Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Spáchal prezident Kiska vlastizradu ?


Spáchal prezident Kiska vlastizradu ?

Vážený pán prezident Andrej Kiska,


Ako predseda Asociácie Slovenských Vojakov som sklamaný z výkonu vašej funkcie prezidenta a zároveň hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Boli ste zvolený občanmi Slovenskej republiky , ktorým ste prisahal vernosť a to zložením sľubu, ktorý sa opiera o vašu česť a svedomie vernosti Slovenskej republike. Sľúbil ste, že budete dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike, že si svoje povinnosti budete vykonávať v záujme občanov a budete zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony.Od nástupu do vašej funkcie , sa udialo niekoľko zarážajúcich udalostí na ktoré je nutné reagovať.
Ako prezident ste priamo podriadený ústave, platným zákonom a môžete čeliť hrozbe odvolania z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním a prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.

Mám dôvodné podozrenie, že ako prezident porušujete ústavu, ste v spojení s cudzou mocou a vykonávate príkazy cudzej moci, ktoré sú proti záujmom Slovenskej republiky. Rovnako mám podozrenie, že ako prezident, svojou činnosťou podporujete prejavy extrémizmu, fašizmu a neonacizmu. Podporujete porušovanie ľudských práv a nabádate k porušovaniu ľudských práv iné osoby.
Tieto podozrenia sú zároveň podozrením, že svojou činnosťou ste naplnil skutkovú podstatu spáchania trestného činu vlastizrady, podľa §311, Trestného zákona.

V pozícii predsedu ASV je pra mňa veľmi ťažké vysloviť takéto podozrenie voči vlastnému prezdientovi a hlavnému veliteľovi Ozbrojených síl SR, preto vás vyzývam, aby ste sa pred občanmi SR obhájil a udal dôvody prečo ste tak konal. Vyzývam vás pán Kiska, aby ste všetky svoje skutky dostatočne zargumentoval a jasne zdôvodnil a tým váš úrad očistil od všetkých upodozrievaní. Ako prezident ste povinný odpovedať na tieto dotazy, pretože ste bol zvolený v demokratických voľbách a zodpovedáte sa za svoje konanie občanom SR.

Ukrajina

Prezident Kiska viacnásobne vykonal služobné cesty na Ukrajinu, ako najvyšší ústavný činiteľ SR. Pri návšteve sa vždy priateľsky vítal s prezidentom Ukrajiny Porošenkom. Slovne ho podporil a chválil jeho kroky a kroky politickej reprezentácie Ukrajiny za riešenie situácie na východe UA, ako aj za snahy implementácie UA do EÚ. Túto podporu vykonával s vedomím, že Ukrajina má vo svojich vojenských uskupeniach hnutia, ktoré sa otvorene hlásia k ideológiám nacizmu a fašizmu.V nedávnej dobe sa tieto polovojenské neonacistikcé zoskupenia priblížili k hraniciam SR a vykonávali teroristickú činnosť, čim bezprostredne ohrozili SR a dá sa očakávať , že aj v budúcnosti budú ohrozovať bezpečnosť SR.
Prezident Kiska otvorene podporoval puč na Ukrajine tzv. " Majdan ", ktorý vykonávali predovšetkým polovojenské neonacistické hnutia hlásajúce sa k odkazu vojnového zločinca Banderu. Prezident Kiska sa zúčastnil výročia osláv tohoto puču, čím vážne poškodil dobré meno Slovenska a to obhajovaním zverstiev neonacistov napr. v Odese a na Donbase. Prezident Kiska sa zaviazal na konferencii NATO vo Walese , že Slovenská armáda bude školiť vojakov ukrajinskej armády, v ktorej radoch bojujú príslušníci neonacistických zoskupení. Mám dôvod si myslieť, že prezident podporuje nacizmus a fašizmus , že kolaboruje s politickou reprezentáciou štátu, ktorý nielenže toleruje, ale aj podporuje nacizmus. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


NATO / Wales

Prezdient Kiska na konferencii NATO vo Walese, sa zaviazal zriadiť na Slovensku základňu NATO v Poprade. Táto základňa by mala slúžiť aj na uskladnenie munície. Týmto by sa stalo Slovensko vojenským cieľom v prípade vypuknutia konfliktu medzi NATO a Ruskom. Na takomto geopolitickom konflikte nemá Slovensko žiadny záujem. Tento prístup nášho prezidenta nás priamo vťahuje do bezprostrednej hrozby vojenského konfliktu medzi NATO a Ruskom.
Prezident Kiska týmto nadradzuje záujmy cudzích mocností a organizácií nad záujem Slovenskej republiky. Takýto postoj prezidenta poškodzuje SR a priamo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Prezident Kiska na porade s Generálnym tajomníkom NATO bol vyzvaný na zmenu doktríny obrany Slovenskej republiky, ktorá sa má upraviť so zámerom zmeny spôsobilosti obrany štátu pred vonkajším nepriateľom, na spôsobilosť rýchlej nasaditeľnosti Slovenskej armády ( rozumej vyvedenie armády za hranice Slovenska ) , pre expedičné potreby NATO. Ide teda o snahu obmädziť suverenitu SR zmenou aktuálnej doktríny obrany štátu. Kedže NATO zameriava všetku svoju pozornosť na možný konflikt s Ruskom, je možné predpokladať , že občania Slovenska, v prípadnom vojenskom konflikte budú umierať za záujmy cudzej mocnosti. Ďaľej z porady s tajomníkom NATO vyplynula snaha o potlačenie základných ľudských práv, konkrétne slobody prejavu a to prostredníctvom deklarovanej " komunikačnej kampane " ktorá sa má zamerať na potláčanie názorov Ruska na dianie na Slovensku, vo svete a naopak silno presadzovať názory USA , EÚ a NATO. Prezident Kiska na jednej strane upoznornil na ruskú propagandu na území SR a na druhej strane presazduje propagandu USA a NATO na území SR. Komunikačná kampaň, ktorú podporuje prezident Kiska je jasným prejavom jednostrannej propagandy v prospech cudzej mocnosti. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Anexia Krymu

Prezident Kiska obhajuje sankcie voči Rusku a obviňuje Rusko z anexie Krymu. Anexia znamená obsadenie územia násilnou formou , bez slobodne prejaveného súhlasu obyvateľov. Prezident Kiska odsúdením začlenenia Krymu do RF, ignoruje základné ľudské právo slobody prejavu a referendum ako základný nástroj demokracie. Na Kryme prebehli dve právoplatné referendá , jedno z čias rozpadu SSSR a v roku 2014, ktorými obyvatelia Krymu vyslovili prianie pričleniť Krym k Rusku. Neuznaním posledného referenda , prezident Kiska neuznal základné ľudské právo vyjadriť slobodne svoj názor, čím poškodil meno Slovenskej republiky vo svete.
Prezident Kiska obhajuje sankcie voči Rusku a obviňuje Rusko z expanzie. Expanzia znamená použitie vojenskej sily proti inému s cieľom zabrať jeho územie, čo sa na Kryme nestalo. Prezident Kiska označuje demokratické referendum za anexiu, účelne tým ovplyvňuje mienku občanov SR v prospech cudzej mocnosti.
Touto činnosťou, prezident Kiska priamo poškodzuje meno SR , ohrozuje bezpečnosť a hospodárstvo Slovenskej republiky. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


Čierna Hora

Prezident Kiska obhajuje vstup Čiernej Hory do NATO. Čiernu Horu považuje pre vstup do NATO za pripravenú. Poukazuje na silný vplyv Ruska v tomto štáte a preto podporuje zintenzívniť tlak na Čiernu Horu a to napriek tomu, že verejná mienka nieje dostatočne naklonená vstupu do NATO. Takýmto postojom sa priamo vmiešava do záležitostí cudzieho štátu v prospech cudzej mocnosti.

Turecko / Erdogan

Prezident Kiska prijal s navyššími poctami Tureckého prezidenta Erdogana, ktorý presadil v svojej krajine zákon, kde polícia môže strielať do demonštrantov, vydal rozkaz strielať do demonštrantov a ktorý podporuje korupciu v štáte. Prezident Erdogan šíri náboženskú, etnickú a rasovú neznášanlivosť , podporuje myšlienku integrácie moslimov v Európe bez asimilácie. Prezident Kiska označil prezidenta Erdogana za priateľa Slovenska a oceňoval demokratické kroky, ktoré robí Turecko v smere k EÚ a vyslovil sa , že Turecko je ostrovom stability a prosperity. Prezident Kiska svojimi postojmi a názormi na stav spoločnosti v Turecku, znevážil základné princípy demokracie.

Let MH17

Prezident Kiska obvinil Rusko z vyhýbania sa spravodlivosti, klamstva a strachu z vyšetrovania zostrelenia letu MH17 nad Ukrajinou. Znevážil prezidenta Putina a obvinil ho z rozvracania štátu a nabáda občanov Ruska k prekonaniu " ideologickej bariéry " čo môže byť pochopené ako nabádanie na puč voči administratíve prezidenta Putina, napriek tomu , že podpora Putina od občanov Ruska je viac ako 80%. Obvinenie sa týkalo veci vetovania vytvorenia tribunálu , ktorý by odsúdil páchateľov zo zostrelenia letu MH17. Prezident Kiska týmto priamo podkopáva základné hodnoty demokracie a podnecuje k obchádzaniu demokratických procesov, kedže tribunál nieje možné zriadiť skôr, ako bolo ukončené dôkladné vyšetrovanie prípadu, ktoré označí páchateľov. Prezident Kiska svojim vyjadrením priamo zasahuje do vecí cudzieho štátu, hanobí základy demokracie , hanobí spravodlivosť, ako hlava štátu hrubo poškodzuje dobré meno Slovenska. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


Emigranti / Gabčíkovo

Prezident Kiska obhajuje postoj EÚ vo veci migrácie utečencov, kvót pre utečencov a rozhodnutie premiéra Fica o umiestnení stoviek utečencov na území SR v Gabčíkove, vrámci medzivládnej dohody s Rakúskom. Neberie do úvahy referendum v Gabčíkove a upozorňuje občanov , že záväzky voči iným štátom sú nadradené záujmom občanov, že očakávania EÚ su nadradené očakávaniam občanov SR. Prezident Kiska porovnáva občanov Slovenska, ktorí museli vycestovať za prácou do Rakúska s utečencami, ktorých plánovali umiestniť v Gabčíkove. Občanov Slovenska obviňuje so zámerného šírenia strachu a z rasovej a náboženskej neznášanlivosti. Takýto postoj poškodzuje záujmy občanov SR a ohrozuje vnútornú bezpečnosť SR . Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


Ľudské prava

Prezident Kiska je presvedčený, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Týmto postojom priamo pošliapal základné ľudské práva a slobody, spáchal zradu voči občanom SR v prospech cudzej mocnosti. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


Proganda na území SR

Prezident Kiska sa vyjadril, že demokratické šírenie vlastných názorov považuje za platenú informačnú kampaň, že ide o účelovú a platenú dezinformáčnú kampaň zo strany Ruska. Vyzval na boj proti tejto propagande. Prezident Kiska označuje za propagandu len informácie z Ruska, avšak o vojnovej propagande NATO a propagande USA sa nezmieňuje. Svojimi vyjadreniami nabáda občiansku spoločnosť a politickú reprezentáciu SR, aby jednostranne odsudzovali ruskú propaganda a podporovali vojnovú propagandu NATO a ekonomické záujmy USA. Svojou činnosťou priamo vyzýva k zhoršeniu vzťahov s Ruskom, ktoré je významným ekonomickým partnerom SR. Činnosť prezidenta priamo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu SR, tým že zvyšuje riziko zatiahnutia SR do vojny medzi NATO a Ruskom. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


Záver

Prezident Kiska svojou protištátnou činnosťou hrubo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky a hrubým spôsobom ignoruje vôľu občanov SR, zaťahuje SR do možného vojenského konfliktu mocností. Prezident Kiska podporuje činnosť mimovládnych organizácií ako CEPI a CENAA, ktoré pracujú pre záujmy USA, NATO a ovplyvňujú verejnú mienku nielen v prospech USA a NATO, ale ich vedúci predstavitelia priamo označujú Rusko za agresora a vyjadrujú názor, že Ukrajina bojuje s Ruskom a na Ukrajine bojuje regulérna Ruská armáda a to bez akýchkoľvek dôkazov. Tieto organizácie v ktorých pracujú občania SR, svojou činnosťou podnecujú na vojenský konflikt medzi NATO a Ruskom , sú v spojení s cudzou mocou a pracujú v jej prospech, čím priamo ohrozujú bezpečnosť a suverenitu SR. Kedže tieto organizácie priamo spolupracujú s MOSR a úradom prezidenta, a sú priamym ohrozením pre bezpečnosť a suverenitu SR, za činnosť týchto organizácií nesie prezident Kiska plnú politickú zodpovednosť.

Ako predseda Asociácie Slovenských Vojakov, vyzývam prezidenta Kisku, aby verejne vyvrátil tieto podozrenia a aby vysvetlil dôvody svojho konania v opačnom prípade podám podnet na ústavný súd SR, na prešetrenie predmetných porušení ústavy a platných zákonov SR.


Predseda Asociácie Slovenských Vojakov
Ing. Jozef ŽarnovičanAuthor: meldo # FajuSuba76
Slovensko2015-08-14188
-
 82% ( 47 people voted )
+
Spáchal, nespáchal? Silné podozrenie tu je nesporne je.

Bertold # FuliXuju84
-
 65% ( 10 people voted )
+
2015-08-15 16:19:37 5f67d8ab
Ale nie, vieme čosi aj pozitívne. Ćosi "srandovné" mu dali --ako vyznamenanie---v Anglíí---lebo..Ale čo každý vie že "charitá" je vééééľmi ťažko vyčísliteľná...či zo strany "/DAL" alebo "MÁ DAŤ" A to je náš PREZIDENT. / U našich Čechov ..majú aspoň.."rozumnéhoho pijáka" ktorého Čína vítala ako VEĹKÉHO ČECHOSLOVÁKA" a nážho---ani do Bangladéša nepozvú na záplavy Gangy sa pozrieť... lebo.A lieta si a lieta..hef--tam--PP--BA--
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-15 16:27:10 58d4289b
Mám obavu, že autora článku, brzy asi přejede motorka. To si dovolil moc.


Kýska si republiku ozvracet, pardon rozvracet, nedá.

Dandy # RufuDupo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-15 16:54:38 4faafecd
V jednom "´šíku" budujeme republiku---Ja rinda ...Dzurinda---Spišiak Pod Tatranec... Ćarny..Čarnogursky..skoro Guraľ..Spišiak Pod-Tatranec.. A tento Píska--Kiska..pro Amícky--- no uznajcer treba nám ich... jeden za pejc ..druhý za pol dzešec...Ale majú svojo... vof "budeľaru" a múdri ja Šalamunová táto...Řiť..
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-15 17:00:08 58d4289b
Pán Žarnovič, plne s Vami súhlasím!
Tento prezident bol zvolený len ako protest proti Ficovi a to je smutné, zároveň úbohé! Ako aj celá politická šaškáreň na Slovensku, kde sa politici len zgrupujú proti niekomu a nie pre občanov.
To už je do "nebe volající, velebnosti"!

nemvacko # CagiFijy97
-
 73% ( 12 people voted )
+
2015-08-15 20:38:34 d5b582fe
Kisku zastrelit ---
dajte mi zbran a ja to spravim pre blaho naroda
aj cely parlament

Vlastenec # JiciJoqy55
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-08-15 20:43:33 b9097276
loading...

"Prezident Kiska obhajuje postoj EÚ vo veci migrácie utečencov, kvót pre utečencov a rozhodnutie premiéra Fica o umiestnení stoviek utečencov na území SR v Gabčíkove. Neberie do úvahy referendum v Gabčíkove a upozorňuje občanov , že záväzky voči iným štátom sú nadradené záujmom občanov. Občanov Slovenska obviňuje so zámerného šírenia strachu a z rasovej a náboženskej neznášanlivosti."

Prezident Kiska - prvy Novakov zakon zachovania civilizacie znie : Odliv mozgov nemozno dorovnat prilivom holych prdeli ...

Vykaslite sa na ciernu Obamu a pocuvajte radsej Klausa:

Bývalý prezident Václav Klaus vnímá současný nápor migrantů jako zcela zásadní nebezpečí. Podle něj by evropské země měly přijmout opatření na hranicích, která by příchodu uprchlíků zamezila. Klaus to dnes řekl novinářům během Svatovavřinecké poutě na Sněžku.

"Evropa má jednoznačně říci, že žádní svévolně přicházející uprchlíci ne a má udělat všechna opatření na hranicích, aby sem nepřicházeli," řekl Klaus. Aktuální přístup k situaci je podle něj neskutečnou nezodpovědností politiků současných, jak v ČR, tak v Evropě. "Ty naši se lacině vymlouvají na tu Evropu," řekl Klaus.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Klaus
-Zadni-uprchlici-Proste-rekneme-ne-392625

Inak vas slovaci jedneho pekneho dna obesia na kandelabri ...


LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 9 people voted )
+
2015-08-15 21:32:56 58d7436a
ze je skiškany bolo aspon mne jasne davno...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-15 22:48:47 b2fd8192
. . . Napriek našim snaženiam všetky veci napokon dospejú k najhoršiemu.
Alebo -
Neni na Zemi ten který by vyhovel všem ! ! !

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 10:18:51 42f95dc3
Kiska, prezident západu na objednávku...Teraz sa už opäť plače nad rozliatým mliekom, vtedy keď sa to dalo odvrátiť, tak sa nechcelo počúvať...Zvolili ste si opäť vraj menšie zlo, tak ako vždy, lebo vám to oni poradili, voliť menšie zlo, opäť, tak už neplačte!!!

Tonino # VodeJoko98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 10:47:42 5f6768c4
Nízko hodnotený príspevok


Ondrej Korec # WeciRape71
-
 29% ( 7 people voted )
+
2015-08-16 11:00:24 55edea41
Po 20...konečne...Korec vám povedal....Tak si ho dajte zreparovať, aby ste tu dokonalosť mali už vždy pred očami!!!

Tonino # VodeJoko98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 11:06:21 5f6768c4
Presne o tomto hovorím. Človek nedokáže dať dokopy jednu súvislú a zrozumiteľnú vetu ale má pocit, že rozumie celému svetu. Tragédia dneška je tá, že má internet a môže svoje hlúposti vypisovať do diskusií.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 11:21:39 55edea41
§ 311 VLASTIZRADA - Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
amiKiska # LucyFivu09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 11:23:24 b229b7a2
Vy vážne si myslíte...Ondrej Korec71..že po človiečikovi ...dávno za vodou.. prezidentovi.. niečo pozitívne zostane v pamäti.. Pozrite sa na prvého prezidenta..Kováča-- nebyť jeho narodenín---nikto pomaly ani nevie že bol..To isté čaká aj Kisku... nič nedokázal, nevybojoval, /len pre seba/ a nič nedokáže...ostane spomienka na "zášť" vo voľbách--protificovská. Nech si žije... sám --skoro ako "Chujo"...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 11:23:29 58d4289b


amiKiska # LucyFivu09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 11:29:31 b229b7a2
Korec :
Prezident, ktorého zaujímajú výlučne americké záujmy v SR, takže je ich priamy agent a názory Slovákov sú mu ukradnuté. Prezident, ktoý kritizuje Slovákov, že si nechcú nechať zničiť svoju krajinu čiernymi náplavami z Afriky a nechcú si nechať od nich znásilńovať svoje ženy, ako sa to deje bežne vo Švédsku a inde, kde je dostatok týchto náplav.
Prezident, ktorý sa objíma s Porošenkom na Ukrajine, ktorý vraždí civilistov v Donbase, tiež podporuje fašizmus na Ukrajine a bombarduje civilné objekty ukrajinskou armádou. Prezident, ktorý chce na území SR základne NATO, čo je okamžite strategický cieľ Ruska v prípade vojny a možno čakať v takom prípade preventívny jadrový úder na takú základňu. A kto si to odskáče, Kiska v bunkri alebo v zahraničí, kde okamžite zdrhne alebo obyčajní Slováci v Poprade a ich rodiny ? Prezident, ktorý podporuje eskaláciu napatie a hrozby vojny s Ruskom. Prezident, ktorý kritizuje demokratické pripojenie Krymu do Ruska cez referendum, ale ulúpenie Kosova Srbsku ho netrápi.Atď.Hanbou Slovenska sú práve takí sprostí ĺudia ako si ty, ktorí už dávno stratili zdravý rozum a objektivitu.

michal # RabyFaso02
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-08-16 11:30:18 b2297003
Ondrej Korec a kde nechal tento inteligent rozum, keď chce na Slovensko dovliect to, čo robí v celej Európe bordel a ignoruje pritom vôľu občanov v Gabčikove a celom Slovensku? Kde napr. nechal rozum na to, aby si uvedomil, ze je len voleným zástupcom?
A kde sa vyparila jeho inteligencia, keď chce v malebnom Slovensku nechať postaviť vojenskú základňu NATO - predlženu ruku USA a Izraela, ktorý sa snažia o svetovú diktatúru?
Nakoniec tam koli vlastizradcom ako on môžu jedného dňa likvidovať vás...
Akokeby Slovensko nemalo dosť svojich vlastných problémov

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 11:33:13 509a8ee8
Korec, no vy ste tu toho teraz dokázal naozaj dosť...Tie chválospevy píšte priamo na Kiska stránku, tu nepochodíte, lebo tu už takmer každý vie, že kto je to ten váš ospevovaný Kiska!!!

Tonino # VodeJoko98
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 11:36:10 5f6768c4
Michal - si ma predbehol :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 11:41:29 509a8ee8
Korec a napíšte, že čo dobrého,ten váš Kiska pre Slovensko dokázal, čo, okrem toho zlého, lebo toho už je za jeden rok viac ako priveľa?

Tonino # VodeJoko98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 11:42:04 5f6768c4
§ 148 Ohrozenie mieru
(1) Kto v úmysle narušiť mierové spolužitie národov akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje, alebo inak podporuje vojnovú propagandu potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo výnimočným trestom sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1


amiKiska # LucyFivu09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 11:49:06 b229b7a2
§ 148 Ohrozenie mieru
(1) Kto v úmysle narušiť mierové spolužitie národov akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje, alebo inak podporuje vojnovú propagandu potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.


(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo výnimočným trestom sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
b) ako člen organizovanej skupiny alebo ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.

amiKiska # LucyFivu09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 11:51:06 b229b7a2


amiKiska # LucyFivu09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 12:12:47 b229b7a2
Kedysi ľudia vedomí si svojej prostosti zvolili si toho najrozumnejsieho za richtára. A keď bolo na stole nejaká zložitejšia otázka, išli po radu za richtárom, za učiteľom alebo za farárom, lebo vedeli, že sú od nich múdrejší. Dnes ľudia počúvajú toho, kto im hovorí to, čo chcú počuť. Počúvajú vlastne seba, lebo si myslia, že keď si prečítajú 20 lavinovych emailov, spamov, hoaxov a 10 konspiracnych článkov na pofidernych weboch, tak pochopili celú svetovú politiku. A to nepriek tomu, že kedysi nedokázali pochopiť ani primitivne stredoškolské počty (niektorí to volajú aj matematika).
Za všetkým vidíte USA a Izreal. Nech je to čokoľvek. Máte sa ako prasce v žite, ale furt máte z niečoho strach. Je to preto, že ste slabí a podvedome cítite, že blahobyt, ktorý máte, ste si nezaslúžili. A keď vás chce niekto inteligentný, kto má rád ľudí, nech sú akí sú, ochrániť pred sebou samými (lebo inak by ste si sem hádam pozvali putina, vyhnali západnú kultúru a ostali by vám len oči pre plač), tak ho haníte.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 44% ( 6 people voted )
+
2015-08-16 12:19:25 55edea41
Ondrej Korec :
Tieto psycho drísty, ktoré máš naučené miesto relevantnej odpovedi si nechaj pre žiakov osobitných škol.
Snažíš sa akurát dohnať ľudí, ktorí racionálne premýšĺajú do pocitu viny, komplexov, pretože nie si schopný odpovedať na to, čo na tvoj grc tu mnohí napísali. Nie si schopný vyvrátiť tie obvinenia relevantne, tak len strašíš ako úbožiak s tým, že "NIEKTO inteligentný" sám nám snaží pomocť ,a to je isto ty a ten lichvár Kiska, pravda ? Radšej odpovedaj konkrétne na prenesenú kritiku krokov a postojov Kisku a až to nedokážeš, tak urobíš lepšie, keď si zavrieš tú propagačnú hubu.
A že ťa škre,že ľudia začínajú rozmýšľať a pomenovávajú zločiny pravým menom, tak si na to zvykaj.michal # RabyFaso02
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-08-16 12:32:45 b22929cd
Ondrej to znmena, ze mame dobreho prezidenta? To si tym chcel povedat? To si mohol nam obycajnym povedat hned a nezaobalovat do takych nezmyslov. Ani Putin, ani Obama, a teda ani Kiska nehaja zaujmy svojich ludi, ale len svoje, tak ako kazdy clovek, ironiou ale je, ak zvolia ludia takeho slizouna, akym Kiska je.

rafael # RusyNecu46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 12:35:56 59ad961d
"inak by ste si sem hádam pozvali putina, vyhnali západnú kultúru "Západna kresťanská kultúra a civilizácia umiera. Putin aspoň zakázal maškarády homosexuálov po uliciach, podporuje rodiny a pôrodnosť rusov, odmieta GMO a vie ubrániť Ruské hranice pred utečencami z Afriky a Arábie. Stokrat radšej Putina ako Obamu, Bushovcov atď. a chazarských boľševických gangstrov čo vládnu peniazom, sorry, môj názor. Ty si kľudne poporuj základňu NATO

LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-16 12:38:17 509a8ee8
rafael,
netvrdím, že si treba Putina glorifikovať, ale občania Ruska moc dobre vedia, prečo ho podporujú a prečo nemajú radi napríklad Gorbačova a Jeľcina.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 12:40:37 b22929cd
Nízko hodnotený príspevok


Ondrej Korec # WeciRape71
-
 38% ( 3 people voted )
+
2015-08-16 12:45:05 5b940434
§ 311 VLASTIZRADA

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 148 Ohrozenie mieru

(1) Kto v úmysle narušiť mierové spolužitie národov akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje, alebo inak podporuje vojnovú propagandu potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo výnimočným trestom sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
b) ako člen organizovanej skupiny alebo ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.


amiKiska # LucyFivu09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 12:50:20 b229b7a2
Nemas pravdu, nechceme pocut vlastny nazor, chceme pocut tvoj, nie nauceny, pouckovy a nedavajuci zmysel.
Lebo Kiska by mal hovorit a konat to, co mu prislucha z dovodu zvolenia obcanmi. Tymito obcanmi bol zvoleny, nie zahranicnymi, nie zahranicnymi politikmi. A ak si nevazi, ze z clovekaho, ktoreho pred volbami poznali hadam len ti, co si chceli kupit televizor a mohutnou medialnou kampanou a podvodmi pri verejnych prieskumoch nakoniec zaujal aj drvivu vacsinu ludi, ktori sa marne nadejali, ze zvolili nestranneho a ludi pocuvajuceho cloveka,nech radsej odode a ludom sa ospravedlni.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 12:51:32 59ad961d
Lenka,
"Ty si kľudne poporuj základňu NATO"
Lenka, videla si niekedy, aby vojnoví štváči, či už politickí, alebo mediálni nasadzovali svoje životy a životy svojich rodín v prvej línií fronty, vojny, ktorú propagujú ? Rovnako aj tento Ondrej Korec by zaliezol ako šváb a nech si bojujú iní. Ale teraz "tvrdo" podporuje Kisku a jeho amícku politickú líniu vojny a chaosu v Európe, aby sa na nej amíkovo zachránilo.Taktiež Kiska v prípade vojny zdrhne aj s celou vládou do zahraničia, kde už predtým s "bezpečnostných dovodov" odošle svoju rodinu a rovnako aj svoj kapitál. A na zbedačený štát a národ sa zhlboka vyserie...Po mne potopa...
Len hlupáci podporujú vojnových štváčov, ktorí nútia národy do vojen. A preto sa mi takíto vojnoví štváči, čo propagujú eskaláciu napatia a vojny hnusia a ešte robia z ľudí blbcov. Sú to tí najvačší pokrytci, čo existujú na tejto planéte.
michal # RabyFaso02
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-08-16 12:52:19 b22929cd
"Keby som sa snažil debatovať o tých nezmysloch v článku, alebo tu v komentároch, tak by som im zbytočne len pridával ma váhe. Navyše nikto, kto počuje na takéto hlúposti nehľadá pravdu ani diskusiu. Presne ako som pred chvíľou napísal. Chce len počuť svoj vlastný názor z cudzích úst. A každý kto má názor iný je propagandista a jeho slová sú naučené."
Hoci ti rafael už dobre odpísal , tak si ešte pridám. Si len obyčajný alibista, ktorý miesto toho, aby argumentoval, tak sa tomu vyhýba, lebo vie, že by prehral a používa len primitívnu stratégiu dehonestácie názorov oponenta, ktoré mu nevyhovujú. Okrem toho ti neprislúcha sa vyjadrovať za všetkých.Ty nie si schopný relevantnej argumentácie, obhajuješ politiku vojnového štváča, a tým pádom sa ním stávaš aj ty. Doteraz napísal len samé hlúposti a demagógiu, žiadne normálne názory a argumenty.
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 12:59:05 b22929cd
A kdeze to bol Kiska predtym, nez sa stal prezidentom? A zrazu zo skrachujuceho podnikatela sa stal ze vraj spolufilantrop a zaroven uzernik....

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 12:59:24 59ad961d


rafael,
netvrdím, že si treba Putina glorifikovať, ale občania Ruska moc dobre vedia, prečo ho podporujú a prečo nemajú radi napríklad Gorbačova a Jeľcina.

Tiez som toho nazoru, je to ich prezident a ak nieco robi, co nehaji nase zaujmy, je to pte, lebo je prezidentom inej krajiny, nie nasej.
A to, ze nemaju radi Jelcina, ci Gorbacovu, to vieme aj my preco. Jeden zapredal cely vychodny blok, druhy vlastnu krajinu.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:16:38 59ad961d
Áno, na tej fotke som mal cca 16. Toje akurát tak dôkaz toho, že som bol na webe vtedy, keď 90% ľudí na slovensku nevedelo používať ani MS Word. A ani vtedy som sa nehanbil za svoje názory a vždy som sa pod ne dokázal podpísať svojim vlastným menom a nie len anonymnou prezývkou.

Prečo je zbytočné sa púšťať tu do diskusie? Lebo ja napíšem, že kiska koná pre dobro slovákov, vy napíšete, že koná v záujme USA a takto sa budeme točiť ako na kolotoči.

Ale keď už tak naliehate, tak to s vami skúsim aj keď neverím, že pochopíte. Slováci si ničia svoj obraz v EU a tým aj váhu svojho slova tým, že namiesto prejavu solidarity s ostatnými európskymi národmi sa prejavujú akurát tak ako vystrašené bľačiace stádo. Kiska pomáha slovákom tým, že sa tento obraz snaží aspoň trochu korigovať a ukludnuje stádo, aby tak neblacalo.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 13:29:44 55edeaa1
Aha, tak my mame prezidenta Kisku na to, aby napravil nasu posramotenu povest? No to je odkaz, ze v 16 si sice dokazal byt na webe(a aky kusok sa ti podaril, bol si asi jediny...),ale rozumu si odvtedy vela nepobral.
Hadam si ho obcania zvolili preto, aby robil a hovoril to, co chce EU a Amerika?
Nema hadam on byt tou personou, ktora ma vyjadrovat pocity obcanov, ktory ho volili?
Ale na to musis prist asi sam, ake kraviny pises....

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:36:54 59ad961d
Mandelinka bramborová - Americký brouk!!!
amiKiska # LucyFivu09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:40:27 4e62abbf
Nebolo potom jednoduchsie institut prezidenta zrusit, ved aj tak tu je preto, aby hajil zaujmy cudzich mocnosti, teda podla tvojej logiky.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:40:59 59ad961d
Ondrej Korec,
ty si zrejme z tých 16 rokov mentálne nevyrástol, v tomto má pravdu Gejza aj rafael.Keby viem, že si mentálne decko, tak sa ani nezapojím do diskusie. Škoda času.Ty musíš ešte hodne čítať, študovať, aby si aspoň čiastočne chápal reálnu politiku, ekonomiku a o čo tu beží. Tvoje, aj posledné názory, sú s prepáčením na úrovni malého chlapca, ktorý vie o živote kulové.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:43:08 b22929cd
Kiska nie je zvolený preto, aby hovoril to čo si myslí priemerný slovák. Ako som už písal vyššie (očividne to nikto nepochopil), kedysi si ľudia volili za richtára toho najrozumnejsieho a za ním chodili po rady. Ty by si chcel, aby si zvolili za richtára toho najpriemernejsieho čo sa im najviac podobá a aby hovoril to, čo si myslí väčšina. A toto je bohužiaľ presne to, na čo za 100 rokov demokracia zdegenerovala.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 13:43:10 55edeaa1
Posledna veta Ondrej ta usvedcila len z toho, ze nechapes vyznamu slova demokracia...Demokracia je vlada ludu, nie uzernika, Kisku, nie uzernika EU, nie uzernika USA, ale vlada ludu, ak ho ludia zvolili, ma hovorit to, co chcu ludia prostrednictvom jeho povedat celemu svetu.
V demokracii nejde o najmudrejsieho, v demokracii ide o vacsinovy nazor.


rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:46:05 59ad961d
Teda aby to pochopil aj genius tvojho typu, podriadenie sa mensiny vacsine, to je demokracia
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:48:12 59ad961d
Ja nemôžem za to, že všetko čo nie je v súlade s vašim názorom považujete ze dovoz z USA. Namiesto toho, aby ste si brali príklad z úspešného a inteligentného človeka (mám na mysli Kisku) a snažili sa mu ako spoločnosť priblížiť, tak akurát nadavate a tlapkate sa navzájom po pleciach. A ak si niekto myslí, že som malý chlapec čo vie o živote kulove, tak nieco o mne. Mám 28 rokov, dva vysokoškolské tituly, oba zo zahraničia. Riadim slovensku firmu, ktorá zamestnáva a živí 35 slovenskych občanov a ich rodín. Robím výskum v oblasti zelenej energetiky a spracovani odpadov na hodnotné suroviny.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:53:25 55edeaa1
Rafael ale to sa veľmi mylis. Demokracia nie je úspešná vtedy, keď sa presadzuje názor hlúpej väčšiny, ale vtedy keď si väčšina môže zvoliť tých najrozumnejsich a najlepších za svojich vládcov.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 13:56:06 55edeaa1
Ondrej potom nehovoris o demokracii, ale autokracii.
Kedze mas teda 28, myslim, ze je to zbytocne, posun u teba vekom tazko vidiet.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:01:30 59ad961d
Lebo nikto nikdy netvrdil, ze demokracia je uspesna, vytrhavas z kontextu, ako sa ti hodi, ty si tvrdil, co je demokracia, ja som ti ozrejmil tvoj omyl. je mi luto tvojich 35 zamestnancov, ak ich zamestnavas s tvojou rozumovou vybavou.


rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:03:37 59ad961d
rafael,
on je vlastne na smiech, myslí si, že názory Kisku máme počúvať, lebo je múdrejší ako vačšina Slovákov, on je richtár Slovenska...)
Stačí jeden príklad. Aký osoh bude mať Slovensko z toho, keď sem pustí tisíce čiernych náplav, ktoré tak vehementne bráni a propaguje múdry richtár Slovenska, Kiska...) No, Ondrej, čo z toho Slovensko získa, okrem, pochvaly EÚ, ktorú ty ako správny lokaj pokladáš za najdoležitejšiu. Nevieš odpovedať, tak napíšem. Ohromný nárast kriminality, Slováci budú emigrovať, budú sa sťahovať z území, ktoré obsadili čierne náplavy, vyčerpanie slovenského sociálneho systému, hrozba občianskej vojny, prepadávanie ľudí vo vlastných domoch a bytoch, vraždenie ľudí, ktorí majú odlišný svetonázor, znásilńovanie slovenských žien, stavby mešít a presadenie agresívneho islamu, nútenie prijať ich svetonázor, zničenie kultúry a života na Slovensku, ako ich poznáme. Teror na uliciach a prinútenie prijatia odlišnej kultúry, obmedzenie aj zbytku z toho, čo nám v demokracií zostalo. A na záver zánik Slovenska a slovenského národa, minimálne na území SR, bankrot SR pre natalitu čiernych náplav, emigráciu Slovákov zo SR a zostatok, ktorý sa asimiluje na islam.
Tak ,ako Ondrej, múdry richtár Kiska má pravdu, keď chce pre nás toto multikultúrne obohatenie a občania Gabčíkova, ktorí hlasovali v referende sú hlúpe stádo, ktorým pohŕdaš, lebo treba lízať zadnice EÚ komisárov ? Bráni takto Kiska národnoštátne záujmy SR ?
Je toto najlepšie riešenie od múdreho richtára pre Slovensko, alebo je ešte niečo lepšie , Čo myslíš ? ...)
Tak sa nečuduj, že si mentálne decko.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:04:14 b22929cd
michal predsa lacnejsiu pracovnu silu, a to je uz povedat, ake su u nas arobky a aka je lacna pracovna sila. Ved ti Ukrajinci uz chcu pomaly 300 eur rovnako ako ostatni Slovaci, preto cierny naplav pomoze takymto podnikatelom.
Kiska je ozaj mozgovy trust, aspon pre takeho ako je Ondrej.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:06:29 59ad961d
Omg, v autokracii asi ťažko bude voliť väčšina. Ešte zopár takýchto faktickych blbosti a prestane ma to fakt baviť s vami.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:07:51 55edeaa1
michal skoda slov, Ondrej sa potrebuje znemoznit na kazdej stranke, ako napr. na smetisku....
Mimochodom, F.R.Cech pred par dnami povedal jednu mudru myslienku, on si uz nezastriela, on uz je stary, ale tato nastupujuca generacia, ktoru prezentuje aj mozgovna Ondrej, ta si este zastriela, lebo k inemu ako obcianskej vojne to nespeje.

rafael # RusyNecu46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 14:10:04 59ad961d
michal,

bacha.Nebonznem ta adminovi.Pojdem vyssie.A budes sa bavit,a ani boh ti nepomoze.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:13:11 b229ed70
rafael,
jj, až tie náplavy prídu vo veľkom množstve, tak spejeme k občianskej vojne, stačí sledovať, aký je vývoj v takom Francúzsku alebo UK.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:13:30 b22929cd
Michal presne to tvrdím ako si napísal v prvom odstavci. Aj keď tebe je to na smiech. Väčšina by si mala uvedomiť, že si treba brať príklad z rozumných a úspešných ľudí (nemusia to byť ľudia z TV, stačí aj zo svojho okolia). Potom by si tu nepisal apokalypticke rozprávky o konci slovenská.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:16:05 55edeaa1
pani, ja som si vzdy myslel, ze ludia pracou zivia firmu a ono je to opacne...urad prace by mal zmenit nazov na charitu asi :)
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:24:39 b2fd8192
kucma, mozno podnika vo verejnom stravovani a vykrmuje ich, nikdy nevies....
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:27:06 59ad961d
Ondrej Korec,
apokalyptické rozprávky ? To tvoje podnikanie musí byť fakt divné, keď nie si schopný prognózovať ani také jednoduché veci, aký bude vývoj v SR po tom, ako začne SR sem púšťať tisíce náplav.Začiatky tejto apokalypsy je vidieť už aj v západnej Európe, kde ich pustili, hoci ešte stále nemajú vačšinovú prevahu, ale tá časom pre ich vysokú natalitu je len otázkou času. Až si slepý a nevidíš ,aký je tam vývoj a kde to smeruje je už nedostatok tvojho IQ.
A ešte ku Kiskovi, ten je rozumný len pre seba a svoju rodinu, ale pre slovenský národ aj štát rozhodne nie je šťastím. Škoda s tebou diskutovať...
Ale dám ti radu, choď za austrálskym premiérom a spýtaj sa ho, prečo nechce prijímať imigrantov z Afriky, povedz mu že nie je dobrý richtár, že náš Kiska je lepší mozgový trust, alebo choď za izraelským premiérom a spýtaj sa ho, prečo sa nikto nemože stať izraelským občanom, keď nedokáže, že je žid...) Alebo, prečo je jedna z najbohatších krajín, Švajčiarsko také sprosté, že tiež neprijíma tieto hordy čiernych náplav...) Bože, tí Švajčiari, ale majú sprostého richtára, poraď im, nech to zmenia...)

michal # RabyFaso02
-
 67% ( 5 people voted )
+
2015-08-16 14:29:31 b22929cd
Ale kedze jeho idol je uzernik Kiska, ktory sa vraj preslavil ako filantrop, co uzko koresponduje prave s uzerou a neochotou prejavovat nazory ludi, ktori ho volili(lebo je vraj najmudrejsi),tazko sa vyznat v tom, koho a kto zivi.
Ja by som ale Ondrejovi poradil, nech sa zbavi tych 35 pracovnikov, ktorych zivi, bude mat vacsi zisk...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-16 14:31:19 59ad961d
cuj skorec...ta co sa toho skisku tak zastavas? si firma ktoru riadis pozicala penezi na zalozenie z trianglu? kokso este pred par rokmi som ani netusil, ze taky existuje a ono to bol skryty filantrop...takze prezident, co sa na hejskovensku vlastne neda kupit?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:38:37 b2fd8192
Ale jednemu Ondrej nechapem, naco su potom dalsie volby, ked sme si zvolili toho najmudrejsieho?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 14:50:37 59ad961d
Ondrej Korec - stado by malo bľačať - kde dobri ľudia nerobia nič, zlo si môže robiť čo chce ...
Inač tie Hufnagelove osobné útoky a vyťahovanie fotografii atď. čisto štb-acke praktiky ... Každy človek môže zmeniť názor, netreba z neho robiť pohľadávaného zločinca a vycapovať jeho fotografie, proste idiot ...
Michal - určite, to si piš, že v pripade že by k niečomu došlo by Kiska zdrhol jak potkan s prebitou nohou a Slovakom by umožnil vychutnať si tú základňu. Absolútne nezodpovedný hajzlík - ako napísal Klaus

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 14:52:30 509a8ee8
co cakate od prezidenta, ktory je pokusnym kralikom z dielne GP vyclearovany priamo v centrale na ich lodicke? ;)
lolo # TinuPoku32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 15:24:04 1f8667c8
Odpisem vám večer. Nebojte sa, na každého sa dostane. Teraz mám iné na práci.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 15:31:19 5f67830a
Ondrej je podľa fotky sympaťák, Hufnágel pošli svoje foto, keď si taký frajer ... Nech vidíme, čo si za debila
LenkaB # LyroKomo25
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-08-16 16:24:03 509a8ee8
absolútny súhlas s listom a s každým jeho bodom! (jediné, s čím sa nedokážem stotožniť, sú gramatické chyby... také veci by mali prejsť korektúrou skôr, než sa vypustia do sveta).


Mám dôvodné podozrenie, že ako prezident porušujete ústavu, ste v spojení s cudzou mocou a vykonávate príkazy cudzej moci, ktoré sú proti záujmom Slovenskej republiky.

ja mám istotu....a to od prvého momentu, ako sa dovtedy väčšine neznámy Kýška zjavil na slovenskom obzore :///


Ondrej Korec...no comment. niet pochýb, že tento šašo sa dostal tam, kde je, aj (či dokonca predovšetkým) "vďaka" našej "osvietenej" mládeži, ktorú tu tak geniálne reprezentuješ. ide ti na tridsať, tak je otázkou, či sa to ešte u teba vekom zmení...

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 16:26:33 5f69ce4b
divne, ze panda este neprispela...kazdou chvilou citim perlu, rozsiahly fanklub je uz isto nadrzany na pluskovanie :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 16:28:41 b2fd8192

Inač tie Hufnagelove osobné útoky a vyťahovanie fotografii atď. čisto štb-acke praktiky ... Každy človek môže zmeniť názor, netreba z neho robiť pohľadávaného zločinca a vycapovať jeho fotografie, proste idiot

omg, tak toto je vážne už dobre cez čiaru....O_O nemám slov.
inak súhlasím, že Ondrej napriek mladíckej nerozvážnosti pôsobí veľmi sympaticky. aj keď o to tu absolútne nejde.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 16:30:56 5f69ce4b
to kucma, Pandebil nie je veľký zástanca Slovenskej tzv. pravice, pretože tá je nepriateľom jeho tatka Bula Močiara von Electra a rodnej strany HZDS, takže Pandebil s nimi súcit nemá a tak isto si do nich rád kopne(modro pravičiarov), tak ako do pán božka, sociek, socialistov a režimu spred 1990
antibulo # VyqaMaki12
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 16:45:46 4e62abbf
Uz nechajte to decko. Nevidite, ze je uplne mimo...nechape zakladne pojmy...
Kde nic nie je ani smrt neberie...

atrey # SupeKowa11
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 17:02:59 bc707645
"inak súhlasím, že Ondrej napriek mladíckej nerozvážnosti pôsobí veľmi sympaticky."


Ved on sa z toho dostane ... Smetiari mu vymyli mozog a este je prilis dovercivy, aby ich prekukol, ak ho hufnagel nevystve skor, ako by sa nieco ine docital

"omg, tak toto je vážne už dobre cez čiaru....O_O nemám slov"dala som do googlu Hufnagel a vyhodilo toto :)))

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 17:16:02 509a8ee8
Dal som dogooglu schample vislo toto

kvak # BujyFece95
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-08-16 18:28:03 c31c43a9
lisa22,

chcel by som si tento vyrok nechat zaramovat.

inak súhlasím, že Ondrej napriek mladíckej nerozvážnosti pôsobí veľmi sympaticky. aj keď o to tu absolútne nejde.


Mozem?

P.S.Ram si zaplatim sam,neboj.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 19:11:10 b229ed70
Kazda druha diskusia na tomto fore je zabita tym, ze sa zakomplexovany ludsky odpad bez snahy zohnat nejaku pracu zacne vybijat na ostatnych, ktori s ich situaciou nemaju nic spolocne. Hufnagel chod robit, alebo sa viac venuj postelnym radovankam so zenou, ak nejaka vobec existuje. A ci mi dvaja k sebe pasujeme? Nemusim nic googlovat - definitivne nie, ku takemu hovnu moze pasovat len brutalna harpya, ktora nic lepsie medzi muzmi nezohnala .... ides pohon si svoje zdecimovane ego, este si sa malo strapnil
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 10 people voted )
+
2015-08-16 20:05:19 59cc9aa6
harry, daj si ho trebárs vytetovať. kľudne aj ďalšie moje výroky, máš dovolenie. môžeš potom nad nimi po večeroch meditovať, aspoň spravíš niečo pre svoj osobný rozvoj.


Kazda druha diskusia na tomto fore je zabita tym, ze sa zakomplexovany ludsky odpad bez snahy zohnat nejaku pracu zacne vybijat na ostatnych, ktori s ich situaciou nemaju nic spolocne.

hej, zdá sa, že niektorí majú fakt nevyčerpateľné zdroje blbosti....


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 21:04:06 5f69ce4b
Chcel som Vám pekne poodpisovať na Vaše argumenty, keď večer budem mať čas, ale akosi žiadne argumenty sa nenašli za celý deň. Akurát sa niekto pohral s ujom gúglom a aj to ešte nemá všetky informácie správne :)

Bola tu taká ironická otázka, že načo sú potom voľby, keď sme zvolili toho najmúdrejšieho. Viem, že autor tú otázku nemyslel vážne, ale aj tak si dovolím odpovedať. Voľby sú nám na to, že ľudia sa menia. Niekto pod vplyvom moci, niekto pod vplyvom nenaplnených ambícií, niekto pod vplyvom iných životných udalostí. Taktiež ľudia starnú a prichádzajú mladší. Je správne, že verejnosť má možnosť vyjadriť každých 4-5 rokov svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním ich zvolených zástupcov.

Ďalej tu bolo spochybňované, že som tie hrôzostrašné scenáre označil ako apokalyptické rozprávky. Cestujem dosť po svete (za posledný polrok niekoľko krát Nemecko, Taliansko, Turecko, SAE, ČR, Poľsko, Švajčiarsko..), žil som pol roka v Holandsku, kde teda prisťahovalcov bolo požehnane, žil som pol roka v Južnej Afrike v ghette, kde bolo veľa moslimov a nikde som nevidel nič čo by sa podobalo tomu, čím nás strašia médiá (či už tie mainstreamové alebo aj (ne)závislé). Samozrejme, že predmestie Kodane, kde žijú najmä prisťahovalci vyzerá inak ako satelitné mestečko pri Prahe, kde žijú rodinky kravaťákov na superboch. A samozrejme, že na tom predmestí Kodane som sa necítil tak príjemne ako keď si výjdem do turčianskej prírody. Ale od toho vraždenia a znásilňovania, ktorým tu strašia, to má teda sakra ďaleko. Nezabúdajte, že obraz, ktorý prinášajú médiá, je účelový. Má vyvolať čo najsilnejšie emócie (napr. strach), aby Vás téma zaujala. Napríklad vo februári som bol v Istanbule, kde nasnežilo po 20 rokoch. Médiá prinášali desivé správy ako všetko v Istanbule kolabuje, ľudia si nevedia dať rady so snehom a pomaly, že nezačne kvôli kalamite občianska vojna. Keď som tam prišiel, tak turci celí šťastní, že nasnežilo. Užívali si to, guľovali sa, stavali snehuliakov, popíjali čaj v kaviarňach pod ohrievačmi a žiadna tragédia z médií sa nekonala. Tak isto teraz inde vo svete v správach ukazujú skolabované babky v Európe, vyschnuté rieky a 40 stupňové predpovede. Ale už nikto neukáže bežného človeka ako sa spokojne kúpe na zlatých pieskoch alebo sedí s pivkom v altánku na záhradke. To proste nevyvolá také emócie, a človek by to prepol od nudy.

Potom tu bola ešte taká téza, že Austrália a Švajčiarsko neprijímajú emigrantov. V Austrálii som nikdy nebol a tak sa k tomu nebudem vyjadrovať aj keď viem od známych čo tam žijú o tom, že emigrantov je tam dosť. Napríklad aj zo Slovenska. Ale do Švajčiarska chodím pravidelne a to by som sa hádal, že tam emigrantov nemajú. Niekoľkonásobne viac ich tam majú ako máme na Slovensku.

A na záver pre veľkého brata, ktorého tak zaujíma môj osobný život. Nebývam vo Valči. Nebývam ani s ocom ani s mamou. Mama býva vo Valči, rozvod bol už dávno a teraz žije šťastný a spokojný život. Otec si nebral o 9 rokov mladšiu ženu, ale ženu vo veku mojej mamy. Skôr ako som doštudoval, tak som mal 3 zaujímavé pracovné ponuky, ale rozhodol som sa pomôcť rodinnému biznisu. Čo je možno v kontexte komunistickej histórie na Slovensku niečo ako urážka, ale vo vyspelých krajinách si rodinné firmy vysoko vážia, lebo predstavujú stabilitu. Po troch rokoch som spravil najväčší obchod v 20 ročnej histórii firmy a tak som prevzal riadenie firmy. Firme sa darí a rastie a preto som mohol minulý mesiac aj predminulý mesiac vyplatiť zamestnancom špeciálne odmeny vo výške 100 až 300 eur ako poďakovanie, že sa na raste firmy spolupodieľajú svojou prácou. A otázka o tom či živí firma zamestnancov alebo zamestnanci firmu je bezpredmetná. Zamestnanci prichádzajú a odchádzajú, ale firma zostáva. Ak nebude mať firma zákazky, zamestnanec firmu živiť svojou prácou asi nebude že, nech je akýkoľvek šikovný a zručný. Celé to musí fungovať od riaditeľa po upratovačku a ak si niekto myslí, že riadiť to tak, aby boli zákazky a aby to fungovalo, je jednoduché, tak nevie o čom hovorí.

Ondrej Korec # WeciRape71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-08-16 21:32:46 5b940434
Ondrej trepeš a účelovo ohýbaš ako je za potreby.
1. Vo Švajčiarsku ich majú viac to áno, ale zároveň ich majú už aj plné zuby a preto si v referende odsúhlasili, že už ďalších nechcú, lebo vidia akí sú neprispôsobiví a aký to má negatívny vplyv na ich ekonomiku, bezpečnosť atď. Ak by si do Švajčiarska chodil pravidelne tak by si vedel akí sú Švajčiari národne orientovaní a ako majú problém prijať auslandera (a neargumentuj tu tým, že predsa v jednom kantóne to tak nieje).
2) Tých na predmestí Kodani, tí sa tam kedy ocitli? Neporovnávaj imigrantov, ktorí sú tam po desaťročia, sú vychovávaní a krajina ich spracovávala postupne v malých množstvách s týmto sťahovaním národov, čo sa deje dnes na juhu Európy.oO # DugoRyba84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 21:53:27 59b0175b
"Čo je možno v kontexte komunistickej histórie na Slovensku niečo ako urážka, ale vo vyspelých krajinách si rodinné firmy vysoko vážia, lebo predstavujú stabilitu."tak toto mu zbytocne vysvetlujes ... To su typy ludi, ktori v sebe zivia hlavne nenavist a ziarlivost, ze sa niekto snazi prezit aj v tomto systeme, vytvara hodnoty, pracovne miesta a plati obrovske dane. On by najradsej videl vsetkych na svojej dlan natahujucej urovni, preto to aj dotiahol maximalne na "internetoveho machra" a stinera


"harry, daj si ho trebárs vytetovať. kľudne aj ďalšie moje výroky, máš dovolenie. môžeš potom nad nimi po večeroch meditovať, aspoň spravíš niečo pre svoj osobný rozvoj."


:))) potom sa mozno zbavi aj utkvelej predstavy, ze musi bojovat v studenej vojne s obycajnymi ludmi na internete, ktori su s nim na jednej lodi

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-16 21:57:57 58d7436a
oO, mas pravdu, Svajciari su velmi narodne orientovani a neotvaraju naruc hocikomu, kto sa objavi na colnici, ale dokazu prijat odbornikov, ktori im chybaju a su ochoni prijimat len tolko pristahovalcov, kolko dokazu zvladnut. Ak si vsimnes, tak ja som nikde nepisal, ze SR by mala nejako bezhlavo prijimat hordy utecencov. Tiez si nemyslim, ze je to spravne riesenie problemu. Ale nepaci sa mi, ze sa k tomu velmi razantne vyjadruje kazdy, kto dokaze zapnut pocitac alebo urobit krizik na hlasovacom listku. Ved je to tak zlozita politicka situacia, na ktoru hlada spravne riesenie cela Europa a je normalne, ze prebieha diskusia. A tu ked niekto nejde nazorovo extremnu liniu v style nepustime sem ani tmavohnedu mys, tak je hned obvineny z toho, ze ho riadi USA a mal by byt zlikvidovany.

Inak ku tej Kodani a vseobecne zapadnym krajinam. Problem ani tak nie je v tych predchadzajucich generaciach, ktore sem prisli, ale v ich detoch, ktore sa tu narodili a spolocnost s nimi nevie pracovat. Chcem vsak verit, ze tak ako sa nasa spolocnost vyvija a napreduje, tak budeme viac a viac schopni zvladnut aj tuto otazku lepsie ako ju zvladame dnes. Europa, my Europania a nasa kultura sme dost silni na to, aby sme si tu vedeli spravit poriadok a dokazali zvladat moslimov, romov a ine mensinove skupiny tak, aby sme mohli spolu zit k vzajomnemu prospechu.

Ondrej Korec # WeciRape71
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-08-16 22:32:18 5b940434
Europa, my Europania a nasa kultura sme dost silni na to, aby sme si tu vedeli spravit poriadok a dokazali zvladat moslimov, romov a ine mensinove skupiny tak, aby sme mohli spolu zit k vzajomnemu prospechu.

Ondrej, tu máš trochu štatistiky, aby si sa prebral (posielam na viackrát, naraz to nejde):Přečtěte si, k čemu došlo ve dříve svobodných společnostech, které naivně tolerovaly islám.

Dokud muslimská populace setrvává kolem 1%, obyvatel dané země, jsou považováni za mírumilovnou menšinu, která nikoho neohrožuje. Mohou se objevovat v novinářských článcích a filmech, stereotypně zobrazováni pro svou barvitou jedinečnost.

Spojené státy — 1.0% muslimů
Austrálie — 1.5% muslimů
Kanada — 1.9% muslimů
Čína — 1%-2% muslimů
Itálie — 1.5% muslimů
Norsko — 1.8% muslimů

Při 2% až 3% začínají obracet na svou víru další etnické menšiiny a skupiny nespokojených občanů se zaměřením na nábor mezi vězni a pouličními gangy.

Dánsko — 2% muslimů
Německo — 3.7% muslimů
Velká Británie — 2. 7% muslimů
Španělsko — 4% muslimů
Thajsko — 4.6% muslimů


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 23:17:19 5f69ce4b

Od 5% uplatňují vliv nepřiměřený svému podílu v populaci.

Prosazují zavedení halal potravin (nezávadných dle islámských norem), čímž zajišťují pracovní místa v potravinářství pro muslimy. Vyvíjejí nátlak na řetězce supermarketů, aby halal potraviny měly v nabídce – spolu s hrozbami, pokud se tak nestane (Spojené státy).

Francie — 8% muslimů
Filipíny — 5% muslimů
Švédsko — 5% muslimů
Švýcarsko — 4.3% muslimů
Holandsko — 5.5% muslimů
Trinidad a Tobago — 5.8% muslimů

V tomto okamžiku začínají usilovat o to, aby jim vláda umožnila samosprávu podle islámského zákona Šaría. Konečným cílem islámu není přesvědčit svět ke konverzi k islámu, nýbrž nastolit zákon Šaría na celém světě.

Když dosáhne muslimská populace 10%, počne stupňovat užívání trestných činů jako výrazu nespokojenosti s podmínkami v místní společnosti (Paříž – zapalování aut). Každý ne-muslimský čin, který uráží islám, vede ke vzpourám a výhružkám (Amsterdam – komiksy s Mohamedem).

Guyana — 10% muslimů
Indie — 13.4% muslimů
Izrael — 16% muslimů
Keňa — 10% muslimů
Rusko — 10-15% muslimů

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 23:18:05 5f69ce4b

Po dosažení 20% očekávejte nepokoje a výtržnosti pod kdejakou banální záminkou, útvary džihádských milicí, občasné vraždy a požáry kostelů a synagog.

Ethiopie — 32.8% muslimů

Při 40% dochází k rozsáhlým masakrům, častým teroristickým útokům a neustávajícím konfliktům.

Bosna — 40% muslimů
Čad — 53.1% muslimů
Libanon — 59.7% muslimů

Od 60% můžete očekávat bezuzdné pronásledování nevěřících a ostatních církví, občasné etnické čistky (genocidu), využívání zákona Šaría jako zbraně a Džizju – daň uvalenou na nevěřící.

Albánie — 70% muslimů
Malajzie — 60.4% muslimů
Katar — 77.5% muslimů
Sudán — 70% muslimů

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 23:18:43 5f69ce4b

Po dosažení 80% očekávejte státem řízené etnické čistky a genocidu.

Bangladéš — 83% muslimů
Egypt — 90% muslimů
Gaza — 98.7% muslimů
Indonézie — 86.1% muslimů
Irán — 98% muslimů
Irák — 97% muslimů
Jordánsko — 92% muslimů
Maroko — 98.7% muslimů
Pakistán — 97% muslimů
Palestina — 99% muslimů
Sýrie — 90% muslimů
Tadžikistán — 90% muslimů
Turecko — 99.8% muslimů
Spojené arabské emiráty — 96% muslimů

100% předznamenává mír zvaný ‘Dar-es-Salaam’ – 'Islámský dům míru' – zde má být mír, neboť všichni jsou muslimové.

Afganistán —100% muslimů
Saudská Arábie — 100% muslimů
Somálsko — 100% muslimů
Jemen — 99.9% muslimů

Samozřejmě tomu tak není. Aby uspokojili svou touhu po krvi, začnou se muslimové z nejrůznějších důvodů zabíjet navzájem.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-16 23:19:06 5f69ce4b
Je potřeba připomenout, že v mnoha, mnoha zemích, jako např. ve Francii, je muslimská populace soustředěna kolem ghet založených na jejich etnická příslušnosti. Muslimové se obecně neintegrují do společnosti. Tudíž uplatňují více moci, než by naznačovalo jejich procentuální zastoupení ve společnosti.

zdroj: Dr. Peter Hammond "Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat" (Otroctví, terorismus a islám: historické kořeny a současná hrozba)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 23:20:15 5f69ce4b
lisa22,
dík, že si mi ušetrila prácu s vysvetľovaním Ondrejovi. Chcel fakta ,štatistiku, tak ju dostal.
" V roce 1975 bylo hlášeno policii 421 znásilnění a v roce 2014 to bylo 6620. To je nárůst o 1472 %.
Švédsko je tak nyní na druhém místě na světovém seznamu zemí ve znásilněních.
Gatestone Institute (Sweden: Rape Capital of the West z 14.2.2015) – V roce 1975, švédský parlament jednomyslně rozhodl změnit v té době homogenní Švédsko na multikulturní zemi. O čtyřicet let později se dramatické důsledky tohoto experimentu objevují: násilná kriminalita se zvýšila o 300 %. Pokud se ale podíváme na počet znásilnění, je jejich nárůst ještě horší. V roce 1975 bylo hlášeno policii 421 znásilnění a v roce 2014 to bylo 6620. To je nárůst o 1472 %. Švédsko je tak nyní na druhém místě na světovém seznamu zemí v počtu znásilnění. Podle průzkumu z roku 2010 je Švédsko s 53,2 znásilněními na 100 tisíc obyvatel překonáno jen malým Lesothem v jižní Africe se 91,6 znásilněními na 100 tisíc obyvatel."

http://ali
anciazanedelu.sk/?p=4333

Tu si može prečítať o tých znásilneniach a ako sa k tomu štát stavia...)Mohol by som písať fakta a argumenty, že by sa mi zaparila aj klávesnica, ale obávam sa, že pre Ondreja by to bolo ako hrach na stenu hádzať. Ale priemerne inteligentný a chytrý človek rýcho pochopí o akú hrozbu ide, len je treba pochopiť aj časovú zložku problému. Svojím spôsobom je táto nanútená imigrácia náplav do EÚ vlastne vojnou proti pôvodnému obyvateľstvu Európy a uskutočňujú ju zapredané judášske elity v EÚ, pretože problém s biedou v Afrike sa dá rozhodne riešiť inak, ako imigráciou náplav ku nám, problém sa má riešiť tam, kde vznikol a majú ho riešiť hlavne štáty, ktoré tento problém sposobili.


michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-16 23:36:43 b2290f90
Ech, anexia, neanexia... Len kvôli poriadku sa pána Ing. Žarnovičana úctivo pýtam, komu potom patrili a načo slúžili tie valiace sa vojenské kolóny s vojakmi v neoznačených uniformách vtedy na Kryme, keď potom cca. po dvoch mesiacoch zatĺkania sám 80 % - ný so šibalskými iskierkami v očiach túto otázku jednoznačne zodpovedal ?FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-16 23:40:28 59ad0cca
Na vidis Hufnagel, ty si sa ani ako varic kav nikde neuplatnil. Ziadny normalny podnik by totiz nezobral do svojho tímu taku neprijemnu kreaturu, ktora odplasi vsetkych klientov uz vo dverach. Tebe uz ostal jediny karierny ciel - strasit na tomto fore a odplasit vsetkych diskutujucich, aby si si tu mohol vypisovat tie svoje kraviny sam ... :DDD

LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-08-16 23:59:53 58d7436a
Takzvané rodinné firmy, natoľko obdivované medzi „vyspelými“, bývali za starých časov takmer všetky až do nástupu manažérskeho systému kvôli rozdrobenosti vlastníctva účastín. Sotva išlo o akúsi plynúcu slávu z nich kvôli forme zamestnávania, na ktorej vôbec nezáleží. Zapájať rodinných príslušníkov kvôli vlastným ideálom je príliš patriarchálne, zaostalé, narúšajúce slobodnú vôľu výberu.
Rodinné podniky napomáhajú rodinám, zceľujú rodinné vzťahy? O to predsa išlo aliancii za rodinu, zapriahnúť ešte aj súkromie a rodinu pod etatistické ostne. Etatisti zachránia všetkých, ale najprv sa treba etatistom stať, lebo bez etatizmu rodina padne.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 00:05:26 4e62d6cf
„Štatistika“ vyzerá ako účasť a výsledky v komunistických voľbách.
Francúzsko 8 %? Sotva, nijaké štatistiky náboženstvo nezisťujú, tieto pochybné odhady vychádzajú zo spájania geografického pôvodu s náboženstvom, ktoré býva predpokladané iba jedno jediné. Všetci sú moslimovia, všetci musia byť moslimovia, aby sa propagande darilo. Harkiovia by mali byť tými „slušnými“ kariéristickými moslimami, aj ich započítali? Tých zvyšných 92 % sú kresťania? Vymreli v 11. storočí.
Albánsko 70 %, je absolútna lož. Vyplývajú zrejme z premietnutia predpotopných osmanských „sčítaní“ na dnešok a ani omylom nepripúšťajú dlhé obdobie totálne ateistickej spoločnosti, ktorá zničila každú vieru. Nanajvýš 5 % by som bral, aj to skôr akoby kultúrne nasledovanie islamu, tých tradícií, aj to v poškodenom sekularizovanom význame, ktoré by mohli mať dávnejšie korene z čohosi čiastočne moslimského.
Islam je filiálkou satanovej synagógy, od nich prevzal aj obriezku, aj hygienické štandardy, aj kóšer metódy pre porážku zvierat. Ako by mohlo roztrúsených 5 % uplatňovať vplyv na súkromné supermarkety, keď mnohokrát početnejšia komunita nemá silu presvedčiť o zvýšení mzdy pre pokladníčky? Ide o biznis, vzájomnú dohodu, prípadne zámerná podpora pre šírenie moslimských obscénností zo strany židáckych majiteľov, prívržencov multikulti.
Zapaľovanie áut? Aká je súvislosť s náboženstvom? Žiadna, politicko korektní „nepriatelia“ islamu sa obávajú nadávať na negrov, začmudencov, preto strašia iba islamom, alebo im neprekážajú negroidné nozdry, ale výlučne islam a koho nenávidia, budú bez prestania ohovárať, osočovať, klebetiť.
Ak nie je moslim, mal by ním byť, je predsa čierny, a ak sa už ním cez poznávací znak kože stal, ku akémukoľvek skutku ho vedie práve náboženstvo. Ateistická slobodná spoločnosť by sa nijakých zločinov nikdy nedopustila, naozaj nie.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 00:50:45 4e62d6cf
V 1975 sa ako obliekali ženy a ako dnes? Samé navštevujú pokútne lokály, nečudujem sa nárastu, ale nie islam, nízke IQ je príčinou. Tiež súdruhovia plánovači poriadku pokladajú za neprípustné to, čo v končinách prisťahovalcov môže byť bežným a tolerovaným, pritom sami sa už nepohoršujú nad vážnejším vyvražďovaním nenarodených detí.
Ak sa kdesi písalo o obyčajných ľuďoch na jednej lodi, tak to je úplne scestné presvedčenie, pretože niet spoločných a zároveň správnych východiskových základov pre posudzovanie okolia.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 01:04:55 4e62d6cf
ci pana, 100 az 300 evri? a nesposobilo to anarchiu vo firme potom? tipujem, ze polovica zamestnancov sa po tomto komunistickom cine rozhodla cestovat po europe a vsetci sloboni junaci sa rozhodli okamzite ozenit, co ak sa uz taka situacia nebude opakovat ??? ked ti mozem poradit, davaj si na taketo lapsusy pozor!

ale neda sa mi opytat, aky kluc si pouzil? bola do dobra komunisticka dusa, vopred urcene percenta, alebo sa vo firme hovorilo o velkom obchode s tureckom tak by sa patrilo zapchat usta?

tak rodinna firma...tu tipujem, ze zalozena v roku 1993 po velkom boome rozkradania spolocneho majetku sa sudruh korec po tazkom boji s komunistami spolu s bratrancom kardinalom konecne zmocnil vytuzeneho druzstva a rozbehol velky biznis v strojarstve. a syn by v tom chcel samozrejme pokracovat, takze uz z toho mame druhu generaciu podniku generujuceho zisky jednej rodine...

viem, ze udrzat si zakazky je dnes tazke...trh je plny ludi cakajucich na urade prace ochotnych pracovat aj za menej ako teraz zivis spominanych 35 rodin...a ostatni co? ved aj ti sa chcu zivit nie? tak nach si odchadzaju a prichdzaju do rodinnej firmy...a vies aj ich mena ci su to len cisla? potom mas plny kotol neschopnych ale lacnych ludi, no je to tazke aj zisky generovat aj stabilny kolektiv udrzat, to ti verim...

apropos, co s tym ma skiska? ci sa len chcel predstavit kolektivu velmi dolezite?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 07:21:27 5cf504d8
lisa, čiže nejaká forma kvázi apokalyptického vraždenia a znásilňovania sa začína pri 60% moslimskej populácie. Takže by sem muselo na Slovensko prísť viac ako 8 000 000 moslimov. Hmm, koľko sa ich zmestí na jednu bárku?

michal, so štatistikami je to ťažko. Keď ich chceš používať, mal by si im najprv porozumieť inak by si mohol dôjsť aj k tomu, že priemerný človek má menej ako 10 prstov na rukách. Švédsko má vysokú mieru znásilnení preto, že v roku 2005 zmenili zákony, kde je definované čo je znásilnenie a zarátavajú sa do tejto štatistiky po novom aj také sexuálne ataky, ktoré v iných krajinách do štatistík nezarátavajú. Taktiež sa to vo Švédsku eviduje a vyhodnocuje iným spôsobom ako v iných krajinách. Toto spôsobuje vysoké čísla vo Švédsku a nie percento moslimskej populácie. Veď už logicky, keby to bolo úmerné podielu moslimskej populácie, tak by Švédsko nebolo prvé v Európe, ale až niekde za Holandskom, Francúzskom, Albánskom, Tureckom, Ruskom, Bulharskom, Bosnou a Macedónskom nie? Predpokladám, že túto dezinformáciu o znásilneniach vo Švédsku máš z nejakého lavínového emailu resp. lavínového článku, kde to vyzerá veľmi dôveryhodne napísané a ozdrojované, ale ide len o bežný spam alebo hoax a niekto sa len zabáva na tvoj účet.

kucma, si úplne vedľa. Nechápem ale vôbec prečo máš takéto nutkanie na niekoho útočiť. Robí ti to dobre na ego? Lebo ak áno, tak to značí dosť vážne komplexy a bolo by dobré navštíviť odborníka, pretože časom sa z toho môžu stať ťažké depresie ohrozujúce zdravie až život. Možno hranie sa na geroja na internete zatiaľ funguje na prekonanie tvojich problémov, ale dobre ti radím, aj to časom stratí svoje účinky a čo potom?

Ondrej Korec # WeciRape71
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-08-17 13:53:57 50f22274
Ondrej Korec
Tvoja mater musi lutovat ze ta z ( Y ) vyprdla ...
Chutia ti Keškove peniazky?
Odpad si. Ludia ako ty su zhuba sveta.
Vypatlanec co by z aprachy aj tu chuderku mater predal.

Vlastenec # JiciJoqy55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 13:59:34 5f838375
60 perc. z 5 000 000 nie je 8 000 000....

rafael # RusyNecu46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 14:07:13 59ad961d
tramtaratada...mame tu dalsieho promovaneho psychologa, bravo.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 14:17:17 5cf504d8
dobre skorec, ked som vedla tak som vedla...mozno o vela mozno o kus...
nach sa ti dari a nach su zamestnanci tts martin stastni a nach si stastny, ze mame kisku a nemame fica za prezidenta :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 14:22:00 5cf504d8
Rafael, asi to myslel 5+8=13x0,6=7,8 cca8
miliony si dokazes lahko domysliet

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 15:08:16 d9777929
Ondrej Korec,
ťažko je to s tebou, keď chceš poučovať ľudí a nerozumieš ani jednoduchému výpočtu %. Neviem si predstaviť, ako podnikáš, keď píšeš také hlúposti ako :
"lisa, čiže nejaká forma kvázi apokalyptického vraždenia a znásilňovania sa začína pri 60% moslimskej populácie. Takže by sem muselo na Slovensko prísť viac ako 8 000 000 moslimov. Hmm, koľko sa ich zmestí na jednu bárku?"

..) Jednak nevieš, koľko je 60 % z celkového počtu obyvateľov v SR a rozhodne to nie je 8 000 000...) Toľko ľudí v SR ani nežije. Nevieš ani koĺko ľudí v SR žije, neovládaš % a chceš poučovať o používaní štatistík ? Tá poznámka o tej bárke na záver je hodna pravého demagóga multikulturalistu, havloidného a kiskového typu. Choď radšej do politiky a uplatníš sa lepšie, tam nepotrebuješ zlomky ani % ovládať. Tam stačí lízať správne zadnice a byť politicky korektný, čo si ty viac ako na 100 % Keby Havel žil, tak ti zatlieska...
Inak k tým štatistikám, čo dala lisa22, tak uviedla zdroj, ale to ti asi nič nehovorí, však ? Lepšie je všetko zdehonestovať a uviesť kravinu s tou bárkou, však ? Fakt úroveň.A napadlo ťa, že autor tej práce ju publikoval na základe faktov a štatistík as nie na základe toho, čo sa práve tebe a multikulturalistom honí v hlave ? Chápeš o aký rozdiel ide ? Pochybujem..)
Čo sa týka Švédska, tak vysoký počet znásilnený majú na svedomí hlavne imigranti zo zahraničia alebo 2 generácia imigrantov :
"Od roku 2000 vznikla pouze jedna výzkumná zpráva o zločinech přistěhovalců. Byla provedena v roce 2006 a autorkou byla Ann-Christine Hjelm z Karlstads University. Tato zpráva ukázala, že v roce 2002 bylo 85 % odsouzených na alespoň 2 roky do vězení za znásilnění u odvolacího soudu v Svea Hovrätt, narozeno v zahraničí nebo byli z druhé generace imigrantů."
A aj u tých Dánov platí :
"Přičemž dánský statistický úřad uvedl, že v roce 2010 byla více než polovina odsouzených násilníků za znásilnění tvořena imigranty."
A to ich je tam len 2 % v Dánsku, ale podielajú sa na viac ako polovine znásilnení, tak to je pekná ukážka, kto tam znásilńuje...Ale tebe to očividne nič nehovorí. Kiska, richtár tvrdí niečo iné...) To je predsa podstatné.
To sú fakta, čo som napísal, rovnako aj lisa22 a dezinformácie a kraviny púšťaš ty.
Ty si typ človeka, ktorý, keby mu znásilnili matku čierni negri z Afriky tvrdil, že nešlo o znásilnenie alebo tí negri boli predsa Slováci, však ?
Sorry, ale nemám chuť s osobou s tvojou morálkou a objektivitou ďalej na túto tému diskutovať.michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-17 15:14:45 b22914d3

lisa, čiže nejaká forma kvázi apokalyptického vraždenia a znásilňovania sa začína pri 60% moslimskej populácie. Takže by sem muselo na Slovensko prísť viac ako 8 000 000 moslimov. Hmm, koľko sa ich zmestí na jednu bárku?

Ondrejko, bez zlomyseľných komentárov k tvojim matematickým zručnostiam, skús pochopiť, akým spôsobom sa mení percentuálne zastúpenie menšín v populácii - nie, netreba, aby ich sem prišlo toľko, ako píšeš (kam by sa asi tak pomestili) - stačí, ak ich príde pár, natrvalo sa tu usadia a budú sa rozmožovať geometrickým radom, čo je ich strategickým zámerom, ktorého konečný cieľ jasne a presne formuloval už v roku 1974 alžírsky prezident Houari Boumediene, keď vyhlásil:

"Zaľudníme Európu našimi deťmi. Porazíme neveriacich maternicami našich žien!"

čo pri súčasnom trende bezdetných singles nebude trvať príliš dlho. a na to, aby boli problémy, stačí už 20%, ak si pozorne čítal. čiže toto sa bude týkať možno už aj nás, ale rozhodne našich detí, ktoré nám v budúcnosti určite poďakujú :/


Predpokladám, že túto dezinformáciu o znásilneniach vo Švédsku máš z nejakého lavínového emailu resp. lavínového článku, kde to vyzerá veľmi dôveryhodne napísané a ozdrojované, ale ide len o bežný spam alebo hoax a niekto sa len zabáva na tvoj účet.

heh michal, daj si povedať, Ondrejko sa vyzná, on už počul, čo je to lavínový mail :DDDdík, že si mi ušetrila prácu s vysvetľovaním Ondrejovi. Chcel fakta ,štatistiku, tak ju dostal.

ono to sem nedávam ani tak kvôli nemu, keďže je mi jasné, že na to, aby pochopil, musí ešte veľa kašičky pojesť. ale skôr taká všeobecná výmena informácií, rovnako ako to robíš ty, dík za tie údaje o Švédsku, to je šokujúce :(((


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 15:17:29 5f69ce4b

Rafael, asi to myslel 5+8=13x0,6=7,8 cca8
miliony si dokazes lahko domysliet

ROFL!


Tá poznámka o tej bárke na záver je hodna pravého demagóga multikulturalistu, havloidného a kiskového typu. Choď radšej do politiky a uplatníš sa lepšie, tam nepotrebuješ zlomky ani % ovládať.

no presne, propagandistický demagóg a agitátor ako vyšitý, takíto sa napodiv uplatnia v každom režime. to je hnus, velebnosti :/


lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-17 15:22:12 5f69ce4b
:)


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 15:31:14 d9777929
Ondrej, odporucam ti porozpravat sa s Londyncanmi na ich nazor na privandrovalcov, ktori sa museli vystahovat pre prudko sa rozsirujuce moslimske stvrte, kde si uplatnuju sariu. byval som tyzden v takej stvrti, kedze pri fotkach ubytovania samozrejme nic nebolo vidiet.
mudry richtar chrani v prvom rade svojich ludi a nie pozyva sem imigrantov, ktorych migraciu sme nesposobili.
Fero # LifuRoru61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-17 15:37:56 d9777929
jednemu nechapem, uz pred volbou prezidenta, kazdy podnikatel, s ktorym som prisiel do styku bol uveliceny z tohto slizouna. Ci hadam im z uzery neposkytoval nejake bezurocne pozicky, co pri uzernickych urokoch beznym ludom pre neho bola malickost?
Samozrejme nechcem dehonestovat kazdeho podnikatela, ale Ondro ako lhasna truba tejto sorty mi chtiac-nechtiac dava za pravdu.
Mimochodom Fero, jeho matematika je skvela, len my jej nerozumieme, hadam to ti jeho pracovnici spravne pochopili, ak im dal take odmeny, mozno zabudol v ten mesiac na vyplatu, aby to perc. sedelo.

rafael # RusyNecu46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 15:53:31 59ad961d
rafael to asi nepochopis, navzdory tomu ze chodis do prace...
"Je to preto, že ste slabí a podvedome cítite, že blahobyt, ktorý máte, ste si nezaslúžili"kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 16:27:08 b2fd8192
presne tak....

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 16:28:34 59ad961d
Z Kisku nikdy statnik nebude, je to ulistny clovek a nie ktovie aky inteligentny a to ze sa dostal tam kde je nie je jeho zasluha. Nekope za Slovensko a to sa mu vrati. Osobne ho lutujem, mozno to co vravi aj tomu veri, ale je moznost ze iba hovori co sa mu dali naucit. Na vyber uz bohuzial nema, je tak prelustrovany, ze ak by raz neprecital co mu napisu, tak by to asi tazko predychal. Nie je to ziadna osobnost a bude zabudnuty ako jeho predchodcovia. Jemu to moze byt ukradnute, lebo o neho bude postarane, ale Slovensku tento clovek nijako nepomoze. Ludia, ktori mu veria ako napr.Korec, tiez raz zistia aki boli naivni. Na situacii, ktora je pre SK zla, to ale nic nezmeni.
mpskus # RopaVabe81
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 16:36:30 54f55ff5
OK, tak si dáme rýchlokurz kupeckých počtov na úrovni ZŠ (matematika je príliš silné slovo).

Máš tri biele guličky. Koľko čiernych guličiek ti musím podať aby si mal rovnako bielych a čiernych (50% bielych a 50% čiernych)?

Chvíľka napätia....... 3 čierne guličky.

Riešenie: takzvaná trojčlenka

Ak majú byť 3 biele guličky 50% (0,5) všetkých guličiek, tak koľko čiernych guličiek má byť 50% (0,5) všetkých guličiek?

3 * 0,5/ 0,5 = 3

A teraz...

Ak máš 5,4 bielej guličky, koľko ti musím dať čiernych guličiek aby čiernych guličiek bolo 60%?

Čiže 5,4 bielej guličky má byť 40% (pre vysvetlenie: 100% - 60% = 40%) a koľko má byť teda čiernych?

...tralala.. trojčlenka

5,4 * 0,6 / 0,4 = 8,1

Výsledok: Je treba 8,1 čiernej guličky, aby tvorili 60% bielych a čiernych guličiek spolu.

Nabudúce si môžeme vysvetliť, prečo 2 + 2 * 2 + 2 * 2 * 2 + 2 je 16. Aj s tým majú niektorí problémy.

---
Presne o tomto som písal. Nezvládate ani "matematiku" základnej školy, ale máte pocit, že rozumiete svetovej politike a vďaka svojej múdrosti ste odhalili celosvetové sprisahanie.

michal a ty si tú štúdiu od Ann-Christine Hjelm čítal, alebo len proste veríš, že v nej je to, čo si myslíš (resp. čo ti niekto povedal, že si máš myslieť, že tam je)? Ak si ju čítal, prosím ťa daj link a rád si ju prečítam tiež. Možno tam bude vysvetlené prečo je toľko znásilnení vo Švédsku a nie v iných krajinách, kde majú podobné počty moslimov (Dánsko, Nórsko, Holandsko, Francúzsko...), lebo na to som tu odpoveď nedostal.

Ondrej Korec # WeciRape71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 17:49:44 50f22274
Nejde ani tak o tie počty, vačšina z nich sa s najvačšou pravdepodobnosťou dlho na Slovensku neohreje a budú využívať otvorené hranice a smerovať na Sever, do Nemecka atd. všade kde je sociálny systém štedrý a kde sa im bude lepšie parazitovať. Ale je tu riziko, že ostanú práve takí, ktorý keď príde príkaz z centrály ISIL - začnite džihád - tak vyhodia niečo do vzduchu ... Človek nikdy nevie, načo podstupovať také riziko?

Ohľadom tých znásilnení - poviem svoj osobný dojem, žijem medzi nimi - vo Frankfurte, druhom najmultikulti meste v Nemecku po Berlíne a teda poznám veľmi dobre ich mentalitu. To, čo je pre Európana obyčajný letný top, lebo je teplo, to je pre turka atd. výzva na otvorený flirt a čumenie. Ženy vnímajú viac ako sexuálne objekty ako ľudí na rozhovor a nemajú problém ju obťažovať, pozývať na kávu atď. mimomanželský pomer nie je pre nich žiadne tabu. Odmietnutie považujú za osobnú urážku potom sa už s takou ženou nemajú o čom baviť. Chodia naširoko, hrajú sa na mačov a otvorene navrhujú sex. Svoju vlastnú ženu držia uzavretú v handre, lebo vedia, ako myslia ostatní arabi.
Jeden arab, čo robí na letisku mi sám otvorene povedal - my arabi sme už raz taký (prudko na ženy pozn. prekl.)

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 18:26:35 58d7436a
jej, pocitame gulicky...
skorec, co ked ti poviem, ze 10 neprisposobivych dokaze zneprijemnit zivot komunite 100 ludi, kolko je to guliciek?

kedze mne je osobne jedno, ci si niekto trieska hlavu o koberec abo bozkava nohy jezisovi, tak v podstate nemam rad slovo moslim, v tomto pripade by som pouzival skor vyraz neprisposobivy ci lacna pracovna sila...tusim padol aj taky nazor, ze prijmeme len krestanskych utecencov, potom je to ok? otazku smerujem hlavne na udernu trojku.

skratka jedno, hlavne nech tie naklady na drahych hejslovakov idu dole bo to je uz nezdrave, jaki su pazravi, aj 400 evri za mesacnu pracu sa im mali :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 19:44:53 b2fd8192
Lenka, ani ja tu nechcem nijakých dzihadistov a mačov čo znepríjemňujú život našim ženám. Ale to už je na nás a našej sile, aby sme ich dokázali dať do laty a tých neprispôsobivých poslať tam odkiaľ prišli. Ja by som im napríklad dal taký vstupný test prispôsobivosti. Týždeň stravovania výlučne na zabijackovych špecialitách. A na záver týždňa výstava karikatúr mohameda. A kto by len kutikom pokrútil, mohol by sa rovno baliť.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 20:57:11 5b940434

Ondrejko, nestrápňuj sa. hlavne nie tými hláškami o svetovej politike.

vieš napr., že EUROMED, tento naoko nevinný program o kultúrnom, ekonomickom a politickom zbližovaní štátov EU a Stredomoria, ktorý bol spustený cca pred dvoma rokmi, zahŕňa tiež "doplnenie počtu obyvateľov starého kontinentu pomocou presídľovania" a v rokoch 2010-20150 ráta až s 56 miliónami moslimských imigrantov do Európy? to je spolu s tými, čo už tu sú, zhruba 10% celej európskej populácie, ak dobre rátam.

a vedel si, že Lisabonská zmluva má v sebe zakotvené mechanizmy, na základe ktorých bude možné prerozdeľovanie imigrantov medzi jednotlivé štáty a ak sa rozhodnú nám sem nasáčkovať ďalších a ďalších, nezmôžeme prakticky nič?

teraz si predstav, že každý z týchto importovaných šialencov má jediný cieľ - zaľudniť to tu svojimi a zvyšok "obrátiť" na svoju pošahanú vieru. a zrátaj si, akou rýchlosťou sa rozmožujú oni a akou my.

a áno, tam, kde už tvoria väčšie percento populácie, sú s nimi obrovské problémy, ktoré sa ututlávajú zo strachu pred obvinením z rasizmu - nielen vo Švédsku, ale napr. v Británii, kde pracujú celé gangy unášajúce a zotročujúce biele ženy a deti. nájdi si Rotherham - toto mesto sa stalo pre bielych doslova nočnou morou. ale aj Oxford, Manchester, Birmingham, Bristol. a samozrejme Londýn. v Anglicku je ročne znásilnených vyše 16.000 žien sa detí - pričom drvivé percento páchateľov, najmä v prípade znásilňovania detí - sú práve moslimovia. ich náboženstvo je totiž prakticky celé o sexe a aj preto kompletne zvrátené.

lenže ty si taký múdry a šikovný, že si s nimi určite poradíš. verím teda, že si ich aj spolu s ostatnými vymletými dúhovými slniečkármi nasťahuješ domov. ja ďakujem, ale neprosím, mám svoju rodinu príliš rada.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 21:01:12 5f69ce4b
Lisa22,

vyzera to,ze roku 20150 sa nedozijem.

Takze toto neriesim..

Ram uz mam kupeny.Bledohnedy.

Bude ti vyhovovat..?Lebo pevne verim,ze tvoje slovo o vyhradnych pravach plati.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 21:49:13 b229f7ce
harry, keďže nepredpokladám u teba až takú mieru inteligencie, ktorá by ti umožnila vyhodnotiť, že 20150 bol preklep, napoviem ti, že to má byť v skutočnosti rok 2050, čo máme o 35 rokov. toho sa snáď dožiješ, alebo ak nie ty, tak tvoje deti a ich deti určite.

inak tých 56 miliónov je spodná hranica - horná je 80 miliónov. to už je naozaj pekné číslo.

ako som povedala, kľudne si daj zarámovať všetky moje príspevky tu na dôležitom, môžeš si ich potom čítať namiesto Biblie :)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 22:16:25 5f69ce4b
"lenže ty si taký múdry a šikovný, že si s nimi určite poradíš. verím teda, že si ich aj spolu s ostatnými vymletými dúhovými slniečkármi nasťahuješ domov. ja ďakujem, ale neprosím, mám svoju rodinu príliš rada."
lisa22, on si s nimi poradí takto :
"Ja by som im napríklad dal taký vstupný test prispôsobivosti. Týždeň stravovania výlučne na zabijackovych špecialitách. A na záver týždňa výstava karikatúr mohameda. A kto by len kutikom pokrútil, mohol by sa rovno baliť."

A toto má byť múdry a realizovateľný v praxi názor vyštudovaného podnikateľa, ktorý sa chvastá svojou úspešnosťou a znalosťou sveta. Mne to pripadá ako názor decka, ktorý vie o politike kulové a ktorý si myslí, že politici v SR, (poskokovia EÚ), budú skákať podĺa jeho predstavy. Všetko je také jednoduché, ON vie ako na to, aj každý krčmový king pozná odpoveď na každý spoločenský problém, ale okrem búchania na stol nezrealizuje v praxi nič ..)
"a vedel si, že Lisabonská zmluva má v sebe zakotvené mechanizmy, na základe ktorých bude možné prerozdeľovanie imigrantov medzi jednotlivé štáty a ak sa rozhodnú nám sem nasáčkovať ďalších a ďalších, nezmôžeme prakticky nič? "
Na to má túto odpoveď :
"Lenka, ani ja tu nechcem nijakých dzihadistov a mačov čo znepríjemňujú život našim ženám. Ale to už je na nás a našej sile, aby sme ich dokázali dať do laty a tých neprispôsobivých poslať tam odkiaľ prišli."
...)
Lisa, on také drobnosti, že existuje Lisabonská zmluva, ktorá obrala SR o suverenitu a čo z toho pre SR vyplýva, nerieši...)
Ešte zostáva, aby vysvetlil, že prečo rozpráva o neprispôsobivých, veď predsa múdry richtár tvrdí, že to Slováci nie sú moderní a prisposobiví, keď nechápu, ako ich čierne náplavy obohatia. Chce byť pekný pred EÚ ako Kiska a odrazu píše toto ?
Predsa, až je nejaký muslim neprisposobivý, tak na vine je naša spoločnosť, nie ?...)
Ale stavil by som sa aj o ročný plat, že takých 10 čiernych náplav by si do svojho domu natrvalo nedal, aby ukázal a dal nám všetkým príklad...)michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 22:36:41 b22914d3

Ešte zostáva, aby vysvetlil, že prečo rozpráva o neprispôsobivých, veď predsa múdry richtár tvrdí, že to Slováci nie sú moderní a prisposobiví, keď nechápu, ako ich čierne náplavy obohatia. Chce byť pekný pred EÚ ako Kiska a odrazu píše toto ?

LOL michal, veru, chlapec to má riadne pomotané v tej svojej blonďatej hlávke...a už sa začína nachytávať na vlastných hláškach... ale zato ho nebudeme lynčovať či? veď on na to príde (snáď). v podstate by stačilo, keby si prečítal po sebe svoje príspevky :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 22:48:57 5f69ce4b
krčma :
"...tusim padol aj taky nazor, ze prijmeme len krestanskych utecencov, potom je to ok? otazku smerujem hlavne na udernu trojku."
A nie je to náhodou tak, že prednostne prijmeme čierne náplavy ? Teda muslimov z Afriky...? Podľa mňa je vôbec zlé, že SR je taký vazal EÚ, že tá nám nanucuje prijať utečencov a dokonca aj kvóty, pretože SR má vlastnú imigračnú politiku. .
U kresťanských utečencov máš výhodu v tom, že sa to nebude množiť ako muslimovia, tí Syrčania nemajú zďaleka takú natalitu a nehrozí ti, že raz tvoje deti a možno aj teba budú násilím nútiť na svoju vieru a ani nebudeš v ohrození života pre odlišný svetonázor. A som si istý, že na slobode tvojho svetonázoru, svojej bezpečnosti a tvojej rodiny ti záleží...)


michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 22:56:04 b22914d3
nezahovaraj misko a odpoved tak ako som sa pytal, vadia ti alebo nevadia tvoji cierni bratia v kristu?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:03:39 b2fd8192
lisa22,
žiadne lynčovanie...) Veď my tu len tak diskutujeme...Avšak problém je, že nielen on, ale mnoho ľudí v SR, odchovaných mainstream médiami nechápu, aké je to z dlhodobého hĺadiska riziko a že túto časovanú bombu, nebude možné ľahko a jednoducho vyriešiť v budúcnosti. S tým sa nedá asi nič robiť, vačšina ľudí sa poučí až vtedy, keď sama zažije nešťastie a škodu a je málo tých múdrejších, ktorí sa dokážu poučiť z chýb iných, a to môžeme sledovať v priamom prenose, čo sa deje v UK, v Holandsku, vo Francúzsku ohĺadom muslimov, pričom ich tam ešte ani nie je tak % veľa, čo sa v budúcnosti žial zmení.Už teraz je vidieť, ako sa tam mení spoločnosť a kultúra.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:03:56 b22914d3
krčma,
Syrčania nie sú čierni...) A že by sem mali prísť nejakí čierni bratia v Kristu z Afriky, o tom nič neviem...) Takže sa pýtaj jasne a presne...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:07:58 b22914d3
asi si chel povedat, ze nie su az tak cierni ? ale tak imigranti su...
a ze nemaju natalitu, tak asi pouzivaju kondomy, tak nie su krestania ako by mali byt :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:14:14 b2fd8192

...vadia ti alebo nevadia tvoji cierni bratia v kristu?

sám seba sa opýtaj, či ti vadia tvoji bieli bratia v Kristu, ktorými si obklopený, či ťa v niečom obmedzujú, k niečomu nútia (okrem občasného zaklopania na tvoje skostnatené svedomie) - ak nie, potom máš odpoveď na svoju otázku.

k tomu ešte dodám, že čierni, červení a vlastne akíkoľvek kresťania utekajúci pred moslimskými prenasledovateľmi a vrahmi sú presne tí, ktorí majú (by mali mať) najväčšie právo na azyl v "kresťanskej" Európe. avšak tu sa o nič také nejedná.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:16:38 5f69ce4b
misko, ked syrcania nie su az tak cierni, syrski islamisti mozu prist? tych je tam vacsina...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:16:43 b2fd8192
vylizana...o moje svedomie sa ty starat nemusis, nato je predsa jezisko nie?

kucma # FyvaFixa25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-08-17 23:18:27 b2fd8192
krčma,
Sýrski vyznavači islamu, šííti, tam väčšinou bojujú proti ISIL. Až chcú títo šííti emigrovať zo Sýrie, tak majú veľké množstvo islamských krajín vo svete, kde možu emigrovať. Prečo by mali prísť sem do SR, kde je odlišná kultúra a islam nie je rozšírený. Ale keby som si musel vybrať medzi čiernymi islamskými náplavami z Afriky a šiíítskymi Syrčanmi, tak radšej týchto šiítov.Avšak ja o tom nerozhodujem...)
Ale, asi si dobre nečítal, v poriadku vôbec nie je, keď nám EÚ prikazuje, že musíme prijímať imigrantov, a to aj v prípade sýrskych kresťanov, kde to ešte chápem, pretože sú vraždení a vo veľkej menšine.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:27:05 b22914d3
vylízaná je tvoja matka, sestra, žena aj celá tvoja rodina, ty krčmový lúzer, čo nevieš dať dokopy normálnu súvislú myšlienku a jediné, na čo sa zmôžeš, je priblblo komentovať myšlienky druhých (ktorým aj tak nemáš šancu s tvojou mentálnou výbavou porozumieť, tak nechápem, načo sem vlastne chodíš a nejdeš si radšej zahrať World of Tanks?) buď rád, že tu vôbec niektorí majú trpezlivosť na teba reagovať, moja týmto už skončila.
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:31:07 5f69ce4b
hej misko, ako vzdy som ja ten neschopny citania...tebe to dnes nevyslo napriklad s poctami, najblizsie bol asi feri, ale to sa obcas stava, ze?

takze cierne naplavy nie, moslimov nie, ale ked nie su az tak cierne a nesu az tak moslimske tak radsej, ale ty o tom nerozhodujes...

to ze cela politika je ucelova si myslim aj ja. imigrantov imigrovalo do europy stale vela, teraz je to dako podozrivo viac, akoby ti africania mali sponzora :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:34:55 b2fd8192
vylizana si akurat tak ty.

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-17 23:35:39 b2fd8192
Michal, prečo nabádaš ľudí, aby ti dali jasné a presné otázky, keď na ne potom neodpovedáš? Pýtal som sa či si čítal tu Hjelmovej štúdiu, keď tak bohorovne tu vykladáš, čo v nej je, alebo či si len myslíš, že tam je to, čo ti niekto povedal, že tam je.

Tak ako všetky vaše "argumenty" v tejto diskusii. Zdroj vašich informácií sú prvoplánové hoaxy a spamy, ktoré sa na oko tvária múdro a pritom sú to len nezmysly obalené do pozlátka pre oblbnutie hlupákov, čo na malú násobilku používajú kalkulačku. Overiť si tie informácie je pre vás asi nadludska úloha, veď stačí, že uvedený zdroj vyzerá dôveryhodne. A ten kto ich píše len sedí a smeje sa ako sa jeho výtvory šíria internetom od blba k blbovi.

Prestáva ma to baviť s vami. Človek sa vám snaží otvoriť oči aspoň trochu, ale vy sa budete radšej navzájom tlapkat po pleciach aj keď vás človek usvedci z toho ze vam robia problém jednoduché logické úvahy a matematické úlohy. Stále sa cítite múdrejší.

Buďte vy len radi, že ste sa narodili v tejto dobe blahobytu a v jednej z najbohatších krajín na svete, lebo s tým prístupom ku vzdelaným a skutočne rozumným ľuďom čo máte, by ste v inej dobe a krajine boli len slepou vetvou evolúcie.

Ľudia a čítali ste tu lisabonskú zmluvu, alebo zase len niekde v nejakom článku na internete alebo vo vystraznom emaile bolo napísané, čo tam je v tej lisabonslej zmluve? Lisa a ten Euromed, študovala si závery a tézy Euromedu a vieš mi objasniť aké maju prijaté uznesenia právnu záväznosť? Či zase zdroj informácií - web, ktorému verím alebo lavinovy email.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-08-17 23:47:14 55edea7c
krčma,
keby si si poriadne prečítal, čo tam dala lisa22, ohĺadom tých 60 %, tak by si možno pochopil, že to nebolo myslené spôsobom, ako to prezentoval Ondrej, že treba cca 8 mil muslimov v SR. Ale tak, že stačí, keď bude 60 % obyvateľstva v SR muslimami, a na to nie je treba 8 mil. muslimov, ale omnoho menej, ktorí sa časom pre zvýšenú natalitu rozmnožia, mnoho Slovákov za tie roky emigruje a rovnako pre nedostatočnú natalitu časom klesne aj súčasný počet Slovákov SR a ešte mnoho Slovákov aj zo strachu prejde na islam, čím zvýšia počet muslimov, ktorí nemuseli do SR imigrovať. Ale to je pre teba asi zložité pochopiť, ako to autor toho zdroja myslel, však ?...)
Viem, že sa s radosťou chytáš každej slamky, aby si si na mne zgústol, ale ako takmer vždy nemáš ani v tomto prípade pravdu. A, mimochodom, rafael bol tiež rovnakého názoru ako ja, lebo to pochopil správne, takže ani jemu to nevyšlo v tých počtoch ?...) Ono pri aplikovaní matematiky treba pochopiť správny zmysel, ako sa myslelo s tými 60 %.Ty si to nepochopil, tradične...)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 23:47:31 b22914d3
lisa22,
z krčmu toho veľa nedostaneš, on na normálnu diskusiu moc nie je. Ako bývalý katolík a miništrant má teraz silnú averziu ku kresťanstvu a Ježiškovi...) Neriešim, či pre jeho svedomie, alebo z akých dovodov a ani ma to až tak nezaujíma, ale je vidieť, že sa to v jeho prejavoch vidieť. Až mu pripomenieš svedomie, tak ho to to nasiera, vidíš to sama na jeho reakcií. Pripomína mi G.B. Shawa, ktorý celý život nadával na kresťanstvo, ale na staré kolená bol rád, keď ho na vozíku obskakovali katolícke mníšky, starali sa o jeho potreby a neotrávili ho, ako by to pre jeho majetok mohli spraviť jeho príbuzní, čoho sa obával...) Vtedy sa mu to kresťanstvo hodilo a jeho služby...)

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 00:01:12 b22914d3
aaaaha misko a netreba po aplikovani matematiky pouzivat aj logiku? preco by malo krestnaske slovensko preorientovavat svoju vieru na moslimov? zvlast, ked tu zatial nemaju komunity a prd ho vie, ci by mali zaujem o taky biedny stat bez kultury ako pises. este mi povedz, kde tie vylizanej statistiky vychadzaju z bodov, ze pretym boli krestanske? ty si do toho teraz zaviedol dobru scifi...

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 00:01:18 b2fd8192

Lisa a ten Euromed, študovala si závery a tézy Euromedu a vieš mi objasniť aké maju prijaté uznesenia právnu záväznosť? Či zase zdroj informácií - web, ktorému verím alebo lavinovy email.

Ondrejko, ja na rozdiel od teba už dokážem posúdiť, čo je dôveryhodné a čo nie, takže nemusím študovať priamo všetky dokumenty, aby som si na ne urobila názor. v tom sa asi líšime... ty veríš tomu, čo ti natrúbili havloidní slniečkári a mainstreamové médá, ja zas vlastnému rozumu a skúsenostiam, rovnako ako odborníkom, ktorých považujem za dôveryhodných, najmä keď ich zopár máme priamo v rodine. svoj komplexný svetonázor som si vybudovala dávno pred tým, než sa stal internet masovo dostupným, a jednotlivé kamienky jeho mozaiky pochádzajú v prvom rade z kníh, až v druhom z webstránok. preto sa mi len ťažko môže stať, že naletím na nejaký hoax, dokážem totiž rozlišovať.

ty si typický predstaviteľ tvojej generácie, ktorú v prvom rade odnaučili myslieť a veriť vlastnému rozumu a zmyslom. to sa im skutočne podarilo....takže teraz len "sedia a smejú sa", ako sa im podarilo vás zblbnúť. smutné, ale žiaľ pravdivé...

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 00:01:54 5f69ce4b
ano misko, a ty ako byvaly cernoch a moslim mas asi silnu averziu voci ciernym a moslimom, boha ty si dristac...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 00:03:18 b2fd8192
Takže presne ako som si myslel.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 00:05:46 55edea7c
ked mozem este jednu radu od udernej trojky, ja voci krestanom a jeziskovi nechovam ziadnu averziu, to by som sa nabozensky az prilis angazoval, len mi to je nehorazne smiesne, cely tento nabozensky cirkus, co mam s tym robit?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 00:09:05 b2fd8192

z krčmu toho veľa nedostaneš, on na normálnu diskusiu moc nie je.
to už som zistila, je to ten týpek presne naspodku hierarchie, ako sa píše v článku, ktorý som sem dala :P

Pripomína mi G.B. Shawa...
mne pripomína typického zakomplexovaného burana, čo vie všetko len kritizovať a na všetko nadávať, ale keď sa má činiť, vtedy zalezie a čuší. takýchto sú plné dedinské krčmy. nechápem, prečo nejde mudrovať do tej svojej u nich v dedine...


Takže presne ako som si myslel.

a čo si si myslel, zlatko? že už poznáš život a vieš všetko? to sme si aj my mysleli, keď sme mali dvadsať :)))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 00:22:48 5f69ce4b
Shaw si nevybral služby imaginárneho kresťanstva, neoslovil akéhokoľvek delegovaného „kresťana“, ale práve ženy, konkrétne ženy, ktorým musel dôverovať absolútne, nič podivné nevidím, ak ostatných vynechal ako nespôsobilých pomôcť mu v trápení. Vybral si kvalitu. Ženy ocenil vysoko, a nikto nie je oprávnený sa kŕmiť zo skutkov týchto žien. Je to iba ich sláva, čo aj tak vyplynulo z ich pohlavia. Ak by sa prelial ich lesk a nádhera, veď predsa Mižu ich chváli, tak v tom momente by sa mohla zároveň prelievať aj špina ostatných „kresťanov“ na tieto ženy, ak by sa tvrdilo, že patria k sebe. To by ste chceli? Zliať všetkých do priemeru, skolektivizovať jednotlivé osoby? Prisúdiť skutok žien celku? Čím sa zaslúžil celok? Celok „kresťanstva“ mal sám konať skutky tých žien, aby sa nemusel poľahky nadúvať ich konaním. Síce možné, že mysleli aj na celok, ale aj tak ide výlučne iba o ich dielo. Niekomu sa náramne vždy hodí privlastniť si k svojmu dobru vychvaľované chovanie druhých, ale ak išlo o niečo nekalé, to by sa aj obracali ku spolustraníkom chrbtom.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 02:35:58 b228d140
Kučma nemôže byť bývalým katolíkom, aby sa mohol od katolíctva vzdialiť, to by sa musel narodiť veľmi dávno.
Kučma je urážaný, presúvaný na dno akejsi hierarchie a je mu odporúčaný World of Tanks. World of Tanks sa zrútil nízko do jamy vedľa kučmu, čím si to zaslúžili jeho tvorcovia?

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 02:52:37 b228d140
jaj vylizana, dobre ze som tvoj koment precital az rano, asi by som v noci nespal :)
vies vylizana, a teraz nemyslim tvoju sestru, babku ani prababku, ale len teba, sice neviem o akom clanku tocis (mozes dat link abo mozno to prikvitne na velmi dolezite), ale mne je na spodku hierarchie dobre, vies, odtial mam dobry vyhlad na picze tvojho typu.

nemam pre teba dobru spravu, vdaka takym individuam ako si ty a ini clenovia udernej trojky nedavam krestanstvu velku sancu do buducnosti...nuz co, tak si budeme hlavu trieskat o koberce pred mesitami, jeden neviditelny nieco nahradi ineho neviditelneho nieco...hadam ti preorientovani slovaci nestratia kvoli tomu chut do prace a nebudu len bielymi naplavami...aspon sa tu nebude nikto hadat a zavladne saria mier, ci jak to bolo vyssie.

este by to mohla ohrozit ina skupina imigrovanych povacsinou krestanov u nas, trochu viac z vychodu so silnou natalitou...hadam sa tych moslimov az tak u nas nerozmnozi pri zachovani sucasneho poctu obyvatelov na zaklade vypoctu kalkulaciek s funkciami vestecka gula, natalita, mortalita, stupen konvertovania na ine nabozenstvo, pamet ucastnikov v case a podobne :))) zatial mi to vychadza na zaklade sprav z evromedu, ze do roku 2050 sa moze pouzivat skorcov vypocet a potom sa prejde na vypocty s pouzitim kalkulacky s famoznymi vypoctami.

to som zvedavy co z toho nakoniec bude, nemam dobry pocit...akoby sa uz zhavili pece...

kucma # FyvaFixa25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-08-18 06:27:20 b2fd8192
Ondrej - ty si to predstavuješ jak Hurvínek válku - takže týždeň zabíjačky a potom výstava karikatúr :))) A keď nebudú jesť bravčové, alebo sa nezasmejú, tak otočka domov ...
Čo hovoríš na toto vystúpenie prezidenta Kisku v relácii o 5 minút 12? Neúmyselný brept, alebo ukázal skutočne ako myslí ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 07:12:46 58d7436a

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!" (Ľudovít Štúr)
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 169)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 07:23:24 58d7436a
Ondrejko, vacsinou ten co sa snazi niekomu otvorit oci je najviac zaslepeny. trocha pokory by ti prospelo a mozno by si vela postojov prehodnotil.
skatulkujes sam a pritom vycitas skatulkovanie, ked ta priradia k vlastizradcovi Cechov a Slovenov, ozranovi Havlovi a pripatemu temnemu kniezatu.

zdroje informacii tu mas aj osobne skusenosti, ktore tebe evidentne chybaju.

a matematika ? my tu s kucmikom riesime troska zlozitejsie priklady, ako trojclenku :)

Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 08:40:39 d9777929
Lenka, nesúhlasím s tým, čo povedal Kiska v tom videu. Je to sebecké stavať zväčšovanie blahobytu našej krajiny bez ohľadu na dopad na iných ludi
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 09:09:33 5b940434
Omylom som to odoslal skôr ako dopísal...
Proste nesúhlasím, s takýmto a priori tvrdením a asi to je debata na trošku viac ako jednu divácku otázku a krátku odpoveď v troch vetách ako v TV.
Mimochodom to nie je jediná vec v ktorej s Kiskom nesúhlasím. Nepoznám nikoho o kom by som povedal, že mám s nim 100% nazorovu zhodu.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 09:21:50 5b940434
Ondrej - a napr. s tým, aby bola postavená základňa NATO na Sk súhlasíš?

Krčma - tebe sa už žhaví mozog a komp s tých debilín, čo vypisuješ ... Btw. keď urážaš, tak sa priprav na to, že aj ty budeš urážaný, zákon akcie a reakcie

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 09:58:35 58d7436a
do toho koza, v tom si dobra...

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 10:50:42 5cf504d8
FC, len pre poriadok pripomeniem, že v tom sa nikdy z princípu nezhodneme. Vieš, aký mám trvalý a nemenný vzťah ku kráľovstvu modloslužobníckemu a generálnej kostolnej modle a jej odvodeninám...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 10:56:36 d425402c
Ondrej Korec:
"Michal, prečo nabádaš ľudí, aby ti dali jasné a presné otázky, keď na ne potom neodpovedáš? Pýtal som sa či si čítal tu Hjelmovej štúdiu, keď tak bohorovne tu vykladáš, čo v nej je, alebo či si len myslíš, že tam je to, čo ti niekto povedal, že tam je.
Tak ako všetky vaše "argumenty" v tejto diskusii. Zdroj vašich informácií sú prvoplánové hoaxy a spamy, ktoré sa na oko tvária múdro a pritom sú to len nezmysly obalené do pozlátka pre oblbnutie hlupákov, čo na malú násobilku používajú kalkulačku. Overiť si tie informácie je pre vás asi nadludska úloha, veď stačí, že uvedený zdroj vyzerá dôveryhodne. A ten kto ich píše len sedí a smeje sa ako sa jeho výtvory šíria internetom od blba k blbovi."
Už som ti vyššie písal, že nemám záujem s tebou na túto tému diskutovať. A vieš prečo ? Pretože ty nevedieš diskusiu, ale bez toho, aby si si overil názor oponenta, tak ho len zhodíš, čím zosmiešniš sám seba a svoje IQ a potom vnucuješ svoje názory, ktoré, samozrejme, bez dokazov a odovodnenia pokladáš za správne.Takto sa, chlapče, diskusia nevedie. Týmto sposobom ma len oberáš o čas.
Píšeš, že zdroj našich diskusií sú hoaxy a spamy, zasa len plácaš nezmysly. K tej štúdií, existuje je k dispozícií v Karlstadt Universite, ich knižnici, dá sa aj kúpiť alebo aj inde prečítať, má ISBN a cca 160s. Takže, daj si tú námahu a zisti si, či je to hoax, lebo realita je taká, že nie je. A tá správa je tam uvedená.
" Tato zpráva ukázala, že v roce 2002 bylo 85 % odsouzených na alespoň 2 roky do vězení za znásilnění u odvolacího soudu v Svea Hovrätt, narozeno v zahraničí nebo byli z druhé generace imigrantů."
Až čakáš, že ti oskenujem príslušnú stranu štúdie, dám to overiť notárom a hodím ti to sem na toto smiešne fórum, aby som ti to dokázal, tak sa mýliš...) Nie som tvoj poskok.Úlohou normálnych diskutérov je poukazovať na zdroje v argumentácií a oponent si sám má zistiť, či ide o doveryhodný zdroj, alebo nie. To je prejav záujmu o diskusiu a argumenty oponenta. Až si nič nezistí, tak ako ty a napíše, že "tieto argumenty sú hoaxy a spamy", tak je proste sám za blbca.Takto sa tu nediskutuje. Nemožeš čakať, že ti tu diskutéri budú predkladať dokazy ako na súde, aby uspokojili tvoje nároky a otázky a keď ich nepredložia, tak dehonestuješ všetko, čo napísali a nesedí ti to. A na záver, ano, čítal som tú štúdiu, ale nemám ju doma kúpenú.Či je niekde na internete táto štúdia kompletne free, to si zisti sám.

"Ľudia a čítali ste tu lisabonskú zmluvu, alebo zase len niekde v nejakom článku na internete alebo vo vystraznom emaile bolo napísané, čo tam je v tej lisabonslej zmluve? Lisa a ten Euromed, študovala si závery a tézy Euromedu a vieš mi objasniť aké maju prijaté uznesenia právnu záväznosť? Či zase zdroj informácií - web, ktorému verím alebo lavinovy email."
Lisabonskú zmluvu som čítal a závery Euromedu majú právnu závaznosť, nakoĺko imigračná politika a hlavne krízový stav je kompetencia, ktorá bola odovzdaná Európskej únií, ako právnemu subjektu po schválení Lisabonskej zmluvy.
A Euromed je program EÚ, ktorého závery EÚ akceptuje a už aj realizuje v praxi, a to tajne bez informovania mainstream médií.Program však existuje a beží.

článok 78 odsek 3
Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.
Článok 80
Politiky Únie uvedené v tejto kapitole a ich vykonávanie sa spravujú zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov. Právne akty Únie prijaté podľa tejto kapitoly obsahujú vždy, keď je to potrebné, vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady.
Takže k veci, orgány únie možu pod zásadou solidarity prevziať riadenie azylovej politiky na celom území EÚ.
Mal by si vedieť, že platí prednosť európskeho práva pred národným právom štátov, a to v oblasti prenesených kompetencií na orgány EÚ.Takže je to pre SR právne závazné...


michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 12:39:11 b229145e
Nemôžem si pomôcť , ale keď hovorí terajši prezident o našej /jeho názoroch/ zahraničnej politike tak ma napadajú isté asociacie...keď sme mali istého ministra národnej obrany -/tuším skladník v najom obch. reťazci pred tým--tak ma vždy napadla tá "detská" MY SME SMELÍÍÍ vojaci a plašíme vrabcov....
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 13:08:16 58d4289b
Melch,
"Shaw si nevybral služby imaginárneho kresťanstva, neoslovil akéhokoľvek delegovaného „kresťana“, ale práve ženy, konkrétne ženy, ktorým musel dôverovať absolútne, nič podivné nevidím, ak ostatných vynechal ako nespôsobilých pomôcť mu v trápení. Vybral si kvalitu."
Shaw si práveže vybral služby kresťanstva, pretože tie ženy neboli len členky RKC, ale aj mníšky, ktoré patrili určitému kresťansko - katolíckemu rádu. Vybral si síce konkrétne ženy, ale ich "kvalita" v tom, čo bolo pre neho podstatné, aby si ich vybral, bola v silnej miere ovplyvnená, práve kresťanstvom, kresťanskou morálkou a regulami ich rádu, ktoré dodržiavali.
Ono, skús si ty vybrať na opatrovanie svojej osoby mníšky patriace RKC. Budeš musieť kontaktovať príslušný rád, aby s tebou vobec jednali a nejaké ti pridelili, až sa s tebou dohodnú.Teda, tú inštitúciu, príslušny mníšsky rád, ktorý podlieha RKC neobídeš...)
"Ženy ocenil vysoko, a nikto nie je oprávnený sa kŕmiť zo skutkov týchto žien. Je to iba ich sláva, čo aj tak vyplynulo z ich pohlavia."
To, že ženy ocenil vysoko je jedna vec. A na základe čoho ich tak vysoko ocenil ? Prečo ? Je to otázka len ich pohlavia ? Asi ťažko, pretože len pohlavie tam nehrá hlavnú úlohu, ale úlohu hrá charakter a výchova týchto mníšok a tá bola značne ovplyvnená dvoma faktormi. Zdedenými dispozíciami týchto mníšok a výchovou. A tý výchova a čomu tie mníšky veria a akým životným hodnotám, že sa chcú ochotne obetovať a slúžiť starcovi, je značne ovplyvnená doktrínou RKC a ich rádom.

"Ak by sa prelial ich lesk a nádhera, veď predsa Mižu ich chváli, tak v tom momente by sa mohla zároveň prelievať aj špina ostatných „kresťanov“ na tieto ženy, ak by sa tvrdilo, že patria k sebe."
Chápeš to zle.Tie mníšky boli preto ocenené vysoko, ako píšeš, pretože sa držali doktríny RKC a nariadení svojho rádu, čo transformovali aj do opateri Shawa.Teda, sa chovali tak, ako sa má kresťan -katolík chovať.
Čo sa týka špiny ostatných kresťanov, tak k tomu toĺko, že keď kresťan robí, tú špinu a zlo, tak nekoná v súlade s učením kresťanstva a doktrínou kresťanstva.Neexistuje niečo, že normálne uvažujúci človek, ktorý je spravodlivý vytvorí kolektívnu vinu na všetkých a bude súdiť niekoho za zločiny, ktoré nespáchal. Byť členom nejakej inštitúcie, cirkvi ešte neznamená, že máš priamo zodpovednosť za všetky jej zločiny. Tak, ako sa pápeži, ktorí schválili inkvizíciu s mučením heretikov stali súčasťou tohto zločinu, pretože z moci RKC ako inštitúcie a cirkvi schválili niečo, čo odporuje doktríne, NZ a učeniu Krista, to možeš kritizovať ako zločiny RKC, ale pointa je v tom, že niečo také nie je v doktríne, učení cirkvi a ani v NZ. Teda ide len o zneužitie moci, v tomto prípade RKC na zločinný účel.
Ďalej to spriemerovanie a tvoju chorobu, etatizmu, nebudem riešiť.
"Kučma nemôže byť bývalým katolíkom, aby sa mohol od katolíctva vzdialiť, to by sa musel narodiť veľmi dávno."
Melch, doteraz si neprezradil v akej cirkvi alebo sekte trčíš a vzhĺadom na to sa ťažko možeš vyjadrovať, či je krčma katolík alebo nie, keď nepoznáš dostatočne teológiu, doktrínu a ani cirkevný kánon RKC.
Ale stručne, krčma bol kedysi miništrant, teda je isto aj pokrstený ako katolík. Krst je podľa RKC sviatosť a nezmazateľný znak do duše človeka, teda, keby sa krčma aj úradne vypísal z RKC, čo je možné, už len na základe absolvovaného krstu je pred Bohom a RKC stále katolík. Lepšie si to zisti...) A ešte k tomu, ako je to s RKC po II Vatikánskom koncile, tak tento problém vysvetľujú určití teológovia RKC a rovnako sa na základe toho nedá povedať, že krčma nie je katolík. Termín bývalý katolík je myslené tak, že nežije ako katolík,lebo toto odvrhol, ale neznamená to, že podĺa učenia RKC nie je katolík...)

michal # RabyFaso02
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-08-18 13:12:56 b229145e
misko, co furt trepes sprostosti...ved som konvertoval do cerkvi spagetovej prisery, ako mozem byt katolik hlupacik...ci ti uz pamat nesluzi dobre?

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 14:21:46 5cf504d8
krčma,
mne pamať dobre slúži, ale ty si už zabudol, čo ťa ako "miništranta" učili...)
A za tvoju zábudlivosť alebo nevzdelanosť už nemožem. Takže zasa si sa preukázal ako hlupák a ešte aj buran...)michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 15:06:27 b229145e
Nehledě na obsah, POJEM "vlastizrada" JE POUŽÍVÁN CHYBNĚ. Stát není vlast a to o co jim jde je zrada jejich státních soudruhl a zájmů. STÁTNÍCH, NE VLASTI! Možná tak státozrada by se ještě dalo pochopit. Ale stát a vlast jsou odlišné podstaty. Bez ohledu na to zda se státní moloch vydává kdekoli na světě za "ochránce" třeba nějaké vlasti!

recopyself # TinaQesa72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 15:09:32 4e888ea8
na vidis debilek, tak si zase dristal, nikto zo slovakov nekovertuje na islam, bo to sa neda :)))
mozno budu nieco ako moslimski krestania, to by bola haluz teda...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 15:15:53 5cf504d8
ako ta ucili :))) ako mi dristali si hadam myslel?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 15:22:59 5cf504d8
necudo, ze su ti moslimovia taki skazeni, ved nemaju zmyty dedicny hriech :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 15:26:19 5cf504d8
No mariu jeho.

Tusim na dneska sa dofotilo.:}}Uz sa maze.

Gejza,pouzivaj rozum.:}

harrynko # DinaVyra41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 15:49:31 b229f7ce
krčma, ty tradične chápeš kulové. Až kresťan konvertuje na islam a na to je v koráne uvedené ako, tak ho muslimovia berú, že je tiež muslim, keď dodržuje ich náboženské pravidlá. To, že v skutočnosti bol kedysi pokrstený RKC, potom islam už nerieši. Z pohľadu islamu je takýto bývalý kresťan muslim..Takže Slovák, povodne katolík, može kľudne konvertovať na islam.RKC totiž akceptuje, až sa niekto vypíše z RKC a stane sa muslim. Takže RKC ho z hĺadiska práva a povinností už berie ako muslima, (svetský a právny aspekt RKC),napríklad neplatí RKC cirkevnú daň, ako je v niektorých štátoch. Z hľadiska ducha a teológie RKC je aj takýto bývalý katolík a teraz už muslim stále braný ako katolík, vzhľadom na to, že podstúpil krst, nezmazateľný znak do duše, ktorý ho začlenil do mystického tela Kristovho, teda RKC.
Krst je z hľadiska teológie RKC braný ako nezmazateľný znak do duše, ktorý poukazuje, že patríš Kristovi a nedá sa zrušiť vstupom do inej cirkvi alebo sekty. Nauč sa rozlišovať právne aspekty RKC od teologických, ale to je pri tvojom vzdelaní a vedomostiach asi moc ťažký oriešok...)
Takže, ako som písal, Slovák - katolík kĺudne može konvertovať na islam a akceptuje to islam, celkovo a RKC tiež z hľadiska právnej a svetskej stránky.A podstatné je hlavne to, že takýto bývalý katolík, ktorý konvertuje na islam už neuznáva učenie RKC a ani doktrínu a teológiu, takže sa necíti ako katolík, proste to neuznáva, lebo verí na korán, prijal nové náboženstva a stal sa muslim.
A invektívy si nechaj pre svoju ženu, lebo s buranom tvojho druhu, čo sa nezaobíde v skoro žiadnom príspevku bez invektívy nemám chuť diskutovať.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 15:49:42 b229145e

Kučma je urážaný, presúvaný na dno akejsi hierarchie a je mu odporúčaný World of Tanks. World of Tanks sa zrútil nízko do jamy vedľa kučmu, čím si to zaslúžili jeho tvorcovia?

Melchisedech, ty v tej svojej úpornej snahe byť za každú cenu kontroverzný dokážeš občas fakt pobaviť :D mmch, jeho postavenie v hierarchii som neurčila ja, ale zaradil sa tam sám, čo potvrdzuje štúdia, odkaz na ktorú si môžete nájsť vo fóre, je to tam posledný príspevok, citujem:

"...podľa štúdie publikovanej v časopise PLOS One (vydávanom Public Library of Science) nazvanej "Náhľad do sexizmu: Postavenie mužov a ich výkon ovplyvňuje nepriateľské správanie voči ženám" sú muži, ktorí urážajú a prenasledujú ženy online "nízko postavení a nedominantní."


takže ja len konštatujem zjavné, inak Leni, aj ty k tomu dosť prispievaš, keď sa od toho dedinského chmuľa necháš nazývať koza a ešte horšie, nechápem, čo si dovoľuje tu každého nejako titulovať, keď očividne patrí k najslabšie vybaveným diskutujúcim s drvivou väčšinou príspevkov na hranici trollingu, ešte som tu fakt nečítala od neho jedinú rozumnú myšlienku. a takého michala bude tento nímand nazývať debílek? veď michal je tu asi najvzdelanejší diskutujúci s najväčším prehľadom a navyše osobnosť s charakterom, ktorej tento lúzer nesiaha ani po podrážky topánok.
klikni si niekedy na jeho nick, Melch, a prečítaj si, ako tu on uráža iných. a až potom komentuj, dík.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 15:49:55 5f69ce4b
krčma,
"ako ta ucili :))) ako mi dristali si hadam myslel? "
Učili ťa iste aj tvoji rodičia o RKC a doktríne, takže tiež dristajú, však ?..) Máš k nim peknú úctu...) Ale ,keď sa ty nevieš správať slušne k iným, prečo aj k rodičom, pravda...)

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 15:52:15 b229145e
"veď michal je tu asi najvzdelanejší diskutujúci s najväčším prehľadom a navyše osobnosť s charakterom,"
Lisa, dík za uznanie, ale nemyslím si, že mám najvačší prehľad, sú proste témy, kde mám vačší prehľad a témy, kde zasa menší...)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 16:08:45 b229145e

Lisa, dík za uznanie, ale nemyslím si, že mám najvačší prehľad, sú proste témy, kde mám vačší prehľad a témy, kde zasa menší...)
tak máš rozhodne najväčší prehľad v témach, ktoré zaujímajú mňa... čiže v tých najdôležitejších;)


Máš k nim peknú úctu...) Ale ,keď sa ty nevieš správať slušne k iným, prečo aj k rodičom, pravda...)
hej, zrejme sa tak bežne bavia u nich doma... matku tituluje koza, otca debílek a oni jeho ešte všelijako inak láskyplne....tak mu to ani nepríde divné a nechápe, čo od neho vlastne chceme, prečo by sa mal ináč vyjadrovať na akomsi fóre, než ako mu huba narástla a ako od malička doma počúva?ok, už tu zase spamujeme kvôti takýmto....Kiska je zradca národa, preč s ním! :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 16:24:21 5f69ce4b

Súhlas s Lisou, Michal, klobúk dole pred tými príspevkami, čo si dal ... Keby tu písalo viac takýchto ľudí namiesto castingu z Wrong Turn 2, hneď by tu bola plodnejšia a zaujímavejšia debata"...podľa štúdie publikovanej v časopise PLOS One (vydávanom Public Library of Science) nazvanej "Náhľad do sexizmu: Postavenie mužov a ich výkon ovplyvňuje nepriateľské správanie voči ženám" sú muži, ktorí urážajú a prenasledujú ženy online "nízko postavení a nedominantní."

indivíduá, čo si chodia týmto štýlom dvíhať ego sem na fórum som zaregistrovala zatiaľ tri:
- žabí sliz, čo nedokáže vyskladať gramaticky správne jednu vetu
- buran krčma s vytrhaným obočím a prejavom dementa (asi máš pravdu, že s ním tak bežne bavia doma, tiež mi niekoľkokrát už prišlo divné, ako ľahko z neho tie urážky vychádzajú, normálny človek s tým má predsalen trochu problém)
- permanentne premazávaný biely cigán Hufnágel


tri kreatúry, ktoré tu len strašia, dehonestujú ostatných diskutujúcich a nič rozumné nenapíšu


"takže ja len konštatujem zjavné, inak Leni, aj ty k tomu dosť prispievaš, keď sa od toho dedinského chmuľa necháš nazývať koza a ešte horšie"


a čo s ním robiť - mám sa rozčuľovať nad nejakým Iqváčom - provokatérom? Určite si si všimla, že ho vačšinou ignorujem ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 6 people voted )
+
2015-08-18 16:38:53 58d7436a
tramtarara a na scenu opat prichadza uderna krestanska formacia, mili posluchaci, mozete sa opat tesit na zabavu plnu lasky, lasky k ciernym negrov, pardon naplav a prislusnikov inych nabozenstiev, najlepsie moslimov. ak doma takych debilkov nemate, pekne vitam.

jezsikolog misko, misko jeziskova hlava pomazana a ako je to s konvertovanim na moje nabozestvo lietajucej prisery? prosim ta, mozes to zopakovat, lebo som nechapavy...
tak vylizana ti tu lasku vyznava...ta co si buzik ci drzis celibat? ta sa tu zapodievas cienymi naplavami, rychlo misko, zachvilu ich tu bude 60% a budu hlavy stinat, uz si kym mas este cas a ten nestracaj zbytocnymi besedami o jeziskologi s kucmom, ved to nedava zmyslel, je to nezmysel :)))

vylizana, ta sak mi uz konecne prezrad, co ty furt by si kucmu menila, evanjelizovala, poslusnovala...mas ulohu z katolickeho kruzku? ta studia z plus one co hovori o xenofonych rastistkach, kam patria? a neboj, v tomto smere som unisex...

a na zaver zlaty klinec programu domyslava koza, ktora ma ignorovala vcera, ingoruje ma dnes a zachvilu ma bude opat ignorovat :)))kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 17:19:14 b2fd9b47

Leni, súhlas so zoznamom, čo si sem dala; všetci ostatní sú viacmenej schopní rozumnej debaty okrem týchto troch. pokiaľ ide o žabiaka, toho neriešim, keďže som s ním zatiaľ nemala dôvod prísť do priameho kontaktu, a ani nepredpokladám, že sa taký dôvod nájde.
krčma, ten už sa ukázal...som si ktovie prečo myslela, že je kus rozumnejší, žiaľ, precenila som ho, a to poriadne vysoko. hej, vidím, že debaty s ním nevyhľadávaš, no on je očividne na teba nesmierne fixovaný a na toto fórum zjavne chodí predovšetkým kvôli tebe; tie tituly, ktorými ťa častuje, sú zrejme vrcholným prejavom jeho "dvornej konverzácie", a maximálnou úrovňou "spoločenského správania", akú je so svojím IQ schopný dosiahnuť. aj tak by mi to však na tvojom mieste vadilo, nie som na také zvyknutá.
no a pán profesor Gejza...to je smutný prípad, veľmi smutný. síce asi ako jediný z tých troch má pre svoje správanie poľahčujúcu okolnosť - psychodiagnózu, no ten jeho včerajší výbuch v téme o buznách (SNP) ma normálne už vydesil, sa priznám. tá nenávisť, čo najmä k tebe chová....samozrejme tým, že ťa nepozná, jej skutočnou príčinou nie si ty, ale nejaký jeho osobný problém. a ten, zdá sa, naberá v poslednom čase stále obludnejšie rozmery. možno už aj anaste prestalo baviť robiť mu Vendulu utešiteľku...ktovie. v každom prípade, ten človek je veľmi nešťastný, ľutujme ho.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 17:28:14 5f69ce4b
lisa svojho casu tu boli traja, ktori sa dokazali fundovane vyjadrit k akejkolvek teme. ja, Rafael a memory. michal sa podla vlastnych slov vsetkemu nevyzna na rozdiel od nas troch. memory nas zial opustil. ale on sa vrati. vzdy sa vratil.
:)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 18:12:50 5ab6fb7f
feri bol kedysi namysleny, dnes uz je nastasie bez chyby :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 18:20:10 b2fd9b47
kucmik, kazdy spejeme k dokonalosti. niektori ju uz dosiahli :))

Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 18:31:48 5ab6fb7f
Lisa - ako s každým javom na internete aj trollovanie sa zvrhlo do úplných sračiek. Pôvodne boli trollovia ktorí vedeli trollovať tak, že nikto ani nepostrehol o čo ide. Správny troll dokáže spustiť verbálny masaker aj jedným dobre miereným slovom.
Existuje trolling aj na najprimitívnejšej úrovni - keď niekoho vytočia, tak hneď musia svetu oznámiť - hahahahaha NECHALI STE SA VYTOCIT.
A to už potom pomaly spadá do kategórie "rakovina internetu" - pisárik, ktorý sa neštíti očierňovať a šíriť nepravdivé informácie na ľudí, ktorých ani nepozná, tým vlastne poškodzuje sám seba, pretože napr. mňa ani nenapadne si kúpiť určité periodiká, pretože viem , že je to samá lož a ​​výmysel, teda jeho "noviny" väčšinou končia v koši, nikto ho neberie vážne, málokto sa s ním baví a admin ho dookola maže .. Je to úbohá existencia, treba ho veľmi ľutovať, asi prežil neštastný a osamelý život, sám so sebou nedokáže byť spokojný a preto sa aspoň snaží otravovať život ostatným.
Ale inak už ho neriešme, mne je ukradnutá jeho osobnosť, psychologický profil a všetko, čo sa toho nešťastníka týka (zrejme to ho najviac štve, preto na seba stále upozorňuje)

LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-08-18 18:34:15 58d7436a
feri, feri...nic.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 18:37:04 b2fd9b47
Lenka,
tiež dík, u mňa je to dosť o nedostatku času, lebo keď už píšem, tak to často neskončí pri jednom krátkom príspevku...)
krčma,
vybuchol ti v rukách depilátor obočia, keď si sa tak rozohnil ? Alebo si si ho komplet odstránil a teraz zúriš ?..) Krčma, až som ti niečo vysvetľoval, tak len preto, aby si to prečítali ostatní, u teba platí to rafaelovo hrach na stenu...To je matematická istota...)
Keď tak čítam ten tvoj posledný výron, mám podozrenie, či nepochádzaš z príbuzenského kríženia, ako mnohí degeši na východe. Možno vieš, že majú zníženú funkciu chápania, rozne psychické disfunkcie a prejavy, rovnako ako aj rozne odstupňované formy retardácie a degenerácie.
V minulosti si písal, že mi vyznáva lásku Lenka, teraz aj Lísa a naučili ťa aj niekedy čítať a chápať ? Pretože aj človek s nižším IQ by pochopil, čo tam písali a nejde o lásku, ale uznanie, čo je normálna vec medzi diskutérmi v diskusiách.. Alebo závidíš ? Aspoń možeš porovnávať, keby si bol schopný písať slušne a diskutovať, čo je u teba neprekonateľný problém, tak by si sa možno aj ty dožil uznania, takto zostávaš stále na úrovni burana...) Ale ty sa rád válaš na dne, ako si podotkol, tak by ťa nemalo rozčuľovať ,že iným sa na dne tak ako tebe nepáči. A čo tam ešte máš, buzík a celibát ? No, sklamem ťa, ani jedno, buzíkov zaujmeš skor ty s tým obočím, tí majú radi osoby ako ty, čo sa snažia byť metrosexuálmi, hoci na to nemajú...) A celibát ? Nie som katolícky kňaz ani mních, takže sa ma to netýka. Dúfam, že som uspokojil tvoj mentálny výron, v ktorom si tradične stratil kontrolu...)

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 18:44:41 b2296a4a
orangutan,
vies ked v druhom vyvolas smiech, je to dobry pocit. ked vyvolas hnus, dehonestaciu urazanie, to su zle pocity. ale kedze sa nam mina hrach, to staci.

h
ttps://www.youtube.com/watch?v=FI3Eg5jKsaYFero # LifuRoru61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 18:51:52 5ab6fb7f
misko pises velmi zlozito...ako to bolo s tym depilatorom? aky vyron myslis? vysvetli to kucmovi jednoduchsie...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 19:00:41 b2fd9b47

lisa svojho casu tu boli traja, ktori sa dokazali fundovane vyjadrit k akejkolvek teme. ja, Rafael a memory. michal sa podla vlastnych slov vsetkemu nevyzna na rozdiel od nas troch. memory nas zial opustil. ale on sa vrati. vzdy sa vratil.
good one! :DDD


Pôvodne boli trollovia ktorí vedeli trollovať tak, že nikto ani nepostrehol o čo ide.
ono už zrejme z podstaty svojho bytia sú trolli schopní kontrolovať sa len do určitého času. my už tu zažívame ich obdobie "po"...
V minulosti si písal, že mi vyznáva lásku Lenka, teraz aj Lísa a naučili ťa aj niekedy čítať a chápať ?
jasné, michal, ideš s nami do trojky? nech krčma pukne od závisti :DDD


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 19:06:57 5f69ce4b
nic nebude vylizana, misko musi krvopotne teraz vysvetlovat metrosexualovi ako je to s konvertovanim do cirkvi spagetovej prisery, lebo ostatnych to velmo zaujima :)))
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 19:13:36 b2fd9b47
lisa, niekedy vazne pochybujem ci niekto vie odlisit ironiu od smrtelne vaznych prispevkov. aj ked v tomto pripade.... :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 19:16:36 5ab6fb7f
krčma,
"misko pises velmi zlozito...ako to bolo s tym depilatorom? aky vyron myslis? vysvetli to kucmovi jednoduchsie..."

krčma, ako vidíš, snažím sa prispôsobiť a vysvetliť ti to jazykom, ktorému by si mal rozumieť. Ten výron je ako to hovno, ktorým sa snažíš postriekať svoje okolie, ale nejde ti to, zostáva v tebe a každý normálny diskutér to vidí. Jednoduchšie ti to už nevysvetlím, možno odborná pomoc psychiatra alebo psychológa ti to podá jednoduchšie...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 19:20:06 b2296a4a
"V minulosti si písal, že mi vyznáva lásku Lenka, teraz aj Lísa a naučili ťa aj niekedy čítať a chápať ? Pretože aj človek s nižším IQ by pochopil, čo tam písali a nejde o lásku, ale uznanie"Michal, ale my ťa naozaj ľúbime, tak internetovo :)) Ja sa za to nehanbím, za to, že nás ochraňuješ pred slizom istých indivíduí na obr. nižšie:


p.s. Lisa - všimla si si, že tebe už dá Hufnagel pokoj? :) Už sa zameral len na mňa ten psychouš

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 19:21:43 58d7436a
ta ja neviem misko, stale nic. no skus este raz...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 19:21:56 b2fd9b47
a koza ta lubi, zase si daco zle vysvetlil ci som ani to nepochopil?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 19:25:01 b2fd9b47
Lisa, Lenka
.-)))michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 19:25:08 b2296a4a
OMFG ja sa tu z vás dnes dočúram asi :DDD


lisa, niekedy vazne pochybujem ci niekto vie odlisit ironiu od smrtelne vaznych prispevkov. aj ked v tomto pripade.... :)
tak keď niekto berie smrteľne vážne sám seba, čo sa dá od neho čakať :D ale všímam si, že aj iní tvoje hlášky občas nepochopia ;))p.s. Lisa - všimla si si, že tebe už dá Hufnagel pokoj? :) Už sa zameral len na mňa ten psychouš
hej, registrujem, že už si tu pomaly jeho jediný stabilný terč, a o to viac energie do teba investuje. mňa by skutočne zaujímalo, čo je za tým...zlomené srdce, nenaplnené ambície, alebo len zlé trávenie? človek by aj rád pomohol...ale ako, keď pacient len kope a hryzie a nedovolí na seba siahnuť? :))


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-18 19:42:52 5f69ce4b
to hej niektori su tu maximalne citlivi na seba, ale minimalne na druhych. empatia 0 bodov.
niekedy hlasky suvisia s diskusiami s minulosti, preto sa mozu zdat od veci. ale niekedy clovek nechape ani sam seba :))

Fero # LifuRoru61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-18 20:59:39 5ab6fb7f
Dnes sme sa opäť zvolali. Zvláštnosťou je, že išlo o sedací utorok. Je to anomália, ale jeden z nás (31) si už nikdy nesadne k ohňu za rákosím na tzv. tajnom ostrove. Toto je informácia iba pre turulského Truhlíka, aby sa mal na čom pri svojom IQ zasmiať. Ja len dodávam, že historku o ose či sršňovi si médiá kompletne vymysleli...


Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-18 22:47:54 bc7b649f
Mc - zomrel ti kamarát? To je mi ľúto .... :(
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 08:39:33 509a8e20
FC, to sa stáva a už je to za nami. Ale život ide ďalej a my sa musíme pripraviť na zajtrajší odchod za kultúrou. Kaltenbach Open Air bude vyvrcholením hudobného kultúrneho leta. Dávka Black Metalu nikdy nie je na škodu za žiadnych okolností a vystúpi i Dark Funeral. Ten mal rád...
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 09:50:24 d425402c
LenkaB,

ani si nevies predstavit ako mi je to luto,ze tebe je to luto.To my krestania plny lasky takto proste citime.

Pande,vopred sa omluvam.

Skocil z mosta...?Alebo mu nesadlo pogo..?


Este raz sa omluvam.

R.I.P.


harrynko # DinaVyra41
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-08-19 09:56:38 b229d7a7
V každom prípade si myslím že Kiska je zatiaľ najlepší prezident akého SR malo. Ale pozor! Je to vyslovene americký pätolízač a nemám pochybnosti ohľadom toho že akonáhle vypukne 3.svetová tak vydá povolávací rozkaz a naši chlapci pôjdu po boku NATO bojovať na front proti Rusom. Bohužiaľ je Kiska až moc EU/USA orientovaný.. Ten faux-paus s Erdoganom to ho snáď ešte bude mrzieť v prípade ak sa v TUrecku rozhorí väčší konflikt.

Gejza Soros # JopaDule31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-21 17:58:44 b23f6122

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Migranti a stabilita západní společnosti


Migranti a stabilita západní společnosti
Věřme, že nápadný počet mladých mužů mezi uprchlíky nechce nic jiného než vydělávat peníze a posílat je domů. Avšak migranti mohou, představovat problém i tehdy, když nechtěj...
V Mestskej polícií chcú najmä mladých a zdatných ľudí, nie dôchodcov
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Ak vláda robí X, nazýva to Y

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.2585 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne