvádzané na daniach a samotné bohatstvo dlhodobo budované vo vlastnej krajine pre vlastné účely je pre pocit slobody aspoň v takomto systéme dosť dôležité.

6. Menej regulácií

Až 75% zákonov ktoré sa prijímali vo Veľkej Británii, sú transponované nariadenia a smernice z Európskej únie. Za tie roky sa jedná už o desiatky tisíc strán zákonov, ktoré boli takto do legislatívy Veľkej Británie integrované.

Od obmedzeniach v pracovnom zákone, podľa ktorého nik nemôže pracovať dlhšie ako 48 hodín týždenne, či komunistické nariadenie typu "za rovnakú prácu rovnaký plat" pri pracovníkoch najatých pre agentúry, až po reguláciu maximálneho príkonu vysávačov, či plánovanej regulácie maximálneho príkonu fénov, varných kanvíc a toastovačov Európska únia je byrokratická a regulačná mašinéria, ktorá nás uvádza do čoraz väčšej socialistickej totality.

Vystúpiť z takéhoto zväzku znamená oslobodiť trh od okov a dať ľuďom väčšiu slobodu výberu.

7. Oslabenie nacionalizmu

Sociálni demokrati hovoria, že Európa musí byť politicky jednotná, aby nevznikali extrémistické hnutia a politické strany v Európe. Tou jednotou myslia konkrétne harmonizáciu a politickú centralizáciu teda upevňovanie moci na jednom mieste. A najlepšie na takom mieste, ktorému bude samozrejme šéfovať nejaký sociálny demokrat z ich radov. A práve upevňovanie moci a harmonizácia zvykov, tovarov či služieb v celej Európe spôsobuje, že sa k moci dostávajú extrémistické zoskupenia, ktoré ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia, medzi inými aj odchod z Európskej únie.

Súdruhovia v Bruseli ešte stále nechápu, že vojny v Európe tu nemáme vďaka nim, ale napriek nim. Zatiaľ. Pretože to čo sa deje v už dlhodobo v Grécku, Francúzsku, Maďarsku, aj na Slovensku, či teraz s jasným výsledkom aj vo Veľkej Británii jasne naznačuje, že európania nechcú žiť v jednom superštáte s názvom "Európa", ale v samostatných krajinách, so samostatnými zvykmi, a s vlastnými špecifikami v službách či produktoch. S vlastnou identitou a navzájom si konkurujúcimi ekonomikami. Lebo to čo skutočne prináša pokoj v Európe už dlhodobo, je územné rozdeľovanie štátov, nie ich spájanie.Author: Martin Bulak # QoxiPedy87
Európa2016-07-091
-
 62%  ( 3 people voted )
+
Toto je tiez jednoduche... Bulak chuj, menejstatovci chuji, clanok chujoza... A tiez som ho ani nemusel citat... 1-sekundova vedecka analyza/synteza...


alichlap # RuruBido47
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-07-10 16:50:17 bad7a882

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ČERNÁ DÍRA S PĚTI KRUHY


ČERNÁ DÍRA S PĚTI KRUHY
Sportovní svátek je v plném proudu. Nejlepší sportovci světa soutěží o medaile na olympijských hrách v Brazílii. V takových povznesených chvílích se příliš nehodí mluvit o penězí...
Co nese víc než válka? „Klimatické změny ohrožují světový mír“
Grécko potrebuje tretí záchranný balík
6 NEJVĚTŠÍCH ILUZÍ, KTERÉ NÁS ZOTROČUJÍ V MATRIXU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0285 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo