Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Evropa uvažuje o celkové konfiskaci úspor a vynucené redistribuci


Evropa uvažuje o celkové konfiskaci úspor a vynucené redistribuci

Nejdříve, když jsme četli článek Reuters, "Výkonné vedení EU se poohlíží po použití osobních úspor k zacpání vlekle se táhnoucích děr ve financích," který odhaluje poslední úniky o návrzích Evropské komise, tak jsme si mysleli, že je to kachna, když to ale ani po několika hodinách nestáhli, tak jsme si uvědomili, že tohle sdělení je bohužel smutnou pravdou. Smutnou proto, že všechno, před čím jsme varovali v září 2011 v článku, "Z krize mohou existovat pouze bolestivé cesty", a všechno, co už zažili střadatelé a občané Kypru, vypadá, že je na tom srázu, na jehož okraji teď stojí celý kontinent.

V kostce a vlastními slovy Reuters, "úspory 500 milionů občanů Evropské unie by se daly využít k financování dlouhodobých investic, které urychlí ekonomiku a pomohou zacpat tu ekonomickou díru, která tu už od finanční krize zeje po bankách, říká dokument EU." Co zůstává nevyřčeno, je to, že ono "využití" bude čistě na nedobrovolném základě, na základě svévole "unie" a lepším výrazem pro jeho popis by tedy byla konfiskace.

Zdrojem této senzace je dokument, který viděli v Reuters, a který popisuje, jak se EU poohlíží po způsobech jak tento blok 28 zemí odstavit od přílišného spoléhání na ekonomickou výživu z bankovního financování a najít jiné způsoby, jak financovat malé podniky, infrastrukturní projekty a další investice. Takže Evropa nejenže nakonec přiznává, že ECB v posledních pěti letech pohořela při pokusech zase zprůchodnit zacpaná potrubí porouchaných penězovodů – což je cosi, co jsme zdůrazňovali každý měsíc (naposledy v článku Eurozóna, aniž by se probudila z Draghiho monetární noční můry, tak se propadá do nové hlubiny s tvorbou úvěrů nejnižší ze všech dob), ale spolu s tím tato zpráva komise nakonec doznává i to, že "ekonomická a finanční krize finančnímu sektoru zmrzačila schopnost přivádět peníze i do reálné ekonomiky, zvláště do dlouhodobých investic."

Řešení? "Komise v druhé polovině letošního roku požádá dozor nad pojištěním v tomto bloku, aby jí poradil s možným konceptem zákona "o mobilizaci větší části osobních penzijních úspor k dlouhodobému financování," říká dokument."

A zase slovo mobilizace je daleko stravitelnější než řekněme – konfiskace.

A přesně o té Evropa uvažuje:

Banky si ztěžovaly, že se jim brání, aby pomáhaly ekonomice půjčkami kvůli po-krizovým předpisům, které je nutí, aby si držely daleko větší bezpečnostní polštáře kapitálu a likvidity.

Tento dokument říká, že pravidla kapitálové a likviditní "přiměřenosti" pro dlouhodobé financování bude třeba během následujících dvou let revidovat, což je proces, který bude nejspíše ve Spojených státech i jinde podroben kritickému přezkoumání, aby se tím zamezilo riziku, že banky EU by tím získaly nekalé výhody.

Počkejte ale: to ještě není všechno!

Evropa inspirovaná nedávno zavedenou "bezrizikovou garantovanou návratností" kolektivizovaných spořících instrumentů v US známých spíše jako MyRA, tak si také do konce letošního roku dokončí studii o průchodném zavedení spořících účtů EU, otevřených i pro jednotlivce, jejichž peníze by se mohly slévat a investovat do malých podniků.

Protože když v těchto poměrech korporace už odmítají investovat peníze do obnovy opotřebeného kapitálu, tak kdo je bude investovat? Proč byste to neměli být vy, drazí Evropané? Ať už se vám to líbí, nebo ne.

Počkejte ale, pořád to ještě není všechno!

Evropa navíc usiluje o obnovení funkčnosti toho, co je hlavním důvodem, proč jsou evropské banky až tak insolventní, jak jsou, a tím jsou sekuritizace, které přesvědčiví prodejci a sexy prodejkyně od Goldmana a tohoto kolektivu prodali evropským bankéřům, kteří do nich následně investovali peníze vdov a sirotků, jen aby poté zírali, jak se ztrácí.

Rovněž se snaží o oživení trhu se sekuritizacemi, které dohromady slévají půjčky, třeba jako hypotéky, aby dohromady tvořily obligace, které banky mohou prodávat, aby zvýšily financování pro sebe nebo pro podniky. Tento trh při finanční krizi zkorodoval, tehdy v roce 2007 obligace spojené s US půjčkami na domy začaly krachovat kvůli platební neschopnosti, což spustilo širší rozsypání globální trhů během následujících dvou let.

Tento dokument říká, že Komise "vezme v úvahu možný budoucí nárůst likvidity u četných sekuritizovaných produktů," až přijde čas finalizovat nové předpisy o tom, jaká aktiva mohou banky umisťovat do svých nových polštářů likvidních rezerv. Tohle signalizuje možné uvolnění definice způsobilosti aktiv u dozoru nad bankami v tomto bloku.

Protože nic se nevyrovná takovým pěkným sekuritizacím, kdy se balkánským sýrem podložené sekurity papíry prodávají ve zcela nových balíčcích vdovám a sirotkům.

A korunu tomu nasazuje návrh pustit se do globální změny účetních principů tak, aby zajistily, že přesný odraz ekonomické reality v jakékoliv bankovní účetní rozvaze se stane dávnou vzpomínkou:

Což je ještě kontroverznější, Komise bude uvažovat, zda v nově odsouhlasených globálních účetních předpisech používat k vyčíslení reálnou hodnotou nebo aktiva radši oceňovat současnou hodnotou diskontovanou z očekávaných budoucích finančních toků, "která by byla vhodná zvláště s přihlédnutím k dlouhodobým investičním podnikatelským modelům."

Shrnuto: vynucená "mobilizace" úspor, zavedení kolektivního a nedobrovolného financování obnovy fixního kapitálu "spořícími" účty, návrat k rozšíření sekuritizace a nakonec se to všechno sváže dohromady změnou účetních předpisů, které celou tu nevyhnutelnou katastrofu navoní aromatem růží vábícím tak dlouho, dokud to všechno nezkrachuje.

Takže kromě tohoto všeho, je Evropa už "napravená".

Jedinou otázkou, kterou zbývá zodpovědět, je, proč to uniklo zrovna teď? Možná je to jednoduše proto, že realokace "hotovosti ze spořicích účtů přesměrovaných" po kyperské konfiskaci vkladů mezi riziková aktiva, nebyla ještě dostatečně vynucovaná? Jaký může být lepší způsob, kterým se do toho vdechne tolik potřebná dynamika, než únik zprávy, že úspory hotovosti všech se náhle stanou nehájenou lovnou zvěří v příští evropské velké strategii redistribuce bohatství.Author: MirPavlicek # SagyHaqu17
Európa2014-02-1430
-
 57% ( 4 people voted )
+
Není nic lepšího než Soběstačné domy. Voda, elektřina, teplo zadarmo, maso a zelenina velmi levně, pohodlně.

Máte - li něco lepšího, sem s tím.

Peter Novak # SiqaCafi44
-
 65% ( 10 people voted )
+
2014-02-14 13:34:25 d970a622
V této pohnuté době neradostných zítřků.
Peter Novak # SiqaCafi44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 13:35:18 d970a622
Je hloupé dovážet to, v čem můžeme být soběstační. “ Tolik volná citace z přednášky prof. Miroslava Bárty o příčinách , krizích a pádech civilizací za posledních 12 000 let. Tedy informace, které se do masmédií dostávají jen velmi zřídka. Naše společnost nežije v reálných datech, ale jen masce, tvořené médii typu Blesk, Nova…I to je příznačné pro společnost před transformací. Současný evropský, 150 let starý sociální systém, dříve či později, projde změnou. Jako se tomu nevyhnuly staré civilizace. Nejzajímavější na tom je, že ty faktory, které na počátku vedly k růstu civilizací ( analogie je i u firem), po překonání kritického bodu vedou k jejich „krizi“. Již dnes „mrtvé mandatorní výdaje“ státu dosáhly 60 %. Tedy stát, na svůj provoz spotřebuje 60 % na daních vybraných peněz a stále to nestačí


http://www.jakbydlet.cz/clanek/481_sobestacne-domy
.aspx

Pavel Novak # ParyNife33
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-14 13:37:51 d970a622
Co s tím? Možností je celá řada, a to se článek ještě nezmiňuje například o mimořádných splátkách hypoték apod.

Kdyby měly podobným způsobem uhradit své dluhy Spojené státy, musely by veškeré finanční majetek soukromých osob zdanit více než 25%. Podobnou sazbu by byla nucena použít i Velká Británie. EU jako celek by musela z každého eura finančního majetku kasírovat více než třetinu.Bacha na to.

Jan Dvorak # VatoSeco65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 13:41:34 3e4d5f0b
sebestacne domy su fajn. co zabrani EU, aby po rozsireni skasirovala majitelov, ktori neodberaju energie a vodu?
velmi by ma zaujimalo, kam idu vsetky tie peniaze, ktore udajne treba na "kazdy jeden nadych v EU".

dwarf # VajoGyhe22
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-14 13:43:58 253da0c2
Podnikateľ ak má ekonomickú dieru, tak zbankrotuje. Banky ak majú na krku bankrot, tak cez EÚ si nechajú zriadiť záchranné fondy a to bez súhlasu daňových poplatníkov, a s veľkou podporou politikov, lebo tí si myslia, že EÚ vyrieši ich neschopnosť vládnuť štátu. Dnes EÚ kompetencie nahradia kompetencie národných štátov, tie majú len povinne schvaľovaciu právomoc na príkazy EÚ a nie výkonnú moc.

Riešenie ekonomiky EÚ je finančným zotročovaním ľudí, zadĺžený a predpismi zošnurovaný človek = otrok. Na svete existuje elita, NWO, ľudia, ktorým bohatstvo pomiatlo myseľ a pasovali sa do role bohov na tejto Zemi. Títo ľudia sú čelní predstavitelia sociálneho svetového parazitizmu, nikdy netvorili hodnoty pre spoločnosť, vždy len premiestňovali bohatstvo, peniaze, z vrecka tvorcov hodnôt do svojho kešeňa.

Riešenie ekonomickej krízy je zásterka na na to, aby mohli premiestniť peniaze do svojho vrecka. Ich hanba nehanebnosť nemá hraníc. Idú siahnuť na úspory občanov, bez referenda občanov, čo je najvyšší rozhodovací inštitút, teda elita nás ide sprosto okradnúť. A to kapitalisti hrdo prehlasujú, že súkromný majetok je nedotknuteľný, áno, je, ale len majetok sociálnych parazitov.


Odborníci konštatujú, že 10% zdanenie majetku občanov vráti finančné zdravie bánk do roku 2007. Nikto ale negarantuje, že po tomto ozdravení bánk peniazmi, ktoré nám elita NWO ukradne, sa zmenia aj pravidlá hospodárenia v bankách, na burzách CP, v štátnej politike zadlžovania. Okrádaním občanov sa nezmenia pravidlá hospodárenia, to znamená, že kríza hospodárenia štátov a bánk za pár rokov zase narastie a bude treba zase okradnúť občanov.
Ekonomická kríza je zámerný počin NWO elít, vymyslený akt na to, aby mohli peniaze od občanov presunúť do svojho vrecka. Preto sa krízy opakujú, aby elity mohli pravidelne bohatnúť a okradnutých ľudí držať v chudobe a teda aj v poslušnosti, v pokore voči pánom sveta, ľudia sa stali závislými na elitách, ktoré z božej milosti nám dovolia chodiť do roboty a živiť rodiny. Prestaňte pracovať pre elity, robte pre profit vlastnej rodiny a blízkej komunity, v ktorej žijete.


V tomto článku EÚ už ani nehovorí a záchrane bánk, hovorí o tom, že peniaze sa použijú na dlhodobé investície, na rozvoj ekonomiky a upchatiu dier v bankách. Takto kvetnato anglosaso židia nyzývajú okrádanie Slovanov. EÚ nám poskytuje dotácie už desiatky rokov, sú to naše dane, ktoré štát odvedie do EÚ a EÚ z nich oddelí na svoje platy a reklamu a nám milostivo pridelí dotáciu, ktorú viaže na nezmyselné podmienky čerpania. Všetky firmy majú v cene investícií za dotácie EÚ zakalkulovanú províziu pre investora, ďalšiu províziu si zoberú štátni úradníci a politici. EÚ je firma, ktorá zámerne podporuje korupciu podnikateľov, úradníkov a politikov, lebo to je spôsob, ako môžu vládnuť štátom a občanom. Podľa správy ministerky je to suma 120 - 150 mld € ročne. Celente sa vyjadril, že štátny aparát USA je kriminálna organizácia. EÚ je jej klon.


Štáty podporujú cudzie firmy úľavami na dani, domáce firmy sú diskriminované. Výška úľav by stačila na podporu v nezamestnanosti na 10-ky rokov. Potraviny dovážame, vlastná výroba potravín prakticky končí. Dotácie EÚ do poľnohospodárstva zlikvidovali chov zvierat, západná EÚ svojich farmárov bohato podporuje. My nie sme sprostejší, my sme zámerne diskriminovaní, pravidelne okrádaní a zotročovaní a to našimi politikmi v službe EÚ. Za desiatky rokov EÚ nevyriešila ani jeden náš problém, ale vyrobila ich neúrekom.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 86% ( 27 people voted )
+
2014-02-14 14:12:00 57f4ca0a
loading...
No,kym sa tyka zostatnenie/lebo to to je/ uspor len penazi,tak to je este v pohode.Horsie bude,ked vam sukromny kapital zacne brat statne lesy a podu,za dlhy ktore sa FIAT menou narobili.

To este len budete vsetci kukat.

Volakedy som sa ucil,ze ekonomika sluzi na naplnenie materialnych veci u cloveka.Co myslite,zacina mat zapadny svet svoje potreby po vojnach,z vetsej casti naplnene?Ak ano,co to so sebou prinasa do buducna?

Svet ako sme ho poznali,sa nam meni pred ocami.Mam pocit,ze moc ludi si to neuvedomuje,a vobec netusia ze sa blizi konecna stareho systemu.

harry # PahoLenu00
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-14 14:39:11 5b7f248e
zdá sa, že tí, ktorý nám požičiavajú nie sú až tak dobrý kapitalisti, lebo my im tie požičky ani spolovice nevrátime...alebo sú až tak dobrý, že nám nepožičavajú, ale si nás rovno kupujú

Any # KoloRifu20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 15:17:24 5b941965
Any :
Oberú ťa o reálne aktíva, to je to, o čo sa hrá..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 15:30:42 b2293a76
Soběstačné domy jsou super řešení. Je třeba to mít a moc o tom nemluvit.

Nemluvit a užívat.
sebe # PiseQire07
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-14 15:31:23 53d00b2e
Eurodebili schválili už hocijaké chobotiny ale toto by malo ďalekosiahle následky. Zjednodušene: Občan si šetrí na auto. 3tát mu skonfiškuje x percent úspor. Občan si nemôže auto dovoliť. Krachujú automobilky, krachujú subdodávatelia, krachuje predaj, produkuje sa menej a menej daní nezamestnaní viac a viac zaťažujú štátny rozpočet. A už sa to gúľa…(tam kde spravodliví medzi nádodmi nechcú)
Ďalej by to bol úplne legitímny dôvod na občiansku vojnu presne ako po komunistickej mene v 54tom.

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 15:53:47 55e54add
Zvykli sme si na DPH a tak si zvykneme na mimoriadnu daň raz dvakrát za desaťročie z peňazí na účte a z ceny nehnuteľnosti(niekoľko percent) :DDDDDDDDDD
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-14 16:12:32 b229afdd
monopoly ficia do finale a ked uz secko budu vlastnit oni, nastane nuda a prerozdelenie. a jede se od zacatku
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 16:15:57 bc8167a0
ADMIN NACO SEDIS PRED MONITOROM???alebo je tu propagacia vlastnej reklamy zadarmo v poriadku???
s tejto IP adresy:d970a622 si tu uz dlhsiu dobu zverejnuje zadarmo reklamu nejaky sikovny podnikatel.
nejak extra by ma to netrapilo,ak by vo svojej reklame pouzival pravdive udaje.ale sustavne zavadza a klame.poprosim o vyriesenie tohto problemu.dakujem.

TNT1973 # HamuQeno04
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-14 17:07:18 d991c738
Peter Novak alias Pavol Novak alias piti alias........

po mojich poslednych otazkach si svoje znenie reklami trochu pozmenil,ale stale klames a zavadzas!

neodpovedas na moje otazky,ale napriek tomu sa znova opytam:
ako ziskam vodu,elektrinu a teplo zadarmo??????
ako si vypestujem zeleninu pohodlne??????

ty mi zadarmo vykopes studnu?
ty mi zadarmo kupis a namontujes fotovoltaicke clanky?
ty mi zadarmo kupis a namontujes slnecne kolektori,tepelne cerpadla....?

ako sa da pohodlne pestovat zelenina?ked ma clovek sebestacny dom tak sa uz nemusi s motykou hrbit pri okopavani?sebestacny dom vsetko vypestuje sam?
maso velmi levne?
chovam prasata a mam vypocitane to celkom slusne vypocitane.ak clovek nevlastni pole na ktorom si pestuje napr. jacmen alebo kukuricu pre zvierata a tieto musi kupovat,tak ho to vide priblizne rovnako ako maso kupene v obchode.rozdiel je akurat v kvalite masa.
takze ako sa da v sebestacnom dome ziskat maso velmi levne a pohodlne?????

TNT1973 # HamuQeno04
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-14 17:17:45 d991c738
Guderian–Občan si šetrí na auto? Ktorý občan? Žeby etatista, čo potrebuje úradníkov, pravidlá, výpalníctvo, gestapo, ale ak by sa mu nákup autíčka predražil, tak začína strečkovať? Etatisti by si mali navyknúť, že je nutná solidarita, alebo tento prípad pod ňu nespadá? Etatista, čo sa sťažuje je sebec, dovoľuje byrokratom nad všetkým dozorovať, tak si etatizmus vyžerte do dôsledkov.
Čo pletieš židov, nebyť gójov ako ty, nevznikol by ani Izrael, vy ste presvedčili árijcov zo sekty, že sú v skutočnosti Hebreji. Vy vidíte v každom pracháčovi žida.
Legitímny dôvod na občiansku vojnu? Tak sa strieľajte, hlupáci, politikov, cigáňov, negrov, židov, všetkých, a keď sa už navzájom povraždíte, tak zúfalci spomedzi vás, čo prežijú, si zvolia „mierotvorcu“ antichrista a aby napravili svoju dnešnú voľbu, sa nechajú opečatiť, aby svoj osud spojili s „mierotvorcom“ antichristom.

Lidhja # JojaVime40
-
 41% ( 7 people voted )
+
2014-02-14 19:20:53 b228d228
Lidhja # JojaVime40
Vôbec nič, ale vôbec nič si nepochopil z toho co tu bolo a bude napísané...

Bertold # FuliXuju84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 09:48:54 4e639b4c
to je kapitalismus když vládne oligarchie, elity ,korporace , EU ovládaly desítky let pravicové strany, ale jde o korporátní fašismus protože směr se nemění .viz film zeitgeist http://dokumentarni.tv/spolecnost/duch-doby-zeitge
ist-the-movie , což je opět kapitalismus ,o tom co se bude dít rozhodují Elity , ve prospěch Elit ,
ne ve prospěch občanů , až bude ve Švýcarsku polovina masmedií patřit levici ,budou tam mít přímou kvalitní demokracii, i tak se tomu přibližují, USa je klasický korporátní fašismus, ukázkový

Jan Zizka z Trocnova # TytaJumi10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 13:51:06 4df25ab1
dotovat zisky podnikatelských zlodějů je nesmysl, udržovat režim dluhového letadla kapitalismu je cesta do dluhového otroctví , prakticky všechny dotace co přišla z EU byly kapitalistickým hnusem rozkradeny ,co podnikatel to zloděj ,podvodník , dávat dotace podnikatelským zločincům aby bohatli na zisku je krávovina, když chce EU fotovoltaiku apodobné projekty má si to provozovat sama za zanedbatelných nákladů ,rozhodně ne rozdávat bilionyx podnikatelským zločincům

Jan Zizka z Trocnova # TytaJumi10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 13:56:14 4df25ab1
Ked to nestaci cez kriminalitu tak musia prist radikalne opatrenia za pouzitia donucovacich prostriedkov

http://neweconomicperspectives.org/2014/02/edwin-s
utherland-75th-anniversary-coining-term-white-coll
ar-crime.html
Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 14:51:39 6bb225f5
Kot.Leba zastavil financovanie stavby skol. Verejne stavby= verejna zlodejina. Zopar podnikavcov a politikov sa nabali na ukor spolocnosti. Kedysi sa stavalo svojpomocne a usetrilo sa. znie to komunisticky ale v casoch ked si ludia sami stavali domy aj nieco usetrili v podstatne menej otrockej ekonomike.
Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 14:56:24 6bb225f5
Tajomstvo komunizmu vazi v kapitalizme. Skuste youtube: The secret behind communism
Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 15:09:51 6bb225f5
To TNT: Vazim si každého, kdo dela něco pro sobestacnost. Třeba chova prasce. Nemyslis, ze by bylo lepsi na plose 3x5 vypěstovat 600 kilo ryb a 1500 kg zeleniny, nez 1 - 2 prasata ?


Navíc, prase musíš zabit najednou cele, pstruha muzes jist každý den cerstveho.

Peter Novak # MemoGeca60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 17:06:59 d970a622
Peter Novak
predpokladam ze to vypestovane a vychovane mnozstvo mas za rok.tak keby sa na tebou uvedenej ploche dalo za rok vypestovat 1,5t zeleniny a vychovat 600kg ryb,tak by to bol zazrak.a ja na zazraky neverim!
polozim ti jednu otazku:preco asi velkopestovatelia zeleniny alebo ryb nepouzivaju ten tvoj zazracny akvaponicky system ked je taky super?

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 07:32:02 d991c738
TNT1973: Hádám preto, že jsou tak zadubení?
Nebo spíš proto, že mají efektivnější? (velkoprůmyslové skleníky - ne takové ty "hobby" prodávané běžným lidem/ závlaha kapková jen s přesně odměřenými dávkami hnojiv přímo/ rostliny stojí v minerální vatě (ne žádné minerály se z ní nevylučují - je to jen takový název), aby neupadly. )
Nádrže s rybami, kdyby chtěli, mohou mít vedle - propojit vodu samotnou s tím pak mohou ale nemusí.
Zajímalo by mě kolik druhů rostlin je možno pěstit akvaponicky nebo hydroponicky nebo tak nějak - asi nemnoho.

OL # JyxaPyxu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 12:06:26 4e88941a
"do roka začala odhalovat velké daňové úniky tým Kobra, obdoba toho, co podle něho funguje na Slovensku." http:
//www.novinky.cz/domaci/327829-sobotka-proti-danov
ym-unikum-vytahne-ceska-kobra.html

LIDÉ VE SLOVENSKÉ KRAJINĚ, jak to u vás funguje??

Ural # XituToqi46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 13:04:48 4e88941a
Akvaponie, hydroponie, aeroponie - pěstování bez půdy, to vše se běžně používá.
http://www.jakbydlet.cz/clanek/448_hydroponie-aero
ponie-pestovani-bez-pudy.aspx

V obchodě nekoupíte jiné rajče, než z hydroponie.
Vy ovšem můžete snadno domy hydroponicky vypěstovat 2000 rajčat na 1 m čtverečním, ovšem, mnohonásobně vyšší kvality, než rajče z obchodu.

http://www.jakbydlet.cz/clanek/448_vypestovani-dva
-tisice-rajcat-na-jedinem-metru-.aspx


No a Akvaponie, to je již nejvyšší level: http://www.jakbydlet.cz/clanek/448_zeleninovy-reak
tor-akvaponicky-sklenik--.aspx

I to lze již i v Evropě vidět.

Peter Novak # RevuTupu17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 14:52:42 d970a622
Peter Novak
zasa iba tie tvoje blaboli a odkazi na stranky,ale na moju otazku si neodpovedal.
na ploche 5X3 matre ako uvadzas ty si viem predstavit rocnu urodu paraajok cca 1,5t.aj to iba nejakeho tahaveho hybridu a dobre vela umelych hnojiv.chov ryb sa tam uz ale nezmesti.
a presne ako napisal OL vela dalsej zeleniny vhodnej na pestovanie akvaponicky uz asi nebude a uz vonkoncom nie na tony ako uvadzas ty.
z vlastnej hlavy nemas nic,iba odkazujes na stranky ktore sa zivia tym ze predavaju zaciatocnikom vybavu na akvaponicke pestovanie za velke peniaze.a nakoniec ty pestovatelia zistia ze mali iba velke oci.
je pravda ze ak by som mal minimum priestoru a potrebu si nieco vypestovat alebo vychovat tak by som to zvazil.ale su aj ine moznosti ako pestovat na malom priestore lacnejsie a s rovnakym vynosom urody

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 16:51:05 d991c738
inak ta akvaponia neni zla vec ked to kombinujes s chovom ryb. ryby krmis, oni seru a z hoven rozpustenych ziju rastliny. aj zradlo pre ryby si mozes lahko vypestovat ak mas nejakych 10-20m2 priestoru navyse. Ryby vedia zit v jednej 1000l nadrzi(IBC kontajner) ktoru kupis za 60 ecok, pripojis obehove cerpadlo, nasvacas na stol do sklenika plytke(15cm) plastove tacky a na ne polozis polystyrenove platne s durkami. do durok si vyrobis take male gombajze, kde umiestnis planty. a nehas to rast. easy a skoro zadara. sklennik vies zrobit sam za bagatel takisto. netreba ziadne velke hydroponie kupovat, secko sa da vyskusat jeden rok zadara a druhy rok uz to mozes vyspisckovat a pomoct susedom postavit...
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 08:49:27 bc8167a0
one
viem ako to funguje a skusal som to.
ale nieje to zadarmo ani easy.to zakladne vybavenie co si napisal stoji cca 200 euro a sklenik o velkosti 3X6 m2 s ktoreho urcite potravinovo sebestacny nebudes.
dalej 2 are pozemku iba kvoli krmeniu ryb,ktore aj tak nebudu bez kupovanych granul poriadne rast.
ibc kontajner musi byt na takom mieste aby sa voda neprehrievala inak ryby skapu.ked ich vychovas musis kupit dalsie,lebo v ibc kontajneri sa ti nerozmnozia.dalej nakup nejakych lieciv pre zdravy rast ryb atd.
akvaponicke pestovanie a chov si vyzaduje kazdorocnu nie malu financnu investiciu do chovu.
naproti tomu ak by si skusil chovat zajacov je tam iba pociatocna investicia cca 20 euro na nakup styroch matiek a nic viac.priestor a starostlivost minimalna,krmenie zadarmo v kazdom jarku.uzasna reprodukcia niekolko krat za rok

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 10:51:52 d991c738

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nenažraní europoslanci


Nenažraní europoslanci
Hneď na úvod poviem otvorene – nemám rád europoslancov bez ohľadu na ich stranícky pôvod. Nie pre ich osobné či odborné (ne)kvality, ale proste preto, že ich považujem za nadmieru vyp...
20 LÉKŮ, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ ZTRÁTU PAMĚTI
Fenomén zvaný vlastenectví
Vážený pán premiér, veľmi si prajem, aby ste zostali premiérom!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0596 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made