Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Trpíme patologickou závislostí na státu


Trpíme patologickou závislostí na státu

Jsme závislí na státu. Čím dál tím více. Chceme, aby perfektně fungoval, poskytoval skvělý servis, řešil problémy, zajistil, že se budeme mít dobře, rozdával peníze. Jsme frustrovaní, že námi volení politici to neumí zajistit. Žestát nefunguje tak, jak si představujeme. Proč se to nedaří?

 

 

Od 19. století objem státního přerozdělování kontinuálně roste až do dnešních dnů. Rakousko Uhersko mělo na počátku 20. století daň z příjmů do 5% a k tomu několik spotřebních daní. Tehdejší stát za to dokázal vyzbrojovat armádu, udržovat bezpečnost, stavět železnice a silnice a zajistit školní docházku. O zbytek potřeb se už musel postarat každý sám, nemohoucím pomáhaly církve a jiné dobrovolnické a mecenášské organizace. Podnikaly firmy a živnostníci. Na stát tehdy jednotlivec pracoval jen zlomek času co dnes. Počet lidí závislých na státu byl velmi malý. Většina populace byla zodpovědna sama za sebe a své nejbližší.

 

Po sto letech jsme se dopracovali do opačného extrému. Do stavu patologické závislosti velké části společnosti na státu. Posuďte sami.Nadpoloviční většina obyvatel země dostává od státu více peněz, než kolik státu platí na daních a odvodech. Přes milión obyvatel dostává z podpory a dávek sedm až devět tisíc hrubého měsíčně. Státní důchod tvoří téměř 95% čistého příjmu důchodců, což představuje závislost na státě, která nemá jinde obdoby. Státních zaměstnanců je 1,1 milionů a stále jich přibývá.  Platíme za to tím, že se blížíme ke stavu, kdy pracující věnují téměř polovinu své pracovní doby práci pro stát.  Ale není to jen o penězích. Jaksi mlčky předpokládáme, že povinností státu je postarat se téměř o vše. O důchody, zdraví, vzdělání, bydlení, invalidy, ceny, směnný kurz, prostě o náš blahobyt.

 

 

A na blahobyt přece máme nárok. Většina politiků tento myšlenkový stereotyp podporuje, protože závisláky mohu ukojit pouze slibem, že dostanou další dávku. Mohou je ukojit iluzí, že hra na společnou kasu má smysl, že větší státní kasa znamená jejich větší blahobyt. Mohou je ukojit iluzí, že existuje hrstka osvícených vládců či expertů, kteří společnou kasu spravedlivě přerozdělí tak, že všichni budou spokojeni. Mohou je ukojit proto, protože většina občanů vidí stát pouze jako jakousi dojnou krávu namísto nástroje pro hledání rovnováhy mezi svobodou, komunitou a solidaritou. Velká část populace zjevně chce, aby byl za ně zodpovědný stát.

 

A to se státu líbí. Míra státní byrokracie neustále stoupá, náš život je regulován tisícemi zákonů, nařízení, vyhlášek, směrnic, jejichž dodržování je selektivně a někdy i šikanozně vynucováno. Bohužel, zavést jednoduchou, srozumitelnou a společensky prospěšnou úroveň regulace neumíme. Stát umí získat stovky miliard na daních, odvodech, poplatcích a emisí vlastních dluhopisů. Bohužel, takto získané stovky miliard neumí hospodárně utratit. Tak kde je problém? Proč to celé nefunguje? 

Nefunguje to, protože úlohou státu není populistické uspokojování stále více a více rostoucích potřeb závislých voličů z veřejné pokladny. Nefunguje to, protože právě stále rostoucí objem přerozdělování je příčinou hospodářských problémů. Nefunguje to, protože závislost se nedá vyléčit vyšší konzumací, ale jen a pouze odvykáním.

 

 

 

ZDROJ: V ěslav MichalíkAuthor: VESLAV MICHALIK # CiraFego40
Slovensko2014-04-158
-
 62% ( 3 people voted )
+
pozor pozor!

takymito clankami nas pomali pripravuju na zrusenie dochodkov,na 100% spoplatnenie zdravotnictva atd.
ale predpokladam ze dane a odvody statu sa budu aj napriek tomu zvysovat

TNT1973 # DebaQave57
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-04-15 18:15:40 d991c738
Že to nefunguje je neodškriepiteľný fakt, ale prečo to nefunguje je dosť diskutabilné. Že za Rakúsko-Uhorska dokázal štát zmysluplne fungovať z 5% daní je otázkou disciplíny úradníkov, ktorú si monarchia vedela zabezpečiť, kontrolovať a merať.
Za socíku tak, ako aj dnes je disciplína št. úradníkov niečo iluzórne, nie sú zodpovední nikomu za nič. Ich špatné rozhodnutie nie je postihované ani morálne, nieto aby trestnoprávne. Na teplé miestečko v št. správe je dosadzovaný vždy len kamarát a podľa správnej farby práve vládnucej kliky. Vôbec nezáleží na tom, aký je ten ktorý št. úradník hospodár, či je prospešný a hlavne, či je jeho práca vôbec potrebná. To platí v Čechách rovnako, ako na Slovensku. Byrokrati sa množia, ročne vyprodukujú tony papierov s predpismi, zákazmi a nariadeniami a stále nám, s každým novým lajstrom, vždy zoberú kúsok slobody z osobného alebo podnikateľského života.
Prečo to teda nefunguje? Lebo protekcia, korupcia, nezodpovednosť, beztrestnosť a vôbec to nie je od množstva prerozdeľovaných peňazí, ako píše autor článku. Pri tom prerozdeľovanom objeme by tu mohol byť raj na zemi a sveta žiť, ale nezodpovedný úradnícky moloch to dokáže "len" nehospodárne rozhádzať a (nechať) rozkradnúť!

Luko # LidySesy00
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-04-15 18:57:55 c3a87f42
One, a co tak toto:
one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-04-15 19:56:23 58cf198f
Kto má fungovať? Vaša modla štát? Ten nemá v popise práce vyplnenie vašich požiadaviek, na ktoré sa spoliehate. Je to buldog pred klietkou. Čím nefunguje, dnešné pomery ste zhodnotili na základe prepočítania počtu hnevu ľudí, alebo reálneho stavu? Funguje vôbec niekde? Musí fungovať?
Je úplne prirodzené, dokonca správne, že úradníci si dosadzujú príbuzných na výnosné miesta a dohadzujú kšeftíky pre známych. Čo je to za choromyseľnosť, aby vláda okrádala a terorizovala (čo pokladáte za nutnú náplň jej práce) a potom tá istá vláda už má vraj prijať samozvaného odborníka, ktorého nikto nepozná, lebo ak by áno, tak by sa socky ozvali, že došiel s protekciou.
To by sa vám páčilo rovnostári v koristníctve, že nie zvolená vláda, ale nestály ľud by rozhodoval o zákazkach. To je vaša pomýlená predstava etatizmu robotov. Okrádať a strážiť nakradnuté, aby sa presúvalo iba k vám, bez toho, aby ste sa do procesu krádeže vôbec zapojili.
Svätá prostota, mne je úplne ľahostajné, kam smeruje výpalné, keď ho násilím berú, len zlodej by chcel kontrolovať, a nadiktovať kam má výpalné putovať, kam už nie, a žiadať dajakú trápnu disciplínu. Napĺňa ma veľkou radosťou každé porušenie „zákona“, nie iba z dôvodu, že ja žiadny neuznávam, ale predovšetkým dokazuje ľudské žitie v bytosti, živelnú hravosť človeka, jeho neorganizovanosť, nezačlenenosť do stáda. Úradník, čo nehrabe pre seba je zločinec z povolania, ktorý si žiada moc nad človekom kvôli pôžitku zo samotnej moci, potešuje ho, ako sa ľudské mravce musia prizerať jeho panstvu, ako musia seba prispôsobiť vôli druhých, obmedziť seba pre ľudský výmysel. Zároveň kancelárska krysa, veľký ideál pre niektorých, dbá na požiadavky kontrolórov a meračov zhora, aby sa sám nestal odídencom.
Otroci potrebujú „zákony“, otroci dodržiavajú „zákony“, otroci neporušujú „zákony“. Ak ide o Boží ZÁKON, ten svojou činnosťou potupujú stále, trest vás neminie.
Etatizmus je úplné zlo, ale ľudský etatizmus je znesiteľnejší, tyrani „zákona“ by lajstrá chceli naozaj uplatniť v praxi, chceli by zamedziť úplatkárstvu, z ľudí vystrúhať stroje, prečo by mali byť trestaní politici, ak si odložili čiastku z lupu? Aj tak výpalné je ukradnuté, prečo by oni nemohli pokračovať. Alebo platí, že vražda sa vraždou stáva jedine vtedy, ak ju za vraždu prehlásia špinaví Američania? A krádežou nie je prerozdeľovanie od väčšmi pomerne prispievajúcich, ale až neoprávnené, gójskym davom neodsúhlasené presúvanie do vlastného vačku? Kto rád žije v dvojtvárnosti, je veľký chudák.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-16 02:39:02 b228c64f
Veslavku o akom štáte tu splietaš , keď dobre vieš , že už cez 20 rokov ovciam vštepujete o nejakých vami vymodelovaných krajinkách ,ktoré vraj budú prosperovať podľa efektívneho riadenia NWO ,usa a EU. Efekt poznáme, len ovce nie. a už nás utešujú, aby sme sa tešili na skvele zajtrajšky v jednom celosvetovom otrokárskom očípovánom štáte, kde už nebudete potrebovať ani myslieť, oni zvládnu za vás všetko. Raj na zemi. .
drozd # QonuMuxo16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-16 09:38:57 c31c4b12
Lidhja, doteraz som odolával, ale už musím zareagovať. Si silno protietatistický, to je každému zrejmé, kto sem občas zablúdi.
Uvediem príklad: Keď vo februári t.r. Švajčiari v referende odmietli ďalšie rozširovanie multi-kulti (stavby nových minaretov a sprísnenie prisťahovaleckej politiky) a EK im následne vyrubila sankcie (zarazili im projekty študentských výmen Erasmus+ a vedecký program Horizont 2020), bolo u nich ticho. Občania vyjadrili stanovisko, vláda sa tým stanoviskom cítila byť viazaná a verejne sa za názor ľudí postavila a deklarovala ho na štátnej úrovni. Ľudia vopred vedeli, že sa to EK nebude páčiť a že nejaké následky ponesú, no napriek tomu sa Bruselu postavili. A tak to má byť, tak môže fungovať štát. Vláda plní vôľu svojich občanov a ľudia zasa vládu neobviňujú zo špatných rozhodnutí, korupcie a protekcionizmu.
Ty tu urážaš ľudí, obviňuješ ich zo slepoty, sprostosti a pod. (nie len v tomto príspevku). Naši ľudia sú rovnako múdri, ako vo Švajčiarsku, možno aj múdrejší, no ty na nich neustále kydáš svoj vlastný patent na rozum ako Vasilisa Premúdra. Prečo nevypracuješ lepšiu alternatívu k terajšiemu stavu štátu a nezverejníš ju? Len nenávistným postojom ku všetkému, čo sa len trochu dotýka štátu to nezmeníš. Urob raz výnimku a skús prispieť pozitívnym návrhom.
Ďakuje ti. Luko.


Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-16 12:14:41 c3a87f42
loading...
to Luko # LidySesy00
Veľmi dobre si to napísal - podpora - nie je všetko "čierno-biele"...

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-16 12:38:00 5f6716f5
Prave stat stavi prekazky aby byl clovek samostatnej,stat nechce aby lidi sami byli svebytni a do vseho zasahuje a opravnuje si veci na ktery nema pravo ! ! !
Stat si privlastnuje deti,me a moje blizky.....marne.

Stat je zlo,a kazdy zlo si nese vlastni trest ......

contumax # QyheQovu40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-17 07:20:12 253025d0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0296 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne