Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Islám a násilí. Zabíjel Ježíš lidi?


Islám a násilí. Zabíjel Ježíš lidi?

Islám má problém. Příliš mnoho jeho vyznavačů vraždí nevinné lidi. Vraždí po celém světě všichni jsme to viděli ve zprávách jen za poslední týdny se to dělo od Kanady, přes Evropu, Afriku, Asii až po Austrálii. Vrazi byli nejrůznějších národů a občanství, všichni však měli jedno společné byli to muslimové. K násilí je inspiroval islám. To, že vraždí jen nepatrná část z celkového počtu muslimů, je jen malou útěchou jak pro jejich oběti, tak pro nás všechny. Dokud celá islámská kultura nepostaví cenu lidského života nad poslušnost k Aláhovi, nepřestanou někteří z nich ve jménu Aláha zabíjet. Dokud se muslimové jednoznačně, masově a upřímně od násilí neodstřihnou, zůstane celý islám umazaný krví nevinných lidí. Jako tomu ostatně bylo už v době jeho vzniku.

Řada lidí tyto muslimy, kteří vraždí, nazývá různými termíny islámský terorista, islámský extrémista, islámský radikál, islámský fundamentalista, islamista, džihádista a já nevím jak ještě nikdo však nemůže zastřít fakt, že jsou to pořád muslimové. Čtou Korán, uctívají Mohameda a modlí se k Aláhovi. Tito lidé vraždí, protože vedou svatou válku. Jsou přesvědčeni, že tak činí pro dobro islámu a ve jménu Aláha. Vždyť i při vlastním aktu vraždění provolávají jeho jméno. Islám má zkrátka potenciál inspirovat své následovníky ke konání násilí na nevinných lidech to je mnohokrát v praxi potvrzený fakt. Jednou z dosavadních charakteristik 21. století je nepopiratelný fakt, že nejmohutnější zdroj ideologicky motivovaného násilí ve světě vychází s islámského prostředí.

Často též slýcháme názor, že extremisté islám zneužívají, že berou Korán příliš fundamentalisticky, příliš doslova. Ani toto tvrzení však nijak zvlášť neuklidňuje. Znamená to tedy, že čím podrobněji se Korán čte a čím doslovněji se převádí do praxe, tak tím blíže mají jeho následovníci k násilí? Domnívám se, že kdyby byl islám ztělesněním ideologie lásky, míru a tolerance, tak by nás islámští fundamentalisté měli zahrnovat láskou a zasypávat květinami.

Pokud mluvíme o islámem inspirovaném násilí, tak je nutné a férové říct, že vraždí jen velmi malá část muslimů. Naprostá většina muslimů vede život pokojný, nikoho zabíjet nechce a jistě u toho chce i zůstat. Ale v tom je právě další část tohoto problému při tom všem, co se kolem děje, vypadá život muslimské většiny často až příliš pokojně. To, že ideologicky motivované vraždění akademicky odsoudí několik islámských intelektuálů, nemůže stačit. Jednak to zkrátka udělat musí, jednak to většinou dělají s nějakým dodatkem. Ano, na sociálních sítích existuje iniciativa "Not in my name", kde se britští a jiní evropští muslimové vyslovují proti spojování islámu s násilím, ale při vší úctě působí to spíš jako taková salónní iniciativa, která moc úsilí nestojí. To když se má projevit odpor proti Izraeli nebo proti dehonestaci islámu, tak statisíce britských muslimů spontánně demonstrují přímo v ulicích britských měst. Kde jsou tedy všechny ty miliony evropských muslimů, když jejich souvěrci páchají tak otřesné činy ve jménu jejich boha? Kdy a kde zaplnili ulice demonstracemi, aby ukázali své upřímné rozhořčení nad tím, že někdo ve jménu Aláha zabíjel nevinné lidi a pošpinil tím jeho jméno a celý islám? Jestliže Mohameda a Aláha milují tolik, že masově protestují, když někdo nakreslí jejich karikatury, jak to, že se masově nebouří, když je jejich jméno špiněno krví nevinných lidí? Pro tohle skutečně hledám vysvětlení jen obtížně. Mlčí proto, že jsou k islámskému násilí lhostejní, nebo proto, že pro něj mají jakési pochopení, neřkuli sympatie?

JIHADJOHN

Něco snad mohou napovědět průzkumy veřejného mínění konané mezi britskými muslimy. Tak například každý pátý britský muslim sympatizoval s bombovými útoky na Londýňany v roce 2005 (1), každý čtvrtý britský muslim si myslí, že tyto útoky byly oprávněné (2), každý třetí muslimský vyšokoškolák (výzkum na 30 univerzitách v Británii) si myslí, že je oprávněné ve jménu islámu zabíjet (3), více než třetina mladých britských muslimů považuje sebevražedné útoky za oprávněné (4), až 80% mladých londýnských muslimů sympatizuje s Islámským státem (5). Mluví tyto statistiky stále o malé části britské muslimské populace?

Jistě, i křesťanská kultura měla temná období, kdy lidé zabíjeli jiné lidi ve jménu boha zjeveného v Bibli. Pokud jakákoli civilizace staví iracionální dogma nad cenu lidského života, potom se kvůli kacířství zabíjí. Evropská společnost naštěstí prošla Osvícenstvím a naše moderní civilizace již tradičně humanismus staví nad religiozitu. Islámská kultura takovou změnou ještě neprošla dogma staví nad rozum, úctu k bohu nad úctu k životu. Dlí tak stále hluboko ve středověku. A pak je tu ještě jeden zásadní rozdíl. V Novém zákoně nenajdeme návod k nenávisti nebo násilí. Ježíš kázal lásku. A nezabíjel lidi. Svaté písmo muslimů k násilí a nenávisti na mnoha místech přímo vybízí. A Mohamed lidi zabíjel. Jedinou otázkou zůstává, kolik jich vlastně dohromady zabil nebo nechal zabít.

Velmi varovným faktem zůstává, že mnoho muslimů, kteří se inspirovali nenávistí a násilím, nepochází pouze ze zaostalých feudálních muslimských států. Mnozí z nich se narodili a byli vychováni v demokratické Evropě, v kultuře založené na úctě ke svobodě a k lidským právům. Daleko větší formující vliv na ně zřejmě mělo to, že navštěvovali evropské mešity. Tak třeba ten slavný jihadi John ten se v Británii narodil, v Británii žil, v Británii se vzdělal. Dalo by se tedy předpokládat, že je to tuctový britský občan. Není. John byl totiž zárověn vychováván v londýnských mešitách. Teď se po celém světě proslavil tím, že před kamerou uřezává živým lidem hlavy.John v tom není sám. Jeho pobočníky mu dělají další britští muslimové Paul, George a Ringo. ("Aspoň, že se nám Beatles vrátili", suše a rezignovaně poznamenal jeden z mých anglických kolegů.) Ani celí Beatles tam nejsou sami. Kromě nich už odjely bojovat za Islámský stát stovky až tisíce britských muslimů. Vraždí nevinné lidi. Dělají to, co dělají, protože jsou to Britové, nebo protože jsou to muslimové?

Mimochodem, stojí za povšimnutí, že stát, který sám sebe nazývá Islámský, si z násilí udělal hlavní vývozní artikl, chlubí se s ním po celém světě, dělá si jeho propagací celosvětové PR. Tento zrůdný stát Islámský stát páchá naprosto neuvěřitelná zvěrstva proti lidskosti. A opět najdou se mnozí, kteří tvrdí, že tohle nejsou ti praví muslimové. I David Camoron svému národu říkal, že to nejsou muslimové, ale zrůdy (not muslims but monsters). Měl pravdu, ale jen způli. Jsou totiž obojí. A i kdyby tomu tak nakrásně bylo a byly jakési dva druhy muslimů, jak tedy máme poznat ty pravé od nepravých? Čert se v tom vyznej je přeci jen jeden Korán, jeden Mohamed, jeden Aláh, jedna šaría. Ať si v tom už konečně ta vraždící menšina s tou mlčící většinou udělají pořádek.

Zdá se, že násilí inspirované islámem už pomalu probouzí i nejvyšší patra britské politiky. Erick Pickles, ministr Cameronovy vlády, před necelým měsícem rozeslal dopis do všech mešit v Británii (6). Po oslovení "Assalamu Alaikum" (ano, takto britský ministr v Británii zdraví své britské spoluobčany) ministr velmi uctivě vyzdvihuje pozitiva islámu, jeho pevné místo v britské společnosti, a zároveň ujišťuje, že vláda je odhodlána islám v Británii bránit.A pak jen tak jemně naznačil, jestli by se však přeci jen nedalo něco trošku víc dělat s tou pokulhávající integrací do společnosti a s tou radikalizací k násilí, která probíhá v mešitách. Reakce britských muslimů včetně Muslimské rady Británie byla okamžitá a odmítavá. Prý jim nemá nikdo co povýšenecky kázat, co mají dělat. Zkuste si to představit pokud islám dorazí i do České republiky, budou se velmi podobné zprávy objevovat i v domácím zpravodajství České televize.

UKIP, Strana nezávislosti Spojeného království (černý kůň nadcházejících květnových voleb) navrhla, aby britští muslimové podepsali jakési prohlášení, ve kterém se zřeknou násilí a zároveň, aby prohlásili ty části Koránu, které k násilí přímo vybízejí, za neplatné. Pokud by to neudělali, chtějí v parlamentu iniciovat diskusi o zastavení finanční podpory islámským organizacím. Jakkoli jsou to kroky správným směrem, je to "too little too late". Nikdo nemůže nutit islámské kultuře její historickou reformu zvenčí, ta musí přijít jedině zevnitř. Sami muslimové se musí chtít distancovat od násilí, které je s islámem spojené. Dokud si sami muslimové nezačnou vážit člověka více než Aláha, nepřestanou někteří z nich kvůli Aláhovi zabíjet.

Minulý měsíc ve Francii a Belgii proběhly přímo v ulicích přestřelky ze samopalů. Muslimové vraždili a bojovali přímo v ulicích evropských měst. Bezpečnostní složky mnoha evropských států jsou na nohou. Zajistit Evropanům bezpečnost v jejich vlastních domovech je stále těžší a stojí každý den ohromné materiální i finanční úsilí. Je opravdu tak těžké si otevřeně přiznat, že ozbrojený střet kultur se přenesl už i do Evropy?

Islámská kultura se zkrátka prezentuje širokým spektrem následovníkú od mírumilovných intelektuálů až po masové vrahy. Dokud se však islám jednoznačně a viditelně od násilí neodstřihne, bude krví nevinných lidí ušpiněn vždy celý. A jako takový by se měl posuzovat a postavit mimo zákon stejně jako ostatní ideologie inspirující k nenávisti a násilí po bok fašismu a komunismu.

Tyto úvahy nad událostmi posledních týdnů píšu jako prostý občan bez vzdělání v teologii nebo jiných společenských vědách. Přiznávám (a doufám), že se mohu mýlit. Byl bych proto velmi vděčný komukoli, kdo by dokázal tyto úvahy vyvrátit jako nepravdivé. Velmi by se mi totiž ulevilo.

Odkazy v textu:

 1. http://www .telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Pol l-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-la w-in-UK.html
 2. http://www.cbsnews.com/st ories/2006/08/14/opinion/main1893879.sht ml&date=2011-04-06
 3. http://www.dailymail.co.uk/ne ws/article-1340599/WikiLeaks-1-3-British -Muslim-students-killing-Islam-40-want-S haria-law.html
 4. http://pew research.org/assets/pdf/muslim-americans .pdf#page=60
 5. http://www.frontpagemag.com/2014/ dgreenfield/80-of-london-muslims-support -isis/
 6. https://www.gov.uk/governme nt/uploads/system/uploads/attachment_dat a/file/396312/160115_Final_Draft_Letter_ to_Mosques_PDF.pdf


Author: Vladislav Rogozov # KimiHehy50
Svet2015-02-049
-
 67% ( 8 people voted )
+
"Islám má problém. Příliš mnoho jeho vyznavačů vraždí nevinné lidi"

Nemá žiadny problém ,lebo židia ovládajúci médiá ho hlúpym gojom ukazujú ako "mierové náboženstvo"
Dôvod ?
Idú gojom vytvoriť jedno spoločné náboženstvo nového veku. NEW AGE
filip # WyboCeci64
-
 69% ( 6 people voted )
+
2015-02-05 09:41:30 5b7f07cb
Ľudský život nikdy nemal vysokú cenu. Stačí sa len vrátiť 2000 rokov naspäť do čias Rímskej ríše. Veď na zabíjanie vtady zriadili dokonca arény pre "gladiátorské zápasy".
A ani katolícka cirkev nemôže tvrdiť že nemá ruky zagebrené od krvi nevinných. Naopak - od križiackych vojen pre oslobodenie " Svätej zeme" až po inkvizičné procesy v 13. - 14. storočí, keď upalovanie nešťastníkov, označených za kacírov a odpadlíkov od viery bolo takmer povinné riešenie ( inak zmýšľajúcich ).
Nemajme to za zlé týmto nešťastníkom z tzv. Islamských krajín, veď oni sú 600 rokov za vyspelým svetom, zakladateľ ich náboženstva - Mohamed, chodil po zemi zhruba 600 rokov po Kristovi. Hľadajme spôsoby, ako im pomôcť - rozšíriť vzdelanie napr. pre ženy. Veď Taliban v Afganistane zakazuje dievčatám navštevovať školy.
- ""VZDELANIE PRE KAŽDÉHO""- by mal byť cieľ ľudskej spoločnosti. Zo 7 miliárd ľudí teraz žijúcich je zhruba 500 miliónov analfabetov čo nevedia písať ani čítať ! !

Februar # XaheBaqa17
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-02-05 09:43:04 42f95db7
január- vzdelanie má pod kontrolou elita a jediný cieľ "vzdelávania" je výchova oviec poslušných systému.

filip # WyboCeci64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-05 10:28:13 5b7f07cb
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29829-
sexualni-mravy-zakladatele-islamu.aspx

Aký "prorok" ,také náboženstvo.....

filip # WyboCeci64
-
 67% ( 5 people voted )
+
2015-02-05 10:49:02 5b7f07cb
Trochu ináč ...! Ono tá vojenská mašinéria útočí.... vojačkovia pobehujú . strieľajú po sebe , rovnakými zbraňami, pokrikujú na seba rovnako "job tvojú mať" a za nimi idú kamióny! V jednom sú truhly a v druhom "ľadničky" s vybavením "lekárskym" a "rekvirujú" či to krv, ľadviny, kožu, srdcia ...nosy.. údy.. a nevedia "TÍ REKVIROVAĆI" ani poriadne "hvarity " či "gavariť"... A blízko ! Teda do 10 vie každý napočítať, pochopí aj to čo som napísal--PRAVDU....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-05 18:37:16 58d4289b

LenkaB # LyroKomo25
-
 67% ( 5 people voted )
+
2015-02-06 09:26:20 509a8dc2
loading...
http://henrymakow.com/2015/01/jewish-control-a-fai
t-accompli.html
filip # WyboCeci64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-06 09:42:06 5b7f21e5
PS-VB ako vzdy bravurne
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-06 10:11:45 59ad0eb9
PS-VB...si zarval, slusne. k tomu neni co dodat..

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-06 20:40:13 b2fd8b6a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Svobodná volba ve školství


Svobodná volba ve školství
Nesamozřejmou výhodou našeho vzdělávacího systému je právo zvolit si jakoukoli základní školu. Prospělo by nám, kdybychom princip svobodné volby dotáhli do konce. Znamená to ...
Balistická střela proti asteroidu
Za komunizmu sme sa mali lepšie... Povedala mi jedna zo žiačok
Podle nové teorie tvoří temnou hmotu bláznivě těžké částice

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0309 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made