Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

JAK SE POLITBYRO DOVĚDĚLO, ŽE GOTTWALD BYL GRÁZL


JAK SE POLITBYRO DOVĚDĚLO, ŽE GOTTWALD BYL GRÁZL

Ze stenografického záznamu diskuse politického byra ÚV KSČ dne 27. listopadu 1962 k bodu "Výsledky přešetření nejdůležitějších politických procesů proti osobám, které zastávaly význačné politické funkce"(tzv. Závěrečná zpráva Kolderovy komise):

 • Soudruh Drahomír Kolder:

Ještě bych chtěl dodat několik poznámek. K první otázce, na kterou jsme se zaměřili, to je otázka postavená také soudruhem Dolanským, jestli soudruh Gottwald měl možnost odmítnout nebo ne.

Soudruzi, fakta svědčí o tom, že tu možnost měl. Vy, jako soudruzi ze starého vedení, musíme vám postavit otázku, jak je možné, že strana s takovými revolučními zkušenostmi a s takovým postavením v mezinárodně revolučním dělnickém hnutí, mohla toto dopustit. Vezměte si Rumuny, Maďary a případy u nás. Čili srovnáme-li všechno, musíme jednoznačně říci, že Gottwald tuto možnost měl a také fakta o tom svědčí.

Druhá věc pro nás velmi těžká. My jsme k celému šetření přistupovali tak, že věc nebude složitá, že se to táhne ke Slánskému, že Slánský je ten hlavní. Bohužel, všechna fakta svědčí o tom, že v první řadě věci řídil Gottwald. Pokud s nimi přišel do styku Slánský, tak jenom paralelně se soudruhem Gottwaldem. Od začátku Maďarska s ním korespondoval, svědčí o tom také zápis. Soudruh Gottwald říkal, že my jsme v jiné situaci než Maďaři. To uvádí řada soudruhů, kteří na předsednictvo docházeli.

Další fakta svědčí o tom, že soudruh Gottwald i Slánský věděli, jak se zachází s Pavlíkem, včetně toho sypání solí do očí. O tom svědčí dokument, který Šváb poslal soudruhu Gottwaldovi. To jsou fakta, před kterými je dost obtížné říkat opak.

Je zde dále řada dalších faktů, ze kterých je jasné, že bezpečnost organizovala provokace. Vždyť například Polda Hofman ukázal, jaká provokace byla organizována v akci "Hrad" vůči němu. Když Kopřiva chystal provokace a poslal pistolníky ho sledovat, tak je chytil, přivedl na stanici SNB a odtamtud zavolal Kopřivu, že je rozstřílí. Kopřiva říkal, to jsou naše lidi, pusť je. To jsou všechno fakta, která se nedají oddiskutovat. Pro nás to bylo strašné. My jsme přistupovali k tomu ze snahy udělat Slánského. Ale postupně, když jsme se přísně drželi příkladů a materiálů, také to dokládáme, jak věci poprvé vyvstávaly. To neznamená, že ze Slánského snímáme odpovědnost, neboť on tyto věci tam zaváděl. Ale musíme vidět odpovědnost soudruha Gottwalda a samozřejmě jeho odpovědnost s tím, že uvedená fakta a jejich hodnocení ve světle skutečností trochu mění situaci, i když z hlediska dřívějšího hodnocení nic se neměnilo. Předložíme také celý případ Veselé. Lidé se volají k výpovědím, abychom se dopátrali pravdy.

Skutečnost je zase taková, že tak jako o případu Veselé věděl Slánský, tak také o něm věděl soudruh Gottwald. Skutečnost je taková, že Khonová, pro kterou nebylo obvinění, šla a poslala soudruhu Gottwaldovi sdělení, že to bylo nezákonné zatčení. Na materiálu je poznámka soudruha Gottwalda, kde navrhuje legendu, jak ji propustit a "najděte vhodné umístění, ať je klid".

To je fakt, který je velmi otřesný, ale je to takové. Budeme muset prohlédnout celý archív Slánského a Gottwalda. Do archívu Zápotockého jsme se nedostali. To je například případ Závodského, kdy se rodina dovídá, že člověk nežije, až půl roku po jeho smrti. Jsou to žádosti o milost, které byly poslány. Další fakt je, že jim bylo známo, jak věci v bezpečnost jsou.

My jsme to do zprávy nedávali, ponechávali jsme to otevřené s tím, že to musíme v průběhu dalšího šetření vyjasnit.

Pro ilustraci ještě výňatky z vystoupení dalších členů politbyra:

 • Dolanský

Soudruh Gottwald schvaloval různé zatýkání a přitom narušoval stranický řád a principy kolektivního vedení, to je, soudruzi, pravda. ... Otázkou je, jak se to stalo. Podle mého tím, že zde stál sám, že byl odtržen od strany a dělal věci na vlastní pěst, že se mu odcizil kolektiv lidí a on zase tomu kolektivu. ... nyní, když se do toho vneslo světlo, se ukazuje, že skutečně zapomněl na stranu, nestaral se o ni. ... Je to správně řečeno, že dělal sám, sám rozhodoval. ... Ještě jednu věc bych řekl, že soudruh Gottwald míru zodpovědnosti má právě proto, že byl tak velkým člověkem do roku 1948. Právě proto, že ho vynesla strana. A to je ta tragédie, to je to drama. ... Tak končí člověk, který byl prodchnut marxismem-leninismem. Na konci šlapání leninských principů. ... Fakt ale je, že jsme o těch věcech nevěděli. Ve straně, která bojovala s buržoazií, jsme byli zvyklí se na věci neptat. Když někdo něco dělal ilegálně, i když to byl vedoucí funkcionář, bylo proti mravům strany ptát se, co to je a jak to je...

 • Hendrych

Nejvážnější je otázka soudruha Gottwalda, to je historie naší strany ... První krok v ocenění byl učiněn na listopadovém zasedání ÚV KSČ. ... nebyly známy některé konkrétnosti. Je potřeba říci otevřeně, že i v politickém byru, když kolem toho byla diskuse, byly určité rozpaky. Politické byro soudruha Novotného nepodpořilo. Byly určité rozpaky. Jestli jít tak daleko. ... Nikdo nemůže smazat odpovědnost Gottwalda za nezákonnosti, které se staly.... Nelze vést paralelu mezi Stalinem a Gottwaldem. Vývoj Stalina byl jiný. Záležitost se Stalinem se táhla celá dlouhá léta.

Nedávno jsem se sešel na konferenci v Č. Budějovicích se s. Hofmanem. Byli jsme spolu v táboře. On sice zdrženlivě o těch věcech mluvil, ale ukázal se tento fakt. Člověk, který s ním spal, který ho vodil ožralého do postele, který ho hlídal, kterému se se vším svěřoval, toho nechal zavřít. Gottwald měl strach jet do Moskvy, když tu byla ta záležitost s Goldmanem, jestli se vrátí. To mně Hofman řekl. Člověka, který mu byl tělesným ochráncem, který byl stále v jeho blízkosti, tohohle člověka poslal rovnou do basy. Tohohle člověka povýšil na generála s vědomím, že ho dá za několik dní zavřít.

 • Novotný

Když se dívám na váhání Gottwalda, tak on se dostal již do presu, na něho působili všichni činitelé, které byly vyvolány a nakonec i tou podvrženou praxí, výslechy a tím vším, ovlivnily nakonec Gottwalda a jeho mínění v tom smyslu, že všude začal vidět nepřátele. Žádný jiný pochod u něho nebyl. Zrovna tak u Stalina. Vlivem bezpečnostních metod a nahánění, viděl v každém nepřítele. Jakmile se někdo špatně podíval nebo měl jiný názor, v tom okamžiku viděl nepřítele. Když na ústředním výboru šel po chodbě Rákosi a měli ho potkat pracovníci, museli se otočit zády ke zdi a dát ruce na zeď, tak se báli. Když šel v zahradě Gottwald, tak kdo tam byli mimo, musel utíkat. Tak to bylo. Druhá věc, jak to daleko došlo, když kolem rodin nesměli být členové strany, ale bezpartijní. Proč? Protože se muselo říkat milostivá paní, líbat ruce a pod. Je to hloupost, ale charakterizuje to.

Je třeba si vzpomenout na některé věci. Já jsem seděl na zasedání předsednictva, jak Gottwald oznámil, že přišly žádosti o milost. Přišly žádosti o milost, řekl. Já je nepředkládám. Nebo přišel a řekl, že je 13 lidí odsouzených a 11 musí dostat smrt. Že by byl pro to, aby nedostal smrt buď Löbl nebo Margolius nebo London. Že bezpečnost doporučuje Löbla a Londona, kteří pomáhali při odhalení. Sám formuloval, bude to ten a ten.

... Prosím, soudruzi, abyste jednání k tomuto bodu považovali za přísně důvěrné, za uzavřené, aby se tyto škandální ostudné věci nedostaly mimo. Až otevřete případ Státní banka, to také uvidíte. Za 200 Kčs se kupovaly šperky, které měly cenu 20.000 a 30.000 korun. ... Jinak na sjezdu bude krátká zpráva a pak do 4 měsíců ústřední výbor provede závěry těchto případů.Author: sdscz # JahaRufi63
Slovensko2016-03-1610
-
 55% ( 1 people voted )
+
Na to ani nebolo ťažké prísť. Už len púha skutočnosť, že súdruh Klemo chodil po rozumy za masovým vrahom Džudašvilim ktorý mu bol dokonca vzorom, ho historicky zaraďuje medzi grázlov. Preto aj súhlasil, aby sa tu po komunistickom puči začali ponevierať ruskí agenti-poradcovia na všetky tie svinstvá. Niekto (počkajme si na glorifikovanie od plážového záhradníka, lol!) ho bude obhajovať atmosférou vtedajšej doby, ale napríklad taký Tito si v tom čase nenechal diktovať od Kremľa. Osud tak chcel (alebo to NKVD zariadilo?) že Klemo odpochodoval do pekiel 2 týždne po svojom veľkom vzore...
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-17 10:29:20 d425402c
Je priam nepochopiteľné ako v naších podmienkach vieme znevážiť , totálne zneuctiť , verejne pranierovať osobnosti našej histórie, našej minulosti. Iná vec je mať osobný názor, mať vlasné kritéria hodnotenia a iná vec sa dívať na "bývale" osobnosti očami vtedajších podmienok ich etablovania sa, posunúť mieru objektivity do maxima a hlavné čo je nájsť v konaní, jednaní osobnosti vlastnosti pre POUĆENIE resp. VYVYROVANIE SA. Prierezovo boli tu napr. Masarík, Štefaník , Beneš...Tiso..---nenájsť u ních pozítíva , je "hodnotiaca slepota". A samozrejme to isté platí o napr. Gottwaldovi, Novotnom, Svobodovi Husákovi.. Negatíva , predovšetkým "osobne " iniciované , nech sú poučením pre eliminovanie v budúcnosti...Každá doba produkuje osobnosti /aj dnes/ ktoré sú istým obrazom vyspelosti a predostrených problémov ktoré je potrebné riešiť.Ak sa jednostranne hodnotí istá osobnosť ...je to zároveň aj jednostranný pohľad na spoločnosť...a to je zavádzajúce. /teda aj "grázlovstvo " ktoré sa tu omieľa ..nie je obrazom vtedajšej spoločnosti/. Sú národy, ktoré "svoje "osobnosti , aj keď vyložene s prevahou negatívnych vlastnosti, charakterizujú ako rozporuplné, vyvodené poučenia sú mementom.
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-03-17 14:03:12 58d4289b
Klop, vieš čo je zaujímavé? Že na Svobodu nikdo nikdy nenadával, hoci vstúpil do partaje. Akurát ho po februárovom puči tiež zomlela besniaca komunistická mašinéria, kedy červeňáci hľadali triednych nepriateľov a kádrovo nespoľahlivých aj pod posteľami. Nepomohli mu ani vojnové zásluhy, musel opustiť flek. Bol rehabilitovaný až po smrti vraha Džugašviliho, a, ako hovorí nadpis, grázla Klema. Z komunistických prezidentov je považovaný za najcharakternejšieho.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-17 16:27:15 d405c1fd
Ajajááj-dnes je skoro každý-povojnový generál -taký podobní-čo nikdy nestál na korčuli! ale je hokejový talent-ta co to robíš dilino-ta ti znaš hokej hrac?-lopatu čakan do ruky ci-ne hokejku-ale málo ktorý si vie domyslieť v tej svojej včelej hlave-ako! a prečo! sa to tak stalo!!Netreba lem hala bala do trúbky trúbiť-nesúhlasím!-Opýtajte sa ľudí-čo prežili!-v trestaneckých táboroch-či súhlasia stým čo sa stalo a ako sa to stalo? Nie len znevažovať to alebo to-pametaj-že aj tebe sa raz môže podobné prihodiť-ale žiadna vrchnosť sa už o to nebude starať-nechajú to tak-ako si potom odpovieš? zas budeš kritizovať a nadávať na osobnosti ? Raz tak! raz tak?
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-17 18:00:02 58d4285f
..Pande..36.. Vy určite nemáte ďaleko k nejakým hudobným žánrom . Preto ten príklad. Aj Gott a Vondračková majú svojích obdivovateľov i nepriateľov lebo bez straty desiatky preplávali "úskaliami politických zmien" . Ďalej behá po internete "bozkávanie " Bohdalovej so všetkými možnými persónami /určite všetci prezidenti ..aj Mečiar/ ..hodnotia to ..kde kdo..po svojom ...Ale furt je to len a len TEATRO. Ale politickú scéna nie je teatro , to je oddanosť ,zanietenosť ,obetavosť pronárodná, zodpovednosť za miliony... aaa, rozsah a dosah pôsobenia nie je vymedzený mikrofónom či "doskami teatra" . Ale Vy to viete a predsa sa púšťate skoro ako lisa22.. do "extremizácií" ./v krasokorčuľovaní sa krajné minima maxima škrtajú---dúfam že nestojíte o to aby Vás niekto vyškrtol/ Náš prezident mimoriadne uznávaný bol voják RaU armády, bol nasadený proti Rusku v ISW/bojoval proti Masaríkovi , ...aj Gottwald..../ a "zbehol", bol dôstojník v IČSR, a za IISW...atd to každý vie . Vtedajší mozgový potenciál ../tak ako Bohdalovu či spevákov dnešný mozgový potenciál/nechápal a mal problémy...až do itého chápania...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-17 18:39:22 58d4289b
Politický " odíjdenec" /emigrant, zbeh, disident, "vetroplachtovník", ekonomický "zištník"...aaa podobné persóny/ je vždy predmetom kritiky ...samozrejme kladnej aj zápornej... Niektoré politické lapsusy končia "guľkou" , iné celoživotnou traumou ,iné možnou "rokonvalescenciou" , atd...Najkrajší sú vždy "JEDNOZNAČNÍCI": A je jedno či taký alebo onaký...ihneď sú čitateľný, vie sa kde ich zaradiť, a majú blízko k istým "stádomilným" zvieratkam ...a tam je sila. Dúfam , že tá "stádomilnosť" Vás ..Pande..36 ...nedostane do pomykova...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-17 18:58:00 58d4289b
loading...
Klop, u nášho súdruha záhradníka nemožno hovoriť o jednoznačnosti. Od špenátových prívarkov k triednemu boju, tak by mohla začínať lekárska správa o tejto snívajúcej troske. Premena vyhladovaného vegetariána na úderného boľševického schizofrenika, odtrhnutého od reality, vyžaduje nie o jedno ale až o dva kolieska menej...
A teraz sleduj, ako sem dobehne, lol!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-17 19:17:35 d405c1fd
Vidíš, Klop? Súdruh skáče nervózne po diskusiách ako koza v prechode v takte ako mu pískam. Náš Dávidko vyskoč... Ale kedy vlastne pracuje?


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-18 07:08:47 d425402d
7:13... Dosnívané, záhradka mizne, oceán sa stráca. A súdruh je opäť vo svojej smutnej životnej realite. Začína sa nudný trolovací deň za pecou. Tak rozosmej spokojných nejakou boľševickou propagandou...!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-03-18 08:26:02 d425402c
Úbohý súdruh, odtrhnutý od reality ako vždy. Darmo tu budeš podstrkovať účelové vygúglené videjká, tie dychtivo hlcú v kabarete Dôležité iba jednoduchí konšpirátori. A tiež sa zbytočne nerozpisuj, od postihnutého verglíka s nudným boľševickým repertoárom prebehnem očami aj tak len pár slov. Radšej to vzdaj a prezraď že nerobíš. Inak by si za pásom, kam normálne patríš, nemal čas trolovať úsmevné boľševické agitky, lol!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-18 09:15:26 d425402c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kauza Gabčíkovo – dobrodružstvo Roberta Fica za 588 miliónov z vrecák daňovníkov


Kauza Gabčíkovo – dobrodružstvo Roberta Fica za 588 miliónov z vrecák daňovníkov
Kauza Gabčíkovo । Richard Sulík: Kauza Váhostav minulý týždeň zatienila všetky ostatné udalosti. Bohužiaľ, sme nútení konštatovať, že Fico nás ťahá opäť do jedného veľkého...
LISTY Z HANDLOVEJ (DO MARSEILLE)
EÚ a skryté náklady
HILLARY CLINTON: PATŘÍ DO BÍLÉHO DOMU NEBO DO KRIMINÁLU?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0618 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles