Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Komentář k „Prohlášení pravdy...“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera... (+video)


Komentář k „Prohlášení pravdy...“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera... (+video)

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici aktuální video-dopisy vztahující se k dění v katolické církvi a prosíme o jejich zveřejnění.

Komentář k "Prohlášení pravdy..." od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera...:

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41701 http s://youtu.be/PmEWeqvrQ1c

Anathema ochrana evangelia a trest za hereze: video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41711

http s://youtu.be/Kj70X1hrGaU

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatria rhat.org, uogcc.org.ua , byzcathpatriarchate@gmail.com

************************* ********

Komentář k "Prohlášení pravdy..."

od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera...

Je třeba autorům 40 bodů uznat odvahu k prohlášení pravdy a k ukázání na současné bludy a omyly. V prohlášení připomínají neměnné pravdy dogmata vztahující se k ochraně víry a Božích zákonů. Obojí je v současné době zpochybňováno, a to přímo z Vatikánu. Současný heretický, a tedy neplatný papež František systematicky boří fundamenty víry a morálky. Před ním už tento proces postupného duchovního zlomu započal II. vatikánský koncil. Jan Pavel II. v Assisi v roce 1986 následně realizoval herezi synkretismu obsaženou v Nostra aetate.

II. Vaticanum tím, že mlčel k herezím neomodernismu a vyhlásil synkretismus s pohanstvím, oficiálně otevřel dveře k vnitřnímu rozkladu pravověrného učení a morálky.

Autoři čtyřicetibodového dokumentu se odvolávají na Jana Pavla II. Je to stejné, jako by se sv. Basil nebo sv. Atanázius odvolávali na některé pravověrné výroky Ária, ale k jeho hlavní herezi by přitom mlčeli. Jejich boj proti Áriově herezi by byl nemožný.

Postoj kard. Burkeho a biskupa Schneidera není totožný s postojem, který reprezentuje arcib. C. M. Viganò. On důsledně vyžaduje pravdivé pokání, které má začít nutnou rezignací Františka a odstraněním homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Arcib. Viganò podal konkrétní důkazy a vyžaduje adekvátní nápravu. Autoři 40bodového dokumentu na rozdíl od arcib. Vigana pouze všeobecně vytýčili oblasti, kde se dnes oficiálně hlásají a realizují hereze. Nenazvali je ale ani výrazně herezemi a nevyžadují radikální řešení, tedy nápravu a rezignaci papeže heretika.

Věřící, kteří s uznáním čtou pravověrná vyjádření biskupa Schneidera, jsou šokováni jeho gestem návštěvy Františka, objímáním se s ním i jeho oficiálním vyjádřením, že si spolu rozuměli. Papež Pavel IV. (16. stol.) naproti tomu při obraně spasitelné víry nekompromisně prohlásil, že kdyby i jeho vlastní otec byl heretik, sbíral by dříví na jeho hranici. Biskup Schneider jinde řekl, že nesouhlasí s činností Františka, ale že ho pokládá za svého otce, tedy se od něho neoddělil. Tímto postojem blokuje nutnou rezignaci heretika z papežského úřadu.

František veřejnými zločiny proti víře a morálce vyprovokoval u mnohých katolíků žízeň po pravověrnosti. Burke a Schneider však obrodný proces ve skutečnosti blokují, protože současné bludy a omyly sice označili, ale nevznesli požadavek adekvátní nápravy. Lékař, který by stanovil pravdivou diagnózu, ale zabránil by operaci nutné k záchraně, se dopouští zločinu!

Hereze musí být jasně nazvána herezí a II. vatikánský koncil heretickým! Koncilní papežové i s Janem Pavlem II. musí být pravdivě označeni tím, kým byli, to je heretiky, protože nesou vinu za největší rozšíření herezí v církvi. Bez přiznání si těchto duchovních zločinů i s vyvozením důsledků nemůže nastat pravdivá obnova katolické církve!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

18. 6. 2019

------------------------- ---------------------------------------- --

Anathema ochrana evangelia a trest za hereze

Co je dle Písma anathema? Je to vyloučení z Tajemného Těla Kristova církve za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Jiné evangelium jsou hereze, které ničí podstatu spasitelné víry.

Pod termínem církev se myslí zevnější struktura, tedy církevní organizace, a zároveň i vnitřní organismus Tajemné Tělo Kristovo.

Někteří hierarchové, kteří se herezemi vyloučili z Tajemného Těla Kristova, zastávají v zevnější struktuře nejvyšší místa. Vyhrožují exkomunikací anathemou těm katolíkům, kteří hereze odmítají. Ve skutečnosti takoví hierarchové i heretický papež František, tím zneužívají církevní moc a hřeší proti Duchu svatému.

Platná exkomunikace anathema je v podstatě jen zveřejněním vnitřní apostaze. Dotyčný musí být heretik, hlásat jiné evangelium a mít jiného ducha než Ducha Kristova. Boží slovo jasně říká: "Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet anathema." Tedy se zde mluví o jiném evangeliu. Kdo se neoddělí od hereze od jiného evangelia ani v hodině smrti, bude věčně zavržen!

Dle Písma i dle věroučné buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio nikdo nesmí heretiky poslouchat.

Dnes platí princip: kdo je v jednotě s apostatickým Vatikánem, ten není v duchovní jednotě s Kristem!

Kdo poslouchá heretika a apostatického papeže Františka, stahuje na sebe prokletí anathemu. Ta dopadá za hereze, tedy za jiné evangelium, které dnes František prosazuje. Na Bergoglia byla zveřejněna trojnásobná anathema, a to 15. 9. 2009, 2. 8. 2013 a 14. 2. 2018. On okupuje papežský úřad nezákonně a nikdo ho nesmí poslouchat, jinak tím na sebe stahuje Boží prokletí anathemu.

Od dob II. vatikánského koncilu začal být učitelský úřad církve zneužíván ke skryté legalizaci herezí, které pak zamořily církev. To je největší zločin všech dob, jaký kdy v církvi byl!

Synod pravověrných biskupů UP HKC na obranu víry a mravů zveřejňoval zvláště v letech 2008 až 2010 platné exkomunikace anathemy na katolické biskupy, kteří zůstali v jednotě s herezí. Předtím každého z nich písemně vyzýval, aby v současné době, kdy vládne heretický duch v církvi, se od něho oddělil a vyznal pravověrné učení. Synod upozornil, že kdo tak neučiní, dává svým mlčením najevo, že zůstává v jednotě s tímto duchem apostaze. Potom synod veřejně vyhlašoval na každého takového biskupa exkomunikaci. To proto, aby Boží lid věděl, že dotyčný zůstal v jednotě s herezí, i kdyby zevnějškově vzbuzoval dojem pravověrného. Pokud dotyčný biskup z této exkomunikace, tedy anathemy dle Gal 1,8-9, nekoná pokání a neodřekne se jednoty s duchem hereze ani v hodině smrti, bude věčně zavržen.

Kard. Huzar byl zjevným heretikem. V knize "Besedy... o postkonfesijním křesťanství" popřel věčnost pekla, zesměšnil vtělení Syna Božího i panenství Svaté Bohorodičky, schválil homosexualismus a naváděl k praktikování okultismu. Platná anathema byla na něj zveřejněna dne 12. 7. 2008. Jeho odchovanci, Gudziak a Ševčuk, sdíleli s Huzarem stejného ducha hereze a apostaze. Protože byli a jsou heretiky, jejich biskupské svěcení je neplatné! Za jednotu v herezích a za propagování amorálního genderu a homosexualismu byla už na oba zveřejněna anathema. Na Gudziaka 12. 12. 2013 a 11. 3. 2019 a na Ševčuka 14. 5. 2011 a 21. 3. 2019. Tito církevní preláti nejsou služebníky Božími. Jsou pouze politickými aktivisty, zneužívajícími autoritu církve k jejímu sebezničení. Oba hráli klíčovou roli ve vedení politického převratu a nyní zákeřně osnují globalizaci a likvidaci pravoslavné církve na Ukrajině. Chtějí ji podřídit antikristovské struktuře New Age. Dá se čekat, že 5. 7. či v jiném termínu pseudopapež František jednoho z nich vyhlásí za globalizačního patriarchu s cílem prosadit církevní globalizaci na Ukrajině.

Věroučná bula Pavla IV. vyhlašuje, že všechno, co heretický hierarcha koná, i kdyby to byl papež, je neplatné. Tento postoj tyto dny potvrdil svým výrokem pravoslavný patriarcha Filaret na Ukrajině. On jiné evangelium, tedy hereze, nehlásal, a proto mohl povědět: "Pokud by byla na mě vyhlášena platná anathema, pak by bylo neplatné svěcení všech biskupů a kněží, které jsem světil. Pak ale Epifanij, hlava Tomosu, není ani biskupem a ani knězem."

Biskup, který má jednotu v herezi se zjevným heretikem Františkem, stáhl na sebe Boží anathemu dle Gal 1,8-9 a kněze světí neplatně. Podobně kněz heretik neplatně zpovídá a neplatně slouží mši svatou.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

20. 6. 2019Author: Byzantsky katolicky patriarchat # HygyKeby11
Svet2019-06-25
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ČERNÁ DÍRA S PĚTI KRUHY


ČERNÁ DÍRA S PĚTI KRUHY
Sportovní svátek je v plném proudu. Nejlepší sportovci světa soutěží o medaile na olympijských hrách v Brazílii. V takových povznesených chvílích se příliš nehodí mluvit o penězí...
Co nese víc než válka? „Klimatické změny ohrožují světový mír“
Grécko potrebuje tretí záchranný balík
6 NEJVĚTŠÍCH ILUZÍ, KTERÉ NÁS ZOTROČUJÍ V MATRIXU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0173 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne