Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

REQUIEM PRO ZNÁSILNĚNÉ DÍVKY


REQUIEM PRO ZNÁSILNĚNÉ DÍVKY

Máme zde případ, který jistě rozvíří veřejné mínění nejen na Slovensku. Čtrnáctiletá dívka znásilněná svým terapeutem v zařízení, kde ji měli pomoci. Příběh je opravdu drsný, ale přesto zatím ještě nehodnotím, nesoudím, máme informace pouze z jedné strany. Za ta léta, co jsem na světě, vím, jak dokáží být lidé hovada, pokud mají nad druhým byť jen kousek moci. Ale také vím, jak dokážou lhát nejen feťačky, ale i anorektičky (osobní zkušenost) a i běžní lidé. Politiky je škoda v této souvislosti vzpomínat.

Za ta léta, co vnímám svět, bylo x úchylných pedagogů a x + y nespravedlivě obviněných pedagogů. Pamatuji si i na "zpověď" ("zpovídala" se mně osobně) jedné drogově závislé dívky, která takové zařízení po několikrát absolvovala a nepomohlo to. Kdoví, zda dnes ještě žije. Znásilnění nezmiňovala, ale z toho co mi řekla, mohu konstatovat, že raději bych šel bojovat do Aleppa proti "eurohodnotovým" islamistům, než tam pracovat. Jiná "klientela" ...

Trestní oznámení bylo podáno a výsledek podle blogu je:

  • Podala trestní oznámení na konkrétní osobu terapeuta, který dívku zneužil. Trestní stíhání bylo zastaveno.
  • Z odůvodnění o zastavení trestního stíhání je však zřejmé, že spáchání skutku bylo potvrzeno, jen nebyla prokázána subjektivní stránka jednání pachatele. To znamená, že zaměstnanci tohoto zařízení stačilo, aby se vymluvil, že nevěděl, že dítě nemá ještě 15 let.

Nemám samozřejmě přístup do spisu, ale pokud je to tam tak, jak je to tady napsáno, je to minimálně divné. K věci byly matkou dětí postupně přivolaní: policie, soud, ÚPSVaR, výbor pro lidská práva NRSR. Myslím, že je povinností každé z výše jmenovaných institucí vysvětlit občanovi jak a proč tak jednala ve věci, či proč nekonala. Zvláště má co vysvětlovat soud, na který matka dívky podala předběžné opatření, aby jí dítě okamžitě přerušilo pobyt v zařízení. Ten soud dosud nerozhodl. Jsou to tři týdny. V takové důležité věci měl podle mě soud jednat okamžitě.

Z blogu Natálie Blahové: Protože rodina začala dostávat výhružné esemesky, rozhodla jsem se použít nástroj, který používám v krajním případě, kdy už žádná instituce neví nebo nechce pomoci. Tím je zveřejnění příběhu. V článku budu anonymizováni zúčastnění, jelikož nejsem novinářka a mým prvořadým zájmem je chránění zájmů nezletilých dětí.

Requiem pro panenku je film Filipa Renče z roku 1991. Pokud jste ho neviděli, podívejte si jej. A když si ho podíváte, budete mít matnou a zjemnělou představu o tom, čím si procházejí dnes, o 25 let později, dívky zavřené ve výchovných ústavech.

Problémy s pubertální dcerou a hledání pomoci

Když mi paní Drahomíra vyprávěla to, čím si její dcera a jejich rodina za poslední měsíce prošla, hrůzou jsem oněměla.

Její dcera Natálie měla čtrnáct let, když se zamotala do party děcek ze sídliště. Nebyli to právě andílci. Po krátkém čase si matka všimla, že dívka se chová jinak a ze školy se dozvěděla, že má neomluvené hodiny. Začala mít podezření, zda dcera neexperimentuje s drogami. Proto si v lékárně pořídila test a Natálii otestovala. Bohužel, její podezření se potvrdilo. THC. Dcera se jí pak přiznala, že venku kouří marihuanu.

Drahomíra je starostlivou matkou, proto začala okamžitě zvažovat, co udělat pro to, aby své dítě ochránila od špatné partie a před pádem, který by ji čekal, kdyby s drogami přitvrdila. Šla se proto poradit na nejbližší Úřad práce, aby jí tam na sociálce poradili, co v takových případech dělat. Pracovnice úřadu jí poradila zařízení, které se stará i o nezletilé děti, které jsou ohroženy závislostmi. Prý tam mají odborný tým a o děti se dobře starají. Pobyt v tomto zařízení její velmi doporučila.

Matka souhlasila a řekla, že ji tam tedy na pár týdnů pošle na terapeutický pobyt. K tomu jí sociální pracovnice oznámila, že podá tedy žádost k soudu. Matka se ptala, zda je to nutné, nezdálo se jí totiž, že by se měl do jejího osobního rozhodnutí angažovat soud. Na to sociální řekla, že je to tak jednodušší, ať se ničeho nebojí, prý ona bude její kolizní opatrovnicí a o vše se pak postará. I o umístění, i o kontrolu. Drahomíra souhlasila.

Rozhodnutím okresního soudu byl tedy nařízen pobyt Natálie v resocializačním centru. Dostala natvrdo 18 měsíců. Od té doby se matka kontaktu se sociální pracovnicí domáhala marně. Jedinou šancí bylo, číhat na její fyzickou přítomnost přímo před jejím kanceláří.

Uplakané znásilněné Vánoce

Za dva měsíce byly Vánoce a Natálie měla možnost strávit prázdniny doma. Když nastal posváteční klid, máma zašla za dcerou do jejího pokoje, že si spolu popovídají a vysvětlí si věci, které je trápí. Na posteli našla uplakanou dceru. Myslela si, že se trápí tím, že dlouho nebyla doma, že se musí vrátit. Když se ji snažila utěšit, Natálie jí s vypětím sil a přes vzlyky začala vyprávět o tom, jak ji v zařízení zneužil terapeut. Drahomíra chvíli nechápala, o čem to její dcera mluví. Její jediná dcera. Její dítě. Poslala ji do centra pro to, aby se vrátila zase šťastná a vyrovnaná. A teď se tu choulí na posteli zhanobená a utrápená. Společný žal byl nesmírný. Čtrnáctileté dítě ... černá díra na duši. Plakaly si v náručí a přály si vrátit čas.Taková hrozná věc se stala. Taková strašlivá.

Sliby a přísahy

Když se nářek v objetí tišil a opadal první šok, přišla další přirozená emoce matky. Hněv. Okamžitě zatelefonovala do reedukačky, žádala si ředitele. Převyprávěla mu dceřin zážitek. Ptala se, jak se něco takového mohlo v chráněném prostředí stát. Jak se mohlo stát její dítě obětí znásilnění. Navíc ji zneužil člověk, který měl v popisu práce se o děti starat. Řekla, že okamžitě podává trestní oznámení a skončila hovor.

Za nějaký čas se jí naskytl nečekaný obraz. V jejich obýváku na jejich sedačce seděl ředitel ústavu se svou manželkou, oba ronili slzy a prosili ji o odpuštění a o to, aby trestní oznámení nepodávala, že oni slibují a přísahají, že vše dají do pořádku, zaměstnanec bude potrestán a propuštěn, že oni sami na něj podají trestní oznámení, že ať je ušetří, protože manželka je nemocná na rakovinu, a že jejich rodinu by to zničilo a ústav navždy poznamenalo. Že ať se dívka vrátí, a až přijde, dotyčný tam již nebude a budou se o ni příkladně starat, mají tam odborný personál, že ji tam dostanou i z traumatu.

Matka bojovala sama se sebou, jestli dívku poslat zpět. Snažila se důvěřovat slibům a slzám ředitele. Zlobila se, i litovala dceru. Chtěla pochopit i argumenty ředitele, že nehody se stávají. Chtěla věřit v jejich upřímnou lítost. Držela v rukou rozhodnutí soudu o tom, že ještě tři měsíce tam musí Natálie pobývat. Pak se může vrátit. Nevěděla, netušila, v hlavě měla zmatek. Sociální jí nezvedala telefon. Po prázdninách ji tedy s těžkým srdcem vyprovodila s tím, že ji brzy navštíví.

Hrozný návštěvní den

V sobotní ráno, když mnozí ještě dospávali pracovní týden, Drahomíra se chystala za dcerou do centra. Nabalila pamlsky a oblečení a těšila se, že ji konečně uvidí. Když dorazila na místo, na bráně jí řekli, že dcera má zakázané návštěvy, protože je nemocná. To matku vystrašilo. Jak nemocná? Vždyť ona je její matka, pokud je dítě nemocné, musí o tom vědět. No personál byl neoblomný. Ne, nesmí vejít a nesmí jít za ní. Divná reakce a chování personálu matku vyplašily ještě více. To už byla Drahomíra odhodlána lámat bariéry. Bez svolení proběhla vrátnicí rovnou do pokoje své dcery.

To, co tam uviděla, ji šokovalo. Natálie ležela polonahá na zemi uprostřed pokoje. V horečce celá hořela.Byla dezorientovaná, zpocená, blouznila.Drahomíra okamžitě spatřila, že v rozkroku, na vnitřní straně stehen až po kolena má hnisavé mokvavé puchýře. Zděšena matka začala dítě křísit, že ihned odcházejí. Námitky přítomných už nehodlala poslouchat. Prý ji nepustí, mají rozhodnutí soudu. Ona jim říká jdu hned podat trestní oznámení.Vždyť je to dítě! Jak jste ji zde takto mohli nechat? Oni ne, zůstává, musí.Ona tak volám policii!

Viděli, že jejímu rozhodnosti teď už není radno odporovat. Naložila potácející se dceru do auta a vezla do nejbližší nemocnice.

Vyšetření, léčení, diagnózy

Matčin předpoklad byl, že horečky mají původ v sexuálním zneužití.Když ji uviděl první gynekolog, byl zděšen. Řekl, že dítě má na genitáliích zranění, které jsou způsobeny pohlavním stykem a má i vnitřní poškození na děloze, které budou mít trvalé následky. Odběry a stěry potvrdily dvě pohlavně přenosné nemoci, které vyžadují dlouhodobou léčbu. Genitální herpes byl v rozvinutém stádiu a do té doby nediagnostikovaný ani neléčený. Čtrnáctileté dítě.

Obecný lékař konstatoval velmi špatné výsledky z krevního obrazu. Dívce vypsal dlouhodobou PN až do odvolání. Odeslal ji na hematologii, tam stejně tak konstatovali, že krevní obraz je v rozvratném stavu a okamžitě začali léčbu.

Sociální pomoc a kurately

Zakrátko volali Drahomíře z reedukačky, že dítě má okamžitě vrátit zpět, protože je to soudní rozhodnutí. To už matka rozhodně a důrazně odmítla. Hned na to se jí nečekaným štěstím podařilo zkontaktovat se sociální pracovnicí. Vysvětlila jí, co se stalo, proč má Natálii doma, v jakém hrozném stavu ji ze zařízení vzala a jaké jsou výsledky vyšetření. Sociální pracovnice v roli kolizního opatrovníka se vyjádřila krátce. Cituji: "Co se divíte, všechny tyto feťačky jsou kurvy."

Do následujícího dění kurátorka nijak nezakročila. Situaci v zařízení neprošetřila, nepodala žádný podnět, dítě nenavštívila, nevyslechla, ani žádným jiným způsobem se s ním ani s rodinou nezkontaktovala. Drahomíru její bohapustá arogance rozzlobila, ale byla odhodlaná za jakoukoliv cenu nechat si dítě doma a dostat ho z katastrofálního fyzického i psychického stavu.

Volání o pomoc

Matka tedy sama zajistila pro dítě pomoc. Pro dítě, které bylo v té chvíli svěřeno zařízení, které fatálním způsobem zanedbalo péči o dítě svěřenou mu soudním rozhodnutím. Kromě pomoci praktického lékaře musela být dívka v péči gynekologa a hematologa. Pro špatný psychický stav dcery vyhledala matka pro dceru i psychiatra, kterého pravidelně navštěvovaly.

Podala trestní oznámení na konkrétní osobu terapeuta, který dívku zneužil. Trestní stíhání bylo zastaveno. Z odůvodnění o zastavení trestního stíhání je však zřejmé, že spáchání skutku bylo potvrzeno, jen nebyla prokázána subjektivní stránka jednání pachatele. To znamená, že zaměstnanci tohoto zařízení stačilo, aby se vymluvil, že nevěděl, že dítě nemá ještě 15 let. Přičemž vstupní nástěnka seznamovala všechny příchozí o jménech a datech narození dětí. Že by o tom nevěděl zrovna zaměstnanec, který je měl na starosti, o tom je důvodná pochybnost. Dítěte se zas nikdo na nic neptal.

Když se ředitel vrátil z dovolené, opět volal Drahomíře, aby okamžitě vrátila dítě do zařízení, jinak na ni podají trestní oznámení. Matka hned poté podala návrh na soud, aby zrušil výchovné opatření, jelikož ona sama supluje péči, kterou mělo poskytnout jí dítěti zařízení. Selhali ve všem. Dítě tam přišlo na terapii, aby se z jeho koketování s drogami nestala zničující závislost. Na pobyt odcházelo zdravé dítě. Domů se vrátilo s nesčetnými diagnózami a psychicky zdevastované. Soud dosud nerozhodl.

Unesené dítě

Navzdory soudnímu rozhodnutí byla tedy Natálie místo v ústavu doma. Celý rok ji ani soud ani ústav nepostrádá. Nejzajímavější na tom je, že ji nikdy neviděla ani kolizní opatrovnička. A nikdy se jí na nic neptala.

Velmi pomalu se Natálie dávala do pořádku. Pravidelně navštěvovala ambulance odborných lékařů, psychiatra a psychologa. Dělala pokroky a její zdravotní stav se upravoval. Udělala přijímačky na střední školu. Těšila se. I její matka se těšila.

Až do chvíle, kdy se jednou podvečer pro nějakou drobnost pohádaly. Natálie bouchla dveřmi tak, jak to jen puberťačky umí. Kolem deváté večer jí matka začala telefonovat. Chtěla ji zavolat zpět domů. No zjistila, že její telefon je asi vybitý nebo vypnutý. Za hodinu stejně tak. Začala se o ni bát. Věděla, že když je na ni dcera naštvaná, tak se jde postěžovat svému otci. Jenže i jeho telefon byl vypnutý. Kvůli křehkému zdraví dcery ji obcházel strach. Ráno zjistila, že u otce není, proto se strachem volala policii. Ti ji zakrátko ve městě našli, ale dřív než matku, vyrozuměly sociálku. Ano, přesně tu sociální, která se o ni celý rok nezajímala. Sociální pracovnice byla na místě první, naložila Natálii do auta a rovnou cestou ji odvezla do ústavu. Do TOHO ústavu. Který nechal dítě znásilnit, v horečkách se trápit pohlavní chorobou, který se rok nezajímal o to, co s dítětem je a přitom na něj pobíral finance.

Od té doby matka nemá se svou dcerou žádný kontakt. Její dcera má zakázané návštěvy a přes bránu k ní nikoho nepustí. Resocializační středisko neposkytuje matce žádné informace a odmítá komunikovat s matkou. Stejně s matkou odmítá komunikovat i pověřená pracovnice ÚPSVaR.

Drahomíra se opakovaně pokouší dostat ke své dceři. Brání jí. Před dvěma týdny ji poprvé po dvou měsících jen náhodou zahlédla, když se snažila k ní opět dostat. Natálie znovu vypadala ve špatném zdravotním stavu.

U brány se člověk dozví

Drahomíra nestojí a nečeká na bráně sama. Jsou tam často i jiné mámy a stejně uplakané. Tak se dozvěděla, že máma Rebeky také podala trestní oznámení na zařízení. V rámci terénní terapie byli zaměstnanci s dětmi na výjezdu na blízké chatě. Zástupce ředitele prý nakoupil alkohol a na svůj pokoj si pozval tři vybrané dívky. Do alkoholu jim kapal tramal a pak je brutálně znásilnil. Rebeka musela být po tomto závažném činu dokonce ošetřena na chirurgii, kde její ošetřovali zranění způsobené znásilněním, konkrétně jí zašívali konečník. Trestní oznámení stejně jako ve věci zneužití nezletilé Natálie bylo zastaveno.

Další máma Monika chodí také plakat k bráně zařízení. Její dceru pustili na osmidenní propustku na rodinnou dovolenou. Rodina jela z Chorvatska a jak je to ve vysoké sezóně časté, kolony na dálnicích způsobily to, že rodina dorazila na Slovensko ne odpoledne, ale v noci. Proto napsali esemesku řediteli, že dceru přivezou hned ráno. Svůj slib dodrželi. No za dva dny se dozvěděli, že dívka byla za trest 48 hodin zamčená na samotce, kde byl jen stůl a židle a kde měla za úkol napsat sto stran formátu A4 o tom, proč se opozdila s příchodem.

Pár dnů po tomto incidentu dívka začala prudce zvracet a měla křeče v břiše, což ředitel vyhodnotil jako simulantství. Po úporném zvracení a průjmu nakonec dívka skončila v nemocnici, kde jí diagnostikovali Helicobakterii. Ošetřující lékařka matce však oznámila i jinou diagnózu. Má prý s dcerou okamžitě po propuštění z nemocnice navštívit svého gynekologa, protože má nález ve výtěrech. Dítě si z nemocnice převzal zpět ústav a matce nedovolí navštívit s dítětem odborníka a zabraňují jí v kontaktu s dcerou.

Co náhoda nechtěla, Monika setkala v nemocnici i jinou klientku tohoto centra se sádrou na noze, která se s ní dala do řeči. Vyprávěla jí, že dva týdny trpěla a prosila, aby ji pustili k lékaři, že ji bolí noha, protože se zranila. Noha byla zjevně oteklá a s podlitinami. Po dvou týdnech byla dívka poprvé ošetřena, noha byla zlomená.

Drahomíra tam potkala i jednu z výletnic, která právě odcházela. Po společném rozhovoru jí napsala takové prohlášení, pro případ, že by se konečně někdo probudil a poslouchal je: "Potvrzuji, že jsem se zúčastnila terénní terapie na chatě, kde zástupce ředitele podával alkohol v kombinaci s tramalovými kapkami jím vybraným klientkám a následně je brutálně znásilnil. "

Drahomíra se tam seznámila i s mladým mužem, který tam byl na dobrovolném pobytu a osobním dopisem se svým podpisem svědčí o tom, že on i ostatní klienti centra byly neustále hrubě a vulgárně uraženi, terapeutická sezení díky tomu končila zhroucením klientů a to pravidelně. Personál používal oslovení jako "kurvy špinavé" nebo "zasraný hadry". V dopise také svědčí o tom, že ředitel se dvěma dalšími zaměstnanci zavřeli do dřevníku mladého Roma, kterého bili hokejkami po patách, dokud neměl rozsáhlé podlitiny a pak ho drželi několik dní zavřeného na pokoji, kde ho sám ředitel chodil kontrolovat, zda se mu podlitiny zahojily. Tento mladý muž vyjadřuje v dopise politování nad nezletilými, kteří jsou v zařízení zavření bez možnosti ho dobrovolně opustit, protože on tak učinil v vzápětí poté, co ho ředitelova žena nazvala hovnem a začala na něj nepříčetně vřískat jen pro to, že si dovolil ji slušně upozornit na její chování ke klientům.

A co dál

V této chvíli je Natálie stále zavřená za branami ústavu. Když se matka dozvěděla, že naplánovali týdenní výlet s dětmi, obcházela ji hrůza. Znovu se může cosi příšerné stát. Podala nové trestní oznámení, ve věci zneužití své dcery, ke kterému přiložila všechny důkazy.

Jelikož pracovnice ÚPSVaR se jí zatajovala, podala trestní oznámení i na ni za zneužití pravomoci veřejného činitele.
Podala návrh na předběžné opatření, aby její dítě okamžitě přerušilo pobyt v zařízení. Soud dosud nerozhodl. Jsou to tři týdny. Podala stížnost na ministerstvo práce a podnět k prošetření situace v tomto domě hrůzy. Podala podnět komisařce pro děti. Volala do televizí, aby jí pomohli, že už neví, co dělat, že snad reportáž by pomohla. Předala svůj podnět do NR SR na výbor pro lidská práva. Poslanci si budou měsíc studovat materiály.

Nezodpovědnost všech odpovědných je donebevolající. Pokud by i okamžitě všichni začali jednat, na těle i na duši dětí již vznikly nenapravitelné škody. Včera bylo pozdě. Tímto je tedy vyzývám, aby se kruté realitě postavili čelem a začali okamžitě situaci prošetřovat a řešit. Vyzývám je, aby ohroženým a poškozeným dětem poskytli pomoc a podporu. Aby situaci netutlali, protože se stanou spoluzodpovědnými.

Prosí vás o to i zoufalá matka jménem své nezletilé dcery.Author: medzicassk # JukiWetu64
Slovensko2016-09-185
-
 55%  ( 1 people voted )
+
nic neobvyklého - dle tohoto webu http://www.cchr.org/ 4 z 10 pacientek v ústavech pro duševně choré je znásilněno = "odborníci" na duševní nemoci jsou sami nemocní... - a tito nemocní lidé mají vliv na chod celého našeho světa...
spektator # CeliPute32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-18 14:23:31 6def47d9
co za matku posle dceru za fajcenie travy do ustavu?
co za matku posle dceru do ustavu este raz, potom ako vie ze ju tam zneuzili?
co za matku sa s dcérou pohada tak, ze ujde z domu a praskne ju fízlom?
ustav treba zrusit, matku riadne nakopat do riti

hoblik # QoguHafe46
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2016-09-18 17:28:10 55d8893b
Vieš Hobeľ, do ústavu sa posielajú na pleliečenie narkomani čo je i jasná odpoveď na tvoju prvú precitlivelú otázku. Sú to vlastne - inak a ľudovo povedané - polepšovne, čo tiež vystihuje podstatu. Narkomanky sú v podstate radodajky, ktoré urobia všetko preto, aby sa dostali ku svojej droge, v tomto prípade sušenej. Zľahnúť s dílerom je to najjednoduchšie, iní sa musia dopustiť trestného činu. V takýchto ústavoch sú všetko elementy z problémových rodín a periférie spoločnosti, takže aj na tretiu otázku máš jasnú odpoveď. Polepšovňu možno zrušia, ani ten riaditeľ nevyzerá dôveryhodne, ale zato adekvátne k podarenej klientele, ktorú tam majú.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60%  ( 5 people voted )
+
2016-09-18 19:02:52 bc7b649f
http://monikakozelova.blog.sme.sk/c/432962/kto-kla
me-v-kauze-galanta-viac-a-aky-je-to-kseft-viest-ci
sty-den.html?ref=tit

kto by si chcel pozriet pekne fakty

dia # QibeNaqa01
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-18 21:25:36 c303a81a
K tomuto veru mám čo napísať, lebo Pandemonium aj ja som stale abstinujuci klient z jedneho takeho zariadenia. Keby toto zariadenie nebolo existovalo som už dávno po smrti. Viem že v očiach verejnosti sme tí "čudní", ale zároveň ma prekvapuje s akou toleranciou sú tolerované decká z bohatých rodín na Slovensku, ktorí nemajú problém sa dostať do zaujímavých pozícií vo firmách a v štátnych inštitúciách, kde si občas ráno pred robotou dajú čiaru do nosa - marihuana a ostatné drogy spôsobujúce zníženie koncentrácie - tie idú na víkend cez týždeň je to najmä pervitín - lebo však svet je vtedy bombička - a kolegovia týchto deciek si ani len nevšímnú podozrivé správanie - iba vtedy, keď dotyčný je na konci svojej super vlny. Drogy sa berú všade, kde sa to nedostatočne kontroluje počnúc úradmi až po výrobné haly niektorých nemenovaných firiem. V živote som nikoho takého nenabonzoval, len som im načrtol - čo ich čaká - samozrejme, že to nepomáha a výsledkom je výsmech do očí a potom u mňa strach, či nejaký z nich mi niečo nedal do mojej minerálky. A preto do budúcna si vyberiem krajinu, kde takúto obavu nebudem musieť mať - napríklad taký Singapúr - tak tam ťa rovno popravia a nie sú tam žiadne zariadenia typu Čistý deň ale zariadenia typu "posledný deň". Je to choroba - ktorú sme si na seba priviedli sami a skrz ktorej sme našim rodičom zobrali roky z ich životov v horšom, v extrémnom prípade aj ich život samotný alebo niekoho cudzieho. Ja sám som vďačný, že som včas dostal ultimátum typu buď to zariadenie alebo ulica. Dvakrát som nerozmýšlal a vybral som si zariadenie chvalabohu nie zariadenie typu "Čistý deň" - vždy sa mi ich "klienti" zdali dosť čudnými. Problém je ten, že to čo sa stalo tej klientke môže byť pravda ale pravda byť nemusí. Prvé o čo sa pokúšame je zmiznúť z takého zariadenia s výhovorkou, že ten "pobyt" tam nepotrebujeme a že sme sa sme dostali iba "náhodou". Takže prečo sa vyšetruje tak opatrne je fatk, že vie iba pán boh aká elita tam mala svoje decká - riaditeľ môže vytiahnuť info z minulosti o rodičoch "klienta",
takže je to tá najťažšia vec pre každého policajta, poslanca, prokurátora, vyšetrovateľa vie iba pán boh koho ešte.

Jednoznačne to nie je chyba vlády Fica alebo chyba vlády Radičovej, je to chyba celého systému. Sú nutné pravidelné previerky tých ktorí poskytujú takéto služby a hlavne REFERENCIE tých, ktorým ozaj skutočne pomohli. A tí ktorí skutočne pomáhajú, tých treba podporiť.
Nikdy totiž neviete, či náhodou práve vaše dieťa neexperimentuje práve teraz, keď toto čítate, niekde kde by ani nemalo čo hľadať.

Takže držím všetkým palce, nech teda tá pravda vyjde na povrch a nech si spravodlivosť nájde toho pravého ak vôbec taký teda existuje.

s pozdravom exKLIENT nemenovaného zariadenia

TenKtoZazil # CaruFisa40
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-09-19 14:09:33 b28f6910

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!


ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!
63 rozzuřených imigrantů rozpoutalo peklo na trajektu Tirrenia z Cagliari (Sardínie) do Neapole! Cestující prožili noční můru, v nebezpečí byli celou noc. Obtěžování a krádeže. ...
PANAMA - CESTA Z PEKLA NA SLOBODU
NÁROKOVÁ SPOLEČNOST, ANEB CESTA DO PEKLA NA SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Najčítanejšie za týždeň

NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN


NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN
Sedmadvacetiletý Pákistánec, který v Německu čekal v Berlíně na vyřízení azylu a v té době sexuálně zneužil šestiletou dívenku, odešel od soudu s podmíněný trestem...
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Ropný kolaps, ktorý stále nebol
Keď sa upchá dôchodková rúra

Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů


  Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů
Tahle inteligence vytváří nové krátké programy ve zlomku vteřiny. Jejím cílem není ovládnout svět, ale pomáhat psát programy lidem, kteří v tom nejsou moc dobří.
Veřejné statky — kompromis socialismu (1/2)
KONSPIRAČNÍ TEORIE SE MĚNÍ NA REALITU: BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍ NEŽ TUŠÍME
Bitcoin rastie na paritu so zlatom

Keď sa upchá dôchodková rúra


Keď sa upchá dôchodková rúra
História dôchodkov sa začala písať už v neskorom stredoveku, najmä v baníctve. Prvé vdovské fondy podobné dôchodkom sa zjavili v polovici 17. storočia na území Nemecka...
Školstvo potrebuje novú víziu
Vďaka za vývoz zisku!
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ

V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA


V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA
Nejméně šest lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při střelbě v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku. Policie ve svém vyhlášení potvrdila, že jsou na místě mrtv...
Málo bolo Castra?
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


  Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
President Trump již plní to, k čemu se zavázal ohledně řešení ilegální imigrace. Jeho exekutivní nařízení z 25. ledna vyžaduje výstavbu zdi podél celé hranice USA a Mexika. Ač se ...
Facebook Trumpovi volby nevyhrál
PŘIŠLA NA GRAMMY V ŠATECH „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“. OSTUDA, KŘIČÍ MÉDIA
HURÁ NA TRUMPA

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa v roku 1979 a až v roku 2015 začalo prichádzať k jej uvoľňovaniu (momentálne je hranica posunutá na 2 deti). Táto politika sa uplatňovala formou ...
S Bitcoinom je v Číne pokoj, zatiaľ
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY

RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU


RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU
Je to mimořádně hnusné, v pátek měl být do zločinného komunistického státu z Ruska vydán Čche Mjong pom, který utekl ze sibiřského poddanství a dvacet let žil v ilegalitě. Rusov...
JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE

Až roboti budou platit daně…


Až roboti budou platit daně…
Co budou dělat lidé, až za ně veškerou práci udělají roboti? No přece kontrolovat daňová přiznání robotů.
Od malého občánka k poslušnému občanovi
PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Oblievanie peniazmi školstvu nepomohlo

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bláznivý svět altcoinů


Bláznivý svět altcoinů
Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za ...
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Mýtus zlé deflace
Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
Právo v slobodnej spoločnosti (časť 1/6)
Tzv. Velká říjnová socialistická revoluce – více otázek než odpovědí
Evropu si rozvracet nedáme!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.043 s
ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava | important actual news leaked informations spies spy espionage | Chemický peeling v Bratislave aha chemicky peeling v Bratislave Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratisalava