Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Co by bylo, kdyby nebyl srpen ‘68


Co by bylo, kdyby nebyl srpen ‘68


Ohledně roku 1968 mi občas vytane na mysli otázka: "Proč jsme se u všech čertů aspoň trochu nebránili? Proč jsme se nechali pasivně obsadit? Proč naše protivzdušná obrana nesundala aspoň jedno z těch prokletých transportních letadel, která na Ruzyni přistávala nerušeně jako turistické chartery?"

Odpověď je nicméně logická a přímočará.

Proč vojáci nestříleli? Protože dostali rozkaz nestřílet. Za porušení rozkazu je vojenský soud, kde se oficiálně v ČSSR praktikovala presumpce viny. (Učili nás to ještě v 80. letech na vojenské katedře.) Že velitelé protivzdušných raket a kanónů nechtěli skončit před popravčí četou, celkem chápu.

Proč vojáci dostali rozkaz nestřílet? Protože tehdejší vláda, navzdory některým reformám, stále zůstávala věrna komunismu. Sovětský svaz byl pro komunisty přítel, který sice momentálně jedná nesprávně a tragicky mylně, ale stále je to přítel a spojenec nejvěrnější. Toto myšlenkové schéma nepřekročil Alexander Dubček ani jeho kolegové. Snad na výjimky, z nichž se sluší uvést Františka Kriegla.

Měli jsme komunistickou vládu. Zdánlivě triviální fakt. Jak by si ale tato vláda vedla, kdyby srpen 1968 nebyl?

Řekněme, že někdy zjara 1968 Brežněv umírá na náhlou cévní příhodu. Vnitřní mocenské boje v Moskvě odsunou stranou problematiku vzdáleného Československa. Dejme tomu, že nový "generální tajemník ÚV KSSS a předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR" (ano, celý titul zněl takto barokně), bude nějaká šedá myš bez imperiálních ambicí, který z čistě rozpočtových důvodů nepodporuje vojenské akce v zahraničí.

Jak by se vyvíjelo Československo?

dubcek-galerie-980.jpg (11,432 kiB)Byl by toho schopen???

Zcela nepochybně podle komunistických zásad. Možná, že řízení státních podniků by bylo mírně reformováno, podobně jako během 80. let. Výsledek by byl chabý, pokud vůbec nějaký. Možná by reformní komunisté umožnili zakládání malých sou­kro­mých krámků a živností. Koneckonců, v sou­sed­ních socialistických zemích to fungovalo a komunistické vlády nijak nebyly ohroženy. Ti živnostníčci, kteří by se neutopili v papírování a v daních, by ovšem neměli šanci budovat velké podniky.

Možná by se otevřel omezený prostor pro soukromé zemědělce, ale opět bez podstatného ekonomického efektu. Pravděpodobně by se uvolnila železná opona a cestovat na Západ by bylo snazší. Jugoslávci také směli cestovat na Západ, dokonce tam mnozí i pracovali. Ale představa konvertibilní koruny a svobodného zahraničního obchodu byla tehdy mimo myslitelnou realitu.

Asi by nebyly tak přísné kádrové požadavky na zájemce o studium na středních a hlavně vysokých školách. Noviny, rozhlas a televize by nebyly pod tak tvrdou kontrolou, ale stále by nebyly svobodné. Celkem vzato, československá ekonomika bez srpna 1968 by ze všeho nejpravděpodobněji připomínala Slovinsko: nejzápadnější a nejbohatší jugoslávskou republiku. Relativně úspěšný stát — na komunistické poměry. Ale nic víc.

Českým národním mýtem je, že bez srpna '68 bychom dnes byli jako Švédsko*). Inu, nebyli. O Švédsku se jen povídá, že je socialistickou zemí. Ve skutečnosti, i během vlády radikální levice v 70. letech, Švédsko zůstávalo tržní ekonomikou založenou na soukromém kapitálu, s víceméně svobodným trhem práce, zboží a kapitálu. Vždy bylo otevřeným a demokratickým státem. ČSSR nikoli.

Popusťme nyní uzdu fantazii, jak by Československo vypadalo, kdyby na sklonku 60. let převládly poněkud radikálnější reformní síly.

Rok 1970 by byl obdobou nadšeného roku 1990. Ale již v roce 1971 by se rozhodovalo, kdo si ukořistí jaký majetek. Euforie pryč, jde o peníze. Možná by se odehrávala nějaká forma privatizace, které by se z ideologických důvodů říkalo nějak jinak. (Ve Vietnamu probíhala po roce 2000 "ekvitizace".) Nejvíce by zbohatli samozřejmě ti, kteří byli již dříve u zdrojů informací a poblíž mocenských pák. Komunisté, kdo jiný. Ředitelé státních podniků, náměstci z ministerstev, vedoucí pracovníci státní plánovací komise, a tak dále. Kuponová privatizace? Ale kdepak, ještě se s někým dělit!

V roce 1972 by již společnost byla rozdělena. Na nové zbohatlíky a na ostatní. KSČ a obnovená sociální demokracie by poukazovaly na nové nešvary, majetkovou nerovnost, a tak dále. V témže roce by Slováci vystupňovali snahu o autonomii. Zákon o československé federaci byl přijat již v roce 1968 (historický fakt) a nově probuzený slovenský nacionalismus by se hlásil o slovo.

Ale zásadní reformy ve stylu 90. let by neprošly. Nezapomínejme, že tehdejší společnost byla stále ještě mnohem levicovější než v 90. letech. (Poznámka: přesně řečeno, aspoň takový je můj názor založený na četbě dobového tisku. V té době mi byl jeden rok a jsem tedy pochopitelně ne-pamětník.) Míra technického zaostávání za Západem tehdy ještě nebyla tak propastná. Navíc stále žila řada pamětníků hospodářské krize ve 30. a dokonce i ve 20. letech. Pravice byla značnou částí národa stále vnímána jako cosi zpátečnického, reakčního, včerejšího.

Tak tomu bylo ostatně i na Západě. Jako dominantní událost roku 1968 svět vnímal studentské nepokoje v Paříži. Většina politiků si je vyložila jednoznačně: mladí chtějí sociální jistoty, podpory, dávky, vysoké daně. Musíme je poslechnout, jinak budou v ulicích barikády.

Většina západní Evropy byla proto v 70. letech v rukou levice. Německo a Francie zvyšovaly sociální dávky, stejně jako většina dalších zemí, včetně USA. Francie měla v roce 1974 poslední vyrovnaný rozpočet ve své historii. Británie byla hospodářsky v děsivé depresi, v roce 1976 žádala o pomoc MMF. Éra Margaret Thatcherové měla teprve přijít.

V roce 1973 přichází ropná krize. Dotýká se přirozeně i československé ekonomiky. Reformní těžkosti jsou násobeny touto krizí. Poprvé od 30. let vzniká významnější nezaměstnanost, na kterou obyvatelé nejsou zvyklí. Vláda jde s evropským trendem, zvyšuje daně a posiluje sociální stát. Snaží se napodobit švédský model, ale jen co do výše daní. Napodobit sílu vysoce konkurenceschopné švédské ekonomiky již není tak snadné.

Zvýšení daní v kombinaci s ropným šokem ochromuje československou ekonomiku. V roce 1974 začíná těžká recese, která společně s prvními bankovními skandály vede k pádu vlády.

V roce 1978 je československá ekonomika v krizi a nálada pod bodem mrazu. Ekonomická reforma vedla jen k tomu, že se obohatila privilegovaná hrstka. Otevření zahraničního obchodu přineslokrach řady tradičních výrobců a k nezaměstnanosti. Reformy nenesly žádnou vinu na ropné krizi, což bylo ovšem těžké vysvětlit veřejnosti. Snaha napodobit vyspělý Západ zvýšením daní a sociálních výdajů má katastrofické dopady na hospodářský růst, zaměstnanost i veřejné finance.

Koncem 70. let proto nabývá na síle ortodoxní křídlo KSČ s programem resocializace ekonomiky, plné zaměstnanosti a snížení státního dluhu, který začíná nabývat nebezpečných rozměrů. Nechybí ani kritika novodobých zbohatlíků. Reformní sen roku 1968 je diskreditován, komunisté mohou poukazovat na krizi kapitalismu. Pravice je nucena čelit levici tím, že přejímá její argumenty a její politiku. Z Československa se stává cosi jako středoevropské Španělsko, které zavedlo demokracii v roce 1976 a jehož politický systém je velmi podobný.

Toto vše samozřejmě berte jako zábavnou pseudohistorickou úvahu. Nejspíše bychom asi byli něco jako druhé Slovinsko. Ovšem bohatší než Slovinsko, neboť Češi byli tradičně vzdělanější a měli silnější průmyslovou základnu. V roce 1910 měly Čechy o 64 % vyšší HDP na hlavu než území dnešního Slovinska, jak uvádí Max-Stephan Schulze, odborník na ekonomiku pozdně habsburské říše z London School of Economics.

Na závěr postřeh z Twitteru, který vydá za celý článek: Rostislav Kocman @rostman Není problém, že k nám před 45 lety vtrhly desetitisíce rusáků. Problém je, že miliony jim lezly do prdele... Proto jsme dnes tam, kde jsme.


*) Odtud také plyne hluboké nepochopení podstaty věci u našich levičáků a ultralevičáků. Rádi by zaváděli model švédského socialismu, ale zároveň od počátku brání rozvoji malého i středního podnikání zdaňováním do bezvědomí a byrokratickou šikanou, kterou chce teď Bureš dovést ad absurdum.

Socialismus který beztak dojede na to, že mu zdroje dojdou může po omezenou dobu fungovat, dokud má kde brát. Tady bylo od počátku zavedeno přesně dvojkolejné podnikání. Po hlavní trati a Pendolinem jeli ti, kteří měli dostatek informací a díky kontaktům si dovedli zajistit počáteční kapitál a rychle se stali multimilionáři. A na vedlejší koleji jeli lokálkou ti, kteří začínali bez kapitálu a od počátku byli jen levnou lovnou zvěří, na které si aparát snadno troufl.

Socialisté se donekonečna ohánějí absurdním tvrzením, že se zde šíleně rozevírají sociální nůžky. Jednak to není pravda. Když vypustíme tu oligarchickou část zbohatlíků, je zbytek společnosti extrémně chudý a je jedno, zda se jedná o zaměstnance, nebo o malé zaměstnavatele. A za druhé: naše společnost je až extrémně rovnostářská. Je prostě nepředstavitelnou drzostí a opovážlivostí, aby někdo, kdokoliv, měl jen o milimetr více, než má druhý. Přesně to hadí símě, kterým je společnost sedmdesát (i více) let indoktrinována: závistí a nenávistí.Author: Pavel Kohout # JakuGemy33
Slovensko2015-06-197
-
 50%  ( 4 people voted )
+
Kapitalizmus aj socializmus obmedzujú, ale socializmus sa aspoň ako tak postaral o tých najchudobnejších, čiže o väčšinu obyvateľstva. Kapitalizmus je nezmysel už v teórii. Však teoreticky vzaté do extrému ak by kapitalizmus existoval extrémne dlhé obdobie tak by to dopadlo tak že jeden človek by vlastnil všetko, lebo by všetko skúpil doslova celú planétu... Tak môže toto fungovať? Asi nie. Socializmus keby bol na celom svete, tak by žiadne uzatvorené hranice neboli. Keby sme dali socializmu pocítiť že mu planéta verí tak by neexistoval ani cenzúra alebo len minimálne monitorovanie ľudí. Čo kapitalizmus? Ten ničí životy doslova. Na to aby bol ako tak udržiavaný treba úplné monitorovanie, obmedzovanie a cenzúru aby si zabezpečil reakcie na možné revolúcie/vzbury... jednoducho povedané aby nedošlo k jeho zničeniu. Kapitalizmus sa krásne dá odhaliť v hre monopoly kde je víťaz ten kto má všetko. A takto to funguje aj v reálnom svete samozrejme omnoho sofystikovanejšie.
Anupew # JacaNidy24
-
 73%  ( 12 people voted )
+
2015-06-20 20:31:51 b228dcc8
Lekce z historie Ukrajiny:
1991- za 5 let budeme žít jak v Kanadě.
2004- Za 10 let budeme žít jak v Polsku.
2015- Za 15 let budeme žít jako za Janukoviče.
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2015-06-20 20:54:34 4e639e60
Treba si položiť otázku ,čo by bolo ,keby nás v 68 neobsadili vojska varšavskej zmluvy.
Mali by sme totalitu ,ktorá prišla až 89 a vydáva sa za slobodu a demokraciu už o dvadsať rokov skôr.
Lebo keby vtedy komunisti zrušili cenzúru ,tak by tu už vtedy nabehli "demokrati" zo západu so svojimi médiami a piatou kolonou a osprosťovali by nás o dvadsať rokov dlhšie.

filip # WyboCeci64
-
 63%  ( 6 people voted )
+
2015-06-21 07:50:27 5b7f002f
Keď vezmem doslova len vyjadrenia prvého mudrlanta, musím sa s chuti smiať. Takže socializmus sa postaral o tých najchudobnejších... možno by stálo za to, keby Anubis vysvetlil, ako? Dal im po februári červené legitimácie a urobil z nich za odmenu predákov, vedúcich a riaditeľov? Tak preto to s ním tak dopadlo, lol! Čiže o väčšinu obyvateľstva... no, bolo registrovaných tuším len milión komunistov, a ak sa myslí aj zvyšok, tak to silne odporuje vtedajšej oficiálnej propagande: v socializme niet chudobných, všetci sú šťastní a majú všetkého dostatok, aj keby (napríklad) mandaríniek nebolo. Tu sa mi nevdojak vynára jedna úsmevná Biľakova kritika, keď raz mudroval nad veršami akejsi básne, neviem či zrovna spolustraníckeho poeta Válka, a to zrovna nad slovným spojením "trapim sa trapim" vytrhnutým z kontextu s jeho príslovečnou vyhodňarskou fonetikou. V socializme sa predsa nikto nemôže "trapiť, ňe?" No a do tretice, ak sa režim postaral AKO TAK o tú chudobu robotníckeho pôvodu, to svedčí len o jeho príslovečnej polovičatosti nedotiahnuť veci do konca. Toľko na dobrú noc k cvičnému rozboru prvej vety prvého príspevku. Dobrú noc...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 53%  ( 7 people voted )
+
2015-06-22 01:00:28 bc7b649f
Prečo ste sa vy nebránili, teda aj ty, čo si bol dieťaťom? Odpovedz si sám, prečo si sa nebránil. Mňa nijaký rok 1968 nezaujíma, ale ak sa pýta jednotlivec, tak načo ten majestátny spôsob vravy? Pýtaš sa v mene ostatných a oni ťa delegovali byť hovorcom ich kolektívu? Alebo si ich ani neoslovil, ale sa pýtaš v mene skupiny, na otázku, ktorá je zodpovedaná už priamo v tom roku 1968, ktorej si ani nevymenoval členov, ako jej samozvaný vodca?
Nie si z rodiny menovca, komunistického barda? Takže už máš sa koho opýtať, že prečo súdruhovia stáli nehybne.
Isteže je ľahká odpoveď, ako by bolo možné sa akože v roku 1968 brániť, ale ja som nežil, takže nápad nemal byť ani ako a kým aplikovaný v praxi, popritom tiež sú známe aj iné nevojenské možnosti, ako nie spacifikovať, ale vyhnať židoboľševickú nákazu z východu a ich dederónskych, feferónskych pomáhateľov.
Švédsko bolo socialistické, pretože príjmy a výnosy sú pravidelne ukradnuté vládnou jednotkou, stávajú sa majetkom všetkých, aspoň propagandisticky zdôvodnenie tak hlása, že sa masy na prerozdeľovaní už nepodieľajú je iná téma, zospoločenštili výsledky úsilia, zosocializovali majetok súkromníkov. Že sa ponechala možnosť podnikať nijako nevylučuje prebujnelý socializmus. Dane znamenajú socializmus a príkazy a zákazy socialistického zhromaždenia múdrych starcov takisto. Komunistické strany definitívne zhabali majetok jednorázovo a v takzvanom trhovom prostredí sa vypaľuje neprestajne, takže osoba, ktorá nemá nič, lebo žila pod vládou komunistickej strany stratila menej ako obete mafiánskeho výpaľníctva vo Švédsku, ktoré musia počúvať nevlastníkov, ako postupovať v ich vlastnom podniku.
Túžite byť Švédskom? Smutné dedičstvo komunistického teroru, všetko premieňať na materiálne pôžitky, zamyslite sa radšej, čo s vami bude, keď otrčíte kopytá.
Zaostávanie za západom, na západe, vyspelý západ. Aj komunisti používali termín západ, dokonca s veľkými písmenami ako prejavenie poddajnosti božstvu? Alebo sa móda objavila až po 1989?
Práveže nijakého západu niet, iba súdružkovské násilné zoradenie všetkých do celku, o ktorý nemajú záujem. Všetci sú západ, každý musí byť západ, nemožno sa vyhýbať povinostiam byť západom. Západ musí byť jednotný a protistojaci zrejme Východu.
Západným smerom aj rôzne štáty, aj mestá, aj usadlosti, sa vo všetkom líšili, a ak na jednom mieste by vyspelosť pobadali, neznamená, že ju nájdeš ihneď všade. Vy ste sa chceli porovnávať zo sedliakmi Západu? Nie s konkrétnym podnikom, alebo človekom? Natoľko vás komunizmus ubil kolektivizmom, že aj jeho slovník ste prevzali?
Musí byť Schulze inakší odborník, ak pozná HDP aj z časov, keď sa nijaké ani nezisťovalo, a tých 64 % už prepočítala zrejme tvoja kalkulačka?
To som sa pobavil, tradičnejšie vzdelanejší, pritom ani takáto štatistika neexistuje, a už vôbec nie komparatívna a každoročná, ale prečo by si sa nepochválil byť príslušníkom celku minimálne polobohov.
Ty máš aké vzdelanie? Priemerné, podpriemerné, ak áno, potom je pochopiteľné sa vradiť do kolektívu.
Vzdelanie neznamená automaticky vyššie bohatstvo, rozhoduje sektor zamestnania a ak ste tak strašne premúdrelí, prečo Slovinsko má vyššie HDP ako zlaté ručičky? Pretože si o seba veľa namýšľate a realita vás prefackala. Ale zdôvodňujte si pokles ako chcete, súdruhovia vždy hádzali zodpovednosť na druhých.
Kocman je totálny vulgárny úbožiak, používa slovník šiestej cenovej, nemá poňatie o udalostiach a aktéroch, iba šíri frustráciu a nenávisť, zrejme syn boľševika a eštebáka, čo sa chce rusofóbiou vykúpiť. Píše, že sú tam, kde sú vinou druhých, jeho komunistický kolektív našiel triedneho nepriateľa, čo im zhatil plány. Ako ináč, imperialisti z východu ti aj ukradli mozog?
Závisť a nenávisť, ale zaradil si do nej aj Kocmana? On takisto závidí, pretože nie je spokojný, prečo by ináč žlčovito urážal? Že nenávidí komunistov, čo na tom? Sám je komunista, len na rozdiel od nich nachádza iné zdôvodnenie jeho osobného neuspokojeného stavu obviňovaním druhých. Aký je rozdiel v dôvodoch pre frustráciu a jej ventilovania sa navonok? Stranícka knižka?
Veď ty sám v zábavke o skvelejšej budúcnosti bez vonkajšieho prerezania skvelej minulosti uvádzaš, že sa obohatila privilegovaná hŕstka, že zbohatli informovaní. Nie je to závisť z tvojho vnútra, čo prehovorila, ak nenapíšeš, že zbohatli a nie obohatili sa, nie privilegovaná, ale pripravená, pohotová, angažovaná. V prelomovej dobe na nijakých lenivých a pohodlných nikto nečaká a kto sa omeškal poškodil iba seba sám. Neboli priebojní, preto zlyhali, ale predsa si aspoň našli výhovorku, že prečo je utlačený na okraj.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-06-22 01:11:04 b2289d0d
Cenzúra bola zrušená na jar 1968 a obnovili ju asi v máji 1969.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-06-22 01:14:11 b2289d0d
loading...
Za pár rokov sa možno budeme (my, alebo naši potomkovia) pýtať, že čo by bolo, keby nebol rok 2015 a vtedy odhlasované vlastizradcami kvóty na imigrantov. A otvorenie dverí islamizáci Slovenska.
Okupácia Sovietskymi vojskami od 68-meho bola iba priateľskou návštevou oproti tomu, čo sa chystá.

Sme v podobne prelomovom období, a tentokrát MÁME MOŽNOSŤ BRÁNIŤ SA....


meldo # FajuSuba76
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2015-06-22 16:44:12 d5b58294

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   t
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Modla současnosti


Modla současnosti
Jaká je největší modla politiků a ekonomů? Je to čtvrtletní růst Hrubého domácího produktu (HDP). Aby byl co nejvyšší, mění se i metodika jeho výpočtu...
Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
SAÚDSKÝ PRINC VARUJE: „ROPU NA 100 $ UŽ NEUVIDÍME,“ A PROHLAŠUJE KONSPIRACI PROTI RUSKU ZA PITOMOST
Státní silnice = stroj na smrt

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0308 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage