Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Klimatická zmena - FAKTA VERSUS FIKCE


Klimatická zmena - FAKTA VERSUS FIKCE

Mark Twain popularizoval rčení "Existují lháři, zatracení lháři a statistici." Po přečtení nedávno vydané zprávy IPCC AR5 teď můžeme dodat: "Existují lháři, zatracení lháři a IPCC." Při porovnání s nedávno vydanou NIPCC (Nevládní mezinárodní panel o klimatické změně) s 1000 stránkovým svazkem dat o klimatické změně s tisíci peer-review odkazy se vkrádá závěr, že zprávu IPCC je nutno považovat za nejhrubší dezinterpretaci dat, jaká kdy byla vydána. Jak konstatoval klimatický vědec z MIT Dr. Richard Lindzen: "Poslední zpráva IPCC už opravdu poklesla na úroveň k popukání směšné slátaniny – spatřit ty překrouceniny, k nimž se IPCC musí uchylovat, aby udrželi mezinárodní agendu klimatické změny v chodu, budí dost úžas."

Ze zprávy IPCC 2013

Oteplování klimatického systému je nesporné a už od 50. let je mnoho pozorovaných změn během desetiletí až tisíciletí bezprecedentních. Atmosféra a oceány se ohřály, množství sněhu a ledu pokleslo, hladina moří vzrostla a koncentrace skleníkových plynů se zvýšila (viz Obrázky SPM.1, SPM.2, SPM.3 a SPM.4). (2.2, 2.4, 3.2, 3.7, 4,2-4.7, 5.2, 5.3, 5.5-5.6, 6.2, 13.2)

Ani po všech těch letech IPCC pořád ještě nedošlo – že se už několik stovek let zotavujeme z Malé doby ledové, ale ještě pořád nejsme zpět na teplotách před Malou dobou ledovou, které převažovaly po 90% posledních 10 000 let. Oteplování a ochlazování probíhala po miliony let, dávno před tím, než s tím mohl mít CO2 cokoliv společného, takže samotné oteplení určitě není důkazem, že jej způsobilo CO2.

Jejich dezinterpretace dat je směšná. Na Obr. 1 zpráva IPCC tvrdí, že ukazuje oteplení o 0,5°C od roku 1980, ale měření povrchových teplot neukazují během posledních 17 let (Obr. 2) žádné oteplení a satelitní data o teplotách ukazují teploty srpna 2013 pouze o 0,12°C nad teplotou roku 1908 (Spencer, 2013). IPCC ukazuje oteplení za desetiletí o 0,6°C od roku 1980, ale teploty uplynulého desetiletí ve skutečnosti poklesly, nestouply.

Obr 1. graf teplot IPCC. Obr. 2. Měření povrchových teplot v posledním desetiletí (upraveno podle Moncktona 2013)

Ze Zprávy IPCC 2013

Oteplování klimatického systému je nesporné a už od 50. let je mnoho pozorovaných změn během desetiletí až tisíciletí bezprecedentních.

Neexistuje žádný způsob, jak tohle říci hezky – je to totiž nehorázná lež. Existuje rozsáhlá literatura, která ukazuje, že nedávné oteplení nejenže není neobvyklé, ale během minulých staletí a tisíciletí docházelo k mnohem intenzivnějším oteplením. Jako revizor zprávy IPCC jsem je na to důrazně upozorňoval, takže si toho museli být vědomi. Např. v grónských ledových jádrech GISP2 (Obr. 3) lze nalézt během posledních pěti staletí více než 20 období oteplování (Easterbrook, 2011), Středověká teplá perioda byla teplejší než oteplení z poslední doby (Obr. 4), a zhruba 90% z posledních 10 000 let bylo tepleji než v současnosti (Obr. 5).

Obrázek 3. Více než 20 období oteplování během posledních 500 let. (Grónská ledová jádra GISP2, Eastbrook, 2011)

Obrázek 4. Teploty Středověké a Římské teplé periody bývaly vyšší než současné teploty.

Obrázek 5. Asi 90% teplot během posledních 10 000 let bylo výrazně teplejších než nedávné oteplení.

Nejenže nebylo neobvyklé nedávné oteplení, během posledních 15 000 let tu byly přinejmenším tři období oteplování či ochlazování, které byly 20 krát intenzivnější, a přinejmenším 15 bylo 5 krát intenzivnějších. (Eastbrook, 2011)

Obrázek 6. Intenzita oteplování a ochlazování v posledních 15 000 letech. (Eastbrook, 2011)

Ze Zprávy IPCC 2013

Během každého z posledních tří desetiletí byl zemský povrch následně teplejší než ve kterémkoliv předcházejícím desetiletí od roku 1850 (viz Obrázek SMP.1). Na Severní polokouli byly roky 1983-2012 nejspíš nejteplejším 30-letým obdobím posledních 1400 let (střední věrohodnost). (2.3, 5.3)

Jak bylo ukázáno na obrázcích výše z peer-review vydané literatury, je tohle prohlášení nepravdivé. Nikdo nezpochybňuje, že klima se od malé doby ledové 1300-1915 našeho letopočtu oteplilo – pořád se ještě zotavujeme z Malé doby ledové. Téměř všechno to oteplení proběhlo dávno před tím, než mohlo být CO2 příčinným faktorem.

Ze Zprávy IPCC 2013

Během posledních dvou desetiletí ztrácely ledové příkrovy Grónska a Antarktidy na hmotnosti, ledovce se nadále téměř po celém světě zmenšovaly a Severní ledový oceán a rozsah jarní sněhové pokrývky Severní polokoule nadále ubýval (s vysokou věrohodností) (viz Obrázek SPM.3). (4.2-4.7)

Tohle je hrubá dezinterpretace dat. Antarktický ledový příkrov neztrácel na hmotnosti – Východoantarktický ledový štít, který obsahuje asi 90% sladké vody světa, se nerozhřívá – přibývá! To samé platí i pro led Antarktického šelfu. Jedinou částí Antarktidy, která snad nějaký led ztratila je Západoantarktický poloostrov, který obsahuje méně než 10% antarktického ledu. Teplotní záznamy na jižním pólu nevykazují žádné oteplení už od počátku záznamů v roce 1957.

V Grónsku došlo k určitému tání během oteplení z let 1978-1998, to ale není neobvyklé. V Grónsku bývaly během 30. let teploty vyšší než při nedávném oteplení a Grónsko zjevně následuje vývoj období globálního oteplování i ochlazování.

Ledu v Severním ledovém oceánu během teplého období let 1978-1998 ubylo, ten se ale rozrušoval a ubýval v každém období oteplování a někdy i ochlazování, takže to není vůbec nijak neobvyklé. V roce 2013 se rozsah arktického ledu zvýšil o 60%. Antarktický mořský led se pak zvýšil o asi 1 milion km2 (ale IPCC o tom nemá ani zmínku!). Celkový rozsah globálního mořského ledu se během posledních desetiletí vůbec nesnížil.

Prohlášení, že rozsah sněhové pokrývky Severní polokoule "nadále ubývá" je nesmysl (i přes tvrzení IPCC o ‚vysoké míře věrohodnosti‘ je to nesmysl. Rozsah sněhové pokrývky Severní polokoule od roku 1967 nevykazuje žádný pokles a pět ze šesti nejzasněženějších zim proběhlo po roce 2003 (Obr. 7).

Obrázek 7. Rozsah sněhové pokrývky Severní polokoule od roku 1967.

Ze Zprávy IPCC 2013

Rychlost nárůstu mořské hladiny od poloviny 19. století byla vyšší než střední rychlost během předchozích dvou tisíciletí (vysoká míra věrohodnosti). Během období 1901-2010 globální střední hladina moří vzrostla o 0,19 m (0,17 až 0,21 m) (viz Obrázek SPM.3). (3.7, 5.6, 13.2)

Nárůst hladiny se moří v uplynulém století měnil v rozmezí 1-3 mm za rok s průměrem 1,7 mm ročně v letech 1900-2000 (Obr. 8). Hladina moří rostla dost konstantním tempem od roku 1993 do asi roku 2005, ale od té doby tempo růstu pokleslo (Obr. 9). Z těchto křivek je zřejmé, že hladina moří nadále roste rychlostí asi 7 palců za století, a neexistují žádné důkazy zrychlujícího se nárůstu mořské hladiny. Ani neexistuje žádný podklad pro to, aby z toho bylo obviňováno CO2, jelikož hladina moří takhle roste už 150 let, tedy dávno před tím, nežzačaly po roce 1945 výrazně narůstat koncentrace CO2.

Obrázek 8. Minulý nárůst hladiny moří. Obrázek 9. Nárůst hladiny moří v letech 1993-2013. (Poznámka: Graf nárůstu hladiny moří SLR aktualizován 3.10.2013, aby se v něm odrazila verze 7 vydání z University of Colorado)

Závěr

Tohle je jen pár příkladů z nesmírně předpojatého, dezinterpretujícího materiálu ve zprávě IPCC 2013. Jak lze na výše uvedených příkladech vidět, není to vůbec žádná věda – jde o dogmatickou politickou propagandu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: wattsupwiththat.com http://www.ac24.cz/zpravy-ze-svet a/2841-zprava-ipcc-ar5-2013-fakta-versus -fikceAuthor: Miroslav Pavlicek # NodeQajo26
Svet2013-10-084
-
 72%  ( 8 people voted )
+
.
Retarder # VoxuHejy15
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-10-08 19:38:50 d53d9564
Sú chemtrails súčasťou agendy otepľovanie Zeme? Chemtrails sú zmyslami vysledovateľné a dokázateľné, sú faktom. Príznaky chemtrails sa nedajú zameniť s prirodzenou oblačnosťou, mliečna hmlovina v podobe pásov, ktoré sa spájajú je odlíšiteľná od prirodzenej kopovitej oblačnosti, ktorá je nižšie ako hmlovina. Civilné lietadlá majú svoje koridory, Chemtrails lietajú po celej oblohe a za niekoľko hodín sú schopné vytvoriť mliečnu hmlovinu od obzoru po obzor. Ráno vstanete a hmlovina je na oblohe, lietadlá nelietajú, často končia svoju prácu o piatej, šiestej ráno. Inokedy lietajú celý deň a hmlovina nie nie sa vytvoriť. Vtedy si dajú niekoľko dní pauzu.
Nový jav je rebrovitá oblačnosť, tá sa vytvára len v hmlovine po chemtrails, nikdy nie v prirodzenej oblačnosti, po vytvorení rebrovania sa hmlovina za niekoľko 10 minút stratí, rozplynie, nebo je znova nebovo modré. Rebrá sa rozpadajú do drobných baránkov, ale rebrovanie ostáva viditeľné. Rebrovanie je len na časti oblohy je viditeľná hraničná priamočiara línia od okolia, pri správnom mieste sledovania uvidíte trojuholníkové ohraničenie.

Otázky: Ide o výskum počasia? Dochádza ku kondenzácii molekúl vody na rozprašovaných časticiach? Môžu tieto pokusy súvisieť s extrémnymi suchami a extrémnymi zrážkami, keď poľnohospodári pomaly nevedia dopestovať plodiny? Ide o tienenie Zeme pred slnečným žiarením? Slnko niekedy len slabo presvitá cez hmlovinu, ako pri zatmení Slnka, bez slnka nie je ani vegetácia!

Musí to byť významná agenda, lebo na chemtrails nemá vplyv ani ekonomická kríza, ani voľby US prezidenta, ani nesolventnosť USA štátnej pokladnice. A všetci politici platení z našich daní mlčia ako jeden. Inak biznis pre chemtrails je to obrovský, aké sú náklady na denné lety stoviek lietadiel s chémiou? Že sú za tým USA? Lietadlá lietajú od západu a tam je porazená mocnosť po 1945, Nemecko. Je porazená dodnes a plní agendu USA aj vo vzťahu ku EÚ. Nemci spoločné Euro nechceli!

Definitiva # MunoLyhi27
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2013-10-09 07:13:23 57f4ca0a
Minule mi niečo biele v miestnosti spadlo za krk. Bola to omietka, ale pre istotu sa pýtam: Konšpirátori, nebol to náhodou chemiktras?

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 6 people voted )
+
2013-10-09 07:28:01 d4254112
Pandemonium, začni používať vlastné zmysly, ožno sa ti rozjasní v hlave.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-10-10 06:56:17 57f4ca0a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jsou dominantní životní formou vesmíru umělé superinteligence?


Jsou dominantní životní formou vesmíru umělé superinteligence?
Z pozorování vývoje naší biologické inteligence to usuzuje filozofka Susan Schneiderová z Connecticutské univerzity. Podle ní je vesmír lovištěm prastarých umělých superinteligenc...
Zda se žena nakazí virem HIV, závisí na baktériích, keré má ve vagíně
Viac reputácie, menej regulácie
NĚKDO LOVÍ ZVÍŘATA, TATO BÝVALÁ ČLENKA AMERICKÉ ARMÁDY PYTLÁKY V AFRICE

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0295 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles