Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Deflace útočí


Deflace útočí

Deflace útočí

Termín deflace znamená pokles měnové zásoby (množství peněz) nebo snížení rychlosti pohybu peněz v dané ekonomice a s tím spojený pokles spotřebních cen. Na tom, do jaké míry a zda-li vůbec je deflace škodlivá, se neshodli ani takoví velikáni světové ekonomie jako J.M.Keynes, M.Friedman, L.v.Mises a ani současní ekonomové zdaleka nesdílejí jednotný názor.

Sice ne jedinými, ale nejurputnějšími bojovníky proti deflaci jsou centrální banky jednotlivých států, které se snaží světu vnutit názor, že deflace je krajně nebezpečná a zavleče světovou ekonomiku do dlouhotrvající recese. Jedno z jejich základních a neustále omílaných tvrzení má obecně toto znění:

" Pokud nastane deflace a lidé si uvědomí, že ceny spotřebního zboží budou klesat, odloží svoji spotřebu a budou čekat na výhodnější ceny. Výrobci nebudou mít pro své zboží odbyt, začnou propouštět a tím opět sníží kupní sílu obyvatelstva, které bude opět méně nakupovat. Tím se roztočí deflační spirála a hospodářství se ponoří do hluboké, dlouhotrvající recese či krize."

Nemohu si nevzpomenout, jak jsem s podivem sledoval choulící se postavy na chodníku, když přes noc ve frontách čekaly na svůj vysněný, nejnovější tablet od firmy Aple, i když věděli, že za půl roku se bude prodávat za poloviční cenu. Zřejmě zapomněli na základní ekonomická pravidla. Těžko představitelná je také situace, kdy si ekonomicky uvědomělá hospodyňka přečte v novinách zprávu, že během příštího roku poklesnou spotřebitelské ceny o 2 % a poté bude trpělivě čekat půl roku s nákupem 10 vajec, protože místo 30,- Kč zaplatí pouze 29,70 Kč a ušetří tak 30 haléřů. K jejímu údivu jí ale prodejce nevrátí nazpátek tyto ušetřené drobné, jelikož pokladna zaokrouhlí nákup směrem nahoru (trocha ironie).

Průměrný občan má o deflaci jen mlhavé představy a určitě nebude odkládat nákupy běžné denní spotřeby, možná při větším poklesu cen ti informovanější posečkají s nákupem auta nebo nemovitosti, i když nikdy nemůžou vědět, kdy ceny začnou opět stoupat. Navíc bych chtěl vidět nějakého vševědoucího analytika, který by si se stoprocentní jistotou dovolil tvrdit, jaká bude příští rok výše inflace nebo deflace. Při této příležitosti si dovolím poznamenat, že téměř všechny v současné době vedené státní statistiky jsou hrubě manipulované a slouží především k zastírání špatných hospodářských výsledků a uklidnění veřejnosti. Například americký Statistický úřad již několikrát od roku 1980 změnil metodiku jednotlivých výpočtů (HDP, nezaměstnanost, inflace...) a na výsledek se můžete sami podívat.

Graf č.1

Graf č.1 zobrazuje v procentech vývoj americké inflace, přičemž modrá linka znázorňuje výši inflace vypočítanou podle metodiky z roku 1980 a červená linka znázorňuje inflaci podle současné metodiky. Početní ekvilibristikou se podařilo snížit americkému statistickému úřadu výši inflace o 8 %, což už je docela slušný výkon. Média poté s velkou pompou předloží nic netušícímu občanovi tato zkreslená numera a nepřítel jménem deflace je na světě.

Klíčovým a matematicky neoddiskutovatelným problémem deflace (především pro bankovní sektor) je platba úroků z úvěrů bankám, na které jednoduše za těchto ekonomických podmínek nejsou v daném systému peníze a při snižování peněžní zásoby v ekonomice banky nejenže nedostanou žádné úroky, ale přijdou i o část jistiny (půjčených peněz). Banky pro zachování současného finančního systému tak jak ho známe, potřebují neustálý hospodářský růst, což v konečném důsledku znamená pumpovat do ekonomiky další a další úvěry a tím vytvořit peníze na platbu těchto úroků. Žádný strom ale neroste do nebe a v omezeném prostoru naší planety je i možnost neustálého hospodářského růstu a na něj navázaných dluhů limitována jeho velikostí a jeho energetickými zdroji.

Do jakých odvětví hospodářství je v současné době možné smysluplně investovat, aby do ekonomiky mohly natéci nové inflační peníze a zabránilo se tak deflaci? Řekněme si to upřímně, až na pár výjimek (drahé obnovitelné zdroje energie OZE...) do žádných. Průmysl se potýká s nadbytečnými kapacitami, zemědělství žádné velké investice nepotřebuje, boom na trhu realit nelze očekávat, velké energetické projekty se neplánují kvůli snižování spotřeby (kromě OZE), obor IT má už nejlepší roky za sebou, sektor služeb je zcela nasycen a nějaké převratné objevy, které by zásadně změnily běh ekonomiky nejsou na obzoru. Navíc řada velkých korporací drží na svých zahraničních účtech stamiliardy volných dolarů, pro které hledají investiční uplatnění a představují tak nepříjemnou konkurenci pro banky, které sami nevědí co mají s hromadami nečinně ležících peněz dělat. Jednou z posledních zajímavých investicí v řádu sta miliard dolarů byl rozvoj těžby ropy a zemního plynu z břidlicových formací v USA, ale i zde to vypadá, že původní očekávání byla přehnaná a investoři zřejmě utrpí značné finanční ztráty. Protože ekonomiky vyspělých zemí jsou investičně "nasyceny" a v podstatě pouze udržovány v chodu, může podniková sféra hrát v boji proti deflaci pouze marginální roli.

Deflaci lze také zabránit zvýšenou spotřebou obyvatelstva, která jenom ve Spojených státech činí 70% celkového HDP. Ovšem zadlužení amerického obyvatelstva (nejen amerického) je vskutku gigantické ( hypotéky, kreditní karty, studentské půjčky, leasingy...) a patří k jedněm z nejvyšších na světě, takže další razantní zadlužování si lze jen těžko představit. Jiným omezujícím prvkem snižujícím koupěschopnost Američanů je dlouhodobě klesající úroveň reálných mezd, kdy v peněžence sice máte více peněz, ale ve skutečnosti si z hypermarketu odnášíte daleko méně zboží.

Graf č.2

Na grafu č.2 je znázorněno v procentech rozevírání se pomyslných nůžek mezi reálnými příjmy Američanů (modrá) a nárůstem spotřebitelských cen (červená). Zatím co během třiceti let (1984-2014) index spotřebitelských cen (CPI) vzrostl o 140 %, reálné příjmy obyvatelstva vzrostly pouze o necelých 30 %. Místo aby se s rostoucí produktivitou práce zvyšovala i kupní síla domácností, děje se úplný opak a domácnosti si za své peníze mohou koupit reálně méně. Tyto peníze se samozřejmě nemohly nikam ztratit, pouze se přesunuly do "správných" rukou.

Ještě smutnější obrázek dostaneme, podíváme-li se na následující graf.

Screen Shot 2015-01-21 at 3.50.11 PM

Graf č.3

Červená linka na grafu č.3 znázorňuje reálné mediánové příjmy amerických domácností vyjádřené v USD (pravá osa). Příjmy domácností poklesly během patnácti let ze svého vrcholu 57 000,- USD v roce 1999 na hodnotu 52 000,- USD v roce 2013,což je pokles o téměř deset procent a dostaly se tak na úroveň roku 1995 potažmo 1988. Takhle jistě vzkvétající ekonomika nevypadá. Ještě bych chtěl upozornit, že oba výše uvedené grafy pocházejí z dílny pobočky FEDu v St. Luis, takže realita může být mnohem horší.

Tato plíživá devalvace mezd i nárůst dluhů se bezezbytku týká i občanů Evropské unie, kde ve výši dluhu na osobu patří někteří členové EU mezi světové premianty.

Přes zvýšení spotřeby, vzhledem k uvedeným faktům, a tím i navýšení úvěrové zaangažovanosti obyvatelstva se za daného stavu věcí nedá boj s deflací vyhrát.

Tím, kdo proti deflaci možná i nevědomky statečně bojuje, jsou suverénní státy, které díky svému neustále se zvyšujícímu zadlužování nalévají nepřetržitě nové inflační peníze do ekonomiky. Dluhy těchto států však již v mnoha případech vystoupaly do takových výšin, že z nich není návratu. Ale i toto na první pohled příjemné "zadlužovací" představení musí v dohledné budoucnosti dospět do svého finále. Jak bude vypadat závěrečná scéna si kromě režisérů tohoto dramatu nedovolí nikdo ani pomyslet. Existují pouhopouhé tři možnosti (nebo jejich kombinace) jak vyřešit kritickou situaci předlužených států, jejichž katastrofální důsledky zde nebudu rozebírat 1) bankroty suverénních států, 2) drastické snížení státních výdajů, 3) nekonečný odkup státních dluhopisů centrální bankou za ničím nekryté peníze. Někteří ekonomové ještě stále zastávají přesvědčení, že státní dluhy by bylo možno "rozpustit" pomocí nastartování zvýšené inflace a snížit tak reálnou hodnotu státních dluhů. V tomto případě si ale musíme položit stěžejní otázku, kdo tuto inflační jízdu nastartuje? Výrobní sektor a obyvatelstvo to určitě nebude a tak nám už zbývají jenom dva aktéři, čím dál více churavějící stát nebo centrální banka. Pokud se inflaci pokusí nastartovat stát, začne hrát hru s tzv. nulovým součtem, protože každou korunu, kterou nalije do ekonomiky si musí půjčit a jeho dluh vesele poroste dál, přičemž závislost snížení reálné hodnoty dluhu na zvýšené inflaci je přinejmenším diskutabilní. Stát jako samostatný subjekt bez pomoci centrální banky nemá šanci v boji proti deflaci ani inflaci uspět pokud nebude navyšovat nebo snižovat svůj dluh.

Nyní nám na jevišti zůstává už jen jediný a poslední bojovník proti deflaci a tím je centrální banka. Omlouvám se, ne na jevišti, ale za oponou, protože právě centrální banky a jejich vlastníci jsou pravými režiséry a scénáristy této dosud v historii lidstva nevídané tragikomedie, jejíž budoucí následky nelze ani odhadnout. A jsou to právě tyto všemocné centrální banky se svým monopolem na tisk ničím nekrytých peněz, které dnes jediné mohu rozpoutat inflační smršť, a to prostřednictvím nákupu bezcenných státních a firemních dluhopisů, které navždy zůstanou v jejich bilancích a nikdy již nespatří světlo tohoto světa. Ne, toto není nějaká pesimistická vize budoucnosti, toto je současná realita. Největší centrální banky světa (FED, ECB, BoE, BoJ) již tuto praxi provozují koordinovaně několik let, a i přes jejich sliby o brzkém ukončení těchto stimulačních opatření, nelze vzhledem ke stavu rozpočtů a ekonomik jednotlivých států o nějakém ukončení nákupů bezcenných aktiv ani uvažovat.

http://www.bruegel.org/uploads/RTEm
agicC_141203_Ashoka1.png.png

Graf č.4

Na grafu č.4 je znázorněn nárůst rozvah čtyř centrálních bank, který je indexován hodnotou 100 k lednu 2007. Rekordmany jsou Bank of England a FED, které své rozvahy navýšily pětinásobně, kdežto Bank of Japan a ECB "pouze" dvojnásobně. Obě se ale nechtějí od svých kolegyň nechat zahanbit, proto BoJ již s dalšími finančními stimuly začala loni (2014) a ECB spustí tiskařské lisy v březnu (2015).

http://goldseek.com/news/Zealllc/20
15/1-2zi/Zeal010215A.gif

Graf č.5

Graf č.5 nám názorně ukázuje, jakým způsobem a o kolik biliónů dolarů zvýšila americká centrální banka FED svou rozvahu (Balance sheet). Během necelých sedmi let napumpovala do ekonomiky těžko uvěřitelných 3 600,- mld. USD (jen pro představu číselně - 3 600 000 000 000,- USD). Ještě zajímavější je, jaká aktiva do svého portfolia nakupovala, jednalo se výhradně o Mortgage Backed Securities (cenné papíry kryté hypotékami) a americké státní dluhopisy.

Musíme si proto opět položit velice zajímavou otázku, proč FED nakoupil a má ve své rozvaze tolik ceněné americké státní dluhopisy v hodnotě téměř 2 500,- mld. USD, když je o ně ve světě mezi investory takový zájem? Svými nákupy FED totiž automaticky uměle stlačuje úrokové sazby, čímž ponechává americké vládě ještě nějaký čas na přežití, ale zároveň tím odrazuje institucionální investory, kteří musejí hledat zhodnocení svých peněz jinde na trhu a tak nafukují další bublinu, tentokrát na burzách s akciemi. Pokud by FED, jak bylo oznámeno koncem roku 2014, opravdu přestal s nákupy vládních dluhopisů, jejich úročení by se určitě zvýšilo o několik procentních bodů a americký již tak deficitní rozpočet by dostal další tvrdý zásah.

Další nákupy tentokrát bezcenných hypotečních zástavních listů FEDem v hodnotě 1 747,- mld. USD lze směle označit jako "regulérní" záchranu bank (chápej svých majitelů) před defaultem. Tímto bezprecedentním krokem umožnil FED těmto bankám dále beztrestně poskytovat vysoce rizikové úvěry, jelikož jako akcionáři americké centrální banky vědí na koho se v případě nouze obrátit a kdo jim určitě hodí záchranný kruh.

Neexistuje rozumný důvod, proč by měly centrální banky a zvláště jejich majitelé přestat nakupovat bezcenná aktiva a státní dluhupisy, když konečně po mnoha desetiletích usilovného boje dospěly ke svému cíly a mohou podle své libosti určovat, od kterého poslušného státu, banky nebo spřízněné korporace odkoupí jejich "junk" dluhopisy. V dnešním globalizovaném světě s nadvládou dolaru to totiž povede k jedinému možnému finále, kdo nebude poslouchat vrchního velitele, půjde z kola ven (viz Irán, Řecko) bez přístupu na mezinárodní finanční trhy a nebo se poslušně zařadí do houfu prosebníků čekajících na to, jak velký kus koláče na ně zbude.

Jak vidíme jediným úspěšným bojovníkem proti deflaci v současné světové hospodářské situaci mohou být pouze centrální banky, které buď přímo nebo přes spolčené komerční banky skupují toxická aktiva a tím umožňují bankrotujícím státům,bankám nebo korporacím brát si další úvěry a prostřednictvím těchto nových většinou opět "junk" úvěrů zaplavovat ekonomiky přívalem ničím nekrytých peněz.

Jak jsem již naznačil v úvodu, vliv deflace na fungování hospodářství a jednotlivých ekonomických subjektů není zcela jednoznačný a existují jak katastrofické tak i optimistické scénáře, proto si zde nedovolím vyvozovat žádné závěry, zvláště co se podnikové sféry týče.

V každém případě zadluženým občanům navyšuje deflace velikost jejich dluhu, protože s narůstající hodnotou peněz se zvyšuje i reálná výše jejich dluhu a naopak ekonomicky zodpovědně chovajícím se lidem, kteří spoří na horší časy se jejich úspory časem zhodnocují. Přesto občany, kteří mají naspořený nějaký kapitál nepotěším, protože deflace je úhlavním nepřítelem bankovního sektoru a centrální banky již vykročily na svou průkopnickou dosud neprobádanou cestu. Tato cesta nebude pro řadové občany určitě přívětivá a zřejmě za sebou zanechá rozsáhlou spoušť, která pohřbí veškeré úspory a pěkně zatočí s jejich důchody, pokud se vůbec nějakých dočkají.

Milan Brejcha (14.2.2015)Author: Milan Brejcha # GodyXyhe12
Svet2015-02-156
-
 50%  ( 2 people voted )
+
Mňa potešila iná správa, citujem zo zdroja: "Bitcoin pokračuje v páde (...) Ešte nedávno sa ako geniálny nástroj na uskutočňovanie neviditeľných transakcií zdal byť bitcoin. (...) Bitcoinový boom je - zdá sa - preč." Tá detská hračka z pieskoviska a údajná mena budúcnosti, vychvaľovaná niektorými v kabarete Dôležité ako nezávislosť, mizne pomaly ako gáfor, pardon, dokonca ako nedávno i jedna celá bitkoníková burza. Som rád, že vám z toho ovisli uši aj s vašim Islandom, ktorý to chcel ako svoju menu.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 4 people voted )
+
2015-02-15 21:14:02 d405c1fd
deflacia je prejav spravneho prevedenia kapitalizmu...bitcoiny su buduca platforma cisteho kapitalizmu...skuste bitcoiny zdarma http://btc-flow.com/r/e66d4d0fdf
bitcoin # MasuPyma58
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-16 09:59:50 5f67bf54
Cipy pod kozu,k tomu bitcoin,a svet je hned krajsi.

Bojim sa,ze svet uz je v takej pi..,ze niet navratu.Len treba mladych dobre popast,a budu radi bitcoinu,coctoinu,a ja neviem este coho.

Zakladom je,aby vas mal kto past.

harry # PahoLenu00
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-02-16 10:09:25 b2299e78
Celý peňažný systém je nastavený na nesprávnom prerozdeľovaní - kedy mzdy niektorých sú aj 10000 krát vyššie ako ich zamestnancov, a na nadspotrebe.
Preto defláciu? Áno. A riadnu. Ak nemám prachy, nekúpim mobil za 600 ale za 20, prípadne žiaden. Mobil nepotrebujem, ani telku, ani počítač. Potrebujem jesť a obliecť a schovať sa pred nečasom. Ak na to nebudem mať, budem sa búriť. Staré dobré heslo - dajme ľuďom chlieb a hry, ak neni chleba, ľudia sa konečne......
Takže nenažranci si samy kopú hrob alebo pripravujú otrokárstvo.

Deflačná špirále je jasná, 1000 ľudí nekúpi mobil lebo nemá prachy, následne k nim pribudne nejaký nezamestnaný z firmy na výrobu mobilov, keďže sa nepredávajú. Zasa sa kúpi menej mobilov až sa výroba zastaví a počet nezamestnaných stúpne. Stroje začínajú vyrábať za ľudí ale nič si nekúpia. Takže kým toto tým mamľasom milionárom nedôjde, tak samy seba privedú do chudoby. Alebo sa zavedie otroctvo.
Základné veci si každý musí kúpiť. Dnes je deformovaný celý trh. Nezamestnaný by si mohli základné veci vyrobiť, ale na to už je naša planéta malá.

tak tak # PineLipy51
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-02-16 17:47:13 b2fd915b
taka inflacia vam zozerie uspory a nenapadne vam ukradne z kazdomesacnej vyplaty, a deflacia vas koly nekonkurencieschopnosti vasho zamestnavatela vyhody z prace, ale otom je globalny kapitalizmus...xixix
kombajn # HydyKuwi36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-16 20:53:36 56186deb
Kombajnko, nerozumiem logickému zmyslu tvojej vety. Potrebujem preto vysvetliť - a zrejme nielen ja - aký význam má v uvedenom kontexte slovo "koly" (myslel si na koly v plote?). Taktiež, aké ponúka konkrétne "výhody z práce" nekonkurencieschopný zamestnávateľ. Ak by si mal s tým nejaký zásadný problém, obráť sa s dôverou na Janka Hraška ku konzultáciám.

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-02-16 21:25:25 bc7b649f
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ose   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0506 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made