Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PREČO NEPRACUJEME PRE ŠTÁT


PREČO NEPRACUJEME PRE ŠTÁT

Moje meno je Pavol Lupták a v roku 2007 som založil slovenskú firmu na IT bezpečnosťNethemba s.r.o. špecializujúcu sa na penetračné testy, bezpečnostné audity a ochranu digitálneho súkromia. Prácu sa snažíme robiť kvalitne a najlepšie ako vieme. Našimi klientmi sú banky, poisťovne, mobilní operátori, či e-shopy. Ešte donedávna to boli aj štátne inštitúcie.

Od roku 2014 sme aktualizovali naše etické podmienky o ďalší bod Nepracujeme a nechceme pracovať pre štát a štátne inštitúcie.

Dôvody sú ako ekonomické, tak etické a špeciálne kvôli tým druhým nás veľmi mrzí, že sme toto oficiálne rozhodnutie nespravili už skôr.

Článok "Prečo nepracujeme pre štát" som publikoval na našom firemnom blogu 17.5.2014. Za ten čas si ho prečítalo viac ako 6000 ľudí. Všetkým štátnym inštitúciam s ktorými sme v tej dobe spolupracovali, som poslal linku na uvedený článok ako vysvetlenie, prečo odstupujeme od našej ďalšej spoluprácie. Reakcia z ich strany nebola úplne žiadna. Trochu som bol prekvapený tým, že som k článku nedostal žiadnu negatívnu kritiku ani od mojich kamarátov a biznis partnerov, ktorí po jeho prečítani prakticky vo všetkých bodoch so mňou súhlasili. Väčšina z nich len sucho skonštatovala, že je to všetko pekné, ale jednoducho si teraz nemôžu dovoliť nepracovať pre štát. Nepridal sa k nám verejne nikto, o kom by som vedel. Čo je na tom najsmutnejšie je fakt, že väčšina podnikateľov si je vedomá tejto zúfalej situácie a napriek tomu sa rozhodli neprestať sa brodiť v bahne štátnej sféry a podporovať ju naďalej svojou hlavou a schopnosťami.

Súčasná situácia je naďalej žalostná. Európsky súdny dvor síce vyhlásil protiústavnosť "data retention" zákona (Zákon o El.komunikáciach), ktorý celoplošne vynucoval zbieranie hlavičiek akejkoľvek mobilnej alebo internetovej komunikácie všetkých občanov Slovenska a ukladanie týchto informácii (kto kedy, na aké číslo, koľkokrát, z akého telefonu a odkiaľ volal) po dobu 6 až 24 mesiacov, napriek tomu celoplošné špehovanie (alebo pokusy o to) zo strany štátu pokračuje. Mobilní operátori na Slovensku nemôžu legálne poskytovať svojim zákazníkom "end-to-end" šifrované hovory bez možnosti odpočúvania štátnymi tajnými službami. Nový zákon od roku 2013 znemožňuje ľudom obojstranne obchodovať použitím hotovosti a vynucuje používanie online transakcií nad istú sumu, čím prístup k všetkým Vašim pohybom na účte a nakupovacím návykom získali nielen štátne úrady, ale aj súkromné banky. Štátna inštitúcia SIS podala zvrátený návrh na odpočúvanie akejkoľvek šifrovanej komunikácie a vôbec to nemyslela ako zlý vtip. Wikileaks zverejnilo informáciu o tom, že Slovenská republika nakúpila 39 licencií špehovacieho softvéru FinFisher za viac ako 5 milión EUR, ktorý používajú totalitné krajiny na špehovanie disidentov, pričom žiadny z politikov sa k tomu doteraz oficiálne a relevantne nevyjadril.

Sme radi, že sme sa takto rozhodli a v súčasnej situácii prebúdzajúcej sa štátnej digitálnej diktatúry svoje doterajšie rozhodnutie nepracovať pre štát zmeniť ani nechceme.

Nižšie uvádzam aktualizované etické a ekonomické dôvody, prečo nepracujeme pre štát.

Rád by som podotkol, že ako libertarián vnímam tých dôvodov podstatne viac, dovolil som si ale nižšie odpustiť všetky moje ideologické dôvody typu, že štát je vynucovaný monopol na množstvo poskytovaných služieb, alebo že peniaze na svoj chod získava použitím násilia a pod.

1. Štát nepokladáme za seriózneho a rovnocenného partnera

Štát vynucuje svoje zmluvy z pozície sily a preto nie sme schopní sa s ním dohodnúť na obojstranne výhodnom kompromise. Štát síce argumentuje, že má oporu v zákonoch, je ale zjavné, že uvedené zákony týkajúce sa verejného obstarávania sú napísané v jeho prospech.

2. Verejné obstarávania v štátnej sfére špeciálne v oblasti IT sú veľmi skorumpované

Naše ponuky boli v minulosti opakovane zneužité ako ‘krycie’, aby bolo dosiahnuté minimálne množstvo dodávateľov v súlade so zákonom. Väčšina štátnych tendrov končí v rukách pár politicky spriaznených firiem, ktoré si za nemalú províziu kontrahujú ďalšie firmy, ktoré to reálne spravia.

Toto správanie pokladáme za vysoko demotivujúce a veľmi neférové.

3. Verejné obstarávania sú extrémne byrokratické

Je bežné, že štátna inštitúcia vyžaduje predložiť množstvo dokumentov od ďalších štátnych inštitúcií, ktoré si nedokáže zaobstarať sama napriamo. Doba na dodanie týchto dokumentov je veľakrát 30 dní, pričom doba na podanie všetkých materiálov do verejného obstarávania je podstatne kratšia, takže sa to bez špeciálneho urgovania a doprosovania nedá stihnúť (a vzniká priestor pre úplatky/korupciu).

Byrokracia v štátnej sfére je niekedy tak dramatická, že ju dokážu vo verejných obstarávaniach prekonať len najväčšie a najdrahšie firmy, takže sa štát úplne pripraví o cenovo najzaujímavejšiu ponuku menšej firmy a vyberie nakoniec úplne najdrahšie riešenie. Stalo sa nám, že naše náklady na vytvorenie ponuky dosiahli objem samotného štátneho projektu, ktorý bol predmetom sútaže.

Z tohto dôvodu vstupovať do verejných obstarávaní je pre nás veľmi neekonomické.

4. Štát sa nechová ekonomicky

Súvisí to s tým, že štátni úradníci na rozdiel od súkromných firiem nerozhodujú o svojich vlastných peniazoch ich rozhodovanie je preto často veľmi neekonomické, pripúšťajúce neúmerný stupeň byrokracie.

Štát má "neobmedzené zdroje" na právnikov, či pripomienkovanie zmlúv. Súkromné firmy sú ekonomicky motivované dohodnúť sa rýchlo a pružne na obojstranne výhodnej zmluve, v opačnom prípade sa to totiž na oboch stranách môže neúmerne predražiť. Štát musí nasledovať "literu zákona" a toto správanie častokrát s ekonomickým rozhodnutím nemá nič spoločné.

Pre nás ako firmu je ťažké spolupracovať s biznis partnerom, ktorý nemá ekonomickú motiváciu sa čo najrýchlejšie a najefektívnejšie dohodnúť, lebo má prakticky neobmedzené zdroje.

5. Verejné obstarávanie nezohľadňuje reputáciu dodávateľov

Často je kritériom hodnotenia ponúk výhradne len cena, a aj keď nie, tak obstarávateľ prakticky nemá možnosť hodnotenia ponúk na základe reputácie dodávateľa (čo je veľakrát jediný dôvod na základe ktorého si súkromná firma vyberá inú súkromnú firmu). Súťaže následne vyhrávajú neznáme schránkové firmy bez reputácie (čo sa bežne deje aj pri projektoch za milióny eur!). Obstarávateľ má síce možnosť vyžiadať si vysvetlenie nízkej ceny, ide avšak len o formalitu, ktorá ťažko zabráni uzatvoreniu zmluvy.

Keďže zohľadňovať reputáciu vo výberovom konaní je veľmi ťažké a štátna inštitúcia chce napriek tomu konkrétneho dodávateľa, veľakrát verejné obstarávanie skončí s veľkými množstvom nezmyselných podmienok napríklad na vytvorenie webovej stránky štátna inštitúcia vyžaduje, aby to riadil človek s Prince2, analyzoval človek s OMG UML, na bezpečnosť dohliadal človek s CISSP a grafiku navrhoval človek s doktorským vzdelaním. Všetky tieto kritériá drasticky navyšujú celkovú cenu projektu a v konečnom dôsledku štát jednoduchý projekt niekoľkonásobne preplatí.

Naša spoločnosť nechce nijako participovať v akomkoľvek článku tohto byrokratického procesu, ktorý okráda daňovníkov.

6. Štát permanentne a vytrvalo zhoršuje podnikateľské prostredie

A hádže podnikateľom "polená pod nohy" (nielen IT firmám), zvyšuje alebo zavádza nové dane, vynucuje najrôznejšie odvody a poplatky a zvyšuje neúmernú byrokraciu.

Ak by náš ľubovoľný biznis partner menil dohodnuté zmluvné podmienky tak často a v takom rozsahu ako štát, tak s ním ako firma už dávno vypovedáme a rozviažeme zmluvu.

7. Komunikácia so štátom je veľmi neflexibilná a pomalá, nefunguje podávanie sťažností

Sme svedkami toho ako štátne inštitúcie neplnia lehoty dané zákonom (napríklad pri poskytovaní rôznych výpisov), pričom samozrejme nemajú problém uvaliť pokuty na občanov a firmy, ktoré sa akokoľvek oneskoria (napríklad v platení DPH) a zverejň ovať ich na čierne listiny. Podávanie sťažnosti je rovnako byrokratické a častokrát končí v čiernej diere.

Toto správanie zo strany štátu vnímame ako značne schizofrenické, znemožňujuce sa zúčastňovať verejných obstarávaní.

8. Verejne vystupujeme voči neefektívnemu štátnemu boju proti cyberzločinu a cyberterorizmu, ako aj štátnym inštitúciám dotovaných zo štátneho rozpočtu na to určených (viac informácii v našom blogu "Pohľad na IT bezpečnosť a súkromie z pohľadu ekonomického pragmatika alebo v anglickej prezentácii), ktoré by sa na voľnom trhu reálne neuživili a pokladáme ich za zbytočné.

Pokladáme za eticky nekonzistentné kritizovať štát a súčasne preň pracovať.

9. Netolerujeme štátom podporovanú digitálnu diktatúru

Európsky súdny dvor vyhlásil kontroverzný "data retention" zákon, ktorý umožňuje celoplošné špehovanie všetkých občanov, za nezlúčite ľný s Chartou základných práv EU.

Na Slovensku tento zákon napriek tomu stále platí a bol schválený bez akejkoľvek verejnej širšej diskusie.

Podobne pred nedávnom štátna inštitúcia SIS podala zvrátený návrh na odpočúvanie akejkoľvek šifrovanej komunikácie.

Dňa 15.9.2014 Wikileaks zverejnili informáciu o tom, že Slovenská Republika nakúpila 39 licencií softvéru FinFisher v sume viac ako 5 miliónov EUR. FinFisher vyvíjaný spoločnosťou Gamma International je využívaný totalitnými vládami rôznych krajín na špehovanie a monitorovanie disidentov. Ide o extrémne účinný softvér, lebo využíva tzv. 0-day zraniteľnosti na ktoré ešte neexistujú účinné bezpečnostné záplaty. Z verejne uniknutých informácii nie je úplne jasné, či daný softvér nakúpila Slovenská alebo Česká republika. Ani jedna z nich relevantne nezareagovala a pokladá uvedenú informáciu za falošnú. Samozrejme na mieste je otázka, či veríte viac Úradu vlády SR alebo Wikileaks.

Pokladáme z pohľadu štátu za schizofrenické správanie, kedy na jednej strane vlády bojujú proti cyberzločinu a neexistujúcim cyberteroristom a míňajú na to neuveriteľné milióny eur (EC3, CSIRT, ENISA, ..), na druhej strane tým, že priamo podporujú 0-day exploit biznisy (a platia milióny za FinFisher), tak ohrozujú celoplošne digitálne súkromie všetkých svojich občanov (keďže na 0-day zraniteľnosti ich zariadení neexistujú žiadne bezpečnostné záplaty).

Pokladáme za nemorálne pracovať pre inštitúciu, ktorá stále toleruje, či dokonca z vlastných radov navrhuje zákony podporujúce diktatúru.

Pokiaľ zdieľate niektoré z našich hodnôt a názorov, neváhajte sa k nám pridať.Author: Pavol Luptak # DynaKixu13
Slovensko2014-10-021
-
 89%  ( 36 people voted )
+
NAROD KTORY JE UTLACANY V ROZVOJI A ESTE AJ ODPOCUVANY SA NEMOZE MAT LEBSIE.STAT SA ROZHADZUJE A SAFARI S PENIAZMI DAN. POPLATNIKOV A ESTE AJ EUROFONDY SA NALEJU DO NEDOLEZITYCH PROJEKTOV.suhlasim s autorom a davam +spolocna dobra myslienka je koren k zmene.....
CHAMELEON # DybuTaha64
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-03 17:25:48 4d044629

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Socialismus jako doktrína II.


Socialismus jako doktrína II.
Je úsměvné, že pokud se člověk pokusí socialistům (nebo jiným věřícím) jejich posvátnou pravdu věcně popsat podstatou jejich víry, vyskočí jako čertíci z krabičky. Je to ...
RONALD REAGAN A DNEŠNÍ DONALD TRUMP
BOEING VYTVOŘIL NEJLEHČÍ KOV NA SVĚTĚ, UNESE HO I PAMPELIŠKA
Po stopách Robinsona Crusoea

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0253 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made