Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Úžerníci potrebujú úžerníckeho prezidenta


Úžerníci potrebujú úžerníckeho prezidenta
Súdy evidujú státisíce exekúcií voči ľuďom, ktorí si požičali od nebankoviek. Tie dokázali podpísať zmluvu aj s analfabetom. Úžera?: Na nekalé praktiky nebankových spoločností, ktoré nezriedka žiadajú úroky od 90 až do 700 percent, upozornila listom našu vládu aj Európska komisia. Úžera?: Na nekalé praktiky nebankových spoločností, ktoré nezriedka žiadajú úroky od 90 až do 700 percent, upozornila listom našu vládu aj Európska komisia. Foto: Tony Štefunko Ohrození: Desaťtisíce dôchodcov ožobračujú exekúcie od nebankoviek. Mnoho z nich prišlo o strechu nad hlavou. Milión exekúcií: Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská tvrdí, že spotrebiteľ nemôže byť vystavený nezákonnej exekúcii. Sociálny demokrat Jozef Burian: Ako spoločník nebankovky Ex Credit zarábal na chudákoch. Dôchodca z Košíc skončil po pôžičke od Ex Creditu na ulici, pretože mu zhabali byt. Voliči: Smer má dôchodcov rád, ale krokmi proti nebankovkám im nepomohol. Pre pár eur sa tisíce ľudí ocitajú doslova na dlažbe. O všetok majetok ich môže veľmi ľahko pripraviť nepremyslená „výhodná“ pôžička od nebankového subjektu, ktorá sa nezriedka končí exekúciou. Nebankovky však najnovšie idú ešte ďalej. Na svojich dlžníkov, čo nestíhajú splácať, podávajú trestné oznámenia pre údajné úverové podvody. Právne negramotní chudáci, ktorí nevládzu splácať, končia pred súdom, odkiaľ odchádzajú ako odsúdení za úverový podvod. Že je to nehoráznosť? V krajine, kde môže byť štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny niekdajší spoločník nebankovky Ex Credit, sociálny demokrat Jozef Burian, už nemôže prekvapiť nič. Nemorálne úroky „V roku 2009 som potrebovala iba dvesto eur, zvýšenie malo byť 120 eur a mesačne sme mali splácať 64 eur. Muž však prišiel o prácu, ja som bola na materskej, nemali sme z čoho platiť. Netrvalo dlho a vo dverách sa objavil exekútor. Dostali sme oznámenie o začatí rozhodcovského konania a už sa to viezlo." "V našej veci rozhodol aj Okresný súd v Poprade, ten exekučné konanie v januári 2011 zastavil. Lenže už v apríli opäť prišiel exekútor a pýtal si dlh. Vraj nám denne nabieha úrok 0,25 percenta z dlžnej sumy. A peniaze si pýta aj nebankovka, sústavne mi vyvolávajú z jej callcentra,“ vysvetľuje podstatu problému Renáta, matka troch detí zo severu Slovenska. Už dlhšie pre to nemôže spávať. „Momentálne dlh nesplácam, platím iba podnájom a jedlo pre deti, z ktorých najmladšie má štyri roky. Syn prekonal rakovinu, naozaj nemáme z čoho zaplatiť. Teraz chcú odo mňa, aby som im zaplatila viac ako 1 200 eur,“ hovorí nešťastná žena, ktorá ani sama nechápe, čo sa okolo nej deje. Jej právne vedomie je takmer nulové, nepozná rozdiel medzi rozhodcovským súdom a „štátnym“ súdom. Nevie, kam sa má obrátiť so žiadosťou o právnu pomoc. Má azda iba šťastie v nešťastí, že exekútor jej veľmi nemá čo vziať. Rozhodcovský súd Horšie na tom bola Mária. Požičala si od nebankovky dvesto eur, zaviazala sa, že ich splatí do roka spolu s poplatkom 196 eur, čo je takmer stopercentné zvýšenie. Mesačne mala splácať 33 eur. Spolu so zmluvou Mária podpísala rozhodcovskú doložku. Tá hovorí, že v prípade sporu nebude rozhodovať „štátny“ súd, ale rozhodcovský. Nikto jej však nepovedal, že rozhodcovské súdy sú nitkami nepriamo poprepájané s osobami, ktoré stoja v pozadí nebankoviek. A že rozhodcovský súd rozhodne nebude hájiť jej práva spotrebiteľa - ako by to urobil štátny súd. Mária kvôli dvestoeurovej pôžičke podpísala aj nevyplnenú bianko zmenku a splnomocnenie pre združenie občianskoprávnej pomoci. Pomocou tohto splnomocnenia mohli ľudia v pozadí nebankovky zriadiť v Máriinom mene na katastri záložné právo na jej dom. V podstate tak dala voľnú ruku cudzím ľuďom, aby mohli nakladať s jej domom. Tiež sa chytáte za hlavu, čo všetko sú zúfalí ľudia v núdzi schopní pre pár eur podpísať? Mária takmer skončila na ulici, neuhradila tri po sebe idúce splátky a jej dlh sa stal splatným v celku. Po pol roku už Mária dlhovala nebankovke 732 eur. Istinu tvorilo 396 eur, upomienka stála 24 eur a zmluvná pokuta bola 312 eur. K tomu jej nebankovka vystavila zmenkový úrok 0,25 percenta denne, čo bolo 91,25 percenta ročne. K tomu bežal aj zákonný šesťpercentný úrok zo sumy 732 eur. Zmenku Mária odmietla uhradiť. A tak na ňu nebankovka podala trestné oznámenie pre úverový podvod za dlh 869 eur. A to všetko pre tri neuhradené 33-eurové splátky! Mária sa bránila, že splátky nesplatila preto, že jej pracovníčka nebankovky neposlala šeky. Rozhodcovský súd jej tvrdenia nebral do úvahy. Márii ani nepovolil, aby sa bránila v konaní ako spotrebiteľ. Pracovníčka nebankovky jej totiž zaškrtla v zmluve, že úver si berie na účel povolania. Rok po uzavretí zmluvy už Mária dlhovala 1 573 eur. Nepomáhalo ani to, že samotnú pôžičku dvesto eur dávno splatila a zvyšnú časť sumy vyhlásila za úžernícku. Nebankovka jej oznámila, že jej ide exekvovať celý majetok vrátane domu. Našťastie, na katastrálnom úrade mali v sebe toľko slušnosti a zdravého rozumu, že im neumožnili zapísať záložné právo na Máriin dom. Právne bezvedomie Príbehov ako tieto dva sú na Slovensku státisíce. Nebankové pôžičkárne núkajú rýchle riešenie finančných problémov. Ich klientmi sú v drvivej väčšine chudáci, ktorí nemajú ani potuchy o tom, ako by sa proti podobným praktikám mohli ubrániť. Nevedia, že rozhodcovský súd nie je skutočný súd, ale de facto právnická firma, ktorá však nemôže rozhodovať o vlastníckych vzťahoch. A práve preto nebankovky šikovne dávajú podpisovať dlžníkom zmenky, či si dokonca vyžiadajú plnú moc na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti dlžníka. Aj to je však nezákonné. Plnomocenstvo je totiž neplatné v prípade, ak niekto koná vo váš neprospech. Dobrá správa je, že aj rozhodovanie „štátnych“ súdov sa v ostatných rokoch posunulo v prospech spotrebiteľov, čo sa prejavilo aj na počte zastavených exekúcií. Súdy však podľa štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej stále evidujú viac ako milión prebiehajúcich exekučných konaní. Počet podaných návrhov na exekúciu každoročne rastie. „Exekúcie vo veciach spotrebiteľského charakteru sú dominantné a pravdepodobne tvoria viac ako polovicu všetkých vedených exekúcií. Zo strany nebankových subjektov je voči seniorom vedených viac ako 25 700 exekúcií zrážkami z dôchodku. Tieto konania som dala preveriť súdom a zistili sme alarmujúci stav. Títo ľudia sú vo veľkej miere exekvovaní nezákonne. Viac ako tritisíc takýchto exekúcií súdy zastavili,“ informovala Monika Jankovská. Svoje slová aj konkretizovala: „Krajský súd v Prešove posunul hranice ochrany práv občanov pred agresívnymi zmluvnými podmienkami a obchodnými praktikami nebankových subjektov. K dnešnému dňu súdy reálne zastavili niekoľko desiatok tisíc neoprávnených exekúcií. Začali sa takmer vždy na základe rozsudku vydaného rozhodcovským súdom, ktorého činnosť bola pod priamym vplyvom veriteľa - nebankovky. Existuje tak vážne podozrenie, že rozhodcovské súdy sa stali zaujatým nástrojom rýchlej exekúcie majetku spotrebiteľov.“ Zmluva s analfabetom Podľa Jankovskej slovenské súdy aktuálne zamietajú žiadosti na začatie exekúcie, a to najmä v prípadoch, ak o tom rozhodol rozhodcovský súd. Súdy zastavujú už aj rozbehnuté exekúcie. Dôvody sú rôzne, od neprijateľných zmluvných podmienok cez nekalé praktiky, rozhodcovskú doložku, zmluvnú pokutu až po neprimeranú výšku úrokov z omeškania. Medzičasom aj Najvyšší a tiež Ústavný súd potvrdili, že spotrebiteľ nemôže byť vystavený nemorálnej a nezákonnej exekúcii a súd je povinný v ktoromkoľvek štádiu z úradnej povinnosti chrániť ho. Zaujímavý je aj precedentný rozsudok, ktorý vyniesli súdy voči spoločnosti Pohotovosť. Tá totiž poskytla úver analfabetovi, ktorý nevedel ani čítať, ani písať. Nemohol sa teda nijako oboznámiť so zmluvou, ktorú mu nebankovka dala podpísať. Súd rozhodol, že zmluva je neplatná a spotrebiteľ nemusí platiť vysoké úroky. Rozhodnutie je prelomové. Ide vôbec o prvé rozhodnutie, v ktorom súd označil zmluvu tejto nebankovej spoločnosti za neplatnú. Na nekalé praktiky nebankoviek upozornila aj výzva z Európskej komisie, ktorej sa nepozdáva, že sankcie v prípade omeškania so splátkami dosahujú výšku od 92 až do 700 percent (!!!) a navyše spotrebitelia končia na ulici. Kriminalizácia dlžníka Keďže civilné súdy zamietajú exekúcie od nebankových subjektov, do módy prišiel nový štýl. Nebankové spoločnosti podávajú na dlžníkov trestné oznámenia pre úverový podvod. Podľa našich informácií je však aj vyšetrovanie týchto „podvodníkov“ veľmi zvláštne. Otázky vyšetrovateľov sú v každom prípade do značnej miery podobné. „Podvodník“ sa prizná, že keď si bral úver, mal ťaživú finančnú situáciu a nebolo isté, či ho bude vedieť splácať. To úplne stačí, aby mu orgán činný v trestnom konaní dokázal úmysel. Dlžníka navrhne obžalovať, ten sa prizná a podpíše dohodu o vine a treste a v rýchlom konaní je odsúdený, väčšinou na podmienečný trest. V rozsudku sa rovno rozhodne aj o náhrade škody. Nebankovka tak má v ruke právoplatný exekučný titul, proti ktorému sa dlžník už nemôže odvolať v civilnom občianskoprávnom konaní. Ak však dlžník svoj dlh nespláca, pretože nemá z čoho, skončí natvrdo vo väzení. Štatistiky o úverových podvodoch, kde je poškodeným nebankový subjekt, nevedú všetky súdy. „Zo súdov, ktoré takúto štatistiku evidujú, je zrejmé, že za posledné tri roky bolo na Slovensku odsúdených viac ako 1 700 osôb, kde ako poškodený vystupoval nebankový subjekt a odsúdeným bol v prevažujúcej miere pravdepodobne spotrebiteľ. Samozrejme, vo väčšine prípadov bolo rozhodnuté aj o náhrade škody a exekúcii. Aj z mojej skúsenosti ako bývalej sudkyne viem, že nebankové subjekty sa snažia rôznymi typmi konaní, či už pred rozhodcovským súdom, všeobecným súdom, v civilnom konaní, alebo v trestnom konaní získať exekučný titul a následne týmto spôsobom vymôcť svoje veľmi často nemorálne pohľadávky. Prax sa však postupne mení aj v trestnom konaní a existujú sudcovia, ktorí spotrebiteľov spod obžaloby pre trestný čin úverového podvodu oslobodzujú. Verím tomu, že v dohľadnom čase aj v rozhodovacej činnosti väčšiny trestných sudcov nastane obrat týmto smerom, pretože za to, že je niekto chudobný a nie je schopný splácať úver, nemôže byť predsa trestnoprávne odsúdený,“ myslí si Jankovská. Ako s nebankovkami Najistejší spôsob, ako sa nedostať do problémov, je nepožičiavať si. Ak už to musíte urobiť, držte sa rád právnika. Zvážte podmienky úveru a schopnosť splácať. Preštudujte si zmluvu, ideálne je dať ju posúdiť právnikovi, ktorého poznáte. Ak zmluve nerozumiete, dajte si ju vysvetliť. Ak už ste zmluvu podpísali a máte nejasnosti, kontaktujte svojho veriteľa písomne. Rovnako ho písomne a doporučene informujte o tom, že nie ste schopný splácať úver, alebo žiadajte o odklad splátok. Ak ste úver uzavreli cez telefón alebo internet, máte zákonné právo odstúpiť od neho do 14 kalendárnych dní. Ak od vás nebankovka vymáha neprimerané plnenie, obráťte sa na súd v mieste svojho bydliska a požiadajte ho, aby určil neplatnosť zmluvy, prípadne, aby určil, že úver je bezúročný. Ak ste úver preplatili, máte nárok, aby vám veriteľ vydal prostriedky, o ktoré sa bezdôvodne obohatil. Ak vám doručia zo súdu platobný rozkaz, je potrebné, aby ste v lehote 15 dní od jeho doručenia podali odpor a požiadali o zrušenie platobného rozkazu. Môžete namietať neprijateľné plnenia, ako sú napríklad príliš vysoké úroky, a môžete žiadať súd o súdnu ochranu. Ak vám doručia rozhodcovský rozsudok, máte právo do 30 dní od jeho doručenia podať na súd v mieste bydliska žalobu o zrušení rozhodcovského rozsudku a požiadať aj o odklad jeho vykonateľnosti. Bráňte sa proti exekúcii, podajte námietky, prípadne návrh na jej zastavenie alebo odklad a žiadajte, aby ju súd zastavil. Ak nemáte na právnikov, obráťte sa na Centrum právnej pomoci www.legalaid.sk, prípadne kontaktujte Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Pomôžu vám aj občianske združenia aktívne v oblasti ochrany práv spotrebiteľov.


Author: Jan # JapaQefi79
Slovensko2014-03-1728
-
 42% ( 16 people voted )
+
Slovaci si radi volia z svojich vladcov svojich KATOV .

Dufajme , ze v pripade tohoto sprosteho zlodejskeho, uzernickeho, drzeho idiota , ktory a namiesto hlavy na krku medicimbal, to tak nebude.

Nech si drze , upotene, prezrate prasa nemysli , ze si za peniaze moze kupit vsetko .

Aj ludi

krt # DetuVyle85
-
 60% ( 15 people voted )
+
2014-03-18 13:14:01 bc79b747
Ako vidím, smerácka úderka už pracuje. Preto, radšej 10 Kiskov ako 1 Fico!!!

Peter Novak # PugiXuge07
-
 44% ( 17 people voted )
+
2014-03-18 13:25:24 3ec5da08
Článok som si len tak prebehol, o úžerníckych prezidentoch sa tam nič nepíše len o úžere ktorá sa legálne deje zjavne aj za Ficovej vlády.

No toto # DyvuVeqi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-03-18 13:49:32 b2282503
Jediná otázka: Prečo sa i v oblasti exekučného práva neharmonizuje legislatíva s legislatívou EU? - keď v ostatných oblastiach legislatívy sme koľkokrát európskejší ako sama Európa...

Bertold # FuliXuju84
-
 74% ( 9 people voted )
+
2014-03-18 13:51:10 5f66f754
Myslím si, že osobná pomsta by mnohé vyriešila! Totiž platí: na hrubé vrece hrubá záplata. Mnohí by si nedovolili nehorázne a podvodne okradnúť ľudí, keby vedeli, že za to ich môže ľahko stihnúť rovnako tvrdá odplata! Tak v Taliansku ako dôsledok bezbrehého útlaku "mocných" vznikla mafia, ktorá vybavila spravodlivosť podstatne lepšie ako štátna mašinéria a až neskôr sa z nej stala zločinecká organizácia...
Koxo # XynaLasa04
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-18 15:10:22 d4254012
Úžera je podporovaná štátom. Inak by predsa nemohla fungovať. Úžerník si je istý, že má podporu súdov aj polície. Vláda veľmi dobre vie o týchto zločinoch. Povieme si, že keď sú ľudia sprostý, nech si požičiavajú. Nachytať sa naozaj nechajú nevzdelaní, sociálne slabí, ľudia v núdzi, ľudia slabí. Ale práve nato máme štát, aby takýto ľudia boli pod jeho ochranou. Ak to tak nie je, načo je nám taký štát???
milan # TepuXaba62
-
 74% ( 9 people voted )
+
2014-03-18 19:59:51 57f4fbe4
loading...
Tí chuji vo vláde o tomto už dávno vedia len keď má byť na čelo tohoto drbnutého štátu takýto chuj tak už je to zlé.Hranol alebo zdierač.Obidvaja na PITCHU.
alexkovek # BimyFuma28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-18 21:59:04 b28feecf
hmm, sak napr. quatro malo/ma kolkokrat nizsie uroky ako spotebny uver v banke, rpmn uzery sa pohybuje o niekolko radov vyssie

a to spominane quatro je barlicka pre ludi, ktori sa nevedia donutit nasetrit si na danu vec ale chcu ju mat hned, ich chyba

mna seru skor ine veci, platby, ktorym sa neda vyhnut, zdravotne "poistenie" napriklad, na jaku pi.cu ho musim platit, ked sa poplatkom u lekara a zubara nevyhnem?

Yanath # VepeBeke80
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-03-18 22:08:30 559f68d2
Prečo sa čudujete, že tento fašistický štát podporuje exekútorov a úžerníkov? Veď všetci exekútori sú platci DPH a to je priamy príjem štátu. Takže nielenže sa na chudákoch obohacuje úžerník (napr. SMS pôžička môže mať RPMN - ročná percentuálna miera nákladov - až 1500%), ale na svoje si príde aj štát a opäť má z čoho rozhadzovať.

Prokop # ViluDimi15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-18 22:34:16 5c3c38eb
Lojzo Prokop,

moje júdodemokratické súštátie najmenej od r. 1991 nadeľuje Pravdu a lásku po celom svete, a ako ju tam má dopraviť, keď ty jerichotrúba nechceš platiť odvody a dane?! Vieš čo stál len ohňostroj nad Benghází či Tripolisom?! Čuš a plať, demokrat!!!

Ing MK ml # GygeRuby80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-18 23:13:17 55ede03c
Pokial stat nezavedie postihy pre uzernikov a exekutorov - ktori nepostupuju podla zakonov, ktore ma stat presne ustanovit - aby tam neboli diery, budu tito uzernici (co poskytuju uvery) a exekutori (co je to iste) stale zdierat chudobnych a nevedomych.
My sa LEN branime proti nim - neopravnena exekucia sa maximalne pozastavi, nerobi - a kde je trest tym co ju robia?
Idu do vazenia? platia pokuty? maju zakaz cinnosti pod nejakou velkou pokutou?
Nic. NIC sa im nestane. Idu dalej.
Nuz co - jedna exekucia sa nepodarila, dalsie im prejdu. Preco by sa zastavovali ?
Postihy, vazeni, POSTIHY tychto uzernikov nie ze nie su dostatocne vysoke, ale su neexistujuce.
Ak teda nie su, je evidentne, ze tento stat a ti co su u moci tychto uzernikov a exekutorov podporuju - to evidentne, to da sedliacky rozum.

Kukina # FuwiSoma13
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-19 06:36:08 55a3f685
PS
.. a my si takeho uzernika zvolime dokonca za prezidenta... mozno.
Je tazke vidiet, ze ludi nabadaju na volbu prezidenta - aby isli volit - a oni vidia, ze tam nie je taky, ktoreho by sa volit dalo.
Nuz asi treba volit Fica - ako mensie zlo, ako sme volili Gasparovica aby tam neprisla sorosova blondyna - Radicova - ved je jasne ze kopala za zahranicke koropracie (Open Society)

Kukina # FuwiSoma13
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-19 06:38:54 55a3f685
Ficova masineria v plnom prude!!!
Ficova predvolebna kampan v tomto clanku nejak nevysla. Pytam sa, ako moze FICO /ci jeho ludia/ takeho hnupa ako autor tohto clanku delegovat aby nas na dolezitom.sk oblbol. S autorovou inteligenciou? Ved je citatelnejsi ako semaforom riadena krizovatka.
Nejak sa to obratilo voci nemu a ani tych par "nastrcenych diskutujucich" mu nepomaha!

Darmo, nie sme uz vsetci taky blbi a naivny aby sme nevideli ze:
- najsilnejsi muz Slovenska chce dobrovolne opustit svoju poziciu
- chce cez prezidentsky flek pomahat Slovensku... a co robil doteraz ako premier???
- preco jeho vlada teraz a ani predtym neskoncovala s uzerou?
- kde su sluby dochodcom o BMG investe?

Fico odkedy ho vyliali s SDL-ky nic ine nerobi, len si uspokojuje vlastne EGO:
- zalozil stranu silnejisiu ako SDL
- odpalil byvalich kamosov komunistov a ukazal im kto je ON
- dokonca vyhral parlamentne volby
- ba co viac! dal sach-mat riadne zvolenej predoslej vlade
- sam ON /a jeho spravny SMER/ zostavil vladu bez nutnosti koalicnych partnerov
- je to ON co sa stal premierom
A co mu este chyba aby sa stal slavnym? aby vsetkym ukazal kto je? aby si uspokojil svoje EGO?

... STAT SA PREZIDENTOM!

Takze ak o par dni pojdete k volebnym urnam majte na pameti, ze mate na vyber:

zvolit si prezidenta, alebo zvolit si EGO!capko # KivySoke83
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-03-19 09:17:13 5f677022
Takže nám, záhradnícky capko, radíš zvoliť dobrého predavača chladničiek a filantropa s dvoma radmi krídiel, legálneho úžerníka a birmovaného scientológa?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-03-19 09:49:31 d4254012
co to? z meciarovca sa nam robi smerak?

Yanath # VepeBeke80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-19 10:07:27 559f68d2
Pozri Pandik vec sa ma takto:

- vdaka nasmu buducemu prezidentovi mam pracku a aj LED TV, vsetko je O.K. a nemozem povedat ani slovo, ze ma osral uzernik
- nastastie boh zatial stoji pri mne a mojej rodine /aj ked nechodim denne do kostola/ a nepotreboval som pomoc dobreho anjela, ale na Slovensku so stovky, mozno tisice chudakov co jeho pomoc potrebovali a vyuzili. Chod povedat matke, ktorej zomiera decko, ze je krava a nech neberie od dobrodincov milodary, ale nech poziada stat o podporu
- uzernik? no neviem na letakoch trianglu boli ceny tovaru niekedy nizsie ako v kamennej predajni. Je podla teba uzernik kazdy, kto zaraba peniaze? Aj predavacka v potravinach a lekarnik a...
- scientolog? odhliadnuc ze u tvojho vzoru "velkej USA" je scientologia uznane legalne nabozenstvo tvrdim , ze je lepsi scientolog ako polulista, ktoreho gniavi vlastne EGO.
Mimochodom daj mi prosim link, kde sa o scientologickej orientacii Kisku docitam viac, ale nie link na clanky od ficovych agitatorov! Nieco seriozne. Najlepsie kde sa cituje aj vyjadrenie Kisku, ze je scientolog - kedy to povedal a pri akej prilezitosti, lebo co ja viem tak sa vyjadril, ze sice bolo o nom posane v scientologickej brozure, ale to nedokazuje, ze je scientolog.

Kolkokrat som pocul z ust farara v kostole slovo diabol a znamena to, ze diabol patri k svetym?

capko # KivySoke83
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-03-19 10:18:40 5f677022


- vdaka nasmu buducemu prezidentovi mam pracku a aj LED TV, vsetko je O.K. a nemozem povedat ani slovo, ze ma osral uzernik

capko ja som si myslel, ze vdaka tomu, ze si mal peniaze...


Ak sa filantropia ,ci vobec tento temin pouzije na osobu Kisku, tak potom jeto urazka voci skutocnym filantropom, ktorych aj ked je zalostne malo, si nezasluzia byt rovnako pomenovani ako on.
neviem kedy a za akych okolnosti mu prischla tato prezyvka, ale je to smutne.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 10:28:34 59ad5d21
Cooo. Mame tu predsa slobodu nabozenskeho vierovyznania.. Scientologia je sice kravina ale ved predsa ak je sloboda tak je sloboda. A ked nie je sloboda nech to povie Fico na plnu hubu, ze nie je tu sloboda nabozenskeho vierovyznania a ze je zastancom inkvizicie, nech vieme na com sme vsetci pri nom.
Lebo pan Fico je krestan ateista, nehodiace sa skrnite podla Vasho nabozenskeho presvedcenia. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 71% ( 7 people voted )
+
2014-03-19 10:49:01 57f4eb6d
Fico je krestan, lebo vacsina je krestanov, ak by zil v inej krajine, ineho vierovyznania, ci napr. v Cechach, kde to nie je oblubena sportova disciplina, bol by niekym inym., Scientologia je pre mna to iste, co ine nabozenstva, kritici si neuvedomuju, ze ma to iste portfolium ako ich nabozenstvo.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 10:52:12 59ad5d21
Pravda Rafael.. Pan Fico je vždy tým čo je aj väčšina, lebo tak sa hlasuje. A zaujimave že tu strašia tou scientologiou ale pritom veľkú časť majetkov vlastní katolícka cirkev ktorá neplatí dane a ešte ju aj finančne musíme vyživovať zo zákona.. Scientológ mi vadí asi tak ako ufológ. Kým nič nepýta, nič si nenárokuje a kým platí dane nie je pre mňa nebezpečný.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 11:05:33 57f4eb6d
Nikdy som Kiskovi nepovedal folantrop!
S pomedzi tych 14-tych kandidatov by som vybral ineho, ale co ked spoluobcania maju takyto nazor?

Teraz uz nejde o to zvolit si dobreho prezidenta, teraz ide o to nenaletet znovu na ficovo EGO!

capko # KivySoke83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 11:08:21 5f677022
No toto,nehladiac na nase male zaprdene SK,tak mne ako bezboznikovi toto Tvoje prehlasenie trochu vadi.

Scientológ mi vadí asi tak ako ufológ. Kým nič nepýta, nič si nenárokuje a kým platí dane nie je pre mňa nebezpečný.

Nevidim to az tak optimisticky,ale vsak to ja vzdy.:}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 11:28:33 4e625af5
Harry no dobre, dobre - tak je nebezpecny rovnako ako fanaticky krestan.. Ide len o to nakolko mu povoliš reťaz. ;-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 11:52:52 57f4eb6d
Chlapi, ale stale mi tu chyba ci je naozaj scientolog, alebo je to len ficova antikampan?
Kazdy fanatik je nebezpecny!
Aj EGOtik!

Tak co je Kiska scientolog alebo nie? Chcem len seriozne linky bez ficovych pribehov!!!

capko # KivySoke83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 12:11:18 5f677022
take nenajdes ale clankov z agentury JPP najdes kopu

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-19 12:38:48 559f68d2
Štokholmský syndrom v praxi?

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C
5%A0tokholmsk%C3%BD_syndr%C3%B3m

Štokholmský syndróm je psychologický fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemníci začínajú vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľom. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. Tieto pocity sú odborníkmi považované ako iracionálne, na človeka počas takejto situácie silne vplýva miera nebezpečenstva a strachu.
Človek si vysvetľuje nedostatok zneužitia zo strany páchateľa ako prejav láskavosti a naviaže citový kontakt s dotyčným páchateľom.
Štatistiky vyšetrovateľov svorne tvrdia, že približne 27% ľudí v takejto situácii vykazuje známky Štokholmského syndrómu.


Inak ak je reč o nebankovkách, keď zaplatíš v UK pre HSBC za pôžičku 1000 libier stovku na úrokoch ale na Slovensku vo VUB za 1000 eur platíš na úrokoch ďalších 500 eur, tak by som tieto pijavice vôbec nerozdeľoval...


SomTenKtorySom # BociPera87
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-19 12:49:23 5ee52082
P. Kiska je nová vetva parazitického sionizmu pod novou značkou s.r.o. ako budovateľ NWO tak ako všetci novodobí neoliberálni kresťania """pasení """ fašistickým sionizmom.


ŠOK! Papež František oznámil, že je žid! A papežové před ním byli také!
Publikováno ‍‍16.3.2014 - 14 Adar II 5774 | Autor: PUTNA


(97.78%)


nelíčená radost Františkova z daru izraelského premiéra Benjamina Netanjahua; za povšimnutí stojí, že narozdíl od premiéra papež hrdě nosí kipu (jarmulku)

PUTNA (PUrimová Tisková ageNturA): Šok mezi římskými katolíky a nevěřícný údiv ostatních vyvolalo oznámení hlavy Římskokatolické církve, papeže Františka, že je praktikující věřící žid a že praktikujícími věřícími židy byli i předchozí papežové.
Oznámení, které papež učinil dva měsíce před plánovanou návštěvou Svaté země, uvítal izraelský izraelský prezident Šimon Peres a premiér Benjamin Netanjahu. „Jsme rádi, že náš bratr František v rámci své politiky otevřenosti a upřímnosti v katolické církvi nahlas vyslovil to, co je v nejvyšších katolických a židovských kruzích již dávno známo,“ stojí v jejich společném prohlášení.
Situaci naopak odmítli jakkoliv komentovat oba Vrchní rabíni Izraele, aškenázský David Lau a sefardský Jicchak Josef. Celosvětově působící židovské mesianistické hnutí Chabad reagovalo prohlášením, v němž zdůrazňuje, že nejmenovaní předchozí papežové byli žáky rabiho Schneersona.
Radost neskrýval izraelský ministr financí a předseda strany Ješ Atid (Budoucnost je) Jair Lapid. „Po reformě konverzního procesu a zrovnoprávnění všech forem judaismu, kterou naše strana chystá v nejbližší době prosadit, bude v Izraeli místo pro všechny směry židovství. Nejen pro ortodoxní, které si dosud uzurpovalo monopol, ale i pro tradiční, katolický a reformní,“ sdělil izraelské televizi.

Benjamin Netanjahu děkuje Nebesům za odstranění dva tisíce let trvajícího schizmatu, František děkovné modlitbě bedlivě naslouchá

Římskokatolická Kongregace pro nauku víry oznámila, že už léta probíhá začleňování katolictví zpět do judaismu, z něhož se v důsledku nešťastné interpretace některých Ježíšových výroků a v důsledku nesprávného učení některých Církevních otců, kdysi vyčlenilo. Proces byl zahájen II. vatikánským koncilem a probíhá postupně, od nejvyšších katolických hodnostářů směrem dolů k „prostému lidu katolickému.“

biskup-překladatel si právě uvědomil, že jej čeká obřízka

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. reagovalo stručně. „Říkáme to už roky!“ uvedl Berdnard Fellay.
V nezáviděníhodné situaci se ocitl kardinál Miloslav Vlk, po němž se rozhodl žádat omluvu katolický publicista a aktivista Michal Semín. „Celé roky se mi ten člověk v rouše beránčím smál, když jsem naznačoval to, co dnes papež sám přiznal,“ uvedl Semín s tím, že žádá, aby kardinál na vlastní náklady zveřejnil 1. dubna v tisku vlastnoručně podepsané prohlášení ve znění: „Semín měl pravdu a já se mu hloupě posmíval.“
Vyjádření známého filosemity a zapřisáhlého stoupence Izraele Adama B. Bartoše se získat nepodařilo. Podle vrátného z ruského velvyslanectví zřejmě odpočívá po náročné pracovní večeři na ambasádě.http://eretz.cz/2014/03/sok-papez-frantisek-oznami
l-zid-papezove-nim-byli-take/

P. S.:

Ešte nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie, podotýkam podľa fašistického sionizmu. Ale nie každé sny sa plnia a tieto určite sa nenaplnia! A veru ani sny nejakého parazitického - bývalého slušného podnikateľa p. Kisku, """pardón""", teraz má na sebe masku sionistického ľudomila, sa nenaplnia. Nový úsvit ľudstva nastáva, ľudia sa zobúdzajú. Slovan už nikdy nebude veriť žiadnemu z rodu sionu.

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-19 18:48:48 8d08bdc6
Ha ha ha, BLBEČKOVIA!
Rozhodol som sa, že vám prezradím jednu informáciu z kruhov polície.
Ako iste viete, už dlhšie platí zodpovednosť za dopravný priestupok na majiteľa vozidla. A tak polícia monitoruje tieto dopravné priestupky a vytvára kamerové záznamy. A ako iste viete, porušiteľom zákona príde pokuta po istom čase poštou. No, a takýchto zaznamenaných priestupkov máme viac než dosť. To mi môžete veriť. A to od vážnych narušení, až po banality ako predchádzanie cyklistu cez plnú čiaru, či parkovanie v protismere v bočnej uličke.
Čo ale asi neviete, je to, že zatiaľ, do ukončenia prezidentských volieb máme na polícii zákaz rozosielať pokuty narušiteľom. Budú sa rozosieľať až po druhom kole prezidentských volieb. Na tom, komu budú pokuty zaslané už pracujú naše špeciálne teamy, ktoré majú za úlohu pretriediť VIP a im nezasielať pokuty a rovnako pretriediť aj niektoré banálne priestupky. A možno bude na ne vyhlásená aj amnestia. Avšak len v prípade volebného víťazstva Roberta Fica! V opačnom prípade si to pekne všetci vyžeriete, a bude to úplne legálne. Dokonca máme od Kaliho nariadené zasielať pokuty v prvom rade tým, čo neboli voliť a tým aj v prípade amnestie. Je jednoduché si porovnať databázu zo zoznamu voličov, a databázu majiteľov áut, ktoré spravili dopravný priestupok.
TAKŽE!
Máte v podstate 2 možnosti, buď jazdiť prísne podľa predpisov, alebo pekne bežte voliť Fica. :D
Takže vodiči, dobre si pospomínajte, kedy ste niečo porušili a pekne šup šup k urničke, Robko už na váš hlas čaká. Scientológovia vás nezachránia!

Pandemonium # XecaHido52
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-20 16:18:16 b2291943

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
se   še
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Rozhovor, který mne vyděsil - W. Wimmer sekretář německého ministerstvu obrany


Rozhovor, který mne vyděsil - W. Wimmer sekretář německého ministerstvu obrany
A jakou že to politickou linii USA již v krátce po roce 1990 zaujaly (To je v době, kdy zejména východní blok uvěřil tomu, že pádem bolševismu začala éra vzájemného míru a spoluprá...
Jak se opravdu žije v Norsku?
Lidská práce možná nebude důležitá
Supermasivní černé díry mají limit velikosti: 50 miliard Sluncí

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0724 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne