Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Súkromné školy v slumoch


Súkromné školy v slumoch

Keď vyslovíte podmieňovaciu vetu "ľudia by mali platiť za základné vzdelávanie", väčšine poslucháčov sa zježia chlpy na celom tele. Ľavicoví intelektuáli by dokázali instantne o tomto barbarskom návrhu vyprodukovať niekoľkostranový pamflet ako status na Facebooku.


.navzdory reguláciám



Tooley zasvätil svoj výskum štúdiu vzdelávania v rozvojových krajinách. Tam objavil niečo, čomu nikto pred ním nevenoval pozornosť rozsiahle siete nízkonákladových súkromných škôl. Svoj prvý objav uskutočnil v Indii, a bol o to prekvapivejší, pretože tamojší obyvatelia mali a stále ešte majú prístup k bezplatným verejným školám. Tieto školy nielenže sú bezplatné, ale žiaci v nich majú dokonca právo na obed a uniformu zdarma. Okrem toho indická vláda mnohými reguláciami aktívne bráni súkromným iniciatívam vo vzdelávaní. Činí tak napríklad cez zákaz poskytovania vzdelávania na ziskovej báze, požiadavka na minimálne rozmery ihriska, na minimálny podiel učiteľov s pedagogickým titulom, na minimálny peňažný fond a podobne. Aj napriek tomu všetkému vzniklo v Indií množstvo súkromných škôl, kde posielajú svoje deti extrémne chudobní rodičia.



Dôvod, prečo to títo rodičia robia, je pomerne jednoduchý: Nízka kvalita verejných škôl a dôležitosť vzdelania. Vzdelanie je jediná cesta, ako sa môžu mladí Indovia dostať z biednych podmienok, v ktorých žijú ich rodičia. Verejné školy ho však nedokážu poskytnúť žiakom na dostatočnej úrovni. Deti sú v nich, slovami Tooleyho, doslova opustené. Podľa štúdie Public Report on Basic Education in India (1999) sa v celej polovici indických verejných škôl počas vyučovacej hodiny vôbec nevyučovalo a až v tretine prípadov učiteľ úplne absentoval (pričom štúdia brala do úvahy len školy, ktoré boli v deň revízie otvorené). Úplným štandardom na týchto školách je, že učiteľ si na hodine rieši svoje súkromné veci (číta noviny, spí alebo lúpe búrske oriešky) a deťom sa nikto nevenuje.



Na druhej strane v súkromných školách sa deje presný opak. Inak povedané, učitelia si robia svoju prácu. Tooley s jeho tímom však neostali len pri pozorovaní aktivít na školách, ale rozhodli sa aj otestovať a porovnať vzdelanie žiakov z verejných a súkromných škôl. Keď výsledky štatisticky očistili o možné vplyvy socioekonomických faktorov ako vzdelanie rodičov, blahobyt domácnosti alebo rodinné pozadie, zistili, že študenti súkromných škôl dosahujú značne lepšie výsledky. V tom čase už výsledok neprekvapil.



.štruktúra podnetov



Príčinu tohto rozdielu však nie je správne hľadať v ľuďoch, ktorí tam, či tam vyučujú. Súkromné školy nemajú lepších personalistov a a priori v nich nepracujú odhodlanejší a ambicióznejší ľudia. Rozdiel je skôr v štruktúre podnetov, ktorej sú vystavení pracovníci v týchto dvoch typoch škôl. V súkromných školách existuje priame prepojenie zodpovedností medzi všetkými aktérmi. Rodičia platia za vzdelanie a preto vyžadujú výsledky a zaujímajú sa o to, čo ich ratolesť vie, respektíve nevie. Manažér školy si je vedomý, že ak rodičia neuvidia výsledky, zmenia školu a s nimi odíde aj to najdôležitejšie tržby. A učitelia si uvedomujú, že ak manažér zaregistruje úbytok študentov alebo sťažnosti z ich triedy, bude to mať priame dopady na ich pracovný pomer a následnú reputáciu (súkromné školy dokážu niečo, čo je vo verejných prakticky nemožné prepustiť učiteľa).



Takáto inštitucionálna štruktúra vzdelania však nemá len priaznivú štruktúru podnetov, ale navyše umožňuje aj selektovanie a následne imitovanie tých spôsobov výučby, ktoré prinášajú najlepšie výsledky. To sú tie, ktoré dosahujú najvyššie zisky a preto blikajú na podnikateľských radaroch. Súkromné školy sa navyše sústreďujú na predmety a ich obsah, ktorý je užitočný pre budúcnosť deti. Učia ich čítať, písať, počítať, základy narábania s peniazmi a cudzí jazyk (najčastejšie anglický). Inak povedané, predmety, za ktoré sú rodičia ochotní platiť. Výsledkom celého tohto systému sú zainteresovaní rodičia, vzdelanejší žiaci, snaživí učitelia s pozitívnym prístupom a ziskové školy, ktoré dokážu vzdelávať viac žiakov s nižšími nákladmi ako tie verejné.



Tooley tieto efektívne súkromné školy nielen našiel, ale podarilo sa mu s jeho tímom vytvoriť aj štatistiky, ako tieto školy vyzerajú. Priemerná veľkosť súkromných škôl sa pohybuje od 100 do 200 študentov; počet žiakov na učiteľa je v priemere 25 (vo verejných školách často viac ako dvojnásobná); taktiež účasť zapísaných žiakov na vyučovaní je vyššia v súkromných školách (84 percent) ako vo verejných (64 percent); a poplatok, ktorý si školy najčastejšie účtujú, sa pohybuje od 1 do 5 dolárov mesačne. Zaujímavým údajom je taktiež počet žiakov, ktorým bolo udelené štipendium alebo možnosť bezplatne študovať. Toto číslo dosahuje na jednotlivých súkromných školách až 20 percent a patria medzi nich najchudobnejšie deti a deti bez rodičov. A pri tom všetkom vyše 90 percent týchto škôl funguje čisto na ziskovom princípe a nepoberajú žiadne dotácie ani pomoc od vlády.



Súkromné školy nie sú len nejaký okrajový fenomén. Tooley vykonal sčítanie žiakov súkromných škôl v najchudobnejších oblastiach rôznych krajín a jeho výsledky prekvapili všetkých. V prímestských oblastiach navštevuje súkromné školy 65 75 percent detí a 30 percent detí na vidieku. Ešte zaujímavejšie je, že tento fenomén súkromných škôl pre chudobných ľudí objavil Tooley znova a znova po celom svete. V Indii, Ghane, Keni, Nigérii, Zimbabwe, Somálsku, Južnom Sudáne, či dokonca v Číne. Posledný Tooleyho výskum je z Libérie, ktorá sa nedávno dostala do pozornosti svetových médií kvôli epidémii vírusu Ebola. V najchudobnejších slumoch tejto rozvojovej africkej krajiny navštevuje súkromné školy 71 percent detí (8 percent dochádza do verejných a 21 percent je bez školy). Súkromné školy sú tak kľúčovým spôsobom, akým sú vzdelávané milióny detí v rozvojových krajinách po celom svete.

Čo majú všetky tieto školy spoločné, je akýsi spontánno-organický pôvod. Najčastejšie ich založí nejaká matka, alebo mládenec, ktorí sú vzdelaní nad miestne pomery a začnú doučovať svojich príbuzných alebo ponúkať svoje služby susedom "podomovým spôsobom". V momente, keď ďalší rodičia zistia, že sa pri nich deti naučia oveľa viac ako vo verejných školách, začnú aj oni vyhľadávať ich služby. Tak vznikne malá súkromná škola, ktorá sa postupne rozrastá a jej učiteľský zbor tvoria od začiatku miestni obyvatelia. Takýto prístup zdola je v kontraste so vznikom verejnej školy, ktorá vznikne administratívne z nariadenia ministerstva školstva, ktoré tam následne aj vyšle vycvičených učiteľov. Tooley v knihe opisuje, ako títo učitelia majú často odpor k deťom zo slumov a vôbec nemajú najmenší záujem sa im venovať.



.nezáujem expertov



Keď Tooley publikoval svoj výskum, myslel si, že prekvapí väčšinu expertov na rozvojovú pomoc a tí následne zmenia svoj postoj k tomu, ako poskytnúť vzdelanie aj tým najchudobnejším deťom z rozvojových krajín. Postupne však prišiel na to, že títo experti o existencií súkromných školách vedia. Dôvody, prečo však tieto existujúce súkromné školy nebrali do úvahy pri navrhovaní riešení, sú v zásade dva. Buď im neprišli súkromné školy ako niečo zaujímavé a podceňovali ich vplyv, alebo ich rovno považovali za škodlivý faktor, ktorý treba postupne odstrániť zo systému. Najčastejšie sa experti pri súkromných školách sťažovali na neodbornosť učiteľov, zlé vybavenie škôl a nedostatočný stav školských budov.

Problém s touto argumentáciou je, že tí učitelia bez odborného vzdelania a certifikátov dokázali naučiť deti viac ako ich úradníckou pečiatkou požehnaní kolegovia. Absencia sanitárnych zariadení a toaliet nie je len problém súkromných škôl, ale vo všeobecnosti tieto zariadenia absentujú v miestnych domácnostiach. A zlý stav školských budov je daný problémami pri pôžičkách, ktoré majú vládou oficiálne neschválené školy. Inak povedané, ak hodnotenia súkromných škôl vztiahneme k daným obmedzeniam, tak vychádzajú ako uspokojivá a hlavne realistická alternatíva.



Tooleyho výskumná práca ukazuje, že slovo zisk a prívlastok "súkromné" nemusí predstavovať v spojení so vzdelaním žiadny problém. Skôr naopak, v prípade týchto najchudobnejších detí to predstavuje riešenie. Revolúcia vo vzdelávaní však ostala nepochopená expertmi na rozvojovú pomoc. Dôvodov môže byť niekoľko. Pre niektorých expertov mohlo byť príliš jednoduchým riešením nechať vzdelanie na slobodné konanie ľudí. Navyše táto revolúcia skôr prebehla ako evolúcia a chýbali jej akékoľvek plány, rezolúcie, či projekty. Riešenie nepriniesla žiadna vládna, či medzinárodná rozvojová inštitúcia, neprebehla žiadna reforma a ani spoločenská diskusia. Jej pohonom bola decentralizovaná súkromná iniciatíva miliónov ľudí, ktorým išlo o jedno zlepšiť svoju situáciu pri rešpektovaní určitých noriem správania sa. Alebo ako to opisuje Tooley: Privatizácia ľuďmi a pre ľudí.



Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Slovensko2015-08-26
-
 50%  ( 2 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Eurofondy podporujú „hladové doliny“, ktoré priniesol socializmus


Eurofondy podporujú „hladové doliny“, ktoré priniesol socializmus
Eurofondy majú za jeden z hlavných cieľov vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Predstavitelia EÚ radi a často hovoria o tom, ako pomôže naliatie peňazí do nejakej konkrétnej oblasti a ako...
DOBA POKRYTECKÁ
Zahraničním studentům se při přednáškách odebírají otisky prstů
Dokážu to aj netopiere

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0233 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made