Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Monsanto a její podvodná hra s GMO v Evropě


Monsanto a její podvodná hra s GMO v Evropě

31. května zněly titulky světových médií podobně, jako tento od Reuters: "Monsanto ustupuje od GMO plodin v Evropě". Za původní zdroj tohoto tématu je označován německý levicový deník TAZ, který otiskl výňatky z rozhovoru s oficiální mluvčí Monsanto Germany.
Ursula Lüttmer-Ouazane údajně TAZ řekla: "Došli jsme k závěru, že v tuto chvíli se tomu nedostává širokého přijetí." Její poznámky okolovaly celý svět a Reuters udělala rozhovor s mluvčím Monsanta Thomasem Helscherem, který údajně řekl: "Budeme prodávat GMO osiva jen tam, kde se těší širší podpoře farmářů, široké politické podpoře a fungujícímu regulačnímu systému. V tuto chvíli jsme přesvědčeni, že je to případ pouze několika zemí v Evropě, primárně Španělska a Portugalska." (1)


Než svět otevře láhve se šampaňským, aby oslavil smrt GMO a jejich propojení s herbicidy jako Roundup, stojí za to podívat se blíže na to, co bylo oficiálně řečeno, a co ne.
Co říká samotná Monsanto
Když se podíváte na oficiální stránku Monsanto Germany, je tam oficiální tiskové prohlášení, odkazující na výroky v médiích: "Aktuell überschlagen sich die Medien mit der Nachricht, dass Monsanto die Vermarktung von gentechnisch verbessertem Saatgut in Deutschland und Europa eingestellt haben soll.


Das stimmt so nicht. Monsanto bietet schon seit einigen Jahren nur dort gentechnisch verbesserte Sorten an, wo ein funktionierendes Zulassungssystem und breite Unterstützung auf landwirtschaftlicher und politischer Ebene für die Technologie vorhanden ist. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass Monsanto sich in Deutschland und Europa auf die Züchtung und Verkauf von konventionellem Saatgut und Pflanzenschutzmitteln konzentriert." (2) Po přeložení klíčová část uvádí: "Právě nyní jsou média zaplavena zprávami, že Monsanto zastavila propagaci GMO osiv v Německu a EU. To není pravda..."


Pak se, na stránce mateřské Monsanto v St. Louis, objevuje následující prohlášení: "Máme robustní podnikání prodávající vysoce kvalitní konvenční osivo kukuřice, řepky olejky a zeleniny našim zemědělským zákazníkům v Evropě. Již několik let lidem v Evropě říkáme, že biotechnologické osivo prodáváme pouze tam, kde se těší široké podpoře farmářů, široké politické podpoře a fungujícímu regulačnímu systému. Tyto podmínky dnes splňuje pouze několik zemí v Evropě, primárně Španělsko a Portugalsko. Jak řekl Hugh Grant, náš generální ředitel, Financial Times v r. 2009: 'Evropa se rozhodne, až přijde čas.' Jediným GMO produktem pěstovaným dnes v Evropě je kukuřice odolná vůči evropskému kukuřičnému roztoči, hmyzu, který může způsobit závažné škody na úrodě. Její podíl na pěstování kukuřice v Evropě činí pouhé 1%." (3)


Obě prohlášení stojí za bližší pozornost. Zaprvé, německé prohlášení je trochu odlišné od americké verze. Oficiálně popírá, coby falešné zprávy tisku, že přestali prosazovat GMO osiva v EU. Zadruhé, jejich výrok, že se soustřeďují na pěstování a prodej konvenčních osiv a chemikálií na ochranu rostlin není nic jiného, než pouhým popisem stávajícího stavu u prodejů Monsanto v EU, nic víc. Kvůli dosavadnímu omezenému používání GMO osiv Monsanta v EU se byznys Monsanta z definice soustřeďuje tam, kde vydělává peníze. Nicméně "chemikálie na ochranu rostlin", o kterých se Monsanto zmiňuje, znamená primárně herbicid Roundup, který musí být podle dohod s farmáři prodáván spolu se všemi GMO osivy Monsanta, ale je také nejprodávanějším zabijákem plevele prodávaným v Evropě a na světě. Bylo rovněž prokázáno, že je vysoce toxický dokonce i pro lidské embryonální buňky.


Americké prohlášení má zajímavé důležité odlišnosti. Zaprvé nijak nenaznačuje nějakou změnu v politice Monsanta u šíření GMO osiv v EU. Výslovně se tam uvádí, že budou nadále rozšiřovat GMO osiva ve Španělsku a Portugalsku, obě země EU. A je tam citován ředitel Hugh Grant, neplést si ho s hollywoodským hercem, uvádějící, že společnost očekává, že EU zmoudří a umožní jejich GMO. A uvádí se tam současný stav u jejich GMO kukuřice v EU. Nic víc. Žádné oznámení o zastavení GMO v Evropě.
Podezřelé načasování...


Avšak pro většinu světa, který nemá čas zkoumat oficiální prohlášení Monsanta, ale jen se mrkne na Reuters nebo titulky TAZ, bylo sděleno, že Monsanto se vzdala svých snah šířit své GMO osiva v EU. Načasování rozhovoru TAZ je podnětné a naznačuje, že šlo o pečlivě zorganizovanou podvodnou PR kampaň Monsanta. Originál TAZ, autora Josta Maurina, se objevil stejný den, 31. května, méně než týden po pochodu proti Monsanto, celosvětové protestní demonstrační akce proti této firmě, která proběhla ve více než 400 městech a 52 zemí celého světa (4). Článek TAZ, který byl pak použit jako odkazovaný zdroj všemi světovými médii, se objevil pod emocionálně a fakticky zavádějícím titulkem "Sieg für Anti-Gentech-Bewegung: Monsanto Git Europa auf" (Vítězství pro proti-GMO hnutí: Monsanto se vzdává Evropy).


Pochod proti Monsantu byl pozoruhodný v několika ohledech. Nejznepokojivějším pro Monsanto a GMO kartel byl fakt, že to byla první demonstrační akce tohoto druhu, kterou neorganizovaly anti-GMO nevládní organizace, jako Greenpeace nebo BUND nebo Přátelé Země. V Německu, kde jsem promluvil na jedné z akcí, bylo vše organizováno znepokojenými aktivisty prostřednictvím Facebooku. Ale NGO, které se formálně staví proti GMO, nebyly prý nikde k nalezení, ani jako sponzoři, a dokonce ani jako aktivní organizátoři.
Tento pochod ukázal Monsantu a přátelům děsivý nový prvek – nebezpečí, že skutečné lidové anti-GMO protesty se budou šířit a ztěžovat šíření GMO v Africe, v Číně, Indii, latinské Americe a samozřejmě ve východní a západní Evropě. Vše naznačuje, že načasování dobře zformulovaného rozhovoru pro TAZ, zejména s levicovými novinami otevřeně se stavícími proti GMO Monsanta, bylo zorganizovaným pokusem "řídit vnímání" a sebrat vítr z plachet rostoucím anti-GMO náladám v EU a jinde. Pro tuto chvíli Monsanto dosáhla taktického vítězství v propagandě, protože širší veřejnost bere její ústup za bernou minci. Jak řekl jeden zkušený odpůrce GMO Monsanto, má to všechny známky mazané PR kampaně, "jako taktika Burson & Marsteller, která se uplatňuje v mnoha kontroverzních pochybných praktikách, kde součástí toho, proč funguje, je, že trvá dlouho nahromadit energii a hybnou sílu spotřebitelů/aktivistů, zatímco PR společnost může začít s velmi krátkým rozběhem..."


Monsanto však neučinila to, že by stáhla již komercionalizovanou GMO kukuřici v EU, a to navzdory průkazné nezávislé studii na zhruba 200 krysách po dobu dvou let, která ukázala, že krysy krmené GMO kukuřicí a herbicidem Monsanto Roundup vykazovaly dramaticky větší počet rakovinových nádorů, vyšší úmrtnost a poškození orgánů, v porovnání s krysami nekrmenými GMO (5).
Navíc Monsanto otevřeně připouští, že si u osiv vehementně klestí cestu na východoevropské trhy, ačkoliv mluví jen o konvenčních osivech. Vice-prezident Monsanta pro mezinárodní korporátní záležitosti Jesus Madrazo uvedl, že společnost se zaměřovala na získání tržního podílu na trhu s konvenční kukuřicí na Ukrajině a že východní Evropa a jižní Amerika jsou pro společnost nyní klíčové růstové oblasti.


Pak v USA uniklo, že Monsanto přímo spolupracovala se svým evidentně oblíbeným senátorem, Royem Bluntem, republikánem z domovského státu Monsanta Missouri a jedním z největších příjemců financí na kampaň od Monsanta, na návrhu paragrafu, nenápadně vpašovaného do zákona o rozpočtu, na bombě, která dává Monsantu vyjímku, umožňující, aby tato společnost nemohla být žalována kvůli jakémukoliv poškození způsobenému jejími plodinami nebo chemikáliemi (6).


Odpůrci jej označili za Zákona na ochranu Monsanta a mnozí členové kongresu si zjevně nebyli vědomi, že Zákon na ochranu Monsanta je součástí zákona o rozpočtu, o kterém hlasovali. Zákona o Monsantu, vstoupivší po podpisu prezidentem Obamou v platnost, navzdory stovkám tisíc protestních petic, aby tak nečinil, v podstatě Monsantu a dalším dodavatelům GMO poskytuje právní imunitu, dokonce i když budoucí výzkum ukáže, že GMO osiva způsobují závažné zdravotní problémy, rakovinu nebo cokoliv. Federální soudy již nemají pravomoc, aby jejich šíření, používání nebo prodej zastavily (7). Jedinými dalšími korporacemi v USA, které se těší takové odporné právní imunitě, jsou výrobci vakcín.


Takže zde máme docela jiný obrázek, než který poskytlo mazané matení zveřejněné TAZ, odkud bylo nekriticky převzato oficiálními médii celého světa. Monsanto, podle vlastního otevřeného připuštění, v EU propagovat GMO produkty a herbicidy nepřestala. Nepřestala dovážet své GMO sojové boby a GMO kukuřici do EU, kde se jí podařilo vyhnout zákonu EU o označování GMO produktů.


Monsanto také uvádí, že se zaměřuje na budování tržního podílu ve východní Evropě, kde jsou regulátoři často "laxnější". A na notoricky zkorumpované Ukrajině. Ani zde nepopírají, že tam prosazují GMO; přesněji řečeno pozitivně uvádí své zaměření pouze na konvenční osiva. Řečeno jednoduše, geopolitické sázky a zájmy stojící za Monsantem a pokus ovládnout klíčová životně důležitá osiva ve světě jsou příliš vysoké na společnost, která vyvěsila bílou vlajku kapitulace tak snadno.
Precedent Monsanto
Ohledně této podvodné PR kampaně Monsanta existuje precedent. V r. 1999, kdy několik měsíců docházelo k rostoucím celosvětových protestům proti Monsantu kvůli faktu, že Monsanto se snažila skoupit mississippskou společnost Delta &Pine Land, aby získala její patent na radikálně novou GMO techniku známou oficiálně jako GURTS (Genetic Use Restriction Technology), a mezi lidmi jako terminátorská technologie. Delta získala patent na Terminátora spolu s USDA americké vlády. Tato technologie nutí GMO semeno nebo rostlinu "spáchat sebevraždu" již po jedné sklizni, a nutí tak farmáře vracet se každý rok k Monsantu a kupovat od ní nové osivo, bez ohledu na cenu nebo dostupnost.


Obrázek Terminátora hrozil, že vykolejí celý začínající GMO projekt již na jeho počátku, a to takovým způsobem, že prezident Rockefellerovy univerzity a finanční sponzor GMO Gordon Conway, prezident Rockefellerovy nadace, rychle přijel na návštěvu Monsanta, kde se zúčastnil zasedání představenstva a přesvědčoval je, aby provedli taktický ústup a omezili tak škody způsobené velmi křehké GMO kampani na celém světě. Monsanto oznámila, jak se ukázalo podvodně, že nepřistoupí ke "komercializaci" terminátorské technologie, a upustila od své snahy převzít držitele patentu, Delta &Pine Land. Anti-GMO nevládní organizace oznamovaly velké vítězství a nic o tom nebylo slyšet po sedm let, dokud, bez jakýchkoliv fanfár, v r. 2006 Monsanto oznámila, že přebírá držitele patentu na Terminátora Delta & Pine Land. Tentokrát anti-GMO lobby skoro ani nepípla. Ztratili hybnou sílu a byznys pokračoval (8).


Teprve se uvidí, jestli se síly stavící se za zdravé zemědělství bez GMO ukážou být stejně důvěřivými, jako v r. 1999.


Poznámky:
Reuters, Monsanto backing away from GMO crops in Europe, May 31, 2013
Monsanto Germany Press Release, Stellungnahme zur Vermarktung von gentechnisch verbessertem Saatgut in Europa, May 31, 2013
Monsanto, Monsanto Position on GM Cultivation in Europe
Jost Maurin, Sieg für Anti-Gentech-Bewegung: Monsanto gibt Europa auf, TAZ, 31.05.2013
F. William Engdahl, Saat der Zerstörung, 2013 Neue Auflage, Kopp Verlag.
RT, Obama signs Monsanto Protection Act written by Monsanto-sponsored senator, RT.com, March 28, 2013
Ibid.
F. William Engdahl, Monsanto Buys Terminator Seeds Company, Global Research, August 27, 2006
Monsanto´s Deception Game On GMO In Europe vyšel 3. června na rense.com. Překlad Zvědavec.

http://zvedavec.org/ko mentare/2013/06/5521-monsanto-a-jeji-pod vodna-hra-s-gmo-v-evrope.htm< /p>Author: William Engdahl # XycaDavy06
Korporácie2013-06-071
-
 58%  ( 2 people voted )
+
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/283044-do
macnosti-v-usa-su-rekordne-bohate-stupli-ceny-domo
v-i-akcii/


-jak spraviť američana chudobneho bohatým,,,zdvihnuť cez akciove trhy ,,,hodnotu domu a hed mame boahteho američana,,,


ty voe v akom kapitalistickom blázincii to žijem,,,,


lož ,,,a lož a sama lož

333 # NogySubu52
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2013-06-07 14:11:41 55d88d6a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ASSANGE: BRZY BUDOU VLÁDNÍ ÚŘADY MOCI SLEDOVAT OBČANY S POMOCÍ DNA


ASSANGE: BRZY BUDOU VLÁDNÍ ÚŘADY MOCI SLEDOVAT OBČANY S POMOCÍ DNA
Zakladatel WikiLeaks Julian Assange prohlásil, že v nejbližší budoucnosti budou příslušné úřady světových velmocí sledovat občany s pomocí jejich genetického kódu...
Známé symptomy rozpadu říše
Bývalá pečovatelka Barnevernu promluvila o děsivých praktikách
Nefunkčná demokracia – Nemecko, náš vzor

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0266 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles