Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Sú korporácie novým druhom fašizmu v integračnom a globalizačnom procese?


Sú korporácie novým druhom fašizmu v integračnom a globalizačnom procese?

Koniec studenej vojny po páde železnej opony vytvoril priaznivé politické podmienky na zrod skutočne globálnej ekonomiky. Nové technológie znížili náklady na dopravu a umožnili tak vznik globálneho obchodného systému a revolúcia v oblasti informačných technológií zvýšila globálne finančné toky. Tento rozvoj bol mimoriadne dôležitý pre nadnárodné korporácie (NK), ktorým umožnil sledovať a realizovať globálne ekonomické stratégie a operácie. Akú úlohu však v týchto procesoch zohráva národný štát?

Redukcia času a priestoru potrebného na realizáciu obchodu, vyplývajúca z týchto technologických zmien, podstatne znížila cenu medzinárodneho obchodu. Globalizáciu1 navyše urýchlila medzinárodná ekonomická spolupráca a nové iniciatívy - industrializované, ako aj industralizujúce sa krajiny urobili niekoľko krokov na zníženie obchodných a investičných bariér. Osem kôl multilaterálnych rokovaní pod záštitou Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), hlavného fóra pre liberalizáciu obchodu, výrazne prispelo k zníženiu obchodných bariér. Počas 90. rokov čoraz viac štátov siahalo k nástrojom neoliberálnej ekonomickej politiky, napr. k deregulácii a privatizácii, a tento vývoj vyústil do trhovejšie orientovanej globálnej ekonomiky.

 

Trhový fundamenalizmus?

Mnohí pozorovatelia, medzi inými napríklad Kenichi Ohmae či Susan Strange, tvrdia, že výrazný posun od štátom ovládanej ekonomiky k ekonomike orientovanej trhovo v dnešnom svete takmer stiera politické hranice. Kolaps sovietskej centrálne plánovanej ekonomiky, neúspech tzv. stratégie nahrádzania importov (import substitution strategy), ako aj triumfy americkej ekonomiky v 90. rokoch posilnili presvedčenie, že neobmedzený trh je najlepšou odpoveďou na ekonomické neduhy modernej spoločnosti. Deregulácia, privatizácia a iné reformy zmenšili úlohu štátu v ekonomike.

 

 Nuž tu, že každá krajina sveta je zadlžená v korporatívnom fašizme a vlády idú uťahovať opasky obyvateľstvu, kým korporácie sa nám ľudstvu aj s politikmi smejú, aký sme tupci, že ich volime, odovzdávame im legitímny mandát nám vládnuť a ničiť nám  naše životy.

 

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Friday, August 16, 2013 12:33 PM
To: 'Sekretáriat KDH'
Cc: 'JUDr. Robert KALINAK';; 'richard@sulik.sk'; 'icuv@vlada.gov.sk';; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'president@europarl.europa.eu';.manager@ strana-smer.sk'; 'hk@ods.cz' 'bela_bugar@nrsr.sk'; 'noviny@joj.sk'; 'nazory@markiza.sk'; 'marta.janckarova@stv.sk'; 'michal_bagacka@nrsr.sk'; 'miroslav_beblavy@nrsr.sk'

 

Subject: RE: Gentlemani politickej reprezentácie Slovenska, teamoví hráči.

 

Dobrý deň pani Karasova.

 

      & nbsp;      Odpovedám neskôr na vašu reakciu na môj email.  Súhlasím s vaším názorom pani Karasová, že kríza má oveľa širšie dôvody a že je to hlavne kríza morálky. Mnohí z nás občanov SR hľadajú príčinu súčasných problémov v našej krajine a vo svete v nástupu k moci  sionizmu alebo v Rómoch. Podľa môjho názoru činia zle, pretože zlo v dnešnom svete aj našej krajine je úplné iné a je jasné viditeľne, keď média hlavného prúdu ignorujú ho komentovať, česť výnimkám.

 

Keďže som duchom slobodný občan a človek  vo veku 61 rokov, tak poviem svoj názor a presvedčenie. A poviem prečo.

 

Žijeme vo svete v krajinách v ktorých demokracia sa dávno začala rúcať už okamžite po páde železnej opony. Rozsah kontroly nad ľudstvom a politickým spoločenským systémom pluralitnej zastupiteľskej parlamentnej demokracie teraz už podľa môjho presvedčenia dosiahol 1  stupeň  na úrovni korporatívneho globálneho  fašizmu vytvorením účelových dlhov a prejaví sa v riešení dlhovej finančnej krízy v rôznych krajinách sveta naplno už v najbližších rokoch či dekádach desaťročí z dôsledkami skrytej genocídy.

 

My tu nemáme ekonomický systém kapitalizmu: to čo tu začína smrdieť a škrípať je korporatívna diktatúra vedúca k zotročeniu ľudstva a skrytej redukcií ľudstva našej planéty neľudským spôsobom.

 

Korporatívna diktatúra (integračný a globalizačný proces NWO) - porušuje všetky hlavné zásady kapitalizmu.

 

Kedysi bolo možne bojovať proti vplyvu korporácii aj priamo vo Washingtone, ale dnes sú korporácie už tak mocné, že je to nemožne a po smrti J.F.K už je každý americký prezident len figúrka pešiaka na šachovnici, keď skutočnú moc majú korporácie a súkromné významné  banky združené v SB.

 

Korporácie sa z nás ľudstva smejú aj ich komplici, média hlavného prúdu a politické strany.

 

 • Všetci spoločne provokatívne nás občanov rôznych krajín sveta vyzývajú, len aby sme to skúsili pripraviť ich o moc.

 

Podľa môjho presvedčenia, dnes politické strany už nie sú ochrancami demokracie, ale politické zločinecké mafie, komplici  vzostupu korporatívneho fašizmu vo svete, keď politické strany budú musieť už v najbližších rokoch prijať tvrdé reštrikcie v riešení dlhu a deficitných, schodkových rozpočtov vo svojich krajinách voči vlastnému obyvateľstvu len preto, že sa v minulosti podriaďovali želaniam korporácií a primali legislatívu podľa ich želania.

      & nbsp;       ;      &nb sp;      & nbsp;       ;      &nb sp;      & nbsp;       ;      &nb sp;      & nbsp;       ;      S pozdravom Jozef Varga

 

From: Sekretáriat KDH [mailto: sekretariat@kdh.sk]
Sent: Monday, July 08, 2013 10:07 AM
To: wargas@ext el.sk

Subject: RE: Gentlemani politickej reprezentácie Slovenska, teamoví hráči.

 

Vážený pán Varga,

 

ďakujeme pekne za Váš mail i za Vaše podnety. Súčasná kríza má oveľa širšie dôvody. Je to hlavne kríza morálky.

My veríme, že keď hodnoty, ktoré vyznávame budeme aj žiť, naše Slovensko bude prosperovať v každej oblasti. Musíme však začať každý od seba.

 

S úctou a prianím všetkého dobrého

 

Zuzana Karasová

Sekretariát KDH

 

From: wargas@ext el.sk [mailto:war gas@extel.sk]
Sent: Sunday, July 07, 2013 5:52 PM
To: president@europarl.europa.eu
Cc: ''JUDr. Robert KALINAK'; rober t_madej@nrsr.sk; radoslav_prochazka@nrsr.sk; robert _puci@nrsr.sk; richa rd_rasi@nrsr.sk; ri chard_vasecka@nrsr.sk; renata_zmajkovicova@nrsr.sk; redakcia@s me.sk; reflex@m arkiza.sk; richard@s ulik.sk; tis@tr ansparency.sk; tib or_bastrnak@nrsr.sk; tibor _glenda@nrsr.sk; tibo r_lebocky@nrsr.sk; tyzden@ta3. com; tipy@ta3.com< /a>; ukk@socdem.c z; ivan _stefanec@nrsr.sk; ivan _uhliarik@nrsr.sk; in formacie@prezident.sk; info@nrsr.sk< /a>; igor_h rasko@nrsr.sk; igor_ch oma@nrsr.sk; ivet a_liskova@nrsr.sk; igor_ matovic@nrsr.sk; ivan_m iklos@nrsr.sk; ivan_s vejna@nrsr.sk; ivan_va rga@nrsr.sk; INTE.information@europarl.euro pa.eu; 'Sramkova Ingrid'; icuv@vla da.gov.sk; info@top09.c z; info@czec h-tv.cz; ivetta.macejkova@concourt.sk; otto_br ixi@nrsr.sk; olga_nachtmannova@nrsr.sk; 'office'; president@europarl.europa.eu; pavol _abrhan@nrsr.sk; peter_f itz@nrsr.sk; pavol_ freso@nrsr.sk; peter_g azi@nrsr.sk; pavol_g oga@nrsr.sk; pa vol_hrusovsky@nrsr.sk; pet er_muransky@nrsr.sk; peter _nahlik@nrsr.sk; peter _osusky@nrsr.sk; peter _pollak@nrsr.sk; pavol_ paska@nrsr.sk; peter_s uca@nrsr.sk; pavol_ zajac@nrsr.sk; 'Patrícia Kakarová'; 'STASTNY Peter'; Pravda@per ex.sk; pravda@pr avda.sk; anto nin_cicon@nrsr.sk; arpad_ ersek@nrsr.sk; augustin_hambalek@nrsr.sk; alojz_ hlina@nrsr.sk; and rej_hrnciar@nrsr.sk; and rej_kolesik@nrsr.sk; anto n_martvon@nrsr.sk; alojz _pridal@nrsr.sk; ann a_vittekova@nrsr.sk; anna.zaborska@europarl.europa.eu< /a>; ag rarnastrana@gmail.com; strak ova@svobodni.cz; 'Sekretáriat KDH'; sprav odajstvo@stv.sk; stanislav_kubanek@nrsr.sk; stra censka@markiza.sk; stefan_gasparovic@nrsr.sk; stefa n_hreha@nrsr.sk; stefa n_kuffa@nrsr.sk; svetlana_pavlovicova@nrsr.sk; 'sas'; s pravodajstvo@markiza.sk; sprav odajstvo@stv.sk; sz ilard_somogyi@nrsr.sk; sdku@sdku- ds.sk; sekret ariat1@sns.sk; dolez ite@dolezite.sk; dusa n_bublavy@nrsr.sk; dani el_duchon@nrsr.sk; d arina_gabaniova@nrsr.sk; dusan_ galis@nrsr.sk; dan iel_krajcer@nrsr.sk; dani el_lipsic@nrsr.sk; dusan_ munko@nrsr.sk; 'Dóková Blanka'; dus an_jarjabek@nrsr.sk; fr antisek_sebej@nrsr.sk; ga briel_csicsai@nrsr.sk; gabor_ga l@nrsr.sk; generalny.manager@strana-smer.sk< /a>; hk@ods.cz; he lena_mezenska@nrsr.sk; jana.bobosikova@bobosikova.cz; jan_babi c@nrsr.sk; jar oslav_baska@nrsr.sk; juli us_brocka@nrsr.sk; jozef _burian@nrsr.sk; juraj_ droba@nrsr.sk; jan_hu dacky@nrsr.sk; juli us_brocka@nrsr.sk; ja roslav_demian@nrsr.sk; jan_fige l@nrsr.sk; jan_hu dacky@nrsr.sk; jozef_ jezik@nrsr.sk; jozef _kollar@nrsr.sk; jan a_lassakova@nrsr.sk; jan_m icovsky@nrsr.sk; jozef_ mikus@nrsr.sk; joz ef_miklosko@nrsr.sk; jozsef _nagy@nrsr.sk; jozsef _nagy@nrsr.sk; jan_senk o@nrsr.sk; joze f_valocky@nrsr.sk; jana_v alova@nrsr.sk; jan a_zitnanska@nrsr.sk; jaroslav.paska@europarl.europa.e u; jaroslav.holik@prezident.gov.sk; j itka.obzinova@iprima.cz; klub@nova.cz< /a>; katarina.nevedalova@europar l.europa.eu; kami@minedu .sk; listyd ivakov@stv.sk; ctnamety@ceskatelevize.cz; c ites@europarl.europa.eu; bibiana_obrimcakova@nrsr.sk; boris_ susko@nrsr.sk; branislav_skripek@nrsr.sk; boris.zala@europarl.europa.eu; b ranislav_ondrus@nrsr.sk; bela_bu gar@nrsr.sk; newsle tter@sulik.sk; noviny@joj.s k; nazory@m arkiza.sk; ma rta.janckarova@stv.sk; mic hal_bagacka@nrsr.sk; m iroslav_beblavy@nrsr.sk;

 

Subject: Gentlemani politickej reprezentácie Slovenska, teamoví hráči.

 

Dobrý deň dámy a pani.

 

Ja vôbec sa nečudujem, že na Slovensku pijú tvrdý alkohol už 12 - 13 ročné deti alebo aj drogujú a napodobňujú záporných hrdinov z Hollywoodu z filmotéky slovenských televíznych kanálov
televíznych staníc.


Kto zničil životy mladých ľudí, slovenských rodín s deťmi, starších ľudí, kto zničil a rozkradol po roku 1989 a 1993 dodnes Slovensko a zadlžil ho 40 miliardami € ( jedným biliónom a 200 miliardami korún), keď sa nič nestavalo, ale len kradlo a tunelovalo či predávalo do zahraničia za keš, možná, že sa mýlim)?

Kto hrubo porušoval Ústavu SR a ústavný sľub občanom z Ústavy SR?


Boli to pluralitné politické súťažiace strany alebo slovenské zločinné mafie z NR SR aj s privatizérmi Slovenska či špekulantmi tuzemskými aj zahraničnými s lacnou pracovnou silou na Slovensku, špekulantmi zakladania dcériných spoločnosti svojich firiem v krajinách daňových rajov, aby si zisky zo zotročovania Slovákov navýšili aj týmto spôsobom odrbať štátny rozpočet na daniach zo zákona?Môj názor a presvedčenie občana SR je, že to boli zločinné mafie z NR SR a slovenských aj zahraničných podnikateľov nečestne podnikajúcich na území SR, česť výnimkám niektorých tuzemských podnikateľov a nie žiadne pluralitné súťažiace strany dodržujúce Ústavu SR a ústavný sľub pri nástupe do volených ústavných funkcii, kde nám všetkým občanom SR sľubovali, že budú svoje verejne funkcie im zverené občanmi zastavať čestne a pre lepší život všetkých občanov našej krajiny čiže nášho Slovenského štátu.

Mečiar, Dzurinda, Fico, jeden diabol väčší ako ten druhý. To je môj názor.


http://www.youtube.com/watch?v =jTAGBlnEkYM

 


Výhody integračného a globalizačného procesu poznáme – voľný pohyb osôb a tovaru bez cla. Pýtam sa, aká je to sloboda bez peňazí a bez práva občanov na prvky priamej demokracie

Občania každej krajiny sveta majú právo na prvky priamej demokracie, ktoré sú:

 

http://sk.wikipedia.org/wi ki/Priama_demokracia

 

Je pre Vás súčasný parlamentný rozhodovací systém demokratický?

 

V takomto parlamentnom rozhodovacom systéme nemôžu ľudia zabrániť zavedeniu nechceného zákona. Je to realita v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska.

 

Ďalší dôvod a názor prečo súčasný parlamentný rozhodovací systém nie je demokratický:

 

Ústavy demokratických krajín označujú za suveréna ľud. Keďže sú ale všetky tieto krajiny zastupiteľskými demokraciami, dochádza v nich k presunu moci – suverén – občan volič, deleguje svoje práva na zastupiteľov, ktorí sa tým sami stávajú suverénom.

 

Moc ľudu je zredukovaná na pravidelný rituál odovzdávania volebných hlasov, ktorý vyhovuje len záujmovým skupinám a to elitám politických pluralitných strán a nie voličom čiže ľudu. Politici sa riadia viac odporúčaniami  inštitúcii ako je MMF, Svetová banka či WTO – ktoré nik v žiadnych slobodných voľbách nevolil a nie vôľou svojich voličov čiže ľudu.

 

Vieme všetci, že význam slova demokracia je vláda ľudu.
Ale málo kto si z občanov prizná, že vláda ľudu môže existovať len vtedy, ak občania si budú môcť slobodne voliť ústavných činiteľov, taktiež právo ich kontrovať, ale taktiež právo ich aj kedykoľvek odvolať
alebo
zmeniť nežiaduci zákon či zmeniť Ústavu. To sú základné ľudské práva v skutočnej demokracii čiže vlády ľudu.
Ak ekonomickú moc prevezmú korporácie a spoločenský systém a Ústava krajiny neumožni vyššie,
mnou uvedené základné občianske práva,
tak spoločenský systém nemôžeme považovať za demokraticky.

To si málokto z občanov, ale aj ľudí uvedomuje.

Ak je spokojných 70% občanov v krajine a nespokojných 30% občanov tak môžeme hovoriť o vláde ľudu čiže demokracii.

Ak je nespokojných 70% občanov a len 30% občanov je spokojných a to vďaka tomu, že mnohí z nich prišli k majetku podvodom alebo vykorisťovaním nespokojných, tak nemôžeme hovoriť o vláde ľudu. Stáva sa tradíciou, že spoločenské systémy sa menia každých 40 rokov. Koľko nám ešte ostáva do 40 ročného cyklu zmien?

 

 Keďže EU (krajiny federálnej EU) majú 27,5 biliónov eur a USA 14,2 biliónov dolárov verejného dlhu k Júnu 2011, tak právom existujú u ľudí obavy, že to najhoršie ľudí v EU a USA ešte len čaká a tak sa časť ľudstva prebúdza a angažuje sa  pre zmenu spoločenského systému s prvkami priamej demokracie.

      & nbsp;       ;      &nb sp;      & nbsp;     S pozdravom Jozef Varga

 

Ako nás manipulujú, keď rastu dlhy, chudoba, reštrikcie, nezamestnanosť -!!!

 

 Author: Jozef Varga # DamuPysy21
Svet2013-08-1711
-
 57% ( 4 people voted )
+
www.youtube.com/user/TVKorene1
(a poprosim nemazat)

Slovaci cakali na obrodenie 100, 130, 140 a teraz 150 rokov. Je azda mozne, aby Slovak Slovakovi pomohol a nechal si od neho poradit a uz sa konecne spraval ako Slovak a pretlacal do popredia porozumenie najprv a najma zo Slovakom? V spravnom case robit veci odveci uz navonok nestaci.

Kto hojne rozsieva, hojne aj zne. Kto sa toho strani si zaraba na skazu.
Kto dal polnohospodarovi urodu, ci musi v dobrom i zlom roku zarobit rovnako, len aby sa neprestal plazit za tebou a dotaciami. A vyssiu marzu zo zisku si nechame doma ak vykupne ceny poletia dole pri rovnakych koncovych cenach. Domacim uskodit a cuzdich sa zastat, o tom je cela tato manez.


John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-18 08:18:10 542a8532
"Majetný ľudia"... Hneď úvod prvej vety a... bum! Vidíš, ty občiansko-ľudské jelito, aký si sprostý a chceš byť revolučným lídrom pouličnej luzy! Je také pekné Faunove nedeľné odpoludnie, choď radšej do parku. Holuby čakajú...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 10 people voted )
+
2013-08-18 14:14:46 bc7b649f
Nie so všetkým sa dá súhlasiť. Treba si vybrať to najdôležitejšie a zjednotiť sa. Cieľom USA a Izraelskej agendy je rozbiť rodinu, zničiť štruktúru štátu, kultúru národov, jednotu ľudu. Hašteriaci spolok je cieľom, vid. islamský svet. Tomu slúži multi kulti, sionizmus, homosexualita, demokracia, ľudské práva, humanizmus a podobné tisíce výplodov chorých mozgov. A samozrejme náboženstvo, ktoré duchovne zotročuje človeka a učí ho byť poslušným služobníkom vyššej moci. Bohovia a náboženstvo, Zecharia Sitchin. Pravda o židoch, sionistoch, hebrejcoch, Nidal Saleh. Slovanská morálka, ktorej sa boja kresťania aj kapitalisti, N. Levašov.

Demokracia nikdy v histórii neexistovala a neexistuje. Autorita a diktatúra korporácií je silnejšia ako moc a právomoc vlády a parlamentu USA, nehovoriac o slabších vládach a bezvládnych vládach, napr. o slovenskej bezvládnej.

To najdôležitejšie je: Korporácie spĺňajú definíciu fašizmu.

Prestaňme sa zaoberať ...izmami a začnime používať zdravý rozum. Slovanský.
Nevoľte poslancov z politickej kandidátky.
Presaďte priame voľby.
Odvolateľnosť a trestná zodpovednosť poslancov aj za politické skutky.
Referendum ako najvyšší zákon.
Vystúpiť z EÚ, medzinárodné zmluvy garantujú fungovanie vzťahov aj bez nevolených samozvancov v EÚ, ktorí cez dlhy, rastúce dane a infláciu zotročujú Slovanské národy.

Je libertarianizmus v slovenskej politike zakázaný? Ron Paul, Petr Mach, Nigel Farage.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-08-18 16:02:49 55ede33c
Definitíva . A to nieje všetko . Oni ešte uznávajú také sprostosti ako je život , zdravie , myslenie , dýchanie , sratie a podobné veci .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-18 16:54:37 d5d75caa
:-DDDDDDDDDDDDDDDDDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-18 18:47:11 bc7b649f
Korporacie nie su novym druhom fasizmu ale su modelom klasickeho fasizmu ak je fasizmus definovany ako zriadenie ked vlada a korporacie su jedno a to iste. Je to tak od zalozenia Vychosoindickej spolocnosti ked aristokracia spojila sily s obchodnikmi a akcionari VIS boli zaroven politikmi. Ich zaujmu v biznise presadzovali na naklady danovych poplatnikov
xerox # DisyRyle03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-18 20:56:23 42577434
loading...
Či tu je nejaký fašizmus ? Pokiaľ to ľudia takto slobodne ako tak uznávajú , alebo to aspoň rešpektujú , tak určite nieje , ale vynadať sa tomu tak občas aj dá , ale to nieje naozaj . Môže byť systém kadejaký , ak ho budú ľudia dobrovoľne uznávať a môžu sa slobodne rozhodnúť , čo chcú .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-18 21:57:33 d5d75caa
Podla predoslej aplikacie je problem v polnohospodarstve jednoduchy a to, ze konkurencia je hriech. (Tu mi prichodi na um, nech si nase babicky a deduskovia pripnu na nastenku dalsiu milu tvar, za ktoru sa budu modlit. Ale nie ku ktorej. V take skvele spravy by asi ani nedufal. A kedze zastupy nasich dochodcov su vdaka zdravej slovenskej strave a neochvejnej viere v Spravodliveho Boha na urovni deviatich macacich zivotov, tak mu prajem aj maly zazrak a svetlo v zivote a nasej politickej spicke pevne nervy. Och ty nas tajny ctitel.) Preto sa tu uz zas vymienaju fackovacie rukavice. Onen fakt treba patricne ocenit a odpovedat razantne nie dakujeme, lebo este nevieme aka politicka konkurencia tu pristane, lebo media zas amnezovali, a to vsetci zucastneni asi niekde na wellness pobyte. Vsak ide o jednoduchu matematiku a jednoduchych ludi.


Podobnost zo skutocnostou cisto nahodna. Plagiatorstvo bude prisne trestane odpustenim. Vsak uz pomaly o nic ani nejde.

John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-18 23:18:35 542a8532
Vzbudzovanie apetitu po cudzej popularite, aby mohli dalsi pracovat, a v globale sme si to isli pochvalit na jej zasadnuti.
John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-19 07:39:23 542a8532
varga ja bi som len rad vedel ci pred 89 neboli korporaci, v zapadnom nemecku ti dobri politici makali pre strednu triedu , ci v tedy bol ten spravny kapitalizmus? a po 89 sa vsetci pokazali ,co ze sa to v 89 take stalo?
svajciarsky kapitalizmus konci a nastava kapitalizmus banglabesky a svojim vnucatam budes most porozpravat o tom co je dochodok, a urcite si presvedceny ze si ho zasluzis ved si cely zivot robil ,len zabudnes dodat ze v daka socializmu ,ktory ti zabezpecil pracu a to este v mieste bidliska.

kvak # PegyGema21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-19 20:17:42 c3a873d1
Ty sku*rvený debilný senilný zaštatý tupý sprostý je*bnutý Varga
ty nevieš kto je František Bednár??? je to vrah, chuj, kretén , debil a stelesnenie najvacšieho hajzla imperialistického negramotného ...mal už dávno visiet...

http://www.youtube.com/watch?v=unOsgqWre8g


brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-28 20:05:59 4df7e017

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ľudského práva sa nenapiješ


Ľudského práva sa nenapiješ
Ak je voda ľudské právo, nemalo by Slovensko mať povinnosť, ako bohato zásobená krajina, ju exportovať tam, kde jej ľudia majú nedostatok?
Úředně bezdomovcem (Česko)
Poslední naděje Evropy – „Velká evropská zeď“
Jak je to s tím Polskem?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.074 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles