Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

BYROKRACIA


BYROKRACIA


"Byrokracia predstavuje nezrozumiteľný spôsob vybavovania pomerne jednoduchých záležitostí, ktorými komplikuje a znepríjemňuje život občanom (dlhé vybavovanie záležitostí, komplikovanosť procedúr, papierovačky, ...)"

To jepodľa wikipédiebežné ponímanie byrokracie.

"Dnešná mládež je úplne neschopná a nesamostatná! Keby na internete hľadali užitočné veci, nie hlúposti, zistili by, ako vlastne skutočný život funguje. Nevedia usmoliť ani triviálne splnomocnenie, ani jednu úradnú žiadosť! To ja som po maturite hneď vybavovala všetky svoje záležitosti sama. Dnešné decká nechajú všetko vybavovať rodičov, sú úplne nesamostatné a neschopné."

Dôrazne konštatovala prepážková pracovníčka daňového úradu. Nemala som chuť reagovať na jej výlevy. Nakoniec som však nevydržala a oponovala príkladom chlapca z našej rodiny, ktorý v osemnástke odišiel študovať do zahraničia, popri škole brigáduje, sám si nakupuje, varí, perie, žehlí a je na svoj vek samostatnejší a zodpovednejší než nejeden dospelý tu u nás.

Pani neochotne uznala, že možno nie všetci sú úplne mimo, ale ďalej rozvíjala základnú myšlienku, že pokiaľ napíšeš v splnomocnení, že obaja (splnomocnenec aj splnomocnený) majú trvalé bydlisko na tej a tej adrese a nerozpíšeš v celkom troch riadkoch textu danú adresu pri každom mene dupľovane, nie si plnohodnotným človekom a nezaslúžiš si od nej vlastne ani len to potvrdenie, ktoré si prišiel prevziať. Všetko je otázkou priorít a pre ľudí, ktorí žijú z byrokracie, je prioritné slovičkárenie podľa nastavených a rokmi zažitých pravidiel generácií predošlých aj súčasných byrokratov.

Byrokracia má vraj aj výhody, pochopenie ktorých obyvateľstvom môže byť aj snahou danej náruživej úradníčky:

 1. Možnosť efektívnejšieho riadenia veľkých procesov
 2. Ľahšie priradenie zodpovednosti za výsledky
 3. Lepšia synchronizácia medzi oddeleniami procesu menej redundantných úkonov v rámci procesu
 4. O každom úkone existujú záznamy možnosť analýzy histórie procesu, čiže proces možno na základe týchto skúseností vylepšovať

Nebudem tu rozoberať opodstatnenosť štátnych a verejných inštitúcií a úkonov ich zamestnancov. O tom sa na našej stránke píše na viacerých miestach. Nedá mi však nespomenúť niekoľko postrehov zo života obyčajných ľudí, ktorých som zhodou okolností stretla v rovnaký deň ako túto úradníčku a ktorí sa mi zdôverili so svojimi čerstvými skúsenosťami. Môžeme sa nad nimi zamyslieť v svetle uvedených výhod byrokracie.

 • Ako prílohu k daňovému priznaniu musíte každoročne opakovane dokladať aj rodný list svojich detí. (Čo ak náhodou raz vyjde najavo, že sa vlastne nenarodili?)
 • Ako príloha k žiadosti o štipendium na štátnej vysokej škole je požadovaný okrem potvrdenia Sociálnej poisťovne o poberaní sirotského dôchodku aj úmrtný list nebohého rodiča žiadateľa. (Čo ak dotyčný rodič vôbec nezomrel a sirotský je štátnym megaúradom vyplácaný neoprávnene?)
 • Ak príde ten istý študent na pobočku SP, aby mu vydali potvrdenie o poberaní sirotského dôchodku, zistí, že pre pracovníčku na mieste nie je dostupné a tak priamo pred ním píše úctivý e-mail do ústredia, aby potvrdenie poslali poštou na adresu žiadateľa. (Žeby efektívne riadenie procesov v praxi?)
 • Ak živnostník platiteľ DPH žiada o potvrdenie o daňovom priznaní, musí žiadať elektronicky. Hurá, aspoň dačo bez papierov! Iná vec je, že potvrdenie dostane len v papierovej forme a musí si poň prísť osobne na daňový úrad alebo mu príde poštou úradná zásielka s doručenkou. Tento papier následne odovzdá napríklad inej štátnej organizácií.
 • Ak záujemca o fanfárami ohlasovaný minimálny dôchodok odoslal omylom do ústredia SP notárom neoverené vyhlásenie, príde mu vyrozumenie, že mu nemôže byť minimálny dôchodok priznaný. Keď sa vyľakaný dostaví do najbližšej pobočky poisťovne, aby pred pracovníčkou vyhlásenie podpísal, dozvie sa, že musí čakať, kým mu príde nové tlačivo znovu poštou z Bratislavy a potom s ním môže prísť na pobočku, kde ho pred pracovníčkou SP podpíše. (Lepšia synchronizácia medzi oddeleniami procesu menej redundantných úkonov v rámci procesu?)
 • Ak dôchodca poberá starobný dôchodok aj z Českej republiky, každé tri mesiace musí na SP doručiť potvrdenie z obecného úradu, že ešte žije. (O každom úkone niekde existujú záznamy? Napríklad na obecnom úrade, v zdravotnej poisťovni?)
 • Ak chce hasič spadajúci pod Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru potvrdenie z Krajského riaditeľstva Hasičského zboru sídliaceho na tom istom mieste v susednej budove, musí žiadosť dať do podateľne OR, ktorá ho poštou doručí do podateľne KR a čaká týždeň, kým mu príde potvrdené vyrozumenie z KR. (Efektivita riadenia procesov v praxi?)
 • Odpor rodičov voči ministerskému požadovaniu rodných čísel a iných osobných (inde už niekoľkokrát vedených) údajov zákonných zástupcov žiakov do akéhosi registra, je všeobecne mediálne známe. (O každom úkone niekde existujú záznamy? Aj osobe? Napríklad na ÚPSVaR? V registri obyvateľstva?)

Predošlý bod môjho zoznamu sa dočkal verdiktu ďalšieho úradu a údajne ministerstvo školstva prehodnotí údaje, ktoré do svojho registra požaduje. Ktovie koľko byrokratov sa muselo týmto byrokratickým výmyslom zaoberať, kýmprišli k výsledku, že síce si ministerstvo plní zákonnú povinnosť, ale predsa len nad rámec zákona...

 • Aby výpočet nebol len negatívny, uznávam, že odovzdávanie informácií medzi inštitúciami v niektorých prípadoch funguje aj bez pričinenia chudáka daňovníka. Napríklad, keď sa po mesiacoch rozbiehania firmy dopracujete až k trom zamestnancom, upozornenie od RTVS, že máte povinnosť platiť koncesionárske poplatky, príde znenazdajky úplne automaticky.

Krátky zoznam? Isteže, každého môže napadnúť ďalšia byrokratická lahôdka. Toto je iba moje neplánované monitorovanie informácií z neverejných zdrojov v priebehu jediného jesenného dňa. Možno by som to nejako vedela speňažiť. Lebo, ak ste netušili, za monitorovanie verejných informačných zdrojov sa u nás vcelku slušne platí. (Súkromným firmám.)

Slovenský človek ani nemusí byť extrémny anarchista, aby necítil, ako ho neustále rastúce byrokratické zaťaženie požiera. Je v 21. storočí možné, že jeden úrad nevie získať online relevantné informácie od iného úradu? Keď si človek prečíta, ženiekde inde úradné úkony prebiehajú podstatne jednoduchšie, nutne sa pýta, kam išli naše milióny na informatizáciu verejnej a štátnej správy. A či po naliatí ďalších a ďalších miliónov konečne prídeme do stavu, keď sa byrokratické trápenie obyčajnému človeku citeľne zjednoduší.

Zatiaľ to nehrozí. Úradníci majú plné ruky práce, vyvolanej predovšetkým rozhodnutiami iných úradníkov. Gigabyty údajov v dávno zaplatených úložiskách štátnej správy nič neznamenajú, pokiaľ nie sú vytlačené na papieri a podpísané zodpovednými pracovníkmi, ktorí ich prostredníctvom ďalších pracovníkov konečne dajú do rúk neboráka, ktorý ich doručí ďalšej inštitúcii, ktorá ich od neho z nejakého dôvodu vyžaduje. Kým zaplatíme ďalšie úložiská, treba zaplatiť aj úradníkov. Veď sa narobia a ich práca musí byť ocenená. Aby boli motivovaní,ešte im pridáme.

Na pozadí mi pred chvíľou odznela reklama štátnej inštitúcie so sloganom:Nezabúdaj, že štát, v ktorom sa rozhodneš bývať, si berieš v dobrom aj v zlom.

Isteže, je myslený v úplne inej súvislosti. Ale jeho výstražný odkaz akoby zbavoval nádeje, že sa veci zlepšia. Či už sme si ten štát vybrali my, alebo si nás prisvojil on.Author: Jana Kovacova # GikaCihy65
Slovensko2015-10-053
-
 67% ( 5 people voted )
+
Licencie, zdravotníctvo a iné lahôdky
frank # VykaPeve56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-05 13:58:50 5f69cbc3
Nedávno ma prekvapil nejaký poslanec v TV že Slovensko má štátnych zamestnancov 350 tisíc. Áno lekári, sestričky, hasiči, policajti (asi 28000), vojaci ... samozrejme i byrokrati. Vraj štát New York má 38 tisíc policajtov, neviem koľko vojakov-gardistov ale okolo 100 tisíc pracovníkov v administratíve?!. Asi by sme sa nesmiali pri zverejnení podobných informácií o okolitých EU krajinách. Možno sme najbohatšia krajina - štát

Mayo # WiliTiho98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-05 14:40:34 55d8bf90
Byrokracia, byrokratické móresy, či rozsah byrokracie je možné porovnávať s okolitými a inými krajinami , je možné kritizovať, je možné "štátoprávne " riešiťaj v závislostí od finančných možnostíí. . Samozrejme aj čo do rozsahu.A to je ten "havo " zakopaný. Existujú metódy normovania,racionalizácie, úkolovania či akordovania ktoré stanovujú objektívne nutnú potrebu "zásahu, rozsahu" , "spotrebu práce" a tým aj kapacitný rozsah...Nie som si istý či tento postup --samozrejme s využitím moderných prvkov techniky, riadenia --je aplikovaný u nás../už Napoleon vyriešil armádnu štruktúru tým že nastúpeným vojákom zakričal "páľ" a posledný v rade keď to počul --tak ich bolo cca 100 a bola ROTA na svete..a do dnes má rota cca 100 človiečikov../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-06 07:35:07 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ropa a bohatstvo


Ropa a bohatstvo
Súčasná situácia s cenou na trh s ropou je veľmi zaujímavá, pokiaľ ju hodnotíme napríklad z pohľadu minulých hrozieb blížiaceho sa oil peeku (teórie tvrdiacej, že dosahujeme maximá...
Princípy Svätej vojny alebo Menší džihád
Koľko v budúcnosti ušetria elektrické autá?
Poker o všechno: Moskva zvyšuje sázky. Obama provokuje, ale ustupuje. Putin couvat nechce a nebude. Kterými městy pojedou vítězné tanky?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0295 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne